N

 

NAGEL Ester

NASH Jørgen

NATHAN Ove

NAUR Peter

NAUR Robert

NAVER Kim

NAVER Rasmus

NEBELONG Bent

NEDERGAARD Herluf

NEEL O T

NEERGAARD Marie (Majse)

NEERGAARD Preben

NEERGAARD Preben C S

NEERGAARD-PETERSEN F C L

NEERUP Poul Otto

NEIDHARDT Frantz Ole

NEIIENDAM Henrik

NEIIENDAM Karen

NEIMANN-SØRENSEN Agner

NELLEMANN Ib

NELLEMANN Rasmus

NELLEMANN Svend

NELLEMOSE Karin

NELLEMOSE Knud

NELSON George Roger

NEPPER-CHRISTENSEN Carl

NEPPER-CHRISTENSEN Søren

NERENST Poul

NEUBERT Fritz

NEUKIRCH Frits

NEUMANN Hans

NEXØE-LARSEN Frithiof

NIBELIUS Svend

NICOLET André

NIEGEL Børge

NIEGEL Frits

NIELSEN A Kjerbye

NIELSEN A Kousgaard

NIELSEN A Levin

NIELSEN A W

NIELSEN Aage

NIELSEN Aage direktør

NIELSEN Aksel

NIELSEN Arne

NIELSEN Arne E

NIELSEN Asger

NIELSEN Axel

NIELSEN Axel E

NIELSEN B Aagaard

NIELSEN Bent Bryde

NIELSEN Bernhard Helmer

NIELSEN Birger

NIELSEN Børge

NIELSEN Børge direktør

NIELSEN Børge overingeniør

NIELSEN C P

NIELSEN Caleb

NIELSEN Carl

NIELSEN Carsten

NIELSEN Chr. Thorup

NIELSEN Christen

NIELSEN Christian

NIELSEN Christian Edward

NIELSEN Christian fh. rådmand

NIELSEN Ebbe

NIELSEN Edmund

NIELSEN Eduard

NIELSEN Edvard

NIELSEN Edvin

NIELSEN Eggert

NIELSEN Egon H

NIELSEN Eigil Bjerl

NIELSEN Eigild

NIELSEN Einar Dahl

NIELSEN Einar Johan Wøldike

NIELSEN Einer Steemann

NIELSEN Ejnar

NIELSEN Ejner

NIELSEN Elmar Moltke

NIELSEN Emanuel

NIELSEN Emil Bech

NIELSEN Erik

NIELSEN Erik Abildgaard

NIELSEN Erik Lykkegaard

NIELSEN Erik Nordbye

NIELSEN Erik Vagn

NIELSEN Erik landsretssagfører

NIELSEN Erling

NIELSEN Feodor

NIELSEN Fini

NIELSEN Finn

NIELSEN Frederik

NIELSEN Frederik skoleinspektør

NIELSEN Frits Hjelm

NIELSEN G Skytte

NIELSEN Georg

NIELSEN Gerhard

NIELSEN Grete Kirketerp

NIELSEN Gunnar Damgård

NIELSEN H V

NIELSEN H Willy

NIELSEN Hans

NIELSEN Hans Aage

NIELSEN Hans Emilius

NIELSEN Hans fh. kommunaldirektør

NIELSEN Hans maskinfabrikant,

NIELSEN Hans redaktør

NIELSEN Hans rådhusforvalter

NIELSEN Harald

NIELSEN Harald arkitekt

NIELSEN Harald direktør

NIELSEN Harald fh. partisekretær

NIELSEN Haubert

NIELSEN Helge

NIELSEN Helge kunstmaler

NIELSEN Helge overbibliotekar

NIELSEN Henrik

NIELSEN Hilmar

NIELSEN Holger

NIELSEN Holger M

NIELSEN Holger overlæge

NIELSEN Inger

NIELSEN Ivar Kirk

NIELSEN Jakob

NIELSEN Jan Bonde

NIELSEN Jens

NIELSEN Jens Mourids

NIELSEN Johan

NIELSEN Johan Møller

NIELSEN Johannes

NIELSEN John B

NIELSEN John Kai

NIELSEN Johs. Wogelius

NIELSEN Jørgen

NIELSEN Jørgen Kristian

NIELSEN Jørn

NIELSEN K Axel

NIELSEN Kai

NIELSEN Kaj

NIELSEN Karl

NIELSEN Karl Martin

NIELSEN Karl Ove

NIELSEN Kirsten Munk

NIELSEN Kjerstine

NIELSEN Knud

NIELSEN Knud E C

NIELSEN Knud fh. udstykningschef

NIELSEN Knud professor

NIELSEN Kurt

NIELSEN Lars

NIELSEN Lars Nordskov

NIELSEN Mads

NIELSEN Marie

NIELSEN Marinus

NIELSEN Marius

NIELSEN Martin

NIELSEN Max E

NIELSEN Mogens Hilmer

NIELSEN Mogens Peter

NIELSEN N C

NIELSEN N C A

NIELSEN N C Thomsen

NIELSEN N P

NIELSEN N P fh. sognepræst

NIELSEN Niels

NIELSEN Niels Erik Graven

NIELSEN Niels Henrik

NIELSEN Niels Åge

NIELSEN Niels-Aage

NIELSEN Nik.

NIELSEN Ole Damgård

NIELSEN Ole Peder

NIELSEN Otto Blinkenberg

NIELSEN Otto V

NIELSEN Ove Abildgaard

NIELSEN P M

NIELSEN Palle

NIELSEN Peder

NIELSEN Per Henrik Lippert

NIELSEN Peter

NIELSEN Poul

NIELSEN Poul Birger

NIELSEN Poul Bruun

NIELSEN Poul E

NIELSEN Poul Erik

NIELSEN Poul Peter Knud Augustinus Alsing

NIELSEN Poul erhvervschef

NIELSEN Poul rektor

NIELSEN Povl

NIELSEN Richard

NIELSEN Rigmor Juul

NIELSEN Stinus

NIELSEN Sven

NIELSEN Sven Aage

NIELSEN Svend

NIELSEN Svend Aage

NIELSEN Svend Aage rektor

NIELSEN Svend Carsten

NIELSEN Svend O

NIELSEN Svend direktør

NIELSEN Svend fh. nationalbankdirektør

NIELSEN Svend landinspektør

NIELSEN Søren

NIELSEN Søren Hjortshøj

NIELSEN Tage

NIELSEN Tage H

NIELSEN Tage Verner Gyldenløve

NIELSEN Tage direktør

NIELSEN Tage gårdejer

NIELSEN Tage professor

NIELSEN Th. Herborg

NIELSEN Thomas Schiermer

NIELSEN Thorkild Møller

NIELSEN Thøger

NIELSEN Torben

NIELSEN Torben Brag

NIELSEN Torben overbibliotekar

NIELSEN Tove

NIELSEN Vagn Rud

NIELSEN Vermund

NIELSEN Victor

NIELSEN Viggo

NIELSEN Vigor

NIELSEN Vilh.

NIELSEN W Schack

NIELSEN Werner

NIELSEN-OURØ Martin

NIELSEN-SKOV Jens Julius

NIEPOORT Paul

NILSSON John

NILSSON Mogens

NILSSON Nils

NILSSON Poul

NINKA

NINN-HANSEN Erik

NIORDSON Frithiof

NISSEN Anker Ih.

NISSEN Bent Lave

NISSEN Børge

NISSEN Børge ingeniør

NISSEN Hans Chr.

NISSEN Helmer

NISSEN Henrik

NISSEN Mogens

NISSEN N I

NISSEN Nis I

NISSEN Paul Bernhard

NISSEN Povl

NOACH Esther

NOACK Bent

NOBEL Hans Jørgen

NOE-NYGAARD Arne

NOLSØE Pâli

NORBØLL Knud Willy

NORDBRANDT Henrik

NORDENTOFT Jens M

NORDENTOFT Svend

NORDGREEN Erik

NORDHJEM Bent

NORDKILD Fred

NORDQVIST Erik

NORDSKILDE Helge

NORDSKOV NIELSEN Lars

NORDSTRAND Ove Kurt

NORGAARD Axel

NORING Ove

NORMANN A C

NORN Mogens

NORN Otto

NORSK Erik

NORUP Poul

NORUP Poul oberst,

NORVANG Bent H

NYBOE ANDERSEN P

NYBORG Elmar

NYDAM JENSEN Henning

NYEBOE E J

NYEGÅRD Erik Elliott

NYFOS Leif

NYGAARD Jakob Bech

NYGAARD Peder

NYGAARD Thomas

NYGAARD-ANDERSEN Ole

NYGÅRD Mogens

NYGÅRD Poul

NYHOLM Asger

NYHOLM Gustav Julius

NYHOLM Jens

NYHOLM Knud

NYHOLM Paul

NYHOLM Søren B

NYHOLM Vagn

NYKROG Per

NYMARK Erik

NYROP CHRISTENSEN Karen

NYSTRØM Arne

NYVANG Alfred

NYVIG Anders

NÆRØ Erik

NÆSSELUND Gunnar R

NØHR HANSEN Fritz

NØJGAARD Morten

NØJGAARD Niels

NØRBERG Orla

NØRBY Einar

NØRBY Ghita

NØRBY Viggo

NØRFELT Aage

NØRGAARD Aage

NØRGAARD Carl Aage

NØRGAARD Eilert

NØRGAARD Erik

NØRGAARD Felix

NØRGAARD Flemming

NØRGAARD Gunnar

NØRGAARD Haldor

NØRGAARD Hans

NØRGAARD Ingvar

NØRGAARD Ivar

NØRGAARD Jens

NØRGAARD Lise

NØRGAARD Poul

NØRGAARD Robert Logan

NØRGÅRD Ole

NØRGÅRD Per

NØRING Sven

NØRLUND Ib

NØRLUND N E

NØRLUND Niels

NØRREGAARD Børge Bille

NØRREGAARD Inger

NØRREGAARD-MADSEN Børge

NØRREGÅRD Georg

NØRRETRANDERS Bjarne

NAGEL Ester forfatterinde; f. 5/3 1918 i Stockholm; datter af Arnold Walter Nagel og hustru Else Elise f. Kønig (død 1973); gift 1943 (separeret 1973) m. forfatteren Halfdan Rasmussen (se denne).

Debuterede i »Vild Hvede« 1940.

Har skrevet: Dagen gaar sin Gang (roman, 1944); Striden om Jakob (roman, 1947); Lille-Ost og hans Bedrifter (roman, 1955); har udg. Danske Folkeeventyr (1950); kronikker og noveller i dagblade. Hørespillene: Ægtemand, det smykke går på fødder - (1954); Lukkede huse (1958); Lad Magdalena fortælle (1959); Bryllupsdagen (1960); Påske i bjælkehytten (i960); Markedet (1962); Glasbørnene (1963); En køn redelighed (1965); Det store kirsebærtræ (1972). TV-spillet Brønden (1962); radionovellen Havets døtre i vinden (1972). For dansk UNICEF et skuespil til opførelse af skolebørn »Et sted midt i verden« (1964). Marionctkomedierne »Hovsa og Tralle« (1970) og »Fire små mennesker« (1972) (m. dukker fremstillet af Ester Nagel; fremført af Comedievognen på turnéer her i landet), »Haltemarbutikken« (1972), »Appelsinhaven« (1972) og »Tralles fødselsdag« (1973) (for Artibus). Børnekomedien »Ikke til at få has på« (1973) (for Team). Adresse: c/o Gerda Tougård, Strandg. 71,3000 Helsingør.

NASH Jørgen forfatter, maler; f. 16/3 1920 i Vejrum ved Struer; søn af førstelærer Lars Peter Jørgensen (død 1926) og hustru lærerinde Maren f. Nielsen (død 1970); gift 1. gang 28/9 1945 (ægteskabet opløst 1960) m. malerinde, lægesekretær Anna Vibeke N., f. 12/2 1918 i Kbh, datter af grosserer Karl Nording (død 1961) og hustru Anna f. Christensen (død 1918); 2. gang 4/3 1961 (ægteskabet opløst 1968) m. journalist Katarina N„ f. 27/6 1939 i Stockholm, datter af landshövding Ingvar Lindell og hustru Aja f. Lyberg; 3. gang 5/6 1969 m. malerinden Lis Zwinck, f. 16/8 1942, datter af salgschef Holger Eriksen og tegner Ragna Zwick.

Arbejdsdreng på en maskinfabrik som 14-årig; været beskæftiget bl. a. ved handel og cirkus; specialarbejder og straffefange i tysk fly-industri 1941-42; medarbejder ved den illegale presse og kunsttidsskrifterne Helhesten, Konstrevy og Adam International Review; politisk flygtning i Sverige 1944-45; derefter bosat i Danmark og arbejdet som skribent afbrudt af perioder som skovhugger, stålværksarbejder, billedhugger, filmmanuskript-medarbejder m. m.; arresteret af Gestapo 1941, af dansk politi 1943.

Formand for Arbejdsdrengenes Fagforening i Silkeborg 1935-37; medl. af elevrådet på Silkeborg seminarium 1940-41 og' af bestyrelsen for lokalafd. af Dansk Ungdoms Samvirke. Debut som billedhugger på Kunstnernes efterårsudstilling 1947, som maler 1958; medl. af Studentersamfundets kollegium fra 1956; næstformand i Aspect, landsforening til kunstarternes samarbejde 1959-61; medl. af centralrådet for Internationale Situationiste, Paris fra 1960 og sekretær for den skandinaviske sektion til 1962; medstifter af kunstnersammenslutningen Seven Rebels 1962 og Ørestads experimental-laboratorium; stifter og leder af det internat, kunstcenter Bauhaus Situationniste; redaktør og udgiver af tidsskriftet Drakabygget.

Har siden 1947 deltaget i udstillinger i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, England, Italien, USA, Frankrig, Mexico. Repræsenteret på Museum of Modern Art, New York, Arkivmuseum för dekorativ konst, Lund, Boras Kunstmuseum, Hallands Konstmuseum, Skanska Konstmuseum, Moderna Museet, Stockholm, Malrno Museum, Hälsingborg Museum, Stockholms Stads Samlingar, Klingspor Museum, Frankfurt, University of Virginia, USA, m. fl. Udsmykning i aulaen på Sjöbefälsskolan, Kalmar og i Lunds universitet, samt oliemaleri i Eskildstuna stadsgymnasium (i samarb. m. Lis Zwick og Kelvin Sommer). Experimentalfilm: So ein ding (1961, s. m. Spur og Mertz); Det gåtfulla leendets kavalkad (s. m. Sture Johannesson, 1964); Aus Westdeutschland nichts neues (s. m. Jens Jørgen Thorsen); Tatueringar är tvättäkta (s. m. Lütfi Özkök 1969); The Situationist Life (s. m. Jens Jørgen Thorsen 1970); René Char, oprørets digter (kortfilm for fransk fjernsyn s. m. Lütfi Özkök, 1973).

Litterære arbejder. Digte: Daggry (1942), Sindets underjord (1943), Salvi Dylvo (1945), Atom-Elegien (1946), Leve livet (1948), Vredens sange (1951), Udvalgte digte (1954), Solen (1956). - Galgenfuglen (roman, 1949); Kvanki-Vanki (børnebog, 1950); Af en studedrivers erindringer (småprosa, 1951); Salt, vin og oliven (essays, 1957); Pistolen (roman, 1959); Stavrim, Sonetter (m. litografier af Asger Jorn, 1960); Hanegal (gallisk poesialbum, 1961); Det naturlige smil (digte, 1965); I denne transistorsommer eller dagen H (digte. 1967); I grisens grufulde skygge (radiohappening tilegnet den sløve padde fra Nazareth, 1971) samt en række happenings og antihappenings. Gendigtet (for radio) Dylan Thomas' skuespil Forår i Milk Wood; oversat hørespil m.m. Har fået egne digte og essays oversat til fl. europæiske sprog samt til hebraisk og kinesisk.

Tildelt Humoristlegatet, Emma Bærentzens Legat, Henrik Pontoppidans Mindefond, Niels Bohr Legatet, Astrid Goldschmidts Legat, Henri Nathansens Fødselsdagslegat og Emil Aarestrup-medaljen; Svenska statens Stora konststipen-dium 1967, Akademistuderendes æreskunstner for 1963 (Kbh). Adresse: Drakabygget, 28600 Örkelljunga, Sverige.

NATHAN Ove professor, dr. phil.; f. 12/1 1926 i Kbh; søn af grosserer Frits Nathan (død 1942) og hustru Amelie f. Friedmann (død 1965); gift 7/4 1956 m. Marianne N., datter af professor, dr. med., øjenlæge Ejler Holm (død 1966, se Blå Bog 1965) og hustru læge BodifH. f. Wandall (død 1968). Student (Den danske skole i Lund) 1944; cand. polyt. 1952; dr. phil. 1964; ansat ved Niels Bohr institutet 1953, bestyrer af institutet fra 1970; professor i fysik ved Kbhs universitet fra 1970.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1971; medl. af atomenergikommissionens forretningsudvalg fra 1971, af acceleratorudvalget fra 1969.

Har skrevet: Nuclear Quadrupole and Octupole Vibrations (disp., 1964); vidensk. afhandlinger indenfor den eksperimentelle atomkernefysik samt populærvidenskabelige artikler. Medredaktør af fagtidsskriftet Nuclear Physics 1961-72. Adresse: Svanevænget 4,2100 KbhØ. Sommerbolig: Rågeleje, 3210 Vejby.

NAUR Peter professor, dr. phil.; f. 25/10 1928 på Frdbg.; søn af maleren Albert Naur (død 1973, se Blå Bog 1972) og hustru Susanne Margrethe f. Strøyberg; gift 1. gang 18/6 1954 (ægteskabet opløst) m. klarinettist- og pianistinde Elisabeth Sigurdsson, f. 23/3 1931 i Kbh, datter ar professor Haraldur Sigurdsson og hustru professor Dora S. f. Köcher; 2. gang 22/4 1971 m. stud. mag. Maja Leyssac, f. 3/5 1940 i Kbh, datter af overretssagfører Constantin Eberth og hustru Inger f. Lydom. Student (GI. Hellerup gymn.) 1947; mag. scient. 1949; studier i Cambridge 1950-51 og USA 1952-53; vidensk. assistent ved Kbhs universitets astronomiske observatorium 1953-60, fra 1955 som amanuensis; dr. phil. 1957; afdelingsleder ved Regnecentralen, Dansk Inst. for Matematikmaskiner, 1960, direktionskonsulent ved A/S Regnecentralen 1969; gæsteforelæser ved Univ. of North Carolina, USA, 1961 og 1962. Univ. of Pennsylvania og Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm 1964, NATO Summer School, Pisa 1965, Univ. of Newcastle 1967, University College, London 1972; lektor ved Danmarks tekniske højskole 1961-68, ved Kbhs universitet 1968-69; professor i datalogi ved Kbhs universitet fra 1969. Medl. af den Internationale Astronomiske Union 1955-65; af den internationale Federation for Information Processing Technical Committee 2, Programming Languages, og Working Group 2, 1. ALGOL, 1962-68. Medredaktør for Nordisk Tidsskrift for Informationsbehandling (BIT) 1961. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1963, formand for dets turboudvalg 1965-66; formand for Dansk Selskab for Datalogi 1966; medstifter af Selskabet for Samfundsdebat 1969.

Vidensk. arbejder: Computation of Special Perturbations by an Electronic Calculator (1951); Stellar Models Based on the Protonproton Reaction (1956); Minor Planet 51 Nemausa and the Fundamental System of Declinations (disp.. 1957). Som redaktør: Report on the Algorithmic Language ALGOL 60 (1960); The Design of the GIER ALGOL Compiler (1963); Plan for et kursus i datalogi og datamatik (1966); som medredaktør: Software Engineering (1969); andre afhandlinger og artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter; andre skrifter, bl. a. Utopier (1967); Datamaskinerne og Samfundet (1967).

Tildelt G A Hagemanns guldmedalje 1963, Jens Rosenkjær-prisen 1966. Adresse: Begoniav. 20,2820 Gentofte.

NAUR Robert redaktør; f. 23/5 1926 i Dronninglund; søn af maleren Albert Naur (død 1973, se Blå Bog 1972) og hustru Susanne Margrethe f. Strøyberg.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1946; filosofikum; journalist ved Ålborg Amtstidende 1948-51 (journalistkursus Århus universitet 1950). ved Information 1951-55; Columbia University, New York 1952; praktikant ved The Houston Chronicle, Texas 1953; musikjournalist ved Politiken 1955, redaktionschef med ansvar for Søndags-Politiken 1969-71, derefter påny skrivende medarbejder (kulturområder) ved bladet. Medl. af bestyrelsen for Jacob Gades fond. Har skrevet: Veje til den klassiske Musik (1964); monografier; oversættelser. Adresse: Sølvg. 30,1307 Kbh K.

NAVER Kim væverske; f. 24/6 1940 på Frdbg.; datter af forlagsboghandler Rasmus Naver (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1959; uddannet hos Lis Ahlmann og Vibeke Klint, svendebrev 1966; eget værksted s. å.; tilknyttet Cotil, Georg Jensen's Sølvsmedic, Paustian. Till. konsulent for forsk, virksomheder. Deltaget i udstillinger i Danmark og udlandet. Tildelt førstepris for Teknisk skoles prisopgave 1968,

Cotil-prisen 1969, Lunning-prisen 1970. Adresse: Vendersg. 28,1363 Kbh K.

NAVER Rasmus forlagsboghandler, R.; f. 12/6 1894 i Nørre-Alslev; søn af gårdejer Peter Naver (død 1919) og hustru Maren f. West (død 1949); gift 1/9 1929 m. Christine N., f. 9/9 1900 i Kbh, død 1953, datter af bogtrykker Thorvald Petersen (død 1920) og hustru Ane-Margrethe f. Oehlerich (død 1938).

Lært i Thierrys boghandel, Nakskov 1910-14; medhjælper hos Kristian F Møller, Århus 1914; fuldmægtig i Steen Hasselbalchs Forlag 1918; leder af Gyldendals sortimentsboghandel 1919; ansat i boglader i San Francisco, Pasadena og New York 1923-27; derefter virksomhed som pressesekr. og udstillingsarrangør; sekretær ved kunstnersammenslutningen Grønningen og leder af dens årlige udstillinger 1928-58, sammenslutningens æresmedlem 1958; etablerede eget forlag 1931. Adresse: Kastelsv. 30,2100 Kbh 0.

NEBELONG Bent højesteretssagfører; f. 19/10 1917 i Kbh; søn af kontorchef Svend Aage Neoelong (død 1950) og hustru Ida f. Holm; gift 20/2 1943 m. Signe N., f. 16/5 i Roskilde, datter af branddirektør, borgmester J C Sørensen (død 1928, se Blå Bog 1928) og hustru Louise Dorthea f. Clorius (død 1933). Student (Roskilde) 1936; cand. jur. 1943; studieophold i London 1947-48; sagførerfuldm. 1943, sagfører 1946, lands-retssagf. 1947,højesteretssagf. 1956.

Medl. af bestyrelsen for Borups højskole 1954, formand 1972; medl. af udvalget til revision af søloven 1957, af havnelov-skommissionen 1958, af udvalget vedr. reglerne om international godstransport ad landevej 1961 og af trafikkommissionen 1967; censor i handelsret ved Handelshøjskolen 1970; medl. af Kbhs borgerrepræsentation (Kons, folkeparti) 1970. Medl. af en række bestyrelser i erhvervsdrivende aktieselskaber.

Har skrevet: Om Forløfte (Kbhs univ. guldmed. 1946, udg. 1948); Løsørekøb II (1949); Tidsskriftartikler. Adresse: Strandøre 8C, 2100 Kbh 0.

NEDERGAARD Herluf direktør; f. 2/6 1914 i Give; søn af gårdejer Frederik Nedergaard og hustru Kathrine f. Nielsen; gift 5/5 1944 m. Sigrid N., f. 14/11 1915 i Ikast, datter af smedemester Jens Christian Mikkelsen og hustru Andrea f. Christensen.

Ingeniør fra Odense maskinteknikum 1943; ansat på De Danske Mejeriers Maskinfabrik 1943-50, Sønderjyllands højspændingsværk 1951-52, Grundfos A/S Bjerringbro fra 1953, overingeniør 1955. tekn. direktør 1960, adm. direktør 1971.

Medl. af Bjerringbro sogneråd 1965-70.

Adresse: Lindev. 8,8850 Bjerringbro.

NEEL O T højesteretssagfører; f. 1914 i Hellerup; søn af dr. med. Axel V Neel (død 1952, se Blå Bog 1951) og hustru Inger f. Jessen Petersen (død 1963); gift m. Tove N. f. Torrild. Student (GI. Hellerup gymn.) 1932; cand. jur. 1937; landsretssagf. i Kbh 1941; medhjælper hos statsadvokaten for Kbh 1944-51 ; højesteretssagf. 1951; offentlige sager 1956. Formand for bestyrelsen i Administrator Johs. Krøiers Fond og Grosserer Th. W Wessels Familielegat; forsk, andre lignende hverv; formand for bestyrelsen for C.A.C. Motorrenovering A/S, Uddeholm A/S, Maskinfabriken Bema A/S, A/S H Faxholm & Co., A/S Scangoods, Ringbilen A/S,om. fl.; medl. af bestyrelsen for A/S Carl Christensen, Århus, Det Berlingske Officin A/S, F Lange A/S, C E Pasborg A/S og Danmarks tekniske museum. Adresse: Bredg. 67,1260 Kbh K.

NEERGAARD Marie (Majse) de kammerherreinde, R.,C.F.F.H.,M.T.Kha.p.p.; f. 21/5 1899 i Porsgrund, Norge; datter af maleren Johannes Wilhjelm (død 1938, se Blå Bog 1938) og hustru Johanne Marie f. Kløcker (død 1951); gift 20/4 1920 m. godsejer, kammerherre, hofjægermester Wenzel de Neergaard (død 1968, se Blå Bog 1967).

Næstformand i Danske Kvinders Beredskab 1950, landsformand 1951-59: næstformand i Civilforsvarsforbundet 1952-59, medl. af dets landsstyrelse fra 1959; medl. af civilforsvarsrådet 1953-60.

Udenl. orden: Sv.C.F.F.M.2.

Adresse: Førslevgaard.4250 Fuglebjerg.

NEERGAARD Preben skuespiller, instruktør; f. 2/5 1920 i Farum; søn af pressesekretær ved Odense Teater Poul Dreyer og hustru Ulla f. de Neergaard.

Student (Odense katedralskole) 1939; på Det kgl. Teaters elevskole 1940-43, Henrik i Henrik og Pernille. Free lance skuespiller 1948-52; P.H. revyen Kom frit frem; Mosca i Volpone (Riddersalen). 1952-57: Det kgl. Teater: Meyer i Indenfor Murene; Pierre i Jean de France; Henrik i Mascarade. Instruktion: Det ny Scala; Orfeus i Underverdenen; Call me Madam; Kvindernes Oprør; Flagermusen 1957; Instruktion: Cranks. 1958: Mackie Messer i Laser og Pjalter (Aveny). 1958-64: Cirkusrevyen. 1963: Billy Jack i Teenagerlo-ve. Film: Ditte Menneskebarn, De røde Enge, Mennesker mødes. 1969: Århus, Knagsted i Livsens Ondskab og Kejseren af Assyrien på Boldhusteatret. 1970: Ise. En Skærsommernatsdrøm på Det ny Scala. 1973: Stormen på Det kgl. Teater. Tildelt Teatermedarbejderforeningcns ærespokal. Adresse: Sophus Bauditz V. 34,2920 Charlottenlund.

NEERGAARD Preben C S direktør, landsretssagfører; f. 11/12 1915 i Korsør; søn af søfartschef i DSB Carl Henning Neergaard (død 1973, se Blå Bog 1973) og hustru Astrid f. Møller; gift 8/1 1950 m. translatør Tove N., f. 7/5 1926, datter af kaptajn Aage Nielsen (død 1956) og hustru Olga f. Baumgartcn(død 1949).

Student (Sorø) 1934;cand.jur. 1940;landsretssagf. 1946. Ansat i Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark 1941, sekretær 1946, kontorchef 1957, afdelingschef 1958, prokurist i Det gjensidige Livsforsikringsselskab Danmark 1961, underdir. 1963, vicedir. 1967, adm. direktør 1972, fra 1973 adm. direktør i livsforsikringsselskabet Danmark-Tryg-Fremtiden. Medl. af bestyrelsen for ejendomsakts. Dangaardene fra 1944, Dansk Kapitalanlæg A/S fra 1966, formand fra 1969, A/S Forenede Gruppeliv fra 1969, Rungstcdgaard A/S fra 1972, Livsforsikringsselskabernes Forening fra 1972, Pensions- og Livrente Institutet af 1919 A/S fra 1973. Adresse: Bolbrovænge 16,2960 Rungsted Kyst.

NEERGAARD-PETERSEN F C L fh. direktør for patent- og varemærkevæscnet, K.DM.p.p.; f. 15/11 1898 på Ouegaard ved Hadsund; søn af godsejer E C A Neergaard-Petersen (død 1949) og hustru Kirstine f. Svanholm (død 1966); gift 30/9 1927 m. Johanne Else N-P, f. 27/9 på Frdbg., datter af snedkermester O A Lykke (død 1945) og hustru M arie f. Reese (død 1959).

Student (Aalborg katedralskole) 1918; cand. jur. 1924; sekretær i udenrigsministeriet 1924-26; sekretær i handelsministeriet 1927, fuldmægtig 1934, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1939; direktør for patent- og varemærkevæsenet og formand for patentkommissionen 1948-66; formand for de særlige patentkommissioner 1966-69, for patentankenævnet 1968-73.

Revisor ved Kraks Legat 1933-69; formand for Teknologisk instituts repræsentantskab og bestyrelse 1958-70 og for Dansk Købestævnes repræsentantskab og forretningsudvalget 1955-63; medl. af Bikubens tilsynsråd 1946-73 m. v. Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; I.F.2.; N.St.O.3' ; S.N.2. Adresse: Ellevadsv. 20,2920 Charlottenlund.

NEERUP Poul Otto professor; f. 2/10 1919 i Kbh; søn af hærdemester Otto Neerup (død 1946) og hustru Valborg f. Petersen (død 1960); gift 22/12 1954 m. cand. mag. Inger N., f. 3/6 1926 i Kbh, datter af fuldmægtig Henry Harfot og hustru Rosa f. Jacobsen.

Student (Chrsthvns gymn.) 1938; cand. mag. (inatematik) 1944; timelærer ved statens og hovedstadskommunernes kursus 1944-47; adjunkt ved Birkerød statsskole 1947-50 og ved Chrsthvns gymn. 1950-55; tili, lærer ved flyvevåbnets officersskoles forberedelseskursus 1951-53 og vikar ved Danmarks tekniske højskole og ved Kbhs universitet 1951-53 og 1955; amanuensis ved universitetets matematiske institut 1955, afdelingsleder smstds 1958; tili, lærer ved N Zahles seminarium 1955-58; professor i matematik ved Danmarks lærerhøjskole 1958-60; lektor i matematik ved Kbhs universitet og afdelingsleder ved dettes matematiske institut 1960-67; professor i matematik ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1967.

Medredaktør ved Matematisk Tidsskrift 1951-52; medl. af Danmarks Matematikundervisningskommission 1958-60; redaktørved Nordisk Matematisk Tidsskrift 1965-69. Tildelt Videnskabernes Selskabs Pris 1953. Adresse: Søndervangen 66,3460 Birkerød.

NEIDHARDT Frantz Ole overkirurg, dr. med.; f. 14/12 1920 i Varde; søn af postmester Frantz Ferdinand Neidhardt (død 1959) og hustru Hedevig f. Thune; gift 31/1 1947 m. Birte N., f. 23/2 1926 i Fåborg, datter af postassistent Eigil Lund og hustru Ruth f. Bøving Jerlo.

Student (Viborg) 1939; med. eks. (Kbhs univ.) 1947; uddannelse ved Århus kommunehospital og Århus amtssygehus; dr. med. (Undersøgelser over dextrans indvirkning på serums kolloidosmotiske tryk hos kaniner) Århus univ. 1955; specialistanerk. i kirurgi 1958 og i urologi 1960; assist. overlæge ved Bornholms centralsygehus 1962; overkirurg ved Ribe amts og bys sygehus 1963; prakt. læge i Bramming 1970-72, derefter skibslæge. Adresse:.........

NEIIENDAM Henrik journalist; f. 20/4 1924 i Egebæksvang; søn af Holmens provst, kgl. konfessionarius, dr. theol. Michael Neiiendam (død 1962. se Blå Bog 1961) og hustru Lise f. Andersen (død 1961); gift 17/5 1952 (ægteskabet opløst) m. Maureen N., f. 10/3 1925 i England.

Student (Metropolitanskolen) 1942; cand. mag. (dansk, engelsk) 1949; teater- og litteraturanmelder ved Ekstrabladet 1950-60, ved Weekendavisen (Berlingske Aftenavis) fra 1960. Adresse: Ved Glyptoteket 6,1575 Kbh V.

NEIIENDAM Karen museumsleder, lektor; f. 15/7 1907 i Kbh, datter af tømmerhandler Andreas Tramsen (død 1933) og hustru kommunelærerinde Helga T. f. Henriksen (død 1935); gift 29/12 1935 m. lektor, museumsinspektør Jan Neiiendam, f. 8/8 1908 i Kbh (død 1959, se Blå Bog 1959), søn af teaterhistoriker, museumsleder, dr. phil. Robert Neiiendam (død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru skuespillerinde Sigrid Neiiendam (død 1955, se Blå Bog 1954).

Student ( N Zahles skole) 1927; cand. mag. 1934; studieophold i England 1929-30; ansat ved N Zahles skole 1934, adjunkt 1958, lektor 1959-74. Løst tilknyttet Teatermuseel fra 1950, museumsinsp. 1959, museets leder 1967. Medl. af bestyrelsen for Teatermuseet, Selskabet for dansk Teaterhistorie, Den danske Balletklub, Heibergselskabet, Kbhs kvindelige Diskussionsklub; medl. af repræsentantskabet for Borgervennen af 1788, af dettes låneudvalg og 3 mands delegation.

Artikler i danske og udenl. værker. Adresse: Wildersg. 48,1408 Kbh K. Sommerbolig: Havrevænget 22,2840 Holte.

NEIMANN-SØRENSEN Agner professor, dr. med. vet., R.; f. 20/5 1924 i Ø-Tørslev; søn af gårdejer Ingvard Sørensen (død 1965) og hustru Anna f. Neimann; gift 1. gang 1954 m. tandlæge Else N-S., f. 29/5 1924, død 1960; 2. gang 1962 m. lærerinde Hanne N-S., f. 12/2 1936, datter af kriminalassistent Karl Fall og hustru Ellen f. Andersen.

Dyrlægeeks. 1951 ; studierejser: University of Wisconcin, USA 1951-52; Dept. of Animal Genetics, University of Edinburgh 1954-55; Institut for Husdjursförädling, Wiad, Sverige 1961-62; dr. med. vet. 1958; vidensk. assistent ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole, afd. for fysiologi 1952-55, beregner ved landøkonomisk forsøgslaboratorium 1955-56, laborator ved afd. for fysiologi 1956-62, professor i husdyrbrug og forstander for landøkonomisk forsøgslaboratoriums afd. for forsøg med kvæg fra 1962. Dansk repr. i European Association of Blood Grouping of Animais 1958-62, European Association of Animal Production fra 1958. Medl. af landbrugsmin.s tilsynsudvalg vedr. handel med foderstoffer 1962, af Landbrugets samråd for forskning og forsøg 1967, næstformand fra 1972; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1968; korresp. medl. af Socièta Italiana per il progresso della Zootecnica 1968; medl. af Landbrugets samråd for faglig information og efteruddannelse 1968-72; repræsentant i et af FAO, Rom udpeget Panel of experts on agricultural éducation; mcdl. af det jordbrugs- og veterinærvidenskabelige forskningsråd fra 1968. af bestyrelsen for European Association of Animal Production fra 1970, vicepræsident fra 1973; medl. af The joint FAO/UNESCO/ILO Commiltee 1970-72.

Har skrevet: Blood Groups of Cattle (disp., 1958): Danish Cattle at home and abroad (s. m. E J Ipsen, 1967); Kødproduktionen i Kvægbruget (1967). Vidensk. afhandlinger om fysiologiske og husdyrgenetiske emner, og om emner indenfor kvægets avl og fodring. Modtaget I Gylling Holms mindelegat 1971. Adresse: Elverbo 14,2840 Holte.

NELLEMANN Ib landinspektør, civilingeniør; f. 11/12 1916 i Ålborg; søn af landinspektør Nie. Nellemann og hustru Anemargrethe (Grethe) f. Sørensen Lund; gift 5/2 1949 m. Lykke N., f. 26/5 1922 i Ålborg, datter af boghandler Knud Engsigogohustru Elise Marie f. Bach.

Student (Ålborg katedralskole) 1935; landinspektøreks. 1940; cand. polyt. 1944; ansat hos landinspektør Nie. Nellemann, Ålborg 1944-47; medindehaver af firma Nie. Nellemann-Ib Nellemann, landinspektører, rådg. ingeniører, Ålborg 1948; tili, ansat hos Christiani & Nielsen, Mingaladon Airport Const. marts-juli 1951; medindehaver af Landinspektørfirmaet Nellemann, Ålborg 1968, direktør for A/S N Nellemann og partnere, rådg. ingeniører 1969, direktør for NB byplankonsulenter A/S, Ålborg 1970.

Censor i byplanlægning ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1962 samt i landmåling og trafik- og byplanlægning ved Danmarks ingeniørakademis bygningsafd. i Ålborg fra 1968. Aut. i sager for vandløbsretterne om vandløb og kloakering fra 1949; tekn. sagkyndig ved landvæsensretterne i sager om vandforsyning, vandløb og kloakering fra 1959. Adresse: Hasserisv. 168,9000 Ålborg. Sommerbolig: »Kryle«, 9492 Blokhus.

NELLEMANN Rasmus maler og grafiker; f. 2/3 1923 i Millinge, Fyn; søn af brygger Peter Jørgensen (død 1957) og hustru Kirsten f. Nellemann Rasmussen (død 1967); gift 1/5 1952 m. Grethe Arense N., f. 6/5 1929 i Håstrup, datter af skovløber Peder Andersen og hustru Marie f. Andersen. Uddannet på kunstakademiet, som maler hos prof. Aksel Jørgensen og Vilhelm Lundstrøm, i grafik hos Holger J Jensen; debut på Kunstnernes efterårsudstilling 1950; udstillet på Ung dansk kunst, Amsterdam og Paris 1953; Købcstævnet i Fredericia 1955; Internationale Sort Hvid, Lugano 1958; 5. Biennale, Sao Paulo, Brasilien 1960. Medl. af Koloristerne 1957.

Formand for Grafisk Kunstnersamfund 1963-69. Arbejder: udsmykning på Bygholm landbrugsskole, 1962 og på Århus seminarium 1969; udført følgende frimærker: iandbrugsserien, Tivoli-, Selandia- og Fugleflugtslinjefrimærket, Vanførefondets frimærker, 4 frimærker til Kbhs 800 års jubilæum 1967,4 mærker til dansk industri 1968, frimærke for postgiroens 50 års jubilæum 1970, Trafiksikkerhedsmærket 1970. Repræsenteret på statens museum for kunst og kobberstiksamlingen; Nationalmuseet i Stockholm; Nasjonal-galleriet, OsIo;o Malmø museum; Maribo stiftsmuseum; Fyns stiftsmuseum; Århus museum.

Tildelt Carlsons præmie 1953; Michaelsens tegnerlegat 1958; sølvmed. på Biennalen i Sao Paulo 1960; Oluf Hartmanns mindelegat 1963; Eckersberg-medaljen 1974. Adresse: Ved Amagerport 5,2300 Kbh S.

NELLEMANN Svend direktør; f. 10/8 1904 i Randers; søn af grosserer Vilhelm Nellemann (død 1961, se Blå Bog 1961) og hustru Ragnhild f. Mortensen (død 1936); gift 7/7 1928 m. Hilde Emmy Trude N., f. 5/2 1906 i Bielefeld, datter af direktør og Handelsgerichtsrat Wilhelm Wilms (død 1951) og hustru Christelf. Henn(død 1937).

Realeks. (Birkerød kostskole) 1921 ; 1 års praktisk uddannelse på automobilværksted; studieophold i Tyskland 1922-23, i England 1923-24 og 1/2 år i Frankrig; på kornetskolcn 1926; derefter forretning i Kbh.

Formand for bestyrelsen for Domi A/S, Glostrup, Vilh. Nellemann A/S, Kbh, Vilh. Nellemann A/S, Cykler en gros, Århus og Auto-Cotnpagniet A/S, Automobilforretning, Århus; medl. af bestyrelsen for Vilh. Nellemann Invest A/S.

A/S S A Christensen & Co., Kolding 1940-67, Motorbranchens Arbejdsgiverforening 1943-50 og Sammenslutningen af Automobil Fabrikanter og importører 1943-48; formand for bestyrelsen for Autig, Auto-Tilbehørs Grossist-Forening 1940-45.

Udenl. orden: Stb.B.E.3.

Adresse: Borgmester Jørgensens V. 12,2930 Klampenborg.

Sommerbolig: Tibirke Bakker, Tibirke. 3220 Tisvildeleje.

NELLEMOSE Karin skuespillerinde. R'., MI & A.; f. 3/8 1905 i Kbh, datter af inspektør Aage Nellemose (død 1919) og hustru Anna f. Hultgreen (død 1941); gift m. sceneinstruktør Torben Anton Svendsen (se denne).

Gennemgået Det kgl. Teaters elevskole; debuterede 5. april 1926 på Det kgl. Teater som Tilde i Haardt imod Haardt: andre roller: Agnete i Elverhøj; Hermia i En Skærsommernatsdrøm; Barselkonen i Barselstuen; Agnes i Fruentimmerskolen; Prinsessen i Der var engang; Leonora i Henrik og Pernille; Grete i Kærlighed uden Strømper; Tsi Jin i Darduse; Eva i Eva aftjener sin Barnepligt; Trine i Aprilsnarrene; Kvinden og Cleopatra i En Idealist; Celimène i Misantropen; Dronning Isabella i Diktatorinden; Lisbeth og Nille i Erasmus Montanus; Constance Leth i Egelykke; Jansine i Sparekassen; Gulnare i Aladdin; Sofie i Nei; Ester i Anna Sophie Hedvig; Olivia i Helligtrekongersaften; Anna i To Traade; Lucia i Den lange Julemiddag; Gwendolin i Bunburry; Ellen i Midsommerdrøm i Fattighuset; Julia i Pilatus; Büdie i De smaa Ræve; Constance i Miss Plinckby's Kabale; Blanche du Bois i Omstigning til Paradis; Helene i Foran Spejlet; Lavinia i Cocktail Party; Lise i High Tor; Natalja Petrovna i En Maaned paa Landet; Leonora i Julestuen; Mrs. Kirby i Den lykkelige Rejse; Essie Miller i Du skønne Ungdom; Lucienne i Det lille Hotel; Fru Linde i Et Dukkehjem; Mary Tyrone i Lang Dags Rejse mod Nat; Anna i Thermopylæ; Gamle-Maria i Den korte Dag er lang nok; Nora i Noget af en Digter; Magdelone i Mascarade; Lucretia i Den Vægelsindede; Madam Rust i Sparekassen; Amanda Wingfield i Glasmenageriet; Miss Furnival i Komedie i Mørke; Felicity i Den besvimede Hest; Moderen i Voks; Mary i Frelst; Madam Schmidt i Genboerne; Moderen i Til Damascus; samt en række filmroller.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1942. Teaterpokalen 1957, Clara Pontoppidans fødselsdagslegat 1968, Henkel-prisen s.a. Adresse: Torveg. 35,1400 Kbh K.

NELLEMOSE Knud billedhugger, R.; f. 12/3 1908 i Kbh; søn af inspektør Aage Nellemose (død 1919) og hustru Anna f. Hultgreen (død 1941); gift 21/10 1950 m. Pia N., f. 1/11 1930 i Rom, datter af maleren Tyge Bendix (død 1962) og hustru Lili f. Henriques.

Realeks. (Østre borgerdydskole) 1925; sportstegner ved dagbladet B.T. s. å.; uddannet på Bizzie Høyers malerskole 1925 og på kunstakademiet u. professor Utzon-Frank 1929; udstillede første gang 1931 på Kunstnernes Efterårsudstilling som billedhugger; medl. af kunstnersammenslutningen De-cembristerne 1938. af Den Frie Udstilling 1945 og af dennes bestyrelse fra 1952.

Medl. af komitéen for udstillinger i udlandet 1943-47 og 1956-64, af Nordisk Kunstforbund 1961-64 og af modstandsbevægelsens kunstneriske udvalg; medl. af bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund 1946 og 1949, for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse til 1961, for Kunstforeningen i Kbh 1957-63; medl. af statens kunstfonds bestyrelse 1958-64 og repræsentantskab 1969-74; medl. af akademirådet 1959-66 og fra 1968, formand for billedhuggersektionen 1962 og 1968; medl. af gallerikommissionen 1962-69; medl. af bestyrelsen for det Anckerske legat fra 1968, for Winkel og Magnussens mindelegat fra 1973. Lærer ved det jydske kunstakademi i Århus siden 1965.

Hovedværker: Gammel Mand (Vejle museum); Brydergruppe (statens museum for kunst); Diskoskaster (Vejle stadion); Minderelief (Idrætshuset. Kbh); portrætbuster bl. a. direktør L Elsass, maleren Tyge Bendix og direktør Paul Tillge (statens museum for kunst); Ung saaret Mand, udført i bronze (statens museum for kunst); Befrielsesmonument til Silkeborg 1951; portrætbuste af maleren Erick Struckmann (Danmarks Naturfredningsforening,, 1951); keramisk portrætrelief af professor Karl Verner (Århus universitet, 1951); klokkespil til Statsanstalten for Livsforsikring 1953; Monument til Minde om Frihedskampens Faldne, udført i granit (Århus); Monument til Minde om Befrielsen og Frihedskampens Faldne, udført i granit (Roskilde, 1955); mandsfigur (idrætshøjskolen i Sønderborg, 1960 og Bispebjerg kirkegård); Ung falden mand (Danmarks frihedsmuseum, 1963); buste af forfatteren Karl Bjarnhof (Vejle museum); minderelief af Marius Fiil; relief i vestre landsret, Viborg; buste af professor S A Gammeltoft (rigshospitalets fødeafd.); marmorbuste af H C Andersen (Studenterforeningen); portrætbuste af kong Frederik IX og dronning Ingrid (Odense rådhus); buste af dronning Ingrid (Dronningens livregiment); portrætbuste af H. M. dronning Margrethe; granitbuste af dr. scient. Bøje Benzon (Zoologisk Have); buste af direktør Poul Ingholt (Landmandsbanken); mindesten for komponisten I P E Hartmann (Nærum), for Sv. Aa. Thomsen (Idrætsskolen, Vejle); herme af skibsreder A P Møller (rederiets hovedkontor); halvfigur af forfatteren Martin Andersen Nexø, portrætbuste af ombudsmanden, professor Stephan Hurwitz (Christiansborg), samt en række portrætbuster i privateje; statue af Søren Kierkegaard (Frederikskirken). 1. præmie i konkurrence om et mindesmærke for besættelsestidens ofre i Århus; værker på fl. provinsmuseer samt på Nationalmuseum, Stockholm og Oslo, i Trondhjem og Auschwitz; har udstillet på Biennalen i Venedig 1950, i Holland 1952, på Nordisk Kunstforbunds udstilling i Bergen og Oslo 1953 og i Trondhjem 1966, på kunstakademiets 200 års jubilæumsudstilling 1954, på nordisk kunstudstilling i Rom 1955, i Wien og Edinburgh 1959, på international skulpturudstilling i Mittelheim 1959 og 1964, på Musee Rodin, Paris 1966, i Kbhs Kunstforening 1969, i Torino (Italien) 1971. Modtaget Det Anckerske Legat, Eckersbergmedaljen 1944, Kai Nielsens Mindelegat, Ny Carlsbergfondets store rejsestipendium 1947-48, Billedhugger Viggo Jarls æreslegat 1959, Henri Nathansens legat 1963, hæderspris fra Winkel & Magnussens mindelegat 1965, Viggo Jarls mindelegat 1967, Thorvaldsen-medaljen 1968. Adresse: Mathilde Fibigers V. 3,2000 Kbh F.

NELSON George Roger direktør, R1.; f. 15/8 1917 i Kbh; søn af civilingeniør Mauritz Oscar Nelson (død 1943) og hustru Auguste f. Petersen (død 1968); gift 8/2 1941 m. Elsebed Marianne N., f. 3/7 1917 i Kbh, datter af øjenlæge Otto Gertz (død 1934) og hustru Sigrid f. Hammer Møller. Student (Skt. Jørgens gymn.) 1935; cand. polit. 1941; fg. sekretær i arbejds- og socialministerierne 1941; assistent i statsvidenskab ved Kbhs universitet 1943-46; Social Affairs Officer ved Forenede Nationers økon. og soc. departement, New York og Genève 1946-49; fg. statsvidensk. konsulent for arbejds- og socialministerierne 1952-54; chef for den økonomiske afd. ved Europarådets generalsekretariat, Strasbourg 1954-59; økon.-statistisk konsulent for arbejds- og socialministerierne 1959; chef for arbejds- og socialministeriernes internationale afd. 1959-60; kontorchef i arbejdsministeriet 1960-64; direktør for arbejdsmarkedets tillægspension 1964.

Redaktør af Socialt Tidsskrift 1959-64; formand for Socialpolitisk Forening 1967-72. Medl. af styrelsen og repræsentantskabet for Byggeriets Realkreditfond 1971. Hovedredaktør for det fællesnordiske værk Freedom & Welfare, Social Patterns in the Northern Countries of Europe (1953V Forf. til Social Welfare in the Scandinavian Countries (1953). Artikler om økon. og sociale spørgsmål i danske og udenl. fagtidsskrifter og værker. Adresse: Ridebanevang 30,2820 Gentofte. Sommerbolig: Peder Okses Vej, Asserbo, 3300 Frederiksværk.

NEPPER-CHRISTENSEN Carl provst, R.; f. 2/9 1912 i Flade sogn, Hjørring amt; søn af bankbestyrer Marinus Christensen (død 1952) og hustru Dagmar Marie Nielsen f. Nepper (død 1930); gift 12/8 1942 m. Inger N-C, f. 15/2 1913 i Horsens, datter af direktør Jørgen Bidstrup (død 1948, se Blå Bog 1948) og hustru Ella f. Svendsen (død 1955).

Efter præliminæreks. fra Frederikshavns komm, mellem- og realskole handelsuddannelse i firmaet Cloos & Co., Frederikshavn; student (Akademisk kursus) 1936; cand. teol. (Kbhs univ.) 1942; højskolelærer på Haslev udv. højskole 1942-45; sognepræst i Østerlarsker-Gudhjem 1945; tili, provst for Bornholms østre provsti 1959.

Formand for skolekommissionen 1946-61; medl. af bestyrelsen for Bornholms Amts Plejehjemsforening 1958, formand 1963; medl. af bestyrelsen for Den danske Præsteforening 1962, formand 1966-70; medl. af præstehøjskolens styrelse 1964-72, af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd 1966-70, Danmarks Provsteforening 1970 og Landsforeningen af menighedsråd 1970. Adresse: 3752 Østerlars præstegård, Bornholm.

NEPPER-CHRISTENSEN Søren domprovst, R1.; f. 25/5 1909 i Flade sogn, Hjørring amt; søn af bankbestyrer Marinus Christensen (død 1952) og hustru Dagmar Marie Nielsen f. Nepper (død 1930); gift 5/8 1934 m. Minna N-C, f. 16/5 1910 i Skagen, datter af borgmester og auktionsmester Thomas Geisnæs(død 1946) og hustru Kirstine f. Møller (død 1969). Student (Rønde) 1928; cand. theol. 1934; hjælpepræst i Ellidshøj-Svenstrup 1934; resid. kapellan ved Ansgars kirken, Aalborg s. å.; sognepræst i Gunderup-Nøvling 1938; resid. kapellan ved Set. Mortens kirke, Randers 1946, sognepræst i Herning sogn 1951; domprovst ved Helsingør domkirke, Set. Olai kirke, 1961-73.

Formand for Rønde artiumskursus og for Nyborg-Møderne til 1970; medl. af bestyrelsen for Hotel Nyborg Strand og for Den danske Diakonissestiftelse til 1971 ; medl. af radiorådet til 1971; formand for Indenlandsk Sømandsmission 1969; formand for Herning skolekommission og medl. af bestyrelsen for Herning seminarium indtil 1961. Adresse: Skansørevej 6,3000 Helsingør. Sommerbolig: Havbakken 3, GI. Skagen, 9990 Skagen.

NERENST Poul direktør, cand. polyt.; f. 30/1 1918 i Feldballe; søn af sognepræst Emil Nerenst (død 1960) og hustru Anna Marie f. Petersen; gift 15/12 1973 m. Kirsten Damm Breckwoldt.f. 16/5 1933.

Student (Lyngby) 1937; cand. polyt. 1942; ingeniør i Teknisk central, tilsynsførende ved motorvej på Lolland 1942-45; i anlægsdirektoratet, chef for tilsynsarbejdet ved veje og startbaner i Kastrup lufthavn 1945-48; forskningsingeniør ved statens byggeforskningsinstitut 1948-55; leder af teknisk afd. ved A/S Rockwool 1955-61 ; overingeniør, chef for udviklings-afd. H + H Industri A/S 1961-68, direktør smstds fra 1968. Studierejse (betonteknologi) til USA 1950-51. Medl. af Dansk Betonforenings bestyrelse 1955, formand 1968-71; formand for Nordisk Betonforbunds forskningskomité 1955-68, for Nordisk Betonforbund 1968-71. Formand for repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut og byggeriets udviklingsråd fra 1972. Medl. af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1966-70 og af B-sektorens bestyrelse 1966-70; formand for og medl. af diverse permanente udvalg og arbejdsudvalg vedr. normer for cement, murcement, murværk, sten- og grus, betonteknologi, letbeton fra 1959. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1962, Highway Research Board fra 1961, Réunion des Laboratoires d'Essais et des Recherches sur les Matériaux et les Constructions (RILEM) fra 1955, medl. af RILEM arbejdsgrupper og komiteer vedr. beton og letbeton. Medl. af teknologirådet fra 1973; næstformand for bestyrelsen for Byggeekspertrådet A/S fra 1973.

Har skrevet: Betonteknologiske Studier i USA (1952); Alment om alkalireaktioner i beton (1957); Frost action in concrète (Washington, 1960). Medforfatter i en række publikationer fra statens byggeforskningsinstitut 1949-55. Tidskriftartikler i Nordisk Betong, Journal of American Concrète Institute og RI LEM-Bulletin. Adresse: Åbrinken 52,2830 Virum.

NEUBERT Fritz fabrikant; f. 1/8 1883 i Kbh; søn af fabrikant Carl Neubert (død 1924, se Blå Bog 1923) og hustru Monica f. Schougaard (død 1950); gift 3/11 1906 m. Mignon N., f. 26/12 1884, død 1970, datter af fabrikant François Kiilerich (død 1927) og hustru Adolfine f. Søborg (død 1932). Uddannet på tekniske skoler i Reutlingen, Württemberg og Bolton, England. Medindehaver af firmaet Aug. Neubert 1924-38 og indehaver af firmaet Fritz Neubert. Hovedkasserer for Kbhs Arbejdshjem 1923-46; medl. af bestyrelsen for A/S De danske Bomuldsvæverier til 1952 og af repræsentantskabet for Beklædningsindustriens Sammenslutning til 1961. Adresse: Strandvejen 201,2900 Hellerup.

NEUKIRCH Frits overlæge, dr. med., R.; f. 23/6 1906 i Marstal; søn af læge Georg Neukirch (død 1947) og hustru Martha f. Grube (død 1969); gift 2/8 1947 m. Karen N., f. 15/4 1911 i Randers, datter af direktør Knud Ollendorff (død 1966) og hustru Karen f. Winge Wied (død 1968). Student (Odense katedralskole) 1923; med. eks. 1930; dr. med. 1938; kandidatstillinger i provinsen og ved kbhvnske hospitaler; 2. reservelæge ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, med. afd. C 1937-39, 1. reservelæge 1941-46; 1. reservelæge ved Blegdamshospitalet 1939-41, ved De gamles by 1946-48; afdelingslæge ved Blegdamshospitalets epidemiske afd. 1948-58; overlæge ved med. afd. ved Kbhs militærhospital 1958, fra 1963 ved rigshospitalet, Tagensvej; med. specialista-nerk., spec. hjertesygd. 1941. Læge ved Forsikringsselskabet Haand i Haand-concernen 1945-62; med. overlæge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1949. Medl. af bestyrelsen for Selskabet for teoretisk og anvendt terapi 1951-55, formand 1953-54; censor ved med. embedseks. fra 1960; formand for legatbestyrelsen for Gårdejer af Stenløse Peder Lauritz Pedersens legat til støtte for lægevidenskabelig forskning fra 1961 ; medl. af bestyrelsen for Foreningen af offentlig ansatte Hospitalsoverlæger i Kbh og Frdbg. 1965-69.

Har skrevet: Experimentelle kredsløbsundersøgelser. Med særligt henblik på overgangen fra hvile til arbejde og fra arbejde til hvile (disp., 1938); medarbejder ved Bernth & Hagens Medicinsk Kompendium, 6.udg. 1955,7.udg. 1957 og 8. udg. 1960 (Infektionssygdomme og Kemoterapeutika); endv. tidsskriftsartikler om epidemiologiske, intern medicinske og forsikringsmedicinske emner. Adresse: Hovmarksv. 83,2920 Charlottenlund.

NEUMANN Hans rektor; f. 28/9 1915 i Glogau; søn af skoleinspektør Artur Neumann (død 1961) og hustru Frigga f. Riitzebeck (død 1966); gift 21/41943 m. Marga N., f. 29/6 1922, datter af direktør Hans Abraham (død 1970) og hustru Magda f.Geerz (død 1951).

Student (Statens kursus) 1934; cand. mag. (tysk, dansk, gymnastik) 1943; timelærer ved Akademisk kursus og Set. Jørgens gymnasium 1943, ved Aurehøj statsgymnasium 1944, adjunkt smstds 1947; adjunkt ved Gladsaxe gymnasium 1956, lektor 1957; tili, lektor ved Blågård seminarium 1967-68; kst. rektor ved Gladsaxe gymnasium 1968, udnævnt 1972. Adresse: Kirsebærlunden 32,3460 Birkerød.

NEXØE-LARSEN Frithiof fabrikant, R1.; f. 6/1 1895 i Kbh; søn af grosserer Jørgen Larsen (død 1927) og hustru Thora f. Richter (død 1924); gift 30/12 1935 m. Solveig N-L., f. Deleuran, f. 30/1 1916.

Realeks.; udgået fra De Brockske handelsskoler 1911; i handelslære i Kbh og Lübeck 1911-16; sekondløjtn. i infanteriet 1918; ansættelse i handelsfirmaer i England og Frankrig 1919-22; medindehaver af faderens firma, Brødrene Andersen, kgl. hofleverandør 1922; eneindehaver 1938; indehaver af firmaet Alfred Jensen, Kbh 1941-45. Formand i bestyrelsen for Brødrene Andersen, Østergade, Kbh A/S og for Brødrene Andersens jubilæumsfond; næstformand i bestyrelsen for Okay Konfektion A/S (Hugo Dorph-Brødrene Andersen), Maribo; medl. af bestyrelsen for Dansk Lawn Tennis Forbund 1922-32; medl. af bestyrelsen for foreningen af danske Fabrikanter af Herreklæder fra 1924, formand 1954-56; formand for Beklædningsindustriens Sammenslutning 1956-67; æresmedlem af Beklædningsindustriens Sammenslutning; medl. af Industrirådet 1957-70, af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1958-68, af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skoler 1957-70, af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings hovedbestyrelse til 1969, næstformand i dens afd. A I 1959-69. Adresse: Kristianiag. 16,2100 Kbh 0.

NIBELIUS Svend bankdirektør; f. 8/5 1920 i Kværkeby pr. Ringsted; søn af arbejdsmand Svend Nibelius (død 1962) og hustru Ingeborg f. Pedersen (død 1967); gift 27/8 1957 m. Agnes N., f. 11/6 1925 i Gesten, datter af repræsentant Gustav Meyer (død 1944) og hustru Frida f. Jensen (død 1966). Ansat i Folkcbanken for Kbh og Frdbg. 1935; assistent i Arbejdernes Landsbank 1947, direktionssekr. 1952, personalechef 1959, underdir. 1964. vicedir. 1966, direktør 1970. Medl. af bestyrelsen i Landsbankernes Reallånefond.

Adresse: Kulsviertoften 46,2800 Kgs. Lyngby.

NICOLET André førstebibliotekar; f. 31/8 1909 i Kbh; søn af præst ved Fransk reformert Kirke Clément Nicolet (død 1944) og hustru Catharina Elisabeth f. Drost (død 1941); gift 27/12 1937 m. cand. mag. Kitty N., f. 6/5 1907 i Kbh, datter af redaktør, cand. theol. Edgar Aabye (død 1941) og hustru Josepha f. Nathanson (død 1913).

Student (Paris) 1928; mag. art. (fransk) 1935; lærer ved hærens officersskole 1937-43, ved Købmandsskolen 1941-49 og 1951-57; undervisningsassist. ved Kbhs universitet 1943-49 og 1951-61; lektor i fransk smstds 1961-70, censor fra 1970; kst. bibliotekar II ved Det kgl. bibliotek 1943, bibliotekar II 1945, bibliotekar 1 1953, overbibliotekar ved udenl. afd. 1958; delegeret bibliotekar ved Bibliothèque nordique, Paris 1949-51.

Medl. af forstanderskabet for Fransk reformert Kirke i Kbh fra 1946, af bestyrelsen for Alliance française fra 1965, for Bibliotekarsammenslutningen for Danmarks forskningsbiblioteker 1967-72 og for Det danske Huguenotsamfund. Litterære arbejder: Encyklopædier og Konversationsleksika gennem Tiderne (1946); Franske Argots (1954); artikler og vidensk. oversættelser; medarbejder ved Hagerups Konversationsleksikon. Udenl. ordner: F.O.I.P.; F.Æ.L.5. Adresse: Bakkegårds Allé 10,1804 Kbh V. Sommerbolig: Lågegyde 138,2980 Kokkedal.

NIEGEL Børge bryggeridirektør, R.; f. 10/11 1899 i Fåborg; søn af brygger, direktør R P Hansen (død 1930) og hustru Amalia f. Møller (død 1946); gift 10/4 1931 m. Inge Agnete N., f. 17/4 1907 på Lykkenssæde, Højrup, Fyn, datter af proprietær V E Schroll (død 1934) og hustru Valborg f. Hansen (død 1963).

Uddannelse i firmaerne J J Larsen, Fåborg og Odense, John Schutt & Co., Hamburg og Brasserie Karcher & Cie, Paris; studieophold i London; forretningsfører for Albani Bryggeri 1927; direktør i A/S Albani Bryggerierne 1934-72; tili, direktør for datterselskabet A/S Slots-Flødeis, Odense. Præsident for Odense Vestre Rotary Klub 1947-48. Medl. af bestyrelsen for Bryggeriforeningen 1952-72, 1. viceformand 1963-72; formand i Foreningen af Mineralvandsfabriker i Fyens Stift 1952-74; næstformand i Danske Mineralvandsfa-brikanters Fællesforening 1953-74; medl. af bestyrelsen for Albani Fonden; medl. af bestyrelsen for Odense Turistforening 1953-70 og for Odense Bys Kunstfond, af repræsentantskabet for Den Danske Provinsbank, af bestyrelsen for A/S Albani Bryggerierne, A/S Slots-Flødeis, Forsikringsakts. Nordeuropa, Kbh, N Tørring A/S, Odense, A/S Svendborg Bryghus, A/S Bryggeriet Sydfyn, Fåborg og for A/S Dansk Lynfrost, Fredericia. Direktør for Bredeco S.A., Zug, Schweiz. Adresse: Filosofgangen 3,5000 Odense. Sommerbolig: Vosemose, 5250 Fruens Bøge.

NIEGEL Frits direktør; f. 13/10 1934 i Odense; søn af bryggeridirektør Børge Niegel (se denne); gift 10/9 1966 m. Lisbet N., f. 31/5 1944 i Stenstrup, Fyn, datter af kreditforeningsdirektør, godsejer H L Hansen (se denne). Realeks. (Mulernes legatskole) 1951; udlært hos J J Larsen A/S, Fåborg 1955; højere handelseks. fra Tietgenskolen 1957; praktikant i Tyskland hos Edeka Grosshandel, Rendsburg og Kühne & Nagel. Hamburg 1957-59; ansat i Foyle's Book Shop, London 1959; Anton Petersen & Henius (EA.) Ltd., Nairobi ogj Lyons & Co. (Kenya) Ltd., Nairobi 1959-62; Georg Jensen Inc., New York, New York University, New York, Harvard Business School, Boston, Mass. 1962-63. Ansat på A/S Albani Bryggerierne 1963, direktør 1972.

Medl. af bestyrelsen for Bryggeriforeningen 1972, Albani Fonden 1973, Mosteriet Abild Håstrup A/S 1973, Sønderborg Mineralvandsfabrik A/S 1973, Odense Turistforening 1970, J J Larsens-Pakhuse A/S 1970. Adresse: Langelinie 55,5000 Odense.

NIELSEN A Kjerbye professor, dr. techn., se Kjerbye Nielsen A.

NIELSEN A Kousgaard direktør, K.DM.; f. 31/5 1899 i Tisted ved Hadsund; søn af kommunelærer N P Nielsen (død 1948) og hustru Mariane f. Mikkelsen (død 1945); gift 12/2 1927 m. Ellen Nohr N., f. 7/7 1899 i Horsens, død 1968. datter af landbrugskandidat Sidenius Hansen (død 1949) og hustru Margrethe f. Nøhr Nielsen (død 1956).

Cand. aet. 1926; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1926; aktuar i A/S Assurancc-Compagniet Baltica 1929-37; underdir. og beregner i Statsanstalten for Livsforsikring 1938. matematisk direktør 1948-69; tili, aktuar i A/S Nordisk Gjenforsikrings Selskab og i A/S Nordisk Brandforsikring 1938-69. Formand for Den Danske Aktuarforening 1944-50; medl. af finansministeriets helbredsnævn 1947-71 og af Komitéen for mindre gode Liv 1948-69.

Adresse: Resedav. 9.2820 Gentofte.

NIELSEN Aksel direktør; f. 28/4 1894 i Kbh; søn af pakmesterformand Edvard Nielsen (død 1948) og hustru Nielsine f. Ørum (dø'd 1955); gift 3/3 1921 m. Kaja N.,f. 14/7 på Frdbg., datter af mejeriejer Peter Vilh. Hansen (død 1939) og hustru lensine f. Pedersen (død 1931).

Udgået fra De forenede Kirkeskoler 1909; præliminæreks. 1910; ansat 1911 i Revisionsbanken i Kbh og i fortsættelse heraf i Kbhs Diskontobank og Revisionsbank; kontorchef i C Schous Fabriker A/S 1924, prokurist 1939, underdir. 1946, direktør 1959-65. Næstformand i bestyrelsen og forretningsudvalget for Kontor- og Handelsfagenes Arbejdsgiverforening 1937, formand 1959-62; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1959-62; medl. af bestyrelsen for Kbhs Handelsstands Klub af 1841 og dennes byggefond 1946. viceformand 1951-65; medl. af klubbens repræsentantskab 1965-70; medl. af bestyrelsen for C Schous Fabriker A/S 1965-69.

Adresse: Olesv. 7,2830 Virum.

NIELSEN A Levin overlæge, dr. itied.; f. 31/1 1908 i Thisted; søn af apoteker Chr. Levin Nielsen (død 1939) og hustru Kirstine f. Ejsing (død 1948). Student (Hjørring) 1925; med. eks. 1934; dr. med. 1942-, overlæge ved Frdbg. hospitals centrallaboratorium fra 1951.

Regens-læge 1954-71. Formand for Danske Laboratorielægers Organisation 1952-60; medl. af uddannelsesnævnet for hospitalslaboranter 1958-62. Har skrevet: Perosis, en knoglesygdom hos Høns (disp.. 1942); samt mindre, vidensk. arbejder.

Adresse: Heslehøj Allé 6,2900 Hellerup.

NIELSEN Arne underdirektør; f. 25/10 1923 i Fredericia; søn af togfører Thorvald Nielsen (død 1968) og hustru Elisabeth f. Jørgensen; gift 11/8 1955 m. ledende socialrådgiver Kirsten Vestergaard N., f. 3/8 1926 på Frdbg., datter af overlærer, kunstmaler Kr. Vestergaard (død 1963) og hustru Augusta f. Larsen (død 1963).

Student (Akademisk kursus) 1941 ; cand. jur. (Kbhs univ.) 1950; ansat s. å. i arbejdsministeriet, fuldmægtig 1961. ekspeditions-sekr. 1967; underdir. i arbejdsdirektoratet 1970. Till. politifuldm. 1951-53, ministersekr. 1953-69; sekretær i Foreningen af 1837 (børneforsorg) 1962-73, medl. af bestyrelsen fra 1973; ekspert ved forsk, internationale konferencer. Formand for og medl. af forsk, udvalg. Adresse: Kajerødv. 29,3460 Birkerød.

NIELSEN Arne E professor, dr. phil.; f. 30/10 1924 i Hellerup; søn af købmand Christian Emil Nielsen (død 1946) og hustru, lærerinde Agnes Marie N. f. Rasmussen (død 1946); gift 26/8 1952 m. Birgit N., f. 14/11 1925 i Kbh, datter af adjunkt L P C Madsen (død 1930) og hustru, skoleinspektør Agnes M. f. Asmussen (død 1964).

Student (Ordrup gymn.) 1943; cand. polyt. 1950; ansat ved Kbhs universitet 1950, lektor 1960, afdelingsleder 1966, bestyrer af medicinsk-kemisk institut og af fællesafdelingen for universitetets institutkompleks i Rådmandsgade fra 1967, fg. professor 1968, professor i med. kemi fra 1969; dr. phil. 1964.

Har skrevet: Bariumsulfats Fældningskinetik (disp., 1964); Kinetics of Précipitation (monografi, 1964); Fysisk kemi I (1969) og II (1971); Organisk kemi I (1970). Medl. af Editorial Advisory Board, Journal of Crystal Growth. Adresse: Søholmsparken 2,2900 Hellerup.

Sommerbolig: Grønnev. 16, Nykøbing Sjællands Østre Lyng. 4500 Nykøbing Sj.

NIELSEN Asger professor, civilingeniør. R1.; f. 25/5 1922 i Odense; søn af tømrermester Johs. Nielsen (død 1961) og hustru Anna f. Pedersen (død 1936); gift 25/3 1948 m. Birthe N., f. 25/12 1925 i Bogense, datter af købmand Sophus Jensen (død 1936) og hustru Karna f. Werenberg.

Student 1941; cand. polyt. 1948; assistent ved den polytekniske læreanstalt s. å., lektor i fysik 1952, professor 1957; tili, lærer ved forsvarsakademiet 1950-52. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1959.

Tildelt Essoprisen 1958.

Adresse: Rævehøjv. 20,2800 Lyngby.

NIELSEN A W direktør, K'., D.r.K.M., Hjv.Ft.p.p.; f. 10/1 1909; gift m. Emma Andrés.

Uddannet ved mejeribrug og handel; studierejser til Norge. Holland, Tyskland og England; direktør for Aashøj Mejeri A/S 1930-51; direktør for Den kgl. grønlandske Handel 1951-56; adm. direktør for Carlsberg Bryggerierne 1956, 1970-74 formand for direktionen. De forenede Bryggerier A/S.

Til 1948 medl. af bestyrelsen for Storkbhs Mejerier, af Storkbhs Mejeriers Fællesindkøb og af- Storkbhs Mejeriers Likvidationsselskab; medl. af forsk, kommissioner og nævn vedr. Grønland; til 1965 medl. af kommissionen vedr. fiskerimin.s forsøgslaboratorium; formand for det grønlandske ernæringsråd fra dets oprettelse til 1964 og for Grønlandsfonden af 1959, fra 1963 medl. af Grønlandsudvalget af 1960; medl. af forvaltningsnævnet 1952-65, af udvalget om centraladministrationens organisation til 1965, af priskontrolrådet - senere monopolrådet - i 1955; fra 1964 medl. af atomenergikommissionen og fra 1956 af Industrirådet, af sammes bestyrelse 1961-72; formand for Bryggeriforeningen; formand for Carlsbergs Mindelegat for Brygger I C Jacobsen-, medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af bestyrelsen for Danmarks amerikanske Selskab 1956-62; formand for bestyrelsen for A/S Jydsk Landvinding; medl. af Det danske Hedeselskabs repræsentantskab fra 1963, formand for bestyrelsen fra 1973, samt medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervsselskaber; medl. af Landmandsbankens bankråd fra 1956, næstformand 1961, formand fra 1965; formand for bestyrelsen for Carlsberg Great Britain Ltd. og Carlsberg Brewery Ltd., London, for Carlsberg-Wellcome S.a.r.l., Luxembourg og for Carlsberg Malawi Brewery Ltd., Blantyre, Malawi; medl. af bestyrelsen for Southern Bottiers Ltd., Blantyre, Malawi, for Carlsberg Brewery Malaysia Berhad, Kuala Lumpur og Carling O'Keefe Breweries Limited, Toronto fra 1972 samt for Oy Sinebrychoff AB, Helsingfors. Udenl. ordner: F.Æ.L.4.; N.St.O.2?.; Stb.B.E.3. Adresse: GI. Carlsberg V. 16.2500 Valby.

NIELSEN Axel civilingeniør, R.; f. 18/8 1906 på Frdbg.; søn af tømrermester Carl H V Nielsen (død 1943) og hustru Hilma f. Hansen (død 1937); gift 31/1 1942 m. Esther N., f. 11/9 1908 i Kbh, datter af direktør Valdemar Nielsen (død 1943) og hustru Frederikke f. Knudsen.

Cand. polyt. 1929; i USA 1929-30; stiftede (s. m. R A Larsen) i 1931 Larsen & Nielsen, Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S, senere ændret til Larsen & Nielsen Constructor Holding A/S, der ejes af et i 1968 oprettet Larsen & Nielsen Fondet. Adresse: Drosselv. 72,2000 Kbh F.

NIELSEN Axel fh. kommunaldirektør, R.; f. 12/2 1889 i Næstved; søn af mineralvandsfabrikant L P Nielsen (død 1941) og hustru Else Marie f. Sørensen (død 1920); gift 14/5 1915 m. Ketty Johanne N., f. 28/12 1891 i Nykøbing S., datter af købmand H Dørr (død 1921) og hustru Caroline f. Elster (død 1953).

Ansat ved Odsherred skovkasse og amtstuefilial 1906-08, på borgmester-, byfoged- og birkekontoret i Nykøbing S. 1908-10 og i Kbhs magistrats IV afd. 1910; godsfuldm. ved grevskabet Hardenberg-Reventlow 1910-17; godsforvalter for Krengerup, Søholm og Brahesholm godser 1917-19; kommunesekr. i Kalundborg 1919-34; kommunaldir. i Randers 1934-54.

Medl. af bestyrelsen for Kæmnerforeningen i Danmark 1931-39 og 1941-52, formand 1944-52. derefter æresmedlem.

Adresse: Vilh.Thomsens Plads 1.8900 Randers.

NIELSEN Axel redaktør; f. 8/6 1911 i Slagelse; søn af typograf Chr. Nielsen (død 1964) og hustru Cathrine f. Petersen (død 1972); gift 9/5 1936 m. Dyveke N., f. 21/3 1913, datter af arbejdsmand H P Hansen (død 1928) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1941).

Præliminæreks.; derefter kontoruddannet; journalist ved Vestsjællands Social-Demokrat 1935, redaktionssekr. 1943; folketingsmedarbejder ved Social-Demokraten (fra 1959 Aktuelt) 1944; leder af Den Socialdemokratiske Provinspresses korrespondancebureau 1956; politisk chefredaktør for Aktuelt 1966; redaktør ved Ritzaus Bureaus politiske afd. 1970.

Formand for D.s.U. i Slagelse 1936-40; tidl. formand for D.s.U.'s vest- og midtsjællandskreds; for D.s.U.'s og D.A.F.'s landarbejderudvalg og for H.K.'s ungdomsgruppe i Slagelse; formand for Social-Demokratens Medarbejderforening 1945-55; medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet i Kbh 1948-55. Adresse: Baltorpv. 183,2750 Ballerup.

NIELSEN Axel E skoledirektør, R.; f. 2/6 1904 i Turup ved Assens; søn af uddeler J L Nielsen (død 1919) og hustru Karen Marie f. Kristensen (død 1942); gift 14/5 1937 m. overlærer Eli N., f. 9/3 1907 i Eriknaur, Vejle amt, datter af gårdejer ] P Israelsen (død 1961) og hustru Katrine f. Mikkelsen (død 1926).

Handelsuddannelse; lærereks. (Odense) 1927; lærer i Vrøgum 1929; førstelærer i Jordrup 1930-34; lærer og overlærer i Odense 1934-52; videreuddannelse i matematik og fysik ved Danmarks lærerhøjskole 1932-33 og i engelsk, tysk, fransk og kemi ved Odense årskursus 1934-42; handelsfaglærereks. i bogføring 1941 ; tili, forstander ved Odense årskursus 1934-52; skoleinsp. ved Østre skole i Viborg 1952; skoledir. i Viborg 1961-71. Censor ved real- og præliminæreks., ekstraord. censor ved lærereks. 1953-59, censor fra 1959. Medl. af hovedstyrelsen for Danmarks Lærerforening 1947-52 (1. næstformand 1951-52); formand for provinsens årskursus 1949-64, for kontaktudvalg for skole og erhverv for Viborg by og omegn 1963 og for amtsoptagelsesudvalget for realskolerne; medl. af bestyrelsen for Viborg amts skolecentral samt fra 1967 af dennes pædagogiske udvalg og af udvalget for Viborg amts fælleskommunale skolebibliotekssamling; formand for Viborg amts årskursus for lærere; medl. af ligningskommissionen i Viborg 1954-62; næstformand og kasserer i Viborg domsogns menighedsråd 1957. Præsident i Viborg Rotary Klub 1963-64.

Har skrevet artikler i faglige tidsskrifter m. v. Adresse: Juliev. 17,5500 Middelfart.

NIELSEN Bent Bryde direktør; f. 3/4 1937 i Kbh; søn af brygger Helmer Nielsen (død 1956) og hustru Elna Bodil f. Hansen; gift 12/6 1965 m. Dorthe Birgitte N., f. 4/11 1939 i Hellerup, datter af hospitalsinspektør Henry Avnslev (se denne).

Student (Sorø) 1957; Niels Brocks højere handelseks. 1958; Dortmunder Actienbrauerei, Dortmund 1958-59, Davenports Brewery, Birmingham 1959-60; merkantil direktør for Faxe Bryggeri 1960, adm. direktør 1967.

Medl. af bestyrelsen for Faxe Vandværk 1960, af repræsentantskabet for A/S Banken for Faxe og Omegn (filial af Privatbanken) 1964, af bestyrelsen for Faxe Bryggeri A/S 1971.

Adresse: Dyssev. 61,4683 Rønnede. Sommerbolig: Ulslev Strand, 4872 Idestrup Falster.

NIELSEN Bernhard Helmer højesteretssagfører; f. 16/7 1907 i Kbh; søn af toldklarerer Hans Chr. Nielsen (død 1961) og hustru Frederikke f. Knudsen (død 1948); gift 19/3 1943 m. Helen N., f. 2/9 1917 i Kbh, datter af fuldmægtig Albert Sterregaard (død 1934) og hustru Stella f. Wernberg. Student (Østersøgades gymn.) 1926; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. i Kolding 1934-38; landsretssagf. 1937; højesteretssagf. 1954.

Formand for bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken, Politikens Forlag A/S, Scan-Globe A/S, L F Foght A/S L F Foghts Fond, Højer Tæppefabrik, A R Kjærby A/S, Wasabrød A/S og Edvard Storr A/S; medl. af bestyrelsen for

Leyland-DAB A/S, A/S Chr. Fabers Fabriker, Ryslinge. Den Faberske Fond, Ryslinge, Illum Fondet, Brdr. Engelbredt A/S. M I Meyer A/S. Ballograf Bic A/S, A/S Aage Salomon og Vicon Landbrugsmaskiner A/S, Medl. af Industrirådets hovedbestyrelse 1973. Adresse: Bolbrov. 73,2960 Rungsted Kyst.

NIELSEN Birger oberst, R., HTH.p.p.; f. 21/10 1918 i Hellerup; søn af prokurist Hans Nielsen og hustru Astrid f. Davidsen; gift 11/12 1942 m. Lilly Henriette N., f. 7/10 1921, datter af direktør Holger Hirschsprung (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Madeleine f. Jouhaneau. Løjtnant i gardehusarregimentet 1941; tjeneste i Sverige 1944-45; på hærens officersskole 1945; tjeneste ved gardehusarregimentet, ved generalkommandoen og ved NATO staben i London 1946-51; generalstabsuddannelse 1951-52; kaptajn 1954; tjeneste ved hærstaben 1952-56; kursus i USA 1956; tjeneste ved gardehusarregimentet og ved østre landsdelskommandos stab 1956-62; oberstløjtn. 1962; tjeneste ved NATO staben i Oslo 1963-66; bataljonschef ved gardehusarregimentet 1967-68; stabstjeneste ved chefen for forsvarets operative styrker 1968-70; stabschef ved 2. sjællandske brigade 1970-72; oberst 1972; chef for region V og sjællandske livregiment 1972-74; chef for gardehusarregimentet og garnisonskommandant i Næstved 1974. Udenl. orden: S.Sv.3.

Adresse: Gardehusarkasernen. 4700 Næstved. Sommerbolig: Torvet 23,4720 Præstø.

NIELSEN Børge direktør; f. 23/1 1923 i Kbh; søn af slagtermester Carl Chr. Nielsen (død 1953); gift 8/1 1947 m. Gütte N., f. 17/6 1922 på Frdbg., datter af grosserer Niels Juel Pedersen (død 1967) og hustru Karen f. Rasmussen (død 1970). Efter handelslære- og handelseks. fra Købmandsskolen samt volontørtjeneste i udlandet ansat hos James Polack A/S fotografisk handelshus; tilknyttet flygtningeadministrationen som tilsynsførende samt lejrleder ved Kløvermarkslejren 1945-47; ansat i Skandinavisk Fotocopi A/S 1948, forretningsfører 1949, medl. af bestyrelsen 1953, formand for bestyrelsen og firmaets direktør 1957. Stiftede i 1958 Eskofot A/S, i 1965 Torsana A/S; tili, stifter af Skandinavisk Fotocopi (Deutschland) GmbH., Hamburg - senere Skandinavisk Fotocopi (Deutschland) GmbH. & Co. (1966) samt Eskofot KG, Hamburg; formand for bestyrelsen i disse selskaber; 1966 medstifter af Optika GmbH. & Co. KG, Wuppertal. Formand for bestyrelsen for Ida Løfbergs fond (Det ny Teater) 1964. Udnævnt til commandeur de Mérite af Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem 1970, og i 1971 udnævnt til kansler for ordenen i Danmark, i 1972 udnævnt til Chevalier Commandeur de Grâce. Adresse: Strandv. 417C, 2930 Klampenborg. Sommerbolig: Skovejendommen Jægerhus, 4230 Skælskør.

NIELSEN Børge direktør, cand. oecon.; f. 16/1 1914 i Låsby; søn af købmand Niels Nielsen (død 1964) og hustru Petra Margrethe f. Nielsen (død 1935).

Student (Århus katedralskole) 1933; revisionsuddannelse 1933-36; cand. oecon (Århus univ.) 1940; driftsøkonom i A/S Atlas Maskinfabrik 1940-43; direktionssekr. i Palsgaard virksomhederne 1943-45; kontorchef i R Færch, Cigar- og Tobaksfabrikker 1945, økon. underdir. 1949, direktør 1960-69; direktør i Skandinavisk Tobakskompagni A/S 1961, adm. direktør 1969-74.

Adresse: Solsortev. 17, 2970 Hørsholm og Brønhøj, Hyllested, 8400 Ebeltoft.

NIELSEN Børge overingeniør; f. 8/9 1918 i Esbjerg; søn af fiskeskipper Andreas Nielsen (død 1968) og hustru Eleonora Kristine f. Lorentzen (død 1949); gift 18/10 1947 m. sygeplejerske Grethe Wiirtz N., f. 9/4 1916 i Holbæk, datter af sporvejsfunktionær Carl Gottlieb Larsen (død 1969) og hustru Johanne f. Wiirtz (død 1926).

Student (Esbjerg) 1937; cand. polyt. 1943; ansat i post- og telegrafvæsenet s. å., telegrafing. III 1946, telegrafing. II 1951. kontorchef i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1954, afdelingsingeniør 1957, overingeniør 1969. Medl. af skibsfartens og luftfartens redningsråd fra 1960, af den nordiske telesatellitkomité fra 1962 og af radiostøjnævnet fra 1964; delegeret ved en række internationale radiokonferencer siden 1949.

Adresse: Hummeltoften 55.2830 Virum.

NIELSEN B Aagaard direktør, civilingeniør; f. 16/11 1909 i Skive; søn af grosserer N Aagaard Nielsen (død 1960) og hustru tandlæge Mathilde Karoline N. f. Jensen (død 1973); gift 4/3 1938 m. tandlæge Bodil Katrine N., f. 8/3 1912 i Nørre Nebel, datter af direktør )ens Leding (død 1952) og hustru Birgitte f. Jensen (død 1958).

Student (Silkeborg) 1927; cand. polyt. 1933; ansat i A/S Bang og Olufsen 1933-35; stiftede 1935 s. m. civilingeniør Carl Schrøder (død 1964) I/S Radiometer; medstifter af Radiometer A/S 1964, adm. direktør 1964-71, formand for bestyrelsen 1964-74.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1966. Tildelt Alexander Foss guldmedaljen 1954. Adresse: Bakkedal 9,2900 Hellerup.

NIELSEN Caleb bankdirektør; f. 29/7 1900 i Aalborg; søn af missionær S K Nielsen (død 1927) og hustru Johanne f. Jensen (død 1956); gift 7/5 1925 m. Agnes N„ f. 24/2 1902 i N-Uttrup, død 1947, datter af teglværksbestyrer Carl Noltensmeier (død 1940) og hustru Dorthea f. Jørgensen (død 1958).

Realeks. (Nørresundby) 1917; ansat i Banken for Nørresundby og Omegn s. å., bogholder 1924, kontorchef 1942, direktør 1952-65.

Adresse: Rolighedsv. 5,9400 Nørresundby.

NIELSEN Carl direktør. R.; f. 31/1 1890 i Kbh; søn af maskinist Peter Ludvig Nielsen (død 1910) og hustru Nielsine f. Plougmann (død 1893); gift 3/1 1920 m. Else N., f. 10/2 1900 på Frdbg., død 1961, datter af forvalter Axel Heidemann (død 1948) og hustru Mathilde f. Sørensen (død 1952). Præliminæreks. 1906; derefter i lære i firmaet I F Lemvigh-Müller; direktør i Lemvigh-Miiller & Munch A/S 1920-60, i Ejendomsakts. af 1/11 1947 til 1960. i Jernforretningen Lemvigh-Miiller & Munck, Aarhus A/S 1951-60 og i J F Lemvigh-Müller Holding A/S 1958-61.

Medl. af bestyrelsen for Lemvigh-Miiller & Munck A/S 1920-65, A/S Dansk Lecabeton 1939-61, Ejendomsakts. Hvidovregaarden 1944-60, Ejendomsakts. af 1/11 1947, 1947-60, Jernforretningen Lemvigh-Miiller & Munck, Aarhus, A/S 1951-61, A/S Jysk Lecaværk 1953-61 og J F Lemvigh-Miiller Holding A/S 1958-63; medl. af forretnings-og administrationsudvalget for Fælleskontoret for Jern og Metal 1940-50; formand for Importørforeningen af 11. aug. 1933,1948-64, derefter æresmedlem; formand for Foreningen af Købmænd i Jern- og Staalbranchen paa Øerne 1949-59, derefter æresmedlem; formand for Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Metal-, Rør-og Maskinbrancheforeninger 1949-69; tillidsmand i jernsektionen af Grosserere i Jern- og Staalbranchen i Kbh 1949-60; medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening 1950-64; formand for Kbhvns Voldgiftsudvalg for jern- og metalbranchen 1960-68; medl. af bestyrelsen for fl. legater. Adresse: Kuranstalten GI. Skovridergaard, 8600 Silkeborg.

NIELSEN Carsten journalist, R.p.p.; f. 23/12 1908 i Kbh; søn af forfatteren L C Nielsen (død 1930, se Blå Bog 1929) og hustru Margrethe f. Dorph-Petersen (død 1962); gift 8/12 1943 m. tegneren Sys Gauguin, datter af museumsdirektør, dr. phil. Frederik Poulsen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ellen Nonnyf. Møller.

Fabriksarbejder i USA 1926-27; journalist ved Roskilde Dagblad 1928-31, ved Berlingske Tidende 1931-57, ved Politiken 1958-60. Formand for Kbhs Journalistforbund 1953-61, for Dansk Journalistforbund 1961-71, derefter æresmedlem; forsk, offentlige og faglige hverv. Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; I.F.3. Adresse: Svanemøllev. 84,2900 Hellerup.

NIELSEN Christen direktør-, f. 22/7 1907 i Koldby.Thy; søn af kontorchef i sundhedsstyrelsen, læge Vilhelm Nielsen (død 1955, se Blå Bog 1955) og hustru Louise f. Olesen (død 1947); gift 7/6 1935 m. Gudrun N., f. 25/2 1912 i Rær, Thy, død 1963, datter af sognepræst Peter Pinholt Johansen (død 1928) og hustru Christiane f. Risbjerg (død 1947). Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1925; cand. jur. 1932; dommerfuldm. i Kjellerup og Viborg 1932-39; sekretær i

Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab 1939, kontorchef 1944,undcrdir. 1949, direktør 1959.

Medl. af bestyrelsen for Europæisk Vare- og Rejsegodsforsikring A/S og Industrielt Disconto-Akts. Adresse: Bøgev. 4,2900 Hellerup.

NIELSEN Christian fh. rektor, R.p.p.; f. 3/11 1891 i Hjørring; søn af førstelærer Kristen Nielsen (død 1939) og hustru Augusta f. Nielsen (død 1934); gift 4/6 1919 m. Johanne (Jonna) N., f. 7/11 1897 i Fodby, datter af provst H P Meinertsen (død 1948) og hustru Anna f. Jensen (død 1921). Student (Hjørring) 1910; cand. theol. 1916; cand. mag. 1924; lærer ved Det tekniske Selskabs skole og ved Blaagaard seminarium; lærer ved Haslev gymnasium 1918, adjunkt 1921, lektor 1929; rektor ved Slagelse kommunale gymnasium 1941-58. Årsvikar ved Gladsaxe gymnasium 1962-67. Medl. af bestyrelsen for Sønderjysk Forening for Slagelse og Omegn; vicepræsident i Slagelseafd. af Alliance-française til 1958; anmelder og kronikør ved Sorø Amtstidende; har medvirket i statsradiofoniens foredragsafd. med emner fra fransk kultur og dansk kirkeliv.

Har skrevet: Af Slagelse lærde Skoles Aarbøger (Roskildebogen, 1946); var medredaktør af Roskildebogen. Bidragyder til: Min Far var Lærer (1962) og Haslev Gymnasiums Jubilæumsskrift 1964 (Haslev Gymnasium 1914-40). Udenl. orden: F.P.A.2. Adresse: Rytterstien 25B, 3400 Hillerød.

NIELSEN Christian fh. rådmand; f. 6/6 1890 i Osted ved Lejre; søn af parcellist Carl Nielsen (død 1911) og hustru Sofie f. Sørensen; gift 1/10 1938 m. Johanne N., f. 22/3 1903 i Gredstrup, datter af husmand Peder Ehlersen og hustru Nielsine f. Hansen.

Udgået fra Grundtvigsk friskole; fabriksarbejder. Medl. af Århus byråd 1929-62; formand for det sociale udvalg og børneværnsudvalget 1933-62, rådmand for Århus magistrats 3. afd. 1950-62. Næstformand for Olie- og Sæbeindustriarbejdernes Fagforening i Århus 1919-30; formand for den kommunale hjælpekasse 1925-29, for sammenslutningen af købstædernes sociale udvalg 1937-62 og for Århus amts Børneværnsforening 1938-63; medl. af repræsentantskabet for Dansk Børneværnsforening fra 1938 og for I/S Midtkraft 1950-62, af hovedbestyrelsen for landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1953, af bestyrelsen for Sygehusforeningen i Danmark 1954-62, af forretningsudvalget for Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse fra 1955 og af forretningsudvalget for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) fra 1957; formand for bestyrelsen for radiumstationen i Århus 1954-62; medl. af Jrørnehjælpskomitéen og sekretær for Børnenes Kontor i Århus fra 1945. Adresse: S-Ringg. 3,8000 Århus C.

NIELSEN Christian Edward oberst, K., HTH.; f. 29/12 1914 i Ålborg; søn af toldpakmester J P Nielsen (død 1968) og hustru Marie f. Henriksen (død 1952); gift 2/9 1938 m. Karen Agnethe N, f. 8/10 1919 i Holbæk, datter af restauratør Henrik Munkeboe (død 1936) og hustru Ingeborg Emilie f. Hansen (død 1962),

Student (Ålborg katedralskole) 1933; premierløjtn. 1938; kaptajnløjtn. 1945; generalstabskursus 1946-47; kaptajn 1947; adjutant ved jydske division 1947-49; chef for 1/5 bataillon, Odense; chef for jydske divisions korporalskole 1950-51; O-chef ved vestre landsdelskommando 1952-55; oberstløjtn. og chef for fodfolkets reserveofficersskole 1955, for I/slesvigske fodregiment 1957; stabschef ved vestre landsdelskommando 1959; oberst 1962; chef for infanteriets befalingsmandsskole 1964 og garnisonskommandant i Helsingør; chef for 1. sjællandske brigade 1966 og garnisonskommandant i Roskilde; chef for region VIII 1969-71; chef for falsterske fodregiment 1969 og garnisonskommandant i Vordingborg; chef for militærdistrikt Vordingborg. Studierejser til Frankrig 1952. Tyskland 1955, USA 1962. Tilforordnet forsvarsmin.s udvalg af 1964 vedr. befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret. Adresse: Kasernen, 4760 Vordingborg.

NIELSEN Chr. Thorup skoledirektør; f. 5/2 1923 i Barmer ved Sebbersund; søn af mejeribestyrer S Nielsen og hustru Ovine f. Klausen; gift 25/7 1950 ril. Elva N.. f. 25/5 1924 i Overby ved Døstrup, Sønderjylland, datter af førstelærer A Nissen og hustru Kathrine f. Friedrichsen.

Student (Ålborg katedralskole) 1942; cand. mag. (fysik, matematik), Kbhs univ. 1950; adjunkt ved Duborg-skolen, Flensborg 1951-61; skoledir. for Dansk Skoleforening for Sydslesvig fra 1961.

Adresse: Stuhrs Allee 22, 239 Flensborg, Postfach 332,

Tyskland.

Postadresse i Danmark: Sydbank, box A, 6340 Kruså.

NIELSEN C P direktør, R.; f. 30/11 1911 i Sir Sogn ved Holstebro; søn af landmand Niels Peder Nielsen (død 1954) og hustru Marie f. Mortensen; gift 12/7 1946 m. Ragnhild N., f. 27/6 1921, datter af malermester Rasmus Rasmussen og hustru Gerda f. Houlind.

Uddannet som mejerist; på Ladelund mælkeriskole 1937-38; mejeri-ingeniør fra Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1941; mejerilærer ved mejeriafd. på Dalum landbrugs- og mejeriskole 1941-50; konsulent u. De danske Mejeriforenin-gers Fællesorganisation 1950-52; i 1952 ansat som leder af den påbegyndte sammenslutning FAOK (Fyenske Andelsmejeriers Osteri og Kondenseringsfabrik) adm. direktør for virksomheden og for de af FAOK erhvervede el. etablerede selskaber; fra 1968 direktør for Centralmejeriet i Århus, der etableres ved sammenlægning af Mejeriet Vesterbro og De forenede Mejerier, Århus, samt andelsmejeriet Klank, Glaten. Medl. af bestyrelsen for Producentforeningen af Danish Blue og Mycella fra 1953, foreningens repræsentant i markedsudvalget og i §9-udvalget; medl. af bestyrelsen for Konsummælkmejeriernes Arbejdsgiverforening; medl. af Mejeribrugets tekn.-økon. udvalg.

Medforfatter af lærebogen Fysik for Mejeriskolen og bogen Mejerikonsulenten samt afhandlingen Driftsøkonomisk Kontrol (til Nordisk mejeritekn. kongres, Hamar 1964). Ejer af gården St. Hedetoft pr. Vinnerup. Adresse: Nyholmsv. 12,8240 Risskov.

NIELSEN Ebbe dommer, R.; f. 8/4 1915 i Holstebro; søn af dommer Oscar Nielsen (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Ellen f. Gimsing; gift 6/6 1942 m. Kathinka (Kate) N., f. 26/1 1918 i Skælskør, datter af værkfører Poul Berthelsen og hustru Kirstine f. Carlsen.

Student (Østre borgerdydskole) 1934; cand. jur, 1941; dommerfuldm. ved Kronborg vestre birk 1941, i Nykøbing F. s. å.; dommer i Mariager 1963.

Undervisning på handelsskolen i Nykøbing F. 1948-63. Kirkeværge ved Mariager kirke 1963-73. Formand for bestyrelsen i Selskabet til Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager A/S fra 1963 og for Købmand af Mariager Frederik Johansen og hustru Dagmar Johansen, f. Hvilsteds legat fra 1966. Boligmin.s tilsynsførende med de sociale boligselskaber i Hobro og Mariager 1967-70. Medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Mariager og Omegn 1969-71; formand for vejtaksationskommissionen for Århus amtsrådskreds 1 (Nord) fra 1970. Adresse: Klosteret, 9550 Mariager.

NIELSEN Edmund fh. borgmester; f. 11/2 1920 i Bindslev; søn af smed Jens Peter Nielsen (død 1948) og hustru Oline f. Mouritsen; gift 4/2 1944 m. Helga N., f. 25/12 1918 i Horsens, datter af former Johannes Panduro (død 1956) og hustru Anna f. Nørbo.

Uddannet ved ortopædisk håndskomageri 1936-40; student (Akademisk kursus) 1946; cand. jur. (Kbhs univ.) 1953; sekretær ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre, ortopædisk hospital i Århus s. å.; administrativ leder af Samfundet og Hjemmet for Vanføre, ortopædisk afd. i Sønderborg 1958, tilt administrativ leder af revalideringsinstituttet i Sønderborg 1959 og af invalidenævnet 1970.

Medl. af Sønderborg byråd (Socialdemokratiet) 1962-73, formand for det sociale udvalg 1966-70; borgmester 1970-73. Medl. af tilsynsrådet for Sparekassen Sønderjylland, af bestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) Sønderborg afd. og Grænseforeningen Sønderborg afd. Adresse: Majløkken 7,6400 Sønderborg.

NIELSEN Eduard professor, dr. theol.; f. 8/5 1923 i Kbh; søn af sognepræst Charles Nielsen (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Bothilde f. Vandborg; gift 30/12 1947 m. Dora N., f. 15/6

1924 på Frdbg., datter af overretssagfører, kontorchef Julius V Levinsen (død 1949) og hustru Margrethe f. Davidsen. Student (Østre borgerdydskole) 1941; cand. theol. 1947; universitetsadjunkt ved Århus universitet 1949-55; dr. theol. 1955; professor (gi. testamente) ved Kbhs universitet 1956; forstander for institut for bibelsk eksegese 1967-73. Ulønnet hjælpepræst ved Taksigelseskirken 1973. Korresp. medl. af Nathan Söderblom Sällskapet 1958; formand for Collegium Biblicum 1970-73. Har skrevet: Oral Tradition (London 1954); Shechem. A Traditio-Historical Investigation (disp., 1955); Håndskriftfundene i Juda ørken (1956); Dødehavsteksterne i oversættelse og med noter (s. m. Benedikt Otzen, 1959); Grundrids af Israels historie (1959); De ti bud. En traditionshistorisk skitse (1965, tysk udg. s. å.); redigeret Gads danske Bibelleksikon (s. m. Bent Noack, 1965-66) og Bibelen som Helligskrift (s. m. Hejne Simonsen, 1969); Det gamle Israels religion (1971); artikler i danske og udenlandske fagtidsskrifter. Adresse: Vasehøjv. 4,2920 Charlottenlund.

NIELSEN Edvard fh. banechef, civilingeniør; f. 30/8 1896 på Frdbg.; søn af kommunelærer H F Nielsen (død 1946) og hustru Anna Cathrine f. Christensen (død 1928); ugift.

Student (Frdbg. gymn.) 1915; cand. phil. 1916; cand. polyt. 1923; ansat ved Kbhs sporveje 1923, fast ansat 1930, ledningsing. 1942, banechef 1954-65. Foretaget studierejser i Europa vedr. sporvejstekniske forhold; har skrevet artikler om elektrotekniske emner vedr. elektrisk sporvejsdrift i danske og svenske tekniske tidsskrifter.

Adresse: Strindbergsvej 50,2500 Valby.

Sommerbolig: Trinkjærhuset, 3360 Liseleje.

NIELSEN Edvin direktør, R.; f. 25/3 1907 i Bandholm; søn af toldassistent Peter Emanuel Nielsen (død 1943) og hustru Agnes Frederikke f. Petersen (død 1955); gift 30/5 1935 m. Gudrun N.. f. 9/9 1900 i Leipzig, datter af advokat Reinhold Jentzsch (død 1931) og hustru Kalla f. Eckell (død 1955). Uddannet i blandet forretning i Stubbekøbing (H Lauritzen) 1922-25; bogholder i A/S Rødding Korn- og Foderstofforretning 1925-26; på Niels Brocks handelsskole 1926-28; ansat i firma Brødr. Justesen, Kbh 1928-30; fuldmægtig i A/S Hertz Frøkompagni 1930, prokurist 1937, direktør 1946. Handelskyndig censor ved købmandsskolerne fra 1945; medstifter af A/S Union Rejsebureau, Kbh og medl. af bestyrelsen 1949-50; medl. af bestyrelsen for A/S Hertz Frøkompagni 1951-69; medl. af Kbhs Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for frøhandelen fra 1954 og af sø- og handelsretten fra 1954. Adresse: Carit Etlars V. 16,1814 Kbh V.

NIELSEN Eggert redaktør, R.; f. 27/2 1905 i Kalundborg; søn af købmand Ole Peter Nielsen (død 1961) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1969); gift 1940 m. Ellen N., f. 9/3 1921 i Mosede, datter af gårdejer Laurits Andersen (død 1950) og hustru Valborg f. Voss (død 1963).

Realeks.; på Askov højskole; ansat ved Roskilde Dagblad 1921, Kalundborg Dagblad 1922, Langelands Folkeblad 1924, Holbæk Amts Avis 1926, Roskilde Tidende 1927; ca. 2 års udenlandsrejse fra efteråret 1930, derefter ansat ved Aftenbladet 1932, ved B.T. 1936 og s. å. ved Berlingske Tidende, som korrespondent i London 1937-39; ansvarsh. redaktør og lederskribent ved FDB's blad Samvirke 1940-73. Studierejser i Europa, USA, Sydamerika, Afrika, den nære Orient og Indien.

Sekretær i Sjællands Svømme-Union 1927-30; redaktør af Dansk Forening for Rosports medlemsblad Roning 1934-35; sekretær, senere formand i Andels-Teatret 1948; medl. af teaterkommissionen samt dennes rigsteaterudvalg fra 1954; sekretær i Det danske Teaters bestyrelse fra 1963, næstformand fra 1968.

Har skrevet skuespillene »Under Regnbuens Tegn« (tribunespil, opført i KB-hallen 1946 ved FDB's 50 års jubilæum), senere indspillet som film, og »I dag må ingen vige« (Andels-Teatrets sommerturné, 1949). Adresse: Hans Olsens V 2,2670 Greve Strand.

NIELSEN Egon H direktør, civiløkonom, R.;'f. 16/3 1905 i Kbh; søn af Fr. Nielsen (død 1916) og hustru Ella f. Mogensen (død 1947); gift 10/5 1930 in. Bertha N., f. 22/11 1905 i Aalborg, datter af Vilh. M Brockhuus (død 1944) og hustru Alma f. Olsen (død 1957).

Handelsuddannelse 1919-25 i A/S De Danske Spritfabrikker; præliminæreks.; HA fra Handelshøjskolen i Kbh; ansat i A/S V M Brockhuus 1925. prokurist 1935, direktør og formand for bestyrelsen 1945. Medl. af OEEC's studiegruppe: Træindustri, i USA 1952.

Medl. af Industrirådet; medl. af bestyrelsen for Træindustriens Fabrikantforening fra 1956, formand 1964-73, næstformand fra 1973; formand for det stående udvalg for Træindustriens Fabrikantforeninger 1959-73; medl. af Trærådet (u. ATV) fra 1956, af Teknologisk instituts repræsentantskab, bestyrelse og planlægningsudvalg, af hovedbestyrelsen for Bygge-Societetet fra 1960, af brancheudvalget for uddannelse af ikkc-faglærte træindustriarbejdere fra 1962, af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1968, af bestyrelsen for Sammenslutningen af Virksomheder i Industrikvarter I -Valby fra 1949, formand for samme fra i960; medl. af tilsynsrådet for Byernes Hypothekforening 1957, af bestyrelsen for Forenede Kreditforeninger fra 1972; medl. af bestyrelsen for AU & MLU fra 1972; medstifter af og formand for foreningen Pensionist og Plejehjem ved industrikvarteret i Valby fra 1960; medl. af bestyrelsen for Børnegårdene ved Industrikvarteret i Valby fra 1956; medstifter af Valby Kunstforening. Adresse: Lindholtgård, 4440 Mørkøv.

NIELSEN Eigil Bjerl direktør, civilingeniør; f. 22/5 1937 i Århus; søn af direktør, civilingeniør Johs. Nielsen (død 1972) og hustru Gerda f. Christiansen (død 1952); gift 14/7 1962 m. synskonsulent Anne N., f. 17/8 1937 i Kgs. Lyngby, datter af flyveleder Trygve Gregersen og hustru Brita f. Bechshöft. Student (Holte gymn.) 1955; cand. polyt. 1960; ansat i Novo Terapeutisk Laboratorium A/S 1960-62, i PPG-Industries. Pittsburgh, USA 1963; studieophold, University of Oregon 1964; forskningschef på A/S Tuborgs Bryggerier 1965; tekn. direktør i De forenede Bryggerier A/S 1972. Medl. af præsidiet for Transportøkonomisk Forening. Videnskabelige publikationer. Adresse: Gøgevang 78,2970 Hørsholm.

NIELSEN Eigild amtslæge; f. 30/12 1924 i Tønder; søn af lokomotivmester Einar Nielsen og hustru Charly f. Nielsen; gift 11/8 1951 m. koncertsangerinde Lilian N., f. 2/11 1926 i Christiansfeld, datter af forretningsforer Christian Asmussen og hustru Christine f. Bohsen.

Student (Østre borgerdydskole) 1943; med. eks. 1954; alm. uddannelse ved sygehuse i provinsen 1954-56; 1. reservelæge ved Øresundshospitalet i Helsingør 1956-58; assist. læge ved Godthåb sygehus, Grønland 1958, 2. reservelæge ved kirurg, afd., Dronning Ingrids hospital 1958-59 og vikar, distriktslæge ved Godthåb sygehus i 1959; embedslægeeks. 1960; assist. landslæge i Grønland 1960-62; kredslæge i Esbjerg lægekreds 1962-66; lægelig rådgiver ved revalideringscentret for Ribe amt 1963-66; amtslæge i Haderslev 1966; tili, skolelæge i Vojens kommune s. å.

Formand for foreningen »Sukkertoppens Venner«, Esbjerg 1965-66; medl. af bestyrelsen for Vestjysk musikkonservatorium, Esbjerg 1965-66; formand for hygiejneudvalget i Ribe amts lægekredsforening 1963-66 og i Sønderjyllands lægekredsforening 1969; medl. af specialistteam for Haderslev amts familievejledning 1968; formand for skolenævn og medl. af skolekommissionen 1970; medl. af amtsbygningsrådet 1970, af bestyrelsen for Embedslægeforeningen 1971, af bestyrelsen for Socialpolitisk forening for Sønderjvlland 1972; formand for Haderslev Fodbold Klub 1972. Adresse: Åstrupv. 15,6100 Haderslev. Sommerbolig: Filskov, 7350 Filskov.

NIELSEN Einar Dahl borgmester; f. 6/12 1912 i Køge; søn af arbejdsmand Chr. Vilhelm Nielsen (død 1943) og hustru Marie f. Dahl (død 1969); gift 5/6 1937 m. Margrethe N., f. 17/1 1909 i Kolding, datter af kabelmester Hans Ravn og hustru Maren f. Olsson (død 1949).

Kommunalbestyrelsesmedl. 1950, viceborgmester 1955-70 og borgmester i Rødovre fra 1970; medl. af Teknologisk instituts repræsentantskab fra 1965, af Storkbhs mælkeudvalg fra 1970, af taksationskommissionen for Kbhs amt fra 1958;

vurderingsformand for Rødovre vurderingskreds 1950-71; medl. af repræsentantskabet for Landkommunernes Ulykkesforsikring fra 1964, af byplannævnet (hovedstadsafd.) fra 1970. af samrådet for Røde Kors, Kbhs afd. 1970; formand for Rødovre Boligselskab; formand for Socialdemokratiets kredsorganisation i Hvidovrckredsen 1953-65, i Rødovrekredsen 1965-70. Adresse: Årslevv. 11,2610 Rødovre.

NIELSEN Einar Johan Wøldike fh. direktør, statsaut. revisor; f. 7/5 1902 i Kongens Lyngby søn af tømrermester N Chr. Nielsen (død 1946) og hustru Eleonora Marie f. Jensen (død 1923); gift 27/6 1931 m. Ellen Margrethe N., f. 14/4 1904 i Kbh, datter af skotøjsfabrikant P A Nielsen (død 1936) og hustru Ane Kirstine f. Olsen (død 1933).

Realeks. 1918; handelseks. 1920; revisoreks. 1936; statsaut. revisor s. å.; reserveintendant 1925; ansat i Roskilde Landbobank A/S 1918-29 og i Revisions- og Forvaltnings-In-stitutet A/S 1929-41; revisionsvirksomhed i Rønne 1941-58 u. firmanavnet Bornholms Revisionskontor, fra 1957 i kompagni m. Børge Karlsen; direktør for A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, 1958-68. Revisonschef i Sparekassen København-Sjælland 1969-72.

Medl. af bestyrelsen for Hugo Schleisner*s Farveri og Renseri A/S fra 1958, formand fra 1966; medl. af regeringsudvalget til sikring af sejladsen på Bornholm 1961, af bestyrelsen for Fjerde Søforsikringsselskab Lmt. 1965-69; søfartsnævnets repræsentant for region VII (Bornholm) 1966-68. Adresse: Bernstorffsv. 59,2900 Hellerup.

NIELSEN Einer Steemann professor, dr. phil., R1., FM.2.; f. 13/6 1907 i Kbh; søn af skræddermester P Nielsen og hustru Karoline f. Steemann; gift 28/8 1935 m. Lise N., f. 13/2 1917 i Newcastle, England, datter af telegrafbestyrer ] A B Andersen (død 1934) og hustru Ellen f. Jensen (død 1928). Student (Østre borgerdydskole) 1925; mag. scient. 1931; dr. phil. 1934; deltager i Carlsbcrgfondets oceanografiske ekspedition omkring jorden 1928-30; ansat ved kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser, plankton afd. 1932-44; assistent ved Danmarks farmaceutiske højskole 1935, professor i botanik smstds 1944; professor i ferskvandsbiologi ved Kbhs universitet fra 1969; lektor i biologisk oceanologi ved Kbhs universitet 1962-69; deltaget i havforskningstogter til islandske farvande 1932,1934 og 1935, studierejser til Frankrig og England 1937; foretog undersøgelser over planktonproduktionen i vestgrønlandske farvande 1948; deltog i Gaiathea-ekspeditionen 1950-51 ; studierejse til USA 1954; tildelt Emil Chr. Hansen medaljen i sølv og Galatheamedaljen. Dr. h.c, Uppsala 1972. Sekretær i Nordisk Forening for Fysiologisk Botanik 1947-61 : censor ved skoleembedseks. 1951; konsulent ved Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1952-70; medl. af kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1963; medl. af Videnskabernes Selskab 1958, af Norske Videnskaps-Akade-mi 1963. af Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 1970; formand for Dansk Nationalkomité for Oceanologi 1959-67.

Har skrevet: Untersuchungen über die Verbreitung, Biologie und Variation der Ceratien im südlichen Stillen Ocean (disp., 1934); afhandlinger om plankton i Meddelelser fra Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser (1932-44); plantefysiologiske afhandlinger i Dansk Botanisk Arkiv og Physiologia Plantarum. Adresse: Vejlesøparken 9,2840 Holte.

NIELSEN Ejnar fh. sporvejsdirektør, K.p.p.; f. 26/8 1896 i Bøgballe; søn af gårdejer Søren Christian Nielsen (død 1944) og hustru Ane Kirstine f. Jespersen (død 1934); gift 30/8 1925 m. læge Anna Lund N., f. 22/4 1896 i Vester Ørum, datter af lærer Rasmus Sørensen (død 1943) og hustru Ane Dorthea f. Lund (død 1957).

Student (Vejle) 1916; cand. polit. 1923; sekretær i direktoratet for Kbhs kommunes lønnings- og pensionsvæsen 1923; fuldmægtig smstds 1928. ekspeditionssekr. ved Kbhs sporveje 1930; kontorchef smstds 1937; direktør for Kbhs sporveje 1948-63.

Medl. af bestyrelsen for Union Internationale des Transports Publics (UITP) 1948-63. honorary member fra 1963; formand for UlTP's International Traffic Committee fra 1955,

HonoraryChairmanfra 1961.

Lærer i kommunens økonomi ved magistratsskolen 1933-43. Har skrevet: Lærebog i Københavns Kommunes Økonomi (1941); Traffic Congestion and its Influence on the Economy of Public Transport (1955); Actual Situation of Traffic Congestion and how to improve Conditions for Public Transport (1957); Its High Time to put and End to Traffic Congestion (1957); Expériences from 10 years* fight against traffic congestion (1965). Forelæsninger på trafikkursus ved Kent State University, USA (1967); kronikker i forsk. dagblade og tidsskrifter. Udcnl. ordner: N.St.O.3'.; S. V.3'. Adresse: Amagerbrog. 15,2300 Kbh S.

NIELSEN Ejner fængselsinspektør, R.; f. 1/8 1907 i Skærbæk. Taulov sogn; søn af indremissionær Niels Thuesen Nielsen (død 1938) og hustru Karen Marie f. Pedersen (død 1942); gift 3/2 1940 m. Annelise N., f. 22/5 1917, datter af bogholder Niels Daugård (død 1952) og hustru Johanne f. Jørgensen (død 1967).

Student (Østersøgades gymn.) 1927; cand. theol. 1933; huslærer i San Francisco 1933-36; lærer og senere overlærer ved ungdomsfængslet på Søbysøgård 1936-45; inspektør for fængselsafd. Renbæk 1945-49; vicefængselsinsp. ved ungdomsfængslet i Nyborg 1949-61; fængselsinsp. 1961, leder af statens arbejdshus ved Sønder Omme, fængselsafd. ved Tarm og statens arresthusafd., Nordby på Fanø, fra 1973: statsfængslet ved Sdr. Omme, fængselsafd. Brosbølgård, Tarm og fængselsafd. Nordby, Fanø. Adresse: 7260 Sønder Omme.

NIELSEN Elmar Moltke arkitekt; f. 27/2 1924 i Vejle; søn af mejeriejer Frits Carl Moltke Nielsen (død 1942) og hustru Ernestinefrederikke f. Potholm Pedersen (død 1955). Afgang fra Kunstakademiets arkitektskole 1950; i fællesskab m. Knud Friis selvstændig tegnestue fra 1957; medstifter af Arkitektfirmaet Friis og Moltke 1969.

Opførte bygninger bl. a.: Institutionsbyggeri: Rådhus i Odder. Havnebygninger, Mols-Linien A/S, Ebeltoft og Odden. Administrationsbygningen for Jydsk Telefon-Aktieselskab. Århus. Kontor- og lagerbygninger for BHIIH. Den danske ambassadørbolig i Ankara. Hoteller: Hotel Hvide Hus i Ebeltoft, Åbenrå og Ålborg. Hotel Tre Ege, Brabrand. Hotel Lakolk. Rømø. Hotel Marselis, Århus. Hotel Stavrby Skov, Middelfart. Højskoler og kursuscentrer: Midtjydsk ungdomsskole, Ejstrupholm, Brandbjerg højskole, Vejle. Rønde højskole. Idrætshøjskole, Vejlby-Risskov. Kursusejendom for Dansk Arbejdsgiverforening, Ebeltoft og for Dansk Entreprenørforening, Ebeltoft. Kursuscentret Scanticon, Skade. Kursuscenter, Siemens, München. Skoler: Vestjydsk handelsskole, Skjern. Amtsgymnasium i Vejlby-Risskov og i Skanderborg. Østerlundskolen, Nordborg. Boligbebyggelser: Marienlund, Marselisvænget, Rømerhaven og Vestervang, alle Århus. Rækkehus Skelhøje, Ebeltoft.

Præmier i adskillige arkitektkonkurrencer. Tildelt Træprisen 1959; Eckersberg-medaljen 1967; Møbelprisen 1972; Betonprisen 1972. Adresse: Vesterbrog. 32.8000 Århus C.

NIELSEN Emanuel tandlæge, R.; f. 16/12 1902 i Vejle; søn af rentier Niels J Nielsen og hustru Kathrine N. (begge døde); gift.

Præliminæreks. (Kbhs univ.) 1921; udvandrede i 1923; Bachelor of Science og Doctor of Dental Surgery (Northwestern University, Chicago) 1929; docent ved samme universitet 1929-32; derefter privat klinik i Chicago, i Lake Bluff til 1966.

Præsident for Foreningen Dania, Chicago 1935-36; medl. af den amerikanske Rebild Park komité 1936-58. Har udg.: Toner fra det fjerne (digte. Kbhvn. 1938); Danmark til Ære (Chicago 1944); Dawn in Denmark (Milwaukee 1944); The Heart has many Doors (digte, Ccdar Rapids 1958); The Eagle and the Man (digte. Boston 1962).

Adresse: P.O. Box 71, Freeport, Grand Bahama, Bahamaøerne.

NIELSEN Emil Bech fh. rådhusforvalter, R.p.p.; f. 20/10 1903 på Frdbg.; søn af smedemester Christian Nielsen (død 1963) og hustru Andrea f. Hansen (død 1954); gift 28/11 1926 m. Ella N.,f. 1/4 1903 i Kbh, datter af smed Einar Andersen (død 1951) og hustru Emilie f. Hansen (død 1928).

Præliminæreks. 1918; indtrådt i Kbhs kommunes tjeneste 1920, assistent 1929, overassist. 1931, bogholder 1939, civiløkonom (HD) 1940. ekspeditionssekr. 1948, kontorchef 1956, rådhusforvalter 1961-71. Medl. af hovedbestyrelsen for Kbhs kommunalforening 1922-28; formand for Kbhs kommunes indkøbskommission 1968-71.

Udcnl. ordner: I.F.3.; Tun.R.O.3.; Ø.Æ.F.4.

Adresse: Marskensg. 2.2100 Kbh 0.

NIELSEN Erik direktør; f. 27/12 1901 i Kbh; søn af frugthandler Chr. Nielsen (død 1908) og hustru Mette Kirstine f. Hansen (død 1956); gift 23/3 1954 m. Tove N., f. 27/8 1924. datter af kontorchef Frits Bendsen og hustru Dorthe f. Jørgensen (død 1963).

Dimitteret fra Niels Brocks handelsskole 1929; diplomprøve i regnskabsvæsen 1933; handelsfaglærereks. i regning og bogføring s. å.; lærer på Niels Brocks handelsskole 1932, adjunkt 1934, lektor 1947; tili, forstander for Købmandsskolens Grøndalsvænge afd. 1935-54; direktør for Tietgenskolen i Odense 1954-71. Adresse: Filosofgangen 9,5000 Odense.

NIELSEN Erik direktør, civilingeniør; f. 27/6 1915 i Århus; søn af overkontrollør i post- og telegrafvæsenet Oluf Peder Nielsen (død 1959) og hustru Karen f. Rasmussen (død 1966); gift 6/12 1940 m. Karen N.. f. 11/5 1917 i Kbh, datter af direktør, civilingeniør Axel Semler (se denne). Student (Chrsthvns gymn.) 1933; eand. phil. 1934; cand. polyt. 1940; ansat hos Siemens Røntgen, Kbh 1940-42, hos A/S E Rasmussen. Fredericia 1942-45; prokurist hos Semler & Matthiassen, Kbh 1945, medindehaver af Semler & Matthiassen og af von der Lieth & Erik Nielsen 1955; efterhånden medindehaver af og bestyrelsesmedl. i samtlige Semler-grup-pens selskaber: A/S Delmec, Enmaco A/S, Semco A/S med søsterselskaber og Skandinavisk Motor Co. A/S med datterselskaber. Medl. af direktionen i A/S Delmec og Skandinavisk Motor Co. A/S.

Medl. af bestyrelsen for K/S Høje Taastrup Storcenter fra 1965, for A/S Jens Villadsens Fabriker og flere af dettes datterselskaber fra 1969. samt andre tillidshverv. Medl. af sø- og handelsretten fra 1964. Adresse: Strandv. 322,2950 Vedbæk.

NIELSEN Erik landsretssagfører; f. 7/10 1925 i Herning; søn af bankdirektør Carl Nielsen (død 1950) og hustru Agnes f. Kvist Christensen; gift 5/9 1947 m. cand. jur. Grethe N., f. 2/4 1925 i Hjørring, datter af grosserer Axel Espersen og hustru Christa f. Jensen.

Student (Herning) 1944; cand. jur. 1951; landsretssagf. 1955, møderet for højesteret.

Formand for bestyrelsen for P. Bork Holding A/S, P Bork Scandinavia A/S, L Levison Junr. A/S og Vilh. Nellemann Invest A/S; næstformand i bestyrelsen for A/S Burmeister & Wain's Skibsbyggeri; medl. af bestyrelsen for Bennetts Rejsebureau A/S, K W Bruun & Co. A/S, Erik Levison A/S, Vilh. Nellemann A/S, Århus, Nordair A/S, Nordisk Transport & Spedition A/S, Saab-Biler A/S, Saab-Scania A/S, Hotel Scandinavia K/S (tili, formand for selskabets forretningsudvalg). Nordisk Diesel A/S, Nordisk Diesel Invest A/S, International Steel Consulting A/S, Aksel Skaarup & Co. A/S, Dana-Ford Forhandling A/S, Elgrafik A/S. Direktør i Investerings-Akts. K.S.R. og sekretær i F L Smidth & Co. A/S's Jubilæumsfond.

Adresse: Vemmetofte Allé 1L 2820 Gentofte. Sommerbolig: Rødhus, 9440 Åbybro.

NIELSEN Erik Abildgaard ordenskapitlets sekretær, major, Ri., Fr. IX M.T., HTH.p.p.; f. 6/7 1918 i Århus; søn af kaptajn F L Nielsen (død 1939) og hustru Agnes Martine f. Nielsen (død 1957); gift 5/6 1947 ril; Birthe N., f. 8/9 1919 i Kbh, datter af kgl. kammersanger Per Biørn (død 1944, se Blå Bog 1943) og hustru Esther f. Lillie.

Student (Stenhus) 1937; sekondløjtn. 1939, premierløjtn. i livgarden 1946; lærer ved fodfolkets kornet- og sekondløjt-nantsskole 1949-52; kaptajnløjtn. 1951; tjenesteophold i USA 1953; lærer ved skydeskolen for håndvåben 1954; kaptajn s.a.; adjudant hos H.M. kongen 1954-59 og 1964-70; ansat ved livgarden 1959-64; major 1962; i nr. i res. 1970; ordenskapitlets sekretær og chef for ordenskapitlets sekretariat 1970; Slotsforvalter på Christiansborg slot 1972.

Udcnl. ordner: B.L.II 3.; Fi.H.R.31.; F.Æ.L.4.; Gr.Ph.3.; It.F.3.;

N.St.0.22.; S.Sv.32.; Stb.V.4.; Ty.F.R.F.23.; Æt.M.I I.5.; Ø.Æ.F.31.

Adresse: Clarasv. 2,2920 Charlottenlund.

Sommerbolig: Træskomandens Hus, Sdr. Frenderup, 4780

Stege, Møen.

NIELSEN Erik Lykkegaard overkirurg, dr. med.; f. 27/1 1917 i Hjørring; søn af stadsskoleinspektør V Lykkegaard Nielsen og hustru Marie f. Højer (død 1968); gift 22/10 1942 m. fysioterapeut Inger N., f. 21/9 1919, datter af tømrermester Harald Weber og hustru Kitty f. Nielsen. Student (Hjørring) 1935; med. eks. 1943; dr. med. 1954; speciallæge i kirurgi 1955 og i kirurgisk gastroenterologi 1972; alm. hospitalsuddannelse 1943-51; 2. reservekirurg ved Sundby hospital 1951; 1. reservekirurg ved centralsygehuset, Randers 1954, ved Bispebjerg hospital, afd. F 1955; afdelingslæge ved kirurg, afd., centralsygehuset i Esbjerg 1958, overkirurg smstds fra 1959; læge ved revalideringscentret for Ribe amt, Esbjerg fra 1961. Studierejser: Sverige, Tyskland og USA.

Medl. af repræsentantskabet for A/S Esbjerg Bank. Har skrevet: Undersøgelser over thyroxinets og væksthormonets virkning på væksten (disp., 1954); tidsskriftartikler om endocrinologiste og kirurgiske emner. Adresse: Torveg. 90,6700 Esbjerg.

NIELSEN Erik Nordbye direktør; f. 20/7 1897 i Roskilde; søn af købmand Niels Villads Nielsen; gift 28/3 1926 m. Agnes N., datter af skotøjshandler N C Olesen, Frederikshavn. Student (Ordrup gymn.) 1915; på handelsskole og uddannet i praktisk skov- og landbrug 1915-18; fulgt landbrugsministeriets undervisning i tropeskovbrug 1919; ansat i Østasiatisk Kompagnis virksomheder på Malaccahalvøen 1919-23; rejsende for Det Danske Petroleums Aktieselskab (nu Dansk Esso A/S) 1923, leder af sammes afd. i Silkeborg 1927, i Randers 1935, i Aalborg 1938, salgschef ved hovedkontoret 1945, salgsdir. 1947, medl. af direktionen 1949-60, formand for direktionen 1955-60 og medl. af selskabets bestyrelse 1955-61. Adresse: Espérance Allé 6A, 2920 Charlottenlund.

NIELSEN Erik Vagn direktør; f. 15/9 1917 i Kbh; søn af kaptajn V A Nielsen (død 1968) og hustru Ebba f. Korremann Jacobsen; gift 19/12 1943 m. Milly V.N., f. 18/3 1921 i Odense, datter af driftsingeniør Niels Svanberg og hustru Margaret Jane f. Clark (død 1963).

Realeks. (Gentofte statsskole) 1934; ansættelse i forsk, banker 1934-53; HD i bankvæsen 1943; direktionssekr. i A/S Det Kbhvnske Reassurance-Compagni 1953-64; direktør i For- valtningsforeningen for Kapitalanlæg Investor og i A/S Investor af 1962 fra 1964.

Adresse: Teglgårdsv. 39,2920 Charlottenlund.

NIELSEN Erling universitetslektor, R.; f. 7/4 1920 i Svinninge; søn af fabrikant J C Nielsen og hustru Minna f. Andersen.

Student (Sorø) 1938; studieophold i Sverige 1941; Filologiskhistorisk Samfunds største pris 1943; mag. art. (nordisk filologi) 1947; studieophold i Frankrig 1947-48; lektor i dansk sprog og litteratur ved universitetet i Oslo siden 1950. Formand for Dansk-Nordisk Studenterforbund 1940-43; medl. af Studenterforeningens seniorat 1943-44, af bestyrelsen for foreningen Norden 1945-48, Dansk-Nordisk Ungdomsforbund 1945-48 og den litteraturhistoriske forening Athenaion, Oslo 1953-54; generalsekr. for Nordisk sommeruniversitet 1950-51.

Modtaget Kaj Munk-stipendiet 1958; det Treschowske fideikommis dansk-norske legat 1961; Admiral Carl Hammerichs mindelegat 1962.

Litterære arbejder: Wadskiær og Holberg (Orbis litterarum, 1948); H C Andersen (Oslo, 1955); Norge og nordmænd i dansk litteratur (Fondet for dansk-norsk samarbejde, årbog 1946-56); H C Andersen (Hamburg, 1958, Stockholm, 1960, Oslo 1962, Kbh 1963); Navne i dansk litteratur (s. m. Lone Klem, Kbh 1970); Folkets ven Henrik Groth (Oslo, 1973).Har udg.: Peter de Hemmer Gudme. En mindebog (1947); St. St. Blicher: Diana (1950); essayserien Mennesket i tiden 1-12 (1950-54); Aksel Sandemose: Reisen til Kjørkelvik (1954); Kierkegaard: Øjeblikket (Oslo, 1955); Dansk skrivekunst (Oslo, 1955); Cappelens nordiske Bibliotek (Oslo 1957-63); Mit bedste digt (Kbh, 1958); H C Andersen: Samlede eventyr I -111 (Kbh og Oslo, 1958); Hans Christian Andersen: Sämtliche Märchen I—11 (München, 1959); Das Märchen meines Lebens, Briefe, Tagebücher (München, 1961); Norsk skrivekunst (Kbh og Oslo, 1960); Danske salmer (Kbh, Oslo og Stockholm, 1960); essayserien Nordisk skrivekunst (Oslo, 1960); Nynorsk poesi (Kbh og Stockholm, 1962); Francis Bull fortæller (Kbh 1963); Gyldendals Bibliotek 1-50 (Kbh 1963-65); Gyldendals Bibliotek, Verdenslitteratur 1-40 (Kbh 1965-67); Johan Borgen: Ord gjennom År (Kbh og Oslo, 1967); Nordisk Litteratur (Oslo, 1968); Johan Borgen: Mumle Gåsegg (Kbh og Oslo, 1971); Fra Frostviken til Failaka (Kbh, Oslo og Stockholm, 1972). Har oversat: Julien Benda: Uriels raport (1950); Philip Houm: Norsk litteratur efter 1900 (1954); Johan Borgen: Danmark dejligst -?(1959). Adresse: Sirilund, Slemdal, Oslo 3, Norge. Sommer: Enghuset, Hallebyore,4450 Jyderup.

NIELSEN Feodor landsretssagfører; f. 18/1 1922 i Kbh; søn af grosserer Feodor Nielsen (død 1955) og hustru Ella f. Mortensen; gift 29/6 1942 m. Kirsten N., f. 3/2 1923 i Kbh, datter af grosserer, generalkonsul Jørgen E Ohlsen (død 1953, se Blå Bog 1952) og hustru Marie Dorthea f. Houlberg (død 1953).

Student (Ordrup) 1939; cand. jur. 1947; landsretssagf. 1950, møderet for højesteret; Master of Laws fra New York University 1952; generalsekr. for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1955-57.

Formand for Klampenborg Idræts Klub 1937-50 og 1951-55; næstformand for Gentofte-Klampenborg Idrætsklub 1968-71; formand for Sagførerfuldmægtigforeningen i Kbh 1949-50; medl. af bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondets stipendiatsektion 1951-70, formand 1965-70; præsident for New York University Law Club 1958-60 og for New York University Law Club in Scandinavia i960; formand for Foreningen af honorarlønnede timelærere ved Handelshøjskolen 1960-68, for Handelshøjskolens timelæreres vikarkasse 1961-70 og for Kbhs Athletik Forbund 1960-63; generalsekr. for Nordisk Optiker Råd 1959-62; medl. af bestyrelsen for Dansk Athletik Forbund og Kbhs Idrætspark 1960-63; kasserer for og medl. af bestyrelsen for Den danske Ballets private Pensionsfond 1952-69; medl. af forretningsudvalg og hovedbestyrelse i partiet De Uafhængige 1953-56 samt hovedkasserer 1954-56; formand for Storkbhvns Gymnastik- og Idrætsforeninger 1970-72, for De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers Ø-udvalg 1971-72. Censor og examinator ved ejendomsmæglerprøvens teoretiske del 1972.

Medforfatter af Encyclopedia World Unfair Compétition Law (1964) og International Co-Operation in Ligation: Denmark. Forfatter til adsk. juridiske afhandlinger publiceret i Danmark og i udlandet. Gæsteforelæsninger ved New York University og University of North Carolina.

Tildelt Le Diplome De La Croix d'Officier du Mérite Philanthropique Francais og Le Diplome De Le Croix de Chevalier. Adresse: Nordvangsparken 68,3460 Birkerød.

NIELSEN Fini fh. stationsforstander, R'.; f. 22/4 1898 i Kbh; søn af håndværker ved statsbanerne Ole Nielsen (død 1956) og hustru Lovise f. Nielsen (død 1955); gift 18/1 1938 m. Petra N., f. 9/7 1903 i Svendborg, datter af Ludvig Christoffersen (død 1907) og hustru Rasmine f. Sørensen (død 1941). Præliminæreks.; ansat ved statsbanerne 1915, trafikmedhjælper 1918, trafikassist. 1921, overtrafikassist. ved Kbhs hovedbanegård 1942, overtrafikkontrollør ved Frdbg. station 1948, ved Kbhs godsbanegård 1950, stationsforstander i Ålborg 1954-68. Adresse: V-Søgade 64,1601 Kbh V.

NIELSEN Finn departementschef, K., MT.Kha.p.p.; f. 4/12 1913  på Frdbg.; søn af grosserer Carsten Nielsen (død 1947) og hustru Ingeborg f. Storr; gift 20/12 1938 m. Else N., f. 6/4 1914 på Frdbg., datter af maskininspektør Niels Listov Saabye (død 1961 ) og hustru Astrid f. Jacobsen.

Student (Østersøgades gymn.) 1932; cand. jur. 1938; fg. sekretær i socialministeriet s. å., sekretær 1941, fuldmægtig 1946; administrator for Dansk Røde Kors' tuberkulosekontor 1947 og for United Nations International Tuberculosis Campaign 1947-49; ledende sekretær ved Grønlandskommis-sionen 1949-50; fg. afdelingschef i statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet) 1950, udnævnt 1953, i ministeriet for Grønland 1955; landshøvding over Grønland 1960; departementschef i socialministeriet 1963. Till. advokatfuldm. 1938-42, advokat 1942 (beskikk. depon.); sekretær i samarbejdsudvalget vedr. internationalt hjælpearbejde 1945-49 og i Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland 1953-60; medredaktør af tidsskriftet Grønland 1953-56; suppleant i A/S Kryolitselskabet Øresund's bestyrelse 1957-65; medl. af Arktisk instituts råd 1957, af Grønlandsudvalget af 1960 og af bestyrelsen for A/S Grønlandsfly 1962-63. Formand for mødrehjælpens tilsynsråd, den danske sektion af Nordisk Sammenslutning til Værn for Børn og Unge 1963-68 samt for redaktionsudvalget for socialt Tidsskrift; næstformand for socialforskningsinstituttets forskningsråd 1963-72, formand 1972; næstformand for socialreformkommissionen 1964-72; medl. af Nordisk socialpolitisk komité og af Europarådets sociale komité 1963, af Forenede Nationers sociale komité 1964-66 (viceformand 1966) og af administrationsrådet 1965-69; formand for udvalget vedr. statens byggeadministration 1966-69, for samordningsudvalget for revalidering 1968. Udenl.ordner: B.L.1I.4.; F.M.R.3.; N.O.N.4.; N.St.0.3'.;Sv.r.K.2. Adresse: GI. Strandv. 199A, 3060 Espergærde.

NIELSEN Frederik professor, dr. phil.; f. 1/1 1915 i Randers; søn af skrædder Anton Kristian Nielsen (død 1916) og hustru Johanne Margrethe f. Mikkelsen.

Student (Chrsthvns gymn.) 1934; cand. mag. 1941; dr. phil. 1953; professor i dansk litteratur ved Danmarks lærerhøjskole fra 1958; medarbejder ved Aktuelt (tidl. Social-Demokra-ten) 1946-64.

Har udg.: Faraos fede Aar (roman, 1945); Dansk Litteratur- og Teaterkritik. En Antologi (1948); J P Jacobsen Digteren og Mennesket (disp., 1953); Dansk digtning i dag (1957); tekstkritisk udgave af Poul Møller; En dansk Students Eventyr (1958); Hvorfor læser vi? (1961); Om Poul Martin Møller. En antologi (1961); Digter og læser (essays, 1961); Martin A Hansen, møder med en digter og hans bøger (1961); ny ændret udg.: Martin A Hansens værksted, 1971); Nis Petersen (1970); Engang for længe siden (erindringer 1,1971). Medredaktør af og medarbejder ved den reviderede udg. af Danske digtere i det 20. årh. I-III (1965-66); J P Jacobsens samlede værker I-VI (1972-74). Adresse: Hjortholmsv. 26,2830 Virum.

NIELSEN Frederik skoleinspektør, R'.p.p.; f. 20/9 1905 i Qornoq, Grønland; søn af sælfanger Niels Nielsen (død 1909) og hustru Ane f. Holm (død 1959); gift 1962 m. Anesofia N., datter af sælfanger Abel Egede (død 1945) og hustru Dina (død 1953).

På Godthåb seminarium 1921-27 og Tønder seminarium 1928-31; lærer ved Egedesminde efterskole 1931, ved Godthåbs seminarium 1936-46; tili, skolekonsulent for Midtgrønland 1941-46; forstander for Julianehåb efterskole 1947; tili, skolekonsulent for Julianehåb distrikt 1947-54, skoleinsp. for samme 1954-57; chef for Grønlands radiofoni 1957-69.

Medl. af bestyrelsen for Grønlands folkeoplysning 1937-46; sysselmand for Julianehaab syssel 1948-51; domsmand i Grønlands landsret fra 1951; medl. af Julianehaab kommunalbestyrelse 1951-55, af Grønlands landsråd 1951-55, af komitéen for Dronning Ingrids børnehaver i Grønland og af Arktisk instituts råd; formand for kulturudvalget for Julianehaab distrikt 1951-56; medl. af bestyrelsen for Det grønlandske forlag fra 1960 og for Det grønlandske museum, af Godthåb menighedsrepræsentation 1967. Har skrevet: Tumarse (roman, 1934); Qilak nuna imaq (digtsamling, 1943, 2. udvidet udg. 1963); Arnajaraq (eventyrfortælling, 1948); Hvad er demokrati? (på grønlandsk, 1950); Udvalgte foredrag og essays (1965); Landet er jeres (roman, 1970); har udg. lærebøger på grønlandsk; oversættelser af digte, skønlitterære o. a. publikationer fra dansk til grønlandsk; medarbejder ved Dansk-Grønlandsk Ordbog og ved Grønlands salmebogskommission.

Tildelt Det grønlandske Selskabs Rink-medalje 1972.

Udenl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Eremitageparken 321,2800 Kgs. Lyngby.

NIELSEN Frits Hjelm fabrikant; f. 17/7 1914 i Kbh; søn af murermester Niels Nielsen (død 1957) og hustru Nathalia f. Hjelm Petersen; gift 31/10 1943 m. Kirsten N., f. 30/9 1920 i Drigstrup. datter af automobilforhandler Herhardt Christensen (død 1952) og hustru Ester f. Albrechtsen. Handelsuddannet hos Carl F Petersen Isenkram en gros 1929-33; ansat i Hans Schourup A/S 1934-36; reklamekonsulent ved Berlingske Tidende 1936-41; direktør for Hjelm Nielsen & Wedell A/S, Kbh 1943-46; indehaver af Skandinavisk Akryl Industri, Viby Sj. 1947-68; etableret og direktør for A/S Holstebro Plastværk 1965. Medl. af bestyrelsen for Plastic Sammenslutningen 1955-67, næstformand 1962-67; medl. af standardiseringsrådets normudvalg for plastrør 1957; formand for Plastic Industriens Arbejdsgiverforening 1962-67; medl. af Dansk Ingeniørforenings repræsentative udvalg vedr. plast i byggeriet 1966, af hovedbestyrelsen for Industrifagene 1966-68; medl. af bestyrelsen for Søsportens brancheforening 1970. Adresse: Freyasv. 13,7500 Holstebro.

NIELSEN Georg forstander; f. 28/11 1932 i Øster Hassing sogn, Ålborg amt; søn af gårdejer Søren Nielsen og hustru Johanne Marie f. Vadsholt; gift 10/3 1962 m. sygeplejerske Annelise N., f. 18/12 1936 i Herning, datter af amtsvandinspek-tør Viktor A Bundgaard og hustru Anny f. Frederiksen. Uddannelse i praktisk landbrug; på Ladelund landbrugsskole; 1 1/2 års studieophold i USA; praktisk landbrug og 6 mdr. ved School of Agriculture, University of Minnesota; agronom 1961 ; konsulent ved Tectum Byggetjenesten 1961-62; udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke som rådgiver for Thailands undervisningsministerium ved Thailand Unesco Fundamental Education Centre 1962-64; konsulent i Landbrugets Oplysnings- og Konferencevirksomhed 1964-68; forstander for Landbrugets Informationskontor fra 1968, tili, forstander for kursusinstitutionen Tune landboskole fra 1972. Medl. af og sekretær for Samrådet for Jordbrugets faglige Information og Efteruddannelse fra 1969; medl. af landbrugs-min.s OECD-udvalg fra 1968; medl. af Mellemfolkeligt Samvirkes styrelse 1965-70. derefter af dettes repræsentantskab; fra 1966 medl. af det af DANIDA nedsatte rådg. udvalg vedr. landbrugsbistand; medl. af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene fra 1971, af det af undervisningsmin. nedsatte voksenundervisningsråd fra 1971, af styrelsen for Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings sektion for undervisning og rådgivning fra 1971.

Diverse artikler og undervisningsmaterialer om landbrugsfaglig information og om landbrugsbestand til udviklingslandene. Adresse: Vagtelvænget 24,2600 Glostrup.

NIELSEN Gerhard provinschef ved Danmarks radio, professor, dr. phil.; f. 30/10 1926 i Hillerød; søn af købmand Sigurd Nielsen (død 1963) og hustru Hedvig f. Larsen (død 1960); gift 12/12 1953 m. dr. phil. Helle Høpfner N., f. 4/5 1929 i Kbh, datter af højesteretsdommer C E Nielsen (død 1940, se Blå Bog 1939) og hustru Karen f. Høpfner. Student (Frederiksborg) 1946; mag. art. (psykologi) 1953; Kbhs univ.s guldmed. 1956; dr. phil. 1963; amanuensis ved Kbhs universitets psykologiske laboratorium 1954, docent 1963, tili, lektor smstds 1961 ; professor i psykologi ved Århus universitet 1968; bestyrer af psykologisk institut smstds 1968-70; medl. af konsistorium og prorektor 1971-73; chef for Danmarks radios provinsafd. fra 1973.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for Filosofi og Psykologi 1947-53, for Dansk Psykologforening 1960-61; generalsekr. for 14. internat, kongres i anvendt psykologi, Kbh 1961 ; medl. af Landsforeningen for Mentalhygiejnes vidensk. råd 1965-69, af kvindekommissionen 1966, af Executive Committee, International Union of Psychological Science, dettes Deputy Secretary General 1966-72, af samarbejdsudvalget vedr. de humanistiske videnskaber 1966-67; medl. af bestyrelsen for Dansk Magisterforening, dennes forretningsudvalg 1966-68; censor i med. psykologi ved Kbhs universitet 1968-73, i almen psykologi ved Danmarks lærerhøjskole 1969-73; medl. af Danmarks pædagogiske instituts vidensk. råd 1968-70, af Socialdemokratiets familiepolitiske udvalg 1966-68 og af dets forskningspolitiske udvalg 1969-73; medl. af bestyrelsen for Egmont Studentergård 1971-73 og af Institut for Presseforsknings institutråd 1971-73.

Har udg.: Proceedings of XIV International Congress of Applied Psychology, vol. I-V (1962); Studies in Self-Confron-tation (disp., 1962; 2. udg. 1964); Færdighed og indsigt (1964); Filmens psykologiske virkninger (1966); afhandlinger i forsk, tidsskrifter og værker; dagbladsartikler. Dansk redaktør af Scandinavian journal of Psychology, 1959-73, af Acta Psychologica 1959-70; medredaktør af International Journal of Psychology, 1966-73; medl. af redaktionen for tidsskriftet Verdens Gang 1966-69, ansvarsh. redaktør 1967-69. Adresse: Lindevangsv. 9B, 8240 Risskov.

NIELSEN Grete Kirketerp amtsborgmester, se Kirketerp Nielsen Grete.

NIELSEN G Skytte chefredaktør, direktør, R.; f. 27/7 1902 i Skælskør; søn af redaktør Peder Nielsen (død 1939) og hustru Kathrine f. Rasmussen (død 1950); gift 21/9 1932 m. Ellen N., f. 21/9 1910 i Jellinge, datter af sparekassedirektør Mike! Jensen (død 1943, se Blå Bog 1942) og hustru Astrid f. Hansen (død 1964).

Præliminæreks.; på Askov højskole; studierejser i udlandet; journalistelev ved dagbladene Sydvestsjælland i Skælskør og Næstved Tidende; journalist ved Vejle Amts Folkeblad 1919; redaktionssekr. smstds 1925, medredaktør 1933, ansvarsh. chefredaktør 1940, tillige adm. direktør 1951. Formand for Venstres Ungdom for Vejle og Omegn 1920-30; næstformand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1930-33, for Sønderjydsk Forening for Vejle og Omegn 1934-62 og for Fadderskabsforeningen i Vejle og Omegn 1938-62; formand for de sønderjydske foreninger i Vejle amt og medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse 1964-66; medl. af bestyrelsen for Vejle Bys Venstreforening 1940-68, for Vejle-kredsens Venstre fra 1963 og for Vejle Amts Venstre fra 1944; medl. af bestyrelsen for Vejle Højskolehjem fra 1940 og for Vejle Amts Landboforening 1942-62; formand for Vejle højskolehjems Foredragsforening fra 1942; medl. af Vejle byråd 1946-50, af Vejle bys skolekommission 1946-66 og af bestyrelsen for foreningen Norden's Vejle-afd. 1950-62; medl. af bestyrelsen for A/S Vejle Amts Folkeblad fra 1951; præsident for Vejle Rotaryklub 1953-54; medl. af Aktivbankens lokalråd for Vejle-området (tidl. Veile Banks repræsentantskab) 1959-74, af L.O.F.'s Vejlebestyrelse fra 1959, af bestyrelsen for Løjtnant Olaf Mølgaard og hustrus mindelegat fra 1956, for kollektivhuset Nørrevænget 1959-65 og for Foreningen af Venstreblade i Danmark fra 1963; medl. af Danske Dagblades Fællesrepræsentation fra 1970. Adresse: Kirketorvet 10.7100 Vejle. Sommerbolig: Brøndsbo, Bredballe, 7100 Vejle.

NIELSEN Gunnar Damgård fh. højskoleforstander, se Damgård Nielsen Gunnar.

NIELSEN Hans chefarkitekt; f. 23/5 1923 i Gislinge; søn af krovært Carl Th. Nielsen (død 1940) og hustru Laura f. Bentsen (død 1941); gift 8/12 1946 m. Filen Agnethe N., f. 25/1 1923 på Orø ved Holbæk, datter af malermester Henrik Hansen og hustru Agnes f. Olsen.

I tømrerlære 1939-43; på konstruktørskole i Haslev 1943-45; afgang fra kunstakademiets arkitektskole 1950; ansat i FDB's arkitektkontor 1946 (orlov 1947-50), leder af arkitektkontoret fra 1964.

Leder af Danske Arkitekters Landsforbunds konkurrenceudvalg. Adresse: Haremosen 20,2880. Bagsværd.

NIELSEN Hans fh. kommunaldirektør; f. 26/4 1903 i Ommel på Ærø; søn af murermester P H Nielsen (død 1965) og hustru Karoline f. Hansen; gift 7/8 1953 m. Yvonne N., f. 15/6 på Frdbg., datter af sproglærer Maurice Lematre (død 1957) og hustru Ebba f. Steen-Jørgensen (død 1959). Student (Sorø) 1922; cand. jur. 1928; cand. polit. 1935; ansat u. Kbhs magistrat 1924, sekretær 1928, fuldmægtig i statistisk kontor 1930, ekspeditionssekr. u. Kbhs bygningskommission 1935; kommunaldir. i Esbjerg 1939, i Ålborg 1947-71; tili.

økonomisk-juridisk sekretær i Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker og Vestjyllands Samleskinne 1940-46; forretningsfører for boligselskaberne Østparken og Vejgaard og kommitteret i boligselskabet Limfjorden, Ålborg. Medl. af tilsynsrådet i Handelsbankens Esbjergafd. 1943-46 og af forvaltningskommissionen af 1946; formand for bestyrelsen for foreningen Norden's Ålborg-Nørresundby afd. 1949-59 og for William S Knudsen^ børnehjem i Ræbild 1952-62; formand og kasserer for Ålborg-Nørresundby søfartssoervice 1960-72; medl. af Red Barnets landskomité, af Ålborg initiativudvalg, af Aalborg Diskontobanks repræsentantskab, af det danske udvalg ved Gøteborg-Frederikshavn-Linjen; formand for den internationale Europavej 3-organisation, Fédération E-3 1965-71; medl. af planlægningsgruppen for Ålborg universitetscenter og formand for Nordjyllands Universitetsforening 1971-73; bestyrelsesmed], i Adif, Provinsbankens jordfond.

Tildelt Aalborg Diskontobanks Jubilæumsfonds ærespris 1970 og 1972.

Adresse: Vesterbro 1,9000 Ålborg. Sommerbolig: Hæsumvej, Guldbæk, Øster Hornum.

NIELSEN Hans maskinfabrikant, direktør; f. 3/1 1883 i Ilbjerg pr. Roslev; søn af gårdejer Andreas Nielsen (død 1931) og hustru Ane f. Hansen (død 1922); gift 12/4 1912 m. Anna N., f. 17/6 1886 i Vinderup, død 1965, datter af tømrermester J Chr. Kjeldsen (død 1909) og hustru Karen Sophie f. Hansen (død 1932).

Håndværksmæssig uddannet; på teknisk skole; ansat i A/S Frichs, Århus; ophold i England, Tyskland og Schweiz, begyndte egen virksomhed 1914; adm. direktør for A/S Aarhus Flydedok og Maskinkompagni 1945-54. Adresse : Banegårds Plads 16,8000 Århus C.

NIELSEN Hans redaktør; f. 28/12 1891 i Fåborg. Typograf; journalist ved Bornholms Social-Demokrat 1919; redaktionssekr. ved Vejle Social-Demokrat 1921, redaktør af samme 1935, af Sydfyns Social-Demokrat 1942, af Fyns Social-Demokrat, Odense 1945-61.

Medl. af byrådet i Vejle (viceborgmester) 1937-42, af Odense byråd 1950-62; formand for Socialdemokratisk Redaktørforening 1950-61, derefter æresmedlem. Adresse: Oluf Bagers G. 7,5000 Odense.

NIELSEN Hans rådhusforvalter; f. 11/5 1915 i Kornerup ved Roskilde; søn af tømrer Chr. Nielsen (død 1955) og hustru Karen f. Jensen (død 1973); gift 2. gang 7/9 1963 m. fuldmægtig i Kbhs skattevæsen Dorrit N., f. 17/4 1925 i Kbh, datter af inspektør Albert Grumstad (død 1953) og hustru Valborg f. Andreassen (død 1962).

Uddannet som typograf; student (Akademisk kursus) 1938; cand. polit. 1945; sekretæraspirant i prisdirektoratet 1945; sekretær u. Kbhs magistrat, overborgmesterens sekretariat (med tjeneste i administrationskommissionens sekretariat, senere Kbhs kommunes Organisationskontor) 1946, fuldmægtig 1949, ekspeditionssekr. 1953, vicekontorchef 1958, kontorchef 1963, direktør for Kbhs rådhusforvaltning . (rådhusforvalter) 1971. Till. medarbejder i prisdirektoratet 1946-53 og ved Kbhs kommunale skolevæsen (som leder af skolebespisningen) 1953-63; Kbhs kommunes repræsentant i fællessekretariatet for de kommunale hulkort- og EDB-cen-traler i Danmark 1963-70; medl. af Kbhs kommunes lokaleudvalg 1967-70; formand for Kbhs kommunes indkøb-skommission 1971.

Medl. af Gladsaxe kommunes børneværn 1950-63; formand for Det radikale Venstre i Gladsaxekredsen 1950-58; medl. af Det radikale Venstres hovedbestyrelse 1955-60, af Gladsaxe kommunalbestyrelse 1958-61 og af skolekommissionen 1962-63.

Har skrevet forsk, politiske og faglige artikler m. v.; foredrag-og undervisningsvirksomhed. Adresse: Skolelodden 24,3450 Allerød.

NIELSEN Hans Emilius pens. amtsforvalter, R.; f. 13/6 1886 i Karrebæk.

Ansat ved amtstuerne 1903; fuldmægtig 1907; amtsforvalter i Ribe 1937, i Åbenrå 1946-56. Formand for Amtstuetjenestemændenes Organisation 1926-37.

Adresse: Haderslevv. 13.6200 Åbenrå.

NIELSEN Hans Aage overlæge; f. 14/5 1914 i Hørve; søn af gårdejer Mads Peter Nielsen og hustru Ane Kirstine f. jensen; gift 26/12 1939 m. Herdis N.. f. 12/5 1916 i Skørping, datter af uddeler Jens Christiansen og hustru Dorthea f. Larsen. Student (Høng) 1936; med. eks. 1943; derefter forsk, hospitalsstillinger; ansat ved statens seruminstitut på trepone-matoseafd. 1950. Adskillige arbejder over syfilisserologi. Knyttet til WHO's afd. for treponematosernes bekæmpelse samt leder af WHO Reference Lab. for treponematosernes serologi. Adresse: Lorcksv. 10,2820 Gentofte.

NIELSEN Harald fh. amtsforvalter, R.DM.; f. 2/1 1892 i Nyborg; søn af købmand Frederik Nielsen (død 1910) og hustru Andrea f. Petersen (død 1926); gift m. Gerda N., I". 25/12 1900 i Kbh, datter af bogholder T Leerbeck (død 1928) og hustru Marie f. Christensen (død 1936).

Student (Odense katedralskole) 1910; cand. jur. 1917; assistent i skattedepartementet 1918. fuldmægtig 1931, ekspeditions-sekr. 1937, kontorchef 1938: amtsforvalter i Odense 1940-62. Landsretssagf. (beskikk. depon.) 1922; kst. amtsforvalter i Rønne 1931-32, i Hillerød 1935 og i Hjørring 1936-37; medarbejder ved landsskatteretten 1934-40. Adresse: Oehlenschlågersv. 19.5000 Odense.

NIELSEN Harald arkitekt, R.; f. 30/3 1886 i Sindal; søn af bygmester K Nielsen, Sæby, og hustru Johanne f. Jensdatter; gift 30/4 1921 m. Lisbeth N..f. 12/6 1899 i Hillerød. I malerlære 1902; senere lært tømrerfaget; elev af Teknisk Selskabs skole, kunstakademiet og statens tegnelærerkursus; medhjælper hos P V Jensen Klint og Ivar Bentsen; medstifter af foreningen Maaleren 1911, dens redaktionssekr. 1911-15 og redaktør fra 1915 til opmålingsarbejdets ophør 1928; redaktør ved Dansk Architektforenings Tidsskift 1914-17; leder af Landsforeningen Bedre Byggeskiks tegnehjælp fra 1915, af dens opmålingskursus for studium af gammel dansk bygningskunst og af bygmesterkursuset fra 1917; senere foreningens alm. arbejdsleder, fra 1933 medl. af dens bestyrelse, formand fra 1934, foreningens repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium og statens byggeforskningsinstitut indtil foreningens opløsning i 1965; medl. af taksationskommissionen i h. t. Kbhs byggelov 1957-61. I en årrække været Kbhs kommunes repræsentant i statsbanernes exproprieringskommission for østifterne. Har bl. a. opført: Vesterled i Bagsværd; Højnæsgaard ved Hørsholm; Thorsgaard og Engvang på Møen; Set. Jørgensb-jærggaard ved Roskilde: bygning for retsembedsmænd i Odder; Landbobanken i Slagelse; baptistmenighedens kirke i Sæby; forsamlingshuse, villaer og bolighuse; restaureret og ombygget hovedbygningen på Valdemarskilde ved Slagelse: møbler og dekorative arbejder. Forfatter af: Bedre Byggeskiks årsskrifter, der i udvalg er optrykt i Bygmesterbogen og Den 2'den Bygmesterbog; Motivbog for Klejnsmede: Boligbogen; Parcelhuse; 1 laandværkets Bygningskunst i værket Det danske Landhaandværk og s. m. Ivar Bentsen Danske Landbrugsbygninger. Tildelt Eilschou-Holm prisen 1969. Adresse: Hans Egedes G. 7.2200 Kbh N.

NIELSEN Harald direktør, vicekonsul, R.; f. 7/2 1910 i Vejle; søn af direktør Peter Johnsen Nielsen (død 1937) og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1966); gift 23/5 1942 m. overtandlæge Astrid N., f. 19/6 1917 i Høsterkøb, datter af fh. dommer Carl Rudbeck (se denne) og hustru Sigrid f. Christensen (død 1967). Præliminæreks. 1926; ansat i Forsikrings-Akts. Dannevirke 1926-27 og derefter i Nye Danske af 1864; påny i Dannevirke som fuldmægtig og rejseinsp. 1932, kontorchef og prokurist 1934, adm. direktør 1943-71, medl. af selskabets bestyrelse fra 1970; islandsk vicekonsul 1962; studieophold ved The London Assurance og Sterling Offices Ltd., London 1938. Kgl. Dansk Automobil Klubs repræsentantskabsmedl. for politikreds 33 1947-68, dennes amtsformand i Ribe og Vejle amter 1970; medl. af bestyrelsen for A/S Dyrehavegaard 1952 (formand 1955-62), for Fredericia Kul- og Brændchandel A/S 1955 (formand fra 1956) og for Fredericia Ejendomskompagni A/S fra 1959 (næstformand fra 1962); medl. af repræsentantskabet for Den danske Landmandsbanks Fredericia-afd. fra

1957, af delegationen fra 1962; formand i bestyrelsen for Fredericia-Strib Overfarten af 1942 A/S 1958-61 og for Fredericia Turistforening 1956-61 ; medl. af forretningsudvalget for Fredericia erhvervsråd 1956-61 og af udvalget for Fredericia Handelsskole 1957-61, formand 1958-61; præsident for Fredericia Rotary Klub 1957-58; medl. af bestyrelsen for Fredericia Handelsstandsforening 1958-61 og for L A B's selvejende byggevirksomhed 1961-68; formand for den lokale Forening til Hjertesygdommenes Bekæmpelse 1964-68; medl. af bestyrelsen for Fredericia fjernvarmecentral 1964 (næstformand 1970, formand 1973), for Fredericia Grundejerforening 1967 m. m. Adresse: Lønborghus, Snoghøj, 7000 Fredericia.

NIELSEN Harald fh. partisekretær, R.; f. 18/11 1896 i Særslev på Fyn; søn af højskoleforstander Rasmus Nielsen og hustru Marie f. Nutzhorn(død 1930); gift 15/6 1929 m. Erna N.,f.9/12 1899 i Holmstrup på Fyn, datter af handelsgartner Christian Frederiksen (død 1914) og hustru Gertrud f. Jørgensen (død 1946).

Uddannet ved landbruget; på højskole og landbrugsskole; landbrugskand. 1921; lærer ved Sydsjællands landbrugsskole 1921-22, ved Dalum landbrugsskole 1923-36; sekretær ved Venstres Landsorganisation 1937, partisekr. og leder af Venstres sekretariat 1956-64; medl. af folketinget (Ringkøbing amtskr.) 1942-66.

Medl. af den parlamentariske kommission 1945-53, af feriekommissionen 1949-51 og af forfatningskommissionens valglovsudvalg 1952; medl. af Nordisk Råd 1953-58 og 1960-66 (formand for den danske gruppe 1964-66), præsident for Nordisk Råd i 1966; medl. af Det kgl. Teaters tilsynsråd 1954-66 (næstformand 1959-66) og af toldkommissionen 1954-59 samt af toldrådet og dettes appeludvalg 1954-57; tilsynsmand ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1946-58; medl. af tilsynsrådet for optagelseshjemmet Billesha-ve fra 1948.

Har udg.: Arvelighedslære til Brug for Undervisningen paa Landbrugsskoler (1930); Grundbog i Samfundets Økonomi (1932); Liberalismen i Danmark (s. m. Erik Eriksen, 1935). Adresse: Azaleav. 13.2500 Valby.

NIELSEN Haubert sekretær; f. 28/4 1916 i Kbh; søn af fyrbøder, pens. tjenestemand Peter Larsen Nielsen og hustru Marry f. Hansen (død 1967); gift 21/6 1937 m. Evelyn N.,f.9/6 1917 i Kbh, datter af olieindustriarbejder Vilhelm Petersen (død 1952) og hustru Isabella f. Meyer (død 1964). Bestyrelsesmedl. i Budenes Forbund 1938-43; bestyrelsesmedl. i Fabrik- og Specialarbejdernes Forbund 1949-51, sekretærassist. smstds 1951-57, næstformand 1957-60, derefter formand til 1963; forretningsfører i Dansk Arbejdsmands-og Specialarbejder Forbund 1963-68 samt medl. af hovedbestyrelsen 1960-68, i samme tidsrum medl. af Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasses hovedbestyrelse sekretær i LO (Landsorganisationen i Danmark) og medl. af LO's forretningsudvalg (observator) 1968; bestyrelsesmedl. i LO's jubilæumsfond: formand for Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, som observatør, og af Centralorganisationen af metalarbejderes centralledelse, som observatør; formand for LO's og Socialdemokratiets trafikudvalg; medl. af forretningsudvalget (observatør) i Arbejdernes Fællesorganisation for Kbh og Frdbg. 1968. af forretningsudvalget i DUI-Leg og Virke 1968 og i Dansk Folkehjælp (arbejdersamaritterne); medl. af hovedbestyrelsen i Dansk Arbejder Idrætsforbund 1947-58, formand 1960-63. af bestyrelsen i Dansk Idrætsforbund 1960-63 og Kbhs Idrætspark 1947-52; bestyrelsesmedl. (næstformand) i A/S Mælkeriet Enigheden. Adresse: Kulsviertoften 8,2800 Lyngby.

NIELSEN Helge fh. bolig- og miljøminister; f. 12/10 1918 i Kbh; søn af arsenalarbejder Johan Georg Nielsen (død 1962) og hustru Sofie Pouline f. Poulsen (død 1968): gift 12/2 1972 m. Alice N., f. på Langø, datter af gartner Helge Larsen og hustru Ellen f. Rasmussen.

På Borup højskole 1936-39 og arbejderskolen 1946-49; bogholderieks. 1942; udlært og arbejdet som handskemager; hovedkasserer i Handskemagerforbundet og arbejdsløshedskassen 1946, forretningsforer 1951-56: sekretær i Arbejderbevægelsens Informations Central 1956. forretningsfører 1964-71 ; boligminister i det tredje ministerium Krag 1971, i ministeriet Anker Jørgensen 1972, miljøminister sept.-dec. 1973.

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet) 1960-73; sekretær for folketingsgruppen 1965-71; sekretær i folketinget 1966-71; medl. af Nordisk Råd 1966-68, af finansudvalget 1968-70. Medl. af bestyrelsen i Handskemagerforbundet 1942; formand for Nordisk Handskemagerarbejder Union 1950-60; stifter af og formand for A/S Minerva Skindhandsker 1953. Lærer ved arbejderskolen i arbejdsret og fagforeningskundskab 1956-71; formand for Socialdemokratisk forening for 12. kreds 1959-71; medl. af Socialdemokratiets boligudvalg; formand for Nørrebros lokalråd 1967-71, for sygekassen Grøndal 1964-71: medl. af bestyrelsen for plejehjemmet Stærebo fra 1970. Adresse: Askeengen 40,2740 Skovlunde.

NIELSEN Helge kommandør, R'., HTS.; f. 7/10 1921 i Kiel; søn af professor, dr. phil. Jakob Nielsen (død 1959, se Blå Bog 1959) og hustru Carola f. von Pieverling; gift 2/6 1946 m. Bente Britta N., f. 11/10 1925 i Valparaiso, Chile, datter af civilingeniør Andreas Lorenz Bjerrum (død 1950) og hustru Else f. Galle (død 1941).

Student (Øregård gymn.) 1939; søofficersskolen 1940-44; U.S. Naval Command College 1963-64. Søløjtn. af 1. grad 1945; kaptajnløjtn. 1950; orlogskapt. 1954; kommandørkapt. 1965; kommandør 1972. Tjeneste i minestrygere og fregatter 1945-48; i forsvarsstaben 1948-49; chef i motortorpedobåde 1949-53; stabstjeneste i søværnsstaben og ved NATO-stabe i Oslo og Kiel 1973-59; næstkommanderende i fregatten Rolf Krake 1959-60; sektionschef i søværnsstaben 1960-63; tilknyttet den internationale stab ved NATO's Standing Group i Washington. D,C. 1964-66 og forsvarsakademiets stab 1966-67; chef for fregaterne Herluf Trolle og Peder Skram 1967-70; chef for marinestabens uddannelsesafd. 1970-72; chef for torpedobådseskadren 1972-73; stabschef ved søværnets operative kommando 1973. Adresse: Østre Skovv. 23.8240 Risskov.

NIELSEN Helge kunstmaler, R.; f. 5/11 1893 på Frdbg.; søn af murermester Jens Gotfred Nielsen (død 1905) og hustru Anna Sofie f. Hansen (død 1944); gift 4/5 1923 in. Helga N., f. 26/4 1900 på Frdbg., datter af skotøjsfabrikant Mathias Madsen Petersen (død 1937) og hustru Agnes Elisabeth f. Andersen (død 1952)

Uddannet som malersvend på Teknisk skole og akademiet; medl. af og formand for kunstnersammenslutningen Kammeraterne 1935-63; repræsenteret med arbejder på statens museum for kunst og fl. provinsmuseer; har udført vægmaleri i Søndermarksskolen, Horsens (1953) og i Sindal centralskole (1956-57); freskomaleri i Hjørring seminarium (1962-63): portrætter i privateje.

Medl. af bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning 1940-41, formand 1951-60; formand for Kunstnernes statsunderstøttede Croquisskole 1942-54; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Ophavsret 1954-58 og af akademirådet fra 1955, præsident 1961-62; næstformand for undervisningsministeriets kunstkommission 1954-56 og for styrelsen For statens kunstfond 1956-58. Tildelt Eckersberg-medaljen 1952. Adresse: Listed, 3740 Svaneke.

NIELSEN Helge overbibliotekar; f. 4/2 1918 i Kbh; søn af sognepræst Charles Nielsen (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Bothilde f. Vandborg (død 1973); gift 2/5 1947 m. bibliotekar Birgitte Schram, f. 20/3 1924 i Hälsingborg, datter af direktør, cand. pharm. Peder William Schram (død 1926) og hustru Bodil f. Borchersen.

Student (Østre borgerdydskole) 1936; cand. mag. 1944; bibliotekareks. 1946; bibliotekar ved Århus folkebibliotek 1947, Gentofte kommunebibliotek 1950. Rødovre kommunebibliotek 1956, Danmarks veterinær- og jordbrugsbibliotek, Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1958, overbibliotekar 1961.

Medl. af bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune 1951-67, for Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige og faglige biblioteker 1960-65, for Danmarks videnskabelige og faglige bibliotekers sammenslutning 1962-69, af forretningsudvalget for Forskningsbibliotekernes fællesråd 1970, af hovedkomiteen for Scandiaplanen 1973 og af CID's Agricultural Working Group u. EF-kommis-sionen 1973. Redaktør af Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles Årsskrift 1959-70.

Har skrevet: Skatter og Skatteforvaltning i ældre Tider (1948. s. m.VThalbitzer); Folkebibliotekernes forgængere (1960). Adresse: Vældegårdsparken 32,2600 Glostrup. Sommerbolig:Runddyssen 13. Buresø, 3550 Slangerup.

NIELSEN Henrik direktør, R.; 7/3 1921 på Frdbg.; søn af fh. afdelingschef i skattedepartementet Victor Nielsen (se denne); gift 19/2 1946 m. Anna N., f. 16/1 1924 i Kbh, datter af bager Olaf Madsen (død 1946) og hustru Nelly f. Jensen (død 1955).

Student (Christianshavns gymn.) 1939; cand. jur. 1946; sekretær i indenrigsministeriet 1946, kontorchef 1965 og fra 1971 direktør for sekretariatet for personregistrering (CPR).

Adresse: Svinget 12,2300 Kbh S.

Sommerbolig: Mosestien 8, Ølsted Nordstrand, 3310 Ølsted.

NIELSEN Hilmar dommer; f. 1/6 1923 i Viborg; søn af togfører N J Nielsen (død 1967) og hustru Anna f. Pedersen; gift 20/5 1946 m. Inger N., f. 13/4 1925 i Viborg, datter af direktør A C Nielsen og hustru Karen f. Jensen.

Student (Viborg katedralskole) 1943; cand. jur. (Århus univ.) 1951; dommerfuldm. 1953; dommer i Horsens by- og herredsrets 1. afd. fra 1973.

Adresse: Dommerkontoret. Rådhusg. 8,8700 Horsens.

NIELSEN Holger fh. hypotekforeningsdirektør, landsretssagfører, R.; f. 6/3 1897 i Grindsted; søn af lærer j K Nielsen (død 1938) og hustru Christiane f. Petersen (død 1947); gift 27/6 1926 m. Nanna N., f. 3/11 1903 i Frederikshavn, datter af fisker Carl Jensen og hustru Margrethe f. Marthinsen. Student (privat dimit.) 1917; cand. jur. 1921; sagførerfuldm. i Viborg 1921, i Randers 1923; landsretssagf. smstds 1926, i Mariager 1953 (beskikk. depon. 1964); offentlig anklager ved retterne i Randers til 1947; offentlige sager i Mariager m. v. 1954-64; direktør i Jydsk Hypothekforening 1954; adm. direktør 1963-67.

Medl. af sagførernævnet 1937-54; formand i bestyrelsen for Randers Sagførerforening til 1953 og for Randers Retshjælp for ubemidlede til 1953; formand for Randers Tealers bestyrelse til 1953; formand for direktionen for selskabet Harmonien til 1951; formand for bestyrelsen for A/S Strømmen med datterselskaber 1934-72; medl. af bestyrelsen for Randers Aktie-Tømmerhandel 1943-68, for A/S Grenaa Dampvæveri og A/S Vejle Dampvæveri 1943-68, for Randers Kølehuse 1952-69, A/S Bjerregaard, Noe & Co. 1960-69 og A/S G Falbe-Hansen 1943-73; formand i bestyrelsen for A/S Calentegaarden og for A/S Dansk Pressalit 1959-69. Adresse: Bjerget, 9550 Mariager. Sommerbolig: Møllebosletten,9690 Fjerritslev.

NIELSEN Holger overlæge, dr. med., R.; f. 9/12 1905 i Fredericia: søn af murermester Niels Nielsen (død 1957) og hustru Martha Marie f. Pedersen (død 1965); gift 17/8 1933 m. Ulla N.. f. 5/8 1904 i Kbh, datter af bankdirektør Viggo Rasmussen (død 1941) og hustru Marianne f. Petersen (død 1957).

Student (Fredericia) 1924; discipel på apotek i et halvt år; med. eks. 1932; ved univ.s gymnastikteoretiske laboratorium s. å.; ansat ved forsk, hospitaler i Kbh og provinsen 1932-36; dr. med. 1936; 1. reservelæge ved Århus amtssygehus, med. afd. 1936-41 og ved Marselisborg hospitals med.-epidem. afd. 1941-44; studierejse til London 1938; specialistanerk. 1939; overlæge ved Thisted amts og bys sygehus (fra 1953 centralsygehuset), med. afd. 1944-71. Med. konsulent ved Nykøbing M. sygehus 1944-60; studieophold (med. knogle-sygd.) i Boston og Oklahoma City. USA 1953-54, London (National Heart Hosp.) i 1958, Dundee og Edinburgh i 1963. Vikarierende overlæge ved med. afd. i Grønland (Godthåb) og Færøerne (Thorshavn) 1971. Visiting Professor i USA (University of Oklahoma, Muskogee VA-Hospital) febr.-marts 1972. Vikarierende overlæge ved med. afd. i Thorshavn 1972ogl973.o

Censor ved Århus universitet 1938-44; undervisningsassist. i bakteriologi smstds 1941-44; medl. af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg ang. sygeplejerskernes forhold 1946 og af komitéen til valg af censorer til de lægcvidensk. eksaminer ved Århus universitet 1947; suppleant i Den alm. danske Lægeforenings responsumudvalg 1948: medl. af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1949; suppleant i det medicinske § 14 råd 1951, medl. af rådet 1955-67; medl. af Thisted og Viborg Lægekredsforenings voldgiftsret 1949, af Thisted amts lægekredsforenings voldgiftsret 1953, af skolerådet for sygeplejeskolen 1958 og af Nordjyllandsudvalget for højere læreanstalter 1965.

Har skrevet: Kliniske Undersøgelser over Hjertets Minutvolumen i Hvile og under Muskelarbejde, særlig hos Mænd med kompenserede Hjertelidelser (disp., 1936) samt en række arbejder overvejende om kliniske emner. Tildelt overlæge Geert Espersens hæderspris 1969. Adresse: 7700 Thisted.

NIELSEN Holger M fh. undervisningsinspektør, RL; f. 5/9 1905 i Glostrup; søn af driftsbestyrer Peter Nielsen (død 1962) og hustru Caroline f. Sørensen (død 1937); gift 6/12 1931 m. Ingeborg N., f. 18/9 1904 i Glostrup, datter af vognmand Anders P Andersen (død 1959) og hustru Rasmine f. Nielsen (død 1955).

Cand. mag. 1929; medarbejder ved Den danske Ordbog 1929, redaktør 1931-53; lærer ved Blågård seminarium 1930-58, ved faglærerindekursus på N Zahles skole 1933-43; inspektør hos statskonsulenten for folkeskolen og seminarierne 1958-63, i direktoratet for folkeskolen og seminarierne 1963-73. Medl. af bestyrelsen for Dansklærerforeningen 1931-36, for Privatseminarieforeningen 1946-55 og for Dansk Seminarie-forening 1947-55; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1951 ; medl. af forsk, udvalg af repræsentantskabet for Dansk studiefond 1961-71 og for dansk sprognævn 1964-73. Adresse: Solvangsv. 25,2600 Glostrup.

NIELSEN H V direktør; f. 16/3 1921 i Svendborg; søn af faktor M P Nielsen (død 1953) og hustru Karen f. Nielsen (død 1934); gift 2/9 1944 m. Grethe N., f. 1/6 1921 i Svendborg, datter af direktør Alfred Larsen (død 1965) og hustru Emilie f. Juul (død 1949).

Eksamen fra Svendborg statsgymn. 1937; handelseks. fra Svendborg handelsdagskole 1-939; civiløkonom, HD i regnskabsvæsen, 1954. Fra 1939 kommerciel og revisions-mæssig uddannelse, herunder 1946-51 chef for revisionsafd. u. Esbjerg skattevæsen; kontorchef og prokurist i A/S Nordisk Flaskegas, Esbjerg 1951-54, direktør smstds 1954-61 ; formand for bestyrelsen og adm. direktør i Nordisk Gulf-Gas A/S. Esbjerg 1962-66; adm. direktør i A/S Alfred Benzon, Kbh fra 1967 ; medl. af bestyrelsen for Mecobenzon A/S fra 1972. Medl. af Esbjerg byråd og dettes magistrat 1958-62; formand for Esbjerg Handelsstandsforening 1959-62; formand for Esbjerg havneråd 1961-66. Medstifter i 1956 af Esbjerg Rotary Klub Vest. Adresse: Strandv. 188G, 2920 Charlottenlund.

NIELSEN H Willy fh. rektor, R.p.p.; f. 24/9 1895 i Kbh; søn af kgl. tilsynshavende N P Nielsen (død 1925) og hustru Karen f. Rasmussen (død 1959); gift 1. gang 8/7 1921 m. Oda N., f. 7/7 1894 i Kbh, død 1947, datter af murermester C Brest (død 1943) og hustru Ida f. Juul (død 1965); 2. gang 21/12 1952 m. lektor, cand. mag. Ella N.,f. 14/1 1897 i Struer, død 1973, datter af bankdirektør G K Gregersen (død 1935) og hustru Alvilda f. Larsen (død 1937).

Præliminæreks. 1911; kontormedhjælper 1911-12; lærereks. (Blaagaard) 1916; student (Dockers kursus) 1922; cand. mag. (naturhistorie, geografi) 1931; vikar ved Gøderup og Svogerslev skoler 1916-17; vikar ved Sundby højere almenskole (nu Christianshavns gymnasium) 1918, kommunelærer 1919, adjunkt 1932, lektor 1936, rektor 1948-65. Medl. af prøveudvalget for optagelse til 1. mellcmskoleklasse 1928-48 og af eksamenskommissionen for studentereks. for privatister 1942-49; formand for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1947-54; medl. af udvalget for optagelse i 1. realklasse 1961-65, i 1. gymnasieklasse 1963-65. Har udg. lærebøger i kemi og fysik for gymnasiets sproglige linier (s. m. N V Duc).

Udenl. ordner: Pr.r.K.3.; Tr.H.M.3.; Ø.r.K.4. Adresse: Japanv. 18,2300 Kbh S.

NIELSEN Inger ledende konsulent; f. 23/10 1923 i Kbh; datter af professor, overkirurg, dr. med. Niels Aage Nielsen (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Karen Pouline f. Hartvig Schmidt.

Student (Århus katedralskole) 1942; tresproglig korrespondent fra Handelshøjskolen i Kbh 1945; cand. polit. (Kbhs univ.) 1952; sekretær i boligministeriet 1952; sekretær i udenrigsministeriet s. å.; attaché 1956 og ambassadesekr. s. å. ved Danmarks faste delegation ved OEEC i Paris; sekretær i udenrigsministeriet 1958, fuldmægtig 1960; ambassaderåd ved FN- og EFTA missionen i Geneve 1964; afdelingschef i EFTA's sekretariat i Genève 1967; ekspeditionssekr. i udenrigsministeriet 1970, kontorchef 1971; ledende konsulent i EF-kommissionen i Bryssel 1973. Adresse: 12, avenue des Perdrix, 1328 Ohain, Belgien.

NIELSEN Ivar Kirk forbundsformand; f. 4/4 1918 i Århus; søn af murer Carl Nielsen og hustru Marie f. Kirk Larsen; gift 26/12 1939 m. Gerda N., f. 24/11 1910 i Århus, død 1970, datter af arbejdsmand Jens Vestergaard Therkildsen (død 1945) og hustru Agathe f. Jensen (død 1967).

Begyndte 1933 som arbejdsdreng på det kooperative bryggeri Ares i Århus, beskæftiget her indtil det lukkede i 1940; ved Ceres Bryggerierne, Århus 1941-51; medl. af bestyrelsen for Bryggeriarbejdernes Fagforening i Århus 1948 og fra 1949 kasserer; sekretær i Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejder Forbund 1952, forbundsformand og formand for Bryggeriarbejdernes Arbejdsløshedskasse fra 1963.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk Union indenfor Nærings- og Nydelsesmiddelindustrien 1960; medl. af repræsentantskabet for arbejdsmarkedets tillægspension 1964. Adresse: Bavnev. 2,2650 Hvidovre.

NIELSEN Jakob programredaktør; f. 12/9 1937 i Kbh; søn af journalist Carsten Nielsen (se denne) og hustru Hilde f. Rant; gift 11/12 1970 m. Louise Rønne, datter af direktør, civilingeniør Detlev Rønne.

Journalist ved Lollands-Posten, Maribo 1955, Lolland-Falsters Stifts-Tidende, Nyk. F. 1956, Dagens Nyheder 1957, Pressens radioavis 1959, Danmarks radio, TV 1962; programredaktør, samt stedfortræder for programchefen, ved Danmarks radios provins-afd. 1973.

Formand for journalistgruppen i Danmarks radio til 1971; næstformand for kreds I, Dansk Journalistforbund, kst. formand 1971-72; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Journalistforbund 1971-73; medl. af styrelsen for Dansk-Færøsk Samfund. Adresse: Østre Skovv. 5,8240 Risskov.

NIELSEN Jan Bonde direktør, se Bonde Nielsen Jan.

NIELSEN Jens maler; f. 30/6 1891 i Haubro; søn af gårdejer Niels Nielsen og hustru Else Marie i. Jensen (død 1940); gift 30/12 1912 m. Anna N., f. 23/12 1884, datter af vognfabrikant Hans Olesen (død 1898) og hustru Karen f. Olsen (død 1939).

Oprindelig friskoleforstander i Vejen; autodidakt som kunstner; udstillet første gang 1934. Hovedværker: De døde vaagner (1935); Spansk Landskab (Vejen museum); Kristus vandrer paa Søen (1936); Skærsilden (1937); Snebillede (Kunstforeningen. 1944); De ukloge Jomfruer. Korsfæstelsen, Paaskemorgen, Josef og hans Brødre (1944); har udført arbejder i akvarel og træsnit, har udstillet i Kbh, Stockholm, Oslo, Mexico, Paris m. v. Har udg.: 16 Snit skaaret efter egne Malerier (1935); Aforismer. En samling billeder er indkøbt til kirkecentret: Nørrelandskirken i Holstebro.

Modtaget Hielmstjerne-Rosencroneske stipendium 1939; Suhrs stipendium 1944; P A Schous Legat 1950; van Gogh-Legatet 1954. Studierejser i Spanien, Frankrig, Marokko, Kina m. m.; jordomrejse 1954-55 studierejse til Israel 1963-64.

Adresse: Jens Nielsens Museum, 7500 Holstebro.

NIELSEN Jens Mourids direktør, cand. jur.; f. 22/5 1929 i Horsens; søn af urmagermester J P Nielsen og hustru Maren f. Mouridsen; gift 27/11 1954 m. Gunhild N., f. 17/7 1930 i Middelfart, datter af repræsentant Volmer Sundstrup (død 1964) og hustru Laura f. Henriksen. Student (Horsens) 1948; cand. jur. 1954; sekretær i indenrigsministeriet s. å.. fuldmægtig 1964; direktør i Amtsrådsforeningen 1965, ved foreningens rekonstruktion (1970) sekretær for fællcsbestyrelsen for Amtsrådsforeningen i Danmark og Sygchusforcningen i Danmark og for vedtægtsudvalget; adm. direktør for Amtsrådsforeningen i Danmark 1970. Till. sekretær i civilforsvarsstyrelsen 1954-55; tjenstg. hos auditøren ved søværnet 1955-56; sagførerfuldm. 1956-58; kst. amtsfuldm. i Hjørring 1958-60; advokatbcstall. (depon.) 1961; boligmin.s kommitterede i byplansager 1961 -64; sekretær for indlemmelsesnævnet 1961-65. Mcdl. af statens administrationsråd fra 1970, af indenrigsmin.s rcgnskabsudvalg 1970, af indenrigsmin.s udvalg vedr. den statslige administration på amtsplan 1972; medl. af European Conference of Local Authorities (u. Europarådet) fra 1962. Redaktør af Amtsrådsforeningens beretninger fra 1965 og leder af foreningens publikationsvirksomhed; ansvarsh. redaktor af Danmarks Amtsråd - Amtsrådsforeningens tidsskrift fra 1970. Adresse; Bogårdsv. 221,3050 Humlebæk.

NIELSEN Johan sognepræst; f. 15/3 1919 i Sandvig, Kvalbø sogn. Færøerne; søn af købmand Michel Nielsen (død 1962) og hustru Johanne Cathrine f. Thomsen (død 1963); gift 28/3 1948 m. Birthe N, f. 22/1 1928 på Frdbg., datter af skomagermester Willi Christensen og hustru Ebba f. Thorsen. Sømand 1933-38: hospitalsophold 1939-41; præliminæreks. 1944 og studentereks. 1946 (Thorshavn); kontorist i statens ligningsdirektorat 1946-51; speaker ved statsradiofoniens kortbølgeudscndelser til Færøerne 1949-53; Berlingske Tidendes vagtstue 1952-54; cand.theol. 1953; hjælpepræst ved Skt. Lukas kirken på Frdbg. s. å.; resid. kapellan ved Sionskirken 1954; sognepræst til Norderøernes vestre præstegæld, Færøerne 1956; sognepræst ved Filips kirke, Kbh 1964-70, ved Ørsted og Dåstrup menigheder 1970. Medl. af folketinget (valgt af Socialdemokratiet på Færøerne) 1960-64, i okt. 1965, okt.-nov. 1966, febr. 1967-jan. 1968 og fra febr. 1968. Mcdl. af bestyrelsen for Færøsk kristelig Ungdomsforening i Kbh 1946-56: formand for Færøsk studenterforening, Kbh 1947-49; redaktør af Oyggjaskeggja 1949-50; mcdl. af bestyrelsen for Nationalunionen af færøske studenter 1954-56, af kredsbestyrelsen for Det Danske Missionsselskabs Østerbrokreds 1954-56 og Amagerkreds fra 1964. af bestyrelsen for fundatsen for et færøhjem i Kbh 1954-56 og fra 1967. af pastoratets skolekommissioner 1956-64. af det færøske radioråd 1958-64, af den færøske salmebogskommission 1956-64, af bestyrelsen fordet færoskc enkefond 1958-64, for forlaget Vitin fra 1958, af byggeko-mitcen for Christianskirken i Klaksvig 1959-63; formand for Klaksvig sogns børneværn 1961-64; medl. af lokalrådet for Amager 1967-69.

Har skrevet noveller og artikler samt holdt foredrag i radio både på Færøerne og i Danmark. Adresse: Ørsted,4622 Havdrup.

NIELSEN Johan Møller redaktør; f. 18/4 1908 i Lunde sogn på Sydfyn; søn af husmand Anthonius Nielsen (dod 1969) og hustru Hansine f. Andersen; gift 1968 m. Karen N.. datter af grosserer Svend Levin og hustru Anna f. Pedersen.

Maler indtil 1941; lærer ved Roskilde højskole 1941-46; redaktør ved Social-Demokraten (kunst, litteratur og kulturhistorie) 1946 samt af søndagstillæget Hjemmets Søndag 1954, ved Fyns Social Demokrat 1959, ved Dagbladet Fyn 1962, ved Fynsk Aktuelt 1964-66: kunstanmelder ved Aktuelt fra 1968. Medl. af kunstnergruppen Germinalen 1965-67. Har udsmykket Heden skole på Fyn for Albanifonden og har solgt til Ny Carlsbergfonden. Har skrevet: Billedet på væggen (1944); Kunstens vej (1948); Bedre studiekredse (1953); Poul Bjørklund (1957): Kunsten i Dag (1957); Wegner - en dansk møbelkunstncr (1965); Helge Holmskov (1973); Kirsten Kjær(1973).

Adresse : H C Ørsteds V. 35,1879 Kbh V.

NIELSEN Johannes direktør, R'.p.p.; f. 14/1 1908 i Kølstrup på Fyn; søn af snedkermester M Nielsen (dod 1961) og hustru Petra f. Rasmussen (død 1918); gift 1/9 1945 m. Emmy N.. f. 6/8 1912 i Ringkøbing, datter af overportør i DSB Chr. Kjær Simonsen (død 1967) og hustru Astrid f. Thomsen (dod 1956). Efter afsluttet skolegang ansat i post- og telegrafvæsenet 1924. fuldmægtig i generaldirektoratet 1942; chef for trafikplanlægningen i Det Danske Luftfartselskab 1946, vicetrafikchef 1947, Vice President. Traffic & Sales i SAS' hovedkontor i Stockholm 1948, regionalchef for SAS i Italien 1954, salgschef for SAS, Region Danmark 1963, regionalchef s.a.

Medl. af bestyrelsen for Assurancc-Compagniet Baltica-Skan- dinavia; formand for bestyrelsen for Kbhs Luftgodsstation A/S; medl. af bestyrelsen for SAS Catering A/S og Nordair A/S, af bestyrelse og forretningsudvalg for Hotel Scandinavia og SAS Royal Hotel. Kbh; medl. af Kgl. Dansk Aeroklubs præsidium fra 1965. Tildelt Pressens Luftfartsmedarbejderes luftfarts-pokal 1965.

Udenl. ordner: lt.F.3.; P.St.Gr.2'.; S.V.31.

Adresse: Frugtparken 13.2820 Gentofte.

NIELSEN Johannes overkirurg; f. 4/8 1925 i Vester Alling, Randers amt; søn af gårdejer sognerådsformand Niels Kristian Espen Nielsen (død 1973) og hustru Andrea Magdalene f. Outzen; gift 12/8 1950 m. Dorothy Jean N., f. 2/5 1930 i Peoria. Illinois, USA, datter af grosserer Frank Petersen (død 1943) og hustru Elna Marie Kirstine f. Fog (dod 1945). Student (Randers) 1944; med. eks. 1952; uddannet fortrinsvis ved kbhvnske hospitaler 1952-61; 2. reservekirurg ved Kbhs kommunehospital afd. IX 1961; 1. reservekirurg ved Set. Elisabeths hospital 1964. ved Bispebjerg hospital afd. M 1966; overkirurg ved Fredericia sygehus 1969: specialistanerk. i kirurgi 1966, i ortopædisk kirurgi 1969: tutor i kirurgi 1966-68. Har skrevet om medicinske, gynækologiske og kirurgiske emner, sidstn. især vedr. arterielidelser, i inden- og udenl. fagtidsskrifter.

Modtaget dr. med. Jørgen Lunds mindefonds pris 1963. Adresse: 6. juli V. 66,7000 Fredericia. Sommerbolig: Oluf Andersens V. 21, Rågeleje, 3210 Vejby.

NIELSEN John B overlæge; f. 19/5 1916 i Kbh; søn af repræsentant Bernhard Nielsen og hustru Olga f. Petersen; gift 23/5 1945 m. exam. pharm. Eva Ingrid N., f. 15/12 1922 i Kbh, datter af proscktor ved landbohøjskolen Valdemar Larsen og hustru |ohanne f. Rasmussen. Student (Ørcgard gymn.) 1936; med. eks. 1945; hospitalsud-dannelse i Kbh og Odense; assist. overlæge ved statshospitalet i Nykøbing S. 1952-60; overlæge ved statshospitalet i Vordingborg fra 1960; assistent ved justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik 1947-50; konsulent ved amtsarbejdsanvisningskontoret i Holbæk amt og optagel-seshjemmet Anneberg, Nykøbing S. 1955-60. Konsulent ved amtssygehuset i Stege.

Medl. af mødrehjælpssamrådet for Holbæk amt 1956-63, for Storstrømsamtet fra 1969; formand for Foreningen af tjenestemandsansatte læger ved statshospitalerne 1965, for Forbundet af statstjenestemandsansatte overlæger og dermed ligestillede 1967-71 og fra 1973; medl. af repræsentantskabet for Den alm. danske lægeforening 1968. Rotary-guver-nor. distrikt 148,1972-73.

Har skrevet faglige artikler om psykofarmaca, svangerskabsafbrydelse, bornehjem. hospitaliscring m. m. samt Psykiatrisk Ordbog.

Adresse: Ærtevænget 5,4760 Vordingborg. Sommerbolig: »Ohej«, Sommervej. 4581 Rørvig.

NIELSEN John Kai direktør, civilingeniør; f. 12/5 1918 på Frdbg.; søn af direktør Kai Nielsen (død 1967, se Blå Bog 1967) og hustru Edith f. Fischer; gift 25/3 1944 m. Gudrun N.. f. 2/9 1920 på Frdbg., datter af tandlæge Hugo Sinding og hustru Agnete f. Ørnhammer.

Student (Vestre borgerdydskole) 1936; cand. polyt. 1941. Direktør i sten- og grusfirmaet A/S Carl Nielsen samt byggematerialefirmaet A/S Kalk- og Mørtelværkerne. Medl. af bestyrelsen for A/S Kalk- og Mørtelværkerne. A/S H Poulsen & Co.. A/S Carl Nielsen, A/S Roulunds Fabriker, A/S International harvester Company, A/S Frederiksholms Teglværker, Aarhus Betonfabrik A/S, Axel Prior A/S, A/S Svendborg Skibsværft, A/B Schakta. Malmö, A/S Den kgl. Porcclainsfabrik. Medl. af Industrirådets hovedbestyrelse 1973.

Adresse: Strandv. 178.2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Ildkulen, 4583 Sjællands Odde.

NIELSEN Johs. Wogelius direktør, cand. jur.. R.; f. 18/2 1909 i Horsens; søn af assistent Niels Wogelius Nielsen (død 1951) og hustru Johanne f. Jeppesen (død 1963); gift 11/9 1936 m. Ragnhild N., f. i Sønderby ved Borre, Møn, død 1970, datter af købmand Vald. Hansen (død 1955) og hustru Elise f. Hansen (død 1971).

Rcaleks. 1924; Niels Brocks handelsskole 1931-33; student (kursus til studentereks.) 1934; Forsikringshøjskolens diplomprøve i brandforsikring 1936; cand. jur. 1947; ansat hos grosserer Hans Danckert, Horsens 1924-28, A/S Jutlandia, Trælast og Træimport, Fredericia 1928-31. Olieraffinaderiet Norden, Kbh 1933-34, Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark 1934, fuldmægtig smstds 1942; direktionssekr. i A/S Nordisk Brandforsikring 1948, prokurist 1950, underdir. 1951, vicedir. 1953, direktør 1955; tili. medl. af direktionen for Forsikrings-Akts. Danske Lloyd og Skjold 1971, medl. af direktionen for Forsikringsakts. Nye Danske Lloyd til 1973. Lærer ved Handelshøjskolen i Kbh 1952-58 og censor ved Forsikringsskolen i Kbh.

Medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningen 1953-57, af Dansk Taril'forenings komité 1954-72, af bestyrelsen for Dansk Tyveriforsikrings Forening 1956-64, Familieforsikrings-Forbundet 1958-71 (formand) og Dansk Forsikrings Tidende-Assurandøren, af bestyrelsen for Forsikringsselskabernes statistikkontor 1960-72 og for Forsikringsvæscnets akkvisitørskole 1964-72. Adresse: Skovholmv. 25.2920 Charlottenlund.

NIELSEN Jørgen politimester, R.; f. 11/4 1926 i Thisted; søn af tommerhandler Otto Nielsen og hustru Ellen f. Genisen; gift m. Susan N., datter af chefredaktør Poul Toft-Nielsen (død 1973, se Blå Bog 1973) og hustru Stella f. Streit.

Student (Birkerød) 1945; cand. jur. 1951; sekretær og fuldmægtig i justitsministeriet 1951-64, kontorchef 1964; politimester i Helsingør 1970. Medl. af styrelse og forretningsudvalg i Folkekirkens Nødhjælp.

Adresse: Højvænget 4,3000 Helsingør.

Sommerbolig: Vangså. 7700 Thisted.

NIELSEN Jørgen Kristian civilingeniør: f. 12/3 1925 i Hellerup; søn af forstander Kristian Nielsen (død 1967) og hustru Ellen f. Nielsen; gift 28/4 1951 m. Nina N.. f. 21/10 1929 i Kbh, datter af apoteker Søren Kampmann (død 1959) og hustru Magdalena f. Olsen.

Student (Ordrup gymn.) 1943: cand. polyt. 1948; ansat i rådg. ingeniørfirma Birch & Krogboe 1950-51, i entreprenørfirma Fosskraft, Island 1951-53, i rådg. ingeniørfirma Gunnar P Rosendahl 1953-56; medindehaver af rådg. ingeniørfirma Nielsen & Rauschenberger fra 1956. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af rådgivende Ingeniører fra 1967, formand 1970-73; medl. af Akademiet forde tekniske Videnskaber fra 1969 og af crhvervsforskerudvalget (u. ATV) 1970-73.

Adresse: Trongårdsparken 117.2800 Lyngby.

NIELSEN Jørn arkitekt; f. 6/9 1919 i Århus; søn af stationsleder Aage Nielsen og hustru Dagmar f. Rasmussen (død 1968); gift 29/12 1964 m. Elli Hassing Pind, datter af prokurist, fru Erna Hvid Petersen. Frdbg. Realcks. (Århus katedralskole) 1936; konstruktøreks. fra Århus tekniske skole 1940; afgang fra kunstakademiet 1944; selvstændig arkitektvirksomhed s. m. Halldor Gunnløgsson siden 1952. Studierejse til USA og Mexico 1955. Har s. m. Halldor Gunnløgsson bl. a. opført: Møllegårdsskolen i Slagelse, Tårnby kommunes rådhus, Tårnby gymnasium rådhuset i Fredericia, Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg, kollektivbebyggelsen »Hellebo« og plejehjemmet »Birkebo« i Helsingør, boligbebyggelsen »Lykkegårdsparken« i Esbjerg (s.m. Richard W Jensen) samt Uglegårdsskolen i Solrød. Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings Kbhs-afd. 1961-65; leder af praktiserende arkitekters råd u. Danske Arkitekters Landsforbund 1961-67; medl. af voldgifts-nævnet for bygge- og anlægsvirksomhed fra 1972; medl. af akademiets arkitektsektion.

Tildelt kunstakademiets mindre guldmed. 1954; Eckersbergmedaljen 1959; Træprisen 1967; præmieret i en række danske og udenl. arkitektkonkurrencer. Adresse: Stampedammen 36,2970 Hørsholm.

NIELSEN Kai professor, dr. med.; f. 16/5 1919 i Århus; søn af professor Folmer Nielsen (død 1950, se Blå Bog 1949) og hustru Regitze f. Roed Müller; gift 1. gang 1944 (ægteskabet opløst) m. Bente f. Resen Steenstrup; 2. gang 1956 m. Xenia Lis N., f. 15/9 1928, datter af typograf Vilhelm Pedersen og hustru Karen f. Jeppesen.

Student (Schneekloth's skole) 1937; med. eks. 1945; derefter alm. uddannelse ved Bispebjerg hospital, Randers centralsygehus 1946-50, Ortopædisk hospital og Radiumstationen, Århus 1950-52; assistent og reservelæge ved Århus kommunehospital, patologisk institut 1952-61; prosektor ved retsmedicinsk institut, Århus 1961-62; speciallæge i patol. anatomi og histologi i960; dr. med. (Århus univ.) 1962; lektor i patologisk anatomi ved Århus tandlægehøjskole 1959, professor i histopatologi 1963-71, i patologisk anatomi fra 1972; lektor i retsmedicin ved Århus universitet 1963-71, i patologisk anatomi fra 1971; overlæge (prosektor) ved patologisk institut, Århus amtssygehus 1970. Formand for Århus natlæger 1953-62.

Har skrevet: Metastaser fra et musecarcinom (disp., 1962). Tidsskriftsartikler om kirurgiske, radiologiske og patologiskanatomiske emner.

Adresse: Marselis Boulevard 38-40,8000 Århus C. Sommerbolig: Handruphus, Handrup Strand, 8400 Ebeltoft.

NIELSEN Kaj direktør; f. 23/4 1911 i Nakskov; søn af socialinspektør Albert Nielsen (død 1953) og hustru Anna f. Hansen; gift 2/7 1938 m. Thora N., f. 2/4 1916 i Nakskov, datter af viceskoleinspektør H P Skotte og hustru Martha f. Henriksen.

Student (Nakskov) 1929; handelsvidensk. afgangsprøve 1932. Formand og direktør for Brugsforeningen HB 1942-72. Næstformand for bestyrelsen for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger; formand for bestyrelsen for Magasin Anva; medl. af bestyrelsen for forsk, til brugsforeningsbevægelsen knyttede selskaber. Medl. af bestyrelsen for A/S Concordia. O.K.-Olie A/S. Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretning A/S. Financieringsinstituttet af 1944. Formand for Arbejdernes kooperative Byggeforening, samt forsk, dertil knyttede selskaber; formand for Kooperativt Byggeselskab af 1960. Formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; medl. af kapitalmarkedsrådet, det økonomiske råd, nævnet vedr. den alm. omsætningsafgift. Medl. af bestyrelsen for Industrialiseringsfonden for udviklingslandene; medl. af cenralkomiteen for International Cooperativ Alliance: medl. af det økonomiske og sociale udvalg i EF. Adresse: Grøndalsv. 31,2000 Kbh F.

NIELSEN Karl forfatter; f. 16/4 1895 i Jelstrup ved Aars; søn af gårdejer Niels Nielsen og hustru Else f. Holme.

Student (Dockers kursus) 1916; studerede theologi u. ophold i USA 1921-26; derefter lærer ved Frederiksborg højskole: frimenighedspræst i Aagaard ved Kolding 1929-39. Leder af Jugend-Europahaus. Hamburg 1950-67. Har skrevet: Kirkelighed og Menighedsliv (1925); Anno 1931 (1931); Kentaur (skuespil, 1936); Dansk at være (1940); Tragedie og Tro (1941); Kristian d. Anden (skuespil, 1942); Cæsar og Jesus ( 1945); Og Floderne kom ( 1948).

Adresse: Møllegade 4,8000 Århus C.

NIELSEN Karl tømrermester; f. 16/4 1903 i Turup; søn af uddeler J L Nielsen (død 1920) og hustru Karen Marie f. Kristensen (død 1942); gift 19/10 1930 m.Tyra N.. f. 12/8 1901 i Oslo. datter af købmand Frederik Steffensen (død 1944) og hustru Josefine ^Danielsen (død 1937). Tømrermester i Åsum siden 1930.

Formand for Hovedorganisationen af Mesterforeninger i Byggefagene i Danmark 1960-70; næstformand i Håndværksrådet 1961-70. Adresse: Snedkerstr. 9, Åsum, 5240 Vollsmose.

NIELSEN Karl Martin professor, dr. phili; f. 8/8 1907 i Avlby ved Middelfart: son af husfæster Chresten Smed Nielsen (død 1958) og hustru Mette Marie f. Jørgensen (død 1950) gift 24/2 1951 m. Else N., f. 28/9 1911 i Kbh, datter af kaptajn i ØK Oskar H Munnecke (død 1946) og hustru Olga f. Lindahl (død 1943).

Student (Rungsted) 1926; mag. art. (nordisk filologi) 1933; dr. phil. 1970; medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog 1928, redaktør 1933-36, 1945 og 1950-52: medarbejder ved Danmarks Runeindskrifter 1935-42 og ved Skautrup; Det Danske Sprogs Historie 1941-63; lærer ved Hærens officersskole 1937-39 og ved N Zahles faglærcrkursus 1943-45; bibliotekar II ved statsbiblioteket i Århus 1948, ved universitetsbiblioteket i Kbh 1951, bibliotekar I 1957; amanuensis ved Kbhs universitet 1968, docent 1971, professor i dansk sprog 1973.

Medl. af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 1943 og af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1947. Medl. af bestyrelsen for Jydsk Selskab for nordisk Filologi 1946-50; formand for Selskab for nordisk Filologi 1952-63; medl. af forretningsudvalget for Organisationen af fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver. Biblioteker og Museer 1958-65.

Litterære arbejder: medudgiver af Danmarks Runeindskrifter (1941-42) og af lommeudgaven af samme (1942); Middelalderens danske Bønnebøger I-IV (1945-63); medforf. af Gammeldansk Grammatik V-VII (1965-71); Det danske sprogs udforskning i d. 20. årh. (red. s.m. J Larsen og Chr. Lisse, 1965); Corpus Codicum Danicorum VII (1966); Om dateringen af de senurnordiske runeindskrifter og Til runedanskens ortografi (disp., 1970); afhandlinger i festskrifter og tidsskrifter. Adresse: Stockholmsg. 25,2100 Kbh 0.

NIELSEN Karl Ove professor, dr. phil.; f. 27/7 1920 i Hundborg ved Sjørring; søn af sogneprøst Hans Peter Nielsen (død 1938) og hustru Edele Kirstine f. Nielsen; gift 8/7 1949 m. boligkonsulent Gunvor Nikoline N„ f. 24/10 1924 i Lista, Norge, datter af fuldmægtig Godtfred Anton Rudjord og hustru Amalie f. Aasan (død 1961).

Student (Frdbg. gymn.) 1939; cand. polyt. 1947; vidensk. assistent ved Kbhs universitets institut for teoretisk fysik 1947-57; tili, lærer ved hærens officersskole (forsvarsakademiet) 1949-52; reaktorchef ved atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø 1957-61 ; dr. phil. 1958; professor i fysik ved Århus universitet 1961-70 og fra 1971; direktør for atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø 1970-71. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1963 og af Danmarks Naturvidenskabelige Samfund 1966. Medl. af acceleratorudvalget 1963, rumforskningsudvalget 1970-72 og af statens teknisk-videnskabelige forskningsråd 1973. Medl. af CERN'S Council 1973.

Har skrevet: Elektromagnetisk isotopseparation og nogle anvendelser af separerede isotoper til kernefysiske undersøgelser (disp., 1958) samt en række afhandlinger og artikler, hovedsageligt om separation af radioaktive isotoper, herunder specielt som separatorer koblet direkte på acceleratorer med henblik på studiet af kortlivede isotoper. Har endv. publiceret om retningseffekter ved atomare partiklers indtrængen i enkrystaller og bestemmelse af meget korte kernereaktionstider udfra retningseffekter i enkrystaller. Adresse: Udsigtsbakken 34,3460 Birkerød.

NIELSEN K Axel advokat, fh. justitsminister; f. 10/2 1904 i Hvorup; søn af lærer, senere revisor i sygekassedirektoratet C Nielsen (død 1957) og hustru Else Marie f. Andersen (død 1955); gift 12/5 1933 m. Helga N., f. 22/3 1910 i G ram, datter af skovfoged Christian Behrens (død 1918) og hustru Cecilie f. Kjær (død 1970).

Student (Ålborg) 1922; cand. jur. 1929;sagførerfuldm. i Ålborg og i Hobro; egen sagførervirksomhed i Hadsund 1932, landsretssagf. 1933; beskikket offentlig anklager 1944-47; medl. af folketinget 1953-73; justitsminister i ministeriet Krag 1964-68, i det tredie ministerium Krag 1971, i ministeriet Anker Jørgensen 1972-73.

Medl. af forsk, lokale selskaber og foreningers bestyrelse. Medl. af ålegårdskommissionen, kommissionen vedr. sammenslutningers og institutioners landbrugsjord, folketingets udvalg for forretningsordenen, ombudsmandsudvalget og Grønlandsudvalget af 1960 1962-64, af Nordisk Råd 1964-73, formand for Nordisk Råds juridiske udvalg 1968-71. Medl. af bestyrelsen for socialdemokratisk vælgerforening i Hadsund fra 1936 og af socialdemokratiets hovedbestyrelse 1945-49; formand for Foreningen af Fiskeauktionsmestre i Danmark 1941-64, for Rådet for større Færdselssikkerhed 1969-71; medl. af foreningen Nordens råd 1970-71; medl. af ligningsrådet 1968-71, af Hadsund kommunalbestyrelse fra 1974.

Adresse: Munksv. 4,9560 Hadsund.

NIELSEN Kirsten Munk fh. skolekøkkeninspektør, R.; f. 8/7 1901 i Tønning, datter af provst Marius Nielsen (død 1937, se Blå Bog 1937) og hustru Eli f. Monrad (død 1937). Realeks. (Brande) 1918; på Askov udvidede højskole 1919-20; student (privat dimit.) 1923; lærerindeeks. (Tønder) 1928; skolekøkkenlærerindeuddannelse på statens lærerhøjskole 1932-33 og på den Suhrske husmoderskole 1933; kontorist på Aabenraa amtsrådskontor 1920, i undervisningsministeriet 1921-24, i kirkeministeriet 1924-26; lærerinde ved det kgl. blindeinstitut på Refsnæs 1929-34; lærerinde i Faaborg 1934-35, i Odense 1935-43, ved Statsseminariet i Ribe 1943-50; skolekøkkeninsp. 1943-68.

Medl af repræsentantskabet for specialkurser i husholdning ved Århus universitet 1945; studierejser i Sverige, Finland og Norge samt studieophold ved universiteter i USA. Adresse: Caroline Amalie V. 72,2800 Lyngby.

NIELSEN Kjerstine inspektør, R.; f. 2/4 1907 på Knobgaard i Vrads; datter af gårdejer L P Nielsen (død 1934) og hustru Ane Marie f. Nielsen (død 1956).

Lærerindeeks. (N Zahles seminarium) 1930; skolekøkkenuddannelse 1932-33 samt årskursus i svensk og tysk på statens lærerhøjskole; lærer ved Kbhs kommunale skolevæsen 1933-54; forstander for skolekøkkenafd. og inspektør ved Danmarks lærerhøjskole 1954-61, pædagogisk inspektør smstds 1961-3 Laug. 1974.

Medl. af bestyrelsen for Kbhs Kommunelærerindeforening 1949-54, formand 1951 -54; formand for fælleslærerrådet i Kbh 1951-54; medl. af hovedstyrelsen for Danmarks Lærerforening, af lærerorganisationernes samarbejdsudvalg og af prøveudvalget for optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse 1951-54; medstifter af og 1950-67 medl. af styrelsen for Den danske Sonnenberg-kreds; medl. af styrelsen for Nordens Lærerindeforbund 1953-55, af repræsentantskabet for specialkursus i husholdning ved Århus universitet 1954-61 og af styrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1958-64. Studierejser til Norge, Sverige og Vesttyskland; studieophold ved univ.iUSA1958. Adresse: Mariendalsv. 32 C, 2000 Kbh F.

NIELSEN Knud adjunkt; f. 17/9 1928 i Ålborg; søn af journalist Axel Nielsen og hustru Dagmar f. Sørensen; gift 28/12 1950 m. Annabelle N., f. 16/6 1929 i New York, datter af direktør Svend Arthur Lindeschou Friis og hustru Betty Henriette f. Neergaard Jacobsen.

Student 1948; translatøreks. 1958; skandinavisk medarbejder i International Bygnings- og Træindustriarbejder-Union i Amsterdam 1949-52 og ved unionens sekretariat i Kbh 1952-62; lærer ved Købmandsskolen i Kbh 1962-64; adjunkt ved Sønderborg handelsgymnasium og handelshøjskoleafd. fra 1964.

Medl. af folketinget fra 1968; fra 1973: formand for forsvarsudvalget, næstformand for retsudvalget samt medl. af udenrigsudvalget, forskningsudvalget, indfødsretsudvalget og kontaktudvalget for det tyske mindretal; medl. af EF-parla-mentet fra 1974. Medl. af forretningsudvalget for Augustenborgkredsens socialdemokratiske kredsorganisation fra 1968; medl. af tilsynsrådet ved Sønderborg erhvervsskole fra 1970 og af den sønderjydske uddannelseskommission fra 1971; medl. af Sydals kommunalbestyrelse; medl. af Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentantskab og af Komiteen til Samvirke mellem Danmark og Korea; præsidiemedlem i Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen. Adresse: Vesterbakken 39, Høruphav, 6400 Sønderborg og Nørre Søgade 37 C, 1370 Kbh K.

NIELSEN Knud professor, dr. med. vet; f. 19/1 1930 i Silkeborg; søn af murermester Marinus Nielsen og hustru Martha f. Petersen Elling (død 1937); gift 24/2 1957 m. dyrlæge Ragnhild N., f. 14/11 1928, datter af købmand Arne Buch (død 1963) og hustru Mette f. Larsen.

Student 1949; dyrlægeeks. 1955; dr. med. vet. 1967; ved landpraksis til 1959; assistent og senere reservedyrlæge ved medicinsk klinik og laboratorium for speciel patologi og terapi. Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1959-67, professor i speciel patologi og terapi.Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1967.

Medl. af bestyrelsen for Bernhard Bangs mindefond 1968. Har skrevet: lærebøger i speciel patologi og terapi. Gastrointestinal protein loss in cattle (disp., 1967). Tidsskriftartikler om veterinærmedicinske emner. Adresse: Solkrogen 16,2960 Rungsted Kyst.

NIELSEN Knud fh. udstykningschef, R'.; f. 17/6 1895 i Seide sogn; søn af gårdejer P Chr. Nielsen (død 1914) og hustru Mariane f. Knudsen (død 1923); gift 26/10 1926 m. IVtargrethe N., f. 27/9 1895 i Kbh, datter af viceadmiral O J M Kofoed-Hansen (død 1918, se Blå Bog 1918) og hustru Sigrid Marie f. Holm (død 1934).

Landinspektøreks. 1919; fuldmægtig i landbrugsministeriet 1928, ekspeditionssekr. 1941, kontorchef 1945; chef for matrikeldirektoratets udstykningsafd. 1959-65. Adresse: Ø-Paradisv. 13,2840 Holte.

NIELSEN Knud E C overingeniør, dr. techn.; f. 26/9 1922 i Viborg; søn af kaptajn i hæren Anders P Nielsen og hustru Valborg f. Andersen (død 1967); gift 17/6 1945 m. Signe N., f. 21/11 1921 i Røllum, Ensted sogn, datter af Anders Jørgen Andersen (død 1956) og hustru Nikoline f. Sørensen. Student (Skt. Jørgens gymn.) 1941; filosofikum 1943; cand. polyt. 1947; dr. techn. 1971. Forskningsingeniør ved Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong ved Kungl. lekniska Högskolan, Stockholm 1947-56; konsulent for AB Statens Skogindustrier vedr. konstruktionstræ 1952-56; ved Cementfabrikkernes tekniske Oplysningskontor (A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik) 1956-66, som leder 1961-66; i A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik 1966-70 med opgaver for direktionen vedr. betonforskning, cementudvikling og kvalitetsspørgsmål; overingeniør ved Teknologisk institut fra 1970, leder af afsnittet for bygge- og boligteknologi. Formand for Polyteknisk Forening 1944-45; medstifter 1955 af reologisektionen u. Svenska Nationalkomiteen för Mekanik; medl. af Dansk Betonforenings bestyrelse 1959-65, statens materialprøveråd 1960-73, bestyrelsen for Lydteknisk Laboratorium fra 1964 og for Dansk Forening for Industriel Kvalitetskontrol 1969-72; medstifter af Dansk Selskab for Materialprøvning og -Forskning 1964; medl. af Korrosions-centralens bestyrelse fra 1971; formand for SOFUS-BYG (samarbejde om forskning, udvikling og service inden for byggeriet) fra 1972; medl. af statens tekniske prøvenævn fra 1973; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1964.

Har skrevet: Physical and Chemical Causes of the Strength and Deformations of Concrète (1958); Grosse Betonfertigteilen für Hochbauten (1960); Aggregate Stresses in Concrète (disp., 1971 ), samt en lang række tidsskriftartikler. Redaktør af Beton-Teknik 1959-68. Adresse: Nøddegangen 6,2840 Holte.

NIELSEN Kurt direktør, cand. jur.; f. 9/2 1923 på Frdbg.; søn af faktor Viggo Nielsen (død 1957) og hustru Johanne f. Hansen; gift 21/11 1947 m. bibliotekar Margrethe N., f. 30/6 1923 på Frdbg., datter af ingeniør Erik Gøtzsche (død 1955) og hustru Astrid f. Meyer.

Ansat i Frdbg. kommune 1939; student (Akademisk kursus) 1942, cand. jur. 1949, sekretær s. å., ekspeditionssekr. i kommunens økonomisk-juridiske forvaltning 1953, kontorchef 1958, sekretariatschef 1966, kommunens juridiske direktør 1968.

Medl. af hovedstadskommunernes samråds tjenestemandsud-valg 1963-73, af indenrigsmin.s udvalg ang. det civile beredskab i hovedstadsregionen fra 1963, af boligmin.s udvalg vedr. revision af byggelovene for Kbh og Frdbg. 1964-68, af undervisningsmin. s udvalg vedr. valg af studenterrepræsentanter til Kbhs universitet 1970-71 ; lærer u. Kbhs universitets rets- og statsvidensk. fakultet i kursusfaget storbyproblemer 1966-67; formand for foreningen Helsehjem fra 1970. Har skrevet artikler om juridiske og administrative emner i skandinaviske fagtidsskrifter. Adresse: Hybenv. 51,2830 Virum.

NIELSEN Lars overlærer: f. 27/3 1895 i Lille Værløse; søn af vognmand Niels Nielsen (død 1946) og hustru Karen Marie f. Petersen (død 1962); gift 6/2 1921 m. Helga N., f. 18/7 1897 i

Malmø, datter af snedker Anders Linell (død 1966) og hustru Hanna f. Pärsson (død 1939).

Lærereks. (Jonstrup) 1917; lærer ved Nakskov skolevæsen 1919-24; årskursus på statens lærerhøjskole 1924-25; lærer ved Nakskov gymnasium 1925-31, ved Kerteminde borger- og realskole (senere overlærer) 1931-62.

Formand for Nakskov Kommunelærerforening 1929-31, for Dansk Ungdomssamvirke for Nordøstfyn 1940-45, for foreningen Norden i Kerteminde 1945-59, derefter æresmedlem, for Danmarks Realskoleforening 1952-54 og for denne forenings pædagogiske udvalg 1956-62; medl. af lærerorganisationernes samarbejdsudvalg 1952-54, af foreningen Nord-en's skolenævn 1955-67, af Danmarks pædagogiske forskningsinstituts repræsentantskab 1958-64, af læseplansudvalget 1958-64 og deltog i udarbejdelsen af »den blå betænkning«; folketingskandidat i Kertemindekredsen (Det radikale Venstre) 1947-52.

Udgiver af fl. lærebøger i fysik; matematisk medarbejder ved Den danske Realskole 1948-52; artikler i skoleblade og dagspresse om pædagogiske forhold. Adresse: 5300 Kerteminde.

NIELSEN Lars Nordskov folketingets ombudsmand, se Nordskov Nielsen Lars.

NIELSEN Laurits statskonsulent; f. 3/12 1902 i Sillestrup på Falster; søn af gårdejer Niels Christian Nielsen (død 1903) og hustru Karen Margrethe f. Adriansen (død 1904); gift 24/3 1924 m. Else N., f. 26/12 i Myrup, datter af snedker H P Willumsen (død 1955) og hustru Dagmar f. Jensen (død 1950). Uddannet som gartner; havebrugskand. 1925; assistent ved statens havebrugsforsøgsstation Blangstedgaard 1925-27; medhjælper i botanisk have 1927-30; medhjælper og senere assistent hos stadsgartneren i Kbh 1930-44 og fra 1935 tili, konsulent for Kolonihaveforbundet for Danmark; statskonsulent i havebrug 1944-72.

Medl. af Fællesudvalget for Frugtavlsøkonomi fra 1944, revisor i dette fra 1945; medl. af radioudvalget for gartneri og havebrug fra 1944, næstformand fra 1958; medl. af Fællesudvalget for Fremavl og Sundhedskontrol med Havebrugsplanter (revisor i dette) og af filmsudvalget for gartneri, frugtavl og havebrug; lærer ved Kolonihaveskolen Islegaard.

Har skrevet: Kolonihavemandens Havebog (1943, 6. udg. 1956); medarbejder ved Danmarks Haver (1944), ved Dansk Havekalender og ved Politikens »Min Havebog« (1953, 12. reviderede udg. 1972); har foretaget en udvidet bearbejdelse af afd. overgartner K Brandt Klixbiills Vor Have, der i 1945 udkom i 3 bind: Blomsterhaven, Køkkenhaven og Frugthaven; medredaktør af Jorden vi dyrker (1961) og af Havebladet; talrige artikler om havebrug i fag- og dagspressen. Adresse: Frederikssundsv. 302A, 2700 Brønshøj.

NIELSEN Mads fh. forstander, R.; f. 1/2 1901 i Klinting, Henne sogn; søn af gårdejer Hans P Nielsen og hustru Dorthea f. Kristensen; gift 2/12 1928 m. Herdis N., f. 2/6 1901, datter af husmand Chresten Skaanning og hustru Maren f. Christensen.

Uddannet ved praktisk landbrug; elev på Ollerup folkehøjskole 1920-21 og gymnastikhøjskolen i Ollerup 1925-26 samt Nordisk lærerkursus i Askov 1945; gårdejer 1928-38; lærer ved gymnastikhøjskolen i Ollerup 1933-45 og ved Askov højskole 1946-49; leder af De danske Gymnastikforeningers mandshold ved Lingiaden i Stockholm 1949 og i årene 1963-68 af folkedansere og mandlige elitehold ved opvisninger i Østrig, Frankrig, Sverige og Norge; forstander for gymnastikhøjskolen ved Viborg 1951-68. Formand for Landsdelingsførerforeningcn 1947-51; medl. af styrelsen for Den frie lærerskole i Ollerup 1957-71; formand forungdomshøjskolen i Viborg fra 1969. Har skrevet: Dansk gymnastik. Træk af dens historie gennem 50 år. Adresse: Østerled, Vinkelv. 24,8800 Viborg.

NIELSEN Marie fh. forbundsformand; f. 26/11 1896 i Vejle; datter af Knud N Kohler (død 1919) og hustru Johanne f. Madsen (død 1933); gift 30/1 1926 m. banebetjent Niels Chr. Nielsen, f. 17/8 1886 i Bredsten, død 1960, søn af gårdejer Søren Nielsen (død 1943) og afdøde hustru Marie f. Steffensen.

Kormand og kasserer for Husligt Arbejder Korbund's Vejle afd. 1935-53; forbundsformand i Husligt Arbejder Korbund 1953-66. Medl. af LO De samv. Kagforbunds forretningsudvalg 1959-63. Adresse:Tagensv.27,2200 Kbh N.

NIELSEN Marinus hotelejer, R.; f. 2/12 1895 i Randers; son af vognmand Jens Nielsen og hustru Maren Kirstine f. Thomsen; gift 1. gang 12/8 1916 m. Nellie N., f. Jones, død 1942; 2. gang 15/5 1951 m. Oda N., f. 29/5 1909, datter af restauratør P A S K Ehrenberg (død 1933) og hustru Anna Elisabeth f. Sørensen (død 1943).

Uddannet som tjener i Århus og Horsens; studie- og arbejdsophold i udlandet 1913-19; overtjener i Håndværkerforeningen på Hotel Royal og Teatercaféen i Århus; restauratør i Håndværkerforeningen i Århus 1929-50; tili, bevillingshaver til restaurant Varna 1942-48; indehaver af Hotel Hafnia, Kbh 1949-63.

Medl. af bestyrelsen for Århus Hotelvært- og Restauralørfor-ening af 2. sep. 1903, 1930-50 (formand 1935-50, æresmedlem 1950), af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i Danmark 1937, landsdelsformand vest for Store-Bælt 1943-51, forhandlingsleder i overenskomstmæssige spørgsmål 1950-63, foreningens hovedkasserer 1959-60, formand for foreningens restauratørafd. 1960-66, dens repræsentant i rådet for International Hotel Association, tili. medl. af associationens eksekutivkomité til 1966; æresmedlem af Hotelværtforeningen for Storkbh og Nordsjælland 1966; formand for Hotel- og Restauratørbranchens Pinansieringsinstitut fra 1963; formand for legatudvalget og for lærlingefællesrådet; stifter af Restaurationsindustriens lærlingeskole i Århus (formand 1930-45); medl. af egnsudviklingsrådet og af Turistforeningens forretningsudvalg; konsulent og kommitteret samt medl. af forretningsudvalget for Hotel Imperial (KDAK), Kbh 1957-59.

Adresse: Vodroffsv. 39,1900 Kbh V.

Sommerbolig: Mostergaarden, Skånstromsvej, Asserbo, 3300 Prederiksværk.

NIELSEN Marius professor, dr. phil.; f. 14/9 1903 i Kauslunde sogn, Kyn; søn af gårdejer Rasmus Nielsen (død 1941) og hustru Rasmine f. Rasmussen (død 1957); gift 12/8 1934 m. Karen N., f. 9/5 1912 i Kbh, datter af herreekviperingshandler Alfred Gry (død 1938) og hustru Agnes f. Bahr (død 1971). Student (Kredericia) 1924; skoleembedseks. (naturhist., geografi) 1931 ; dr. phil. 1936; studieophold ved Yale University og Harvard University. USA 1938-39, fast vidensk. assistent ved Kbhs universitets zoofysiol. laboratorium 1941, amanuensis I 1946, afdelingsleder 1958; kst. professor i gymnastikteori ved Kbhs universitet 1964; professor i legemsøvelsernes teori smstds 1965-72. Till. lærer i fysiologi ved Teilmann's kursus 1941; lektor i fysiologi ved Kbhs universitet 1961-64. Censor i fysiologi ved lægevidensk. embedseks. 1941-66. Har skrevet: Untersuchungen über die Atemregulation beim Menschen (disp., 1936). Lærebog i Menneskets Fysiologi (s.m. E Asmussen, 1948, 6. udg. 1972). Desuden afhandlinger i fysiologiske tidsskrifter og værker. Adresse: Storkevænget 7,2840 Holte.

NIELSEN Martin gårdejer; f. 28/7 1927 i Lønborg; son af gårdejer Niels Chr. Nielsen og hustru Dagmar f. Møller; gift 5/5 1952 m. Anna Katrine N., f. 16/9 1928 i Østerby, Samsø, datter af gårdejer Jens Gylling Holm (død 1962) og hustru Kristine f. Egede.

Uddannet ved landbruget; på høj- og landbrugsskole; studieophold i Sverige, England og USA. Medl. af repræsentantskab og bestyrelse for Dansk Andels Gødningsforretning, formand for bestyrelsen fra 1966; formand i bestyrelsen for Dansk Landbrugs Grovvareselskab fra 1969; medl. af Landbrugsrådets præsidium, Andclsudval-gets forretningsudvalg og Andelsbankens repræsentantskab; medl. af bestyrelsen for Dansk-Norsk Kvælstoffabrik. Esbjerg Kemikaliefabrik, Esbjerg Andels Svineslagteri, Tarmegnens Mejeriselskab 1969-71, Dansk Andels Cementfabrik 1971 og Danmarks Andels Kjerkræslagterier 1971. Adresse: Bjerggård, Vostrup, 6880 Tarm.

NIELSEN Max E direktør, civilingeniør; f. 19/12 1923 i Kbh; søn af manufakturhandler Erik Nielsen (død 1972) og hustru Louise f. Pedersen; gift 3/9 1949 m. Aase N., f. 6/1 1922 i Kbh. datter af restauratør A Verner Nielsen (død 1973) og hustru Kanny f. Larsen.

Student (Krdbg. gymn.) 1942; cand. polyt. 1948; ansat hos A/S Burmeister & Wain s. å., overflyttet til A/S Holeby Dieselmotor Kabrik, Lolland 1956; overingeniør 1961, adm. direktør 1968.

Kormand for Lolland-Kalsters Jernindustriforening fra 1968; medl. af repræsentantskabet for Koreningen af Kabrikanter i Jernindustrien i Provinserne 1969, for Jernindustriens Ulykkesforsikring 1972 og for Den Danske Landmandsbank, Rødby afd. 1970; formand for bestyrelsen for A/S Maribo-Rødby Lufthavnsbygning 1972; medstifter af og formand for den selvejende institution Maribohallen fra 1962; formand for Maribo Idræts-Forbund 1960-72. Adresse: Sdr. Boulevard 24,4930 Maribo.

NIELSEN Mogens Hilmer direktør, cand. polyt.; f. 22/2 1921 i Kbh; søn af malermester Carl Emil Nielsen (død 1954) og hustru Johanne f. Jørgensen (død 1969); gift 22/12 1951 m. Inger Annie N., f. 21/9 1917 i Kbh, datter af vognmand Christen Mogensen Christensen (død 1961) og hustru Mary f. Jensen (død 1949).

Realeks. (Schneekloths skole) 1937; student (Akademisk kursus) 1944; cand. polyt. 1950. Assistent ved Kbhs sporveje 1937-45; ingeniør i Polyplex A/S og Hellesens A/S 1950-51; ansat i Novo Terapeutisk Laboratorium A/S og Novo Industri A/S 1951, forskningschef 1960,underdir. 1967, direktør 1971. Bestyrelsesmedl. i kemiingeniørgruppen. Dansk Ingeniørforening 1968-70; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1969, formand for akademiets gruppe 8 1970, 1. vicepræsident 1971. Censor i teknisk biokemi ved Danmarks tekniske højskole.

Tildelt Julius Thomsens guldmed. for industriel forskning 1969.

Adresse: Skovbakken 42.3520 Parum. Sommerbolig: Kirkebakken 46, Thise, 9700 Brønderslev.

NIELSEN Mogens Peter professor, dr. techn.; f. 6/1 1935 i Skælskør; søn af malermester Axel Nielsen og hustru Ingeborg f. Nilsson; gift 12/5 1957 m. bogholder Else N., f. 22/6 1936 i Kbh, datter af kaptajn Alfred Andersen og hustru Anna f. Christensen.

Student (Slagelse) 1953; cand. polyt. 1958; lie. techn. 1963; dr. techn. 1969. Teknikerløjtn. i søværnet 1959-60; assistent og assist. fagleder ved Danmarks ingeniørakademi, bygningsafd., Kbh 1959-66; studieophold ved Lehigh University, USA 1961; ansat i Kbh hos rådg. ing. prof., dr. techn. A Efsen 1963-65 og rådg. ing. P E Malmstrøm 1965-66; ingeniørdocent ved Danmarks ingeniørakademi, bygningsafd., Ålborg 1966-72, afdelingsleder smstds 1966-71 ; professor i bærende konstruktioner ved Danmarks tekniske højskole 1972. Medl. af Dansk Ingeniørforenings permanente udvalg for betonkonstruktioner fra 1967, af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Nordjylland 1968-72 og for Bygningsstatisk Selskab fra 1970; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1970; næstformand i ATV's bygningstekniske gruppe 1973.

Har skrevet: Limit Analysis of Reinforced Concrète Slabs (1964); Om jernbetonskivers styrke (disp., 1969); On the Strength of Reinforced Concrète Discs (1971). Diverse lærebøger og tidsskriftartikler.

Aalborg Diskontobanks jubilæumspris 1969; Dansk Betonforenings jubilæumspris 1972; Træfondens legat 1973. Adresse: Constantiaparken 10,2960 Rungsted Kyst.

NIELSEN N C grosserer; f. 22/1 1922 i Vrå; søn af skotøjshandler N H Nielsen (død 1958) og hustru Marie f. Nielsen; gift 17/5 1955 m. Gerda Mary N., f. 15/4 1922 i Kbh, datter af købmand Carl Madsen (død 1971) og hustru Esther f. Thygesen (død 1929).

Realeks. 1937; udlært i H A Hansens Manufakturhandel, Hadsten 1941; derefter ansat hos A/S G Falbe-Hansen, Randers; etableret som selvstændig i Århus (manufaktur engros) 1944.

Medl. af bestyrelsen for Århus Handelsstandsforening fra 1968, formand fra 1973: medl. af bestyrelsen og næstformand i Den jydskc Handelsstands Centralforening 1968-70: medl. af Provinshandelskammeret 1968-70, af Grosserer-Societetets Komité og næstformand 1969-73; medl. af Civilforsvars-Forbundets landsråd 1968-70; medl. af bestyrelsen Jor Dansk Kautionsforsikrings-Akts., F Sallings Fond og Århus købmandsskole, af Vanførefondens hovedbestyrelse, m. fl.; medstifter af Boligtextil-lnformationen; sekretær i Dansk-Japansk Selskab for Jylland. Adresse: Mirabellev.4.8240 Risskov. Sommerbolig: Bogens, Femmøller, 8400 Ebeltoft.

NIELSEN N C A landsretssagfører; f. 26/10 1890 i Hvorup; søn af revisor Chresten Nielsen (død 1957) og hustru Else Marie f. Andersen (død 1955); gift 18/1 1921 m. Vivi Aurora N., f. 31/10 1901 i Lesscbo, Sverige, datter af papirmester August Lindquist (død 1955) og hustru Anna Augusta f. Täch ((død 1966).

Student (Aalborg) 1909; cand. jur. 1915; sekondløjtn. 1918; sagførerfuldm. i Hjørring 1915-16 og i Silkeborg 1918-20; sagfører 1920; landsretssagf. 1923; prakt. i Silkeborg 1920-27, i Kbh fra 1927 ; offentlige sager 1931.

Medl. af Silkeborg byråd 1925-27; næstformand i bestyrelsen for Andelsbanken 1925-30; likvidator i Erhvervsbanken 1930; formand i bestyrelsen for Skandia, Nordisk Restaurant A/S 1939-53, A/S Filmatelieret ASA 1946-66, A/S Kino-Palæet fra 1948, A/S Flint & Bøgebjerg 1946-58, A/S Cirkus Ib 1953-55, A/S Asalyng fra 1954, Restaurant Lido A/S fra 1954, A/S World Specialities 1954-58, Hotel Prins Hamlet A/S og Lilly Broberg garn A/S fra 1965, Lau Lauritzen Film A/S fra 1966; medl. af bestyrelsen for Jørgen Schjerbeck jun. A/S 1956-67, A/S Henning Karmark 1956-61, Dansk Moler Industri A/S 1966-68 og A/S Wright, Thomsen & Kier 1971. Adresse: Einar Holbølls V. 3,2920 Charlottenlund.

NIELSEN N C Thomsen overlærer, R.; f. 30/8 1901 i Sindbjerg på Mors; søn af gårdejer Thomas Nielsen (død 1956) og hustru Karen f. Østergaard (død 1937); gift 25/10 1930 m. Marie N., datter af murermester C P Bonderup (død 1935) og hustru Maren f. Christensen (død 1907). Elev på Askov højskole vintrene 1921-22 og 1922-23; lærereks. (Vordingborg) 1928; lærer ved GI. Lindholm skole i Ålborg kommune 1930-71.

Medl. af Danmarks Lærerforenings repræsentantskab fra 1929 og hovedbestyrelse fra 1932, næstformand 1956-68, leder af foreningens hovedkontor for vikaranvisning 1948-71; har været medl. af en række ministerielle udvalg og kommissioner; udvalget for ungdomsundervisningen, udvalget vedr. eksamensmellemskolen, læseplansudvalget m. fl.; medl. af forretningsudvalget for Kunst i skolen. Medstifter i 1952 af Fællesrådet for danske tjenestemands- og funktionærorganisationer FTF, næstformand 1952-59, formand 1959-70. formand for denne organisations arbejdsløshedskasse, FTA, 1961-71 og har repræsenteret organisationen i en række ministerielt nedsatte udvalg og kommissioner. Repræsenterer FTF i forbrugerrådet og i rådet for teknisk bistand til u-landene. Medl. af Dansk Aften- og ungdomsskoleforenings hovedbestyrelse 1937-67; formand for Ålborg amts Aftenskoleforening 1933-67; leder af Ålborg amts vikarkontor 1935-71 ; formand for sammenslutningen af Danmarks Lærerforenings lærerkredse i Ålborg amt 1954-70 og for Kjær herreds lærerkreds 1951-70; medl. af forretningsudvalget for Ålborg seminarium.

Har udg.: De unge og samfundet (1938); Ungdomsskolens sangbog (1943). Adresse: Ringholmsv. 10,9400 Nørresundby.

NIELSEN Niels professor, R.; f. 30/4 1919 i Hejnsvig; søn af skræddermester Richard Nielsen (død 1965) og hustru Ingeborg f. Sørensen (død 1961); gift 22/4 1943 m. Ragnhild N., f. 7/6 1922 i Råsted. datter af genealog Peder Bugge Vegger (død 1957) og hustru Klara f. Thomsen Bavngaard (død 1934). Student (Esbjerg) 1938; cand. oecon. 1949; ansat i Jul. A Jørgensen A/S 1946-50; sekretær i Århus Industriforening 1946-50; universitetsmanuduktør ved Århus universitet 1944-50; sekretær i Industrirådet 1950-52; studierejse til USA i 1951; lektor i erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen i Århus 1952-57, docent 1957, professor fra 1961, højskolens prorektor 1965, dens rektor 1969. Censor ved Århus universitet fra 1965. Medl. af samarbejdsudvalget vedr. samfundsvidenskaberne 1967-69. Formand for Økonomisk Forening 1941-42; medl. af bestyrelsen for Aarhus salgs- og reklameforening 1964-67, af repræsentantskabet for Erhvervsrådet! Århus 1964-73. Har bl. a. skrevet: Ikke-lineær programmering (1961) samt en række artikler og afhandlinger i faglige tidsskrifter.

Adresse: Bakkegården, Balskov, 8410 Rønde.

NIELSEN Niels professor, dr. phil. et litt. & sc, K.DM.p.p.; f. 3/10 1893 i Silkeborg; søn af gårdejer S P Nielsen (død 1939) og hustru Karen f. Rasmussen (død 1943):gift 25/1 1929 m. Jutta Johanne N., f. 5/8 1891 på Fur, datter af provst Poul Heegaard(død 1926)og hustru Anna f. Deichmann(død 1906). Student (Horsens) 1911; cand. mag. 1917; lærer ved H Adlers fællesskole 1918-19; adjunkt ved Sortedam gymnasium 1919. lektor 1925-39; professor i geografi ved Kbhs universitet 1939-64; universitetets prorektor 1961-62; studierejse i Sverige 1922, i Island 1923, i Frankrig 1927-28, i USA 1946; dr. phil. 1924; ekspeditioner til Centralisland 1924 og 1927, til Vatnajökull 1934 og 1936; deltager i undersøgelsen af Heklaudbrudet 1947; leder af Skalling-Iaboratoriet, institut for studier af klit, marsk og vade 1930-64; leder af de danske vade- og marskundersøgelser 1953; leder af »Atlas over Danmark« 1940-64; redaktør af Trap »Danmark«. Medl. af bestyrelsen for Det Kgl. Danske Geografiske Selskab; hovedredaktør af Meddelelser om Grønland 1947-59; formand for direktionen for dansk-islandsk fond 1950-64; medl. af bestyrelsen for H O Langes Fond; censor ved lærereks. 1940-66; medl. af vadehavsudvalget af 1941; formand for udvalget vedr. landvindingen ved Højer 1958; medl. af bestyrelsen for Nordisk Kollegium 1942, efor for dette 1945-68; ledende senior i studenterforeningen 1943-45; æresmedlem af Hålsingborg-Landskrona nation ved Lunds universitet fra 1949; korresp. medl. af Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi; æresmedlem af Det Norske Geografiske Selskab, af Finlands geografiske Selskab, af Sydsvenska Geografiska Sällskapet, af Geografiska Foreningen i Lund, af Royal Scottish Geographical Society, af Det geografiske Selskab i Hannover, af Real Sociedad Geogråfica, Madrid, af Koninklijk Nederlandsch Aardrijksundig Genoot-schap, af Société Belge d'Etudes Géographiques og af Société de Géographie, Paris; medl. af Videnskabernes Selskab 1944, af Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1946, af Det norske Videnskabs-Akademi i Oslo 1947 og af Visindafélag Islendinga 1959; æresdoktor ved universitetet i Clermont-Ferrand 1950 og i Rennes 1963; modtaget Vitus Bering-med-aljen 1963, hædersgave fra G EC Gads fond 1971. Har skrevet: Studier over Jernproduktionen i Jylland (disp., 1924); Contributions to the Physiography of Iceland (1932); Eine Methode zur exakten Sedimentationsmessung (1935): Vatnajökull (1937) samt en række afhandlinger om jernproduktionens udviklingsgang, Islands fysiske geografi og det danske vadehav.

Udenl. ordner: Fi.H.R.3'.; F.Æ.L.5.; I.F.2.; N.St.0.22.;S.N.22. Adresse: Strandv. 227 B, 2920 Charlottenlund.

NIELSEN Niels Erik Graven overlæge; f. 7/9 1930 i Ribe; søn af missionær Anders Graven Nielsen (død 1968) og hustru Jenny f. Hansen (død 1968); gift 11/4 1954 m. Birthe N., f. 5/2 1933. datter af arkitekt Christian Skodborg og hustru Olga f. Schultz.

Efter realeks. 1 års kontoruddannelse; student (Th. Langsskoler) 1950; med. eks. (Århus univ.) 1957; derefter stillinger på sygehusene i Vejle, Tønder og Odense; overlæge ved med. afd., centralsygehuset, Herning 1969, med tjenestested ved amtssygehuset i Ringkøbing. Tillidsmand for Foreningen af yngre læger ved Vejle og Odense amts og bys sygehuse. Har skrevet forsk, vidensk. artikler offentliggjort i danske og udenl. tidsskrifter om medicinske, spec. lungemedicinske emner. -

Adresse: Kastaniev. 9,6950 Ringkøbing.

NIELSEN Niels Henrik domorganist; f. 21/7 1935 i Kbh; søn af skotøjshandler Charles William Nielsen og hustru Sofie Cecilie f. Højen Pedersen; gift 25/11 1962 m. Randi N., f. 14/2 1942 i Odense, datter af dommer Asbjörn Fyhne Habersaat (se denne). Organisteks. 1954; debutkoncert 1955; studieophold i Wien 1957 hos Anton Heiller (orgel) og Gottfried Freiberg (waldhorn); waldhornist 1956-61; organistassist. i Garnisons kirke 1956-59; studieophold i Paris hos Gaston Litaize (orgel) og Robert Blot (direktion) 1959-60; igen hos Litaize 1962-63; organistassist. ved Kbhs domkirke 1960-65; operarepetitør ved Det kgl. Teater 1961-65; orgellærer på Emdrupborg seminarium 1965-68; organist ved Christianskirken 1965-72; docent i kirkemusikalske fag ved Nordjysk musikkonservatorium siden 1966; domorganist ved Kbhs domkirke 1972. Formand for den kirkemusikalske faggruppe ved Nordjysk musikkonservatorium.

Koncertturneer i Europa (solist ved bl. a. Bach-festivalen i München 1966). Solist i dansk, fransk og svensk radio samt ved torsdagskoncerter. Grammofonindspildninger. Tildelt det franske statslegat 1960; 1. prisen i den internationale orgelkonkurrence i Brügge 1964; Musikanmelderringens kunstnerpris 1969; Professor Ove Christensens æreslegat 1971. Adresse: Bocslundev. 13,2700 Brønshøj.

NIELSEN Niels Åge professor; f. 25/6 1913 i Vejle; søn af tømrermester Niels Nielsen (død 1962) og hustru Ella f. Rasmussen: gift 6/8 1944 m. Karen Margrethe N., f. 25/3 1915 i Århus, datter af revisor C G Petersen (død 1958) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1946).

Student (Marselisborg) 1933; cand. mag. 1942; studieophold i Uppsala og Oslo; undervisningsassist. ved Århus universitet 1945; institutassist. 1946, universitetsadjunkt 1949, lektor i nordiske sprog 1962-66; bibliotekar ved statsbiblioteket i Århus 1953, førstebibliotekar 1961-66; professor i nordiske sprog ved Odense universitet 1966, ved Århus universitet fra 1972; censor ved pæd. kandidateks. fra 1968, ved fadærereks. fra 1971.

Leder af Frit Danmark-grupperne i Midtjylland 1942; medl. af modstandsbevægelsens Midtjyllandsledelse (region 2) 1944-45 og af dens Jyllandsledelse 1945; medl. af Dansk Magisterforenings styrelse 1957-60; medl. af dansk sprognævn 1967-70; medredaktør af Jysk ordbog 1953-73, af Sprog og Kultur 1956-73 og af Mediaeval Scandinavia fra 1968. Har skrevet: Norsk-dansk ordbog (1955, s. m. Hallfrid Christiansen); De jyske dialekter (1959); Dansk etymologisk ordbog (1966); Sprogets opståen og udvikling (1968); Runestudier (1968); Runerne på Rökstenen (1969); afhandl, i sprogvidensk. tidsskrifter og festskrifter. Udenl. orden: A.M.F.3. Adresse: Dyrehavev. 33,8000 Århus C.

NIELSEN Niels-Aage sparekassedirektør; f. 13/10 1933 på Frdbg.; søn af fh. kommunaldirektør Hans Nielsen (se denne) og hustru Jensigne Jørgine f. Nielsen; gift 17/12 1960 m. Lucy Ann N., f. 25/6 1934 i Worcester, Mass., USA, datter af President George Thomas Dudman og hustru Ruth Carolyn f. Brown (død 1967).

Student (Ålborg) 1952; cand. oecon. 1959; Harvard Graduate School of Business Administration 1959-60 (Rotary Foundation Fellowship for Advanced Studies); dircktionssekr. i firmaet Karl Krøyer 1961; konsulent i Danmarks Sparekasseforening 1961; direktør for Sparekassernes Datacentraler 1963, samtidig direktør i Nordisk Spardata 1969-73; direktør i Sparekassen SDS 1973.

Medl. af bestyrelsen for Multi-Data A/S fra 1969 og Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter fra 1971; medl. af Edb-rådets repræsentantskab fra 1966, af Det Internationale Sparekasseinstituts Business Organization and Automation Committee fra 1968; censor ved Sparekassehøjskolen fra 1966 og ved Handelshøjskolen i Århus fra 1971. Adresse: Sdr. Strandv. 56A, 3000 Helsingør.

NIELSEN Nik. skoledirektør, R.; f. 25/5 1908 i Sønderup, Ålborg amt; søn af gårdejer Niels Chr. Nielsen (død 1939) og hustru Karoline f. Hansen (død 1950); gift 14/10 1939 m. Anne Marie N., f. 31/10 1907 i Tårs, Hjørring amt, datter af kriminalassistent J A Nielsen (død 1953) og hustru Kirstine f. Ørum (død 1947).

Læereks. (Silkeborg) 1929; årskursus i engelsk, fransk, latin, tysk; forsk, korte kursus; ansat ved Skibelund e/terskole 1929, ved Varde komm, skolevæsen 1930, ved Ålborg komm, skolevæsen 1930-62, fra 1951 som viceskoleinsp.; faglig medhjælper (dansk og historie) hos undervisningsinspektøren for mellem- og realskolerne 1954-58, hos statskonsulenten for folkeskolen og seminarierne 1958-62; skoledir. i Kolding 1962. Adresse: Strandmøllcv. 3,6000 Kolding.

NIELSEN N P fh. møntdirektør, K.DM.. M.T.Kha.p.p.; f. 1/12 1885 i Svedstrup; søn af melhandler Svend Nielsen (død 1919) og hustru Kirstine f. Larsen (død 1938); gift 14/4 1918 m. Agnes Louise N., f. 3/2 1893 i Moskva, død 1966, datter af pharmaceut Frederik Hassenback (død 1906) og hustru Maria f. Salzmann (død 1935).

Cand. polyt. 1912; cand. polit. 1929; driftsass. i A/S Sodafabrikkerne, Kbh 1912-14; ingeniør ved sukkerfabrikker i Vestindien 1914-16; ingeniør i Moskva 1916-18; møntingeniør 1919; møntdir. 1927-55, tili. kst. justerdir. 1936-55. Næstformand for bestyrelsen i Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte 1931, formand 1933-67; medl. af borgerrepræsentationen 1935-37; medl. af tilsynsrådet i Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd 1939-48, af direktionen 1948-66; membre honnoraire du Comité international de Métrologie légale 1956.

Udenl. ordner: S.N.2.2.; S. V.2^. Adresse: Grønnev. 259,2830 Virum.

NIELSEN N P fh. sognepræst, R.; f. 1/8 1885 i Kisserup, Holbæk amt; søn af gårdejer P Nielsen (død 1933) og hustru Juliane Marie f. Hansen (død 1903); gift 23/7 1920 m. Cecilie N., f. 27/11 1886 i Nejs. Broager, død 1963, datter af gårdejer Hans Hansen (død 1925) og hustru Marie Cecilie f. Andersen (død 1902).

Praktisk landmand til 1910, med særlig uddannelse i Skotland og England 1909 og i Tyskland og Holland 1910; på Frederiksborg højskole 1905-06 og på Askov højskole 1909-10 og 1910-11; deltog i kursus for højskolelærere på Askov 1911; student (Vedels kursus) 1913; cand. theol. 1920; lærer ved Antvorskov højskole 1910 og 1915-16 og ved Vallekilde højskole i 1920; sognepræst i Vedsted ved Haderslev 1920-35; resid. kapellan i Højer 1935-43 og tili, præst i grænsesognene (Burkal, 'Hostrup o. fl.) 1935-41; sognepræst for den danske menighed i Højer og Højer landsogn 1943, for hele menigheden i Højer og Højer landsogn 1948-52.

Redaktør og udgiver af Liselundbogen til 1955; lærer ved menighcdsskolen på Liselund ved Slagelse. Formand for Frederiksborg Højskoles Elevforening 1907-18; formand for Studenterkredsen 1916-17; medl. af hovedbestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898, 1927-60; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Ungdomsforeninger 1932-33; formand for værgerådet 1920-28, for menighedsrådet 1920-35, for skolekommissionen og Sygeplejeforeningen 1929-35 i Vedsted sogn og for Ungdomsforeningerne i Haderslev Østeramt (hovedkredsen) til 1935; formand for Højer børnehjem og børnehave 1939-62; medl. af bestyrelsen for planteforædlingsvirksomheden Pajbjergfonden 1940-60, for Grænsesognenes Danske Samfund i Tønder amt 1940 og for H P Hanssens Mindefond 1941 ; formand for menighedsrådet i Højer 1945 og for Den danske ungdomsskole i Højer 1945-61; medl. af hovedbestyrelsen for Danske Samfund i Sønderjylland 1940-56 og af bestyrelsen for Idagaard-Fonden 1945-71; medl. af bestyrelsen for Liselundfonden 1951-55; formand for børneværnet i Højer 1945-52 og for Folkeligt Samfund i Højer 1946; medl. af bestyrelsen for Løgumkloster refugium 1954-71.

Har skrevet en række artikler og kronikker i dag- og ugeblade om kirkelige og sønderjydske spørgsmål; Breve fra Grænsen (Liselundbogen, 1939); Sønderjylland 1920-1950 (Liselundbogen, 1950); bogen: En Mand og hans Værk, Frøavler Jens Hvidberg (1954); 35 Aar i Sønderjylland (Liselundbogen, 1955); Manden Niels Dael og hans Værk og En Kvindes Gerning i Sønderjylland (Maren'Sørensen, Valsbøl) (Liselundbogen, 1957); 40 Aar som Præst i Grænselandet (Vartovbogen, i960); Præst ved Grænsen (Højer ungdomsskoles årsskrift, 1961-62); bogen: En sønder-jydsk Kvinde. Min Hustru, Cecilie Nielsen til Minde (1964); bogen: Fra Bondedreng til Grænsepræst. Erindringer og Oplevelser fra et langt Liv (1966); Halvtreds Aar i Sønderjylland 1920-70(Højer ungdomsskoles årsskrift, 1969). Tildelt H V Clausens og Johan Ottosens legat 1967. Adresse: Kongev. 86,6400 Sønderborg.

NIELSEN Ole Damgård direktør, se Damgård Nielsen Ole.

NIELSEN Ole Peder overlæge; f. 18/11 1904 i Snesere; søn af gårdejer Niels Nielsen (død 1940) og hustru Birthe f. Andersen (død 1951); gift 2/8 1936 m. lærerinde Lissi N., f. 22/8 1906 i Hellerup, datter af murermester P Chr. Søndergaard (død 1914) og hustru Anna f. Andersen (død 1971). Student (privat dimit.) 1927; med. eks. 1934; uddannelse på hospitalsafdelinger, særlig medicinske, i provinsen og Kbh 1934-54; overlæge på Skive sygehus, med. afd. 1954-71. Har skrevet tidsskriftartikler om klinisk-medicinske emner. Adresse: Felding Allé 7,7800 Skive.

NIELSEN Otto Blinkenberg fh. sparekassedirektør, Ri.; f. 21/11 1905 i Varde; søn af købmand Hans Nielsen (død 1932) og hustru Meta f. Blinkenberg (død 1932); gift 20/4 1935 m. Astrid B. N., f. i Frederikshavn, datter af købmand Martin Jacobsen (dod 1937) og hustru Nielsine f. Bager (død 1946). Student (Esbjerg) 1923; cand. polit. 1929; sekretær i Kbhs kommunes statistiske kontor s. å.; inspektør i sparekassetilsynet 1935; direktør for Holbæk Amts Sparekasse 1944; adm. direktør for Frederiksborg Amts Sparekasse 1956; direktør i Sparekassen København-Sjælland 1969-73. Medl. af styrelsen for Danmarks Sparekasseforening 1953-65, formand 1960-65; næstformand for bestyrelsen for Fællesban-ken for Danmarks Sparekasser til 1973; medl. af bestyrelsen for International Savings Banks Institute 1963-66; medl. af repræsentantskabet for A/S Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværkl967-73.

Har skrevet: De danske Sognesparekasser 1865-1914 (1950); Spare- og Laanekassen for Varde By og Omegn 1850-1950 (1950); Fællesrepræsentationen for de danske Sparekasser 1905-48 ( 1955) samt forsk, artikler af faglig art. Adresse: Kastaniev. 14,3000 Helsingør.

NIELSEN Otto V fh. viceskoledirektør; f. 16/9 1897 i Kbh; søn af billedskærermester A S Nielsen (død 1940) og hustru Ida Elisabeth f. Møller; gift 3/8 1927 m. Anna N., f. 11/8 1901 i Kbh, datter af restauratør H J Petersen (død 1937) og hustru Johanne Marie f. Kløvborg Micheelsen (død 1915). Udlært som billedskærer og afsluttet uddannelse på Teknisk skole 1917; faglærereks. i tegning 1922; lærer ved Teknisk skole i Kbh 1922-36; lærereks. (Blaagaard) 1927; ansat ved Kbhs kommunale skolevæsen s. å.; tegneinsp. ved Kbhs skolevæsen 1940, viceskolcdir. 1948-67; tili, leder af den kommunale ungdomsskole for ufaglærte i Kbh 1943-67. Lærer ved den sociale højskole i Nærum 1934; leder af Kbhs kommunes ungdomsforanstallning i Asserbo-lejren 1936, af kolonien for spanske børn i Ordrup 1937-38 og af Kbhs kommunes ungdomsforanstaltning i Utterslev Mose 1939-41. Medl. af Kbhs borgerrepræsentation 1938-48, af folketinget (Socialdemokratiet) i 1950, af det af undervisningsministeriet nedsalte udgdomsskoleudvalg af 1939, af forretningsudvalget for Kbhs børneværn 1948, af det pædagogiske nævn u. direktoratet for børne- og ungdomsforsorg 1958; medl. af forretningsudvalget for De Unges Idræt, af bestyrelsen for Blågård seminarium og Kunstindustrimuseet 1952, for Barnets Hus, for børneforsorgsskolen på Jægerspris 1961 og for Bagsværd børneforsorgsseminarium; formand for Skt. Petri aftenhøjskole; rådsformand for »Kunst i Skolen« 1953; medl. af bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn 1967 og for Den jyske pensionisthøjskole Nr. Nissum 1970. Artikler i tidsskrifter tilknyttet den socialdem. arbejder- og ungdomsbevægelse. Adresse: Filosofvænget 2,2400 Kbh NV.

NIELSEN Ove Abildgaard oberst, K., HTH.; f. 22/10 1914 i Holbæk; søn af kaptajn F L Nielsen (død 1939) og hustru Agnes f. Nielsen (død 1957); gift 6/5 1938 m. Gyrithe N., f. 27/3 1914 i Kbh, datter af oberst Vilhelm Kofoed-Hansen (død 1934.se Blå Bog 1934) og hustru Alice f. Harhoff (død 1953). Student (Stenhus) 1933; Kungl. Artilleri- och ingenjörshög-skolan, Stockholm 1945-47; NATO Defence College 1958/59; oberst og chef for artilleriskolen 1961; til rådighed for forsvarsstaben 1964, tjenstg. i NATO Military Cominittee's stab, NATO-hovedkvarteret i Paris og Bryssel; chef for sjællandske artilleriregiment 1968 og garnisonskommandant i Holbæk; i nr. i res. og til rådighed for chefen for hæren 1972. Medl. af Garnisons sogns menighedsråd 1953-56; formand for

Artilleriof f icersforeningen 1963-65. Adresse: Dalgas Boulev. 83,2000 Kbh F.

NIELSEN Palle professor, grafiker; f. 8/8 1920 i Kbh; søn af grosserer Louis Nielsen (død 1950) og hustru Alma f. Hartvig (død 1959); gift 30/4 1946 m. malerinden Elsa N, f. 21/9 1923 i Kbh, datter af fabrikant, konsul Carl Bendixen (død 1958) og hustru Nina f.Tuxen.

Uddannet på kunsthåndværkerskolen 1937-39, hos Aksel Jørgensen 1942, hos Erik Clemmensen 1943-45 og på kunstakademiet hos Kræsten Iversen og Aksel Jørgensen 1945-47; kst. professor ved kunstakademiets grafiske skole 1967, udnævnt 1971, afsked 1973. Medl. af Decembristerne 1955-60. af Den Frie's udstilling fra 1967;orepræsenteret på kobberstiksamlingen i Kbh, på museer i Århus, Stockholm. Göteborg, Malmø, Oslo, Trondheim, Bergen, Torino og New York; tildelt Hartmanns mindelegat 1958, Premio Agenzia Giornalistica Italia ved biennalen i Venezia 1958, Thorvaldsen-medaljen 1963, Winkel & Magnussens hæderspris og Prins Eugen-medaljen s. å., Anckerske legat 1964, Bogvennernes tegnerpris 1967, guldmed., 2. internationale grafikbiennale Firenze 1970.

Medl. af bestyrelsen for Den danske radcerforening 1952-71 og for Grafisk Kunstnersammenslutning 1958-64, af repræsentantskabet for statens kunstfond 1964-67, af bestyrelsen for Det danske institut i Rom fra 1972 og for Marie og Johan Vilhelm Andersens legat fra 1972. Lærer på det jyske kunstakademi 1965-66. Medl. af akademirådet 1966-72, af gallerikommissionen 1967-72. Udenl. medl. af Kungl. Akademien för De fria Konsterna.

Grafiske billedrækker: Passion (1949); Vejen til byen (1953); Den fortryllede by (1953); Soldaten og barnet (1954), Orfeus og Eurydike (1959); Klagesange (1964); Isola (1971). Bøger med originalgrafik: Mord i gaslys (1953), Efterskrift (1966), I forstaden (1967). Bøger med reproduktioner af tegninger og grafik: Babel(1963), Byerne(l968),Nekropolis(1970). Adresse: Caroline Amalie V. 50,2800 Lyngby.

NIELSEN Peder bibliotekar; f. 1/2 1893 i Silkeborg; søn af sodavandsfabrikant N C Nielsen (død 1907) og hustru f. Sørensen (død 1933).

I malerlære 1908-09; rcalcks. 1912; Silkeborg seminarium 1912-14; gennemgået statens bogsamlingskomités kursus; medhjælper ved Silkeborg og Omegns folkebogsamling 1916; bibliotekar smstds 1917; centralbibliotekar smstds 1918-58. Medl. af Silkeborg menighedsråd 1930-34 og af bestyrelsen for museumsforeningen for Silkeborg og Omegn 1939; formand for naturfredningskomitéen for Silkeborg og Omegn 1944-58. Æresmedlem af Naturhistorisk Forening for Jylland 1961. Litterære arbejder: Danmarks Fauna bind 28; Stankelben; afhandlinger af entomologisk indhold til danske og udenl. tidsskrifter; redaktør af Silkeborg i Billeder gennem 100 Aar (1946).

Adresse: Frederiksbergg. 44,8600 Silkeborg.

NIELSEN Per Henrik Lippert direktør; f. 18/1 1927 på Frdbg.; søn af direktør Peder J Nielsen (død 1970, se Blå Bog 1970) og hustru Valborg Maria f. Nilsson (død 1927); gift 8/12 1951 m. Sonja N., f. 20/6 1928. datter af grosserer Troels Fode og hustru Vera f. van Elzelingen.

Student (Ålborg katedralskole) 1945; cand. polyt. 1951; ansat i Pedershaab Maskinfabrik A/S 1954, salgsdir. 1959, adm. direktør 1967.

Medl. af bestyrelsen for Pedershaab Maskinfabrik A/S Brønderslev og A/S Peder Nielsen, Pedershaab, af repræsentantskabet for Kbhs Handelsbank, Brønderslev afd. og Provinsfabrikantforeningen. Adresse: Vandtårnsv. 111,9700 Brønderslev.

NIELSEN Peter bogbindermester, statsrevisor; f. 14/3 1910 i Køge; søn af bogbindermester Gustav Nielsen (død 1951) og hustru Anna f. Becher (død 1960); gift 24/6 1933 m. Ruth N., f. 13/2 1910, datter af lærer Vilhelm Hansen (død 1941) og hustru Julie f. Rasmussen (død 1916).

Realeks. 1926; sømand 1926-30; bogbinderrnester 1935-54; viceborgmester i Nørresundby 1946-54; studierejser til England 1950 (kommunal administration) og 1954 (egnsudvikling).

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet) 1950-73 (afbrudt af perioden 21/4-21/9 1953), af det udenrigspolitiske nævn og Nordisk Råd til 1966, af valutaudvalget til 1973; medl. af landsskatteretten til 1968; statsrevisor 1964. Har skrevet fl. artikler hovedsagelig om politiske emner samt noveller til ugeblade.

Adresse: Skt. Peders G. 2,9400 Nørresundby.

NIELSEN P M direktør, overretssagfører, R.; f. 29/9 1877 i Nordby på Fanø; søn af skibsfører Niels Nielsen og hustru f. Mathiasen; gift 16/6 1931 m. Marie Ovelia N., f. 24/6 1896 i Esbjerg, datter af snedkermester P Ravn og hustru Marie Magdalene f. Simonsen.

I snedkerlære 1892; udlært 1896; bankassist. 1900; student 1907; cand. jur. 1913; overretssagf. i Rønne 1916; adm. direktør for A/S De forenede Granitbrud, Sandstensbrud og Stenhuggerier paa Bornholm 1914-49, medl. af bestyrelsen 1917-69, formand 1961-69.

Medl. af Rønne byråd 1921-29; formand for Rønne Håndværker- og Industriforening 1920-30: næstformand for A/S Bornholms Telefonselskab fra 1921, formand 1931-46 til selskabets overgang til KTAS, derefter formand for det rådg. udvalg; formand for Stenindustriens Arbejdsgiverforening på Bornholm 1939-49; formand for Bornholms vestre valgmenigheds menighedsråd 1946-53. Adresse: Villa Sandbjerg, 3700 Rønne.

NIELSEN Poul direktør, vekselerer; f. 25/1 1922 i Silkeborg; søn af landsretssagfører N CA Nielsen (se denne); gift 1947 m. Else Bischoff N„ f. 7/6 1925 i Præstø, død 1969, datter af grosserer Axel Thomsen (død 1968) og hustru Ingeborg f. Bischoff (død 1960).

Realeks. (GI. Hellerup gymn.) 1939; udlært i Folkebanken for Kbh og Omegn og hos vekselererfirmaet Benzon og Sundberg 1943; tilknyttet organisationen Frie Danske i hhv. Kbh og Stockholm 1943-45; ansat hos Brodrene Dahl A/S i 1945; studieophold i England, hos Brødrene Dahl A/S, Oslo og Nordiska Rör Aktiebolaget (nu Fosselius & Alpen AB), Stockholm 1945-49. i Canada og USA 1954; direktionssekr. i Brødrene Dahl A/S 1949; underdir. i Brødrene Dahl Holding A/S 1952; direktør i Gebr. Dahl A/G Zürich 1952; underdir. i Brodrene Dahl A/S 1954; direktør i og medl. af bestyrelsen for Ohlsen & Ahlmann A/S 1954; medl. af bestyrelsen for Brødrene Dahl A/S 1957 og af direktionen 1957-68; adm. direktør i og medl. af bestyrelsen for Brødrene Dahl Holding-A/S 1957; medl. af bestyrelsen for M C Dahl's Fond og for M C Dahl's Familiefond 1957, for Fosselius & Alpen AB, Stockholm 1960, for Brødrene Dahl A/S. Oslo 1968 og for Putkiyhtymä Oy, Helsingfors 1969; fratrådte 1971 ledelsen af Brødrene Dahl Holding-A/S og dette selskabs tilknyttede virksomheder. Adm. direktør for A/S Seponi 1972 og for Poul Nielsen Swiss Trade A/S 1972 samt dettes filial i Genève, Schweiz.

Bestyrelsesmedl. i Landsforeningen Sindslidendes Vel. Adresse: Hultmannsv. 2 A, 2900 Hellerup.

NIELSEN Poul erhvervschef; f. 27/3 1918 i Hjørring; søn af redaktør N J Nielsen (død 1950, se Blå Bog 1949) og hustru Emma f. Poulsen; gift 1/12 1951 (ægteskabet opløst 1972) m. Gerda N., f. 6/5 1925 i Bjerlev, Hvejsel sogn, dalter af gårdejer Alfred Elmgaard (død 1950) og hustru Lene f. Westberg (død 1971).

Student (Haderslev); universitetsstudier; illegal virksomhed; journalist ved Dannevirke, Haderslev 1944-48, ved Vejle Amts Folkeblad 1948-55; redaktionssekr., senere redaktionschef ved Aalborg Amtstidende 1955-61; medredaktør af Lolland-Falsters Folketidende, Nykøbing F. 1961-62; ansvarh. redaktør af Viborg Stifts Folkeblad 1962-70; erhvervschef i Viborg 1970; kommentator i forsk, blade. Formand for VU for Haderslev østeramt 1946-48 og for VU for Vejle by og omegn 1951-55; medl. af Hornstrup sogneråd 1954-55; formand for Viborg bys Venstre 1963-72 og for Viborg kommunes Venstre fra 1970; sekretær for Viborg amts Venstre 1966-71, sekretær og kasserer i Det jyske Venstre 1967-70; medl. af Ravnsbjerg sogneråd 1966-70; formand for Civilforsvars-Forbundets Viborgkreds; formand i Grænseforeningen for Viborg og Omegn; præsident for Viborg Rotary Klub 1969-70; medl. af Grænseforeningens landsstyrelse og amtsformand; næstformand for Liberalt Oplysnings-Forbund:

medl. af Dollerup sogns menighedsråd. Adresse: Egeskovv. 1A, Hald Ege, 8800 Viborg.

NIELSEN Poul rektor, cand. mag.: f. 17/6 1921 på Frdbg.;søn af skræddermester Christian Nielsen og hustru Ellen f. Christiansen (død 1962); gift 17/3 1951 m. Jytte N., f.24/5 1924 i Gentofte, datter af bogbinder Karl Gudmann (død 1967) og hustru Gudrun f. Madsen.

Student (Frdbg. gymn.) 1941; skoleembedseks. (fransk, gymnastik) 1949; timelærer ved Østre borgerdydskole 1945. adjunkt 1951, lektor 1960; rektor ved Skt. Annæ gymnasium 1968. Administrativ inspektor ved Østre borgerdydskole 1950-68; lærer ved Danmarks højskole for legemsøvelser 1960-68; kursusleder ved Det danske Selskab 1958-61; lærer ved universitetets studentergymnastik 1943-49; kursusleder for Nordisk kursus for gymnastiklærere 1967. Medl. af bestyrelsen for Østre borgerdydskole's forældreforening og håndboldklub 1956-61, formand for skolens rejsefond og skolerejseforening. Medl. af styrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening, af forretningsudvalg, næstformand og kasserer fra 1964; medl. af forretningsudvalg for fordelingsudvalg til 1, gymnasieklasse og 1. realklasse i hovedstadsområdet, formandsskabet for Magisterforbundet, undervisningsmin.s rådg. udvalg for gymnasiale uddannelser , repræsentantskabet for Pædagogisk Institut og Pædagogisk Selskab; administrator og formand for I/S Magistrenes Hus; medl. af bestyrelsen for Dansk Videnskabs Forlag og Dansk Skibsadoption, af repræsentantskabet og revisor for Akademikernes Centralorganisation; medl. af Kbhs magistrat's 1. afd.s byggeudvalg, Kbhs Drengekors hjælpefond, samt talrige udvalgsposter i undervisningsministeriet og diverse organisationer.

Artikler i »Gymnasieskolen« og pædagogiske tidsskrifter. Adresse: Søllerødgårdsv.42,2840 Holte.

NIELSEN Poul Birger dommer, R1.; f. 19/12 1905 i Sneslev; søn af gårdejer, sognefoged Niels Frederik Nielsen (død 1942) og hustru Sofie Kathrine f. Lassen (død 1951); gift 12/11 1937 m. Else Margrethe N., f. 30/10 1909 i Silkeborg, datter af trafikkontrollør Peter Christian Jespersen (død 1935) og hustru Mette Sofie f. Blok (død 1964).

Student (Høng) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i Kbh s. å., dommerfuldm. i Ringsted 1934, ved Frdbg. birk 1940; kst. dommer i østre landsret 1946-48; dommer i Kerteminde 1956, i Odense by- og herredsret 1973.

Formand for Frdbg. kommunes nævn for fremlejemål 1943-55 og for samme kommunes østre huslejenævn 1955-56: formand for vejtaksationskommissionen for Odense amtsrådskreds II 1957, ændret til Fyns amtsrådskreds II (Sydfyn) 1970. Adresse: Skovv. 18,5300 Kerteminde.

NIELSEN Poul Bruun afdelingschef, R.; f. 5/6 1916 i Rude; søn af mejeribestyrer Mads Bruun Nielsen (død 1951) og hustru Margrethe f. Frydendahl (død 1964); gift 31/7 1948 m. Birgit N.. f. 18/1 1925 i Kbh, datter af fh. overofficiant Søren Bork Andersen og hustru Charlotte f. Sandig. Student (Haslev) 1934; cand. jur. 1940; ansat i finansministeriet (skattedepartementet) 1942; landsretssagf. 1950 (beskikk. depon.); kontorchef i finansministeriet 1965, kst. afdelingschef s.a., udnævnt 1968.

Tilforordnet i ligningsrådet fra 1966; medl. af bestyrelsen for Dansk Tipstjeneste A/S fra 1968. Formand for udvalget om ægtefællers beskatning 1961-63 og for afskrivningsudvalget 1965-67.

Har skrevet en række artikler om skatteretlige spørgsmål i Ugeskrift for Retsvæsen og Juristen; redigeret Juristforbundets skattelovsamling. Adresse: Kirkehøj 3.2900 Hellerup.

NIELSEN Poul E kontorchef, R1.; f. 3/9 1903 i Kbh; søn af restauratør Hans S Nielsen (død 1950) og hustru Anna f. Larsen (død 1955): gift 2/12 1934 m. Marie N., f. 10/7 1903, datter af underdirektør i Forsikringsakls. Skandinavia Walter Nagel (død 1930) og hustru Lizzie f. Richter (død 1920). Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1923: cand. jur. 1929; sagførerfuldm. 1931-34; sekretær i hovedrevisoraterne i finansministeriet 1934, fuldmægtig 1939, ekspedi-tionssekr. 1952, kontorchef i 4. hovedrevisorat (fra 1958: revisionsdepartement) 1954-73; sekretær, senere ekspedi(ionssekr. i ovcrinspektionen for borneforsorgen 1939-54: revisor af slatens sønderjyske bevillinger siden 1952. Adresse: Adolphsv. 16,2820 Gcntofle.

NIELSEN Poul Erik direktør, civilingeniør; f. 1/9 1920 i Haslev; søn af fh. overingeniør, cand. polyt. Niels Frederik Nielsen og hustru Dagmar Elise f. Frandsen (død 1968); gift 23/1 1948 m. Lis N.,f. 9/6 1927 i Køge, datter af direktør Svend Aage Rohde-Jensen (død 1970) og hustru Valborg Marie f. Mogensen.

Student (Haslev) 1939; cand. polyt. 1946; ingeniør ved Odense kommunale elektricitetsværk s. å., ved ingeniørfirmaet P A Pedersen, Kbh 1950; afdelingsing. ved Ålborg kommunes elværk 1953, overing. 1956, driftsdir. 1959, adm. direktør for l/S Nordkraft 1961.

Medl. af forsk, udvalg indenfor Danske Elværkers Forening m. v., af bestyrelsen for det jysk-fynske elsamarbejde: Elsam 1959, af repræsentantskabet for Danatom 1959. Kommunernes Kulkontor og Dansk Automations Selskab 1962; formand for Danske Elektricitetsværkers Arbejdsgiverforening 1970; medl. af hovedbestyrelsen for Elektroteknisk Forening og formand for foreningens nordjyske sektion 1961-73: medl. af repræsentantskabet for Den danske Landmandsbanks Ålborg afd. 1967; opmand indenfor elcktroinstallatørfaget fra 1964; censor ved Ålborg teknikum; medl. af bestyrelsen for Ålborg østre Rotary Klub 1962-63, præsident 1965-66; guvernør for Rotary International distrikt 144 1973/74. Adresse: Kong Christians Allé 29,9000 Ålborg.

NIELSEN Poul Peter Knud Augustinus Alsing maler; f. 21/5 1907 i Frederikssund: søn af møller H P Nielsen (død 1941) og hustru Marie f. Larsen (død 1923): gift 31/12 1930 m. Inger Marie N., f. 10/12 1904 i Sorø, datter af trælasthandler Ole Nielsen (død 1939) og hustru Laura f. Jensen (død 1949). Håndværkeruddannet maler; tegneundervisning på tekniske skoler, Haslev håndværkerskole og statens tcgnelærerkursus; akademiets freskoskole 1930 og grafisk skole 1939. Udstillet pä Kunstnernes efterårsudstilling fra 1928, Charlottenborgs forårsudstilling og efterårsudstilling fra 1939. Charlottenborgs udst. i provinsen 1945 samt på Nordisk Kunst gennem 10 år 1959 og Dansk Malerkunst 1965. begge i Odense. Udstillinger i udlandet: Nordische Kunst Heute. Hannover 1966; Modern Danish Art. Philadelphia 1967; Dånes,Torino, Italien 1971. Medl. af Charlottenborg udstillingens censurkomite 1958, af bestyrelsen for Charlottenborg udstillingen 1959-61. Arbejder, fra motivverden: bølgeblikskurc; gammelt jern og udrangerede maskindele, samt studier over kulbuelys (Finsens Lysinstitut). Solgt til undervisningsministeriet, statens kunstfond, Kunstforeningen i Kbh, Ny Carlsbergfondet, statens museum for kunst og kobberstiksamlingen. Tildelt Thorvaldsen-medaljen 1971. Legater bl. a.: Carlsons præmie. Poul S Christiansens legat. Larsen-Stevns legat, P A Schous mindelegat. Henry Heerups legat. Adresse: Willemoesg. 72,2100 Kbh 0.

NIELSEN Povl værkstedschef, civilingeniør, R1.; f, 20/1 1907 i Refs-Vindinge; son af tømrermester E P Nielsen (død 1934) og hustru Mette Kirstine f. Nielsen (død 1959): gift 29/7 1934 m. Margrethe N., f. 19/7 1908 i Refs-Vindinge, datter af gårdejer Kresten Tolstrup (død 1934) og hustru Anna f. Jacobsen (død 1949).

Student (Odense katedralskole) 1925; cand. polyt. 1932; beskæftiget som ingeniør i forsk, private virksomheder 1932-40; ekstraing. ved danske statsbaners centralværksted. Århus 1940, ingeniør smstds 1943, maskining. 1949, afdelingsing. 1951, værkstedschef 1965-74. Adresse: Morbærv. 28,8260 Viby J.

NIELSEN Richard veterinærinspektør, R.; f. 22/4 1918 i Knudstrup ved Høng; søn af gårdejer Hans Peter Nielsen (død 1971) og hustru Laura Hansine f. Hansen; gift 30/10 1943 m. Margrethe N., f. 20/7 1922 på Frdbg., datter af grosserer Aage Hvass og hustru Anna f. Lindemann (død 1966). Dyrlægceks. 1943; assistent ved praksis og kødkontrol 1943-47: reservedyrlægc ved veterinærdirektoratets afd. for kødkontrol 2. distr., Næstved 1947-50, veterinærinsp. smstds 1950. Adresse: Svingelen 5.4700 Næstved.

NIELSEN Rigmor Juul direktør; f. 30/4 1909 i Brønderslev; datter af direktør Niels Juul Nielsen (dod 1967) og hustru Johanne f. Christensen (død 1912); gift 24/6 1954 m. direktør Oskar Nielsen, f. 10/12 1896 i Brønderslev (død 1972. se Blå Bog 1971). søn af fabrikant P Nielsen (død 1936. se Blå Bog 1935) og hustru Johanne Marie f. Christensen (dod 1932). Handelsskolccks. (Den jydske Handelshøjskole) 1927; derefter nogle år i Tyskland og England; bogholder i A/S Peder Nielsen, Pedershaab, Brønderslev 1931, salgsdir. 1948, adm. direktør 1964.

Medl. af Brønderslev byråd 1962-66; medl. af repræsentantskabet for A/S Vendelbobanken, Hjørring fra 1966; medl. af bestyrelsen for Sindslidendes Vel. Brønderslev afd., for Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse og for A/S Peder Nielsen, Pedershaab, Brønderslev. Adresse: Parkv. 55,9700 Brønderslev. Sommerbolig: Ørnbjerg, Ejersted Klit. 9492 Blokhus.

NIELSEN Stinus overlærer, K.; f. 5/11 1902 i Hove ved Lemvig; søn af gårdejer C P Nielsen (død 1936) og hustru Bodil f. Thøgersen (dod 1935); gift 3/11 1929 m. Ketty N., f. 27/7 1904 i Korsør, datter af kaptajn A Beckwith og hustru Karen f. Holten.

Lærereks. 1927; ansat ved Vordingborg kommunale skolevæsen 1927-72; forstander ved Vordingborg handelsskole 1939-54.

Formand for Vordingborg og Omegns Lærerkreds 1931-56; medl. af hovedstyrelsen for Danmarks Lærerforening 1932-72. formand 1956-72; medl. af bestyrelsen for Lærerstandens Brandforsikring fra 1949 (formand fra 1954); medl. af tilsynsrådet for Låne- og Sparekassen for embeds- og bestillingsmænd fra 1964, formand fra 1972. Har været medl. af en række ministerielle kommissioner, råd og nævn. Adresse: Absalonsg. 7,4760 Vordingborg. Sommerbolig: Knudsskov, 4760 Vordingborg.

NIELSEN Sven direktør, generalkonsul, R.p.p.; f. 13/11 1901 i Ølgod; son af boghandler Nielsen (død 1955) og hustru Sine f. Christensen (død 1932); gift 5/11 1925 m. Charlotte N., f. 20/7 1906 i Loiret i Frankrig, datter af entreprenør Ed. Clédière (død 1940) og hustru Ab. Vindreau (død 1937). Realeks. (Sorø) 1918; uddannet i Gyldendalske Boghandel, Aalborg, Holms Boghandel, Ringkøbing, Magasin du Nord's bogafd., Kbh, Valdemar Rasmussens exportboghandel, Paris og Librairie Hachette, Paris; stiftede Messageries du Livre 1926 og Presses de la Cité 1944, generaldir. for følgende forlagsvirksomheder u. Presses de la Cité: Librairie Pion. Editions Julliard. Fleuve Noir, Editions G.P., Librairie Académique Perrin, Editions Solar, Presses-Pocket. Dansk generalkonsul i Paris 1965. Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: 15,Quai Voltaire. Paris VII. Frankrig. Sommerbolig: Château de Chérupeaux-Tigy (Loiret), Le Grand Jardin- lie Sainte-Marguerite Cannes.

NIELSEN Sven Aage ambassadør. R'.p.p.; f. 23/6 1921 i Herning; søn af bankdirektør Carl Nielsen (død 1950) og hustru Agnes f. Kvist Christensen; gift 7/8 1953 m. Aase U.J. 5/9 1926 i Hjørring, datter af grosserer Axel Espersen og hustru Christa f. Jensen.

Student (Herning) 1940; accessit for nationaløkonomisk afhandling (Århus univ.) 1945; universitetsmanuduktør i nationaløkonomi 1945-46; cand. oecon. 1947; fg. sekretær i udenrigsministeriet s. å.; attaché ved gesandtskaberne i Bukarest. Sofia og Beograd 1950-53; chargé d'affaires a. i. i Athen i 1952; sekretær i udenrigsministeriet 1953-56: ambassadesekr. i Buenos Aires. Asuncion og Montevideo 1956-61; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1961, kontorchef (souschef for sekretariatet for teknisk samarbejde med udviklingslandene) 1962; ambassaderåd (1964-65 ministerråd) ved Danmarks faste delegation ved OECD. Paris 1963, chef for delegationen 1965; økonomisk rådgiver ved ambassaden i London og Dublin med titel af minister 1968; ambassadør i Reykjavik 1973.

Medl. af styrelsen for det nordiske bistandsprojekt i Tanganyika 1962-63. Udenl. orden: A.S.M.4.

Adresse: Den danske ambassade. Hverfisgata 29, Reykjavik. Island.

NIELSEN Svend apoteker; f. 3/3 1901 i Ringsted; søn af forretningsfører Albert Sander (død 1905) og hustru Ulla f. Nielsen (død 1943): gift 1. gang 17/1 1925 m. Karen N., f. 28/7 1.897, datter af husejer Niels Holdt (død 1941) og hustru Sørine f. Poulsen (død 1940): 2. gang 11/5 1965 m. fuldmægtig på Carlsberg Bryggerierne Ulla Leegaard N.. f. 19/9 1922, datter af cand. pharm. Ove Jablonsky Rasmussen og hustru Anna f. Leegaard (død 1953).

Cand. pharm. 1924; i tekstilindustri 1924-30; studieophold i Tyskland 1928; apoteksansættelse 1930 og samtidig redaktør af Farmaceutisk Tidende 1936-46; studieophold i Sverige 1939; apoteker i Hvidovre 1950-73.

Formand for Den konservative Vælgerforenings 14. kreds 1954-66, næstformand 1966-71, æresmedlem 1971; medl. af bestyrelsen for Farmaceuternes Pensionskasse 1939, næstformand 1942, formand 1945-50; medl. af medicinalnævnet 1953-73; formand for Kbhs Apotekerforening 1959-67; medl. af Danmarks Apotekerforenings forretningsudvalg 1963-72. næstformand 1965-66; medl. af DAK-udvalget 1964-66; formand for Danmarks Apotekerforenings taksationsnævn 1966-72; medl. af bestyrelsen for Erhvervenes Oplysningsråd 1961-73, for Farmaceuternes Arbejdsløshedskasse 1963-73. Præsident for Valby Rotaryklub 1965-66. Har skrevet: Det danske Apotek (1944. s. m. Philip Arctander og C C Frederiksen); Det nye Apotek (1950, s. m. ] Gjesing Andersen, Arne Bull, C C Frederiksen og Nils Norborg). Adresse: Valbygârdsv. 52,2500 Valby. Sommerbolig: Erica, Skærbydal 21,4500 Nykøbing Sjæll.

NIELSEN Svend direktør, R., Hjv.Ft.; f. 2/1 1903 i Sahl sogn, Ringkøbing amt; søn af fh. mejeribestyrer A C Nielsen og hustru Maren f. Nielsen; gift 21/1 1928 m. Ellen Margrethe N.. f. 21/1 1904 i Kolind, datter af fh. maskinhandler G F Sørensen og hustru Aletha f. Christensen.

Præliminæreks. fra Struer realskole; uddannet ved bankvæsen: direktør for Biscuitfabrikken Oxford, Hjørring 1927-70. Formand for Frihedsfondens lokalafd. og medl. af Frihedsfon-dens bestyrelse; medl. af bestyrelsen for Hjemmeværnsgår-den i Hjørring, af udvalget for Göteborg-Frederikshavn Linien, af Bestyrelsen for A/S Bryggeriet Vendia, Hjørring og for Oxford Biscuit Fabrik A/S, Hjørring, af Vendelbobankens repræsentantskab og af bestyrelsen for G.F.L. Rejsebureau A/S, Ålborg. Adresse: Holmegårdsv. 4,9800 Hjørring.

NIELSEN Svend landinspektør, R1.; f. 17/8 1899 i Herfølge sogn; søn af mejeribestyrer Hans Nielsen (død 1944) og hustru Johanne f. Andersen; gift 1. gang 23/7 1924 m. Gudrun N., f. 11/10 1898 i Maribo, død 1962, datter af branddirektør Chr. Flenstcd (dod 1938) og hustru Emilie f. Hansen (død 1945); 2. gang 12/10 1965 m. Elisabeth N., f. Beck, f. 27/11 1921. Landinspektøreks. 1923; assistent i Maribo 1923-24; selvstændig praksis, nu med fl. kompagnoner, i Århus fra 1925. Tidl. tekn. sagkyndigt medl. af afvandingskommissionerne for Århus og Skanderborg m. fl. amtsrådskredse; sagkyndigt medl. af byplannævnet for provinsen fra 1949 og af vandløbsrådet u. forureningsministeriet; tidl. medl. af land-brugsmin.s boniteringskommission. Medl. af bestyrelsen for Den danske Landinspektørforening 1939-69, formand 1957-69, æresmedlem af foreningen 1969: bestyrelsesmedl. i Sammenslutningen af teknisk sagkyndige i vandlobssager; tidl. censor ved landbohøjskolen. Adresse: Enebærvænget, 8660 Skanderborg.

NIELSEN Svend fh. nationalbankdirektør; f. 15/8 1893 i Tybjerg; søn af lærer H Nielsen (død 1941) og hustru Sophie f. Nielsen (død 1954); gift 1919 m. Ellen N., f. 5/6 1891, datter af redaktør Conrad Emil Marott (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Fanny f. Rasmussen (død 1946).

Student (Frederiksborg) 1913; cand. polit. 1919; sekretær i det statistiske departement 1919. fuldmægtig 1930, ekspeditions-sekr. 1934, kontorchef 1936; underdir. i Danmarks Nationalbank 1937, vicedir. 1939, kgl. direktør og formand i direktionen 1950-64; medl. af Board of Governors i Den internationale Bank i Washington 1950-61 og Den internationale Valutafond 1950-64.

Forretningsfører i Arbejdernes Andels-Boligforening 1928-33; fg. chef. for indenrigsministeriets boligafd. 1933-36; medl. af Bikubens tilsynsråd 1935-37.

Medl. af realkreditkommissionen af 1933, af arbejdsløshedsrå-det 1934, af befolkningskommissioncn af 1935, af finansministeriets udvalg af 30. jan. 1943 (professorudvalget), af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond 1946-58, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1951-72, af bestyrelsen for Byggeriets Realkreditfond 1959-67, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1965-69 og af bestyrelsen for A/S Det danske Stålvalseværk 1965-71. Adresse: Svejagerv. 1,2900 Hellerup.

NIELSEN Svend Carsten rigstclefonbestyrer, R.; f. 18/5 1921 i Lendemark, Stege; søn af Peter Nielsen (død 1968) og hustru Marie f. Nielsen; gift 24/6 1944 m. Claudia N., f. 3/12 1920 i Nykøbing F., datter af sadelmagermester Carl Hansen og hustru Marie f. Clausen (død 1967).

Elev i post- og telegrafvæsenet 1937, assistent 1945, overassist. i generaldirektoratet 1953; fuldmægtig 1954; telegraf insp. ved overtelegraf inspektoratet 1960; bestyrer af rigstelefonkontoret i Kbh 1964.

Adresse: Claus Petersens Allé 27,2650 Hvidovre.

NIELSEN Svend O oberst, R., HTF.; f. 1/12 1926 i Veksø; søn af fh. gårdejer Axel Nielsen og hustru Jenny f. Holm; gift 4/5 1957 m. Jonna N., f. 29/9 1930, datter af assurandør Alf Holbøll (død 1971 ) og hustru Carla f. Jochimsen (død 1972). Student (Frederiksborg) 1945; hærens officersskole 1947-50; premicrløjtn. 1950; flyveuddannelse i USA 1951-52; instruktørkursus i USA 1954; eskadrillechef 1955-58; stabsofficer ved flyvertaktisk kommando 1958-61; norske flyvevåbens stabs-skole 1961-62; operationsofficer ved flyvestation Karup 1962-65; sektionschef i flyverstaben 1965-69; midlertidig oberst og chef for operationsafdelingen ved de allierede flyverstyrker u. enhedskommandoen 1969-72; oberst og chef for forsvarsstabens operationsstabs operationsafd. 1973. Adresse: Høbjergv. 7.Trørød, 2950 Vedbæk.

NIELSEN Svend Aage provst. R.; f. 27/8 1910 i Seest; søn af førstelærer Niels Peter Nielsen (død 1919) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1952); gift 10/8 1937 m. Ellen Erica N., f. 3/6 1905 i Svenstrup, Als, datter af lærer Erich Petersen (død 1916) og hustru Ellen f. Nielsen (død 1955).

Student (Kolding) 1929; cand. theol. 1936; manuduktør 1936-37; hjælpepræst ved Helligaands kirke, Kbh 1937-39; sognepræst i Hjembæk-Svinninge 1939-51; resid. kapellan ved Viborg domkirke 1951-54; sognepræst i Haslev-Freerslev 1954; tili, provst for Ringsted-Sorø provsti 1957. Formand for Hjembæk-Svinninge skolekommission 1941-51; medl. af bestyrelsen for »Dåbsfonden« fra 1947, af Skt. Lukas Stiftelsens styrelse fra 1957 og af bestyrelsen for Det danske Bibelselskab fra 1963. Har i Dansk Bibelværk for Menigheden skrevet kommentarer til: Josua. Dommerbogen. Ruths bog, Samuelsbøgerne, Davids salmer. Jobs bog, Ordsprogenes bog, De 12 profeters bog og i Bibelselskabets kommentarrække: Kommentar til 1.-4. Mosebog og Ezra, Nehemias, Ester. Den nye pagts bibelsyn (1948); Bjergprædiken (1953); Jeg tror på Jesus Kristus (1959); Han er i verden (1973).

Adresse: Kirkepladsen 1,4690 Haslev.

NIELSEN Svend Aage rektor; f. 25/9 1913 i Randers; søn af togfører Alfred Nielsen (død 1970) og hustru Alvilda f. Christensen (død 1945); gift 27/7 1946 m. Sonja N., I". 27/7 1927, datter af skomagermester Willy Thygesen (død 1954) og hustru Bodil f. Sørensen.

Student (Ålborg katedralskole) 1931; cand. mag. 1938; lærer ved Sorø Akademi 1941-43; timelærer ved Gentofte statsskole 1943, adjunkt 1946. lektor 1957; rektor for Vejle gymnasium (nu Rødkilde gymnasium og HF) 1966; lærer ved Danmarks lærerhøjskole 1963-66.

Adresse: Rødkilde gymnasium, Rødkildev. 42,7100 Vejle.

NIELSEN Søren direktør; f. 24/12 1901 i Skærbæk, Taulov; søn af Niels Thuesen Nielsen (død 1938) og hustru Karen f. Pedersen (død 1942); gift m. Jenny N.. f. 6/11 1917, datter af Peter Jensen og hustru Karen f. Pedersen (død 1959). Udgået fra folkeskolen; handels- og handelsskoleuddannelse: prokurist i firmaet Julius Hansens Trikotagefabrik 1934, direktør i Julius Hansens Trikotagefabrik A/S 1946, adm. direktør 1948-67. Medl. af hovedbestyrelsen for Textilfabrikantforeningen 1950-67, af bestyrelsen for Trikotagefabrikantforeningcn 1959-71, formand 1965-71. Medl. af bestyrelsen for Julius Hansens Trikotagefabrik A/S til 1974 (formand 1967-70), A/S Fr. Simonsens Strømpefabrik fra 1948 og Simotex Knitwear A/S fra 1961; formand for bestyrelsen for A/S Hammerum Trikotagefabrik 1964-74.

Adresse: Sømarksv. 16,2900 Hellerup.

Sommerbolig: »Det gamle Hus«, Niels Thuesens Vej,

Skærbæk, 7000 Fredericia.

NIELSEN Søren Hjortshøj kreditforeningsdircktør, se Hjortshøj Nielsen Søren.

NIELSEN Tage chefredaktør; f. 25/5 1909 i Århus; søn af overlærer, kgl. translatør Søren Nielsen (død 1956) og hustru Tobine f. Mikkelsen (død 1963); gift 8/4 1939 m. Astrid N., f. 18/9 1915 i Kraghave, Nykøbing F., datter af maskinfabrikant Thorvald Pedersen (død 1959) og hustru Cathrine f. Knudsen (død 1945).

Student (Marselisborg gymn.) 1928; journalistelev ved Randers Amtstidende s. ä.; journalist ved Lolland-Falsters Venstreblad, Nykøbing F. 1931 ; redaktionssekr. ved Roskilde Tidende 1945, ansvarsh. chefredaktør 1956. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Venstreblade, for Den radikale redaktørforening, for Ritzaus Bureau og for Danske Dagblades Fællesrepræsentation; medl. af Roskilde Sparekasses tilsynsråd. Adresse: Søparken 58.4000 Roskilde.

NIELSEN Tage direktør, R„ Chr.X Fr.M.; f. 23/10 1906 i Esbjerg; søn af købmand Axel Nielsen (død 1956) og hustru Astrid f. Nielsen (død 1971); gift 2/9 1931 m. Gerda N., f. 7/2 1905 i Esbjerg, datter af bagermester Vilhelm Christiansen (død 1936) og hustru Clara f. Jørgensen (død 1956). Student 1925; højere handelseks. (Niels Brocks handelsskole) 1926; lærling i rederiet J Lauritzen s. å., prokurist 1934; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Rederiet Ocean A/S 1938-59; bosat i De forenede Stater fra 1939; tili, direktør for J Lauritzen, Inc., New York 1946-59; leder af kobs- og salgsafd. for J H Winchester & Co. Inc., New York 1960-65. President of Atopco Shipping Services Inc. 1965-70. Frivillig rådgiver for Henry Stephens Shipping Co. Ltd., Lagos, Nigeria 1971 og for Turkish Cargo Lines, Istanbul 1973.

Chef for det danske generalkonsulat i New York's Grønlandsafd. 1942-46. Medl. af bestyrelsen for Rederiet Astrid Bres A/S, Kbh m.fl. Adresse: Indian Rock Road, New Canaan, Connecticut, USA.

NIELSEN Tage gårdejer; f. 25/5 1910 i Bøvling; søn af gårdejer Jens Nielsen (død 1960) og hustru Katrine f. Jørgensen (død 1971); gift 25/5 1935 m. Esther N., f. 4/11 1913 i Karleby, datter af Christen Mogensen (død 1954) og hustru Olga f. Nielsen (død 1966).

På Rødding højskole 1929-30 og Dalum landbrugsskole 1932-33.

Kommunalbestyrelsesmedl. 1943-54 og 1962-70. Medl. af bestyrelsen for Dansk Andels Ægexport fra 1958, formand fra 1970; formand for repræsentantskabet og medl. af forretningsudvalget i Dansk Andels Kulforretning fra 1965; medl. af tilsynsråd og forretningsudvalg i Sparekassen Midtjylland fra 1973; medl. af Andelsudvalgct og Landbrugsrådets præsidium fra 1971. Adresse: Solhøj, Ramme, 7620 Lemvig.

NIELSEN Tage professor, komponist; f. 16/1 1929 på Frdbg.; søn af støbemester E F Nielsen (død 1955) og hustru Anna f. Hansen; gift 14/10 1950 m. Aase N.,f. 1/8 1929 i Kbh, datter af professor, dr. phil. Knud Grue-Sørensen (se denne) og hustru Frieda f. Leick.

Student (Ribe) 1947; cand. mag. (musik og fransk) 1955; tilknyttet musikafd. i Danmarks radio 1951, programassist. 1954, programsekr. s. å., programredaktør og souschef 1957; direktør for Det jydske musikkonservatorium 1963, rektor 1967, professor smstds 1964.

Medl. af repræsentantskabet for statens kunstfond 1964-68, af bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds musikpris 1965-70, af Danmarks radios programudvalg 1967-71 og af Århus byorkesters forretningsudvalg 1967-71; formand for udvalget for tonekunsten, statens kunstfond 1971-74. Censor i musik ved universiteterne i Kbh og Århus 1969. Har komponeret orkesterværker (bl. a. Bariolage; Il giardino magico), klaverværker (bl. a. 2 nocturner), kammermusik, sange m. m.

Adresse: Bredkær Tværv. 37.8250 Egå.

NIELSEN Tage H stationsforstander, R.; f. 24/1 1905 i Ryomgård; søn af overportør N L D Nielsen (død 1940) og hustru Kamilla f. Neergaard (død 1944); gift 25/8 1932 m. Kæthe N., f. 31/10 1909, datter af overportør N Mølgaard Nielsen (død 1958) og hustru Else f. Jensen (død 1947). Ansat ved de danske statsbaner 1920. overtrafikassist. 1948, overtrafikkqntrollør i Herning 1955, i Århus 1958; stationsforstander for Århus hovedbanegård 1962. Adresse: Snebærv. 25,8270 Højbjerg.

NIELSEN Tage Verner Gyldenløve oberst, K., HTF.p.p.; f. 7/10 1909 i Århus; søn af afdøde restauratør Johan Marius Nielsen og hustru Flise f. Svensson; gift 12/1 1941 m. Elly Gudrun N., f. 24/3 1919 i Hornslet, datter af købmand Søren Frandsen og hustru Ellen Hertha f. Pedersen. Student (Århus katedralskole) 1929; sekondløjtn. 1934, premierløjtn. s. å., kaptajn i flyvevåbnet 1941, oberstløjtn. 1951, oberst 1955; gennemgået generalstabskursus 1942-43 og Royal Air Force Staff College, England 1946-47; flyverattaché ved de danske ambassader i Washington og Ottawa 1953-56; chef for flyvestation Ålborg 1957. for flyvestation Værløse 1959, for flyverstabens personaleafd. 1961, for flyvevåbnets officersskole og specialofficersskole 1963; afsked 1971. Udenl. orden: A.F.L.3. Adresse: Holmegårdsv. 10,2920 Charlottenlund.

NIELSEN Th. Herborg professor, cand. oecon., se Herborg Nielsen Th.

NIELSEN Thomas Schiermer formand for LO; f. 23/2 1917 i Kristrup ved Randers; søn af former Jens Nielsen og hustru Asta f.Eibye (død 1954).

Udlært som håndformer 1935; medl. af bestyrelsen for Formernes Fagforening i Kbh 1947-55, fastlønnet formand 1951-55; sekretær i LO og medl. af LO's forretningsudvalg 1955, formand fra 1967.

Formand for forsk, afdelinger u. Danmarks socialdem. Ungdom 1934-36 og 1938-41, medl. af forretningsudvalget for DsU's Kbhskreds 1941 -47 ; medl. af Gladsaxe kommunalbestyrelse og formand for den socialdemokratiske gruppe 1958-62; medl. af Ballerup-Måløv kommunalbestyrelse 1966-70; medl. af bestyrelsen for Lauritz Andersens fond 1959-70. Dommer i arbejdsretten fra 1967; formand for Den kooperative Finansieringsfond fra 1967; medl. af atomenergikommissionens forretningsudvalg 1970-73; formand for Nordens faglige Samarbejdsorganisation fra 1972; viceformand i F.F.I. (Frie Faglige Internationale) fra s. å.; vicepræsident i EFS (Europæisk Faglig Samorganisation) fra 1973; præsidiemedl. i EF's økonomiske og sociale udvalg fra 1973.

NIELSEN Thorkild Møller dommer, R.; f. 28/9 1907 i Kbh; son af blikkenslager Peter Christian Møller Nielsen (død 1952) og hustru Christiane Maren Emilie f. Nielsen (død 1953); gift 20/1 1940 m. Grethe M. N.. f. 15/9 1916, datter af grosserer Frederik Melby Petersen (død 1937) og hustru Sofie f. Sørensen.

Student (Østre borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. s. å.; dommerfuldm. hos kriminaldommeren i Århus 1935, hos civildommeren 1942; dommer i Holstebro 1956. Formand for fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds 1957.

Adresse: Poppel Allé 97.7500 Holstebro.

NIELSEN Thøger professor, dr. jur., R'.: f. 30/10 1919 i Birkerod; son af forfatteren Harald Nielsen (død 1957, se Blå Bog 1957) og hustru Johanne Luise f. Hauch (død 1938). Student (Birkerød) 1937; cand. jur. 1943; universitetsmanud-uktør; sagførerfuldm. 1943-46. sagforcrbcstall. 1946. landsrets-sagf. 1947 (beskikk. depon.): dr. jur. 1951; docent i retsvidenskab ved Århus universitet 1947. professor 1952-63 samt leder af universitetets institut for skatteret 1954-63: professor i retsvidenskab ved Kbhs universitet fra 1963; medl. af konsistorium, Kbhs universitet 1967. Research Associate ved Harvard Law School og University of California 1952-53; kst. dommer i vestre landsret 1954-55.

Medl. af bestyrelsen for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1957-63. Ledende senior i Århus Studenterforening 1957-58; medl. af og sekretær for Århus universitets konsistorium 1959-63; medl. af Conseil Européen de droit fiscal. Bruxelles 1961 ; skand. repræsentant for Seiden Society, London fra 1962; medl. af revisorkommissionen 1965-72, af selskabsskattckommissionen 1968 (formand 1972); medl. af bestyrelsen for A/S De danske Sukkerfabrikker, Nordania Leasing A/S, Valsemøllen af 1899 A/S.

Har bl. a. skrevet: Studier over ældre dansk Formueretspraksis (disp.. 1951); Den tidsmæssige afgrænsning af det skatteretlige beregningsgrundlag (1957); har udg.: Uddrag af Højesterets Voteringsprotokoller (1951); Indkomstbeskatning I (1965) og II (1972).

Tildelt Den Anders Sandoe Ørstedske prismedalje i guld. Adresse: Institut for skatteret, Krystalg. 16, 1172 Kbh K og Mosegaard, Grønholt, 3480 Fredensborg.

NIELSEN Torben direktør, cand. mere; f. 13/5 1932 på Frdbg.; søn af trompetist Flans Peter Nielsen og hustru Ingeborg f. Thomsen; gift 19/10 1957 m. socialrådgiver Flanne Falkenberg, f. 2/4 1936 på Frdbg., datter af prokurist P C Falkenberg (død 1972) og hustru Lsther f. Scharling. Student (Lyngby statsskole) 1952; HA 1957 og HD i afsætningsøkonomi 1961 fra Handelshøjskolen i Kbh; sekretær i A/S Hellesens 1957; direktionssekr. i A/S Aage Havemanns Eftf. 1959; direktionssekr. ved Carlsberg Bryggerierne 1961; konsulent i virksomhedsledelse i T Bak-|ensen A/S 1964; organisationschef i A/S Kbhs Handelsbank 1966 og kontorchef i markeds-afdelingen smstds 1969; adm. direktør for Wagons-Lits Hotel Management A/S 1972; adm. direktør for Wagons-Lits og Wagons-Lits/Cook i Skandinavien 1973. Løjtnant af res. 1954 og kaptajn af res. 1964 i den kgl. livgarde. Medl. af bestyrelsen for Junior Chamber Kbh 1963-64; international projektleder for Europa-projektet for Junior Chamber International (JO) 1969-71; officiel repræsentant for JCI i European Cultural Foundation, Amsterdam i 1972; formand for Radiodrengekorets bestyrelse fra 1969; medl. af bestyrelsen for Wagons-Lits Hotel Management A/S fra 1972, A/S Fairytale tour through Denmark fra 1973, A/S Stjernerejser fra 1973, Globetrotter fra 1973; formand for bestyrelsen for Keytours-Selected European Travel A/S fra 1973.

Adresse: Ellebækv. 32,2820 Gentofte.

Sommerbolig: Ba-Ba, Grantoften. Stenstrup Lyng, 4573 I løjby Sj.

NIELSEN Torben overbibliotekar, R.p.p.; f. 3/11 1918 på Frdbg.; søn af grosserer Alfred V Nielsen og hustru Astrid f. Engelbrcchtsen; gift 28/3 1945 m. bibliotekar Gunver Daugaard N., f. 29/3 1919 i Kbh, datter af civilingeniør Charles Lundgreen (dod 1959) og hustru Cathrina f. Jessen (død 1928). Student (Frdbg.) 1936; cand. mag. 1945; ansat ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles bibliotek 1945-47, ved Det kgl. bibliotek fra 1946. bibliotekar 1949, førstebibliotekar (nationalbibliografisk afd.) 1965, overbibliotekar ved universitetsbibliotekets 1. afd. 1966. Delegeret bibliotekar ved Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris 1957-60, lektor ved Danmarks biblioteksskole 1960-65Jærcr smstds 1965-70; censor i dansk ved Kbhs, Odense og Århus universiteter 1969; censor ved Danmarks biblioteksskole 1970.

Formand for Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige og faglige biblioteker 1961-67, for den internationale biblioteksforenings kommission for fælleskataloger og internationale lån 1966-72; medl. af styret for Nordisk videnskabeligt Bibliotekarforbund 1961-67, af patronageko-miteen for Bibliothèque Nordique. Paris fra 1972. Formand for Alliance Française i Holte fra 1961, medstifter og bestyrelsesmedl. i Oehlenschlägerselskabet 1961. Litterære arbejder: Dansk bibliotekslitteratur (s. m. E. Allerslev Jensen, 1950); udg. af Bjørnsons brevveksling med danske (s. m. Øyvind Anker og Francis Bull, 1953 ff.); af T A Odencrants: Nordsjælland og København i sommeren 1806 (1956); Blegdamsvej (1958); af J W Hornemann: En Rejse i Tyskland og Frankrig 1798-1800 (1963); Current Danish Periodicals (1965); Vocabularium bibliothecarii Nordicum (1968); af Molbech: Om offentlige Bibliotheker (1973); afhandlinger bl. a. i Fund og Forskning. Medarb. ved Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-29 (1953). Bidrag til tidsskrifter og leksika. Modtaget admiral Carl Hammerichs mindelegat 1972.

Udenl. orden: F.N.F.5.

Adresse: Syrenvænget 13,2830 Virum.

NIELSEN Torben Brag direktør.se Brag Nielsen Torben.

NIELSEN Tove undervisningsminister, lærer; f. 8/4 1941 i Durup; datter af overlærer N S Nielsen og hustru Mary N. Student (Nykøbing Mors) 1960; lærereks. (Skive) 1964; lærer ved Skive kommunale skolevæsen 1964-73; undervisningsminister i ministeriet Hartling fra 1973.

Medl. af Skive ungdomsnævn 1964-68; formand for Venstres Ungdom for Skiveegnen 1963-66; næstformand for Venstres Ungdom i Viborg amt 1963-65, formand 1965-68 og medl. af VU's landsorganisations forretningsudvalg 1967-68; medl. af bestyrelsen for Venstre i Viborg amt fra 1963, for Skive Venstre-vælgerforening 1966-71, Tor Skive-kredsens Venstre fra 1970; formand for Liberalt Oplysningsforbund i Skive 1969-71 ; medl. af folketinget 1972-73. Adresse: Egerishave 23,7800 Skive.

NIELSEN Vagn Rud afdelingschef, cand. jur., se Rud Nielsen Vagn.

NIELSEN Vermund fh. dommer. R'.; f. 23/1 1900 i Helsingør; søn af postpakmester H V Nielsen (død 1961) og hustru Anna Margrethe f. Jørgensen (død 1943); gift 3/7 1927 m. Laura Marie N., f. Jensen, f.21/4 1897 i Kbh.

Student (Helsingør) 1918; cand. jur. 1925; dommerfuldm. i Helsingør 1927, i Varde 1935, i Korsør 1945; dommer i Hads herred, Odder 1949, i Sorø købstad m. v. 1955-70. Adresse: 4180 Sorø.

NIELSEN Werner direktør, Ri., Chr.XFr.M.; f. 1/12 1907 i Kbh; søn af jernbanearbejder Ole Frederik Nielsen (død 1956) og hustru Anne Kirstine f. Nielsen (død 1966); gift 7/8 1953 m. Kitty Marion N., f. i Wien, datter af optiker Adolf Kovacs og hustru Herta f. Herlinger.

Realeks. 1924; ansat i Det Østasiatiske Kompagni s. å.; udsendt til kompagniets kontor i Madras 1929, leder af kompagniets kontor i Bombay fra dettes åbning i 1934, adm. direktør for kompagniets virksomhed i Indien 1950, prokurist ved kompagniets hovedkontor, Kbh 1957, underdir. 1958, vicedir. 1962, adm. direktør 1963-72.

Medl. af bestyrelserne for forsk, af Det Østasiatiske Kompagnis datterselskaber og associerede selskaber; komité-medl. i Selskabet til Fremme af Dansk Eksportforskning; medl. af Det internationale Handelskammers »Commission on Asian and Far-Eastern Affairs« (CAFEA) 1951-56. Adresse: Rungsted Strandv. 171.2960 Rungsted Kyst.

NIELSEN Victor fh. afdelingschef i skattedepartementet, K.DM.; f. 27/5 1884 i Kbh; søn af smedemester H M Nielsen (død 1906) og hustru Hansine f. Hansen (død 1930); gift 21/10 1916 m. Ingeborg N.. f. 27/8 1889 på Frdbg., datter af staldmester Jens Nielsen (død 1897) og hustru Marie f. Christensen (død 1936).

Student (Efterslægtens skole) 1901; cand. jur. 1907; dommerfuldm. ved Kronborg vestre birk 1908; sagførerfuldm. i Kbh 1911; assistent i skattedepartementet 1913, fuldmægtig 1918, kontorchef 1930. afdelingschef 1938-54: overskyldsrådets sekretær 1914-30, derefter tilforordnet ved rådet, næstformand i samme 1933, kst. formand for rådet 1937-38; tilforordnet ved ligningsrådet 1938-54.

Medl. af klasselotterinævnet 1943-62 og af eengangsskat-nævnet 1947-58.

Adresse: Svinget 14,2300 Kbh S. Sommerbolig: S-Jagtv. 26.2970 Hørsholm.

NIELSEN Viggo kontorchef, R.; f. 25/1 1920 i Herstedvester; søn af dyrlæge Anders J L Nielsen (dod 1968) og hustru Ingrid f. Hansen (dod 1960); gift 1/8 1947 m. Gudrun N., f. 3/11 1920 i Hunscby. datter af konsulent Lauritz Larsen og hustru Lovise f. Hansen (dod 1969).

Student (Vestre borgerdydskolc) 1938: cand. jur. 1946; sagforerfuldm. i Kbh s. ä.; fg. sekretær i undervisningsministeriet 1949; Kbhs univ.s guldmed. (klassisk arkæologi) 1950; landsretssagf. i Kbh 1951 (beskikk. depon. 1954); mag. art. (forhistorisk arkæologi) 1952; sekretær i undervisningsministeriel 1953, fuldmægtig 1960, i ministeriet for kulturelle anliggender fra 1961, kontorchef 1966, i miljoministeriet fra 1973. Deltaget i nordisk udgravning Vallhagar, Gotland 1946-49, Bahrain-ekspeditionerne 1957 og 1959. Tilforordnet medl. af provinsmuseumsnævnet 1955-56; 1961; medl. af landsplanudvalget, det særlige bygningssyn, statens lokalmuseumstilsyn (til 1971), bestyrelsen for museet Liselund gi. slot (fra 1965 som formand), bestyrelsen for GI. Estrup-museet (1966-71 som formand) samt medl. af og sekretær for naturfredningskommissionen (til 1967); medl. af byplannævnet 1962; formand for boligmin.s Koldinghus-udvalg 1964-69; 1966; formand for Dansk forfatterfond, medl. af bestyrelsen for statens bygningsfredningsfond; 1968: formand for kulturmin.s Hammershus-udvalg, for bestyrelsen for Thorvaldsen-samlingen på Nysø; formand for kulturmin.s Ø-udvalg 1969-70, for kulturmin.s )elling-udvalg 1971. Korresp. medl. af Deutsches Archäologisches Institut 1957; medl. af lUCN'sCommitteeon Legislation 1967. Artikler og arbejder i inden- og udenlandske tidsskrifter og værker om naturfredningslovgivning (bl. a. i Danmarks Natur 11. 1971. Naturfredningsloven 1973 s.m. B Brix, V Koester og O Plougmann); bygningsfredningsloven og anden antikvarisk lovgivning (bl. a. Fortid og Nutid 1971) og om arkæologiske og historiske emner (bl. a. Danmarks Natur 8, 1970 om agerlandets historie). Adresse: Byvoldcn 7.4000 Roskilde.

NIELSEN Vigor fh. amtsligningsinspektør, R.; f. 1/7 1893 i Minneapolis. Minnesota, USA; son af tomrer N P Nielsen (død 1944) og hustru Marie f. Jørgensen (død 1958); gift 3/11 1923 m. Margrethe N., f. 8/6 1898 i N-Aaby. Fyn, datter af købmand Th. Sørensen (død 1927) og hustru Karen Kirstine f. Knudsen (død 1944).

Realeks. (Kolding); kommunal uddannelse i Odense: ansat i Nyborg kommunes tjeneste 1917, skatteinsp. smstds 1933-46; amtsligningsinsp. for Svendborg amt 1946-63; lærer i skattelovgivning på det fynske kursus for kommunale kontormænd 1935-63.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Købstadskommunernes Embedsmænd 1937-46, formand 1943-46; næstformand i Skatteinspektørforeningen i Danmark 1939-46; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Amtsligningsinspektører 1946-63.

Har s. m. E Rambusch udg.: Den direkte Beskatning til Stat og Kommune. Adresse: Lekin Bjerregaardstoften, 5991 Thurø.

NIELSEN Vilh. direktør. R.; f. 2/6 1913 i Randers; søn af smedemester C J Nielsen (død 1956) og hustru Marie f. Nielsen; gift 13/3 1938 m. Karen N.. f. 31/12 1915 i Randers, datter af politibetjent Peder Bjerge (død 1955) og hustru Kirsten f. Christensen Bonde.

Efter realeks. udlært hos Vilh. Nellemann A/S, Randers (cykler og automobiler) 1933; uddannelse i Tyskland 1936-37; ansat i Smith & Co. A/S 1937. prokurist 1941. direktør 1944. formand for bestyrelsen 1962; tili, direktør og formand for bestyrelsen for Dansk Cykleværk Grand A/S. Nørre Åby og Bernina Symaskiner A/S, Odense; direktør i og medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Motor Co. A/S. Kbh. Formand for bestyrelsen for A/S Dansk Metal- og Armaturindustri og Teknoplast A/S; næstformand for bestyrelsen for Semco Odense A/S (D.E.C. A/S); medl. af bestyrelsen for Smith & co., Isenkram en gros A/S, Skandinavisk Motor Co. Århus A/S, Skandinavisk Motor Co. Kolding A/S. Autohallen Skive A/S og af repræsentantskabet for Den Danske Provinsbank A/S. Medl. af bestyrelsen for Cycle-Grosserer Foreningen 1946-71, formand 1969-71, og for Foreningen af Fabrikanter i Cyklebranchen 1944, formand 1958; medl. af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1954-69. Adresse: Hasselvænget 4.5000 Odense.

NIELSEN W Schack direktør, cand. jur.. se Schack Nielsen W.

NIELSEN Aage chefredaktør, R.; f. 9/9 1900 i Raklev ved Kalundborg; søn af forpagter A P Nielsen (død 1948) og hustru Anna f. Sørensen (død 1946); gift 27/7 1930 m. Elisabeth N.. f. 10/4 1907 i Haderslev, datter al" Niels P Heiselberg (død 1940) og hustru Ingeborg f. Berthelsen (død 1952). Realeks. (Kolding højere almenskole); journalistelev ved Venstrebladet for det sydlige Jylland. Kolding 1917; senere medarbejder ved Kolding Avis og Kolding Folkeblad; ved Vestkysten. Esbjerg 1928, redaktionssekr. 1930, redaktør 1950, ansvarh. chefredaktør 1970-72. Æresmedlem af bladets bestyrelse 1972. Studierejser i Europa. USA, det nære og fjerne Østen.

Sekretær i Ribe Amts Venstre; i bestyrelsen for Venstrepressens bureau; i bestyrelsen for Esbjerg Klichéfabrik A/S 1951. direktør 1961 ; i bestyrelsen for A/S Vestkystens ejendomsselskab; leder af informationstjenesten vedr. pressens beredskab i region III 1950-67; præsident i Esbjerg Rotary Klub Øst 1963-64.

Redaktør af lokalhistoriske årsskrift »Maagen«, og lokalhistorisk bog »Fra Skumske til Centrifuge«. Adresse: Jyllandsg. 72.6700 Esbjerg. Sommerbolig: »Pynten«. 6720 Nordby Fanø.

NIELSEN Aage direktør; f. 19/6 1898 i Rom ved Lemvig; søn af lærer Jørgen Nielsen (død 1920) og hustru Kirstine f. Jensen (død 1915); gift 28/8 1925 m. Johanne N.. f. 7/4 i Kbh, død 1971, datter af artillerikaptajn S C Møller (død 1912) og hustru Theclaf. Harboe (død 1942).

Student (Ribe) 1917; afgangseks. fra Niels Brock 1919; ansat i vekselererfirmaet Brødr. Trier 1919-20; studieophold ved National City Bank i New York 1920-23; graduate fra American Institute of Banking 1923; assistent i Kbhs Handelsbank 1923, fuldmægtig 1930, prokurist 1934, kontorchef 1945, underdir. 1959-65; direktør for International Factors A/S 1965-66, derefter medl. af bestyrelsen. Adresse: Rådmand Steins Allé 16 C, 2000 Kbh V.

NIELSEN-OURØ Martin fh. vicepolitiinspektør, R'., HTP., Hjv.Ft., HTCF.p.p.; f. 4/9 1903 i Kbh; gift 23/2 1926 m. Margot N-O., f. Jensen, f. 6/9 1906 på Frdbg.

Betjent i Kbhs politi 1928, inspektionsbetj. 1937, overpoliti-betj. 1938, politiassist. 1941, kst. politikommissær 1944, tjenstg. ved politivagten på Amalienborg 1944-45, politikommissær 1946. leder af Kbhs politis udrykningstjeneste 1945-56, chef for Store Kongensgades politistation 1956-57 og for Nyropsgades politistation 1957-59, vicepolitiinsp., tjenstg. hos rigspolitichefen (ordenspolitiet), 1959-68. Udenl. ordner: Fi.L.31.; N.St.0.32. Adresse: Hyrdevangen 31,2400 Kbh NV.

NIELSEN-SKOV Jens Julius fh. vicepolitiinspektør, R.; f. 19/3 1888 i Torning; søn af husmand Niels Nielsen (død 1921) og hustru Marie Birgitte f. Jensen (død 1933); gift 1. gang 15/12 1912 m. Jensine N-S., f. 1/2 1882 i Torning, død 1951, datter af fiskehandler Peter Hermann Sørensen, kaldet Lysdahl (død 1897) og hustru Birgitte f. Petersen (død 1912); 2. gang 6/7 1951 m. Anna N-S., f. 18/4 1895 i Spentrup, død 1973, datter af gårdejer Niels Jensen Mariager (død 1934) og hustru Inger Marie f. Nielsen (dod 1913).

Ansat ved Kbhs politi 1911, i statspolitiet 1918, overbetjent 1921, kriminalassist. II 1931. kriminalassist. I 1938. kriminalkommissær og leder af rigspolitichefens rejseafd. 1948, vicepolitiinsp. 1955-58. Adresse: Valby Langg. 28,2500 Valby.

NIEPOORT Paul arkitekt; f. 28/10 1922. Student 1941; sølvmed. for murersvendeprøve 1944; bygningskonstruktør 1945; fortsat arkitektuddannelse i Finland hos Viljo Revell 1946, på kunstakademiet 1946-48, i Frankrig hos Pierre Jeanneret 1949-50 og i USA 1950-52; egen arkitektvirksomhed fra 1952. Professor i arkitektur v. L.T.H.. Lunds universitet 1970-71. Ekspertrådgiver for Unesco fra 1972 og for IBRD. Verdensbanken, fra 1973. Arbejder: Norra Kyrkogård med kapeller og krematorie. Orebro (1. præmie i nord. konkurrence 1951; s. m. Leif Damgaard); boligbebyggelser i Vejlby-Risskov fra 1955 og Børglum kollegiet i Vejlby-Risskov 1962-65 (s. m. H Sa Hing-Mortensen); atomenergikommissionens Risøanlæg 1956-59 (i samarb. m. P Hansen); A/S Castrol's anlæg, Kbh 1957; Nyköping Stadshus (1. præmie i nord- konkurrence 1960-69, s.m.J-J Baruël); Sønderbro kirke, Horsens, 1961-71 (1. præmie i dansk konkurrence); Reckitt & Colman, Overseas, fabriksanlæg, Brøndbyerne; Carlsberg Laboratoriets isotoplaboratorium 1962-65; børneinstitution og butikscenter i Vejlby-Risskov samt højhus Langenæs, Århus (s. m. Salling-Mortensen) 1966-69. Præmieret i fl. konkurrencer i ind- og udland, f. eks. Amsterdams rådhus, Uleåborgs universitet, Sveriges Riksdagsbygning. Modtaget kunstakademiets guldmed. 1949.

NILSSON John scktionsingeniør, Ri.; f. 21/12 1896 i Dalby, Sverige; søn af proprietær N Persson (død 1896) og hustru Marna f. Nilsson; gift 28/6 1923 m. Ella Herta N., f. 7/7 1902, datter af disponent Emil Tannert og hustru f. von Hoff. Ingeniøruddannelse ved tekniske læreanstalter i Sverige og Tyskland 1916-20; beskæftiget med elektrificering af baner for Tyskland, Østrig, Ungarn, Holland og Spanien 1920-30; honorarlønnet ingeniør ved danske statsbaner ved elektrificeringen af Kbhs nærtrafik 1930-39; dansk indfødsret 1939; baneing. ved DSB s. å., sektionsing, smstds 1946-66. Rådg. ingeniørvirksomhed. Medl. af Dansk Ingeniørforening. Adresse: Struensee Allé 3,2840 Holte.

NILSSON Mogens udstillingschef, arkitekt; f. 5/2 1922 i Ålborg; søn af kontorchef Otto Nilsson og hustru Anna f. Rasmussen (død-1964); gift 18/8 1947 m. Tanja N.,f. 28/11 1924 i Batavia, Java, datter af overlæge Poul Pock-Steen og hustru Jekatarina f. Kovalova.

Realeks. (Randers statsskole) 1938; bygningskonstruktør fra Randers tekniske skole 1943; vendte hjem med den danske brigade fra Sverige 1945; afgang fra Kunstakademiets arkitektskole 1948; medarbejder hos prof., arkitekt Erik Herløw indtil 1956, beskæftiget med husbygning, industriel design, grafik samt udstillinger i ind- og udland; ansat hos Nordiska Kompaniet AB, Stockholm 1956-59, beskæftiget med rationalisering, modernisering og nybygning af varehuse, desuden med udstillinger; udstillingschef i den selvejende institution Byggecentrum, Kbh 1959; etableret institutionens permanente udstillinger i Kbh 1960, Middelfart 1968 og Ålborg 1970; forestår som ansvarlig leder byggeudstillingerne »Byggeri for Milliarder«, der afholdes hvert andet år i Kbh; forestår i samarbejde med udenrigsmin. talrige bygge-expor-tudstillinger af danske produkter i udlandet. Medl. af Danske Arkitekters Landsforbunds udstillingsudvalg. Har udviklet udstillingssystemet på Byggecentrums permanente byggevareudstillinger, der har dannet grundlag for talrige tilsvarende udstillinger verden over. Adresse: Ørnegårdsv. 28,2820 Gentofte.

NILSSON Nils forfatter; f. 15/3 1897 i Sireköpinge. Sverige; søn af maskinpasser Olof Nilsson (død 1927) og hustru Maria f. Johansson-Säf (død 1951); gift 7/6 1924 m. Ellen N., f. 21/8 1900 i Horsens, datter af inspektør Søren Jensen (død 1942) og hustru Charlotte f. Andersen (død 1948). I smedelære 1913-14; minearbejder; vagabond: landarbejder; skibsværftsarbejder hos Burmeister & Wain 1919-26; cigarhandler i Kbh 1926-33.

Har skrevet romanerne: Mellem mørke Mure (1931); Heste-Truels (1932); Dokken (1933); Flugten (1934); Minebyen (1935); Kærlighed til Jorden (1936); Høsten i Hus (1941); Dagen og Vejen (1943); Alt skal betales (1944); Som Floder mod Havet (1946); Det ukuelige Hjerte (1948); Det er dejligt at leve (1949); Leg i blinde (1950); Kløften (1961); En spillers historie (1966); Jørgen Nielsen Biografi (1951); Det går nok (erindringsroman, 1954). Adresse: Peter Bangs V. 165,2500 Valby.

NILSSON Poul fh. folketingsmand, cigarsorterer, Hjv.Ft.; f. 30/10 1901 i Kbh; søn af murerarbejdsmand Jens Nilsson og hustru Kristine f. Håkanson; gift 1925 m. Marie Henriette Vilhelmine N., f. 8/9 1898, datter af smed Kristian Møller og hustru Marie Henriette Vilhelmine f. Person. Udgået fra folkeskolen; på Esbjerg arbejderhøjskole 1921-22, deltaget i fl. højskolekurser og i 1941 i et kursus på Århus universitet. Udlært som cigarsorterer 1920, derefter arbejdet som cigarsorterer i Kbh, Viborg og Nykøbing M., og siden 1929 i Holstebro, tillidsmand hos firmaet R Færch 1930-57.

Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Holstebro 1931-58; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1945-53, af Holstebro byråd fra 1946; midlertidigt medl. af folketinget 1946-47, af landstinget 1952-53; medl. af folketinget (Ringkøbing amtskreds) 1957-71 og af dettes finansudvalg 1964-71 samt af den socialdemokratiske gruppebestyrelse 1966-68. Formand for den socialdemokratiske presse i Ringkøbing amt fra 1951 og for Amts-Bladet i Ringkøbing amt. Formand for hjemmeværnets region 11 1949-62.

Adresse: Solgården, Skivev. 49 A, 7500 Holstebro. Sommerbolig: Firekløveret, Vedersø Klit.

NINKA journalist, se Wolden-Ræthinge Anne.

NINN-HANSEN Erik landsretssagfører, fh. finansminister, K.; f. 12/4 1922 i Skørpinge; søn af gårdejer Christian Hansen (død 1968) og hustru Marie f. Ninn; gift 3/7 1947 m. ekspeditionssekretær, cand. jur. Astrid N-H., f. 26/8 1923 i Krummerup, datter af gårdejer Peter Georg Pedersen (død 1923) og hustru Ida f. Buchwald.

Student (Slagelse) 1941; cand. jur. 1948; sekretær ved østre landsret 1948-55; tili, sagførerfuldm. 1951; sagfører 1952; landsretssagf. 1954, møderet for højesteret; selvstændig sagførervirksomhed 1955-68 og fra 1971; forsvarsminister i ministeriet Baunsgaard 1968-71, finansminister i 1971. Formand for Studenterforeningens Konservative 1942-45 og for Konservative Studenter 1944-48; medl. af Studenterforeningens seniorat 1945-47, af forretningsudvalget for Folkeligt Oplysningsforbund 1947-52, af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti 1948-50 og fra 1963; formand for Konservativ Ungdoms landsorganisation 1948-50; medl. af folketinget fra 1953, af bestyrelsen for den konservative folketingsgruppe fra 1964 (formand 1971-74); medl. af finansudvalget, det udenrigspolitiske nævn og Europarådet; medl. af Det konservative Folkepartis administrationsudvalg fra 1969; medl. af Grønlandsudvalget 1957-68 (formand 1957-58 og 1961-62), styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel 1957-58 og 1961-62 og Grønlandsrådet 1964-68; medl. af licitationskommissionen 1955-68, sygeforsikringskommis-sionen 1956-68, udvalget til behandling af tjenestemænds ansættelsesforhold 1958-68, tjenestemandskommissionen 1965-67 og radiokommissionen 1967-68; tilsynsførende ved Krebs' skole 1955-59, formand for skolens bestyrelse 1959-67; redaktør af tidsskriftet Vor Tid 1955-60; medl. af udvalget til undersøgelse af Grønlands erhvervsmæssige og politiske udvikling 1960-68; formand for bestyrelsen for Volvo Traktor A/S 1966-68; medl. af bestyrelsen for Aarhuus Stiftstidende A/S 1967-68 og for Kryolitselskabet Øresund A/S 1961-68 og fra 1973. af repræsentantskabet for Forvaltningsforeningen for Kapitalanlæg Investor 1962-68, af Nationalbankens repræsentantskab fra 1971. Adresse: Bregnegårdsv. 11,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Eskemosegaard, 4250 Fuglebjerg.

NIORDSON Frithiof professor, R1.; f. 1/8 1922 i Johannesburg. Syd-Afrika; søn af overing. Niord Gustafson (død 1957) og hustru Ellen f. de Makeef; gift 9/5 1954 m. speciallæge, overlæge v. Kbhs kommunehospital Ann-Marie N., f. 26/7 1928 i Stockholm, datter af professor Folke Odqvist og hustru Vera f. Traugott.

Student (Orebro) 1941; civiling. (Stockholm) 1946; tekn. lie. 1947; studier ved Brown University, USA 1947-49; fung. professor ved Kungl. tekn. Högskolan, Stockholm 1951 ; Ph. D. (Brown Univ.) 1952; konsulterende virksomhed 1952-58; professor i maskinlære ved Danmarks tekniske højskole 1958. Medl. af bestyrelsen for Svenska Teknologforeningen 1952-57; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1962; Research Fellow ved Harvard Univ., USA 1962; dansk repræsentant i International Union of Theoretical and Applied Mechanics, unionens generalsekr. fra 1968; medl. af Advisory Group for Aeronautical Research and Development; sekretær for Dansk center for anvendt matematik og mekanik fra 1969; medl. af Kungl. Svenska Vetenskapsakade-mien 1972; medl. af bestyrelsen for NEUCC; medl. af patentankenævnet.

En række publikationer indenfor emnet anvendt mekanik, hovedsagelig vedr. stabilitet og svingninger. Adresse: Rungsted Strandv. 73 B.2960 Rungsted Kyst.

NISSEN Anker Ih. bankdirektør. R.. M.T.Kha.; f. 27/7 1892 i Kaslvrå; søn af møllecjer Christen Th. Nissen (død 1946); gift 31/3 1920 m. Maja N., f. 30/10 1894 i Kastvraa, datter af gårdejer Chr. Michaelsen (død 1925) og hustru Anna f. Lind (død 1944).

Ansat i Forst- og Kredskasse, Haderslev 1907-10; militærtjeneste 1910-13; i Haderslev Bank 1913-14; deltog i verdenskrigen (Afrika) 1914-19; igen ansat i Haderslev Bank 1919-34; direktør i Graasten Bank 1934, adm. direktør 1959-64. kommitteret 1964-67.

Medl. af Åbenrå amtsråd 1946-58; medl. af bestyrelsen for Union Bank, Flensborg 1955-69; formand for Graasten Plantningsselskab og for Plantningsselskabet af 1962. Adresse: »Hvide Hus«, 6300Gråsten.

NISSEN Bent Lave direktør for Kbhs skattevæsen, cand. jur., R.; f. 31/3 1924 i Kbh; søn af ingeniør Lave Nissen (død 1963) og hustru Johanne f. Thomsen (død 1958); gift 13/3 1954 m. Bodil N., f. 11/8 1930 i Egtved, datter af urmagermester Laurids Andreas Mikkelsen og hustru Dora f. Thomsen. Student (Chrsthvns gymn.) 1942; cand. jur. 1948; sekretær i direktoratet for Kbhs skattevæsen 1948, fuldmægtig 1954, ekspeditionssekr. 1962, vicekontorchef 1965, kontorchef s. å., chef for Amager ligningskontor 1965-68, direktør for Kbhs skattevæsen 1968. Adresse: Paradisstien 6,2840 Holte.

NISSEN Børge direktør, R.; f. 19/4 1911 i Gentofte; gift 1/3 1942 m. Lise N.,f. 21/1 1919 i Sparkjær.

Student (Frederiksborg) 1929; assistent i forsk, forsikringsvirksomheder 1930-38; cand. polit. 1940; sekretær i Fællesrepræsentationen for dansk Håndværk og Industri 1941; adm. direktør i Håndværksrådet 1954-66; direktør for Forlaget Bygge Fagene A/S 1966. Adresse: Brønlunds Allé 37,2900 Hellerup.

NISSEN Børge ingeniør; f. 20/11 1912 i Helsingør; søn af godsejer, kaptajn Axel Nissen (død 1951, se Blå Bog 1950) og hustru Paula f. Larsen; gift 2/12 1944 m. Karin N., f. 7/3 1914, datter af Grosserer Axel Beck (død 1963) og hustru Elf rida f. Petersen (død 1919).

Student (Horsens) 1931; ingeniør fra MIT, Boston, USA 1940; ansat hos F L Smidlh & Co. A/S 1940-53; ansat hos A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik 1953, direktør 1956, adm. direktør 1959-72; tili. adm. direktør i Dansk Eternit-Fabrik A/S 1964-66.

Medl. af Industrirådet 1966, af bestyrelsen for Den danske Provinsbank A/S, af bestyrelsen og forretningsudvalget for F L Smidth & Co., A/S, af bestyrelsen for Aalborg Portland Cement-Fabrik A/S (formand), Dansk Eternit-Fabrik A/S (formand), A/S Faxe Kalkbrud (formand), for Danmark-Amerika Fondet, Pensionsforsikringsanstaltcn, A/S Thomas Ths. Sabroe & Co. og fl. a. selskaber og foreninger. Adresse: Gamlehave Allé 5,2920 Charlottenlund.

NISSEN Hans Chr. skovrider, Hjv.Ft.; f. 19/5 1915; søn af uddeler Niels Nissen og hustru Jørgine f. Jensen; gift 12/4 1941 m. Inge N., f. 3/6 1912 i Randers, datter af skovrider Carl Holten Andersen (død 1921) og hustru Nina f. Løding (død 1966).

Student (Kolding) 1933; forstkand. 1939; forstassist. på Holsteinborg 1940, på Bregentved 1941; skovrider på Bregentved 1957. Censor ved skovbrugseks. 1953; medl. af kommissionen for skovfogedelevers uddannelse 1956-63; medl. af bestyrelsen for A/S Junckers Savværk m. m. 1960; tilsynsførende skovrider på Seinhuus 1958 og Marienborg 1964; medl. af bestyrelsen for Dansk Skovforening 1970; kompagnichef i hjemmeværnet 1949-68.

Adresse: Frerslev Møllegaard,4690 Haslev.

NISSEN Helmer kreditforeningsdirektør, R.; f. 13/10 1905 i Klampenborg; søn af murermester Hans Nissen (død 1940) og hustru Thora f. Sørensen (død 1946); gift 2/4 1941 m. Grethe N., f. 31/8 1913 i Kbh, datter af grosserer Rud. Kaastrup (død 1951 ) og hustru Helene f. Nielsen (død 1938). Realeks. (Ordrup gymn.) 1922; murersvend 1925; afgang fra bygmesterskolen i Kbh 1929; murermester 1933-56; bygningskyndig direktør i Østifternes Hypotekforening 1960. i Byernes

Hypotekforening (Kbhs Hypotekforening og Østifternes Hypotekforening) 1965, Forenede Kreditforeninger 1972. Medl. af boligtilsynsrådet 1941-59, af kommissionen af 1949 vedr. revision af boligtilsynsloven af 1939 og af Gentofte kommunalbestyrelse 1954-66, rådmand 1962-66; medl. af bestyrelsen for NESA 1956-67. Elektricitetsselskabet Isefjordværket I/S 1959-67; landvæsenskommissær 1956; medl. af Østifternes Hypotekforenings tilsynsråd 1955-59, af repræsentantskabet for Ordrup-Charlottenlund Bank A/S 1950 og af bestyrelsen 1959, formand 1972-74, af bestyrelsen for A/S Asnæs Teglværk 1952-70 (formand 1962-70) og for A/S Crome & Goldschmidt 1971 samt af vurderingskommissionen vedr. byudvikling for Kbhs-egnen. Beskikket medl. af ekspropriationskommissioner u. staten. Adresse: Vilvordeparken 14,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Nordtorpe Skov, 5772 Kværndrup.

NISSEN Henrik ingeniørdocent, cand. polyt.; f. 9/8 1927 i Kbh; søn af lektor, cand. mag. & theol. Aage Nissen og hustru Astrid Johanne f. Felding (død 1972); gift 22/7 1956 m. Evangelia N., f. 8/2 1927 i Rethymnon, Kreta, datter af købmand Christos Psarros (død 1956) og hustru Anna f. Zervoudaki.

Student (Øregård gymn.) 1946; cand. polyt. 1951; ansat hos rådg. civiling. P E Malmstrøm 1951-59; byggeleder for »Grækenlandshjælpen« 1955-56 ved opførelsen af skolehjem på Zakynthos. Siden 1958 selvstændig rådg. ingeniør med husbygning som hovedarbejdsområde; fra 1959 fagleder i husbygning ved Danmarks ingeniørakademi, bygningsafd. Kbh; 1972 konsulent for det israelske boligministerium i modul- og rationaliseringssporgsmål for det industrialiserede byggeri.

Konsulent for boligmin. i modulspørgsmål 1961-66; skønsmand og voldgiftsdommer for Dansk Ingeniørforening fra 1961 ; medl. af diverse udvalg u. fagrådet for byggeri u. dansk standardiseringsråd fra 1961 ; konsulent for undervisningsmin. vedr. konstruktør uddannelsen 1963-65; kursusleder og -lærer for DIF-Efteruddannelsen fra 1967; medl. af bestyrelsen for Karl Pedersens Industrifond 1970-72; medl. af Nordisk Modulkomite fra 1971.

Forfatter el. medforfatter til lærebøgerne: Praktisk Modulprojektering (1966); Husbygning I (1966); Montagebyggeriets statik og teknik (1967); Modul og Montagebyggeri (1970, internat, udg. London 1972: Industrialized Building and Modulår Design). Udenl. orden: Gr. G.I.5. Adresse: Sverrigsv. 5 B, 2800 Lyngby.

NISSEN Mogens fh. lektor; f. 1/8 1888 i Skotterup; søn af grosserer August Nissen (død 1933) og hustru Valborg f. Culmsee(død 1913); gift 22/12 1933 m. Aino N.,f. 16/12 1901 i Holte, datter af landskabsmaleren Viggo Langer (død 1942) og hustru Amalie f. Nielsen (død 1939).

Student (Sorø) 1907; forsk, lærervirksomhed (bl. a. i Finland 1908-10); cand. mag. 1916; lærer ved Birkerød kostskole 1916-18; adjunkt ved Ordrup gymnasium 1918, lektor smstds 1934-58.

Medl. af repræsentantskabet for Dansk Skolescene fra 1924; lærer ved Feriekursus i dansk sprog og kultur fra 1928 og ved F.O.F.'s aftenhøjskole fra 1958; medstifter af og formand for Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt fra stiftelsen i 1941. Har skrevet afhandlinger og artikler i tidsskrifter og dagspressen om finsk sprog og om den nordiske sprogsag, bl. a. Vort nordiske modersmål i vort grænselands kamp (1946); medudgiver af serien »Vort nordiske modersmål« I-IV (1942-48), af Svensk Læsebog for Folkeskolen (1943), af Leerboek in de Deense Taal (Zutphen. 1960) og af Moderne dansk for udlændinge (1973). Adresse: Ordrupv. 177,2920 Charlottenlund.

NISSEN N I overlæge, dr. med., R.p.p.; f. 30/7 1898 i Stubbum ved Christiansfeld: søn af gårdejer N I Nissen (død 1938) og hustru Valborg f. Have (død 1949); gift 18/1 1929 m. Else Margrethe N., f. 28/2 1904 i Kbh. datter af afdøde grosserer Carl Møller og hustru Eleonora f. Beck.

På latinskole i Haderslev til 1917; deltog i verdenskrigen 1917-18; student (privat dimit.) 1920; med. eks. 1926; kandidat og reservelæge ved kbhvnske hospitaler og provinssygehuse 1926-39; dr. med. 1933; assistent ved statens seruminstitut 1936-38: spccialistanerk. (med. sygdomme, lunge-, stofskifte-og infektionssygdomme) 1935; overlæge ved Frdbg. hospitals afd. for infektionssygdomme 1939, ved hospitalets med. afd. E 1948-68.

Næstformand i Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelse og dens Følger 1945-53, derefter medl. af hovedbestyrelsen og næstformand for forretningsudvalget i Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio), foreningens formand fra 1967; medl. af Association Européenne contre La Poliomyélite og af kommissionen til det internordiske polio-samarbejde. Studierejser: England 1937, USA 1946. Gæsteforelæsning ved Berlins universitet 1937. Har skrevet: Studies on alimentary Lipemia in man (disp., 1933), om undersøgelser over lungebetændelsens bakteriologiske erkendelse og behandling samt over sulfonamider og antibiotica, bakteriæmi, diuretica, behandling af coronartrom-bose, fenacetinmisbrug. m. m. LJdenl. orden: Pr.J.K.2. Adresse: Frdbg. Allé42 A, 1820 Kbh V.

NISSEN Nis I overlæge, dr. med.; f. 10/3 1929 i Taps; søn af Peter I Nissen og hustru Anna f. Fischer; gift 11/1 1958 m. Birte N., f. 2/7 1937 i Nørresundby, datter af sagfører Poul Andersen (død 1956) og hustru Gunda f. Persson. Student (Haderslev) 1948; med. eks. (Kbhs univ.) 1956; uddannelsesstillinger på storkbhvnske hospitalsafdelinger og på Fibigerlaboratoriet 1956-65; studierejse til USA 1962-63; dr. med. 1962; overlæge ved Finseninstitutcts med. afd. 1965. Har skrevet: Undersøgelser over vækst og stofskifteprocesser hos Ehrlich ascites tumor celler (disp., 1962) samt tidsskriftartikler omhandlende eksperimentel kræftforskning, blodsygd. o. a. med. emner. Adresse: Johan Jepsens V.4.2830 Virum.

NISSEN Paul Bernhard oberst, R1., HTF.; f. 29/11 1920 i Horsens; søn af blikkenslagermester Johannes Nissen (død 1950) og hustru Asta f. Nørbæk Petersen (død 1957); gift 2/4 1945 m. Ingrid N., f. 14/1 1923 i Søborg, datter af direktør Aksel Folmer Larsen (død 1956) og hustru Ellen f. Troest. Student (Horsens) 1940; tjenstg. søofficer 1945-47; flyveskole 1947-48; eskadrilletjeneste 1948-51; forsat til flyvevåbnet 1950-, eskadrillechef 1951-53; stabstjeneste i flyverkommandoen 1953-54; operationsofficer ved flyvestation Ålborg 1954-57; chef for operationsafd.'s planlægningssektion 1957-60: norske luftforsvars stabsskole 1960-61; chef for flyvertaktisk kommando's operationsafd. 1961-63; chef for flyvestation Karup 1963-68; stabschef ved flyvertaktisk kommando 1968-70; chef for flyvestation Karup 1970-72; forsvarsattaché ved ambassaderne i Washington og Ottawa 1972.

Medl. af bestyrelsen for A/S Nordhavnsværftet 1955-61; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Nordhavns Holding 1956-61.

Ejer landbruget Lykkenssæde, Fangel, Fyn. Adresse: Den danske ambassade, 3200 Whitehaven Street, N. W. Washington, D.C. 20008, USA. Sommerbolig: Svinø, Gamborg, 5593 Kauslunde, Fyn.

NISSEN Povl direktør; f. 17/5 1914 i Kbh; søn af købmand Alfred Nissen (død 1939) og hustru Povline f. Povlsen (død 1948); gift 6/5 1945 m. Rose Marie N., f. 19/2 1922 i Agrah. Indien, datter af civilingeniør Ejner Lassen Landorph (død 1934) og hustru Sarah f. Bachelor.

I købmandslære i Kerteminde 1930-33; Niels Brocks handelsskole 1933-35; den danske købmandsskole i London 1935; HD fra Handelshøjskolen i Kbh 1940; ansat ved Carlsberg Bryggerierne 1936-42, på salgskontoret i Paris 1937-39; salgschef hos hofjuvelerer A Michelsen 1942, prokurist 1947, direktør 1954, adm. direktør 1971. Medl. af bestyrelsen for Foreningen Niels Brock 1941-67, formand 1959-62; kasserer for Foreningen Niels Brocks Fond; medl. af bestyrelsen for Danske Guld- og Sølvvarefabrikanters Handelsforening 1955-59; medl. af bestyrelsen for hofjuvelerer A Michelsen A/S. Sølvsmedene A Michelsen og 1 Ians I lansen A/S, A/S Elektroarmatur og Royal Copenhagen Porcelain Corporation, New York; medl. af repræsentantskabet for A/S Amagerbanken. Adresse: Grumstrupsv. 17,2900 Hellerup.

NOACH Esther forfatter, journalist; f. 2/5 1896 i Kbh; datter af kontorchef Victor Henriksen (død 1938) og hustru Alvilda f. Noach (død 1928).

Faglærerindc fra Zahles kursus 1917; underviste ved præliminær- o. a. kursus 1918-26; redaktionssekr. ved Politikens Magasin og medarbejder ved Politiken 1926-46; medredaktør ved »Sprâgfronten« 1944-46; rejseskribent og kronikør ved forsk, blade fra 1946; redaktør af »Dansk Kunst«, »Udenlandske Mesterværker« og Magasinets Tegninger 1934-48.

Har bl. a. skrevet romanerne: David Schuld (1933); En Aften i Faldon (1935); Familien Koltoft (1939); En moderne Kvinde (1951) samt skuespillet Bryllupsnatten (1947). Adresse: Heireskov Allé 18,3050 Humlebæk.

NOACK Bent professor, dr. theol.; f. 22/8 1915 på Voulund Mosegaard. Hammerum herred; søn af biskop Carl W Noack (død 1960. se Blå Bog 1960) og hustru Elisabeth f. Jørgensen; gift 1. gang 18/4 1942 m. Margrethe N-, f. 5/8 1914 i Skodborg, død 1969, datter af gårdejer Jens Hørliick (død 1952. se Blå Bog 1952) og hustru Anna f. Bundsgaard; 2. gang 22/1 1972 m. Else N., f. 7/8 1923 i Spandet, datter af førstelærer Magnus Knudsen (død 1958) og hustru Thora f. Nielsen (død 1973). Student (Flensborg) 1935; cand. theol. 1942; undervisningsas-sist. ved Århus universitet 1942-46; studier i Uppsala, Basel og Oxford 1946-48; dr. theol. (Århus univ.) 1948; kst. sognepræst i Alslev og Hostrup ved Varde s. å., udnævnt 1949; tili, provst for Sokads herreds provsti 1951; tili, lektor i bibelsk exegese ved Århus universitet s. å.; professor i teologi (nytestamentlig exegese) ved Kbhs universitet fra 1955.

Formand for Liberalt Centrum 1965-68; formand for Præstehøjskolens styrelse 1973.

Har skrevet: Satanas und Soteria (disp., 1948); Das Gottesreich bei Lukas (1948); Zur johanneischen Tradition (1954); Del nye Testamente og de første kristne årtier (1962); 4. Ezrabog. Jubilæerbogen. Moses's Himmelfart, Sibyllinske Orakler (i De gammeltestamentlige Pscudepigrafer i oversættelse med indledning og noter 1953-63); Markusevangeliets Lignelseskapitel (1965); Paulus (1966); Pinsedagen (1968); Om Fadervor (1969); Spätjudentum und Heilsgeschichte (1971); Matlhæusevangeliets Folkelighed (1971). Adresse: Bregnerødv. 23.3460 Birkerød.

NOBEL Hans Jørgen tobaksfabrikant; f. 8/10 1915 i Kbh; søn af Herman Nobel (død 1956) og hustru Ellen Elisabeth f. Dam; gift 10/9 1955 m. Inge N., f. 19/3 1934, datter af arkitekt, baron Ernst Wedell-Wedellsborg og hustru Gudrun f. Bruusgaard. Student (Nykøbing F.) 1933; Niels Brock 1935; uddannelse på tobaksvirksomheder i ind- og udland 1938-45; medindehaver af firmaet E Nobel. Kbh og Nykøbing F. 1945. Medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Cigarindustrien i Danmark fra 1950, Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. juni 1875 fra 1951, Cigaret- Røg og Skråtobakfabrikanternes Forening fra 1964 og Chr. Augustinus Fabrikker A/S fra 1956; formand for bestyrelsen for E Nobel Cigar- & Tobaksfabrikker A/S, Nykøbing F. fra 1962.

Adresse: Klodskovgaard, Klodskov.4800 Nykøbing Fl. Sommerbolig: Nygaard. Vejrø,4943 Torrig L.

NOE-NYGAARD Arne professor, dr. phil., R'., FM.2.p.p.: f. 30/7 1908 i Ribe; søn af seminarieforstander, senere valgmenigheds- og sognepræst Søren Noe-Nygaard (død 1934) og hustru Ingrid f. Iversen (død 1969); gift 3/11 1938 m. lektor, dr.j)hil. Ellinor Bro Larsen (se denne). Student (Århus katedralskole) 1927; mag. scient. 1933; dr. phil. 1937; studieophold i Stockholm 1931, i Uppsala 1933-35 og i Glasgow og London 1936 og 1937; studierejse i Canada og USA 1951, i Sydamerika 1959-60; deltog i den danske Østgrønlandsekspedition 1929, i Godthaabsekspeditionen 1930, i den treårige Østgrønlandsundersøgelse 1931-34 (overvintring 1931-32), i den fjerde dansk-islandske ekspedition til Vatnajökull 1936. i Nugssuaqekspeditionen 1939 samt i Heklaundersøgelsen 1947; har på Danmarks geologiske undersøgelses vegne forestået den geologiske kortlægning af Færøerne 1945-68.

Vidensk. assistent ved mineralogisk museum 1936; borearkivar ved Danmarks geologiske undersøgelse 1938; afdelings-geolog smstds 1940; professor i mineralogi 1942-69, i dynamisk geologi fra 1969 ved Kbhs universitet og bestyrer af universitetets mineralogisk-geologiske museum fra 1942; medl. af konsistorium (og dettes forretningsudvalg) ved Kbhs universitet 1955-70, af Rask-Ørsted fondets bestyrelse (og forretningsudvalg) 1956-67, af det naturvidenskabelige forskningsråd 1968-70; medl. af Carlsbergfondets direktion 1963; formand for Dansk-islandsk fond 1965.

Medl. af bestyrelsen for Dansk geologisk Forening 1930-31. 1940-43 og (som formand) 1952-53, for Dansk geofysisk Forening 1938-44 og (som formand) 1950-52 samt for Det kgl. geografiske Selskab 1946-56; medl. af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1944, af dennes forretningsudvalg 1948-66; medl. af redaktionsudvalget af Medd. om Grønland 1955-66; medl. af udvalget for Grønlands geologiske undersøgelse 1946-66 og af bestyrelsen for Det arktiske institut 1954-69.

Medl. af Kungl. fysiografiska Sällskapet i Lund 1951; Foreign Member of the Geological Society of London 1953; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1954, Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1958, Visindafélag Islendinga 1959, Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1959. Membre corresp. de Soc. Géol. de Belgique 1961; præsident for den XXI internationale geologkongres i960; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1963, af Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm 1965 og af Kungl. Vetenskaps Societeten i Uppsala 1972.

Medl. af Danmarks Frihedsråd sept.-dec. 1943, af Frit Danmarks hovedledelse dec.l943-april 1946, af Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945-47 og af bestyrelsen for Frihedsfonden fra 1945.

Har skrevet en del geologiske afhandlinger fra Færøerne, Island og Grønland, en Geologi, en Mineralogi samt en populær bog om strandsten. Udenl. orden: I.F.3. Adresse: Lundehave,3000 Helsingør.

NOLSØE Pâli landsarkivar; f. 8/9 1908 i Tveraa på Suderø, Færøerne; søn af skibstømrermester Axel Nolsøe (død 1941) og hustru Henriette f. Nolsøe (død 1948); gift 1. gang 3/9 1949 (ægteskabet opløst) m. bibliotekar Juliane N., f. 19/9 1913 i Kbh, datter af smedemester, automobilforhandler Wenzel Petersen, Thorshavn (død 1954) og hustru Sofie f. Svendsen (død 1960): 2. gang 20/6 1971 m. læge Lise N., f. 23/10 1936 i Kbh, datter af direktør, cand. mag. Kristen Rask Foss, Tåstrup og hustru Ulla f. Bang From.

Præliminæreks. 1925; student (Sorø) 1929; bibliotekar ved Frodebø sogns bibliotek, Tveraa 1940; assistent ved Færøernes landsarkiv, Thorshavn 1948, landsarkivar 1950. Formand for bestyrelsen i fonden »Sluppin«. Litterære arbejder: Miô, plinkar og yti (færøske fiskemed) (1947); Føroya singlingarsøga (Færøernes Søfartshistorie) (I 1955, 2.udg. 1962, II, l.bd. 1962, 2.bd. 1963, 3. og 4.bd. 1965. bd. VI 1969, bd. VII 1970); historiske afhandlinger i tidsskriftet Varôin; har oversat Eilif Mortanssons drengebog: En vild krabat (Ein ribbaldur) til færøsk.

Tildelt M A Jacobsens litteraturpris 1965. Hædersgave fra Dansk-færøsk kulturfond 1967. Adresse: 3800 Thorshavn, Færøerne.

NORBØLL Knud Willy rektor, R1.; f. 19/3 1904 i Kbh; søn af urmager Knud Norbøll (død 1954) og hustru Elise f. Petersen (død 1949); gift 28/4 1934 m. Grethe N., f. 27/9 1910 på Frdbg.. datter af fabrikant, exam. jur. Bernhardt Jonsen (død 1964) og hustru Valborg f. Fischer (død 1941).

Student (Frdbg. gymn.) 1922; cand. mag. 1927; kst. adjunkt ved Efterslægtsclskabets skole s. å., adjunkt 1928, lektor smstds 1945; rektor for Helsingør gymnasium 1947-73; lærer ved Triers faglærerkursus 1934-39, ved Blaagaards seminarium 1938-47, ved hærens officersskole 1945-47 og ved Danmarks lærerhøjskole 1946-47; konsulent ved Kbhs skolevæsen 1943-47.

Formand for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1945-48: medl. af styrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1945-55.

Har udgivet lærebøger i fysik og kemi til skolebrug. Adresse: Anemonev. 5,3000 Helsingør.

NORDBRANDT Henrik forfatter; f. 21/3 1945 på Frdbg.; søn af kommandørkaptajn, cand. polyt. Poul Erik Nordbrandt og hustru Grete Marie f. Werchmeister.

Studentereks. 1964. Litterær debut 1966; sideløbende med litterær produktion studier ved Kbhs universitet (sinologi og tyrkisk filologi) og i udlandet, bl. a. i Tyrkiet 1970, 71 og 72. Litteraturkritik og rejse-journalistik for tidsskrifter, dagblade og Danmarks radio.

Litterære arbejder: Digte (1966); Miniaturer (1967); Syvsoverne (1969); Omgivelser (1972); Opbrud og ankomster (1974). Dele af værker oversat til fl. forsk, sprog, bl. a. engelsk, fransk, italiensk og hollandsk.

Statens kunstfonds tre-årige arbejdsstipendium 1967; Johannes Ewald-legatet 1974. Adresse: Dronningensg. 21,1420 Kbh K.

NORDENTOFT Jens M overlæge; f. 18/8 1903 i Kbh; søn af provst Johs. Nordentoft (død 1948, se Blå Bog 1947) og hustru Karen f. Munck (død 1954); gift 12/7 1929 m. Helga N., f. 27/12 1905 i Kbh. datter af kaptajn i DFDS Axel J Schmidt (død 1955)og hustru Anna f. Dorph-Petersen(død 1923). Student (Helsingør) 1921; med. eks. 1929; assistent ved rigshospitalets røntgenklinik 1934-36; ved radiumstationen i Århus 1937-40, i Odense 1941-42; fg. overlæge ved radiumstationerne i Odense og Kbh 1944-47; overlæge ved Aalborg amtssygehus, radiologisk afd. 1948, ved røntgendiagnostisk afd. 1961-73;specialistanerk.(radiologi) 1940. Medl. af bestyrelsen for Grænseforeningen for Ålborg og Omegn 1967, for Nordjyllands Universitetsforening 1969, for Ålborg Zoo's Venner 1971, formand 1973. Har skrevet: The Value of the Barium Enema in the Diagnosis and Treatment of Intussuception in Children (1943) o. a. arbejder om kliniske og radiologiske emner. Modtaget Professor Carl Krebs'fødselsdagslegat 1964. Adresse: Elisabethsv. 1, Hasseris, 9000 Ålborg.

NORDENTOFT Svend fh. kontorchef, RL; f. 13/9 1899 i Haslev; søn af apoteker Jens Nordentoft (død 1936) og hustru Laura Margrethe f. Mygdal (død 1949); ugift. Student (Henrik Madsens skole) 1918; cand. polit. 1925; sekretær i landsoverskatterådet s. å., ekspeditionssekr. i statens ligningsdirektorat 1938, tjenstg. kontorchef 1943, ligningsinsp. 1946, kontorchef 1946-60. Adresse: Moltkesv. 55,2000 Kbh F.

NORDGREEN Erik scenograf; f. 14/7 1921 i Kbh; søn af maskinfabrikant V A Nordgreen (død 1961) og hustru Rigmor f. Hildingsson.

Realeks. (Frederiksborg statsskole) 1938; uddannet på Kunsthåndværkerskolen, Bredg. 66, Kbh; videreuddannet på arkitekt Poul Henningsens tegnestue og hos malerinden Franka Rasmussen; scenografisk assistent hos Svend Johansen og Kjeld Abell. Scenografdebut med Zigeunerbaronen, Nørrebros Teater 1942. Har siden arbejdet som scenograf på danske, svenske og norske teatre, fra 1946 hovedsagelig på Det kgl. Teater. Medarbejder ved Tivolis kunstneriske udsmykning 1942-52.

Modtaget legater fra undervisningsministeriet. Emma Bærentzen og Ny Carlsbergfondet samt Dronning Ingrids Fond og Frederik Schybergs Mindelegat. Adresse: St. Strandstr. 7.1255 Kbh K.

NORDHJEM Bent professor, dr. phil.; f. 31/5 1920 i Varde; søn af bogtrykker Henrik Nordhjem (død 1949) og hustru Ingeborg f. Andersen (død 1922); gift 25/2 1950 m. Isabel N., f. 19/8 1919 i Nordvikja på Smøla, Norge, datter af disponent Iver Dahl (død 1957) og hustru Sophie f. Mjeldc. Student (Esbjerg) 1938; cand. mag. (engelsk, dansk, fransk), Kbhs univ. 1947; medarbejder ved BBCs danske afd., London 1947-48; Rockefeller-stipendiat i Cambridge 1949; 1950-55 universitetsadjunkt, derefter undervisningsassist. og 1962-66 lektor ved Kbhs universitet; dr. phil. 1960; ansat ved Falkonergårdens gymnasium 1955, adjunkt 1957-66; professor i engelsk sprog og litteratur ved Kbhs universitet 1966. Har skrevet: Aldous Huxley. Udvikling og stilling i samtiden (1948); The Phonèmes of English. An Experiment in Structural Phonemics(disp., 1960). Adresse: Adelg. 64,1304 Kbh K.

NORDKILD Fred dommer; f. 25/10 1920 på Frdbg.; søn af kontorchef Alfred Nordkild (død 1965) og hustru Emma f. Fridcrichsen (død 1956); gift 28/6 1952 m. Hellen N., f. 12/1 1931 på Frdbg., datter af ingeniør Kay Hviid Jensen og hustru Inger Marie f. Urban Hansen.

Student (Frdbg. gymn.) 1939; cand. jur. 1945; sekretær og senere fuldmægtig i justitsministeriet; retsassessor (dommer- fuldm.) på Frdbg. 1960; retsassessor ved kriminal- og skifteretten i Lyngby 1966-69; dommer i Roskilde herredsret, kriminalretten 1969.

Adresse: Dempeeng 5,2950 Vedbæk.

NORDQVIST Erik landsretssagfører; f. 13/12 1923 i Kbh, søn af revisor Robert Nordqvist og hustru Edith f. Hansen (død 1969); gift 9/10 1948 m. Lissen N., f. 1/1 1926 i Haderslev, datter af sagfører Knud Herløv (død 1956) og hustru Gudrun f. Neckelmann.

Revisions- og regnskabsuddannelse; student 1945; cand. jur. 1952; s. å. sagførerfuldm., senere politifuldm. og erhvervschef; sagførerbeskikk. 1956; landsretssagf. 1957, møderet for højesteret.

Medl. af folketinget 1968-73 (Rad.Venstre); viceborgmester i Høje-Tåstrup kommune 1970-72. Formand for det af indenrigsministeren nedsatte udvalg til undersøgelse af naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder. Adresse: Brogården, Glim, 4000 Roskilde.

NORDSKILDE Helge kommunaldirektør; f. 24/10 1917 i Aversi sogn; søn af gårdejer, sparekassedirektør H P Hansen og hustru Karen f. Hansen (død 1965); gift 16/10 1943 m. Inger N., f. 25/2 1917 i Kbh, datter af kontorchef i Statsanst. for Livsf. Thomas Lynard og hustru Valborg f. Sørensen. Præliminæreks. (Karise Kost- og realskole) 1935; adgangseks. ved Danmarks tekniske højskole 1936, cand. polyt. 1942; cand. jur. 1956. Ansat ved Næstved kommune 1942, ved Kbhs kommune fra 1943, afdelingsingeniør 1964, direktør for Kbhs kommunes rådg. ingeniørkontor 1971. Formand for faglige voldgiftsretter fra 1962.

Formand for Kbhs kommunale ingeniørforbund 1967-71; medl. af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1967-71 og hovedbestyrelse 1970-71. Adresse: Kollelevbakken 27,2830 Virum. Sommerbolig: »Milahultet«, Allered, Halland, Sverige.

NORDSKOV NIELSEN Lars folketingets ombudsmand; f. 7/5 1924 i Stenmagle; søn af maler Viggo Nielsen og hustru Augusta f. Larsen; gift 24/5 1947 m. cand. jur. Birthe N.N., f. 12/5 1923 i Odense, datter af regnskabschef Viggo Jensen og hustru Nanna f. Christensen.

Student (Høng) 1942; cand. jur. 1952; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., sekretær 1955, fuldmægtig 1963, kst. kontorchef 1964, udnævnt 1965; tili, i en årrække manuduktør (1952-56 universitetsmanuduktør) i statsforfatningsret 1956-68 og lektor i retsvidenskab (kriminalret) ved Kbhs universitet; direktør for fængselsvæsenet 1967-71; folketingets ombudsmand 1971.

Har været medl. af fl. udvalg, navnlig om kriminalpolitiske spørgsmål, samt af Den europæiske Kriminalkomité og udvalg herunder.

Medl. af straffelovrådet. Medl. af bestyrelserne for Dansk kriminologisk Selskab og Dansk Kriminalistforening. Medforfatter af Juridisk Grundbog. Har skrevet en række artikler, navnlig om kriminalpolitiske spørgsmål-Adresse: Nørre Søgade 25A, 1370 Kbh K.

NORDSTRAND Ove Kurt konservator; f. 19/2 1929 i Kbh; søn af chauffør Karl Herman Nordstrand (død 1963) og hustru Johanne Marie Kathrine f. Larsen; gift 14/4 1951 m. Erna Kirstine N., f. 21/4 1929 i Bjernede, datter af farveriarbejder Poul Buch og hustru Karen Johanne f. Jensen. Biblioteksmedhjælper ved Universitetsbiblioteket, 2. afd. 1946, biblioteksbetjent smstds 1950; biblioteksbetjent ved Det kgl. bibliotek 1951, konservator smstds 1961. Medl. af præsidiet for International Association of Paper Historians fra 1963, af aktionskomitéen for Nordisk Restaureringscenter i Firenze fra 1966, af Advisory Board, Paper Publications Society, Amsterdam 1967. Formand for Foreningen Nordiske Papirhistorikere (Collegium Scandina-vicum Chartae Historicorum) 1968-73, for Nordisk Konservatorforbund, den danske afd. 1969-70; forbundsordførende for Nordisk Konservatorforbund 1970. Formand for Organizing

Committee for the Study of an International Center for the Préservation of Books and Documents 1970-71 ; præsident for Provisional Board of the International Center for the Préservation of Books and Documents, Florence fra 1971; medl. af International Institute for Conservation Sub-commit-tee on the professional qualifications of Conservators and restorers fra 1971.

Udviklet metoder til konservering af palmebladshåndskrifter 1956-57 og til konservering af central- og østasiatiske bøger og håndskrifter 1959-62. Opbygget »Papirhistorisk samling« ved Det kgl. bibliotek siden 1963.

Fellow of the International Institute for Conservation of Historie and Artistic Works (F.IIC.) 1971. Medredaktør og forskningsleder for International Dictionary of Historical Paper Technology fra 1966. Adresse: Herlevgårdsv. 11B, 2730 Herlev.

NORGAARD Axel overlæge, dr. med., R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 10/9 1884 i Silkeborg; søn af kaptajn Alex. Norgaard (død 1930) og hustru Agnete f. Rasmussen (død 1922); gift 20/2 1930 m. Alice N., f. 4/9, datter af dr. theol. Alfred Th. Jørgensen (død 1953, se Blå Bog 1953) og hustru Ingeborg f. Jordt (død 1946). Student (Metropolitanskolen) 1902; med. eks. 1909; reservelæge ved Øresundshospitalet i Helsingør 1910-12; skibslæge (ØK) 1912; reservelæge ved rigshospitalet 1918-20; dr. med. (Om Katalasebestemmelse) 1919; overlæge ved den danske ambulance i Polen 1920-21, chef 1921; reservelæge ved rigshospitalet 1921-24; retslæge ved invalideforsikringsretten 1924; overlæge ved invalideforsikringsrådet 1927, ved invalideforsikringsretten 1933; forstander for laboratoriet på Skt. Elisabeths hospital 1925-36; afdelingslæge ved Skt. Josephs hospital 1926-30; deltog i konkurrencen om professoratet i intern medicin 1931; konsulent i sundhedsstyrelsen; redaktør af meddelelser fra sundhedsstyrelsens beredskabsafdeling 1951-59.

Generalsekr. ved nordisk kongres for intern medicin 1927, 1935, 1948 og 1956; censorsuppleant ved med. embedseks. 1928, censor fra 1935; kasserer for Medicinsk Selskab i Kbh; medl. af De samvirkende Menighedsplejers Fællesråd og Dronningens Centralkomité af 1914, af bestyrelsen for Det Classenske Litteraturselskab og for Dansk Selskab for intern Medicin 1943-48 (æresmedlem 1966); æresmedlem af Dansk medicinsk-historisk Selskab 1967; udenl. medl. af Svenska Läkaresällskapet; vik. inspektør ved universitetets med.-hist. museum 1965; tillidslæge ved UNRRA; modtaget J C Tode-medaljen 1951.

Udenl. ordner: I.F.2.; N.St.O.31.: Po.P.R.5.; Po.r.K.2.; S.N.2. Adresse: Chr. IX's G. 1,1111 Kbh K.

NORING Ove overkirurg, dr. med.; f. 10/2 1920 i Ringgive; søn af stiftsprovst Karl Noring (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Marie f. Rasmussen ; gift 10/5 1947 m. Ragna N., f. 29/11 1921, datter af grosserer Olof Chr. Sjölin og hustru Esther Kathrine f. Andersen.

Student (Viborg) 1938; med. eks. 1945; klinisk assistent ved rigshospitalet 1947-50; dr. med. 1951; 2. reservekirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, afd. H 1953-56; 1. reservekirurg ved centralsygehuset i Hillerød 1956-58, ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, afd. AR 1958-62; overkirurg ved centralsygehuset i Nykøbing F. 1962. Har skrevet: Undersøgelser over den reflektoriske Ventrikel-sekretion hos "Mennesket (disp, 1951) samt tidsskriftaf-handlinger. Adresse: Ejegodv.67.4800 Nykobing Fl.

NORMANN A C fh. fiskeriminister og minister for Grønland; f. 23/3 1904 i Hjerm; søn af gårdejer P Chr. Normann, Skjættrup (død 1940) og hustru Karoline f. Kristensen (død 1963); gift 1934 m. Inge N., f. 25/2 1914, død 1957, datter af fabrikant, konsul N Johs. Haustrup (se denne) og hustru Clara Margrethe f. Hermes (død 1973).

Ved landbruget indtil 1923; præliminæreks. 1923; på Roskilde højskole 1920-21; journalist og medarbejder ved bl. a. Venstres Folkeblad, Holbæk Amts Venstreblad og Fyns Venstreblad 1923-34; redaktør af »Radikal Ungdom« 1924-27; forretningsfører i A/S Haustrups Fabriker, Odense 1934-46; medstifter af A/S A C Normanns Forlag, Odense 1943; medejer og medudgiver af Helsingør Dagblad 1956, bladets chefredaktør 1972-74; medstifter af og formand for bestyrelsen for A/S Helsingør Dagblad fra 1973; fiskeriminister i ministeriet Kampmann 1960, i ministeriet Krag 1962-64; fiskeriminister og minister for Grønland i ministeriet Baunsgaard 1968-71.

Mcdl. af bestyrelsen for A/S M Normanns Forlag 1955-61, 1965-68 og fra 1972 samt af repræsentantskabet for A/S Det danske Luftfartselskab 1951-60; medl. af Odense byråd 1943-46; har været medl. af næringslovkommissionen, licitationskommissionen, ålegårdskommissionen, fiskerikommissionen og forsvarskommissionen; medl. af folketinget (Det radikale Venstre, Ribe amt) 1950-72, det udenrigspolitiske nævn 1964-68, formand 1967-68; medl. af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstre 1955-60 og 1962-65, af Nordisk Råd 1957-60 og 1964-68, Europarådet 1966-68, Grønlandsrådet 1966-68 samt af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1957-60 og af bestyrelsen for samme til 1960; medl. af Helsingør byråd 1966-68; medl. af hovedbestyrelser1! for den danske Henry George-Forening 1932-60; medl. af bestyrelsen for A/S Haustrups Fabrikker 1937-55; formand for A/S Fyns Venstreblads repræsentantskab 1941-45; medl. af Det danske Selskabs repræsentantskab og forretningsudvalg fra 1957, af regeringens forsvarsudvalg, markedsudvalg og økonomiudvalg 1960-68, af foreningen Nordens råd fra 1964, af bestyrelsen for A/S Det Danske Mælke-Compagni og A/S Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko) 1967-68 og fra 1972. Har oversat og udg. »Eventyr« af Oscar Wilde. Adresse; Bergmansdal, S-Strandvej, 3000 Helsingør.

NORN Mogens fh. overlæge, dr. med.; f. 23/9 1891 i Højbjerg; søn af skolebestyrer Valdemar Nielsen Norn (død 1910) og hustru Anna f. Mohnsen (død 1929); gift 23/5 1919 m. Helga N. f. 24/6 1893 i Århus, datter af læge Villiam Mohnsen og hustru Athalia f. Eilskov Holm.

Student (Viborg) 1909; med. eks. 1916; assistent, ved farmakologisk institut 1918-23; reservelæge ved Århus kommunehospitals med. afd. 1923-28; dr. med. (Experimentelle og analytiske Undersøgelser over nogle sider af Kaliums Forhold i Organismen) 1925; specialistanerk. (intern medicin med organspecialer) 1927; prakt. i Århus 1928-32; overlæge ved Dansk Røde Kors' folkekuranstalt ved Hald 1932, ved Haderslev bys sygehus 1933-56. Adresse: Bagsværdv. 248,2880 Bagsværd.

NORN Otto professor, dr. phil., R.; f. 13/12 1915 i Horsens; søn af arkitekt, kgl. bygningsinspektør Viggo Norn (død-1967, se Blå Bog 1967) og hustru Inger f. Creemers (død 1968); gift 28/3 1942 m. Judith N., f. 25/8 1915 på Kofoedgaard, Bornholm, datter af gårdejer Anker Kure (død 1960) og hustru Thora f. Kofoed (død 1973).

Student (Horsens) 1935; mag. art. (kunsthistorie) 1942; dr. phil. 1949; studieophold i Frankrig i 1938, i Italien 1950; talrige studierejser; medarbejder ved »Danmarks Kirker« fra 1942 (Maribo amt, Bornholm); inspektør ved nationalmuseets 2. afd. 1949-68; u. orlov direktør for det danske institut i Rom 1957-58 og adjunkt ved Kbhs universitet og dansk gæsteprofessor ved Kiel universitet 1967-68; professor i kunsthistorie ved Århus universitet 1968. Medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie, D SOM, Selskabet for dansk Kulturhistorie, Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker (sekretær 1949-64), styrelsen i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie (1968) og den danske komité for Historikernes internationale Samarbejde. Medl. af byggeudvalget vedr. Koldinghus, 1971. Har skrevet: Nicolai Taarn, Arkitektur og Historie (1945); Mester Michiels to Breve til Christian II (1948); Vor Frelsers Kirke i Horsens (1948); Christian III's Borge (disp., 1949); Bornholms Byer (1952); Kronborgs Bastioner (1954); Hesse-lagergaard og Jacob Binck (1961); Sønderborg Slot (1963); Jydsk Granit (1968); En købstads industrialisering (1973). Redaktør af Analecta Romana Instituti Danici I (i960); kunsthist. afhandl, i årbøger og tidsskrifter. Adresse: Allég. 45,8700 Horsens.

NORSK Erik direktør, civilingeniør; f. 14/9 1925 i Kbh; søn af overlæge Frans Norsk (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Jolantha f. Thaning; gift 1. gang 1949 (ægteskabet opløst) m. civilingeniør Inger N. f. Kahler, 2. gang 1972 m. Lise-Lotte Lerup N. f. Lassen, f. 18/7 1938.

Student (Øregård gymn.) 1943; cand. polyt. 1948; projekterende og udførende ingeniørvirksomhed hos Rasmussen & Schiøtz 1949-55 afbrudt af 2 års ansættelse i USA hos Utah

Construction Comp og Kaiser Engineers. Siden 1955 hos Kampsax A/S; 1956-60 i Iran som leder først af kontraktkontor for havneprojektering senere af vejplanlægning; 1960-68 chef for Geoplan. Kampsax's afd. i Danmark for planlægning, fotogrammetri, edb og kortlægning. Endv. Manager for en række større planlægningsopgaver i udlandet vedr. transport, trafik og vejbyggeri hovedsageligt i Iran, Thailand, Brasilien, Nigeria, Island, Ghana, Indonesien og Philippinerne; for de flestes vedkommende u. Verdensbanken og UN's Development Program, for enkeltes vedkommende u. danske bilaterale lån, Overingeniør i Kampsax A/S 1961-66, direktør i Geoplan A/S 1964-67, underdir. i Kampsax A/S 1966-67, direktør i Kampsax A/S fra 1968; medl. af bestyrelsen for Geoplan A/S fra 1968; formand for bestyrelsen for Kampsax (Nigeria) Ltd. fra 1971, for Advanced Computing Center fra 1972; medl. af bestyrelsen for Kampsax International A/S fra 1973; medl. af Erno Spacelab Board of Directors fra 1974. Har skrevet Beretning vedr. praktisk anvendt elektronisk databehandling til Verdensvejkongressen i Rom 1964. Har endv. medvirket ved forskelligt oplysende arbejde ang. rådg. ingeniørvirksomhed i u-lande.

Medstifter af Kampsax Skandinavisk Klub i Teheran 1959, formand 1959-60.

Adresse: Fuglemosevænge 27,2970 Hørsholm. Sommerbolig: Søndervig, 6950 Ringkøbing.

NORUP Poul bankdirektør; f. 13/9 1925 i Horne, Ribe amt; søn af installatør Peter N Norup og hustru Alma f. Larsen (død 1930); gift 14/10 1950 m. Karen Margrethe N., f. 25/5 1921 i Århus, datter af installatør Chr. P Nielsen og hustru Marie f. Sørensen.

Realeks. 1940; ansat i Varde Bank 1941-45, Amagerbanken 1945-47; student (Akademisk kursus) 1947; sekondløjtn. 1949; løjtnant af res. 1956; premierløjtn. af res. 1962. Ansat i Aarhuus Privatbank 1950-54; cand. jur. 1954; sekretær i banktilsynet 1954-59; direktionssekr. i Silkeborg Bank 1959. direktør 1960-67, derefter direktør i jyske Bank. Medl. af Silkeborg byråd (Det kons. Folkeparti 1962-70; formand for bestyrelsen for centralsygehuset i Silkeborg 1962-70; medl. af bestyrelsen for Silkeborg højskole 1966-70, for Silkeborg Turistforening 1966-71, fo'r Silkeborg handelsskole 1964-66 og for Silkeborg Datacentral fra 1966. Adresse: Sølystv. 57,8600 Silkeborg.

NORUP Poul oberst, K.DM., HTH.p.p.; f. 7/10 1895 i Kbh; søn af musikdirektør I C F Norup (død 1938) og hustru Kirsten Marie f. Olsen (død 1946); gift 1/6 1922 m. Ellen Margrethe Marie N., f. 15/7 i Gentofte, datter af grosserer C E Fredholm (død 1958) og hustru Sophie f. Caspersen (død 1936). Premierløjtn. i fodfolket 1919; officersskolens våbentekniske kursus 1923-26; premierløjtn. i hærens tekniske korps 1926; kaptajnløjtn. 1932, kaptajn 1934; våbening. 1937; stabschef ved den danske brigade i Sverige 1943-45; oberstløjtn. 1945; felttøjmester i hærens tekniske korps 1950; oberst i forsvarets krigsmaterielforvaltning 1951 og chef for konstruktionsafd. 1951-55; i res. 1955-60; direktør i A/S Wejra 1955-69. Medl. af bestyrelsen for United Investment & broking Ltd. A/S. Militær motorsagkyndig; medl. af Dansk Ingeniørforening, af præsidiet for Frihedskampens Veteraner, af direktionen for Officersforeningen i Kbh 1934-43, af bestyrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab 1939-45 og af forsvarets materielnævn 1951-55; formand for forsvarets eksplosivstofkommission 1953-55.

Redaktør af Automobilets Haandbog og af Teknisk Leksikon for Industri og Haandværk. Udenl. orden: S.Sv.22. Adresse: Gentofteg. 44,2820 Gentofte.

NORVANG Bent H landsretssagfører; f. 27/11 1924 i Fredericia; søn af landsretssagfører Henrik Norvang (død 1955, se Blå Bog 1955) og hustru Agnes f. Nielsen (død 1939); gift 18/10 1952 m. Inger Louise N., f. 20/9 1925, datter af pølsemester F W Bruhn og hustru Ellen f. Knudsen. Student (Fredericia) 1943; cand. jur. (Kbhs univ.) 1950; sagførerfuldm. i Odense og Gråsten 1951-54; sagfører i Fredericia fra 1954; auktionsleder i Fredericia retskreds 1956-67; landsretssagf. 1958, møderet for højesteret. Formand for bestyrelsen for Forsikrings-Åkts. Dannevirke, A/S J M Kiesby og Fredericia Grundejerforening; medl. af bestyrelsen for A/S Fredericia Dagblad, A/S Fredericia Motorkompagni, A/S Fredericia Kul- og Brændehandel. A/S Sandfær Fiskeri.

Adresse: Strevelinsvej, Erritsø, 7000 Fredericia. Sommerbolig: Mosehuset, Erritsø Strand.

NYBOE ANDERSEN P økonomi- og handelsminister, professor, dr. oecon., se Andersen P Nyboe.

NYBORG Elmar politimester, R'.; f. 2/10 1905 i Uldum; søn af gårdejer Arne Nyborg (død 1954) og hustru Jutta f. Hermansen (død 1961); gift 7/4 1941 m. Karen N., f. 19/9 i Kolind, datter af modehandler Wilhelm Brammer og hustru Kirstine f. Christensen (død 1926).

Student (Horsens) 1924; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. i Odense s. å.; dommerfuldm. i Helsinge 1932; politifuldm. i Fåborg 1937; politiadvokat ved Kbhs politis undersøgelseskamre 1938-43 og 1946-50; souschef i Kbhs krisepoliti 1943-46; kst. dommer på Ærø i 1944; lærer ved statens politiskole 1947-50. ce/isor fra 1958; politimester i Nørresundby m. v. 1950-73. tili, i Ålborg politikreds 1970. Regionspolitile-der i region I.

Medl. af repræsentantskabet for A/S Nordsjællands Bank, Helsinge 1935-51; formand for inspektionen for Helligåndsklosteret i Ålborg 1970. Adresse: 9400 Nørresundby.

NYDAM JENSEN Henning gårdejer; f. 26/2 1931 i Lyngå ved Hadsten; søn af gårdejer Nvdam Jensen (se denne); gift 26/2 1956 m. Marie N. J., f. 23/12 Ï930 i Lem ved Randers, datter af gårdejer Niels Kjødt (død 1948) og hustru Ane f. Jensen (død 1973).

Realeks. (Hadsten) 1947; derefter praktisk landbrugsuddannelse; Ladelund landbrugsskole 1952-53; studieophold i USA 1953-54; forvalter på Volstrup ved Hobro 1956-59; købte en ejendom i Helstcd 1959; ejer af gården Langholm i Rejstrup fra 1965.

Medl. af bestyrelsen for Råstedbro andelsmejeri 1962, formand 1964; næstformand i De danske Mejeriers Fællesorganisation 1972; medl. af smøreksportudvalget 1972, Andelsudvalget 1972 og Landbrugsrådet 1972; medformand i Landbrugets afsætningsudvalg 1973. Auktionarius på Randersegnens landboauktioner siden 1963. Adresse: Langholm, Rejstrup, 8900 Randers.

NYEBOE E J vicedirektør, cand. jur.; f. 4/9 1913 i Roskilde; søn af kriminalassistent Carl Nyeboe (død 1970) og hustru Elisabeth f. Eriksen (død 1972); gift 24/9 1949 (ægteskabet opløst) m. Gunvor N. f. Nielsen, f. 24/11 1916.

Ansat i Kbhs Handelsbank fra 1929; HD i bankvæsen 1938; student (Akademisk kursus) 1940; cand. jur. 1949: fuldmægtig 1950. prokurist 1954, kontorchef 1956. underdir. 1967, vicedir. 1970.

Adresse: Bolbrov. 29.2960 Rungsted Kyst.

NYEGÅRD Erik Elliott direktør, R.p.p.; f. 11/9 1905 i Kbh; søn af byretsdommer Elliott Nyegaard (død 1930, se Blå Bog 1929) og hustru Merry Marthine f. Ludwigs (død 1941); gift 11/5 1932 m. Elsa Maria N., f. 20/9 1905 i Kbh, datter af fabrikant Morten Balthazar Richter (død 1943) og hustru Marie f. Hørving(død 1919).

Student (Metropolitanskolen) 1923; ansat i Store Nordiske Telegrafselskab 1924-28, i J Walter Thompson's Reklamebureau 1928-30, i Berlingske Tidendes reklameafd. 1930-32; disponent i Telefon Fabrik Automatic 1933, prokurist 1936, direktør 1949, adm. direktør 1952-67.

Medstifter af Telefon Fabrik Automatic A/S 1936, medl. af bestyrelsen 1936-41 og 1946-67, formand 1949-52; medl. af bestyrelsen for International Computers Limited A/S fra 1959, formand fra 1971; medl. af bestyrelsen for GNT Automatic A/S fra 1968 og for Dansk Wimex A/S fra 1968, formand fra 1969; næstformand i »Holger Danske« 1945; medl. af præsidiet for Frihedskampens Veteraner 1952-65, formand 1958-65; rådsmedl. for Danmark i World Veteran Federation, Paris 1958-63; medl. af Verdens Veteran Fondens nationalkomité for Danmark 1960-69; rådsmedlem i Verdens Veteran Fonden fra 1964; vicepræsident i den Internationale Union for Modstandsfolk og Deporterede fra 1961; næstformand i Eventyrernes Club 1961 ; medl. af styrelsen for Storkbhs frivillige Bloddonorer fra 1964; medl. af overstyrelsen for Danmarks-Samfundet fra 1966; medl. af repræsentantskabet for Pensions- og Livrente-Institut af 1919 A/S 1953-69, næstformand 1966-69; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbh 1953-56; medl. af den danske komité for United World College of the Atlantic 1963-73, formand 1966-73 og medl. af kollegiets bestyrelse 1964-73; medl. af bestyrelsen for Bernadottefonden fra 1970. Æresmedlem af fangeforeningen Grini-Klubben. Oslo og af Frihedskampens Veteraner. Æres-Blårus 1963, Fellow of the Royal Society of Arts fra 1963. Tildelt Kungl. Södra skånska infanteriregimentets guldmed. og Akademisk Skytteforenings jubilæumsmed. Udenl. ordner: B.K.4.; N.St.O.31.; S.V.31. Adresse: Strandv. 184,2920 Charlottenlund.

NYFOS Leif overlæge; f. 3/9 1922 i Kbh; søn af sekretariatschef i Kbhs overpræsidium Einar Nielsen og hustru Emilie f. Petersen (død 1969); gift 28/7 1956 m. Birgit N., f. 30/10 1931 i Fårevejle, datter af slagtermester Alfred Nielsen (død 1936) og hustru Jenny f. Christiansen. Student (Frdbg. gymn.) 1941; med. eks. 1949; med. uddannelse på Ålborg kommunehospital. Set. Elisabeths hospital i Næstved, Frdbg. hospital og rigshospitalet, fysiurgisk på Kbhs kommunehospital og rigshospitalet; 2. reservelæge ved Ortopædisk hospital, Kbh 1958-59; 1. reservelæge ved Kbhs kommunehospital 1959-62; frivillig assistent ved Fibigerlaboratoriets biokemiske afd. i960; assist. læge i invalideforsi-kringsretten 1957; specialistanerk. i fysiurgi 1961; fysiurgisk konsulent ved Næstved amts sygehus 1961-62; overlæge ved gigtsanatoriet ved Skælskør 1962-71, ved centralsygehuset i Næstved, fysiurgisk afd. fra 1971; fysiurgisk konsulent ved kolonien Filadelfia 1963-72, ved statshospitalet, Vordingborg fra 1972. Undervisning i rheumatiske sygdomme ved sygeplejeskolen i Slagelse 1964-71.

Formand for Skælskør tennisklub 1966-71 og for Sammenslutning af idrætsklubber i Skælskørområdet 1966-68. Har skrevet tidsskriftsartikler over medicinske, rheumatiske og fysiurgiske emner. Adresse: Hedetoften 45,4700 Næstved.

NYGAARD Jakob Bech forfatter; f. 24/4 1911 i Hedensted; søn af overlærer Henrik Bech Nygaard (død 1962) og hustru Kirstine Marie f. Andersen (død 1961); gift 29/6 1947 m. Vivi N., f. 27/11 1920 i Århus, datter af skomagermester Niels Paulsen og hustru Dagmar Constance f. Hansen. Præliminæreks. 1927; uddannet som mejerist 1931; på Ladelund Mælkeriskole 1935-36; studerede ved landbohøjskolen 1936-38.

Har skrevet: Guds blinde øje; Du blev træl; Livets dræt og dødens; I som ihjelslår sjæle; Dybet; Flyv varsomt, engel; Vejen; Misvækst; Cirklen; Nåleøjet; Pigen og sommerfuglen; Natten er nådig; Solen står lavt; Frodig ørken; Brød til min broder.

Modtaget »De gyldne laurbær« 1964. Adresse: Kongsgårdsv. 3,8260 Viby J.

NYGÅRD Mogens amtsdirektør; f. 23/3 1915 i Køge; søn af redaktør Johannes Nygård (død 1967, se Blå Bog 1967) og hustru Dagmar f. Andersen; gift 26/6 1940 m. Margarit N., f. 4/4 1915 i Middelfart, datter af lervarefabrikant Nis Skov (død 1963) og hustru Ellen f. Holm (død 1949). Student (Fredericia) 1933; cand. jur. 1940; amtsfuldm. ved Åbenrå-Sønderborg amt 1940-44; amtsfuldm., skolefondsbog-holder og skolerådssekr. ved Haderslev sliftamt 1944-59; kontorchef ved Ringkøbing amt 1959-65; amtsrådssekr. ved Ringkøbing amtsråd 1965-70; amtsdirektør ved Ringkøbing amtskommune 1970.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af amtsjurister 1961-65. Adresse: Kastaniev. 12,6950 Ringkøbing.

NYGAARD Peder forstander; f. 26/6 1932 i Møgelvang, Sevel sogn; søn af gårdejer Carl Nygaard (død 1973) og hustru Cecilie f. Lykkeskov; gift 31/7 1958 m. Kirsten N., f. 8/6 1938 i Ejby, datter af gårdejer Juul Ditlev Lund (død 1964) og hustru Rigmor Ingrid f. Rughave.

Agronom 1958; ansat i Ålborg amts landboforening 1958. De samv. landboforeninger i Fyns stift 1958-59, Landbo- og husmandsforeningernes kemikalieudvalg 1959-64; lærer ved Dalum landbrugsskole 1964-72; forstander for Dalum landbrugs- og mejeriskole fra 1972.

Formand for Foreningen af agronomer i Fyns stift 1963-65. for Fællesudvalget for landøkonomisk ungdomsarbejde i Fyns stift fra 1965, for Danmarks Landboungdom 1967-73, for Landbo- og husmandsforeningernes oplysnings- og konfercn-ceudvalgs specialudvalg C fra 1972 og for Landbo- og husmandsforeningernes landsudvalg for ungdomsarbejde fra 1973; medl. af undervisningsmin.s landbrugsskoleråd fra 1970. Adresse: Dalum landbrugs- og mejeriskole, 5260 Hjallese. Sommerbolig: Elmegård, 5450 Otterup.

NYGÅRD Poul kommunaldirektør, cand. jur., R.; f. 28/7 1909 i Kjærstrup, Fuglse sogn; søn af repræsentant Christian Nygård og hustru Hanne f. Jensen; gift 5/11 1938 m. Inger N., f. U/5 1918 i Kbh, datter af regnskabsfører Arthur Miirsch Hadsund og hustru Karen f. Jørgensen.

Student (Rungsted) 1927; cand. jur. 1933; dommerfuldm. i Nykøbing S. 1933; sekretær i direktoratet for staden Kbhs faste ejendomme 1933, fuldmægtig 1939. ekspeditionssckr. 1945, vicekontorchef 1946. kontorchef i direktoratets 1. juridiske kontor 1952, direktør 1967. Medl. af bestyrelsen for Generalkonsul Jens Olsens Fond. Adresse: Hostrups Have 50,1954 Kbh V.

NYGAARD Thomas seminarielektor, R.; f. 27/9 1900 i Eidi, Færøerne; søn af købmand Heine Nygaard (død 1939) og hustru Sigga Sofie f. Ellingsgaard (død 1928); ugift. Lærcreks. (Færøernes seminarium) 1920; lærer ved folkeskolen på Færøerne 1920-25; student (kursus til studentereks.) 1927; skoleembedscks. (engelsk, tysk) 1933; lærer ved Færøernes mellem- og realskole 1933-37; forstander for lagtingets studenter- og præliminærkursus 1937-49. rektor 1949-60; samtidig lærer ved Færøernes seminarium, rektor for dette 1962-65, lektor smstds 1965-68.

NYGAARD-ANDERSEN Ole direktør; f. 10/6 1929 i Klovborg; søn af sognepræst C Nygaard-Andersen (død 1972. se Blå Bog 1971) og hustru Ingeborg f. Johansen; gift 17/9 1955 m. Anne-Merete N-A., f. 14/12 1933 i Kbh, datter af pens. fuldmægtig ved Kbhs magistrat William Löwith og hustru Dina f. Øder (død 1970).

Handels- og revisionsuddannet; medarbejder ved Revisions-akts. C C H v. Rosen 1952; direktør i Kirk-koncernen 1958, Cuprox Electric A/S og Nordisk Svagstrøm Industri A/S; tili, direktør for G Kirks Kabelfabrik A/S 1959; adm. direktor i Kristian Kirks Telefonfabriker A/S 1967-70; direktør i Nynas A/S 1971.

Medl. af bestyrelsen for Nynas A/S, A/S Rønland, A/S Skovhjørnet, Ajas Data-Service A/S m. fl. Adresse: Julie Sødrings V. 1,2920 Charlottenlund.

NYHOLM Asger fh. scminarierektor, dr. theol., R1.; f. 3/8 1901; søn af professor H V Nyholm (død 1929, se Blå Bog 1928) og hustru Thora f. Strandgaard (død 1902); gift 14/7 1933 m. Ingeborg N., f. 30/9 1902 på Middelgrundsfortet, datter af direktør i hærens tekniske korps, oberstløjtnant N E Lomholt (død 1919, se Blå Bog 1919) og hustru Clara f. Fogh Hansen (død 1973).

Student (Frdbg. gymn.) 1919; cand. theol. 1926: studieophold i Strasbourg 1926-27; cand. mag. 1933; lærer ved Fru K Busses skole 1933-34; seminarielærer i Ribe 1934-47; forstander (fra 1959 rektor) for Tønder statsseminarium 1947-68; dr. theol. 1947.

Har skrevet: Religion og Politik, en Monradstudie (disp., 1947); Nationalliberalismen (i Folkestyrets Mænd, 1949); Lolland-Falster stifts biskopper 1849-87 (1955); D G Monrad i litteraturen (i Danske Studier, 1958); Nationale og religiøse brydninger i Tønder på sprogreskripternes tid (1958); tidsskriftartikler. Har udgiver: D G Monrad: Efterladte Prædikener (1961 ). Medudg. af Tønder Seminarie-Stat (1963). Adresse: Amagerfælledv. 28,2300 Kbh S.

NYHOLM Gustav Julius oberst, K., HTH.; f. 11/4 1914 på Karlsfeldt ved Stubbekøbing; søn af museumsforvalter Lauritz Nyholm (død 1944) og hustru Ellen f. Levring (død 1957); gift 19/11 1937 m. Ruth N., f. 18/4 1915 i Kbh. datter af kaptajn, trafikkontrollør Axel Bang (død 1936) og hustru Margrethe f. Ankjær. Student (Frederiksborg) 1933; premierløjtn. 1937; kaptajnløjtn. 1944; kaptajn 1946; oberstløjtn. 1953; oberst 1961; ved artilleriet 1937-50, ved hærens tekn. korps fra 1950; tjenstg. ved den danske brigade i Sverige 1944-45; chef for værkstedskompagniet ved den danske brigade i Tyskland 1947-49, for beholdningsafd. 1959-67; til rådighed for hærens materielkommando 1967-68; chef for forsyningsafd. 1968-71, for sydjyske parkområde 1971; officersskolens specialklasses våbentekn. kursus 1940-43; Associate Ordnance Officers Advance Course, Ordnance School. Maryland USA i 1952; lærer ved forsvarsakademiet 1953-62.

Medl. af bestyrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab 1942-46 og 1951-54. Adresse: Sydjyske parkområde, Søgårdlejren. 6381 Kliplev.

NYHOLM Jens universitetsbibliotekar; f. 24/7 1900 i Hjørring; søn af sekretær for Dansk Missionsselskab Johannes Nyholm (død 1937) og hustru Ellen Marie f. Bartsch (død 1936); gift 26/7 1941 m. Amy N., f. 28/11 1907 i London, datter af orgelbygger Frederick C Wood (død 1970) og hustru Charlotte f. Humpheryes (død 1960).

Student (Østersøgades gymn.) 1919; bibliotekareks. 1923; Fellow ol the American-Scandinavian Foundation 1927-28; Bachelor of Science, School of Library Service, Columbia University, New York, 1928; Master of Arts (engelsk og amerikansk litteratur), George Washington University, Washington. 1934; ansat ved Kbhs kommunebiblioteker 1919-21; underbibliotekar ved det nordjyske landsbibliotek, Aalborg 1923-27; assistent ved Library of Congress, Washington 1928-37; leder af katalogafd. ved University of California Library, Los Angeles 1938-39; tilsynsførende bibliotekar ved University of California Library, Berkeley 1939-44; overbibliotekar ved Northwestern University Library, Evanston, Illinois, 1944-68; bibliografisk konsulent, University of California Library, Santa Barbara fra 1969. Formand for Division of Cataloging and Classification. American Library Association 1938-39; medl. af bestyrelsen for The Midwest Inter-Library Corporation (nu The Center for Research Libraries). Chicago 1949-65, formand 1955-56; medl. af Caxton Club, Chicago, præsident 1966-67; medl. af bestyrelsen for American-Scandinavian Foundation's Chicago Chapter 1955-68 og Santa Barbara Chapter 1971-72; medl. af bestyrelsen for Northwestern University Press 1956-64; medl. af Rebild National Park Society fra 1958; formand for Joint Committee on African Resources (Farmington Plan) 1959-64; medl. af Grolier Club (New York) fra 1968; formand for Friends of the UCSB Library fra 1971.

Har skrevet: Portal til Amerika (digte, 1953); Amerikanske stemmer (amerikansk lyrik i dansk gendigtning, 1968) samt artikler i danske og amerikanske tidsskrifter. I redaktionen af College and Research Libraries (1946-62), af Libri: International Library Review, og af Scandinavian Studies (1947-57). Adresse: 215 Canon Drive, Santa Barbara, California 93105, USA.

NYHOLM Knud direktør, R.p.p.; f. 23/3 1897 på Frdbg.; søn af professor ved landbohøjskolen H V Nyholm (død 1929, se Blå Bog 1928) og hustru Thora f. Strandgaard (død 1902); gift 18/7 1925 m. Anna Margrethe N.. f. 10/12 1900 i Seem, datter af seminarieforstander Emil Albeck (død 1937, se Blå Bog 1937) og hustru Anna f. Sørensen (død 1903).

Student (Frdbg. gymn.) 1915; premierløjtn. i ingeniørtropperne 1919; officersskolens ingeniørkursus 1923-26; adjutant hos chefen for ingeniørtropperne 1928-31; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1934, i nr. i forstærkningen s. å.; afsked 1937; fuldmægtig i Forsikringsakts. National 1931-35; afdelingschef og leder af Akkvisitør-skolen i Det Forenede Danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1935, akkvisitionschef og prokurist smstds 1937, underdir. 1940, vicedir. 1949; direktør i Nordisk Livsforsikrings-A/S Hafnia og A/S Hafnia-Skadeforsikring 1961-68.

Medl. af bestyrelsen for Ingeniørløjtnantselskabet 1928-31, af Forsikringsforeningens hovedbestyrelse 1942-46 og af bestyrelsen for Akkvisitionschefernes Fællesråd 1948-58, formand 1953-58; medl. af og kasserer for Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker(nu Den danske Folkekirkes Nødhjælp) 1946, formand fra 1968; medl. af Det lutherske Verdensforbunds danske komité 1947-54, af Dansk økumenisk Komité for internationalt Hjælpearbejde 1949-54, af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd fra 1954, af bestyrelsen for Kofoeds skole 1953-69 og af Dansk Flygtningehjælp 1957-66 og fra 1971.

Udenl. orden: Fi.L.3.1.

Adresse: Hellerupv.51C, 2900 Hellerup.

NYHOLM Paul professor, R., Chr.XFr.M.; f. 27/9 1895 i Hjørring; søn af sekretær for Dansk Missionsselskab Johannes Nyholm (død 1937) og hustru Ellen Maria f. Bartsch (død 1936); gift 4/5 1927 m. Ingfrid N., f. 4/5 1906 på Frdbg., datter af arkitekt Anton Holnn-Møller (død 1956) og hustru Maria f. Berg (død 1960).

Student (Metropolitanskolen) 1914; cand. theol. 1921; professor ved Dana College, Blair, Nebraska 1922-25; studieophold ved Northwestern University 1925-26; præst i Des Moines, Iowa 1926-29 og i Dickson, Alberta, Canada 1929-35; professor i kirkehistorie ved Trinity Theological Seminary, Blair, Nebraska, 1935, ved Wartburg Theological Seminary, Dubuque, Iowa, 1955-66. Ass. pastor Lutheran Church of the Master, Omaha, Nebraska 1966-70. Forstander for The Canadian Lutheran Bible Institute 1932-35; medl. af bestyrelsen for The Lutheran Bible Institute, Minneapolis, fra 1936 og for The Society for Advancement of Scandinavian Study fra 1940; delegat til World Council of Churches, Amsterdam 1948 og Evanston, Illinois 1954; lærer ved talrige sommerlejre i Amerika; har siden 1927 jævnligt holdt foredrag i Danmark; dr. phil. 1952 fra Chicago University.

Redaktør af Luthersk Ugeblad 1925-29, af Kirken og Hjemmet 1930-35, af My Church 1940-42 og af årbogen Dansk Nytaar 1953-61; medredaktør af Journal of American Lutheran Conference 1938-42; fast medarbejder ved The Lutheran Outlook 1948-51. Forf. af The Americanization of the Danish Lutheran Churches in America (1963) og Vilhelm Becks Memoirs (1965). Medarbejder ved Den danske Pioneer, Decorah-Posten og Kirke og Folk. Adresse: 823 N. 25th. Avenue Blair, Nebraska 68008, USA.

NYHOLM Søren B auditør, R1., Hjv.Ft.. HTH.p.p.; f. 11/12 1910 på Frdbg.; søn af laboratorieforstander, cand. pharm. Valdemar Nyholm (død 1936) og hustru Ellen f. Wesche (død 1953); gift 14/7 1944 m. Else Juul N., f. 2/5 i Kbh, datter af overretssagfører J E A Horhoff (død 1967) og hustru Inge f. Baronesse Juul af Rysensteen (død 1959). Student (Østersøgades gymn.) 1930; handelsuddannelse; egen forretningsvirksomhed 1934-40; cand. jur. 1941; advokat 1958 (bestall, depon.); politifuldm. 1941; kst. statsadvokatfuldm. 1943-45; kst. auditør 1945, ved livgarden 1947, udnævnt 1950, hos chefen for hæren 1965; medhjælper og sekretær hos statsadvokaterne ved østre landsret 1945-50; lærer ved hærens officersskole fra 1948; sekretær i det militære straffelovsudvalg 1950-52; juridisk konsulent hos chefen for hjemmeværnet fra 1952; juridisk rådgiver ved det nordatlantiske hovedkvarter i Oslo 1953-57; sekretær i det militære retsplejeudvalg 1954-56; medl. af forsvarsministerens klageudvalg fra 1954.

Formand for Foreningen af Forsvarets Auditører 1950-58; medstifter af de nordiske militærjurist møder; medl. af bestyrelsen for Société internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre, Strasbourg.

Har bl. a. skrevet: Mænd af Slægten (1931); Vejledninger i militær Straffe- og Retsplejelov og en række artikler i dagspressen og faglige tidsskrifter. Udenl. orden: N.St.O.3'. Adresse: Amalieg. 36,1256 Kbh K. Sommerbolig: Egernsticn, Asserbo, 3300 Frederiksværk.

NYHOLM Vagn direktør, R.; f. 13/6 1904 i Kbh; søn af inspektør ved Odense Teater Johan B Nyholm (død 1923) og hustru Gyrithe f. Gundel (død 1953); gift 11/2 1949 m. Ruddie N., f. 3/7 1925 i Kbh, datter af sølvsmed Georg Martens (død 1948) og hustru Poula f. Munch.

Realeks. (Mulernes legatskole, Odense) 1920; elev i A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbh 1920, korresponden-leks. (Købmandsskolen), sekretær for direktionen 1924-36, prokurist 1937, direktør 196 l,adm. direktør 1969-71. Medl. af bestyrelsen for Danmarks Rederiforening fra 1965, formand for samme samt for søfartsrådet 1969-70; medl. af bemandingsnævnet 1964-69, af Søfartens fællesråd 1964-69, af bestyrelsen for Danske Rederes Retsværn fra 1967 og for

Jydsk Færgefart A/S fra 1970. Adresse: Barschøj 27,2900 Hellerup.

NYKROG Per professor, dr. phil., R.; f. 1/11 1925 på Frdbg.; søn af Kaj S Nathanson (død 1943) og hustru Karen f. Picco Olsen (død 1972); gift 14/1 1950 m. cand. mag. Vibeke N., f. 8/2 1925 i Kbh, datter af direktør, cand. polyt. Axel H Rasmussen og hustru Emmy f. Lange.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1943; cand. mag. 1952; univ. guldmed. s. å.; lektor i romansk filologi ved Århus universitet 1953, professor 1957; dr. phil. (Århus univ.) 1957; visiting professor, Harvard University 1970-71.

Har skrevet: Les Fabliaux (disp., 1957); La Pensée de Balzac dans la Comédie Humaine (1965). Adresse: Vestervang 2,8000 Århus C.

NYMARK Erik direktør, R1.; f. 13/11 1901 i Skaade; søn af direktør, cand. theol. S Nymark (død 1956) og hustru Margrethe f. Jensen (død 1959); gift 26/7 1932 m. Lulle N., f. 4/3 1909 i Rønde; datter af proprietær, exam. jur. Jens Skøt (død 1931) og hustru Marie f. Nielsen (død 1959). Realeks. 1919; adgangseks. til polyteknisk læreanstalt 1921; praktisk uddannelse på en række teglværker; ansat i A/S De forenede Teglværker ved Århus 1927, prokurist 1929, underdir. 1932: studentereks. 1934;direktør i A/S De forenede Teglværker ved Århus 1941-69, for A/S Grundfør Teglværk 1945-62, derefter for A/S Brickton Handels- og Industriselskab til 1969, for Aarhusteglværkernes Handelsselskab A/S 1950-69 og for A/S Østjydsk Leca-Produkt 1954-69. Medl. af delegationen for Aarhus og Omegns Bank 1936-54 og af Jydske Teglværkers Salgskontorers forretningsudvalg 1937; formand for Jydsk Teknologisk instituts arbejdsudvalg 1943; præsident for Århus Rotary Klub 1944-45 og 1945-46; næstformand for Teglværksforeningen for Jylland 1946; formand for Jydsk Teknologisk institut 1949-58, for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893, 1949-64, derefter æresmedlem af foreningen og af Nordens Samvirkende Teglværksforenin-ger; medl. af Industrifagenes hovedbestyrelse 1950-64 og forretningsudvalg 1951-64; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1951-64 og af Industrirådet 1952-65; handelskyndigt medl. af vestre landsret i960; medl. af universitetssamvirket i Århus 1952, af bestyrelsen for Århus Industriforening 1952-64, for Etatsråd C G Filtenborg og Hustrus Studielegat til 1971, for Aarhus-Hallen A/S 1950-60, for A/S Det danske Trælastkompagni 1952-69 (formand 1962-69), for A/S Vesterbro Trælasthandel 1953-69 (formand 1961-68), for A/S Aarhus ny Tømmergaard 1953-61, for A/S Johs. Johansens Trælasthandel til 1969, for A/S Varde Trælasthandel til 1969 (formand 1953-69) og for A/S Sydjydsk Leca-Beton 1954-69; medl. af repræsentantskabet for A/S Aarhuus Privatbank 1955, af bankens bestyrelse 1963-67, derefter af bestyrelsen for Den Danske Provinsbank A/S til 1969, af bestyrelsesrådet for A/S Thomas Ths. Sabroe & Co. til 1=969, af bestyrelsen for A/S De forenede Teglværker ved Århus og for A/S Jernstøberiet Dania 1957-69, af bestyrelses-rådet for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark 1958-69, af bestyrelsen for Det gjensidige Livsforsikringsselskab Danmark 1960-69, for A/S Sønderborg Trælasthandel 1961-69, for A/S Brickton Handels- og Industriselskab 1962, for Faaborg Tømmerhandel A/S 1963-69 og for Forsikrings-Akts. Norden 1967-69. Adresse: Odderv. 10,8000 Århus C.

NYROP CHRISTENSEN Karen oversætter; f. 14/9 1895 i Kbh; datter af kirurg, universitetsinstrumentmager Louis Nyrop (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Sofie f. Hey (død 1944); gift 7/8 1926 m. adjunkt, mag. art. Anders C Christensen, f. 20/7 1895, død 1941, søn af sygehusinspektør Anders C W Christensen (død 1930) og hustru Anna Dorthea f. Andersen (død 1935).

Student (N Zahles skole) 1915; mag. art. (romansk filologi) 1923; studieophold i Paris 1920 og senere; undervisningsassist. ved Danmarks radios franskundervisning 1929-53; lærer i fransk ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1951-66; leder af Danmarks lærerhøjskoles fjernkursus i fransk 1941-67.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Oversætterforbund 1944-53. Litt, arbejder: Den historiske roman i Frankrig i det 19. aarhundrcde. Flaubert (1925). Udvalgt og oversat Montaigne: Essais 1,11,111; talrige andre oversættelser fra fransk, bl.a. Colette, Flaubert, Jules Romains, Moupassant, Voltaire, Anatole France, Plisnier, Julien Green, Bonaventure des Périers, Balzac, Georges Simenon, Marcel Pagnol; Topaze (1956; opført på Det kgl. Teater og j radio); Beaumarchais: Figaros Bryllup (1973; opført på Århus Teater). Forord, kronikker o. 1. Tildelt Dansk Oversætterforbunds ærespris 1967.

Udenl. orden : F.O.A.

Adresse: Emdrup Banke 90,2100 KbhØ.

NYSTRØM Arne arkitekt, hofinventarieinspektør, K., Fr.IX M.M.p.p.; f. 13/7 1900 på Frdbg.; søn af dr. phil. Eiler Nystrøm (død 1948, se Blå Bog 1948) og hustru Ida f. Petersen (død 1957); gift 7/1 1932 m. Elna N., f. 22/9 1902 på Frdbg., datter af grosserer Frederik Rasmussen (død 1932) og hustru Valborg f. Nielsen (død 1936).

Uddannet på teknisk skole og kunstakademiet; ^konduktør ved nationalmuseet 1935-38, ved Den gamle By i Århus 1940, ved herregården Spøttrup 1941 m. fl.; kst. kgl. bygningsinsp. 1943-44; hofinventarieinsp. 1951; statsinventarieinsp. og sekretær ved statsinventarie-kommissionen 1951-71; selvstændig arkitektvirksomhed, bl. a. forsk, restaureringsarbejder samt foretaget opmålinger og undersøgelser for nationalmuseet; rådg. arkitekt for hofmarskallatet og folketinget, arkitekt for Halsted kloster og Sydsjællands museum.

Har skrevet: Herregården Spøttrups bygningshistorie og artikler om bygningshist. emner i fagskrifter og dagblade. Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; It.F.3.; S.N.3.; Sth.VA; Ty.F.R.F.23. Adresse: Glahns Allé 3,2000 Kbh F.

NYVANG Alfred direktør; f. 15/9 1907 i Randers; søn af murermester Niels Jensen (død 1959) og hustru Marie f. Nyvang (død 1949); gift 23/3 1932 m. Karen N.

Student (Randers) 1926; Handelshøjskolens afgangsprøve (H.A.) 1928; disponent hos A/S Sthyr & Kjær 1928-36; disponent hos A/S Bcuvais 1936, prokurist 1941, underdir. 1950, direktør 1956, adm. direktør 1959-67; tili, direktør i A/S Beauvais Konservesfabrik til 1967.

Medl. af Industrirådet 1960-69.

Adresse: Slotsalléen 9,2930 Klampenborg.

NYVIG Anders civilingeniør; f. 18/7 1914 i Sunds; søn af postbud Thomas Nyvig (død 1947) og hustru Julie f. Knudsen (død 1961); gift 1/5 1960 m. Inger-Margrethe N.,f. 19/11 1925 i Odense, datter af politimester Reinholdt Arum (død 1968, se Blå Bog 1967) og hustru Else f. Rude.

Student (Herning) 1934; cand. polyt. 1940; ansat hos rådg. ingeniør G R Øllgård 1939-46; egnsplankontoret 1946-48: byudviklingsudvalget for Kbhs-egnen 1948-50; tekn. medarbejder ved samfærdselskommissioncn 1950-55; leder af vejdirektoratets vejplanafd. 1956-59; forskningsleder i transportforskningsudvalget 1958-66 og tekn. medarbejder ved det trafikøkonomiske udvalg 1959-66. Siden 1962 direktør for rådg. ingeniørfirma Anders Nyvig A/S, der er konsulent for en række danske og udenl. myndigheder i vejplan- og trafikspørgsmål.

Tekn. sagkyndig for boligministeriet i byplanspørgsmål siden 1958; lektor ved kunstakademiet 1960-62; medl. af statens byggeforskningsinstituts udvalg for byplanforskning 1962-69. Adresse: Rungsted Strandv. 19,2950 Vedbæk.

NÆRØ Erik bankdirektør, statsaut. revisor, R.; f. 5/10 1912 i Hjørring; søn af salgsinspektør Georg Nærø (død 1951) og hustru Marie f. Svanum (død 1946); gift 17/12 1938 m. Esther Helene N., f. 17/11 1913 i Odense, datter af statsaut. revisor Lars Larsen (død 1953) og hustru Marie f. Andersen (død 1968).

Student (Ålborg katedralskole) 1930; højere handelseks. 1934 fra Niels Brocks handelsskole; HD i regnskabsvæsen 1937; revisoreks. 1943; statsaut. revisor 1944 (beskikk. depon. 1964). Uddannet i A/S De danske Spritfabrikker, Revisionskontoret i Århus og hos statsaut. revisor Lars Larsen, Odense, 1945-64 selvstændig revisionsvirksomhed i Odense u. firmanavnet Larsen og Nærø; direktør i Fyens Disconto Kasse, Bankakts. fra 1964; da banken i 1967 tog navneforandring til Den Danske Provinsbank A/S direktør i denne. Eksaminator i revisionsteknikved revisoreksamens teoretiske del 1951-60; medl. af bestyrelsen for Foreningen af statsautoriserede Revisorer 1954-64 og af foreningens responsumudvalg 1959-64; medl. af eksamenskommissionen for handelsskoleundervisningen 1952-64; medl. af bestyrelsen for Danske Bankers Pensionskasse fra 1969, for Danske Bankers Forhandlingsorganisation fra 1969, formand fra 1970; medl. af bestyrelsen for De forenede Kreditforeninger fra 1970, for ingeniør N M Knudsens Fond fra 1971. Adresse: Rosenvænget 5,5250 Fruens Bøge. Sommerbolig: Skaboeshuse, 5800 Nyborg.

NÆSSELUND Gunnar R direktør, R.; f. 24/3 1917 i Diernæs; søn af gårdejer Karl Hansen (død 1919) og hustru Jette f. Næsselund (død 1951); gift 6/6 1942 m. Ingrid N., f. 5/1 1918, datter af gårdejer Aage Rasmussen og hustru Elise f. Christensen.

Student 1936; derefter journalistelev i provinsen; ansat ved Ritzaus Bureau fra 1938, korrespondent i Stockholm 1942-43, redaktionschef ved Dansk Pressetjeneste 1943, korrespondent i Tyskland 1945, i London 1946 og i Paris 1948, udenrigsredaktør i Kbh 1949, vicedir. 1956, adm.chefredaktør og direktør 1958-69. Director, Dept. of Free Flow of Inf. and Dev.of Communication, UNESCO, Paris fra 1969. Har skrevet: Danmarks Ansigt-Nyhedstjenesten i den frie Verden under Besættelsen (1946); Nyhedsformidling gennem 100 år-RB 1866-1966. Tildelt Henrik Cavling-prisen for 1947. Adresse: 9 Rue Cambronne, Paris 75015, Frankrig.

NØHR HANSEN Fritz dommer, K.; f. 5/7 1901 på Langbjerggaard, Møn; søn af forpagter Christopher Hansen (død 1913) og hustru Helene f. Nøhr (død 1954); gift 15/3 1930 m. Elly N. H., f. 20/12 1902 i Haudrup, datter af stationsmester V J Norby (død 1942) og hustru Ingeborg f. Jensen (død 1960). Student (Døckcrs kursus) 1922; cand. jur. 1929; byretssekr. s. å.; dommerfuldm. i Fjerritslev s. å., i Roskilde 1942; kriminaldommer i Aalborg 1952; dommer i Nykøbing F. 1961-71.

Medl. af Fjerritslev sogneråd 1937-42, af bestyrelsen for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1945-52 (formand 1948-52) og af bestyrelsen for Danske Statsembeds-mænds Samråd 1948-52; formand for taksationskommissionen for Aalborg amtsrådskreds vedr. vejanlæg m. v. 1957-61, for Aalborg huslejenævn 1957-61 og for fredningsnævnet for Maribo amtsrådskreds 1961-71; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1961, formand 1965-69; formand for Foreningen af naturfredningsformænd i Danmark 1962-70. Adresse: Engholmparken 42, Himmelev, 4000 Roskilde.

NØJGAARD Morten professor, dr. phil.; f. 27/7 1934 i Holbæk; søn af sognepræst, dr. theol. Niels Nøjgaard (se denne); gift 13/10 1962 m. Stina N., f. 20/6 1936, datter af Hans Peter Lund (død 1940) og hustru Sonia f. Jonsson.

Cand. mag. (fransk, latin) 1959; forinden studieophold i Frankrig, senere i Italien og Spanien; adjunkt ved Rødovre statsskole 1960-63; kandidatstipendiat og universitetsadjunkt ved Kbhs universitet 1963-66; dr. phil. 1964; professor i romansk sprog og litteratur ved Odense universitet 1966. Formand for Fransklærerforeningen 1963-64, for Alliance Française i Odense fra 1970. Hovedredaktør af Orbis litterarum fra 1968. Har skrevet: La fable antique I. La fable grecque avant Phèdre (disp., 1964); La fable antique II. Les grands fabulistes (1967); Elévation et expansion. Les deux dimensions de Baudelaire (1973). Medudgiver af: Romanproblemer. Teorier og analyser.  Festskrift til Hans Sørensen (1968). Artikler i vidensk. tidsskrifter.

Adresse: Åløkken 48,5681 Bellinge, Fyn.

NØJGAARD Niels sognepræst, dr. theol., R.; f. 21/9 1900 i Virring; søn af proprietær J C Nøjgaard (død 1947) og hustru f. Svendsen (død 1967); gift 24/6 1928 m. Annie N., f. 21 /1 1902 i Sverige, datter af forpagter O R Bay (død 1934) og hustru f. Nielsen (død 1942).

Student (Skt. Andreas kollegium) 1918; univ. guldmed. 1924; cand. theol. 1925, studierejse i udlandet 1926-28; dr. theol. 1929; sognepræst i Udby 1928, ved Set. Mikkels kirke i Slagelse 1937, ved Frederiksberg kirke 1946-70. afsked 1971. Har skrevet: Om Begrebet Synd hos Luther (disp., 1929); Luthers Syn paa Samfundsspørgsmaalene (1932); Luthersk Kirkelighcd (1936): Hvad Luther mente om Sjælesorg (1937); Kirken (s. m. O Holmgaard 1940); Herrens Bord (1942); Marlin Luther (1943); Kaj Munk, Digter og Præst (1945); Ordets Dyst og Daad. Kaj Munks Levnedsløb og Personlighed (1946); Kaj Munk og Diktatorerne (1948); Vand og Aand. En Dansk Daabsbog (1949); Liv efter Døden? (1953); Troen, Kortfattet Kristenlære (1953, 2.udg. 1959); Opdrageren mellem to grøfter (1953). Medredaktør af Luthers værker i udvalg (1962-63).; Mest lever vi når vi dør. 7 skrifter om Kaj Munk (1973). Adresse: Strandvænget 21,6000 Kolding.

NØRBERG Orla generalmajor, K>., HTH., ROHT; f. 28/1 1903 i V-Hæsinge; søn af grosserer I Nielsen (død 1950) og hustru Kristiane f. Hansen (død 1933); gift 8/9 1934 m. Grete N., f. 8/6 1907 på Færøerne, datter af amts- og kredslæge Abraham Metz (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Sofie f. Stilling (død 1959).

Prcmicrløjtn. 1930; kaptajnløjtn. 1937; lærer ved fodfolkets kornet- og løjtnantsskole 1933-36 og 1946-47; tjenstg. i krigsministeriet 1938-45, fuldmægtig 1939; kaptajn 1941; kontorchef i krigsministeriet 1947-49; oberstløjtn. og chef for 15. batl. 1949; chef for nordeuropæiske fælles forsvarsstyrkers stab i Kbh (AFNE-N ATO) 1951 ; stabschef ved region VI1952, ved vestre landsdelskommando 1954; oberst 1955; chef for region I og for 10. regiment 1956; generalmajor og chef for region III samt for 3. division 1959; chef for vestre landsdelskommando 1961 ; afsked 1968. Lærer ved officersskolen 1947-50; medl. af Terrainsportrådet fra 1946; formand for Terrainsportsmærket 1950-56; medl. af FDF's forbundsråd; medl. af Een Verdens nationale komité; guvernør i Rotary 1969-70; præsident for Århus søndre Rotaryklub 1966-67; leder af Rotary ungdomsudveksling (Europa) fra 1971; medl. af »Rotary Nordens« styrelse; amtsformand for Danmarks-Samfundet. Tildelt De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn; Dansk Militært Idrætsforbunds hæderstegn. Adresse: Gormsg. 8,8260 Viby ).

NØRBY Einar kgl. kammersanger, R1., MI&A.p.p.; f. 8/5 1896 i Thisted; søn af lærer Niels Nørby (død 1949) og hustru Kirstine f. Maltesen (død 1919); gift 7/2 1931 m. Guldborg N., f. 1/11 1903 i Kbh, datter af lærer L Chr. Laursen og hustru Christine f. Henrichsen.

Elev af Vald. Lincke og Wilh. Herold; uddannet på Det kgl. Teaters operaskole og i Paris hos Huberty; debuterede 13. maj 1928 på Det kgl. Teater som Mefistofeles i Faust; operasanger ved Det kgl. Teater; kgl. kammersanger 1939. Hovedroller: Figaro i Figaros Bryllup; Leporello i Don Juan; Guglielmo i Cosi fan tutte; Sarastro i Tryllefløjten; Osmin i Bortførelsen fra Seraillet; Pogner i Mestersangerne; Kongen i Lohengrin; Landgreven Tannhäuser; Daland i Den flyvende Hollænder; Henrik i Maskarade; Ramfis i Aida; Samuel i Saul og David; Fyrst Gremin i Eugen Onegin; Henrik i Kilderejsen; Basilio i Barberen i Sevilla; Mester Olivier i Kirke og Orgel; Kejseren i Nattergalen; Porgy i Porgy og Bess: Plumkett i Martha; Sparafucillc i Rigoletto: Colline i Boheme; Johnny i Johnny spielt auf; Ztiniga i Carmen; Grev Ribbing i Maskeballet; Prioren i Skæbnens Magt; Rocco i Fidelio; Kong Nidung i Vølund Smed; Favorinus i Saturnalia: Ptolemæus i Julius Cæsar; Dr. Kofner i Konsulen; talrige oratorier i radio og i provinsen; koncerter i udlandet og gæstespil på operascener.

Medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde; formand for Den kgl. Operas private Pensionskasse; medl. af bestyrelsen i komitéen til uddeling af Läkerolkultur-prisen; medl. af bestyrelsen for Chr. Pr. Jacobsens legat og for Peter Schrams legat, formand for Pensions- og Understøttelsesforeningen for Danske Musiklærere og Musiklærerinder. Tildelt Professor Ove Christensens ærespris 1946, Läkerols kulturpris 1967; Studenternes æreskunstner 1948. Udenl. ordner: Fi.H.R.31.; F.O.A.; I.F.3. Adresse: Nyhavn 10,1051 Kbh K.

NØRBY Ghita skuespillerinde, R.;f. 11/1 1935 i Kbh; datter af kgl. kammersanger Einar Nørby (se denne); gift 1970 m. skuespilleren Jørgen Reenberg (se denne).

Et år på Askov højskole; på Det kgl. Teaters elevskole i to år; skuespillerinde ved Det kgl. Teater, Alléscenen, Det ny Teater, Folketeatret, Gladsaxe Teater.

Hovedroller i Eventyr på fodrejsen, Genboerne, En duft af honning, Gidslet, To på vippen, Næsehornet, Ondine. Balkonen, En skør een. Stolene, Automobilkirkegården, Bryllupsgæsten, Tiggeroperaen, Tre som elsker hinanden. Pelikanen, Cabaret, De fredsommelige, Den herskende klasse, Ægteskab, Den forsvundne cigar, Nattens frelse, Værelset, Donna Johanna, Filantropen, Den stundesløse. Misantropen, Faderen. Stormen, Gamle Dage, Leflercn, Et Dukkehjem. Endv. medvirket i TV-forestillinger og en række film. Modtaget Henkel-prisen 1971 ;Tagea Brandts rejselegat 1974. Adresse: Trørødvænget 2,2950 Vedbæk.

NØRBY Viggo direktør, R1.; f. 4/3 1909 i Odense; søn af sagfører A Nørby, Bogense (død 1923) og hustru Frederikke Christiane f. Justsen (død 1960); gift 11/10 1934 m. Aase N., f. 20/5 1910 i Kongerslev, datter af grosserer Carl Nørgaard (død 1947) og hustru Anna f. Rendbeck (død 1933). Student (Odense katedralskole) 1926; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. s. å.; sekretær u. Kbhs magistrat 1933, fuldmægtig 1937; fuldmægtig i statens bygningsdirektorat 1943, ckspeditionssekr. smstds 1947; kontorchef i ministeriet for byggeri og boligvæsen (nu boligministeriet) 1948, fg. afdelingschef smstds 1952, udnævnt 1953; direktør for Byggeriets Realkreditfond 1959; administrator af Landsbankernes Reallånefond 1959; direktør for Danmarks Skibskre-ditfond 1961 og for A/S Dansk Skibsfinansiering. Sekretær for indenrigsministeriets byggeudvalg af 1940, 1943-46. for bygge- og boligudvalget af 1946, 1946-48 og for bestyrelsen for statens byggeforskningsinstitut 1947-52. Medl. af bestyrelsen for statsboligfonden 1952-59; formand for boligmin.s udvalg vedr. kollektive foranstaltninger 1949-54 og for boligmin.s udvalg vedr. invalideboliger 1952-53; næstformand for Socialpolitisk Forening og formand for foreningens forretningsudvalg 1961-67; medl. af styrelsen for Danmarks statistik 1966; formand for socialmin.s udvalg for rådgivning 1967-71. for arbejdsmarkedsnævnet for Kbh 1970 og for koordineringsudvalget vedr. statsbyggeri (KVS) fra 1971; næstformand i Realkreditrådet fra 1972; medl. af handelsmin.s olienævn fra 1973. Adresse: Ordruphojv. 27,2920 Charlottenlund.

NØRFELT Aage skoledirektør, R1.: f. 24/1 1905 i Århus; søn af børnehjemsforstander Martinus Nørfelt (død 1948) og hustru Ane Kirstine f. Pedersen (død 1938); gift 7/7 1932 m. Ulla N., f. 22/10 1906 i Kbh, datter af sognepræst Andreas Fibiger (død 1937, se Blå Bog 1937) og hustru Ursula f. Rottbøll (død 1927).

Landarbejder 1919-23; præliminæreks. (Horsens) 1923; ansat i vekselererfirma i Kbh 1923-26; løjtnant i res. ved 1. regiment 1928-31; lærereks. 1931; videre uddannelse på Danmarks lærerhøjskole; kommunelærer ved Tjørnegårdsskolen i Gentofte 1931-43; skoleinsp. ved Roskilde kommunale skolevæsen 1943-47; rektor for Frdbg. seminarium 1947-61; skoledir. ved Frdbg. kommunes skolevæsen 1961-70. Medl. af bestyrelsen for KFUM's seminarium 1940-47 og 1964-66; formand for Frihedsrådets lokalkomite i Roskilde 1944-45; medl. af bestyrelsen for Kristeligt Dagblad 1947-54 og for Religionslærerforeningen 1948-54, af seminarierådet 1949-60. af bestyrelsen for Dansk Seminarieforening 1950-55 og for Privatseminarieforeningen 1950-55 (formand 1951-55); medl. af Frdbg. skolekommission 1950-61 ; medl. af bestyrelsen for Pædagogisk Selskab 1952-56. Dansk Bibelskole 1961-66 og af skoleradioens repræsentantskab 1954-70; formand for Kristelig Forening for Børneforsorg 1956-70; medl. af børneforsorgens pædagogiske nævn 1958-64 og af direktionen for Det kgl. Vajsenhus 1961-70.

Har skrevet: Sognepræst A Fibiger (biografi. 1938); Kristendomskundskab (1947); Opdragelsens gyldne Middelvej (1956); Børnenes Bibelhistorie (1958); Den kristne Troslære (1964). Adresse: Maglekildev. 18,1853 Kbh V.

NØRGAARD Carl Aage professor, dr. jur.; f. 15/9 1924 i Ø-Svenstrup; søn af boghandler Edv. Nørgaard og hustru Jensine Kristine f. Kristensen (dod 1928): gfit 17/3 1951 m. cand. jur. Hedvig Hauberg N., f. 7/1 1924 i Adslev, datter af gårdejer Holger Hauberg Jensen og hustru Jensine f. Ruggaard (død 1970).

Student 1949; cand. jur. (Århus univ.) 1954; ansat ved Århus universitet fra 1955 som amanuensis og lektor, som professor i retsvidenskab fra 1964; studieophold i Cambridge 1954-55, i Genève 1958-59; dr. jur. 1962.

Århus universitets referendar fra 1966; formand for studentersamvirket ved Århus universitet 1968. Godsforvalter for Støvringgaard kloster 1966-71; medl. af den europæiske menneskerettighedskommission fra 1973. Har skrevet: The position of the lndividual in International Law (disp., 1962); Forvaltningsret-Sagsbehandling (1972); Administration og borger (s. m. Claus Haagen jensen, 1973) og artikler i faglige tidsskrifter. Adresse: Højlygaard, Skjørring, 8464 Galten.

NØRGAARD Eilert direktør, R.; f. 19/8 1*895 i Skive; søn af provst Carl Leuning Nørgaard (død 1948, se Blå Bog 1947) og hustru Valborg f. Frimodt (død 1951); gift 15/10 1919 m. Else N., f. 25/11 1896 i Meltoft, datter af fh. proprietær H Jul. Jensen og hustru f. Jensen.

Student (Roskilde) 1912; cand. phil. 1913; kontorchef i Forsikrings-Akts. Danske Phønix 1919, prokurist smstds 1920; prokurist i Forsikringsselskabet Nordisk Union, A/S 1923; direktør for Brandassuranceforeningen af 1848 1930-72; docent ved Handelshøjskolen i Kbh 1923-30. Medl. af Dansk Brandværns Komité 1932-38 og 1955-71 samt af bestyrelsen for Dansk Forsikrings Samfund 1937-39; formand for Forsikringsforeningen i Næstved 1939-43; medl. af Dansk Tarifforening's komité 1931-71, af udvalget til anerkendelse af slukningshjælp i landkommuner 1936-51, af bestyrelsen for Assurandørernes Pressebureau 1937-50 og af brandslukningsudvalget af 1950, 1950-71; formand for bestyrelsen for A/S Næstved Diskontobank 1955-70. Adresse: Ringstedg. 40,4700 Næstved. Sommerbolig: Svinø, 4750 Lundby.

NØRGAARD Erik journalist, forfatter; f. 26/7 1929; søn af handelsmand Harry Henriques Nørgaard (død 1962) og hustru Erna f. Pedersen; gift 27/9 1959 m. Ruth N., f. 2/10 1933. datter af handelsmand Valdemar Hansen (død 1939) og hustru EdvardineH(død1968).

Lokalredaktør af Viborg Venstreblad 1946; medarbejder ved og redaktør af Randers Amtstidende 1948-50; medarbejder ved Fyns Venstreblad 1950-51, ved Information 1951-63, ved Politiken fra 1963. Har skrevet: digtsamlingen Frynser (1950): Byen i negativ (1963); Da damerne fik ben (1964); Jazz, guldfeber og farlige damer (1965); Junglepiger og krisetider (1966); Med kærlig hilsen (1969); Hvad enhver kvinde bør vide (1969); Den gik alligevel Granberg (1970); Kampen om U 843 (1970). Medredaktør af Livet i Danmark 1957-67 (1971). Levende billeder i Danmark (1971). Sådan er danske fængsler (1971). Livet og loven (1971). Postkort, der aldrig blev afsendt (1971). Drømmen om kærlighedens glæder (1972). Hvem myrdede Mona (1972). Anna - en fattig piges eventyr (1972). Forræderiet mod sabotørerne (1972), Processen mod »Land og Folk« (1973), Dansk reklames barndom (1973). Flere af bøgerne er bl. a. udkommet i USA, England, Frankrig, Vest-Tyskland, Sverige og Finland. Medl. af Dansk Forfatterforenings bestyrelse 1970-73, af filmrådet 1971-72. Medvirket ved en række kortfilm spillefilm, radio- og TV-produktioner samt deltaget i kunstudstillinger med collager. Tildelt Cavling-prisen 1969. PH-prisen 1970.

Adresse : Tokkekøbv. 15,3450 Allerød.

Sommerbolig: Buasjohus, Tranerås pr. Asarum, Sverige.

NØRGAARD Felix fh. programchef, konsulent ved Danmarks radio, cand. mag., R'.; f. 5/1 1910 i Kbh; søn af redaktør Martin Nørgaard (død 1934); gift 1. gang 13/4 1938 (ægteskabet opløst) m. cand. mag. Grete N. f. Brøndum-Nielsen: 2. gang 21/5 1963 m. overlæge Lise N., f. 7/2 1921 i Odense, datter af forstander, civilingeniør 1 C T Johannesen (død 1969).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1928; stenografassist. i rigsdagen 1929-34; cand. mag. 1936; programsekr. ved statsradiofoniens dramatisk-litterære afd. 1937, programredaktør 1950, chef for- afdelingen 1953, for teater- og litteraturafd. (radio og TV) 1959, for fjernsynets teaterafd. 1964-70; konsulent i massekommunikationsforskning ved Danmarks radio 1970. Medstifter af og formand for Dansk Oversætterforbund 1944-48; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1947-50; medstifter af og formand for Blicher-Selskabet siden 1951 (indstiftet Blicher-prisen 1955); medl. af teaterakademiudvalget 1963-65, af teaterrådet 1963-70, af Henkel-pris komiteen 1965-70; medl. af Group of European Audience Researchers 1971, af det permanente udvalg for massekommunikationsforskning u. forskningsrådene SSFogSHF 1972; formand for Nordisk samarbejdskomité for mediaforskning 1972.

Har skrevet: Maxim Gorkij (1931); artikler i Dansk biografisk Leksikon (fra 1939); Knut Hamsun (1940): red. festskrift til Th. A Muller (1940); Jeppe Aakjær (1941); red. (s. m. Aage Marcus) festskrift til Johannes V Jensen (1943); Hjemstavnsforfatterne (i Danmarks store Digtere, 1944); udg. Th. A Müllers Afhandlinger i Udvalg (1945); Radioteatret 1950-56 (i Tidsskr. f. Radio og Fjernsyn, 1956); TV-teatrets teknik (forelæsninger på Kbhs univ., 1963); St. St. Blicher (1970); artikler om radio/TV i massemedieforskningen. Studierejser: London 1947 (BBC-TV), USA 1962 (TV som universitetsfag) og Japan 1970 (radio/TV-forskning ved NHK). Adresse: Vagtelv. 7,2000 Kbh F.

NØRGAARD Flemming professor, overlæge, dr. med. & odont., R1.; f. 18/8 1907 i Fredericia; søn af assurandør Harald Nørgaard og hustru Cecilie f. Jensen (død 1956); gift 1. gang 15/10 1934 (ægteskabet opløst 1965) m. exam. pharm. Elly N. f. Ottesen; 2. gang 23/4 1966 m. Margareta N.f. Sundius. Student (Skt. Jørgens gymn.) 1925; med. eks. 1932; almen med.-kir. uddannelse 1932-36; lektor i radiologi ved Danmarks tandlægehøjskole 1939. docent 1945, professor 1948-50; dr. med. 1943; dr. odont. 1947; overlæge ved Kbhs kommunehospitals røntgen- og lysafd. 1948-70.

Næstformand i Dansk Radiologisk Selskab 1942-45; gcneral-sekr. for 7th International Congress of Radiology (Kbh 1953): formand for Foreningen af Overlæger under Kbhs Kommune 1954-56 og for Danske Radiologers Organisation 1955-59; medl. af bestyrelsen for Foreningen af offentligt ansatte Overlæger i Kbh fra 1958, formand 1961-64, af repræsentantskabet for alm. danske Lægeforening 1958-59 og 1961-64 og af bestyrelsen for Speciallægeorganisationernes Sammenslutning 1961-64; tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn i radiologi 1962-67; æresmedlem af La Sociedad Mexicana Radiologica 1953 og af Deutsche Roentgen Gesellschaft 1959; Member of the organizing committee of The International Society of Radiology 1953 og Honorary Secretary-Treasurer for dette selskab fra 1953. Honorary Secretary-Treasurer Emeritus 1965; vicepræsident i Council for International Organisation Médical Science. Paris 1965; Honorary Fellow American College of Radiology 1965; Honorary Member British Institute of Radiology 1966; Fellow Faculty of Radiologists, London 1966; Mac Arthur Lecturer Edinburgh 1966; Honorary member The Royal Society of Médecine, London 1969 og Nippon Socictas Radiologica 1970. Har skrevet: Histological changes in the central nervous system in expérimental endogenous gastroprival pellagra in dog and swine (med. disp., 1943); Tcmporomandibular Arthrography (odont. disp., 1947) foruden et antal andre arbejder bl. a. med påvisning af de tidligste røntgenologiske forandringer i Polyarthritis. Adresse: N-Voldg.68,1358 Kbh K.

NØRGAARD Gunnar dr. phil.; f. 23/11 1903 i Neksø; søn af sognepræst I P J Nørgaard (død 1938) og hustru Amalia f. Kornbeck (død 1951); gift 28/4 1930 m. Else N., f. 29/3 1903 i Kbh, datter af direktør P V Fournais (død 1947) og hustru Marie f, Nielsen (død 1908).

Student (Esbjerg) 1922; mag. scient, (geodæsi) 1936; dr. phil. 1946; afdelingsgcodæt ved geodætisk institut 1938, statsgeo-dæt 1946-47; universitetslærer i geofysik og geodæsi ved Lunds universitet (mineralogisk-geologisk institution) 1947; udsendt 1951 af UNESCO til Karachi som rådg. geodæt for Pakistans regering og leder af UNESCO's geofysiske hold i Pakistan 1951-54; etableret eget, mindre laboratorium for fysiske o. a. eksperimentalarbejder.

Har konstrueret og bygget fl. statiske gravimetre. Tildelt Ekstrabladets videnskabelige ærespris for 1946. Adresse: Slotsbjergby, 4200 Slagelse.

NØRGAARD Haldor civilingeniør; f. 28/3 1898 i Århus; søn af etatsråd, bankdirektør Fr. Nørgaard (død 1937, se Blå Bog 1936) og hustru Mary f. Logan (død 1928); gift 17/6 1930 m. Karin N.,f. 12/2 1903 i Kbh, død 1971, datter af sognepræst 1 P Dall (død 1936) og hustru Alma f. Øsgevad (død 1952).

Student (Østre borgerdydskole) 1915; cand. polyt. (bygningsing.) 1921; ansat ved Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsens hovedkontor 1921; ved firmaets afd. i London 1924; leder af afd. for Kbh og Øerne 1925; direktør for Christiani & Nielsen (Siam). Ltd., Bangkok 1930; overing. ved Christiani & Nielsens hovedkontor 1932, adm. direktør i C & N koncernen 1939-46; selvstændig ingeniørforretning 1947; direktør i Svenska Entreprenad A B. Sentab, Stockholm 1949, adm. direktør 1950-65. Medl. af bestyrelsen for Svenska Entreprenad A B. Sentab 1950-69.

Udenl. ordner: SV.31.; Æ.F.2.

Adresse: Brahegatan 49,11437 Stockholm, Sverige.

NØRGAARD Hans landsretssagfører; f. 12/8 1896 i Hornslet; søn af førstelærer Eskild Nørgaard og hustru Kirstine f. Andersen; gift 16/7 1923 m. Agnete N., f. 16/5 1901 i Lyngby på Djursland, datter af højskoleforstander, redaktør Anders Nordahl-Petersen (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Inger f. Nielsen.

Student (Århus) 1915; cand. jur. 1922; dommerfuldm. i Frederikshavn 1922-23; sagførerfuldm. 1923; landsretssagf. 1928, møderet for højesteret; auktionsleder 1935-69. Formand for afdelingsrådet for By- og Landbosparekassen Bikuben; medl. af bestyrelsen for Alpha-Diesel A/S og A/S Frederikshavns Savværk og Tømmerhandel, P Madsen, A/S Frederikshavns Avis m. fl. Adresse: Skanseg. 8,9900 Frederikshavn.

NØRGAARD Ingvar fh. sognerådsformand; f. 30/3 1882 i Hejls; søn af møller Peder Nørgaard og hustru Gedske f. Herning (død 1917); gift 1. gang 3/5 1908 m. Olga N., død 1933, datter af skrædder Niels Persson; 2. gang 16/7 1938 m. Ester N., død 1966, datter af gårdejer Vilh. Knudsen. Lært skomagerhåndværket 1896-1900; på rejser i Tyskland, Schweiz og Frankrig 1901-03; postbud i Lyngby 1908-24; journalist ved Social-Demokraten 1924-28 lokalredaktør ved Social-Demokraten i Lyngby 1928-42.

Formand for Socialdemokratisk Forening i Lyngby 1912-24 og 1928-40; medl. af Lyngby-Tårbæk sogneråd 1913-21 og 1925-52, sognerådets formand 1928-50; medl. af Kbhs amtsråd 1943-54; formand i bestyrelsen for Lyngby-Tårbæk kommunebibliotek 1925-46, i Lyngby-Nærumbanens driftsbestyrelse 1928-50 og for Lyngbykredsens socialdemokratiske kredsorganisation 1928-45; medl. af bestyrelsen for Lyngby Sparekasse 1938-62 og af Dyrehaveudvalget; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1935-53; formand for bestyrelsen for Kbhs Amts Sognerâdsforening til 1950, æresmedlem af foreningen 1952; formand for Danske Gasværkers Tjære Kompagni A/S 1947-53; medl. af forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1948-57 og af styrelsen for Danmarks Sparekasseforening 1949-57. Adresse: Lyngby Rosenvænge 27,2800 Lyngby.

NØRGAARD Ivar fh. minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender; f. 26/7 1922 i Kongens Lyngby; søn af fh. sognerådsformand Ingvar Nørgaard (se denne) og hustru Olga f. Persson (død 1933); gift 1. gang 8/11 1947 m. Inge N., f. 4/12 1920 i Århus, død 1972, datter af disponent Tage Gothenborg (død 1965) og hustru Gerda f. Schollert Larsen; 2. gang 1974 m. Sonja N., datter af skræddermester Leo Saaskin og hustru Anna f. Andersen. Student (Lyngby statsskole) 1941 ; cand. polit. 1947; sekretær i finansministeriet (tolddepartementet) s. å„ i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1948; forstander for Esbjerg højskole 1955; politisk chefredaktør ved Aktuelt 1961, adm. chefredaktør 1964; økonomiminister i ministeriet Krag 1965-68, tili, minister for europæiske markedsanliggender 1967-68; fagleder i nationaløkonomi og statistik på Danmarks forvaltningshøjskole 1969-71; minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender i det tredie ministerium Krag 1971, i ministeriet Anker Jørgensen 1972-73. Formand for de europæiske fællesskabers ministerråd juni-dec. 1973. Knyttet til Politiken som kommentator (EF-stof) fra 1974.

Medstifter af og indtil 1945, næstformand for studenter-organisationen Frit Forum; medl. af Lyngby-Tårbæk kommunes ligningskommission 1953-54 og af Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse 1954-55; medl. af atomenergikommissionen 1956-65; af Socialdemokratiets hovedbestyrelse fra 1961; formand for Arbejdernes Oplysningsforbund 1964-65; medl. af folketinget fra 1966, af lønningsrådet 1968-71, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1968-71, af EF-parlamentetfra 1974.

Har skrevet: Lærebog i Nationaløkonomi (1949); Focus på nationaløkonomien (1964); Din løn og samfundets økonomi (1970); medredaktør og medforfatter af Arbejderhåndbog for samarbejdsudvalg (1954); redaktør og medforfatter af Din økonomi og samfundets (1960). Adresse: Nydamsv. 15,2880 Bagsværd.

NØRGAARD Jens departementschef, K.p.p.; f. 5/9 1910 i Rørbæk; søn af sognefoged, gårdejer Niels Nørgaard (død 1958) og hustru Maren Johanne f. Thisted; gift 10/12 1938 m. Sonja N., f. 27/1 1919 i Rørbæk, datter af sognepræst Carl Stang (død 1936) og hustru Dagmar f. Hansen (død 1973). Student (Viborg) 1931; cand. jur. 1937; derefter dommerfuldm.; ansat i ministeriet for landbrug og fiskeri 1938, sekretær 1940, fuldmægtig 1945, ekspeditionssekr. i fiskeriministeriet 1948, kontorchef 1956, departementschef 1963. Formand for kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser og for bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Fiskeribank. Udenl. ordner: I.F.2*.; Ty.F.R.F.22. Adresse: Strandv. 163,2900 Hellerup.

NØRGAARD Lise redaktør, forfatter; f. 14/6 1917 i Roskilde; datter af grosserer Harry A Jensen (se denne); gift 1951 m. journalist Jens Nørgaard, f. 21/3 1918 i Fårup, søn af gårdejer, kommissionsformand Anders Nørgaard (død 1947, se Blå Bog 1944-1946) og hustru Louise f. Waaben (død 1968). Medarbejder ved Roskilde Dagblad 1935-49, ved Politiken 1949, ved Ugebladet Hjemmet 1968, medredaktør 1969. Studie- og reportagerejser bl. a. til USA, Sovjetunionen, Italien, Frankrig, England, Grækenland, Jugoslavien, Rumænien, Tjekkoslovakiet og Japan.

Medl. af Journalistforbundets repræsentantskab 1952-65, af Danske Kvinders Nationalråd 1956-61, Roskildensersamfun-dets bestyrelse 1946-61, Dansk Kvindesamfunds forretningsudvalg 1966-68.

Har bl. a. udg: Med mor bag rattet (1960); Sorte Syvlinger (1961); Volmer, portræt af en samfundsstøtte (1970); medforfatter til radiospillet Karlsens Kvarter og TV-serien Huset på Christianshavn; manuskriptforfatter til filmene Med mor bag rattet ( 1965), M ig og mafiaen ( 1973). Adresse: Stcenwinkelsv. 12,1966 Kbh V. Sommerbolig: Lærkereden, Karlstrup Strand, 2680 Solrød Strand.

NØRGÅRD Ole arkitekt; f. 2/3 1925 i Viborg; søn af ølhandler Ernst Vilhelm Nørgård (død 1967) og hustru Ane Kristine f. Jensen (død 1970); gift 1950 m. arkitekt Edith N. Student (Viborg) 1943; afgang fra kunstakademiets arkitektskole 1948; selvstændig virksomhed s. m. Edith N. fra 1956. Har især arbejdet med landskabs- og byplanopgaver, herunder Albertslund, Danmarks tekniske højskole i Lyngby, Louisianamuseet og Christianshavn.

S. m. Edith N. tildelt Gentofte kommunes præmie for smukt byggeri (restaurering) 1961 og tildelt 1. præmie i konkurrencen om bebyggelsesplan for Frederiksholmen i Kbh 1967. Tildelt Eckersberg-medaljen 1969. Adresse: Udsigten 1,2820 Gentofte.

NØRGÅRD Per komponist; f. 13/7 1932 i Gentofte; søn af fabrikant Erhardt Nørgård og hustru Emmely f. Christensen. Student (Frdbg. gymn.); diplomeks. (teori, musikhistorie, komposition) fra Det kgl. danske musikkonservatorium 1955; studier hos Nadia Boulanger (Paris) 1956-57; musikanmelder ved Politiken 1958-62; lærer ved det fyenske musikkonservatorium 1958-61, ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1960-65, ved det jyske musikkonservatorium fra 1965. Medl. af bestyrelsen for Dansk Komponistforening fra 1959, for Det Unge Tonekunstnerselskab fra 1957. formand 1965-67; medl. af kunstfondets tremandsudvalg 1965-67 og af kulturudvalget; formand for repræsentantskabet for statens musikråd 1971.

Kompositioner; Kvintet for fløjte, violin, viola, cello og klaver; »Metamorphose« for strygere; Sonate for klaver; 2 symfonier for orkester; Trio for klarinet, cello og klaver: »Triptychon« for blandet kor og orgel; 3 kvartetter for strygere; Konstellationer, koncertfor strygere; Fragment VI for 6 orkestergruppcr; Nocturne, suite for sopran og klaver; scenisk oratorium for unge. for skoleorkester, blandet kor m. m.; operaerne Labyrinten og Gilgamesh; Prisme, for stemmer og ensemble; musik til balletten Den unge mand skal giftes; Babel (scenespil); orkesterværkerne Iris og Luna; fl. klaverstykker; musik til digte, m. m.

Har bl. a. modtaget Lily Boulanger-prisen 1957; 1. pris for bedste udenl. værk (Fragment VI) ved Gaudeamus-festival, Bilthoven 1960; Dansk ballet- og musikfestivals ærespris 1964; Anckerske legat 1964; Harriet Cohen-medaljen for balletmusik 1967; Anne Marie og Carl Nielsens mindelegat 1969; Nordisk Råds musikpris 1974. Adresse: Nørrebrog. 90,2200 Kbh N. Sommerbolig: Hesselbjærg pr. Snøde, Langeland.

NØRGAARD Poul direktør; f. 11/7 1910 i Slagelse; søn af mejerist Martinus Nørgaard (død 1957) og hustru Dagmar Johanne f. Rasmussen (død 1959); ugift.

Præliminæreks. 1926; handelsuddannelse i Slagelse 1926-29; ansættelse i forsk, virksomheder i Slagelse 1929-36; handelseks. 1932; HD 1942; studieophold i England 1935, i Frankrig 1938; ansat i A/S Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik (fra 1971 Superfos a/s), Kbh 1936. prokurist 1949,underdir. 1952, direktør 1964-73.

Udenl. orden: Mar.O.A.3.

Adresse: S-Fasanv. 67,2000 Kbh F.

Sommerbolig: Langagerv. 22-26, Trorød, 2950 Vedbæk.

NØRGAARD Robert Logan direktør, Chr. X Fr.M.; f. 28/1 1897 i Århus; søn af etatsråd, bankdirektør Fr. Nørgaard (død 1937, se Blå Bog 1936) og hustru Mary f. Logan (død 1928); gift 19/8 1921 m. Vibeke N., f. 13/9 1899 i Kbh, datter af nationalbankdirektør F C G Schrøder (død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Astrid f. Koefoed (død 1955). Uddannet i Det Sibiriske Kompagni, Kbh 1913-16, i kompagniets filial i Omsk 1916-17 og i Andersen & Meyer, Shanghai 1918; ansat i Det Almindelige Handels Kompagni's filial i Jokohama 1919-20, i filialen i Marseille 1921, direktør smstds 1922-28; adm. direktør for La Commerciale d'Exportation et d'Importation, Marseille og for Huileries et Savonneries de l'Ouest Africain, Dakar fra 1928; adm. direktør for Les Huileries Marocaines, Casablanca 1948-52. Adresse: »Babiole«, Bouc Bel-Air 13, Frankrig.

NØRGAARD Aage borgmester; f. 1/10 1920 i Holstebro; søn af værkfører Magnus Nørgaard (død 1961) og hustru Marie f. Jensen; gift 13/5 1945 m. Else N., f. 19/3 1924 i Slagelse, datter af kedelpasser Otto Larsen (død 1967) og hustru Karla f. Bohn (død 1963).

Realeks. (Holstebro komm, mellem- og realskole) 1936; udlært som kontorist hos A/S Bendix Tømmerhandel, Holstebro 1940; ansat i rigspolitiet 1943, politiassist. 1966. Medl. af Slagelse byråd fra 1962, borgmester fra 1970. Formand for bestyrelsen for den selvejende institution revalideringsværkstedet RESA, Slagelse fra 1966; medl. af Kommunernes Landsforenings lønudvalg fra 1970, af tilsynsrådet for Sparekassen for Slagelse og omegn fra 1971. Adresse: Irisv. 21,4200 Slagelse.

NØRING Sven fh. direktør, civilingeniør, R.; f 13/7 1893 i Kbh; søn af skoleinspektør M P Nøring (død 1945) og hustru Christine f. Thomassen (død 1942); gift 3/8 1923 m. Elga N., f. 2/7 1899 i Randers, død 1968, datter af købmand I Ove Skipper (død 1914) og hustru Senda f. Thomsen (død 1950). Student (Slomanns skole) 1911; cand. polyt. 1916; assist. ingeniør ved Kbhs vandforsyning s. å.; ingeniør i ingeniørfirmaet A Hermansen, Växjö 1917-18, tekn. leder af samme firmas afd. i Oslo 1918-20; ingeniør hos Kampmann, Kierulff & Saxild, A/S 1920-27; ingeniør hos sidstn. selskab og Saabye & Lerche, A/S ved havne- og broanlæg i Tyrkiet 1927-31; kontorchef i Entreprenørforeningen 1931-39; direktør 1939, adm. direktør 1959-63; kommitteret for bestyrelsen 1964. Medl. af fællesudvalget i h.t. lov om arbejdsforhold 1940-45, af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1941, af akkordlønsudvalget i h. t. lov om off. arbejder og beskæftigelse af arbejdsløse 1946-64, af boligmin.s udvalg vedr. arbejdskraft til byggeriet 1952-63 og af handelsmin.s licitationskommissionen 1955-62; medl. af bestyrelsen for Ejendomsakts. Goto. Adresse: LI. Odinshøj 22.3140 Ålsgårde.

NØRLUND Ib sekretær, mag. scient.; f. 29/8 1917 i Kbh ; søn af direktør for nationalmuseet dr. phil. Poul Nørlund (død 1951, se Blå Bog 1950) og hustru Nanna f. Møller; gift 6/4 1973 m. overlærer Gertrud N., f. 12/4 1933, datter af maskinarbejder Hugo Arbs (død 1966) og hustru Mariane A. (død 1968). Student (Skt. Jørgens gymn.) 1935; cand. mag. & mag. scient, (matematik og teoretisk fysik) 1940; lærer på søofficersskolen 1940-41; assistent på institut for teoretisk fysik 1940-41; sekretær i Danmarks kommunistiske Ungdom 1936-41, kst. formand indtil illegalitet; medl. af Danmarks kommunistiske Partis centralkomité fra 1938; 1941-45: illegal eller indespærret; medl. af folketinget 1945-47 og fra 1973; medl. af Danmarks delegation til FN, 1946 og 1947; sekretær i Danmarks kommunistiske Parti fra 1947, og medl. af forretningsudvalget; redaktør af tidsskriftet Tiden fra 1954. Har skrevet: Undor Theory of Meson Fields (1941); Videnskab i krise (1953); Marxismen i vor tid (1958); Rids af dansk arbejderbevægelses historie (1959); Kommunismen og tidens spørgsmål (1961); Kybernetik (1964); Møde med Vietnam (1966); Weifare State -? (Praha, 1966); Nato-pagten udløber - hvad så? (1967); Det kommunistiske synspunkt (1968); Lenin og nutiden (1970); Den moderne kapitalisme (1972). Artikler i danske og udenl. tidsskrifter og blade. Adresse: Ved Bellahøj 23B, 2700 Brønshøj.

NØRLUND N E professor, dr. phil., SK.DM., FM.L, FHT.p.p.; f. 26/10 1885 i Slagelse; søn af apoteker Alfred Nørlund (død 1925) og hustru Sophie f. Holm (død 1926); gift 28/12 1912 m. Agnete N., f. 2/3 1888 i Næstved, død 1959, datter af direktør Georg Wæver (død 1923) og hustru Emilie f. Quentin (død 1974).

Student (Sorø) 1903; univ. guldmed. for en matematisk afhandling 1908 og for en astronomisk afhandling 1909; mag. scient 1910; assistent ved Kbhs observatorium 1908-12; dr. phil. 1910; professor i matematik ved universitetet i Lund 1912-22; professor ved Kbhs universitet 1922-56; universitetets rektor 1933-34.

Formand for Rask-Ørsted fondets bestyrelse 1928-64; præsident for den baltiske geodætiske kommission 1927-30 og 1934-36; præsident for International Time Commission 1928-48; formand for Nationalkomitéen for Geodæsi og Geofysik 1924-55 og for den danske nationalkomité i Den internationale matematiske Union 1951; præsident for den skandinaviske mathematikerkongres i Kbh 1925; vicepræsident ved den internationale mathematikerkongres i Strasbourg 1920 og i Den internationale astronomiske Union 1928-35; præsident for International Council of Scientific Unions 1934-37; formand for Danmarks matematikundervis-ningskommission 1955-61.

Direktør for geodætisk institut 1923-55; redaktør for Acta mathematica; medl. af redaktionen for Rendiconti di Palermo; medl. af kontrolkomitéen for Nordisk Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1923-73, formand 1946-67; medl. af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab 1931, vicepræsident for samme 1940-56; medl. af konsistorium ved Kbhs universitet 1942-56; efor for den Arnamagnæanske Stiftelse 1946-61.

Medl. af Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1913, af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1916 (selskabets præsident 1927-33), af Société des Sciences i Strasbourg 1920, af Accademia Pontaniana i Napoli 1925. af Kungl. Vetenskapsa-kademien i Stockholm 1925, af Societas scientiarum Fennica i Helsingfors 1926, af Académie des Sciences i Paris 1926, af Accademia Nazionale dei Lincei i Rom 1927, af Deutsche Akademie der Naturforscher i Halle 1927, af Royal Astronomicai Society i London 1935, af Bureau des Longitudes i Paris 1937, af Royal Society i London 1938, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, af det norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1946, af Vetenskapsakadcmicn i Helsingfors 1946, af Det kgl. videnskabelige Selskab i Uppsala 1951. af Societas scientiarum Islandica 1959 og af The New York Academy of Sciences 1960; æresmedlem af Sydsvenska Geografiska Sällskapet 1947, af Société mathématique de France 1952, af Dansk matematisk forening 1955, af Ferdafélag Islands 1953 og af The Royal Institution i London i960; Pariser Akademiets Grand Prix des Sciences 1916; Kungl. Pysiografiska Sällskapets guldmed. 1916; dr. ing. h. c. ved Technische Hochschule i Darmstadt 1936; dr. se. h.c. ved universitet i London 1937; dr. phil. h. c. ved Lunds universitet 1941 ; dr. se. h.c. ved universitetet i Dijon 1950;dr. phil. h.c. ved Oslo universitet 1951; Ole Rømer-medaljen 1954; Vitus Bering-medaljen 1956; dr. agro h.c. ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1958.

Litterære arbejder: bidrag til de lineære Differensligningers Theori (doktordisputats); Vorlesungen über Differenzenrechnung (Berlin, 1924); Leçons sur les séries d'interpolation (Paris, 1926); Sur la somme d'une fonction (Paris, 1927); Leçons sur les équations aux différences finies (Paris, 1929); Videnskabelige Causerier (1923); Bland siffror och tal (Stockholm, 1923); Danmarks Kortlægning (1942); Islands Kortlægning ( 1944).

Har i Acta Mathematica og en række udenl. tidsskrifter publiceret talrige astronomiske og matematiske afhandlinger. De sidste behandler emner fra den højere analyse, i særdeleshed differensligningernes theori. Udenl. ordner: E.Ø.K.2.; R.H.R.22.; F.Æ.L.3.; I.F.L; N.St.O.L; S.N.2'. Adresse: Malmøg. 6,2100 Kbh 0.

NØRLUND Niels chefredaktør, R.; f. 12/8 1924 på Frdbg.; søn af direktør for nationalmuseet, dr. phil. Poul Nørlund (død 195l.se Blå Bog 1950) og hustru Nanna f. Møller; gift 1951 m. Jette N. (dekoreret m. FM.2*.), f. 24/1 1923, datter af arkitekt Terkel H Hjejle (død 1927, se Blå Bog 1927) og hustru Agnes f. Hansen.

Student 1942; medarbejder ved Berlingske Tidende fra s. å.; korrespondent i Berlin 1946, i London 1949. i New York og ved FN 1950. i Washington 1954; udenrigspolitisk medarbejder ved Berlingske Aftenavis 1957, ved Berlingske Tidende 1958; i chefredaktionen 1962; Berlingske Tidendes ansvarh. redaktør 1967; chefredaktør for Det Berlingke Hus 1970. Medl. af Dansk Pressenævn; medl. af bestyrelsen for International Communication Seminars. Tildelt 1965 Award For Distinguished Achievement In lournalism fra Universityof California, Los Angeles (UCLA). Har skrevet: Kampen om Tyskland (1950); Verden siden 1945 (1962); Da krigen kom (1964). Har redigeret: Avisen mellem fortid og fremtid - Berlingske Tidendes jubilæumsbog (1974). Adresse: Kilegård, Langerød, 3480 Fredensborg.

NØRREGAARD Børge Bille fh. overtoldinspcktør, K.p.p.; f. 20/1 1902 på Frdbg.; søn af adjunkt, cand. mag. Halvor Fabritius Nørregaard (død 1923) og hustru Ingeborg f. Bille (død 1965); gift 23/9 1933 m. Karen N., f. 8/5 1903 i Kbh, datter af stiftsskriver, dr. jur. C W Westrup (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Sofie Elisabeth f. Hellmers. Student (Skt. Jørgens gymn.) 1920; cand. jur. 1926; dommerfuldm. i Nykøbing S. s. å.: sekretær i finansministeriet (departementet for told- og forbrugsafgifter) 1931, fuldmægtig 1941. ekspeditionssekr. 1944. kontorchef 1946; overtold-insp. 1950-72.

Medl. af bestyrelsen for legatet C F Lindes Hjælp. Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Jul. Valentiners V. 10,2000 Kbh F.

NØRREGÅRD Georg professor, dr. phil., forfatter, R.; f. 24/8 1904 i Nørre Vedby, Falster; søn af gårdejer Anders Nørregård (død 1948) og hustru Hansine f. Jensen (død 1933); gift 18/10 1944 m. kasserer i patent- og varemærkedirektoratet Else N., f. 12/1 1915 i Fredericia, datter af postkontrollør Jon A Johansen (død 1962) og hustru Henriette f. Harder (død 1963).

Realeks. (Nørre Alslev) 1920; student (privat dimit.) 1922: cand. mag. (historie, dansk) 1928; studerede ved King's College, London 1930-31; dr. phil. (Århus univ.) 1948; fl. studieophold ved udenl. statsarkivcr-, assistent ved Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi 1928-30, medarbejder 1931-37; assistent ved udarb. af Axel Nielsen: Industriens historie i Danmark 1937-39; derefter fri forfattervirksomhed; professor i nyere historie ved Århus universitet fra 1963. Medstifter af Foreningen til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde 1943, medl. af bestyrelsen 1950-64, næstformand 1957, formand 1962-64; medl. af bestyrelsen for Studenterforeningens nordiske fraktion (Dansk-Nordisk Studenterforbund) 1944-49, formand 1947-49; medl. af bestyrelsen for Dansk Videnskabs Forlag A/S 1949 og for Selskabet for Kbhs Historie 1950; medl. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1951; medl. af repræsentantskabet for Akademikernes Samarbejde 1962-64, af Det lærde Selskab i Århus 1963, af Selskabet for Nyere Dansk Historie 1964; formand for Professorforeningen i Århus 1964-70; medl. af styrelsen for Forbundet af Lærere ved de højere Læreanstalter 1964-70, af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde 1966-71. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1967 og af Dansk Militærhistorisk Kommission 1969; medl. af executive Council, World Federation of Scientific Workers 1954-65, vicepræsident 1957-65, korresp. medl. 1966; medl. af editorial board for tidsskriftet Scientific World 1960-69.

Litterære arbejder: Organisationsforsøg blandt landarbejdere (u. medvirken af Hans Jensen, i Skrifter udg. af Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi, 1931); The English Purchasc of thc Danish Settlements in thc East Indies and Africa 1845 and 1850 (i Revue d'Histoire Coloniale, 1933); Entreprenørforeningen 1892-1942; Arbejdsforhold indenfor dansk håndværk og industri 1857-99 (1943); Danske ingeniører fra teknika (1945); Danmark og Wienerkongressen 1814-15 (disp., 1948); De danske etablissementer på Guineakysten og Dansk Vestindien 1880-1917 (i Vore gamle tropckolonier, 1952-53; eng. overs, af 1. del, Boston 1966); Freden i Kiel 1814 (1954); Teknikumuddannede ingeniørers betydning for den danske industri (1955); Fregatten Falster ved Marokko 1753 (1956); Kinesisk forår, rejseindtryk (1958); Københavns vandforsynings historie (s. m. Wilfred Christensen, 1959); Efterkrigsår i dansk udenrigspolitik 1815-24 (1960); Vognfabrikken Scandia. Randers, 1861-1961; Farefulde danske sørejser (1969); Danmark mellem Øst og Vest 1824-39 (1969). Udgivet: Typograf Jens Chr. Lunds Erindringer (1934); Niels Rosenkrantz: Journal du congrès de Vienne 1814-15 (1953); Guvernør Edw. Carstensens indberetninger fra Guinea 1842-1850 (1964). Redigeret: Hvermands verdenshistorie (1953). Medarbejder ved: Knud Kristensen - fra plov til statsror (1949), København før og nu, Danmark før og nu, Københavns snedkerlaug gennem 400 år (1954), Højesteret 1661-1961, Vor Kulturarv (1965-67); III. dansk konversationsleksikon, Vor tids konversationsleksikon, Vor tids leksikon. Hjemmets leksikon, Hagerups konversations leksikon og Nordisk konversationsleksikon. Afhandlinger bl. a. i Historisk tidsskrift, Nordisk tidsskrift, Fortid og Nutid, Historiske meddelelser om København, Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Jyske samlinger, Aviskronikker. Adresse: Dag Hammarskjölds Allé 1,2100 Kbh 0.

NØRREGAARD Inger dommer; f. 1/1 1917 i Kbh; datter af smedemester Chr. Nørregaard (død 1949) og hustru Mathilde f. Andersen (død 1959); ugift.

Student (Rysensteen gymn.) 1935; cand. jur. 1945; sagfører-fuldm. i Kbh s. å.; dommerfuldm. ved kriminaldommercmbe-det i Vejle 1945-56, i Maribo 1956-61, ved kriminaldommerembedet i Lyngby 1961-66; sekretær for landvæsenskommis-sionen for Maribo amt 1956-61; dommer i Frdbg. birkerets 2. afd. 1966. Adresse: Stengårdsvænge 105,2800 Lyngby.

NØRREGAARD-MADSEN Børge fabrikant, direktør; f. 7/11 1910 i Kbh: søn af funktionær ved DSB Mads N Madsen (død 1967) og hustru Josepha f. Hansen (død 1946); gift 16/10 1938 m. Karen Margrethe N-M., I". 30/1 1916 i Esbjerg, datter af møllermester Klaus Klausen (død 1965) og hustru Nielsine f. Kristensen (død 1952). I handelslære i Kbh 1926; uddannelse i Kbh og provinsen; ansat i A/S Th. Wessel & Vetts Fabriker 1939, chef for damekonfektionsfabriken 1942, underdir. i selskabet 1953, direktør 1954-62; direktør for Maddox A/S 1962, overtaget firmaet 1967 og viderefører dette som personligt firma. Mcdl. af bestyrelsen for Danske Damekonfektionsfabrikan-ters Forening 1954-71 (formand 1959-67) og for Tegne- og Kunstindustriskolen fra 1960. Adresse: Frihedsv.4.2960 Rungsted Kyst.

NØRRETRANDERS Bjarne professor, dr. phil., R.; f. 20/4 1922 i Svendborg; søn af kunstmaler Johannes Nørretranders (død 1957) og hustru Inge f. Preetzmann-Aggerholm (død 1954); gift 5/12 1953 m. socialrådgiver Yvonne Levy, f. 14/1 1920 i Kbh, datter af forfatteren Louis Levy (død 1940, se Blå Bog 1939) og hustru malerinden Margrete Levy (død 1962, se Blå Bog 1962).

Student (Helsingør) 1940; medarbejder ved dagbladet Information 1948-53; mag. art. (slavisk filologi) 1954; universitetsadjunkt ved Kbhs universitet 1958, amanuensis 1961, docent 1966, professor i østeuropæisk historie 1969; dr. phil. 1964. Dekan for det humanistiske hovedområde 1971-74. Studierejser: Tjekkoslovakiet 1946-48, Polen 1947, -50, -57 og -61, Jugoslavien 1952, Sovjetunionen 1958, USA 1965-66. Medl. af bestyrelsen for Dansk Magisterforening 1960, formand 1967-68; medl. af Akademikernes Samarbejdsudvalgs forretningsudvalg 1966, formand 1968-71; medl. af det sagkyndige udvalg u. regeringsudvalget vedr. Danmarks sikkerhedspolitik 1968-70; medl. af Dansk israelsk Selskabs forretningsudvalg 1969, af Det udenrigspolitiske Selskabs bestyrelse 1970.

Har skrevet: Tjekkoslovakiets forvandling (1955); Ivan den Skrækkelige i russisk tradition (1956); Østeuropa under Moskvas herredømme (1957); Tito melian ost og väst (Stockholm, 1958); Ivan den Skrækkeliges brevveksling med fyrst Kurbskij (1959): Gomulkas Polen (1960); The Shaping of Czardom (disp., 1964, 2. udg. London 1971); Den russiske revolution (1967). Bidrag til lærebøger, dagblade og tidsskrifter samt radio og TV. Adresse: Kulsvierparken 71,2800 Kgs. Lyngby.