T

 

TAARNHØJ Palle

TABOR Hans

TAGE-HANSEN Erik

TAGE-JENSEN Asger

TAKSØE-JENSEN Otto

TAMBOE Hans Adam

TAMM Henrik

TANG-PEDERSEN Christen

TARP Jørgen

TARP Lauritz C

TARP Sv. Erik

TAUL Tage

TEGNER Carlos

TEICHERT Frits

TEILMAN JØRGENSEN Mogens

TEILUM Gunnar

TEISEN Frederik

TEISEN Gustav

TEISLEV Richard

TEIST Frederik

TEJSEN Aage Valdemar Strøm

TELMANYI Anne Marie

TELMANYI Emil

TEMLER Jørgen

TESCHL Leopold

TESDORPF Edward

TETENS Hans

THAARUP Carl Gjersing

THAARUP Mogens

THAARUP Poul

THAL-JANTZEN Valdemar

THALE Knud

THAMDRUP Erik

THAMDRUP Harald

THAMSEN Ole S

THANING Kaj

THASTUM Erik

THAULOW Asker

THAYSEN Eigil Hess

THAYSEN Ejnar Hess

THAYSEN Jørn Hess

THEILGAARD Gustav

THEILGAARD Wigo

THEJLS Henry

THELLE Poul

THERKELSEN Frederik

THERKELSEN Jørgen

THERKILDSEN Børge

THESTRUP Knud

THIEDE Sven E

THIEDEKE Ryan

THIELSEN Eigil

THING Eric

THING MORTENSEN Arne

THINGGAARD Valdemar

THINGHOLM Svend

THIRSTRUP Jens Chr.

THISTED Valdemar Gjeding

THODBERG Christian

THOFT Knud Lund

THOLSTORF Ove Tholstrup

THOLSTRUP Jørgen H

THOLSTRUP Knud

THOLSTRUP Laurits

THOLSTRUP Svend K

THOMAS Lemont

THOMASEN Eivind

THOMASEN Frederik

THOMASEN Ole

THOMASEN Svend Thorkild

THOMASSEN Ejnar

THOMASSEN Esben Harder

THOMASSEN Ole

THOMMESEN Anna

THOMMESEN Erik

THOMSEN Aage Aleth

THOMSEN Albert Lie

THOMSEN Alex Brask

THOMSEN August de Fine

THOMSEN C C

THOMSEN Carl Christian

THOMSEN Carl Poul

THOMSEN Christian

THOMSEN Christian Laurits

THOMSEN Edvard

THOMSEN Erik

THOMSEN Erik Risbjerg

THOMSEN Ernst

THOMSEN F Davids

THOMSEN Gregers

THOMSEN Grethe Risbjerg

THOMSEN Gudrun Refslund

THOMSEN Gunnar

THOMSEN H L

THOMSEN Hartvig

THOMSEN Helge

THOMSEN Henry

THOMSEN Hjalmar

THOMSEN Ivan Aksel Brask

THOMSEN JENSEN Kr.

THOMSEN Jacob

THOMSEN Karl V

THOMSEN Knud

THOMSEN Knud Leif

THOMSEN Kurt

THOMSEN Mathias

THOMSEN Niels

THOMSEN Ole Werner

THOMSEN Orla

THOMSEN Ove

THOMSEN Poul

THOMSEN Rudi

THOMSEN Sven Folmer

THOMSEN Thormod

THORBEK Grete

THORBORG Johs.

THORDAL-CHRISTENSEN Aage

THORKELIN Frederik

THORKIL-JENSEN Niels

THORLACIUS-USSING Viggo

THORLUND JEPSEN Gunnar

THORLØ Herman

THORN Niels A

THORNDAHL Bent

THORNDAHL Heinrich

THORNING CHRISTENSEN Svend

THORNING-PETERSEN Rudolph

THORSEN C C

THORSEN GAL

THORSEN Jens

THORSEN Jens C

THORSEN Niels

THORSEN Nikolaus

THORSEN Otto

THORSEN Poul

THORSEN Svend Aage

THORSSON Nils

THORUP Kirsten

THORUP Knud

THORUP L

THORUP Mogens C

THORVILDSEN Knud

THOSTRUP Bjørn Jørgen

THOSTRUP Svend

THOUSIG Erik

THRANE Axel

THRANE Eigil Waldemar

THRANE Erland

THRANE Hans Erik

THRANE Olaf

THRANOW Hans

THRIGE LAURSEN Harry

THUBORG Anders

THUESEN Alfred

THUESEN Axel Kragh

THUESLEV Hans

THULSTRUP Hans Otto

THULSTRUP Niels

THUNE ANDERSEN William

THUNE Erik

THYBO Leif

THYBO-LINDEMANN Kelvin

THYGESEN Frants

THYGESEN Georg

THYGESEN Helge

THYGESEN Inge

THYGESEN J C

THYGESEN J V

THYGESEN Jørgen M

THYGESEN Niels

THYGESEN T K

THYKIER Ib

THYREGOD Ib

THYSSEN Erik Pontoppidan

THYSSEN Johannes

THYSTRUP Jørgen

THØGERSEN Finn

THØGERSEN Hans Ih.

THØGERSEN Rudolf

TIDEMAND Kaj Vilhelm

TIDEMAND-PETERSSON Bengt

TIEMROTH Edvin

TIEMROTH Einar

TIKJØB Jette

TILLGE Paul

TILLISCH Erik

TILLISCH Frits G

TILLISCH Palle

TINGLEV-HANSEN Henry

TJALVE Erik

TJALVE Gunner

TJUR Carl

TJØRNEHØJ Erik

TOBIASSEN Tobias

TOFT Gudmund

TOFT H C

TOFT Hans Christian

TOFT Hans-Iver

TOFT Lauritz

TOFT Paul

TOFT RASMUSSEN F

TOFT-NIELSEN Børge Gunner

TOFTE Hans V

TOFTE Karen

TOFTEMARK Christian

TOFTHØJ Erik

TOGEBY Knud

TOKSVIG Claus

TOKSVIG Frithjof

TOKSVIG Signe

TOLDAM Aage

TOLDERLUND-HANSEN Gustav

TOLSTRUP Flemming

TOLSTRUP Jørgen

TOLSTRUP Kai

TOLSTRUP Leif

TOLSTRUP Niels

TOMDRUP Bernhard

TONBOE Aage A

TOPSØE Haldor

TOPSØE-JENSEN Aage

TOPSØE-JENSEN Hans

TOPSØE-JENSEN Helge

TOPSØE-JENSEN Jørgen Bohr

TOPSØE-JENSEN Torben

TORBØL H C

TORDRUP S A

TORKILD-HANSEN Carl

TORKILD-HANSEN Estrid

TORNEHAVE Hans

TORNØE Jørgen

TORP-PEDERSEN Alf

TORP-PEDERSEN Emil

TORP-PEDERSEN Uffe Hove

TORPE Harald

TORSSELL Kurt

TOTTRUP Aage Faurschou

TOUBRO Søren Kristian

TOUGAARD PEDERSEN Th.

TOVBORG JENSEN Aksel

TOYBERG-FRANDZEN Harry

TRAMPE Christian greve

TRAMPE Karl Christian greve

TRAMSEN Helge

TRANEKJÆR RASMUSSEN Edgar

TRAUELSEN Svend Aage Hyldgaard

TRAUTMANN Erik

TRAUTMANN Ernst

TRAUTNER Kjæld

TREDE Yngve

TRESCHOW Cecil

TRESCHOW Chr.

TRIER Adam

TRIER Finn

TRIER Mogens

TRIER MØRCH Ibi

TRIER PEDERSEN Poul

TRIER Svend

TROCK Paula

TROCK-JANSEN Ole

TROELS-SMITH Axel

TROELS-SMITH J

TROELS-SMITH Viggo

TROELSEN Johannes C

TROENSEGAARD-HANSEN Erling

TROENSEGÅRD Harris

TROLBORG Søren

TROLLE Birger

TROLLE Dyre

TROLLE Ib

TROLLE Jørgen

TROLLE-SCHULTZ Erik

TRUELSEN Asger

TRUELSEN Frithiof

TRUELSEN Svend

TRUMPY Georg

TRYDE Th.

TSCHERNING Adam

TULINIUS Finn

TUXEN Ebbe

TUXEN S L

TWOREK Wandy

TYBJÆRG HANSEN Anders

TYNDESKOV Hans

TØFFNER-CLAUSEN Gerner Marinus

TØGERN Jesper

TØNNESEN Ebbe

TØNNESEN Hans

TØNNESEN Jørgen

TØNNESEN Mads Per

TØNNESEN Mogens

TØRNING Kjeld

TØRRING Nils

TØTTRUP Aage Faurschou

TØTTRUP Erik

TÜCHSEN Viggo

TABOR Hans ambassadør, f. 25/4 1922 i Kbh; søn af afdøde elektroinstallatør Svend Rasmussen og hustru Dagny f. Tabor;gift 15/4 1945 m. Inger T.,f. 27/6 1921 i Birkerød, datter af afdøde isenkræmmer Carl Petersen og afdøde hustru Emilie f. Petersen.

Cand. polit. 1948; sekretær i OEEC's generalsekretariat, Paris s. å., i udenrigsministeriet 1950, ved den danske delegation ved OEEC, Paris 1952, i udenrigsministeriet 1956; assist. generalsekr. ved Sammenslutningen af Brugere af Suez-Ka-nalen (SCUA) 1957; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1958; økonomisk rådgiver ved Danmarks Mission ved Det europæiske økonomiske Fællesskab (CEE) og EURATOM 1959, chef for missionen ved disse sammenslutninger samt ved Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (CECA) 1961, overord, gesandt og befuldmægtiget minister 1961, ambassadør 1963; Danmarks faste repræsentant ved FN, New York 1964, Danmarks repræsentant i FN's sikkerhedsråd. New York 1967; udenrigsminister i ministeriet Krag 1967-68; overord, og befuldmægtiget ambassadør i Rom 1968. tili, i Valletta. Malta 1969; Danmarks faste repræsentant ved Forenede Nationer i New York 1974.

Har skrevet: Danmark og Marshallplanen (1952); De Seks og det økonomiske Samarbejde i Vesten (1961). Artikler i dagblade og tidsskrifter. Adresse: 235 East 42. Street, New York, N.Y. 10017, USA.

TAGE-HANSEN Erik overkirurg, dr. med.; f. 10/10 1909 i Kbh; søn af overkirurg Cai Tage-Hansen (død 1926, se Blå Bog 1926) og hustru Elisabeth f. Harder; gift 5/12 1939 m. Tenna T-H.,f. Andersen, f. 4/1 1906.

Student (Århus) 1928; med. eks. 1935; dr. med. (Kliniske og Eksperimentelle Undersøgelser over Vitamin K) o1940; uddannelse i Kbh og Hillerød; afdelingslæge ved Århus kommunehospital 1953-54; lektor i kirurgi ved Århus universitet i 1954; overkirurg ved Aalborg kommunehospital fra 1954.

Ledende senior i Århus Studenterforening i 1954; medl. af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1955-59. Adresse: Dronn. Christines V. 5,9000 Ålborg.

TAGE-JENSEN Asger statsskovrider, R'.p.p.; f. 14/12 1913 i Knebel; søn af sognepræst Viggo Tage-Jensen (død 1948) og hustru Mik. f. Mikkelsen (død 1966); gift 18/5 1944 m. Anne T-J., f. 13/11 1922 på Krabbesholm, datter af kammerherre, hofjægermester Jens Juel (se denne).

Student (Rungsted) 1931; forstkand. 1937; forstassist. ved det Pctersgaardske distrikt 1937; assistent ved lystskovdistriktet 1938, forstassist. ved statsskovvæsenet 1942; fuldmægtig i direktoratet for statsskovvæsenet 1946, kst. skovrider smstds 1949; skovrider for Jægersborg skovdistrikt 1950. Formand for afløsningen af jagtretten i Kbhs amt 1960-67, for Fuursø-Møllestrøms I/S 1955-57, 1963-66 og 1971-73, for østre slatsskovkreds fra 1966; medl. af bestyrelsen for Dansk Skovforening fra 1961, af Dansk Skovforenings handelsud-valg fra 1966, og af bestyrelsen for det Gyldenfeldske forsti, legat fra 1953; medl. af Danmarks Naturfredningsforenings naturfredningstekniske udvalg fra 1964. formand 1966-72, medl. af hovedstyrelsen og forretningsudvalget fra 1966, vicepræsident 1972; medl. af Danmarks Naturfonds styrelse 1969, af nationalkomitéen vedr. europæisk naturfredningsår 1970 og det europæiske bygningsfredningsår 1975; medl. af det af den forstlige forsøgskommission nedsatte gødningsud-valg 1965, af styrelsen for Bellevue strandpark fra 1965 og A/S Sambak fra 1971. Statens tilsynsførende med Charlottenlund strandpark 1965; formand for Statsskovriderforeningen og medl. af bestyrelsen for Danske Forstkandidaters forening 1968-70. Censor ved skovbrugseksamen 1972. Tildelt Dansk Camping Union's ærestegn. Udenl. ordner: I.F.2.; U.F.4.; S.Kr.4.; Tun.R.O.4. Adresse: Boveskovgaard, 2930 Klampenborg.

TAKSØE-JENSEN Otto landsdommer, K.; f. 5/11 1907 i Odense; søn af købmand Hans Jensen (død 1930) og hustru Karen f. Larsen (død 1941); gift 3/6 1933 m. Ellen T-J., f. 16/2, datter af købmand P E Petersen (død 1937) og hustru Elna f. Asmussen (død 1932).

Student (Odense katedralskole) 1926; cand. jur. 1933; dommerfuldm. i Odense herred s. å., i Faaborg 1935; statsadvokatfuldm. i Aalborg 1937; auditør i hæren 1939; dommer i Kbhs byret 1945, i østre landsret 1955. Formand for Danmarks Frihedsråds lokalkomité for Fredericia 1944-45; næstformand i boligretten for Kbh 1952-54, formand i 1954; medl. af udvalget af 1952 vedr. udlæg og udpantning; formand for det i h. t. lov af 7/6 1958 nedsatte nævn vedr. fordeling af visse fra udlandet modtagne erstatninger; formand for Danske Arkitekters Landsforbunds voldgiftsret 1961, for det i apotekerlovens § 16 omhandlede nævn 1962 og for overlandvæsenskommissionen for 1. område 1964-69; medl. af præsidiet for voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed 1972. Adresse: Attemosev. 54, Søllerød. 2840 Holte.

TAMBOE Hans Adam oberst, K. DM., HTH.; f. 11/10 1891 i Kbh; gift 6/5 1938 m. Gerda T, f. 26/12 1903 i Kbh. datter af skoleinspektør N O Westberg (død 1935) og hustru Julie f. Poulsen (død 1952).

På hærens elevskole 1906-09; reserveintendant 1913; intendant 1916; tjenstg. i krigsministeriet 1919-20 og 1922; kursus i overordnet forplejningstjeneste 1923-24; overinten-dant 1924; tjenstg. i krigsministeriet 1924-26 og ved generalkommandoen 1926-27; divisionsintendant ved 2. jydske division 1927-29; kontorchef i krigsministeriet 1929-37; Stabsintendant 1933; stabschef ved forplejningskorpset og tili, til tjeneste i krigsministeriet 1937; ligestillet med oberst 1938; lærer ved hærens officersskole 1940; afdelingschef i krigsministeriet 1946-50; til rådighed for forsvarsministeriet 1950-51; chef for forsvarets materialintendantur 1951-56; oberst i forsvarets intendanturkorps 1951; afsked 1956. Medl. af bestyrelsen for Foreningen Elevskolens Minde fra 1935, formand 1937-43; formand for Intendantforeningen 1945-51 ; kirkeværge for Garnisons kirke 1953-55. Æresmedlem af Intendanturofficersforeningen 1962. ldrætsmærkct i guld 1951.

Deltaget i Nijmegen-marchen 1968 og tildelt fortjenstkors for marchdygtighed; deltaget i Hærvejsmarch og i Nijmegen-marchen 1969,1970,1971,1972 og 1973. Adresse: Amagerfælledv. 34,2300 Kbh S.

TAMM Henrik højesreretsdommer. K.; f. 29/4 1909 i Kbh;søn af byfoged H J F Tamm (død 1914, se Blå Bog 1913) og hustru Mary Cecilie f. Friis (død 1951); gift 12/2 1944 m. Lizzie T., f. 26/3 1913 i Randers, datter af dommer Hans Chr. Knutzen (død 1937, se Blå Bog 1937) og hustru Gertrud f. Boldsen (død 1971).

Student (Metropolitanskolen) 1927; cand. jur. 1932; fuldmægtig ved Færø amt 1932; sekretær i justitsministeriet 1935, fuldmægtig 1939, ekspeditionssekr. 1942; dommer i Kbhs byret 1945, i østre landsret 1952, i højesteret 1958. Konstitutioner som vicepræsident for sø- og handelsretten i Kbh, civildommer i Kbhs amts søndre birk m. v. Formand for udvalget ang. ejerlejligheder m. m. af 1963; medl. af præsidiet for Dansk ingeniørforenings voldgiftsret; medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens domssamling; formand for vold-giftsnævnet og voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jernbaneerstatningskommissionen, vaigbarhedsnævnet, tvangslicensnævnet m.m.; 1969 kommissionsdommer i sagen ang. jernbaneulykken ved Odense. Formand for Helligånds sogns menighedsråd 1963. Adresse: Strandv. 16B, 2100 Kbh 0.

TANG-PEDERSEN Christen kreditforeningsdirektør, R.; f. 5/11 1915 i Rindum: søn af skræddermester L Tang-Pedersen (død 1957) og hustru Elise f. jensen (død 1967); gift 9/1 1954 m. Anni T-P., f. 22/2 1918 i Holbæk, datter af snedkermester Carl Sørensen (død 1949) og hustru Christine f. Andersen (død 1968).

Præliminæreks. 1931; afgangseks. fra handelsskole 1937 og studenterkursus 1944; mæglereks. 1952. Uddannelse og ansættelse indenfor administration, regnskabs- og finansvæ-sen 1932-49; bogholder i Husmandshypotekforeningen for Danmark 1949. kontorchef 1953, adm. direktør 1956, efter sammenslutning af Østifternes Land-Hypothekforening og Husmandshypotekforeningen til Provinshypotekforeningen for Danmark, adm. direktør i denne fra 1965, efter yderligere sammenslutning med andre realkreditinstituter til Kreditforeningen Danmark, direktør i denne fra 1972. Formand for hypotekforeningernes stående fællesudvalg 1970-72; medl. af kommissionen vedr. landbrugets kreditforhold 1957-58, af boligmin.s udvalg vedr. realkreditlåns amortisationstid 1965, af realkreditkommissionen af 1966, af den danske bestyrelse for Samrådet mellem nordiske realkreditinstitutioner og af bestyrelsen for direktør Vilhelm Nielsens mindefond. Adresse: Ahlefeldtsg. 16,1359 Kbh K. Sommerbolig: Løserup Strand pr. Udby.

TARP Jørgen bankdirektør; f. 25/6 1920 i Kolding: søn af bankdirektør Villiam Tarp (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Frida f. Sørensen; gift 14/2 1948 m. Anna T, f. 18/6 1923 i Kbh, datter af fh. overlæge dr. med. Frans Djørup (se denne). Student (Kolding) 1939; HA 1941, HD i bankvæsen 1946; statseks. ejendomsmægler; ansat i Magasin du Nord's planlægningsafd. 1941, i Privatbanken i Kbh 1942-47, i Hambros Bank Ltd., London 1947-48, i l'Union Européenne Industrielle & Financière, Paris 1949, i Kolding Laane- og Diskontokasse s. å., fuldmægtig 1952; kontorchef i A/S Hjørring Diskontobank 1955; direktør i Banken for Holbæk og Omegn 1960, fra 1968 i banksammenslutningen Sjællandske Bank A/S, formand for direktionen fra 1972. Medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening 1966-70 og repræsentantskabet for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1966-70, af repræsentantskabet for Dansk Landbrugs Realkreditfond 1966-71; formand for bestyrelsen for Bankernes EDB central 1970; medl. af bestyrelsen for Holbæk seminarium. Adresse: Kalundborgv. 67,4300 Holbæk.

TARP Lauritz C fh. stabslæge, R.DM., FHT, D.r. K. M.; f. 22/11 1892 i Nakskov; søn af købmand Julius Tarp (død 1933) og hustru Marie f. Møller (død 1948); gift 2/12 1922 m. Inger T, f. 19/12 1894, datter af oberst A C L Brandt (død 1939) og hustru Johanne f. Hoffmeyer (død 1950). Student (Herlufsholm) 1911; med. eks. 1918; hospitalsuddan-nelse 1918-30; reservelæge i hæren 1918-19; studierejse til Paris 1927; specialistanerk. (kirurgi) 1928; prakt. i Viborg fra 1930; overlæge i hæren s. å.; chef for Garnisonssygehusct i Viborg 1930-45; stabslæge 1943; divisionslæge ved jydske division 1945; kommandolæge ved vestre landsdelskommando 1950, ved østre landsdelskommando 1953-57; stabslæge I i forsvarets lægekorps 1951-57. Visitator ved Kbhs amts sygehus i Gentofte 1957-66.

Medl. af Studenterforeningens seniorat 1912-13; næstformand for Dansk Røde Kors' Viborg afd. 1940-53; medl. af Viborg katedralskoles skolenævn 1941-47; af Frihedsfondens lokalkomité for Viborg 1946-53, af bestyrelsen for Dansk Røde Kors' vuggestue Videbechs Minde 1948-53 og af bestyrelsen for Viborg Kunstforening 1949-53; formand for Dansk militærmedicinsk Selskab 1956-59. Adresse: Ejgårds Tværv. 12,2920 Charlottenlund.

TARP Sv. Erik komponist, direktør. R.; f. 6/8 1908 i Thisted; søn af driftsbestyrer cand. polyt. P H Tarp (død 1929, se Blå Bog 1928) og hustru Valborg f. Petersen (død 1961); gift 1. gang 1934 m. Johanna (Jopie)T, f. 26/9 1910 i Viborg, datter af overlæge Knud Rosenstand (død 1959, se Blå Bog 1959) og hustru Wilhelmina f. de Vries; 2. gang 1954 m. Aase Gyrithe T, f. 24/10 1922 i Førslev, datter af restauratør A Rising og hustru Yrsa f. Ingemann Jensen.

Student (Kolding) 1927: Det kgl. danske musikkonservatoriums store eks. 1931 ; studierejser i Tyskland, Østrig og Holland 1933 og 1937; lærer ved Det kgl. Teaters operaskole 1936-40, ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1936-42 og ved statens lærerhøjskole 1941-45; undervisningsassist. ved Kbhs universitets musikvidensk. laboratorium 1939-47; fra 1938 musikkonsulent, fra 1961 adm. direktør i Koda; musikkonsulent ved Danmarks radio 1956-62; administrator for Edition Dania 1941-60.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Komponist-Forening 1936-61, for dennes jubilæumsfond 1938-48, for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik fra 1941, formand 1961-64; medl. af bestyrelsen for Wilhelm Hansens Musikforlags Legat fra 1942 og for Dansk Filmforbund 1947-50; medl. af Det Danske Selskab's musikudvalg 1951-59; næstformand for Dansk Tonekunstner Forening 1952-65; formand for Musikkonservatoriets Lærerforening 1940-42; medl. af bestyrelsen for Nordisk Copyright Bureau fra 1960 og for Dansk selskab for ophavsret fra 1962; censor (i komposition) ved Det kgl. danske musikkonservatorium.

Har komponeret orkesterværker (symfonier, suiter, ouverturer m. m.), dramatiske arbejder, bl. a. musikken til balletterne Den detroniserede Dyretæmmer (Det kgl. Teater, 1944) og Skyggen (Det kgl. Teater, 1960), operaerne Prinsessen i det Fjerne (Det kgl. Teater, 1953) og »9.90« (TV. 1962), korværker, kammermusik, klavermusik og sange, skuespil- og hørespilmusik samt musik til en lang række film; har skrevet kronikker og artikler bl. a. om musikalske emner samt holdt foredrag om musik bl. a. i radioen. Adresse: Chr. Winters V. 19,1860 Kbh V.

TAUL Tage landsdommer, R'.; f. 19/1 1917 i Middelfart; søn af maskinmester A H Taul (død 1961) og hustru Magdalene f. Madsen; gift 13/10 1940 m. Sigrid T., f. 27/3 1915 i Middelfart, datter af handelsgartner Johannes Rask (død 1967) og hustru Karen f. Hansen.

Student (Viborg) 1935; cand. jur. 1942; politifuldm. i Varde s. å.; ansat i justitsministeriet 1943, sekretær 1946, fuldmægtig 1952, ekspeditionssekr. 1954; dommer i Kbhs byret 1956, i østre landsret 1965.

Opmand i bygningssnedkerfagets voldgiftsret fra 1959; mæglingsmand ved forligsinstitutionen 1966. Adresse: Uglevangen 34,2830 Virum.

TEGNER Carlos direktør, R.; f. 28/1 1902 i Kbh; søn af generalkonsul Ludvig Tegner (død 1924, se Blå Bog 1924) og hustru Helga f. Stiebitz (død 1929); gift 17/12 1949 m. Ulla Kate T f. Rasmussen.

Udgået fra Østre borgerdydskole; ansat i Bang & Tegner A/S 1918, prokurist smstds 1925, adm. direktør 1930-72, kommitteret fra 1972; jugoslavisk vicekonsul i Kbh 1930-37. Formand for Dansk-Jugoslavisk forening 1932-37; næstformand for Den kirurgiske og medicinske Branche-Organisation 1947-57; formand for statens beredskabslager for sygepleje 1950-52; medl. af dansk standardiseringsråds udvalg vedr. infusionsapparatur 1950-70; medl. af medicinalnævnet fra 1950, af sundhedsstyrelsens udvalg for rekommandationer vedr. medicinske utensilier (MEDU) 1964-68; formand i bestyrelsen for Gefion Film A/S 1937-49. for Astra Gruppen 1948-65, for Toldbodens Papir- og Handelsakts.; medl. af bestyrelsen for Bang & Tegner A/S, for Fabrikant, generalkonsul Ludvig Tegner og hustru Helga f. von Stiebitz' mindelegat; medl. af Dansk Revyforfatter- og komponistforbund (har u. pseudonymet Jim Barry komponeret og udg. film-, schlager- og underholdningsmusik). Adresse: Travervænget 14,2920 Charlottenlund.

TEICHERT Frits forstander; f. 7/5 1925 i Egernsund; søn af husmand, folketingsmand Fr. Teichert og hustru Dora f. Hilmer (død 1966); gift 1/4 1953 m. Inge T., f. 1/8 1929 i Gråsten, datter af forstander L Lauridsen og hustru Thea f. Brande.

Uddannet ved landbruget; elev på efterskole, højskole og landbrugsskole; gymnastiklærer fra Danmarks højskole for legemsøvelser 1946; agronom 1951; landbrugslærer på Fjordvang landboskole 1951-52 og på Kalø landboskole 1952-55; forstander for Kalø landboskole 1955-63, for Nordisk landboskole, Odense fra 1963. Forpagter af Søgård Møllegård ved Kliplev 1959, ejer fra 1966.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Agronomforening 1952-63, af Landbrugets radioudvalg 1959-63, af Landbo-Forum, Jordbrugernes oplysningsforbunds bestyrelse og forretningsudvalg 1960-67 og af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1963-70; medl. af bestyrelsen og næstformand for Selskabet for Fremtidsforskning fra 1968; formand for Tarup-Pårup Idrætsforening fra 1972; præsident for Odense Carolinekilde Rotary Klub 1966-67 og guvernør for Rotary distrikt 146 1974-75.

Har skrevet pjecer og artikler om landbofolkelige og landøkonomiske emner. Adresse: Nordisk landboskole, Rugårdsvej, 5000 Odense.

TEILMAN JØRGENSEN Mogens direktør; f. 19/10 1918 i Kbh; søn af overretssagfører E Teilman Jørgensen (død 1955) og hustru Astrid f. Kristiansen (død 1954). Student (Østre borgerdydskole) 1936; cand. jur. 1944; sagførerbeskik. 1948; advokatvirksomhed 1950-57; medl. af bestyrelsen for Andersen & Bruuns Fabriker A/S 1955; adm. direktør for A/S Frdbg. Metalvarefabrik og medl. af bestyrelsen 1957; tili, førstedir. for Andersen & Bruuns Fabriker A/S og dettes underselskaber i ind- og udland 1968. Medl. af bestyrelsen for Provinsteater-Direktørforeningen 1955-60, af teaterrådet 1959-69, af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien fra 1970, af bestyrelsen for Blikvarefabrikant-foreningen 1970. Mcdl. af bestyrelsen for fl. erhvervsdrivende selskaber og en række private legatbestyrelser. Adresse: Tryggehvile Allé 1,2920 Charlottenlund.

TEILUM Gunnar professor, dr. med., R.; f. 18/8 1902 i Helsingør; søn af overlærer Laurits Pedersen (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Marie f. Pedersen (død 1963); gift 30/10 1932 m. Ninna T., f. Beck Madsen, f. 5/3 1900. Student (Efterslægtsclskabets skole) 1921; med. eks. 1929; dr. med. 1940; kandidat og assistent ved kbhvnske hospitaler 1931-34 og 1936-38; prosektor ved universitetets retsmedicinske institut 1934-36 og ved universitetets patologisk-anatomi-ske institut 1938-61; specialistanerk. i patologisk anatomi og vævsmikroskopi 1940; lektor i patologisk anatomi ved Kbhs universitet 1946, amanuensis 1 1949, docent 1958; professor i patologisk anatomi smstds, prosektor ved rigshospitalet og bestyrer af Kbhs universitets patolog.-anatomiske institut 1962-72; sagkyndig i patologisk anatomi ved retslægerådet og medredaktør af Acta pathologica et microbiologica scandina-vica 1962-72; leder af Rigsforeningens patologisk-anatomiske gigtforskningslaboratorium 1949-67. Studierejser til USA og Canada 1948 (Fellowship Rockefeller Foundation) og 1957. til USA 1965 og 1966; gæsteforelæsninger ved universiteterne i Manchester, London, Belfast og Dublin 1957, i Warszawa 1961; deltager i 1. Internationale Symposium on Biochemical Pathology, Pittsburgh, Pa. 1965, i UICC's Ovarian Cancer Symposium, Houston, Texas 1966, i amyloidosesymposium i Groningen 1967, i WHO-conference i Leningrad 1967 og Genève 1971 og 1973.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1958, af Reticulo-endothelial Society, USA 1956, af International Academy of Pathology og af Svenska Läkaresällskapet 1957. Member of WHO's Scientific Group on Histopathological Nomenclature and

Classification of Ovarian Tumours 1963; leder af WHO Co-operating Center for ovarian tumours 1964 og for testicular tumours 1973; medl. af National advisory-commit-tee for Albert Schweitzer-prisen 1968. Modtog til 70-årsdagcn et internationalt festskrift.

Formand for Dansk Patologforening 1951-56; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Gigtforskning 1955-64: medl. af forsknings- og forretningsudvalget i Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse 1959-64.

Har skrevet: Om hormonal Cholesterinæmi (disp., 1940); Special Tumors of Ovary and Testis (Kbh og Philadelphia, 1971 ); arbejder om ovarie- og testissvulsternes histogenèse og systematik (1943-68) og afsnit om disse emner i The Cyclopedia of Medicine, Surgery and Specialities (Philadelphia, 1952), i Meigs and Sturgis; Progress in Gynecology (New York, 1950), i Recent Advances in Clinical Pathology (London, 1951 ) og i UICC's Monograph Series, Vol. 11 : Ovarian Cancer (New York, 1968); desuden eksperimentelle undersøgelser over patogenesen af amyloidose samt talrige andre arbejder om patologisk-anatomiske og endokrinologiske emner i danske og udenl. tidsskrifter; medarbejder ved Klinisk Ordbog 6.-9. udg.

Modtaget Klein-prisen 1960; tildelt Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse's medalje 1972. Adresse: Vagtelv. 42,2000 Kbh F.

TEISEN Frederik direktør, cand. jur.; f. 13/10 1928 i Kbh; søn af direktør Gustav Teisen (se denne); gift 1952 (ægteskabet opløst 1973) m. Elisabeth T., f. Teisen.

Student (Ordrup gymn.) 1947; cand. jur. 1953; ansat i Nye Danske 1953-64 (direktionssekr. 1964); tili, sagførerfuldm. 1954-55; direktør i Administrationsakts. Forenede Gruppeliv 1964. Formand for huslejevurdcringsrådet for Hellerup 1966-67; medl. af ligningskommissionen (Gentofte) fra 1966; medl. af bestyrelsen for Foreningen af privatansatte jurister og økonomer fra 1973.

Adresse: LI. Strandv. 18 H, 2900 Hellerup.

TEISEN Gustav direktør, K.DM.p.p.; f. 2/2 1892 i Kbh; søn af direktør Julius Teisen (død 1925, se Blå Bog 1925) og hustru Thyra f. Hansen (død 1966); gift 30/9 1927 m. Gerda T., f. 27/4 1897 i Kbh, datter af direktør K A Hammerich (død 1946, se Blå Bog 1943) og hustru Louise f. Bentzen (død 1957). Student (Metropolitanskolen) 1909; cand. jur. 1915; amts-fuldm. 1915-17; sagførerfuldm. 1917-19; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1918, fuldmægtig 1934, ekspeditions-sekr. 1938; vicedir. for statens luftfartsvæsen 1946, direktør for samme 1947-61.

Sekretær for og senere medl. af telefontilsynet 1919-43 og luftfartsrådet 1928-40: medl. af bestyrelsen for Kbhs Telefon Akts. 1943-68, formand 1956-68; medl. af en række ministerielle luftfartsudvalg; repræsenteret Danmark på internationale luf tf artskonferencer. Udenl. ordner: Fi.H.R.22.; Ir.H.2.; N.St.0.22.; S.N.2-'. Adresse: Ridebanevang 23,2820 Gentofte.

TEISLEV Richard provst; f. 28/3 1920 i Kbh; søn af vin- og cigarhandler Leo Teislev (død 1971) og hustru Astrid f. Thomsen (død 1942); gift 1 /8 1945 m. Anna Margrethe T.. f. 5/5 1925 i Finderup ved Viborg, datter af gårdejer Niels Bach og hustru Kristine f. Vistesen.

Student (Metropolitanskolen) 1938; cand. teol. 1943; huslærer hos grev Kai Ahlefeldt, Nordenbrogård, Langeland 1943-44; hjælpepræst i Dollerup-Finderup-Ravnstrup 1944; sognepræst i Dalbyneder-Dalbyover 1945, i Dronningborg ved Randers 1966; tili, provst for Randers-Hadsten provsti 1973. Medl. af bestyrelsen for Geriev herreds konservative vælgerforening 1954-65, for Randers og omegns grundtvigske konvent fra 1956 (formand fra 1969) og for Randers amts plejehjemsforening 1960-69, af repræsentantskabet for foreningen Norden 1966; landsformand for Folkeligt Oplysnings Forbund 1966-68; medl. af Europakomitéen, Folkekirkens Nødhjælp og Nordisk samarbejdsudvalg 1967; formand for Randers & omegns menighedsrådsforening fra 1970. Religionslærer ved Randers statsskole 1969-73. Har skrevet: Reformatoren Jan Hus og hans vej til bålet (1965). Kronikker og tidsskriftartikler om kirkelige, kulturelle og litterære emner; medarbejder ved tidsskrifterne Kirkens Verden, Kirke og Kultur (Oslo), Studiekamraten (Lund). Litteraturanmelder ved Amtsavisen, Randers og Præsteforeningens blad. Adresse: Egholmsv.4, Dronningborg, 8900 Randers.

TEIST Frederik højesteretssagfører, R'.p.p.; f. 2/10 1899 på Bornholm; søn af toldinspektør, cand. jur. Fr. Teist (død 1936, se Blå Bog 1935) og hustru Harriet f. Lerche (død 1952); gift 22/3 1935 m. Lone T.. f. 11/4 1908, datter af maleren Johan Rohde (død 1935, se Blå Bog 1934) og hustru Åsa f. Zøylner (død 1960).

Student (Randers) 1917; cand. jur. 1923; landsretssagf. i Vordingborg 1927; højesteretssagf. i Kbh 1932-63; offentlige sager ved højesteret 1942; medhjælper for statsadvokaterne i østre landsretskreds 1937-46. Af min. f. off. arb. designeret til at indtræde i taksationskommissioner, der nedsættes i h.t. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation 1964-71. Juridisk konsulent for Kbhs kommune og for den nederlandske ambassade indtil 1963; formand i bestyrelsen for den Folsach-Krieger-Gyldenkronéske Legatstiftclse 1944-73, for V og S Thorsens Legatfond, for E og R Weiss Familielegat og for P og E Thorsens Mindelegat; medl. af bestyrelsen for Grosserer Holger Gjellerup og Hustru, Byretsdommer Ragnhild Fabricius Gjellerups Legat til videnskabeligt medicinsk Arbejde; medl. af Bornholmskomiteen (genopbygning af Rønne og Neksø) og dennes forretningsudvalg 1945-52, formand 1952-54, derefter medl. af bestyrelsen for Bornholmsfonden ; medl. af bestyrelsen for det af staten oprettede aktieselskab vedr. de svenske træhuse på Bornholm.

Har for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab redigeret: Landbrugets Haandbog i Lov og Ret I-II (1945-48). Har skrevet: Tjenestesteders og Tjenestejorders Retsstilling (1948); Paa Afstand, Erindringer og Tidsbilleder (1968); kroniker og afhandlinger i dags- og fagpresse. Udenl. orden: N.O.N.4. Adresse: Langtvedlund, 5540 Ullerslev.

TEJSEN Aage Valdemar Strøm direktør; f. 22/4 1903 i Kbh; søn af arkitekt Johannes Strøm Tejsen (død 1950, se Blå Bog 1950) og hustru Signe f. jensen (død 1947); gift 1. gang 1929 (ægteskabet opløst) m. Rigmor S. T, f. Jacobsen; 2. gang 18/6 1948 m. Grete S. T, f. 10/8 1913, datter af grosserer Georg A Christensen (død 1954) og hustru Ingrid f. Helsing. Student (Metropolitanskolen) 1922; cand. polit. 1927; studieophold i Stockholm 1927; ansat i A/S General Motors International, Kbh 1928-31; studerede driftsøkonomi og salgsorganisation i USA (Fellow of American-Scandinavian Foundation) 1931-32; ansat i valutacentralen 1933-35; selvstændig virksomhed som konsulent i valutasager og sekretær i forsk, brancheforeninger 1936-46 nationaløkonomisk redaktør ved Dagbladet Børsen 1936-43; adm. direktør for A/S J H Schultz 1946-48; direktør for Tutein & Koch 1948-50; direktør og formand for bestyrelsen for Eclipse A/S 1951-62. Konsulent i Den kgl. grønlandske Handel fra 1965. Medl. af bestyrelsen for Frihedsfonden 1945; medl. af repræsentantskabet for Dansk Reklameforening 1947-55; næstformand for Metropolitaner-Samfundet 1948-62; medl. af bestyrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930, 1949-56; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1951-56 og af hovedbestyrelsen for Dansk Renseriejer-Forening 1956-61. Har skrevet: Reklamens samfundsøkonomiske Virkninger (1932); artikler om driftsøkonomiske emner til faglige tidsskrifter. Redaktør af »Renseriejeren« 1956-65. Adresse: Martensens Allé 9,1828 Kbh V.

TELMANYI Anne Marie malerinde; f. i Kbh; datter af komponisten Carl Nielsen (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru billedhuggerinden Anne Marie Carl Nielsen f. Brodersen (død 1945, se Blå Bog 1943); gift 1918 (ægteskabet opløst 1936) m. violinisten Emil Telmanyi (se denne). Afgang fra kunstakademiet 1916; akademiets lille guldmed. 1917; udstillede på Charlottenborg s. å. og senere på forsk, udstillinger smstds samt på Efterårsudstillingen; endv. deltaget på Forumudstillingen og vandreudstillinger. Indbudt af Odense stiftsmuseum til retrospektiv udstilling. Medl. af Efterårsudstillingens bestyrelse 1931-32. Værker: Fresco-udsmykning i musikkonservatoriet (1933-34), encaustiskc udsmykninger i Nordisk Droge- & Kemikaliefa-

brik (1943-44), fresco til Kvindernes Bygning (1956) og til Toreby kirke på Lolland (1957), fresco, Helge og Roars Saga, til Moens folkeforbundsskole. Hjertebjerg (1964); fl. portrætter af moderen, hvoraf et er ophængt på Charlottenborgs portrætgalleri; portræt af fru Dagmar Borup (musikkonservatoriet, 1955), af borgm. Munk-Poulsen (byrådssalen, Herning, 1962), kammersangerinde Else Brems (Studenterforeningen, 1962), viceborgmester Gertie Wandel (Gentofte rådhus) samt en række portrætter i privateje; repræsenteret på Sønderborg og Kolding museum, Odense stiftsmuseum, Frederiksborgmuseet (bl. a. med potrætter af forældrene samt af prof. Christian Elling) og kobberstiksamlingen. Endv. solgt til Kunstforeningen.

Tildelt Oluf Hartmanns Legat, Emma Bærentzens Legat, Frans Schwartz's Legat og i 1957 Tagea Brandts Rejselegat. Har udg.: Mit Barndomshjem. Erindringer om Anne Marie og Carl Nielsen skrevet af deres Datter(1965). Adresse: Margrethev. 7,2960 Rungsted Kyst.

TELMANYI Emil violinist, R.; f. 22/6 1892 i Arad, Ungarn; søn af gymnasielærer Emil Telmanyi (død 1900) og hustru Elvira Kover de Réthåt (død 1914); gift 1. gang 8/2 1918 (ægteskabet opløst 1936) m. malerinden Anne Marie Telmanyi (se denne); 2. gang 1/3 1936 m. pianistinden Annette T, f. 17/1 1904 i Kbh, datter af vekselerer, grosserer ornithologen E Th. Lehn Schiøler (død 1929, se Blå Bog 1929) og hustru Ellen Dorothea f. Plum (død 1921). Uddannelse på Det kgl. musik akademi i Budapest som violinist, komponist, dirigent og violinpædagog; første offentlige optræden i Arad 13 år gammel; debuterede i Berlin 1911 og i Kbh 1912; derefter koncertrejser i mange forsk, lande i Europa og senere i USA og Kanada; indbudt til Edinburgh-festival 1950, Sibelius-festival, Helsingfors 1953 og 1958, Carl Nielsen-festival, Kbh 1953 og »Bach-uge« i Schweiz 1957 og i960; tourné med Philadelphia Orchestra i USA 1951 og med Århus byorkester i Holland 1953; debuterede som koncertdirigent i Kbh 1919 og som operadirigent i Budapest 1927; dirigerede Göteborgs symfoniorkester ved en række koncerter 1925-26; startede et kammerorkester i Kbh 1929; koncertrejser med dette i provinsen og til Hamborg og Berlin 1930; grundlagde 1959 Telmånyi-Kvintetten, med hustruen og tre døtre, der har optrådt i Danmark og udlandet; lærer ved Det jydske Musikkonservatorium i Århus 1940-69.

Medl. af bestyrelsen for Koncertgiver-Ringen, Gudrun Wilhelm Hansens Legat og Wilhelm Hansens Musikforlags legat for danske, norske, svenske, finske og islandske komponister og Elisabeth Dons' Mindelegat. Tildelt professor Ove Christensens ærespris 1940, Carl Nielsen-prisen og medaljen 1953. den kulturelle fonds hæderspris for 1953, Ludvig Schyttes legat 1961, Treschowske fideikommis legat 1964, Gramex-prisen 1971. Arbejder: musikken til pantomimen Asra (opført på Det kgl. Teater u. Emil Telmånyi's ledelse 1932); bearbejdelser for violin og klaver af værker af Brahms, Chopin, Mendelssohn. Scarlatti og Schumann; Handels 6 sonater for violin og becifret bas udg. med ny klaverledsagelse; Beethoven's 2 violinromancer med ny klaverledsagelse; har indspillet grammofonplader med værker af Carl Nielsen, Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Vivaldi, Händel, Jean Sibelius. Bach etc. Har s. m. violinbygger Knud Vestergaard konstrueret Vega-Bach-buen. Medl. af dommerkomitéen ved internat, kvartet-konkurrence i Haydn festival, Budapest 1959 og bratsch-konkurrence smstds 1968, ved Wieniawski-violi-nistkonkurrence i Poznan 1962, ved Sibelius-violinistkonkur-rence, Helsinki 1965 og ved den finske violinistkonkurrence i Knopio 1967. Adresse: Malmmosev. 19 B. 2840 Holte.

TEMLER Jørgen overkirurg, dr. med.; f. 26/12 1924 i Århus; søn af bogholder I P Jørgensen og hustru Augusta f. Terndrup (død 1952); gift 8/5 1954 m. Tove T.f. 20/1 1924 i Århus, datter af repræsentant Søren Elkjær (død 1967) og hustru Ingrid f. Stensgård. Student (Marselisborg gymn.) 1944; med. eks. (Kbhs univ.) 1952; speciallæge ikirurgi 1965 og i kirurgisk-gastroenterolo- gi 1972; dr. med. (Århus univ.) 1968; overkirurg ved Horsens sygehus 1969.

Har skrevet: Galdestensoperationer med rutinemæssig International Farvefabrik, BP Tankskibsrederi A/S. Kampmann, Kierulff & Saxild A/S, Kampsax International A/S. Dansk Kapitalanlæg A/S, Nordic Tankships A/S og British Import Union, af bankrådet for Den danske Landmandsbank; formand for bestyrelsen for Det grønlandske Olicakts. og for Dansk-Engelsk Selskab. Udenl. orden: Stb.B.E.2. Adresse: Fredh. Kan. 20,1220 Kbh K.

TESCHL Leopold arkitekt, kgl. bygningsinspektor, R1.; f. 14/10 1911 i Weinberg, Steiermark, Østrig; søn af bagermester Leopold Teschl (død 1952) og hustru Maria Magdalene f. Barll(død 1961); gift 14/4 1938 m. Else T., f. 2/2 1914 i Ajstrup, datter af murermester Christian Peder Poulsen og hustru Amalie f. Pedersen (død 1963).

Afgang fra kunstakademiet 1938; medarbejder hos arkitekt, kgl. bygningsinsp. Ejnar Packness, Aalborg i perioder i tiden 1934-42; selvstændig arkitektvirksomhed i Frederikshavn fra 1942; kgl. bygningsinsp. for Nordjyllands amt, Viborg amt og dele af Århus amt fra 1953. Medl. af Frederikshavns kommunes bygningsråd. Arbejder: Ålborghus statsgymnasium, arkivbygn. ved landsarkivet i Viborg, statshospitalets plejehjem ved Søndermarken i Viborg, kollegiebygn. ved Viborg katedralskole, amtskontor og amtsrådssalsbygn. i Hjørring, politigården i Frederikshavn, Sundby-Hvorup gymnasium, Abildgårdskirken i Frederikshavn og Stoholm kirke, udvidelse af Ranum statsseminarium, centralskolerne i Sindal og Åsted-Skærum, ombygn. af sondre udhus og af nordfløjen på Ålborg slot, tilbygning til og modernisering af Hadsund kirke og Brønderslev nye kirke, tilbygning til og ombygning af Sparekassen Nordjylland i Frederikshavn. I samarb. med nationalmuseet medvirket ved rekonstruktion af en middelalderlig landsbykirke i museums-landsbyen på Hjerl Hede. Restaureret Hørby. Lem, Vidstrup, Saltum, Ræhr, Ingstrup, Tarup, Skærum. Lyngby. Rosmus og Ålsø på Djursland, Galtrup, Elling, Hvorup. Tornby, Thise, Ørslevklosterkirke m. fl. kirker; medvirket ved restaurering og ombygn. aof orgler ogoorgelpulpiturer i Budolfi kirke og Vor Frue kirke i Ålborg og Alsø kirke på Djursland. Tegnet orgler til Asmild. Mariager, Vrejlev og Ørslevkloster kirker, til Nørre- og Sønder Tranders kirker, Galtrup kirke på Mors, Abildgårdkirken i Frederikshavn, Frederikshavn kirke, Brønderslev, Hadsund m. fl. kirker.

Tildelt Ålborg kommunes præmie for godt og smukt byggeri fra 1962 og 1963.

Adresse: Skipperg. 46,9900 Frederikshavn. Sommerbolig: Højsandehuset. Klitten. Læsø.

TESDORPF Edward kammerherre, hofjægermester, godsejer, R.; f. 11/4 1905 på Pandcbjcrg på Falster; søn af hofjægermester, kammerherre Adolf Tesdorpf (død 1929, se Blå Bog 1928) og hustru Agnete Tesdorpf (død 1955, se Blå Bog 1954); gift 1/7 1931 m. Elsebet T, f. 20/9 1909 i Kbh. datler af dr. med. & jur. Thorvald Madsen (død 1957. se Blå Bog 1956) og hustru Emilie (Misse) f. Gad (død 1957). Student (Nykøbing F.) 1922; cand. phil. 1923; landbrugskand. 1929; forpagter af Gjorslcv 1930-40, af Søholm 1932-40; ejer af Gjorslev gods 1940-70, af Børglum klosterskov fra 1956, af Rathlousdal gods 1961-70 og af Margrethelyst fra 1970. Medl. af bestyrelsen for Skovbrugets Arbejdsgiverforening 1930-57 (formand 1944-52), for A/S Trifolium Frø 1933-73 og for Præstø Amts Landboforening 1938-60 (formand 1947-60); formand for De forenede Landboforeninger i Præstø Amt 1948-60; medl. af bestyrelsen for A/S Den kgl. Porcelainsfa-brik fra 1955, for A/S Ford Motor Company fra 1957 og for Baltica-Skandinavia Liv fra 1960. af Privatbankens repræsentantskab 1962 og af dens bestyrelse fra 1967: medl. af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd 1935-52, præsident i selskabet fra 1956; medl. af selskabet Højeru-plunds bestyrelse fra 1941 ; medl. af Holtug sogneråd 1943-50; midlertidigt medl. af folketinget i 1946; medl. af folketinget 1947-57 og af dettes finansudvalg 1950-57; medl. af Præstø amtsråd 1958-62; medl. af hovedbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti 1946-48 og fra 1958. Adresse: Søgaard. 4672 Klippinge.

TETENS Hans direktør, K'.DM.p.p.; f. 12/2 1895 i Ulfborg; søn af apoteker HPV Petersen (død 1917) og hustru Anna Constance f. Tetens (død 1907); gift 9/9 1921 m. Lene T, f. 9/9

1901 i Fredericia, død 1958, datter af dommer Chr. Becher (død 1940.se Blå Bog 1940) og hustru Margrete f. Kampmann (død 1945).

Student (Stenhus kostskole) 1913; cand. jur. 1920; fg. sekretær i indenrigsministeriet 1921; tili. fg. sekretær i invalideforsi-kringsretten 1923-37; fg. sekretær i socialministeriet 1924; kst. fuldmægtig i direktoratet for fængselsvæsenet 1925, kgl. udnævnelse 1927; kontorchef smstds 1930; direktør for fængselsvæsenet 1943-65.

Medredaktør af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab til 1968; medl. af bestyrelsen for Vridsløselille-Nyborg forenede Fængselssclskab til 1943, for Dansk Kriminalistforening og for Kriminologisk Selskab (formand 1946-48) til 1968; formand for A/S Blindes Arbejde 1948-65; medl. af den permanente straffelovskommission 1950-60: regeringsdelege-ret til fl. internationale strafferets- og fængselskongresser. Udenl. ordner: Fi.RR.2-V, N.St.0.2-V, S.N.2. Adresse: Espérance Allé 30.2920 Charlottenlund.

THAL-JANTZEN Valdemar civilingeniør, R'.p.p.; f. 25/10 1900 i Odense; søn af amtslæge Thai Jantzen (død 1939, se Blå Bog 1938) og hustru Gerda f! Abel (død 1953); gift 25/5 1954 m. Erna T-J., f. 10/5 1908, datter af grosserer Rudolf Münchenberg (død 1928) og hustru Elna f. Clausen (død 1955). Student (Odense katedralskole) 1918; cand. polyt. 1923; privat assistent ved Kbhs universitets fysisk-kemiske laboratorium i 1921 og ved instituttet for teoretisk fysik 1923-25; ingeniør ved J Jørgensen & Co.'s Bogtrykkeri, Kbh 1925, medindehaver 1930-37 og 1946-56; tekn. direktør i l/S Berlingske Tidende 1937-46; medejer af Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri i 1942, formand i bestyrelsen fra 1956; leder af Danmarks Nationalbanks seddeltrykkeri 1947-70.

Viceoldermand i Kemigraflauget i Danmark 1939-47; næstformand i De grafiske Fags Sammenslutning 1941-63, formand for sammenslutningens højskoleudvalg 1941-63; oldermand i Dansk Litograflaug 1947-57; medl. af bestyrelsen for Håndværkerforeningen i Kbh 1954-71. af kuratelet for Det kgl. Vajsenhus fra 1957. Udenl. ordner: N.St.O.31.; S.N.3. Adresse: »Havreholm«, 3100 Hornbæk.

THALE Knud landsretssagfører, R.; f. 18/8 1904 i Hobro; søn af bankdirektør Christian Jensen (død 1935, se Blå Bog 1934) og hustru Margrethe f. Poulsen (død 1916): gift 16/6 1936 m. Else T, f. 4/3 1899 i Korsør, datter af købmand Marius Schou og hustru Leontine f. v. Stocken.

Student (Herlufsholm) 1922; afgangseks. fra Niels Brocks handelsskole 1925; ansat i Hobro Korn- og Foderstofforretning 1925-27; cand. jur. 1932; landsretssagf. 1936; selvstændig sagfører i Århus s. å., møderet for højesteret; offentlig anklager 1944-48-, offentlige og beneficerede sager 1949-68. Medl. af Vejlby-Risskov sogneråd 1950-54; formand for bestyrelsen for Varehuset Atlas A/S, A/S Gotfred Jensen, A/S Chr. Hjortkjær & Co. og Hørning Trælasthandel A/S; formand for delegationen i Aarhus og Omegns Bank 1964; medl. af bestyrelsen for Brdr. Vorbeck A/S, Expanko-Aarhus A/S, A/S Profilco. træ- og finérhandel. Ejendomsakts. af 3. juni 1957. Blok 20-Langenæs A/S, A/S Paradan, Ormslev m. fl.; medl. af del stående udvalg i Provinshypotekforeningen, næstformand 1966; medl. af repræsentantskabet for Kreditforeningen Danmark fra 1972. Præsident i Århus nordre Rotaryklub 1958-59. Formand for 10. sagforerkreds 1952-57; medl. af sagførerrådet (fra 1958 advokatrådet) 1957-65 og af bestyrelsen for Juristforbundet 1961-65. Adresse: Birkegaarden, Solmarksv. 16.8240 Risskov.

THAMDRUP Erik overlæge, dr. med.; f. 15/3 1919 i Skibby; søn af dyrlæge Carl Thamdrup (død 1971) og hustru Sofie f. Pedersen: gift 1. gang 10/8 1945 m. Grethe T, f. 7/3 1924 i Silkeborg, død 1963, datter af provisor Christen Christensen (død 1954) og hustru Margrethe f. Aagaard; 2. gang 16/12 1965 m. Bodil T, f. 10/3 1931 i Kbh. datter af isenkræmmer Albert Jensen og hustru Estrid f. Dam.

Student (Rungsted) 1937; med. eks. 1945; speciallægeaut. i pædiatri 1954; dr. med. 1961; 1. reservelæge ved bornchospi-talet på Fuglebakken 1956-61, assist. overlæge 1961-65; læge ved Dronn. Louises børnehospitals klinik for børn med endokrine sygd. fra 1953; konsulent i pædiatri ved Frdbg. hospital 1963-65; overlæge ved Frederiksborg amtscentralsygenus, pædiatrisk afd. fra 1965.

Medl. af Julemærkckomitéens forretningsudvalg 1965. af bestyrelsen for Danske Børnelægers Organisation 1964-72, for Foreningen af spastisk lammede børn lokalafd. for Frederiksborg amt 1966 og for Dansk Pædiatrisk Selskab 1967-72, formand 1969-72; medl. af Den alm. danske lægeforenings hygiejneudvalg 1968; medl. af tilsynsrådet for behandlingshjemmet Lindersvold 1972. Har skrevet: Precocious Sexual Development. A Clinical Study of 100 Children (disp., 1961). Tidsskriftartikler om pædiatriske og endokrinologiskc emner. Adresse: Almev. 8,3400 Hillerød.

THAMDRUP Harald professor, museumsdirektør, dr. phil., R.; f. 17/5 1908 på Frdbg.; søn af kommunelærer, redaktør JCM Thamdrup (død 1946) og hustru Oline f. Nielsen (død i960); gift 27/4 1934 m. cand. mag. Ebba T., f. 19/1 1906 på Frdbg., datter af bankdirektør F Jordahn (død 1960, se Blå Bog 1960) og hustru Astrid Vilhelmine f. Søndersøe (død 1958). Student (Østersøgades gymn.) 1926; univ. guldmed. (zoologi) 1930: mag. scient. 1933; dr. phil. 1935; medarbejder ved Skalling Taboratoriet 1931-41; vidensk. medarbejder og konsulent ved Naturhistorisk museum. Århus 1936, direktør fra 1941: lærer ved Århus seminarium 1940-49; leder af den vildtbiologiske station på Kalø fra 1949; professor i zoologi ved Århus universitet fra 1959.

Medl. af bestyrelsen for Jydsk Forening for Naturvidenskab 1937-51, formand 1941-51: medstifter af |ydsk Biologisk Selskab, formand for samme 1943-47; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening 1950-63, af bestyrelsen for Kalø Jagtgaard 1950, af udvalget for egnsfredningsplanen for Arhusegnen 1954-62 og fra 1970 samt for Randers amt 1960-70; medl. af naturvidensk. kommission u. statens alm. videnskabsfond 1960-63; præsident for Det lærde Selskab, Århus 1964-67; formand for det Internationale Biologiske Programs danske nationalkomite og medl. af IBP's hovedstyrelse fra 1968: medl. af vildtnævnet fra 1967, af naturfredningsrådet fra 1969, af forureningsrådets målsætningsudvalg i 1971; medl. af Europarådets udvalg for flora, fauna og environment fra 1970; formand for Nordisk kollegium for vildtforskning fra 1972.

Litterære arbejder: Beiträge zur Ökologie der Wattenfauna auf experimenteller Grundlage (disp., 1935) samt en række afhandlinger af marinbiologisk og økologisk indhold. Adresse: Molslaboratoriet, Femmøller, 8400 Ebeltoft.

THAMSEN Ole S landsretssagfører; f. 21/11 1917 i Kbh; søn af højesteretssagfører Sigurd Thamsen (død 1944) og hustru Kirsten f. Johansen (dod 1971); gift 3/5 1943 m. Grethe T., f. 20/2 1920 i Kbh, datter af fh. bankdirektør Olaf Hedegaard (se denne) og hustru Johanne Marie f. Simonsen. Student (Birkerød statsskole) 1936; cand. jur. (Kbhs univ.) 1944; sekretær i skattedepartementet og sagførerfuldm. 1944-45; statsadvokatfuldm. i Sønderborg 1945-46; sagførerfuldm. i Kalundborg 1946-49; sekretær i skattedepartementet og sagførerfuldm. 1949-52; landsretssagf. 1952, derefter 5 år hos landsretssagf. Hemmingsen og Fischer-Hansen; selvstændig advokatforretning siden 1958. Medl. af bestyrelsen og direktør for flere byggeselskaber samt andre erhvervsvirksomheder.

Formand for Birkerød Kostskoles Samfund 1962-70: medl. af bestyrelsen for Helsingør Golf Klub (og byggeudvalg) 1964-69; medl. af bestyrelsen for Kbhs senere Søllerød afd. af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1967. tili. medl. af byggeudvalg for samme vedr. Fibiger Laboratoriet. Medstifter af og kasserer for partiet Centrum-Demokraterne 1973. Medl. af hovedbestyrelsen for Bygge-Societetet for Danmark fra 1970. af bestyrelsen for Kbhs afd. af samme fra 1969. formand for denne fra 1973.

Har skrevet diverse artikler i Ugeskrift for Retsvæsen og Bygge-Societetets blad Bygge Forum om juridiske og faglige emner. Adresse: Vedbæk Strandv. 440,2950 Vedbæk.

THANING Kaj sognepræst, dr. thcol.. R.; f. 4/6 1904 i Ø-Nykirke ved Give; søn af sognepræst Georg Thaning (dod 1933) og hustru Ingeborg f. Fabritius Nørregaard (dod 1955): gift 28/8 1931 m. Laura Marie T., f. 1/11 1908 på Frdbg., datter af frimenighedspræst Torkild Skat Rordam (dod 1939, se Blå

Bog 1939) og hustru Charlotte f. Lange (død 1940). Student (Randers) 1922; cand. theol. 1929; manuduktør; uordincret medhjælper ved straffeanstalten i Vridslose 1929-30; lærer ved Grundtvigs højskole, Lyngby 1930-32: sognepræst i Aasted-Skærum-Kvissel 1932-38, i Asperup-Rocrslev 1938-73; dr. theol. 1963.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks kristelige Studenterforbund 1923-24, af bestyrelsen for Grundtvig-Selskabet af 8. Sept. 1947 og af repræsentantskabet for Dagbladet Information 1950-70; formand for bestyrelsen for Baaring højskole og 1967-69 for Akademisk Forening, nu Universitetscenterforeningen for Fyns Stift; medl. af Det danske Selskabs repræsentantskab 1973.

Har skrevet afhandlingerne Grundtvig og den grundlovgivende Rigsforsamling (i Grundtvig-Studier, 1949) og Grundtvigs Møde med Irenæus (i Grundtvig-Studier, 1953); Menneske først -. Grundtvigs opgør med sig selv I-1II (disp., 1963); Svar til tre kritikere (i Grundtvig-Studier, 1965); Holdt tesen? (i Grundtvig-Studier, 1966); For Menneskelivets skyld. Grundtvigs opgør med sig selv (1971); N F S Grundtvig (eng.). Der Däne NFS Grundtvig, Grundtvig le danois (alle 1972); medarbejder ved: Højskolen til debat (1961) og K h Løgstrup/Ernst Wolf: Dem Menschen zugute. Christliche Existenz und humane Erfahrung (1970); tidsskriftartikler. Adresse: Svinøvej 5, Gamborg, 5500 Middelfart.

THASTUM Erik rektor. R.; f. 4/5 1927 i Asmindrup; søn af sognepræst Emil Sørensen (død 1955) og hustru Agnes f. Thastum.

Student (Sorø) 1945; skoleembcdseks. (dansk, kristendomskundskab) 1956; lærer ved forsvarets civilundervisning 1956-57, i litteratur ved aftenhøjskolen i Gladsaxe, i dansk ved Frøbelseminariet 1958-61; provinskursus u. Danmarks lærerhøjskole 1962-63 og 1966-67; adjunkt ved Efterslægtselskabets skole 1957, administrativ inspektør smstds 1961; rektor for Th. Langs gymnasium 1963.

Formand for Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelsc 1966-73. Adresse: Engsvinget 8.8600 Silkeborg.

THAULOW Asker direktør, K.DM.p.p.; f. 8/2 1884 på Frdbg.; søn af direktør Th. Thaulow (død 1893) og hustru Ida f. Serieller (dod 1888); gift m. Harriet T., datter af fabrikant 1 S Wibroe (død 1908) og hustru f. Windel (død 1942). Uddannet i kornbranchen samt i Landmandsbanken og i banker i Flensborg, Hamborg og Berlin; bestyrer af Den Dansk-Vestindiske Nationalbank på Skt. Croix 1909-13; forretningsforer for De Danske Spritfabrikker i Aalborg 1913-17: direktør for A/S Christiansholms Fabriker 1918-61. Medl. af bestyrelsen for A/S Christiansholms Fabriker til 1968 (formand 1961-67, næstformand 1967-68) og for A/S De Danske Spritfabrikker 1944-67; formand for Foreningen af Kulimportører i Kbh 1929-49 og for Danske Kulimportørers Association 1949-60; medl. af sø- og handelsretten 1934-54; medl. af repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten 1942-73; medl. af Grosserer-Societetets Komité 1941-54, næstformand 1943, formand 1948-54; næstformand i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1949-72; medl. af styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel 1950-60: medl. af bestyrelsesrådet for A/S Otto Monsted 1951-66. Udenl. ordner: Fi.H.R.22.; S.V.22. Adresse: Gyldenløvesg. 11,1600 Kbh V.

THAYSEN Eigil Hess overlæge, dr. med.; f. 11/3 1914 i Kbh; søn af overlæge dr. med. Thorvald E Hess Thaysen (død 1936, se Blå Bog 1935) og hustru Fanny Elisabeth f. Rollhausen (død 1970); gift 10/6 1949 m. læge Birgit T., f. 3/7 1921 på Frdbg., datter af højesteretssagfører Thorkil Knudtzon (se denne). Student (Østre borgerdydskole) 1932; med. eks. 1939; uddannet fortrinsvis ved kbhvnske hospitaler; dr. med. 1952; specialistarierk. (intern medicin, mavetarmsygd.) 1952; studierejser (sultsygdommen) Cambridge 1950, (gastroenterologi) USA 1957 og Lund 1965 og 66, (galde og galdeveje) Newcastle 1963, (bugspytkirtlen) Ciba foundation, London 1965. (Crohn's sygdom) Stockholm og Lund 1970, (galdesal-tomsætningen og tyndtarmens patologi) USA 1970; lærer ved gastroenterologisk videreuddannelse i Lund 1965.66 og 69 og leder af tilsvarende kursus i Ålborg 1966; gæsteforelæser ved Mayoklinikken nov. 1970: overlæge ved Aalborg kommunehospital, med. afd. fra 1959; læge ved Livsforsikringsselskabet Fremtiden 1959.

Censorsuppleant ved med. embedseks. 1956-60; medl. af bestyrelsen for Jysk medicinsk Selskab 1960 (formand 1962-68), for Dansk gastroenterologisk Sammenslutning 1963 og for Dansk medicinsk Selskab 1963; medl. af European pancreatic club; medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for intern Medicin 1970, præsident 1972.

Harskrevet Bakteriofagstudier(disp., 1952); medarbejder ved monografi: Famine Disease in German Concentration Camps; desuden en række tidsskriftsartikler om med. emner, specielt fejl- og mangelernæring samt mave-tarmsygd. Adresse: Klostermarken 41,9000 Ålborg.

THAYSEN Ejnar Hess kontorchef, K., Fr.IX M.T.p.p.; f. 11/3 1909 i Kbh; son af grosserer Valdemar Thaysen (død 1962, se Blå Bog 1962) og hustru Helene f. Christensen (død 1969); gift m. Vera H. T., datter af overlæge Valdemar Friis-Møller (død 1941, se Blå Bog 1941) og hustru Margrethe f. Damsboe (død 1974).

Dimitteret fra statsgymnasiet Schneekloths skole 1926; handels- og kontoruddannelse i A/S Importkompagniet, Kalundborg og Kbh 1926-29; yderligere merkantil uddannelse i ind- og udlandet 1929-32. Prokurist i firmaet Vald. Thaysen 1932; sekretær i hofmarskallatet 1937. fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1947, kontorchef 1958-72. Tjenstgørende herre hos D.k.H. arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde fra 1974.

Revisor i A/S Kbhs Sommer-Tivoli; medl. af bestyrelsen for A/S Pablo.

Udenl. ordner: B.L.H.3.; Fi.L.3'.; F.Æ.L.5.; Gr.G.I 3.; I.F.3.; Ir.T.3.; It.F.3.; N.O.H.5.; N.Sl.03'.: S.Kr.3.; Stb.V.5.; S.V.3'.; Tun.R.0.3.:Ty.F.R.F.23.;Ø.Æ.F.3l. Adresse: Bramsv. 14,2920 Charlottenlund.

THAYSEN Jørn Hess professor, overlæge, dr. med., R1.; f. 19/10 1921 i Kbh; son af overlæge, dr. med. Thorvald E Hess Thaysen (død 1936, se Blå Bog 1935) og hustru Fanny Elisabeth f. Rollhausen (død 1970); gift 1/4 1956 m. lektor. cand. mag. Minna H. T., f. 25/6 1922 i Ribe, datter af seminarieforstander, cand.theol. Helge Haar(dod 1949, se Blå Bogl948) og hustru Elisabeth f. Ricmann. Student (Vestre borgerdydskole) 1939; med. eks. 1947: dr. med. 1955; speciallæge i intern medicin 1957, i nefrologi 1969; alm. uddannelse ved forsk, kbhvnske hospitaler 1947-51; ved Rockefeiler Institute for Médical Research 1951-53; reservelæge ved rigshospitalet, med. afd. A 1954, assist. overlæge smstds 1961; overlæge ved med. poliklinik og med. afd. P fra 1964; lektor i klinisk medicin ved Kbhs universitet 1962; professor i intern medicin fra 1964.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Intern Medicin 1958-62, for Kbhs Medicinske Selskab 1967-73, for Alfred Benzons Fond 1964 og for Christian den Tiendes Fond 1965. Member scientific advisory panel, Ciba Foundation, London 1964; medstifter af og Council member i European Dialysis and Transplant Association 1964-68, président 1966-67; medl. af European Society for Clinical Investigation 1966. I redaktionen for Acta Medica Scandinavica 1964, for Medicinsk Kompendium 1967, hovedredaktør af sidstn. 1972. General Editor Alfred Benzon symposia 1-VIII. Formand for hæmodialyseudvalget u. Akademiet for de tekniske Videnskaber 1967 og for sundhedsstyrelsens udvalg vedr. organisation af dialyse- og transplantationsbehandling 1968; medl. af det internordiske udvalg vedr. samme spsm. 1969; næstformand i rigshospitalets lægeråd 1970-72.

Har skrevet: Sekretionsstudier (disp., 1955); desuden været medarbejder ved monografierne: Famine Disease in German Concentration Camps (1952); The Alkali Metal Ions in Biology (1960): Det kirurgiske Traumes Pathofysiologi (1961); Medicinsk Kompendium 1960,63, 69 og 74. Afhandlinger især om sekretionsfysiologi. nyrefysiologi, nyresygd.. anvendelsen af »kunstig nyre« og nyretransplantation. Tildelt Thorvald Madsen-prisen 1961 ;Novo-prisen 1966. Adresse: Frederik V's V. 21,2100 Kbh 0.

THEILGAARD Gustav direktør, civilingeniør, R.. Hjv. Ft.; f. 22/4 1902 i Kbh; son af fabrikant Alben Theilgaard (død 1936) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1954); gift 1. gang 3/7 1926 m. Louise T., f. 30/1 1906 i Køge, død 1954. datter af arrestforvarer Jens Buch Ravn (død 1932) og hustru Jensigne f. Jensen (dod 1952); 2. gang juli 1955 m. Elisa T., f. U/5 1921 i Kbh. datter af bogbindermester Johan Andersen (død 1971) og hustru Bodil f. Andersen.

Student (Birkerod) 1921 ; direktør for A/S Dansk Galoche- & Gummifabrik i Køge (1964 ændret navn til Codan Gummi A/S) 1925-68, derefter bestyrelsens kommitterede. Næstformand i selskabets bestyrelse. Medl. af bestyrelsen i Marius Andersens Bogbinderi A/S.

Medl. af Dansk Ingeniørforening 1941; medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Landsforeningen Dansk Arbejde 1933-66, formand for foreningens Køge-afd. 1929-65 og for Sydsjællandskredsen 1932-65; medl. af repræsentantskabet for Kgl. Dansk Automobilklub 1937-62; kompagnichef i hjemmeværnet 1949. afsnitsleder for Køge hjemmeværn-safsnit 1953-59. Formand for Kbhs Fotografiske Amatørklub 1953-67, derefter æresmedlem. Tildelt klubbens medalje for farvefotogr. udviklingsarbejde. Medstifter af Selskabet for Dansk Fotografi og medl. af dets præsidium; æresmedlem af præsidiet 1970 og tildelt selskabets guldmedalje. 1972 af Federation Internationale de l'art Photographique tildelt titlen Excellence FIAP pour services rendu - ESFIAP. Har udarbejdet farvefotografiskc metoder og skrevet artikler om farvefotografi i danske og udenl. tidsskrifter og bøger. Har opfundet fabrikationsmetoder og udtaget patenter indenfor gummiindustri og vedr. forarbejdning af bastfibrc. Adresse: Nørrevestud, 4791 Borre.

THEILGAARD Wigo direktør. R'.p.p.; f. 6/6 1906 på Frdbg.; søn af fabrikant Albert Theilgaard (død 1936) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1954); gift 19/12 1931 m. Grete T., f. 19/3 1907 i Kbh, datter af direktør Wilhelm Schnakenburg (død 1943) og hustru Helga f. Jensen (død 1960). Uddannet i Dansk Afvulkaniseringsfabrik A/S, Koge, Theilgaard Pneumatic, Kbh. og Thor Tyre & Rubber Co., Ltd., London; merkantil direktør i A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik 1935, direktør i selskabet 1955-60; vicedir. i Industrirådet 1960, direktør 1961-71.

Medl. af Industrirådet 1956-60, af ligningsrådet. Emballageinstituttet, transportforskningsfonden, Danmarks tekniske museums bestyrelse. Akademiet for de tekniske Videnskaber, Erhvervenes Udstillingsselskab Bella Centret A/S 1965-73 og Ungdomsgården og formand for børnehaven Humlebo 1948-51.

Udenl. ordner: Fi.L.22.; It.F.3.; S.V.2. Adresse: Jægersborg Allé 86,2920 Charlottenlund.

THEJLS Henry bogtrykker, R.; f. 8/10 1905 i Nykøbing M.; søn af børstenbindermester Martin Thejls (død 1924) og hustru Ane Dorthea f. Morsing (død 1956); gift 19/5 1935 m. Edith Johanne Karoline T.. f. 21/9 1907 i Kbh. død 1972, datter af sadelmager Rasmus Svendsen (død 1929) og hustru Anna f. Petersen (dod 1972).

Udlært 1924 som sætter hos Egmont H Petersen. Kgl. Hof Bogtrykker, solvmed. for svendeprøve; lærer ved bogtryksko-lcn 1930; tekn. direktør i A/S J H Schultz 1946; direktør i A/S O C Olsen & Co. 1954; selvstændig bogtrykker siden 1956. Etableret firmaet Thejls Export Print 1966 og Thejls og Bonde Dybtryk 1968.

Medredaktør af Grafisk Aarbog 1938-46 og af De Grafiske Fags Aarbog 1962-65: medl. af hovedbestyrelsen og formand for Forening for Boghåndværk 1955-72, nu æresmedlem af foreningen; medl. af Bogtrykfagets svendeprøvekommission 1949-54; konsulent for statens tilsyn med håndværkerundervisning 1943-46; medl. af komitéen til udvælgelse af »Årets bedste bøger« fra 1963.

Har udg.: Assymmetri i Typografi (2. opl.; oversat til svensk og finsk); Moegreen og Thejls: Skrift; Trykteknik (bl. a. solgt til Norge); Brevpapirbogen (1960). Hovedredaktør af Bogtrykkerbogen (bl. a. lærebog for Den grafiske højskole) og af Lærebog- i Typografi (for lærlinge-undcrvisn. i de tekn. skoler).

Tildelt Hendriksen-medaljen 1968 af Forening for Boghåndværk; forgyldt sølvmedalje ved den internationale frimær-kcudst. i Saarbrücken 1970 og på den internationale frimærkeudstilling i Budapest 1971 for den tekniske udforelse af bogen: Frimærker. Folk og Filatcli. Adresse: Abildgaardsv. 33 B. 2830 Virum.

THELLE Poul overlæge; f. 24/5 1920 i Kbh; søn af provst August Thelle og hustru Anna f. Christiansen (død 1958); gift 30/6 1944 m. Lisbeth T., f. 19/6 1921 i Dauglykke. datter af legationsrad, redaktor Gunnar llelweg-Larsen (død 1947, se Blå Bog 1947) og hustru Hatla f. Johnsen (død 1945). Student (Svendborg) 1938; med. eks. 1946; speciallæge i psykiatri 1953; afdelingslæge ved Skt. Hans hospital, afd. A 1956; overlæge i retspsykiatri ved statshospitalet ved Århus i960; assist. overlæge ved Montebello dag- og nathospital 1966, overlæge 1968. Adresse: Hovmarksv. 49,2920 Charlottenlund.

THERKELSEN Frederik professor, overlæge, dr. med., R1.; f. 18/1 1906 i Kbh; søn af regnskabsfører Theodor Therkelsen og hustru Eleonora f. Bøttger (dod 1946); gift 4/12 1943 m. Elsa T.. f. 2/6 1913 i Kbh, datter af statens landbrugsbestyrer på Grønland Lindemann Walsøe (død 1936) og hustru Anne f. Hansen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1923; med. eks. 1930; dr. med. 1936; kirurgisk uddannelse på kbhvnske hospitaler, særlig kommune- og rigshospitalet; studeret kirurgi i Oslo. Stockholm. London, Paris, Wien og hjertekirurgi i USA; lektor i kirurgi ved Kbhs universitet 1947-53; professor i kirurgi smstds og overlæge ved rigshospitalet fra 1953; konsulent i hjerte-lunge-kirurgi ved Dronning Louises bornehospital fra 1957.

Medl. af det lægevidensk. fakultets udvalg for postgraduat undervisning fra 1957, af Dansk Kirurgisk Selskabs udvalg for postgraduat undervisning fra 1958 og af samme selskabs forskningsudvalg fra 1962, af Den alm. danske Lægeforenings uddannelseskomite fra 1964; formand for Dansk Kirurgisk Selskab 1965-67; sekretær for Danmark i Nordisk Kirurgisk Forening 1950-51; korresp. medl. af Svensk Kirurgisk Forening fra 1964 og af Norsk Kirurgisk Forening fra 1965; Membre titulaire de l'association internationale de chirurgie Ira 1952; medl. af The international surgical Group 1965; præsident for Nordisk thoraxkirurgisk Forenings kongres i Kbh 1969.

Har skrevet: Undersøgelser over den histologiske bygning af Blandingssvulster i Spytkirtlerne (tilkendt univ. guldmed. 1932); Typebestemmelse ved retsmedicinske Pletundersøgelser (disp.. 1936); desuden vidensk. arbejder bl. a. over lunge-og hjerte-kirurgiske emner.

Tildelt N C Nielsens Fonds ærespris 1959, Tage Kjærs Fonds ærespris 1965, E Kyvsgaards Fonds ærespris 1967. Æresmedlem af Nordisk Kirurgisk Forening 1973. Adresse:Trondhjemsg. 7,2100 Kbh 0.

THERKELSEN Jørgen overlæge; f. 3/3 1923 i Hellerup; søn af tandlæge Christian Therkelsen (død 1970) og hustru Marie f. Westergaard; gift 9/4 1955 (ægteskabet opløst) m. cand. psych. Birthe T., f. 25/2 1933 i Nyborg, datter af kredslæge Andreas Nielsen (død 1961) og hustru Ingeborg f. Jørgensen (dod 1965).

Student 1941; med. eks. 1949; speciallægcaut. i neurokirurgi 1958, i neurologi 1963. Overlæge ved neurologisk afd., Frederiksborg amts centralsygehus 1966. Sekretær i Dansk Neurologisk Selskab 1958-60, næstformand 1960-62, revisor 1966; sekretær ved den 15. nord. neurologkongres 1960.

Tidsskriftafhandlinger om neurolog, og neurokirurg. emner. Adresse: Brokjærgaard, Langerød. 3480 Fredensborg.

THERKILDSEN Børge chefredaktør; f. 19/7 1916 i Herning; søn af redaktør J M Therkildsen (død 1969) og hustru Kristine f. Kjær (død 1957); gift 16/3 1945 in. børnebibliotekar Lizzie T., f. 18/3 1918 på Vejlefjord sanatorium, datter af overlæge, dr. med. Johannes Gravesen (død 1972, se Blå Bog 1972) og hustru Ellen f. Larsen.

Udgået fra Herning højere almenskole; ophold på Askov højskole; elev fra hærens flyveskole; studier i USA 1947-48 som stipendiat fra Danmark-Amerika Fondet. Journalist ved Herning Avis 1937. Ringkøbing Amtstidende 1938, Sydvestjylland 1941, Jydske Tidende 1942. medredaktør 1962, ansvarsh. redaktør 1966.

Medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti; næstformand i Foreningen for den konservative Presse i Danmark; medl. af bestyrelsen for Ritzaus Bureau: medl. af Danske Dagblades Fællesrepræsentation.

Adresse: Mellemladen, Vonsild, 6000 Kolding.

THESTRUP Knud fh. justitsminister, K.p.p.; f. 27/8 1900 i Præstø; søn af dyrlæge P Thestrup (død 1949) og hustru Ingeborg f. Madsen (død 1921); gift 8/5 1925 m. Jenny Marie Birgitte T., f. 8/11 1903 i Svendborg, datter af fh. direktør D Knudsen og hustru Olga f. Nielsen

Student (Dockers kursus) 1918; cand. jur. 1924;dommerfuldm. i Øster og Vester Han herreder s. å-, i Herning købstad og Hammerum herred 1929-45; i tysk fængsel i Århus i 1944. i Frøslevlcjren 1944-45; kst. dommer i vestre landsret 1945-47; kriminaldommer i Viborg købstad m. v. 1947-53; dommer i Herning købstad m.v. 1953-68; justitsminister i ministeriet Baunsgaard 1968-71.

Medl. af Herning byråd 1943-45, af folketinget (Kons. Folkeparti, Ringkøbing; fra 1971 16. kreds i Kbh) 1947-73. 2. næstformand 1954-68, af finansudvalget 1950-67 og af lønningsrådet 1954-68; formand for modstandsbevægelsens lokalkomité i Herning i 1945; formand for voldgiftsretten for Ringkøbing amt om beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom 1943-46, for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1943-46. for kommissionen vedr. husmandskre-ditforeningernes udlånsudgang 1951-52 og for Sparekassernes Fællesnævn 1952-60; medl. af Nordisk Råd 1952-68. formand for rådets 9-mands komité 1956-60 og for dets juridiske udvalg 1960-68 og fra 1971; formand for landvæsenskommissionen for Ringkøbing amtsrådskreds' 2. område (Herning) 1953-68 og for realkreditkommissionen vedr. landbruget 1953-58; medl. af bestyrelsen for Det konservative Folkepartis folketingsgruppe fra 1956 (næstformand 1958-68) og af partiets hovedbestyrelse fra 1957, formand 1965-72; medl. af Nationalbankens repræsentantskab 1962-68. af bestyrelsen for kolonien Filadelfia 1958-68 og for N-Nissum seminarium 1960-68. Udenl.ordner: I.F.I.; S.V.2. Adresse: Rosenvængets Allé 10,2100 Kbh 0.

THIEDE Sven E kommandør, R., HTS.p.p.; f. 15/10 1924 i Fruens Bøge. Fyn; søn af oberstløjtnant Emil Thiede (død 1971, se Blå Bog 1971) og hustru Ella f. Gjørling; gift 4/2 1950 m. læge Jette T., f. 26/12 1924 i Odder, datter af fh. stabslæge Lauritz C Tarp (se denne).

Student (Viborg katedralskole) 1943; søkadetlærling 1943, uddannelsen afbrudt p.g.a. krigen, deltog i modstandsbevægelsen; søofficersskolen 1945-48; søløjtn. 2 1948 (m. tjenestealder fra 1947), søløjtn. 1 1949; Long Gunnery Course. Portsmouth. England 1950; kursus vedr. artillerimateriel, USA 1951; kaptajnløjtn. 1953; vekslende tjeneste til søs som artilleriofficer i patruljebåde og fregatter og næstkommanderende i patruljebåd samt i land ved søartilleriet 1951-59; elev på Royal Naval Staff College. Greenwich. England 1959; kystflådens stab 1959-61; orlogskapt. 1959; søværnets operative kommando 1961-63; chef for patruljebåden Willemoes 1963-65, for søværnets kampinformationsskole 1965-66: soværnsstaben 1966-68; stabsofficer ved Headquar-ters Allied Forces Northern Europe. Kolsås. Norge 1968-72; kommandørkapt. 1968: elev på U.S. Naval War College. Newport. Rhode Island 1972-73; kommandør og chef for torpedobådseskadren 1973. Udenl. orden: Stb.V.5. Adresse: Skovagerv. 5.2920 Charlottenlund.

THIEDEKE Ryan VVS installatør, blikkenslagermester; f. 27/2 1910 i Kbh; søn af blikkenslagermester Th. Thiedeke (død 1962) og hustru Ella f. Olsen (død 1912); gift 20/5 1934 m. Lilli T.. f. 7/7 1911, datter af Jens Moberg (død 1955) og hustru Magdalene M.

Udlært hos C Wiingard. Holte 1929; startet forretning i Holte 1946. Formand for Centralforeningen for Blikkenslager-VVS Installatører 1964 og for Dansk VVS Installatør-Forening 1965; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1965; formand for VVS-Information 1968 og for den lokale arbejdsgiverforening i nordre birk 1973. Tildelt Håndværksrådets hæderstegn i guld 1971.

Adresse: Vejlegårdsv. 4.2840 Holte.

THIELSEN Eigil retsformand. R.; f. 17/8 1914 i Kbh; søn af frihavnsdirektør Oscar Thielsen (dod 1968, se Blå Bog 1968) og hustru Ebba f. Herforth(død 1973); gift 5/4 1941 m. Ellen T., f. 31/5 1916 på Frdbg., datter af ekspeditionssekretær H H Madsen (død 1968) og hustru Marie f. Harms (død 1956). Student (Ordrup gymn.) 1932; cand. jur. 1940; sekretær i finansministeriet (skattedepartementet) s. å., fuldmægtig 1948, ekspeditionssekr. 1958, kontorchef 1965; tili, medarbejder ved landsskatteretten 1942-68; retsformand i landsskatteretten fra 1973.

Medl. af bestyrelsen for det Herforthske familielegat 1946; formand for Dansk Lawn-Tennis Forbund 1969. Medforfatter til C Helhett: Opgørelse af den skattepligtige indkomst 7.-1 l.udg. Adresse: Baldrianv. 20,2900 Hellerup.

THING Eric overlæge, dr. med.; f. 2/12 1917 i Glasgow; søn af grosserer Niels Laurids Thing og hustru Elise f. Hansen; gift 19/2 1944 m. Fanny Adelheid T., f. 4/7 1922 på Tjele, datter af kammerherre, hofjægermester stamhusbesidder Christian D Liittichau (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Vibeke f. Brockdorf f (død 1954).

Student (Østersøgades gymn.) 1936; med. eks. 1944: dr. med. 1955; alm. uddannelse bl. a. ved Frdbg. hospital, Kbhs kommunehospital og Set. Josephs hospital; læge i Dansk Røde Kors i Polen 1947; assistent på statens seruminstitut, hormonafd. 1950-53; 2. reservelæge ved Bispebjerg hospital, afd. A 1953-56; 1. reservelæge ved Kbhs kommunehospital, ekstremitetskirurg. afd. 1956-58, ved Sundby hospital, kirurg, afd. 1958-62, ved Øresundshospitalet, thoraxkirurg. afd. 1962-63; assist. overlæge ved kirurg, afd., centralsygehuset i Esbjerg 1963, overlæge fra 1964. Assist. læge i direktoratet for ulykkesforsikringen 1959-63; speciallæge ved mødrehjælpsin-stitutionen i Esbjerg fra 1963. Studierejse til USA (Harvard médical school, Boston) 1961, London 1966. Skotland 1968. Medl. af bestyrelsen for Vestjydsk musikkonservatorium fra 1967. Præsident for Rotary Jerne-Esbjerg 1970-71. Har skrevet: Undersøgelse over forholdet mellem intermedi-cin og corticotropin (disp., 1955) samt tidsskriftartikler om kirurgiske og endokrinologiske emner. Udenl. orden: Po.F.K.2. Adresse: Baldursg. 46,6700 Esbjerg.

THING MORTENSEN Arne professor, dr. phil.; f. 12/3 1938 i Outrup; søn af gårdejer Sv. O Thing Mortensen og hustru Kirstine f. Nielsen; gift 27/4 1963 m. Birgitte T. M., f. 22/11 1938 på Frdbg,, datter af redaktor Mikal Rode og hustru Anna Margrethe f. Termansen.

Student (Statens kursus) 1957; mag. art. (filos.) 1964; kandidatstipendiat ved Kbhs universitet 1964, amanuensis smstds 1966; dr. phil. (Kbhs univ.) 1972; professor u. det humanistiske hovedområde ved Roskilde universitetscenter fra 1972.- Har skrevet: Perception og sprog. Et filosofisk essay (disp.. 1972).

Adresse: Smedevænget 23, Marbjerg.2640 Hedehusene.

THINGGAARD Valdemar fh. kontorchef; f. 3/11 1896 på Frdbg.; søn af kaffehandler Valdemar Thinggaard (død 1914) og hustru Frederikke f. Mortensen (død 1954); gift 30/10 1932 m. Karen T., f. 28/10 1905, datter af arkitekt Karl Nielsen og hustru Marie f. Nielsen (død 1950).

Postelev 1913, postmedhjælper 1918, postassist. 1919-31; student (privat dimit.) 1925; cand. jur. 1931; sekretær i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1931, fuldmægtig 1934, ekspeditionssekr. 1942, postinsp. i Kbh 1951, kontorchef i generaldirektoratet 1953-66. Medl. af kommissionen for post- og telegrafvæsenets fagprøver samt forstander for post- og telegraf skolen til 1966. Adresse: Ny Carlsberg V. 29,1760 Kbh V. Sommerbolig: Strandv. 831,2930 Klampenborg.

THINGHOLM Svend fh. borgmester; f. 24/2 1907 i Kbh; søn af kontorbestyrer Jens Thingholm og hustru Petra f. Christensen; gift 2/10 1937 m. Herdis T., f. 26/4 1916 i Randers, datter af officiant Chr. Thomsen (død 1927) og hustru Marie f. Greve (død 1968).

Udlært som maskinarbejder 1927; medl. af Randers byråd 1950-74, borgmester 1956-74. Formand for Kommunernes lønningsnævn.

Adresse: Borgmestervangen 4,8900 Randers.

THIRSTRUP Jens Chr. professor, arkitekt; f. 25/10 1915 i Tranebjerg. Samsø; søn af murermester Hilbert Thirstrup (død 1958) og hustru Anna f. Jensen; gift 17/11 1939 m. Maud T., f. 12/1 1915 i Kbh, datter af forvalter Hjalmar Jørgensen og hustru Fanny f. Jensen (død 1971).

Afgang fra kunstakademiet 1944; lærer i bygningskunst smstds 1946; leder af arkitektskolens forskole 1954; lektor i bygningskunst 1956, professor 1959.

Har opført bygninger til forskellige formål fortrinsvis eenfamiliehuse og etagehuse. Medindehaver af arkitektfirmaet Tegnestuen Steen Eiler Rasmussen I/S 1961-73. Adresse: Agnesv. 5,2800 Lyngby.

THISTED Valdemar Gjeding dommer, R'i; f. 24/5 1903 på Frdbg.; søn af arkitekt Valdemar Thisted (død 1935) og hustru Helga f. Hatting (død 1933); gift 10/12 1929 m. Else T., f. 4/9 1905 i Irkutsk, datter af telegrafbestyrer i Store Nordiske Telegrafselskab Poul Friborg (død 1952) og hustru Martha f. Kossler (død 1937).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1921; cand. jur. 1928; fg. sekretær i Kbhs overpræsidium s. å.; dommerfuldm. i Sønderborg købstad m. v. 1929, i Als nørre og sønder herreder 1934, i Holbæk 1943; ekspeditionschef i Østifternes Hypotekforening 1946; dommerfuldm. i Herning 1948; kriminaldommer i Odense købstad 1951; dommer i Odense købstads 1. afd. 1956, i Åbenrå 1956-71.

Formand for landvæsenskommissionen 1956-61, vej;taksa-tionskommissionen 1957-71 og fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds 1961-71. Adresse: 2800 Kgs. Lyngby.

THODBERG Christian professor, dr. phil.; f. 7/2 1929 i Vridsted sogn, Viborg amt; søn af sognepræst Jens Julius Thodberg (død 1938) og hustru Hedevig Magnine f. Bastholm (død 1967); gift 27/6 1953 m. Bodil Karen T., f. 2/3 1928 i Charlottenlund, datter af provisor, cand. pharm. Troels Smith Prip(død 1961) og hustru Freia f. von Mehren. Student (Metropolitanskolen) 1948; cand. theol. 1955; kordegn ved Jægersborg kirke 1954-59, hjælpepræst smstds 1957-60; viceefor for Studentergården 1959-66; universitetsadjunkt ved det filosofiske fakultet ved Kbhs universitet 1960-64; forstander og hovedlærer ved Præstehøjskolen 1964-72; dr. phil. 1966; professor i teologi med praktisk teologi som hovedfag ved Århus universitet fra 1973. Till. hjælpepræst ved Århus domkirke fra 1973. Censor ved teologisk embedseks. 1970-72.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Kirkesang og medredaktør af Dansk Kirkesangs årsskrift; medl. af bestyrelsen for Fondet for dansk-norsk samarbejde. Medl. af Pastoralseminariets direktion, af Præstehøjskolens styrelse, af Grundtvig-Selskabets styrelse (næstformand), af kirkemin.s liturgiske kommission (sekretær).

Har skrevet: The Tonal System of the Kontakarium. Studies in Byzantine Psalticon Style (Hist. Filos. Medd. Dan. Vid. Selsk., vol. 37, nr. 7, 1960); Den forsømte Gudstjeneste (1965); Der byzantinische Alleluiarionzyklus. Studien im kurzen Psaltikonstil (disp., 1966); En glemt dimension i Grundtvigs salmer (1969J; Prædiken og sahne hos Grundtvig I—11 (Dansk Kirkesangs Årsskrift 1971-72). Adresse: Thunøg. 16.8000 Århus C.

THOFT Knud Lund advokat; f. 6/10 1904 i Kbh; søn af udskrivningschef P N Thoft (død 1962, se Blå Bog 1962) og hustru Nielsigne f. Nielsen (død 1947); gift 14/7 1929 m. Frida Margrethe T., f. 20/9 1903 i Kristrup.

Student (Århus katedralskole) 1923; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. i Århus 1928-31; manuduktør 1928-33; landsretssagf. 1933, møderet for højesteret; sagførervirksomhed i Kbh s. m. landsretssagf. P A Thoft fra 1932. Udgiver og ansvarsh. redaktør af Dansk Forsikrings Tidende 1934-69; administrator og adm. redaktør af Dansk Forsikrings Tidende-Assurandøren, tilhørende den selvejende fond af samme navn, 1969-72.

Formand for sagførerforeningen af 1937, 1937-40; næstformand i bestyrelsen for det danske sagførersamfunds 1. kreds 1938-40; medl. af sagførerrådets erhvervsudvalg 1953-63, af advokatrådets crhvervskommission 1962-63. Formand for og medl. af bestyrelsen for forsk, selskaber. Administrator for Rundetårn 1967.

Adresse: Richeiieus Allé 7.2900 Hellerup.

THOLSTORF Ove Tholstrup direktør, grosserer, R.; f. 11/3 1917 i Rudkøbing; son af direktør Niels Tholstrup Tholstorf (død 1961) og hustru Dagmar f. Balle; gift 4/2 1940 m. Ragna T., f. 17/6 1918 i Kbh, datter af snedker Carl M Jensen (død 1924) og hustru Johanne f. Lauritzen (død 1965). Præliminæreks. 1934; Købmandsskole og Handelshøjskole; ansat i firmaet Knud Egense (The Atlantic Refining Co.) 1935-41, i A/S Dansk Frø- og Silo-Selskab 1941-64, fra 1955 som direktør; fra 1964 adm. direktør for A/S Dansk Frøhandel (Trifolium-Silo) og datterselskaber.

Formand for Dansk Frøhandlerforening 1957-67; vicepræsident i Den internationale Frøhandlerforening (FIS) 1956-58; formand for FIS Steering Committee fra 1963 og for Kbhs bedømmelses- og voldgiftsudvalg for frøhandelen 1970; vicepræsident i COS EM CO (sammenslutning af fællesmarkedets frøhandlerforeninger) 1973; medl. af frøkontrolkommissionen 1973; medl. af forsk, landbrugsministerielle udvalg; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1960. Adresse: Kurvej 12,2880 Bagsværd.

THOLSTRUP Jørgen H direktør, generalkonsul, RI.; f. 8/4 1924 i Kbh; søn af direktør Henrik Tholstrup (død 1971.se Blå Bog 1971) og hustru Elsa Ingeborg f. Hanson; gift 9/8 1952 m. Hanne T., f. 29/7 1931 i Kbh, datter af lektor Hans Hvass (se denne).

Student (Stenhus) 1944; Niels Brock og Købmandsskolen 1958; ansat i General Milk Company, Inc.. Europa, Mexico, Los Angeles 1949-56; direktør i McMullans Kosangas Ltd., Dublin, Irland 1956; direktør i L.P.G. Ltd., Kosangas Ltd. og Kosangas (N.I.) Ltd.; dansk generalkonsul i Irland 1958. 1971 medl. af udvalget vedr. energipolitiske spørgsmål, handelsministeriet. Medl. af bestyrelsen for J H Schultz A/S 1972.

Adresse: Elsinore, Carrickbrack Road, Baily, County Dublin,

Irland.

THOLSTRUP Knud direktør, grosserer, R., D.r.K.M.p.p.; f.

12/7 1904 i Karlslunde; søn af proprietær R Tholstrup (død 1929) og hustru Sørine f. Larsen (død 1946); gift 1. gang 1929 m. Eva T., f. 1906 i Kværkeby, død 1968, datter af proprietær Peder Brødsgaard (død 1945) og hustru Emilie f. Rasmussen (død 1933); 2. gang 1969 m. skuespillerinden Signi Grenness, f. 21/8 1919 i Kbh, datter af maleren Johannes Grenness (død 1963) og hustru Karen Margrethe f. Andersen (død 1970). Uddannet ved landbrug; oprettede i 1929 i forbindelse hermed mølleri, korn- og foderstofforretning; direktør i Kbhs Smørrebrød A/S 1936-41; adm. direktør for Kosan Gas a/s 1941-62, for Kosan a/s fra 1961 og for Kosan Tankers a/s fra 1962.

Medl. af folketinget (Retsforbundet) 1946-58, af Grosserersocietetets repræsentantskab fra 1947 og af Akademiet for de tekniske Videnskabers finansråd.

Har udg. fl. pjecer om Retsforbundets politik samt »Inflationen kan standses«, »Why put up with Inflation?«, økonomisk liberalisme/economic liberalism. Udenl.orden:S.V.3>. Adresse: Østerstrand, Immortellev. 10,2950 Vedbæk.

THOLSTRUP Laurits direktør, konsul, K.DM.p.p.; f. 4/9 1896; søn af proprietær R Tholstrup og hustru f. Larsen; gift m. Inger T., f. 30/7, datter af kaptajn J Bay og hustru f. Uliner. Student (Roskilde) 1915; Købmandsskolen; direktør for Anglo Morroccan Co. Ltd.; dansk vicekonsul i Casablanca 1922, kgl. konsul for Marokko fra 1925; indtrådt i Vacuum Oil Co. A/S 1930, adm. direktør og bestyrelsens formand til 1954; adm. direktør i A/S Kosangas 1955-62, i A/S Kosangas International 1962-66.

Medl. af Grosserer-Societetets Komité til 1958 (næstformand 1957-58), af sø- og handelsretten 1939-66. af bestyrelsen for Nordisk Gjenforsikrings Selskab, A/S Drubin (formand), Lilhorex SA, Bruxelles (formand), Kicosales Ltd., Kenya og Afrikosan Ltd., Guernsey CI; formand for Foreningen af Sø-og Handelsrettens Medlemmer til 1966. Udenl. ordner: Fi.M.M.; Mar.O.A.4. Adresse: Kongehøjen 8,2930 Klampenborg.

THOLSTRUP Svend K direktør, grosserer; f. 20/3 1933 i Himmelev; søn af direktør, grosserer Knud Tholstrup (se denne) og hustru Eva f. Brødsgaard (død 1968); gift 1957 m. Birthe T., f. 6/2 på Frdbg., datter af direktør Poul Hertzum (død 1965, se Blå Bog 1965).

Realeks. (Stenhus) 1950; ved landbrug 1951; merkantil uddannelse i Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Venezuela og USA; PMD-certifikat (Harvard) 1960. Ansat i Kosan a/s fra 1961, direktør fra 1962, adm. direktør i Kosan Gas a/s fra 1962.

Medl. af bestyrelsen for Kosan a/s, Kosan Gas a/s, Kosan Tankers a/s, Kosan Crisplant a/s, Kosan Cylindric a/s, Kosan Simplex a/s, Kosan Invest a/s, Lydex a/s samt udenlandske Kosan-sclskaber. Formand for bestyrelsen for A/S Teknova; medl. af bestyrelsen for H S Hansens Eftf. A/S. Medl. af bestyrelsen for Danske Grossisters Børsforening fra 1968, formand fra 1969; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1970, af Grosserer-Societetets Komite fra 1971; formand for Dansk Flaskegas Komite; medl. af bestyrelsen for Stenhus-Fonden og for Fanø Golfklub. Adresse: Strandvejen 464,2950 Vedbæk. Sommerbolig: Knæhuset, Fanø Bad, 6720 Nordby.

THOMAS Lemont fh. toldinspektør; f. 27/1 1890 i Kbh; søn af murer Vald. Thomas (død 1940) og hustru Aagot f. Frederiksen (død 1932); gift 4/11 1954 m. Gerda T., f. 8/5 1908, datter af prokurist Johan Krog (død 1949) og hustru Inger f. Hennings (død 1959).

Elev i toldetaten 1907; assistent 1913; kontrollør 1930; toldinsp. 1939-60.

Formand for Den danske Toldetats Forening 1926-45 og for Statstjenestemændenes Centralorganisation II (embedsklas-serne) 1928-33; medl. af Kbhs børneværn 1928-62 og af børneværnets forretningsudvalg 1945-62. Adresse: Nørre Allé 17 A, 2200 Kbh N.

THOMASEN Eivind professor, overlæge, df. med., R.p.p.; f. 24/6 1908 i Horsens; søn af smed og cykelhandler Niels Thomasen (død 1938) og hustru Martha f. jensen (død 1964); gift 16/11 1935 m. sygeplejerske Helga T., f. 18/10 1908 i Århus, datter af adjunkt Niels Fritz Jensen (død 1934) og hustru Marie f. Kristensen (dod 1956).

Student (Århus katedralskole) 1926; med. eks. 1933; dr. med. 1948; assistent ved Århus kommunehospitals patologiske institut og prosektor ved Århus universitets normal-anatomiske institut 1933-35; kandidatstillinger, særlig ved medicinske, kirurgiske og neurologiske afdelinger på hospitaler i provinsen og Kbh samt på Ortopædisk hospital i Kbh; reservelæge ved Ortopædisk hospital i Århus 1938-40, ved Bispebjerg hospitals kirurg, afd. 1942-45 og ved rigshospitalets neurokirurg. afd. 1945-46; afdelingslæge ved Ortopædisk hospital i Århuso 1947-52, overlæge smstds fra 1952; lektor i ortopædi ved Århus universitet 1954, professor fra 1958; censorsuppleant og censor i normal anatomi ved Kbhs universitet 1940-48; studierejser til Wien, Paris og USA; besøgende lektor ved University of Rochester, N.Y. sept.-dec. 1955; rådgiver i sundhedsstyrelsen (ortopædisk kirurgi) til 1974; medl. af invalideforsikringsrettens bedømmelsesudvalg for bandagister fra 1961.

Medl. af bestyrelsen for Dansk ortopædisk Selskab fra 1948, formand 1952-54; medl. af forretningsudvalget i bestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) fra 1948; korresp. medl. af The American Orthopaedic Association og af The British Orthopaedic Association; æresmedlem af Société Française d'Orthopédie et Traumatologie; Advisory fellow to the World Federation of Occupational Therapists. Formand i bestyrelserne for institut ved Århus universitet l'or terapiassistenter, Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Århus universitet og skolerne for beskæftigelseshjælpere; medl. af bestyrelserne for Rømerfondet og plejehjemsinstitutionen Solbakken; medl. af bestyrelsen i Nordisk Ortopædisk Forening fra1964, præsident 1968-70.

Har skrevet: Myotonia, Thomsens Disease, Paramyotonia and Dystrophia Myotonica (disp., 1948); Der angeborene Klump-fuss (i Acta orthopædica scandinavica, 1941) samt arbejder om fodrodslæsion, ankelbrud. skuldcrluxation. psykiske forandringer ved dystrophia myotonica. behandling af kontraktur i hofteleddet ved polio m. m. Modtaget Illumfondens hæderspris 1967. Hans Knudsen-medaljen 1968, Aalborg Diskontobanks jubilæumsfonds hæderspris 1972.

Udcnl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Heibergsg. 30,8000 Århus C.

THOMASEN Frederik overlæge; f. 28/7 1897 i Skanderborg; søn af kancelliråd, hospitalsforstander L Thomasen (død 1931) og hustru Marie Henriette f. Petersen (dod 1955); gift 16/5 1931 m. Valborg T., f. 2/4 1905 i Køge, datter af bryggeridirektør J Chr. Bathum (død 1934) og hustru Gerda f. Rosenstand (død 1965).

Student (Randers) 1915; med. eks. 1923; derefter ansættelser ved sindssygehospitalet, Nykøbing S., Randers by sygehus, Diakonissestiftelsen, rigshospitalet. Randers Set. Josefs hospital og Kbhs kommunehospital; specialistanerk. (oto-rhi-no-laryngologi) 1931; prakt. ørelæge og ørelæge ved Set. Josefs hospital i Randers s. å.; overlæge ved centralsygehusets øreafd., Randers 1946-67. Præsident i Randers Rotary Klub 1957-58. Adresse: Asser Rigs V. 35 C, 8900 Randers. Sommerbolig: Bogens Strand, 8443 Femmøller.

THOMASEN Ole vicedirektør, cand. oecon.; f. 9/2 1934 i Randers; søn af overlæge Frederik Thomasen (se denne); gift 10/4 1965 m. Charlotte Elisabeth T., f. 15/10 1944 på Frdbg., datter af civilingeniør Johs. Ingwersen (død 1972) og hustru Ellen f. Henriksen.

Student (Randers) 1953; cand. oecon. (Århus univ.) 1961; sekretær i handelsministeriet 1961-63; fuldmægtig i Danske Bankers Fællesrepræsentation 1963-65, kontorchef 1965-68; underdir. i Amagerbanken A/S 1969, vicedir. (medl. af direktionen) fra 1972. Medl. af bestyrelsen for Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter.

Adresse: Øresunds Allé 59,2791 Dragør.

THOMASEN Svend Thorkild direktør, R.; f. 12/10 1921 i Århus; søn af værkmester ved DSB A V Thomasen (død 1970) og hustru Antonie f. Nielsen (død 1961); gift 6/4 1946 m. Inge Aase Tove T., f. 18/3 1923 i Tønder, datter af lokomotivmester M A Ronak og hustru Anna Marie f. Laursen (død 1947). Efter realeks. (Fjordsgades skole. Århus) ansat som trafikelev ved DSB 1938, trafikassist. 1945; ansat i Det Danske Luftfartselskab A/S 1946, fuldmægtig 1947; medl. af skandinavisk trafikkomité til forberedelse af SAS 1947-48; dansk repræsentant i europæisk SAS' trafikafd. i Stockholm 1948-49 og i Kbh 1949-50; trafikchef i SAS' hovedkontor i Stockholm 1951-56; assistent til SAS' præsident 1956; regionalchef for SAS i Mellemøsten. Istanbul 1956-57 og Beirut 1957-61; adm. direktør for Scanair A/S og senere konsortiet Scanair i Kbh 1961-68; adm. direktør for ingeniørfirmaet Viggo Bendz A/S 1968-70; tili. adm. direktør for Danish Overseas Machine Export Co. Ltd. fra 1970; chef for DSB's kommercielle afd. fra 1971.

Medl. af min. for off. arbejders rådg. charterudvalg 1966-68; medl. af bestyrelsen for Helsercjser a.m.b.a. 1962-64, af repræsentantskabet for Pensionistrejser fra 1965. af bestyrelsen for Viggo Bendz AB og AB Fry i Helsingborg 1968-70, for Danish Overseas Machine Export Co. Ltd. 1970-72; formand for bestyrelsen for Scandinavian Startour Corporation a.m.b.a. (Stjernerejser) fra 1971 ; medl. af Danmarks Turistråd og af bestyrelserne for Scanair, Vingresor AB, Alfragt A/S og Dampskibsselskabet Øresund A/S fra 1971. Adresse: Lemchesvej 26A, 2900 hellerup.

THOMASSEN Ejnar forfatter, oversætter; f. 23/9 1881 i Kbh; søn af tobaksfabrikant Carl Thomassen (død 1910) og hustru Anna f. Ludvigsen (død 1930); gift 1/2 1918 m. Agnes T„ f. 17/5 1881 i Stubbekøbing, død 1971, datter af købmand Chr. Rossing og hustru Akseline f. Pingel.

Uddannet som polytekniker i Zürich 1901-02; ved Technische Hochschule i Karlsruhe 1902-07; har arbejdet som ingeniør i Lauzanne 1907-09. i Rusland og Sibirien 1909-14; derefter udelukkende beskæftiget som skribent, oversætter og foredragsholder; rejser på Balkan 1913-14 og i Sovjetunionen 1932, 1934, 1954 og 1956; medstifter af selskabet Dansk-Russisk Samvirke, selskabets formand 1934-44. æresmedlem 1965; Dansk Oversætterforbunds hæderspris 1948; gæsteforelæsninger over russisk åndshistorie ved Norges humanistiske akademi 1949, ved danske højskoler og i UN1FO: medarbejder ved Vor Tids Leksikon 1949. Litterære arbejder: afhandlinger i Tilskueren 1915, -16 og -17 og fra 1940 i forsk, nordiske tidsskrifter; Russernes Malerkunst 1919, Dostojefski, En Livsskildring, 1940 (svenskfinsk udg. 1942, hollandsk 1946, norsk 1947 og tysk 1950); Russisk Litteratur gennem 200 Aar 1946 (svensk-finsk udg. 1948); kommenteret udg. af Dostojefskis Breve (1943). af Dostojefski's En Forfatters Dagbog (1948) samt af Anna Dostojevskaja: Mit Liv med Dostojevskij; kronikker om russisk åndsliv og politik. Oversættelser: Dostojefskis samlede værker 1-24, Tolstois hovedværker, deriblandt bondedramaet Mørkets magt (Danmarks radio 1972). Gorkij's Livserindringer I—III» Natteherberget (Riddersalen 1946. Århus Teater 1961, Danmarks radio 1962, fjernsynet 1964 og 1968) og Jegôr Bulytjôv, (Danmarks radio 1958 og 1967), Tjekhov: Fire dramer (Mågen, Det ny Teater 1960, Onkel Vanja, Det kgl. Teater 1926, Alléscenen 1953, Danmarks radio 1957 og 1970. Tre søstre, Det kgl. Teater 1928, Riddersalen 1949 og Kirsebærhaven), samt værker af Turgenev, Andréjev og Sologub og en del moderne russisk litteratur; bidragyder til forsk, kbhvnske blade og tidsskrifter. Adresse: Kirkev. 32,2920 Charlottenlund.

THOMASSEN Esben Harder underdirektør, civilingeniør, K., HTS.;f. 11/3 1904 i Mariager; søn af sagfører, bankdirektør A C Thomassen (død 1937) og hustru Karen f. Harder (død 1958); gift 12/4 1933 m. translatør cand. mag. Ellen T., f. 6/7 1905 i Lynge ved Sorø, datter af gårdejer, sparekassedirektør K Jørgensen (død 1966) og hustru Alma f. Lassen (død 1964). Cand. polyt. 1929; ansat hos Burmeister & Wain s. å., ved orlogsværftet 1936, ingeniør i søværnet 1938, ingeniør II 1942, ingeniør I 1946, afdelingsing. 1952, underdir. ved orlogsværftet 1965-73. Adresse: Godthåbsv. 133,2000 Kbh F.

THOMASSEN Ole arkitekt, docent; f. 1/4 1919 på Frdbg.; søn af forfatter, oversætter Ejnar Thomassen (se denne); gift 28/4 1945 m. Gunvor Birgitte T., f. 5/1 1923, datter af overlæge, dr. med. S H Mygind (død 1970, se Blå Bog 1970) og hustru Kirsten f. Christensen.

Student (1937); afgang fra kunstakademiets arkitektskole 1943; arkitekt i Kbhs kommunes byplankontor 1943-64, afdelingsarkitekt 1962-64; lærer i byplanlægning ved kunstakademiets arkitektskole 1953, lektor 1959, docent fra 1965; gæsteprofessor ved University of Nairobi 1969-70; privat konsulentvirksomhed i egns- og byplanopgaver siden 1964. I redaktionen af tidsskriftet Byplan 1956-62, som ansvarh. redaktør 1958-62.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium fra 1971; medl. af akademirådet fra 1972. Skribent- og foredragsvirksomhed. Bidragyder til tidsskrifter og dagblade fra 1945. Ny Carlsbergfondets Romerstipendium 1961. Adresse: Bakkev.48,2400 Kbh NV.

Sommerbolig: Pilebakken, Kyndeløse Sydmark, 4070 Kirke Hyllinge.

THOMMESEN Anna væverske; f. 10/9 1908 i Kbh; datter af skibsfører i DFDS I O Jepsen (død 1947) og hustru Anna Sørine Louise f. Slengerik (død i960); gift 24/8 1940 m. billedhugger Erik Thommesen (se denne). Autodidakt; udstillet på Kunstnernes efterårsudstilling 1943-53; gæst hos koloristerne 1948, hos Linien 1949; separatudstilling 1950; medl. af kunstnersammenslutningen Martsudstillingen fra 1952; udstilling s. m. Finn Juhl og Henning Koppel, på Kunstindustrimuseet 1957. Repræsenteret med 3 tæpper på Kunstindustrimuseet, 1 på statens museum for kunst og 2 på Louisiana, Humlebæk. Gobelin til samlingssalen i Vesthimmerlands gymnasium, Års 1964 og til Nørrelandsskolen Holstebro 1967-68; udsmykning af landstingssalen, Christiansborg med 3 gobeliner 1969-72. Tildelt Eckersberg-medaljen 1972. Adresse: Bylyngen 34, Blistrup, 3230 Græsted.

THOMMESEN Erik billedhugger; f. 15/2 1916 i Kbh; søn af civilingeniør Harald Thommesen (død 1960) og hustru Ester f. Klintø (død 1971); gift 24/8 1940 m. væverske Anna Thommesen (se denne). Autodidakt. Udstillinger i Danmark: »Skandinaverne« 1939.

Kunstnernes efterårsudstilling 1940-43 og som gæst 1950. Teltudstillingen 1941, Høstudstillingen 1944-49; medl. af Martsudstillingen fra dennes start 1951. Repræsenteret på Statens museum for kunst. Nasjonalgalleriet, Oslo, Louisiana, Holstebro museum, m. m. Tildelt Thorvaldsen-medaljen 1972.

Adresse: Blistrup, 3230 Græsted.

THOMSEN Albert Lie gårdejer, R.; f. 15/11 1899 i Havbro; søn af gårdejer, bankdirektør Thomas Thomsen (død 1957) og hustru Karen Kirstine f. Nielsen (død 1907); gift 19/2 1925 m. Erna T, f. 28/7 1897 i Odder, datter af gårdejer Peder Sørensen (død 1909) og hustru Sofie f. Sørensen (død 1960).

Alm. forberedelseseks. 1915; derefter ved landbruget; gårdbestyrer 1921-24; ejer af gården Sofiesminde ved Hvam 1924-62. Formand for Vesthimmerlands Landboforening 1943-49 og for De samvirkende jydske Mejeriforeninger 1945-59; medl. af Landbrugsrådet fra 1945; formand for bestyrelsen for Jydsk Brandforsikring, Århus fra 1958 og for Aalestrup Landbobank 1967-71.

Adresse: Rosenvænget, 9620 Ålestrup.

THOMSEN Alex Brask; f. 17/9 1919 i Kbh; søn af farvehandler Anders Thomsen (død 1955) og hustru Jenny f. Clausen (død 1944); gift 21/8 1943 m. Bente T, f. 6/4 1920 i Brarup, datter af minister for offentlige arbejder, proprietær Victor Larsen (død 1952, se Blå Bog 1951) og hustru Karen Margrethe f. Jensen.

Realeks. (Efterslægtselskabets skole) 1936; udstået læretid i faderens farve- &otapethandel og videreuddannet i handelsvirksomheder i Århus og udlandet; civiløkonom (H A) Handelshøjskolen i Kbh 1942; ansat i Sadolin & Holmblad A/S 1942-45; bosat i Paris og virket for danske virksomheder, fortrinsvis med indkøb af råvarer 1945-48; selvstændig virksomhed i Kbh 1948-56; bosat i Schweiz fra 1956; medstifter af og formand i bestyrelsen for Finansbanken A/S 1958; medl. af bestyrelsen for H & L Finans A/S (tidl. Henriques & Løvengreens Tricotagefabrikker A/S) 1963, Brask Thomsen Holding, tidl. Henriques & Løvengrcens Handels- og Holdingakts. 1964. Finanz- & Investmenlbank AG, Zürich 1970, Brask Thomsen International Finance S.A., Luxembourg, Banken af 6. december 1972 og Vibeke Brask Thomsens Mindelegat 1972. Adresse:Ruedu Lac3,1815Clarens VD.Schweiz.

THOMSEN August de Fine fh. politimester, R.; f. 13/12 1884 i Hjørring; søn af herredsfoged V H V Thomsen (død 1927, se Blå Bog 1927) og hustru Johanne Marie f. Rohde (død 1925); gift 29/5 1917 m. Emma Ragnhild de F. T., f. 18/4 1894 i Kbh. datter af fh. maskinmester F G Christensen og hustru Emma f. Olsen.

Student (Århus) 1905; cand. jur. 1911; herredsfuldm. i Århus 1911; dommerfuldm. 1919; politimester i Lemvig købstad og Skodborg-Vandfuld herreder 1933, i Kalundborg m. v.

1939-53.

Adresse: Mariev. 6,2950 Vedbæk.

THOMSEN Carl Christian professor; f. 10/6 1919 i Kbh; søn af fh. togfører ved DSB Chr. Thomsen og hustru Kirsten f. Jensen; gift 4/5 1948 m. Marie T, f. 28/5 1921 i Kbh, datter af arkitekt Herluf de Lichtenberg (død 1967) og hustru Hertha f. Svendsen.

Realeks. (Vestre borgerdydskole) 1935; ansat ved KTAS 1936-41; uddannet ved landbruget 1941-44; på Landboskolen ved Lyngby 1944-45; agronom 1948; lie. agro. 1954; ansat ved landbohøjskolens afd. for landbrugsøkonomi 1949-50 og 1952-54; ansat ved OEEC i Paris 1950-52 og 1954-58; forskningsleder ved Det landøkonomiske Driftsbureau 1958-66; konsulent i sekretariatet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1966-68; professor i landbrugspolitik ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1968. Medl. af styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene fra 1968, næstformand 1970; medl. af forskningsrådet for Instituttet for Udviklingsforskning 1968, af det danske FAO-udvalg og af landbrugsmin.s OECD-udvalg 1968, af statens samfundsvidenskabelige forskningsråd 1969. Adresse: Stokholmgård, 2760 Måløv.

THOMSEN Carl Poul oberst, K.DM., HTH.; f. 27/12 1896 i Kbh; søn af toldforvalterTG V Thomsen (død 1928)og hustru Ane Jørgine Kirstine f. Gjernyx (død 1934); gift 1. gang 21/10 1921 m. Inger Kristine T, f. 15/7 1890 i Skovshoved, død 1963. datter af bâdebygmester Chr. F Hansen (død 1938) og hustru Emma Heinriettef. Jensen (død 1932); 2. gang 4/7 1969m. Inge Ruth T. f. 10/6 1915 i Blovstrød, datter af teglværksinspektør Otto Fabricius (død 1944) og hustru Ingeborg Helene f. Jensen (død 1916).

Student (Metropolitanskolen) 1915; cand. phil. 1916; premier-løjtn. 1919 ved fæstningsartilleriregimentet, 3. artilleriafd.. Århus; artillerikursus 1924-26; adjutant ved 7. artilleriafd. 1926-28 og ved jydske division 1930-34; generalstabskursus 1928-30; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1933; batterichef ved 1. artilleriafd. 1934-37; militær motorsagkyndig 1936; lærer ved søofficersskolen 1936-40 og ved artilleriskydeskolen 1937-40; tjenstg. ved generalstaben 1940; souschef ved jydske division 1940-45; interneret på Hindsgavl aug. 1943-okt. s. å.; distriktsvicebrandinsp. på Fyn 1944-45; oberstløjtn. og chef for 5. artilleriafd. 1945; til rådighed for 1. feltartilleriregiment og til tjeneste ved forsvarsministerens foredragsudvalg 1947; chef for 1. artilleriafd. 1948, for 6. artilleriafd. 1949; oberst og chef for 3. feltartillerircgimcnt 1950; garnisonskommandant i Århus 1950-54; kommandant og udskrivningschef på Bornholm samt chef for Bornholms værn og for Bornholmsregion 1954; afsked fra hærens linie 1958; i nr. i res. og til rådighed for østre landsdelskommando 1959-61. Sessionsofficer ved 1. udskrivningskreds, Kbh 1959-60-61.

Formand i Viborg Garnisons Løjtnantsforening 1932-34; næstformand i Viborg Garnisons Officersforening 1940-42; formand for Holbæk Garnisons Officersforening 1945; medl. af voldgiftsretten- for Fyns Væddeløbsbane 1943-44 og 1945-46; bancdommcr på Charlottenlund fra 1947 og på Amager Travbane 1947-49, måldommer på sidstn. 1950; formand for Artilleriofficersforeningen 1950-51. Ansat i Dansk Tarifforening fra 1959. Adresse: Skansev. 59,3400 Hillerød.

THOMSEN C C fabrikant, R.; f. 10/10 1902 i Kbh; søn af fabrikant K P Thomsen (død 1939) og hustru Laura f. Bruun (død 1951); gift 3/12 1927 m. Esther T, f. 4/4 1907 i Odense, datter af grosserer J M Larsen (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Jenny f. Petersen (død 1918).

På Niels Brocks handelsskole 1918-20; studerede ved Textile Department of Leeds University 1920-22; indtrådte i firmaet K P Thomsen 1922; medindehaver af I/S K P Thomsen 1934, omdannet til kommanditselskab 1968, til aktieselskab 1972 u. navnet Stork - K P Thomsen Tekstilfabrik, formand for dettes bestyrelse; tili, direktør for A/S Østerbros Dampvæveri 1947-69.

Medl. af repræsentantskabet i Textilfabrikantforeningen, næstformand i foreningen 1954, formand 1956-59; medl. af Industrirådet fra 1957 og af dettes bestyrelse 1958-68; medl. af bestyrelsen for A/S Østerbros Dampvæveri 1947-73, formand 1968-73. af bestyrelsen for Rungsted Golfklub 1948-56, formand 1953-56 og af bestyrelsen for Danmarks Textilfag-skole 1952-59, formand 1953-60; medl. af teknikerkommissionen af 1956 og formand for sammes textilteknikerudvalg; medl. af bestyrelsen for A/S Hasselbalch & Co. og for A/S Dansk Rayon Væveri 1957-71, formand for sidstn. 1958-60; medl. af bestyrelsen for A/S Joseph Levin & Co. 1959-73. Danmarksmester i golf 1942. Adresse: Hasselv. 12,2830 Virum.

THOMSEN Christian fh. minister; f. 6/1 1909 i Svostrup; søn af gårdejer Søren Thomsen (død 1959) og hustru Kristine f. Larsen (død 1955); gift 1. gang 20/3 1941 m. Margrethe T., f. 21/3 1911 i Helium ved Skørping, død 1969. datter af gårdejer Niels Jensen-Nielsen (død 1952) og hustru Johanne f. Andersen; 2. gang 29/6 1970 m. Emma T.. f. 12/8 1915, datter af skorstensfejer Knud Bach (død 1936) og hustru Sørine (død 1958).

Uddannet ved danske planteskoler og i tyske, belgiske og franske gartnerier. Formand i Brostrøms planteskole. Viborg 1930; kommunegartner i Viborg 1938; landbrugsminister i ministeriet Krag 1964-68; fiskeriminister i det tredie ministerium Krag 1971. i ministeriet Anker Jørgensen 1972-73. Formand for Danmarks socialdemokratiske Ungdom i Viborg 1931-35; medl. af Viborg byråd 1940-50; kredsformand for Viborgkredsens socialdemokratiske organisation fra 1951; medl. af folketinget 1953-73, af den danske delegation ved Europarådet i Strasbourg 1962-64. Adresse: )ohs. Ewalds V. 14,8800 Viborg.

THOMSEN Christian Laurits afdelingschef, R'.p.p.; f. 4/12 1918 i Kbh; søn af civilingeniør Carl Laurits Thomsen (død 1940) og hustru Ingeborg Elisabeth f. Christiansen (død 1955); gift 22/10 1949 m. cand. jur. Sonja T., f. 21/1 1920. datter af direktør Peter Andreas Mørck og hustru Johanne f. Nielsen. Student (Frdbg. gymn.) 1937; cand. jur. 1942; sekretæraspirant i finansernes centralstyrelse s. å.; beskikk. som landsretssagf. 1946; cand. polit. 1949. Fuldmægtig 1954, ekspeditionssekr. 1960 og afdelingschef i finansernes centralstyrelse 1965, fra 1973 budgetministeriet. Udenl. ordner: N.St.O.31.; S.K.r.3. Adresse: Strandv. 294,2930 Klampenborg.

THOMSEN Edvard professor, arkitekt, K.DM.p.p.; f. 9/1 1884 i Kbh; søn af malermester Johan Thomsen (død 1948) og hustru Anna f. Dahl (død 1902); gift 18/6 1934 m. pens. kontorchef u. magist. Edel T. (dekoreret med R. af Dbg.), f. 31/10 1885 i Kbh, datter af fabrikant Ernst Dahl (død 1909) og hustru Margrethe f. Steen (død 1953).

Afgang fra kunstakademiets arkitekturskole 1914, mindre guldmed. 1918; assistent ved undervisning på akademiet 1918; medl. af akademirådet 1920-55; professor i bygningskunst 1920-54; direktør for kunstakademiet 1946-49, vicedir. og dekan 1949-52; dr. ing. h.c. ved Die Württembergische Technische Hochschule 1929; hon. member of the Architectural Association (London) 1935; hon. corr. member of The Royal Institute of British Architects 1937 og af The American Institute of Architects 1951; medl. af bestyrelsen for foreningen Socialt Boligbyggeri 1948-67. Opført forsk, skoler i samarb. m. andre arkitekter. Søndermark krematorium s. m. arkitekt Frits Schlegel; bygninger ved Chrianshavns Torv for Kbhs kommune, bygninger i Zoologisk Have, Utterslev daghjem, Odense Stadion s. m. arkitekt Vagn O Kyed, svømmehal ved Danmarks højskole for legemsøvelser, Otto Mønsted hallen. Socialt Boligbyggeri i Århus s. m. arkitekterne C F Møller og Gunnar Krohn, Palladiums filmatelier ved Hellerup Havn, Flyverbo (boligbyggeri i Kastrup) s. m. arkitekt Christian Kampmann, vandtårne for Gentofte kommune m. m. Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; N.St.O.22. Adresse: Ceresv. 12,1863 Kbh V.

THOMSEN Erik direktør, mag. art.; f. 14/5 1909 i Bøstrup sogn på Langeland; søn af førstelærer P Thomsen (død 1969) og hustru Elna f. Schmidt (død 1956); gift 5/4 1944 m. Yvonne T., f. 12/11 1912 i Frankrig, datter af ingeniør O Th. Jensen (død 1960) og hustru Yvonne f. Laderriere(død 1960).

Lærereks. (Skaarup) 1930; student (Akademisk kursus) 1931; mag. art. (psykologi) 1941; ansat ved Kbhs kommunale skolevæsen fra 1931; tili, assistent hos docent, dr. phil. R H Pedersen i forbindelse med oprettelsen og ledelsen af de første kbhske læseklasser i 1935 og 1936; ansat ved Kbhs kommunale skolevæsens skolepsykologiske arbejde fra 1937, 1938 souschef og 1945 chef for dette; direktør for Danmarks pædagogiske institut fra 1955. Till. lærer ved Kbhs universitet 1945-61.

Medl. af en række kommissioner og udvalg samt af socialforskningsrådet. Har skrevet artikler om pædagogiske og pædagogisk-psykologiske emner i forsk, tidsskrifter.

Adresse: Ordrupv. 75A, 2920 Charlottenlund.

THOMSEN Erik dommer, R.; f. 26/9 1909 i Thisted; søn af dyrlæge Christen Thomsen (død 1958) og hustru Antoinette Emilie f. Tranekjær (død 1943); gift 13/6 1936 m. Marie T., f. 5/2 1909 i Randers, datter af viceinspektør Anton Christensen Rahbek (død 1952) og hustru Mehline Marie f. Mæhlisen (død 1956).

Student (Rungsted) 1927; cand. jur. 1935; dommerfuldm. i Rougsø m. PI. herreder. Randers s. å., i Hobro 1944, i Kalundborg 1948; dommer i Horsens herredsret 1957, i Horsens by- og herredsrets 3. afd. 1973. Formand for afvandingskommissionen for Vejle amtsråds- kreds 1959 og for landvæsenskommissionen for Vejle amtsrådskreds'2. område 1965. Adresse: Godthåbsv. 6,8700 Horsens.

THOMSEN Erik Risbjerg afdelingschef, civilingeniør. R'.p.p.; f. 18/11 1914 i Tingjellinge ved Dalmose; søn af fh. førstelærer Søren Kristian Risbjerg Thomsen og hustru Ellen f. Damsgaard; gift 1/4 1939 m. Rigmor T., f. 15/2 1918 i Vejleby, datter af slotsgartner Christian Julius Haugbølle (død 1962) og hustru Johanne Marie f. Hald.

Student (Roskilde) 1932; cand. polyt. 1939; ansat ved International Patent-Bureau 1939 og ved DSB s. å.; overing. ved maskinkontoret i generaldirektoratet 1958. chef for maskinafd. 1964.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1965.

Udenl. orden: S. V.3'.

Adresse: Æblerosestien 7A. 3460 Birkerød.

THOMSEN Ernst arkitekt, borgmester; f. 1/3 1921 i Vildbjerg; søn af tømrermester Thomas Thomsen (død 1946) og hustru Inger f. Sønderby (død 1958); gift 24/7 1945 m. Erna T., f. 11/5 1924 i Silkeborg, datter af arbejdsmand Laurits Dræby Kristiansen (død 1949) og hustru Kirstine f. Bøgelund Nielsen.

Udlært som tømrer; konstruktør (Haslev) 1942; afgang fra Horsens teknikum 1943; leder af Dansk Arkitekt og Ingeniørkontor af 1945, Silkeborg fra 1945. Formand for Teknisk Landsforbunds Silkeborg afd. 1951-57 og medl. af landsforbundets hovedbestyrelse 1953-58; medl. af og formand for Mariehøj menighedsråd, Silkeborg 1958-70; medl. af Silkeborg byråd 1960, borgmester 1966, formand for fl. udvalg u. byrådet; medl. af Andelsbankens kredsbestyrelse i Silkeborg, af bestyrelsen for Silkeborg Bad og for Teknisk skole i Silkeborg, af likvidationsudyalget for Bryrupbanen og Kjellerupbanen; amtsrådsmedl. i Århus amt og 1. amtsvice-borgmester samt medl. af Århus amts sygehusudvalg og økonomiudvalg fra 1970; formand for Det coop. Financie-ringsselskab i Silkeborg A/S; medl. af repræsentantskabet for Byggeriets Realkreditfond fra 1972. Adresse: Vejlbov. 66.8600 Silkeborg.

THOMSEN F Davids direktør; f. 23/11 1916 i Kbh; søn af fuldmægtig i DFDS R Davids Thomsen (død 1932) og hustru Dagmar f. Nielsen (død 1937); gift 8/3 1947 m. sygeplejerske Karen D. T., f. 22/2 1919 i Odense, datter af gårdejer Martin Madsen(død 1967) og hustru Emma f.Langvaad(død 1961). Uddannet i Ejnar Munksgaards boghandel 1933-36. afdelingschef 1936, medindehaver 1948-51; direktør for Almqvist & Wiksell Bokhandel AB. Stockholm 1953, adm. direktør 1961 samt for datterselskaberne The Almqvist & Wiksell Periodical Company AB, AB Henrik Lindståhls Bokhandel, Universitets-bokhandeln AB og Tidsskriftscentralen AB i Stockholm, AB Lundequistska Bokhandeln, Norblads Bokhandel AB, Arvid Svenson AB i Uppsala, Eckersteins Universitetsbokhandel AB i Göteborg, AB Albin Westling i Orebro og AB P M Sahlströms Bokhandel i Linköping.

Medl. af Den danske Boghandlermedhjælperforenings bestyrelse og udvalg 1938-48, Dansk Forening i Stockholms bestyrelse 1957-60, Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens forlagsråd fra 1966; formand for Svenska Bokhandlareföreningens importsektion 1967. Verkst. ledamot af Consilium editoris for udg. af »Kejsarbibeln« 1969; medl, af styrelsen for The Almqvist & Wiksell Information Systems Ltd.; korresp. medl. af Svenska Låkare Sållskapet 1970. Artikler i danske og svenske boghandler- og bibliotekstids-skriftcr.

Adresse: Bergportsvägen 6, S-16137 Bromrna, Sverige. Sommerbolig: Vig Lyng, 4560 Vig, Danmark.

THOMSEN Gregers professor, overlæge, dr. med., R1.; f. 17/7 1915 på Frdbg.; søn af apoteker Thomas Sv. Thomsen (død 1946. se Blå Bog 1943) og hustru Elise f. Segelcke (død 1962); gift 5/7 1941 m. Else T., f. 9/6 1921 i Kbh, datter af fabrikant Vilh. Jørgensen og hustru Ellen f. Lutz-Petersen (død 1973). Student (Vestre borgerdydskole) 1934; med. eks. 1941 ; docent i radiologi ved Danmarks tandlægehøjskole 1950-56; speciallæge (røntgendiagnostik) 1954: dr. med. 1955; overlæge ved rigshospitalets radiologiske afd. og professor i røntgendiagnostik ved Kbhs universitet 1956; dekan for det lægevidensk. fakultet 1963; studierejse til USA 1958. Sekretær i Dansk radiologisk Selskab 1950-55, formand 1958-60; medl. af bestyrelsen for Acta Radiologica 1957, dansk redaktør 1964; medarbejder i redaktionen af Ann. de Radiologie i960; medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi 1960-72, præsident 1968; medl. af bestyrelsen for Dansk gastroenterologisk Selskab 1960-71; sagkyndig i røntgendiagnostik ved retslægerådet 1959; røntgenologisk konsulent ved direktoratet for arbejdstilsynet 1960-70; rådgiver i røntgendiagnostik for sundhedsstyrelsen 1964; formand for Røntgensamlingens Venner 1962-66, for rigshospitalets lægeråd 1964-68 og medl. af rigshospitalets byggeudvalg 1964; medl. af bestyrelsen for European society of pédiatrie radiology 1968-72, præsident 1970-71 ; medl. af fl. legatbestyrelser, formand for bestyrelsen for Weimanns legat 1966; korresp. medl. af Radiologforeningen i Finland 1964, æresmedlem 1969.

Tildelt Flemming Møller-prisen 1956.

Har skrevet: Hiatus Hernia in C-hildren (disp., 1955) samt en række tidsskriftartikler om røntgendiagnostiske emner. Adresse: Henningsens Allé 47,2900 Hellerup.

THOMSEN Grethe Risbjerg forfatterinde; f. 21/2 1925 i Tingjellinge ved Dalmose; datter af fh. førstelærer Søren Kristian Risbjerg Thomsen og hustru Ellen f. Damsgaard; gift 23/12 1948 m. Jørgen Foss Brink, f. 29/8 1923 i Kolding. Student (Roskilde) 1943.

Har skrevet digtsamlingerne: Digte (1945); De åbne døre (1946); Dagen og natten (1948); Træerne i byen (1950): I en by ved havet (1953); Det åbne vand (1955); Udvalgte digte 1945-55 (1957); Havet og stjernen (1959); Udvalgte kærlighedsdigte » Det fortryllede land« ( 1960); Vort eneste liv ( 1964); Udvalgte digte 1945-64 (1966); I dette år (1968); Dobbelte landskaber (1973). Novellesamling: Utålmodighed (1961). Roman: En verden uden navn (1966).

Tildelt Johannes Ewald-Legatet 1961, Dansk forfatterfonds lyrikerpris 1965. Adresse: Grønnev. 274,2830 Virum.

THOMSEN Gudrun Refslund kommitteret i indenrigsministeriet, R1.; f. 5/6 1915 i Åbenrå; datter af amtmand, kammerherre Kresten Refslund Thomsen (død 1960, se Blå Bog 1959) og hustru Ingeborg Refslund Thomsen (død 1972, se Blå Bog 1971); gift 21/4 1942 m. landsretssagfører Erik Rasmussen (se denne).

Student (Åbenrå) 1933; cand. jur. 1939; fg. sekretær i indenrigsministeriet s. å., sekretær 1943, fuldmægtig 1947, ekspeditionssekr. 1958, kontorchef 1962; fg. departementschef i ministeriet for familiens anliggender 1967-68; kommitteret i indenrigsministeriet 1968.

Medl. af styrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1958-67. formand 1962-67; medl. af UNESCO nationalkommission 1961-67, af styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1965-68, af den danske FN delegation 1958 og 1960-63, af administrationsrådet 1970. Adresse: Dyrehavev. 4,2930 Klampenborg. Sommerbolig: Borsholmvænget 17,3100 Hornbæk.

THOMSEN Gunnar direktør, civiløkonom; f. 10/1 1919 i Hjørring; søn af cementvarefabrikant A Chr. Pedersen (død 1958) og hustru Inger f. Thomsen (død 1959); gift 16/11 1944 m. Herdis Ladefoged T., f. 19/4 1924 i Fjerritslev, datter af gårdejer A Koldborg (død 1940) og hustru Kristine f. Korsbæk.

Student (Ålborg katedralskole) 1936; søofficersskolen 1937-38; handelseks. 1939; H.D. i regnskabsvæsen 1946; studieophold (organisation og driftsøkonomi) på Columbia University, New York 1947-48; Assistent ved Aalborg Værft A/S 1939-46; Accountant hos Price, Waterhouse & Co. i New York, Zürich og Kbh 1947-51; direktionssekr. i Christiani & Nielsen A/S. Kbh 1951, direktør for handels- og industriafd. 1956; direktør i De Forenede Bryggerier A/S fra 1963. Medl. af bestyrelsen for forsk. Christiani & Nielsen datterselskaber i udlandet til 1963, for Celcon Ltd., London 1960-64, A/S E Rasmussen Maskin- og Elektromekaniske Fabrikker, Fredericia fra 1960 (formand 1970-73), Fredericia Galvaniseringsanstalt A/S fra 1961 (formand 1970-73). A/S I C Møller fra 1964 (formand 1970-73), E Rasmussen Electric fra 1971 (formand til 1973), Stein & Meyland A/S Sønderborg 1953-67. Tuborg Fondet 1964-71, Tuborg Havns Krankompagni A/S fra 1963, Tiirk Tuborg Brewing and Malting Co. Ltd., Izmir fra 1967, Danish Turkish Investment Coy fra 1972 (formand), A/S Vitamon 1964-72, Cold Stores Holding samt 15 datterselskaber herunder i Sverige og Danmark fra 1966, A/S Det Danske Kølehus Cold Stores fra 1966, Cold Stores Fondet fra 1969, Dansk Maltcentral A/S fra 1968 (formand 1972), Nordisk Kulsyrefabrik A/S fra 1971, J C Bentzen Karosserifabrik A/S fra 1971, Glent & Co. A/S fra 1972, A/S C Wibroes Bryggerier fra 1972, Rasmussen & Schiøtz A/S fra 1972, Kulsyre- og Tørisfabriken Union A/S fra 1972, Neptun Bryggeriet A/S fra 1973 (formand), Kastrup og Holmegårds Glasværker A/S fra 1973, Ensomme Gamles Værn fra 1973 (bestyrelse og repræsentantskab); formand for bestyrelsen for diverse ejendomsselskaber fra 1964. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskabers finansråd fra 1969; medl. af National Association of Cost Accountants, New York. Adresse: Eisstrup, Hveensv.5,2950 Vedbæk. Sommerbolig: Isebækgård, 5883 Oure, Fyn.

THOMSEN Hartvig direktør, R.p.p.; f. 13/12 1907 i Ålborg; søn af købmand Thomas Chr. Thomsen (død 1934) og hustru Ane Kirstine f. Hansen (død 1959); gift 4/6 1955 m. Elisabeth T., f. 26/4 1924 i Oslo, datter af bureauchef i Kgl. Norsk Landbrugsdepartmcnt Arthur Korterød og hustru Lilly f. Sørensen.

Udgået fra Horsens statsskole og Lycée National Clemenceau i Nantes; student (Paris) 1928; ansat i Bennett's Rejsebureau A/S, Kbh 1929, afdelingschef 1934, kontorchef 1946, adm. direktør 1948-72.

Medl. af bestyrelsen for Bennett's Rejsebureau A/S fra 1948; præsident i Nordens Rejsebureau Forbund 1949-51, 1958-60 og 1967-69; formand for Danmarks Rejsebureau Forening 1954-69; formand for bestyrelsen for The Fairytale Tours Ltd. 1952-73, for A/S Helserejser 1962-65 og for Globetrotter a.m.b.a. 1967-73; medl. af bestyrelsen for Copenhagen Excursions A/S 1948-72, for A/S Stjernerejser og Startour a.m.b.a. 1959-72, for Nordens Rejsebureau Forbund 1949-72; medl. af handelsmin.s udvalg til udarbejdelse af betænkning og udkast til en rejsebureaulovgivning i Danmark 1958-60, af rejsebureaubranchens ankenævn 1965-68. Udenl. orden: It.F.4. Adresse: N-Søgade 9A, 1370 Kbh K.

THOMSEN Helge statsmeteorolog, Ri..FM.2.p.p.; f. 22/1 1904 i Brøderup; søn af provst Ejnar Thomsen (død 1953) og hustru Karen f. Sørensen (død 1970); gift 25/8 1931 m. Anna T., f. Jørgensen, f. 22/9 1905.

Student (Århus katedralskole) 1922; cand. mag. 1931 ; assistent ved kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1926. konsulent ved samme 1948-70; afdelingsmcteorolog ved meteorologisk institut og chef for nautisk afd. 1937, tili, chef for vandstandsafd. 1952; statsmeteorolog 1954-73; deltager i Carlsbergfondets oceanografiske ekspedition rundt jorden 1928-30 samt i havundersøgelsestogter til nordatlantiske og danske farvande 1926-43. UNESCO-mission til Argentina 1960-61.

Medl. af Den meteorologiske Verdensorganisations kommission for maritim meteorologi 1938-73. præsident for denne 1956-60; formand for Det internationale Råd for Havundersøgelsers hydrografiske komité 1947-50; medl. af Dansk Nationalråd for Oceanologi og af Det kgl. danske geografiske Selskabs råd: formand for Dansk geofysisk Forening 1963-66; censor i fysisk oceanografi ved Kbhs universitet 1967-73. Har skrevet hydrografiske afhandlinger og artikler i danske og udenl. tidsskrifter. Tildelt Galathea-medaljen. Udenl. orden : Tun.N. 1.5. Adresse: Fasanhaven 24,2820 Gentofte.

THOMSEN Henry direktør, R.; f. 13/6 1907 i Århus; søn af lokomotivfører E Ö Thomsen og hustru Meta f. Christensen; gift 5/6 1936 m. Gudrun T., f. 22/6 1908 i Kbh, datter af rangerformand Martin Pedersen og hustru Osvalda f. Henckel.

Præliminæreks. 1923; ansat hos Burmeister & Wain 1923-30 og 1932-33, hos Carters (Merchants) Ltd., London og S Berendsen, Ltd., London 1930-32, i Odense Ægforretning 1934. prokurist i sidstn. 1941; direktør for A/S Odense Ægforretningogfor Frumentaria A/S 1952. Formand for bestyrelsen for Odense Ægforretning A/S. A/S Frumentaria, A/S Dansk Ægcentral. Dansk Tøræg Fabrik A/S, Konsul Axel Nielsens Mindelegat; næstformand for bestyrelsen for Irma Fabrikerne A/S, A/S Franka, Irma Cafeteria A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Det Danske Kølehus cold Stores, Cold Stores Holding A/S, Skandinavisk Emballage A/S, Brødrene Hartmann's Fond; medl. af bestyrelsen (næstformand/formand) for Foreningen af danske Ægexportører 1949-73; medl. af ægexportudvalget 1949-67. Adresse: Ole Olsens Allé 28,2900 Hellerup.

THOMSEN Hjalmar skoledirektør, R.; f. 30/4 1913 i Tømmerup, Holbæk amt; søn af friskolelærer Bertel Thomsen (død 1934) og hustru Kathrine f. Poulsen Krogsgaard (død 1948); gift 12/7 1943 m. forstander for Aalborg børnehaveseminarium Margit T. f. 14/1 1921 i Ordrup, datter af overlærer ) C Carstad og hustru Sigrid f. Bauer-Petersen. Lærereks. (Jelling) 1935; lærer ved Brande private mellem- og realskole 1935-37; ansat u. Gentofte kommunale skolevæsen som lærer ved Skovshoved skole 1937-54; tili, medhjælper ved skolepsykologisk arbejde 1952-54; årskursus ved Danmarks lærerhøjskole i dansk, engelsk, fransk, matematik og fysik; student (privat dimit.) 1944; cand. psych. 1952; viceskoledir. i Aalborg 1954, kst. skoledir. 1956, udnævnt 1957. Medl. af bestyrelsen for Dansk Hockey Union 1940-41, for Skovshoved vuggestue 1948-54 og for Gentofte Kommunelærerforening i 1953; sekretær for det kommunale ungdomsnævn i Ålborg 1954-62; medl. af bestyrelsen for Danmarks socialpædagogiske forenings Ålborg afd. 1955-64, for Ålborg studenterkursus fra 1956 (formand), for Ålborg amts skolecentral fra 1956 (kasserer) og for Danmarks Skoleinspektørforening 1962-66, formand fra 1972; formand for Klubben for cheffunktionærer i Ålborg 1965-68. Initiativtager til oprettelsen af Ålborg seminarium 1956, medl. af bestyrelse, forretningsudvalg og byggeudvalg 1960-65, fungerede som midlertidig rektor ved starten i 1960.

Forfatter til kroniker og artikler om pædagogisk-psykologi-ske emner i dagblade og tidsskrifter. Foredrag over tilsvarende emner. Adresse: Kornblomstv. 69.9000 Ålborg.

THOMSEN H L overformynder, rådmand, K'.DM.; f. 17/3 1902 i Horslunde; søn af parcellist Anders Henrik Thomsen (død 1946) og hustru Dorthea Marie f. Stryhn (død 1920); gift 21/12 1929 m. Asta T, f. 5/2 i Kbh, datter af opdagelsesbetjent Oskar Gemzøe (død 1907) og hustru Sarah f. Hacke (død 1966).

Student (privat dimit.) 1921; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. 1928-32; juridisk manuduktør 1928-37; fg. sekretær i justitsministeriet 1931, sekretær 1933; tili, sekretær i overformynderiet 1933-45; fuldmægtig i justitsministeriet 1938, ekspeditionssekr. 1940; kst. dommer i østre landsret i forsk, perioder 1940-45; kontorchef i justitsministeriet 1945; overformynder 1949-72.

Formand for teaterrådet 1938-45; medl. af justitsministeriets udvalg ang. privatteatrenes forhold 1938-41; udgiver af Lov-og Ministerialtidende 1945-49; formand for justitsministeriets udvalg ang. politiets lokaleforhold 1946-50. for udvalget ang. forligsmægling i borgerlige retssager 1948-51 og for udvalget ang. Sjovinnubankin 1952-53; kasserevisor i Kbhs Handelsbank 1957.

Medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse (Kons. Folkeparti) 1950-74, rådmand 1959-74; formand for bestyrelsen for Bakkehusmuseet 1950-74; medl. af bestyrelsen for Frdbg. begravelsesvæsen 1950-71, formand 1952-71; formand for Frdbg. søndre huslejenævn 1951-55, for vestre nævn 1955-56, påny for søndre nævn 1956; medl. af Hovedstadskommunernes samråd 1958-66, af bestyrelsen for Frdbg. Boligselskab 1958-71, af tilsynsrådet for optagelseshjemmene Frederikshoj og Lykkens Gave 1959, af hovedbestyrelsen for Den konservative vælgerforening for Kbh og Frdbg. 1960, af Det kons. Folkepartis repræsentantskab 1969, af bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab, Frdbg. kommune 1963; formand for Frdbg. vurderingsankenævn vedr. lejemål 1966-69, for Frdbg. moderniseringsnævn 1969-72. for Frdbg. socialudvalg 1971-74.

Adresse: Godthåbsv. 111,2000 Kbh F. Sommerbolig: Agri, 8420 Knebel, Mols.

THOMSEN Ivan Aksel Brask korpschef. Ri.; f. 20/7 1917 i Hobro; søn af statsaut. revisor Axel Thomsen og hustru Jensine f. Brask; gift 24/11 1951 m. EstridT, f. 17/4 1923 i Kbh, datter af grosserer Jens Tufvesson og hustru Viola f. Frederiksen.

Student (Chrsthvns gymn.) 1935; cand. polyt. 1942; brandinsp. ved Kbhs brandvæsen 1943-50; sekondtløjtn. i artilleriet 1945; korpsing., chef for civilforsvarskorpsets materieltjeneste 1950-68; korpschef i civilforsvarskorpset 1968. Civilforsvarsstyrelsens konsulent i brandtekn. spørgsmål 1968; medl. af udvalg u. dansk standardiseringsråd 1951, Rådet for større færdselssikkerhed 1964, indenrigsmin.s byggeudvalg vedr. civilforsvaret 1968, justitsmin.s brandråd 1968. Dansk Brandværns-Komité 1968. Adresse: Poppelhøj 40,2900 Hellerup.

THOMSEN Jacob førstebibliotekar; f. 16/8 1930 i Kbh; søn af departementschef Theodor Thomsen (død 1961, se Blå Bog 1960) og hustru Inger Marie f. Overgaard; gift 7/9 1961 m. cand. mag. Jette T, f. 21/4 1937 i Kbh, datter af grosserer Thorvald S Pedersen og hustru Inger Mørck f. Ascanius. Student (Østersøgades gymn.) 1949; cand. mag. (dansk, latin) 1957; vikar ved universitetsbibliotekets 1. afd. 1958, folkebibliotekareks. fra Danmarks biblioteksskole 1959, aspirant ved Det kgl. bibliotek 1959, bibliotekar smstds 1961, førstebibliotekar ved rigsbibliotekarembedet 1967. Redigeret: Faglige og videnskabelige biblioteker i Kbh (1961); Biblioteksvejviser (19701Ï); Biblioteksårbog (1967ff); Med Birkelund på forperronen (1972). Adresse: Tagestorp. 3,2820 Gentofte.

THOMSEN Karl V overbibliotekar; f. 4/1 1923 i Ålborg; søn af fabriksarbejder Th. Thomsen og hustru Helga f. Nielsen; gift 27/8 1948 m. Joan Doris T, f. Høj Eggers. Student (Aalborg katedralskole) 1943; jurastudier i Århus 1943-45; journalist ved Ny Tid. Aalborg 1945-48; journalistkursus 1947; derefter litteraturstuderende i Århus og free lance journalist, bl. a. redaktør af Den jydske Akademiker 1949-53, anmelder ved Dramatisk forum, Aften-Posten, Ny Tid og Information, vikar ved Aften-Posten, Silkeborg 1953-54; knyttet til Demokraten fra 1953; mag. art. (alm. og sammenlign, litteraturhist.) 1954; prcssesekr. ved Aarhus Teater 1955-56; bibliotekar ved statsbiblioteket i Århus 1955, førstebibliotekar for tidsskriftafd. 1960-66, for administra-tionsafd. 1966, kst. overbibliotekar 1968, udnævnt 1971; prcssesekr. for Danmarks Biblioteksforening 1958-63; medl. af samarbejdsudvalget mellem statsbiblioteket og folkebibliotekerne 1961 ; formand for bibliotekarsektionen i Organisationen af videnskabeligt uddannede tjenestemænd ved statens arkiver, biblioteker og museer 1964-66; kst. leder af statens avissamling i Århus 1968, udnævnt 1971; formand for Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige og faglige biblioteker 1967-68. Medl. af biblioteksrådet 1968, af bestyrelsen for Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker 1968, af hovedbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening 1967, af bestyrelsen for Bibliotekernes oplysningskontor 1968, af Fællesudvalget for folkebiblioteker og forskningsbiblioteker 1968. af Århus byhistoriske udvalg 1968. af kontaktudvalget for Danmarks biblioteksskoles sektion II 1968. af bestyrelsen for Folkebibliotekernes Depotbibliotek 1968, af bestyrejsen for Bibliotekscentralen 1969, af bestyrelsen for Århus amts Biblioteksforening 1970, af Forskningsbibliotekernes fællesråd, dets forretningsudvalg og edb-udvalg 1970, af biblioteksudvalget u. planlægningsgruppen for Ålborg universitetscenter 1971 -72 og af biblioteksudvalget u. Sydjysk universitetscenter 1971. af statsmin.s udvalg vedr. bevarelse m. v. af radio- og TV-udsendelser 1973; formand for samarbejdsudvalget mellem Århus universitet og statsbiblioteket 1968; formand for Nordisk videnskabeligt Bibliotekarforbund 1969-72.

Har skrevet: Kroens rare klenodie (digte og aforismer, 1948); Sjæleslagger og kompost (digte, 1951); Germanerne (skuespil og essays, 1955); Hold Galden flydende. Tanker og tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab (1957); endv. repræsenteret i fl. antologier; medarbejder ved Ib Magnussens Problemer omkring et fælles nordisk bogmarked (1961). Adresse: Åkandev. 3,8260 Viby J.

THOMSEN Knud fh. handelsminister K.: f. 16/1 1908 i Ålborg; søn af overlærer A Thomsen (død 1943) og hustru Rigmor f. Gad Jensen (død 1963); gift 1/8 1963 m. Stephanie Ebba T. f. Storm, f. 23/3 1928.

Student (Aalborg) 1926; cand. polyt. 1931; ingeniør i International Patentbureau s. å.; assistent ved polyteknisk læreanstalt 1931-32; ingeniør- og handelsmæssig uddannelse i A/S Sadolin og Holmblad 1933-36; forretningsfører i A/S Kemisk Værk Køge 1936, direktør i samme 1946-66; handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart) i ministeriet Baunsgaard 1968-71. Formand for Foreningen af kemiske Industrier 1952-68; medl. af Industrirådet 1955-68 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1962; formand for bestyrelsen for Lak- og Farveindustriens Forskningslaboratorium 1965-68; medl. af bestyrelsen for Ballin & Hertz A/S 1960-68, af Carlsbergs bryggeriråd 1960-68, af bestyrelsen for A/S Det danske Kølehus Cold Stores og A/S Cold Stores Holding Selskab 1962-68. for Glent & Co. A/S 1966-68; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti) fra i960; medl. af partiets hovedbestyrelse 1965; formand for Den Konservative Fond 1965-67; formand for Den Konservative Vælgerforening for Gentofte kommune 1963-68; medl. af Landsforeningen Dansk Arbej-de's hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1964-68; medl. af Europaparlamentet 1973. Adresse: Strandv. 187,2900 Hellerup.

THOMSEN Knud Leif filminstruktør; f. 2/9 1924 i Ballerup; søn af pens. kontorchef Aleth Thomsen og hustru Ellen f. Pödenphant.

Præliminæreks. (Ballerup private realskole) 1940; elev af Bitzie Høyer, teknisk skoles forberedelse til kunstakademiet, 1941-43; optaget på Det kgl. musikkonservatorium 1943 med Holger Lund-Christiansen som lærer i hovedfaget klaver, afgangseks. 1947; arbejdede derefter i nogle år med maleriet og som skribent; startede 1952 med filmarbejde hos Teknisk Film Co.: kortfilminstruktør hos Nordisk Film junior 1953; studieophold i Paris 1957-58 på fransk statslegat; ved Gutenberghus reklamefilm 1958-60; instruktion af første spillefilm 1961 efter eget manuskript: Duellen (Nordisk Film). Derefter spillefilminstruktør bl. a. for Nordisk Film, Palladium, Rialto film. Saga.

Medl. af international filmjury. Berlinalen 1967. af forretningsudvalget i Filmmedarbejderforeningen siden stiftelsen 1970 og medl. af redaktionen af foreningens blad. af Den danske filmskoles skoleråd fra 1970.

Spillefilm bl. a.: Selvmordsskolen (1964); Tine (1964); Gift ( 1966); Trold kan tænkes ( 1967); Sådan er de alle ( 1968); Midt i en jazztid (1969); Løgneren (1970); Hosekræmmeren (1971); Jentespranget (norsk. 1973). Alle film efter egne manuskripter, dels originale, dels bearb. Fra 1973 fast kommentator ved B.T.

Tildelt Prix evangélique international, »Den gyldne rose«, ved XIV internat, filmfestspiele, Berlin 1964, for Selvmordsskolen; Filmanmeldernes »Bodil« 1970, for Midti en jazztid. Adresse: Græmhus, Husby, 6990 Ulfborg.

THOMSEN Kurt oberst, R.. FHT.; f. 14/7 1919 i Kbh; søn af DSB-håndværker Carl Søren Thomsen og hustru Mary f. Jacobsen (død 1924); gift 16/12 1944 m. Inga-Maj T., f. 16/11 1921 i Stockholm, datter af montør Sven Nilsson (død 1965) og hustru Anna f. Nyberg.

Tjenstg. ved den danske brigade i Sverige 1943-45; elev på hærens officersskole 1945-46. intendant 1946, tjenstg. ved den danske brigade i Tyskland 1947-50, elev på forsvarsakademiet 1950-51, kaptajn 1951, tjenstg. i intendanturkorpsets stab 1951-62 som fg. stabschef fra 1960, lærer ved hærens officersskole 1953-56, oberstløjtn. 1955, til rådighed for udenrigsministeriet som militær rådgiver ved den danske repræsentation ved det nordatlantiske råd i Paris 1962-66, oberst 1966 og kommandointendant ved vestre landsdelskommando. Kursus i USA 1956 og i England 1960, NATO Defence College i Paris 1962. Adresse: Hellerupv. 7.8000 Århus C.

THOMSEN Mathias professor, dr. phil., K.DM.; f. 9/10 1896 i Kbh; søn af købmand Th. Thomsen (død 1908) og hustru Sine f. Madsen (død 1953); gift 1930 m.dr. phil. Ellen T.. f. 10/1 1906, datter af overdyrlæge, professor Marius Nielsen (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Agnes f. Jespersen (død 1961 ).

Student (Østre borgerdydskole) 1915. mag. scient. 1920; lektor ved landbohøjskolen 1920-27; assistent ved statens plantepatologiske forsøg 1920-27; dr. phil. 1927; professor i zoologi ved landbohøjskolen 1927-67.

Medl. af bestyrelsen for Dansk naturhistorisk Forening 1920-44, formand 1939-44; formand for Entomologisk Forening 1930-34; medl. af Finska Entomologiska Sallskapet, af Entomologiska Sallskapet i Helsingfors, af Societas Zoologica Botanica Fennica Vanamo, af Kgl. Fysiografiska Sallskapet, af Entomologiska Sallskapet i Lund samt Honorary Fellow of the Academy of Zoology (India); medl. af bestyrelsen for Rask-Ørstedfondet 1933-66; medl. af Videnskabernes Selskab 1939, kasserer 1946-53, medl. af forskningsudvalget for natur- og lægevidenskab 1965. Har udg. zool. lærebøger og afhandlinger. Adresse: Skt. Kjelds G. 14,2100 Kbh 0.

THOMSEN Niels professor, dr. phil.; f. 21/4 1930 på Frdbg.; søn af redaktør Sigurd Thomsen (død 1944) og hustru Gudrun f. Kirkegaard; gift 22/6 1953 m. arkivar ved Rigsarkivet, cand. mag. Birgit Nüchel T., f. 12/11 1930, datter af kreaturhandler Johs. Petersen, Bjerringbro og hustru Gudrun f. Nüchel. Student (Herlufsholm) 1949; cand. mag. (historie, fransk; Kbhs univ.) 1957; dr. phil. (Kbhs univ.) 1972. Leder af Dansk pressemuseum i Århus 1958-65; forelæser ved journalistkursus 1962-70; lektor ved Journalisthøjskolen 1962-65; amanuensis i økonomisk historie ved Kbhs universitet 1965-71, lektor i statskundskab (kommunikation) 1971-73, professor maj 1973, fra okt. s. å. professor i nyere historie. Anmelderredaktør ved Scandinavian Economic History Review 1967-71; redaktør af Pressehistorisk årbog fra 1968. Sekretær i statsministeriets presseudvalg 1967-69. Medl. af Europarådets pressekoncentrationsudvalg fra 1972, af statens samfundsvidenskabelige forskningsråd og masse-kommunikationsudvalget fra 1973. Medl. af bestyrelsen for Institut for historie og samfundsøkonomi og for Pressehistorisk selskab. Div. tillidshverv i universitetets styrelse og i magisterforeningen.

Har skrevet: Partipressen (1965); Dagbladskonkurrencen 1870-1970 I-II (disp., 1972); bidrag til Dagligliv i Danmark i det 19. og 20. årh. I og II (1966-67). Artikler i Pressehistorisk årbog (årligt fra 1962) m. fI. faglige og almene tidsskrifter. Adresse: Christiansholms Parallelv. 1,2930 Klampenborg.

THOMSEN Ole Werner forlagsdirektør; f. 16/2 1930 på Frdbg.; søn af redaktør Johannes Werner Thomsen (død 1961) og hustru Betty f. Hyldahl (død 1931 ).

Uddannet i boghandel 1950-53; fuldmægtig i Dansk Bogtjeneste, Boghandlernes Fællespropaganda 1957-65; forlagsredaktør ved Gyldendal 1965, direktør for Gyldendals Bogklub 1972, direktør i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1973.

Litterær virksomhed: digtsamlingerne Tema med Variationer (1954) og Etuder (1961). Endv. bidrag til antologier. Oversættelser af svensk lyrik. Radioudsendelser og -montager. Adresse: Kronprinsesseg.44,1306 Kbh K.

THOMSEN Orla direktør; f. 25/8 1907 i Kbh; søn af nattevagt Rasmus Thomsen (død 1973) og hustru Jenny f. Jensen (død 1952); gift 20/1 1933 m. Kirsten T., f. 8/4 1907 i Kbh, datter af malermester Frode Frølund (død 1963) og hustru Gudrun f. Røygaard (død 1930).

Udgået fra De forenede kirkeskoler 1923; realeks. 1924; studeret ved New York University 1942-44; ansat hos F L Smidth & Co. A/S 1924, uddannet i denne virksomhed i ind- og udland, kontorchef og daglig leder af hovedfirmaets regnskabsafd. 1934-39 og tili, af dets finansielle sekretariat 1937-39, samtidig prokurist, resp. bestyrelsessekr. i forsk, til selskabet knyttede inden- og udenlandske foretagender; hos F L Smidth & Co., New York 1940-45; direktør i A/S De samvirkende Cementfabrikkers Finans- & Ejendomsselskab 1947-72; kontorchef i A/S Aalborg Portland-Cemenl-Fabrik 1946. prokurist 1947, leder af regnskabsafd. 1949, underdir. 1954, direktør 1963-73.

Medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co., New York 1940-45 og forsk, andre udenl. virksomheder 1939-46, for A/S Aalborg Portland-Cement-Fabriks understøttelsesfond fra 1954 og velfærdsfond 1956-63, A/S Arbejderboligerne ved Rørdal fra 1965, A/S Siporex fra 1967, Dansk Eternit-Fabrik A/S fra 1969 og A/S De samvirkende Cementfabrikkers Finans- og Ejendomsselskab fra 1972; medl. af uranforsyningsudvalget fra 1967. Adresse: Brødhøj 3,2820 Gentofte.

THOMSEN Ove registreret revisor. R.; f. 22/8 1912 i Kbh; søn af distriktsformand i Kbhs vejvæsen Niels Peter Thomsen (død 1933) og hustru Juliane f. Andersen (død 1955); gift 1. gang 29/5 1936 m. Ina T., f. Holstein Petersen, død 1969; 2. gang 3/1 1970 m. Else Inger T., f. 5/2 1917, datter af guldsmed Jørgen Hauger (død 1965) og hustru Johanne f. Petersen. Volontør og revisorassist. i Revisions- og Forvaltnings-Insti-tutet A/S 1929-35; bogholder hos C Schous Fabriker A/S 1935-41; HD i regnskabsvæsen 1936; kontorchef og regnskabschef i Dansk Aluminium Industri A/S 1941-45; en kort periode i 1945 planlægningschef i stormagasinet Messen; virksomhed som selvstændig revisor fra 1945; registreret revisor 1971.

Kredsformand i Dansk Revisor Forenings østre kreds 1951-58, formand fra 1958 til foreningens opløsning 1972; formand for den nydannede landsforening, Foreningen af registrerede revisorer, fra dennes oprettelse i 1971. Redaktør af Revisorbladet 1948-62. Medl. af finansmin.s udvalg om landsskatterettens virke 1959-63, af handelsmin.s revisorudvalg 1967-70 og handelsmin.s udvalg til rådgivning vedr. overgangsordning for registrerede revisorer 1970-72; medl. af revisornævnet fra 1971. Fra 1973 sagkyndigt medl. af prof. H Lund Christiansens panel til udredning af behovet for en retlig regulering af andelsselskaber og kommanditselskaber o. 1. samt en overvejelse af hvorvidt der bør gennemføres en lovgivning for alle tilladte selskabsformer og i givet fald udarbejde udkast til lov med bemærkninger. Har udg.: Håndbog i bogholderi (1943); bogen Skat (1953) med årlige tillæg; bogen Skat (1960) med tillæg til 1963. Siden 1953 medudg. (s. m. Axel Wass) af publikationen Meddelelser fra Revisorernes Oplysnings Central; fra 1971 udg. af Kildeskattekalenderen.

Adresse: Bernhard Bangs Allé 30,2000 Kbh F. Sommerbolig: GI. Strandv. 282, Sletten, 3050 Humlebæk.

THOMSEN Poul professor; f. 20/1 1923 i Randers; søn af tapetserer Louis Valdemar Thomsen og hustru Marie f. Mackoschei; gift 30/9 1950 m. Inge T., f. 16/8 1929 i Århus, datter af maskinarbejder Albert Høiby og hustru Jenny f. Johansen.

Student (Randers statsskole) 1942; mag. scient. & cand. mag. (teoretisk fysik; Kbhs univ.) 1948; lærer ved Jonstrup statsseminarium 1950-63, ved flyvevåbnets skoler (math-fen-rik og officersskole) 1950-56; forskningsarbejde i forbindelse med forsvarets forskningsråd 1956-63; afdelingsleder og lektor ved Danmarks lærerhøjskole 1963, professor i fysik smstds 1973.

Pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde i USA 1969-70 (tilknyttet Physical Science Group ved Education Development Center i Boston 1969-70 og Lawrence Hall of Science ved Berkeley University i Californien i 1970).

1954  medl. af fagudvalget for naturlære i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtg. af 5/4 1955 om uddannelse af lærere til folkeskolen; medl. af matematikundervisningskom-missionen 1955-61, af fysikundervisningskommissionen 1958-63 og fra 1972; 1971 medl. af UNESCO's Ad Hoc Panel to Review UNESCO's Role in the Improvement of Physics Education; præsident for GIREP (Groupe international de recherche sur l'enseignement de la physique) fra 1972. Litterære arbejder: Praktisk undervisningsvejledning i fysik I og II (1955); Lærebog i fysik for seminarier (1956); Metoder og veje i den elementære fysikundervisning (1968); Elektricitet og magnetisme (1972). Herudover medforfatter til en række skolebøger i fysik.

Adresse: Kornagerv. 10,2800 Lyngby.

THOMSEN Rudi professor, dr. phil.; f. 21/7 1918 i Randers; søn af tapetserer L V Thomsen og hustru Marie Wilhelmine f. Mackoschei; gift 17/1 1947 m. Else Marie T., f. 28/10 1919 i Grundfør, datter af postbud Christian Lundholm og hustru Elf rida f. Andersen (død 1952).

Student (Randers) 1936; histqrisk-arkæologiske studier i Rom 1940-42; lærer i historie ved Århus seminarium 1943-45; cand. mag., Århus univ. 1944; historisk medarbejder ved forsvarsministerens foredragsudvalg 1946-48; dr. phil., Århus univ. 1947; museumsinsp. ved nationalmuseet (den kgl. mønt- og medaillesamling) 1949-57; professor i oldtidens og middelalderens alm. historie ved Århus universitet fra 1957, i oldtidens historie fra 1962; dekan for det humanistiske fakultet 1963-64; formand for den historiske faggruppe ved Århus universitet 1967-70; bestyrer for historisk institut ved Århus universitet fra 1972. Efor for Egmont Studentergaard, Vejlby-Risskov 1964-70. Professor of ancient history ved University of Illinois 1970-71.

Formand for den danske komité for historikernes internat, samarbejde; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab. Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning, Det lærde Selskab, Århus, Vetenskaps Societeten i Lund, bestyrelsen for det danske institut i Rom. Korresp. medl. af The American Numismatic Society og Deutsches Archäologisches Institut; æresmedlem af Commission Internationale de Numismatique.

Litterære arbejder: The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion (disp., 1947, genudsendt i Italien 1966); Den almindelige værnepligts gennembrud i Danmark (1949); Early Roman Coinage I -11 i (Nationalmuseets Skrifter. ark.-hist. rk. V, IX, X; 1957-61); Verdenshistorie 1-4 (1963-65; red.); Det augustæiske principat (1963); Eishora. A Study of Direct Taxation in Ancient Athens (1964); Forelæsninger over Nærorientens historie til år 500 f.v.t. (1966); Forelæsninger over Hellas' historie i frihedstiden (3. udg.. 1967); bidrag til Hama. Fouilles et recherches de la Fondation Carlsberg 1931-1938. IV 3 (1969); Historien Gyldendals Opslagsbog (1970; red.); The Origin of Ostracism. A Synthesis (1972); Verdenshistorien 1-13 (1973; red.); Verdenshistorien i grundrids (1973); serien Historiske kilder (1973; red.); afhandlinger i inden- og udenlandske fagtidsskrifter. Medstifter og -redaktør af tidsskriftet Nyt fraoHistorien, 1950. Adresse: Funch Thomsens G. 4,8200 Århus N. Sommerbolig: »Thalatta«, 3210 Vejby Strand.

THOMSEN Sven Folmer vicedirektør, cand. jur.; f. 16/11 1928 på Frdbg.; søn af kontorchef, cand. jur. Peter Thomsen (død 1962) og hustru Lizzy f. Pedersen; gift 7/4 1956 m. Doris Tvorup T, f. 29/10 1930 i Ålborg, datter af direktør Aage Christensen og hustru Edit f. Nielsen (død 1969). Student (Frdbg. gymn.) 1947; cand. jur. (Kbhs univ.) 1954; ansat i Forsikringsakts. Nye Danske 1864 1955, i Forsikring-sakts. Haand i Haand 1956; sekretær i Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien 1960, fuldmægtig 1963, kontorchef 1965. underdir. 1967, vicedir. 1972, medl. af direktionen 1973.

Medl. af repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Fremtiden G/S 1970; medl. af Metalindustriens brancheudvalg for uddannelse af specialarbejdere 1970, formand 1973; formand for udvalget vedr. samarbejdsforsøg i Jern- og Metalindustrien 1971; medl. af forsøgsudvalget vedr. erh-vervsfagl. grundudd. i jernindustrien 1972, af uddannelsesrådet for specialarbejdere 1973, af Hovedorganisationernes samarbejdsnævn 1973; herudover medl. af en række andre udvalg.

Adresse: H C Ørsteds V. 38,1879 Kbh V. Sommerbolig: Åvænget 15, Tengslemark Lyng, 4573 Højby Sj-

THOMSEN Thormod skoledirektør, R.; f. 9/8 1911 i Gislev; søn af friskolelærer Bertel Thomsen (død 1934) og hustru Kathrine f. Krogsgaard (død 1948); gift 10/8 1941 m. Ilse T., f. 10/8 1923 i Skovshoved, datter af depotbeslyrer Holger Christensen og hustru Carla f. Knudsen. Lærereks. (Jelling) 1932; lærer ved Tømmerup friskole 1932-34. ved Skovshoved skole 1935-53; skoleinsp. ved Hummeltofteskolen 1953-58; viccskoledir. i Lyngby-Taarbæk kommune 1958,skoledir. 1960.

Medl. af bestyrelsen for Gentofte kommunelærerforening 1948-52. for Realskoleforeningen 1956-58. for Det Pædagogiske Selskab 1956-70 (formand 1960-62) og for Dansk Hockey Union 1949-52 (formand fra 1960); medl. af Virum menighedsråd 1957-65. af udvalget vedr. Geelsgaard kostskole fra 1962 og af skoleudvalget u. Foreningen af kommuner i Kbhs amt fra 1962; formand for Landsudvalget for skoleidræt 1965-72; medl. af skolerådsudvalget for Kbhs amt 1966-70; medl. af foreningen Nordens skolenævn fra 1967, af foreningens hovedbestyrelse fra 1971 ; formand for lokalafd. af foreningen Norden for Lyngby-Tårbæk fra 1968; medl. af Dansk Idræts Forbunds forretningsudvalg 1969-73. Adresse: Virumv. 68B. 2830 Virum.

THOMSEN Aage Aleth direktør, cand. jur., R.; f. 13/2 1918 i Kbh; søn af kontorchef Aleth Thomsen og hustru Ellen f. Pødenphant; gift 22/1 1949 m. Jytte T, f. 14/7 1925 i Køge, datter af stationsforstander Ejnar Christiansen (død 1955) og hustru Ingeborg f. Christiansen.

Student (Metropolitanskolen) 1936; cand. jur. 1944; sekretær i Kbhs magistrats ejendomsdirektorat 1944, i statens bygnings-direktorat 1945, chef for boligministeriets afdelingskontor i Esbjerg 1948-50; bestall, som sagfører 1949; ekspeditionssekr. i boligministeriet 1961 ; tili, sekretær for 8. huslejenævn i Kbh 1951-62 og for Kollegieselskabet af 1960 1962-65; direktør i Kbhs Grundejerforening 1966; tili. adm. direktør for Grundejernes Investeringsfond og Grundejernes Saneringsselskab A/S. Generalsekr. for Grundejernes Landsforbund 1967. Redaktør af Grundejerbladet Huset. Medl. af repræsentantskabet for Kbhs Brandforsikring. Arresteret som bataljonschef i modstandsbevægelsen marts 1945, undveg u. bombardementet af Shellhuset. Adresse: Grønnev. 124A, 2830 Virum. Sommerbolig: Vestrehuse, 5956 Lohals.

THOMSEN JENSEN Kr. skoledirektør, se Jensen Kr. Thomsen.

THORBEK Grete forsøgsleder; f. 8/4 1910 i Slagelse; datter af bankdirektør Aage Thorbek (død 1966) og hustru Ida f. Haurowitz (død 1955); gift 19/9 1936 (ægteskabet opløst) m. landbrugskandidat Kai Birch Rasmussen, f. 12/4 1908. Agronom 1932; lie. agro 1938; vidensk. assistent ved landøkonomisk forsøgslaboratorium, dyrefysiologisk afd. 1935, forsøgsleder smstds 1953; censor ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole; medl. af studiekommissioner u. EAAP; medl. af redaktionsudvalget for »Arch, für Tierernähr«.

Experimentelle undersøgelser vedr. husdyrenes energetiske stofskifte offentliggjort i forsk, danske og udenl. vidensk. tidsskrifter.

Modtaget Saxonia-prisen 1964. Adresse: Hegnskrogen 12,2800 Lyngby.

THORBORG Johs. fh. foiketingssekretær, K.; f. 6/10 1896 i Hornsyld; søn af kredslæge Jens Thorborg (død 1932) og hustru Agnete f. Levinsen (død 1951); gift 5/6 1926 m. Grete T, f. 23/10 1903 i Horsens, datter af trælasthandler, vicekonsul Lauritz Fog (død 1908) og hustru Karen f. Barfoed (død 1968). Student (Horsens) 1914; cand. polit. 1920; medarbejder ved Finanstidende 1918, redaktionssekr. 1920-42; landstingsassist. 1921, landstingssekr. 1942; folketingssekr. 1951-66. Formand for Foreningen af Folketings- (Rigsdags-) Tjenestemænd 1946-56; redaktør af Folketingsårbogen 1942-66. Adresse: Bredebov. 23,2800 Lyngby.

THORDAL-CHRISTENSEN Aage professor, dr. med. vet.; f. 9/1 1920 i Lyby, Viborg amt; søn af proprietær Bodil Marinus Christensen (død 1949) og hustru Inger Katrine f. Thordal (død 1958); gift 5/7 1957 m. Ebba T-C, f. 10/7 1931 i Ulfborg, datter af dyrlæge Peter Jensen (død 1958) og hustru Anna Marie f. Christensen.

Student 1939; dyrlægeeks. 1945; dyrlægeassist. i landpraksis 1945-46; vidensk. assistent ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles medicinske klinik og laboratorium for speciel patologi og terapi 1946; professor i veterinærvidenskab ved landbohøjskolen og forstander for klinikken for mindre husdyr fra 1957; dr. med. vet. (A Study of Benign Enzootic Parcsis of Pigs in Denmark) 1959. Studieophold i USA 1950-51 og 1955-56, i Norge og Sverige 1956-57. Tildelt Julie Seifert-Sørensens legat 1961. Adresse : Tesdorpfsv. 61B, 2000 Kbh F.

THORKELIN Frederik direktør; f. 24/9 1904 i Aalborg; søn af dampskibsfører E S Thorkelin (død 1927) og hustru f. Thomsen (død 1955); gift 10/8 1936 m. Else T. f. 18/9 1901 på Frdbg., datter af C C Rammel (død 1947) og hustru f. Lassen (død 1935).

Ansat i vekselererforretning 1920-22, i A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni 1923-67. Studieophold i England 1927 og i Schweiz 1928. Underdir. 1937, medl. af direktionen 1948-67. Medl. af bestyrelsen for legatet Karen Margarethas Feriehjem for unge piger fra 1947 og for Dansk Bibliofilklub 1945-46; medl. af bestyrelsen for A/S Cyclekompagniel 1947-72, direktør og formand for bestyrelsen 1970-72.

Adresse: Kystv. 7, Holløselund, 3210 Vejby.

THORKIL-JENSEN Niels professor. K'.DM.p.p.; f. 2/2 1894 på Frdbg.; søn af mejerist Niels Jensen (død 1954) og hustru Karoline f. Jensen (død 1924); gift 7/6 1919 m. Hanne T-J., f. 2/3 1897 i Kbh, datter af landinspektør Axel Birk (død 1940) og hustru Olga f. Ostenfeld (død 1947).

Landinspektøreks. 1917; afgangseks. fra officersskolens stabsafdelings geodætiske kursus 1921 ; assistent ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles landmålingsafd. 1917; professor i landmåling ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1925-64; direktør for højskolen 1946-58, rektor 1958-61. Redaktør af Tidsskrift for Opmålings- og Matrikulsvæsen (»Landinspektøren«) 1924-66; efor for veterinær- og landbohøjskole kollegiet 1944-47; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1949, af bestyrelsen for statens almindelige videnskabsfond 1952-62, af det teknisk-vidensk. forskningsråd 1953-60 og af Danmarks teknisk-videnskabeli-ge forskningsråd 1960-63; formand for Det kgl. danske Haveselskab 1953-63 og for Det Danske Selskab 1953-60. Litterære arbejder: lærebøger i landmåling, afhandlinger i fagtidsskrifter. Udenl. ordner: I.F.2.;S.N.2. Adresse: Hjortekærsv. 125,2800 Lyngby.

THORLACIUS-USSING Viggo direktør, kunsthistoriker, dr. phil., K.DM.; f. 9/1 1891 i Ørbæk; søn af sognepræst L K K Ussing (død 1917) og hustru Gytha f. Thorlacius (død 1925). Student (Sorø) 1909; cand. phil. 1910; assistent ved statens kunsthistoriske fotografisamling 1918; underinsp. ved statens museum for kunst, kobberstiksamlingen 1919; tili, leder af fotografisamlingen 1922-72; inspektør I ved statens museum for kunst, kobberstiksamlingen 1931, maleri- og skulptursamlingen 1933; afsked 1935; medl. af direktionen for Ny Carlsbergfondet 1935-61 (formand 1946-61). Medl. af bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek til 1961 (formand 1957-61), museet Liselund gamle slot til 1963 og kunstmuseet i Sorø, tili, kunst- og museumskyndig leder af sidstn.; næstformand i bestyrelsen for Det danske Kunstindustrimuseum til 1973; medl. af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg for Reventlow-museet, Pederstrup 1940, formand 1966: formand for Skagens museum 1941-50; tili, kunst- og museumskyndig leder af dette 1938-50; medl. af bestyrelsen for Den Holbergske stiftelse Tersløsegaard og af udvalget for restaurering og anvendelse af herregården Spøttrup; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske kunstmuseer i provinsen 1961 (formand 1961-69); medl. af statens kunstmuseumsnævn 1965-70; dr. phil. h. c. ved Århus universitet 1953; overordentlig medl. af kunstakademiet 1954. Medredaktør af Kunst i Danmark 1929-39; medl. af Tilskuerens redaktionsudvalg 1931-39; redaktør og medforfatter af Danmarks Billedhuggerkunst 1950; medl. af Ord och Bild's danske komité.

Har udg.: Billedskæreren Claus Berg (1922); Billedhuggeren Thomas Quellinus (1926); har skrevet teksten til værket Mindestøtterne paa Jægerspris (1924); Ny Carlsbergfondet. Et Jubilæumsskrift. Dets Virksomhed 1927-1952 (1952); Claus Bergs Altertavle i Set. Knud i Odense (1967); Kunstmuseet i Sorø 1943-1968 (1968); Reventlow-Museet Pederstrup (1971); kunsthistoriske afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter. Adresse: HC Andersens Boulevard 48,1553 Kbh V.

THORLUND JEPSEN Gunnar professor; f. 28/2 1933 i Lindbjerg Mark. Ølgod; søn af gårdejer Thorkild Jepsen (død 1963) og hustru Paula f. Lundby; gift 1/3 1959 m. Lis T. J., f. 2/8 1938 i Århus, datter af bankassistent Erik Wohlert (død 1941) og hustru Edith f. Rasmussen (dod 1968). Realeks. (Grindsted realskole) 1949: student (Vestjysk gymn.. Tarm) 1952; cand. oecon. (Århus univ.) 1960. Vidensk. assistent ved Århus universitet 1960-62, amanuensis og lektor 1962-72, professor i nationaløkonomi fra 1972.

Projektbedømmelse for u-Iandsstyrelsen i Vestafrika 1964; formand for amanuensisrådet ved Århus universitet 1966-68, for institutbestyrelsen ved økonomisk institut, Århus universitet fra 1972; medl. af udvalget om skat på Grønland 1968, af udvalget til forbedring af kildeskatten fra 1968; medl. af bestyrelsen for Askov højskole.

Har skrevet: Strukturændringer i dansk landbrug (1964); Fra grundstigningsskyld til frigørelsesafgift (1970); Landbrugets stilling i det danske samfund (1961); Skat nødvendig, men hvordan (1966); De offentlige finanser (1971). Endv. en række vidensk. og andre artikler i forsk, tidsskrifter. Adresse: Lyngbakken 5,8520 Lystrup St.

THORLØ Herman fh. vicekonsul og højskoleforstander, R.p.p.; f. 11/8 1889 i Vindinge ved Nyborg; søn af skomager Niels Andersen (død 1928) og hustru Anne Dorthea f. Jensen (død 1936); gift 1. gang 28/5 1919 m. Dora T., f. 19/4 1894 i Brisbane, Australien, død 1943, datter af sognepræst Chr. Christensen (død 1935) og hustru Anna f. Helmuth (død 1938); 2. gang 14/11 1944 m. Erna T., f. 21/11 1905 i Urlev ved Horsens, datter af husejer Hans Johansen (død 1938) og hustru Christiane f. Sørensen (død 1932). Præliminæreks. 1912; student 1924; sekondløjtn. 1915; missionskandidat 1917; sekretær i KFUM i Randers 1918-21, i Århus 1921-24; lærer ved Haslev højskole 1924-25; forstander smstds 1925-54; studierejser til England 1912, Canada og USA 1927, Genève 1931 og Bulgarien 1934; vicekonsul for kongeriget Bulgarien 1932-47.

Medl. af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen 1933-56, for Rønde artiumskursus og for Haslev højskole; medl. af repræsentantskabet for Det danske Missionsselskab 1936-54 og for Dansk Kirke i Udlandet; repræsentant for foreningen Dansk Samvirke 1930-54. Udenl. ordner: Bulg. A. 4.; Bulg. C.F.4. Adresse: Kammerrådensv. 23,2970 Hørsholm.

THORN Niels A professor, dr. med.; f. 1/8 1924 i Horsens; søn af politikommissær Niels Johan Thorn (død 1964) og hustru Dagny f. Nielsen (død 1964); gift 7/3 1954 m. overlæge, dr. med. Ingrid T., f. 2/9 1927 i Horsens, datter af overlærer Jons. Christiansen og hustru Asta f. Søegaard. Student (Horsens) 1943; i tysk fangelejr 1944-45; med. eks. (Kbhs univ.) 1951; hospitalsansættelser 1951-53; Fellow Rockefeiler Inst. Médical Research, New York 1953-56; vidensk. assistent ved Kbhs universitets med. fysiol. institut 1957, afdelingsleder 1962; lektor i fysiologi ved Kbhs universitet 1959 og ved Kbhs tandlægehøjskole 1960-66; professor i fysiologi ved Kbhs universitet og bestyrer af med. fysiol. institut C fra 1967-, dr. med. 1960. Studieophold: Basel 1960, London og Bristol 1961, Prag 1962, New York 1964-65. Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for klinisk Kemi og klinisk Fysiologi 1960-63, Dansk Selskab for Lægevidenskabernes Teoretiske Fag 1964-73, Dansk endokrinologisk Selskab fra 1967 og Biologisk Selskab fra 1970, formand 1972-74; medl. af statens lægevidenskabelige forskningsråd fra 1973; generalsekretær i Nordisk Forening for Fysiologi fra 1973. Medl. af The Harvey Society, Soc. for Exper. Biol. & Medierne og The Biochemical Society. Medl. af Editorial Board, Europ. Journ. Pharm, fra 1969, Clinical Endocrinology fra 1972.

Har skrevet: Antidiuretiske hormoner og deres analoge (disp., i960); desuden medforfatter af The Alkali Metal Ions in Biology (1960), Neurohypophysial Hormones and Similar Polypeptides (1968), Advances Metabol. Disorders, vol. IV (1970), Transport Mechanisms in Epithelia (1973) og Sccretory Mechanisms of Exocrine Glands (1974). Afhandlinger, især om organismens vand- og saltstofskifte, det antidiuretiske hormons fysiologi og sekretionsprocessers biokemi. Desuden de populærvidenskabelige bøger: Mennesket som Kemisk Fabrik (1963) og Hormonerne og deres Funktioner (1966).

Tildelt Alfred Benzons pris 1959, prof. Chr. Bohrs mindelegat 1965 og Thorvald Madsens hæderspris 1967. Adresse: Tonysv. 17,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Nødebohuse, 3380 Dyssekilde.

THORNDAHL Bent chefredaktør; f. 27/9 1927 i Thorsager; søn af lærer Peter Thorndahl og hustru Betty f. Jensen (død 1959); gift 15/5 1949 m. Irena T., f. 4/6 1928 i Krakow, Polen, datter af arkitekt Michael Lipski (død 1965) og hustru Ludowika f. Majewska Baran.

Student (Herlufsholm) 1947; journalist på Dybbøl-Posten, Sønderborg 1947-48, Tønder Amtstidende 1948-49, Hejmdal, Åbenrå 1949-53, Kolding Folkeblad 1953-55; redaktionssekr. på Politiken 1955, redaktionschef 1965-69; adm. chefredaktør for Ritzaus Bureau 1970-71; adm. chefredaktør for Politiken 1971. Medl. af Poe Klubben. Præsident for den internationale nyhedsbureau-sammenslutning Gruppe '39 1970-71. Medl. af bestyrelsen for Kbhs Redaktørforening 1971 og for Ritzaus Bureau 1971; formand for den danske nationalkomité u. International Press Institute. Har skrevet romanerne: Mordet i Poe Klubben, En bolighajs død og Damen i rødt, samt nogle noveller.

Adresse: Bakkegårds Allé 20,1804 Kbh V.

THORNDAHL Heinrich grosserer, R.; f. 6/11 1888 i Haverslev i Øster Han herred; søn af mejeribestyrer Jens Christian Thorndahl (død 1934) og hustru Mette Kristine f. Sørensen (død 1931); gift 18/9 1919 m. Agnes T., f. 21/1 1895 i Aalborg, datter af restauratør Chresten Clemmensen (død 1923) og hustru Birthe f. Nielsen (død 1932). I lære hos købmand N S Nielsen, Arden; købmandsborger-skab 1913; overtog blandet kolonial- og grovvareforretning i Aalborg s. å., solgte kolonialafd. 1919 og har derefter udelukkende drevet handel med korn, foderstoffer og kunstgødning; overtog 1938 A/S Hans Larsens Pakhuse, Aalborg. Adresse: Fyrrebakken 42, Hasseris, 9000 Ålborg.

THORNING CHRISTENSEN Svend fh. banechef, civilingeniør, K.p.p.; f. 19/1 1898 i Kbh; søn af købmand M P Thorning Christensen (død 1941) og hustru Agathe f. Krag (død 1946); gift 16/10 1947 m. forlagsdirektør, cand. polit. Paula T.C., f. 14/2 1908 på Frdbg., død 1973, datter af direktør Peter Elmer (død 1930) og hustru Ida f. Nielsen (død 1935). Student (privat dimit.) 1916; cand. phil. 1917; cand. polyt. 1921; assist. ingeniør ved statsbanerne s. å.; ingeniør smstds. 1927; baneing. II i generaldirektoratet 1937; leder af 3. anlægsområde og tili, af brokontor II 1938; baneingeniør I 1941; overing. og chef for statsbanernes nyanlæg 1942; afdelingschef ved statsbanerne 1956-68.

Formand for Nordiska Järnvägsmannasällskapets fagsektion B 1943-50, medl. af selskabets hovedbestyrelse 1950-68; medl. af bestyrelsen for Geoteknisk Institut fra 1943 (formand fra 1949), af ministeriet for offentlige arbejders udvalg vedr. krydsning mellem jernbaner og veje 1943-50, af samme ministeriums kommission af 1956 vedr. ekspropriationslovgiv-ningen og af havnelovskommissionen af 1956, af handelsministeriets licitationskommissioner af 1944 og 1955, af Kbhs magistrats trafikkommission af 1944, af Dansk Ingeniørforenings trafiklinieudvalg for Kbhsegnen af 1945 og af Århus trafikkommission 1946-48; censor i vejbygning, trafikteknik og byplanlægning ved polyteknisk læreanstalt fra 1949; medl. al bestyrelsen for Danmarks tekniske museum, af repræsentantskabet for Dansk Byplanlaboratorium 1949 og for Jysk Byplanråd 1950, af kommissionen ang. revision af alm. bestemmelser for arbejder og leverancer 1950, af ministeriet for offentlige arbejder's udvalg om bro over Sallingsund 1954-65, af kommissionen om fast forbindelse over Storebælt 1955-59, af det af min. f. off. arb. nedsatte udvalg til gennemførelse af forarbejder for en Storebæltsbro 1961-68 og af dommerkomitéen vedr. idékonkurrencen om en fast forbindelse over Storebælt 1966-67; formand for den tekn. ekspertgruppe vedr. fast forbindelse over Øresund 1956-62 og derefter medl. af den af den svenske og den danske trafikminister nedsatte arbejdsgruppe til videreførelse af arbejdet .1964-68; medl. af de af min. f. off. arb. nedsatte to udvalg til udarbejdelse af skitseforslag til, hhv. lovforslag om finansiering af Kbhs tunnelbaner 1961-68, af teknikerudvalget vedr. Kbhs havns fremtidige udvikling 1962-68, af direktions-komitéen for Office de recherches et d'essais de l'Union Internationale des Chemins de fer 1956-68, af repræsentantskabet for A/S Det danske Luftfartselskab 1957-68, af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniør-gruppe 1950-56 og af foreningens repræsentantskab 1951-56; stedfortrædende mæglingsmand i forligsinstitutionen 1950, mæglingsmand 1957-68; formand for bestyrelsen for A/S Ejnar Munksgaard, international Boghandel og Forlag 1951-55; medl. af bestyrelsen for Gedser Jernbaneselskab A/S 1960-66; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1950 og af akademirådet 1960-64.

Medarbejder ved Statsbanernes Jubilæumsskrift (1947), ved Teknisk Leksikon og ved Trap's Danmark (Storkøbenhavns Jernbaneforhold); tidsskriftsartikler om tekniske og trafikmæssige emner. Udenl. ordner: N.St.0.2-'.; S.N.2. Adresse: Havneg. 49,1058 Kbh K. Sommerbolig: 4581 Rørvig.

THORNING-PETERSEN Rudolph kontorchef, R.p.p.; f. 17/7 1927 i Snekkersten; søn af arkitekt Erik Thorning-Petersen (død 1946) og hustru Helga f. Westergaard; gift 30/6 1949 m. Britta T-P., f. 20/1 1927 på Frdbg., datter af dommerfuldmægtig Pierre Leyssac (død 1946) og hustru Ella f. Faber (død 1938).

Student (Østre borgerdydskole) 1946; cand. jur. 1952; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1952, udnævnt 1956; sekretær for den danske delegation til FN's generalforsamling, New York 1956-57; ambassadesekr. i Cairo (tili, anmeldt i Addis Abeba, Khartoum, Amman, Beirut og Damascus) 1957; fuldmægtig i udenrigsministeriet i960; ambassaderåd i Moskva 1964-65, i Stockholm 1967; anmeldt som ministerråd 1970; kontorchef i udenrigsministeriet 1971. Udenl. ordner: B.L.11.4.; F.Ar.F.3.; S.N.2.; Tun.R.O.4. Adresse: Fridtjof Nansens PI. 5,2100 Kbh 0.

THORSEN C C fh. bankdirektør. R1.; f. 23/6 1890 på Frdbg.; søn af overpolitibetjent H Thorsen og hustru Kathrine f. Nielsen; gift 3/9 1915 m. Karen T, f. 2/11 1895 i Kbh. død 1965, datter af urtekræmmer Fritz Paustian (død 1935, se Blå Bog 1935) og hustru Johanne f. Michaelsen (død 1920).

Ansat i Kbhs Laane- og Diskontobank 1906-08, i forsk, tyske banker 1908-14; assistent i Nationalbanken i Kbh 1914-19; bestyrer af Folkebankens Nørreport-afd. 1919-29; direktør i Folkebanken for Kbh og Frdbg. 1929-62. Formand for bestyrelsen for Kbhvnske Bankers Forening af 1920, 1954-59; medl. af bestyrelsen for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1954-59, af repræsentantskabet 1959-62.

Adresse: Frederiksborgg.4,1360 Kbh K.

THORSEN GAL fabrikant; f. 7/3 1916 i Kbh; søn af civilingeniør Georg Arthur Lawsha (død 1916) og hustru Kristine f. Thorsen (død 1954); gift 24/2 1942 m. Gudrun Elise Harriet T., f. 18/9 1917 i Fausing, Jylland, datter af skomagermester Holger Petersen (død 1961) og hustru Nicholine f. Rasmussen (død 1925).

Uddannet ved landbruget; selvstændig forretningsdrivende i Frederikshavn inden for restaurationsbranchen 1940. Medl. af bestyrelserne for G A L Thorsens Fabriker A/S. maskinfabri-ken Galtor A/S. Lystrup, Galtor-Oil A/S, Lystrup, Thormetal. Østrig. Thor Iberica. Spanien. Inoxven. Venezuela. Jensen-Thorsen Corporation. USA. 1972 stifter af Thorsen G.m.b.H & Co. - KG, Wolfenbüttel. Vesttyskland.

Opfandt i 1949 en speciel metode til dybtrækning af rustfri stål, bl. a. til køkkenvaske, stegepander o. a. køkkenredskaber, og senere en ny metode til fremstilling af radiatorer ti! boligopvarmning. 1952 i samarbejde med den danske opfinder af højttaleren, Peter L Jensen. Chicago, til formgivning og udnyttelse af egne opfindelser. Adresse: Mageltornv. 12,8240 Risskov. Sommerbolig: Sæbyv. 122,9900 Frederikshavn.

THORSEN Jens direktør, civilingeniør, R.; f. 24/8 1921 i Kbh; søn af civilingeniør Ejnar Thorsen (død 1965, se Blå Bog 1965) og hustru Meta f. Petersen: gift 29/3 1947 m. Sigrun Margareth T. f. 2/11 1921 i Oslo, datter af lærer Christian Botha(død 1955) og hustru Jensine Marie f.Vierli.

Student (Øregård gymn.) 1940; cand. polyt. 1945; i Stockholm 1945-47 og USA 1947-51; ansat i Monberg & Thorsen AB, Stockholm 1951-55, i Monberg & Thorsen A/S Kbh fra 1955, underdir. 1964, direktør 1965. Medl. af bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S (formand), Danish Arctic Contractors (formand). Greenland Petroleum

Consortium K/S (formand). J Saabye & O Lerche A/S. S Dyrup & Co. A/S, A/S Farve- og Lakfabrikken S Dyrup & Co., A/S Det Østasiatiske Kompagni, Ejnar og Meta Thorsens Fond (formand); medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1966 og forretningsudvalg 1967, af bestyrelsen for Entreprenørforeningen 1966 (næstformand 1967), af arbejdsrådet 1968, af tilsynsrådet for Grønlands tekniske organisation 1971, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1966. Adresse: Maglebrinken, Sandbjergv. 28,2950 Vedbæk.

THORSEN Jens C direktør; f. 3/9 1923 i Roslev; søn af skræddermester M Sørensen (død 1955) og hustru Margare-the f. Thorsen (død 1958); gift 27/4 1947 m. Karen T, f. 2/9 1920 i Åsted ved Durup, datter af gårdejer Niels Jensen Skyldahl (død 1962) og hustru Karoline f. Dalgaard (død 1954). Præliminærcks. (Roslev) 1939; ingeniør (Århus elektrotekni-kum) 1946; ansat hos Bang & Olufsen, Struer s. å., leder af el-laboratorium 1956, produktionschef 1961, direktør 1963, medl. af direktionen 1964.

Formand for ELDOK (Elektronisk Dokumentations- og Patentforening) 1967-71. bestyrelsesmedl. siden 1962; besty-relsesmedl. i Elektronikcentralen 1970; medl. af repræsentantskabet for Jydsk teknologisk institut 1968-73; formand for bestyrelsen for H C Hansen Electronic A/S 1969 og for Skandinavisk Radio & Television A/S 1969; formand for Bang & Olufsen A/S arbejderfond 1961; bestyrelsesmedl. i Philips-Bofa A/S 1966-71 ; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1967, af Dansk Elektroteknisk Komité 1967. af Industrirådet 1970, af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1970, af forretningsudvalget og arbejdsudvalget i Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien 1970 og af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne 1970, formand 1972; medl. af ATP's repræsentantskab 1971, af Dansk standardiseringsråds repræsentantskab 1971. Adresse: Odinsv. 19, Gimsing. 7600 Struer.

THORSEN Niels amtsforvalter, Ri.; f. 25/3 1906 i Skrødstrup ved Mariager; søn af gårdejer Chr. Thorsen (død 1938) og hustru Mariane f. Sørensen (død 1938); gift 31/10 1937 m. Gudrun T. f. 25/8 1916 i Mariager, datter af dyrlæge Erik Langhorn og hustru Mary f. Ingwersen.

Student (privat dimit.) 1931; cand. jur. 1937; fg. sekretær i landbrugsministeriet s. å., i finansdepartementet s. å., sekretær 1939, fuldmægtig 1943. ekspeditionssekr. 1950; forrettet tjeneste u. udenrigsministeriet 1943-45, u. indenrigsministeriet 1945-46; kontorchef i forvaltningsnævnets sekretariat 1947, sekretariatschef smstds 1949; amtsforvalter i Randers 1952-73. Sekretær for forvaltningskommissionen af 1946; medl. af forsk, kommissioner og udvalg.

Adresse: 8900 Randers.

THORSEN Niels direktør, civilingeniør; f. 10/12 1922 i Kbh; søn af civilingeniør Ejnar Thorsen (død 1965. se Blå Bog 1965) og hustru Meta f. Petersen; gift 20/5 1950 ro. Anette T, f. 25/7 1926 i Kbh, datter af cand. pharm. Chr. Dahm og hustru Grete f. Heckscher.

Student (Øregård gymn.); cand. polyt. 1946.1 Schweiz 1947-48. Frankrig 1949-51, USA 1951-55; ansat i Monberg & Thorsen A/S. Kbh 1955. underdir. 1964. direktør 1965. Medl. af bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S, J Saabye & O Lerche Å/S (formand), S Dyrup & Co. Å/S, Vejen Trælasthandel A/S (formand), A/S Phønix, Codan Gummi A/S. A/S Alfred Bcnzon, Mecobenzon A/S, A/S N L Dehns Dampvaskeri, Zoologisk have; medl. af repræsentantskabet for A/S Kbhs Handelsbank: medl. af bestyrelsen for A/S Kbhs Handelsbanks studierejselegat (formand) 1973, af Akademiet forde tekniske Videnskabers finansråds komité 1973; medl. af Børneringens hovedbestyrelse fra 1965 (formand 1972). Adresse: Kongshvilebakkcn 68.2800 Lyngby.

THORSEN Nikolaus dr. med., R.; f. 20/9 1914 i Kiel; son af sømand Jens Peter Thorsen (død 1956) og hustru Amanda f. Kahl (død 1957); gift 23/12 1939 m. Elena T., f. 27/5 1917 i Kiel. datter af ingeniør, marineofficer Karl Brandt (død 1935) og hustru Helene f. Dunker (dod 1973).

Student (Kiel) 1933; med. eks. (Freiburg) 1940; krigstjeneste i Rusland 1941-43; vidensk. assistent ved pathologisk og retsmedicinsk institut i Königsberg. Breslau og Halle 1943-45; dr. med. 1945; efter krigen prakt. læge i Angel, i Frcderiksstad/Ejder 1948-66, i Flensborg siden 1966. Over- stabslæge af res. af det tyske forbundsværn 1960. Sekretær i Sydslesvigsk Forening, distrikt Borne/Angel 1946-48; rådmand i Frederiksstad byråd (Sydslesvigsk Vælgerforen.) 1956-64; medl. af forretningsrådet for Dansk Skoleforening for Sydslesvig fra 1950, dettes formand 1965-70. Tildelt den tyske stats vidensk. pris Schaudinn-Preis for doktordisputatsen: Blutzuckeruntersuchungen an der Leiche (1945).

Adresse: 239 Flensborg, Im Tal 21, Tyskland.

Sommerbolig: Barsmarkstrand, 6221 Løjt Kirkeby.

THORSEN Otto oberst, Ri., HTH.; f. 30/8 1917 i Tønder; søn af byrådssekretær Jørgen Thorsen (død 1956) og hustru Anna f. Petersen(dod 1968);gift 23/10 1941 m.GreteT.f. 12/2 1915i Ålestrup, datter af læge Søren Holger Dam (død 1941) og hustru Johanne Margrethe f. Nielsen (død 1925). Student (Tønder) 1935; premierløjtn. 1940; kaptajn 1949; oberstløjtn. 1956;oberst 1964.Tjeneste i Sønderborg,Tønder, Fåborg, Odense og 1949-53 i forsvarsministeriet, i Viborg 1953-55; kontorchef i forsvarsministeriet 1955-59; ved 10. regiment, Ålborg 1959-60; stabschef hos generalinspektøren for infanteriet 1960-61; afdelingschef i hærstaben 1961-65; til rådighed for hærkommandoen med tjeneste som stabschef ved NATO-hovedkvarteret i Rendsborg, Vesttyskland 1965-68; chef for danske livregiment 1968-71 og 3. sjællandske brigade 1968-69; chef for hærstabens uddannelsesafd. 1971; stabschef ved chefen for hæren 1972. Adresse: Hærstaben. Postbox 303.2950 Vedbæk.

THORSEN Poul oberst, R., HTF.p.p.; f. 29/3 1925 i Kbh; søn af prokurist i Privatbanken Arnold Thorsen (død 1970) og hustru Emmy f. Henriksen; gift 8/7 1950 m. Bente T, f. 2/12 1930 i Kbh, datter af fabrikant Erik Erichsen og hustru Greta f. Collin.

Student (Chrsthvns gymn.) 1943; hærens officersskole 1946-48; overgik til flyvevåbnet 1950; efter stillinger bl. a. som eskadrillechef og operationsofficer på flyvestation Skrydstrup, flyverattaché i Washington og Ottawa samt militærattaché i Ottawa 1962-65; oberst 1965; chef for flyvestation Ålborg 1965-70; stabschef ved flyvertaktisk kommando 1970. Medl. af forsvarets pædagogiske råd til 1972. Udenl. orden: A.F.L.3. Adresse: Kolbækvænget 27,8800 Viborg.

THORSEN Svend Aage chefredaktør, direktør. R.; f. 5/1 1920 i Sir ved Holstebro; son af gårdejer Chr. Thorsen (død 1944) og hustru Maren f. Kristensen (dod 1960); gift 6/3 1948 m. Gudrun T, f. 15/8 1924 i Snevre ved Hjørring, datter af gårdejer Niels Høngaard (død 1963) og hustru Helga f. Larsen.

Præliminæreks., studenterkursus, tysk og engelsk handelskor-respondance. Journalistelev på Ringkøbing Amtstidende. Holstebro 1938; journalist ved Holstebro Dagblad 1942. Thisted Amts Tidende 1943. Vendsyssel Tidende, Hjørring fra 1943, redaktionssekr. 1956. ansvarsh. chefredaktør og adm. direktør fra 1966. Studieophold i Finland, England, USA, Canada og Grønland.

Formand for Hjørring liberale vælgerforening 1964-69; medl. af bestyrelsen for Nordjyllands amts Venstre og af hovedbestyrelsen for Venstre fra 1970; medl. af repræsentantskabet for Vendelbobanken, Hjørring fra 1970; medl. af bestyrelsen for Dagspressens Finansieringsinstitut fra 1970. af bestyrelsen for Danske Dagblades Arbejdsgiverforening fra 1971 og af repræsentantskabet for Den danske dagspresses fællesindkøbsforeningfra 1970. Adresse: Set. Olafs V. 17.9800 Hjørring.

THORSSON Nils keramiker, Ri.; f. 24/10 1898 i Eslöf, Sverige; søn af fabrikant A P Thorsson (død 1907) og hustru Hanna f. Olsson (død 1959); gift 6/7 1924 m. Kirsten T, f. 16/3 1902 på Frdbg., datter af grosserer H P Backer (død 1945) og hustru Elisabeth f. Friis (død 1956).

Uddannet på Kunstakademiets billedhugger- og malerskole hos prof. Utzon-Frank og Aksel Jørgensen. Ansat på Den kgl.

Porcclainsfabrik i 1912 som dir. Chr. Joachims elev ved arbejdet på Tranquebar Fajancerne (udstillet på Verdensudstillingen i Paris 1925); overtog den kunstneriske ledelse af fajancefabrikken 1932 og frembragte i de næste ca. 15 år en lang række stel, bl. a. Det spanske stel. Morgenfrue, Sonja. Corinna. Dorrit samt forsk, serier af kunstfajancer. Arbejdede fra ca. 1950 med stentøjet, udstillet i Stockholm, Göteborg, Höganäs, Oslo, Kunstindustrimuseet i Kbh og i Düsseldorf. Fra o. 1960 arbejdet med nye arter af stentøj, udstillet ved egen 60 års jubilæumsudstilling 1972 på Den kgl. Porcelainsfa-brik.

Medl. af Dansk Kunsthåndværks bestyrelse i en årrække i 1950'erne.

Repræsenteret med stentøjsarbejder i kong Gustaf Adolfs samlinger, i Kunstindustrimuseet i Kbh. Nationalmuseum Stockholm, museet i Höganäs, museet i Trondhjem, Victoria & Albert Museum, London, museer i New York. Faenza og Düsseldorf samt den Thilmanske samling i Hamburg. Tildelt guldmedalje på Verdensudstillingen i Paris 1925 og i Faenza.

Adresse: Kirkevænget 6C, 2500 Valby. Sommerbolig: Skovv. 6,3060 Espergærde.

THORUP Kirsten forfatter; f. 9/2 1942 i Gelsted, Fyn; datter af fh. boghandler Svend Christensen og hustru Jenny f. Jørgensen; gift 6/7 1963 m. instruktor Ib Thorup, f. 1/4 1941 i Kbh, søn af kaptajnløjtnant Ejner Thorup (død 1942) og hustru Ebba F. Hasbeck.

Student (Fredericia gymn.) 1961; ophold i England 1961-62. Litterære arbejder: Indeni - Udenfor (digte, 1967); I dagens anledning (noveller, 1968); Love from Trieste (digte, 1969); I dag er det Daisy (digte, 1971); Baby (roman, 1973). TV-spil: Sæsonen slutter (1971). Frisørinden (1971), Hvornår dør Maria?(1972). Radioteater: Historien om Mally(1973). Statens kunstfonds 3-årige legat 1970-73. Adresse: Worsaaesv. 20,1972 Kbh V.

THORUP Knud bryggeridirektør; f. 11/10 1902 i Tim; søn af læge Felix Th. G Thorup (død 1939) og hustru Anne Johanne f. Mortensen (død 1933); gift 22/12 1929 m. Elna T, f. 2/6 1902 i Ulsted, datter af proprietær Otto I Jensen (død 1936) og hustru Kirstine Marie f. Jensen (død 1950). Student (Kolding) 1920; cand. phil. 1921; studerede medicin 1920-23; uddannet på bryggerier i Danmark, Sverige, Tyskland og Tjekkoslovakiet; brygmestereks. 1931; studierejse i Tyskland 1931-32; brygmester ved Albani Bryggerierne 1932, underdir. 1949, bryggeridir. 1953-70 samt direktør for A/S Slots-Flødeis til 1970. ansat som teknisk konsulent fra 1971.

Medl. af bestyrelsen for Albani Fonden 1956-71, for A/S Sønderborg Mineralvandsfabrik 1956 og for Mosteriet »Abild« Haastrup A/S, Fåborg. Adresse:Toves Allé 1, Dalum, 5250 Fruens Bøge.

THORUP L dommer; f. 1/1 1916 i Randers; søn af handelsskoleforstander, viceinspektør O Thorup (død 1941) og hustru Lili f. Jacobsen (død 1947); gift 17/11 1944 m. Edith T., f. 3/4 1914 i Randers, datter af sparekassebogholder Søren Kroer (død 1922) og hustru Anna f. Akselbo (død 1957). Student (Randers) 1934; cand. jur. 1940; sagførerfuldm., fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaten i Ålborg, dommerfuldm.; adm. direktør i Ny Jydsk Land-Hypotekforening. Århus 1957-58; dommer i Århus byrets 1. ard. 1962, i Århus by- og herredsrets 1. afd. 1969.

Lærer ved Handelshøjskolen i Århus fra 1956; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen Midtjylland: formand for fredningsnævnet for Århus amt og for lærlingevoldgiftsretten for Århus by og herredsret. Adresse: Tammerisv. 25,8240 Risskov.

THORUP Mogens C grosserer; f. 13/9 1922 i Kbh; søn af grosserer Carl Thorup (død 1973) og hustru Gudrun f. Sørensen: gift 3/5 1947 m. Alice T, f. 3/1 i Kbh, datter af kapelmester Teddy Petersen og hustru Jenny f. Koefoed.

Student (Østersogades gymn.) 1941; Translatørskolen 1942; handelsuddannelse i danske virksomheder 1942-45; collegeophold i Oxford og viderestudier i handelsvirksomheder i Sverige og Schweiz i 1945. Grossererborgerskab 1945 (firma Carl Thorup). Medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1967 og Grosserer-Societetets Komite fra 1971, af bestyrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1968, af repræsentantskabet fra 1971; medl. af Dansk Brandværns Komite fra 1970, af udenrigsmin.s råd for internationalt udviklingssamarbejde fra 1971, af Civilforsvarets landsråd fra 1971, af Den Danske Handelsstands Fællesrepræsentations udvalg for handelslærlinge fra 1971 og af Udvalget til unge handelsmænds uddannelse i udlandet fra 1971. Medl. af Society of St. George's Windsor Castle. Adresse: Dronn.Tværg. 37,1302 Kbh K. Sommerbolig: Rungsted.

THORVILDSEN Knud overantikvar, cand. mag.; f. 18/12 1907 i Sakskøbing; søn af dommerfuldmægtig, cand. jur. Arne Døcker Thorvildscn (død 1919) og hustru Alma Emilie f. Mortensen (død 1967); gift 27/8 1941 m. museumsinspektør, mag. art. Elise T., f. 23/1 1916 i Kbh, datter af billedhugger Alfred Frederiksen (død 1967) og hustru Anna f. Jensen (død 1945).

Student (Frederiksborg) 1926; cand. mag. (historie, dansk) 1933; medarbejder ved nationalmuseets 1. afd. 1928, konservatorassist. 1937, konservator 1941, leder af konserve- ringsafd. for jordfund 1958, muscumsinsp. og leder af fredningsafd. 1962, overinsp. 1965, overantikvar, leder af rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning 1970. Deltaget i Bahrainekspeditioner 1960 og 1961 med udgravninger i Abu Dhabi. Har skrevet: Ladby-skibet (1957) samt vidensk. og populærvi- densk. afhandlinger og artikler.

Adresse: Byvej 24, Blovstrød, 3450 Allerød.

THOSTRUP Bjørn Jørgen fh. Area Manager; f. 20/7 1912 i Kbh; søn af dyrlæge Georg Thostrup (død 1939) og hustru Emilie f. Modler (død 1969); gift 9/10 1945 m. Kirsten T., f. 5/7 1918, datter af Carl Winsløw og hustru Agnes f. Andersen. Niels Brocks handelseks. 1931 ; ansat i kul- og shipping firma Bruce Lindsay Bros., Newcastle & Leith 1932-33; trafikassist. i Det Danske Luftfartselskab 1936, sekretær 1945, DDL's repræsentant i Paris 1945-48, SAS salgschef i Frankrig 1946-58 og distriktschef i Beyrouth, Libanon 1958-66, SAS regional salgschef i Danmark 1966-68. Area Manager i Øst-og Centralafrika 1968-73.

Var u. opholdet i Frankrig bl. a. medl. af bestyrelsen for Union Danoise og Dansk Forening og medl. af kirkerådet for den danske kirke. Udenl. orden : Lb.C.4. Adresse: Mas Clapiero, 06 Carros, Alpes Maritimes, Frankrig.

THOSTRUP Svend viceadmiral, K1., Fr. IX M.M., HTS.p.p.; f. 28/1 1915 i Ålborg; søn af lodsformand Gustav Thostrup (død 1955) og hustru Holcha f. Støckel (død 1967); gift 9/9 1939 m. Lizzie T., f. 25/5 i Nykøbing M., datter af rejseinspektør Viggo Clementsen og hustru Mary f. Andersen (død 1967).

Student (Ålborg katedralskole) 1933; søløjtn. 1938, kaptajn-løjtn. 1943, orlogskapt. 1950, kommandørkapt. 1954, kommandør 1961, kontreadmiral 1962, viceadmiral 1965; tjeneste i inspektionsskibe og panserskibe 1938-40, gennemgået ubåds-skolen 1941; tjenestg. ved den danske brigades marineafd. i Sverige og på den svenske krydser Fylgia 1944-45: skoleofficer ved søofficersskolen og tjeneste i fregatten Holger Danske 1945-47; gennemgået svensk søkrigshøjskole 1947-48; i marineministeriet 1948-49; NATO-tjeneste i London 1949-50; ved søværnsstaben 1950-56; chef for fregatten Holger Danske 1956-57, for 1. fregatdivision og fregatten Rolf Krake 1957-58, for søværnsstabens operations-afd. 1958, for forsvarsstabens operationsafd. 1958-60, for undervandsbådseskadren og depotskibet Ægir 1960-61; stabschef ved NATO"s enhedskommando for Danmark og Slesvig-Holsten 1962-65; chef for søværnsstaben 1965; chef for søværnet s.a.

Tilforordnet den danske delegation til udarb. af Grønlandsaf-talenl951 med USA.

Medl. af bestyrelsen for Søe-Lieutenant-Selskabet 1946-47; redaktør af Tidsskrift for Søvæsen 1953-60; lærer ved hærens officersskole 1959-60; sømilitær konsulent for Berlingske Tidende 1948-56; sømilitær medarbejder ved tidsskriftet Søfart 1954-56; medl. af bestyrelsen for Kaptajn Alf Trolle*s og hustrus legat til minde om Danmark-ekspeditionen fra 1956 og stiftelsen Georg Stages Minde fra 1960 (formand fra 1970). Medl. af orlogsværftets styrelsesråd 1966, af dansk nationalråd for oceanologi og af bestyrelsen for AEG Dansk Elektricitets A/S fra 1969, af bestyrelsen for Dansk Sømandskirke i fremmede havne 1970, af bestyrelsen for Det Kgl. Danske Geografiske Selskab og for Foreningen til Søfartens Fremme 1972, af bestyrelsesrådet for A/S Det Østasiatiske Kompagni 1972; formand for Dronning Alexandrines Marinefond fra 1966 og for Kong Georg I's legat fra 1969.

Div. sømilitære artikler og afhandlinger. Tildelt den hollandske De Ruyter-medalje i bronze. Udenl. ordner: Br.M.N.2.; It.F.l.; N.O.H.5.; N.St.O.31.; S.Sv.1. Adresse: Overg. o. Vandet 60B, 1415 Kbh K.

THOUSIG Erik overtandlæge; f. 8/6 1919 i Kbh; søn af viceskoleinspektør J C Thousig (død 1965) og hustru Mariane f. Pedersen (død 1965); gift 9/12 1939 m. Inger Jytte T, f. 20/9 1920 i Kbh, datter af direktør Just Abildgaard (død 1964, se Blå Bog 1964) og hustru Ebba f. Riis (død 1939). Student (Schneekloths skole) 1937; tandlægeeks. 1942; prakt. tandlæge i Kbh fra 1947; klinikchef ved Carlsberg Bryggeriernes børnedaghjems småbørnstandklinik 1948-61; overtandlæge ved Kbhs kommunes børnetandpleje fra 1961 og socialdirektoratets konsulent i sager om tandbehandling 1962.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Tandlæger 1946-49, formand 1948-49, af bestyrelsen for Dansk Tandlægeforening 1949-55, næstformand 1952-55, af bestyrelsen for Kbhs Tandlægeforening 1954-56; formand for Dansk Forening for Børnetandpleje fra 1964. Adresse: N-Farimagsg. 13,1364 Kbh K. Sommerbolig: Ostra Karup, Sverige.

THRANE Axel direktør, civilingeniør; f. 3/11 1905 i Svinninge; søn af kommunelæge Axel Thrane (død 1959) og hustru, læge Emilie T f. Slamberg (død 1954); gift 1/5 1943 m. Anna-Greta T, f. 13/4 1918 i Århus, datter af direktør, civilingeniør Einar Secher og hustru Lisa f. Berglind. Student (Østre borgerdydskole) 1924; cand. polyt. 1929; ingeniør ved Christiani & Nielsen, Kbh, Paris og London 1929-33; studierejse i Tyrkiet og Ægypten 1930-31; ingeniør ved Hans og Jørgen Larsen. Entreprenør og Stenhuggeri, Kbh 1933-36; ingeniør ved Larsen & Nielsen Constructor A/S 1936, direktør i dette selskab og Larsen & Nielsen Betonelementfabrik I/S 1962-68; tili, direktør i Larsen & Nielsen, Jysk Byggeindustri A/S 1965-72 og Larsen & Nielsen, Byggeindustri A/S 1968-72; konsulent for selskaberne fra 1972.

Formand for Ny Ryvang Villakvarters Vejlav fra 1954. Adresse: Egebæksv. 15,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Ole Piisvej 18,3100 Hornbæk.

THRANE Eigil Waldemar kontorchef, cand. jur., R'.p.p.; f. 9/10 1911 på Frdbg.; søn af inspektør ved Skolen for dansk kunsthåndværk Waldemar G A Thrane (død 1943) og hustru Nancy Josephine f. Nygreen (død 1959); gift 26/10 1946 m. Anne Margrethe T, f. 8/1 1917 i Kbh, datter af generalløjtnant Ebbe Gørtz (se denne).

Student (Øregård gymn.) 1930; cand. jur. 1936; ansat i undervisningsministeriet s. å., fuldmægtig 1945, ekspeditions-sekr. 1953, fg. kontorchef 1954, kontorchef 1957, fra 1962 i ministeriet for kulturelle anliggender.

Konsulent for The Commission for Educational Exchange between Denmark and the United States of America fra 1954; medl. af bestyrelsen for Sonningfonden fra 1954, for forberedelseskursus til Den polytekniske læreanstalt 1954-70; statens kommitterede i bestyrelsen for Århus universitet 1958-70; næstformand i bestyrelsen for teaterbygningen Alléscenen fra 1963; formand for bestyrelsen for Dansk Skolescene 1961-68; formand for det fællesnordiske byggeudvalg vedr. Nordens Hus i Reykjavik 1963-68, medl. af bestyrelsen for samme 1965, fra 1973 tili, formand. Formand for komiteen vedr. Holberg-medaljen og for Dansk Oversætterforbunds æresprisnævn og medl. af bestyrelsen for Dansk Kultursamfund fra 1961; medl. af bestyrelsen for Den gamle By i Århus fra 1970; formand for bestyrelsen for GI. Estrup, Jyllands herregårdsmuseum fra 1971; medl. af bestyrelserne for Betty Nansens Hus på Skagen og for Henrik Bentzons Hus; formand for bestyrelsen for Henriette Melchiors stiftelse i Kbh; medl. af bestyrelsen for Det kgl. Teaters pensionsfond. Litt, arbejder: Bidrag til Traps Danmark, 1958-udgaven, om Danmarks kulturelle forhold. Education and Culture in Denmark (1958); 349 kunstnerlegater (1968).

Udcnl. orden: I.F.3.

Adresse: Lemchesv. 15,2900 Hellerup.

Sommerbolig: Søhusv. 2,3100 Hornbæk.

THRANE Erland direktør; f. 28/9 1915 i Fåborg; søn af fiskehandler Heinrich Thrane (død 1961) og hustru Doris f. Petersen (død 1943): gift 13/7 1940 m. lie. mere. Gudrun T, f. 15/10 1914 i Kiel, datter af kgl. translatør Niels Bach (død 1959) og hustru Gertrud f. Brand (død 1948). Realeks. (Fåborg realskole) 1932; HD i forretningsøkonomi fra Handelshøjskolen i Kbh 1938; studieophold i USA 1947; ansat i Hovedstadens Brugsforening 1932-38, i Unilever koncernen 1938-71 ; national manager for Unilever koncernen i Finland 1951-56, i Danmark 1956-71 ; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Uni-Dan A/S med tilsluttede selskaber: Dansk Unilever A/S, Solofabriken A/S. A/S Defoma, Sunlight Fabrikkerne A/S, Pakko Tryk A/S, Frisko Is A/S. Sol Is A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Margarine-Compagniet M. C. 1956-71 og af direktionen 1968-71; medl. af bestyrelsen for International Service Systems A/S (I.S.S.) fra 1972; direktør i Det Danske Staal valseværk A/S fra 1971. Medl. af bestyrelsen for Margarine-Industriens Fælles-Udvalg (MIFU) 1956-71, af forretningsudvalget 1964-71, formand 1969-71. Formand for Dansk Dagligvareleverandør Forening 1968-71; medl. af repræsentantskab og tilsynsråd for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra 1972; formand for Industriens skrot-udvalg fra 1971 og for Foreningen af danske Stålproducenter fra 1972. Danmarks repræsentant i special-komiteen for jern og stål ved OECD fra 1972. Medl. af Industrirådets hovedbestyrelse fra 1973, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1966. Adresse: Strandv. 229 C, 2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Hyggekrogen, William Scharffs V. 2, 3220 Tisvildelunde og Slæggerupgård. 2640 Hedehusene.

THRANE Hans Erik ambassadør; f. 14/4 1918 i Kbh; søn af tapetserer Julius Peter Thrane og hustru Karen Elfrida f. Jensen; gift 2/8 1941 m. Gerda T., f. 22/4 1919 i Hellerup, datter af civilingeniør Ancher Boye og hustru Sigrid f. Yding. Student (Efterslægtselskabets skole) 1936; cand. polit. 1945; sekretæraspirant i udenrigsministeriet s. å., sekretær 1947, økonomisk attaché (legationssekr.) ved ambassaden i Paris 1948. fuldmægtig i udenrigsministeriet 1952, økonomisk rådgiver ved ambassaden i Washington 1956, tili. Alternate Executive Director. International Bank for Reconstruction and Development 1958-59, kontorchef i udenrigsministeriet 1959, titel af overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister 1962, viceudenrigsråd 1964. Danmarks faste repræsentant ved Den europæiske Frihandelssammenslutning og ved De forenede Nationers kontor i Genève 1966 med titel af ambassadør, ambassadør i Oslo 1974.

Adresse: Den danske ambassade, Olav Kyrres Gate 7, N-1010, Oslo 2, Norge.

THRANE Olaf direktør; f. 30/3 1915 i Wien; søn af boghandler Carl PTh. Thrane (død 1918)og hustru Elisabethf. Dubsky; gift 6/8 1941 m. Inge Vive Tf. Falgaard. Handelsuddannet i medicinbranchen; student (Akademisk kursus) 1936; højere handelseks. 1937; disponent i firmaet H Lundbeck & Co. 1945; direktør i H Lundbeck & Co. A/S og Kefalas A/S 1950, medl. af bestyrelsen i samme selskaber fra 1973.

Medl. af bestyrelsen for Lundbeck-koncernens datterselskaber i Amsterdam, Zürich, Bruxelles, Hamburg. Helsingfors, London, Malmø. New York, Oslo og Wien, af bestyrelsen for Hoechst Danmark A/S og Polyplex A/S, Kbh; næstformand i Foreningen af danske medicinfabriker (MEFA) 1965. formand 1966-74, derefter påny næstformand;præsident for pharma-ceutical industries association (PIA) in the EFTA 1967-68; medl. af bestyrelsen for Brancheforeningen for parfumeri- & toiletartikler fra 1963.

Adresse: Strandv. 274 A. 2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Solhøj 10.3100 Hornbæk.

THRANOW Hans direktør; f. 20/12 1919 i Nykøbing F.; søn af direktør Ove Hoffgaard Thomsen og hustru Rigmor f. Damm: gift 14/8 1948 m. Britta Meisen T., f. 24/4 1926 på Frdbg., datter af varemægler Frantz Eskildsen (død 1959, se Blå Bog 1958) og hustru Ingrid f. Dons.

Student (Sorø) 1939; Chas Hude's Patentbureau 1946-47; cand. jur. 1948; sekretær ved Assurandør-Societetet m. fl. forsikringsorganisationer 1948-55; i redaktionen for Assurandørernes Pressebureau 1950-53; Forsikringsakts. National 1955-56, fra 1. jan. 1956 som underdir.; vicedir. i A/S Dansk Folkeforsikringsanst. 1. nov. 1956, direktør fra 1960; direktør i A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt-Brand og i de samarbejdende Forsikrings-Akts. Absalon-Skandinavia fra 1966 og i Assurance Compagniet Baltica-Skandinavia A/S fra 1972; redaktør af Assurandør-Societetets Domssamling 1956-70: styrelsesmedl. i danske fraktion af Association Internationale de Droit d'Assurance 1966; konsulent for udenrigsmin.s sekretariat for teknisk bistand til udviklingslandene 1966-, i rådgivende komite for Dansk AFS 1970; studieophold ved forsikringsorganisationer og-selskaber i Frankrig 1954. Medl.af hovedbestyrelsen for Forsikringsforeningen 1956-60; lærer ved Handelshøjskolen 1957-67, censor ved samme fra 1968; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde 1963-70, for Dansk Ulykkesforsikringsforening 1968-70, for Dansk Atomforsikrings Pool og for Dansk Pool for Luftfartsforsikring 1971. Medforfatter af Dansk Forsikringsret 1965. Adresse: Ellesøpark 51,2950 Vedbæk.

THRIGE LAURSEN Harry bankdirektør, R.; f. 22/4 1907 i Ebeltoft; søn af postbud L Th. Laursen (død 1957) og hustru Petra f. Storch Jensen (død 1959); gift 7/5 1936 m. Harriet T. L.. datter af købmand Axel Jensen (død 1964) og hustru Kirsten Elisabeth f. Lund (død 1945).

Præliminæreks. 1923; reserveintendant 1929; Købmandsskolens bankeks. 1933; Handelshøjskolens diplomprøve i bankvæsen 1937-, ansat på sagførerkontor 1923-25, derefter i forsk, banker og sparekasser; prokurist i Ordrup-Charlottenlund Bank 1934; direktør i Banken for Nykøbing Sj. og Omegn 1938. i Bank-Akts. Kolding Laane- og Diskontokasse 1952, i Aktivbanken 1971-72.

Medl. af bestyrelsen for Axel Jensen, Isenkram A/S, Herning 1944-66, for A/S Dansk Kafferisteri, Kolding 1952-70. for A/S Strøyer & Mørck. Kbh, 1953-70, for Fr. Lumbye, Papir en gros A/S, Kolding (til 1967), for De Danske Provinsbankers Pensionskasse 1955-70 (som formand fra 1968) og Danske Provinsbankledcres Understøttelsesfond 1955-72, for Kolding Handelsstandsforening 1956-69, for De danske Provinsbankers Forening og Danske Bankers Fællesrepræsentation 1958-63; formand for Provinsbankernes Reallånefond 1959-72, medl. af repræsentantskabet for Dansk Landbrugs Realkreditfond 1960-62; formand for Bankforeningernes Forvaltningsinstitut 1966-71; medl. af repræsentantskabet for Købstædernes alm. Brandforsikring 1966-72. Adresse: Travervænget 9,2920 Charlottenlund.

THUBORG Anders forfatter, mag. art.; f. 17/1 1887 i Odby; søn af stenhugger Bertel Nielsen (død 1924) og hustru Karen f. Thuborg (død 1932); gift 28/7 1951 m. Inger Mariane T, f. 21/3 1917 i Kbh, datter af civilingeniør Aage Steen (død 1969) og hustru Magdalene f. Jensen (død 1947). Student 1919; magister i filosofi 1925.

Debuterede i litteraturen med digtsamlingen Vi Mennesker (1917); har senere udg. bl. a.: En Afkrog af Verden (roman, 1918, 2. udg. 1944); Foreløbig (roman, 1920); En ny Verden (betragtninger, 1922); Fidusmagere (roman, 1927); Immanuel Kant (1930); Det passer - (fortællinger. 1932); Dem, vi elsker (roman, 1934); Her eller ingensteds (roman, 1936); Mig og Johannes (fortællinger. 1937); Jacob Bauns Skarnsstykker (roman, 1939); Mads Sivkjær (1940); Den virkelige Verden (digte. 1941); Mads Sivkjær rejser til Marokko (1941); Lykkelige Mennesker (samlet udg. af Kæltringer. Brødre og Havhøj Kro, 1942); Landsmænd (udv. fortællinger, 1947); Vejen til hende (roman. 1947); Den Kantiske Periode i dansk Filosofi. 1790-1800 (1951); En broget Fortid (erindringer. 1972); oversættelse: Jean-Paul Sartre: Eksistentialisme er I lumanisme(1946). Adresse: Nygårds PI. 11,2610 Rødovre.

THUESEN Alfred landsretssagfører; f. 29/11 1901 i Brøndum sogn ved Esbjerg; søn af gårdejer Thue H Thuesen (død 1945) og hustru Edel f. Andersen (død 1956); gift 17/8 1929 m. Inger T.. f. 23/5 1903 i Esbjerg, datter af direktør Christian P Larsen (død 1929) og hustru Marie f. Larsen (død 1954). Student (Esbjerg) 1921; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. i Randers 1927-30; landsretssagf. i Esbjerg fra 1930, møderet for højesteret.

Formand for kredsbestyrelsen for 9. sagførerkreds 1946-54 og for bestyrelsen for Esbjerg og Omegns Sparekasse fra 1948; medl. af sagførerrådet (fra 1958 advokatrådet) 1957-65, næstformand 1961-65; medl. af bestyrelsen for Fællesbanken 1963-72, tili, formand for repræsentantskabet 1964-69; medl. af tilsynsrådet for Provinshypotekforeningen 1966-71, tili, medl. af det stående udvalg 1967-71. Adresse: Stormg. 55,6700 Esbjerg.

THUESEN Axel Kragh fh. rådhusforvalter, R. p.p.; F. 12/9 1891 i Fredensborg; søn af birkefuldmægtig ) P Thuesen (død 1912) og hustru Marie f. Petersen (død 1937); gift 16/7 1920 m. Ellen Marie T, f. 23/11 1895, datter af købmand Folmer Christiansen (død 1908) og hustru Esther f. Christensen (død 1944).

Realeks. (Frederiksborg statsskole) 1908; reserveintendant 1915-17; ansat i Kbhs kommune 1908, ekspeditionssekr. 1929, kontorchef 1943; rådhusforvalter 1956-61. Medl. af repræsentantskabet for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger 1928-73; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af 1888 til understøttelse af Dannebrogsridderes efterladte fra 1963.

Udenl. ordner: Le.S.5.; N.St.O.31.; S.Kr.4.; S.V.31.; Æt.S.5.

Adresse: Amicisv. 1,1852 Kbh V.

Sommerbolig: Toftev. 3,3480 Fredensborg.

THUESLEV Hans direktør, R>.; f. 3/7 1906 i Herning; søn af viceskoleinspektør Martin P Jensen (død 1948) og hustru Cathrine f. Jacobsen (død 1959); gift 17/11 1934 m. Ruth T., f. Jensen,f.9/8 1914iKbh.

Student (Fredericia) 1924; cand. jur. 1930: ansat i finansministeriet 1931, sekretær 1934, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1941, fg. kontorchef 1943; direktør for det kgl. assistenshus 1944.

Adresse: Ryvangs Allé 78,2900 Hellerup. Sommerbolig: Vejlesøv. 62,2840 Holte.

THULSTRUP Hans Otto direktør; f. 4/8 1925 i Haderslev; søn af landsretssagfører Andreas Thulstrup (død 1955, se Blå Bog 1954) og hustru Else f. Bache; gift 16/9 1950 m. Birthe T., datter af tømrermester Christian Jensen (død 1939) og hustru Martha f. Frandsen.

Student (Haderslev) 1943; HD i regnskabsvæsen 1953; handelsfaglæreks. (bogføring) 1955. Ansat i Forsikringsakts. Nye Danske af 1864 1947, medl. af direktionen i dette og Forsikringsakts. Nye Danske Liv 1972, adm. direktør i Forsikringsakts. Nye Danske Lloyd fra 1973. Medl. af bestyrelsen for A/S Jens Villadsens Fabriker, A/S Villaco, A/S Nordisk Factoring, A/S Krefiko. A/S Fjeldhammer Brug, Oslo, Forsikringsakts. Concord, Forsikringsakts. Kompas, A/S Glostrup Forretningscenter; medl. af Assurandør-Societetets komite 1972. Adresse: Damgårdsv. 16,2930 Klampenborg.

THULSTRUP Niels professor, dr. theol.; f. 6/5 1924 i Ålborg; søn af postmester C C Thulstrup (død 1940) og hustru J M E f. Christiansen; gift 18/7 1950 m. pastor, cand. theol. Marie T., f. 27/5 1923 i Prag, datter af dr. jur. Josef Mikula (død 1947) og hustru, dr. jur. Marie M. f. Maternovå.

Student (Set. Knuds gymn., Odense) 1943; cand. theol. 1950; dr. theol. 1967; universitetsadjunkt ved Kbhs universitet 1954-60; præst i Tveje-Merløse og Holbæk 1961-68; tili, lektor i systematisk theologi ved Kbhs universitet 1963-68, professor fra 1968. Leder af Søren Kierkegaard institutet (Kbhs univ.) fra 1965. Medl. af udvalg vedr. Kbhs universitets historie 1969-71.

Medstifter af og bestyrelsesmedl. i Søren Kierkegaard Selskabet 1948, selskabets sekretær til 1966, næstformand 1968; administrator af Editions-Societetet 1970; bestyrelsesmedl. i Humanistisk Literatur-Societet 1971. Litterær virksomhed: Indledede og kommenterede udgaver

af Kierkegaards religionsfilosofiske værker på dansk, tysk og engelsk (1951 f.), forøget, ny udg. af Kierkegaards papirer (1968 f.). Kierkegaards Forhold til Hegel (disp., 1967, tysk og engelsk udg. 1972). Udg. af Ethisk Antologi 1972. Redaktør af Kierkegaardiana fra 1955, afhandlinger og recensioner deri samt i norske, tyske, engelske, hollandske, schweiziske, italienske, japanske og amerikanske theologiske, filosofiske og litterære tidsskrifter. Adresse: Soficv. 23,2900 Hellerup.

THUNE Erik direktør, generalkonsul, K.p.p.; f. 2/10 1893 på Fejø; søn af exam.jur. J A G Thune (død 1916) og hustru Anna f. Rosenstand (død 1938).

Realeks. (Frdbg. gymn.) 1909; på Købmandsskolen 1912-13; ansat i Skandinavisk-Amerikansk-Petroleums-Akts. 1909-14, i The Tunnel Portland Cement Co., Ltd.. London, april 1914; engageret af F L Smidth & Co. til The Siam Cement Co., Ltd., Bangkok, okt. 1914, Vice-Manager 1923, Manager 1926, General-Manager 1929-35; Comptroller i National Portland Cement Company, Philadelphia 1936, First Vice President 1937, President og formand i bestyrelsen 1942-62; President 1940-61 og formand i bestyrelsen 1940-70 i F L Smidth & Co., USA og i F L Smidth & Co. of Canada Ltd.; President og formand i bestyrelsen i The Dansmidth Corporation 1940-59, i The Riverside Investment Company og i Elizabeth Bag Co. 1940-48, i Western Industries Inc. 1940-59; direktør i F L Smidth & Co., A/S, Kbh 1945-58 og i F.L.S. Overseas A/S 1952-58.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Samfund i Siam 1921-23 og 1925, formand 1926-28; medl. af bestyrelsen for Rajah Hitam Coconut Estate, Ltd. 1923-26; medl. af bestyrelsen for Bangnara Rubber Co., Ltd. 1926-36; udnævnt til generalkonsul af den finske regering 1931; 1946-58; medl. af bestyrelsen for A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker, for Nordisk Industri Holding A/S og for Davum A/S, Kbh; 1946-59: medl. af bestyrelsen for A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Aalborg; medl. af bestyrelsen for Cement Investments A/S, Kbh 1946-63; medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co. A/S. Kbh 1946-69 og F.L.S. Overseas A/S 1952-69, næstformand i disse bestyrelser 1959-63; medl. af bestyrelsen for Portland Cement Association, Chicago 1947-49, 1958-60 og 1962; formand i bestyrelsen for Carlsberg Agency, Inc., New York fra 1959; Trustée i The American Scandinavian Foundation. New York til 1972; æresformand i Danish American Society, New York. Tildelt Gaiathea-medaljen. Udenl.ordner: Fi.H.R.3'.;S.H.E.3.

Adresse: The »Barclay«, Rittenhouse Sq. East, Philadelphia, Pennsylvania 19103. USA.

THUNE ANDERSEN William kontorchef, R'.p.p.; f. 7/12 1926 i Ivigtut; søn af overlæge, dr. med. William Thune Andersen (død 1964. se Blå Bog 1964) og hustru Guri f. Johansen; gift 31/10 1965 m. Gitte T. A., f. 16/9 1942 i Thy, datter af proprietær Steen Vilhelm Nybye Fibiger og hustru Ingeborg Bodild Clare f. Schwensen.

Student (Svendborg) 1945; cand. jur. (Kbhs univ.) 1952;ansati udenrigsministeriet 1953, studieophold Princeton universitetet, USA 1956, ambassadesekr. i Washington 1957-61, fuldmægtig i udenrigsministeriet 1961-65, til rådighed for Dansk interparlamentarisk gruppe febr.-aug. 1964, ambassaderåd i Moskva 1965-68, ekspeditionssekr. i Udenrigsministeriet 1968-70, ministerråd, stedfortræder for Danmarks faste repræsentant ved Forenede Nationer. New York 1970-74. kontorchef i udenrigsministeriet 1974.

Medl. af Studenterforeningens seniorat 1948-49; sekretær for dansk interparlamentarisk gruppe 1963-65; midlertidigt lektorat ved institut for statskundskab, Århus univ. 1969. Udenl. orden: Ø.F.3. Adresse: Strandvejen 198C, 3070 Snekkersten.

THYBO Leif professor, komponist, orgelspiller, R.; f. 12/6 1922 i Holstebro; søn af overbaneingeniør Erhard Thybo (død 1960, se Blå Bog 1960) og hustru Lily f. Bierfreund; gift 7/7 1948 m. koncertsangerinde Kerstin Elisabeth T., f. 10/1 1925 i Stockholm, datter af kamrér Birger Wagrell (død 1951) og hustru Karin f. Eriksson (død 1927).

Student (Akademisk kursus) 1940; optaget på Det kgl. danske musikkonservatorium s. å.. elev af H Sigurdsson. E Bangert, F Høffding, P Schierbeck: store eks. i teori og musikhistorie og organistcks. 1944; musikpædagogisk eks. 1945; organist ved Vedbæk kirke 1948, ved Søllerød kirke 1956-61; undervis-ningsassist. ved universitetets musikvidensk. institut 1949-65; lærer i teori ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1952, i orgel 1960, docent 1961, professor 1965; organist ved Nærum kirke 1971. Orgelkoncerter i Danmark, øvrige nordiske lande, England, Holland, Frankrig og USA.

Medl. af bestyrelsen for Det Unge Tonekunstnerselskab 1948-56; formand for Det kgl. danske musikkonservatoriums lærerforening 1963-68; medl. af bestyrelsen for Dansk komponistforening 1964-72 og for den danske sektion af Det internationale Heinrich Schiitz-Selskab. Kompositioner: Concerto for strygere; Koncert for violoncel og orkester; Koncert for orgel og orkester; Koncert for klaver og orkester; Koncert for fløjte og orkester; Koncert for violin og orkester; Koncert for viola og orkester. For orgel: Præludium, Pastorale e Fugato; Cencerto I og II; transscription af Strawinsky's Dumbarton Oaks; Passacaglia con Intermedios; Contrasti per organo; Liber organi. For orgel og sangstemme; On His Blindness: O gloriosa Vergine Maria. Kantate De sju dödssynderna. Three Love Songs til tekster af Dunne. Markuspassion. Fortitudo mca for kor. Prophetia for kor, soli og orgel. In dieser Zeit for solo, vokalkvartet og instrumenter. Dialog for soli, kor og instrumenter. Der heilige Urspring des Meistergesanges for to sopraner og renaissanceinstrumenter. Operaen Den udødelige historie. The Ecstasie for sopran og instrumenter. Hymn of Création for sopran og orgel. I cry Love for sopran og instrumenter. Birgitta-hymne for 8-st. damesolistkor og instrumenter. Strygekvartet. Endv. sonater for klaver, violin og orgel; kammermusik for klarinet og fløjte m. m. Tildelt det Anckerske legat 1961. Adresse: Paradishegnet 14,2840 Holte. Sommerbolig: Bøsserup Strand, 4500 Nykøbing Sj.

THYBO-LINDEMANN Kelvin forfatter; f. 6/8 1911 i Kainsk i Sibirien; søn af grosserer Aage Thybo-Lindemann (død 1921) og hustru Marie f. Thomas (død 1951); gift 3/12 1940 m. Elena T-L-, f. 18/6, datter af grosserer M Th. Martens og hustru Klanjaf.Sobelof.

Udgået fra Frdbg. gymn.; handelsuddannet; journalist, bl. a. krigskorrespondent i Spanien u. borgerkrigen (Franco-siden); rejse i Sovjet-Unionen 1931, i Østen 1958, Grønland 1962-63, Afrika 1964 og 1967. Indien 1967. Hon. kasserer i Den danske PEN-Klub. Har skrevet: En Haandfuld Babies (fortælling, 1931); Vi skal nok blive berømte (roman, 1933); Unge Mennesker (skuespil. 1934) (1. præmie i dramatikerkonkurrence); Alt Levende lyser (roman, 1938); Huset med det grønne Træ (roman, 1942); Den kan vel Frihed bære (roman, 1943); Okrava (novelle, 1943); Gyldne Kæder (roman, fortsættelse af Huset med det grønne Træ, 1948); Lykkens Tempel (satirisk roman, 1949); Min Rejse til Rusland og andre alvorlige Betragtninger (satiriske essays, 1949); Det ostindiske Spisestel (novelle, 1955); The Red Umbrellas (roman, New York 1955; ny udg. London 1956); Mens nattergalen synger (naturskildringer, 1958); Vort eneste Værn (fortælling, 1962); Bring buen til Troja (roman, 1969); er oversat bl. a. til følgende sprog: engelsk, tysk, fransk, tjekkisk, svensk, norsk, finsk, islandsk, estnisk, spansk, italiensk, hollandsk, japansk og vietnamesisk. Formand for bestyrelsen for Kelvin Lindemanns nordiske Forfatterfond, der formidler skandinavisk forfatteres rejser til Danmark.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Jægerhytten, Grønholt, 3480 Fredensborg.

Sommerbolig: Lynghytten, Thorup Strand, 9690 Fjerritslev.

THYGESEN Frants højesteretsdommer; f. 13/2 1914 i Torshavn; søn af civildommer Christian Thygesen (død 1962, se Blå Bog 1961) og hustru Ellen f. Buhl (død 1960); gift 9/8 1943 m. Gudrun Elisabeth T., f. 22/6 1919 i Grenå, datter af købmand Otto Secher (død 1955) og hustru Karen Mette f. Dy h I (død 1956).

Student (Sorø Akademi) 1932; cand. jur. 1938; fg. dommer-fuldm. i Brædstrup 1938: fg. sekretær i indenrigsministeriet 1938, sekretær 1941, (landsretssagf., bestall, depon. 1944). generalsekr. for Sydslesvigsk Forening 1945-56; fuldmægtig u. nr. i indenrigsministeriet 1946, afsked fra statstjenesten 1950; kst. dommer ved vestre landsret 1956, udnævnt 1958: dommer i højesteret 1971.

Bestyrelsesmedl. i studenterforeningen »Hejmdal« 1934-41-. medl. af Grænseforeningens hovedstyrelse 1936-45 og fra 1956, af dennes forretningsudvalg 1938-45 og 1961-72; formand for landinspektørnævnet 1963-70, for toldankenævnet 1972-73. Censor ved Århus universitet 1965-73. Direktør for Den Suhrske Stiftelse 1972.

Har skrevet: Landdagsvalget 1947 i Sydslesvig (1948); Tysk Strafferets Indtrængen i Sønderjylland (1967). Tildelt Chr. Paulsen-prisen 1962. Adresse: Frydenlundsv. 14,2942 Skodsborg.

THYGESEN Georg direktør, konsul, R1.; f. 29/5 1915 i Kbh; søn af købmand Chr. Thygesen (død 1942) og hustru Dagmar f. Thygesen (død 1928); gift 16/5 1946 m. Millicent T., f. Phillips, f.4/7 1921 i Durban, Sydafrika.

Ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni, Kbh 1931, udsendt til de sydafrikanske kontorer 1936, leder af ØK's filial i Johannesburg 1948, af det sydafrikanske hovedkontor i Durban og adm. direktør for alle kontorerne og datterselskaber i Sydafrika og Rhodesia 1955; dansk konsul 1956, siamesisk konsul s. å. Tildelt Galathea-medaljen. Adresse: 17, Berkeley Crescent, Durban North, Sydafrika.

THYGESEN Helge underdirektør, cand. jur.; f. 6/12 1920 i Kerteminde; søn af el-installatør Peter Thygesen (død 1968) og hustru Anna f. Jacobsen; gift 4/8 1956 m. Ulla T., f. 1/2 1930 i Vejle, datter af grosserer Ejnar Madsen og hustru Valborg f. Christensen (død 1967).

Student (Fyens studenterkursus, Odense) 1947; cand. jur. (Århus univ.) 1953; ansat i bl. a. Banken for Kerteminde og Omegn 1937-42, Fyens Disconto Kasse, Odense 1942-47; studieophold i USA 1953-54, i Schweiz 1967; sagførerfuldm. hos kammeradvokaten i 1955; ansat i Danmarks Nationalbank 1955-59, fuldmægtig 1958; adm. direktør i Korsør Håndværker, Handels- & Landbobank (Korsør Bank) 1959-67 ;underdir. i Privatbanken, Kbh 1967. Medl. af bestyrelsen for Korsør Handelsstandsforening 1965-67 og af lokalbestyrelsen for Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse 1966-67; næstformand i huslejenævnet for Korsør kommune 1964-67. Adresse: Nivå vænge 2/1.2990 Nivå.

THYGESEN Inge konsulent, dr. polit.; f. 28/5 1935 i Hellerup; datter af direktør Preben Thielst og hustru Gudrun f. Østergaard; gift 27/11 1958 m. professor, dr. polit. Niels Thygesen (se denne).

Student (Ordrup gymn.) 1953; cand. aet. 1960; studieophold ved Massachusetts Institute of Technology, USA 1960-61 ; dr. polit. 1971; ansat i sekretariatet for Det trafikøkonomiske udvalg u. ministeriet for offentlige arbejder 1961-62; amanuensis ved instituttet for matematisk statistik og operationsanalyse, Danmarks tekniske højskole 1963, lektor smstds 1965-72. Transport Adviser to the Prime Ministers Department, Malaysia 1970 (u. Danmarks tekniske bistand til udviklingslandene); konsulent i økonomi- og budgetministeriet 1972; lærer ved efteruddannelseskurser arrangeret af Dansk Ingeniørforening m. fl.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Operationsanalyse Forening 1970, formand 1971-73.

Har skrevet: Planlægning af vejinvesteringer (s. m. Erik Mørdrup, 1970); Investeringsplanlægning. Operationsanalyti-ske metoder til forbedring af beslutningsgrundlaget (disp., 1971). Adresse: Gartnerhaven 11,2800 Lyngby.

THYGESEN J C direktør, cand. jur., K'.p.p.; f. 11/4 1901 på Frederiksminde ved Kolding; søn af proprietær Chr. S Thygesen (død 1951) og hustru Suzanne f. Hansen (død 1949); gift 5/3 1932 m. Rigmor T., f. 1/4 i Kbh, datter af inspektør V Truelsen(død 1957)og hustru Agnes f. Wiberg (død 1950). Student (Nykøbing F.) 1920; cand. jur. 1926; konsulatssekr. i Rotterdam 1926: sekretær i udenrigsministeriet 1928; sekretær i A/S De danske Spritfabrikker 1930, underdir. 1943, direktør 1953-71, derefter medl. af selskabets bestyrelse; tili, landsretssagf. 1939 (bcskikk. depon. 1972). Medl. af forsk, nævn og udvalg 1939-45; medl. af priskontrolrådet 1940-47. næstformand 1952-55: medl. af Industrirådet 1948, af bestyrelsen for dette og for Industriforeningen 1952-66. viceformand 1958, formand 1961-66; Vice-president for B.I.A.C, Paris (Business and Industry Advisory Committee to OECD) 1966-68; formand for den danske afd. af Ligue Européenne de Cooperation Economique, Bruxelles 1972; formand for Erhvervenes EDB-râd 1966-68; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde 1952-66, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1956, formand for dettes finanskomite 1958-61; medl. af det økonomiske råd 1962-66, af atomenergikommissionen 1964-68; medl. af Det internationale Handelskammers danske nationale komité 1957, formand 1959-66; formand for Erhvervenes skatteudvalg 1960-64, for Komitéen for udstillinger i udlandet 1961-68; formand for repræsentantskabet og bestyrelsen for Danmarks Nationalbank 1967 og for Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968; formand for bestyrelsen for Superfos A/S, Otto Mønsted A/S og A/S Det kgl. octr. alm. Brandassurance-Comp.; medl. af bestyrelsen for A P Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål, A/S De forenede Papirfabrikker 1955-73 (formand 1962-69), A/S Danisco, A/S Grindstedvær-kel, Skandinavisk Tobakskompagni A/S og Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S. Udenl. ordner: B.K.2.; N.O.N.5. Adresse: Amalieg. 22,1256 Kbh K. Sommerbolig: Østersøgaard, Hjelm, 4780 Stege, Møn.

THYGESEN J V rådsformand, direktør, K.p.p.; f. 3/4 1908 på Feldingholm ved Holstebro; søn af proprietær Chr. S Thygesen (død 1951) og hustru Suzanne f. Hansen (død 1949); gift 21/3 1934 m. Helga T., f. 5/7 1912, datter af kreditforeningsdirektør Paul Anker Callø (død 1960, se Blå Bog 1959) og hustru Maren f. Thorsmark (død 1965). Student (Rungsted) 1926; cand. jur. 1932; sekretær i banktilsynet s. å., inspektør 1935; tili, tilforordnet fondsbørstilsynet 1937-39; fuldmægtig i handelsministeriet 1939, ekspedi-tionssekr. 1943, kontorchef 1945, afdelingschef 1948; direktør i Privatbanken 1954-74. Formand for eksportkreditrådet 1974. Medl. af bestyrelsen for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1969-74, formand 1970-73; medl. af styrelsen for Danmarks Skibskreditfond 1961-74; formand for styrelsen og repræsentantskabet for Byggeriets Realkreditfond 1965-72. Viceprésident Fédération Bancaire de la Communauté Economique Européenne til 1974. Udenl. ordner: I.F.2.; S.N.22. Adresse: Strandv. 186 A, 2920 Charlottenlund.

THYGESEN Jørgen M direktør; f. 14/11 1919 i Kbh; søn af typograf Christian Thygesen og hustru Stella f. Nielsen; gift 29/9 1951 m. Else T. f. 7/6 1921 på Frdbg., datter af smed Peder Pedersen og hustru Agnete f. Jensen. Præliminæreks. 1935; HD i forretningsorganisation 1943; uddannelse til butiksmedhjælper i Hovedstadens Brugsforening 1935-38; disponent smstds 1942, forretningsfører 1945. direktør 1956-63; leder af Gottlieb Duttweiler-Institut für wirtschaftliche und soziale Studien, Schweiz 1963-64; international rådgiver i virksomhedsledelse 1965; direktør i C Schous Fabriker A/S 1965-67; adm. direktør for Mejeriselskabet Danmark 1967-69: rådgiver i virksomhedsledelse fra 1969; adm. direktør for A/S A-Pressen, fagbevægelsens presse fra 1972.

Medl. af bestyrelsen for Anva og af repræsentantskabet for F D B til 1963; medl. af stiftelsesrådet for Stiftung Im Grüene, Schweiz til 1966; medl. af bestyrelsen for A/S Schou-Epa 1966-67; medl. af statens administrationsråd 1965-69 og af Kbhs kommunes organisationsudvalg fra 1966; censor i afsætningsøkonomi ved Handelshøjskolen i Kbh fra 1966. Medl. af bestyrelsen for A C Illum A/S og bestyrelsens kommitterede 1969-70; medl. af bestyrelsen og dennes kommitterede for A/S A-Pressen, fagbevægelsens presse fra 1971; formand for Byggefagenes kooperative Landssammenslutning fra 1972 og for Det kooperative Fællesforbund fra 1973; medl. af forretningsudvalg/hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet i Danmark fra 1973; medl. af forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 1973, af repræsentantskabet for A/S Arbejdernes Landsbank fra 1973, af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Alka. Arbejdernes kooperative Byggeforening, A/S Bladkompagniet, Danske Dagblades Udgiverforening, Den Danske Presses Fællcsindkøbs-Forening fra 1973.

Adresse: Furesøv. 71,2830 Virum.

THYGESEN Niels professor, dr. polit.; f. 13/12 1934 på Frdbg.; søn af direktør, cand. jur. J C Thygesen (se denne); gift 27/11 1958 m. konsulent, dr. polit. Inge Thygesen (se denne). Student (Østre borgerdydskole) 1953; cand. polit. 1960: studier i Frankrig og USA (Harkness Fellow of the Commonwealth Fund); Master of Public Administration, Harvard University 1961; dr. polit. 1971. Ansat i finansernes centralstyrelse, tjenesteg. i det økonomiske sekretariat 1961-64; lektor i nationaløkonomi og amanuensis ved Kbhs universitet 1964. professor fra 1971; dekan for det statsvidensk. fagråd 1971; medl. af konsistorium og dettes forretningsudvalg s. å. Economie Adviser to the Treasury, Kuala Lumpur, Malaysia, udsendt af Harvard University Development Advisory Service, 1969-70. Head of Monetary Division Organisation for Economie Cooperation and Development 1971-72. Konsulent for Danmarks Nationalbank 1972. Dansk medl. af EF-kom-missionens udvalg om skabelsen af økonomisk og monetær union i 1980.

Formand for Danske Studerendes Fællesråd 1955-56, international næstformand 1956-57; Chairman of Research and Information Commission of the International Student Conference 1957-59; medl. af International General Assem-bly, World University Service 1957-70, International Trcasu-rer 1968-70; medl. af Expert Group, OECD Capital Markets Study 1965-69; formand for Socialøkonomisk Samfund 1965-66; medl. af redaktionsudvalget for National-økonomisk Tidsskrift 1965-68.

Har skrevet: The Sources and the Impact of Monetary Changes: An Empiricai Study of Danish Expériences 1951-68 (disp.. 1971). En række artikler, især om monetære emner, i fagøkonomiske tidsskrifter. Dansk amatørmester i golf 1952-54,1958 og 1964. Adresse: Gartnerhaven 11,2800 Lyngby.

THYGESEN T K generalmajor, K'.DM., HTH., R.O.H.T., MT.Kha.p.p.; f. 30/8 1895 i Framlev; søn af gårdejer Christen Thygesen (død 1929) og hustru Marie Severine f. Olesen (død 1944); gift 8/2 1934 m. Edith T, f. 17/3 1894 i Kolding, død 1965, datter af kgl. skibsmægler, konsul Edouard von Mehren (død 191 l)og hustru Katherine f. Frederiksen (død 1945). Sekondløjtn. 1917; prcmierløjtn. 1919; hærens officersskoles generalstabskursus 1924-26; i generalstaben 1928-32; fuldmægtig i krigsministeriet 1930-34; kaptajn 1932; chef for krigsministeriets 1. kontor 1937-42; fg. afdelingschef 1945; oberstløjtn. s. å.; oberst 1946; direktør for krigsministeriet 1946-50; chef for 3. regiment 1950; generalmajor og chef for jydske division 1951 ; chef for vestre landsdelskommando s. å.; afsked 1960; tjenesterejser i USA, England, Sverige, Schweiz m. m.

Medl. af bestyrelsen for Det krigsvidenskabelige Selskab og sekretær i selskabet 1930-35; formand for Fællesorganisationen af Officerer i Hæren 1950-56; medl. af Embedsmændenes Samråds hovedbestyrelse og næstformand 1951-56; medl. af bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for Hærens faste Officerer o. I. 1942, formand 1961; medl af repræsentantskabet for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogs-ridderes Efterladte 1960; medl. af Universitetssamvirket. Århus og af præsidiet for Hald studentercenter 1951-60: næstformand for Sønderjydsk Samfund i960; medl. af bestyrelsen for Andelsselskabet for Finansiering af Boliger i Sydslesvig 1961; æresøverste i Selskabet De danske Forsvarsbrødre; tildelt De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn 1953. Udenl. ordner: Fi.Fr.3.; F.Æ.L.3.: It.F.3.; N.St.O.21.; S.Sv.21. Adresse: Maltegårdsv. 27,2820 Gentofte.

THYKIER Ib overingeniør, R'., HTF.; f. 19/2 1920 i Grenå; søn af direktør, konsul Axel Thykier (død 1957) og hustru Anna f. Stoff regen (død 1961); gift 6/5 1950 m. Birthe T., f. 12/6 1928 i Vejle, datter af assurandør Ad. Jørgensen (død 1966) og hustru Sophie f. Rexen.

Cand. polyt. 1946; assistent ved laboratoriet for telegrafi og telefoni, Danmarks tekniske højskole (radarundersøgclser) 1946; studieophold i USA 1946-47; ingeniør i søværnets flyvevæsen 1947; ingeniør I i flyvevåbnet 1951; chef for signalteknisk afd. ved flyvematerielkommandoen 1954; afdelingsing. 1957; overing. 1965. Adresse: Fuglehavev. 29,2750 Ballerup.

THYREGOD Ib højesteretssagfører, R.; f. 29/7 1921 i Kbh; søn af forfatter, magister Oskar Thyregod (død 1944, se Blå Bog 1943) og hustru forfatterinde Rose T. f. Harrel; gift 12/4 1949 m. socialrådgiver Kirsten T., f. 15/5 1925 i Kbh, datter af fabrikant Ingolf Nielsen og hustru Birgitte f. Nielsen (død 1962).

Student (Gentofte statsskole) 1939; cand. jur. 1945; fg. sekretær i justitsministeriet 1946-47; landsretssagf. 1948; højesterctssagf. 1957; offentlige og bencficerede sager 1959. Formand for Foreningen af Selvpensionister og Alderdom-sopsparere i Danmark 1956-67; medl. af bestyrelsen for Almindelig Investeringsforening fra dens stiftelse i 1956 (næstformand fra 1968). for Den internationale højskole i Helsingør fra 1955, for Kunsthøjskolen på Holbæk slots ladegård fra 1962 (næstformand), for højskolen for udviklingslandene 1964-73 (formand for repræsentantskabet fra 1967, for bestyrelsen 1970-73), for Grundtvigs højskole fra 1974; medl. af Kbhs borgerrepræsentation (Venstre) 1958-61, af overformynderiets lånebestyrelse 1958-61, at folketinget 1960-71, NATO-parlamentariker 1966-71; medl. af Venstres hovedbestyrelse 1968-71 og fra 1972; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening fra 1962 og formand for dennes juridiske udvalg; næstformand for Foreningen til hjælp for grønlandske børn 1964, formand fra 1969; medl. af den danske bestyrelse for International Commission of jurists; medl. af tilsynsrådet for Landhypotekforeningen for Danmark fra 1965 og af bestyrelsen for Jydsk Realkreditforening for særlig realkredit fra 1970, fra 1972 for Jyllands Kreditforening; medl. af radiorådet og dettes forretningsudvalg fra 1968; næstformand for Europabevægelsen fra 1970; formand for projekt Fulton Ærøgård og Hjælpekorpsets børnehave; formand for Det danske Travselskab; medl. af el. formand for bestyrelsen for forsk, erhvervsdrivende selskaber og legater. Adresse: Viggo Rothes V. 7,2920 Charlottenlund.

THYSSEN Erik Pontoppidan overkirurg, dr. med.; f. 23/10 1909 i Skjern; son af tandlæge Herluf Thyssen (død 1949) og hustru Emilie f. Engsig-Karup (død 1952); gift 10/9 1938 m. Ida T, f. 24/4 1912 i Hellerup, datter af bankdirektør Hartvig von Essen (død 1934. se Blå Bog 1934) og hustru Ingeborg f. Tange (død 1955).

Student (Haslev) 1927; med. eks. 1935; hospitalsuddannelse væsentligst ved kbhvnske hospitaler; dr. med. 1945; specialistanerk. i kirurg, sygd.; deltager i Dansk Røde Kors' hjælpearbejde i Polen 1947; afdelingskirurg ved hospitalsski-bet Jutlandia med tjeneste i Korea 1952; medl. af FN's Røde Kors gruppe i Korea til hjælp ved hjemsendelse af krigsfanger 1953; overlæge ved Ringsted bys sygehus 1953. overkirurg smstds 1955.

Har skrevet: Undersøgelser over den kvantitative Fordeling af Kapillærerne i Vcntrikelslimhinden samt over Relationen mellem Kapillær- og Dækcelletætheden i de forskellige Dybder i Fundusslimhinden (disp., 1945) samt tidsskriftartikler om kirurgiske emner. Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordner: F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M.; Po.r.K.3. Adresse: Teglovnsv. 40,4100 Ringsted.

THYSSEN Johannes overkirurg, dr. med., D.r.K.M., M.T.Fi.,M.T.Kha.; f. 30/4 1912 i Skjern; søn af tandlæge Herluf Thyssen (død 1949) og hustru Emilie f. Engsig-Karup (død 1952); gift 30/8 1940 m. Karen Louise Elisabeth T, f. 25/5 1921 i Kbh, datter af kommandør Kai Hammerich (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Valborg Hammerich (se denne). Student (Haslev) 1931; med. eks. 1938;dr.med. 1947; kandidat ved forsk, hospitaler fortrinsvis i Kbh 1938-46: 2. reservekirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte. afd.,A 1946-49; 1. rcservekirurg ved Frederiksborg amts centralsygehus i Hillerød 1949-54, ved Finseninstitutet 1954-56; overkirurg ved centralsygehuset i Hjørring 1956, ved Skt. Lukas Stiftelsens hospital fra 1968; kirurg, rådg. ved revalideringscentret for Hjørring og Ålborg amter 1961-67. Læge ved Dansk Røde Kors Finlandsambulance i 1940, ved socialministeriets transporter af koncentrationslejrfanger og norske officerer fra Tyskland, foråret 1945; chef for Dansk Røde Kors hjælpearbejde i Polen i 1946; u. orlov 1. nov. 1951-30, april 1952 afdelingskirurg ved hospitalsskibct Jutlandia med tjeneste i Korea ; fl. studierejser.

Formand for Frit Danmarks lægegruppe 1947-49; medarbejder ved og medl. af forsk, udvalg u. Dansk Røde Kors 1946-49: medl. af mødrehjælpens samråd, Hjørring 1956-65, af hovedbestyrelsen for Vanførefonden fra 1957 og af Hjørring menighedsråd 1957-65.

Har skrevet: Thiouracil and Thyrotoxicosis (disp., 1947) samt tidsskriftartikler om forsk, kirurgiske emner. Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordner: Fi.Fr.4. m. Sværd: Fi.M.M.4. m. Spænde; F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M.; N.r.K.M.M.; Po.r.K.2. Adresse: Lundcly 5,2900 Hellerup. Sommerbolig: Fuglsø Strand, 8420 Knebel.

THYSTRUP Jørgen oldermand; f. 4/1 1917 i Kbh; søn af frisørmester Ejner Thystrup; gift 10/11 1940 m. Grethe T., f. 13/9 1919 i Kbh, datter af fragtvognmand Jens Peter Nielsen (død 1939) og hustru Rasmine f. Skotte Andersen (død 1953). Uddannet hos frisørmester Aage Hansen, Kbh 1931-35; etableret som frisørmester i Ordrup 1941. Forstander for Kbhs laugsskoler for dame- og herrefrisører 1965-70; oldermand for Kbhs Frisør- og Parykmager Laug fra 1965; formand for Danmarks Dame- og Herrefrisørmestres Fællesorganisation fra 1968, for Frisørfagets svendeprøvekommission fra 1966 og for dets faglige ordning fra 1970; repræsentant i Frisørfagets fællesudvalg; viceordfører i Nordisk Dame- og Herrefrisørmesterforbund; vicepræsident i den internationale frisørorganisation C.I.C. (Confédération Internationale de la Coiffure). Medl. af Håndværksrådets forretningsudvalg; medl. af Kbhs Håndværkerforenings bestyrelse fra 1973. Adresse: Estersv. 37.2900 Hellerup. Sommerbolig: Bakkefrydv. 18.3220 Tisvildeleje.

THØGERSEN Finn direktør; f. 22/7 1918 i Vejle; søn af afdelingsleder i Hedeselskabet Fr. Thøgersen (død 1951) og hustru Wille f. Jensen; gift 25/8 1945 m. Dorrit T, f. 19/7 1918 i Fjerritslev, datter af overlæge Søren C Dalsgaard (død 1967, se Blå Bog 1967) og hustru Agnes Else f. Hermann. Student (Viborg) 1936; ved praktisk landbrug 1936-40; studeret planteavl og landbrugsøkonomi ved den svenske landbohøjskole i Uppsala 1943-44; landbrugskand. 1946; sekretær i Landbrugsrådet 1946, direktør 1955; direktør for Dansk Andels Gødningsforretning 1956-69; adm. direktør for Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG 1969, fratrådt 1972 p. g. a. sygdom.

Medl. af danske handelsdelcgationer i en række lande og af landbrugsdelegationer i OEEC, FAO m. m.; udsendt af sekretariatet for teknisk samarbejde med udviklingslandene til Colombia 1963 og som konsulent ved Latin American Seminar on Co-operation, Medellin 1968; medl. af vareud-vekslingsudvalget og Danish Supply Mission 1948-56, af Erhvervenes Eksportsamråd 1951-56 og af Andelsudvalget 1964; medl. af bestyrelsen for Dansk Andels Cementfabrik og dettes forretningsudvalg 1960-72, for Dansk-Norsk Kvælstoffabrik I/S 1960-73. for A/S Ammonia 1956-73, for A/S Landsteknik 1962-72, for Dansk Landbrugs Grovvareselskab. DLG 1964-69, for Indkøbsselskabet for Kali A/S 1965-70 og i 1972, for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb og dettes forretningsudvalg 1965-73, for Ny-Nitrogen A/S 1966-73, for Hirtshals Fiskemelsfabrik A/S 1970 og af Det danske Hedeselskabs repræsentantskab 1963; formand for bestyrelsen for Foreningen til formidling af samhandelen mellem Danmark og DDR (FSD) 1957, for Esbjerg Kemikaliefabrik A.m.b.A. 1962-73 og for udvalget vedr. evt. udflytning af Den kgl. grønlandske Handel 1964: medl. af Landbrugels samråd for forskning og forsøg 1962-67, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1967, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1968-72; direktør for Andelsforeningernes Ejendomsselskab »Axelborg« 1959 og for A/S Dagri 1967-72 samt medl. af direktionen i Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer 1968-69.

Har skrevet artikler om landbrugs-faglige og -økonomiske emner i fagtidsskrifter o. 1. Adresse: Ulstrup Mosegård, 8442 Fcldballe.

THØGERSEN Hans Ih. havnekaptajn, R'.p.p.: f. 6/7 1893 i Nordby på Fanø; søn af skibsfører Jens Thøgersen (død 1931) og hustru Mette f. Andersen (død 1958); gift 4/9 1920 m. Olivia T.. f. 14/3 1894 i Horsens, datter af tømrermester Andreas Jensen (død 1941) og hustru Marie f. Sørensen (død 1914). Til søs 1910; styrmands- og skibsførereks. fra Fanø navigationsskole 1915; løjtnant i marinen 1918; skibsfører i konsul Lauritzens rederi 1922; i havnevæsenets tjeneste 1923; havnekapt.ved Kbhs Havn 1939-58.

Medl. af bestyrelsen for Fanø navigationsskoles jubilæumsfond 1959-67.

Udenl. ordner: F.M.Ma.2.; N.St.0.31.; Stb.V.4. Adresse: Hammerensg. 8,1267 Kbh K.

THØGERSEN Rudolf underdirektør, R., D.r.K.M.: f. 12/9 1919 i Lemvig; søn af direktør Marius Thøgersen (død 1969) og hustru Davine f. Pedersen (død 1970); gift 15/3 1946 m. Dorothy T., f. 9/11 1922 i Chintung, død 1973, datter af civilingeniør Johannes Holmberg (død 1939, se Blå Bog 1939) og hustru Boksun Kim (død 1947).

Ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni 1936, filialtjeneste i Dairen 1939. Tientsin 1940-48, Tokyo 1949-60, leder af kompagniets Japan organisation 1955-60, overført til hovedkontoret 1961, prokurist 1962, underdir. fra 1966. Dansk konsul i Tokyo 1955-60.

Medl. af bestyrelsen for )apan-Denmark Society 1952-60, af International Taxation Committee, Japan 1955-57; medl. af Danmarks Rederiforenings forhandlingsudvalg fra 1961, formand fra 1967, medl. af foreningens voldgiftsudvalg; næstformand for General Transport Commission u. International Chamber of Commerce; medl. af bestyrelsen for Dansk-Japansk Selskab, for Nakskov Kollegieselskab og for Kbhs maskinskole; medl. af bestyrelsen for United Liner Agencies, Pakistan. Medl. af bestyrelsen for Søfartens Fremme; medl. af sø- og handelsretten fra 1972 og af søfartsrådet; handelskyndigt medl. af østre landsret; medl. af bestyrelsen for The Baltic and International Maritime Conference; formand for Lloyd's Register of Shipping og medl. af Lloyd's General Committee; medl. af General Council International Shipping Federation; medl. af bestyrelsen for United Shipping Agencies S.p.A. »Siamar«, Genoa. Adresse: Ordruphøjv. 26,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: »Lundsgård«, Tostenæs, 4792 Askeby.

THAARUP Carl Gjersing vicedirektør; f. 15/9 1907 på Frdbg.; søn af assurandør Marius Thaarup (død 1952) og hustru Ellen f. Storm Petersen (død 1954); gift 10/3 1932 m. Esther T., f. 31/12 1908 i Kbh, datter af overtjener Hans Christian Andersen (død 1924) og hustru Ellen f. Jensen (død 1956).

Ansat i Kbhs Handelsbank 1923, fuldmægtig 1942, prokurist 1948, kontorchef 1951, underdir. 1959, vicedir. 1965-74. Studieophold hos Midland Bank Ltd., London 1936. Adresse: Strandv. 95,2100 Kbh 0.

Sommerbolig: Chirine-huset, Tengslemark Lyng pr. Stenstrup, 4573 Højby Sjæll.

THAARUP Mogens dommer. R.; f. 16/10 1904 i Hellerup; søn af malermester Holger Thaarup (død 1958) og hustru Agnes f. Hagstrøm(død 1970); gift 17/11 1933 m. Karen T.. f. 20/3 1904, datter af overretssagfører Knud Jantzen (død 1931, se Blå Bog 1930) og hustru Margrethe f. Christensen (død 1964). Student (Ordrup) 1923; cand. jur. 1929; dommerfuldm. i Vejle 1930-37, i Assens 1937-42, i Vejle 1942-52; kst. dommer i vestre landsret 1952-55; dominer i Hads herred, Odder 1955-71.

Formand for taksationskommissionen vedr. vejanlæg m. v. i Århus amtsrådskreds 1963-70. Adresse: Lille Fredensv. 7,2920 Charlottenlund.

THAARUP Poul fh. klitdirektør, K.; f. 21/12 1900 i Grove; søn af sognepræst C L Thaarup (død 1967) og hustru Ingeborg f. Hoffmeyer (død 1952): gift 3/11 1932 m. Benedicte S., f. 9/11 1907 i Lem, datter af sognepræst Chr. Siegumfeldt (død 1933) og hustru Inge f. Hoff (død 1952).

Forstkand. 1923; forsk, forstligt arbejde til 1927; assistent ved Bordrup klitplantage 1927; assistent ved klitinspektoratet 1928; overklitfoged for øen Rømø 1930; klitinsp. 1940; klitdirektør 1946-71. Statens tilsynsførende med de private skove i Ribe amt 1935-40; medl. af statens skovnævn 1940-71; medl. af bestyrelsen for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønder-jydske børn 1940-70 og af tilsynsrådet for Handelsbanken i Varde 1942-71; medl. af den forstlige forsøgskommission 1960-68. af fredningsplanudvalget for Ringkøbing og Ribe amter 1959-71 og af friluftsrådet 1958-71. Adresse: Voldby Østergård, 8450 Hammel.

TIDEMAND Kaj Vilhelm direktør; f. 7/11 1892 i Kbh; søn af fuldmægtig Johs. A Tidemand (død 1928) og hustru Petrea f. Hansen (død 1900); gift 6/9 1942 m. Edith Gudrun T., f. 31/1 1909 på Frdbg., datter af forsikringsinspektør Johan Olesen (død 1950) og hustru Margrethe f. Mortensen (død 1956). Handelsuddannelse i Kbh 1907-16; i Det forenede Dampskibs-Selskab 1909-13; ansat i Dansk Sojakagefabrik A/S 1914, afdelingsleder 1915, prokurist 1919, underdir. 1949. direktør 1951-58; tili, fuldmægtig i ernæringsrådet 1917-18. Adresse: Egholmsv. 7,2830 Virum.

TIDEMAND-PETERSSON Bengt landsretssagfører; f. 24/8 1915 i Kbh; søn af lektor Vagn Petersson (død 1972) og hustru Gertrud f. Tidemand (død 1965).

Student (Frederiksborg) 1934; cand. jur. 1939; sagførerfuldm. i Randers 1939-41; politifuldm. i Holstebro 1942-43; bestall, som landsretssagf. 1943; medarbejder i sagførervirksomhed i Silkeborg 1943-47; tili, offentlig anklager i Silkeborg 1944-47; sagfører i Randers 1947-65. Statsexam. handelsfaglærer 1961, lærer ved handelsskolen og handelsgymnasiet i Randers 1956-65. Fuldmægtig i Landsforeningen Danske Vognmænd 1965-67. Advokatsamfundets vikartjeneste fra 1968. Formand for bestyrelsen for Randers Fragtmandshal A/S 1950-65; formand for Randers Sagførerforening 1957-65; medl. af kredsbestyrelsen for 8. advokatkreds 1961-65; medstifter og medl. af bestyrelsen for Mols-Linien A/S 1963-64.

Det Anders Sandøe Ørstedske prismedaljelegats belønning 1958 for prisopgave (En fremstilling af lægers civilretlige ansvar efter dansk ret for undersøgelse og behandling af patienter), efter let omarbejdelse udg. 1960 u. titlen Lægeansvar. Adresse: Frihedsv. 2,2960 Rungsted Kyst.

TIEMROTH Edvin skuespiller, sceneinstruktør. R.; f. 18/2 1915 i Kbh, søn af overretssagfører Christian Tiemroth (død 1956. se Blå Bog 1956) og hustru Karen Margrethe f. Hansen (død 1957); gift 11/2 1941 m. skuespillerinden Clara Østø, f. 14/1 i Århus, datter af gårdejer Laust Østergaard og hustru Sigrid f. Brøchner Jacobsen.

Student (Metropolitanskolen) 1932; Det kgl. Teaters elevskole 1934-36: debut 28. nov. 1935; skuespiller ved Det kgl. Teater 1936, ved Odense Teater, Riddersalen og Frdbg. Teater 1937-45; debut som instruktør (Rialto Teatret) maj 1944; free lance skuespiller og instruktør i Kbh, Bergen, Oslo og Reykjavik. Skuespil- og hørespil-oversætter; lærer ved Frdbg. Teaters og Det ny Teaters elevskoler 1943-46; leder af Privatteatrenes elevskole 1951-54; TV-instruktør fra 1953; første filminstruktion 1960; sceneinstruktør ved Det kgl. Teater 1963-66. Chef for Aarhus Teater 1967-73. Formand for Foreningen af danske Sceneinstruktører 1964-66; medl. af bestyrelsen for Per Knutzons og for Poul Reumerts mindelegat. Adresse: Dr. Abildgaards Allé 13,1955 Kbh V.

TIEMROTH Einar generalmajor, fh. generaltøjmester, K'.DM.. HTH.p.p.; f. 23/1 1894; søn af bogholder Francis Tiemroth (død 1916) og hustru Anna f. Andersen (død 1928); gift 4/5 1918 m. Inger T., f. 30/10 1893 på Frdbg., datter af tegner Albert Holm (død 1938) og hustru Bertha f. Jonassen (død 1936).

Student 1912: premierløjtn. 1916: kaptajn 1928; oberstløjtn. i hærens tekniske korps 1941; oberst 1945; felttøjmester 1940; chef for konstruktionsafd. s. å.; generalmajor, generaltøjmester og chef for forsvarets krigsmaterielforvaltning 1951; afsked 1959; kontrolofficer i England 1931-32. Medl. af Dansk Ingeniørforening; sekretær i gaskommissionen af 1922 fra 1923-31; medl. af bestyrelsen for Artilleriofficersforeningen 1925-30, af bestyrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab 1932-35 og af direktionen for Officersforeningen 1946-51 ; formand for våbenkommissionen 1945-47 og for hærens og søværnets krudt- og gaskommission af 1942,1949-52.

Udenl. orden: Stb.B.E.4.

Adresse: Jacobys Allé 14,1806 Kbh V.

Sommerbolig: Strandv. 182,3070 Snekkersten.

TIKJØB Jette direktør; f. 18/12 1912 i Thorsted ved Horsens: datter af gårdejer Jens Carl Hansen (død 1933) og hustru Kirstine f. Thomsen (død 1972); gift 8/2 1948 m. farmaceut Adalbert Krüger, f. 20/7 1915 i Hamborg, søn af fabrikant Wilhelm Krüger (død 1943) og hustru Catharina f. janiesch (død 1943).

»Pipers Guild«-lærereks. 1936; musikpædagogisk eks. fra Det kgl. danske musikkonservatorium 1941; på Siljan-Skolans musikkursus (hos professor Fritz jode) 1937 og 1939; lærer ved Jydsk Børnehave-seminarium og Socialpædagogisk seminarium; studierejser til Tyskland, Schweiz og Italien; studieophold i Paris 1950, London 1951, Finland 1952, Hamborg s. å. og Østrig 1953; direktør for Jydsk Musikakademi og for Århus folkemusikskole fra 1946; tili, medarbejder ved Danmarks skoleradio fra 1947; knyttet til Det jydske musikkonservatorium (musikpædagogisk afdeling) fra 1962, docent smstds. fra 1965. Studieophold i USA 1966 bl. a. ved National Music Camp og Interlochen Arts Academy Michigan.

Medl. af bestyrelsen for De danske Folkemusikskoler, for Musikpædagogisk Forening, Århus, for Århus Philharmoniske Selskab og for Operafonden (Den jydske Opera). Har tilrettelagt serierne Sang og Bevægelse og Vi hører Opera for Danmarks skoleradio, desuden »Syng med Jette« i TV.

Tildelt Århus bys ærespris 1950; legat fra Jacob Gades fond 1966. Adresse: Humlev. 20,8240 Risskov.

TILLGE Paul fh. direktør, R'.p.p.; f. 26/6 1890 i Kbh; søn af overbetjent i opdagelsespolitiet C A Tillge (død 1920) og hustru Mama f. Kirk (død 1948); gift 1. gang 19/1 1921 m. Annette T., f. 18/10 1894 i Kbh, død 1937, datter af grosserer Waldemar Davidsen (død 1921) og hustru Mathilde f. Hansen (død 1946); 2. gang 19/5 1943 m. tandlæge Karen Svendsen, f. 18/8 1907.

Præliminæreks. 1906; ansat i firmaet Kampmann & Herskind 1906-12; konsulatssekr. i Neapel 1912-15; ansat i bankhuset Fredh. Huth & Co., London 1915-17; i National City Bank. Genua afd. 1917-18; kontorchef i Erhvervsbanken, Kbh 1918-20; prokurist i firmaet K P M Dons 1921-25; direktør i A/S Bakteriologisk Laboratorium Ratin 1926-57; medl. af bestyrelsen for samme 1934-57.

Formand for Købmandsskolens Elevsamfund 1920-24. æresmedlem 1947; næstformand for Dansk Reklameforening 1929-35 og medl. af repræsentantskabet 1935-69, æresmedlem 1956; medl. af præsidiet for Nordisk Reklameforbund 1931-35 og 1946-51, formand 1931-33; tildelt Nordisk Salgs- og Reklameforbunds guldmed. 1962; medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1931-59, næstformand 1937-44, formand 1944-59, derefter æresmedlem; medl. af handelsskolerådet 1944-60 og af statens tilsynsråd for handelshøjskolerne 1949-55; censor ved Handelshøjskolen 1934-55. Næstformand i Dansk-Czekoslo-vakisk Selskab 1947-49; medl. af bestyrelsen for Dansk-Indisk Forening 1948-70, for De forenede Ejendomsselskaber A/S 1958-69 og for Hydor Kompressorfabrik A/S, Haderslev 1961-65; formand for Kunstforeningen 1960-69. for Kunstforeningens Støttefond 1961-70. Udenl. ordner: Fi.L.3'.;Ne.r.K.Fk.;N.St.0.3i. Adresse: Lundsg. 8,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Maagehuset, Kystv. 5.3050 Humlebæk.

TILLISCH Erik hofjægermester, forstkandidat; f. 13/6 1925 på Frdbg.; søn af godsejer Henrik Wilhelm Tillisch og hustru Thora f. Sonne (død 1966); gift 20/12 1951 m. Elsa Oxholm T., f. 3/5 1929 i Kbh, datter af ambassadør Oscar O'Neill Oxholm (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Inge f. Blechinberg. Student (Herlufsholm) 1944: forstkand. 1952; administrator af Roscnfcldts gods fra 1954. Har til forstvidensk. forsøg indsamlet skovfrøprøver i USA 1948 og Sovjetunionen 1960. Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Jagtforening 1957-73, næstformand 1969-73-, medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark 1962-72 og af forretningsudvalget 1963-71. Medstifter af Danish Nitrogen Imports A/S og formand for dettes bestyrelse fra 1962; medstifter af Ny-Nitrogen A/S og medl. af dettes bestyrelse fra 1964, samt formand 1964-70; medl. af bestyrelsen for Hyllinge Savværk A/S fra 1968, formand 1969. Adresse: Rosenfeldt.4760 Vordingborg.

TILLISCH Frits G oberst, K., HTH.p.p.; f. 16/10 1915 på Frdbg.; søn af oberstløjtnant Christian F F Tillisch (død 1968. se Blå Bog 1967) og hustru Emma f. Schaffalitzky de Muckadell.

Premierløjtn. af fodfolket 1938; oberst af infanteriet 1962; chef for 1. jyske brigade 1962-66, for sergentskolen i Sønderborg (tidl. infanteriets befalingsmandsskole) 1966. Medl. af Sønderborg kommunes skolekommission 1970; formand for skolenævnet for Set. Jørgens skole 1970. Udenl. ordner: A.M.F.4.; Stb.M.C.F. Adresse: Engclshøjg. 9,6400 Sønderborg.

TILLISCH Palle landsretssagfører; f. 2/8 1920 i Kbh; søn af skibsinspektør, kaptajn F F Tillisch (død 1970) og hustru Julie f. Teisen (død 1967); gift 2/2 1959 m. Bodil T., f. 18/9 1919. datter af direktør Harald Wadum Sprechler (død 1972, se Blå Bog 1972) og hustru Ellen f. Palslev (død 1960).

Student (Øregaard gymn.) 1938; cand. jur. 1943; landsretssagf. 1949; ansat i rederiet A P Møller 1947-55; direktør for Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, 1955-57; egen sagførerforretning i Kbh fra 1957. Medl. af folketinget (Fremskridtspartiet) fra 1973, formand for folketingsgruppen.

Adresse: Vingårds Allé 23.2900 Hellerup.

TINGLEV-HANSEN Henry direktør, R.: f. 3/1 1907 i Randers; søn af tapetserermester Knud Hansen (død 1927) og hustru; gift 20/12 1933 m. Carla T-H., f. 28/8 i Randers. I lære hos G Falbe-Hansen A/S. Randers i 1922; på handelsskole og i 1931 videreuddannelse i England; fuldmægtig i G Falbe-Hansen A/S samt A/S Falbe-Hansens Konfektion, prokurist 1943, underdir. 1955, direktør 1956. Medl. af Provinshandelskammeret 1956-66; næstformand for Randers Handelsstandsforening fra 1959: medl. af bestyrelsen for Den jydske Centralforening fra i960; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Klædegrossister fra 1956; formand for Grosserer-Societetets repræsentantskab 1970-72; formand for bestyrelsen for A/S Randers Investeringsselskab fra 1952; medl. af bestyrelsen for G Falbe-Hansen A/S og A/S Falbe-Hansens Konfektion, Randers, A/S Randers Data Central, C I S Knudsen A/S, Antonsen-Avery A/S og Pensionsforsikringsanstalten A/S, Kbh. Adresse: Karetmagerv.42,8900 Randers.

TJALVE Erik kontorchef, R'.p.p.; f. 13/10 1915 i Holbæk; søn af faktor Lars Peder Tjalve (død 1949) og hustru Pauline Cecilie f. Andersen (død 1963); gift 16/4 1943 (ægteskabet opløst 1962) m. Ruth T., f. 20/5 1921 i Kbh, datter af restauratør Laurits Larsen (død 1945) og hustru Marie Balle f. Christensen (død 1961).

Student (Stenhus) 1934; cand. jur. 1942; fg. sekretær i undervisningsministeriet 1942. sekretær 1944, fuldmægtig 1951, ekspeditionssekr. 1959, fra 1961 i ministeriet for kulturelle anliggender, fg. kontorchef 1963, kontorchef fra 1965. Till. konservatoriesekr. og juridisk konsulent ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1949-62; medl. af bestyrelsen for Ungdommens uddannelsesfond 1952-70; sekretær for regeringens kulturudvalg 1962-70.

Statens repræsentant i Koda's råd fra 1962; medl. af bestyrelsen for Århus byorkester fra 1961 og for Willumsens museum i Frederikssund fra s. å. samt medl. af en række andre bestyrelser og udvalg. Sekretær for kunstnerkomiteen for udstillinger i udlandet fra 1951 og fra 1957 tili, for Danmarks sektion af Nordisk Kunstforbund. Formand for den danske komité for Biennalen i Venedig fra 1965. Dansk delegeret ved Europarådets kulturråd (CCC); medl. af de blandede kulturkommissioner mellem Danmark og andre lande. Udenl.ordner:I.F.3.;It.F.4.;Ty.F.R.F.3'. Adresse: Kastelsv. 28.2100 Kbh 0.

TJALVE Gunner sognepræst;f. 27/10 1910 i Holstebro; son af faktor Lars Peder Tjalve (død 1949) og hustru Pauline Cecilie I". Andersen (død 1963); gift 4/5 1939 m. Grethe T., f. 6/1 1918 på Frdbg., datter af fuldmægtig Hans Frederik Nørredam (død 1919) og hustru Randi f. Barfod Rostrup. Student (Stenhus) 1929; cand. theol. 1936; forbundssekr. i Frivilligt Drenge-Forbund 1936-47, forretningsfører 1947; resid. kapellan ved Hellerup kirke 1949, sognepræst smstds 1963.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ungdoms Fællesråd 1948-64; formand for Det økumeniske ungdomsudvalg i Danmark 1948-58; medl. af Den danske Folkekirkes mcllcmkirkelige råd 1954, formand for dettes styrelse 1971; medl. af Det økumeniske fællesråd i Danmark 1958; medl. af FDF's hovedbestyrelse 1948, næstformand 1954, formand 1966-72; medl. af Gentofte kommunes skolekommission 1954-70, af hovedbestyrelsen for Kirkeligt Centrum 1965, formand 1969. Har skrevet: Indledning og noter til bogen Israel (i Gyldendal's Verdensklassikere, 1963); 27 kapitler af FDF's historie (1969).

Adresse: Margrethev. 13,2900 Hellerup. Sommerbolig: Basscrup, Ordrup, 4540 Fårevejle.

TJUR Carl højesteretssagfører; f. 24/9 1918 i Kbh; søn af direktør Carl Hansen og hustru Rigmor Gudrun f. Juhl Martens (død 1924); gift 4/6 1943 m. indendørsarkitekt Vibeke T., f. 13/4 1920, datter af stadsingeniør P Gunder-Hansen og hustru Signe f. Hansen (død 1973).

Student (Odense katedralskole) 1937; cand. jur. 1943; universitetsmanuduktør (ejendomsret) 1946-48; lærer ved Handelshøjskolen (erhvervsret og skifteret) 1948-68; medl. af revisorkommissionen 1967-73; landsretssagf. 1947; højeste-retssagf. 1956.

Medl. af bestyrelsen for Lemvigh-Miiller & Munck A/S, V Kann Rasmussen Holding A/S, Dansk Velux A/S, A/S Svendborg Skibsværft, A/S Johannes Andresen, Amplidan A/S, A/S Finsam, Drostholm Products A/S, Fredgaard Radio A/S, »Grønland« Keramisk Industri A/S, Egernsund, m. fl. Adresse: Malmmosev. 157,2830 Virum.

TJØRNEHØJ Erik økonomidirektør, R.; f. 21/2 1911 i Bramminge; søn af stationsforstander L Tjørnehøj (død 1962) og hustru Agnes f. Frost (død 1965); gift 23/5 1936 m. Kaja T., f. 17/4 1910 i Kbh, datter af husejer Peter Winther Sørensen og hustru Christiane f. Larsen.

Student (Esbjerg) 1929; cand. polit 1936; sekretær i direktoratet for Kbhs hovedbogholderi og revision s. å.; fuldmægtig i direktoratet for Kbhs kommunes regnskabsvæsen 1937; kontorchef u. økonomidirektøren i Århus 1939; chef for den komm, administration i Holbæk 1943; økonomidir. i Århus 1945.

Formand for Kæmnerforeningen i Danmark 1952-71; æresmedlem af Kommunaldircktørforeningen 1971-, medl. af bestyrelsen for Jydsk nationaløkonomisk Forening 1948-59 og for Forum Geograficum, af indenrigsmin.s uddannelseskom-mission 1945-50, af indenrigsmin.s kommission vedr. omlægning af købstadkommunernes regnskabsvæsen 1948-54, af statens administrationsråd 1965-69, af justitsmin.s lovtidendeudvalg, af Købstadforeningens statistik-udvalg og af indenrigsministeriets rådg. regnskabsudvalg vedr. købstadkommunerne; Århus kommunes tilsynsførende med sociale boligselskaber 1945-70; formand for eksamenskommissionen for dansk kommunalkursus; medl. af bestyrelsen for LAB's Århusafd. 1945-61 og for A/S Tivoli-Friheden, af repræsentantskabet for Foreningen for bykultur i Århus og af komitéen for Århus Festuge; censor ved Kbhs universitets statsvidensk. eks. og ved Århus universitets økonomiske eks. Har skrevet: Kommunaløkonomi, samt artikler i fagtidsskrifter. Adresse: Dyrehavev. 25,8000 Århus C.

TOBIASSEN Tobias overlæge; f. 1/7 1920 i Esbjerg; søn af folkemindesamleren, forretningsfører ved dagbladet Vestkysten Tobias Tobiassen (død 1958) og hustru Marie f. Lauritzen Opstrup; gift 15/3 1952 m. Ellen Margrethe T., f. 17/11 1916 på Frdbg., datter af kontorchef Andreas Petersen (død 1949) og hustru Margrethe f. Erikstrup.

Student (Esbjerg) 1939; med. eks. 1947; specialist i gynækologi og obstetrik 1963; overlæge ved gyn.-obst. afd., centralsygehuset i Hjørring 1965.

Adresse: »Ramsgaard«, Bjergby, 9800 Hjørring.

TOFT Gudmund overkirurg, dr. med.; f. 26/1 1910 i Lunde; søn af assistent i Det danske Hedeselskab Johannes Knudsen Toft (død 1911 ) og hustru Dorthea Cathrine f. Holt (død 1947); gift 1. gang 24/10 1936 (ægteskabet opløst) m. Karin Agnes T., f. 13/1 1912 i Hammel, datter af tradgårdskonsulent Axel Edvard Eliasson, Vastcrås, Sverige og hustru Agnes Marie f. Lauridsen; 2. gang 18/7 1968 m. Ruth T., f. 21/3 1943 i Ikast, datter af gårdejer Jens Lund Moesgaard og hustru Karen f. Sandal.

Student (Sorø) 1929; med. eks. 1936; dr. med. 1949; kandidat-og reservelægetjeneste ved forsk, hospitaler i provinsen og Kbh 1936-47; 2. reservekirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte 1947-49; 1. reservekirurg ved centralsygehuset i Hjørring 1949-54; 2. og 1. reservekirurg ved Øresundshospita-lets thoraxkirurg. afd. 1954-55; overlæge ved amtssygehuset i Hobro 1955, overkirurg smstds 1956, afsked 1971 p.g.a. svagelighed.

Har skrevet: Undersøgelser over Colibakteriophagers Specificitet (disp., 1949) samt tidsskriftartikler om bakteriologiske og kirurgiske emner. Adresse: Stolbjcrgv. 6,9500 Hobro.

TOFT Hans Christian direktør; f. 8/4 1917 i Varde; søn af manufakturhandler Christian Toft (død 1947) og hustru Meta Marie f. Sørensen (død 1962); gift 12/4 1942 m. Else T, f. på Frdbg., datter af værkfører Charles Krag (død 1962) og hustru Cecilia f. Christensen (død 1964).

Realeks. 1933; i handelslære hos Otto Piper A/S 1933-37; videre uddannelse i ind- og udland i praktik, teori, sprog. Virket som lærer og censor ved Købmandsskolerne; civiløkonom, H.D. 1944; disponent og prokurist i S Seidelin A/S 1945-58; disponent og prokurist i A/S Daells Varehus 1958,underdir. 1960, direktør 1961, adm. direktør 1971. Medl. af bestyrelsen for Butiks- og Kontorvirksomhedernes Arbejdsgiverforening; formand for bestyrelsen for Fælles faglig Hjælpefond for Kontor- og Butiksområdct; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening; præsident for Committee European-Mailorders (C.E.M.) 1970-71; formand for Pensionskassen for A/S Daells Varehus funktionærer; medl. af bestyrelsen for A/S Daells Varehus Udbyt tedelingsfond.

Adresse: Bagsværdv. 52,2800 Kgs. Lyngby. Sommerbolig: Lindev. 3-5, Tibirke Sand, 3300 Frederiksværk.

TOFT Hans-Iver apoteker, dr. pharm.; f. 12/12 1913 i Jels; søn af apoteker Peter Mikkelsen Toft (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Helene f. Johannsen; gift 8/7 1943 m. Jytte T. f. Saaby. Cand. pharm. 1937; dr. pharm. 1946: apoteker i Tønder 1947.

Formand for Fonden til bevarelse af gamle huse i Tønder siden 1962. Har foruden disputats-arbejdet skrevet årsberetninger for ovennævnte fond.

Adresse: Østerg. 1,6270 Tønder.

TOFT H C fh. indenrigsminister, gårdejer, K.; f. 7/1 1914 i Thisted; søn af dyrlæge Laurids Toft og hustru Anna f. Johansen; gift 17/12 1943 m. Nina T., f. 10/7 1923 i Thisted, datter af slagteriarbejder Georg Brandi Jørgensen (død 1951) og hustru Evdokija Wasiljevna f. Lazina. Realeks. 1930: skovfogedeks. 1936; u. besættelsen leder af modstandsbevægelsen i Sydthy; Finlandsfrivillig i vinterkrigen 1939-40. Ejer af Bjørndalgård fra 1943; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti, Thisted amt) fra 1957; statsrevisor 1968-69; indenrigsminister i ministeriet Bauns-gaard 1969-71.

Formand for KU i Thisted amt 1937-38; medl. af bestyrelsen for Hjemmeværnforeningernes region I 1945-46; formand for bygge- og maskinudvalg i det thylandske Landøkonomiske Selskab 1946-62; medl. af bestyrelsen for Mejeriet Godlhaab 1951-63. Thyholms Eksportforening 1957-60 og Struer Slagteri 1957-69; medl. af landbokommissionen 1960-69. overfredningsnævnet 1961-69, af folketingsgruppens bestyrelse 1963-69 og fra 1971, formand 1968-69, af partiets hovedbestyrelse 1964, af folketingets finansudvalg 1967-68, det udenrigspolitiske nævn. Nordisk Råd og repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1968-69, kommunalreformkommissionen 1972.

Adresse: Bjørndalgård, 7790 Hvidbjerg.

TOFT Lauritz direktør; f. 20/8 1920 i Hellerup; søn af skolebestyrer Chr. Toft (død 1965) og hustru Marie f. Madsen (død 1921); gift 21/5 1954 m. Kaja T., f. 4/4 1928 i Brønderslev, datter af direktor A Tolstrup (død 1968) og hustru Ellen f. Vestergaard (død 1970).

Student (Ordrup gymn.) 1938; cand. pharm. 1944; HD i forretningsorganisation 1945; ansat i Det Østasiatiske Kompagni og udsendt til Østen 1946; grundlægger af medicinalorganisationen Dumex; adm. direktør for hovedsædet A/S Dumex, Kbh fra 1959.

Medl. af bestyrelsen for Connlab Holding, Toronto 1973 og for diverse Dumex-selskaber i Europa, Østen og Afrika. Adresse: Skovrødgaard, 3460 Birkerød.

TOFT Paul fh. underdirektør, R.p.p.; f. 17/1 1894 på Frdbg.; søn af postekspeditør Hans Toft (død 1940) og hustru Adele f. Reiter (død 1920); gift 15/9 1926 m. Bodil T., f. 18/7 1905 i Kbh, datter af grosserer Viggo Øberg (død 1954) og hustru Marie f. Bisgaard (død 1951).

Student (Ordrup gymn.) 1911; ansat i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, i London 1912, i Newcastle 1913, i Skt. Petersborg 1913, i Kbh 1915, driftsinsp. 1927, underdir. 1946-59, konsulent 1959.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Sophus Schandorphs V. 2,2800 Kongens Lyngby.

TOFT-NIELSEN Børge Gunner departementschef; f. 2/5 1920 i Kbh; søn af direktør for orlogsværftet N K Nielsen (død 1959, se Blå Bog 1959) og hustru Harriet f. Sørensen; gift m. Margaretha T-N., f. 27/11 1927 i Kbh, datter af overretssagfører A S Blokmann (død 1958) og hustru Margaretha f. Edsberg(død 1963).

Student (Mctropolitanskolen) 1938: cand. jur. 1944; fg. sekretær i indenrigsministeriet s. å., sekretær 1946, fuldmægtig 1950; kontorchef i statsministeriet 1954; sekretariatschef (civilt beredskab) 1961; departementschef (administrationsdepartementet) 1970.

Landsretssagf. 1950 (bestall, depon.); sekretær ved forfatningskommissionen 1950-53, ved valglovskommissionen af 1952, ved kommissionen om offentlighed i forvaltningen, ved administrationsudvalget af 1960. Adresse: Vejlesøparken 3,2840 Holte.

TOFT RASMUSSEN F direktør, se Rasmussen F Toft.

TOFTE Hans V direktør, R.. Chr.X Kr.E.M.p.p.; f. 4/4 1911 i Kbh; søn af kaptajn i ØK Hans Henrik Ludvig Tofte og hustru Ulla f. Christensen (død 1921); gift 1. gang 1938 m. Iris Elisabeth T., datter af direktør Artom Rand (død 1956, se Blå Bog 1956) og hustru Rigmor f. Aller: 2. gang 1946 m. MarlysT.. datter af direktør August Leister, Anoka, Minnesota, USA og hustru Charlotte.

Student (Stenhus) 1929; ansat i Det Østasiatiske Kompagni. A/S s. å., ved ØK's filialer i Manchuriet 1931; sekretær ved Kbhs Frugtauktioner 1938-41; i den britiske regerings tjeneste i Østen 1941-42; tjenstg. i den amerikanske hærs faldskærmstropper 1942-46 med aktiv tjeneste i Nordafrika og Europa; oberstløjtn. i den amerikanske hær; amerikansk statsborger 1943; direktør for American Overseas Airlines i Kbh 1946-49; præsident i Klipto Loosc Leaf Co., Mason City, la. 1949; vice-præsident i Graphic Arts Industry, Minneapolis. Minn.; tilknyttet General Headquarters, Far East Command (US Armed Forces), Tokyo med aktiv Krigstjeneste i Korea 1950-51, Department of the Army, Washington D. C. 1952-54; fratrådt regeringstjeneste med »Army Commendation« og citering for »Meritorious Civilian Service«. Tilknyttet finansfirmaet Wood, Struthers & Co., New York. repræsenterende dette i Sydamerika m. residens i Buenos Aires, Argentina, 1956-59; chef for amerikansk delegation til Bogota, Colombia, 1959-60. Medl. af Explorers Club, New York. Udenl. ordner: A.F.L.5.; Bronze Star Medal (USA); Stb.B.St.

TOFTE Karen forstanderinde, R.; f. 31/3 1899 på Frdbg.; datter af toldkasserer Vilhelm Tofte (død 1949. se Blå Bog 1948) og hustru Elise f. Sørensen (død 1931 ).

Udgået fra Dr. Priemes Vejs gymn. 1917; uddannelse i barnepleje i New York og studieophold ved Columbia University 1919-21; sygeplejeuddannelse på rigshospitalet 1922; afdelingssygeplejerske smstds 1932; studieophold i Finland 1936; plejemoder på rigshospitalet 1946; studieophold i USA 1949; viceforstanderinde på rigshospitalet 1958. forstanderinde for sygeplejen 1959-65. Adresse: Helgesensg. 1,2100 Kbh 0.

TOFTEMARK Christian overlæge, R1., CFFH., HTCF., D.r.K.M., M.T.Kha.p.p.; f. 20/1 1907 Nørre Nissum; søn af landbrugslærer Evald Toftemark (død 1966) og hustru Martha f. Hansen; gift 23/6 1940 m. læge Aase T., f. 21/8 i Vejle, datter af øjenlæge S Sander-Larsen (død 1953) og hustru Marianne f. Olsen (død 1931).

Student (Odense katedralskole) 1926; med. eks. 1936; siden 1938 gentagne studierejser (civilbeskyttelse og krigssanitetst-jeneste samt sygehusvæsen) til europæiske og oversøiske lande; embcdslægeeks. 1940; hospitalsuddannelse 1936-39; afdelingsleder ved statens civile luftværn 1939, overlæge smstds 1945; leder af flygtningeadministrationens sanitetsvæsen 1945-49; karantænelæge i Kbh fra 1945; lærer i sundhedslære ved Kbhs navigationsskole 1945-55; overlæge i sundhedsstyrelsen (særligt sagområde: sygehusvæsen) fra 1950.

Medl. af forsk, ministerielle udvalg; formand for NATO Médical Committee 1954-62; studieophold ved NATO Defence College. Paris i 1958; medl. af Council of Management, Internat. Hosp. Federation fra 1971. vicepræsident 1973. Kursusleder ved Nordiska Hälsovardhögskolan, Göteborg for skandinaviske sygehusadministratorer 1968-73. Har skrevet håndbøger og artikler om sanitære opgaver inden for civilbeskyttelsen såvelsom almindeligt sygehusbyggeri og -drift.

Udenl.ordner: N.H.VII Fr.K.;Sv.C.F.F.M.1.;Sv.r.K.l. Adresse: Kirsteinsg. 4,2100 Kbh 0.

TOFTHØJ Erik landsdommer, ÏV.J.4/7 1916 i Fredericia; søn af overlærer, handelsskoleforstander S P Tofthøj (død 1949) og hustru, overlærer Marie T., f. Jensen (død 1954); gift 9/5 1956 m. Grethe T., f. ]ørgensen, f. 21/6 1927 i Kbh. Student (Fredericia) 1934; cand. jur. 1940; amtsfuldm. ved Ribe stiftamt 1940-42; fg. sekretær i justitsministeriet 1942, sekretær 1944, fuldmægtig 1950, ekspeditionssekr. 1954; byretsdommer 1955;dommer i østre landsret 1964. Medl. af klasselotterinævnet 1960. Adresse: Ved Eltham 7,2900 Hellerup.

TOGEBY Knud professor, dr. phil.; f. 28/1 1918 i Haslev; søn af seminarielærers PN Togeby (død 1961) og hustru Kirstine f. Lauridsen (død 1938); gift 15/11 1941 m. cand. mag. Birthe T., f. 12/10 1918 i Kbh. datter af fabrikant Poul Røssell og hustru Kirsten f. Nielsen (død 1927).

Student (Svendborg) 1936; studieophold i Frankrig 1937-38; skoleembedseks. i fransk, dansk og gymnastik 1942; ved Øregård gymnasium 1943-50, 1952-55; lektor ved Århus universitet 1950-51 ; dr. phil. 1951 : lektor i dansk ved Sorbonne 1951-52; professor i romansk sprog og litteratur ved Kbhs universitet 1955; litteraturanmelder ved Berlingske Tidende fra 1959.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1961.

Har skrevet: La structure immanente de la langue française disp., 1951, ny udg. 1965): Mode, aspect et temps en espagnol 1953); L'oeuvre de Maupassant (1954); Dansk lyrik 1915-1955 (1957); La composition du roman »Don Quijote« (1957); Litterære renæssancer i Frankrigs middelalder (1960); Fransk grammatik (1965); Immanence et structure (udvalgte afhandlinger, 1968); Ogier le Danois dans les littératures européennes (1969): Den europæiske middelalderlitteratur (Verdens Litteratur Historie 2, 1971); Kapitler af fransk litteraturhistorie 1-11(1971). Tildelt Augustinus-prisen 1960. Adresse: Agervang 3,2800 Lyngby.

TOKSVIG Claus journalist; f. 21/10 1929 i Kbh; søn af redaktør Harald Toksvig (død 1958) og hustru Karen f. Clauson-Kaas (dod i960); gift 29/5 1954 m. Julie Anne T., f. 20/6 1931, datter af Quantity Surveyor R V Brett og hustru Doris f. Trickctt.

Student 1948; programassist. ved BBCs danske udsendelser 1951-56; reporter ved The Federal Broadcasting Service. Rhodesia & Nyasaland 1956-58; ved Danmarks radio, fjernsynet, fra 1958, Danmarks radios korrespondent i New York 1967-74, i London fra 1974. 1 1962 udlånt til udenrigsministeriet og udsendt til Afrika som rejsende presseattaché. Har udg.: Slutspil i Afrika (1961); TV Reporter (1963); Den redigerede virkelighed (1972).

Adresse:48, Wells Street, London Wl P3AE. England.

TOKSVIG Frithjof direktør, R.p.p.; f. 11/5 1897 i Nykøbing S.; søn af redaktør P K Toksvig (død 1931) og hustru Marie f. Christensen (død 1933); gift m. Valborg Gudrun T, f. 15/11 1901, datter af musikdirektør Lars Meldgaard og hustru Ane Marie M.

Rejste med forældrene til USA i 1905; student 1917; frivillig i den amerikanske hær s. å., deltog i kampene i Frankrig 1918, hjemsendt 1919; studerede ved New Yorks universitet 1919-21, ved Kings College, London 1921-23; korrespondent til The Nation o. a. amerikanske blade og tidsskrifter 1922-27; medarbejder ved The Baltic-Scandinavian Trade Review 1923; ansat hos Sylvester Hvid 1927, kontorchef 1930; medstifter af og direktør i Harlang & Toksvig Reklamebureau A/S 1934-61, derefter kommitteret.

Medl. af bestyrelsen for Harlang & Toksvig Holding Company A/S, Harlang, Toksvig & STB Reklamebureau A/S, Informa A/S, Harlang & Toksvig Bladforlag A/S. Formand for reklamebureauernes udvalg ved Kbhs og Frdbg. kommunes flygtningehjælp 1960; reklamesagkyndig ved komitéen for »Danmark i USA 1960«. Adresse: Valdemarsv. 12,2960 Rungsted Kyst.

TOKSVIG Signe forfatterinde, R., Chr.X Fr.M.; f. 14/2 1891 i Nykøbing S.; datter af redaktør P K Toksvig (død 1931) og hustru Marie f. Christensen (død 1933); gift 5/9 1918 m. forfatteren Francis Hackett, f. 1883 i Kilkenny, Irland, død 1962, søn af doctor med. John Byrne Hackett og hustru Bridget f. Doheny.

Bachelor of Arts fra Cornell University. USA 1916; medredaktør af ugebladet The New Republic, New York 1916-20; rejste til Europa 1922; boede i forsk, europæiske lande til 1927, i Irland til 1937, i Danmark til 1939; atter bosat i Amerika fra 1940; i årene 1942-45 redaktør af The Danish Listening Post, en nyhedsbulletin om besættelsen og om den danske modstandsbevægelse, der af foreningen »Friends of Denmark« i samarbejde m. det danske gesandtskab i Washington udsendtes til amerikanske blade, radiostationer, regeringskontorer, universiteter etc.

Har skrevet: The Last Devil (1927); Life of Hans Christian Andersen (1933; tili, dansk udg.; svensk udg. 1936; norsk udg. 1955; finsk udg. 1955); Eve's Doctor (1937; tili, dansk udg.); Port of Refuge (1938); Life Boat (1940); Emanuel Swedenborg (1948; tili, dansk og svensk udg.); Swan on a Black Sea (s. m. Cummins, 1965); alle bøgerne er skrevet på engelsk, tre af dem er oversat til andre sprog; har udgivet: American Rainbow, Early Réminiscences, af Francis Hackett (New York 1971). Adresse: Skovriderstien 6,2830 Virum.

TOLDAM Aage fh. landsdommer, K.; f. 1/9 1897 i Frederikshavn; søn af frikirkepræst Morten Jørgensen Toldam (død 1936) og hustru Ane f. Buur Hansen (død 1940); gift 15/4 1926 m. Marta T, f. 16/10 1898 på Frdbg., datter af redaktør Peter Olsen (død 1938) og hustru Minnie f. Olsen (død 1906).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1916; cand. jur. 1922; dommerfuldm. i Sønderborg s. â.; kriminaldommer i Viborg 1944; kst. dommer i vestre landsret 1946, udnævnt 1947, afsked 1967.

Medl. af Sønderborg byråd 1937-44 og magistrat 1938-44; medl. af tilsynsrådet for Sønderborg Bys Sparekasse 1938-44; medl. af Viborg byråd 1950-57; formand for overtaksationskommissionen (off. veje) i Viborg, Århus, Skanderborg og Ringkøbing amtsrådskredse 1957-67; suppleant i den særlige klageret 1959-67. Adresse: Set. Laurentii V. 22,8800 Viborg.

TOLDERLUND-HANSEN Gustav lektor, R.: f. 2/2 1911 i Sandager; søn af sognepræst L N V Tolderlund-Hansen (død 1927) og hustru Johanne f. Gowertz-Jensen (død 1962); gift 14/6 1936 m. Ellen Marie T-H., f. 19/10 1913 i Marstal, datter af sognepræst Peter Thomsen (død 1919) og hustru Karen f. Nielsen (død 1936).

Student (Haderslev) 1929; cand. mag. 1936; journalist ved Kristeligt Dagblad 1936-40; ansat ved Christianshavns gymnasium 1940-55; rektor for Roskilde katedralskole 1957-71 : knyttet til Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, Åbenrå som studielektor i dansk fra 1971. Medl. af bestyrelsen for Dansklærerforeningen 1948-50 og Gymnasieskolernes Religionslærerforening 1947-59, formand 1951-59; formand for Roskilde domsogns menighedsråd 1965-69.

Har skrevet: Kirken i Folkets Liv (1941); Vort grænsespørgsmål i litteraturens spejl (1949); Den danske folkekirke i nutiden (1950); Det gamle Testamente i historisk og evangelisk belysning (1956, svensk udg. 1958); Det gamle Testamente i billeder, med teksthæfte (1957); Kirken i dag (1957); Religioner og kirker (1961); 2000 års kristendom (1966, engelsk udg. 1971); Bibelkundskab (1967); medforfatter af Svensk og norsk litteratur for gymnasiet (1954). Adresse: Vesterg. 19,6240 Løgumkloster.

TOLSTRUP Flemming professor, dr. jur., R'.; f. 15/2 1906 på Frdbg.; søn af sognepræst Carl Joh. Tolstrup (død 1911, se Blå Bog 1911) og hustru Marie f. Clémensen (død 1956); gift 10/12 1932 m. Gretha T, f. 13/8 1907 på Frdbg.; datter af kontorchef Henrik Dichmann (død 1916) og hustru Anna Elisabeth f. Dichmann(død 1943).

Student (Herlufsholm) 1924; cand. jur. 1930; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1932, udnævnt 1934; fuldmægtig u. statens jordlovsudvalg 1935, ekspeditionssekr. 1938, kontorchef 1939, administrationschef 1947; professor i landboret ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1955-73. Dr. jur. h. c. ved Kbhs universitet 1973.

Formand for Herlovianersamfundet 1962-72, derefter æresmedlem.

Har skrevet: Den danske Landboret med Tillæg (s. m. S Kinch. 1948 og 1953); Landboret (1956.3. udg. 1968); Landbrugsejendomme, Landbrugspligten (1958); Forkøbsret og Koncession (1961); Det ældste Herlufsholm, 1560-1788 (1965); Vand og Vandløb (1970). Adresse: Strandv. 132,2900 Hellerup.

TOLSTRUP Jørgen fængselsinspektør; f. 21/4 1918 i Kbh;søn af toldkontrollør Harald Tolstrup (død 1971) og hustru Agnes f. Hansen; gift 29/8 1943 m. Ellen T, f. 29/8 1921 i Nørresundby, datter af murer, brandassistent Jens Karlsen (død 1939) og hustru Jenny f. Jacobsen (død 1973). Student (Østre borgerdydskole) 1936; cand. jur. (Kbhs univ.) 1943; sekretær ved statsfængslet i Horsens 1943; dommerfuldm. i Hjørring 1943-45; kst. vicefængselsinsp. ved statens arbejdshus ved Sønder-Omme 1945, ved statsfængslet i Nyborg 1952, vicefængselsinsp. smstds 1954; afdelingsinspek-tør ved fængselsafd. ved Nørre Snede 1957; fg. vicefængsels-inspektør ved statsfængslet i Vridsløselille 1961, vicefængsels-inspektør smstds s. å., ved forvaringsanstalten og særfængslet i Herstedvester 1962; fængselsinspektør for stats- og ungdomsfængslet i Nyborg 1971, nu: statsfængslet i Nyborg. Lærer ved fængselsvæsenets personaleskole 1962-71. Medl. af diverse faglige udvalg og arbejdsgrupper. Adresse: Vindingev. 27,5800 Nyborg. Sommerbolig: Sjöatorp, 28050 Strömsnäsbruk, Sverige.

TOLSTRUP Kai professor, overlæge, dr. med.; f. 25/3 1921 i Kbh; søn af toldkontrollør Harald Tolstrup (død 1971) og hustru Agnes Vilhelmine f. Hansen; gift 8/12 1944 m. Marie Elisabeth T, f. 4/8 1920, datter af undervisningsinspektør og minister, dr. phil. A C Højberg-Christensen (død 1972, se Blå Bog 1972) og hustru Elisabeth Margrethe f. Møller (død 1954). Student (Østre borgerdydskole) 1939; med. eks. 1948; Kbhs univ. guldmed. (klinisk medicin) 1950; hospitalsuddannelse ved Odense amts og bys sygehus, Finseninstitutet, rigshospitalet og Bispebjerg hospital; dr. med. (Anorexi i barnealder og pubertet) 1957; speciallægeanerk. i bornepsykiatri 1959; overlæge ved rigshospitalets børnepsykiatriske afd. i960; lektor i børnepsykiatri ved Kbhs universitet 1960, professor 1971. Formand for Lægeforeningens hygiejnekomité fra 1972. Adresse: Frederik VsV. 15.2100 Kbh 0.

TOLSTRUP Leif professor; f. 8/11 1930 i Gentofte; søn af vognmand Ingvard Kristian Tolstrup og hustru Karen Bodil f. Nielsen; gift 10/11 1951 m. afdelingsbibliotekar Kamma Elisabeth T., f. 11/6 1929 i Kbh, datter af bankfuldmægtig Carl Christian Sløk (død 1967) og hustru Jane Kristine f. Knudsen Winther.

Student (Lyngby statsskole) 1949; Kbhs univ.s guldmcd. 1954; studieophold i Frankrig 1957; cand. mag. (historie, fransk) 1958; lærer ved seminarium og gymnasium 1958-65; studieophold i Sverige 1963; afdelingsleder ved Danmarks lærerhøjskole 1965-72; studieophold i Tyskland 1968; professor ved Roskilde universitetscenter fra 1972; medl. af interimstyret ved Ålborg universitetscenter 1973. Medl. af bestyrelsen for Dansk Magisterforening 1967-70; formand for yngre lærere ved Danmarks lærerhøjskole 1966-72; medl. af læseplansudvalget for læreruddannelsen i faget historie 1966-68.

Ved opbygningen af fagdidaktik i historie som videnskabelig disciplin skabt begrebet »En ny historieundervisning« som indebærer revision og fornyelse af folkeskolens historieundervisning. Adresse : Tingvej 91.9310 Vodskov.

TOLSTRUP Niels overlæge, dr. med.; f. 28/5 1926 i Kbh; søn af toldkontrollør Harald Tolstrup (død 1971) og hustru Agnes Vilhelmine f. Hansen; gift 11/11 1950 m. børnehavelærerinde Inger T., f. 24/9 1924 på Frdbg., datter af overkirurg, dr. med. Johannes Fabricius-Møller (død 1968, se Blå Bog 1968) og hustru, læge Tofa F-M. f. Castenschiold (død 1956). Student (Østre borgerdydskole) 1944; med. eks. 1953; hospitalsuddannelse i provinsen og Kbh; 1. reservelæge ved Kbhs kommunehospital 1962; specialist i intern medicin 1963; dr. med. 1965; overlæge ved med. afd., centralsygehuset i Esbjerg 1966.

Har skrevet: Hereditær galaktosæmi. Galaktose-1-fosfat-ur-idyltransferase målinger med henblik på diagnose og arvegang (disp., 1965) samt tidsskriftartikler. Adresse: Idræts Allé 10. Hjerting, 6700 Esbjerg.

TOMDRUP Bernhard fabrikejer, R'.; f. 12/6 1891 i Kbh; søn af skomagermester M P Tomdrup Rasmussen (død 1921) og hustru Signe f. Andersen (død 1905); gift 1/2 1917 m. Karen T., f. 17/7 1891 i Kbh, død 1953, datter af fabrikejer, astronom August Henze (død 1930) og hustru Sophie f. Bagge (død 1926).

Handelsuddannelse bl. a. i firmaet I F Lemvigh-Müller, senere Lemvigh-Müller & Munck; indtrådte i firmaet Brødrene Henze's Skruebolte & Møtrikfabrik 1915, medindehaver 1917. eneindehaver 1930; overtog 1936 Kbhs Bolte- & Motrikfabrik. der nu er en del af firmaet Brødr. Henze, efter dette firmas omdannelse til aktieselskab i 1959 formand for bestyrelsen indtil 1970, direktør 1959-68, medl. af bestyrelsen og selskabets kommitterede 1970-73. Adresse: Strandv. 191.2900 Hellerup. Sommerbolig: Ferrum, Strandv. 259,2942 Skodsborg.

TONBOE Aage A direktør, R'.; f. 16/12 1898 i Kbh; søn af kgl. berider M Tonboe (død 1948) og hustru Martine f. Pries (død 1930); gift m. Lily T. f. 17/2 1910, datter af hotelejer H P Nielsen (død 1949) og hustru Anna f. Borgersen (død 1951). Ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni 1914-15; i A/S Dampskibsselskabet Orient 1915, disponent 1925, direktør 1940-70; tili, direktør i A/S Dampskibsselskabet Norden 1962-68.

Medl. af bestyrelsen for Dampskibsselskabet Norden, A/S 1949-70. Dampskibsselskabet Orient A/S 1956-70, Den danske Sømandsfond 1946-70, Assuranceforeningen Skuld 1947-69 og A/S Generalagenturet for Assuranceforeningen Skuld (gjensidigt), Norge fra 1947 ; medl. af bestyrelsen for Kaptajn J Chr. Jensen og Hustru Magdalene, f. Schou's Fond 1961-72; medl.af Søfartsrådet 1950-58, af sø- og handelsretten 1952-68, af bestyrelsen for Dansk Dampskibsrederiforcning 1946-58, af repræsentantskabet for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart 1944-68, af bestyrelsen for Kbhs Fondsbørs 1948-60 samt af direktionen for Kbhs maskinskolc 1943-58. Adresse: Rungsted Strandv. 207,2960 Rungsted Kyst.

TOPSØE Haldor civilingeniør, R.; f. 24/5 1913 i Kbh; søn af kaptajn Flemming Topsøe (død 1954, se Blå Bog 1953) og hustru Hedvig Sofie f. Andersen (død 1961); gift 11/2 1936 m. Inger T., f. 18/4 1913 i Kbh, datter af grosserer Aage Kunst (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Alma f. Weng (død 1970).

Student (Frdbg. gymn.) 1931; cand. polyt. 1936; ingeniør ved Aarhus Oliefabrik A/S 1936-39; rådg. ingeniør i Kbh fra 1940. Medl. af bestyrelsesrådet for A/S Jens Villadsens Fabriker og af bestyrelsen for A/S Villaco fra 1951, af bestyrelsen for Kampmann, Kierulff & Saxild A/S og Incentive A/S, af bestyrelsesrådet for A/S De forenede Bryggerier og af kontrolkomiteen for Haand i Haand-koncernen fra 1967, af bestyrelsen for Philips Industri og Handels A/S fra 1970; formand i bestyrelsen for A/S Det danske Luftfartselskab og formand (skiftende) i styrelsen for Scandinavian Airlines System fra 1968; formand i bestyrelsen for SAS Invest A/S fra 1971. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1951, af atomenergikommissionen fra 1955 og af Ingeniörsve-tenskapsakademien. Æresdoktor ved Århus universitet 1968 og ved Danmarks tekniske højskole 1969. Har skrevet: Danmarks Produktionsliv omkring 1935 (tildelt G A Hagemann-medaljen, 1944). Adresse: Frydenlund, 2950 Vedbæk.

TOPSØE-JENSEN Hans præsident for sø- og handelsretten, K.p.p.; f. 28/2 1910 i Kbh; søn af højesteretsdommer Vilhelm Topsøe-Jensen (død 1953, se Blå Bog 1952) og hustru Marta Sophia f Rosen (død 1970); gift 19/1 1935 m. Alice T-J.,f. 28/11 1906 i Kbh, datter af stalsmeteorolog H Hansen (død 1968, se Blå Bog 1967) og hustru Agnes Harriet f. Rasmussen (død 1965).

Student (Metropolitanskolen) 1928; cand. jur. 1934; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; politifuldm. i Kolding s. å.; atter i justitsministeriet 1936, sekretær 1937; tili, ministersekr. 1937-39; fuldmægtig 1942, kontorchef 1949; dommer i østre landsret 1954; vicepræsident for sø- og handelsretten 1961, præsident fra 1967.

Landsretssagf. 1938 (beskikk. depon.); sekretær i retslægerådet 1939-41; sekretær og medhjælper hos statsadvokaten for Kbh 1941-49; medarb. ved Lov- og Ministerialtidende 1949-67; lærer ved Handelshøjskolen 1941-58; sekretær i Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse 1941-72. Medl. af det nordiske udvalg af 1947 vedr. afbetalingsloven, af 1949 vedr. børnelovene, af 1952 vedr. udlæg og udpantning, af det grønlandske lovudvalg af 1951, af konkurslovudvalget af 1958 og af sølovsudvalget fra 1969; medl. af styrelsen for de nordiske juristmøder; dansk sekretær for udvalget for nordisk lovsamarbejde 1947-54.

Medudgiver af Juridisk Formularbog og af »Dansk Lovregister«.

Udenl. ordner: S.N.3.; S.V.3^. Adresse: Domusv. 3,2930 Klampenborg.

TOPSØE-JENSEN Helge fh. overbibliotekar, dr. phil., R'.; f. 15/12 1896 i Kbh; søn af kontreadmiral Theodor Topsøe-Jensen (død 1941, se Blå Bog 1941) og hustru Johanne f. Vermehren (død 1941); gift 7/11 1921 m. Caroline (Lily) T-J., f. 24/2 1898 i Kbh, død 1973, datter af læge Alfred Lubbers (død 1923) og hustru Frederika f. Stakman (død 1956). Student (Metropolitanskolen) 1914; mag. art. 1920; studieophold i Paris 1920-21; underbibliotekar ved statsbiblioteket i Århus 1921, ved Det kgl. bibliotek i Kbh 1927, bibliotekar II 1931, bibliotekar 11943; overbibliotekar for universitetsbibliotekets 1. afd. 1947-65; lærer ved statens biblioteksskole 1930-38; medudgiver af Dansk Bogfortegnelse 1938-47; dr. phil. 1940.

Sekretær i Jydsk Forening for Historie og Sprog 1923-27; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1931, af bestyrelsen for samme 1946-71 (formand 1948-71), af bestyrelsen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1939-71, for H C Andersen-Samfundet i Odense 1945 (formand 1957-59 og 1962-69) og for Universitets-Jubilæets danske Samfund 1954-65; sekretær i Kammermusikforeningen 1951; medl. af den Arnamagnæanske Kommission 1952-70; medl. af Videnskabernes Selskab 1953 og Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1968. Tildelt Holberg-medaljen 1953, H C Andersen-Legatet 1958 og H C Andersen-prisen 1963.

Litterære arbejder: udgave af V Topsøe Udvalgte Skrifter (s. m. Vilhelm Andersen 1923); Oehlenschlægers Poetiske Skrifter (1926-30); H C Andersens Breve til Therese og Martin R Henriques (1932); H C Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin (s. m. Chr. Behrend, I-VI, 1933-37); H C Andersen paa Holsteinborg (1938); H C Andersen Mit eget Eventyr uden Digtning (1942); H C Andersen En Digters Bazar (1943); H C Andersen At være eller ikke være og Lykke-Peer (1944); H C Andersens Brevveksling med Jonas Collin d. Æ. I-III (1945-48); H C Andersens Romerske Dagbøger (s. m. Paul V Rubow, 1947); Ærbødigst, Udvalgte Viser og Vers 1919-1948 (1949); Ingemann-Manuskripter (s. m. Kåre Olsen, 1951); H C Andersen: Mit Livs Eventyr I-11 (1951); H C Andersens eget Eventyr i Billeder (s. m. Svend Larsen, 1952); C Hostrup: Komedier og Digte (1954); H C Andersen: Reise fra Kjøbenhavn til Rhinen (1955); H C Andersen: Billedbog uden Billeder (1955); H C Andersen og Henriette Wulff I-III (1959); H C Andersens Levnedsbog (1962); H C Andersen: Digte (1966); H C Andersen: Skyggebilleder (1968); H C Andersens Breve til Carl B Lorck (1969); H C Andersen: Den anden April (1971); Den skandinaviske Litteratur fra 1870 til vore Dage (1928); Mit eget Eventyr uden Digtning. En Studie over H C Andersen som Selvbiograf (disp., 1940); Omkring Levnedsbogen (1943); H C Andersen i Livets Aldre (1955); H C Andersen og Holberg (1956); H C Andersen paa Glorup (1965); H C Andersen og andre Studier (1966); Buket til Andersen (1971); afhandlinger i Edda, i Danske Studier, i Holberg Aarbogen, i Anderseniana, i Aarbog for Bogvenner, i Fund og Forskning og i festskrifterne til Vilh. Andersen (1934), Vald. Vedel (1935), Niels Møller (1939), Lis Jacobsen (1952), Richardt Gandrup (1955) og Paul V Rubow (1956) samt i Dronning Anna Sophie (195 i ) og Ung i Århus ( 1964); medarbejder ved Kammermusik i hundrede år (1968), ved Biografisk Leksikon og Hagerups Konversationsleksikon; medredaktør af Anderseniana fra 1947 og af H C Andersens dagbøger 1971ff. Adresse: Søstien 14,3460 Birkerød.

TOPSØE-JENSEN Jørgen Bohr civilingeniør; f. 18/6 1906 i Kbh; søn af kontreadmiral Axel Topsøe-Jensen (død 1959, se Blå Bog 1959) og hustru Harriet f. Bohr (død 1951); gift 3/12 1932 m. Birgitte T-J., f. 6/9 1910 i Kbh, datter af direktør Torben Zahle (død 1938, se Blå Bog 1938) og hustru Alice f. Schacke.

Student (Frdbg. gymn.) 1925; cand. polyt. 1931; ansat ved Århus havnevæsen 1932, ved Kbhs havnevæsen 1933, hos Christiani & Nielsen 1934; medindehaver af ingeniør- og entreprenørfirmaet Topsøe-Jensen & Schrøder 1936, ved firmaets overgang til aktieselskab i 1962 direktør i dette til 1971.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe 1961-69, af foreningens hovedbestyrelse 1962-66, af bestyrelsen for Topsøe-Jensen & Schrøder A/S 1962-71, af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1964-66.

Adresse: Strandv. 141B, 3060 Espergærde. Sommerbolig: Hyrehøjvej, Ordrup, 4540 Fårevejle.

TOPSØE-JENSEN Torben auditør u. ministeriet for offentlige arbejder, RL; f. 8/12 1908 i Kbh; søn af kontreadmiral Axel Topsøe-Jensen (død 1959, se Blå Bog 1959) og hustru Harriet f. Bohr (død 1951); gift 16/10 1941 m. Hella T-J., f. 21/5 1919 i Kbh, datter af afdelingsingeniør ved våbenarsenalet John Norman-Hansen og hustru Astrid f. Jensen (død 1960). Student (Frdbg. gymn.) 1927; cand. jur. 1935; sekretær i finansministeriet 1936, i ministeriet for offentlige arbejder 1937, fuldmægtig 1946, kst. ekspeditionssekr. 1950; auditør smstdss. å.

Medl. af bestyrelsen for Rungsted privatskole 1953-63, formand 1956-63; leder af Hørsholm egnsmuseum fra 1969. Har skrevet: Kongevejen fra Usserød nord for Hirschholm til Helsingør (1965); Ad Hjulspor og Landeveje (1966); Fem Mil langs Øresund. Strandvejens Historie (1968, 3. opl. 1969). Endv. tidsskriftartikler om vej- og færdsclshistoriske samt topografiske emner. Adresse: Sophienbergv. 14,2960 Rungsted Kyst.

TOPSØE-JENSEN Aage kommandørkaptajn, R.DM.. HTS.p.p.; f. 22/4 1900 på Frdbg.; søn af kontorchef i Kbhs

magistrat Johs. Topsøe-Jensen (død 1947) og hustru Inge Margrethe f. Mygind (død 1958); gift 10/8 1926 m. Ingibjörg T-J. (dekoreret med M.T.Kha.), f. 16/6 1903 i Reykjavik, datter af civilingeniør, borgmester Knud Zimsen (død 1953) og hustru Flora f. Heintzelmann (død 1927). Søkadet 1917; sekondløjtn. 1922; søløjtn. I 1923; styrmand og lærer for eleverne på barkskibet København til Østasien 1925; gennemgået søværnets officersskole 1926-28; inspektionsoffi-cer ved søartilleriet og lærer i artilleri ved søværnets skoler 1929-38; sekretær i krudtkommissionen af 1921, 1932-38; kaptajnløjtn. 1932; chef for inspektionsfartøjet Maagen ved Grønland 1937; orlogskapt. 1939; chef for kystdefensionens personaleafd. og Lynetten 1940-46; kommandørkapt. 1946; chef for math-kasernen og math-skolen 1946-51; chef for fregatten Niels Ebbesen, øvelsesskib for math-elever 1946-47; stabschef ved kystbefæstningen 1951-53; tjenstg. i søværnskommandoen 1953-65; sekretær i forsvarets standardiseringskomité 1947-58, formand 1959-60, derefter forsvarets konsulent vedr. standardiseringssager og medl. af dansk standardiseringsråd 1959-65; søværnets repræsentant i NATO Military Agency for Standardization 1956-65; i res. 1960-65.

Har skrevet: Lærebog i Ballistik. Udenl. ordner: F.S.S.4.; S.Sv.31. Adresse: Maglemosev. 1,2900 Hellerup.

TORBØL H C fabrikant, civilingeniør; f. 21/2 1909 i Nørre Nebel; søn af læge H Torbøl (død 1950) og hustru Laura f. Frederiksen (død 1953); gift 27/5 1939 m. Ola T., f. 12/9 1911 i Odense, datter af bestyrer M P Madsen (død 1957) og hustru Ane Margrethe f. Petersen (død 1945).

Udlært elektriker 1927; civiling. 1934; ansat hos A/S Laur. Knudsen 1934-35 og hos Thomas B Thrige, Odense, 1936-37; studeret driftsorganisation i udlandet 1938-39; ansat i A/S Nordiske Kabel- & Traadfabrikker 1939-49; direktør i A/S Vølund 1950-54; direktør i Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/S 1955-63. Indehaver af Porcelænsfabrikken Désirée, Ringsted.

Medl. af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse 1947-52 og af foreningens industrisektion (formand 1949-52); formand i undervisningsmin.s uddannelsesnævn vedr. tekniske assistenter 1960-63; executive member of CIOS (Comité international de l'Organisation scientifique) 1951-62; formand for den danske Nationalkomité for rationel Organisation 1951-62; medl. af Industrirådets rationaliseringsudvalg 1954-63; næstformand i bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor den keramiske Industri 1959-63; censor i driftsteknik ved Danmarks tekniske højskole. Adresse: Stigbjerggård, 4174 Jystrup, Midtsjælland.

TORDRUP S A skolepsykolog, dr. phil., R.; f. 9/6 1895 i Hvornum ved Hobro; søn af smed P M Tordrup og hustru Albertine f.Alander; gift l.gang 13/7 1923 m. lærerinde Maria Elisabeth T., f. 16/10 1895, død 1950, datter af lærer Peter Clausen, Aabenraa; 2. gang 13/10 1951 m. lærerinde Elna Kathrine T., f. 31/7 1913, datter af skindhandler Laurits Petersen, Randers.

Lærereks. 1917; landsbylærer 1917-20; lærer i Åbenrå 1920-24; på statens lærerhøjskole 1922-23; student 1923; lærer i Tåstrup 1924-32; mag. art. (psykologi) 1930; ansat ved Gentofte kommunale skolevæsen 1932-65, udført det skolepsykologiske arbejde fra 1937 og udnævnt til skolepsykolog smstds 1942, ledende skolepsykolog 1945-65, konsulent for særundervisningen i Gentofte kommune og skolcinsp. ved Hyldegârdsskolen 1953; dr. phil. 1961; lærer ved Blågård seminarium 1931-50 og ved statens lærerhøjskole 1940-64. Censor i psykologi ved Kbhs universitet 1944-69. Medl. af udvalget for skolepsykologiske undersøgelser til 1955, af prøveudvalget for optagelse af elever i mellemskolen i Storkbh 1953-58 og af repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske institut 1955-63.

Æresmedlem i Foreningen af Skolepsykologer og konsulenter for specialundervisning i Danmark og i Landsforeningen af Læsepædagoger.

Har udg. en Børnepsykologi (1937, 8. udg. 1958; svensk udg. 1939, 6. udg. 1956); Alder-Skolestandpunkt (disp., 1961); Stavefejl og fejltyper hos elever (fra 5. normalklasse og fra 5. og 6. læseklasse (1965); Læseudviklingen hos elever med store læsevanskeligheder (1967); De læseretarderede og deres pædagogiske behandling (red. 1969, tysk udg. 1970). Forsk. undersøgelser og artikler vcdr. psykologiske og pædagogiske emner bl. a. om skolemodenhed, skolebørns intelligens, læse- og stavevanskeligheder, læseudvikling m. m.

Adresse: Marielystv. 54,2000 Kbh F.

Sommerbolig: Lumsås Lyng, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.

TORKILD-HANSEN Carl advokat, R1.; f. 11/2 1893 på Frdbg.; søn af postassistent Valdemar Hansen (død 1961) og hustru Rosa f. Spring (død 1952); gift 8/4 1925 m. fh. kommitteret i skolesager i undervisningsministeriet Estrid Torkild-Hansen (se denne).

Student (Frdbg. gymn.) 1911; cand. jur. 1917; fg. sekretær i justitsministeriet 1918-20; landsretssagf. i Kbh fra 1920, møderet for højesteret; offentlige og beneficerede sager 1949-63.

Medstifter af Sagførerforeningen af 1924 og medl. af dens bestyrelse 1924-27; medl. af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1939-40; medl. af sagførerrådet 1941-49 og af dettes forretningsudvalg 1946-49; medredaktør af Sagførerbladet (fra 1958 Advokatbladet) i 1947, eneredaktør 1948-65, s. m. Arnold Rothenborg 1966-67; suppleant i ejendomsmæglerkommissionen 1945, medl. af samme 1947-67; medl. af oprejsningsnævn II for Kbh 1945, af justitsmin.s udvalg ang. forligsmægling i borgerlige retssager 1948-51 og af finansmin.s udvalg til revision af stempel- og tinglysningsafgiftsloven 1955-60; censorsuppleant ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 1955-64. Formand for bestyrelsen for Civilingeniør Frants Allings Legat fra 1962. Har skrevet forsk, artikler om juridiske og sagførermæssige emner, navnlig i Ugeskrift for Retsvæsen og i Sagførerbladet. Adresse: Marskensg. 6,2100 Kbh 0.

TORKILD-HANSEN Estrid fh. kommitteret i skolesager i undervisningsministeriet, K.; f. 16/12 1891 på Svejstrup Østergaard ved Skanderborg; datter af gårdejer Anders Nielsen (død 1928, se Blå Bog 1928) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1941); gift 8/4 1925 m. advokat Carl Torkild-Hansen (se denne).

Student (Marselisborg) 1911; cand. jur. 1918; assistent i overpræsidiet 1918-20; sekretær i undervisningsministeriet 1920, fuldmægtig 1931, kontorchef 1938, kommitteret i skolesager 1953-63.

Formand for undcrvisningsmin.s husholdningsudvalg 1942-63, for repræsentantskabet vedr. specialkursus i husholdning ved Århus universitet 1945-63, for udvalget vedr. lærermanglen 1953-63 og for komitéen for Dronning Caroline Amalies asylskole 1941-65; medl. af ungdomskommissionen af 1945, af den danske UNESCO-nationalkommission 1949-67, af bestyrelsen for Foreningen til Provinsbørns Ferieophold i Kbh 1942-65 og af direktionen for Det søsterlige selskab 1957-67. Adresse: Marskensg. 6,2100 Kbh 0.

TORNEHAVE Hans professor, dr. phil.; f. 24/4 1915 i Bobjerg, Lunde sogn; søn af Karen Kirstine Tornehave (død 1966); gift 4/4 1942 m. cand. mag. Bodil T., f. 13/3 1915 i Hellerup, datter af driftsbestyrer ved Kolding oplands højspændingsforsyning Thor Erik Eriksen (død 1959) og hustru Christine f. Bidstrup (død 1962).

Student (Svendborg) 1935; skoleembedseks. og magisterkonferens (matematik) 1940; dr. phil. 1945; vidensk. assistent ved Kbhs universitets matematiske institut 1941, amanuensis 1944; tili, assistent ved Danmarks tekniske højskole 1946; u. orlov 1947-49 knyttet til Mc Gill University,' Montreal, Canada; visiting assistant professor ved University of Southern California, Los Angeles, USA, sommeren 1949; amanuensis og lektor i matematik (rationel mekanik) ved Danmarks tekniske højskole 1952, professor 1956; professor i matematik ved Kbhs universitet fra 1958; formand for konsistoriums stipendieudvalg 1967-73. Nordisk gæsteforelæser ved Uppsalas universitet i 1954; vidensk. konsulent for Århus univ.s matematiske institut 1957-59. Foredragsturne i USA, efter indbydelse fra National Science Foundation, i 1965. Medl. af bestyrelsen for Dansk matematisk Forening 1954-65. formand 1962-65; medl. af Videnskabernes Selskab fra 1960 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1963; medl. af matematikunclervisningskommissionen 1971-73. Har skrevet: Om regulære, periodiske Funktioner af flere Variable (disp., 1944); desuden fl. afhandlinger om næstenperiodiske funktioner og om analytiske funktioner af flere variable.

Adresse: Tornebakken 45,2830 Virum.

TORNØE Jørgen fængselsinspektør, R.; f. 21/12 1917 i Århus; søn af apoteker Christian Wenzel Tornøe (død 1968) og hustru Christine f. Hjort (død 1957); gift 24/4 1943 m. Inge T.,f. 9/3 1916 i Kbh, datter af orlogskaptajn Henry Gunvald (død 1964) og hustru Magna f. Vilmar.

Student (Ålborg katedralskole) 1936-, cand. jur. (Kbhs univ.) 1943; sekretær i direktoratet for fængselsvæsenet 1943. fuldmægtig 1946, ekspeditionssekr. 1960, kst. kontorchef 1965. udnævnt 1967,fængselsinsp. 1973.

Till. sekretær ved Kbhs fængsler 1944-45; sekretær hos statsadvokaten for Fyn m. v. 1945-67; lærer ved fængselsvæsenets personaleskole 1948-71 og forstander for samme 1967-69.

Gennem årene medl. af diverse udvalg. Adresse: Guldregnvænget 27,2830 Virum.

TORP-PEDERSEN Alf direktør; f. 20/11 1928 i Kbh; søn af kommitteret, direktør, cand. jur, Alf Hove Torp-Pedersen (død 1972, se Blå Bog 1972) og hustru Astrid Poula f. Jakobsen; gift 5/11 1966 m. Line T-R, f. i Berlin, datter af gesandt, generalkonsul H P Hoffmeyer (død 1962, se Blå Bog 1961) og hustru Vibeke f. Rode.

Student (Øregård gymn.) 1947; cand. jur. 1953; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1954; ambassadesekr. i Bangkok, tili, legationssekr. i Rangoon, Kuala Lumpur, Vientiane, Phnom-Penh, Saigon og Manila 1958; direktionssekr. i Købstædernes alm. Brandforsikring 1959, vicedir. 1962, adm. direktør 1967; formand for direktionsrådet for Samarbejdende Brandforsikringer, Kbhs Brandforsikring, Købstædernes alm. Brandforsikring og Østifternes Brandforsikring fra 1972. Medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede 1951-54; medl. af bestyrelsen for Forsikringsfor-eningen 1964; formand for Bygningsbrandforsikrings-Foreningen 1971-73, for Forsikringsakts. Genatom; medl. af bygningsbrandforsikringsnævnet, af delegationen for Nordisk gensidig Brandforsikring, af brandslukningsudvalget af 1950; næstformand i bestyrelsen for Dansk Atomforsikrings Pool; medl. af bestyrelsen for Grænseforeningen, for Sønderjydsk Samfund, for Andelsselskabet for Financiering af Boliger i Sydslesvig, for A/S Jens Villadsens Fabriker, af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab, for Boligfonden for enlige mødre og Den Danske Provinsbank A/S. Udenl. orden: L.E.5. Adresse: Eggersv. 43,2900 Hellerup.

TORP-PEDERSEN Emil ambassadør, K.DM.p.p.; f. 14/7 1894 i Hjørring; søn af overbetjent J C Torp-Pedersen (død 1933) og hustru Kirsten f. Hove (død 1926); gift 5/10 1926 m. Karen Margrethe T-P., f. 11/11 i Kbh, død 1970. datter af direktør L Olesen (død 1931 ) og hustru Marie f. Bagge (død 1935). Student (Hjørring) 1912; cand. jur. 1918; sekretær ved den overordentlige kommission af 8. aug. 1914 til maj 1919; sekretær i A/S Det Østasiatiske Kompagni 1919-21; ansat i udenrigsministeriet 1922, vicekonsul i Hamborg 1924; chargé d'affaires i Reykjavik 1925; legationssekr. Moskva 1925-31; Folkeforbundet, Genève 1932; udenrigsministeriet 1933-37; Oslo 1938; legationsråd Stockholm 1941; gesandt i Den Sydafrikanske Union 1946; tjenesteg. i udenrigsministeriet 1951-53; gesandt i Argentina, Chile, Paraguay og Uruguay 1953. ambassadør 1957-60.

Æresmedlem af Dansk Forening i Buenos Aires og i San Francisco. Medl. af bestyrelsen for Rederiet Clipper A/S. Udenl. ordner: A.S.M.ib.; Ch F.l*.; F.Æ.L.5.; I.F.3.; I.Kr.5.; N.H.VII.Fr.K.; S.H.E.4.; S.N.22.; Stb.B.E.4.; Ø.r.K.3. Adresse: Østerbrog. 120,2100 Kbh 0.

TORP-PEDERSEN Uffe Hove landsretssagfører, direktør; f. 3/3 1925 i Kbh; søn af kommitteret, direktør, cand. jur. Alf Hove Torp-Pedersen (død 1972, se Blå Bog 1972) og hustru Astrid Poula f. Jakobsen: gift 14/10 1950 m. arkitekt Inger Bodil T-R, f. 29/9 1926 i Hellerup, datter af direktør Aage F Jensen (død 1945) og hustru Ingeborg f. Sørensen. Student (Ordrup gymn.) 1943; cand. jur. 1950; landsretssagf. 1953; ansat i Forsikringsakts. Absalon 1950. i A/S Nordisk Gjenforsikrings Selskab fra 1951, underdir. 1958. direktør 1965. adm. direktør 1966.

Formand for bestyrelsen for Dansk Pool for Luftfartsforsik-ring 1965, for Nordisk Pool for Luftfartsforsikring 1971 og for Dansk Atomforsikrings Pool 1968; medl. af bestyrelsen for Forsikringsakts. Nye Danske Lloyd og Nye Danske Liv, Reassurance-Compagniet Salamandra A/S og Forsikringsakts. Kompas; medl. af bestyrelsen for A/S Glostrup Forretningscenter 1970; medl. af Assurandør-Societetets komité 1971, næstformand 1973; medl. af bestyrelsen for Dansk Olieforsikringspool. Adresse: Espérance Allé 1,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Venslev Strand, 4050 Skibby.

TORPE Harald professor, R1.; f. 11/1 1910 i Tjørnemark på Møn; søn af førstelærer Carsten Nielsen (død 1937) og hustru Elisabeth f. Pedersen Torpe (død 1943); gift 6/7 1938 m. Olga T, f. 24/2 1909 i Store Heddinge, død 1972, datter af bagermester Hans Pedersen (død 1949) og hustru Kristine f. Hansen (død 1952).

Lærereks. (Vordingborg) 1933; student (Kursus til studenter-eks., Skindergade) 1934; mag. art. (psykologi) 1944; lærer ved Karise kost- og realskole 1934-36; derefter ansat ved Frdbg. skolevæsen, tjenstg. på skolepsykologisk kontor 1942, viceskoleinsp. 1951, ledende skolepsykolog 1953; lærer ved Kbhs universitet 1945-59; professor i pædagogik ved Danmarks lærerhøjskole 1959, højskolens prorektor 1963-64, rektor 1964.

Medl. af bestyrelsen for Det pædagogiske Selskab 1948-52 og for Foreningen af Skolepsykologer og Konsulenter for Særundervisning 1957-59 (formand 1958-59); medl. af arbejdsudvalget for Udvalget for skolepsykologiske undersøgelser 1948-54; censor i pædagogik ved lærereks. 1950-58; medl. af bestyrelsen for Vordingborg seminarium 1959-61, af planlægningsrådet for de højere uddannelser 1965, af seminarierådet 1966, af folkeskolens læseplansudvalg 1969; formand for bestyrelsen for faglærereks. 1965; medl. af en række ministerielle udvalg. Studieophold ved University of London Institute of Education i 1961.

Har skrevet: Intelligensforskningens begyndelse. Alfred Binet. Psykologiske Studier 1 (1945); Intelligensforskning og intelligensprøver (3. udg., 3. opl. 1970); afhandlinger og artikler om psykologiske og pædagogiske emner i en række faglige tidsskrifter og værker. Adresse: Ved Renden 35,2860 Søborg.

TORSSELL Kurt professor,fil.dr.;f. 17/10 1926 iOvertorneå, Sverige; søn af postmester Carl Frederik Petersson (død 1959) og hustru Gerda f. Torsseil (død 1961); gift 29/7 1961 m. Magda T, f. 7/4 1921 i Mo, Sverige, datter af rigsdagsmand Jonas Svedberg (død 1954) og hustru Klara f. Karlsson (død 1954).

Ingeniøreks. (Norrköpings tekn. gymn.) 1946; fil. kand. 1950, fil. lie. 1951 og fil. dr. 1957 fra Stockholms universitet; studier ved universitetet i Tübingen 1952-53. Research associate. Delaware University 1957-58, Harvard University 1958-59; forsker ved Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd 1959-60; doceret ved Stockholms universitet 1960-69; professor i kemi ved Århus universitet 1969. Har skrevet en række vidensk. arbejder om organisk kemi. Adresse: Emiliehøj 10,8270 Højbjerg.

TOTTRUP Aage Faurschou civilingeniør; f. 1/1 1923 i Randers; søn af mekaniker Peder Nørgaard Tottrup og hustru Olga Dorthea f. Faurschou (begge døde); gift 16/10 1949 m. Lois Evelyn T, f. 10/12 1926 i Edmonton, Alberta, Canada, datter af grosserer George R Oake og hustru Evelyn Alberta f. Wood.

Cand. polyt 1947; udvandrede til Canada 1948; arbejdede i 9 år som ingeniør inden for den industrielle udvikling i Vest-Canada; grundlagde egen rådg. ingeniørvirksomhed 1957, nu omfattende 6 kontorer i Canada samt i Tokyo og London.

Bestyrelsesmedi. i: Vinto Engineering Ltd., Tottrup Engineering Ltd., Tottrup & Associates Ltd., Oak Hill Boys Ranch, Loal Holdings Ltd., Connaught Mines Ltd., Sixty Mile Mining Co. Ltd., Grouard Seed Processers Ltd., Continental Pollution Control Ltd. Adresse: 15315, Rio Terrace Drive, Edmonton, Alberta,

TOUBRO Søren Kristian direktør, civilingeniør, R.; f. 27/2 1906 i Slagelse: søn af Thorvald Severin Toubro (død 1935) og hustru Mette Margrethe (død 1936); gift 8/11 1931 m.GreteT, f. 7/1 1906, datter af Joseph Maximilian Uhlig (død 1961) og hustru Clara Emilie (død 1955).

Student (Metropolitanskolen) 1924; cand. polyt. 1929; ingeniør hos F L Smidth & Co.. A/S 1929-34; chefing. i Coimbatore Cement Co. 1934-35; adm. direktør i Okha Cement Co. Ltd. 1936-37; adm. direktør i Sind Cement Co. Ltd. 1937-38; medstifter af ingeniørfirmaet Larsen & Toubro Ltd., Bombay 1938; medl. af bestyrelserne for Larsen & Toubro Ltd. og Engineering Construction Corporation Ltd. Begge af Bombay. Dansk konsul i Teheran 1932-34; repræsentant for Dansk Samvirke i Bombay fra 1934; medl. af foreningens bestyrelse fra 1960. Formand for executivkomitéen for the Association of free Dånes i Indien 1944-45. Tildelt Gaiathea-medaljen.

Adresse: »Abernyte«, Kodaikanal, Tamil Nadu, Indien.

TOUGAARD PEDERSEN Th. professor; f. 4/5 1924 i Kistrup; søn af boelsmand Hans Pedersen (død 1951) og hustru Margrethe f. Tougaard (død 1949); gift 28/8 1954 m. Mona T.P., f. 25/9 1931 i Kbh, datter af søløjtnant Vigand Holm (død 1961) og hustru Eleonora f. Larsen. Uddannet ved praktisk landbrug; landbrugsskoleophold; præliminæreks. 1940; agronom 1951 ; amanuensis ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1951; student (Ahm's kursus) 1955; M. Se. i agricultural engineering efter ophold ved Michigan State University 1957-59; lektor i teknisk forsøgs-metodik ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1965, professor i landbrugsmaskiner smstds 1967. Medl. af statens redskabsudvalg fra 1967. Har skrevet: The effect of conditioning and physical environment on the field drying of alfalfa (M. Se. afhandl. 1959); Vandindholdets og rumvægtens variation i mejetær-skemoden byg og havre (1960); Elektrisk kraftoverføring til markgående landbrugsmaskiner (1961); Forskellige høstmetoders indvirkning på tørringshastighed i lucernehø (1962); Effektbehov ved mejetærskning af korn (1963); Kronkernens slagstyrke - slaglemøllens effektbehov (1966); Vejledning i forsøgsanlægning og rapportskrivning (1967). Adresse: Ved Bellahøj 1,2700 Brønshøj.

TOVBORG JENSEN Aksel professor, dr. phil., RL; f. 8/2 1911 i Gudum sogn ved Lemvig; søn af gårdejer Kristen Tovborg Jensen (død 1920, se Blå Bog 1920) og hustru Ane Marie f. Bjerre (død 1942); ugift.

Student (Statens og hovedstadskommunernes kursus) 1929; cand. polyt. 1934; studieophold ved universiteterne i Manchester, Edinburgh og Uppsala; assistent ved Landbohøjskolens kemiske laboratorium 1934; amanuensis smstds 1943; tili, lektor i kemi ved Danmarks tandlægehøjskole 1946-49; dr. phil. 1948; professor i kemi ved Landbohøjskolen 1949. Bestyrer af dens kemiske laboratorium fra 1949 til funktionens afskaffelse 1969.

Formand for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjenestemænd ved de højere Læreanstalter 1945-46; medl. af Provisional International Crystallographic Committee 1946-48 og af den internationale krystallografunions eksekutivkomité 1954-57; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1952, formand for selskabets kassekommission 1964; medl. af Carlsbergfondets direktion samt af bestyrelsen for Carlsbergfondets biologiske Institut 1956-72; formand for Carlsberg Laboratoriums bestyrelse 1960-72; medl. af bestyrelsen for De forenede Bryggerier A/S 1970-72; medl. af bestyrelsen for Knud Sands legat 1969; medl. af den naturvidensk. kommission for statens almindelige videnskabs-fond 1952-60, af samarbejdsudvalget for naturvidenskaberne 1967-69, af atomenergikommissionen 1968; medl. af Kungl. Vetenskaps Societeten, Uppsala 1958 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1959.

Har skrevet: Krystallinske Salthydrater, En Oversigt (disp., 1948) afhandlinger i danske og udenl.. vidensk. tidsskrifter, især om uorganisk-kemiske problemer, behandlet med røntgenkrystallografiske metoder. Adresse: Bjerregårdsv. 11,2500 Valby.

TOYBERG-FRANDZEN Harry ambassador, KL, Chr X Kr.E.M.p.p.;f.5/3 1906;gift.

Søofficer 1929-39; kaptajnløjtn.; civiling.; i Persien (A/S Kampsax) 1939-41; i allieret krigstjeneste 1941-46, Lt-Colo-ncl. Royal Engineers. Asst. Director Transportation, britiskindiske arme; i udenrigstjenesten fra 1946; dansk handelsrådgiver i Indien og Pakistan 1947; gesandt i Indien 1950; tili, akkrediteret i Indonesien og på Ceylon 1953; kontorchef i udenrigsministeriet 1956. chef for erhvervskontoret; ambassadør i Buenos Aires 1960, i Asuncion, Montevideo og Santiago de Chile 1965 (gesandt i disse lande 1960-65); ambassadør i Ankara 1965; uden fornr. 1970; afsked fra udenrigstjenestens, å. Medl. af Dansk Ingeniørforening.

TRAMPE Christian greve, oberst, K.DM., HTH.p.p.; f. 4/1 1891 i Brædstrup; søn af postmester, greve C Trampe (død 1907) og hustru Ingebjørg Aurora f. Sveinbjörnson (død 1934); gift 14/2 1919 m. Isolde Stephanie T., f. 3/6 1897 i Berlin, datter af oberstløjtnant E Troost (død 1910) og hustru Stephanie f. Twilde.

Student (Sorø) 1909; premierløjtn. 1912; kaptajn 1924; oberstløjtn. og chef for 10. batl. 1935; oberst 1943; chef for 7. regiment 1945; kommandant og udskrivningschef på Bornholm samt chef for Bornholms værn 1949; tili, chef for region VII 1952; i nr. af res. og til rådighed for vestre landsdelskommando 1954; afsked 1956. Udenl. orden: N.St.O.22. Adresse: Lumbyesv. 6, Blok V, 7000 Fredericia.

TRAMPE Karl Christian greve, hofchef, kammerherre, SK., Fr.IX M.T.p.p.; f. 25/5 1924 i Odense; søn af oberst, greve Christian Trampe (se denne); gift 26/4 1952 m. Johanne Marie T., f. 10/6 1929 i Viborg, datter af fh. stabslæge Lauritz C Tarp (se denne).

Student 1943; søløjtn. 1948; kaptajnløjtn. 1953; adjutant hos chefen for søværnet 1954-57; orlogskapt. 1960; adjutant hos kong Frederik IX 1961; ceremonimester ved kong Frederik IX's hof 1963: hofmarskal 1968. Hofchef hos Hds. M. dronning Ingrid 1972. Medl. af bestyrelsen for Kong Frederik IX's hjem, for Dronning Ingrid's hjem, for Dronningens Centralkomité af 1914, for Levison jr. A/S, G Schou og Co. A/S, Nordisk Factoring A/S, Dansk Kapitalanlæg A/S, m. fl. Formand for Foreningen til udgivelse af Danmarks Adels Aarbog. Medl. af direktionen for Det kgl. Vajsenhus. Administrator for den selvejende fond »Jagtejendommen i Trend Skov«.

Udenl. ordner: B.K.I.; B.L.2.; Br.S.M.F.M.; F.Æ.L.3.; Gr.G.1.3.;

Gr.Ph.2.; I.F.I.; It.F.1.; P.St.Gr.21.; S.Kr.3.; Stb.V.5.; Tun.R.O.3.;

Æt.S.l.;Ø.Æ.F.22.

Adresse: Toftholm Allé 11,2900 Hellerup.

TRAMSEN Helge stabslæge, R1.; HTS.p.p.; f. 30/8 1910 i Kbh; søn af tømmerhandler Andreas Tramsen (død 1932) og hustru, kommunelærerinde Helga T. f. Henriksen (død 1933); gift 27/11 1971 m. Alice M Lind, f. 31/7 1925 i Kalundborg. Student (Vestre borgerdydskole) 1929; med. eks. 1936; reservelæge i søværnet s. å.; atm. hospitalsuddannelse 1937-40; prosektor og vidensk. assistent ved retsmedicinsk institut 1941-44 (herunder medl. af den internationale vidensk. kommission 1943 til undersøgelse af Katyndrabene); reservekirurg ved Kbhs militærhospital 1944 og 1945-47; 1. assistent ved Kbhs kommunehospital, kirurg, poliklinik 1945; overlæge i søværnet 1947; stabslæge i forsvarets lægekorps 1959-73; i nr. i res. 1974. Hospitalschef på hospitalsskibet Jutlandia i Korea 1953; korpslæge ved Kbhs brandvæsen 1955-70; prakt. læge ved kbhvnske sygekasser 1947; lærer ved Danmarks højskole for legemsøvelser; tillidslæge for Arbejdernes Samariterforbund 1940; personalelæge ved A/S De forenede Vagtselskaber 1966.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1936-46; formand for Danske militærlægers organisation 1953-68, for Danske bedriftslægers organisation 1955 og for Dansk Militærmedicinsk Selskab 1965-69; censor ved Den alm. danske Lægeforenings massagekursus fra 1941; medl. af Dansk Røde Kors' førstehjælpskomité 1954. Har skrevet: Første hjælp (arbejdersamariternes lærebog 1940, 4 udgaver); Ungdommens førstehjælp (1956); medforfatter af værket Arbejderbeskyttelsen og samaritergerning i Danmark og Lægebog for søfarende; diverse lægevidensk. tidsskriftartikler.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordner: F.M.Ma.3.; F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M.;

Koreanske Presidential Ribbon; Verdienstkreuz Österreicher

Feuerwehr.

Adresse: F F Ulriks G. 18,2100 Kbh 0.

Sommerbolig: Møllegården. Holløse Strandv. 75, Holløselund.

TRANEKJÆR RASMUSSEN Edgar professor, R'.; f. 21/7 1900 i Charlottenlund; søn af sognefoged, handelsgartner Albert Rasmussen (død 1937) og hustru Nicoline f. Tranekjær (død 1951); gift 11/12 1954 m. operationssygeplejerske ElseT. R., f. 18/10 1918 i Århus, datter af redaktionssekretær A J Worsøe-Andersen (død 1941) og hustru Ellen f. Skjødsholm (død 1972) (gift 1933 m. arkitekt Povl Stegmann (død 1944, se Blå Bog 1943).

Student (Ordrup gymn.) 1919; univ.s guldmed. 1928; mag. scient, (matematik) 1930; studieophold ved Sorbonne 1935-36; assistent ved Kbhs universitets psykologiske laboratorium 1936, docent i anvendt psykologi 1939, professor 1946, bestyrer smstds 1951-70, professor i almen psykologi 1953-70. Dekan for det filosofiske fakultet 1949-51. Har siden 1970 virket som vikar i et lektorat i alm. psykologi ved Kbhs universitet. Lærer i psykologi ved Danmarks lærerhøjskole 1945-63 og lærer i pædagogisk psykologi ved pædagogicum 1945-73.

Har s. m. prof. Edgar Rubin udformet det psykologiske studium, der begyndte 1944, og senere med støtte fra Rockefeller Foundation oprettet Universitetets Børnepsykologiske Klinik (U.B.K.) som kort efter blev overtaget af staten. Medl. af forsvarsmin.s udvalg til behandl, af militærpsykologiske spørgsmål 1948 og 1951-61 bestyrer af de psykologiske prøver for aspiranter til det danske flyvevåben; medl. af undervisningsmin.s udvalg vedr. oprettelsen af et pædagogisk forskningsinstitut 1950. Næstformand for Selskabet for Filosofi og Psykologi; vicepræsident for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1951-72; medl. af Executive Committee for International Union of Scientific Psychology 1951-58, vicepræsident 1954-58: medl. af det faglige råd ved Danmarks pædagogiske institut fra 1954; bestyrelsesmedl. i L'Association Internationale de Psychologie Appliquée fra 1958; medl. af undervisningsmin.s udvalg til ændring af pædagogicum 1960; præsident for 14. Internationale Kongres for anvendt psykologi 1961.

Har skrevet: Virkelighed og beskrivelse (Nordisk sommeruniversitet, 1955); Psykologi og livsanskuelse (i: K O Christiansen & F From (red.)): Dagliglivet psykologi (1955); Bevidsthedsliv og erkendelse (1956); Dynamisk psykologi og dens grundlag (1960) samt afhandlinger om matematiske, erkendelsesteoretiske, psykologiske og pædagogiske emner. Blandt disse den principielt mere vidtrækkende afhandling: On the Concepts »Being Conscious of Something« and »That of Which One is Conscious«. In Honorem Kai von Fiandt Sexagenarii, Helsinki 1969.

Medl. af redaktionskomiteen for Scandinavian Journal of Psychology og for Journal of Phenomcnological Psychology fra 1970.

Modtog 1972Spies-hædersgaven: Livsglædens Pris. Adresse: Skovtoftebakken 13, Sorgenfri, 2830 Virum. Sommerbolig: Tjærehuset. Jomfrustien 12. Femmøller Strand. 8400 Ebeltoft.

TRAUELSEN Svend Aage Hyldgaard regionsleder, oberst, R'.,FHT., Hjv.Ft.p.p.; f. 22/9 1915 i Kbh; søn af sognepræst Chr. G Traulsen (død 1951) og hustru Louise f. Poulsen (død 1961); gift 26/12 1948 m. Esther T.. f. 14/8 1917 i Gørding. datter af isenkræmmer Jens Pugflod Nielsen og hustru Elvira f. Pedersen (død 1963).

Student (Ålborg katedralskole) 1935; afgangseks. fra hærens officersskole 1941; gennemgået generalstabsklassen 1948-49; i to perioder forrettet tjeneste ved vestre landsdelskommando; chef for den dansk-norske batl- i Gaza 1959-60; stabschef ved hjemmeværnet 1961-65; chef for hjemmeværnsregion VI fra 1965; oberst 1967.

Formand for Foreningen af Hjemmeværnets faste Officerer fra 1968.

Udenl. ordner: N.St.O.3'.; Sv.Hjv.Ft.2.; Sv.Hjv.M.1.; UN EF. Adresse: Sophus SchandorphsV. 10.2800 Kgs. Lyngby.

TRAUTMANN Erik direktør; f. 17/11 1931 i Kbh; søn af sekretær Conrad Trautmann (død 1941) og hustru Mary f. Jensen; gift 21/3 1959 ni. Birte Karen T.. f. 30/1 1940 i Kbh, datter af afdelingsleder Kaj Krebs og hustru Karen f. Sørensen (død 1970).

Student (Sorø) 1950; ansat hos firmaet Schaub & Co. Kødbyen, Kbh 1950-55, hos Danish Bacon Company, London 1955-56, adm. direktør for dettes datterselskab Delcomyn Ltd. 1956-63; associated direktør i Danish Bacon Company 1963-68 og leder af importselskabet 1969-70; adm. direktør for Danish Bacon Company og associerede datterselskaber fra 1970. Medl. af bestyrelsen for Danish Bacon Company fra 1968, næstformand fra 1971. Næstformand for bestyrelsen for The London and National Provision Exchange Ltd. 1972-73, formand fra 1973.

Adresse: Birchwood House, Icklingham Rd., Cobham, Surrey,

England.

TRAUTMANN Ernst redaktør, afdelingschef ved Danmarks radio; f. 9/7 1926 i Horsens; søn af overtrykker Herman Trautmann og hustru Marie f. Poulsen; gift 4/7 1953 m. Inge T., f. 11/5 i Stubbekøbing, datter af snedker Aage Thomsen og hustru Anna f. Jensen.

Udlært som typograf 1948; journalistkursus ved Århus universitet 1953; ophold på Højskolen ved Sønderborg 1954. Roskilde højskole 1956. Redaktør ved dagbladet Ny Dag i Stubbekøbing 1956; telegramredaktør ved dagbladet Aktuelt 1958, radio- og TV-medarbejder 1959, herunder redaktør af bladets ugetillæg for radio og TV, redaktionssekr. 1962; ved Danmarks radio 1962 som pressesekr. og souschef for presse-, udlands- og kortbølgeafd., chef for afdelingen 1966. Medl. af bestyrelsen for Børnenes Kontor 1966. Adresse: Rådmand Billes V. 78,2610 Rødovre.

TRAUTNER Kjæld overkirurg, dr. med.; f. 1/2 1909 i Hellerup; søn af sognepræst, magister Holger Trautner (død 1930) og hustru, tandlæge Dagmar T., f. Sørensen (død 1963); gift 15/5 1932 m. Inger Nicoline T., f. 22/11 1906, datter af isenkræmmer Marius Seier Petersen (død 1931) og hustru Anna f. Valentin.

Student (Birkerød) 1927; med. eks. 1934; uddannelse ved provinssygehuse (Holstebro, Herning, Nykøbing F.) 1934-39; ved Kbhs hospitalsvæsen siden 1939, fra 1956 overkirurg ved Sundby hospital; dr. med. 1947;specialistanerk. i kirurgi 1949, i urologi 1951; studierejse (urologi) til USA 1951-52; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1946-52; natvisitator ved Kbhs kommunehospital 1946-48; vikarierende læge ved Det kgl. Teater 1946, lægelig konsulent ved balletten 1952. Censor i fysiologi ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1955.

Medl. af Foreningen af yngre Lægers lønregulativudvalg 1946-55, af foreningens repræsentantskab 1950-55; formand for Foreningen af kommunale Overlæger i Kbh 1958, for Dansk Urologisk Forening 1966-70; korresp. medl. af Svensk kirurgisk Forening.

Har skrevet: Aabne Senelæsioner (disp., 1947) samt forsk, arbejder over kirurg, emner, spec. inden for urologien. Adresse: Sundby hospital, Italiensv. 1,2300 Kbh S. Sommerbolig: Kagerupgaard,4430 Knabstrup.

TREDE Yngve komponist, cembalist, professor; f. 17/12 1933 i Völksen (Kr. Springe), Tyskland; søn af dr. Hilmar Trede (død 1947) og hustru Ursula f. Franz; gift 17/12 1963 m. Signe T., f. 28/6 1929 i Hamborg, datter af forfatter og orgelkonstruktør Hans Henny Jahnn (død 1959) og hustru Eleonore f. Philips (død 1970).

Undervisning i cembalo- og klaverspil samt komposition fra 1942 (komposition bl.a. hos Harald Gcnzmer); studium ved Staatliche Hochschule für Musik i Hamborg fra 1950, hovedfag: klaver, orkesterledelsc, komposition og musikteori (bl.a. hos Hans Poser og Ernst G Klussmann), afgangseks. 1960; underviste i musikteori ved samme læreanstalt 1958-66. Uropførelse af Koncert for orgel og orkester. Berlin 1957, af 1. symfoni, Hamborg 1960. Studieophold i Rom 1961. Bosat i Danmark siden 1966; dansk statsborger fra 1970; lærer i musikteori ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1966, docent 1968, professor fra 1973. Till. virket som cembalist og pianist.

Medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske musikkonservatoriums lærerforening fra 1970, for Det Unge Tonekunstnerselskab fra 1972.

Kompositioner: Teater: secnemusik til Neuer Lübeker Totentanz (1954, opf. i Hamborg); balletten Variationer (uropført i Stuttgart 1963). Orkester: bl.a. Koncert for orgel og orkester, 2 symfonier (1959 og 1967); orkesterstykke »1970«; 2 kammerkoncerter (»Søllerødkoncerter«). Kammermusik: bl. a. blæserkvintet, 2 strygekvartetter, strygetrio (1968); Trio Mobile (1973). Orgel: bl. a. fantasier, sonater, Toccata concertante (1961). Klaver: bl. a. 2 sonater, Mouvement (1970): Det sorte spejl (1972). Adresse: Hartmannsv. 14,2690 Karlslunde. Sommerbolig: Granly. Krogholmsvej, 3770 Allinge.

TRESCHOW Cecil dr. agro., R.; f. 8/7 1902 i Kbh; søn af redaktør Hans Treschow (død 1917) og hustru Ellen f. Nyholm (død 1961); gift 12/4 1930 m. Erna T., f. 16/6 1905 i Randers, datter af snedkermester Jens Nellemann og hustru Karen f. Gjesing.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1920; forstkand. 1926; dr. agro. (Nutrition of the cultivated mushroøm) 1944; underdir. ved Løvens kemiske Fabrik 1947, direktør 1949, førstedir. smstds samt adm. direktør for Løvens kemiske Fabriks Handelsakts. 1954-69 og Produktionsakts. 1962-69. Formand for Foreningen af danske Medicinalfabrikker 1954-65; medl. af bestyrelsen for Løvens kemiske Fabriks Handelsakts. 1955 og Produktionsakts. 1962.

Adresse: Lollikgaard.2840 Holte.

TRESCHOW Chr. kammerherre, hofjægermester, R.; f. 27/12 1897 på Orelund; søn af hofjægermester Frederik Treschow (død 1948. se Blå Bog 1948) og hustru Olga f. Uhlendorff (død 1965); gift 18/1 1923 m. Ellen T., f. 29/9 1899 i Kbh, datter af grosserer, vekselerer, ornitolog E Th. Lehn Schiøler (død 1929. se Blå Bog 1929) og hustru Ellen Dorothea f. Plum (død 1921).

Student (Stenhus) 1915; cand. phil. 1916; 1. del af statsvidensk. eks. 1918; landvæsenselev 1918-21; attaché ved den danske legation i Paris 1921-22; ejer af Orelund 1922-70; besidder af Det Treschow-Torbenfeldtske fideikommis fra 1952. Bestyrer af Det Treschowske legatfideikommis, af de Treschowske stiftelser og af Frk. G og Fru H Ryan's legater; medl. af bestyrelsen for Holbæk Amts økonomiske Selskab 1938-60. Adresse: Orelund. 440 Mørkøv.

TRIER Adam afdelingschef; f. 16/8 1928 i Kbh; søn af kontorchef, cand. jur. Steffen Trier og hustru Grete f. Halgreen (død 1972); gift m. Licencié es Lettres Claire T., f. 3/8 1930 i Metz, Frankrig, datter af Ingenieur Conseil Hervé Petit-Dutaillis og hustru Geneviève f. jouguet. Student 1946; cand. jur. 1951;sagførerfuldm. 1952-59; advokat med moderet for landsret 1959 (depon.). Sekretæraspirant i arbejds- og socialministerierne 1953, sekretær 1956, leder af socialministeriets dagpengesckretariat 1969, kontorchef i arbejds- og socialministeriernes institutioner 1971, afdelingschef i sikringsstyrelsen 1972.

Formand for udvalget for den sociale pensionsfond 1971; medl. af landsarbejdsnævnet 1971 ; medl. af den administrative EF-kommission for vandrende lønmodtageres sociale sikring 1973. Adresse: Møllevang 2,3400 Hillerød.

TRIER Finn direktør; f. 7/7 1910 på Frdbg.; søn af direktør Sven Trier (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Bergliot f. Moe (død 1969); gift 4/11 1944 m. Annelise T., f. 17/10 1918 i Kbh, datter af grosserer Edgar Levin (død 1967) og hustru Merry f. Gerhardt (død 1972).

Student (Sortedam gymn.) 1928; cand. jur. 1935; fg. sekretær i justitsmin. s. å., politifuldm., dommerfuldm. Forretningsfører (direktør) for Arbejdernes Andels-Boligforening 1938. Administrativ revisor på flygtningekontoret i Stockholm 1943-45. Medl. af bestyrelsen for: A/S Bolind 1947, Boligselskabernes Landsforening 1960. formand 1963-72, Landsforeningen frie Børnehaver og Fritidshjem 1961, Kooperativ Byggeindustri 1963, Byggeriets Realkreditfond 1964, Boligselskabernes Garantifond 1965-72 (formand). Boligselskabernes Landsbyggefond 1967-72 (formand): medl. af bestyrelsen for Hockcyklubben Orient 1934-36,1938-44 og 1947-71 og Dansk Hockey

Unions amatør- og ordensudvalg.

Tildelt Byggecentrums produktivitetspris 1966.

Adresse: Høje Skodsborgv. 16,2942 Skodsborg.

TRIER Mogens amtslæge, dr. med., R.; f. 18/7 1909 i Kbh; søn af læge Harald Trier (død 1922) og hustru Olga f. Larsen (død 1920); gift 31/71935 m. Inger T., f. 2/6 1914 på Frdbg., datter af arkitekt Alfr. Cock-Clausen (se denne).

Student (Rungsted) 1927; med. eks. 1934; ansat ved kbhvnske hospitaler 1935-43; klinisk assistent ved rigshospitalet, med. afd. B 1936-39; reservelæge ved Frederiksborg amts centralsygehus, med afd. 1943-47; ansat ved centrallazarettet i Kristianstad, Sverige 1943-45; læge ved den danske brigade i Sverige 1944-45; reservelæge ved rigshospitalet, med. afd. B 1947-48; embedslægeeks. 1942; dr. med. 1943; specialistanerk. i med. sygd. og klinisk kemi og laboratorieteknik 1947 og i hjertesygd. 1948; amtslæge i Ribe amtslægekreds og kredslæge i Ribe lægekreds 1948-56; med. konsulent ved amtssygehuset i Varde 1950-55 og ved amtssygehuset i Ribe 1949-56; konsulent ved mødrehjælpsinstitutionen for Ribe og Ringkøbing amter 1953-56; amtslæge i Odense amtslægekreds og kredslæge i Odense lægekreds 1956, amtslæge i Fyns amtslægekreds 1970; arbcjdslæge for Fyn 1956; lektor i retsmedicin ved Odense universitet 1972. Har skrevet: Kliniske undersøgelser over det menneskelige legemes elektriske ledningsevne ved sygdomme i skjoldbruskkirtlen (disp. 1943) samt en del andre lægevidensk. arbejder i danske og udenl. tidsskrifter. Adresse: Nørreg. 69,5000 Odense.

TRIER Svend generallæge; f. 23/10 1923 i Kbh; søn af læge Hjalmar Trier og hustru Hansine f. Hansen (død 1957); gift 3/10 1952 m. Esther T., f. 31/3 1923 i Skjern, datter af gårdejer Hans Christian Rahbæk (død 1926) og hustru Maren f. Pedersen (død 1947).

Student (Østre borgerdydskole) 1942; med. eks. 1950; hospitalsuddannelse, bl. a. ved Vejle og Herning centralsygehuse og Århus kommunehospital 1950-60; embedslægeeks. 1958; speciallægeanerk. i intern medicin 1959. Menig i den danske brigade i Sverige 1944-45; reservelæge i hæren 1952. overlæge 1959, midlertidig stabslæge II u. tjeneste i Congo 1960. stabslægc I 1973. generallæge (forsvarskommandolæge) 1973. Studieophold i München (militærmedicin) 1962. Prakt. speciallæge i Randers 1962-72.

Medl. af repræsentantskabet for Den alm. danske lægeforening 1954-60 og 1965-73, af bestyrelsen for Foreningen af yngre læger 1959-60, for Danske interne medicineres organisation 1961-71, for Randers lægekredsforening 1965-69, for Danske militærlægers organisation 1962-73 (formand 1965-73) og for Forbundet af statstjenestemandsansatte overlæger 1965-73 (formand 1971-73); medl. af Akademikernes Centralorganisations repræsentantskab og tjeneste-mandsudvalg 1972-73. Medl. af indenrigsmin.s regulativudvalg 1971.

Tidsskriftartikler om intern medicin og militærmedicin. Udenl. orden : F.N.T.M. (Congo). Adresse: Dybedalsv. 36,3520 Farum.

TRIER MØRCH Ibi arkitekt; f. 1/8 1910 i Slagelse; datter af hospitalsforvalter Ejvind Mørch (død 1962) og hustru Gudrun f. Trier (død 1956).

Uddannet som bygningsarkitekt ved kunstakademiet i Kbh, afgang 1944; på arkitekttegnestue i Stockholm 1937-40; lærer på guldsmedehøjskolen 1951-53-, lærer ved kunstakademiets arkitektskole (afd. for industriel formgivning) 1956-64; egen arkitektvirksomhed fra 1964 med industriel formgivning og udstillingsvirksomhed som speciale. Væsentligste udstillinger: Nutidige skandinaviske smykker. Göteborg 1964; Moderne Dansk Sølv, Paris 1965; Æg, Kunstindustrimuseet i Kbh 1967; Moderne Danske Bogbind, Paris 1968; Nutidig Dansk Brugskunst, Moskva 1970; H C Andersen og Frankrig, Paris 1971. Rpræsenteret med sølvarbejder på Museum of Modern Art i New York og på Kunstindustrimuseet i Kbh. Har skrevet faglige artikler og anmeldelser siden 1957 bl. a. i tidskrifterne Dansk Kunsthaandværk og Form, Sverige, samt bogen: Senge (1972).

Adresse: Nyhavn 37.1051 Kbh K.

Sommerbolig: Møllebjærg, Tuse Næs, 4531 Mårsø.

TRIER PEDERSEN Poul; 9/12 1921 i Nakskov; søn af købmand Ernst Pedersen (død 1956) og hustru Mary f. Svendsen ; gift 15/10 1943 m. Sara T.P. f. Epelmann, f. 23/8 1923 i Kbh.

Handelsuddannet 1936-39; i søværnets intendantur 1939-46: student (Akademisk kursus) 1943; ansat i Landsforeningen Dansk Arbejde 1948-52; cand. polit. 1952; i udenrigsministeriets pressebureau 1952-53, ved Dagens Nyheder 1953-57; redaktør af Arbejdsgiveren 1957-61 ; free lance ved Danmarks radio (TV) 1961-64; redaktør ved TV-aktualitetsafd. 1964. redaktionschef v. TV-avisen ved starten i 1965; Unesco-rådgiver for tyrkisk TV i 1970; free lance siden 1970. Har skrevet: Ungarns Frihedskamp (1956); Moskoviade (1961); Europa ABC (s. m. Mogens Korst, 1962); redaktør af »TV - tør vi?« (1964); Aktier gi'r adgang (1971). Redigeret og medvirket i TV-serierne: Krydsild, Kvinden i mandssamfundet. Duel, Ekko, Tema, I søndagstøjet, Ugens Ekko, Synspunkt, TV på jobbet, Tur-retur. Skrevet og instrueret debatfilmene Som brødre vi dele og Løsladt, TV-spillet Vi ku være smukke fugle.

Tildelt Cavling-prisen 1964, Fjernseerforbundets TV-pris 1967 og Zeuthens mindelegat 1971. Adresse: Abjergv. 41,2720 Vanløse.

TROCK Paula væverske, fabrikant, R.; f. 10/2 1889; datter af fabrikant PHG Trock, Kragerupgaard (død 1920) og hustru Elina f. Sunckenberg(død 1937).

Uddannelse: Dansk Husflidsselskabs kursus 1924-26, i Sverige 1926-27, Tavastehus i Finland 1927-28. Oprettede væveskolen Askovhus 1928 og væveværkstedet 1930; fra 1930 samarbejde m. Henny Baumann. Begge virksomheder flyttedes i 1934 fra Askov til Sønderborg; væveskolen fortsatte u. navnet Askovhus, medens væveværkstedet kaldtes Troba; virksomheden udvidedes i 1938 med en afd. for uddannelse af dameskræddere; u. besættelsen blev virksomhedens bygninger beslaglagt; startede Spindegården i Askov 1948, leder af denne til 1969. Begyndte i 1968. i samarbejde med Dansk Fåreavl, et studieforsknings- og forsøgsarbejde med dansk uld og danske fåreracer og dansk landsbevarelse. Medl. af Kunstnersamfundet 1969. Studierejser: England og Finland 1946-48, Wales og Italien 1954 og 1955.

Repræsenteret med textiler på museer i Danmark, Trond-hjem, Schweiz og USA samt i formynderskabsrådets sal i FN's hovedkvarter i New York.

Tildelt Købestævnets årsmedalje 1930. Grand prix, Bruxelles 1935, Grand prix, æres- og gulddiplom. Paris 1937, Gulddiplomer på Triennalen i 1954 og 1957 og guldmed. 1960, grosserer L F Foghts ærespris 1958. hæderspris fra L Zeuthens mindelegat 1963, Carlsbergs Mindelegat for Brygger J C Jacobsen 1966, legat fra C L Davids fond 1968, L F Foghts legat 1969, legat fra Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond 1970 mil.

TROCK-JANSEN Ole direktør; f. 30/6 1923 i Ålsgårde; søn af overassistent Knud Trock-jansen (død 1965) og hustru Ulla f. Foss: gift 29/9 1966 m. Lise T-J. (se Blå Bog 1966: hofdame Lise Qvistgaard), f. 29/3 1933 på Frdbg., datter af admiral, fh. forsvarschef E J C Qvistgaard (se denne).

Realeks. (Østersøgades gymn.) 1941; udlært som typograf i Kbh; dimittend fra Grafiska Institutet i Stockholm 1946: studieophold i England og USA 1949-51 og ansat i grafisk firma i USA 1953-61. Direktionssekr. i J H Schultz A/S 1961, tekn. direktør 1963. adm. direktør 1967; tili. adm. direktør for O C Olsen Bogtrykkeri A/S og Guld Filmsats A/S 1968 og direktør for det litografiske firma J Chr. Sørensen & Co. A/S 1973 samt for Folketingstrykkeriet. Medl. af bestyrelsen for J H Schultz A/S, O C Olsen Bogtrykkeri A/S. Guld Filmsats A/S og J Chr. Sørensen & Co. A/S. .

Adresse: Strandv. 318.2930 Klampenborg^

Sommerbolig: Nordre Strandv. 252,3140 Ålsgårde og Søhale,

8766 Norrc Snede.

TROELS-SMITH Axel oberstløjtnant, R., Fr. IXM.T. HTH.p.p.; f. 7/8 1912 i Kbh; søn af oberstloitnant T F P Troels-Smith (dod 1948. se Blå Bog 1947) og hustru Ellen f. Marstrand (død 1967); gift 5/10 1940 m. Elsebeth T-S., f. 7/4

1917 på Frdbg., datter af fabrikejer Gotfred Blom (se denne). Student (Frdbg. gymn.) 1932; løjtnant af res. ved gardehusarregimentet 1939; premierløjtn. 1940; uddannet i Sverige ved Kungl. Skaraborgs panserregiment 1944-45; kaptajnløjtn. 1946; eskadronchef ved gardehusarregimentet 1947-49: ritmester 1949; motorsagkyndig 1951; adjudant hos H. M. kongen 1951-54; forsat til forsyningstropperne 1954 og ansat ved generalinspektøren for forsyningstroppernes stab 1955-58, ved motorskolen 1958-67; oberstløjtn. af res. i hæren 1969.

Danmarksmester i ridebanespringning 1955. Dansk Rideforbunds Championat i ridebanespringning 1955. Medl. af bestyrelsen for ETS Wine Agency, Ltd. A/S; kommitteret i Erik Troels-Smith A/S; formand i bestyrelsen forA/SSeva.A/SØstam.fl. Udenl. ordner: N.O.H.4.; S.Sv.31. Adresse: Lindorffs Allé 4,2900 Hellerup.

TROELS-SMITH J overinspektør, lektor, dr. phil.; 7/6 1916 i Viborg; søn af kaptajn, dommerfuldmægtig, cand. jur. F Troels-Smith (død 1940) og hustru Ida f. Heiberg (død 1961); gift 9/2 1940 m. Marianne T-S., f. 3/12 1912 i Jakobshavn, Grønland, datter af fanger, udstedsbestyrer, landsrådsmedlem Johan Gundel (død 1941 ) og hustru Eva f. Noahsen (død 1920). Student (Herlufsholm) 1934; mag- scient, (geologi) 1943: dr. phil. 1955; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse 1938; afdelingsgeolog smstds og leder af Nationalmuseets moselaboratorium 1944; overinsp. ved Nationalmuseet og leder af museets 8. afd. (naturvidensk. afd.) 1956; lektor i mosegeologi ved Kbhs universitet 1962; undersøgelsesrejser i Grønland, Norge, Sverige, Polen og Schweiz; leder af de geologisk-pollenanalytiske undersøgelser for komiteen for undersøgelse af danske køkkenmøddinger 1940-52. Medl. af komiteen for kulstof-14-datering fra 1950 og af Videnskabernes Selskab fra 1961; formand for Dansk Geologisk Forening 1963-65; korresp. medl. af Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte fra 1951 ; medl. af folgende komiteer nedsat af Videnskabernes Selskab; nationalkomiteen for Internat. Union of Geological Sciences 1961, nationalkomiteen for Internat. Association for Quaternary Research (INQUA) 1968, kommissionen til udforskning af landbrugsredskabernes og agerstrukturernes historie 1966 og kommissionen til sikring af forskningsarealer 1968. Har bortset fra Pollenanalytische Untersuchungen zu einigen schweizerischen Pfahlbauproblemen (disp., 1954) skrevet en række afhandlinger og artikler siden 1937. Adresse: Grønnemose Allé 103,2860 Søborg.

TROELS-SMITH Viggo direktør, R., Chr.XFr.M.p.p.; f. 6/7 1916 i Kbh; søn af oberstløjtnant T F P Troels-Smith (død 1948, se Blå Bog 1947) og hustru Ellen f. Marstrand (død 1967); gift 17/12 1948 m. Vibeke T-S., f. 26/12 1920 ! Kbh, datter af fabrikant Erik Bendixen og hustru Inger f. Axelholm (død 1960).

På Købmandsskolen i Kbh 1937-38, Den danske Købmandsskole i London 1938; ansat i International Business Machines Corporation, New York 1939-43; i den amerikanske flåde 1943-46; Special Représentative for IBM Corporation i Skandinavien 1946-50; direktør for IBM A/S, Denmark 1950-52; IBM Special Représentative ved det europæiske hovedkontor, Paris 1952-56; General Manager for Nord-Europa, IBM World Trade Corporation 1956-58; direktør for Marketing for Europa, IBM World Trade Service Corporation, S.A., Paris 1958-60; adm. direktør for IBM A/S, Kbh 1960. Medl. af bestyrelsen for A/S Jens Villadsens Fabriker, A/S Villaco, Milco Export A/S, Chr. Hansen's Laboratorium A/S, Dampskibsselskabet af 1912 A/S, Det Danske Staalvalseværk A/S, Louisiana-Fondet og Stenhus-Fonden; formand for bestyrelsen for IBM A/S, Danmark og Danmark-Amerika Fondet.

Tildelt amerikanske krigsmedaljer for den anden verdenskrig. Udenl. orden: I.F.3. Adresse: Strandv. 373,2950 Vedbæk.

TROELSEN Johannes C dr. phil., FM.2.; f. 22/8 1913 i Århus; søn af gårdejer Anton Troelsen og hustru Elisabeth f. Nielsen (død 1949); gift 1949 m. mag. scient Gudrun T. f. 13/3 i Hellerup, datter af oberst N P Johansen (død 1951, se Blå Bog 1950) og hustru Thyra f.Degenkolw (død 1918).

Student (Sorø) 1931; univ. guldmed. 1937; mag. scient, (zoopalæontologi) s. å.; studeret ved Columbia universitet og Yale universitet; dr. phil. (Yale) 1947; assistent ved Kbhs universitets mineralogiske museum 1937. inspektør smstds 1949, afdelingsleder 1959-60; Grønlands styrelses kontrollør ved flyvebasen Bluie West One 1941-43; Research assistant ved Yale universitet 1944-47; ansat ved Geologicai Survey of Newfoundland 1945 og 1946; deltaget i Grønlandsekspeditioner 1933, 1938, 1939-41, 1944, 1947, 1948-49 og 1950; ekspeditioner til arktisk Canada 1940 og 1952; nordisk docentstipendiat i Lund 1952-53; ansat ved Petröleo Brasileiro (Petrobrås) som palæontolog for Amazondistriktet 1957, laboratoriechef i Maceiô 1964, i Salvador-Bahia 1968. Fra 1961 ejer af Serrado ved Salvador.

Medl. af bestyrelsen for Dansk geologisk Forening 1950-52. formand 1955-57; medl. af Sigma Xi; medl. af International Commission on Stratigraphy; Fellow of The Arctic Institute of North America; Certified Petroleum Geologist (American Association of Petroleum Geologists).

Har skrevet: Geology of the Bonne Bay-Trout River Area, Western Newfoundland (disp., 1947); geologiske afhandlinger, væsentligst om arktiske egne; palæontologiske arbejder. Adresse: Petrobrås-Direx, Av. Frederico Pontes, Salvador-Bahia, Brasilien.

TROENSEGÅRD Harris fh. borgmester, seminarielektor; f. 12/12 1924 i Kragenæs, Birket, Lolland; søn af maskinmester Edvard Jensen (død 1946) og hustru Ellen f. Eliehammer; gift 19/5 1948 m. Bodil T, f. 4/6 1924 i Svanninge, Fåborg, datter af telefonmontør Jens Andersen (død 1955) og hustru Anna f. Larsen (død 1973).

Uddannet på Svendborg statsgymnasium og Skårup statsseminarium; lærer i Slagelse 1946-47. i Vordingborg 1948-58, ved Hjørring seminarium fra 1958. Studieophold i England, Sverige og Norge; studierejser i Tyskland, Holland, Belgien. Byrådsmedl. i Hjørring 1962-66, borgmester 1966-74; formand for skolekommissionen og medl. af amtsskolerådet 1962-70; formand for Vanføres boligselskab, Hjørring studenterkursus og Konservative amts- og byrådsmedlemmer i Nordjylland; medl. af bestyrelsen for Nordjyllands universitetsforening, Nordjyllands erhvervsråd og Praktikledere ved seminarierne, af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse og Sparekassen Nordjyllands tilsynsråd samt af fl. udvalg og kommissioner.

Har skrevet lærebøger i engelsk, samfundslære og gruppearbejdets metodik. Artikler i tidsskrifter og dagspresse. Har endv. produceret udsendelser til fjernsyn og radio om pædagogiske emner; foredrag og instruktionskursus. Adresse: Svanelundsv. 58,9800 Hjørring. Sommerbolig: Dyreborg, 5600 Fåborg.

TROENSEGAARD-HANSEN Erling kirurg; f. 5/2 1904 i Newcastle-on Tyne, England; søn af sognepræst Andreas Troensegaard-Hansen, Graasten (død 1945) og hustru Jenny Cathrine Alma f. Hansen (død 1938); gift 27/1 1945 m. Gwendoline Mary T-H.. f. 19/1 1920 i Mayford, Surrey. England, datter af fh. kostskoleassistent Henry William Woolhouse og hustru Charlotte f. Rance. Skolegang i England og på Sorø kostskole; lægeeks. fra Charing Cross Hospital Médical School 1934; almen praksis og videre uddannelse på Charing Cross Hospital 1934-38; 1. del af kirurg, specialist-eks. 1939; reservelæge i Mansfield 1939-40. på Windsor Hospital 1940-41, på Slough Hospital 1941-43; kaptajn i den engelske hær 1943-45; 2. del af kirurg, specialisteks. 1948; FRCS England (Fellow of the Royal College of Surgeons, England); kirurg ved Charing Cross Hospital, London; ansat som specialist (skinnebenssår, arterielle sygd. m. m.) ved King Georges Hosp. og Barking Hosp. 1961-64; forsk, stillinger som kirurg i Canada 1964-67; prakt. kirurg i Borden, Canada 1967. i Saskatoon, Canada fra 1971 ; tili, læge ved St. Pauls Hospital, Saskatoon; disputats om skinnebenssår, Royal Society of Medicine, 1956. Har skrevet om behandling af benlæsioner og skinnebenssår (i det eng. lægetidsskrift Lancet) og om behandling af benkrampe der skyldes artériosclérose med foetale implantationer (i British Médical Journal) samt en række arbejder spec. om kirurgiske sygdomme.

Adresse: 802 Marquis Towers, 5th Avenue, Saskatoon. Sask., Canada.

TROLBORG Søren amtsborgmester; f. 11/10 1920 i Kerteminde; søn at" Laura Jensen; gift 16/5 1946 m. Bodil T., f. 21/2 1922 i Svendborg, datter af malermester Johan Christoffer Moller (dod 1958) og hustru Dorthea f. Larsen (død 1969).

Lærereks. (Skårup) 1945; lærer i Slagelse 1946-48, ved Toreby skole. Landet-Ryde kommune 1948-56. førstelærer smstds 1956-61; førstelærer ved Reventlowskolen. Højrebv kommune 1961-70.

Medl. af Landet-Ryde sogneråd (Socialdemokratiet) 1950-66, af Maribo amtsråd 1958-70; amtsborgmester i Storstrøms amtskommune 1970; folketingskand. i Stubbekøbingkredsen 1955-59, i Maribokredsen 1959-62; medl. af Amtsrådsforeningens bestyrelse 1970. Adresse: Drosselv. 26. Kraghave, 4800 Nykøbing Fl.

TROLLE Birger laboratoriechef, dr. techn, Rp.p.; f. 26/11 1910 på Frdbg.; søn af dr. med. Axel Trolle (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Vita f. Ingerslev (død 1967); gift 1. gang 28/2 1940 m. Kit T, f. 5/11 1914 på Frdbg., død 1967, datter af direktør Hans Middelboe (død 1926) og hustru Astrid f. Zacho (død 1951); 2. gang 13/6 1969 m. Else T. f. 10/1 1912 i Kbh, datter af overretssagfører Oluf Bay (død 1970, se Blå Bog 1970) og hustru Sophie Magdalene f. Fenger (død 1960). Student (H Adlers fællesskole) 1928; cand. polyt. 1933; dr. techn. 1943; assistent ved Den skandinaviske Bryggerhøjskole og dennes gæringsfysiologiske laboratorium. Kbh 1933. ved Carlsberg Bryggeriernes driftslaboratorium 1937, ved sammes forsøgslaboratorium 1939, laboratorieforstander 1946-56; laboratoriechef (kemisk, biologisk og statistisk drifts-og forsøgsvirksomhed) på Carlsberg 1956-73, fra 1973 chef for centrallaboratoriet ved De forenede Bryggener A/S; tili, lærer i fysiologisk kemi ved Den skandinaviske Bryggerhøjskole 1939-64; redaktør af tidsskriftet Brygmesteren fra 1947; censor i tekn. biokemi ved Danmarks tekniske højskole fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings fabrikingeniørgruppe 1936-39 og for Kemisk Forening 1948-51, af European Brewery Convention's Barley Committee fra 1949 og formand for samme organisations Hops Liason Committee fra 1959; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1960, af bestyrelserne for proteinkemisk institut 1961-72 og biocentralen 1961-70, formand for kornkvalitetsudvalget 1963-70, for akademiets gruppe 6 (jordbrugets teknik og industri) og medl. af akademirådet 1962-68; medl. af statens teknisk-videnskabelige fond 1961-68, formand for kommission 6 og medl. af fondets bestyrelse fra 1964, næstformand 1967-68.

Har skrevet: Studier over attenuationsforholdene ved ølgæringen med særlig henblik på en revision af Ballings formel (disp., 1943); en række artikler i den internat, bryggerividensk. fagpresse vcdr. bryggerikemiske analysemetoder, enzymologi, ølgæringsforsøg. øllets medicin, bryggerihistorie, kornkvalitet m. m.

Udenl. ordner: ridder af Ordre du Houblon; Chevalier d'Honneur des Chevaliers du Fourquct. Adresse: Norgesmindev. 2.2900 Hellerup.

TROLLE Dyre professor, overaccoucheur, dr. med.. R„ M.T.Fi.p.p.; f. 27/2 1914 i Kbh; søn af læge, dr. med. Axel Trolle (død 1945). se Blå Bog 1943) og hustru Vita f. Ingerslev (død 1967); gift 15/10 1951 m. Grethe T., f. 15/10 1916 i Kbh, datter af murermester I C Nielsen og hustru Ingrid f. Mouritzen (død 1960).

Student (H Adlers fællesskole) 1932; med. eks. 1939; dr. med. (Accessory Bones of the Human Foot) 1948; speciallægeaut. i gynækologi 1950 og i obstetrik 1952; lektor i obstetrik og gynækologi ved Kbhs universitet 1956. professor smstds fra 1962 i fødselsvidenskab, kvindesygdomme og nyfødte børns sygdomme; afdelingslæge ved rigshospitalets fødeafd. A og gynækologisk afd. I 1956. assist. overlæge 1958; overaccoiicheur ved fødeafd. A og overlæge ved gynækologisk afd. I 1962. overaccoucheur ved fødeafsnit YA føde- og gynækologisk afd. Y fra 1973.

Medredaktør af Acta obstetricia et gynecologica scandinavica fra 1962. Formand for rigshospitalets dataudvalg 1962-73; medl. af skolerådet ved rigshospitalets sygeplejeskole 1964; medl. af rigshospitalets byggeudvalg 1968; dekan ved det lægevidensk. fakultet. Kbhs universitet 1968-69. Æresmedlem af Varanasi Obstétrical and Gynaecological Society 1967. Korresp. æresmedlem af Finlands Gynekologförening 1970. Modtaget Edward og Helia Goldschmidts Fonds hæderspris 1969. Generalkonsul Ernst Carlsens Fonds hæderspris 1971. Christenson-Ceson familiefonds hæderspris 1972.

Udenl. ordner: Fi.Fr.4.; Fi.M.M.; kommandør af Ordre de

Saint-Lazare de Jerusalem.

Adresse: H C Andersens Boulevard 47.1553 Kbh V.

TROLLE Ib politimester, R1.; HTP., HTCF; f.31/8 1906 i Kbh: søn af højesteretsdommer Erik Trolle (død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Valborg f. Hindenburg (død 1917); gift 21/10 1939 m. Nina T., f. 13/4 1909 i Løkken, datter af apoteker Axel Holm (død 1960) og hustru Ellen f. Fibiger (død 1953). Student (Skt. Jørgens gymn.) 1925; cand. jur. 1931: dommerfuldm. i Silkeborg 1932, i Frederikssund 1933: politifuldm. i Tønder 1935, politifuldm. III 1938, politifuldm. II 1939; kst. politiadvokat 1938-40; politifuldm. i Vejle 1940. i Frdbg. birk 1945, politifuldm. I 1946; politimester i Middelfart købstad m. v. 1955, i Århus 1961 ; regionspolitileder for region II 1961 ; tili, lærer ved statens politiskole 1946-55. Adresse: Ærøg. 4,8000 Århus C.

TROLLE Jørgen højesteretspræsident, dr. jur., SK.; 8/3 1905 i Kbh; søn af højesteretsdommer Erik Trolle (død 1936. se Blå Bog 1936) og hustru Valborg f. Hindenburg (død 1917); gift 26/9 1930 m. Eva T, f. 30/1 1907 i Kbh, datter af repræsentant Georges Christiansen (død 1954) og hustru Sophie f. Gad (død 1929).

Student (Metropolitanskolen) 1923; cand. jur. 1928; fg. sekretær i justitsministeriet 1929, udnævnt 1933, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1940; medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1936; statsadvokat for Kbh 1941; dommer i østre landsret 1950, i højesteret 1954; præsident for højesteret 1971.

Dr. jur. h. c. ved Kbhs univ. 1959.

Sekretær for arveretskommissionen 1936-46; medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening 1941, for Dansk Kriminalistforening 1942-56 og for Selskabet for Grafisk Kunst 1950: censor ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 1945, formand for censorerne 1967; delegeret til at bistå franske anklagere i Nurnbcrgprocessen 1945-46; medl. af udvalget vedr. bekæmpelse af prostitution 1950-55; formand for lovudvalget for Grønland 1951 ; medl. af udvalget ang. statens og kommunernes erstatningsansvar 1952-58 og af det humanistiske udvalg for Grønland 1955-67; medl. af, og fra 1964 formand for, styrelsen for institutionen San Cataldo 1954, for foreningen San Cataldos Venner 1955; medl. af styrelsen for Thorvaldsens museum 1958; .formand for Kunstindustrimuseet 1961; dansk delegeret ved ECE's Working Group on Arbitration 1955-61; præsident for konferencen i Genève ang. konventionen af 1961 om handelsvoldgift. præsident for denne konventions særlige komité 1967-69; formand for telefonopmandsnævnet og telefonvoldgiftsnævn I og II 1958; medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens litterære afd. 1959; formand for lejekontraktudvalget af 1959: medl. af bestyrelsen for det Anders Sandø Ørstedske Prismedaille-Legat i960; formand for ægteskabs-udvalget 1961-68. for voldgiftslovudvalget 1962-66, for forsikringskommissionen 1962, for Dansk Pressenævn 1964-71, for Kunstforeningen af 14. August fra 1964, for bygningsskadeudvalget 1965-67, for vaccinationsskadeudval-get 1969-71, for rektorkollegiets censorudvalg 1969-71, for registerudvalget 1970. for bestyrelsen for Kong Christian X's Fond og for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond 1971. Har skrevet: Syv Maaneder uden Politi (1945); Lov om borteblevne (s. m. O A Borum. 1946); Procedure i Straffesager (1951); Indledning til Retsstudiet (s. m. Alf Ross og Stig Juul, 1956); Risiko og Skyld (1960, 2. udg. 1969) samt udgivet Munch-Petersen: Den borgerlige Ret. 14-20, udg. (s. m. v. Eyben og A Vinding Kruse); desuden skrevet artikler i fagpressen. Adresse: Maltevangen 11.2820 Gentofte.

TROLLE-SCHULTZ Erik underdirektør, lektor, cand. polit.; f. 28/7 1933 i Vejle; søn af konsul, direktør Hans Erik Trolle-Schultz og hustru Gerda f. Schierup Lassen; gift 1/9 1956 m. lærerinde Aase T-S.. f. 15/2 1933, datter af handelsrejsende Peder Carl Larsen og hustru Elsef. Nielsen.

Student (Marselisborg gymn.) 1952; cand. polit. 1960; sekretær i Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864 i 1960; amanuensis ved Handelshøjskolen i Kbh 1961-65, ved afsætningsøkonomisk institut 1961-64. ved forskningsinstituttet 1965; amanuensis ved Danmarks tekniske højskole, stærkstrømsafd. 1966-68, fra 1966 tili, lektor i økonomi ved stærkstrømsafd.; EDB- og planlægningsrådgiver for direktionen i A/S Kbhs Handelsbank 1968, underdir. smstds 1970 og chef for økonomisk-politisk afd.

Medl. af bestyrelsen for Multi-Data A/S 1969-70, af repræsentantskab og bestyrelse for Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter 1971-73; næstformand i bestyrelsen for Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunication i 1973.

Har skrevet artikler og afhandlinger til økonomiske og ledelsesorienterede fagblade. Adresse: Kratvænget 10,2920 Charlottenlund.

TRUELSEN Asger direktør, civilingeniør; f. 27/7 1916 i Fredericia; søn af telegrafkontrollør Niels Truelsen (død (1958) og hustru Helga f. Knudsçn (død 1935): gift 13/6 1945m. Dagmar T., f. 13/11 1925 i Åbenrå, død 1971, datter af isenkræmmer Chr. Ewald (død 1967) og hustru Dorothea f. Birck.

Student (Fredericia) 1934; sekondløjtn. 1938, premierløjtn. ved ingeniørtropperne 1938-40; cand. polyt. 1944; medstifter af Det tekniske Forlag 1944, eneindehaver 1947; forretningsfører for Dansk Ingeniørforenings publikationsvirksomhed s. å., adm. direktør for A/S Teknisk Forlag 1948-73, derefter konsulent; tili, direktør for A/S Dansk Videnskabs Forlag 1961-69; sekretær for Teknisk Forlags Fond 1963-73. Medl. af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1945-47; formand for Danmarks Sportsfiskerforbund 1953-57; medl. af repræsentantskabet for Dansk Salgs- og Reklameforbund 1955-61, af bestyrelsen for Dansk Fagpresseforening 1955, formand 1959-61; medstifter af og formand for Selskabet til Vinkulturens Fremme 1958-60; medl. af executivkomitecn for Federation Internationale de la Presse Périodique 1965-68 og af denne organisations comité publicité 1963, formand 1965-68. Medstifter af og formand for Dansk Limousineforening 1971; medl. af International Limousine Councils Communication Committee 1973; formand for bestyrelsen for International Industrial Advertising Consultants and Investors 1971; formand for A/S Scanticons bestyrelse 1973.

Har skrevet tidsskriftartikler vedr. forlagsvirksomhed, industriavertering og teknisk information. Adresse: Dag Hammarskjölds Allé 21,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Egelund, Øby, 8800 Viborg.

TRUELSEN Frithiof overkirurg, dr. med.; f. 9/7 1909 i Herning; søn af fabrikant ] C Truelsen (død 1957) og hustru Marie f. Lindholt (død 1924); gift 2/7 1935 m. Maria T., f. 14/3 1906 i Lyngby, datter af inspektør Hans Hjemdal (død 1947) og hustru Meta f. Asmussen (død 1963).

Student (Viborg katedralskole) 1928; med. eks. 1935; dr. med. 1949; reservelæge ved Radiumstationen, Kbh 1941 ; reservekirurg ved rigshospitalets lungekirurg, afd. 1943, ved afd. D 1944; reservekirurg ved Odense amts og bys sygehus 1947, overkirurg smstds fra 1953; kirurg ved radiumstationen i Odense s. å.

Medl. af bestyrelsen for Fyns Stifts medicinske Selskab 1956-67, af Fyns Lægeforenings udvalg ang. fortsættelseskurser 1956-68, af bestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Odense afd. 1953, formand 1956, af blodtransfu-sionsnævnet 1961, formand 1965, af bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening 1961-71 og af udvalget vedr. fortsættelseskurser for kirurgiske speciallæger 1962-71; formand for lægerådet ved Odense amts og bys sygehus 1966-71; medl. af byggeudvalget for universitetsinstitutter i Odense 1966 og for et kommende statshospital i Odense 1967, af komiteen for oprettelse af kollegier for studerende i Odense 1967, formand 1972; medl. (suppleant) af kirurg. § 14-udvalg 1966-71 ; kirurg, repræsentant i specialistnævnet 1967-71; medl. af udvalget vedr. gennemførelsen af 2. del af lægevidensk. studium ved Odense universitet 1967; medl. af bestyrelsen for Dansk kirurgisk Selskab 1969-73, formand 1971-73 og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1969. Censor i kirurgi, Odense universitet 1972.

Har skrevet: Cancer colli uteri - Træk af Sygd. Klin. med særligt Henblik paa Forløbet efter Straalebehandl. (disp., 1949) samt vidensk. arbejder om radiolog, og kirurg, emner, spec. mave-tarmsygd.

Modtaget Odd-Fellowordenens forskerpris 1974. Adresse: Kløvervænget 18,5000 Odense.

TRUELSEN Svend landsretssagfører, major, Chr.X Kr.E.M.p.p.; f. 23/3 1915 i Randers; søn af inspektør Christian Truelsen (død 1957) og hustru Agnes f. Larsen (død 1966); gift 6/4 1939 m. Maud T., f. 3/9 1916 i Gentofte, datter af generalkonsul William C Christiansen (død 1935, se Blå Bog 1935) og hustru Harriet f. Djørup Biltzing(død 1973). Realeks. 1930; højere handelseks. 1932; student (statens aftenkursus) 1941; sekretær i Landbrugsrådet 1936-48; medl. af landbrugsmin.s responsumudvalg og Landbrugsrådets voldgiftsudvalg 1940-48; cand. jur. 1951; sagførerfuldm. s. å.; privatmanuduktør 1951-53; universitetsmanuduktør i kriminalret 1953-59; landsretssagf. 1954. møderet for højesteret. Medl. af bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab og Frihedsfonden; næstfmd. i Verdens Veteran Fondens nationalkomité for Danmark; medl. af bestyrelsen for Simonsen & Weel's Eftf. Industri A/S og tilknyttede selskaber. Junckers Savværk A/S og tilknyttede selskaber, Danish Nitrogen Import A/S, Ny-Nitrogen A/S, A/S Resta, Entreprenørfirmaet Persolit A/S, Lars Foss Kemi A/S, Papeterie de Nanterre, Frankrig. Simonsen & Weel Limited, England, Lånefonden for Ejendomsbesiddere i de sønderjyd-ske Landsdele; kommitteret i Carl Pers A/S; formand for bestyrelsen for Johnson Wax A/S. Carl & Flora Pers legat for evnerige blinde. Trustée for »Anker-Petersen Will-Trust«, England.

Løjtnant af res. i livgarden 1940; u. modstandsbevægelsen leder af hærens og marinens efterretningstjeneste 1943-44; til England 1944, på faldskærmsskolen i Ringway, major i regimentet The Buffs 1944; leder af efterretningstjenesten i Special Forces-Headquartcrs 1944-45; attacheret Air-chief-marshal Sir Basil Embry's stab. Royal Air Force 1945; major af res. i livgarden 1946; medl. af frihedbevægelsens samråd 1945-46.

Har skrevet: Kommentar til Voldgiftskendelser (1942): Excursions (FAO, 1948); medarbejder ved Stephan Hurwitz' »Husdyrvoldgift« (1942).

Udenl. ordner: A.F.L.4.; Stb.B.E.4.; Stb.D.M.; Stb.F.&G.St.; Stb.Kr.M.; Stb.M. i D.; Stb. 1939-45 St. Adresse: Overg. n. Vandet 15,1414 Kbh K. Sommerbolig: Holtegaard. 4780 Stege.

TRUMPY Georg professor, dr. philos., R; f. 11/6 1928 i Trondheim; søn af professor Bjørn Trumpy og hustru Esther f. Hvoslef; gift 11/7 1953 m. Inger T., f. 2/11 1931 i Trondheim, datter af agent Herloff Næsbø og hustru Aslaug f. Næss. Artium (Bergens Katedralskole) 1946: civilingeniør (Norges tekniske Høyskole) 1951; dr. philos. (Universitetet i Oslo) 1957; forskerstilling ved Institutt for Atomenergi. Norge 1952-53, 1954-57 og 1958-59; stipendium ved Eidgenössische technische Hochschule, Zürich 1953-54; udsendt af UNESCO som »Expert in nuclear physics« i Cairo 1957-58; forskerstilling ved Aktiebolaget Atomenergi, Sverige 1951-61 ; professor i fysik ved Danmarks tekniske højskole fra 1961. Har skrevet: On the Measurement of Nuclear Spin by the Study of Neutron Capture Gamma Rays (doktorafhandling, 1957). Artikler omhandlende eksperimentelle arbejder i kernefysik og faststoffysik, publiceret i forsk, fysiske tidsskrifter. Adresse: Holmebjerg 9, Trørød, 2950 Vedbæk.

TRYDE Th. forlagsboghandler; f. 19/7 1892 i Tølløse; søn af medicinaldirektør Gabriel Trydc (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Thora f. Blicher (død 1927); gift 29/8 1917 m. Edith T., f. 12/1 1892 i Slagelse, datter af direktør J P Nielsen (død 1918) og hustru Othilia f. Lassen (død 1949). I boghandlerlære hos Georg Chr. Ursin's Eftf.. Kbh 1908-12; ansat i Ragnar Baggcscn's Boghandel. Kbh 1912-13 og igen hos Ursin 1913-15; indehaver af MP Madsens Boghandel, Kbh 1917-24; forlagsleder af Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck A/S 1924, direktør 1941-69; kommitteret fra 1970; medl. af bestyrelsen fra 1941. Forretningsforer for Juristforbundet 1941-52. Medl. af bestyrelsen for A/S J P Nielsen. Slagelse 1951 -66. Adresse: Klampenborgv. 7A. 2930 Klampenborg.

TSCHERNING Adam ambassadør. K., M.T.Kha.p.p.; f. 15/11 1910 i Kbh; søn af sceneinstruktør Leo Tscherning (død 1914. se Blå Bog 1910) og hustru Harriet f. Nyrup; gift 1. gang 1948 m. Lis T. f. Yde. f. 20/5 1920 i Kbh, død 1956; 2. gang 1969 m. Sif T. f. Lillicstråle, f. 29/6 1917 i Timrâ, Sverige. Student (Metropolitanskolcn) 1929; cand. jur. 1934; politi-fuldm. s. å.; sekretær i udenrigsministeriet 1935; vicekonsul i New York 1938; attaché i Washington 1940; påny vicekonsul i New York 1941; sekretær i udenrigsministeriet s. å., fuldmægtig 1942; næstkommanderende (med grad af oberstløjtn.) ved den danske militærmission i Berlin 1948; kontorchef i udenrigsministeriet 1953; leder af udenrigskommissionens sekretariat 1957; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets administrationsafd. 1961 ; titel af og rang som overordentlig og befuldmægtiget ambassadør 1965; ambassadør i Helsingfors 1966, i Lissabon 1974. Udenl. ordner: B.K.2.; Fi.L.l.; N.H.VIIFr.K.; N.O.N.5; S.N.2.; Sv.r.K.2.

Adresse: Ambassade de Danemark. Rua Castilho 14-3, Lissabon, Portugal.

TULINIUS Finn fh. sognepræst; f. 18/9 1893 i Kbh; søn af grosserer Thor E Tulinius (død 1932, se Blå Bog 1928) og hustru Helga f. Frich (død 1935); gift 17/7 1931 m. eksam. organist Ulla T., f. 30/9 1907 i Hull. datter af grosserer Henning Friis Barfred (død 1920) og hustru Gerda Margrethe f. Degn (død 1974).

Student (Metropolitanskolcn) 1912; cand. theol. 1920; huslærer på Aalholm 1913-15; lærer ved Østersøgades gymnasium 1915; forstander for sammes forberedelsesskole 1920; stifter af og leder af Finn Tulinius' skole, Kbh 1922-39; divisionschef i KFUM-Spejderne; sognepræst i Strø-Gørløse 1939-63.

Sekretær for Dansk-Islandsk Kirkesag 1939; islandsk medarbejder ved Nordisk økumenisk Instituts nyhedstjeneste fra 1954; rejste som repræsentant for Danmarks kirke i Island 1948 og 52. Islandske kirkelige handlinger i Danmark 1952-64. Formand for Det islandske Bjergningsselskabs afd. i Kbh. 1966, kommitteret 1970; medl. af den danske komité til støtte af en højskole i Skålholt 1967.

Har udg.:Ârni Helgason og hans Helgidaga Predikanir(1939); Olfert Ricard i Konfirmandstuen (i Mindebogen om Olfert Richard, 1942); Drenge i Bibelen (1945, svensk udg. 1948); Andagter for Børn (1946); Kvinder i Bibelen (1946): Fortællinger til Det nye Testamente (1948); Glimt af Islands Kirke (i adventsbogen Dansk Kirkeliv, 1949); En Islandsrejse (i Meddelelser fra Dansk-Islandsk Kirksag, 1949); Hugleôin-gar å Helgum Dögum, andagtsbog på helligdage (Reykjavik, 1951); afsnit om Island i »Nordens Domkirker« (1962); tidsskriftartikler og fortællinger. Redaktør af Spejderjul (1926); medarbejder ved de islandske tidsskrifter Kirkjuritiô, Viôforli og Bjarmi, Deutsches Pfarrer Blatt samt ved Præsteforeningens Blad; har oversat biskop Nils-Bolanders hyrdebrev; En lykke at være Præst (1959), Einar Lyngar; Børnenes Andagtsbog (1962). Frederik Wisløff; Naar en af de kære gaar bort (1962. 3. udg. 1972); Arne Rosenquist; Børn og Kirke ( 1962), Thijs Booy; Der blev stille paa Slottet... ( 1964). Skar 1956 en trefløjet altertavle til domkirken i Skålholt, prædikede på islandsk samme sted 1966. Udenl. ordner: I.F.3.; Is.Sk.M. Adresse: Gersonsv. 26,2900 Hellerup. Sommerbolig: Solsæter, Strandvang, 4500 Nykøbing Sjæll.

TUXEN Ebbe direktør; f. 23/3 1918 i Skovshoved; søn af direktør, bogtrykker Henrik Tuxen (død 1959, se Blå Bog 1959) og hustru Alma f. Mollerup (død 1928); gift 20/6 1941 m. Elsebeth T., f. 23/6 1921 i Svendborg, datter af Eggert Basse Fønss og hustru Else f. Tuxen.

Realeks. (Ordrup gymn.) 1934; merkantil uddannelse herhjemme og i udlandet; ansat i Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri A/S 1942, disponent 1948, salgsdir. 1953; tili. adm. direktør i A/S Fællesbogbinderiet 1956; vicedir. i Otto Mønsted A/S 1958, direktør 1959, adm. direktør fra 1964.

Medl. af bestyrelsen for Hørsholm-Rungsted Grundejer- og Kommunalforening 1953-70 (formand 1966-70); formand for de yngre bogtrykkere i Kbhs Bogtrykkerforening 1952-58; medl. af repræsentantskabet for Kbhs Salgs- og Reklameforening 1954-69 og for Dansk Annoncørforening fra 1963; formand for Det Danske Emballageinstitut fra 1960, for Emballagelaboratoriet fra 1963. 1966 sammensluttet i Emballageinstituttet, samt for Nordisk Emballage Selskab 1961-63; formand for Smelteostfabrikantforeningen i Danmark 1960-68; formand for Margarinefabrikant Foreningen fra 1964; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Margarine-Industriens Fælles-Udvalg (M.I.F.U.) fra 1964, formand fra 1971; formand for Fedtforskningsfonden fra 1965; medl. af Industrirådet fra 1967, af bestyrelsen for Otto Mønsteds kollegium; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskabers finansråd (næstformand 1967-70, formand 1970-73) og medl. af akademirådet; medl. af bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet fra 1973; repræsentant for Industrirådet, Dansk Arbejdsgiverforening og Håndværksrådet i forsikringskommissionen fra 1974. Formand for bestyrelsen for A/S Margarine-Compagniet M. C. til 1972, for A/S Margarine-Selskabet salg og distribution Otto Mønsted-Solofabriken og for Otto Mønsteds udenl. selskaber; medl. af bestyrelsen for Otto Mønsted A/S, Incentive A/S (1967-73), ISS A/S Holding, ISS A/S Management (International Service System) og Det Danske Rengøringsselskab A/S; medl. af repræsentantskabet for Privatbanken; formand for repræsentantskabet og medl. af bestyrelsen for Pensions- og Livrenteinstitutet af 1919 A/S. Adresse: Strandvejen 139,2960 Rungsted Kyst.

TUXEN S L dr. phil.; f. 8/8 1908 i Kbh; søn af professor, dr. phil. Poul Tuxen (død 1955, se Blå Bog 1954) og hustru Anne Margrethe f. Mollerup (død 1928); gift 7/9 1946 m. husholdningslærerinde Jytte T., f. 2/7 1921 på Langholt, datter af godsejer N Ahlmann-Lorentzen (død 1951, se Blå Bog 1951 ) og hustru Kirsten f. Liljefalk (død 1970). Student (Østre borgerdydskole) 1926; mag. scient, (zoologi) 1933; dr. phil. 1944; amanuensis ved zoologisk museum 1933, afdelingsleder 1958, kst. direktør i 1968. Studieophold i San Cataldo, Italien, 1930, Island 1932, 33, 34 og 37, USA, Mexico 1956. Nancy 1961, Gæsteforelæsninger i Helsingfors 1946, Rumænien 1956, Kiel og Giessen 1958, Dallas (Texas) 1968; Visiting Professor ved Univ. of California, Berkeley 1966-67. Leder af studenter-excursioner til Rumænien 1962, Bulgarien 1965, expédition til Amazonas 1970.

Medl. af bestyrelsen for Entomologisk Forening fra 1930, redaktør 1934-60, formand 1960-72, æresmedlem 1972; generalsekr. ved 6. nordiske entomologmøde 1939. ved 8. 1950; medl. af Danmarks Naturfredningsforenings naturvi-densk. udvalg 1940-62, af The Permanent Committee of the International Entomological Congresses fra 1951, præsident 1964-72, æresmedlem 1972; korresp. medl. af Suomen Hyönt. Seura, Helsinki 1945, Ent. För., Helsingfors 1956, Ent. Sällsk.. Lund 1965, Acad. Brasileira de Ciências 1971; æresmedlem af Accad. Naz. hal. di Entomologia 1973, Entom. Obsjtsjestvo, Moskva 1973.

Vidensk. arb.: Monographie der Proturen I (1931); The hot springs of Iceland (disp.. 1944); Diptera of Iceland (1954); Taxonomist's Glossary of Genitalia in Insects (1956, 2. udg. 1970); The Protura (Paris 1964); Insektstemmer (1964, tysk udg. 1967); Hansted-Reservatets Entomologi (1960-65); Entomologisk Forenings Historie (1968); Et sted ved Amazonas (1972). Afhandlinger om entomologi og entomologiens historie i inden- og udenlandske tidsskrifter. Medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon og Weilbachs Kunstnerleksikon. Redaktør af The Zoology of Iceland fra 1937, af The Zoology of the Faroes fra 1965. Entomologisk medl. af redaktionskomitéen for Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung. Adresse: Stolbergsv. 20,2970 Hørsholm.

TWOREK Wandy violinist; f. 25/6 1913 i Kbh; søn af kommunalarbejder Johan Tworek (død 1948) og hustru Ludvika T. (død 1958); gift 6/2 1971 m. anæstesisygeplejcrske Lone Katrine (Trine) T., f. 5/9 1940 i Svendborg, datter af vinhandler Poul Georg Moses (død 1952) og hustru Erna f. Frandsen.

Elev af Erling Bloch og Max Schlüter; klassisk debut som tiårig; varietekapelmester som femtenårig; klassisk redebut 1944 med Brahms violinkoncert (Tivoli symfoniorkester); solist ved koncerter med Det kgl. Kapel og radioens symfoniorkester; koncertrejscr i Skandinavien, fl. europæiske lande. USA, Canada og Japan samt musik- og foredragsturneer i Danmark, Norge og Sverige til fremme af musikforståelsen; har ledet den første grønlandske orkester-ekspedition i 1968. Indspillet grammofonplader i ind- og udland; udgivet et violinkursus med skriftlige lektioner samt tilhørende grammofonplade-demonstrationer. Optræden på Det ny Scala 1967, titelrollen i »Spillemand på en tagryg«, genoptagelse af titelrollen på Århus Teater 1970 og Ålborg Teater 1974. Konsulent for Gladsaxe kor og musikskole. Modtog Peder Møller prisen 1945, Politikens hæderspris 1950 og H C Lumbye prisen 1957. Svensk Teaterforbunds hædersmedalje 1950. Æresmedlem af Kbhs Musiker- og Orkesterforening og af Berlingske Tidendes Musikforening samt hæderskunstner af Danmarks Ældreklubber 1968. Adresse: »Åkjær«, Sdr. Stenderup, 6092 Varmark.

TYBJÆRG HANSEN Anders professor, overlæge, dr. med., R.; f. 5/3 1915 i Kbh; søn af maler ved Den kgl. Porcelainsfabrik Johannes Hansen og hustru Agnes f. Jacobsen; gift 1/10 1942 m. Inger T. H., f. 13/9 1922, datter af manufakturhandler Gustav Nord og hustru Jenny f. Svejbæk. Student (Frdbg. gymn.) 1933; med. eks. 1941; dr. med. 1949; i USA 1950-51 ved Duke university, Johns Hopkins' hosp., Bellevue hosp.,på Rockefeiler fellowship; i Tyrkiet og Israel nov.-dec. 1950 for WHO som medl. af et cardiologisk-thorax-kirurgisk instruktionshold; kandidat, klinisk assistent og reservelæge ved rigshospitalets med. afd. B 1944-56; overlæge og chef for med. afd. B's cardiologiske laboratorium 1956, overlæge ved med. afd. B fra 1962; lektor i klinisk medicin ved Kbhs universitet 1959; professor i intern medicin smstds fra 1962; prodekan i det lægevidensk. fakultet 1969-71; specialanerk. i klinisk kemi og laboratorieteknik 1948, i intern medicin m. spec. hjertesygd. 1953, kredsløbssygd. 1964, cardiologi 1966, klinisk fysiologi 1967. Sophie Fricke Fellow of the Danish Royal Society of Science and Letters in the Rockefeiler Institute 1959-61. Gæsteprofessor Univ. Western Australien 1963. Censor i medicinsk elektronik ved Danmarks tekniske højskole 1969-72.

Næstformand i bestyrelsen for Dansk selskab for klinisk kemi og klinisk fysiologi 1957-61; medl. af bestyrelsen for Danske intern medicineres organisation 1958-68; formand for Foreningen af assisterende overlæger ved rigshospitalet til 1960. Member of the Editorial Board of the American Heart Journal 1959-66; Member of the WHO Expert Advisory Panel on Cardiovascular Diseases 1959; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1963-68; viceformand i Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse 1963, formand 1967; medl. af Nordisk samarbejdskommission for arktisk medicin 1963-68; formand for bestyrelsen for Dansk Cardiologisk Selskab 1964-68; næstformand for rigshospitalets lægeråd 1964-67; tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn for intern medicin 1964-67; sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen i intern medicin 1967-74; medl. af redaktionen af Acta Medica Scandinavica 1964; formand for Dansk Medicinsk Selskabs forskningskomité 1965-68 og for de lægevidensk. forskningskomitéers fællesudvalg 1967-68; korresp. medl. af British Cardiac Society og af Norsk Selskab for Indre Medicin 1965; Member of the Editorial Board of the journal Computers and Biomédical Research 1966; formand for permanent medicoteknikudvalg u. Akademiet for de tekniske Videnskaber og de lægevidensk. forskningskomitéer 1966-72. Medl. af bestyrelsen for kontorchef Gerhard Brøndsteds rejselegat 1966 og for Elin Gottliebs mindelegat for hjertelidende 1970. Director of WHO's Advanced Training Course in Diagnosis, Treatment and Prévention of Major Cardiovascular Diseases. On the board of directors of the International Cardiology Foundation 1967. Medl. af Kbhs universitets EDB-udvalg 1968, af levnedsmiddelrådet 1972; rigshospitalets medl. i repræsentantskab i RECKU 1972. Har skrevet: Pressure measurement in the human organism (disp., 1949); Hjerte-karsygdomme i Med. specialer i lægepraksis (1956); Perifere Karsygdomme i Med. Kompendium; tidsskriftartikler om klinisk-fysiologiske emner, om medicoteknik og medicinsk databehandling. Tildelt overlæge Gert Espersens hæderspris 1964. Adresse: St. Kongensg. 128.1264 Kbh K. Sommerbolig: Karsemose Overdrev, 3300 Frederiksværk.

TÜCHSEN Viggo direktør; f. 23/12 1912 i Rønne; søn af kontorchef, cxam. jur. Oscar Tiichsen (død 1971) og hustru Rasmine f. Madsen (død 1973); gift 9/3 1943 m. Else T., f. 29/5 1915 i Odense, datter af ingeniør Georg Sparre-Ulrich (død 1945) og hustru Gerda f. Ulrich (død 1966). Student (Ribe) 1933; assistent i Creditkassen for Landejendomme 1933-42; cand. jur. 1942; fuldmægtig i Creditkassen for Landejendomme 1942-46; fuldmægtig i Kreditkassen for Husejerne i Kbh 1946. ekspeditionssekr. 1951, kontorchef 1958, adm. direktør og medl. af bestyrelsen 1972. Adresse: Bjælkevangen 47,2800 Lyngby.

TYNDESKOV Hans direktør; f. 17/5 1923 i Lynge sogn, Sorø; søn af skoleleder Niels Tyndeskov (død 1971) og hustru Johanne f. Sørensen; gift 22/6 1946 m. Ellen Margrethe T., f. 18/5 1924 i Lynge sogn, Sorø, datter af entreprenør Carl Pedersen (død 1953) og hustru Louise f. N ielsen (død 1966). Student (Sorø) 1942; assistent i prisdirektoratet 1943-45; sekretær i Fællesrepræsentationen for dansk håndværk & industri 1945-47; derefter specialuddannelse inden for landbrugsmaskinbranchen. Grundlagde i 1950, s. m. civilingeniør Mogens Petersen, Kongskilde Maskinfabrik A/S Lynge Eskildstrup, Sorø; oprettede Kongskilde Fondet 1965. Medl. af bestyrelsen for Kongskilde Maskinfabrik A/S 1957, H C Lunge & Søns Eftf. A/S, Sorø 1959 og Kongskilde Fondet 1965; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugsmaskinfabrikanter 1966, næstformand 1967, formand 1971-73; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne. Adresse: Lynge Eskildstrup, 4180 Sorø.

TØFFNER-CLAUSEN Gerner Marinus oberstløjtnant, R1., HTH.; f. 1/5 1906 i Nyborg; søn af overofficiant N P Clausen (død 1963) og hustru Gerda Hansine Henriette f. Rasmussen (død 1953); gift m. gymnastik-, svømme- og danselærerinde Karen T-C, f. 29/11 1914 i Kbh, datter af direktør Svend Flamand (død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Dagmar f. Johansen (død 1963).

Student (Østre borgerdydskole) 1925; gennemgået hærens officersskoles officersklasse og specialklasse (ingeniørkursus); uddannet som militær motorsagkyndig 1940; sekondløjtn. i ingeniørtropperne 1929, prcmierløjtn. s. å., kaptajnløjtn. 1937, kaptajn 1939, oberstløjtn. 1950; kompagnichef 1939-43 og 1945-50; skolechef 1943-45; bataljonschef 1950-56; til rådighed for sjællandske ingeniørregiment 1956-58; chef for 4. ingeniørbatl. 1958, for 1. ingeniørbatl. 1961, for 4. ingeniørbatl. 1965; i res. og til rådighed for sjællandske ingeniørregiment 1966-71. Cand. phil. 1959; rets- og statsvidensk. studier ved Kbhs universitet 1958-66. Siden 1971 undervisning ved Gladsaxe kommunale skolevæsen. Medl. af Lynge-Uggeløse sogneråd 1962-66. Grundlægger af Pårup Forstplanteskole pr. Gilleleje.

Adresse: Skjoldborg Allé 19,2860 Søborg. Sommerbolig: Ålekistevej 80.3250 Gilleleje.

TØGERN Jesper arkitekt, lektor; f. 15/7 1924 på Frdbg.; son af arkitekt Mogens Tøgern og hustru Margrethe f. Jacob; gift 21/9 1951 m. Iben T., f. 2/8 1930 i Kbh, datter af fuldmægtig Leif Hansen (død 1967) og hustru Ayoe f. Otto Olsen. Student (Gentofte statsskole) 1943; kunstakademiets arkitektskole 1945-50; den franske stats stipendium, studier i Paris. 1951-52; medarbejder hos ark. Ole Hclweg, Vilh. Lauritzen og Erik Herløw; ansat 1954 som lærer på arkitektskolen, siden 1962 som lektor i anvendt rumgeometri; knyttet til Philips Lampe A/S 1961 som kunstnerisk konsulent; deltager i kunstakademiets Vestindienekspedition 1961; selvstændig tegnestue 1961, i kompagniskab med Thorkil Ebert siden 1965. Har for komiteen for udstillinger i udlandet realiseret en række industriudstillinger, sidst i Peking 1972; for udenrigsministeriet: diverse Danmarksudstillingcr, sidst i Danmarks Hus i Paris 1973; for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk: vandreudstilling i Frankrig, samt div. udstillinger for Møbelfabrikantforeningen; for The Scandinavian Committee: Fællesnordisk udstilling på verdensudstillingen Expo 70, Japan. Adresse: Keilstruplund31.3460 Birkerød.

TØNNESEN Ebbe politimester; f. 24/5 1906 i Gentofte; søn af sagfører Peder Tønnesen (dod 1939) og hustru Emilie Kirstine f. Thuesen (død 1970); gift 29/3 1952 m. Marie Louise T., f. 17/10 1914 i Købelev sogn, datter af fh. proprietær Vilhelm Bay og hustru Hulda f. Balslev.

Student (Svanholm gymn.) 1924; cand. jur. 1930; sagfører- fuldm. i Varde 1930; politifuldm. i Frederikssund 1933; politimester i Grenaa og Ebeltoft m. v. 1953.

Adresse : V-Skovv. 8,8500 G renå.

TØNNESEN Hans overkirurg, dr. med., R.p.p.; f. 13/6 1899 i Kbh; søn af apoteker Andreas Tønnesen (død 1922) og hustru Marie f. Skrydstrup (død 1929); gift 5/9 1925 m. Ida T., f. 16/9 på Sejrø, datter af læge Knud Lau og hustru Kari f. Christoffersen.

Student (Roskilde) 1917; med. eks. 1924; dr. med. 1931; kirurgisk uddannelse på rigshospitalet, kommunehospitalet og Sundby hospital; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1936-37; overkirurg ved amtssygehuset i Næstved 1937; overkirurg på hospitalsskibet Jutlandia jan-juli 1951. Studierejse til Vietnam 1966.

Medl. af bestyrelsen for mødrehjælpsinstitutionen for Præstø og Sorø amter og medl. af mødrehjælpens samråd i samme amter; medl. af bestyrelsen for dansk kirurgisk Selskab 1955-66. Medl. af frihedsbevægelsens samråd 1945-46. Tildelt Jutlandia-medaljen; Næstved by's hæderslegat; Næstved by's ærestrold 1967.

Udenl. ordner: A.B.S.M.: F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M. Adresse: Nyhavn 8,1051 Kbh K. Sommerbolig: 3760 Gudhjem.

TØNNESEN Jørgen hotelejer; f. 24/9 1922 i Kbh; gift 8/11 1945 m. Birthe T.f. Smed.

Restaurations-, hotel- og handelsuddannet 1936-43. Ejer af Hotel Kong Frederik, Kbh fra 1963, Søllerød Kro, Holte fra 1965, The Plaza Hotel fra 1970, Restaurant Copenhague, Paris fra 1972.

Adresse: Klampenborgv. 35 C, 2930 Klampenborg.

TØNNESEN Mads Per direktør; f. 5/4 1928 i Ledøje; søn af proprietær Povl Tønnesen (død 1958) og hustru Mimi f. Føge Jensen; gift 13/10 1956 m. Lis T., f. 3/10 1929 i Kbh, datter af revisor Knud Eistorph og hustru Ella f. Pedersen. Uddannet i korn- og foderstofbranchen 1945-54; videreuddannet i USA 1954-56; ansat i Korn- og Foderstof Kompagniet 1956, prokurist 1958; underdir. i Bunge A/S, Kbh 1960-62; underdir. i A/S Korn- og Foderstof Kompagniet 1962, direktør 1970.

Medl. af bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet; medl. af Kbhs Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofbranchen 1966. Norsk vicekonsul 1970. Adresse: Arnakv. 5,8270 Højbjerg. Sommerbolig: Egsmark Strand, 8400 Ebeltoft.

TØNNESEN Mogens apoteker, dr. pharm., R.; f. 11/8 1911 i Nykøbing M.; søn af sagfører Axel Tønnesen (død 1944) og hustru Louise f. Gad (død 1947); gift 18/7 1937 m. Bente T, f. 17/7 1919 i Kbh, datter af skoleinspektør Marius Bjerlev, Nykøbing M. (død 1963) og hustru Else f. Svenstrup (død 1966).

Cand. pharm. 1935; medhjælper på rigshospitalets apotek s. å.; assistent på Danmarks farmaceutiske højskole 1936, på Kbhs universitets farmakologiske institut 1942; laboratorieforstan-der ved Løvens kemiske Fabrik's biol. afd. 1943; hospitalsapoteker ved Kbhs kommunehospital 1950; sygehusapoteker på Bispebjerg hospital 1952; apoteker på Linde apoteket, Kbh 1959; dr. pharm. 1947.

Censor ved den farm. medhjælpereks. 1947. eksaminator 1952-58; censor ved den farm. kandidateks. 1950, formand for censorkollegiet 1969-74; censor ved discipeleks. 1958 og apoteksassistenteks. 1959; medl. af eksamenskommissionen for handelskolerne 1959-67; dansk repræsentant ved det skandinaviske selskab for endocrinologi 1950-52; medl. af bestyrelsen for Danmarks farmaceutiske Selskab 1952, formand 1953-57 og af bestyrelsen (næstformand) for Sygehusapotekernes sammenslutning 1952-59; generalsekr. for det 8. nordiske apoteker- og farmaceutmøde i Kbh. 1954; medl. af farmakopékommissionens farmaciudvalg 1957; generalsekr. for FIP's kongres i Kbh 1960; sagkyndig i apotekervæsen for retslægerådet 1959-72 og fra 1973: medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Danmarks Apo-

tekerforening 1961-73 (næstformand 1968-73), af DAK-udval-get (formand fra 1963) og af bestyrelsen i Foreningen for familieplanlægning 1961.

Har skrevet: Studier over nogle mydriatisk virksomme stoffer (disp., 1947) samt biologiske og farmaceutiske afhandlinger. Modtaget Alfred Benzons Legat for vidensk. forskningsarbejde 1957. Adresse: Frederikssundsv. 152A, 2700 Brønshøj.

TØRNING Kjeld overlæge, dr. med., R.; f. 29/6 1899 i Kbh; søn af kommunelærer Jakob Torning (død 1943) og hustru Anna f. Damm (død 1957); gift 23/6 1931 m. Birgit T., f. 17/11 1901 i Valby, datter af billedhugger Ludvig Brandstrup (død 1935,  se Blå Bog 1935) og hustru Berta f. Hirschsprung (død 1918).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1916; med. eks. 1924; hospitalsuddannelse fortrinsvis på tuberkuloseafdelinger og sanatorier; dr. med. (Eksperimentel Pneumothorax) 1933; afdelingslæge ved Ørcsundshospitalet 1935, overlæge smstds 1936, ved Bispebjerg hospital 1963-69. Tilforordnet sagkyndig i retslægerådet fra 1942. Formand for Foreningen af kommunale overlæger i Kbh 1942-46 og for Dansk tuberkuloselægeselskab 1946-48. Har skrevet: Klinisk lungeundersøgelse (1939); Tuberkulosen og samfundet (1945); Tuberkulose (i Medicinske specialer i lægepraksis, 1948).

Adresse: Stockholmsg.53,2100 Kbh 0.

TØRRING Nils direktør; f. 14/5 1924 i Odense; søn af direktør Ludvig Tørring (død 1952, se Blå Bog 1952) og hustru Sigrid f. Wulff; gift 6/9 1950 m. Elsebeth-Bitten T., f. 20/7 1923 i Hillerød, datter af musiker Georg Nordraak (død 1969) og hustru Hjørdis f. Rynning(død 1967).

Student (Odense katedralskole) 1943; uddannet i kolonial en gros, korn og foderstoffer; højere handelseks. fra Niels Brocks handelsskole 1947, den danske købmandsskole i London 1948; ansat i N Tørring A/S, Odense 1948; uddannelse i Kbh 1948-49, i Sydamerika 1950; direktør i N Tørring A/S 1960, medl. af bestyrelsen 1961. Medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Cigarindustrien i Danmark fra 1963, for Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875 fra 1966, formand fra 1971: medl. af Industrirådets hovedbestyrelse fra 1972.

Adresse: Bødtchersv. 10.5000 Odense.

Sommerbolig: Lundeborg, 5874 Hesselager.

TØTTRUP Erik underdirektør, cand. jur.; f. 13/3 1924 i Bjerregrav; søn af gårdejer Poul Tøttrup (død 1955) og hustru Petrine f. Horn ; gift 1. gang 24/8 1952 m. Gudrun T. f. 7/5 1926, død 1959, datter af assistent Christian Hansen (død 1955) og hustru Agnes f. Jørgensen (død 1968); 2. gang 5/12 1964 m. Grethe T., f. 3/10 1934 i Skærbæk Sdj., datter af slagtermester Laust Jensen og hustru Dagny f. Obling. Bankuddannet i Randers 1939-45; student 1945; cand. jur. 1951; advokatfuldm. 1952-54; sekretær i socialministeriet 1952; amtsfuldm. i Thisted 1954; sekretær i arbejdsministeriet 1956; fuldmægtig i Dansk Arbejdsgiverforening 1961, kontorchef 1961, underdir. 1972.

Medl. af forsøgsrådet for de erhvervsfaglige grunduddannelser; formand for forsøgsudvalget for de erhvervsfaglige grunduddannelser inden for handels- og kontorfagene; medl. af erhvervsvejledningsrådet; formand for fællesudvalget mellem erhvervsvejledningsrådet og folkeskolens læseplansudvalg; medl. af uddannelsesrådet for specialarbejdere, af udvalget for efteruddannelse af faglærte, af skolerådet for de tekniske skoler, af udvalget vedr. højere handelseksamens placering i den fremtidige erhvervsuddannelsesstruktur; Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentant i UNICE's uddannelsesudvalg; formand for udvalget vedr. programmeret undervisning; medl. af arbejdsudvalget vedr. skole og erhverv; medl. af en række kommissioner, bl. a. udvalget vedr. støtte til voksne under erhvervsuddannelse 1971-73, udvalget vedr. nedsættelse af uddannelsesrådet for teknikeruddannelserne 1971-74, kommissionen vedr. kvindernes stilling i samfundet 1965 samt medl. af yderligere en række udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet. Adresse: Tølløsev. 62,2700 Brønshøj.

TØTTRUP Aage Faurschou civilingeniør, se Tottrup Aage Faurschou.

TAANING Tage redaktør, R.: f. 3/1 1897 i Kongens Tisted; søn af seminarieforstander Peter Taaning (død 1943, se Blå Bog 1943) og hustru Dina f. Berg (død 1955); gift 9/6 1924 m. Karen T., f. 17/1 1901 i Blaahøj, datter af hotelejer H Th. Jensen (død 1941) og hustru Maria f.Wium (død 1934). Journalist ved forsk, provinsblade 1919-30, ved Berlingske Tidende fra 1930, lederskribent og litteraturanmelder fra 1959; tili, medredaktør af Ugebladet Landet 1943-50, ansvarsh. redaktør 1950-58; ansvarsh. redaktør af »Demokratiske Breve« 1951-59; medredaktør af Gads danske Magasin 1952, i redaktionen af Det danske Magasin 1953-57; medarbejder ved Svikmøllen 1950 og 1951; medudgiver og redaktør af det illegale Danske Tidende u. besættelsen. Medl. af bestyrelsen for Rigsdagens Presseloge 1939-43 og 1948-52.

Har skrevet: Øllets Historie (1942); Enspænderen Schnurre (essay i Det norske Studentersamfunds antologi »Gruppe 47«, 1965). Dansk oversættelse af Monroe Leafs børnebøger og Albert Szent-Gvörgyi: Det afsindige menneske. Adresse: Udsigten 10,2820 Gentofte.

TAARNHØJ Palle overkirurg,; f. 26/8 1918 i Kbh; søn af urmagermester Hjalmar Taarnhøj og hustru Valborg f. Hansen; gift 3/3 1945 m. Marie T., f. 21/4 1921, datter af landinspektør Niels H Nielsen (død 1924) og hustru Cecilie f. Mortensen (død 1967).

Student (Sorø) 1937; med. eks. 1945; derefter uddannelse i neurokirurgi på rigshospitalets neurokirurg. afd.; specialista-nerk. i neurokirurgi 1953; efter indbydelse fra The Cleveland Clinic Foundation ansat som Staffmember i den neurokirurg. afd. 1955-60; med. embedseks. i USA 1955; overkirurg ved neurokirurg. afd. på Kbhs amts sygehuse i Glostrup fra 1960. Præsident for Danske Neurokirurgers Organisation 1965-72; medl. af: Nordisk Neurokirurgisk Forening, Congress of Neurologicai Surgeons. USA, British Neurosurgical Society, GB, American Association of Neurologicai Surgeons, American Médical Association. Formand for Kgl. Dansk Aeroklubs lægeudvalg. Medl. af Glostrup menighedsråd fra 1965.

Skrevet adsk. artikler om trigeminusneuralgiens behandling og om andre med. emner. Adresse: Bakken 11,2600 Glostrup.