Personliste til: Grøn var pigens yndlingsfarve.  (Tidl. Vejlefjord Sanatorium – dødens hospital)

 

 

Oppenheim, Albert  (Arkitekt)

Gulmann, Chr(Ansvh. Redaktør på Berlingske Tidende)

Gulmann, Gustava (ovenståendes hustru)

Gulmann, Chr. (søn af ovenstående)

Enemark, Kjeld  (ingeniør)

Saugmann, Chr. (Professor - Stifter af Vejlefjord Sanatorium(VFS))

Williams    (læge VFS)

Graversen  (overlæge VFS)

Jacobsen, Jens  (grosserer)

Kluge, Harry  (maler)

Bergh, Rudolph  (zoolog, komponist og musikprofessor)

Fischer, Paul  (maler)

Schou, Michael  (maler)

Lange, Hans Ove  (direktør for Nordisk Fjerfabrik)

Nielsen, Inger ”Nelly”   (Axel Schous 2 kone)

Damhoff, Albert „Daddy“ (overpostassistent)

Bogason, Pjetur  (læge på Søllerød Sanatorium)

”Irving”  -  (Ingrids højt elskede ridehest)

”Max”  -  Helgas enormt store røde kastrerede hankat

Fischer, ”Musse”   (Paul Fischers kone)

Berlau, Ruth  (journalist – forfatter)

Palsbo, Susanne (journalist)

Frimodt-Møller,   (læge på Vejlefjord Sanatorium)

Gjøen, Peter  (norsk læge på Vejlefjord Sanatorium)

Bønsdorph, Kaj   (læge på Vejlefjord Sanatorium)

Koch,   (dansk-amerikaner, patient. Fornavn ukendt – hans mor boede i Valby)

 , Gunnar   (Ingrids ’kæreste’)

Grünbaum, David  (lektor ved Øregaard Gymnasium)

Bauditz, Olga  (klaverspillelærerinde)

Ballin, Lotte   (skolekammerat i Schweitz)

Kahn, Hans   (Lotte Ballins mand)

Dr. Permin   (overlæge på Frederiksberg Hospital)

Bondo, Eva   (skolekammerat og kollega til Helga Schou)

Honnens de Licthenberg, Dagmar (skolekammerat til Helga Schou)