Det er en fordel, at kopiere hele CD'ens indhold til en mappe på Computeren, og derefter kopiere genvejsikonet "Salmonsen 1949" ud på skrivebordet.

Visse kort og plancher mangler.

I textdelen kan der være fejl på visse illustrationer, men det kan vi nok leve med.

Man skal ligeledes være opmærksom på, at der i leksika af denne type, for at tydeliggøre stavelser og tryk,  kan være indsat aprostroffer i mange af ordene. Hvis man således søger på "adresse" kommer man ikke til selve opslaget, idet her står "a'dresse". Ofte vil det dog være sådan, at ordet optræder uden aprostrof i selve teksten, hvorved man kommer til det rigtige sted alligevel.