H. HJORTH-NIELSEN

DANSKE SAGFØRERE

1869 - 1919

UNDER LOVEN AF 26. MAJ 1868

(BESKIKKELSER UDFÆRDIGEDE I TIDEN 1. JAN. 1869 — 30. SEPT. 1919)

UDGIVET AF DET DANSKE SAGFØRERSAMFUND

J. JØRGENSEN & CO. — KØBENHAVN 1941

Digitaliseret af LFL's Bladfond 2010

Lay-out og udvikling: Erik Rosekamp

FORORD

Til teksten = A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z Ø

Til navnelisten = A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Y. de le von Ø.

Skulle der være uoverensstemmelser i teksten, tjek da i PDF-udgaven. Denne er arrangeret på den måde, at mistænkelige ord og tal er erstattet af den originale bogtekst.

RETTELSER OG TILFØJELSER

SAGFØRERE, HVIS BESKIKKELSER ER DEPONEREDE

 

 

A.

 Aabin, Harald Marius Johan

Aafeldt, Hans Christian

Aagesen, Vagn

Aarrebo, Hans Hansen

Abel, Carl Frederik,

Abildgaard, Hans Peder Christian Petersen,

Abildhauge, Anton Magdalus Christensen,

Agersnap, Morten Jacob,

Agger, Jens Christian,

Aggerholm, Isach Preetzinann

Ahlefeldt-Laurvig, Carl Greve,

Ahnfeldt-Rønnc, Øyvind

Albeck, Andreas,

Alberti, Peter Adler,

Albertsen, Ludvig,

Albertsen, Rasmus Knud Valdemar

Albertsen, Viggo Thor

Albrechtsen, Niels Peter Albrecht

Albrectsen, Albert Carl Christian,

Albrectsen, Emil Georg Marius,

Albrectsen, Hans Vilhelm Christian,

Albrectsen, Jens Vilhelm Riber

Albrethsen, Rudolph Theodor Emil

Allerup, Flemming Pfitges

Alster, Harald Viktor

Alster, Poul Herman Arnold

Alstrup, Sophus Carl Johannes Rudolph,

Alvad, Jens Kristian

Alving, Theodor Martin

Amdrup, Valdemar Michael,

Ammonsen, Alexander Emil Amon,

Amtoft, Jens Ckristian Christensen

Amtzen, Frode Karelius Arne

Anchersen, Alfred Hermann Martin

Anckcr, Johan Herman

Andersen, Anders Peder

Andersen, Anders Peder,

Andersen, Anders Sten,

Andersen, Anders,

Andersen, Arnold Harald Frederik,

Andersen, Axel Peter Christian,

Andersen, Carl Frederik Christian,

Andersen, Carl Martinus,

Andersen, Christian Adolph

Andersen, Evald Bech,

Andersen, Frederik Vilhelm,

Andersen, Hans Christian,

Andersen, Hans Feder,

Andersen, Hans Frederik,

Andersen, Hans Niels

Andersen, Holger,

Andersen, Ingvard Jørgen

Andersen, Jacobus Johan Kristian

Andersen, Jens Andreas Dybdahl

Andersen, Jens Christian Jacob

Andersen, Johan Mathias Lahn

Andersen, Ludvig William

Andersen, Mads

Andersen, Marinus Søndergaard

Andersen, Marius Hans Lindegaard

Andersen, Marius Kristian

Andersen, Nicolai,

Andersen, Ole

Andersen, Otto Camillo,

Andersen, Peder,

Andersen, Poul Andreas,

Andersen, Rasmus

Andersen, Rasmus,

Andersen, Søren,

Andersen, Valdemar,

Andersen, Viggo Emanuel,

Andersen, Vilhelm Carl,

Andersen, William Carl Emil Theobald,

Andersen-Alstrup, Theodor

Andkier, Albert Frederik Johannes,

Andresen (døbt Andreasen), Jens,

Andresen, Andreas

Andresen, Heinrich Theodor,

Andresen, Søren Marquard,

Angelo, William Rørbye,

Anker, Hjalmar,

Anker-Jensen, Knud Vilhelm

Arendrup, Aage Kiellerup,

Arent, Herman Christian,

Arentoft, Marius Christian Nielsen,

Arffmann, Carl Valdemar Linnemann,

Arndal, Johannes Valdemar

Arnskov, Laurits Thomas

Arnstedt, Niels Peter

Arntz, Christian Georg Parmo Breen,

Arntzen, Ludvig,

Arntzen, Torben,

Arvad-Petersen, Niels

Ask, Anders Christian,

Asmussen, Volf Frederik

Asschenfeldt-Hansen, Stephan Peter Emil,

Assing, Jens Christian Marius

Axelsen, Axel Tage

B  B.

Baadsgaard, Holger,

Baadsgaard, Kristian Tilsted,

Bach Nielsen, Hans Axel

Bache, Niels Haagen,

Bache. Ditlev Gothardt Monrad,

Bachevold, Peter Christian,

Bagger, Johannes Herman

Bagger, Otto Mandix,

Balk, Waldemar

Balle, Carl Emil,

Balle, Charles Rudolph Waldemar,

Balle, Frederik Jacob Christian

Balle, Jens Johannes Emanuel,

Balle, Marius Sørensen

Balthazar-Christensen, Eggert

Bang, Axel Sophus Daniel,

Bang, Christen Nielsen

Bang, Christian Anthon Siegumfeldt,

Bang, Hans Gjerlev,

Bang, Hans Vilhelm,

Bang, Niels Louis Leonhardt,

Bang, Otto Anton Carl,

Bang, Valdemar,

Bang-Ebbestrup, Einar Sigurd,

Bardram, Alexander Andreas

Barfod, Søren Vilhelm

Barfoed, Christen Poul,

Barfoed, Theodor Cæsar Emil,

Barlag, Niels Levinsen,

Barner, Peter,

Barth, Erling Daniel,

Barthelsen, Knud Peter Stephansen,

Bartholdy, Vilhelm Georg

Baruël, Jean Frédéric Euchaire,

Basse, Andreas Frederik

Basse, Andreas,

Basse, Massanti Alfred,

Bastrup, Peter Johannes

Baumann, Ferdinand Rudolph Raimumi

Baumann, Peter,

Baumann, Søren Christian,

Bay, Hans Nielsen

Bay, Mads Johan Valdemar,

Bay, Oluf Valdemar

Bay, Sophus Valdemar,

Bay, Vilhelm,

Bayer, Jørgen Otto Joachim

Bayer, Peter Frederik

Bech, Christen Hansen

Bech, Erik Peter Georg,

Bech, Karl Lauritz,

Beck, Axel Iver

Beck, Valdemar Christian Adolph

Becker, Carl Anton Johan

Becker, Richard

Begtrup, Gotfred,

Bek, Aage

Bencke, Alfred Martin Peter

Bendixen, Bendix Marius,

Bendixsen, Christian Fiseher

Bendtzen, Julius,

Bennctsen, Hans Jørgen,

Bennetzen, Hans Christian

Bentzen, Bernhard,

Bentzen, Christian

Bentzen, Frederik Vilhelm Leonor

Bentzen, Vilhelm Alfred Otto

Bentzon, Svend,

Benzon, Axel Christian Lorenz Jaeob

Berendsen, Poul Joachim Joel

Berg, Andreas Carl Emil,

Berg, August Dedenroth

Berg, Einar,

Berg, Hans Valdemar,

Berg, Henrik Vilhelm

Berg, Karl Emil,

Berg, Niels Chresten

Berg, Samuel Svenningsen,

Berggreen, Rudolph Frederik

Bergh, Sigurd,

Bergmann, Ole Lauritz

Berner, Edwin,

Berner, Jørgen Henrik

Berntb, Knud Muller,

Bernth, Christian Laurentius Haaber,

Bernth, Einar Ferdinand Haaber

Bertelsen, Johan Valdemar,

Bertelsen, Johannes Frederik

Bertelsen, Mathias Jacobsen Mandal

Bertelsen, Rasmus Ludvig,

Berthelsen, Sophus Marius

Bestle, Einar Alexander

Bey, August Poul Heinrich,

Beyer, Carl Emil,

Bicrberg, Waldemar,

Bidstrup, Johan Jensen,

Bierbum, Christian Rasmus Peder Christiansen,

Biering, Halvor Nicolai,

Bierring, Jacob

Bindslev, Oscar Dahm

Bing, Ludvig Carl,

Bing, Otto Michael

Binzer, Henrik Valdemar

Birch, Erik Peter Dynesen,

Birch, Ludvig Christian

Birkerod, Carl Vilhelm Johan,

Bisgaard, Anton Madsen

Bisgaard, Frederik Carl Christian,

Bisgaard, Otto Laurits,

Bisgaard, Søren Christensen,

Bispeskow, Niels Nielsen

Bitsch, Jens Petersen

Bitseb, Christen Frederiksen,

Bjelke, Thomas Severin,

Bjerre, Christian Joachim

Bjerregaard, Knud

Bjørk, Victor Emanuel Anton

Bjørn-Jensen, Adolf,

Bjørndahl, Poul,

Bjørndal, Aage Matthias

Blegvad, Aage

Blegvad, Christian Frederik August

Blitger,

Blokmann, Anders Simon

Blume, Niels Peter Jacob,

Blæsberg, Carl Johan Ferdinand. —

Blæsberg, Ludvig Philip,

Boeck, Holger

Boeg-Thomsen, Anton Peter Gustav Adolph,

Boesen, Thorkild Nielsen,

Bogh, Andreas

Boisen, Christian Frederik Adolph

Boldsen, Frederik Christian,

Bonke, Niels Pedersen,

Bonnc, Visti Søndergaard

Bonnesen, Niels Christian Julius

Borberg, Lauritz

Borch, Jens Sophus

Borch-Jacobsen, Carl Vilhelm

Borchersen, Jørgen

Borde, Jørgen Absalon

Borges, Axel Albrecht

Borgstrøm, Lorents Christian Valdemar

Borre, Hans Jørgen

Boye, Christian,

Boye, Georg Christian,

Boyer, Anders,

Boyhus, Frederik Mikkelsen

Bramson, William Carl,

Brandt, Edvard Beinholdt,

Brandt, Frederik Ferdinand,

Brandt, JacobBranner,

Carl Frederik Benjamin,

Brasch, Christian Henrik

Bredmose, Hans

Bremmer, Gorm Deeem

Bretjendahl, Albert Lauritz Undall,

Breum, Jens Christian Juulsgaard,

Breum, Jens Jensen,

Briksø, Jens Peter Christian Sejer

Brinck-Seidelin, Johan Ernst Emil,

Brink, Ole Kristian Kristensen

Brochmann, Carl

Broe, Frederik Axel

Brokmann, Johan Frederik

Bronée, Frederik Ferdinand

Bronée, Johannes

Brorson, Christian Frederik

Brunncmann, Theodor

Bruun, Carl Bernhard Henrik

Bruun, Frederik Carl Caspar Vilhelm,

Bruun, Hans Christian Aabel

Bruun, Hans Henrik Marcelius,

Bruun, Jens Peter Karmark,

Bruun, Niels Siegvard Alfred,

Bruun, Peter Baadsgaard,

Bryndum, Andreas Eduard,

Brændgaard, Mads Andersen

Brænning, Frederik Gabriel,

Bræstrup, Tycho Cosinus Wimpffcn,

Brøckcr, Niels Peter Julius Sørensen,

Brüel, Michael Djørup

Buch, Ditlev Marius

Buch, Johan Henrik,

Buch, Otto Peter Valdemar

Buchwald, Peter Frederik,

Buchwald, Peter Frederik,1

Buck, Oluf Petersen,

Budde-Lunrt Georg Theodor

Buemann, Anton Jørgen Rudolph,

Buemann, Jens Ditlev Blichfeldt

Buemann, Viggo

Bugge, Thomas August Theodor

Buhl, Adolf Thorvald,

Buhl, Knud Peter Pedersen

Buhl, Orla,

Buhl, Paul Erhardt,

Buhl, Viggo Ejner

Bulmer, Johan Jensen Bidstrup

Bulow, Einar,

Bundgaard, Christen Christensen,

Bundgaard, Jens Nielsen

Busch, Andreas,

Busch, Hans Peter Feller

Busch, Heinrich Alexius

Busch, Jacob Ludvig

Busch, Johan Feter Georg Hannibal,

Busch, Jørgen Gleerup

Busch-Jensen, Niels Christian Frederik,

Busch-Steenberg, Johan

Buschardt, Johannes Ewald,

Busse, Lars Carl Vilhelm

Butenschøn, Paul Hermann,

Buus, Jørgen Nielsen,

Buus, Mathias Jensen,

Byberg, Reinhard Sophus Niels Raun,

Byrdal, Henri Christian Valdemar

Bøgvad, Dines Hjersing Rostrup

Børresen, Johannes Anders Ernesto,

Bøttern, Sophus Peter Christian,

Bøving, Jens Orten,

Bülow, Carl Adolph,

Bülow, Frits Toxwerdt

Bülow, Sophus Heinrich Cornelius

C  C.

Calmer, Frederik Marius,

Cantor, Alexander Bernhard,

Caprani, Valdemar

Carlsen, Adam Vilhelm Valdemar

Carlsen, Frederik Emil

Carlsen, Harald Rudolph Franciscus,

Carlsen, Janus Michael,

Carlsen, Jens Jacob,

Carlsen, Ketil,

Casse, Halfdan,

Cederholm, Carl Gustaf Knoen,

Celinder, Ove Christian Thorvald,

Christensen, Albert Johannes,

Christensen, Alfred Andreas,

Christensen, Alfred Vilhelm Alexander,

Christensen, Arthur Niels Peter

Christensen, Carl Christian,

Christensen, Carl Gotfred Anders,

Christensen, Carl,

Christensen, Christen

Christensen, Christen Birkholm

Christensen, Christen,

Christensen, Christian

Christensen, Christian Emanuel

Christensen, Christian Peter Erik

Christensen, Christian Peter,

Christensen, Christian,

Christensen, Edvard Ferdinand,

Christensen, Ejnar

Christensen, Frederik Johannes

Christensen, Georg Carl Sophus,

Christensen, Georg Frederik Christian,

Christensen, Gustav Ludvig Georg

Christensen, Harald,

Christensen, Holger

Christensen, Jacob

Christensen, Jens Christian

Christensen, Jens Christian,

Christensen, Jens Jørgen Fjord

Christensen, Johan Henriksen,

Christensen, Johan,

Christensen, Laurits Ferdinand August,

Christensen, Ludolph Andreas,

Christensen, Marius,

Christensen, Niels

Christensen, Niels Christian,

Christensen, Niels List,

Christensen, Olaf Henry

Christensen, Ove Jens Holger,

Christensen, Peter Antonius,

Christensen, Poul Adolf Møller,

Christensen, Valdemar Klingberg,

Christensen, Valdemar,

Christgau, Valdemar Peter Knud,

Christiansen, Albert Bohn,

Christiansen, Andreas Carl Christian,

Christiansen, Christian Andreas,

Christiansen, Hans Frederik,

Christiansen, Hans Peter Vilhelm

Christiansen, Mads Peter,

Christiansen, Niels Christian

Christiansen, Niels Christian,

Christiansen, Niels Peter Emil

Christiansen, Rolf Bonn

Christoffersen, Gudmund Frithjof

Christophersen, Axel Peter Sander

Christov, Otto Vilhelm Philip

Clausen, Harald,

Clausen, Johan Herman,

Clausen, Morten Jensen Nørby

Clausen, Morten,

Clausen, Ove Henrik,

Clausen, Simon Groth,

Clausen-Bagge, Henrik Georg

Clement, Christian Emil,

Cohen, Julius Lauritz,

Cohen, Julius,

Cohn, Albert

Cohn, Naphtali,

Conradsen, Kai,

Conradsen, Knud Bendix,

Copmann, Johan Frederik Andreas,

Copmann, Valdemar Ulrik

Cordes, Ejnar

Cortes, Vilhelm Lauritz,

Cortsen, Hjalmar Mogens,

Cortsen, Rasmus Christian

Cortsen, Sorcn Johan

Cramer, Hans Christian,

D  D.

Dahl, Aage Nielsen

Dahl, Asger

Dahl, Ernst Emil,

Dahl, Knud,

Dahlerup, Ludvig Vilhelm

Dahlerup, Ludvig William Frederik,

Dal, Hans Andersen,

Dalberg, Carl Albert Setawitsky

Dalbo, Jens Christian

Dam, Holger,

Dam-Krogh, Aage

Dam-Nielsen, Jens,

Dambæk, Søren Sørensen

Damgaard, Adolph Knud,

Damgaard, Anders Emanuel August

Damgaard, Ehlers Christian Pedersen,

Damkier, Ivan Hjelm,

Damkier, Jacob Georg Frederik

Damkier, Paul,

Damm, Axel

Damm, Einar Leopold,

Damm, Johannes Frederik Leopold August,

Damm, Peter Nicolai,

Danckert, Christian Joachim,

Danckert, Lauritz Olaf Vilhelm,

Danielsen, Christian Daniel,

Danjelsen, Rasmus Carl Enevold,

Dantzer, Alfred Peter Anton,

David. Christian Ludvig Julian,

Dederding, Poul Vilhelm,

Degn, Josef Christian Jensen

Deichmann, Knud Scott

Dejgaard, Ole Rasmussen,

Delbanco, Andreas Christian

Demant, Hagbard Michael,

Dichmann, Henrik Jensen,

Dichmann, Henrv Frederik

Didriksen, Emanuel

Diechmann, Ernst Peter,

Dieterichsen, Christian Herman,

Dietrichson, Harald Frederik William,

Dinesen, Theodor,

Dircks, Peder Nielsen

Ditlevsen, Hans Ditlev Bernhard

Ditlevsen, Johan August,

Ditzel, Johannes Mathias,

Djurhuus, Jens Henrik Oliver

Dragsted, Arent Lauritz Frants,

Dragsted, Niels Christian

Dreyer, Frederik Carl Christian

Dreyer, Jørgen Christian Seeher

Duch, Mads Valdemar

Due, Mads Petersen

Dumreicher, Carl Conrad Jacob Boethe,

Dyrhaugc, Erhard Christian Frost,

Dyrhauge, Einar Høffding,

Dyrlund, Christian Westergaard

Dyrlund, Folmer Middelboe

Dændler, Johan Anton Heinrich

E  E.

Ebbe, Karl Kristoffer

Eberth, Constantin,

Ebstrup, Henning Sophus

Edelstein, Hans Georg

Edinger, Povl David Fog,

Edlund, Mathias

Edsberg, Johan William Emanuel,

Edslev, Peder Poulsen

Eeg, Peder Nielsen

Effersøe, Poul,

Egge, Heinrich Georg Ludvig,

Egholm, Laurits Kristian Laursen

Egvad, Conrad Daniel Koefoed Sørensen

Ehlers, Carl Frederik

Ehlers, Jørgen Kaisig,

Eieh, Otto Valdemar,

Eilersen, Hans Peter Ingerslev,

Eilersgaard, Eiler

Ejlers, Carl Ejler

Ejlersen, Ejler

Ejstrup, Jens Christian Anton,

Ekeroth, Alfred Conradt,

Ekman, Carl Christian Aage

Elbo, Hans Hansen

Elbye, Thor Frederik

Elken, Niels Frederik

Elle, Jesper Lauritzen,

Ellebæk, Lars Larsen,

Elmenhoff, Henrik Vilhelm

Elmquist, Aage Ludvig Holberg,

Elmquist, Edvard Emanuel,

Emmeluth, Ernst Peter

Engberg, Axel Lauritz Christian,

Engberg, Ludvig Albert,

Engelberg, Frants Theodor,

Engelhardt, Svend Olaf,

Engelsted, Niels Christian,

Engelstoft, Laurids Thorning

Erichsen, Erich Anton

Eriksen, Adolf Lauritz,

Eriksen, Johan Christian Wolther

Eriksen, Svend,

Erlang, Frederik Krarup,

Ernst, Axel Christian,

Ernst, Louis Jacob,

Erntoft, Valdemar

Erritzøe, Asmus Peter

Eskesen, Jeppe

Eskesen, Peter Gregers,

Esmann, Herman Borgen

Esmann, Jørgen Victor,

Espersen, Jens

Espersen, Karl Mathias,

Espersen, Lars Peter

Ettrup, Harald Marius,

Evers, Victor Julius Ludvig

Ewald, Mads Christian,

Eyber, Christian Martin Lebrecht,

Eyber, Theodor Leopold

Eykens, Anders Peter

Eyser, Harald Viggo

F  F.

Faber, Aage Thorvald,

Faber, Anton,

Faber, Julius Emil,

Faber, Vilhelm Ludvig Heinrich,

Fabricius, Otto,

Fahnøe, Jens Brandt,

Falbe-Hansen, Ejnar Peter Jørgen

Falbe-Hansen, Emanuel,

Falbe-Hansen, Viggo,

Falck, Einar Johan Harald

Falck, Jens Julius,

Falckenthal, Arnold Johannes,

Falk-Jensen, Ejnar,

Falkentorp, Erik

Falkow, Niels Martin

Falster, Otto Maurice Nicolaj

Fasting, Christian Ditlev

Fasting, Johan Sigismund

Faurschou, Aage Christian

Fausing, Adolph,

Felberg, Johan Frederik Valdemar

Fenger, Johannes Frederik

Fenger, Poul,

Fensager, Axel Oban Ludvig

Fensmark, Ole Frederik Emil,

Fentz, Jacob,

Ferslev, Christian Vittusen,

Fester, Christian Jørgen Frederik

Fich, Karl Oskar,

Finch, Hans Peter Kaspar

Fischer, Adam Ludvig Emil,

Fischer, Carl Ludvig Joseph,

Fiseher, Christian Victor,

Fjelsted, Hans Magnus

Fleischer, Hans Herman Astrup,

Flening, Viggo Anders Rasmus

Flensborg, Erhard Saabye

Fode, Octavius,

Fogt, Gudmund,

Folden, Hans Søren,

Folmar-Hansen, Emanuel,

Fordsinand, Frederik Christian,

Forum, Oscar Alfred William,

Fraas, Hans Jørgen,

Frandsen, Hans Peter Plesner,

Frandsen, Otto Edvard Valdemar,

Frank, Jens Christian,

Franzen, Alfred

Frederiksen, Christian Lauritz Valdemar,

Frederiksen, Frederik Carl Christian,

Frederiksen, Frits Christian,

Frederiksen, Hans Hubert Henrik

Frederiksen, Ove Kamphøwener

Frederiksen, Peter Christinus,

Frederiksen, Vilhelm Arthur,

Freilev, Peter Andersen,

Frideriehsen, Carl Mathias,

Friis, Carl Theobald Valdemar

Friis, Daniel,

Friis, Hans Christian Anker Amundin,

Friis, Otto Carl

Friis-Jespersen, Holger

Frimodt-Moller, Nicolai Vilhelm

Frisenette, Harald Otto,

Frost, Knud Aage,

Fræmohs, Albert

Fræmohs, Johannes Nicolaj Marius,

Fræmohs, Lars Hansen Madsen

Frøling, Ewald Oskar

Frølund, Theodor Severin,

Frørup, Christian Frederik August Marius Wullf Hagen

Funder, Svend Aage,

Fussing, Thorkil,

G  G.

Gad, Otto Christian,

Gad, Valdemar

Gade, Anders Madsen

Gade, Carl Thøger Madsen,

Galskjøt, Jacob,

Galster, Johan Georg,

Gamborg, Anders Herman

Gamborg, Niels Christian,

Gammelgaard, Christen Andersen,

Gammelgaard, Victor Peter Marinus

Garde, Andreas Peter Munk Anker

Garde, Carl Christian,

Garde, Johannes Anker,

Garde, Viggo Christian

Gasberg, Martin Jensen,

Gehrke, Hjalmar,

Gelting, Jakob Einar Hansen

Gerdahl, Peter Christian

Giersing, Johannes Hjalmar

Givskov, Erik Valdemar,

Giørtz, Hans Christian Nicolai

Gjedde-Olsen, Anders Theodor

Gjern, Johan Franciscus Gottlieb Schønheyder,

Gjessing, Aage

Glarbo, Niels Henning Nielsen

Glasius, August Wiinholdt,

Glud, Andreas Christian,

Glud, Carl Johan

Glud, Einar,

Glud, Hans Christian Adam,

Glud, Peder

Glæsel, Edvard André

Godskesen, Marius,

Goldschmidt, Albert Max Julius,

Gormsen, Carl

Gottlieb, Johannes Conrad Christian,

Graae, Erik Aage

Graae, Frederik Jessen,

Graae, Gustav Johan,

Grabow, Michael Heegaard

Graff, Johannes Lauritz,

Gram, Peter Petersen,

Grandjean, Ludvig Christian

Graversen, Gravers

Green-Andersen, Georg

Green-Andersen, Richard

Gregersen, Thomas Bavn,

Greve, Mads Peter Christian,

Grimer, Hakon Harald,

Grinder, Alfred Victor Hansen

Groes, Poul Daylesford

Gronenberg, Helge Frederik Drewsen,

Grove, Peter Bendix

Grundtmann, Andreas Christian,

Grundtvig, Christian Otto Peter,

Gruner, Kristian Axel,

Græsholm, Hans Jørgen Rasmussen

Græsholm, Niels Christian Rasmussen

Grønbek, Mathias William,

Grønnegaard, Lauritz Theodor Wichmann

Grønqvist, Oscar Carl Magnus

Grüner, Frederik Vilhelm,

Grünwald, Johan Christian

Grünwald, Knud Lyne

Gudmand-Høyer, Immanuel Vilhelm

Gudmann, Frederik Carl Julius Emil,

Gudmon, Carl Vilhelm Frederik

Gudsøe, Peter Andersen,

Gulmann, Christian Erhardt,

Gulmann, Otto Knud

Gundorf, Emil Anders Jochumsen,

Gustavsen, Carl,

Gustavus, Torben Dan,

Guthmann, Axel Johannes Kastrup,

Gyde-Pedersen, Johannes Peder

Gylding, Niels

Gyntelberg, Jacob

Gyntelberg, Peter Alexander Abel,

H  H.

Haack, Kai Anger,

Haar, Hans Henrik Rudolph

Haar, Rasmus Peder Marius

Haastrup, Peder Pedersen

Hagen, Carl Jacob

Hagen, Joachim,

Hagensen, Hagen

Hagested, Aage Hans Peder

Haghfelt, Hans Peter Victor

Hald, Christian Anton Georg,

Hald, Jens Christian

Hald, Ulrich

Halkier, Herman Barclay,

Hall, Gunnar Lykke

Hallager, Andreas Nicolai,

Hallager, Ludvig Nikolaj,

Halse, Peter Christian,

Hammer, Arne Holger

Hammer, Henrik Hans Nikolai,

Hammer, Jens

Hammerich, Esther Johanna Maria

Hammershaimh, Hjalmar,

Hammersholt, Henrik Jensen

Hammershøj, Christen,

Hammersøe, Jens Marius

Handberg, Carl Marinus Severin Christian

Hansen, Ancher Christian,

Hansen, Arthur

Hansen, August Valdemar

Hansen, Axel Camillus

Hansen, Carl Andreas

Hansen, Carl Christian Hannibal,

Hansen, Carl Christian Julius,

Hansen, Carl Christian,

Hansen, Carl Lauritz,

Hansen, Carl,

Hansen, Christen

Hansen, Christian Carl Vilhelm,

Hansen, Christian Emil,

Hansen, Christian Rasmus

Hansen, Ejnar Christian,

Hansen, Emil Johan (Jean) Henricus,

Hansen, Espen Mathiesen,

Hansen, Hans Christian,

Hansen, Hans Einer Valdemar,

Hansen, Hans Frederik Valdema

Hansen, Hans Henrik,

Hansen, Hans Jacob,

Hansen, Hans Laurits,

Hansen, Hans Lauritz Nygaard,

Hansen, Hans Marinus,

Hansen, Hans Møller Severin

Hansen, Hans Peder

Hansen, Hans Peter

Hansen, Hans Peter Forum

Hansen, Hans Peter,

Hansen, Hans Riis,

Hansen, Hans,

Hansen, Harald Holger,

Hansen, Henning Ditlev

Hansen, Jens Johannes

Hansen, Jens Lauritz,

Hansen, Jens Nygaard,

Hansen, Jens Peter

Hansen, Jens Peter Alfred,

Hansen, Jens,

Hansen, Johan Carl Marius,

Hansen, Johan William,

Hansen, Johannes Viggo

Hansen, Jørgen Christian

Hansen, Jørgen Jaco

Hansen, Jørgen Peter Anton,

Hansen, Karl,

Hansen, Kristen Larsen,

Hansen, Lars,

Hansen, Marikus Lauritz

Hansen, Michael Carl Otto,

Hansen, Niels Anton Philip

Hansen, Niels Frederik

Hansen, Oetavius Thomas

Hansen, Peter Andreas,

Hansen, Stephan Jørgen Horstmann,

Hansen, Søren Laurits,

Hansen, Thomas Peter Frølund

Hansen, Ulf,

Hansen-Backhaus, Christian Emil

Hanson, Julius Christian,

Hanson, Ludvig Emil

Harboe, Emil,

Harck, Anders Hansen,

Harck, Hans Carl,

Harck, Niels Jochum Hansen,

Harden, Hans Einar Valdemar

Harder, Eli Kingo

Harder, Hans Adolph

Harder, Knud Sophus

Harhoff, James Edouard Arnold

Harhoff, Poul Christian,

Harhorn, Andreas Alexius

Harlung, Andreas Christian

Harpøth, Carl Christian Ludvig,

Hartlund, Axel Rogert

Hartmann, Carl Henry,

Hartmann, Frederik August,

Hartmann, Godfred,

Hartmann, Peter Henrik Boye

Hartnack, Claudlus Theodor

Hartvig, Gottlieb,

Hartvigsoli, Ivan,

Hass, Hans Jørgen,

Hasselbalch, Hans Peter Jansen,

Hasselbalch, Jacob Andreas

Hasselbalch, Jacob Henning

Hassing, Axel Theodor,

Hastrup, Anton Frederik

Hastrup, Georg

Hatting, Hans Hansen

Hauberg, William

Haubroe, Knut,

Hauer, Christian Valdemar

Hauerbacb, André Grove,

Hauerslev, Jens Martinus Thcophilus Edvard,

Hauerslev, Valdemar Sørensen

Haugsted, Henrik Emil

Haure-Petersen, Niels Carl August

Hauschultz, Mathilde Malling,

Hauschultz, Rudolph,

Havlykke, Jørgen Theodor,

Hebo, Ejner Tage

Hecht-Pedersen, Johan Christian Hans Ernst

Heckscher, Albert Gottlieb,

Hede, Jacob Holger Christian,

Hede, Søren Christian Christensen,

Hedegaard, Peder Kristensen,

Heerfordt, Karl Kristoffer,

Heering, Mogens,

Heering, Poul,

Heiberg-Jfirgensen, Henri Emil,

Heide, Valdemar Christian,

Heiden, Carl Wilhelm Christian

Heilesen, Christian Christensen,

Hein, Adolph Frederik Christian

Heine, Laurits,

Heine, Nathan,

Heining, Johannes Emil

Heinricy, Vilhelm Georg Christian,

Heise, Christian Frederik Heginald,

Heise, Oluf Andreas Lorentz,

Heise, Peter Vilhelm,

Helium, Erik Christian Julius

Hellesen, William Oscar,

Helmer, Anders

Helms, Adam,

Helms, Georg,

Helms, Johan Christian,

Helweg Jacobsen, Hannibal Theodor Ludvig

Helweg-Larsen, Albert Kristian,

Helweg-Larsen, Børge

Helweg-Larsen, Hans Frederik

Hemmingsen, Georg Valdemar,

Hempel, Valdemar,

Henckel, Regner,

Hennings, Alexander Louis Frederik,

Hennings, Paul Christian de Coninck,

Hennings, Wilhelm Frederik Sophus Magnus Bjørnsen

Henrichsen, Anton Henrik Carl Vilhelm,

Henrichsen, Erik

Henriksen, Anders Peder,

Henriksen, Jens Thorvald,

Henriques, Arthur Carl,

Henriques, Carl Bertel,

Henriques, Ellis Holm

Hentze, Gregers Johan Michaelsen

Herforth, Carl Bernhard Ferdinand

Herforth, Christian Hjelm

Herforth, Hans Hjelm

Herforth, Knnd Josef,

Herland, Valdemar

Herlov, Axel Sophus,

Herlow, Martin Peter,

Hermansen, Herman

Herold, Carl Peter Christian

Herold, Jens Julius Gottlob

Herschend, Carl Henrik Emil

Hertz, Knud Vilhelm Borgen,

Hesse, Frederik Andreas Julius Bülow,

Hesselbjerg, Peter Martin Madsen

Hetsch, Stefan Christian Frederik Nyeland

Hey, Vilhelm Alfred Seidelin,

Hiemkell, Martin Theodor,

Hilbert, Emil Christopher

Hilker, Georg Ludvig Breyen,

Hillerup, Thorkil,

Hilliger, Albert Ludvig

Hilling, Niels

Hindberg, Viggo Joachim Coelestinus,

Hindenburg, Holger Albert,

Hintz, Sigurd,

Hjardemaal, Lauritz,

Hjort, Emil Valdemar Rosenbom,

Hjort, Hans Michael Randrup

Hjort, Niels

Hjorth, Mathias Peter,

Hjorth, Olaf,

Hjortsø, Anders Larsen

Hoff, Birger,

Hoff, Einar

Hoff, Michael Severin Gustav,

Hoff, Wilhelm Sophus Momme,

Hoffmann, Alexander,

Hoffmeyer, Albert Victor Lauritz,

Hohwy, Axel Georg Magnus

Holberg, Carl Kristian Henrik,

Holberg, Ludvig Schall

Holgersen, Andreas Louis

Holm, Christian Thorvald

Holm, Jacob

Holm, Jacob,

Holm, Jens Andreas Magnus

Holm, Jens Jespersen,

Holm, Johannes Madsen,

Holm, Lauritz Mylius Conrad

Holm, Lauritz,

Holm, Peder (Peer) Axel,

Holm, Peter,

Holm, Seler Malling Emil,

Holm, Viggo Grove,

Holm, Vilhelm Johannes Thøger

Holm-Jensen, Ivar,

Holmark, Søren Christian,

Holme, Jørgen Nielsen,

Holst, Alfred Peter Hakon Christian Bombardus

Holst, Frederik Carl Christian,

Holst, Henning Ludvig Varincus,

Holst-Knudsen, Carl

Holstein, Bent Lensgreve,

Holsøe, Aage

Holsøe, Peter Carl Jessen

Holt, Karenus,

Holten-Bechtolsheim, Astrid Sophie,

Holten-Bechtolsheim, Viggo Rothe

Holtet, Jens Christian Christensen,

Honum, William Johannes,

Hoppe, Einar Valdemar,

Horstmann, Stephan Jørgen

Hoskiær, Preben,

Hou, Michael Georg William,

Hove, Niels Christian

Hovmand, Niels Peder Nielsen,

Hovmann Hansen, Niels Juul,

Hubert, Johan Jørgen

Hulegaard, Axel Ove,

Husmann, Valdemar Nicolai Ernst,

Husted, Christen,

Hvalsøe-Hansen, Hans Christian Iversen

Hvass, Anders Nicolaus,

Hvedstrup, Hannes

Hvid-Møller, Johannes

Hvidberg, Aage Theodor Hartnack,

Hviid, Carl

Hviid, Mads,

Hygom, Claus Christian,

Hyldgaard, David Esmann,

Hylling, Julius Fritz Martin,

Hårdt, Hans Christian Dahl,

Høegh, Carl Johannes,

Høegh-Guldberg, Julius Emil Christopher,

Høg-Petersen, Knud,

Høgsbro, Svend

Højmark, Gunnar

Højsgaard, Søren Peter Sørensen,

Høst, Frederik Christian Haugsted,

Høst, Georg Wulfsberg,

Høst, Niels Peter Nielsen,

Høy, Carl Johan,

Høyer, Frederik Basmus

Høyer, Silbert Edgard Louis Severin,

Høyer-Kruse, Asger Frederik

Høygaard, Johan Axel Vilhelm

Høyrup, Andreas,

Høyrup, Johannes Christian,

I  I.

Ingerslev, Julius Vitus,

Ingvorsen, Hans,

Ingwersen, Charles Bonca

Ipsen, Bobert Petersdorff

Ipsen, Jørgen Peter,

Irving, Johannes Martin

Isted (døbt Idsted) Møller, Olaf Jacob,

Isted-Møller, Olaf

Iversen, Iver Christian

Iversen, Iver Peter

J  J.

Jacobi, Hugo Adolph

Jacobi, Knud Jacob,

Jacobsen, Aage Reinholdt

Jacobsen, Adolph Emil,

Jacobsen, Anders Sandø Ørsted,

Jacobsen, Anton Peter,

Jacobsen, Børge Esaias Bernhof,

Jacobsen, Enevold Borch

Jacobsen, Frederik Harald Edvard Christian

Jacobsen, Georg Anton

Jacobsen, Hannibal Theodor Ludvig,

Jacobsen, Hans Oluf,

Jacobsen, Holger Starup,

Jacobsen, Jacob Christian

Jacobsen, Jacob Jørgen,

Jacobsen, Jacob Poulsen,

Jacobsen, Jens Gottlieb Heinrich,

Jacobsen, Jens Peter

Jacobsen, Johan Søren Lynge

Jacobsen, Johannes Christian,

Jacobsen, Julius Eskild,

Jacobsen, Julius Joseph Levin,

Jacobsen, Martin Henri

Jacobsen, Peter Christoffer RIttmer

Jacobsen, Peter Edvard,

Jacobsen, Peter,

Jacobsen, Poul,

Jacobsen, Reinholdt

Jacobsen, Sigurd Peter Vilhelm,

Jacoby, Aage Wedege

Jacoby, Henry Richard,

Jahnsen, Gustav Schwan,

Jakobsen, Anders,

Jakobsen, Jakob,

Jakobsen, Thomas

Jansen, Hans Billeskov

Jansen, Hans Billeskov,

Jansen, Jacob Carl August,

Janson, Johan Christian,

Jantzen, Knud Ulrik

Jantzen, Søren Christian

Jarding, Julius Valdemar

Jarner, Knud Albert Valdemar Høeg

Jarnøe, Niels Christian

Jelvard, Johan Lauritz

Jensen, (kaldte sig Balle), Jens,

Jensen, Abel Andreas

Jensen, Alfred Anton

Jensen, Alfred,

Jensen, Anders Christian,

Jensen, Anton Frederik

Jensen, Anton Johan

Jensen, Bertel Marius,

Jensen, Carl Andreas

Jensen, Carl Axel Viggo Steenbuch,

Jensen, Carl Christian Svend,

Jensen, Carl Georg Govertz,

Jensen, Carl Henrik

Jensen, Christen,

Jensen, Christian

Jensen, Christian Andreas

Jensen, Christian Laurids Harald,

Jensen, David Nicolaj Sofus,

Jensen, Edvard Vilhelm August

Jensen, Erik Engelhard,

Jensen, Ernst Louis August Christian,

Jensen, Frantz,

Jensen, Frits Vilhelm,

Jensen, Gorm Decem,

Jensen, Hans

Jensen, Hans,

Jensen, Henrik

Jensen, Holger Tranberg,

Jensen, Holger,

Jensen, Jacob Peter

Jensen, Jakob,

Jensen, Jens

Jensen, Jens August

Jensen, Jens Carl,

Jensen, Jens Christian

Jensen, Jens Christian Hjalmar,

Jensen, Jens Christian,

Jensen, Jens Jacob Georg,

Jensen, Jens Jørgen,

Jensen, Jens Peter Christian,

Jensen, Johan Christian

Jensen, Johan Vinther

Jensen, Johannes Andreas

Jensen, Julius Stefan

Jensen, Jørgen Peter Valdemar,

Jensen, Laurits Secher,

Jensen, Ludvig Frederik Gustav,

Jensen, Ludvig Guldberg,

Jensen, Mads Martinus

Jensen, Niels Joachim,

Jensen, Niels Johan,

Jensen, Niels Lassen,

Jensen, Niels Tranberg,

Jensen, Niels,

Jensen, Ole Nicolai,

Jensen, Ole,

Jensen, Oscar Carl Jacob,

Jensen, Oscar Ludvig Bernhard,

Jensen, Peder Hansen,

Jensen, Peter

Jensen, Peter Gregers Christian,

Jensen, Rasmus Nielsen

Jensen, Søren Christian,

Jensen, Søren Martinus

Jensen, Theodor Martin,

Jensen, Valdemar Christian August,

Jensen-Lyngaa, Jens

Jenssen, Valdemar,

Jepsen, Carl Christian,

Jepsen, Christian Marthurin

Jepsen, Jeppe August Poulsen,

Jerlev, Knud Nielsen Sørensen

Jerslev, Jens Carl Viggo

Jespersen, Carl Viborg,

Jespersen, Frederik Vilhelm Leopold,

Jespersen, Holger Friis,

Jespersen, Jens Christian

Jespersen, Jesper Hannibal Stockfleth,

Jespersen, Jørgen,

Jespersen, Knud,

Jespersen, Nicolai Larsen,

Jespersen, Niels Iver Heje

Jespersen, Severin Deichmann

Jessen, Johannes Neergaard,

Jessen, Laurits,

Joensen, Andreas,

Johannessen, Hans Peter

Johannsen, Hans Peter Joachim,

Johannsen, Knud Ludvig Christian,

Johansen, Albert Lothar Niels

Johansen, Jens Dam

Johansen, Jens Oskar Normann

Johansen, Johannes,

Johansen, Rasmus,

Johansen, Wilhelm Alfred,

Johnsen, Bjarne Steingrim,

Johnsen, Carl Christian

Johnsen, Georg,

Johnsen, Hans Christian

Johnsen, Ingvaid Marius Nicolai,

Johnsen, Jon,

Johnsen, Vilhelm Ferdinand,

Jonsson, Péll,

Jorck, Aksel,

Jorck, Axel Knud Valdemar,

Juhl, Hans Hansen

Juhl, Sophus Chresten,

Juhl, Thomas Andreas

Juhl, Valdemar Frederik

Juncker, Hjalmar

Jung, Svend Aage

Jungløv, Frants,

Just-Lund, Just Tommesen

Justesen, Heinrich Emil Ferdinand,

Juul, Johannes Peter Laurentius Husum,

Juul-Pedersen, Niels Peder

Juul-Petersen, Otto Nicolai,

Juulsgaard, Carl Marthinus Jensen

Juulsgaard, Peder Laurids Otto Jensen,

Jæger, Niels Jørgen

Jærre, Peter Aage

Jølver, Erik Wognsen

Jørgensen, Aage Ejnar,

Jørgensen, Albert Viggo,

Jørgensen, Anders,

Jørgensen, Christian August,

Jørgensen, Einar

Jørgensen, Einar Teilman,

Jørgensen, Frederik Gert,

Jørgensen, Fritz Theodor,

Jørgensen, Gudrun Brix

Jørgensen, Hans Peter,

Jørgensen, Jens Breinholt,

Jørgensen, Jens Peter

Jørgensen, Jørgen Michael

Jørgensen, Jørgen Peder

Jørgensen, Jørgen,

Jørgensen, Jørgen,,

Jørgensen, Jørgen,.

Jørgensen, Karl Ludvig

Jørgensen, Lauritz,

Jørgensen, Niels Christian

Jørgensen, Niels,

Jørgensen, Søren Niels Peter

Jørgensen, William Alexis

K  K.

Kaaber, Simon Frederik

Kaae, Axel

Kaarsberg, Richard Wiegelsen

Kali, Erik

Kalko, Axel Hilarius

Kalko, Frederik Anton Hilarius

Kalko, Johannes Baptista Ferdinand Hilarius

Kalko, Oscar Hilarius,

Kam, Jørgen Enevoldsen

Kamp, Mads Poulsen,

Kampmann, Erik Pontoppidan

Kanstrup, Simon Peter Christensen,

Kapel, Carl Ludvig Jørgen,

Karbel, Iver Peder Iversen

Karnov, Christian

Karnov, Soren Magnus

Kastoft, Christian Carl,

Kayser, Kristian Valdemar

Kayser, Odin Axel,

Kehlet, Christian Bang,

Keller, Alfred Viggo,

Kemp, Arne

Kemp, Christian Henrik Emil

Kemp, Frithjof Gudmund,

Kemp, Svend Christian,

Kempel, William Martin Sophus Geertsen

Ketting, Ejner

Kielgast, Svend,

Kier, Christian Ludvig,

Kier, Knud,

Kierkegaard, Hans Emil,

Kierkgaard, Norton Valdemar

Kiertzner, Karl Nikolin

Kiihl, Adolph Edvard Vilhelm

Kinch, Joachim Peter,

Kisbye, Johannes Brandt,

Kiær, Anders Stigaard,

Kiær, Ludvig Hector

Kiær, Volmer Christian

Kiørboe, Henrik Emil,

Kjerkgaard, Berthel,

Kjersgaard, Jens Peter Nielsen

Kjær, Erik Johan Andreas

Kjær, Jacob Hansen,

Kjær, Karl Wilhjelm

Kjær, Poul Ove

Kjøbmand, Rasmus Rasmussen

Kjødt, Jørgen Valentin,

Kjølner, Knud Kristian von Hadein,

Klahn, Peder

Klausen, Laurs Peter,

Klein, Harald Ditlev

Klein, Viggo Kanaris

Kleisby, Viggo

Klerk, Jørgen Marius,

Kloen, Frederik Marius,

Klubien, Erik

Klubien, Poul,

Knudsen, Carl Johan

Knudsen, Frederik,

Knudsen, Ingvar Peter

Knudsen, Jens Lauritz

Knudsen, Jens Thomsen,

Knudsen, Jørgen Carl Frederi

Knudsen, Knud Lauritz

Knudsen, Knud luner

Knudsen, Lars Henrik Hansen

Knudsen, Niels Christian Marius,

Knudsen, Peder

Knudsen, Peder,

Knudsen, Richard,

Knudsen, Theobald Carl Nicolai,

Knudsen, Theodor Hans Nicolai,

Knudtzon, Thorkil,

Knuth. Axel Erik Carl Lensbaron,

Knutzen, Christian Husted

Koch, Harald,

Koch, Jens Sigvard (Simon),

Kock, Ludvig Frederik,

Koefoed, Hans Jacob

Koefoed, Janus Johan,

Koefoed, Jørgen Bojesen

Koefoed, Ove Harald Oscar

Koefoed, Valdemar

Kofoed, Hans

Kofoed, Hans Marcus

Kofoed, Jens Peter,

Kondrup, Ivan Alexis Claudi,

Kondrup, Vilhelm Frederik Claudi,

Koppel, Carl,

Kornerup, Anders Emil

Korup, Herman August

Krabbe, Albert Heinrich Riise

Krabbe, Jon Haraldsen,

Krag, Erik,

Krag, Hans Vilhelm,

Kragelund, Ejnar,

Kragh, Anton,

Kragh, Lauritz Hansen,

Krange, Karl Johan Nicolaj

Kranker, Alfred Valdemar Theodor

Kranker, Søren Andreas

Krarup, Christian Theodor Valdemar,

Krarup, Eli Harald Frederik,

Krarup, Janus Balthazar,

Krarup, Janus Frederik

Krarup, Johannes Henry,

Krarup, Ove Thure Nicolai,

Krarup, Ove Thure,

Krarup, Peder Eli Christian

Krasilnikoff, Arthur Marius

Krautwald, Arvid,

Kremer, Gottlieb Christian

Krenchel, Aage Gustav Emanuel Fogh,

Krenchel, Ejnar Fogh,

Kretzschmer, Gottlieb Christian

Kriebel, Hans Richard

Kristjansen, Andreas Karl Kristjan

Krog-Jensen, Niels Sophus Johannes

Krogh, Aage Dam,

Krogh, Hans Christian

Krogh, Lars Christian

Kruger, Heinrich Ohlsen Bagge

Kryssing-Bcrg, Preben Johan

Krøyer, Christian Nicolai,

Krüger, Walther Johannes

Kuhn, Christian Frederik

Kunst, Gerhard Tetens Hoff,

Kyhn, Johan Christian,

Kyster, Olaf Helgesen

Kørner, Johannes

Kühl, Poul Sixtus de Fine

Kühl, Viggo Villiam Johannes

L  L.

Laage, Otto Martin,

Lachmann, Viggo Frederik Kaikar

Lacoppidan-Petcrsen, Johannes,

Landorph, Aage Lassen

Landsperg, Erik,

Landsperg, Thorvald Philip,

Langballe, Christian Carl,

Langballe, Erhart Ove,

Langballe, Hans Wilde,

Langballe, Janus Erasmus,

Langballe, Knud Dalgas

Langballe, Niels Andreas,

Langballe, William

Lange, Lauritz Rasmussen,

Langenholt, Louis Andersen

Langkilde, Ejler,

Langkilde, Frants Emil,

Langkjær, Hans Christian,

Larsen, Aksel Einar,

Larsen, Albert Peder,

Larsen, Alminus Emil,

Larsen, Anders Anton Magnus,

Larsen, Anders Emil

Larsen, Anders Laurits

Larsen, Axel,

Larsen, Carl Valdemar

Larsen, Christian

Larsen, Christian Emil Valdemar,

Larsen, Emil,

Larsen, Gunnar

Larsen, Hans Frederik

Larsen, Hans Magnus

Larsen, Hans,

Larsen, Jens Kristian

Larsen, Jens Lauritz,

Larsen, Johan

Larsen, Jørgen,

Larsen, Lars Christian,

Larsen, Lars Peter

Larsen, Lars,

Larsen, Lauritz Vilhelm Amandus

Larsen, Niels Carl Lauritz,

Larsen, Niels Christian,

Larsen, Olaf Frederik,

Larsen, Peter Frederik Christian,

Larsen, Rasmus Alexander Bartholin

Larsen, Svend Thorsten,

Larsen, Svenning Poggaard,

Lassen, Aage Carl Christian

Lassen, Kai Ove,

Lassen, Knud Søren Christian

Lassen, Peter Christian Omøe

Lassen, Poul Johan,

Lassen, Rasmus Jacob Michael,

Lassen, Rudolph

Lassen, Søren,

Lasson, Valdemar,

Lau, Edvard Rasmus

Lauesen, Rasmus Langkilde,

Lauridsen, Jakob Kristian

Lauritzen, Hans Viggo Krogh

Lausen, Jacob Mundt,

Lausen, Just Henrik Mundt,

Lauterbach, Frederik Konrad

Lebmann, Oskar Vilhelm,

Lehmeier, Peter Nicolai,

Lehn-Schiøler, Ivar

Leidesdorff, Arthur Thorvald Alexius,

Leifer, Niels Erik

Lemming, Axel Emil,

Lemming, Lars Andreas,

Lemvigh-Miiller, Magnus Nicolai BiiIow

Leopold, Valdemar Jørgen

Lerche, Hannibal Henrik

Lereh, Rudolph Frederik

Lerehe, Carl Frederik,

Lerehe, Ferdinand Hans Henrik

Lersey, Frederik Christian Nielsen

Lersey, Lars,

Lessing, Anders Emil,

Lessow, Otto Emil (

Leth, Ernst Alexander,

Leth-Rasmussen, Holger Anton,

Levin, Carl Magnus

Levinsen, August Frederik

Levinsen, Carl Trappaud,

Levinsen, Charles William,

Levinsen, Julius Valdemar,

Levison, Otto Julius,

Levy, Emil Knud,

Levy, Hans Sigfred

Levy, Povl Henrik,

Levysohn, Conrad Cosman,

Liebe, Carl Jullus Otto

Liebe, Peter Georg Emil,

Lind, Volmer,

Lindahl, Hans Bennet Walerius,

Lindberg, Frederik Sofus Emanuel

Lindblom, Albert Baldur Kristian

Linde, Jiirgen Christian Heinrich,

Lindhard, Christian Sophus,

Linnemann, Andreas Christian,

Linnemann, Hakon Christian Schack,

Linnet, Peder,

Linton, Alminus Emil

Lissau, Niels Christian

Loft, Jon Viggo,

Lohmann, Jens Carl Christian

Lollesgaard, Knud

Lomborg, Frode,

Lorentzen, Christian Høeg,

Lorentzen, Christian William

Lorentzen, Lorentz Christian,

Lorenzen, Johannes,

Lorenzen, Sophus Albert Julius

Lowsen, Jens Frederik Georg Eiehel,

Luiken, Frederik Carl

Luizen, Christian,

Lund, Charles Theodor

Lund, Hang Christian,

Lund, Hjalmar Vilhelm

Lund, Jens Christian Einar,

Lund, Jens Marinus,

Lund, Johan Georg

Lund, Johannes Reinhold,

Lund, Just Tommesen

Lund, Jørgen Ejnar

Lund, Karl Neergaard,

Lund, Niels,

Lund, Orla Christian Engelsted

Lund, Orla,

Lund, Otto Emil,

Lund, Rudolph Nicolai

Lund, Sigfred Laurent,

Lund, Thomas,

Lund, Thorvald

Lund, Thorvald Hansen,

Lund, Vilhelm Peter Otto,

Lund, Villiam Charles Balduin,

Lund, William,

Lundbye, Aage Hold,

Lunde, Rasmus Andersen,

Lundsteen, Aage,

Lunn, Michael Villars

Lunn, Ove Christian,

Lunøe, Anton Marinus,

Lyhne, Niels Nielsen,

Lykke, Oluf Jørgen

Lynæs, Walther

Lyster, Carl Andreas

Lyster, Christian Lambert Julius

Lytzen, Sven,

Løffler, Harald Victor

Løgstrup, Jens,

Løgstrup, Niels Jørgen

Løn, Jens Nielsen Jensen

Lønager, Christian Petersen

Løngreen, Johan Gustav,

Løngreen, Otto Johan Vilhelm,

Løtfler, Carl Vilhelm Martin

Løve, Alfred,

Løye, Niels Peter Christensen,

M  M.

Maagaard, Laurs Jensen,

Maaløe, Idicus Frederik Vilhelm Mads,

Macholm, Jens Christian,

Madsen, Aage Siegfried

Madsen, Carl Vilhelm Martin,

Madsen, Christen Jensen,

Madsen, Frederik Martin,

Madsen, Hannibal Marius,

Madsen, Hans Jørgen,

Madsen, Hans Peter Nilaus

Madsen, Harald Victor,

Madsen, Jens Alfred Valdemar

Madsen, Johannes Emil,

Madsen, Julius Frederik Christian

Madsen, Lars Hansen,

Madsen, Mads

Madsen, Mads Peder

Madsen, Niels Peder

Madsen, Otto Hildebcrt Michael

Madsen, Poul Carl Aage,

Madsen, Rudolph,

Madsen, Skjold

Madsen, Valdemar

Magnussen, Henny Sophie,

Magnussen, Ove Knud,

Mahler, Laurentius Peter,

Mahrt, Cay Magnus,

Malling, Gustav Frederik Ludvig Vilhelm,

Malling, Mathilde Johanne,

Maltha-Rasmusscn, Jørgen Conrad Lot-trup

Manniche, William Hans,

Manthey-Wagncr, Christian,

Mark, Niels Peter Nielsen

Marqvardt, Christian,

Martensen-Larsen, Andreas

Martin, Carl Andreas,

Masorsky, Otto Frederik Valdemar

Mathiesen, Ludvig Victor Marius,

Mathiesen, Marcus,

Matz, Johan Christian,

Matzen, Andreas,

Melchior, Jacob Christian Heiberg,

Melchior, Theodor Jacob Emanuel

Melskens, Ivar Christian Rønsholt.

Melson, Hans Christian,

Melson, Svend,

Merup, Jens Georg Lange,

Metz, Ludvig,

Meulengracht, Jens,

Meyer, Aage,

Meyer, Carl Adolf,

Meyer, Emil Alfred,

Meyer, Karsten Jacob

Meyer, Knud Aage

Meyer, Louis Nicolai

Meyer, Martin Alfred

Meyer, Niels Christian William

Meyer, Poul Sally

Meyer, Vilhelm Arnold,

Meyer, Wilhelm Heinrich,

Meyn, Vilhelm Carl Christian,

Meyring, Frederik Konrad,

Meyring, Hans Sophus Conrad

Michelscn, Johannes

Michelsen, Alfred Hilmar

Michelsen, Peter,

Michelsen, Rasmus Ludvig,

Mikkelsen, Frants Jensen

Mikkelsen, Frederik

Mikkelsen, Harald Magnus Erhard,

Mikkelsen, Johannes,

Mikkelsen, Marius Valdemar Michael,

Mikkelsen, Martin Larson,

Mikkelsen, Uffe Thorvald,

Mimer, Jørgen

Mogensen, Jørgen Anton Peter

Mogensen, Peder Georg,

Moller, Christoffer Vilhelm,

Mollerup, Peter Christian

Moltke-Leth, Aage

Moltzen, Einar Christian Doris,

Monrad, Johannes Christian,

Morck, Julius Vilhelm Dankvart,

Mortensen, Hans Jørgen Marius,

Mortensen, Niels Christian Gjelstrup,

Mortensen, Poul Daniel Thorvald,

Mortensen, Victor Emil,

Mourier, Jørgen Harald,

Mouritzen, Herman Peter Anton Marius,

Muller, Hans Christopher

Muller, Hans Jørgen

Muller, Mathæus Plesner

Munch-Petersen, Anton,

Munk, Arne Bendix,

Munksgaard, Jens Johannes Christian Lund

Muus, Svend,

Mygind, Jaeob Marstrand,

Mygind, Niels Gade

Myhlertz, Peter Christian,

Mynster, Morten Wassard

Mynster, Thomas Frederik

Mårup, Emil Fabius Alexis Seneca,

Møhl, Knud Eskild

Møhl, Stephan

Møldrup, Henrik Margaritus

Møldrup, Jens Valdemar

Mølgaard, Hans Lauritz Buch

Møller, Albert Emil,

Møller, Basmus Peter Rasmussen,

Møller, Carl August,

Møller, Christian Vilhelm Valdemar,

Møller, Ejvind,

Møller, Ernst Johannes,

Møller, Hans Carsten Werkmeister,

Møller, Hans Gustav,

Møller, Hans Peter,

Møller, Hans Vilhelm Kragh

Møller, Heinrich Anton Christian Emil,

Møller, Jens Peter,

Møller, Johan Severin

Møller, Knud Nieuwenhuis, f

Møller, Lauritz Euphem Jacob,

Møller, Michael,

Møller, Nicolai Christian Zethner

Møller, Olaf Christian,

Møller, Olaf Jacob Isted,

Møller, Otto Sidney,

Møller, Peter Knudsen,

Møller, Peter,

Møller, Rasmus Christian

Møller, Richard,

Møller, Sophus Christian,

Møller, Svend Asger

Møller, Søren Eckardt

Møllgaard, Jens Christensen Sofus,

Mørch, August Vilhelm,

Mørck, Andreas Frederik Rasmussen,

Mørck, Carl Vilhelm,

Mørck, Frederik Theodor,

Mørck, Lars Edvard,

Mørkeberg, Hakon Hjalmar

Mørup, Sofus Oluf Holm

Münster-Swendsen, Adolf Michael

N  N.

Nathansen, Henri,

Nathansen, Jacob Johannes

Nathansen, Johan Ludvig,

Nedergaard-Hansen, Martin,

Neergaard, Aage Einar Schwartz,

Neergaard-Møller, Valdemar Marius,

Neergaard-Petersen, Frantz Henri Bet-syon,

Neertoft, Hans Peter,

Neidhardt, Frants Christian Henrik,

Nellemann, Erik Bondorff,

Neuhaus, Christian Peter Frederik

Nielsen, Niels Christian

Nielsen, Niels,

Nielsen, Peder

Nielsen, Aage Kristian

Nielsen, Adolph Martin Andreas

Nielsen, Adolph Peter

Nielsen, Alfred Johannes,

Nielsen, Axel Albert,

Nielsen, Axel Jacob Marias

Nielsen, Axel Peter Emil,

Nielsen, Bernhard Carl,

Nielsen, Carl Edvard,

Nielsen, Carl Lauritz,

Nielsen, Christen Anton Vilhelm,

Nielsen, Christen,

Nielsen, Erhard Carl Christian,

Nielsen, Ernst Vilhelm Theodor

Nielsen, Frederik Christian

Nielsen, Frederik Christian,

Nielsen, Frederik William Anthon Marius,

Nielsen, Georg Valdemar

Nielsen, Hans Holm Vilhelm

Nielsen, Hans Marius

Nielsen, Hans Peter

Nielsen, Hans Peter Nicolai,

Nielsen, Hans,

Nielsen, Harald Alfred,

Nielsen, Holger

Nielsen, Jacob Christian,

Nielsen, Jacob Petersen,

Nielsen, Jens Bundgaard,

Nielsen, Jens Christian Marius,

Nielsen, Jens Dam,

Nielsen, Johannes Peter

Nielsen, Johannes,

Nielsen, Jørgen

Nielsen, Jørgen Thorvald Axel

Nielsen, Knud,

Nielsen, Kristian

Nielsen, Lars Christian,

Nielsen, Laurits Christian,

Nielsen, Marius Christian

Nielsen, Martin Albert Olaf,

Nielsen, Martin Sofus Christian

Nielsen, Martin,

Nielsen, Max Lund,

Nielsen, Michael Lollesgaard,

Nielsen, Mourits Christian Høyrup

Nielsen, Niels

Nielsen, Niels Christian

Nielsen, Niels Christian,

Nielsen, Niels Emil

Nielsen, Niels Jacobsen,

Nielsen, Niels Julius Søren August,

Nielsen, Niels Lauritz,

Nielsen, Niels Peter

Nielsen, Niels Severin Valdemar,

Nielsen, Niels Vilhelm

Nielsen, Peder

Nielsen, Peder ,

Nielsen, Peder Mathias,

Nielsen, Peter,

Nielsen, Søren Peter,

Nielsen, Søren,

Nielsen, Thomas Nieolai Topp,

Nielsen, Vilhelm Henrik

Nielsen, William Christian,

Nielsen, William,

Nielsen-Hovmand,

Nielsen. Peder Ingvard Knudsen

Nissager, Peder Mathias,

Nissen, Sander Jørgen,

Nonboe, Hans Lillelund,

Nonboe, Lauritz Christian

Nordestgaard, Laurids Julius,

Nordholt, Rasmus Kromann

Normand, Anders

Nors, Julius Anton Niels Emil

Norvang, Henrik,

Nyegaard, August Edvard Emil,

Nygaard, Einar Oluf,

Nyholm, Edgar,

Nyholm, Knud

Nyholm, Torkil,

Nøkkentved, Oskar Nielsen,

Nørager, Aktor Meiner Richard Jensen,

Nørby, Andreas,

Nørgaard, Anders Faddersbøll,

Nørgaard, Anders Jørgen Christensen,

Nørgaard, Johannes Gjerløv,

Nørregaard, Peder Madsen,

Nørskov, Johan Casper Schwalberg,

O  O.

Obel, Jens Thøger Bartholin

Ohlmann, Frederik Julius,

Ohlmann, Julius Frederik,

Ohrt, Adolph,

Oksen, Oskar

Oldager, Jesper Niels Christian Iversen,

Olesen, Anders,

Olesen, Niels

Olesen, Ole

Olivarius, Carl Bruun,

Olivarius, Christian Frederik,

Olivarius, Jens Johan,

Ollendorff, Svend Aage,

Olrik, Christian Magnus Johannes,

Olrik, Poul Borries

Olsen, Adolf Richard,

Olsen, Alfred Hans Jørgen,

Olsen, Anders Andreas

Olsen, Anders Christian

Olsen, Axel Peter Vilhelm,

Olsen, Carl Antonius

Olsen, Carl Peter

Olsen, Ernst Henry Christian Wegener,

Olsen, Frederik

Olsen, Hans Christian

Olsen, Janus Laurentius

Olsen, Johannes Emanuel,

Olsen, Niels Christian,

Olsen, Niels Peter

Olsen, Ole

Olsen, Ole Ferdinand,

Olsen, Otto

Olsen, Peter Cornelius,

Olsen, Peter Sophus,

Olsen, Poul Marinus,

Olsen, Wilhelm Charles

Olsen, Willy Kaastrup

Olson, Carl Johan,

Olufsen, Peter Danckwart,

Oppenhejm, Gerson,

Oppenhejm, Morits,

Oppermann, Poul Immanuel

Opstrup, Paul Christian Paulsen

Opstrup, Thomas Piilgaard,

Ortmann, Frederik Vilhelm

Ortved, Hans Harald,

Ostenfeld, Carl Vilhelm Skovgaard,

Ottesen, Christian Frederik,

Ottosen, Viggo,

Overgaard, Jens,

Ovesen, Axel August Julius,

Ovesen, Gotfred

Ovesen, Henrik Elias

Ovesen, Niels,

P  P.

Paaren, Hans Henrik

Pade, Magnus Johannes

Pagh, Mcsanietto

Pagh, Peder Rasmussen,

Palnir, Rasmus Andersen

Palsbo, Ejnar,

Paludan, Holger Frederik,

Panild, Carl Christian,

Pape, Hans Christian

Pape, Johan Frederik Mathias

Park, Aage Køhlert

Parsbech, Ludvig Mantzius Herman Larsen,

Pedersen (Damgaard), Ehlers Christian,

Pedersen, Axel Rask

Pedersen, Gregers Julius,

Pedersen, Gunnar

Pedersen, Jens Nclius Anthon

Pedersen, Johan

Pedersen, Johannes Jørgen

Pedersen, Johannes Peder Gyde,

Pedersen, Kristen

Pedersen, Lars Tønnes

Pedersen, Laurits Christian,

Pedersen, Marius,

Pedersen, Niels Frederik

Pedersen, Niels Peder

Pedersen, Niels Valdemar

Pedersen, Peder Christian

Pedersen, Peder,

Pedersen, Peter Michael Laurentius,

Pedersen-Ebbe, Basmus Johannes

Pelle, Hang Christian Schmidt

Permin, Carl Herman Jens,

Permin, Erik Herman,

Peschardt, Frederik August Christian,

Petersen, Rasmus,

Petersen, Albert Georg Kristian

Petersen, Anders Christian

Petersen, Anders Nielsen,

Petersen, Anton,

Petersen, August Ferdinand

Petersen, Axel Haakan,

Petersen, Boie Christian,

Petersen, Carl Johan,

Petersen, Carl,

Petersen, Christian Theodor

Petersen, Christian Vilhelm,

Petersen, Edmund Kaj Villiam

Petersen, Ernst,

Petersen, Ferdinand Victor Rottbøll,

Petersen, Frantz Duban Holger

Petersen, Frantz Henri Betsyon Neergaard,

Petersen, Frederik Emil,

Petersen, Georg Christian With,

Petersen, Hans Marius Julius

Petersen, Hans Peder Christian,

Petersen, Hans Peter

Petersen, Hans,

Petersen, Harald Charles Percival,

Petersen, Henny Sophie

Petersen, Henrik August Valdemar

Petersen, Ivar

Petersen, Jacob Oluf Severin,

Petersen, Jens

Petersen, Jens Christian,

Petersen, Jens Sophus,

Petersen, Jens,

Petersen, Johan Valdemar

Petersen, Johannes Lacoppidan

Petersen, Jørgen

Petersen, Knud,

Petersen, Laurits

Petersen, Laurs Peter

Petersen, Niels

Petersen, Niels Carl August,

Petersen, Niels Christian Peter,

Petersen, Niels Otto Ferdinand,

Petersen, Niels,

Petersen, Oluf,

Petersen, Otto Emil Claudius Kierulf,

Petersen, Peter Christian

Petersen, Peter Christian

Petersen, Peter Christian,

Petersen, Peter Emil Valdemar,

Petersen, Peter Jessen Arendt

Petersen, Peter Ulrik,

Petersen, Rasmus,

Petersen, Theodor Julius

Philipson, Emil Frank,

Phister, Andreas Frederik Ferdinand,

Phister, Jacob Brønniche

Pihl, Fritz,

Pio, Frantz Emil,

Plenge, Carl Ove Georg,

Plesner, Knud Peter

Plockross, Harald Christian

Plum, Carl Frederik Valdemar,

Plum, Harald Skovby

Pontoppidan-Nielsen, Fredrik,

Post, Edgar Valdemar Emil

Poulsen, Christian Frederik

Poulsen, Christian,

Poulsen, Frederik Christian

Poulsen, Frederik Christoffer,

Poulsen, Hans Poul

Poulsen, Hans Sophus,

Poulsen, Jens,

Poulsen, Johan Carl

Poulsen, Johannes Rudolf Emil Hansen,

Poulsen, Jørgen Hansen

Poulsen, Laurits Michael,

Poulsen, Niels Emil

Poulsen, Niels,

Poulsen, Poul Anton

Poulsen, Poul Mikael,

Poulsen, Poul,

Poulsen, Rasmus Christian

Poulsen, Rasmus,

Poulsen, Viggo Reinholdt,

Press, Johan Peter Moeslund,

Preuthun, Carl Frederik,

Prier, Peder Larsen,

Prior, Otto,

Pürschel, Vilhelm Adolph,

Q  Q.

Qvist, Axel,

Qvist, Christian Ludvig,

Qvist-Pedersen, Andreas

R  R.

Raaschou, Carl Frederik

Raaschou, Diderik August,

Raffenberg, Mogens Ftirst

Rafn, Bernhard

Rahlff, Frederik

Randers, Aage Kristensen,

Randers, Martin Edvard Handberg,

Rasch, Hans Andreas,

Rasmusen, Poul Gundersen

Rasmussen, Carl Christia

Rasmussen, Eckhardt Frederik Emil,

Rasmussen, Einar Falkenberg

Rasmussen, Georg Vilhelm Andreas

Rasmussen, Gustav Adolph

Rasmussen, Hans Aksel,

Rasmussen, Hans Jørgen,

Rasmussen, Hans Nielsen

Rasmussen, Helmer,

Rasmussen, Jens Frederik,

Rasmussen, Jens Johannes

Rasmussen, Jens Johannes Martinus,

Rasmussen, Jens Jørgen,

Rasmussen, Jens Peter

Rasmussen, Jørgen,

Rasmussen, Lars,

Rasmussen, Niels Christian

Rasmussen, Niels Valdemar,

Rasmussen, Niels Vilhelm Ludvig

Rasmussen, Niels,

Rasmussen, Olaf Thor

Rasmussen, Otto,

Rasmussen, Peder Anton Marius,

Rasmussen, Peter Michael,

Rasmussen, Peter Thomas,

Rasmussen, Poul Theodor Vendelbo Glæiser,

Rasmussen, Rasmus

Rasmussen, Rasmus Nielsen

Rasmussen, Vilhelm Nicolai Theodor,

Ravnborg, Ehrenfred Hebert,

Ravnkilde, Valdemar

Ravnsgaard, Lave

Rcpsdorph, Halfdan,

Reeh, Wolff Oscar Albert

Reinau, Christian Andreas

Reisz, Christian Frederik,

Reisz, Ernst August Vilhelm Ferdinand,

Rendal, Hans Peter,

Rendal, Niels Henrik Rasmussen,

Rendbeck, Georg Christian,

Reventlow, Aage,

Reventlow, Edouard Vilhelm Christian Ferdinand Ludvig Greve

Riber, Gustav Vilhelm,

Ricard, Cecil Vilhelm Harrv,

Ricard, Frederik Cecil Iean

Rich, Harald Gustav,

Richter, Johannes,

Richter, Torben Alfred,

Richter, Vilhelm

Rickmann, Astrid Sophie

Rievers, Johan Christian Vilhelm

Rievers, Julius Frederik Haxt,

Rigenstrup, Carl Victor

Riis, Alfred,

Riitzou, Frederik,

Ringberg, Erik Vilhelm

Ringsted, Marius Valdemar Nicolai,

Risom, Georg,

Rode, Erik,

RoepstorM, Poul Anker

Rohde, Edvard Sophus Frederik,

Rose, Hans Hansen

Rosen, Eduard Johannes David,

Rosenberg, Viktor Adolf Ludvig,

Rosendahl, Jacob Oluf Nicolai Martin,

Rosendahl, Sophus Emil

Rosengaard, Jacob

Rosenkrantz, Palle Adam Vilhelm Baron

Rosenlund, Laurits Marius,

Rosenthal, Frederik Grüner,

Rosenvinge, Peter Eiler Kolderup,

Rostrup, Søren Kaspar Villiam

Rothe, Carl Evald,

Rothenborg, Arthur

Rothenborg, Max,

Rousthøj, Carl Christian Frederik Einar,

Rubow, Svend,

Ruder, Hans Christensen,

Rundberg, Carl Oskar Emanuel,

Ruus, Niels Peter Anton Hansen

Ruus, Rasmus Larsen

Rye, Heinrich Mathias Olaf,

Ryegaard, Niels Nielsen,

Rynæs, Georg Vilhelm Andreas

Rée, Gerhard Muller

Rømer, Karl Kristian Kofod,

Røndorff, Jens Sigurd Andersen,

Rønn, Christen Christensen,

Rønn, Lars Christensen,

Rønne, Jens Pedersen

S  S.

Sachs, Aage Axel Emil

Sachs, Henrik Emil,

Sage, Sophus Edvard

Saksager, Søren Jensen Sørensen,

Salicath, Knud,

Salling, Peder Pedersen

Sally, Arthur Joachim Godske

Sally, Henning Gunnar,

Salomon, Erik Bertel,

Salomon, Frederik Benedict,

Salomon, Hakon Isaac,

Salomonsen, Axel Benn

Salomonsen, David Frederik,

Salomonsen, Ludvig Vilhelm,

Salomonsen, Valdemar Sophus

Samson, Adolph,

Sand, Rudolf Siegfried Louis Buchtrup.

Sandholt, Peter Valdemar,

Sandlyng,Ernst Louis August Christian,

Sanning, Alexander

Sanvig, Jens Valdemar,

Sattrup, Hans Peter Jensen,

Scavenius, Julius Frederik Christian,

Schaap, Vilhelm Hans Julius

Schack, Gustav,

Schackc, Carl Vilhelm

Schafer, Hans Volmer (Folmer) Frederik,

Schaffer, Poul,

Schandorff, Niels Christian Muller,

Scheel, Frederik Christian Valdemar,

Scheel, Julius Christian,

Scheel, Jørgen Gustav

Schibbye, Jacob Theodor,

Schibbye, Oscar

Schiellerup, Ludvig Conrad Vilhelm Gesner,

Schierbeck, Axel Einar,

Schierbeek, Charles Valdemar

Schierbeek, Hans,

Schiødt, Victor Johannes

Schiørring, George Koch

Schiørring, Knud Holger,

Schjørring, Carl Herman

Schjørring, Johan

Schjøttz, Edward Emil Harald

Schlanbusch, Marikus Lauritz,

Schlichtkrull, Oluf Peter

Schlick, Karl William

Schlotfeldt, Viggo,

Schmidt, Eyvind Samuel Henrik

Schmidt, Hans Henrik,

Schmidt, Hans Peter Henrik

Schmidt, Julius,

Schmidt, Jørgen August Mathias,

Schmidt, Niels luluard,

Schmidt, Osear Emil,

Schmit, Niels Frederik,

Schmit, Peter Mathiassen,

Schmitto, Friedrich Carl Valdemar,

Schneider, Peter

Schnittcr, Vilhelm Henrik August

Schollcr, Christian,

Schou, Andreas Christian Ludvig

Schou, Eugen Carl Adolph

Schou, Hans Peter Mandix

Schou, Johan Peter,

Schoubye, Mels Thorvald Andreas.

Schouenborg, Niels Pedersen,

Schousboe, Vilhelm,

Schousen, Christian Valdemar Petersen,

Schoustrup, Eigil Thyge

Schoustrup, Kai

Schrader, Andreas Henrik Voss

Schrayh, Carl Frederik Møller,

Schrøder, Anders Johan,

Schrøder, Ivar Unmack,

Schrøder, Kai Johan Christian

Schubart, Eina

Schultz, Aage Theodor,

Schultz, Carl Christian

Schultz, Carl Ludvig,

Schultz, Hans Frederik,

Schultz, Harald

Schultz, Haus Henrik,

Schultz, Holger Valdemar Axel,

Schultz, Sophus Traugott

Schwenn, Olav Valdemar Nicolaus,

Schwenn, Peter Rudolph Theodor Heinrich,

Schwensen, Carl Louis,

Schwensen, Victor Frederik Carl Christian Ludvig

Schytte, Carl Frederik Vilhelm,

Schønberg, Valdemar Frederik

Schønemann, Edvard Johan

Schøtt, Knud Edvard,

Sclehau. Tage Kuhlmann,

Sebbelov, Aage,

Secher, Valdemar

Seedorff, Julius Paludan

Seeher, Edvard Emil,

Segelcke, Christian Wilhelm

Sehested, Sorcu

Seidelin, Peter Steenfeldt,

Sejersen, Sejer,

Selchau, Vilhelm,

Seliner, Hans Philip,

Seydewitz, Carl Christian Peter,

Shaw, Charles Henry Cornelius,

Shaw, Guy

Siboni, Harald Peter Joseph

Sidenius, Axel Gleerup,

Siesby, Arnold Aron Herman,

Simmelhag, Johannes,

Simonsen, Axel,

Simonsen, Carl Frederik

Simonsen, Jesper,

Simonsen, Ludvig Julius

Sinding, Sophus Gudmand,

Sivebeek, Thomas Tscherning

Sivgaard, Niels,

Sjøstrand, Oscar Emanuel,

Skafte-Christensen, Hans Jørgen,

Skibsby, Laurids,

Skibsted, Arnold de Fine,

Skibsted, Axel de Fine

Skibsted, Carl Frederik de Fine

Skibsted, Charles Arnold de Fine,

Smidt, Paul Gabriel

Smilt. Asbjørn,

Smith, Aage Heg,

Smith, Carl Emil,

Smith, Halvor Theodor,

Smith, Jacob Oluf Valdemar,

Smith, Osvald Friis,

Smith, Valdemar Christian Ludvig,

Smith, Valther Max Emanuel Søren,

Smith, Volmer de Coninck,

Smith, Winkel,

Sommer, Johannes Christian,

Sonne, Peter Carl Theodor

Sorterup, Harald August Edvard

Spenner, Louis Charles Anton,

Spies, Jens Hendrik Vilhelm Alexander,

Sporou, Poul Egede,

Springborg, Martin Andreas Jacobsen,

Staal, Jacob Christen Emil

Staal, Peder Albrecht Pedersen

Stabl, Hans Frederik,

Staffeldt, Carl Bernhard,

Stag, Carl

Stahlschmidt, Johann Victor Vilhelm Friederich,

Stakemann, Emil Herman

Stampe, Peter Kristian Johansen

Staun, Johannes Peter

Staun, Otto Henry Bille Høeg,

Steen-Møller, Oscar,

Steenberg, Jørgen,

Steenbuch, Axel Møller Mørch,

Steenbuch, Charlotte Johanne Elisabeth,

Steensen, Erik,

Steenstrup, Anders Michael Japetus Colding,

Steenstrup, Birger Nicolaj Eeg,

Steenstrup, Johannes Vogelius,

Steffensen, Frits

Steglich-Petersen, Kristian

Stein, Johannes Theobald

Steincke, Evald Karl,

Steincke, Karl Kristian,

Steinthai, Axel Harald,

Stenersen, Harald Victor,

Stensgaard, Søren Christian Nielsen

Stephensen, John Hiimar,

Stibolt, Lorents Andreas,

Stockbæk, Anders Hansen

Stockholm, Johan Severin Nicolai

Stocklund, Melchior Johan Viggo,

Strandby, Hans Christian Carl Christensen,

Strange, Johan Jacob Edvard,

Stricker, Robert Johannes Alexander,

Strøm, Peter Vilhelm,

Strøm, Poul Henrik,

Strøm, Rasmus Nyerup

Stub, Axel Christian Frederik,

Stæhr, Henrik Niels Johannes

Stæhr, Wilhelm

Stützer, Christian Heinrich,

Suhr, Alexis Hakon

Sundbo, Arne,

Svanholm, Poul Poulsen,

Svantemann, Carl Emil Theodor

Svarre, Poul Erik,

Svedstrup, Hans Christian Gerner,

Sven, Carl Johan Frederik,

Svendsen, Axel Emilien,

Svendsen, Christen Folmer Rud,

Svendsen, Knud Victor

Svendsen, Lorentz Peter,

Svendsen, Ludvig Bernhard,

Svendsen, Ludvig Mathias

Svendsen, Niels Søren

Swendsen, Carl Vilhelm Petrus

Søberø, Thorvald Elias

Søeborg, Edvard Peter Alfred,

Søeborg, Einar Andreas

Søes, Peter Olesen,

Søgaard, Dines Hansen,

Sølling, Peter Norden,

Søndergaard, Marinus,

Sørensen, Alfred,

Sørensen, Andreas Jessen,

Sørensen, Carl

Sørensen, Carl Sophus,

Sørensen, Carl William,

Sørensen, Christian Plesner,

Sørensen, Henry Vilhelm Alfred,

Sørensen, Jacob,

Sørensen, Jens Poulsen,

Sørensen, Jens Valdemar

Sørensen, Jens,

Sørensen, Jøryen Peter,

Sørensen, Laurits Johannes Jensenius

Sørensen, Laurs

Sørensen, Martinus

Sørensen, Niels Milius,

Sørensen, Niels Peter,

Sørensen, Niels Theodor

Sørensen, Søren Christian,

Sørensen, Søren Albert,

Sørensen, Søren Christian

Sørensen, Søren Peter

Sørensen, Søren,

T  T.

Tachau, Paul Birger,

Tang, Laurids Christian,

Tang, Skjold Ejner Anders,

Tange, Hans,

Tange. Hans Marius,

Tauber, Frederik

Taun, Albert Frederik Christian,

Tegner, Georg Wilhelm,

Teisen, Axel Bertrand Rudolph Viggo Holck

Teisen, Fritz Lewring,

Teisen, Mathias

Teisner, Frederik

Telier, Jørgen Christian Emil,

Terkelsen, Carl,

Terkildsen, Niels Anker Sørensen,

Terndrup, Julius Viggo Philip

Terp, Andreas Heinrich Polycarpus,

Tetens, Herman Frederik,

Tetens, Maro,

Thaarslund, Thomas Peder Jensen,

Thaarup, Oluf August Olsen,

Thamsen, Sigurd,

Theilade, Peter Andreas Frederik

Theill, Mads Peter Madsen

Theilmann, Niels Knudsen,

Theisen, Poul Børge,

Therkildsen, Jens Therkild,

Therp, Axel Valdemar

Thiele, Just Emil

Thiellesen, Ebbeward Theodor

Thielsen, Oscar Vilhelm,

Thiesen, Axel,

Thiesen, Carl Gustav,

Thingsig, Kristen Pedersen

Thomas, Georg Viktor Karl,

Thomassen, Anders Christian,

Thomsen, Carl Johan Thøger,

Thomsen, Carl,

Thomsen, Christian Magnus August,

Thomsen, Ernst Martin,

Thomsen, Frits Vilhelm,

Thomsen, Hans Aage

Thomsen, Harald Marius Johan

Thomsen, Holger Christian Axel Lyhne,

Thomsen, Niels Hans Robert,

Thomsen, Niels Peter

Thomsen, Povl,

Thomsen, Rudoll Johannes,

Thomsen, Thomas,

Thorhall, Axel Adolf Ludvig,

Thorlacius, Gunnar Petersen

Thorsen, Morten,

Thorsen, Rudolph Georg,

Thorsen, Soren Møller

Thorsteinsson, Thorstein Christian,

Thorup, Michael,

Thorup, Peter,

Thorvildsen, Arno Døeker

Thrane, Olal Jacob,

Thranum, Carl Dige

Thye, Georg Matthias Munk

Thygesen, Niels Georg Christen Harald,

Thymann, Axel Carl Gustav,

Thørring, Niels Jensen,

Tiedemann, Johan Peter Hansen

Tiemroth, Christian,

Tillisch, Paul Christian

Tinglef, Andreas Martin Nissen,

Toft, Edvard Andreasen,

Toft, Frederik Christopher,

Toft, Søren,

Toftbøl, Hans Peder

Toftkild, Hans Hansen

Torp, Aage,

Torp, Carl Alfred Poul

Tortzen, Valdemar Peter Christian,

Toxværd, Carl Henrik

Traberg, Jens

Trampe, Adam Rudolph Greve,

Tranberg, Svend Valdemar Peder

Trap, Otto Ditlev,

Trave, Valdemar Jenssen,

Trier, Isidor Ferdinand,

Troehmann, Paul Christian,

Troensegaard, Christian,

Troensegaard, Niels Christian,

Trolle, Esbern,

Trolle-Christensen, Aage Emilius

Tuchsen, Philip Christian,

Tvermoes, Poul Carl Louis Marius,

Tønnesen, Axel,

Tønnesen, Peder

U  U.

Ulrich, Aage Valdemar

Ulrich, Carl Emil,

Ulrich, Frederik Christian,

Ulrich, Johan Sophus Sigismund Bayard,

Ulrichsen, Hans Frederik

Undén, Axel,

Ussing, Georg Rasmus,

V  V.

Valentiner, Julius Christian Poul,

Valentiner, Peter Adolph,

Valeur, Carl Vilhelm Jacobsen

Vallø, Johannes Hage Vilhelm Erskine,

Vandborg, Augustinus,

Vandborg, Søren

Vang, Adolph Sigfred,

Vater, Jens Aage Oluf

Vedsmand, Hedin

Vedsmand, Jørgen Christian,

Vendel, Julius,

Verner-Lassen, Rudolf Emil,

Vesterby, Jens Christian Frederik,

Vestergaard, Niels Jensen,

Vestergaard, Peter Jensen,

Viale, Frederik Carl Christian,

Vibe-Hastrup, Johannes,

Vibek, Frederik Peter

Viborg-Larsen, Laurids Andersen,

Viderø, Johan Carl Poulsen,

Vilstrup, Henrik Stampe

Viuff, Christian Petersen,

Viuff, Jens Martin,

Vogel-Jørgensen, Benny Christian,

Vogler, Adolph Christen Christensen,

Vognsen, Hans Madsen Melson,

Vognsen, Peter Andreas Abraham Basballe,

Vogt, Hans Henning

Vogt, Hans Henry

Vogt, Valdemar,

Voigt, Kai Ludvig Johan,

Volmer, Axel Emilius Hans,

W  W.

Waagechristenscn, Einar,

Waagechristensen, Car

Waarsøe, Jens Joban Lauritz,

Wadsted, Otto Niels Ferdinand,

Wagner, Carl David,

Wahl, Gunnar,

Wandrup, Hans Christian,

Warberg, Frederik Andreas,

Warburg, Edmund Valdemar

Warburg, Svend Carl

Wass, Ludvig,

Wassard, Christian Skeel,

Weber, Thorvald Harald Emil,

Wedel, Carl Peter,

Wedel, William James,

Weeke, Christian Frederik

Wegener, Hans Christian

Weibel, Vilhelm,

Weihe, Poul Alberg Wilhelm Martin,

Weimann, Wilhelm Otto Hartvig

Weis, Edvard,

Weis, Frederik Theodor Wilhelm

Welding, Axel Olaf Frederik,

Weng, Aage Axel,

Weng, Andreas Nicolai,

Wenzzel, Jens,

Werchmeister, Vilhelm,

Wermuth, Theodor Alexander

Werner, Christian Frederik Wilhelm,

Werner, Johannes,

Werner, Knud Christian,

Werner, Theodor Johannes

West, Hans Peder Rasmussen,

West, Søren Christian Henrik

Westengaard, Jotaannes Knud,

Westergaard, Albert Verner

Westergaard, Bertkel Christian Thomsen,

Westergaard, Carl Frederik Emanuel,

Westergaard, Niels

Weyhe, Johannes Carl Ludvig,

Wiberg, Carl Martin Moritz,

Wibroe, Henry Johannes

Wiese, Georg Carl Christian,

Wiese, Johan Friedrich (kaldet Frits) Christoff August,

Wilcken, Otto Carl,

Wilde, Frank Alexander,

Willemann, Johan Christopher,

Willemoes, William Forsberg,

Wimmer, Harald Charles Hugo

Windfeld, Knud Nielsen,

Wineken, Otto

Winge, Poul,

Winge, Sigfred Victor,

Winkel, Holger

Winstedt, Johan Peter

Winther, Carl,

Winther, Christian Michael,

Winther, Frederik

Winther, Hans Peter,

Winther, Jacob,

Wissing, Magnus Kjær

Wistoft, Feter Jakob Johannes

With, Basmus Andrup,

With, Moritz Peter,

With-Petersen, Georg Christian,

With-Seidelin, Carl Jesper,

Wittrup, Hans Martin

Wittusen, Hans Christian,

Wiuff, Kristian Alfred

Wiuin, Carl Vilhelm Georg

Wodschow, Georg Meinig

Wognsen, Emil,

Wolff, Frederik

Worm, Niels Christian Katharus

Worsøe, Lauritz Frank

Wreschner, Moritz,

Wulff, Frederik,

Wulff, Henrik Jacob

Wulff, Viggo,

Wæver, Carl Georg,

Wæver, Niels Madsen Jørgensen,

Y  Y.

Yde, Søren Faddersbøll,

Yde-Poulsen, Poul,

Z  Z.

Zahle, Carl Theodor,

Zahle, Frederik Caspar Conrad Friboe,

Zahle, Holger

Zahle, Knud,

Zangenberg, Charles Emil Alphons,

Zethner-Møller, Nicolai Christian,

Zeuthen, Sophus Rasmus Lauritz,

Ziegler-Sørensen, Hans Ludvig,

Zieler, Hans Ludvig,

Zieler, Kai Birger,

Zielian, Christian Johan Rudolph

Zielian, Sophus Emil,

Zierau, Alfred Vilhelm Ernst

Zoega-Nielsen, Carl Vilhelm,

Zwick, Adolf Sophus Frederik Marius,

Zwick, Carl David Heinrichde le von

de Klauman, Rudolf Emil Jobannes,

le Maire, Paul-Louis,

le Normand de Bretteville, Louis Claude,

von Buchwald, Emilie,

von Eggers, Christian Ulrich Ditlev

von Essen, Vilhelm

von Kohl, Axel Peter Emil Thorkild,

von Leitner, Viggo August Philipp

von Prangen, Aage,

von Prangen, Johan Frederik Ernst Schwarz,

von Schinkel, Emil Gustav,

von TIiiiii, Nicolaus Lauritz Gotthard,

Ø  Ø.

Øhlenschlæger, Gustav Adolph,

Øhlenschlæger, Vilhelm Aurelius,

Øllgaard, Knud,

Ørn, Christen Jensen,

Ørsted, Hans Christian,

Ørum, Aage Christian,

Ørum, Christian,

Ørum, Lauritz Bech,

Østerbye, Jens Christian Johan Gotfred

Østergaard, Julius Peter Teilmann,

Østergaard, Martinus

FORORD

11935 udgav Det danske Sagførersamfund den af mig udarbejdede Bog »Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660—1869«. Kort efter denne Bogs Fremkomst anmodede Sagførersamfundet mig om at fortsætte med Udarbejdelsen af Biografier af Sagførere, der har erholdt Beskikkelse under Loven af 26. Maj 1868, det vil sige Sagførere, der har erholdt Beskikkelse i Tiden fra 1. Januar 1869, da Loven traadte i Kraft, og indtil 1. Oktober 1919, da den nugældende Lov om Rettens Pleje afløste Loven af 1868. Selv om da det Arbejde, der nu foreligger, kan betragtes som en Fortsættelse af det i 1935 udgivne, maa det dog ikke ses under samme kritiske Synsvinkel som hint, idet Grundlaget for Biografierne er væsentligt forskelligt. Medens det førstnævnte omhandlede Personer, der for den største Dels Vedkommende allerede forlængst var afgaaede ved Døden, saa omhandler nærværende Bog Personer, hvis Liv og Virke ligger tæt op til vor Tid, og en meget stor Del af dem lever endnu iblandt os. Sagførerraadet har derfor ønsket, at der skulde tages mest muligt Hensyn til Protester mod Offentliggørelse af rent »personlige Data«, selv om saadanne i mange Tilfælde kunde hentes fra trykte Kilder som Studenterjubilæumsskrifter, Stamtavler og andet let tilgængeUgt Materiale, og jeg har maattet bøje mig for dette Ønske. Men medens Bogen om Prokuratorerne næsten udelukkende er bygget paa Arkiv- og Biblioteks-undersøgelser, hvorom de til hver enkelt Biografi knyttede talrige Henvisninger giver tilstrækkeligt Vidnesbyrd, saa har det for det foreliggende Arbejdes Vedkommende i stor Udstrækning været nødvendigt at henvende sig til nulevende Sagførere og til afdøde Sagføreres Efterladte for at fremskaffe de ønskede Oplysninger. Det er meget begrænset, hvad der af Arkivmateriale for det her omhandlede Tidsrum staar til Raa-dighed for Offentligheden. Almindeligvis er Rigsarkivets Arkivalier kun tilgængelige for Tiden før 1869, altsaa netop det Tidspunkt, med hvilket nærværende Bog begynder. En Undtagelse herfra er Kirkebøger og Folketællingslister, der dog ikke kan benyttes for Tiden efter 1890. For den følgende Tid er det da kun muligt at indhente Oplysninger gennem de paagældende Personer selv, deres Paarørende eller gennem trykte Kilder, hvis Oplysninger dog som Regel ogsaa stammer fra de Paagældende selv, men enhver, der har arbejdet med lignende Opgaver, ved, at man overfor saadanne Oplysninger altid maa tage en vis Reservation, idet den adspurgte kan ønske ikke at meddele Offentligheden noget om f. Eks. egen Herkomst, opløste Ægteskaber, Hustras Fødselsaar o. a. 1., og nærværende Arbejde bærer da ogsaa Spor af, at saadan Tilbageholdenhed i flere Tilfælde har været til Stede.

M. H. t. Bogens Udarbejdelse og Plan ønsker jeg iøvrigt at bemærke følgende: Det var fra Begyndelsen mit Ønske at kunne give Oplysninger om Kompagniskaber, men dette Ønske viste det sig desværre snart umuligt at realisere, idet mange af de udsendte Spørgeskemaer kom tilbage uden Oplysninger herom, uagtet Spørgsmaalet var ganske klart stillet. At bygge paa Vejvisere og andre lignende Kilder viste sig umuligt, idet en Anførsel af, at to eller flere Sagførere har haft samme Adresse, meget vel kan betyde, at de kun har haft Kontorfællesskab, men derimod ikke Kompagniskab. Der vil derfor rundt om i Biografierne kun findes ret faa Oplysninger om Kompagniskaber.

Til Oplysning for Udenforstaaende og for Eftertiden maa der siges nogle faa Ord om Standens to Hovedorganisationer. Den danske Sagførerforening stiftedes 1886, og ved den Lejlighed inddeltes Landet i Sagfører krese. I Spidsen for hver af disse stod en Bestyrelse, der benævnedes Sagføreraad. Denne Ordning bestod til i 1919, da Det danske Sagførersamfund afløste Den danske Sagfør er forening, men Samfundets Hovedbestyrelse fik nu Benævnelsen Sagførerraadet, medens de tidligere Sagførerraad blev benævnt Kresbestyrelser. Jeg finder Anledning til at bemærke dette, fordi der flere Steder i Biografierne vil kunne staa f. Eks.: 1911-16 Medlem af Sagførerraadet for 2.

Sagførerkres, 1921-25 Medlem af Kresbestyrelsen for 2. Sagførerkres og 1926-32 Medlem af Sagfører raadet. De to første Bemærkninger gælder saaledes Kresbestyrelsen, den lokale Organisation under Hovedbestyrelsen, medens sidstnævnte gælder selve denne efter 1919.

Der vil i Bogen findes en Del Sagførere, der ikke har benyttet deres Beskikkelse, og som vel derfor rettere burde have været optagne paa Fortegnelsen, der findes bag i Bogen, over Sagførere med deponeret Beskikkelse. Naar de alligevel er medtagne i Bogens Hovedafsnit, er Grunden den, at de i et Aar eller mere har været optagne i Hof- og Statskalenderen som praktiserende og desuden, at det i adskillige Tilfælde, navnlig saafremt de ikke længere er blandt de levendes Tal, ikke har været muligt at spørge dem, om de har praktiseret eller ikke. — Ligeledes har det heller ikke altid været muligt at konstatere, om en Sagfører har benyttet sin Beskikkelse lige til sin Død, eller om han har ophørt at praktisere nogle Aar forinden. Naar der derfor i en Biografi er anført »praktiserede der til sin Død«, maa dette forstaas saaledes, at han ikke vides at være holdt op med at drive Sagførervirksomhed, og at han i Hof- og Statskalenderen er opført som praktiserende lige til sit Dødsaar.

Der er i Biografierne saavidt muligt gjort omhyggeligt Rede for, hvor Sagførerne har været Fuldmægtige, idet saavel Principalerne som disses Bopæle (Byer) er anført. Dette gælder dog kun, saafremt den paagældende Principal har været bosiddende i en Provinsby. Naar der derimod ikke ved en Principal er anført noget Bosted, er dette København.

Jeg har i meget stor Udstrækning anført Oplysninger om Sagførernes indbyrdes Forbindelse gennem Slægtskab eller ved Giftermaal og haaber herved at have ydet et Bidrag til Sagførerstandens samlede Historie. Selv en løselig Gennemgang af de foreliggende Biografier vil vise, at der i mangfoldige Tilfælde kan paavises hele Sagførerdynastier, hvis Rødder rindes i den danske Prokuratorstand, som jeg tidligere har behandlet; der ligger en Opgave i at efterforske Slægternes Oprindelse, at undersøge Standens sociale Sammensætning, som det desværre ikke har været muligt at tage op til Behandling her, men paa hvis Tilstedeværelse der dog bør peges, og jeg har bestræbt mig for ved nærværende Arbejde i Forbindelse med »Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660—1869« at skabe et lignende Grundlag for Bidrag til dansk Stands-circulations Historie, som findes i tidligere større Værker som f. Eks. Wibergs Præstehistorie og Carøes danske Lægestand. Standscirculationen har endnu ikke været taget op til rationel Behandling i dansk Historieforskning, men der kan næppe være nogen Tvivl om, at det ved systematiske Undersøgelser af dette Problem vil være muligt at uddybe vort Kendskab til det danske Folks Udvikling og Sammensætning gennem Tiderne, og jeg tror her at have peget paa et af de ikke saa faa Felter, hvor den person-historiske Specialfbrskning vil kunne yde sit Bidrag til den almindelige Historie.

Det er iøvrigt mit Haab og min Tro, at Bogen vil kunne være et brugbart personhistorisk Hjælpemiddel, til Gavn og Glæde for mange baade indenfor og udenfor Sagførerstanden, og jeg slutter disse Linier med at udtale en hjertelig Tak til de mange, der har vist Arbejdet Interesse og Forstaaelse. Dette gælder ikke blot Embedsmændene i Rigsarkivet, men ogsaa flere Sagførere, saaledes D'Hrr. Overretssagførere Fr. Knudsen, Vejle, Otto Bisgaard, Silkeborg, Holtet, Skanderborg, C. J. T. Thomsen, Aarhus, afd. Aage Lassen Landorph, Randers. Sagfører, Kontorchef Erlang, Ringkøbing, og Landsretssagfører Gudsøe, Fredericia. Endvidere takker jeg D'Hrr. Dommerfuldmægtig Harbou, Aarhus, Dommerfuldmægtig Harries, Svendborg, Politiassistent, Løjtnant V. Henriksen, Kontorchef i Finansministeriet A. Falk-Jensen og Bibliotekar ved det kongelige Bibliotek, mag. art. Alb. Fabritius, de sidstnævnte for udmærket Hjælp under Udarbejdelsen, samt for fortrinlig Bistand ved Korrektur arbejdet. Men først og sidst udtaler jeg en ærbødig og hjertelig Tak til Sagførreraadet og Sagførersamfundet, ikke mindst til dettes Sekretær, Hr. Overretssagfører N. Busch-Jensen, for al velvillig Imødekommenhed og for at have stillet de til Bogens Fremkomst nødvendige Midler til Raadighed.

Københam, i November 1941.                                          H. HJORTH-NIELSEN

A

Aabin, Harald Marius Johan (1930 Nav-neforandr.), f. 26. Sept. 1889 i Skælskør; S. af Detailhandler Niels Thomsen og Hustru Bothilde Johansen; g. 1° 10. Nov. 1918 i Kalundborg m. Beate Mertz, f. 10. Jan. 1898 i Kbhvn., død 3. Juni 1934 i Skælskør; g. 2° 2. Dec. 1939 i Skælskør m. Betty Verona Bach-Jensen, f. 5. Aug. 1909. — 1904 Forberedelseseksamen; i Handelslære til 1908; Kontorist hos Overretsprokurator Mundt, O.sagf. Kuhn, O.sagf. Ipsen, O.sagf. Krange, Sagf. Birkholm-Christensen, Assens, og O.sagf. Grove, Ringkøbing; 1914-15 Reservetjener; 1915 exam. jur.; 1. Febr.-l.Okt. 1915 Fuldm. hos Sagf. Christiansen og Nielsen, Sæby, 1. Okt. 1915-1. Okt. 1916 hos O.sagf. Nøkkent ved og Knudsen, Frederikssund, l. Okt. 1916-1. Marts 1917 hos O.sagf. Viggo Wulff, 1. Marts-1. Juli 1917 hos Sagf. Dreyer, Slagelse, 1. Juli-1. Okt. 1917 hos Sagf. Bispeskow, 1. Okt. 1917-1. Maj 1918 hos Sagf. Bøttern, Skive; 29. April 1918 Sagfører, Kbhvn.; 1. Maj-15. Sept. 1918 Fuldm. hos Sagf. Bispeskow, 15. Sept. 1918-1. Marts 1919 hos Sagf. Wistoft, Kalundborg; 7. Marts 1919 meddelt Flytning til Skælskør; praktiseret der siden; 6. Okt. 1920 off. og benef. Sager ved Retton i Retskreds Nr. 16, Skælskør Købstad m. v. — 1920 Sekretær i Fæsteanøsningskommissionen for Sorø Amt; 1922 Næstformand for Huslejenævnet; 1923 Repræsentant for »De forenede Op-lysningsbureauer«; 1924 Repræsentant for Creditrefonnforeningen; 1928 Overlignings-kommissær; 1938 Repræsentant for Det danske Hedeselskab.

Aafeldt, Hans Christian (1901 Navnefor-andr.), f. 6. Okt. 1878 i Ringsted, død 19. Marts 1925 i Kbhvn.; S. af Kusk Morten Jensen og Hustru Christine Nielsen; Ugift. — 1901 Student fra Sorø; 1910 cand. jur.; 2. Maj 1910-2. Okt. 1911 Fuldm. hos O.sagf. Arthur Henriques, fra 3. Okt. 1911 hos O.sagf. N. P. Arnstedt; 9. Maj 1913 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. Efter-aarot 1923 Medl. af Direktionen for »Berlingske Tidende«. — I en Aarrække juridisk Konsulent for det romersk-katolske Vikariat i Danmark.

Aagesen, Vagn, f. 18. Juli 1866 paa Førs-levgaard, død 10. Sept. 1939 i Kbhvn.; S. af Professor, dr. jur. Andreas A. og Hustru Thora Alvilde de Neergaard; g. 1° 2. Aug. 1892 i Kbhvn. m. Ingeborg Hansen, f. 14. Juni 1873 i Kbhvn. (Ægteskabet opl.); D. af Etatsraad, Grosserer James Gustav H. og Hustru Louise Augusta Bull; (g. 2° 4. April 1911 m. Kammerherre, fhv. Udenrigsminister Jakob Jørgen Brønnum Scavenius, f. 10. Dec. 1875 (Ægteskabet opl.)); g. 2° 18. Maj 1909 i Kbhvn. m. Kamma Emmy Biigel Nissen, f. Berner, f. 11. Sept. 1880 i Kbhvn.; D. af Fideikommisbesidder Edmund Biigel B. og Hustru Alvilde Nathalie Mathilde Poulsen; (g. 1° 19. Sept. 1902 m. kgl. Kammersanger Helge Nissen, f. 5. Sept. 1871 i Ryde, død 5. Okt. 1926 i Kbhvn. (Ægteskabet opl.)). — 1884 Student fra Metropolitanskolen; 1890 eand. jur.; 17. Marts 1891-medio Maj 1895 Fuldm. hos Højesteretsadvokat S. Nellemann; 1893 Revisionsassistent i Landstinget; 1895 Assistent i Justitsministeriet; 25. Jan. 1905 Overretssagfører; 30. Apr. 1910 Højesteretssagfører; 13. Juni s. A. konst. Kammeradvokat fra 1. Juli s. A. at regne; 12. Juni 1914 off. og benef. Sager ved Højesteret; 27. Juni 1935 Konstitutionen som Kammeradvokat tilbagekaldt efter hans Ansøgning. — 1910-16 Medl. af Sagførerraadet for 1. Kres; 1914-16 Næstformd.; fra 1915 Formd. f. Best. for Prokuratorforeningen. — Medl. af Administrationskommissionen for Baroniet Holstenhus og Det von Sehilden-jyske Fideikommis; af Administrationen for Præmieselskabet for Kunst og Haand-værk; for Den Bugelske Familiestiftelse og for Det Oxholm-Rosenfeldske Fideikommis; Forstander for Poul Fechtels Hospital; Formd. i Best. for Kong Frederik VII's Stiftelser paa Jægerspris og i Gyldenløves-gade; Medl. af Best. for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse, for Faxe Kalkbrud og for A/S Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag; 1922-28 Formd. for Landmandsbankens Bankraad. — Under Navnet »Legatet til Minde om Kammeradvokat Vagn Aagesen« tillagde han ved testamentarisk Bestemmelse Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond en Kapital paa Kr. 204.000,'—, hvis Renter anvendes til Understøttelse af Enker eller andre Efterladte af danske Sagførere efter Legatbestyrelsens frie Skøn. — 1920 R. af Dbg., 1924 Dbm., 1928 K.2 af Dbg., 1935 K.1 af Dbg. — Søn: Landsretssagfører Andreas Vagn Aagesen, Beskikkelse 1940.

Aarrebo, Hans Hansen (1917 Navnefor-andr.), f. 10. Sept. 1887 i Aarre, Skads Herred; S. af Gaardejer, Sognefoged Peder Christian Hansen og Hustru Pasmine Andersen; g. 1916 i Kbhvn. m. Olga Dorkas Bruce; D. af Fabrikant Lars Christensen B. og Hustru Sidsel Christensen. — 1906 Student, privat dimitt.; 1913 cand. jur.; 18. Aug. 1913-31. Maj 1915 Fuldm. hos Sagf. L. C. Rønn, Fjerritslev, fra 10. Nov. 1915 hos Sagf. A. J. R. Buemann, Hobro; 1. Marts 1917 Sagfører, Hobro; 12. Okt. s. A. anmeldt Flytning til Ølgod; praktiseret der siden. — 1921-29 Formd. for Ølgod Sogne-raad; 1928-35 Medl. af Ribe Amtsraad; Formd. for Ølgod Sogns Spare- og Laane-kasse.

Abel, Carl Frederik, f. 27. Maj 1873 i Sæby, død 2. Maj 1940 i Løgstør; S. af Købmand Johan Christian A. og Hustru Anna Poulsen; g. 1° 2. Febr. 1900 i Odense m. Anna Elisabeth Hansen, f. 19. Juli 1881 i Odense (Ægteskabet opl.); (g. 2° 10. Nov. 1913 m. Kontrolør ved Post- og Telegrafvæsenet Kristian Pedersen Weyling, f. 24. Febr. 1888); g. 2° 31. Dec. 1916 i Kbhvn. m. Kirstine Nielsen, f. 24. Aug. 1894 i Strandby; D. af Boelsmand Søren N. og Hustru Karen Jakobsen. — 1888 Forberedelseseksamen, Sæby; 1. Aug. 1888-31. Juli 1891 paa Herredskontoret i Sæby; 1894 exam. jur.; fra 5. Juni 1895 Fuldm. hos Sagf. N. C. Kiertzner, Esbjerg; 19. Maj 1899 Sagfører, Esbjerg; 17. Jan. 1901 meddelt Flytning til Ølgod, 23. Apr. 1902 til Varde, 14. Maj 1903 til Nykøbing S.; Fuldm. hos Sagf. Wilh. Stæhr; 4. Febr. 1908 meddelt Flytning til Løgstør; praktiserede der til sin Død; 25. Okt. 1909 off. og benef. Sager ved Retterne i Løgstør Købstads og Aars—Slet Herreders Jurisdiktioner; 23. Maj 1934 Landsretssagfører.

Abildgaard, Hans Peder Christian Petersen, f. 7. Jan. 1863 i Abildgaard, Nørre Lem Sogn, død 24. Sept. 1940 i Lemvig; S. af Gaardejer Peder Østergaard Petersen A. og Hustru Sophie Amalie Hansen; g. 20. Nov. 1890 i Holstebro m. Laura Kathrine Erlandsen, f. 24. Juli 1862 i Holstebro, død 10. Juli 1935 i Lemvig; D. af Farver Johan E. og Hustru Hanne Skovgaard. — Ved Landvæsenet hjemme til 16-Aars Alderen; 1879 Forberedelseseksamen, Universitetet; 1882 exam. jur.; 1. Maj 1882-1. Nov 1883 Fuldm. hos Sagf. Will. Nielsen, Lemvig, Maj 1884-Apr. 1885 hos Sagf. O. Olsen, Horsens; syg; 1. Nov. 1886-1. Maj 1888 Fuldm. hos Prokurator Bredstrup, Mariager, fra 1. Juni 1888 hos O.sagf. Rud. Schwenn, Aarhus; 6. Sept. 1889 Sagfører, Lemvig; praktiserede der fra 1. Nov. s. A.; 10. Juni 1938 Beskikkelsen deponeret. — 1901-06 Medl. af Lemvig By-raad; 1916-26 Medl. af Menighedsraadet; Formd. for Best. af Lemvig Sømandshjem; Medl. af Best. for A/S Nørre Nissum Seminarium. — Søn: Landsretssagf. Erland Petersen Abildgaard, Sagfører 1921, Landsretssagfører 1925.

Abildhauge, Anton Magdalus Christensen, f. 4. Nov. 1841 i Vestervig, død 12. Febr. 1928 i Vestervig; S. af Lodsoldermand Christen Nielsen A. og Hustru Ane Cecilie Knudsdatter; g. m. Caroline Elise Voigt, f. 26. Marts 1844 i Tversted, død 17. Nov. 1923 i Vestervig; D. af Sognepræst Carl Frederik V. og Hustru Elise Gustave Tønder. — Kom i Nov. 1856 til Landvæsenet og dimitt. Apr. 1859 fra den landøkonomiske Læreanstalt paa Skaarupgaard ved Aarhus; 1. Maj 1859-Apr. 1860 Forvalter paa Haraldsmark ved Aarhus; 1861 exam. jur.; 8. Marts 1864 Fuldm. ved Hassing-Refs Herreder; 18. Febr. 1871 Sagfører, Hassing-Refs Herreders Jurisdiktioner; praktiserede der med Bopæl i Vestervig. Indtil 19. Dec. 1918 off. og benef. Sager ved Retterne i Hassing-Refs Herreders Jurisdiktioner; 7. Juli 1924 Beskikkelsen deponeret. — 1889 R. af Dbg.

Agersnap, Morten Jacob, f. 20. Aug. 1886 i Ansager; S. af Landskabsmaler Hans A. og Hustru Marie Søltoft; g. 18. Juli 1914 i Vejle m. Anna Kirstine Enevoldsen, i. 20. Juli 1890 i Linaa; D. af Statshusmand Rasmus E. og Hustru Oline Woetmann. — 1906 Student fra Vejle; Juni 1912 cand. jur.; 1. Juli s. A. Herredsfuldm. i Holsted; 1. Maj 1913 Byfogedfuldm. i Vejle; 30. Apr. 1913-30. Dec. 1917 i Aalborg; 8. Jan. 1917 Sagfører, Aalborg; 6. Maj 1919 meddelt Flytning til Hads Herreds Jurisdiktion, Odder; 24. Juli 1922-23. Dec. 1939 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 53, Hads Herred; 17. Jan. 1928 Landsretssagfører; 1939 flyttet til Kbhvn.

Agger, Jens Christian, f. 11. Aug. 1874 paa Vadskærgaard ved Lemvig; S. af Proprietær Mads A. og Hustru Karen Breinholt; g. 27. Juni 1914 m. Sidsel Sillasen; D. af Gæstgiver og Avlsbruger Peder S. og Karen Marie Andersen. — 1891 Forberedelseseksamen, Lemvig; Landmand til 1904; 1898 Løjtnant i Rytteriet, 1904-13 i Rytteriets Forstærkning; 1907 exam. jur.; fra 12. Sept. 1907 Fuldm. hos Sagførerne Grabow og Bisgaard, Silkeborg; 10. Okt. 1910 Sagfører, Varde; praktiseret der siden 19. s. M., idet han da overtog afdøde Sagf. H. Hermansens Forretning. — Medl. af Best. for Silkeborgkresens Højreforening og Best.s Sekretær. Opstillet ved Folketingsvalget 1913 i Holstebro som Højres Kandidat; 1912-25 Medl. af Best., Kasserer og Sekretær for den konservative Forening for Varde By og Omegn; Medl. af Best. og Kasserer for det konservative Folkepartis Amtsud-valg for Ribe Amt; Medl. af Partiets Repræsentantskab.

Aggerholm, Isach Preetzinann, f. 21. Okt. 1842 i Søndbjærg Sogn, død 10. Marts 1921 i Kbhvn; S. af Skolelærer og Kirkesanger Peder A. og Hustru Else Preetzmann; g. 21. Sept. 1872 i Holstebro m. Grethe Amalie Jensen, f. 5. Febr. 1850 paa Lægaard ved Holstebro, død 19. Maj 1907 i Holstebro; D. af Gaardejer Jens Pedersen og Hustru Karen Christensdatter. — Febr. 1859-Jan. 1861 paa Hassing-Refs Herreders Kontor; 1861 Forberedelseseksamen, Universitetet; Juli 1861-Marts 1864 atter paa Hassing-Refs Herreders Kontor; deltog som frivillig i Felttoget; 1866 exam. jur.; 1. Sept. 1866-1. Febr. 1868 Fuldm. ved Fanø Birk; 5. Maj 1869-5. Dec. 1870 Fuldm. hos Prokurator P. C. C. R. Smith, Varde; 9. Dec. 1870 Sagfører, Holstebro; praktiserede der, til han 1913 bosatte sig i Kbhvn.; 11. Nov. 1887-16. Okt. 1909 off. og benef. Sager ved Retterne i Holstebro Købstads og Hjerm-Gin-ding Herreders Jurisdiktioner. — 1875-1886 Medl. af Best. for Den almindelige Sagførerforening; 1886-1902 Medl. af Sagførerraadet for 4. Sagførerkres. — 1871-1913 adm. Direktør for Holstebro Bank, af hvilken han var Medstifter; 1872-1908 Branddirektør for Holstebro Købstad; 1884-1909 Overlignings-kommissær; 1882-1884 og 1895-1906 Medl. af Holstebro Byraad; Fornid. f. Best. for Dampskibsselskabet »Vesterhavet«; 1910 Formd. for Det danske Hedeselskabs Repræsentantskab; Medl. af Rosenvængets Sogns Menighedsraad og af Lutherkirkens Bygge-komité og Best. — 1898 R. af Dbg., 1912 Etatsraad, 1916 Dbm.

Ahlefeldt-Laurvig, Carl Greve, f. 10. Juni 1887 i Kbhvn.; S. af Direktør for Fjerde Søforsikringsselskab Andreas Theodor Elis Greve A.-L. og Hustru Christine Catharina Marie Musaeus; g. 1 ° 3. Juni 1916 i Ordrup m. Agnete Vedel, f. 8. Jan. 1896 i Kbhvn. (Ægteskabet opl.); D. af Underdirektør ved Orlogsværftet, Premierløjtnant Helge V. og Hustru Charlotte Serene Braém; g. 2° 21. Apr. 1934 i Tikøb m. Margarethe (Marga) Poula Theda Gehring, f. 19. Febr. 1909 i Brandenburg; D. af Professor, Dr. phil. P. G. og Hustru Theda Hartmann. — 1905 Student fra Gammelholms Latin- og Realskole; 1911 cand. jur.; 4. Juli 1911-1. Juni 1913 Fuldm. hos O.sagf. H. A. Møller, 1. Juni-1. Okt. 1913 hos O.sagf. A. Henriques, 1. Okt. 1913-4. Juli 1914 hos O.sagf. Aage Thomsen. 1911-19 tillige Assistent (Sekretær) i Finansministeriet; 9. Nov. 1914 Overretssagfører; Beskikkelsen deponeret; 3. Juli 1918 Beskikkelsen udleveret; praktiseret i Kbhvn. siden. — Fra 1918 Direktør for Assuranceforeningen Skuld (Gensidig), fra 1925 tillige for Danske Rederes Retsværn; Repræsentant for Danmark for Nordisk Skibsrederforening samt for engelske og amerikanske lign. Rederisammenslutninger. I en Aarrækko Sekretær for Fællesudvalget for Landsfredning og i Strandvejskomitéen. Forestod 1922-23 som Formd. for Den danske Turistforening Sammenslutningen af de danske Turistforeninger i Turistforeningen for Danmark. Medl. af Kommissionen ang. de nordsjællandske Statsskove og Dyrehaven. Medl. af Documentary Council under Baltic and International Maritime Confe-rence. Formd. for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog. Medl. af og Syn-dikus for Præsidiet for det tyske Handelskammer i Danmark. Medl. af Best. for Dansk Afdeling af Comité Maritime International og International Law Association. Korrespondent til Revue de Droit Maritime Com-paré og til Maritime Law Association of The United States. Medl. af Best. for adskillige Handels- og Industriselskaber. 1940 Næst-formd. i Repræsentantskabet for Den dansktyske Forening. — Har skrevet en Række Artikler om søretlige Emner. — 1933 R. af Dbg.

Ahnfeldt-Rønnc, Øyvind.f. 17. Nov. 1885 i Kbhvn., død l.Nov. 1941 i Kbhvn.; S. af Læge og Tandlæge Benjamin Rønne- Olsen og Hustru Johanna Lamartina Pia Ahnfelt; g. 30. Apr. 1914 m. fil. mag. Bagna Hemming, f. 16. Sept. 1890 i Stockholm; D. affil. & jur. utr. cand. Anders H. og Hustru Hulda Pårsen. — 1904 Student fra Østersøgades Latin- og Realskole; 1911 cand. jur.; 1911-19 juridisk Manuduktør. Fra 20. Marts 1911 Fuldm. hos H.sagf. Ivan Kondrup; 31. Marts 1914 Overretssagfører; 1919-29 Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret; 6. Febr. 1924 Højesteretssagfører; 11. Juni 1931 off. og benef. Sager ved Højesteret. — 7. Juni 1929 Medl. af det s. D. af Justitsministeriet nedsatte Udvalg til Overvejelse af Spørgs-maal om Ændringer i Retsplejelovens Regler om Sagførervæsenet. — 2. Dec. 1927 valgt til Stedfortræder for Sagførerraadets Formd.; 1928-33 Medl. af Kresbest. for 1. Sagførerkres, 1932-33 Næstformd. Fra 1933 Medl. af Sagførernævnet; 1930-33 Medl. af Højesteretsskrankens Best. — Fra 1919 Medl. af Best. for Juridisk Forening, 1919-28 Foreningens Sekretær; 1928-38 Medl. af Best. for Dansk Kriminalistforening. Fra 1928 Medl. af Best. for Fængselshjælpen. <— 1911-13 Medl. af Best. for Studentersamfundet; Dansk Redaktør ved Tidsskrift for Retsvidenskap. Fra 1934 Medl. af de nordiske Juristmøders danske Bestyr. 1930—36 Formand for Bestyr, for Selskabet til Haand-arbejdets Fremme, Dansk Kunst og Husflid og Vævestuen. Forretningsfører for De Wulffske Legater. Formand for Trælast-grossisternes Fællesrepræsentation og for Kemikaliebrancheforeningen. Formand for eller Medl. af forskellige erhvervsdrivende Selskabers Bestyrelser.

Albeck, Andreas, f. 29. Jan. 1862 i Kbhvn., død 25. Maj 1919 i Kbhvn.; S. af Fabrikant, Grosserer Carl Emilius A, og Hustru Emilie Heering; g. 2. Sept. 1887 m. Marie (Mimi) Josefine Berg, f. 19. Okt. 1866 i Laurvig; D. af Skibsreder P. J. B. og Hustru Betzy Frontin. — 1880 Student, priv. dimitt.; 1887 cand. jur.; 1. Marts s. A. Fuldm. hos O.sagf. Mich. Carlsen; 4. Marts 1890 Overretssagfører, Kbhvn. — Adm. Direktør for Byggeselskabet »City«, Formd. f. Best. for A/S »Casino-Etablissement«, Bryggeriet »Hafnia«, »Rosengaards Fabrikker«; Medl. af Best. for Københavns Asfaltkompagni og for Dansk Kautionsforsikrings Aktieselskab.

Alberti, Peter Adler, f. 10. Juni 1851 i Kbhvn, død 14. Juni 1932 i Kbhvn; S. af Overretsprokurator Christian Carl A. og Hustru Albertine Sophie Frederikke Westergaard; g. 1° 6. Okt. 1876 i Kbhvn m. Euge-nie Møller, f. 24. Apr. 1857 i Kbhvn, død 7. Apr. 1929 (Ægteskabet opl.); D. af Grosserer, Dampskibsekspeditør Niels M. og Hustru Caroline Nicoline Marie Soelberg; (g. 2° 16. Maj 1900 i Kbhvn. m. kgl. Kammersanger Peter Cornelius); g. 2° 14. Juni 1906 i Kbhvn. m. Anna Victoria Bendix f. Sundberg, f. 7. Apr. 1862 i Engelholm; (Ægteskabet opl.); D. af Skræddermester Hans Nielsen S. og Hustru Elna Nielsdatter. — 1868 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn.; 1873 cand. jur. Fra 3. Marts s. A. Fuldm. hos Faderen; 10. Juli 1876 Overretssagfører; 4. Maj 1881 Højesteretssagfører. — 1887 blev han paa Forslag af Faderen dennes Stedfortræder indenfor Den sjællandske Bondestands Sparekasse og efter Faderens Død Formd. Stiftede 1888 Brandforsikringen for mindre Landejendomme og Smør-eksportforeningen og valgtes 1892 i Køge-kresen til Folketinget. 1901-08 Justitsminister og gennemførte som saadan Retsre-formen 1908, men faldt kort efter og blev ved sin Tilbagetræden udnævnt til Gehejme-konferensraad (1902 R. af Dbg., 1903 Dbm., 1904 K*. af Dbg., 1906 K1. af Dbg.). 8. Sept. s. A. meldte han sig selv til Politiet for Falsk og Bedrageri. Under Retssagen oplystes det, at han lige fra 1894 havde misbrugt sine Stillinger inden for Sparekassen og Smøreksportforeningen til at tilvende sig c. 15 MUL Kr., der for Størstedelens Vedkommende var medgaaet til Spekulationer. Han idømtes 1910 otte Aars Tugthus, men be-naadedes i Aug. 1917.

Albertsen, Ludvig, f. 17. Juni 1878 paa Frederiksberg, død 31. Marts 1909; S. af Sagfører Viggo Thor A. og Hustru Martha Marie Vilhelmine Ebstrup; g. 4. Sept. 1904 m. Cecilie Antoinette Nielsen, f. 23. Febr. 1881; D. af Driftsleder ved Store Nordiske Telegrafselskab F. C. C. N. og Hustru Antoinette Manicus. — 1896 Student fra Schnee-kloths Skole; 1902 cand. jur.; 6. Sept. 1902-20. Maj 1903 Fuldm. hos O.sagf. H. Ebstrup, 1. Febr. 1903 hos O.sagf. Gustav Malling; 20. Sept. 1905 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Albertsen, Rasmus Knud Valdemar, f. 29. Sept. 1884 i Marstal; S. af Købmand Jens Christian A. og Hustru Kirstine Hansen; g. 26. Maj 1917 i Kbhvn. m. Edith Dalsgaard. — 1904 Student fra Odense; 1916 cand. jur.; 28. Juni-10. Dec. 1916 Fuldm. hos O.sagf. J. C. Christensen, 9. Dec. 1916-6. Juni 1917 hos O.sagf. Th. Helweg-Jacobsen, 25. Maj 1917-8. Juli 1919 hos O.sagf. Søren Nielsen; 6. Sept. 1919 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til Aaret efter, da han flyttede tU Sønderborg. Siden 18. Jan. 1938 praktiseret i Kbhvn.

Albertsen, Viggo Thor, f. 23. Juli 1848 i Kbhvn., død 5. Maj 1939 paa Frederiksberg; S. af Fabrikant Hans Christian Ludvig A. og Hustru Christiane Bente Cecilie Michelsen; g. 3. Juli 1877 m. Martha Marie Vilhelmine Ebstrup, f. 8. Juli 1857 i Kbhvn. død 20. Maj 1930 i Kbhvn; D. af Slagtermester Anders E. og Hustru Vilhelmine Wiff Buch. — 1865 Forberedelseseksamen, Efterslægtsselskabets Skole; s. A. ansat hos den senere Prokurator F. E. M. Randrup, der da var Fuldm. hos Overretsprokurator M. C. W. Smith; 1868 exam. jur.; 27. Febr. 1869 Fuldm. hos Overretsprokurator L. S. Lindhard, efter dennes Død 22. Juni 1870 hos Overretsprokurator M. C. W. Smith til dennes Død 11. Okt. 1871, derefter fra 22. Okt. s. A. hos Overretsprokurator Johs. Beyer; 31. Juli 1873 Sagfører, Kbhvn.; 10. Okt. 1929 Beskikkelsen deponeret. Grundlagde 21. Okt. 1873 sammen med Sagf. R. Andersen Sagførerfirmaet Andersen og Albertsen, af hvilket han udtraadte 1917. — 1886-1906 Medl. af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse; 1905-06 Kasserer; 1911-17 Medl. af Sagførerraadet for 1. Kres; 1914-18 Medl. af Best. for Underretssag-førernes Understøttelsesfond. — 1901 virkelig Justitsraad; 1916 R. af Dbg. Søn: Overretssagfører Ludvig Albertsen. Hustrus Broder: Overretssagfører Henning Sophus Ebstrup.

Albrechtsen, Niels Peter Albrecht, f. 2. Juli 1858 i Svogerslev, død 27. Jan. 1917; S. af Gaardejer Albrecht A. og Hustru Karen Pedersdatter; ugift. — 1. Apr. 1874-1. Maj 1875 paa Lejre Herreds Kontor; 1879 exam. jur.; 1. Nov. s. A. Fuldm. hos Prokurator E. F. Weng, Skanderborg, 30. Nov. 1880 hos O.sagf. J. L. Busch, Kbhvn og 5. Sept. 1882 hos Prokurator C. A. Torp, Kbhvn.; 9. Juli 1883 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Albrectsen, Albert Carl Christian, f. 23. Nov. 1857 i Hillerød, død 6. Dec. 1903 i Kbhvn; S. af Prokurator Jens Vilhelm Riber A. og Hustru Hansine Emilie Borregaard; g. 9. Sept. 1892 i Kbhvn m. Astrid Christiane Nielsen, f. 10. Marts 1867 i Kbhvn; D. af Kontorchef under Hof- og Stadsretten Govert Frederik Ludvig Vilhelm N. og Hustru Clara Georgine Borregaard. 1875 Student fra Frederiksborg; 1880 cand. jur.; 1. Juni 1880-1. Sept. 1884 Amtsfuldm. i Viborg. Fra 1. Sept. 1884 Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; 8. Okt. 1884 Sagfører i Kbhvn.; praktiserede der til sin Død; 9. Febr. 1888 Overretssagfører. — Brødre: Emil Oeorg Marius Albrectsen og Hans Vilhelm Christian Albrectsen.

Albrectsen, Emil Georg Marius, f. 23. Nov. 1857 i Hillerød, død 6. Aug. 1911 i Kbhvn.; S. af Prokurator Jens Vilhelm Riber A. og Hustru Hansine Emilie Borregaard; g. 7. Dec. 1884 i Aalborg m. Martha Theodora Elisabeth Leth, f. 17. Maj 1854 paa Brandberg ved Vejle, død 10. Febr. 1925 i Kbhvn.; D. af Kammerraad, Proprietær Hans Ferdinand Payngk L. og Hustru Anna Hastrup. — 1873 Forberedelseseksamen. Baade før og efter Eksamen paa Byskriver-kontoret i Hillerød; Juni 1874-1. Sept. 1876 paa Amtstuen i Holstebro; 1878 exam. jur.; 1. Juni 1878-1. Dec. 1882 Fuldm. hos O.sagf. J. L. Knudsen, Svendborg; 19. Dec. 1882 Sagfører, Svendborg. — 1908-10 Medl. af Sagførerraadet for 3. Kres; 1910 og til sin Død Medl. af Den danske Sagførerforenings Hovedbest.; — Medl. af Overskatteraadet for Svendborg Amtsraadskres. I adskillige Aar Kommunalrevisor for Svendborg Købstad, senere Amtsrevisor for Svendborg Amt. — Brødre: Overretssagfører Albert Carl Christian Albrectsen og Sagfører Hans Vilhelm Christian Albrectsen.

Albrectsen, Hans Vilhelm Christian, f. 18. Sept. 1850 i Hillerød, død 10. Maj 1933 i Roskilde; S. af Prokurator Jens Wilhelm Riber A. og Hustru Hansine Emilie Borregaard; g. 31. Aug. 1883 i Købelev m. Anna Hedevig Heje, f. 22. Febr. 1855, død 9. Sept. 1940 i Roskilde; D. af Gaardejer, Landstingsmand Niels Iver H. og Hustru Arngod Møller. — 1866 Forberedelseseksamen, Universitetet. Til Sept. 1869 paa Frederilcsborg Amts Kontor; 1871-79 Fuldm. paa Grevskabet Bregentveds Godskontor; 1880 exam. jur.; 1. Juli s. A. Fuldm. hos O.sagf. C. Per-min, Roskilde; 9. Juli 1883 Sagfører, Roskilde; praktiserede der til sin Død. — 1905-13 Medl. af Sagførerraadet for 3. Kres. — 1881-1913 Byraadssekretær; 1. Maj 1881 Repræsentant for Det kgl. octr. Brandassurance Co.; 1. Apr. 1885 Hovedagent for Statsanstalten for Livsforsikring. — Brødre: Overretssagfører Albert Carl Christian Albrectsen og Sagfører Emil Oeorg Marius Albrectsen. — Søn: Overretssagfører Jens Vilhelm Riber Albrectsen.

Albrectsen, Jens Vilhelm Riber, f. 24. Juli 1884 i Roskilde; S. af Sagfører Hans Vilhelm Christian A. og Hustru Anna Hedevig Heje; g. 18. Maj 1916 i Kbhvn m. Eva Vogel-Jørgensen, f. 17. Juni 1895 i Svendborg; D. af Redaktør Michael Ulrich V.-J. og Hustru Hilda Louise Dagmar Mentzler. — 1903 Student fra Roskilde; 1911 cand. jur.; 19. Aug.-31. Dec. 1911 Fuldm. hos O.sagf. A. F. Kruse, Svendborg, 1. Jan.-31. Aug. 1912 hos Sagf. Wass, Nyborg, 1. Nov. 1912-10. Dec. 1914 hos Sagf. Fr. Dreyer, Slagelse; 3. Febr. 1915 Sagfører, Slagelse; Marts s. A. flyttet til Roskilde; praktiseret der siden; 23. Marts 1918 Overretssagfører; 1941 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 4, Roskilde Købstad m. v. — Farbrødre: Sagfører Emil Oeorg Marius Albrectsen og Overretssagfører Albert Carl Christian Albrectsen.

Albrethsen, Rudolph Theodor Emil, f. 19. Aug. 1839 i Pibe Mølle, Helsinge Sogn, død 13. Juni 1906; S. af Møller Hans Folmer A. og Hustru Ane Kirstine Hald; g. 18. Nov. 1871 i Kbhvn. m. Anna Cathrine Al-bretltsen, f. 27. Apr. 1843 i Kbhvn.; D. af Stadsfæstemand, cand. pharm. Laurits Peter A. og Hustru Magda Barbara Borum. — 1850-54 Elev i Frederiksborg lærde Skole; 1858 exam. jur.; 1862 Student, priv. dimitt.; 1868 cand. jur.; 11. Apr. 1870-3. Maj 1872 Fuldm. hos Overretsprokurator H. F. Møller, 4. Maj 1872 hos O.sagf. L. Engels-toft; 17. Apr. 1873 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. — Ejede Pibe Mølle til 1876, derefter Gaarden Skovly ved Holte.

Allerup, Flemming Pfitges, f. 9. Aug. 1893 i Odense; S. af Oberst Ove Emanuel A. og Hustru Jenny Ludvika Fredrika Hanisch; g. 6. Apr. 1921 i Kbhvn. m. Lily Louise Almira Kiellerup, f. 18. Maj 1900 paa Frederiksberg; D. af Hovedkasserer Kay Hjalmar K. og Hustru Vilhelmine Jensen. — 1910 Student fra Odense; 1916 cand. jur.; Febr. 1916-28. Febr. 1919 Fuldm. hos O.sagf. Konrad Levysohn, siden 1. Jan. 1921 i Kompagni med denne (indtil hans Død Januar 1925) og O.sagf. Frithjof Kemp; 1917-19 Assistent i Indenrigsministeriet; 28. Febr. 1919 Overretssagfører; 18. Marts 1932 Højesteretssagfører. — 1936-41 Medl. af Sag-førerraadet, 1941 af Sagførernævnet, 1930-33 Medlem af Best. for Sagførerforeningen af 1924. Siden 1936 Medl. af Best. for Højeste-retsskranken og Best.s Sekretær. — 1928-30 Form. f. Studenter-Sangforeningen; Form. f. Dansk Sygepiejeraads Rekreationshjem for Sygeplejersker, for Repræsentantskabet for Alderdomskassen for Sygeplejersker og for Best. for A/S Just Andersen; Medl. af Best. for Børnehjemmet »Kana« og af Best. for Selskabet til Haandarbejdets Fremme; Medl. af Hovedbest. for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. — Æresmedl. af Dansk Sygeplejeraad. — 1939 R. af Dbg.

Alster, Harald Viktor (1911 Navnefor -andr.), f. 3. Okt. 1885 i Frederikshavn; S. af Vognmand Christian Jensen og Hustru Ane Jacobi Larsen; g. 11. Maj 1915 i Kbhvn. m. Ragnhild Sigrid Johanne Madsen, f. 13. Dec. 1892; D. af Fiskehandler Oscar Sigfred M. og Hustru Jacobine Frederikke Flies. — L902 Forberedelseseksamen; 1902-04 hos Sagf. Secher-Jensen, Sæby; 1905-07 paa Sagførerkontorer i Kbhvn; 1908 exam. jur.; 26. Maj-3. Okt. 1908 Fuldm. hos O.sagf. N. J.Vestergaard, 7. Nov. 1908-21. Okt. 1909 hos O.sagf. Chr. Lohmann, fra 4. Nov. 1910 hos Sagf. Grabow og Bisgaard, Silkeborg; 21. Febr. 1912 Sagfører, Silkeborg; siden 19.Marts 1917 i Frederikshavn; 2. Maj 1922 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskres Nr. 71, Frederikshavn Købstad og Horns Herred med Skagen Købstad og Læsø Birk; 5. Jan. 1935 Landsretssagfører. — Siden 1932 Medl. af Kresbest. for 6. Sagførerkres. — 1921-25 kommunal Revisor og Medl. af Ligningskommissionen; 1925-38 Medl. af Frederikshavn Byraad; 1936-37 Borgmester.

Alster, Poul Herman Arnold (1911 Navne-forandr.), f. 14. Okt. 1889 i Kbhvn.; S. af Grosserer Arnold Herman Jensen og Hustru Dagmar Dorthea Olivia f. Jensen; g. 1. Juli 1922 i Kbhvn. m. Karen Schjær, f. 23. Aug. 1900; D. af Form. for De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark Johan Gottlieb Muller S. og Hustru Elna Cecilie Toft Christensen. — 1906 Student, Efterslægtsselskabets Sk.; 1907-18 Stenografi Rigsdagen; 1910-22 Prokurist i Firmaet Arnold Jensen, Kbhvn.; 1914 cand. jur.; 3. Juli 1916 Fuldm. hos

O.sagf. L. A. Damm og Chr. Tiemrothj 9. Juli 1919 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiseret der siden. 1931 off. og benef. Sager ved Østre Landsret, Kbhvns. Byret og Sø-og Handelsretten i Kbhvn. — 1914-17 Lærer ved Købmandsskolen; 1919-25 Suppleant i Københavns Værgeraad, 1925-27 Medl.; 1928-31 Sekretær ved Det lollandfalsterske Jernbaneselskab og Maribo-Bandholm Jernbane; autoriseret regnskabskyndig Tillidsmand i Henhold til Akkordloven.

Alstrup, Sophus Carl Johannes Rudolph, f.   8. Apr. 1873 i Kbhvn., død 13. Marts 1928 i Lyngby; S. af Kgl. Translatør Søren Theodor A. og Hustru Anna Sofie Schenz;  g. 20. Marts 1920 i Kbhvn. m. Lydia Nathalie Caroline Lauritzen, f. 15. Apr. 1889 i Kbhvn.; D. af Grosserer Christian Peter L. og Hustru Camilla Nathalie L. (Gift 2° 1932 m. Tømmerhandler Erik Kjær, Gentofte). — 1891 almindelig Forberedelseseksamen; 1894 exam. jur.; 1. Juli-1. Dec. 1894 Fuldm. hos O.sagf. V. S. M. Hoff og G. C. J. Christensen, 29. Jan.-22. Juli 1895 hos O.prok. Jul. Meyer, 3. Sept. 1895-3. Dec. 1896 hos O.sagf. K. Jerlev, 31. Dec. 1896-8. Dec. 1897 hos O.sagf. Axel Salomonsen og fra 4. Nov. 1897 hos O.sagf. L. Hjardemaal, alle i Kbhvn.; 3. Maj 1898 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Alvad, Jens Kristian (1908 Navnefor -andr.), f. 9. Dec. 1881 i Ølby; S. af Gaard-ejer Esper Jensen og Hustru Ane Kathrine Kristensen; g. 30. Nov. 1913 i Fausing pr. Allingaabro m. Carla Sigfride Eskesen. — 1902 Student fra Viborg; Journalist ved »Østsjællands Folkeblad«; 1912 cand. jur.; 9. Marts-1. Aug. s. A. Fuldm. hos O.sagf. Aage Madsen, Kbhvn., 8. Aug. 1912-15. Sept. 1913 hos O.sagf. Eugen Schoug, Hurup, 26. Sept. 1913-15. Apr. 1915 hos Sagf. Aage Bek og W. H. Manniche, Randers; 11. Maj 1915 Sagfører, Ringe; 5. Juli 1918 Overretssagfører; 1929 flyttet til Slangerup, 1932 til Kbhvn. — Form. for Sundhedskommissionen for Ringe Sogn og for »Den personlige Friheds Værn« for Ringe og Omegn.

Alving, Theodor Martin (1905 Navnefor-andr.) f. 16. Okt. 1872 i Ribe; S. af Malermester Lorents Nikolaj Jensen og Hustru Jensine Andersen; g. 1. Dec. 1905 i Kbhvn. in. Elna Emilie Marie Wegge, f. 29. Okt. 1883; D. af Apoteker i Verninge Ludvig Christian Frederik Leopold W. og Hustru Augusta Henriette Krenchel. — 1888 Alm. Forberedelseseksamen ved Ribe Katedralskole; Sommeren 1888-Jan. 1889 paa Ribe Byfogedkontor; Jan. 1889-Aug. 1890 paa Ribe Kæmnerkontor; Aug. 1890-Febr. 1892 paa Ribe Herredskontor; 1893 exam. jur.; 5. Sept. 1895-6. Sept. 1898 Fuldm. hos Sagf. H. A. V. Petersen, Aalborg; 3. Nov. 1898 Sagfører, Sæby; 21. Juli 1915-9. Marts 1917 off. og benef. Sager ved Retterne i Sæby Købstad, Dronninglund Herred og Læsø Birks Jurisdiktioner; 11. Maj 1920 Beskikkelsen deponeret. 1915 Tiendekommissær for Hjørring Amts 2. Kres. 1906-1917 Formand for Ligningskommissionen i Sæby. — 1917-19 Studier i New Yorks zoologiske Park og botaniske Have; — 1920 Dommerfuldmægtig i Rødding. 30. Decbr. 1921 Beskikkelsen udleveret, Bopæl i Retskres Nr.90, Frøs Herred og en Del af Kalvslund Herred. Samtidig Beskikkelse som Notar; s. D. off. og benef. Sager i samme Retskres fra 1. Jan. 1922 at regne; 5. Dec. 1924 fritaget for Deltagelse i off. og benef. Sagers Udførelse fra 1. Jan. 1925 at regne; 7. Jan. 1925 Beskikkelsen deponeret. —Fra 1925 Admin. Direktør for Zoologisk Have i København. — 1934 R. af Dbg. — Har udgivet: Vilde Dyr i Fangenskab (Frem 1926), Zoologisk Have (1926) og Zoologisk Have i Støbeskeen (1934).

Amdrup, Valdemar Michael, f. 1. Okt. 1860 i Kbhvn., død 11. Maj 1937 i Kbhvn.; S. af Kontorchef i Privatbanken Valdemar A. og Hustru Line Michaelia Holm; g. 18. Juli 1890 i Kbhvn. m. Kommune-lærerinde Mathilde Caroline Koefoed,, f. 9. Okt. 1859 i Pedersker, død 16. Dec. 1915 i Kbhvn.; D. af Sandemand Absalon Hansen K. og Hustru Karen Marie Munck. — 1878 Student, Værnedamsvejens Latin- og Realskole; 1884 cand. jur.; 5. Apr. s. A. Fuldm. hos 0.sagf. Vill. Lund; 2. Juni 1888 Overretssagfører; 11. Marts 1909-22. Aug. 1919 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Kbhvns. Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i Kbhvn. — 1905-18 Dommer i Tiendekommissionen; 1909 juridisk Direktør for Den sjællandske Bondestands Sparekasse; 1906 Medlem af Skatteraadet for Kbhvn.; Medl. af Best. f. A/S Sagførernes Auktioner; af Best. f. Naturfredningsforeningen, f. A/S American Tobacco Co., A/S, Slangerupbanen, A/S Dunlop Rubber Co., A/S Højgaard og Schultz. — 1906 R. af Dbg. 1937 Dbm.

Ammonsen, Alexander Emil Amon, f. 8. Sept. 1866 p. Sorø St. Ladegaard, død 14. Juli 1920 i Kbhvn.; S. af Proprietær Christian Amon A. og Hustru Karen Oline Marie Catrine Teisen; ugift. — 1886 Student fra Frederiksborg; 1893 cand. jur.; — s. A.-1896 Fuldm. v. Ribe Amt, 1. Sept. 1896-10. Maj 1898 v. Øster og Vester Herreder i Ribe Amt; 1898-1901 retskyndig Assistent i Registrerings- og Skibsmaalingsbureauet i Kbhvn,; 15. Nov. 1898-12. Sept. 1899

Fuldm. hos O.sagf. H. F. Larsen (Helweg-Larsen); 13. Febr. 1899-26. Apr. s. A. hos O.sagf. O. Heise, Kbhvn.; 19. Febr. 1901-11. Juni 1903 hos O.sagf. V. Richter, Kbhvn.; 1901 ansat i Universitetskvæsturens Sekretariat; 12. Apr. 1919 Overretssagfører; knyttet til Overretssagfører Chr. F. Brorsons Forretning.

Amtoft, Jens Ckristian Christensen (1894 Navneforandr.), f. 19. Apr. 1867 i Amtoft, Tisted Amt, død 5. Jan. 1932 i Faaborg; S. af Husmand Andreas Christensen og Hustru Henriette Kathrine Jensen; g. 18. Juli 1898 i Veggerløse med Karen Margrethe Mikkelsen, f. 21. Okt. 1869 i Hasselø, Falster; D. af Gaardejer Mikkel Hansen og Hustru Birte Pedersdatter. — Alm. Landsbyskoleundervisning. Fiskede sammen med sin Fader og Broder for at tjene til sin Uddannelse; et Par Aar paa Jebjærg Højskole; 1887 Forberedelseseksamen, Herning; atter i Hjemmet indtil 1. Nov. 1888, da han begyndte at læse, men maatte afbryde p. Gr. af Sygdom. En Tid paa Kontoret hos Sagf. Svendsen, Fjerritslev; 1891 exam. jur.; 9. Jan. 1892 Fuldm. hos Sagf. S. V. P. Tranberg, Faaborg; 1. Apr. 1895 Sagfører, Faaborg; 7. Sept. 1909 off. og benef. Sager ved Faaborg Købstads, Salling Herreds og Muckadell m. fl. Birkers Retter. — 1903-0(1 Form. f. Faaborg Grundejerforening; 1904-21 Medl. af Best. for De fynske Grundejerforeningers Centralforening; 1903-09 Form. f. Ligningskommissionen; 1909-21 Medl. af Byraadet; 1906 Medl. af Best. f. Faaborg Andels-Svineslagteri; 1916-19 Næstformd. i Best. f. Banken for Faaborg og Omegn; 1919-23 Medbestyrer i Landmandsbankens Faaborgafdeling.

Anchersen, Alfred Hermann Martin, f. 13. Nov. 1854 i Vejle, død 1. Juli 1884 i Kbhvn.; S. af Prokurator Martin A. og Hustru Emilie Henriette Hansen; ugift. — 1873 Student fra Horsens; 1879 cand. jur.; 13. Juni-16. Juli s. A. Fuldm. hos O.prok. F. H. T. Leth, Kbhvn., 1. Aug. 1879-1. Juli 1882 hos O.sagf. J. E. C. Høegh-Guldberg, Aarhus; 17. Aug. 1882 Sagfører, Aalborg.

Anckcr, Johan Herman, f. 16. Maj 1873 i Oskarshamn, Sverige, død 8. Marts 1936 p. Frederiksberg; S. af Poreelænsdrejer Ludvig Hjalmar A. og Hustru Augusta Christina Westergreen; g. 16. Maj 1901 paa Frederiksberg m. Thora Marie Christensen-, f. 20. Maj 1877 i Vraa, Lejrskov Sogn; D. af Lærer Jacob Walthers C. og Hustru Petrine Steengaard. — 1888 Forberedelseseksamen; i ca. 2 Aar hos O.sagf. Mich. Carlsen; 1893 exam. jur.; Fuldm. hos H.sagf. F. C. C. F. Zahle; 1899 Indfødsret; 9. Jan. 1901 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede siden 1915 i Komp. m. Sagf. A. V. Nielsen. — Medl. af Best. f. Selskabet for uformuende Embedsmænds Døtres fri Undervisning, f. Institutionen »Vævestuen«, f. Det Jørgen Bechske Familiefideikommis; Sekretær og Kasserer for Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse, oprettet af danske Frimurere, for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, for Selskabet for kirkelig Kunst og for Stiftelsen Frederik VIIIs Minde. — 1930 R. af Dbg.

Andersen, Anders, f. 31. Juli 1845 i Elsborg, død 21. Apr. 1909 i Viborg; S. af Husmand Anders A. og Hustru Else Ander-datter Ydsing; g. 1° 26. Marts 1872 i Viborg m. Ane Marie Clementine Thomine Jensen, f. 18. Dee. 1853 i Viborg, død 29. Okt. 1888 i Viborg; D. af Skomagermester, senere Gartner Peter Severin J. og Hustru Edle Bolund; g. 2° 2. Okt. 1889 i Hørning m. Karen Marie Bek, f. 24. Juni 1850 i Hørning, død 27. Nov. 1899 i Viborg; D. af Sognefoged Helgo B. — Hjælpeskolelærer i Trustrup; 1865 Seminarist, Lyngby Seminarium; 1866 Lærer i Haderup; 1867 Lærer ved Viborg Borger- og Friskole; 1875 exam. jur.; Okt. 1875-Nov. 1878 Fuldmægtig hos Prokurator O. M. Thorgersen, Viborg; Apr. 1881 Afsked fra Lærerembedet p. Gr. af Svagelighed; 27. Maj s. A. Sagfører, Viborg; praktiserede der til sin Død. — 1880-1903 Redaktør af »Viborg Stifts Folkeblad«. — 1904 R. af Dbg.

Andersen, Anders, f. 13. Febr. 1863 i Skive, død 14. Okt. 1936 i Grenaa; S. af Vognmand Jacob A. og Hustru Ane Bolette Bischoff; ugift. — I 41/« Aar hos Sagf. Fasting, Skive; 1884 exam. jur.; 4. Dec. s. A. Fuldm. hos Sagf. J. F. Brokmann, Grenaa; 25. Febr. 1888 Sagfører, Grenaa; 31. Maj 1905-30. Sept. 1919 off. og benef. Sager ved Retterne i Grenaa Købstads, Nørre og en Del af Sønder Herreds Jurisdiktion. — 1884 Assistent i Sparekassen for Grenaa og Omegn, derefter Fuldm.; 1890 Bogholder, 1932 Direktør, 1934 Formd. for Direktionen. I mange Aar Formd. f. Ligningskommissionen. Ved sin Død Repræsentant for Købstædernes almindelige Brandforsikring samt for Ny jydske Købstad-Kreditforening. Han blev 1919 Grenaas første folkevalgte Borgmester, men efter et Par Dages Overvejelse afslog han at overtage Hvervet p. Gr. af sit svigtende Helbred.

Andersen, Anders Peder, f. 24. Nov. 1847 i Pedersker, død 20. Apr. 1900 paa Frederiksberg; S. af Gaardejer Peder A. og Hustru Annike Margrete Ibsdatter; g. 30. Maj 1873 i Aakirke m. Sahra Juliane Marie Sonne, f. 29. Apr. 1851 i Aaker S., død 10. Apr. 1922 i Kbhvn.; D. af Gaardejer Adolf S. og Hustru Anine Laurentia Sonne. — 1870 Soldat og var, da han 1883 tog Eksamen, Oversergent ved Bornholms Væbning. I Efteraaret 1871 blev han Bestyrer af Teglværket »Nexø«, men da dette nedlagdes, købte han 1874 Grubbegaard (80 Td. Land) i Fødesognet. Da han havde Lyst til juridisk Studium, overlod han Driften af den til en Svoger og begyndte at forberede sig til Eksamen; 1881 solgte han Ejendommen og nyttede til Kbhvn.; 1883 exam. jur.; 31. Marts 1886 Sagfører, Frederiksberg; 5. Febr. 1887 meddelt Flytning til Rønne; 1897 atter bosat paa Frederiksberg og praktiserede der til sin Død.

Andersen, Anders Peder, f. 17. Juni 1875 i Valore, Eiby Sogn, død 13. Maj 1929 paa Frederiksberg; S. af Parcellist Peter A. og Hustru Karen Larsdatter; g. 10. Okt. 1905 i Fuglebjærg m. Karoline Mathilde Lorentzen, f. 9. Dec. 1880 i Fuglebjærg, død 15. Jan. 1934 paa Frederiksberg; D. af Malermester Niels L. kaldet Stegler og Hustru Hansigne Liebst. — 1892 Forberedelseseksamen, Roskilde; 1892-96 Kontorist ved Holsteinborg Birk, 1896-99 hos Sagf. Jacob Poulsen, Fuglebjærg; 1900 Sekondløjtnant; 10. Juni-1. Sept. 1900 atter hos Poulsen; 1. Nov. 1900-26 ansat hos Sagførerfirmaet Albertsen og Andersen, Kbhvn.; 1904 exam. jur.; 7. Jan. 1918 Sagfører, Frederiksberg; Maj 1926 meddelt Flytning til Kbhvn. og praktiserede fra dette Tidspunkt selvstændigt. — Sagfører for Københavns Telefon Aktieselskab, for Foreningen af Forhandlere af Bygningsmaterialer i Kbhvns. Amt etc; Formd. f. Set. Thomas Sogns Menigheds-raad.

Andersen, Anders Sten, f. 2. Apr. 1872 i Bregninge, Taasinge, død 16. Jan. 1933 i Odense; S. af Lærer i Vester Aaby Hans Henrik A. og Hustru Basmine Elise Hartvig; g. 4. Juli 1913 i Odense m. Emilie Dorthea Marie Petersen, f. 9. Aug. 1887 i Odense; D. af Handskefabrikant Carl Sophus P. og Hustru Ida Adelaide Christine Rex. — 1887 Forberedelseseksamen, Faaborg. Indtil Aug. 1890 ansat paa Borgmester- og Byfogedkontoret i Svendborg; 1892 exam. jur.; 19. Apr. 1893-1. Aug. 1896 Fuldm. ved Lunde-Skam Herreder; 9. Apr. 1897 Sagfører, Odense; 20. Juni 1904 Beskikkelsen deponeret, da han havde modtaget Ansættelse som Fuldm. ved Odense Herred.

Andersen, Arnold Harald Frederik, f. 3. Juli 1879 i Odense; S. af Skibsfører Hans Peter A. og Hustru Laura Petrine Larsen; g. 1° 1928 m. Agnes Sofie Henke, f. 11. Dec. 1863 i Tisted, død 8. Apr. 1938 paa Frederiksberg; D. af Kammerraad, Amtsforvalter Johan Henrik Theodor H. og Hustru Thema Sophie Printz; g. 2° 4. Febr. 1941 i Kbhvn. m. Maja Ane Johanne Sørensen, f. 17. Sept. 1906 i Kbhvn; D. af Vagtmester Carl Viggo Harald S. og Hustru Karen Marie Jørgine Nielsen. — 1896 Forberedelseseksamen, Odense; 1. Maj s. A.-30. Aug. 1898 hos Sagf. M. P. Christiansen, Odense; 1902 exam. jur.; 25. Marts 1902-1. Nov. 1904 Fuldm. hos Sagf. Baumann, Lyngby; derefter hos en 0.sagf. i Kbhvn.; 20. Juni 1905 Sagfører, Kbhvn.; 1923-33 Medl. af Sagførerraadet. — Medl. af Best., Sekretær og Kasserer for Landsorganisationen Danmarks Fiskehandels- og Havfiskeriforening, Sekretær og Kasserer for Foreningen af Grossister i Ostebranchen fra 1923; Leder (Formd. fra 1925) for Fællesudvalget for Landsorganisationerne »Danmarks Fiskehandels- og Havfiskeriforening« og »Danmarks Detailfiskehandlere«. — 1936 R. af Dbg.

Andersen, Axel Peter Christian, f. 1. Sept. 1889 i Kongsted Sogn; S. af Skovfoged Hans Christian A. og Hustru Margrethe Petersen; g. 1 ° 1917 m. Fanny Bernth, død 1934; g. 2 ° 1936 m. Astrid Ingeborg Ahrnell Petersen; D. af Handelsgartner P. — 1904 Forberedelseseksamen, Magleby Realskole paa Møn; 1. Maj 1905-1. Jan. 1908 paa Herlufsholms Godskontor; 1. Juli 1908-1. Nov. 1910 hos O.sagf. Erh. Dyrhauge; 1. Apr. 1908-1. Aug. 1909 tillige i Overskyldraadet; 1911 exam. jur.; 1. Juli s. A.-l. Dec. 1912 Fuldm. ved Præstø Amt, 4. Febr. 1912 hos Sagf. H, Ditlevsen, Nykøbing F.; 18. Sept. 1914 Sagfører, Nykøbing F.; 8. Nov. 1916 meddelt Flytning til Vordingborg, 26. Maj 1921 til Store-Heddinge; 17. Febr. 1928 off. og benef. Sager; 1. Dec. 1934 Landsretssagfører; praktiserede til Sommeren 1937. — 1921-37 tillige Bogholder i Store-Heddinge og Omegns Spare- og Laanekasse.

Andersen, Carl Frederik Christian, f. 12. Dec. 1850 i Ørby, Frederiksborg Amt, død 5. Maj 1887 i Helsinge; S. af Parcellist Christian A. og Hustru Sidse Pedersdatter; ugift. — 1868 Forberedelseseksamen ved Universitetet. Derefter indtil Efteraaret 1871 ansat som Kontorist paa Birkekontoret i Frederiksværk; 1873 exam. jur. Tjent hos Kammerherre Serena d'Acqueria og Godsforvalter Thaarup; 1. Nov. 1873 Fuldm. hos 0.sagf. Chr. Husted, Silkeborg; 10. Nov. 1876 Sagfører, Tisted; Juni 1878 Beskikkelsen deponeret, da han har modtaget Ansættelse som Fuldm. ved Lysgaard og Hids Herreder; 7. Jan. 1882 Beskikkelsen udleveret, da han har fratraadt Fuldmægtigstillingen; praktiserede i Helsinge.

Andersen, Carl Martinus, f. 7. Nov. 1880 i Middelfart; S. af Vognmand Clemen A. og Hustru Louise Kirstine Sørensen; g. 1. Marts 1908 i Svanninge m. Anna Kirstine Hansen, f. 20. Apr. 1875 i Jorløse Sogn; D. af Snedkermester Jens H. og Hustru Marie Nielsen. — 1. Aug. 1896-1. Apr. 1897 paa Byfogedkontoret i Vejle; 1897 Forberedelseseksamen, Middelfart; 1. Apr. 1897-1. Apr. 1898 paa Muckadell m. fl. Birkers Kontor, Faaborg; 1. Apr.-l. Nov. 1898 paa Toldkontoret i Hjøring; 1. Nov. 1898-1. Febr. 1901 hos Sagf. G. Møller, Middelfart, 1. Febr. 1901-1. Aug. 1904 hos Sagf. Maagaard; 1904 exam. jur.; 1. Aug. 1904-1. Aug. 1905 Fuldm. hos Sagf. N. C. R. Græsholm, Aarhus, 1. Aug. 1905-1. Aug. 1906 hos Sagf. L. C. Rønn, Fjerritslev, og 1. Aug. 1906-17. Nov. 1909 hos Sagf. Amtoft, Faaborg; 14. Sept. 1907 Sagfører, Faaborg; praktiseret der fra 17. Febr. 1909 til 10. Marts s. A., da han meldte Flytning til Aarup; praktiseret der siden. — 1911 Medl. af Direktionen for Banken for Aarup og Omegn; 1913-25 og fra 1933 Medl. af Sogneraadet; 1921-25 og fra 1933 dettes Formand. — Søn: Sagfører, cand. jur. Ernst Andersen, Beskikkelse 1939.

Andersen, Christian Adolph, f. 18. Maj 1855 i Frederikshavn, død 22. Nov. 1897 i Kbhvn; S. af Rebslagermester Andreas A. og Hustru Kirstine Nielsen Birkebæk; g. 7. Aug. 1880 i Kbhvn. m. Mathilde Henriette Catharina Dittmann, f. 4. Dec. 1856 i Vemmetofte, død 6. Febr. 1890 i Kbhvn.; D. af Proprietær Carl Frederik D. og Hustru Margrethe Sophie Vilhelmine Schrøder. -— Kom straks efter Konfirmationen paa Kontoret hos Prokurator Willadsen i Hjøring;

I.  Jan. 1873-1. Okt. 1875 paa By- og Herredskontoret i Frederikshavn; 1877 exam. jur.; 5. Febr. 1877-3. Dec. 1878 Fuldm. hos Sagf. K. S. Harder, Rudkøbing, 31. Jan. 1879-11. Aug. s. A. hos O.sagf. M. P. With og fra 2. Maj 1880 hos O.sagf. J. Jacobsen;

II.   Juni 1880 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død. — Medstifter af A/S Henriques & Løvengreen og A/S H. P. Løvengreens Garveri; Konsulent for Haand-værkerforeningen. — Brodersønner: Overretssagfører Poul Andreas Andersen og Landsretssagfører Christian Adolf Heden, Beskikkelse 1936.

Andersen, Evald Bech, f. 20. Jan. 1880 i Aalborg; S. af Købmand Carl Christian A. og Hustru Caroline Bech; g. 1 ° 25. Aug. 1905 m. Marie Elisabeth Thannig, f. 15. Nov. 1879 i Zirekoping, Sverige; D. af Patron Terkel T. og Hustru Dorothea Holst; g. 2° 1933 m. Karen Sjøberg. — 1897 Student fra Aalborg; 1903 cand. jur.; 13. Apr. 1904-26. Marts 1905 Fuldm. ved Frederiksberg Birk; 1905 Fogedassistent i Kbhvn.; 19. Sept. 1905-30. Okt. 1907 Fuldm. hos Sagførerne P. Jørgensen og H. P. Hansen, Helsingør; 12. Dec. 1907 Sagfører, Helsingør; 25. Maj 1910 Beskikkelsen deponeret; Okt. 1919 Beskikkelsen atter udleveret, samtidig meddelt Flytning fra Helsingør til Rønne; 18. Maj 1923 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskresene Nr. 25, Rønne Købstad m. v. og Nr. 26, Neksø Købstad m. v.; praktiserede til 1937. — Broder: Overretssagfører Viggo Emanuel Andersen.

Andersen, Frederik Vilhelm, f. 27. Marts 1849 i Holeby, død 22. Okt. 1931 paa Frederiksberg; S. af Husmand Anders Nielsen og Hustru Julie Sophie Stantz; g. 22. Sept. 1889 i Vedbæk m. Christiane Benthine Hansen, f. 23. Juli 1853 i Hørsholm, død 15. Okt. 1910 paa Frederiksberg; D. af Hegnsmand Frederik H. og Hustru Bodil Marie Bendtsdatter. — Fra Konfirmationen i Foraaret 1863-1. Jan. 1868 paa Baroniet Sønderkarles Godskontor, Lungholm ved Rødby; 1870 exam. jur,; 1870-1874 Fuldm. paa Baroniet Sønderkarles Godskontor, 1874-1875 ved Amt-stuefilialen i Hørsholm; en kort Tid Fuldm. hos Sagf. Ole Andersen, Frederiksberg, fra 5. Juli 1875 hos O.sagf. Vilh. Bay; 1. Maj 1882 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Andersen, Frederik Vilhelm, f. 24. Jan. 1866 i Assens; S. af Skibbygger Hans A. og Hustru Mariane Basse; ugift. — 1. Apr. 1880-14. Febr. 1885 paa Svendborg Amtstue; 1883 Forberedelseseksamen; 15. Febr. 1885-1. Aug. 1887 paa Svendborg Amts-kontor; 1889 exam. jur.; 1889-90 Sagfører -fuldm. i Svendborg; 1890 Marinesoldat; 1891 -1. Marts 1892 Byfogedfuldm. i Svendborg; 1. Marts 1892-1. Juni 1919 By- og Herreds-fuldm. paa Ærø; 30. Sept. 1919 Sagfører, Ærøskøbing; praktiseret der siden 1. Okt. s. A. — Fra 1901 Branddirektør i Ærøskøbing; fra 1907 Kirkeinspektør for de ærøske Kirker; 1919-37 Borgmester i Ærøskøbing; 1937 Formd. f. Tilsynsraadet i Ærøskøbing Sparekasse. — 1921 R. af Dbg.. 1938 Dbm.

Andersen, Hans Christian, f. 4. Juni 1880 i Ubberud, død 22. Okt. 1911 i Randers; S. af Husmand Anders Hansen og Hustru Johanne Mathiesen; ugift. — 1898 Forberedelseseksamen, Universitetet. l.Nov. s.A.-1. Nov. 1899 hos Sagf. Danielsen, Horsens; aftjente Værnepligt til Okt. 1900, derefter paa forskellige Kontorer; 1906 exam. jur.; 4. Okt. s. A.-l. Jan. 1909 Fuldm. h. O.sagf. Laur. Holm, fra 2. Dec. 1908 hos O.sagf. Bang-Ebbestrup; 16. Okt. 1909 Sagfører, Frederiksberg; 30. Juni 1910 meddelt Flytning til Randers, hvor han var Fuldm. hos Firmaet Marius Christensen og Alb. Nielsen.

Andersen, Hans Frederik, f. 9. Dec. 1860 paa Sommershus, Bloustrød, død 15. Okt. 1937 i Viborg; S. af Parcellist Anders Christensen og Hustru Kirsten Marie Ludvigsen; g. 24. Apr. 1917 m. Ella Christine Ebsen; D. af Bogholder Martin E. — 1. Maj 1876-1. Nov. 1880 Kontorist hos O.sagf. H. Lerche; 1878 Forberedelseseksamen; 1. Nov. 1880 Kontorist hos O.sagf. R. Albrechtsen, 1. Maj 1881 hos O.sagf. Jacob Holm; 1882 exam. jur.; Fuldm. hos O.sagf. R. Albrechtsen, Kbhvn., 7. Nov. 1882 hos Prokurator Munksgaard, Skive; 11. Jan. 1888 Sagfører, Viborg; 7. Sept. 1909-6. Maj 1936 off. og benef. Sager ved Viborg Købstads, Fjends-Nørlyng Herreders og Mid-delsom-Sønderlyng Herreders Retter. — 1905-09 Medl. af Viborg Byraad; 1899 Formd. f. Arbejder Spare- og Laanekassen; 1913-21 Formd. f. Ligningskommissionen; fra 1908 til sin Død Formd. for Viborg Teater.

Andersen, Hans Niels, f. 24. Okt. 1883 i Kbhvn., død 26. Nov. 1939 i Nakskov; S. af Købmand Niels A. og Hustru Johanne Jensen; g. 1915 m. Astrid Laura Marie Petersen (Ægteskabet opløst). — 1901 Student fra Ordrup; 1908 cand. jur.; 7. Marts 1908-1. Maj 1910 Fuldm. hos Sagf. Alex. Hoffmann, Slagelse, fra 3. Maj 1910 hos Sagf. J. C. H. Linde, Fredensborg; 27. Marts 1911 Sagfører; s. A. meldt Flytning til Nakskov; 27. Apr. 1914 Overretssagfører; 30. Dec. 1924 off. og benef. Sager ved Retten i Retskr. Nr. 31, Nakskov Købstad m. v.; 1927-32 Medl. af og Form. f.   Kresbestyrelsen for 4. Sagførerkres. — Medl. af Bankraadet for Lollands Bank. — Søn: Landsretssagfører Niels Helmer Andersen, Beskikkelse 1939. — Svigersøn: Sagfører cand. jur. Henrik Nørrelund Beskikkelse 1939.

Andersen, Hans Feder, f. 15. Marts 1874 i Ladby, Kølstrup Sogn; S. af Maskinbygger Anders A. og Hustru Maren Sørensen; g.  28. Dec. 1901 i Vesterborg m. Ingeborg Margrethe Skafte, f. 9. Marts 1871 i Vesterborg; D. af Stationsforvalter paa Vesterborg Saftstation Anders Lund S. og Hustru Marie Pedersdatter. — Indtil 1. Maj 1891 ved Landvæsenet; 1892 Forberedelseseksamen; 1. Dec. 1892-1. Jan. 1896 Sagførerkontorist i Odense. Samtidig med at læse havde han Plads hos O.sagf. Erh. Dyr-hauge; 1898 exam. jur.; 1. Okt. 1898 Fuldm. hos Sagf. I. P. Jacobsen, Odense; 19. Okt. 1901 Sagfører, Odense; praktiseret der siden, i Samarbejde med Sagf. I. P. Jacobsen til dennes Død 1932; 6. Juli 1932 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskres Nr. 38, Odense Købstad, Nr. 39, Odense Herred m. v., samt i Retskres Nr. 40, Kerteminde Købstad m. v., og Nr. 41, Bogense Købstad m. v., for saavidt angaar Sager, der behandles ved disse Retskreses Bitingsteder i Odense. — Søn: Sagfører, cand. jur. Ernst Skafte Andersen, Beskikkelse 1931.

Andersen, Holger, f. 15. Maj 1878 i Randers; S. af Sparekassebogholder Niels Peter A. og Hustru Anna Bradsted; g. 11. Maj 1919 i Randers m. Louise Boline Poulsen, f. 25. Aug. 1883 i Randers; D. af Malermester Johan P. og Hustru Karen Jørgensen. — 1894 Forberedelseseksamen, Randers; 1894-97 paa Nørhald m. fl. Herreders Kontor; 1900 exam. jur.; 27. Aug. 1900-1. Apr. 1901 Fuldm. hos Sagf. Ole Jensen; aftjent Værnepligt, Sekondløjtnant af Fodfolket; fra 1. Juli 1902 Fuldm. hos O.sagf. Langballe, Randers; 12. Maj 1905 Sagfører, Randers; praktiseret der siden; 18. Apr. 1933 Landsretssagfører. — 1928-33 Medl. af Kresbestyrelsen for 8. Sagførerkres, 1929-33 Formd.

Andersen, Ingvard Jørgen, f. 18. Marts 1870 i Horsens; S. af Husejer Jens A. og Hustru Jensine Jørgensen; g. 2. Apr. 1896 i Kbhvn. m. Ida Vilhelmine Juliane Low, f. 30. Marts 1874 i Kbhvn.; D. af Murermester Wilhelm Christoffer L. — 1887 Forberedelseseksamen, Horsens; indtil 1. Aug. 1890 hos Sagf. E. Jacobsen, Horsens, derefter hos O.sagf. Holger Paludan og C. F. W. Schytte; 1894 exam. jur.; 4. Juni-1. Aug. 1894 Fuldm. hos O.sagf. Carl Fr. Wilh. Schytte, 25. Juli-1. Nov. 1894 hos Sagf. Grønnegaard, Hobro, 1. Marts-1. Maj 1895 hos Sagf. C. J. Knudsen, Horsens, 18. Maj 1895- 1. Apr. 1896 hos Prokurator Willadsen, Hjøring, fra 1. Apr. 1896 hos Sagf. I. P. Jacobsen, Odense; 25. Nov. 1897 Sagfører, Odense; 13. Apr. 1898 meddelt Flytning til Horsens, 28. Sept. 1907 til Odder; 4. Apr. 1908 Beskikkelsen deponeret. 30. Okt. s. A. Beskikkelsen atter udleveret. 7. Juni 1909 meddelt Flytning til Kbhvn.; praktiseret der siden. -— 1936 R. af Dbg.

Andersen, Jacobus Johan Kristian, f. 15. Jan. 1846 i Hobro, død 24. Maj 1920 i Hobro; S. af Skomagermester, Værtshusholder Johannes A. og Hustru Johanne Marie Kristensen; g. 7. Maj 1872 i Hobro m. Anna Albina Jørgensen, f. 17. Dec. 1846 i Hobro, død 24. Maj 1919 i Hobro; D. af Mekanikus Peter J. og Hustru Ane Marie Petersen. — Efter Konfirmationen i 2V2 Aar Kontorist hos Prokurator Tiichsen, Hobro; Jan. 1863 Forberedelseseksamen; til 1. Nov. 1863 Kontorist ved Hellum-Hindsted Herreder; 1865 exam. jur.; Sommeren s. A.-Foraaret 1867 dels hos Tiichsen, Hobro, dels hos Prokurator Høgh, Aalborg, derefter hos Overretsprokurator Gylling i Kbhvn. til dennes Død i Efteraaret 1867; 1871 exam. jur.; 23. Nov. 1868-14. Aug. 1871 Fuldm. hos Overretsprokurator M. S. L. Møller, Kbhvn.; 14. Juni sidstn. Aar hos Prokurator W. Tiichsen, Hobro, og bestyrede dennes Forretning under hans Sygdom; 8. Dec. 1871 Sagfører, Hobro; 25. Maj 1881-4. Okt. 1919 off. og benef. Sager ved Retterne i Hellum-Hindsted Herreder. — 1911 Ju-stitsraad.

Andersen, Jens Andreas Dybdahl, f. 26. Maj 1881 i Kirkehelsinge; S. af Skolebestyrer Niels A. og Hustru Theodora Kristiane Dybdahl; g. 18. Dec. 1933 i Tisted m. Alma Pedersen, f. 16. Marts 1895 i Tisted; — 1899 Student fra Schneekloths Skole; 1902-05 Regensianer; 1907 cand. jur.; 4. Juli 1907-1. Sept. 1909 Fuldm. hos O.sagf. L. V. A. Larsen, Store-Heddinge fra 11. Okt. 1909 hos Sagf. P. Baadsgaard Bruun, Holstebro; 3. Febr. 1911 Sagfører, Holstebro; 19. Okt. s. A. meddelt Flytning til Tisted; Fuldm. hos Sagf. Th. Thomsen der; 1924-25 praktiseret i Kompagniskab med Thomsen, fra 1. Nov. 1925 med Landsrets-sagf. N. A. Terkildsen; 24. Sept. 1919 Overretssagfører. — 1927-32 Medl. af Kresbestyrelsen for 6. Sagførerkres, 1929 Næst-formd., 1930-32 Formd.

Andersen, Jens Christian Jacob, f. 22. Juni 1882 i Kbhvn.; S. af Handelsrejsende Niels Christian Carl A. og Hustru Frederikke Marie Møller; g. 27. Febr. 1915 i Aalborg m. Johanne Kirstine Bache, f. 27. Febr. 1876; D. af Proprietær August Rudolf B. og Hustru Maren Houtved. — 1900 Student fra Industribygningens Latinsk.; 1909 cand. jur.; 1. Maj 1910-1. Maj 1911 Fuldm. hos Sagf. Søren Toft i Pandrup; 1. Maj 1911-1. Apr. 1913 hos Sagf. And. Jacobsen, Hjøring; 1. Apr. 1913-1. Juli 1916 hos Sagf. A. V. Mørch, Aalborg; 1.6. Sept. 1913 Sagfører, Aalborg; 3. Juli 1916 meddelt Flytning til Nørre Sundby; 29. Dec. s. A. Overretssagfører, Aalborg; praktiserede sammen med Sagf. Mørch; fra 1. Jan. 1921 Eneindehaver af Firmaet; 30. Apr. 1925 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 67, Aalborg Købstad m. v. — 1929-34 Medl. af Kresbestyrelsen for 7. Sagførerkres, 1929 Næstformd. — 27. Marts 1919 Formd. f. Værgeraadet for Aalborg Købstads vestre Værgeraadskres.

Andersen, Johan Mathias Lahn, f. 17. Marts 1858 i Odense, død 18. Nov. 1923 i Kbhvn.; S. af Urmager Henrik Theodor A. og Hustru Julie Christophine Petrine Lindegaard; g. 5. Nov. 1886 i Kbhvn. m. Emilie Marie Kirstine Jensen, f. 1. Maj 1864 i Kbhvn.; D. af Mel- og Grynhandler Peter J. og Hustru Adamine Juliane Lindegaard. — Efter Konfirmationen i 8Va Maaned hos Sagf. N. Jørgensen, Odense; 1. Jan. 1873-1. Aug. 1878 paa Byfogedkontoret ssts.; 1880 exam. jur.; 1. Maj 1881-Aug. 1895 Fuldm. ved Odense Borgmesterkontor; 28. Nov. 1895 Sagfører, Odense; 8. Aug. 1904 meddelt Flytning til Aarup, 2. Marts 1906 til Kbhvn., hvor han var Fuldm. hos O.Sagf. Odin Kayser, 1908-14 hos Sagf. Edv. Schøne-mann og fra 1914 til sin Død hos O.sagf. Arne Hammer.

Andersen, Ludvig William, f. 5. Aug. 1869 i Asmindrup, død 18. Febr. 1933 i Kbhvn.; S. af Husmand og Maskinarbejder Lars Peter A. og Hustru Ane Pedersen; ugift. — 1888 Student fra Roskilde; 1895 oand. jur.; 24. Jan. 1896-30. Sept. 1904 By- og Herredsfuldm. i Holstebro; 24. Okt. 1904 Sagfører, Holstebro; Marts 1909 meddelt Flytning til Odense, hvor han havde Ansættelse hos O.sagf. P. P. Gram; 29. Sept. 1919 Overretssagfører. 23. Marts 1927 Beskikkelserne deponerede. Derefter Kontormedhjælper i Kbhvn.

Andersen, Mads, f. 18. Dec. 1871 i Grønløkken, Skovby Sogn, død 23. Dec. 1935 i Sverige; S. af Husmand Morten A. og Hustru Johanne Marie Madsen; g. 8. Sept. 1901 i Kbhvn. m. Vilhelmine Caroline Dorthea Larsen, f. 2. Apr. 1872 i Taarnby Sogn, død 12. Apr. 1938 i Aalborg; D. af Arbejdsmand Hans L. og Hustru Johanne Marie Petersen. - 1888 Forberedelseseksamen v. Universitetet; 1888-91 Skriver paa Wedellsborg Birkekontor; 1893 exam. jur.; 8. Juli s. A.-30. Juni 1896 Fuldm. hos Sagf. Knud Petersen, Aalborg, 2. Juli 1896-27. Juli 1897 hos Prokurator A. E. B. Kjelgaard, Sæby, derefter hos Sagf. S. V. Winge, Aarhus; 31. Aug. 1899 Sagfører, Aarhus; 25. Febr. 1902 meddelt Flytning til Aalborg; associeret med Sagf. Knud Petersen til 1. Jan. 1916, derefter egen Forretning. — 1925-31 Medl. af Kresbestyrelsen for 7. Sagførerkres, 1927-28 Næstformd., 1929-31 Formd.; 1933 til sin Død Medl. af Sagførernævnet. — Formd. f. Best. i A/S H. P. Springborgs Trævarefabrik og A/S N. P. Mouritsen, Aalborg, samt Medl. af Best. og Forretningsudvalget i Forsikringsselskabet »Trekroner«, København. — Søn: Landsretssagfører Svend Verner Andersen; Sagfører 1931, Landsretssagfører 1933.

Andersen, Marinus Søndergaard, se: Søndergaard, Marinus.

Andersen, Marius Hans Lindegaard, f. 2. Marts 1861 i Odense, død 19. Jan. 1932 i Tarup ved Odense; S. af Tømrer Jørgen A. og Hustru Johanne Kirstine Nielsen; g. 1° 5. Nov. 1887 i Kbhvn. m. Alexandra Dagmar Thyra Wieth, f. 9. Juni 1864 i Kbhvn., død 21. Dec. 1892 i Kbhvn.; D. af Komman-dersergent, senere Bygningsentreprenør og Vognmand Mogens Christian Wilhelm W. og Hustru Marie Sophie Elisabeth Bech; g. 2 ° 5. Nov. 1898 i Nykøbing S. m. Hermine (Minna) Meyn, f. 20. Okt. 1867 i Kbhvn.; D. af Løjtnant, Rodemester Herman Sofus M. og Hustru Karen Maria Erichsen. — Efter Konfirmationen i Paasken 1875 og til 1. Aug. 1878 paa Borgmesterkontoret i Odense; 1880 exam. jur., 2. Karakt.; Juli s. A. Byfogedfuldm. i Odense; 1882 exam. jur., 1. Karakt.; 13. Okt. s. A.-19. Aug. 1884 Fuldm. hos O.sagf. J. L. Busch, Kbhvn.; fra 22. Sept. 1884 hos Sagf. P. F. Chr. Larsen, Kbhvn.; 12. Juli 1886 Sagfører, Kbhvn.; 9. Okt. 1893 Beskikkelsen deponeret; Fuldm. ved Læsø Birk; 17. Jan. 1895 Beskikkelsen atter udleveret; meddelt at ville tage Bopæl paa Læsø; 17. Jan. 1896 Beskikkelsen atter deponeret; By- og Birke-fuldm. Nykøbing S.; 1911-29 Fuldm. ved Lunde og Skam Herreder.

Andersen, Marius Kristian, f. 20. Marts 1884 i Gedved, Tolstrup Sogn; S. af Gaard-ejer Jeppe A. og Hustru Maren Jørgensen; g. 23. Maj 1925 i Hillerød m. Ellen Kirsten Anna Rasmussen, f. 19. Marts 1892 i Kbhvn.; D. af Pensionatsejer Ivar R. og Hustru Dagmar Stuhr. — 1904 Student fra Horsens; 1907-10 Regensianer; Okt. 1910-Juni 1911 aftjent Værnepligt; Fuldm. ved Bregentved-Gisselfeld Birk til 1. Apr. 1913; Byfogedfuldm. i Kalundborg til 1. Juni 1916; 1. Juni 1916-1. Marts 1917 Fuldm. hos O.sagf. Høeg Lorentzen, Frederikssund; 26. Aug. 1916    Sagfører, Frederikssund; 19. Juni 1917   Beskikkelsen deponeret; Fuldm. ved Fejø Birk; 1. Sept. 1918 By- og Birkefuldm. i Maribo; 1. Sept. 1919 Fuldm. ved Voer og Nim Herreder; 1. Juni 1921 Byfogedfuldm. i Hillerød; 1. Apr. 1935 Dommer-fuldm. af 1. Gr. ssts.; 1. Juli 1935 Dommer i Retskres Nr. 56, Frij senborg-Favrskov Birk, Bopæl i Hammel. — Formd. f. Fredningsnævnet i Skanderborg Amtsraadskres siden 1936. — 1941 R. af Dbg.

Andersen, Nicolai, f. 27. Aug. 1870 i Brovst; S. af Gaardejer Anders Mortensen og Hustru Inger Marie Jensen. — 1892 Forberedelseseksamen, Hals; 1893-94 aftjent Værnepligt; 1895 Sekondløjtnant; 1898 exam. jur.; 8. Febr.-l. Sept. 1898 Fuldm. hos Sagf. Reinholdt Poulsen, Randers, 8. Okt. 1898-1. Sept. 1900 hos Sagf. Karl Berg, Aalborg, fra 1. Sept. 1900 hos Sagf. Fritz Wiese, Nørre Sundby; 27. Marts 1901 Sagfører, Aalborg; 16. Maj 1906 meddelt Flytning til Rinds-Gislum Herreders Jurisdiktion, Bopæl i Aalestrup, 23. Juni 1910 til Aars-Slet Herreders Jurisdiktion, Bopæl i Aars; 1929 udvandret til Canada.

Andersen, Ole, f. 29. Apr. 1833 i Bloust-rød Sogn, død 23. Maj 1905 paa Frederiksberg; S. af Sognefoged, Ejer af Stimestrup-gaard Anders Hansen og Hustru Ellen Kirstine f. Hansen; g. 2. Febr. 1859 i Taarnby m. Anna Marie Petersen, f. 31. Okt. 1841 i Taarnby Sogn, død 4. Dec. 1908 paa Frederiksberg. D. af Garvermester Zacharias P. og Hustru Marchen Olsen. — 1851 paa Hørsholm Birks Kontor; 1854 Forberedelseseksamen; Juni 1854-31. Dec. 1855 paa Borgmester- og Byfogedkontoret i Fredericia; 1857 exam. jur. (2. Kar.); 1. Febr. 1857 konst. Fuldm. ved Kbhvns Amts søndre Birk; 1858 tillige Kresinspektør for Danmarks Brandforsikring; 3. Marts 1858 Stiftamtets Konstitution som Fuldm. ved Kbhvns Amts søndre Birk; 1862 Stempelpapirforhandler; 1866 exam. jur. (vel.); 1870 (bekv.); 9. Juli s. A. Sagfører, Frederiksberg; 10. Sept. 1897 Beskikkelsen deponeret, da han i lang Tid ikke havde befattet sig med Procedure og ikke i Fremtiden agtede at benytte den. — I 19 Aar, fra 1872, Medl. af Ligningskommissionen, heraf i 6 Aar Formd; 1882-1897 Værge for Frederiksberg Kirke; fra 1891 Medl. af Best. for Diakonissestiftelsens Me-nighedspleje; fra 1894 Medl. af og Kasserer for Komitéen for Frederiksberg Kirkesag, Opførelsen af St. Thomas og St. Marcus Kirker. — Udgav 1893 »Frederiksberg ældre Kirkegaarde« og Meddelelser om ældre danske og norske Seddelpenge. Efterlod sig en større Samling danske Mønter, en fortrinlig Samling af danske og udenlandske Pengesedler og en stor Portrætsamling af danske Mænd og Kvinder. — 1893 R. af Dbg., 1897 Justitsraad.

Andersen, Otto Camillo, f. 13. Jan. 1882 i Kbhvn.; S. af Sagfører Rasmus A. og Hustru Josephine Augusta Cornelia Beauvais; ugift. — 1900 Student fra Metropolitansko-len; 1910 cand. jur.; 1910-11 By- og Herreds-fuldm. i Rudkøbing; 14. Nov. 1911 Fuldm. hos O.sagf. A. Bonn-Christiansen; 5. Febr. 1915 Overretssagfører; har ikke procederet i mange Aar. — Har udgivet Digtsamlingen »Til min By«. -— Broder: Overretssagfører Louis Andersen Langenholt.

Andersen, Peder, f. 18. Marts 1867 i Vraa, død 9. Dec. 1929 i Kbhvn; S. af Gaard-ejer Peder A. og Hustru Else Marie Jensen; g. 20. Maj 1898 i Vraa m. Louise Christiane Jacobsen, f. 25. Juni 1869 i Kvong; D. af Sognepræst Jacob Andresen J. og Hustru Christiane Louise Augusta Gad. —1887 Student, privat dimitt; Juli 1893 cand. jur.; Herredsfuldm.; 1. Marts 1895-1. Apr. 1896 Fuldm. hos Sagf. A. Olesen, Nørre Sundby, 8. Apr. 1896 hos Sagf. H. P. R. West, Nykøbing F.; 12. Nov. 1896 Sagfører, Hjøring; praktiserede der fra 4. Jan. 1897; 23. Febr. 1898   meddelt Flytning til Nørre Sundby, 14. Maj 1900 Overretssagfører. — 1927 til sin Død Medl. af Kresbest. for 7. Sagfører -kres. — Medl. af Nørre Sundby Byraad og af dettes Skole- og Legatudvalg. — Søn: Sagfører Poul Andersen, Beskikkelse 1935.

Andersen, Poul Andreas, f. 8. Okt. 1889 i Frederikshavn; S. af Købmand, Sparekassedirektør, Borgmester Christian Elius A. og Hustru Georgine Nielsen; g. 22. Dec. 1920 i Kbhvn. m. Bodil Marie Dessau, f. 2. Jan. 1891 i Odense; D. af Konsul, Direktør Harry D. og Hustru Frederikke Nathansen. — 1908 Student fra Aalborg; 1914 cand. jur.; 1914-15 Ophold i Udlandet; 27. Apr. 1915 Fuldm. hos 0.sagf. E. Salomon; 27. Jan. 1919 Overretssagfører; 1917-22 Prokurist i Firmaet D. B. Adler & Co.; Juli-Sept. 1922 Direktør for Hellerup Bank; 1922-24 ansat i Københavns Handelsbank; 1924 Likvidator i Diskontobanken og Revisionsbanken; 1928 Direktør i Københavns Privatbank, 1937 admin. Direktør. — Medl. af Konkurslovkommissionen. — 1932 R. af Dbg., 1939 Dbm., Islandsk Dekor.: I. F. 2*.

Andersen, Rasmus, se: Palnir, Rasmus Andersen.

Andersen, Rasmus, f. 20. Jan. 1849 i Branderslev ved Nakskov, død 6. Okt. 1926 i Kbhvn.; S. af Gaardejer Anders Peter R. og Hustru Caroline Svendsen; g. 1° 5. Juli 1879 i Kbhvn. m. Josephine Augusta Cornelia Beauvais, f. 21. Nov. 1860 i Kbhvn., død 18. Okt. 1885 i Kbhvn.; D. af Konservesfabrikant Jean Baptiste Desiré B. og Hustru Camilla Fjeldsted; (g. 2° 18. Marts 1899  i Odense m. Johanne Louise Dahlerup, f. 8. Nov. 1874; D. af Etatsraad, Overlæge i Hæren, dr. med. Sophus Valdemar Thomas D. og Hustru Camilla Kauffeldt; (g. 2° 18. Okt. 1927 m. Stabslæge Henrik Gotschalk, f. 9. Jan. 1866); — Jan.-Juni 1864 ansat paa Nakskov Postkontor, Juni 1864-Jan. 1868 paa Herredskontoret i Nakskov; 1870 exam. jur.; 12. Juli 1871-1. Juni 1873 Fuldm. hos Prokurator H. J. Torp, 3. Febr.-14. Sept. 1872 tillige hos Overretsprokurator M. S. L. Møller, 6. Maj 1873-13. Juli 1874 hos Prokurator C. T. Hartnack; 23. Juli 1874 Sagfører, Kbhvn.; 14. Apr. 1925 Beskikkelsen deponeret. — Sønner: Overretssagfører Louis Andersen Langenholt og Overretssagfører Otto Camillo Andersen.

Andersen, Søren, f. 15. Juli 1869 i Løgstør, død 16. Marts 1940 i Kbhvn.; S. af exam. jur., Herredsfuldm., senere Godsejer Hans Rudolph A. og Hustru Marie Elisabeth Birgitte Nørgaard; g. 18. Jan. 1921 i Kbhvn. m. Louise Caroline Hansen, f. 18. Dec. 1871; D. af Snedkermester Hans Christian H. og Hustru Johanne Nielsen. — 1887 Student fra Viborg; Juni 1895 oand. jur.; 11. Marts 1896 Fuldm. hos O.sagf. Julius Herold til dennes Død i 1913; 12. Jan. 1901 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. fra 2. Jan. 1905 til sin Død. — Medl. af Direktionen for A/S Almindelig Grundejerforsikring; Medl. af Best. for A./S Erhvervsbanken; Delegué national de l'Association juridique international de l'Aviation, Paris; 1914-16 Medl. af Administrationen for Stamhuset Moltken-borg. — 1939 R. af Dbg.

Andersen, Valdemar, f. 12. Febr. 1871 i Middelfart; S. af Købmand Laurits Marius A. og Hustru Hanne Seligmann; ugift. — 1887 Forberedelseseksamen ved Universitetet. Var beskæftiget i Faderens Forretning til Maj 1888, da han fik Ansættelse hos Sagf. Kjærsgaard, Nakskov, hos hvem han forblev til Aug. 1889. I omtrent 2 Aar paa Notarialkontoret i Kbhvn.; Apr.-Okt. 1893 aftjent Værnepligt; 1893 exam. jur.; 29. Jan. 1894-1. Jan. 1896 Fuldm. hos Sagf. I. L. Hansen, Kolding, 6. Jan. 1896-30. Apr. 1897 hos Sagf. Philip Hansen, Middelfart, og 4. Maj 1897 hos Sagf. A. P. Henriksen, Odense; 6. Sept. 1898 Sagfører, Odense; siden 1916 i Kbhvn.

Andersen, Viggo Emanuel, f. 19. Jan.

1873 i Aalborg; S. af Købmand Carl Christian A. og Hustru Caroline Bech. — 1891 Student fra Aalborg; 1899 cand. jur. I over 3 Aar Fuldm. hos O.sagf. W. Krager, Kbhvn.; 6. Juni 1908 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til 1913. — Broder: Sagfører Evald Bech Andersen.

Andersen, Vilhelm Carl, f. 9. Okt. 1879 i Aalborg; S. af Læderhandler Corfitz A. og Hustru Juliane Oroth; ugift. — 1898 Student fra Aalborg; 1904 exam. jur.; 1. Maj 1905-1. Apr. 1906 Fuldm. hos Sagf. K. Hammers-høy, Svendborg; 18. Maj 1906-2. Juni 1908 hos Sagf. H. Mørkeberg, Nykøbing S., og 7. Okt. 1908-16. Apr. 1909 hos Sagf. Juuls-gaard, Fakse; 7. Juni 1909 Sagfører, Holstebro; 10. Aug. s. A. meddelt Flytning til Nykøbing S., 7. Febr. 1919 til Nyborg, 17. Jan. 1921 til Skive, 18. Aug. s. A. til Kalundborg; Jan. 1925 Beskikkelsen deponeret; 26. Jan. 1926 Beskikkelsen udleveret; Febr. s. A. meddelt Flytning fra Retskres Nr. 1, Frederiksberg Birk, til Retskres Nr. 17, Bregentved-Gisselfeld Birk, Okt. 1927 til Kbhvn.. 29. Deo. s. A. Beskikkelsen deponeret.

Andersen, William Carl Emil Theobald, f. 23. Dec. 1888 i Kbhvn., død 30. Nov. 1931 i Kbhvn.; S. af Skomagermester Christian A. og Hustru Dorthea Bertelsen; g. 17. Apr. 1926 paa Frederiksberg m. Petra Eliza Poek, f. 29. Dec. 1879 i Kbhvn.; D. af Stabsser-gent, Krigsassessor, Axel William P. og Hustru Karen Marie Clausen. — 1907 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn.; 1916 cand. jur.; 22. Juni-Il. Dec. s. A. Fuldm. hos O.sagf. C. E. Beyer, 30. Sept. 1916-23. Juni 1919 hos O.sagf. A. Kristjansen, 12. Juni-Il. Juli 1918 hos O.sagf. Jørgen Klerk; 30. Juni 1919 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til sin Død. — Medl. af Best. for Østerbros Grundejerforening, for A/S Rødbyhavns Funktionær- og Arbejderboliger og for A/S Rødbyhavns Haveby; Medl. af Kontrolkomiteen i Hypotekforeningen for København og Omegn.

Andersen-Alstrup, Theodor (1938 Navneforandr.), f. 8. Febr. 1868 i Viborg; S. af Avlsbruger Christen Mehlsen Andersen A. og Hustru Maren Cathrine Daa; g. 23. Aug. 1897 i Skive m. Hedvig Nielsine Olesen, f. 28. Nov. 1873 i Skive, død 19. Apr. 1929 i Kbhvn.; D. af Købmand Christen O. og Hustru Mathilde Jensen; g. 2° 25. Febr. 1932 m. Ilse Volkers, f. 11. Sept. 1897 i Berlin; D. af Kunstmaler Karl V. og Hustru Else Møller. — Jan. 1882-31. Marts 1886 hos Sagf. H. L. Buch Mølgaard, Viborg; 1. Apr. 1886-Jan. 1887 paa Helium-Hindsted Herreders Kontor, til Febr. 1888 hos Sagf. Møller, Hammel; 1884 Forberedelseseksamen; 1889 exam. jur.; Fuldm. hos Sagf. Borcher-sen, Hammel, derefter hos Sagf. Chr. Munksgaard, Skive; 23. Okt. 1894 Sagfører, Viborg; 12. Nov. s. A. meddelt Flytning til Aarhus; 1905-15 Direktør for Købmands- og Haand-værkerbanken i Aarhus; 21. Juli 1915 Generaldirektør for Statsbanerne; 13. Okt. s. A. Beskikkelsen deponeret; 21. Okt. 1931 Afsked fra Generaldirektørembedet med Udgangen af samme Maaned. — 1908-15 Medl. af Sagførerraadet for 4. Kres, 1911 Næst-formd., 1914 Formd. — Medl. af Best. for A/S De forenede Træskofabrikker og for A/S Købmandsstandens Oplysningsbureau samt af Tilsynsraadet for »Bikuben«; 1919-33 Medl. af Statstilsynet med de koncessionerede Telefonselskaber. Æresmedl. af Nor-diska Jårnvagsmannasållskapet. — 1917 R. af Dbg., 1922 Dbm., 1925 K.2 af Dbg., 1931 K1. af Dbg. — Udenl. Dekor.: B. K. 2., Fi. H. R. 2.1, I. M. og L. 2., N. O. N. 2., N. St. O. 2.1, S. V. 2.\ Ty. r. K.1. — Søn: Sagfører, cand. jur. Jørgen Andersen-Alstrup, Beskikkelse 1938.

Andkier, Albert Frederik Johannes, f. 26. Aug. 1845 i Korsholm, død 24. Apr. 1883 i Køge; S. af Købmand Søren Frederik A. og Hustru Johanne Christine Petersen; g. 11. Juli 1878 i Køge m. Anna Petrea Vilhelmine Lindhansen, f. 6. Sept. 1847 i Kbhvn., død 10. Maj 1928; Adoptivdatter af Købmand i Køge Christian Petersen L. og Hustru Bertine Nielsine Smidt. — 1861 alm. Forberedelseseksamen. I 3 Aar Kontorist ved Hørsholm Birk; 1866 exam. jur. I 3 Aar Dommerfuldm.; 17. Nov 1876 Sagfører, Køge. — Branddirektør. I flere Aar Formd. for Ligningskommissionen.

Andresen, Andreas, f. 4. Sept. 1849 i Kolding, død 4. Sept. 1898 i Aarhus; S. af Købmand og Buntmager Hans Christian A. og Hustru Kirstine Bennedsen; g. 14. Maj 1890 m. Ane Margrethe Gøtzsche, f. 15. Nov. 1864, død 1. Dec. 1937 i Aarhus; D. af Købmand i Aarhus Carl 6. og Hustru Hedevig Boserup. — 1864 alm. Forberedelseseksamen i Kbhvn.; Apr. s. A. Skriver hos Auditør ved Søetatens kombinerede Ret, Over-auditør Skrike, men fik, da denne afskedigedes ved Flaadereduktionen s. A., Plads hos Overretsprokurator Nellemann, hos hvem han endnu var, da han indstillede sig til Eksamen; 1867 exam. jur.; 21. Juni 1873 Fuldm. hos Sagf. S. V. Winge, Aarhus; 27. Okt. 1875 Sagfører, Aarhus; praktiserede der til sin Død.

Andresen, Heinrich Theodor, f. 24. Aug. 1842 i Kbhvn., død 9. Febr. 1902 i Nykøbing F.; S. af Værktøj smester Andreas Nicolaj A. og Hustru Bothilde Schultz; g. 6. Nov. 1874 i Idestrup m. Thomasine Lorense Nathalie Oraae, f. 30. Dec. 1847 i Marie-Malene, død 11. Juni 1922 i Viborg; D. af Sognepræst Comme Frederik August O. og Hustru Eline Hansine Carstensen. — 1860 Student fra Metropolitanskolen. Deltog som frivillig i Felttoget 1864 og erholdt efter Krigens Afslutning Afsked som Løjtnant; 1866 cand. jur. I tre Aar Fuldm. hos Prokurator C. J. F. Blæsberg, Nykøbing F.; 6. Febr. 1872 Sagfører, Nykøbing F.; 23. Febr. 1875 Overretssagfører. — 1886-94 Medl. af Sagfører -raadet for 3. Sagførerkres, fra 1890 Næst-formd; 1894-1900 Medl. af Hovedbest. for Den danske Sagførerforening. — 31. Jan. 1882 Suppleant for Overligningskommissæ-ren for Nykøbing F. Købstad; 19. Dec. 1884 til sin Død Overligningskommissær; 1885 til sin Død Medl. af Repræsentantskabet for Købstædernes almindelige Brandforsikring. —  Hustrus Broder: Overretssagfører Frederik Jessen Oraae.

Andresen (døbt Andreasen), Jens, f. 20. Juli 1853 i Ribe, død 12. Juni 1923 i Holstebro; S. af Lorentz Matthiesen A. og Hustru Ane Jensen; g. 17. Juli 1890 i Holstebro m. Ellen Margrethe Marie Balle, f. 12. Juni 1870 i Hobro; D. af Købmand Peter Petersen B. og Hustru Laura Katinka Frederikke Møller.

—   1876-86 paa Herredskontoret i Holstebro, sidst som Fuldm.; 1881 exam. jur.; 4. Jan. 1886 Sagfører, Holstebro; praktiserede der til sin Død.

Andresen, Søren Marquard, f. 24. Marts 1837 i Kølstrup, død 22. Apr. 1875 i Kbhvn.; S. af Ejer af Ørnfelt i Kølstrup Sogn Jens Christian A. og Hustru Sørene Thomsen; g. 15. Nov. 1869 i Kbhvn. m. Sophie Helene Ballin, f. 27. Apr. 1846 i Hamburg, død 5. Aug. 1909 i Kbhvn.; D. af Grosserer Alexander B. og Hustru Sophie DorotheaNydberg, (g. 2° 1. Maj 1877 m. Overretssagfører Carl Peter Christian Herold). — 1855 Student; 1862 cand. jur. I 3 Aar Fuldm. hos Overretsprokurator A. P. Seidelin, Kbhvn.; 8. Jan. 1869 Overretssagfører.Kbhvn.

Angelo, William Rørbye, f. 28. Juli 1877 i Viborg; S. af Redaktør, exam. jur. Sophus Hammond A. og Hustru Therese Rørbye; g. 11. Maj 1912 m. Bodil Kirsten Bagge, f. 1. Maj 1889 paa Frederiksberg; D. af kgl. Hof-Bogtrykker Frederik Bagge og Hustru Lissa Møller. — 1895 Student fra Viborg; 1901 cand. jur.; 1901-04 Fuldm. hos H.sagf. J. V. Møldrup; 1. Apr. 1905 Overretssagfører, Kbhvn. Siden 1910 juridisk Konsulent for den amerikanske Legation og Generalkonsulatet. — 1919 Formd. i Best. for Sømandshjemmet af 1884; 1913 Medl. af Best. for Hjælpekorpset paa Kalvebod Bastion; 1931 Medl. af Best. for Plejehjemsforeningen for Københavns Amt; 1915-38 Formd. f. Best. for A/S Det danske Mælkekompagni (Solbjerg Mejeri); 1919 Formd. f. Best. for A/S Gillette Safety Razor Co.; 1916-29 Medl. af Best. og Repræsentantskabet for A/S Kolindsund; 1924-31 Formd. for Foreningen af Indskydere i Københavns Diskontobank og Revisionsbank; 1926-35 Formd. for Best. for A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker; 1927 Formd. f. Best. for A/S William Wrigley jr. Company. — 1928 R. af Dbg.

Anker, Hjalmar, f. 12. Febr. 1875 i Kbhvn.; S. af Grosserer Frederik Vilhelm A. og Hustru Laura Johanne Hansine Kierulff; g. 7. Sept. 1901 m. Astrid Valborg Hansen, f. 9. Jan. 1872 i Østofte; D. af Proprietær til Taagerudsholm Frits H. og Hustru Emilie Holm. — 1892 Student fra Metropolitanskolen; 1894-97 Regensianer; 1898 cand. jur.; 15. Aug. s. A.-l. Febr. 1900 Byfogedfuldm. i Fredericia; 1900 i Aarhus; 1. Dec. 1900-20. Maj 1908 By- og Herreds-fuldm. i Mariager; 17. Juni 1908 Sagfører, Mariager; 21. Okt. 1909-4. Marts 1911 off. og benef. Sager ved Retterne i Mariager Købstads og Gerlev-Onsild Herreders Jurisdiktioner; 1911 Assistent i Københavns Kriminal- og Politiret; 1912 konst. By- og Herredsfoged i Frederikssund; 1913 konst. Assessor i Københavns Kriminal- og Politiret; s. A. konst. Byfoged og Birkedommer i Nykøbing S.; 1914 Byfoged i Slagelse; 1. Okt. 1919 Dommer i Retskres Nr. 15, Slagelse Købstad med Antvorskov Birk; 1931 Dommer i Retskres Nr. 3, Københavns Amts søndre Birk med Amager Birk; 1939 Civildommer ssts. — 1914-29 Formd. for Værgeraadet i Slagelse; 1917 Medl. af Slagelse Byraad; 1919 Formd. f. Overnævnet for Huslejenævn i Sorø Amt; s. A. Formd. for den staaende Voldgiftsdomstol angaaende Handel med Husdyr for Sorø Amt. 1924 Formd. f. Dansk Værgeraadsforening; 1925 Medl. af Tilsynsraadet for Sparekassen for Slagelse og Omegn; 1931 Medl. af Best. for Stiftamtmand Tetens og Hustrus Legat og for Etatsraad Johan Christian von Ostens og Hustrus Legat; 1933-39 Formd. for Den danske Dommerforening; 1937-40 Medl. af Retsple j eudvalget.

Anker-Jensen, Knud Vilhelm (1905 Navneforandr.), f. 7. Apr. 1882 i Kbhvn.; Søn af Chokoladefabrikant, Kaffehandler Eduard Julius Jensen og Hustru Anna Marie Amalie f. Jensen; g. 27. Okt. 1908 paa Frederiksberg m. Elisabeth Gram-Hanssen, f. 21. Aug. 1883 paa Bødstrup ved Slagelse; D. af Inspektør ved »Ebberødgaard«, Ju-stitsraad Christian O-H. og Hustru Anna Marie Wilhelmine Willerup. — 1900 Student fra Gammelholms Latin- og Realskole; 1907 cand. jur.; s. A. Fuldm. hos O.sagførerne A. Lemming og C. Th. Zahle; 25. Apr. 1910 Overretssagfører, Kbhvn.; 10. Juni 1916 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i Kbhvn.; —1926-32 Medl. af Kresbestyrelsen for 1. Sagførerkres, 1928-32 Formd.; 7. Juni 1929 Medl. af det s. D. af Justitsministeriet nedsatte Udvalg til Overvejelse af Spørgs-maal om Ændringer i Retsplejelovens Regler om Sagførervæsenet; 1933-41 Medl. af Sagførernævnet; Formd. f. Foreningen af beneflcerede Sagførere. — 1920 Medl. af Best. for Vridsløselille og Nyborg Straffeanstalters forenede Fængselsselskab; 11. Jan. 1933 Medl. af det i § 12 i Lov om Ikrafttræden af Borgerlig Straffelov af 15. Apr. 1930 omhandlede Fængselsnævn; 1928 Medl. af Best. for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse; Formd. for Best. for A/S F. Jensen og Søn; Medl. af Best. for Det Madelungske Legat og af Best. for Frk. Hedevig Roulunds Legat. — 1935 R. af Dbg.

Arendrup, Aage Kiellerup, f. 16. Juni 1865 i Kbhvn., død 26. Nov. 1902 i Kbhvn.; S. af Generalmajor Henrik Christian A. og Hustru Almira Andrine Kiellerup; g. 22. Sept. 1900 i Taastrup m. Ellen Ingeborg Bruhn, f. 26. Juli 1877 i Kbhvn.; D. af Grosserer Eduard Theodor B. og Hustru Helga Eleonora Jacob. (g. 2° 21. Mai 1907 i Kbhvn. m. Grosserer Harry Ludvig Moses Nathan, f. 2. Sept. 1879 i Aarhus). — 1884 Student fra Sorø; 1889 cand. jur.; 1. Maj 1890 Fuldm. hos O.sagf. Vill. Lund, Kbhvn.; 9. Maj 1893 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Arent, Herman Christian, f. 7. Febr. 1836 i Ringkøbing, død 6. Febr. 1913 i Skanderborg; S. af Snedkermester Holger A. og Hustru Ane Kirstine Jensdatter; g. 1° 27. Juli 1859 i Skanderborg m. Laugine Marie Sophie Bagger, f. 2. Maj 1840 i Horsens, død 18. Marts 1872; D. af Skipper, senere Gæstgiver i Skanderborg Peder Lauridsen B. og Hustru Oiertrud Sophie Annette Dochedahl; g. 2° 10. Dec. 1876 i Skanderborg m. Ane Kirstine Arent, f. 18. Juni 1853 i Ringkøbing, død 5. Juli 1914 i Skanderborg; D. af Snedkermester i Ringkøbing Peder A. og Hustru Ane Cathrine Enevoldsen. — Konfirmeret 1850. Var et Aar ansat paa By- og Herredsskriverkontoret i Ringkøbing, senere i 5 Aar paa Herredskontoret i Horsens; 1857 exam. jur.; 14. Maj 1868 By- og Herredsfuldm. i Skanderborg, men allerede i 1864 og i Tiden 18. Dec. 1867-8. Apr. 1868 konst. By- og Herredsfoged; 18. Maj 1879 Sagfører, Skanderborg. — I mange Aar Sygekassekasserer; 15. Jan. 1887 Overligningskommissær for Skanderborg Købstad; meget interesseret Oldsags-samler, hvis store Samling indgik i Skanderborg Museum.

Arentoft, Marius Christian Nielsen, f. 24. Febr. 1880 i Gilbjærg; S. af Landmand Niels Nielsen og Hustru Maren Knudsen; g. 1° 4. Maj 1912 i Berlin m. Hanna Bøhlich, f. 4. Febr. 1883 i Berlin, død 21. Maj 1918 i Kbhvn.; D. af Fabrikant Max B. og Hustru Agnes Muller; g. 2° 13. Maj 1922 i Kbhvn. m. Daisy Meyer, f. 21. Marts 1887 paa Frederiksberg; D. af Grosserer Martin M. og Hustru Louisa Harboe. — 1896-98 hos Sagf. C. H. Brasch, Esbjerg; 1900 Forberedelseseksamen, Universitetet; Kontorist hos O.sagførerne Carl Meyer og P. Heise; 1905 exam. jur.; 17. Apr. s. A.-18. Okt. 1906 Fuldm. hos O.sagf. P. Heise, fra 17. Jan. 1907  hos O.sagf. Carl D. Wagner, derefter hos O.sagf. F. Ortmann; 3. Aug. 1908 Sagfører, Kbhvn.; praktiseret der siden. — Medl. af Best. for Københavns Underrets-sagførerforening, siden 1937 Kasserer. Formand for Ny jydsk Forening af 1894.

Arffmann, Carl Valdemar Linnemann, f. 30. Apr. 1879 i Faaborg; S. af Læge August Theodor A. og Hustru Elisabeth Marie Linnemann; g. 19. Apr. 1916 paa Frederiksberg m. Ellen Margrethe Bing, f. 11. Okt. 1887 paa Frederiksberg; D. af Hovedbogholder ved Statsbanerne Carl Viggo R. og Hustru Agnes Louise Christine Mathiesen. — 1897 Student fra Schneekloths Skole; 1905 cand. jur.; Jan.-Febr. s. A. Fuldm. hos O.sagf. Sigurd Thamsen; 1. Febr. 1906-1. Marts 1910 Fuldm. ved Maribo Amt; 1. Marts 1910-1. Okt. 1913 Fuldm. hos O.sagf. C. A. J. Becker, Kbhvn.; 6. Marts 1913   Overretssagfører; praktiserede i Kø-benhvn. til 1. Jan. 1916, derefter i Frederikssund. — 1918-24 Formd. for Frederikssund Huslejenævn, 1929-33 for Frederikssund Værgeraad. — Broder: Dommer i Randers Købstad Svend Johan Linnemann Arffmann, Overretssagfører med deponeret Beskikkelse. — Søster gift m. Sagf. Hans Ingvorsen.

Arndal, Johannes Valdemar (1904 Navnefbrandr.), f. 26. Juni 1883 i Slagelse, død 30. Juni 1939 i Kolding; S. af Skomagermester Carl Vilhelm Olsen og Hustru Axeline Marie Ibsen; g. 15. Nov. 1912 i Fredericia m. Inger Honoré, f. 12. Febr. 1884 i Fredericia; D. af Købmand Jacob H. og Hustru Cathrine Lorentzen. — 1901 Student fra Sorø; 1907 cand. jur.; 4. Apr. 1907-1. Apr. 1908  Fuldm. hos O.sagf. Wm. Angelo, 6. Apr. 1908-12. Apr. 1910 hos O.sagf. J. S. Ulrich; 26. Apr. 1910 Overretssagfører; Apr. 1910-Okt. 1914 Medarbejder hos Sagførerne Thiellesen og Johansen, Fredericia; 20. Okt. 1914  etableret i Kolding; 5. Sept. 1921 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskres Nr. 45, Kolding Købstad med Kolding Herred samt Jerlev, Andst og Slaugs Herreder. — 1920-25 Medl. af og Næstformd. i Kres-bestyrelsen for 11. Sagførerkres; 1933 til sin Død Medl. af Sagførerraadet. Fra 1919 Formd. for Kolding Sagførerforening; — 1919 Formand for Nævninge-Grundlisteudvalget for Kolding; Formd. f. Best. for A/S Th. Petersen og Co.; Medl. af Best. f. Kolding Rideklub, A/S Kolding Fjorddampere og for Kolding Sejlklub. —Mindeord i »Sagførerbladet«, Juli 1939.

Arnskov, Laurits Thomas (1903 Navne-forandr.), f. 3. Dec. 1878 paa Juulsgaard, Lyngby Sogn, Aalborg Amt, død 15. Apr. 1940 i Haslev; S. af Landmand Christen Laursen og Hustru Caroline Thomsen; g. 20. Maj 1915 m. Fanny Nielsen, f. 17. Apr. 1889 i Silkeborg; D. af Apoteker Axel Valdemar N. og Hustru Sigrid Hulda Rasmussen. — 1898 Student, privat dimitt.; 1904 cand. theol.; Journalist; 1911 cand. jur.; 7. Apr. s. A.-6. Febr. 1913 Fuldm. hos O.sagf. Viggo Garde, Kbhvn., fra 19. Febr. 1913 hos O.sagf. V. Vogt; 23. Apr. 1914 Overretssagfører, Silkeborg; Sept. 1919 Beskikkelsen deponeret, idet han havde modtaget Ansættelse som Dommerfuldm. i Skanderborg; 1920 konst. Politimester i Hobro; 1921 1. Vicekonsul i New York; 1923  tjenstgørende i Udenrigsministeriet; 1. Okt.-31. Dec. 1925 midlertidig Leder af det nordiske Kontor i Folkeforbundssekretaria-tets Informationsafdeling i Geneve; 1928 Afsked. 1. Juli 1929 Dommer i Retskres Nr. 36, Rudkøbing Købstad og Langelands Herreder; 1936 Dommer i Retskres Nr. 17, Bregentved-Gisselfeld Birk. — 1908-18 Formand for Elersianersamfundet; 1917-21 Formd. f. Udvalget for egne Hjem; Medstifter af De samvirkende Spareforeninger for Oprettelsen af egne Hjem 1921 og fra 1924  atter Medlem af Best.; 1925 Medl. af Best. for Elersianersamfundet; 1926-35 Formand i Forretningsudvalget for Sparedagen i Danmark; 1935 Medl. af De danske Sparekassers Fællesrepræsentations Propagandaudvalg; 1932-33 Formd. f. Svendborg Amts Udvalg angaaende Betalingshenstand (Mo-ratorieudvalget); 1933-36 Medl. af Rudkøbing Byraad; 1933-36 Statens Repræsentant i Tilsynsraadet for Langelands Sparekasse. — Litterære Arbejder: De sidste Landstingsvalg (1914); Stat og Kirke (1916); Eget Hjem og egne Midler (1917); Norden og den ny Tid (1917); Midler til egne Hjem (1918); Den ny amerikanske Indvandringslov (1924); Small Holdings in Denmark — 25 Years Legislation (1924); Folkeforbundet, dets Organisation og Virksomhed i Hovedtræk, samt 3 Piecer om Folkeforbundet (1925); Kirkelig Frihed og Selvstyre (1926); Folkeforbundet og Freden (1926); Fredens Maal og Midler (1933); Sparesagens Maal og Mening (1936); Arbejder og Bonde (1938); desuden talrige Artikler i juridiske og andre Tidsskrifter. — 1927 R. af Dbg.

Arnstedt, Niels Peter (1907 Navnefor-andr.), f. 20. Sept. 1882 paa Horupsgaard, Nørre Eskildstrup; S. af Gaardejer Peter Andersen og Hustru Maren Pedersen; g. 21. Marts 1911 m. Johanne Larsen, f. 17. Jan. 1889 i Kbhvn.; D. af Ingeniør Poul Larsen og Hustru Emilie Lotz. — 1901 Student fra Roskilde; 1907 cand. jur.; juridisk Manuduktør; Sekretær ved De forenede Skoler; 28. Febr.-4. Juli 1907 Fuldm. hos O.sagf. Hans Lauritzen, Kbhvn., 5. Sept. 1907-21. Jan. 1908 hos O.sagf. Niels Gyl-ding, og 7. Nov. 1907-7. Maj 1910 hos O.sagf. Viggo Hartmann; 14. Maj 1910 Overretssagfører, Kbhvn.; 1918-19 Leder af danske Erhvervsorganisationers Tråde Office i Washington og Sekretær ved det derværende Gesandtskab; 1921 Førstesekretær ved Gesandtskabet i London; 17. Nov. s. A. Beskikkelsen deponeret; 1922 Legations-raad; s. A. overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Warschau; 1924 tillige akkrediteret Rumænien; 1928 overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Kairo. — 1919 R. af Dbg., 1924 Dbm., 1936 K.2 af Db. — Udenlandske Dek.: Po. P. R. 1, Rum. Kr. 1, Æ. I. 1, Æ. N. 1.

Arntz, Christian Georg Parmo Breen, f. 27. Juni 1876 i Verninge; S. af Distriktslæge Hans Valdemar A. og Hustru Elisabeth Jensine Caroline Leopoldia Ferslev. — 1894 Student fra Lyceum; 1903 cand. jur.; 10. Sept. 1903-1. Febr. 1904 Fuldm. hos O.sagf. Alfr. Christensen; 1. Febr. 1904-31. Aug. 1905 hos O-sagf. J. Winstedt; 4. Marts 1905-10 Jan. 1906 hos O.sagf. R. Thomsen, og fra 12. Jan. 1906 hos O.sagf. Niels Nielsen; 26. Sept. 1906 Overretssagfører, Kbhvn; 1914 Beskikkelsen deponeret. Derefter Sekretær i Dansk Automobilklub, senere Ingeniør ved Gas- og Elektricitetsværkerne i Los Angeles. — Søster g. m. Landsretssagfører Alfred Løve.

Amtzen, Frode Karelius Arne, f. 31. Aug. 1871; S. af Direktør Frode Karelius Arne A. og Hustru Louise Bolette Marie Friedrichsen; g. 26. Maj 1900 paa Frederiksberg m. Anna Heljrid Georgia Astrid Gudman Svendsen, f. 16. Aug. 1872 paa Frederiksberg; D. af Sagfører Ludvig Bernhard S. og Hustru Anna Margrethe Johansen. — 1889 Student fra Schneekloths Skole; 1900 cand. jur.; 10. Apr. 1900 Fuldm. hos O-sagf. M. Godskesen; 25. Apr. 1903 Overretssagfører, Kbhvn.; 1912 anføres han i Hof- og Statskalenderen som for Tiden ikke procederende. Skal 1914 være udvandret til Amerika. — Hustrus Broder: Overretssagfører Carl Vilhelm Frederik Gudmon.

Arntzen, Ludvig, f. 5. Okt. 1841 i Ølsted ved Horsens, død 24. Okt. 1913 i Kbhvn.; S. af Sognepræst Halvor A. og Hustru Octavia Eivora f. Arntzen; g. 11. Maj 1883 i Silkeborg m. Anna Caspara Arntzen, f. 7. Sept. 1861 i Silkeborg, død 15. Dec. 1929 i Kbhvn.; D. af Købmand Frode A. og Hustru Emma Nielsen. — 1862 Student fra Horsens; 1869 cand. jur.; 17. Aug. s. A. Fuldm. hos dav. O.sagf., senere H.sagf. Octavius Hansen; 21. Okt. 1873 Overretssagfører; 16. Nov. 1882 Højesteretssagfører. — 1880 Forind, f. Best. for Kreditforeningen for Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne; 1909 Formd. for Kommissionen til Ordningen af Den sjællandske Bondestands Sparekasses Forhold (Lov Nr. 97 af 8. Maj 1909 § 10); Medstifter af Østifternes Husmands-Kreditforening og 1880-89 Formd. for Direktionen; Medl. af Kontrolkomiteen i Jysk Hypotekforening for Købstæder; Medl. af Repræsentantskabet for Islands Bank; Formand for Laane- og Diskontobankens Bankraad; Formd. for Best. for A/S Titan og A/S Crome & Goldschmidts Fabrikker; Formd. for Repræsentantskabet for Nordisk Brandforsikring. — 1898 R. af Dbg., 1904 Dbm., 1913 K.2 af Db. — Søn: Overretssagfører Torben Arntzen. — Svigersøn: Overretssagfører Poul Heering.

Arntzen, Torben, f. 30. Juni 1884 i Kbhvn.; S. af Højesteretssagfører Ludvig A. og Hustru Anna Caspara f. Arntzen; gift (Ægteskabet opløst). — 1902 Student fra Slomanns Skole; 1909 cand. jur.; 10. Nov. 1910 Fuldm. ved Kronborg østre Birk; 1. Aug. 1912 Fuldm. hos Faderen. Efter Faderens Død overtaget dennes Forretning sammen med O.sagf. Poul Thomsen; 7. Apr. 1914 Sagfører, Kbhvn.; 29. Nov. 1915 Overretssagfører. — Søster g. m. Overretssagfører Poul Heering.

Arvad-Petersen, Niels (1894 Navnefor-andr.), f. 16. Maj 1866 i Ebeltoft, død 21. Jan. 1904 i Kbhvn.; S. af Partikulier Jørgen Arvad P. og Hustru Nielsine Margrethe Svendstrup; ugift. — 1884 Student fra Randers; 1890 cand. jur.; 4. Sept. 1891 Fuldm. hos O.sagf. Chr. Lutzen; 4. Okt. 1894 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Ask, Anders Christian, (1896 Navne-forandr.), f. 18. Maj 1871 i Bred, Odense Amt; S. af Proprietær til Højgaard ved Kongens Lyngby Claus Peder Jensen og Hustru Anne Marie Andersen; g. 5. Apr. 1898 i Kbhvn. m. Julie Vilstrup, f. 24. Apr. 1872 i Resen (Ægteskabet opløst); D. af Sognepræst Christian Johan Lodberg V. og Hustru Caroline Tørsleff, (g. 2° m. Overretssagfører Henrik Niels Johannes Stæhr). — 1886 Forberedelseseksamen; Okt. s. A.-Juli 1888 Kontorist paa Kbhvn.s Amts nordre Birks Kontor; Juli 1888-Aug. s. A. paa søndre Birks Kontor; 1893 exam. jur.; 30. Aug. 1893-31. Dec. 1894 Fuldm. hos O.sagfører Sophus Biilow; 18. Dec. 1894-31. Aug. 1896 hos O.sagf. J. V. Møldrup; 17. Sept. 1896 Sagfører, Kbhvn.s Amts nordre Birk; praktiserede i Lyngby. Forlod Danmark o. 1900. Senere Skæbne kendes ikke. — Hustrus Halvbroder: Sagfører Henrik Stampe Vilstrup.

Asmussen, Volf Frederik, f. 30. Juli 1842 i Rygaarde v. Grenaa, død 9. Apr. 1919 paa Frederiksberg; S. af Gaardejer Laurits Kjellerup A. og Hustru Dorthea Hald; g. 28. Apr. 1871 i Odense m. Julie Laura Emilie Lagoni, f. 1. Sept. 1848 i Grønderup, Brahetrolleborg Sogn, død 10. Maj 1907 paa Frederiksberg; D. af Skolelærer Otto Frederik Christian L. og Hustru Edle Dorothea Holm. — 1860 Student fra Randers; 1867 cand. jur.; 14. Juni s. A. Fuldm. hos Højesteretsadvokat A. Hinden -burg; 27. Juni 1870 Overretssagfører, Kbhvn. 28. Maj 1875 Højesteretssagfører. — 1888-1890 Medl. af Sagførerraadet for 1. Sag-førerkres; 1890-1910 Formd. f. Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse. — 1881-99 Medl. af Frederiksberg Kommunalbest.; 1891-96 Forsamlingens Formd.; Medl. af Best. f. Nordisk Gjenforsikrings Selskab, for Det kgl. octr. Søassurancekompagni og af Best. f. De Spannjerske Legater. — Efter Klubiens Død ansaas A. af alle ikke blot for Højesteretsskrankens, men for hele Sagførerstandens første Mand, og i de 20 Aar, i hvilke han stod som Sagførerforeningens Formd., udførte han for Standen et Arbejde, der sent vil glemmes. Under Navnet »Højesteretssagfører F. Asmussens Mindelegat« har danske Sagførere skænket en Kapital paa Kr. 14000.— til Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond, ligesom et Legat paa Kr. 2000.—, der skænkedes Understøttelsesfonden af Højesteretssagfører F. Biilow paa Asmussens 75 Aars Fødselsdag, bærer dennes Navn. — 1888 R. af Dbg., 1898 Dbm., 1909 K.2 af Db.

Asschenfeldt-Hansen, Stephan Peter Emil, f. 18. Sept. 1883 i Sæby, død 10. Nov. 1918 i Sæby; S. af Sognepræst Chri-stoph Carl Julius A.-H. og Hustru Emilie Kristine Sørensen; g. 12. Febr. 1918 i Aalborg m. Agnete Louise Christiane Oontha Olsen, f. 3. Dec. 1888 i Vejle; D. af Skibsfører, ps.Havnemester Ole Johan Christian O. og Hustru Anna Marie Banke. — 1902 Student fra Nykøbing F.; 1909 eand. jur. I 3 Aar Fuldm. hos O.sagførere i Viborg og Kbhvn.; 7. Aug. 1913 Overretssagfører, Sæby; praktiserede der til sin Død; 8. Maj 1917 off. og benef. Sager ved Retterne i Sæby Købstads, Dronninglunds Herreds og Læsø Birks Jurisdiktioner.

Assing, Jens Christian Marius (1913 Navneforandr.), f. 2. Jan. 1867 i Odder, død 24. Dec. 1938 i Kærhave, Ringsted; S. af Murer Jens Nielsen og Hustru Nicoline Christensen; g. 30. Juni 1899 i Simested m. Ingeborg Marie Helm-Petersen, f. 27. Maj 1876 i Odense; D. af Boghandler, Justits-raad Søren Frederik H.-P. og Hustru Marie Charlotte Faber. — 1881 Realeksamen i Odder; 1890 exam. jur.; 8. Sept. 1890-1. Sept. 1891 Fuldm. hos O.sagf. W. O. A. Reeh, Aarhus; 1891-94 Godsfuldm. ved Stamhuset Giesegaard; 29. Okt. 1894-8. Nov. 1896 Fuldm. hos Sagf. N. J. Jensen, Aarup; 14. Nov. 1896 Sagfører, Ringsted; praktiserede der til sin Død; 6. Sept. 1909-17. Sept. 1936 off. og benef. Sager ved Ringsted Købstads samt Skjoldnæsholm og Svenstrupgaards Birkers Jurisdiktioner. — 1908 Branddirektør for Købstædernes alm. Brandforsikring. S. A. Agent for Forsikringsselskabet »Danmark«. — Hustrus Søster g. m. Sagfører Holger Friis-Jespersen.

Axelsen, Axel Tage, f. 19. Aug. 1870 i Kbhvn.; S. af Krigsassessor, Stabssergent Carl Hermann A. og Hustru Anne Mathea Jeppesen; g. 4. Maj 1900 i Kbhvn. m. Ellen Elisabeth Petersen, f. 8. Dec. 1878; D. af Restauratør Theodor Joachim P. og Hustru Elna (ogsaa kaldet Ellen) Jonasson. — 1886 Forberedelseseksamen, Kjær og Lyngbyes Skole; 1. Sept. 1886-1. Jan. 1893 hos Sagf. L. F. Kock; 1892 exam. jur.; 1. Apr. 1893 Assistent i Købstædernes alm. Brandforsikring; 1. Okt. 1900 Fuldm.; 1. Juli 1906-40 Kontorchef; 9. Maj 1898 tillige Fuldm. hos O.sagf. H. O. B. Kriiger; 21. Maj 1901 Sagfører, Kbhvns. Amts nordre Birk; 18. Sept. 1920 Beskikkelsen deponeret. — 1911 Kancelliraad, 1926 R. af Dbg., 1940 Dbm.

B

Baadsgaard, Holger, f. 6. Nov. 1874 i Karby, død 12. Dec. 1940 i Nykøbing M.; S. af Købmand Niels Peter B. og Hustru Nicoline Nielsen; ugift. — 1895 Student, privat dimitt.; 1902 cand. jur.; 22. Dec. s. A.-Juni 1904 Fuldm. hos Sagf. Th. Andersen Alstrup, Aarhus, derefter i Skælskør; 12. Jan. 1906 Sagfører, Nykøbing Jyll.; praktiserede der til sin Død; 30. Sept. 1919 Overretssagfører.

Baadsgaard, Kristian Tilsted, f. 30. Jan. 1881 i Febbersted; S. af Gaardejer Anders Tilsted B. og Hustru Dorthe Kirstine Madsdatter; g. 19. Apr. 1908 i Kbhvn. m. Anna Johanne Marie Holm, f. 15. Febr. 1883 paa Nørre Holmegaard pr. Lemvig; D. af Proprietær Mads Nielsen H. og Hustru Frederikke Wilhelmine Johannesen. — 1910 exam. jur.; fra 31. Juli 1912 By- og Herredsfuldm. i Frederikssund; 1919 Dommerfuldm. ssts.; 14. Apr. 1919 Sagfører, Frederikssund; Beskikkelsen deponeret; 19. Apr. 1935 Beskikkelsen udleveret; praktiseret i Frederikssund siden; 4. Marts 1935 Landsretssagfører. Auktionsleder. — Fra 1937 adm. Direktør for Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn.

Bach Nielsen, Hans Axel, f. 25. Marts 1878 i Kbhvn.; S. af Havneassistent, fhv. Skibsfører Hans N. og Hustru Louise Margrethe Bach; ugift. — 1896 Student fra Gam-melholms Latin- og Realskole; 1902 eand. jur.; 17. Sept. 1902-1. Nov. 1903 Fuldm. hos Højesteretsadvokat H. Halkier; 1. Nov 1903 hos O.sagf. A. Hvass; 18. Dec. 1905 Overretssagfører, Kbhvn. Overtog sammen med O.sagf. Henrik Sachs 1916 den af O.sagf. Hvass drevne Forretning. — Medl. af Bestyrelserne for A/S Reinholdt W. Jorck, A/S Justa, Ejendoms A/S Rosenborg, Ejendoms A/S Vesta, A/S Dansk Bandageindustri, A/S Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt og A/S Hansa Modeimport. Medl. af Bestyrelserne for I/S Søsum Teglværk og I/S Knud Jorck m. fi. Bestyrer af Enkefru A. Gerbers Legat.

Bache. Ditlev Gothardt Monrad, f. 6. Sept. 1880 paa St. Thomas; S. af Professor, Rektor Otto Frederik B. og Hustru Louise Dorothea Monrad; g. 1° 10. Apr. 1908 m. Ellen Fenger, f. 8. Okt. 1882 i Kbhvn, død 19. Sept. 1928 i Kbhvn.; D. af Læge Theodor Immanuel F. og Hustru Thyra Nathalie Augusta Bock; g. 2° 9. Apr. 1937 m. Frederikke Aachmann-Hansen, f. 10. Nov. 1887; D. af Overmaskinmester Ohr. H. og Hustru Frederikke Aachmann. — 1898 Student fra Herlufsholm; 1904 cand. jur.; Juli 1904-Marts 1905 By- og Herredsfuldm. i Næstved; 15. Marts 1905-20. Marts 1906 Fuldm. hos O.sagf. H. Juncker, 20. Marts 1906-10. Aug. 1907 hos O.sagf. A. Munch-Petersen, 10. Aug. 1907-19. Marts 1908 hos O.sagf. G. Hartmann; 1. Maj 1908 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden; 10. Juni 1916 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof-og Stadsretten, Kbhvns Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i Kbhvn.; 1. Okt. 1919-31. Dec. 1937 Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret. — 1924-26 Medl. af Best. for Sagførerforeningen af 1924; 1926-32 Medl. af Kresbest. for 1. Sagførerkres; 1933-1937 Medl. af Sagførerraadet. — Medl. af Best. for A/S Sagførernes Auktioner og Understøttelsesfonden af 1924, A/S Københavns Pakkassefa-brik og A/S Det danske Medicinal- og Kemikalie-Kompagni. — Første Hustrus Søster g. m. Overretssagfører Poul Christian Harhoff.

Bache, Niels Haagen, f. 7. Juni 1869 i Kbhvn.; S. af Maleren, Professor Otto B. og Hustru Clara Elise Charlotte Haagensen; g. 16. Juli 1898 i Kbhvn. m. Elisabeth Schack Bramsen, f. 3. Febr. 1876 i Kbhvn, død 29. Apr. 1941 i Kbhvn.; D. af Geheimeetatsraad Ludvig Ernst B. og Hustru Maria Sophie Catharina Schack. — 1887 Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn; 1893 cand. jur. Fra 5. Juli 1893 Fuldm. hos Overrets-prokurator H. F. Møller; 24. Juli 1896 Overretssagfører; 3. Juli 1907 Højesteretssagfører; 19. Nov. 1910-13. Juli 1939 off. og benef. Sager ved Højesteret. — Okt. 1919 Medl. af det i Retsplejelovens § 1023 omhandlede Udvalg; Juli 1925 Medlem af et af Justitsministeriet nedsat Udvalg til Behandling af Spørgsmaalet om offentlig Votering i Højesteret; 1919-25 Medlem af Den skandinaviske Civillovkommission; 1904-1910 Medl. af Sagførerraadet for 1. Kres; 1923 Medl. af Højesteretsskrankens Best. — 1896-1903 Sekretær for Dansk Tarifforening; 1898-1937 Forretningsfører for Forsikrings-Aktieselskabet »Heimdal«; Formd. for Kontrolkomitéen i Forsikrings-Aktieselskabet »Nord og Syd« og i Dansk Driftstabsfbrsikring; Administrator for Georg og Johanne Harders Legat; 1923-37 Formd. for Dansk Tyveriforsikrings Forening; 1907-12 Formd. for Forsikrings-biblioteket; Æresmedl. af Forsikringsforenin-gen; 1918-37 juridisk Konsulent for Assurandør-Societetet. — Litterære Arbejder: Samling af Domme vedrørende Assurancevæsnet, 1896; Brandforsikringsretten, I, 1905; Forelæsninger over de almindelige Brandforsikringsbetingelser for Løsøre, 1918. Har desuden i Ugeskrift for Retsvæsen, Assurandøren, Fra Forsikringsverdenen, Tidsskrift for Retsvidenskap o. a. St. skrevet talrige Afhandlinger, navnlig om forsik-ringsretlige Emner. — Skænkede i Nov. 1934 et Beløb af Kr. 8000.— til Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond. -— Søn: Højesteretssagfører Henrik Bram Bache, Sagfører 1928, Landsretssagfører 1930, Højesteretssagfører 1940.—-Svigersøn: Landsretssagfører Andreas Rasmussen Thulstrup, Sagfører 1922,Landsretssagførerl923.—Hustrus Søster g. m. Overretssagfører Axel Emil Lemming.

Bachevold, Peter Christian, f. 12. Maj 1833 i Gørlev, død 31. Jan. 1900; S. af Lars Christian Martin B. og Hustru Ane Margrethe Elisabeth Borgen; g. m. Karen Marie Hansen. — Fra Konfirmationen Foraaret 1847-Maj 1849 paa Aggersvold Godskontor, til Maj 1851 paa Adelersborg Godskontor, til Efteraaret 1855 paa Merløse-Tudse Herreders Kontor; 1858 exam. jur.; Foraaret 1859-Foraaret 1868 Fuldm. ved Merløse-Tudse Herreder; Godsforvalter ved Baroniet Løvenborg til 1882; 14. Juli 1869 Sagfører, Merløse-Tudse Herreders Jurisdiktion; 14. Jan. 1883 indsendte han, der da boede paa Majaslund i Nørre Jernløse Sogn, sin Beskikkelse, da han ikke i Fremtiden agtede at afbenytte den.

Bagger, Johannes Herman, f. 3. Nov. 1841 i Rær Sogn, død 24. Jan. 1919 paa Frederiksberg; S. af Sognepræst Christian Erhard B. og Hustru Christiane Emilie Henriette Birgitte Amalie Jacobsen; g. 2. Nov. 1870 i Kbhvn. m. Jeanna (Johanne) Christiane Begtrup, adopteret Fog, f. 6. Dec. 1845 i Trondhjem, død 15. Jan. 1903 i Kbhvn.; D. af Sognepræst Julius B. og Hustru Nicoline Frederikke f. Begtrup; Adoptivdatter af Biskop Bruun Juul Fog. — 1858 Student fra Viborg; 1863 cand. jur.; Fuldm. hos Højesteretsadvokat A. H. F. Klubien; 31. Marts 1870 Overretssagfører, Kbhvn.; 16. Jan. 1874 Højesteretssagfører; 3. Febr. 1887 forundt Rang med Højeste-retsadvokater; ophørte at praktisere 1916. — 1872 opstillet af Højre i Vestervig til Folketinget, opnaaede ikke Valg, valgtes 1873, 1876 og 1879, men blev ikke genopstillet 1881, idet den af ham udgivne Piece »Forhandlinger i Rigsdagssamlingen 1877-78« medførte et Brud med Partiet; 1903-04 Forrad, for den antisooialistiske Vælgerforening for Borgerrepræsentantvalget. — Har foruden den nævnte Piece udgivet: »Danmark og Tyskland, Fremtidsbetragtninger« (1871) og »Bidrag til Forstaaelse af et kvart Aarhundredes politiske Historie« (1902). -— 1887 R. af Dbg.

Bagger, Otto Mandix, f. 22. Juni 1837 i Nykøbing S., død 13. Juni 1893 i Nykøbing S.; S. af Prokurator Jacob Peter B. og Hustru Sophie Charlotte Hylleborg Holst; ugift. — 1859 Student fra Roskilde; 1867 cand. jur. Straks efter Eksamen ansat hos Faderen og efter dennes Død 1. Sept. 1870 Fuldm. hos Prokurator C. V. Lunøe, Nykøbing; 30. Apr. 1872 Sagfører, Nykøbing S.; 9. Marts 1876 Overretssagfører. — 1870 Klasselotterikollektør; 1872 Medbestyrer af Landmandsbankens Kontor i Nykøbing S.

Balk, Waldemar (1905 Navnefbrandr.), f. 22. Marts 1872 i Horsens; S. af kgl. Vejer og Maaler Oeorg Severin Kajrød Madsen og Hustru Karelia Caspara Arntzen; ugift. — 1890 Student fra Horsens; 1897 cand. jur.; s. A. Assistent i Kbhvns Magistrat; 1898 Fuldm. hos O.sagf. Buhl og Jacoby i Randers. — 27. Maj 1905 Overretssagfører, Kbhvn., hvor han drev Forretning sammen med Sagf. Vilh. Nielsen; Febr. 1909 meddelt, at han indtil videre har ophørt at drive Sagførervirksomhed; 1910 Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement; 1919 Sekretær ssts.; 1927 i Fmansministe-riets 1. Hovedrevisorat; 1929 Afsked med Pension.

Balle, Carl Emil, f. 24. Juli 1869 i Kbhvn.; S. af Kontorchef Anton Emil B. og Hustru Filia Johanne Lund; g. 10. Okt. 1903 m. Kirsten Ebbestrup, f. 18. Juli 1874; D. af Møller Niels Bang E. og Hustru Sophie Amalie Jørgensen. — 1889 Student, privat dimitt.; 1895 cand. jur.; 1. Juli-1. Nov. 1895 Fuldm. hos O.sagf. J. J. Nathansen, 1. Febr. 1896-1. Juni 1897 hos O.sagf. H. L. Nygaard Hansen og 1. Juni 1897-11. Okt. 1898 hos O.sagf. Fr. Wulff; 20. Okt. 1898 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiseret der siden.

Balle, Charles Rudolph Waldemar, f. 5. Jan. 1848 i Odense, død 22. Juni 1901 i Kbhvn.; S. af Skomagermester Jens Peter B. og Hustru Johanne Georgine Blanc; g. m. Marie Amalie Sørensen, f. 11. Marts 1844 i Herlufmagle, død 28. Okt. 1922 i Kbhvn.; D. af Skytte Jens Mikael S. og Hustru Maren Sophie Helleløv. — Konfirmeret 1862; s. A. til Foraaret 1866 ansat paa Byskriver-kontoret i Odense, derefter paa Bjerge-Aasum Herreders Kontor indtil Sommeren 1876; 1879 exam. jur.; 5. Febr. s. A. Fuldm. hos O.sagf. C. Å. Christiansen, Kbhvn.; 10. Febr. 1882 Sagfører, Kbhvn.

Balle, Frederik Jacob Christian, f. 10. Aug. 1846 i Ulsø, død 10. Juli 1915 i Slagelse; S. af Sognepræst Johannes Peter Ovesen B. og Hustru Nancy Henriette Jacobine Schack (D. af Højesteretsadvokat Gregers Schack); g. 27. Sept. 1879 m. Elisabeth Frederikke Deichmann, f. 31. Okt. 1858 i Slesvig, død 8.  Juni 1935 i Slagelse; D. af Postmester i Kolding, Justitsraad Carl Fritz Anton Lavard D. og Hustru Emilie Lorentzen. —- 1865 Student fra Roskilde; 1871 cand. jur.; 6. Dec. 1873-12. Sept. 1874 Byfogedfuldm. i Nakskov; Sept. 1874-18. Juni 1875 Byfogedfuldm. i Vejle; Juni 1875 Fuldm. hos Prokurator C. F. R. Henrichsen, Nakskov; 27. Marts 1877 Sagfører, Nakskov; Aug. s. A. meddelt Flytning til Slagelse; 10. Dec. 1880 Overretssagfører. — Direktør for Banken for Slagelse og Omegn; Medl. af Best. for De danske Provinsbankers Forening; Godsforvalter ved Valbygaard og Vedbygaard; Medl. af Slagelse Byraad; 1891-94 Borgmester i Slagelse. — 1897 R. af Dbg.

Balle, Jens Johannes Emanuel, f. 30. Okt. 1861 i Revn i Vejlby Sogn; S. af Gæstgiver Jens Emanuel B. og Hustru Hanne Hansen. — Konfirmeret 1875. Et Aar paa Kontoret hos Sagf. Harhorn, Aarhus; Jan. 1881 alm. Forberedelseseksamen. — 1883 exam. jur.; Marts s. A.-l. Sept. 1884 Fuldm. hos Sagf. H. F. Christiansen, Aarhus, 5. Sept. 1884 hos Sagf. Vald. Christensen, ssts.; 9.  Nov. 1886 Sagfører, Aarhus. Skal 1889 have forladt Danmark.

Balle, Marius Sørensen, f. 5. Dec. 1865 i Silkeborg, død 11. Apr. 1925 i Kbhvn.; S. af Landmand Hans Peter Sørensen B. og Hustru Ane Mette Christiansen Crunddahl; g. 20. Maj 1899 i Ringkøbing m. Olga Ragnhild Schiønning, f. 31. Jan. 1876 i Randers; D. af Isenkræmmer Ole S. og Hustru Ot-tilie Thomsen. — Dec. 1881-Jan. 1887 Kontorist paa Silkeborg Birks Kontor; 1889 exam. jur.; 1. Maj s. A.-l. Okt. 1890 Fuldm. hos Sagf. N. C. Christiansen, Randers, 20. Apr. 1892 hos Prokurator J. E. Langballe, ssts.; 24. Juni 1895 Sagfører, Randers; 7. Maj 1902 meddelt Flytning til København, hvor han 1902-07 var ansat hos O.sagf. Vill. Lund, 1907-20 hos O.sagf. Bitsch. — Udgav fra 1900-07 »Dansk Sagførertidende«.

Balthazar-Christensen, Eggert, f. 28. Jan. 1885 i Kbhvn.; S. af Tømrermester Anton Frederik C. og Hustru Emma Jaco-bine Kirstine Benzon; g. 6. Jan. 1911 i Kbhvn. m. Edith Sieh, f. 22. Jan. 1887 i Kbhvn.; D. af Skibsmægler Heinrich S. og Hustru Fanny Rennebarth. — 1903 Student fra Slomanns Skole; 1909 cand. jur. Fra 27. Maj 1909 Fuldm. hos O.sagf. A. Linnemann; 19. Juni 1912 Overretssagfører, Kbhvn.; 14. Jan. 1916 Beskikkelsen deponeret. — 1916 Assistent i Skattedepartementet; 1919 Sekretær; 1926 Fuldm.; 1931 Ekspeditionssekretær. — Fungerende Sekretær ved Landsoverskatteraadet til 1936. — 1936 Direktør for Det kongelige københavnske Klasse-Lotteri. — 1939 R. af Dbg.

Bang, Axel Sophus Daniel, f. 14. Juni 1857 i Kbhvn; S. af Buntmager Anton Christian B. og Hustru Bianca Petersen; g. 1° 1882 m. Johanne Elise Marguerite Gautier, død 30. Sept. 1902 paa Fredsholm; D. af kgl. Livberider Carl C; g. 2° m. Dagmar Vilhelmine Ipsen; g. 3° 1913 m. Ingeborg Orauer, f. 12. Juli 1882 i Aarhus, død 30. Maj 1930 i Birkerød; D. af Apoteker Harald Knud Jeronimus C. og Hustru Charlotte Emilie Clara Mazar de la Qarde. — 1875 Student fra Haderslev Læreres Skole; 1880 cand. jur; 1880-85 juridisk Manuduktør. Fra 29. Juni 1880 Fuldm. hos Overretsprokura-tor Chr. Herforth; 6. Juli 1883 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden; 11. Marts 1909-31. Juli 1931 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Kximinal- og Politiret samt Sø-og Handelsretten i Kbhvn. — 1893-1905 Medl. af Sagførerraadet for 1. Sagførerkres; 1896-1905 Formd. 1905-19 Medl. af Hoved-best. for Den danske Sagførerforening, 1914-19 Næstformd.; 1919-24 Medl. af Sagførerraadet. 1927 valgt til Stedfortræder for Sag-førerraadets Formd. 1922 Medl. af det af Sagførerraadet nedsatte Redaktionsudvalg for »Sagførerbladet«. Medl. af Sagførernes Hjælpe- og Understøttelseskomité. Æresmedl. af Foreningen af benef. Sagførere i Kbhvn. Medstifter af Juridisk Forening og 1881-1931 Næstformd., 1937 Foreningens Æresmedl. Medl. af de nordiske Juristmøders danske Bestyrelse til 1934. Revisor i Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede til 1938. — 1896-1900 Medl. af Frederiksberg Ligningskommission, fra 1897 Formd. Medstifter af og Medl. af Best. for Fængselshjælpen til 1938. Medl. af Laane-og Diskontobankens Bankraad til 1910. 1907-38 Medl. af Tilsynsraadet for Sparekassen for København og Omegn, 1911-38 Formd. Fra 1912 Medl. af Sparekassernes Organisation. Formd. i Landsforeningen af større Sparekasser til 1931. Formd. for Fællesrepræsentationen for de danske Sparekasser til 1934. Formd. for Sparekassernes Propagandaudvalg for Sparesagen til 1936. Medl. af Nordens centrala Sparbankforeningens Delegation, Upsala, 1938 Æresmedl. Medstifter af Grundejernes Hypotekforening, Direktør til 1918, derefter til 1924 Næstformd. for Tilsynsraadet, nu Formd. Medl. af Stempellovkommissionen og af Kommissionen vedrørende Svangerskabsafbrydelse. Til 1920 Suppleant for Formd. i 2. Værge-raadskres. Medl. af Best. for Frk. Josephine Schneiders Børnehjem, 1904-32 Kasserer, og af Best. for Frk. Schneiders Gilbjerggaard Børnehjem. Medstifter af og Kasserer for Foreningen for Trængendes Landophold til 1932, derefter Æresmedl. 1916-21 Formd. i Best. for Arbejdernes Byggeforening. 1903-32 Hovedkasserer i Foreningen til Lærerinders Understøttelse. Medl. af Best. for Foreningen til Kønssygdommenes Bekæmpelse og af Direktionen for Welanderhjemmene. Medl. af Julemærkekomiteens Forretningsudvalg og Komiteens Kasserer. Medl. af Dronningens Centralkomité af 1914. Hovedkasserer for Komiteen til Fremme af forebyggende Børneværn i Kbhvn. Repræsentant i Kbhvn.s socialfilantropiske Forening til Afhjælpning af Bolignøden. 1931-37 Formd. i Best. for Journalistforeningens Alderdomskasse, derefter Foreningens Æresmedl. Medl. af Best. for Studenternes sociale Sekretariat og for Ensomme Gamles Værn. Medl. af Best. for Dansk-hollandsk Forening til 1930. 1892-1932 juridisk Konsulent for Den almindelige danske Lægeforening, derefter Æresmedl. af denne. Æresmedl. af Pensions- og Hjælpekassen for danske Handelsrejsende (juridisk Konsulent fra 1910). 1937 tildelt Akademisk Arkitektforenings Æresmedaille (juridisk Konsulent og Opmand i Foreningens Voldgiftssager) og 1938 udnævnt til ekstraordinært Medl. af Foreningen. Decisor i Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Formd. i Best. for A/S »Søvang« (den udtørrede Tastum Sø). Medl. af Best. for A/S J. H. Schultz til 1939 og for A/S C. L. Seifert. Korresponderende Medl. af intermediaire international Institut i Haag. — I Anledning af sit 50 Aars Jubilæum tilstillede han, der allerede i 1908 havde skænket Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond Kr. 2000.— under Navnet »Overretssagfører Axel Bangs Jubilæumslegat«, 6. Juli 1933 yderligere Understøttelsesfonden Kr. 10.000,-— i Østifternes Kreditforenings Obligationer, idet han udtalte Ønsket om, at Renterne tildeltes een Sagfører eller een Sagførerenke som aarlig Understøttelse, og at der ved Uddelingen lægges Vægt paa, at den paagældende Sagf. har vist Interesse for Sagførerstanden. Skulde der blive rejst et »Sagførernes Hus« med Friboliger eller Boliger til moderat Leje for Sagf. eller Sagf.enker, ønskes Legatet overført til Brug være sig ved et saadant Hus's Opførelse eller til dets Drift, i sidste Fald dog saaledes, at kun Renterne af Kapitalen benyttes. — Ved 50 Aars Jubilæet skrev O.sagf. Ludvig Bing Hyldestord i Sagfører-bladet, og i Anledning af hans 75 Aars Fødselsdag 14. Juni 1932 skrev samme Blad bl. a.: »Intet Medl. af den danske Sagførerstand har bidraget mere til dens Anseelse, ingen omfattes af Kollegerne med større Ærbødighed og Hengivenhed.I Kollegialitet og Standsinteresse overgaas han ikke af nogen; Axel Bangs Interesse for almene Anliggender og hans Sagførervirksomhed har kunnet tjene os alle til Forbillede«. — 1901 R. af Dbg., 1914 Dbm., 1920 K.2 af Dbg., 1930 K.1 af Dbg. — Udenl. Dekor.: N. O. N. 3., N. St. O. 2.1, S. N. 2. — Søn: Højesteretssagfører Otto Anton Carl Bang. Tredie Hustrus Søster g. m. Overretssagfører Einar Waagechristensen.

Bang, Christian Anthon Siegumfeldt, f. 1. Jan. 1872 i Højbjærg, Lysgaard Herred; død 18. Juni 1933 i Kbhvn.; S. af Stationsforvalter Frederik Christian B. og Hustru Marie Johanne Telge; ugift. — 1888 Præliminæreksamen, Viborg; i ca. et Aar ansat paa to mindre Kontorer i Aarhus; Jan. 1890-30. Aug. 1893 Kontorist paa Hasle m. fl. Herreders Kontor i Aarhus; 1. Sept. 1893-1. Marts 1894 paa Kontoret hos Hsagf. Fr. Zahle og Osagf. Th. Mørck; 1894 exam. jur.; 4. Aug. s. A.-27. Juli 1896 Fuldm. hos Sagf. H. C. Ruder, Maribo, 3. Maj 1897 hos Sagf. E. Kjær, ssts.; 13. Jan. 1899 Sagfører, Maribo; 6. Sept. 1909 off. og benef. Sager ved Maribo Købstads og Birks samt Rødby Købstads og Fuglse Herreds Retter; 12. Febr. 1915 tillige ved Retterne i Fejø Birks Jurisdiktion; praktiserede i Maribo til 1919, da han p. Gr. af Sygdom ophørte at drive Forretning og flyttede til Kbhvn. — 1911-18 Medl. af Sagførerraadet for 3. Kreds.

Bang, Christen Nielsen, f. 7. Aug. 1879 i Egtved; død 10. Maj 1936 i Haderslev; S. af Postkontrahent Jørgen Lund Christensen B. og Hustru Marie Oeerthsen; g. 26. Marts 1909 i Kolding m. Margrete Andersen, f. 10. Maj 1877 i Bølling, D. af Gaardejer Niels A. og Hustru Maren Hansen Roed. — 1899 Student fra Ribe; Foraar 1903-Efteraar 1905 Regensianer; 1905 cand. jur.; 1. Juli-1. Sept. 1905 By- og Herredsfuldm. i Grenaa; 21. Marts 1906-1. Febr. 1907 Fuldm. hos Sagf. A. Gade, Tisted, 2. Febr. 1907-1. Marts 1908 hos Sagf. Knud Petersen og M. Andersen, Aalborg, 4. Marts 1908-18. Febr. 1909 hos Sagf. Rud. Lassen, Fjerritslev; 3. Marts 1909 Sagfører, Vester Han Herreds Jurisdiktion, Fjerritslev; 6. Nov. 1912 Overretssagfører. Indtil 1920 associeret med Sagf. Rud. Lassen; 27. Sept. 1920 meddelt Flytning til Haderslev; 9. Okt. s. A. off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 89, Haderslev Købstad m. v. — 1927-33 Medl. af ogFormd. for Kresbest. for 12. Sagførerkres.

Bang, Hans Gjerlev, f. 18. Aug. 1871 i Præstø; S. af Skomagermester Hans Peder B. og Hustru Marie Poulsen; g. 19. Febr. 1897 i Odense m. Maren Bolette Elisabeth Lund, f. 5. Juli 1873 i Odense; D. af Møller Rasmus L. og Hustru Bolette Hårdt. — 1887 Præliminæreksamen i Vordingborg; straks efter ansat paa Postkontoret i Præstø; fra 1. Febr. 1888-28. Febr. 1889 Kontorist paa Byfogedkontoret i Præstø og under Forberedelsen til Eksamen fra 1889-93 Kontorist ved Kbhvns. Amts nordre Birk; 1893 exam. jur.; 1. Sept. s. A. Fuldm. hos Sagf. E. H. F. Krarup, Odense; 9. Sept. 1896 Sagfører, Esbjerg; praktiseret siden 5. Okt. s. A.; 24. Sept. 1909 off. og benef. Sager ved Esbjerg Købstads, Skads Herreds og Fanø Birks Retter. — 1922-27 Medl. af Kresbest. for 9. Sagførerkres, 1925-27 Næstformd. — 1913-33 Medl. af Esbjerg Byraad, 1919-33 Raadets Næstformd., 1919-33 Raadmand; 1915 Branddirektør for Købstædernes almindelige Brandforsikring; 1931 Næstformd. for Skatteraa-det for Esbjerg Skattekres; Medl. af Laane-best. for Ribe Amtsraadskres; siden 1903 Sekretær for Købmandsstandens Arbejdsgiverforening i Esbjerg; Medl. af Best. for Esbjerg Svineslagteri A/S, A/S Esbjerg Fedt-raffinaderi, A/S Give og Omegns Kødbenmelsfabrik, A/S L. Bøtkers Tømmerhandel og A/S Stevedor-Kompagniet.

Bang, Hans Vilhelm, f. 18. Dec. 1870 i Odense, død 21. Okt. 1923 paa Frederiksberg; S. af Skibsfører Lauritz Christian B. og Hustru Caroline Wilhelmine Hansen; g. m. Karen Camilla Christina Just, f. 1883 i Kbhvn.; D. af Redaktør Otto Just og Hustru Birgitte Andrea Knudsen. — 1885 Forberedelseseksamen, Odense; Kontorist hos Sagf. Kiørboe og Knudsen, Odense; 1890 exam. jur.; 15. Febr. s. A.-l. Aug. 1892 og 1. Marts 1893-1. Okt. s. A. Fuldm. hos Kiørboe og Knudsen; merkantil Uddannelse i London; 2. Maj 1904 Sagfører, Frederiksberg. — Drev en stor Virksomhed en gros i Margarine; 1920 Direktør for A/S Bona Margarinefabrik; Medl. af Best. for A/S Robinson Andersen og Co.

Bang, Niels Louis Leonhardt, f. 25. Apr. 1867 i Stege, død 7. Marts 1925 i Præstø; S. af Guldsmed Frederik B. og Hustru Martine Egede; g. 8. Aug. 1894 i Kbhvn. m. Caroline-Marie Hanssen, f. 5. Apr. 1867 i Kbhvn.; D. af Kaptajn i Fodfolket Frederik Wilhelm H. og Hustru Mathilde Caroline Kristine Oroot. — Straks efter Konfirmationen 1881 til Juni 1883 paa By- og Herredskontoret i Ringsted, til Sommeren 1884 paa Gisselfeld Klosters Kontor; 1885 Forberedelseseksamen; 1887 exam. jur. II; ansat paa By- og Herredskontoret i Stege; 1889 exam. jur. I; 1. Okt. s. A.-l. Nov. 1890 Fuldm. hos O.sagf. Reeh, Aarhus, 25. Juli 1891-31. Dee. 1892 hos Sagf. Vald. Petersen, Aalborg, og 15. Apr. 1893 hos O.sagf. F. C. Balle, Slagelse; 27. Febr. 1894 Sagfører, Præstø; praktiserede der til sin Død.

Bang, Otto Anton Carl, f. 8. Juni 1883 i Kbhvn.; S. af O.sagf. Axel Sophus Daniel B. og Hustru Johanne Elise Marguerite Gautier; g. 1 ° 18. Maj 1910 i Kbhvn. m. Kate Herforth, f. 4. Febr. 1892 i Kbhvn, (Ægteskabet opløst); D. af Grosserer Joseph Harry H. og Hustru Dora Petersen, g. 2° 21. Maj 1922 m. Helga Christensen, f. 4. Jan.; D. af Sagf. Niels Christian C. og Hustru Anna Guldborg. — 1901 Student fra Gammelholms Latin-og Realskole; 1907 eand. jur.; 6. Aug. 1906-7. Okt. 1907 Fuldm. hos Faderen, 2. Apr. 1907-6. Apr. 1908 hos O.sagf. Edv. Christensen, fra 30. Apr. 1908 hos O.sagf. Olaf Bay; 19. Aug. 1909 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden; 1. Okt. 1919-30. Juni 1930 Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret; 17. Marts 1922 Højesteretssagfører; 11. Juni 1931 off. og benef. Sager ved Højesteret. — 1933-36 Medl. af Best. for Sagførerforeningen af 1924. — Formd. i Best. for A/S M. J. Ballin's Sønner's og Hertz' Garverier og Skotøjsfabrikker, A/S Silvan og A/S Knabstrup Teglværk; Medl. af Bestyrelsesraadet for Ritzaus Bureau; af Best. for A/S Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri, Rosenborg Brøndanstalt, Ejen-domsaktieselskaberne Tylvten og Borgerbo m. fl.; A/S Ferrosan, A/S Silkeborg Bad, A/S Henriques og Løvengreen samt for Mødres og Børns Bespisning og Mødrehjælpen; 1919-25 Formd. for Repræsentantskabet i De forenede Skoler, fra 1924 Medl. af Best., 1927-34 dennes Formd.; Administrator af Nelly Zachariaes Mindelegat. Korresponderende Medl. af Institut intermédiaire international i Haag siden 1920. — Første Hustrus Broder: Overretssagfører Knud Josef Herforth; hendes Søster g. m Overretssagfører Oscar Vilhelm Thielsen, 1941 R. af Dbg.

Bang, Valdemar, f. 4. Febr. 1880 i Kalør ved Odense, død 2. Jan. 1941 i Kbhvn.; S. af Proprietær Theodor B. og Hustru Henriette Lovise Bang Hansen; g. 16. Okt. 1915 i Odense m. Asta Mohr, f. 20. Dee. 1894 i Kbhvn. (Ægteskabet opløst); D. af Apoteker Hans Frederik Immanuel M. og Hustru Dagmar Antonie Restrup. — 1898 Student fra Odense; 1905 eand. jur.; 26. Nov. 1908 Sagfører, Aalborg; 30. Apr. 1910 meddelt Flytning til Kalundborg, s. A. til Aalborg; 20. Febr. 1918 Overretssagfører; 1924 flyttet til Odense, 1927 til Hillerød, 1930 til Kbhvn.

Bang-Ebbestrup, Einar Sigurd, f. 25. Juli 1878 i Fausing, Randers Amt; S. af Slotskantor Jens Nielsen B.-E. og Hustru Martine Marie Dorthea Franck; g. 25. Okt. 1905  i Tønsberg (Norge) m. Lilian Frances Laura Thrane, f. 13. Febr. 1881 i Newcastle; D. af Ingeniør Frederik Christoffer Trosvig T. og Hustru Laidlow Elisabeth Gurry. — 1897 Student fra Frederiksborg; 1904 eand. jur.; Assistent i Kbhvns. Kriminal- og Politiret; 1904 Fuldm. hos O.sagf. Chr. Jørgensen, 1906 hos O.sagf. Heinr. A. Møller; 13. Marts 1907  Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden. Fra Okt. 1935 i Komp. med O.sagf. Alb. Christensen. — Formd. for Best. for A/S J. Høeghs Lakrids- og Sukkervarefabrikker og A/S A. Hagstrøm.

Bardram, Alexander Andreas, f. 13. Jan. 1861 i Fredericia; S. af Handskefabrikant Anders B. og Hustru Josephine Rasmussen; g. 7. Maj 1889 i Kbhvn. m. Camilla Francisca Rasmussen; f. 16. Apr. 1867, død 10. Juni 1933 i Kbhvn; D. af Listefabrikant Adolf Vilhelm R. og Hustru Vilhelmine Larsen. — Efter Konfirmationen 1875 til 1877 Kontorist hos Sagf. J. Rosengaard, Kolding; 1878 paa Byfogedkontoret i Kolding; 1880 Præliminæreksamen ved Universitetet; 1881exam. jur.; 14. Dee. 1881 Fuldm. hos Overretspro-kurator C. M. Winther og H.sagf. Carl Winther, Kbhvn.; 4. Maj 1897 Sagfører, Kbhvn.; siden da praktiseret som Kompagnon i det Wintherske Firma; 6. Jan. 1929 overtaget Forretningen sammen med O.sagf. Ove Frederiksen. — Best. af Thos. Johnson og Hustrus Legater, af sammes Stiftelse i Fredericia, af Enkefru Christiane Nielsen, f. Sommers Legat, af Carl F. J. Carlson og Hustru Camilla Carlsons Legat, Kbhvn, af H. P. Lorentzens Stiftelse, af Det Bentzenske Un-derstøttelseslegat, af Jacob Holmblad og Hustrus Familielegat, af Modewegs Familielegat, af C. F. N. Borthig og Hustrus Legat, af Frk. Angelica Borthigs Legat, af Højesterets justitiarius J. E. Larsens Mindelegat, af Frk. Harriet Cumanns Legat, af Grosserer A. F. Andersens Mindelegat, af Frk. Emma Fabritius de Tengnagels Legat for ubemidlede Syge.

Barfod, Søren Vilhelm (1913 Navnefor-andr.), f. 20. Sept. 1878 i Skælskør, død 1. Aug. 1938 paa Frederiksberg; S. af Fabrikant Herman Hansen og Hustru Eline Jør-gine Jacobsen; g. 6. Nov. 1907 m. Olga Cecilie Keller, f. 6. Nov. 1882 i Kbhvn.; D. af Postmester Sophus Christian K. og Hustru Anna Eriksine Margrethe Rasmussen. — 1897 Student, privat dimitt.; 1904 cand. jur.; Fuldm. hos 0.sagf. G. W. Høst og Poul Kjær; 1904-06 Assistent i Skattedirektoratet; 1906-09 Fuldm. i Haandværkerbanken; 26. Marts 1909 Overretssagfører; 5. Juli s. A. Beskikkelsen deponeret; ansat ved Skatteoppe-børselen i Kbhvn.; 1913-17 Fuldm. i Spare-kassoinspektoratet; 1917 Distriktskontrolør i Skattedirektoratet. 1920 Kontorchef; 30. Jan. 1914 Beskikkelsen udleveret; 18. Okt. 1919 atter deponeret; 1914-17 Medarbejder ved Sparekassetidende.

Barfoed, Christen Poul, f. 23. Sept. 1865 i Snøde; S. af Godsforvalter Sophus B. og Hustru Grethe Nielsen; g. 10. Maj 1893 i Nyborg m. Anna Hansine Hansen, f. 12. Nov. 1868 i Alminde; D. af Handlende Hans Outzen H. og Hustru Christiane Sommer. — 1883 Forberedelseseksamen, Odense. Gik derefter i halvandet Aar Faderen til Haande; 1886 exam. jur.; 2. Aug. s. A.-15. Febr. 1888 Fuldm. hos Sagf. Chr. Qvist, Nyborg, og 16. Febr. 1888 hos Sagf. F. Lersey ssts.; 24. Febr. 1891 Sagfører, Nyborg. I Kompagniskab m. Prok. Lars Clausen og Sagf. F. Lersey til 1. Aug. 1894; derefter selvstændig Virksomhed; 29. Maj 1907-10. Sept. 1937 off. og benef. Sager ved Nyborg Købstads og Vinding Herreds Retter. — 1917-20 Medl. af Sagførerraadet for 3.  Kres; 1920-21 af Kresbestyrelsen for 5. Sagførerkres. — 1898-1901 Medl. af Nyborg Ligningskommission; 1909-18 Forsørgelses-inspektør i Nyborg.

Barfoed, Theodor Cæsar Emil, f. 10. Febr. 1836 i Skade, død 27. Marts 1877 i Kbhvn.; S. af Sognepræst Hans Christian Theodorus B. og Hustru Anna Emilie George; g. 10. Febr. 1861 i Kbhvn. m. Sophie (Sophy) Harriet Elisabeth Blichfeldt, f.  4.  Febr. 1839 i Kbhvn., død 4. Sept. 1923 i Kbhvn.; D. af Cigarfabrikant Vilhelm Christian Frederik B. og Hustru Harriet Emilie Maller. — 1855 Student fra Horsens; 1861 cand. jur.; Assistent i Sø- og Handelsretten; 1862-65 Redaktør af »Sø- og Handels-retstidende«; 1. Okt. 1865 ansat hos O.pro-kurator L. Engberg, Kbhvn.; 25. Juni 1866 Fuldm. hos Engberg og O.prokurator Ronge; 8. Jan. 1869 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Barlag, Niels Levinsen, f. 4. Apr. 1864 i Randers, død 28. Sept. 1937 i Randers; 5.  af Viceskoleinspektør Lars Christian B. og Hustru Birgitte Kirstine Levinsen; g. 1 ° 12. Aug. 1890 m. Jensine Levinsen, f. 9. Juni 1865 i Hørning Sogn, død 30. Nov. 1916 i Randers; D. af Landmand Carsten L. og Hustru Birgitte Jensen; g. 2° 12. Febr. 1928 m. Marie Ottilia Lagoni, f. 31. Marts 1880 i Svendborg; D. af Købmand Johan Ludvig L. og Hustru Rasmine Kirstine Petersen. — 1878 Forberedelseseksamen, Randers. Indtil 1. Jan. 1883 paa Rougsø m. fl. Herreders Kontor; 1884 exam. jur.; under en Vakance Fuldm. hos Prokurator E. Jacoby, Randers; 18. Apr. 1885 Fuldm. hos Sagf. N. Poulsen, Randers; 9. Maj 1889 Sagfører, Randers; praktiserede der fra 12. Aug. s. A. til sin Død; 21. Okt. 1909-6.  Febr. 1937 off. og benef. Sager ved Randers Købstads, Nørhald m. fl. Herreders og Rougsø m. fl. Herreders Retter; 17. Maj 1933 Landsretssagfører. — 1919-23 Medl. af Sagførerraadet; 1923-29 Medl. af og Formd. for Kresbest. for 8. Sagførerkres; 1925-32 Formd. f. Randers Sagførerforening. —1903-26 Formd. f. Randers Skatteraad. — 1929 R. af Dbg.

Barner, Peter, f. 13. Marts 1848 paa Flakkebjærggaard, Langeland, død 29. Juli 1908 i Tersløse; S. af Fyrinspektør Frederik Christian B. og Hustru Sophie Magdalene Bull; ugift. — 1866 exam. jur.; Foraaret 1866-31. Marts 1869 paa Svenstrup Godskontor; 1. Maj 1869-Apr. 1870 paa Gisselfeld Godskontor, derefter i 2 Aar paa Rosen-feld Godskontor; 1. Nov. 1872-Udg. af August 1873 paa Gjorsløv Godskontor og 1. Nov. 1873-31. Jan. 1875 paa Ledreborg Godskontor; 26. Aug. 1879 Fuldm. hos Sagf. A. Harck, Varde; 9. Sept. 1879 Sagfører, Varde; flyttede 1888 til Kbhvn., men praktiserede næppe senere.

Barth, Erling Daniel, f. 8. Maj 1881 paa Frederiksberg; S. af Kasserer Albert August Brejnholm B. og Hustru Augusta Elisabeth Vilhelmine Weel; g. 14. Sept. 1910 m. Ellen Katherine Røper, f. 1882 paa Frederiksberg, død 29. Marts 1941 paa Frederiksberg; D. af Købmand Lauritz R. og Hustru Kathrine Thomsen. — 1898 Student fra Frederiksberg Gymnasium; 1904 cand. jur.; 1. Marts 1904-1. Marts 1905 Borgmesterfuldm. i Esbjerg; 1. Maj 1905-7. Jan. 1908 Fuldm. hos O.sagf. Otto Lessow og Alb. Goldschmidt; 31. Jan. 1908 Overretssagfører, Kbhvn.; 21. Juni 1909 Beskikkelsen deponeret; ansat som Assistent i Marineministeriet; 14. Febr. 1912 Beskikkelsen atter udleveret; praktiseret i Kbhvn. siden 1. Jan. 1913; 1911-12 Forretningsfører for Taxa. — Søn: Landsretssagfører AImerik Daniel Mandahl Barth, Beskikkelse 1939.

Bartholdy, Vilhelm Georg, f. 23. Juli 1849 i Kbhvn., død 24. Febr. 1914 i Kbhvn.; S. af Urtekræmmer Adam Wilhelm B. og Hustru Wilhelmine Holst; g. m. Pouline Mathilde Poulsen, f. 7. Sept. 1854 i Kbhvn., død 17. Nov. 1938 i Kbhvn.; D. af Malermester Preben P. og Hustru Mathilde Frederikke Wenning. — 1866 udgaaet fra Borgerdydskolen i Kbhvn.; 1867 Forberedelseseksamen ved Universitetet. I 3 Maaneder Kontorist paa Kbhvn.s Amts søndre Birks Kontor, 1. Maj 1867-1. Aug. 1869 paa By-og Herredskontoret i Faaborg; 1871 exam. jur.; 8. Marts 1876-8. Maj 1897 Fuldm. ved Antvorskov Birk; 18. Maj 1897 Sagfører, Slagelse. — Godsforvalter ved Store Frederikslund.

Baruël, Jean Frédéric Euchaire, f. 28. Febr. 1880 i Kbhvn.; S. af Kursusbestyrer, cand. mag. Jean Guillaume Euchaire B. og Hustru Anna Pauline Strøm; g. 20. Nov. 1915 i Kbhvn. m. Else Margrethe Brandt, f. 5. Marts 1886; D. af Malermester Peter Theodor B. og Hustru Cecilie Caroline Marie Meyer. — 1898 Student fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade; 1905 eand. jur.; 1. Maj s. A.-l. Juli 1908 Fuldm. hos O.sagf. V. A. L. Rosenberg; 10. Juli 1908-17. Dee. 1909 hos O.sagf. H. C. Pelle, Kbhvn.; 28. Marts 1916 Overretssagfører; Beskikkelsen deponeret; 1. Aug. 1918 Beskikkelsen udleveret; 26. Marts 1923 Beskikkelsen atter deponeret. — 1908 Assistent i Københavns Magistrat (3. Afd.), 1909 i Københavns Overpræsidium; 1918 Fuldm. i Københavns Skoledirektions Kontor; siden 1925 Kasserer og Sekretær i Foreningen »Skolebespisningen«; siden 1926 Revisor i Kommunelærerforeningens »Ferie- og Svagbørnskolonier«.

Basse, Andreas, f. 14. Jan. 1813 i Aarhus, død 10. Juli 1877 i Aarhus; S. af Ejer af Gødinggaard ved Vejle Peter Basse; g. 20. Sept. 1839 i Aarhus ro. Caroline Christine Asferg, f. 30. Dec. 1814 i Aarhus, død 17. Okt. 1846 i Aarhus; D. af Toldforvalter Mads Søren Asferg og Hustru Ane Dorthea Just. — Efter Skolegangen i omtrent ti Aar ansat paa juridiske Kontorer i Aarhus, tre Aar paa Byskriverkontoret, 6Va Aar paa Aarhus Amtstue; 1836 exam. jur. Derefter ansat paa Hasle m. fl. og Herreders Kontor i Aarhus og var i Aarene 1838-42 konst. Fuldm. der. Derefter Klasselotterikollektør i Aarhus og drev samtidig juridisk Virksomhed; 20. Jan. 1869 Sagfører, Aarhus. — Boghandler (»Thrues Boghandel«), Ejer af Holmstrup-gaard, Kjærgaard, Koldkjærgaard, Haarup-gaard og Klintruplund. — Søn: Overretssagfører Massanti Alfred Basse. Sønnesøn: Overretssagfører Andreas Frederik Basse.

Basse, Andreas Frederik, f. 10. Maj 1877 i Aarhus; S. af Overretssagfører Massanti Alfred B. og Hustru Laura Henriette Timm; g. 1° 18. Apr. 1905 paa Frederiksberg m. Anne Marie Løvengreen, f. 6. Juni 1877 i Nordborg (Ægteskabet opløst); D. af fhv. vestindisk Købmand Johan Anton L. og Hustru Johanne Witzke; g. 2° 25. Jan. 1937 i Bern m. Johanne Benzon, f. 7. Aug. 1894 paa Stokkerup ved Vedbæk; D. af Fabrikejer, Apoteker Alfred B. og Hustru Johanne Bissen. — 1896 Student fra Odense; 1904 cand. jur.; Marts 1904 Fuldm. ved Arts og Skippinge Herreder; 26. Juni 1909 Sagfører, Kalundborg; 4. Juli 1912 Overretssagfører, flyttede 1915 til Kbhvn. — Apr. 1920 Attaché, senere Legationssekretær ved det danske Gesandtskab i Rom; 1927 Konsulent ved den danske Afdeling af Instituto Italiano di Studi Germanici i Rom. — Medstifter af Københavns Bank og til 1920 Medl. af dennes Bankraad; 1927-32 Administrator af Skandinavisk Forening i Rom og fra 1935 Foreningens Formd. — 1920 R. af Dbg. — Udenl. Dekor.: I. M. og L. 5., I. Kr. 5.

Basse, Massanti Alfred, f. 6. Juli 1840 i Aarhus, død 6. Juni 1925 i Kbhvn.; S. af Sagfører Andreas B. og Hustru Caroline Christine Asferg; g. 12. Maj 1875 i Aarhus m. Laura Henriette Timm, f. 20. Febr. 1847 i N. Sundby, død 28. Sept. 1932 i Kbhvn.; D. af Justitsraad, Borgmester Frederik Ulrik T. og Hustru Thea Hertz. — 1858 Student fra Aarhus; 1865 cand. jur.; 1. Juli 1869-Jan. 1873 Dommerfuldm. i Aarhus; 25. Febr. 1873 Sagfører, Aarhus; 16. Dec. 1882 Overretssagfører; 26. Maj 1886 Beskikkelserne deponerede; Fuldm. ved Hasle m. fi. Herreder; 1886 Dommer i Muckadell m. fl. Birker; 1897 Herredsfoged i Arts og Skippinge Herreder; 9. Sept. 1911 afskediget i Naade og med Pension med Udgangen af samme Maaned og udnævnt til Etatsraad. — 1. Nov. 1873-30. Apr. 1886 Amanuensis hos Biskoppen over Aarhus Stift samt Stiftsluldm. Fra 1882 tillige Stiftskasserer; 1892-97 Formd. f. Faaborg Spare- og Laanekasses Repræsentantskab. — 1900 R. af Dbg. — Søn: Overretssagfører Andreas Frederik Basse.

Bastrup, Peter Johannes, f. 6. Febr. 1858 paa Keldgaard i Levring Sogn, Lysgaard Herred, død 4. Marts 1931 i Randers; S. af Gaardejer Johannes Petersen B. og Hustru Maren Christensdatter; ugift. — Vinterhalvaaret 1876-77 paa Gedved Højskole; Juli 1877-Udgangen af 1879 Kontorist hos Prokurator P. N. A. Kjær, Hørupholm ved Kellerup; Juni 1880 Forberedelseseksamen; 1882 exam. jur.; 1. Juli 1882-1. Maj 1883, da han indkaldtes til Militærtjeneste, ansat paa Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birks Kontor i Helsinge; 6. Apr. 1884-15. Apr. 1885 Fuldm. ved Lysgaard m. fl. Herreder; 21. Apr. 1885-31. Juli 1888 Fuldm. ved Helium og Hindsted Herreder; 22. Nov. 1888 Sagfører, Randers; praktiserede der til sin Død. — B. drev i udstrakt Grad Handel med Ejendomme og Grunde og var saaledes medvirkende ved Bebyggelsen af Kvarteret ved Aarhusvej ind til Vorup. En Allé i dette Kvarter bærer hans Navn.

Baumann, Ferdinand Rudolph Raimumi, f. 18. Jan. 1839 i Vordingborg, død 7. Juni 1915 paa Jættehøj i Braaby Sogn; S. af dav. Adjunkt ved Herlufsholm, senere Sognepræst Ferdinand B. og Hustru Emilie Kraft; g. 6. Juni 1873 m. Adelheid Dorothea Louise Rasmussen, f. 30. Nov. 1846 paa Jættehøj, død 28. Okt. 1931; D. af Godsforvalter paa Gisselfeld, Etatsraad Otto Frederik Christian R. og Hustru Vilhelmine Frankine Holm. — 1857 Student fra Haderslev; 1864 cand. jur.; Materialforvalter ved Gisselfeld Kloster; 22. Sept. 1869-11. Sept. 1871 By- og Birkefuldm. i Vordingborg; 29. Sept. 1871-29. Nov. s. A. Fuldm. hos O.prokurator N. C. A. Nissen, Kbhvn., 1. Nov. 1871-18. Okt. 1872 hos O.prokurator L. Heckseher, Kbhvn.; 1. Nov. 1872 Sagfører, Vordingborg. S. A. Godsforvalter paa Rosenfeldt, senere, efter Svigerfaderens Død 1888, paa Gisselfeld. — 1889 R. af Dbg. — Svigersøn: Sagfører Alexander Hoffmann.

Baumann, Peter, f. 1. Okt. 1841 i Hedensted, død 16. Marts 1910 i Lyngby; S. af Sognepræst Peter Henrik Barthold B. og Hustru Ida Ulrikke Schrøder; g. 1° 21. Okt. 1887 i Kbhvn. m. Agnes Schow, f. 27. Febr. 1855 i Kbhvn., død 27. Marts 1893 i Lyngby; D. af Birkedommer i Kbhvns. Amts nordre Birk Ulrik Frederik Rosing S. og Hustru Sophie Nicoline Ferdinande Olud; g. 2° 8. Febr. 1895 i Kbhvn. m. Ingeborg Schow, i. 26. Dee. 1863 i Tisted, død 11. Dec. 1936 i Lyngby, Søster til første Hustru. — 1856-1. Apr. 1859 paa et Embedskontor i Kbhvn.; Sommeren 1858 Forberedelseseksamen; 1861 exam. jur.; 1863 Fuldm. ved Kbhvn.s Amts nordre Birk; 1868-1905 Sekretær for Gladsakse-Herlev Sogneraad; 24. Okt. 1872 Sagfører, Kbhvn.; bosiddende og praktiserende i Lyngby til sin Død. — 1874-1900 Sekretær og Kasserer for Lyngby-Taarbæk Sogneraad; Repræsentant for Østifternes Kreditforenings 5. Distrikt; Agent for Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871. — 1902 R. af Dbg. —Broder: Overretssagfører Søren Christian Baumann. HustruB Søster g. m. Sagfører Laurs Peter Klausen.

Baumann, Søren Christian, f. 26. Juni 1837 i Hedensted, død 10. Marts 1915 i Kbhvn.; S. af Sognepræst Peter Henrik Barthold B. og Hustru Ida Ulrikke Schrøder; ugift. — 1856 Student fra Randers; 1863 cand. jur.; Kopist i Landsover- samt Hof-og Stadsretten; 6. Apr. 1877 Fuldm. hos O.sagf. A. R. Trampe; 23. Maj 1882 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til sin Død. — Broder: Sagfører Peter Baumann.

Bay, Hans Nielsen, f. 24. Sept. 1882 i Randers; S. af Læge Hans Nielsen B. og Hustru Anna Gøtzsche; g. 1° 7. Maj 1909 i Randers m. Margrethe Dorthea Marie Juul, f.   17. Jan. 1888 (Ægteskabet opl.); D. af Snedkermester i Randers O. A. J. og Hustru Laura Jensen; g. 2° 11. Sept. 1918 i Randers m. Inger Christiansen, f. 15. Juni 1886 i Randers, død 24. Sept. 1937; D. af Herreds-fuldmægtig Oluf Christian C. og Hustru Marie Kelp. — 1900 Student fra Randers; 1907 cand. jur.; Fuldm. hos Sagf. J. C. Jensen, Randers; 19. Marts 1910 Sagfører, Randers; 11. Apr. 1913 Overretssagfører; 1. Juli 1916-1. Juli 1918 praktiseret i Kellerup; 1. Juli 1918-1. Nov. 1919 Fuldm. hos Sagf. N. Sørensen, Bjerringbro; 12. Dec. 1916-9. Marts 1920 off. og benef. Sager ved Retterne i Lysgaard og Hids Herreders Jurisdiktioner; Beskikkelserne deponerede sidstnævnte Dato; Amtsfuldm. i Viborg; 1. Febr. 1921-1. Juni 1922 Fuldm. hos O.sagf. C. N. Bang, Haderslev; 26. Febr. 1921 Beskikkelsen som Overretssagfører udleveret; 2. Juni 1922 Beskikkelsen atter deponeret; Dommerfuldm. i Haderslev; 29. Sept. 1923 Beskikkelsen atter udleveret; praktiseret i Vejle 1. Okt. s. A.-l. Okt. 1925, derefter i Give; Nov. 1929 Beskikkelsen deponeret. Fra Maj 1930 Bogholder i A/S Dansk Vigognespinderi, Ikast. — Søster g.  m. Sagfører Hans Jacob Kofoed.

Bay, Mads Johan Valdemar, f. 17. Okt. 1834 i Ebeltoft, død 27. Apr. 1892 i Ebeltoft; S. af Toldforvalter Christoffer B. og Hustru Andresine Christiane Miilertz; g. 12. Nov. 1859 m. Thora Sofie Seidelin, f. 28. Okt. 1833 i Ebeltoft, død 15. Apr. 1888 i Ebeltoft; D. af Prokurator Carl S. og Hustru Anna Kirstine Hansen. — Kom 14 Aar gi. som Kontorist paa By- og Herredskontoret i Ebeltoft og forblev i denne Stilling, indtil han 1. Febr. 1852 rejste til Kbhvn. for at forberede sig til Eksamen; 1853 exam. jur.; s. A. By- og Herredsfuldm. i Ebeltoft; 22. Febr. 1872 Sagfører, Ebeltoft; praktiserede der til sin Død. — Medl. af Byraadet i Ebeltoft og Medbestyrer af Ebeltoft og Omegns Sparekasse. I en Aarrække Suppleant for Overligningskommissæren for Ebeltoft Købstad. — Søn: Sagfører Sophus Waldemar Bay.

Bay, Oluf Valdemar, f. 27. Okt. 1877 i Nakskov; S. af Dampmøller Axel Valdemar B. og Hustru Eleonora Louise Caroline Augusta Arctander; g. 16. Febr. 1911 m. Sophie Magdalene Fenger, f. 26. Maj 1882; D. af kgl. Konfessionarius, Provst, lic. theol. Hans Mathias F. og Hustru Olivia Theodora Norup. — 1895 Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn; 1898-1901 Regensianer; 1901 cand. jur.; 29. Apr. 1901-12. Febr. 1903 Fuldm. hos O.sagf. Edv. Christensen, 12. Febr. 1903-12. Jan. 1904  hos H.sagf. Frits Bulow. 9. Maj 1904 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden; 10. Juni 1916 off. og benef. Sager ved Lands-over- samt Hof- og Stadsretten, Kbhvns. Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i Kbhvn. — Formd. i Best. f. A/S Københavns Asfaltkompagni, A/S Baltisk Lloyd og A/S Galochekompagniet; Medl. af Best. f. A/S Ejendomsselskabet Ørstedhus og A/S H. P. Hansens Cyclefabrik; Medl. af Administrationen for det Skeelske Fideikommis; 1920-34 Medl. af Direktionen for De forenede Skoler. — Hustrus Broder: Højesteretssagfører Johannes Frederik Fenger.

Bay, Sophus Valdemar, f. 2. Okt. 1869 i Ebeltoft, død 19. Okt. 1934 i Maribo; S. af Sagfører Mads Johan Waldemar B. og Hustru Thora Sofie Seidelin; g. 10. Febr. 1899 i Køge m. Eva Elsebeth Ritzau, f. 11. Maj 1881 i Køge; D. af Prokurator Hans Cornelius R. og Hustru Eugenie Dorthea Nathalie Glad. — 1889 Student fra Aarhus; 1895 cand. jur.; 8. Apr. s. A.-14. Apr. 1896 Fuldm. hos Sagf. C. B. Olivarius, Nykøbing F., 16. Apr. 1896-medio Juni 1897 hos O.sagf. Danjelsen og Sagf. H. L. Ziegler Sørensen, Horsens; 18. Juni 1897-11. Marts 1898 Fuldm. ved Skads Herred; 2. Apr. 1898-1. Juli s. A. By- og Herredsfuldm. i Frederikssund; 14. Juli 1898 Sagfører, Frederikssund; 18. Apr. 1899 Beskikkelsen deponeret; By- og Herredsfuldm. i Esbjerg; 1905  Protokolfører i Kbhvns Kriminal- og Politiret; 1908 Landfoged paa Færøerne; 1914 Byfoged- og Birkedommer i Maribo; s. A.-1919 tillige Borgmester ssts.; 1919 Dommer i Retskres Nr. 30, Maribo Købstad m. v. — 1912 Suppleant for det af Ministeriet valgte Medl. af Best. for Færø Amts Bibliotek; s. A. Formd. f. Overligningskommissionen i Torshavn; Formd. f. Best. for Maribo Laane- og Diskontobank; Formd. for Lolland-Falsters Fængselssel-skab. — 1916 R. af Dbg.

Bay, Vilhelm, f. 14. Jan. 1846 i Rudkøbing, død 6. Febr. 1906 paa Frederiksberg; S. af Købmand Carl B, og Hustru Johanne Marie Pilegaard; g. 3. Nov. 1877 m. Dagmar Charlotte Louise Olsen, f. 13. Marts 1857 i Kbhvn., død 18. Dec. 1915; D. af Tømrermester i Kbhvn. Peter O. og Hustru Adelaide Riissel. — 1864 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn.; 1869 cand. jur.; 11. Apr. 1870 Fuldm. hos O.prokurator A. Lange, Kbhvn.; 21. Apr. 1873 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til 1886, da han p. Gr. af Sygdom rejste til Schweiz; opholdt sig der til 1892, da han vendte hjem og bosatte sig paa Frederiksberg, men kunde p. Gr. af Svagelighed ikke genoptage sin Virksomhed. — Medl. af Best. for Kjøbenhavns private Laanebank. — Svigersøn: Overretssagfører Niels Olesen. — Hustrus Broder: Overretssagfører Axel Peter Vilhelm Olsen.

Bayer, Jørgen Otto Joachim, f. 5. Jan. 1854 i Rudkøbing, død 7. Maj 1885 i Rudkøbing; S. af Kancelliraad, senere Sparekassedirektør Otto Emil B. og Hustru Augusta Vilhelmine Cathrine Rasmussen; g. 16. Nov. 1883 i Rudkøbing m. Amalie Dorthea Knudsen, f. 31. Okt. 1853 i Rudkøbing, død 30. Maj 1938 i Rudkøbing; D. af Jæmstøber Ole K. og Hustru Amalie Margrethe Rhein. — 1868 Forberedelseseksamen ved Universitetet. Indtil Aug. 1872 Kontorist paa By- og Herredskontoret i Rudkøbing; 1874 exam. jur.; 1. Apr. 1875 Fuldm. hos Sagf. P. A. A. Vognsen, Rudkøbing; 19. Febr. 1879 Sagfører, Rudkøbing. — Sparekassebogholder.

Bayer, Peter Frederik, f. 8. Okt. 1851 i Kalundborg, død 16. Juni 1933 i Aarhus; S. af Apoteker Christen Adolph B. og Hustru Sophie Hedvig Larsen; g. 12. Jan. 1888 paa Reballegaard véd Horsens m. Ulrikke Krøyer, f. 17. Okt. 1859 paa Engelsholm, død 30. Juli 1929 i Aarhus; D. af Jægermester Georg K. og Hustru Antonie Benedicte Secher. — 1869 Student fra Herlufsholm; 1874 cand. jur.; Dec. 1875-Apr. 1879 Fuldm. hos O.sagf. C. A. de Fine Skibsted, Kbhvn.; Maj 1879-Apr. 1886 Fuldm. ved Ning Herred; 12. Juni 1886 Sagfører, Aarhus; praktiserede der til sin Død, fra 1890 i Kompagni m. Sagf. P. N. Eeg; 11. Aug. 1886 Overretssagfører. — 1886-1919 Stiftskasserer og Amanuensis hos Biskoppen over Aarhus Stift; 1895-1931 Godsforvalter ved Støvringgaard Kloster; 1903 Administrator for Slægthuset »Herschendsgave«; 1905-20 Suppleant for Formanden for Værgeraadet i Aarhus nordre Værgeraadskres; Formd. f. Kontrolkomiteen i Aarhus Hypotekforen. og for Best. f. Aarhuus Privatbank. — 1910 R. af Dbg., 1931 Dbm.

Bech, Christen Hansen, f. 1. Marts 1883 i Dybe, død 19. Apr. 1938 i Aalborg; S. af Gaardejer Niels Peter B. og Hustru Mette Marie Christensen; ugift. — 1902 Student fra Ribe; 1908 cand. jur.; 1. Aug.-l. Dec. s. A. Fuldm. hos Sagf. N. Christensen, Aarhus, 1. Dec. 1908-28. Maj 1909 hos Sagf. Edv. Lau, Kolding, 29. Jan. 1910-12. Okt. s. A. hos Sagf. Vald. Andersen, Odense, 12. Okt. 1910-13. Juni 1911 hos Sagf. M. Pedersen, Horsens, og 1. Juli l°ll-28. Apr. 1912 hos Sagf. H. Jespersen, Kalundborg 20. Maj 1912 Sagfører, Ulfborg; 19. Juli 1915 Overretssagfører; Nov. 1919 meddelt, at han indtil videre har ophørt at drive Sagførervirksomhed; 20. Aug. 1920 Beskikkelsen udleveret; 1921 etableret i Sønderborg, 1929 i Skærbæk, 1924 i Ballerup, derefter atter i Skærbæk, Okt. 1934 i Aalborg. — 1916-20 Redaktør og Medudgiver af »Tidsskrift for Landboret og Landboøkonomi«.

Bech, Erik Peter Georg, f. 12. Nov. 1872 i Kbhvn.; S. af Intendant Ole Kosmus Nielsen B. og Hustru Louise Jensen; g. 1920 m. Julie Tommerup. — 1891 Student fra Metropolitanskolen; 1895-97 Regensianer; 1898 cand. jur.; 2. Apr.-12. Juli 1898 Fuldm. hos O.sagf. Frits Ortmann, Kbhvn., 1. Juli 1898-1. Marts 1899 hos O.sagf. Chr. Heise, Viborg, 2. Marts-30. Juni 1899 hos Sagf. Knud Petersen, Aalborg, 5. Sept. 1899-10. Juni 1901 hos Sagf. Reinholdt Jacobsen, Fredericia, og fra 7. Okt. 1901 hos O.sagf. R. Haar, Kbhvn.; 19. Febr. 1903 Sagfører, Kbhvn.; 25. Nov. s. A. Overretssagfører; 12. Apr. 1917 1ste Universitetsfuldmægtig fra 1. s. M. at regne; 23. s. M. Beskikkelsen deponeret; 1938 Afsked som Universitets-fuldmægtig.

Bech, Karl Lauritz, f. 3. Okt. 1872 i Kattrup, død 17. Aug. 1932 i Kbhvn.; S. af Malermester Niels Peter B. og Hustru Ane Mette Jensen; g. 3. Dec. 1908 m. Marie Christine Schelde, f. 12. Aug. 1874 i Kolding, død 8. Okt. 1941 paa Frederiksberg, D. af Læge Lauritz Peter Jensen og Hustru Kirstine Jørgensen. — 1895 Student fra Horsens; 1901 cand. jur.; Fuldm. hos Sagf. Buemann, Hobro, hos Sagf. Reinholdt Jacobsen, Fredericia og hos Sagf. E. R. Lau, Kolding; 18. Marts 1905 Sagfører, Kolding; 2. Okt. 1906 meddelt Flytning til Kbhvn.; praktiserede der til sin Død; 28. Apr. 1908 Overretssagfører.

Beck, Axel Iver, f. 18. Febr. 1881 i Kbhvn.; S. af Spritfabrikant Adolf Iver B. og Hustru Georgine True; g. 10. Dec. 1916 i Kbhvn. m. Marie Andersen, f. 16. Juli 1892; D. af Apoteker Wilhelm Christian Otto Cecilian A. og Hustru Ida Amalie Larsen. — 1899 4. Kl. Hovedeksamen, Gammel-holms Latin- og Realskole. Ved Boghandelen; 1905 exam. jur.; 23. Maj 1905-28. Apr. 1906 Fuldm. hos O.sagf. P. Mortensen, 1. Maj 1906-1. Maj 1907 hos Sagf. Kristjansen og Nielsen, Sæby, 1. Maj 1907-27. Marts 1908 hos Sagf. C. Juulsgaard, Køge; 13. Apr. 1908  Sagfører, Køge; 23. Juni 1913 meddelt Flytning til Frederiksværk; praktiseret der siden.

Beck, Valdemar Christian Adolph, f. 29. Apr. 1866 i Kbhvn., død 7. Aug. 1926 i Middelfart; S. af Urtekræmmer Henrik B. og Hustru Karen Jensen; g. 25. Maj 1897 i Middelfart m. Marie Kirstine Thidemann, f. 19. Maj 1869 i Middelfart, død 13. Maj 1917 i Middelfart; D. af Købmand Knud Thidemann og Hustru Dorthea Jørgensen. — 1880 den lille Præliminæreksamen fra Melchiors Skole. I 6 Aar ved Handelen; Jan. 1887 alm. Forberedelseseksamen; 1889 exam. jur.; 5. Dec. s. A.-5. Marts 1890 Fuldm. hos Sagf. A. M. A. Nielsen, Helsinge, 1. Apr. 1890-1. Febr. 1891 hos Sagf. C. L. J. Kapel, Helsinge, og fra 25. Apr. 1891 hos Sagf. Philip Hansen, Middelfart; 6. Dec. 1895 Sagfører, Baag Herreds Jurisdiktion, Aarup; 30. Marts 1901 meddelt Flytning til Middelfart; praktiserede der til sin Død; Sept. 1901 optaget af Sagf. Philip Hansen som dennes Kompagnon og drev efter Hansens Død 1911 Firmaet som Eneindehaver i en Aarrække, hvorefter han optog som Kompagnon Sagf., senere Landsretssagfører, Otto Rasmussen, der overtog Firmaet 1. Aug. 1926; 8. Sept. 1909   off. og benef. Sager ved Middelfart Købstads og Vends Herreds Retter; 12. Febr. 1918 tillige ved Retterne i Wedellsborg Birks Jurisdiktion; 20. Dec. 1919 fritaget for Deltagelse i off. og benef. Sagers Udførelse. — I to Perioder Medl. af Middelfart Byraad; Formd. f. Værgeraadet; Medl. af Byraadets Delegation til Trafikministeren om Fremme af Lillebæltsbroens Bygning; Medl. af Best. f. Middelfarts Dampskibsselskab og fi. a. Bestyrelser.

Becker, Carl Anton Johan, f. 17. Maj 1863 i Landerslev, død 28. Juni 1938 i Kbhvn.; S. af Godsforvalter, Landvæsens-kommissær Carl Christian Theodor B. og Hustru Juliane Caroline Binder; g. 18. Dec. 1914 i Kbhvn. m. Henny Mathilde Døcker, f. 18. Dec. 1888 i Rørbæk, Gislum Herred; D. af Landstingsmand, Statsrevisor Johannes Carl Døcker og Hustru Caroline Amalie Ørn-strup. — 1882 Student fra Roskilde; 1889 cand. jur.; Sagførerfuldm. i Aarhus; 4. Sept. 1891 Fuldm. hos O.prokurator R. B. Lehmann og O.sagf. I. R. Lund, Kbhvn, hvis Forretning han overtog 1896; 10. Jan. 1896 Overretssagfører, Kbhvn.; 11. Marts 1909-4.  Okt. 1919 off. og benef. Sager ved Lands-over- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i København. — 1904-21 Medl. af Københavns Borgerrepræsentation, 1909-10 lste Viceformand, 1910-12 Formd. og 1912-21 lste Viceformand. — Medl. af Overformynderiets Laanebestyrelse; Formd. f. Administrationen af K. A. Larssens og Hustrus Legat, for Administrationen for Frk. Haslunds Legat og for Stiftsdame Frk. Jutta Amalie af Gyldenfeldts Legat; Medadrnini-strator af Stamhuset Nedergaard; 1931 Formand for det i § 14 i Lov af 28. Apr. 1931 om Jagten ommeldte raadgivende Udvalg, der skal bistaa Administrationen af Jagt-fonden; Æresmedl. af Dansk Jagtforening; Medl. af Best. f. A/S De danske Cigar- og Tobaksfabrikker; Medl. af Best. f. A/S Revisions- og Forvaltningsinstitutet; f. A/S Cederlunds Soner, Stockholm; f. A/S Skjelskør Frugtplantage; f. A/S Metropolteatret og for A/S Dansk Hjemmefodtøjsfabrik; Formd. f. A/S Axelhus; f. A/S Maskinkompagniet; f. A/S Chr. Justesens Bogtrykkeri; f. A/S Blegdamskomplekset; f. A/S Gloria og for Interessentskabet Triangelteatret. — 1909 R. af Dbg., 1913 Dbm., 1934 K.2 af Dbg. — Udenl. Dekor.: F. Æ. L. 5, S. N. 2.2 Svenska Jagareforbundets Jubilæumsmedaille.

Becker, Richard, f. 27. Marts 1835 paa Jægerspris, død 18. Dec. 1888 i Randers;

5.  af kgl. Transportforvalter Carl Ludvig B. og Hustru Kirsten Hebert Resch; g. 17. Nov. 1870 m. Mathea Diderihke Georgia Holm, f. 7. Dec. 1845 paa Overgaard, død 30. Juni 1934 i Kbhvn.; D. af Forpagter Holm, »Overgaard«, og Hustru Jacobine Resch. — Apr. 1857 Fuldm. ved Rougsø m. fl. Herreder og beklædte denne Stilling ogsaa efter Eksamen, som han tog 1855, lige til han erholdt Beskikkelse; 16. Aug. 1869 Sagfører, Randers; praktiserede der til sin Død. -— Medl. af Randers Byraad.

Begtrup, Gotfred, f. 25. Maj 1837 i Nykøbing M., død 2. Juni 1914 i Fredensborg; S. af Apoteker i Nykøbing M. Albrecht Georg B. og Hustru Augusta Gregersine f. Begtrup; ugift. — 1857 Student fra Aalborg; 1864 cand. jur.; opholdt sig i Nykøbing uden Ansættelse til 29. Aug. 1866, da han blev By- og Herredsfuldm. i Lemvig; 6. Juli 1867 Herredsfuldm. i Vestervig; 15. Sept. 1870 atter By- og Herredsfuldm. i Lemvig; 18. Nov. 1872 Sagfører, Nykøbing M.; Juni 1885 meddelt Flytning til Fredensborg, hvor han fik en Ansættelse paa Birke-kontoret. Benvttede ikke Beskikkelsen efter 1880.

Bek, Aage, f. 17. Juni 1880 i Halling; S. af Højskoleforstander Jens Jakob B., Mellerup, og Hustru Marie Sophie Høegh; g. 8. Maj 1907 m. Astrid Schibbye, f. 26. Juni 1882 i Hobro; D. af Sagfører Jacob Schibbye og Hustru Thomine Christine Larsen. — 1897 Forberedelseseksamen, Hobro. Paa Sagførerkontor i Viborg til 1. Aug. 1900; 1903 exam. jur.; 12. Juni-1. Sept. 1903 Fuldm. hos Sagf. A. Andersen, Viborg; samtidig Redaktionssekretær ved Viborg Stifts Folkeblad; 8. Sept. 1904-1. Aug. 1908 hos Sagf. A.  Jørgensen, Randers; 4. Sept. 1906 Sagfører, Randers; 1. Aug. 1908 indtraadt i Sagførerfirmaet Boldsen, Bek og Manniche, Randers; Kompagniskabet hævet 1912; 27. Nov. 1922 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskres Nr. 59 Rougsø og en Del af Sønderhald Herred og Retskres Nr. 61 b. Nørhald, Støvring og Galten Herreder. — 1917-33 Medl. af Kontrolkomiteen for Jydsk Landhypothek'orenmg; 1918-33 Medl. af Lensnævnet til Afløsning af Stamhuset Bidstrup; 1916-33 Formd. f. Værgeraadet for Hornbæk-Taanum Kommune; Medl. af Best. for A/S Chr. Boldsens Eftf. Jern- og Staalforretning, Randers; for Randers Sportsride-klub; for A/S Langaa Jernstøberi og Maskinfabrik og for A/S Møllestensfabrikken Engsko.

Bencke, Alfred Martin Peter, f. 18. Okt. 1852 i Nyborg, død 27. Juli 1907 i Gentofte; S. af Vinhandler Hans Christopher B. og Hustru Ane Christine Sophie Jørgensen; g. 3. Juli 1908 i Kbhvn. m. Ane Petrea Petersen, f. 17. Febr. 1874 paa Fredericia Mark; D. af Landmand Ole Petersen og Hustru Ane Margrete Hansen Mønster. — 1871 Student fra Odense; 1885 cand. jur.; 28. Jan.-22. Juni 1885 og atter fra 16. Aug. 1886 Fuldm. hos O.sagf. Lauritz Jørgensen; 29. Marts 1889 Overretssagfører; praktiserede i København til sin Død.

Bendixen, Bendix Marius, f. 1. Jan. 1871 i Ørum, Hatting Herred, død 9. Juli 1927 i Kbhvn.; S. af Skibbygger Jens Jørgen B.  og Hustru Mette Marie Clausen; g. 23. Juli 1898 i Kbhvn. m. Emma Wilhelmine Nilsson, f. 23. Juli 1871 i Halmstad; D. af Gustaf Nilsson og Hustru Karen Olsson. — 1892 exam. jur.; 4. Jan. 1894-14. Juni 1895 Fuldm. hos O.sagf. A. Arendrup; fra 14. Juni 1895 hos H.sagf. G. M. Rée; 19. Jan. 1897 Sagfører, Kbhvn; ansat hos Rée til 1901, da han grundede egen Forretning, som han drev til sin Død. — Fra 1903 Sagfører for Kbhvns Grundejerforening.

Bendixsen, Christian Fiseher, f. 9. Apr. 1847 i Vestervig, død 23. Juni 1936 i Tisted; S. af Proprietær, Landvæsenskommissær, senere Postmester Emil August B. og Hustru Margretlw, Kirstina Skibsted; g. 9. Febr. 1877 i Vestervig m. Elise (Lise) Juliane Jansen, f. 24. Apr. 1852 i Skem; D. af Herredsfoged og Skriver i Hassing-Refs Herreder Niels Peter J. og Hustru Laura Constance Vilstrup. — Juli 1863 udgaaet fra Tisted Realskole. I 2 Aar Kontorist paa By- og Herredskontoret i Tisted, og i andre 2 Aar, til Aug. 1867, paa Hassing og Refs Herreders Kontor; 1869 exam. jur.; 1869 Fuldm. ved Tisted Amt; 17. Apr. 1872 Fuldm. ved Hassing-Refs Herreder; 1. Febr. 1876 Sagfører, Tisted; 11. Sept. 1922 Beskikkelsen deponeret. — 1879-84 Medl. af Tisted Byraad; 1884-1900 Kæmner; 1900 Meddirektør for Tisted Bank, til denne 1920 solgtes til Landmandsbanken; 1881-1908 Suppleant for Overligningskom-missæren for Tisted Købstad; 1892-1910 Formd. f. Afløsningen af Jagtretten i Tisted Amt. — Svigersøn: Sagfører Emil Valdemar Bosenbom Hjort. — Hustrus Broder: Sagfører Hans Billeskov Jansen.

Bendtzen, Julius, f. 26. Okt. 1876 i Aalborg, død 24. Juni 1935 i Aalborg; S. af Købmand Peter Oeorg B. og Hustru Marie Oleerup; ugift. — 1897 Student fra Aalborg; 1907 cand. jur.; 1. Marts s. A.-29. Apr. 1911 Fuldm. hos O.sagf. Wm. Angelo; 1908-12 Assistent i Finansministeriet; 4. Jan. 1913 Overretssagfører; praktiserede i Aalborg til sin Død. — Formd. f. Best. for A/S Aalborg Kiosk-Selskab og Direktør for samme; Formand for Klubben »Enigheden«, Aalborg. — Har udgivet: Guds Legems Lav eller Papegøjegildet i Aalborg.

Bennctsen, Hans Jørgen, f. 12. Juli 1890 i Tyrstrup; S. af Husejer Mads Jørgen B. og Hustru Marie Nielsine Jensen; g. 1. Okt. 1922 i Skern m. Ingeborg Jessen, f. 26. Aug. 1897; D. af Tømmerhandler Jens J. og Hustru Maren Jensen. — 1907 Forberedelseseksamen; 1916 exam. jur.; 26. Jan.-l. Febr. 1919 Fuldm. hos Sagf. Ejler Ejlersen, Skem; 26. Febr. 1919 Sagfører, Bølling og Nørre Herreders Jurisdiktion. Siden 1. Marts 1922 praktiseret i Skern; 16. Nov. 1922 off. og benef. Sager ved Retten i Rets-kres Nr. 84, Bølling og Nørre Herreder; Anklager ved Underret.

Bennetzen, Hans Christian, f. 5. Okt. 1841 i Gram, død 24. Aug. 1913 i Kolding; S. af Gaardejer og Kroejer Bendix B. og Hustru Ane Hanssine Cathrine Jacobine Thøstesen; g. 25. Juli 1874 i Gram m. Therese Marie Johanne Reimers, f. 3. Juli 1848 i Gram, død 26. Okt. 1931 i Kolding; D. af Fysikus Martin Reimers og Hustru Marie Joachimine Brandis. — 1861 Student fra Haderslev; 1871 cand. jur.; s. A. Sekretær ved en international Kommission i Aabenraa til Ordning af Værnepligtiges Forhold; 14. Dee. 1874-27. Marts 1875 Fuldm. hos O.prokura-tor A. J. C. Kaas; 19. Apr. 1875-31. Marts 1878 Byfogedfuldm. i Kolding; 30. Apr. 1878 Sagfører, Kolding; praktiserede der til sin Død; 15. Aug. 1881 Overretssagfører. — 1885-1900 Overligningskommissær for Kolding Købstad; 1905 Suppleant for Formanden for Værgeraadet i Kolding, 1908-12 Formd.; fra 1899 Branddirektør for Købstædernes alm. Brandforsikring.

Bentzen, Bernhard, f. 14. Nov. 1860 i Slagelse, død 20. Aug. 1924 i Slagelse; S. af Skomagermester Ulrik Cajus B. og Hustru Hedevig Kirstine Jørgensen; g. m. Alexandra Franciska Christine Bentzen, f. 6. Marts 1863 i Kbhvn. —1876 Forberedelseseksamen. Indtil Juni 1879 paa Byfogedkontoret i Sorø; 1880 exam. jur.; Marts 1881-Juni 1886 Fuldm. hos Prokurator Deichmann, Slagelse, med Undtagelse af 7 Maaneder, i hvilke han var indkaldt til Militærtjeneste; 7. Juni 1886 Sagfører, Slagelse; 20. Maj 1893 meddelt Flytning til Slagelse St. Peders Landsogn under Antvorskov Birks Jurisdiktion; 2. Maj 1896 tilbage til Slagelse; praktiserede der til et Par Aar før sin Død, da han p. Gr. af Svagelighed trak sig tilbage uden dog at opgive Beskikkelsen. — Medl. af Best. f. »Landbobanken«, indtil denne overtoges af Den danske Andelsbank. I en Valgperiode Medl. af Skolekommissionen.

Bentzen, Christian, f. 25. Juni 1885 i Kbhvn.; S. af Grosserer Christian Frederik B. og Hustru Anna Frederikke Ingrid Henrichsen; g. 11. Febr. 1921 i Grenaa m. Bergliot Mary Hentz Sørensen, f. 25. Juni 1895 i Grenaa; D. af Blikvarefabrikant Julius S. og Hustru Cathrine Hentz. — 1904 Student fra Frederiksberg Latin- og Realskole; 1910 cand. jur.; Febr. 1910-Marts 1913 Fuldm. hos O.sagf. H. J. Wibroe; 17. Marts 1913 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden. — Siden 1918 Sekretær for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder; Revisor for »Mødrehjemmet i Valby«.

Bentzen, Frederik Vilhelm Leonor, f. 10. Dec. 1839 i Helsingør, død 24. Juni 1926 i Kbhvn.; S. af Kaptajn i Hæren Christian Frederik B. og Hustru Anna Maria Eleonora Eckardt; g. 19. Aug. 1863 i Kbhvn. m. Anna Camilla With, f. 30. Apr. 1841 i Daugaard, død 8. Deo. 1911; D. af Justitsraad, Herredsfoged i Bjerre og Hatting Herreder Jesper Peter W. og Hustru Laura Frederikke Mourier. — 1857 Student fra Sorø; 1863 oand. jur.; 1866-72 Fuldm. hos O.prokurator C. M. Winther, Kbhvn.; 1867 tillige Assistent i Justitsministeriet; 1873 Chef for Laane-faget og Sekretariatet i Københavns Handelsbank; 21. Aug. 1876 Overretssagfører; 1898 afskediget fra Stillingen i Handelsbanken; 15. Juni s. A.-3. Sept. 1919 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Kbhvns. Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i Kbhvn. — 1885-1923 Formd. f. Repræsentantskabet for Københavns Brandforsikring; Direktør i A/S Nye Danskes Reassurandører; Næstformd. i Best. f. Forsikringsaktieselskabet »Hafnia«s Kontrolkomite til 1924; Formd. f. Best. for »Aluminia« til 1922; Medl. af Best. for Soransk Samfund; Formd., senere Næstformd. i Musikforeningens Administration indtil 1909; Medl. af Best. f. Foreningen Danmarks Blinde indtil 1922, for Det Castenskioldske Legat og indtil Marts 1910 af Best. for Kristeligt Dagblad. — 1898 R. af Dbg., 1917 Dbm.

Bentzen, Vilhelm Alfred Otto, f. 6. Apr. 1840 i Kbhvn., død 2. Febr. 1907 i Kbhvn; S. af Skomagermester Gustav Adolph B. og Hustru Johanne Cathrine Sørensen; g. 4. Nov. 1869 i Kbhvn. m. Mathilde Marie Lorentzine Schneller, f. 16. Nov. 1844 i Kbhvn., død 16. Maj 1917 i Kbhvn.; D. af Kaptajn i Hæren Johan Lorentz von S. og Hustru Marie Christine Priem. — 1859 Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn; 1868 cand. jur.; 13. Juli s. A.-31. Marts 1869 Fuldm. hos O.prokurator P. F. E. Casse, 27. Marts 1869-1. Juli 1870 hos O.prokurator F. E. T. Tvermoes, 21. Juni 1870-1. Sept. s. A. hos O.prokurator P. Rothe; fra 6. Sept. 1870 atter hos Tvermoes og 6. Okt. s. A. tillige hos Rothe; 22. Marts 1872 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiserede der til 1881; 1880 Assistent ved Rigsdagens Bureau og Det kongelige Bibliotek; 1882 Fuldm. i Kbhvns. Magistrat. Tillige Protokolsekretær i Folketinget indtil 1. Febr. 1907.

Bentzon, Svend, f. 22. Febr. 1875 i Kbhvn.; S. af Landinspektør Lars Larsen B. og Hustru Christine Vilhelmine Bang; g. 15. Febr. 1901 i Fredensborg m. Karen Johanne Wanscher, f. 11. Dee. 1876 i Horsens; D. af Maskiningeniør Axel W. og Hustru Arngoth Dorothea Petronelle Christine Laub. — 1892 Student fra Metropolitanskolen; 1893 Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt; 1898 cand. jur.; s. A. Alumnus paa Elers Kollegium; juridisk Manuduktør og Volontør hos H.sagf. Fr. Salomon; 1900-01 Byfoged-fuldm. i Helsingør; 1901-10 Fuldm. ved Sunds og Gudme Herreder. Arbejdede 1916 paa et Træskibsværft i Svendborg, s. A. paa et Mejeri og var s. A. Vikar paa Herredskontor; 12. Marts 1917 Sagfører, Svendborg; 22. Sept. 1920 meddelt Flytning til Tønder; 11. Juli 1923 Beskikkelsen deponeret; 1923-24 og 1926-27 Fuldm. ved Svendborg Amt; 1928 Dommerfuldm. i Aabenraa; 1929 Beskikkelsen atter udleveret; Bopæl i Vester Skerninge; 1930 meddelt Flytning til Faaborg; 18. Dee. s. A. Beskikkelsen atter deponeret; 1931-35 Dommerfuldm. i Faaborg. Nu bosiddende i Høsterkøb.

Benzon, Axel Christian Lorenz Jaeob, f. 26 Juni 1884 i Vordingborg, død 30. Dee. 1933 i Slagelse; S. af Forfatteren, Sognepræst Peter Eggert B. og Hustru Vilhelmine Christine Julie Schrøder; g. 1 ° 1908 m. Yrsa Asta Louise Harriet Turck, f. 3. Maj 1890 (Ægteskabet opl. 1913); g. 2° 27. Aug. 1921 m. Tove Agnes Bjarnø, f. 21. Juli 1899. — 1902 Student fra Ordrup; Efteraaret 1906-Efter-aaret 1908 Regensianer; 1908 cand. jur; 1. Juli 1908-15. Marts 1909 Fuldm. hos Sagf. Vilh. Elmenhoff, Aarhus, fra 15. Marts 1909 hos Sagf. A. Jørgensen, Randers; 11. Juli 1911 Sagfører, Hornslet; praktiserede der til 1914; 1914-19 i Amerika, deltog som frivillig paa amerikansk Side i Verdenskrigen 1917-19; 1919-20 Konsulatssekretær i Rotterdam; 29. Apr. 1921 Beskikkelsen deponeret; s. A. Politiiuldm. i Slagelse.

Berendsen, Poul Joachim Joel, f. 31. Marts 1892 i Kbhvn.; S. af Grosserer Bernhard B. og Hustru Adrienne Josephine Ballin; g. 20. Juli 1923 paa Frederiksberg m. Oerda Ingeborg Kjeldskov-Hansen;D. af Fuldmægtig ved Orlogsværftet Frederik Vilhelm Hansen og Hustru Laura Vilhelmine Kjeld -skov. — 1910 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn.; 1916 cand. jur.; 1917-19 Assistent i Generaltolddirektoratet; 7. Marts 1916-31. Okt. 1917Fuldm. hos O.sagf. Manthey-Wag-ner, fra 17. Okt. 1917 hos O.sagf. Moltke-Leth; 19. Marts 1919 Overretssagfører; Beskikkelsen deponeret; 2. Maj s. A. Beskikkelsen udleveret; praktiseret i Kbhvn. siden 1. Jan. 1922; 28. Sept. 1931 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskres Nr. 1 Frederiksberg Birk, Retskres Nr. 2 Kbhvns. Amts nordre Birk og Retskres Nr. 3 Kbhvns. Amts søndre Birk med Amager Birk; —1919 Medl. af Best. for 3. Regiments Soldaterforening og Sekretær i Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg; 1931 Medl. af Best. for Gentofte Sogns Grundejerforening; 1933 Formd.

Berg, Andreas Carl Emil, f. 19. Okt. 1847 i Kbhvn., død 21. Okt. 1934 i Charlottenlund; S. af Krigsassessor, Lærer ved Land-kadetakademiet August Vilhelm, B. og Hustru Jolianne Eitner; g. 22. Maj 1883 i Kbhvn. m. Christine Antonie Villis Winge, f. 9. Jan. 1850 i Kbhvn., død 25. Febr. 1924 i Charlottenlund; D. af Fuldm. under Generaldirektoratet for Postvæsenet Christian Vilhelm Anton W. og Hustru Jacobine Vilhelmine Antony. — 1863 den udvidede Realeksamen ved Efterslægtsselskabets Skole; Juli s. A. Kontorist hos O.prokurator A. P. Seidelin, Kbhvn; 1866 exam. jur.; 1. Nov. 1871 Fuldm. hos Seidelin; 12. Febr. 1875 Sagfører, Kbhvns. Amts søndre Birk; 17. Febr. 1880 meddelt Flytning til Kbhvn.; praktiserede der til sin Død. — Hustrus Søster g. med Sagf. Mathias Jacobsen Mandal Bertelsen.

Berg, August Dedenroth, f. 30. Maj 1857 i Kbhvn., død 7. Sept. 1936 i Kbhvn.; S. af Kleinsmedemester, Premierløjtnant ved Kbhvns. Brandkorps Carl August B. og Hustru Caroline Louise Dedenroth; g. 1° 25. Aug. 1883 m. Camilla Teilmann, f. 24. Febr. 1863 (Ægteskabet opl.); D. af Sognepræst Andreas T. og Hustru Anna Marie Lovise Jensen; (g. 2° 29. Marts 1890 m. Grosserer i Kbhvn. Maximillian Poul Richard Werner, f. 17. Juni 1861, død 14. Juli 1897); g. 2° 16. Dec. 1892 m. Emma, Julie Marie Schultz, f. 16. Apr. 1860 i Kbhvn.; D. af Musikinstrumentmager Heinrich Julius Victor S. og Hustru Emma Aurelia Nielsen. — Juni 1873 Forberedelseseksamen; forskellige Kontorpladser, senest hos Prokurator C. E. Jørgensen (Veng), Kbhvn; 1880 exam. jur.; 27. Aug. s. A.-6. Okt. 1882 Fuldm. hos O.sagf. Laurentius Pedersen, 12. Okt. 1882 hos Sagfører L. B. Svendsen; 12. Sept. 1883 Sagfører, Kbhvn., praktiserede der til sin Død. Medstifter af og Medl. af Best. for »Den frie Sagførerforening«. — Medl. af Best. for Esperantistforeningen og for Dansk kulturhistorisk Portrætsamling.

Berg, Einar, f. 1. Sept. 1866, død 12. Juli 1898 i Kbhvn.; S. af Politikeren Chresten B. og Hustru Maren Bertelsen; ugift. — 1884 Student fra Frederiksborg; 1892 cand. jur;. 21. Okt. 1893-17. Jan. 1897 Fuldm. hos O.sagf. V. M. Amdrup; 5. Marts 1897 Overretssagfører, Kbhvn. Efter Faderens Død administrerede han for Moderen de omfattende Bergske Efterladenskaber, de Bergske Blade, Navigationsskolen og Realskolen paa Bogø m. v.

Berg, Hans Valdemar, f. 28. Dec. 1878 i Skive, død 4. Juli 1912 i Holstebro; S. af Kunstdrej ermester Jens Peter B. og Hustru Ane Balleby; ugift. -— 1894 Forberedelseseksamen, Skive; dels paa By- og Herredskontoret der; dels paa Sagførerkontor i Kel-lerup; 1901 exam. jur.; 29. Juli 1907 Sagfører, Skive; 20. Maj 1910 meddelt Flytning til Holstebro; praktiserede der til sin Død. — Broder: Sagf. Niels Chresten Berg.

Berg, Henrik Vilhelm, f. 3. Okt. 1886 paa Ulkendrup, Lunde Sogn, Odense Amt; S. af Forpagter Otto Hannibal Camillo B. og Hustru Elisabeth Mathilde Krøyer; g. 14. Juli 1915 i Odense m. Karen Margrethe Petersen, f. 6. Okt. 1893 i Odense; D. af Sagf. Carl Petersen og Hustru Hansigne Mathilde Madsen. — 1904 Student fra Odense; 1910 cand. jur.; Juni s. A.-l. Febr. 1912 By-fogedfuldm. i Horsens; Febr. 1912 Fuldm. hos E. Kiørboe og E. C. D. Moltzen, Odense; 9. Aug. 1913 Sagfører, Odense; 22. Aug. 1916 Overretssagfører, Odense; 18. Dec. 1931 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 38 Odense Købstad m. v., Retskres Nr. 39 Odense Herred m.v. samt RetskresNr. 40Kerteminde Købstad m. v. og Nr. 41 Bogense Købstad m. v., forsaavidt angaar Sager, der behandles ved disse Retskreses Bitingsteder i Odense; — 1921-29 Medl. af Kresbest. for 5. Sagførerkres, 1923-26 Næstformd., 1927-29 Formd. 1931-37 Formd. for Odense Sagførerforening. Forblev efter at have erholdt Beskikkelse hos Kiørboe og Moltzen og ind-traadte senere i Kompagniskab med Moltzen, hvilket fortsattes til dennes Død 1932.

Berg, Karl Emil, f. 26. Okt. 1861 i Store Magleby paa Amager, død i Dec. 1905 i Amerika; S. af Proprietær Jørgen Peter B. og Hustru Hansine Petrine Hedegaard. — To Aar i Handelslære i Frederikssund; Juni 1880 Forberedelseseksamen ved Universitetet; 1881 exam. jur.; 5. Febr. 1885-20. Aug. s. A. Fuldm. hos Sagf. N. Lyhne, Tisted, 31. Aug. s. A. hos Prokurator A. Bentzen, Aalborg; 16. Marts 1888 Sagfører, Aalborg. Udvandrede 1904. — Medl. af Aalborg By-raad.

Berg, Niels Chresten, f. 14. Aug. 1871 i Skive; S. af Kunstdrej ermester Jens Peter B. og Hustru Ane Balleby. — 1887 Forberedelseseksamen i Skive; Jan. 1888-31. Dec. 1890 Kontorist paa By- og Herredskontoret ssts.; 1892 exam. jur.; 1892-1903 Fuldm. hos O.sagf. E. Borch Jacobsen, Skive; 3. Sept. 1897 Sagfører, Skive; praktiserede der fra 1. Apr. 1903 til 1929. Derefter Revisor i Aarhus. — Broder: Sagfører Hans Valdemar Berg.

Berg, Samuel Svenningsen, f. 21. Juni 1869 i Ribe; S. af Skomagermester Niels Christian B. og Hustru Anna Christine Christensen. 1886 4. Klasses Hovedeksamen, Ribe; Juli 1886-Nov. 1887 Kontorist i Ribe Diskontobank. Derefter til 1. Febr. 1889 hos Sagf. J. T. Therkildsen, Ribe; 1891 exam. jur.; 3. Maj 1893-25. Apr. 1894 Fuldm. hos Sagf. J. P. Sørensen, Aarhus; 6. Maj 1896-17. Juni 1898 hos Sagf. H. D. B. Ditlevsen, Nykøbing F.; 28. Juni 1898 Sagfører, Nykøbing F.; 16. Aug. s. A. meddelt Flytning til Ribe, 25. Apr. 1903 til Høng under Løve Herreds Jurisdiktion, Maj 1904 til Bjerre, 7. Nov. 1906 til Hovedgaard under Voer og Nim Herreder samt Steensballegaards Birk. Udvandrede til Amerika 1910 ell. 1911.

Berggreen, Rudolph Frederik, f. 28. Apr. 1838 i Kbhvn., død 27. Aug. 1908 i Kbhvn.; S. af Kammagermester Carl Frederik B. og Hustru Mette Cathrine Mortensen; g. m. Vilhelmine- Marie Heiehélmann, f. 3. Juli 1841 i Valløby, død 6. Aug. 1920 i Horslunde; D. af Bager og Gæstgiver i Vallø Carl Emil H. og Hustru Wilhelmine Caroline Borchsenius. — 1858 Student fra Metro-politanskolen; 1860 cand. phil.; Juni 1862-Maj 1866 paa Byfogedkontoret paa St. Thomas; 1867 exam. jur.; Sept. s. A.-Aug. 1870 Dommerfuldm. paa St. Thomas; 27. Sept. 1872-31. Dec. 1873 Fuldm. hos Prokurator J. P. A. Johansen, Aalborg; 17. Jan. 1874 Sagfører, Aalborg; praktiserede der til 1877, da han flyttede til Maribo; 1881 flyttet til Kbhvn. — Sekretær i »Hafnia«.

Bergh, Sigurd, f. 15. Okt. 1877 i Kbhvn., død 2. Marts 1935 i Korsør; S. af Grosserer Carl Johan Hother B. og Hustru Helene Marie Restorff; g. 17. Maj 1906 m. Else Jacobine Lutzen, f. 14. Aug. 1877 i Torshavn; D. af Konsul Jacob L. og Hustru Jacobine Restorff. — 1895 Student fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade; 1901 cand. jur.; 7. Nov. 1901-1. A\ig. 1916 Byfoged-fuldm. i Korsør; 22. Aug. 1916 Sagfører, Korsør; praktiserede der til sin Død; 25. Nov. 1916 off. og benef. Sager ved Retterne i Korsør Købstads Jurisdiktion; 11. Sept. 1919 Overretssagfører. — 1928-31 Medl. af Kresbest. f. 3. Sagførerkres og Best. Næst-formd. — 1. Apr. 1917 Byraadssekretær; 1917-25 Medl. af Korsør Byraad; Medl. af Delegationen for Landmandsbankens Korsørafdeling.

Bergmann, Ole Lauritz, f. 28. Apr. 1837, død 16. Marts 1886; S. af Drejermester Niels B. og Hustru Maren Christensen; ugift. — Efter Konfirmationen til 1. Nov. 1856 paa By- og Herredskontoret i Fredericia; 1. Nov. 1856-1. Marts 1860 paa Byfogedkontoret i Korsør; Dec. 1860 Forberedelseseksamen; 1861 exam. jur. II; 7. Maj 1864-28. Aug. s. A. Dommerfuldm. i Korsør;28. Aug. 1864 Fuldm. hos Borgmesteren i Fredericia; 1867 exam. jur. I; 27. Sept. 1869-31. Dec. s. A. Fuldm. ved Øster Flakkebjærg Herred; 1. Okt. 1870-30. Sept. 1872 Byfbgedfuldm. i Aarhus; 2. Dee. 1872-14. Febr. 1873 Fuldm. hos Sagf. M. Pagh, Fredericia; 26. Febr. 1873 Sagfører, Hørsholm Birks Jurisdiktion; 5. Juli 1876 meddelt Flytning til Fredericia; praktiserede der til sin Død.

Berner, Edwin, f. 24. Nov. 1883 i New York; S. af Grosserer Carl Henrik August B. og Hustru Amelia Sheffield; g. 2. Maj 1919 i Kbhvn. m. Anna Emilie Kjærsgaard, f. 30. Maj 1891 i Aalborg; D. af Fabrikant Anders Jensen K. og Hustru Kirstine Andreasen. — 1901 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn.; 1907 cand. jur.; Sept. 1907-Okt. 1909 Fuldm. hos Sagf. Mimer, O.sagf. C.   F. Kuhn og Sagf. Carl Gormsen, Okt. 1909-Juni 1911 ved Øster Flakkebjærg Herred, Juli 1911-Juli 1913 hos O.sagf. Chr. Hede, O.sagf. Konrad Levysohn, O.sagf. Lemvigh-Muller og O.sagf. L. Salomonsen; 7. Febr. 1913 dansk Indfødsret; 21. Juni s. A. Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden 1. Juli s. A. — Medstifter af og Medl. af Best. f. Forsikringsaktieselskabet »Frejr«; Medl. af Best. f. Andels-Forsikringsaktiesel-skabet »Frejr«, for A/S Optimuskompagniet, Lemvigh-Muller og Munck A/S, Felix Lucas A/S, A/S Klampenborg Væddeløbsbane, B. F. Kjeldsen A/S, flere Legater samt for Odd Fellow Palæet i Kbhvn.; Stor-Skatmester for Odd-Fellow Ordenen i Danmark. — 1935 R. af Dbg., 1941 Dbm. — Broder: Overretssagfører Jørgen Henrik Berner.

Berner, Jørgen Henrik, f. 3. Febr. 1886 i Kbhvn.; S. af Grosserer Carl Henrik August B. og Hustru Amelia Sheffield; g. 1° 8. Dec. 1914 paa St. Thomas m. Edith Wright, f. 25. Juli 1890, død 7. Nov. 1918 i Kbhvn.; D.   af Stadsarkitekt Hans W. og Hustru Louise Bauditz; g. 2° 18. Marts 1920 i Oslo m. Elise Stang-Conradi, f. 30. Juni 1896 i Oslo; D. af Bureauchef i det norske Socialdepartement Frederik S-C. og Hustru Anne Christensen. — 1904 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn.; 1911 cand. jur.; 1911-12 Assistent i Sø- og Handelsretten og Fuldm. hos O.sagf. Ove Clausen; 1912-17 Fuldm. ved Guvernementet for de dansk-vestindiske Øer. Fra Efteraaret 1917 Fuldm. hos O.sagf. Gunnar Sally; 30. Jan. 1918 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden. Overtog sammen med Overretssagfører C. F. Lerche Sallys Forretning 1929, da Sally døde. — Medl. af Best. f. Emma Bærentzen, f. Zoff-manns Legat, Skibsreder F. Stage og Hustru, f. Engelsteds Legat, Det Tuteinske Legat, Forsikringsaktieselskabet »Absalon«, A/S Hellebæk Fabrikker, A/S Axel Prior, A/S Electroacustic, A. W. Coldings Eftf., A/S Amagerbro, W. Therkelsens Kulimport m. fl.

—  Broder: Overretssagfører Edwin Berner.

Bernth, Christian Laurentius Haaber, f. 19. Nov. 1881 i Kbhvn.; S. af Grosserer Ferdinand Laurentius Haaber B. og Hustru Johanne Marie Laurentius; g. 24. Juni 1925 i Kbhvn. m. Inger Ravnholdt Orone, f. 2. Sept. 1885 i Kbhvn.; D. af Stabsintendant, Chef for Forplejningskorpset Ferdinand Joseph Ootzian C. og Hustru Fanny Julie Laura Ravnholdt. — 1900 Student fra Garn-melholms Latin- og Realskole; 1906 cand. jur.; Fuldm. ved Amager Birk; 18. Sept. 1906-6. Sept. 1907 Fuldm. hos O.sagf. Chr. Lohmann, 7. Nov. 1907-2. Jan. 1908 hos 0.sagf. Alb. Goldschmidt, fra 4. Jan. 1908 hos O.sagf. V. S. Salomonsen; 7. Dec. 1909 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden 2. Jan. 1910. — Medl. af Best. f. A/S Havnemøllen og A/S Henkel og Co. — Broder: Overretssagfører Einar Ferdinand Haaber Bernth.

Bernth, Einar Ferdinand Haaber, f. 14. Okt. 1880 i Kbhvn.; S. af Grosserer Ferdinand Laurentius B. og Hustru Johanne Marie Laurentius Haaber; ugift.— 1899 Student fra Gammelholms Latin- og Realskole; 1913 cand. jur. Fra 18. Juli s. A. Fuldm. hos Broderen; 9. Nov. 1916 Overretssagfører; 11. Sept. 1917 Beskikkelsen deponeret; Assistent i Finansministeriet (2. Departement); 1919 Sekretær; 1925 i Finansministeriets Revisionsdeparte-ment, 1927 i 1. Hovedrevisorat; 1933 Fuldm. ssts.; 1938 Afsked. — Broder: Overretssagfører Christian Laurentius Haaber Bernth.

Berntb, Knud Muller, f. 31. Dec. 1883 i Kbhvn.; S. af By- og Herredsfoged Valdemar B. og Hustru Hedevig Anna Henriette Muller; g. 18. Apr. 1935 i Aarhus m. Helga Charlotte Berg, f. 10. Dec. 1892 i Ærøskøbing; D. af Købmand Peter Vilhelm B. og Hustru Louise Dorothea Ottoline Korn Dreiøe. —  1902 Student fra Odense; 1908 cand. jur.; 1. Aug. 1908-1. Maj 1910 By- og Herreds-fuldm. i Lemvig; 1. Maj 1910-1. Nov. 1916 Fuldm.hos H.sagf. Ulf Hansen; 22. Maj 1915 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. fra 1. Nov. 1916; 15. Apr. 1923 bosat i Skive, fra 1. Apr. 1935 i Struer, i Kompagni med Sagf. K. L. Knudsen; 13. Juni 1936 for et Tidsrum af 10 Aar antaget til Udførelse af off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 81 Holstebro Købstad m. v., forsaavidt angaar Bitingstedet i Struer.

Bertelsen, Johan Valdemar, f. 6. Jan. 1852 i Vester Linnet, Gram Sogn, død 11. Juni 1908 i Holstebro; S. af Skolelærer H. I. B.; g. m. Sara Sophie Christine Shihkild, f.  19. Aug. 1854 i Ringkøbing, død 5. Jan. 1921 i Vejlby Sogn; D. af Købmand Chresten S. og Hustru Anna Lange. — Kom efter Konfirmationen i Foraaret 1866 i Handelslære i Nysted til Nov. 1867, da han blev Kontorist paa Hardenberg Godskontor; Okt. 1869 paa Baroniet Guldborglands Godskontor; 1874 exam. jur.; 1880 By- og Herreds-fuldm. i Ringkøbing; 6. Juli 1883 Sagfører, Holstebro. -— Adm. Direktør for Holstebro Landmandsbank; Medl. af Overskatteraadet for Ringkøbing Amtsraadskres.

Bertelsen, Johannes Frederik, f. 6. Okt. 1885 i Lindelse; S. af Sognepræst Ludvig Peter B. og Hustru Emmy Mathilde Blom; g.  1. Nov. 1924 i Fredericia m. Ellen Julie Fischer, f. 2. Apr. 1893 i Aalborg; D. af Julius F. og Hustru Adelheid. — 1905 Student, privat dimitt.; 1911 cand. jur.; 1. Febr. s. A. Fuldm. hos O.sagf. Schultz, Kalundborg; 6. Okt. 1914 Sagfører, Kalundborg; 24. Apr. 1915 Beskikkelsen deponeret; Herredsfuldm. i Nyborg; 25. Febr. 1916 Beskikkelsen atter udleveret; bosat i Kolding; 1. Apr. 1919 Overretssagfører; 1924 bosat i Fredericia; 13. Juni 1932 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 44 Fredericia Købstad m. v. — Søster g. m. Overretssagfører Oscar Emil Schmidt.

Bertelsen, Mathias Jacobsen Mandal, f. 7. Juni 1857 i Borrig, Tønder Amt, død 14. Aug. 1930 i Kbhvn.; S. af Husejer Søren Christian B. og Hustru Marie Jacobsen; g. 20. Juli 1892 i Kbhvn. m. Signe Winge, f. 28. Marts 1862 i Kbhvn, død 5. Nov. 1934 i Kbhvn.; D. af Fuldmægtig i Generaldirektoratet for Postvæsenet Christian Wilhelm Anton W. og Hustru Wilhelmine An-tony. — Rejste i Foraaret 1873 til Altona og opholdt sig dels der, dels i Hamborg i ca. 1% Aar, men maatte da forlade Tyskland, idet han havde ladet sig løse fra sit tyske Undersaatforhold for at kunne aftjene sin Værnepligt i Danmark; 1875-80 Kontorist og Fuldm. paa Baroniet Adelers-borgs Godskontor; 1881 aftjent Værnepligt ved Forplejningskorpset, hvorfra han permitteredes som Korporal; Forberedelseseksamen ved Universitetet; 1882 atter paa Adelersborgs Godskontor; 1. Marts-1. Sept. 1883 ansat i Roskilde Sparekasse; 1883-91 Bogholder og Kontorfuldm. hos O.sagf. Mich. Carlsen; 1889 exam. jur.; 1. Juli 1891 Fuldm. hos H.sagf. P. A. Alberti; 4. Aug. 1896 Sagfører, Kbhvn.; 13. Okt. 1909 off. og benef. Sager ved Frederiksberg Birk, Kbhvns. Amts nordre og søndre samt Amager Birker. — 1905-08 Medl. af Sag-førerraadet for 1. Sagførerkres; Medstifter og til sin Død Medl. af Best. f. Københavns Underretssagførerforening; Medstifter af A/S Sagførernes Auktioner og Medl. af Best. — 1902-14 Medl. af Administrationskommissio-nen for Familiegodset Skjoldnæsholm; 1902-17 Medl. af Kontrolkomiteen for Stamhuset Benzon; 1922 Medl. af Lensnævnet for samme; 1887 Medstifter af Sønderjysk Centralforening, 1889 Medl. af Best., 1891 Kasserer, 1905 Formd., 1889-1909 Medl. af Over-best. f. De samvirkende sønderjyske Foreninger; 1918-19 Medstifter af og Formd. for Foreningen Sønderjyderne; 1921 Medl. af Hovedbest. for Grænseforeningen, Sønderjyske Foreningers Fællesraad; Medl. af Best. f. Dampskibsselskabet »Atlanta«; Formand i Best. f. A/S Slagelse Talgsmelteri; 1913 Medstifter og Medl. af Best. f. Prinsesse Margrethes Juleforening. — 1923 R. af Dbg. — Hustrus Søster gift m. Sagfører Andreas Carl Emil Berg.

Bertelsen, Rasmus Ludvig, f. 22. Jan. 1880 i Ringsted; S. af Sparekassebogholder og -kasserer Basmus Mathias Thorsten B. og Hustru Marie Kirstine Correll; g. 12. Okt. 1909 m. Ida Buchholtz, f. 20. Marts 1884 i Grindsted, død 13. Okt. 1936; D. af Provst Heino Cotlob Melchior Hammer B. og Hustru Bodil Emilie Dorothea Muller. — 1897 Student fra Roskilde; 1903 cand. jur.; 24. Sept. s. A. By- og Herredsfuldm. i Ringsted; 13. Apr. 1904 Fuldm. hos Straffe-dommeren paa Frederiksberg; 1. Okt. s. A. atter By- og Herredsfuldm. i Ringsted; 1906 Kasserer i Sparekassen for Ringsted og Omegn; 21. Nov. 1908 Sagfører, Ringsted; 18. Juli 1912 Overretssagfører; 10. Sept. s. A. Beskikkelserne deponerede; By- og Herredsfuldm. i Frederikssund; 1. Okt. 1919 Dom-merfuldm. ssts.; 1929 Dommer i Retskres Nr. 34, Svendborg Købstad og Torseng Birk. — 1916 Revisor i Frederikssund og Omegns Sparekasse; 1917 Formd. f. Frederikssund Værgeraad. — 1935 R. af Dbg.

Berthelsen, Sophus Marius, f. 30. Jan. 1864 i Randers, død 17. Jan. 1930 i Kbhvn.; S. af Værtshusholder, Husejer Christopher B. og Hustru Sophie Bjergby; g. 1° 11. Nov. 1888 i Aarhus m. Marcusine Nicoline Kirstine Jørgensen, f. 27. Marts 1858 i Randers, død 21. Sept. 1922 paa Frederiksberg: D. af Skomagermester Søren Andreas J. og Hustru Emilie Marie Schultz Mortensen; g. 2° 31. Maj 1925 i Nøddebo m. Elisabeth (Betty) Russell Klingberg,t. 26. Nov. 1871 i Tirstrup; D. af Dyrlæge Christian K. og Hustru Henriette Vilhelmine Dorothea Russell. —-Efter Konfirmationen i Foraaret 1878 paa Kontoret hos Sagf. J. C. Jensen, Randers; Maj 1879 paa Rougsø m. fl. Herreders Kontor, hvilken Plads han forlod i Juni 1880 og tog s. A. Forberedelseseksamen ved Universitetet. Efter Tilbagekomsten til Randers fik han Plads hos Landinspektør Hald, væsentligst for at varetage dennes Forretninger som Repræsentant for en Kreditforening; Febr. 1882 rejste han til Kbhvn. for at læse til Eksamen; 1883 exam. jur.; s. A. Fuldm. hos Sagf. J. C. Jensen, Randers; 1890-1915 Godsforvalter ved flere sjællandske Godser, saaledes Nørager, og var, da han fik Beskikkelse, bosiddende paa Conradines-lyst, Ruds Vedby; 4. Nov. 1898 Sagfører; 13. Sept. 1900 meddelt Flytning til Høng; 20. Apr. 1906-13. Nov. 1917 off. og benef. Sager ved Løve Herreds Ret; 22. Okt. 1917 meddelt Flytning til Frederiksberg. — Fra 1913 til sin Død Medl. af Overskyldraadet; 1901 Formd. f. Direktionen for Høng-Tølløse Jærnbanen; 1905 Medl. af Jærnbane-ekspropriations-Kommissionen. Fra Slutningen af 1890'erne og hele Resten af sit Liv var han en varm og utrættelig Forkæmper for Henry Georges Ideer og har gennem en stor Mængde Afhandlinger og ved Foredragsvirksomhed arbejdet for disse. I Sept. 1931 afsløredes i Høng et Mindesmærke for ham.

Bestle, Einar Alexander, f. 29. Marts 1876 i Kbhvn.; S. af Eddikefabrikant Carl Christoffer I denreich B. og Hustru Anna Marie Hansen; g. 27. Dec. 1906 i Kbhvn. m. Marie Annemathea Thye Lange, f. 23. Marts 1877 i Kbhvn.; D. af Eddikefabrikant Christian Theodor Schmauck L. og Hustru Marie Annemathea Thye. — 1894 Student fra Mariboes Skole i Kbhvn.; 1902 cand. jur.; 26. Apr. 1905 Fuldm, hos Sagf. Lacoppi-dan Petersen, Svendborg; 7. Okt. 1908 Sagfører, Svendborg; 18. Nov. 1910 Beskikkelsen deponeret; 1910 Byfogedfuldm. i Svendborg; 1919-30 Dommerfuldm. Fra 1930 ansat hos A/S Burmeister og Wain.

Bey, August Poul Heinrich, f. 31. Jan. 1859 i Vejle, død 23. Okt. 1893 i Mariager; S. af Gæstgiver Peter Mathias B. og Hustru Elise Marie Brandt; g. m. Mary Cornelia Iversen, f. 1. Okt. 1866 i Flensborg. — Var til Søs indtil 1877, da han begyndte at læse; Jan. 1878 Forberedelseseksamen; 1881 exam. jur.; 1. Marts-19. Okt. s. A. Fuldm. hos Sagf. 0.  P. Buck, Vejle, Slutn. af Okt. 1881-29. Apr. 1882 hos Sagf. L. Skibsby, Hjøring, 1.   Maj 1882-1. Apr. 1883 hos Sagf. J. L. Hansen, Kolding; Apr. 1883-Juli 1884 bosat i Mariager. Derefter indtil Udgangen af Sept. 1886 Herredsfuldm. i Nørre Sundby; 8. Okt. 1886 Sagfører, Mariager; praktiserede der til sin Død. — Søster gift m. Sagfører Oluf Petersen Buck.

Beyer, Carl Emil, f. 18. Jan. 1845 i Vester Egede, død 20. Jan. 1920 i Kbhvn.; S. af Sognepræst Alfred B. og Hustru Cecilie Louise Crone; g. 13. Nov. 1873 m. Marie Helene Bilsted, f. 24. Okt. 1845, død 4. Maj 1924 i Kbhvn.; D. af Regimentskvarter-mester Carl Jacob Truels B. og Hustru Anna Marie Feilberg. — 1863 Student fra Herlufsholm; 1870 cand. jur.; 27. Apr.-l. Nov. 1871 Fuldm. v. Viborg Stiftamt; 1. Nov. 1871-Nov. 1872 Amtsfuldm. i Randers; Jan. 1873 By- og Herredsfuldm. i Lemvig; 24. Juli 1875 Sagfører, Næstved; praktiserede der fra Okt. s. A.; 23. Okt. 1878 Overretssagfører. Fra Maj 1899 praktiserende i Kbhvn. til sin Død.

Bidstrup, Johan Jensen, se: Bulmer, Johan Jensen.

Bicrberg, Waldemar, f. 22. Juli 1868 i Aalborg, død 2. Jan. 1922 i Aalborg; S. af Oberstløjtnant Emil Siegfried Valdemar B. og Hustru Christine Severine Blicher; ugift. —   1885 Student fra Aalborg; 1891 cand. jur.; Sept. 1891-Juni 1893 Vikar paa Retsbetjentkontorer i Aalborg og Hjøring; 20. Juni 1893-1. Juli 1900 By- og Herredsfuldm. i Nibe; 1. Maj 1901 Fuldm. ved Aalborg Birk og Fieskum Herred; 19. Marts 1914 Sagfører, Aalborg; praktiserede der til sin Død. —' Medl. af Best. for Aalborg Kioskselskab.

Bierbum, Christian Rasmus Peder Christiansen, f. 16. Dec. 1880 i Sørup, Vester Ulslev Sogn; S. af Tømrer Frederik Christiansen B. og Hustru Maren Johansen; g. 8. Maj 1907 m. Dorthea Cathrine Svendsen; D. af Skibsfører Mathias Lauridsen S. og Hustru Sidsel Nielsdatter Thing. ~— 1897 Forberedelseseksamen i Maribo. Indtil 1. Febr. 1899 hos Sagf. J. Ditlevsen, Rødby; Sept. 1900-1. Jan. 1902 hos Overretsprokura-tor Tvermoes; 1902 exam. jur.; 4. Juni 1902-30. Juni 1903 Fuldm. hos Sagf. Rasmus Poulsen, Svendborg; 3. Okt. 1903-30. Juni 1905 hos O.sagf. G. Graversen, Ringsted, derefter hos Sagf. J. K. Ehlers, Sorø; 16. Dec. 1905 Sagfører, Sorø; 29. Dec. 1906 meddelt Flytning til Ringsted, 4. Febr. 1907 til Holbæk; praktiseret der siden. — 1907-17 Formd. i Best. f. Banken for Holbæk og Omegn, 1917 admin. Direktør for samme; Formd. for De danske Provinsbankers Pensionsfond, for A/S Valsemøllen i Svinninge og for Holbæk Maskinfabrik; Næstformd. i Best. for De danske Provinsbankers Forening; Medl. af Best. f. A/S Holbæk Trælasthandel og af Kommissionen til Overvejelse af Spørgsmaalet om Revision af de gældende Regler om Konkurs og Akkord m. m.; Medl. af Forretningsudvalget, Bestyrelsesraadet og Repræsentantskabet i Det gensidige Forsikringsselskab Danmark.

—   Hustrus Broder: Sagfører Niels Søren Svendsen.

Biering, Halvor Nicolai, f. 27. Jan. 1814 i Aastrup Sogn, død 22. Maj 1896 i Aarhus; S. af Forpagter Werner Christian B. og Hustru Karen Hee; g. 23. Okt. 1850 i Køge m. Gundild Johanne Winge, f. 29. Okt. 1824 i Køge, død 27. Juli 1872 i Aarhus; D. af Sognepræst Andreas W. og Hustru Regine Cathrine Egeris. — De sidste 6 Aar før Eksamen Byfogedkontoret i Stubbekøbing; 1839 exam. jur.; l.Maj 1843-1.Nov. 1857Fuldm. v. Hasle m. fl. Herreder; 24. Juli 1874 Sagfører, Aarhus; praktiserede der til sin Død. — Svigersøn: Sagfører Lauritz Theodor Wich-mann Orønnegaard.

Bierring, Jacob, f. 13. Apr. 1860 i Grundfør Sogn, død 15. Okt. 1933 i Charlottenlund; S. af Møller Lauritz Christian B. og Hustru Kirstine Marie Hviid; g. 1° 8. Juli 1892 m. Maria Sophie Frederikke Bielefeldt, f. 28. Sept. 1868 i Kbhvn., død 18. Nov. 1903; g. 2° 14. Okt. 1905 m. Agnes Petersen, f. 9. Maj 1874 paa Ofrabyborg, Sverige; D. af Patron Charles Frederik P. og Hustru Jacobine Antoinette Marie Mundt. — Efter-aaret 1874-Okt. 1875 Kontorist hos sin Onkel Prokurator C. A. Hviid, Horsens, derefter til 1. Apr. 1879 paa Borgmesterkontoret ssts.; 1881 exam jur., 2. Kar.; aftjent Værnepligt; Byraadssekretær og Sekretær hos Kommissarius for de fynske Statsbaner; 15. Apr. 1884-26. Febr. 1885 Byfogedfuldm. i Horsens; 1886exam.jur. 1 .Kar; 25. Juni 1886 Fuldm. hos O.sagf. C. A. Olsen, Kbhvn. og fra 28. s. M. tillige hos Sagf. Jørgen Jørgensen, Ordrup; 4. Nov. 1889 Sagfører, Kbhvn.; 11. Okt. 1892 Beskikkelsen deponeret; Fuldm. i Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne, 1914 Ekspeditionssekretær, 1915 Kontorchef, 1922 Direktør.

—   1897-1904 Kresbestyrer i Kbhvns. Understøttelsesforening; 1907-13 Kasserer i Juleforeningen af 14. Okt. 1886. Fra 1907 Revisor i Østifternes Landhypotekforening.

—  1916 R. af Dbg.

Bindslev, Oscar Dahm, f. 25. Juli 1889 i Aalborg; S. af Kreditforeningsdirektør Christian Valdemar Christensen B. og Hustru Ida Johanne Dahm; g. 12. Juli 1916 i Vejle m. Karen Schiødt, g. 14. Aug. 1892 i Vejle; D. af Sagfører Victor Johannes S. og Hustru Emma Dencker. — 1907 Student, privat dimitt.; 1914 cand. jur.; 11. Juni 1914-19. Apr. 1916 Fuldm. hos O.sagf. Hans Her-forth, fra 28. Apr. 1916 hos O.sagf. Zeuthen, Ebstrup og E. Warburg; 1915-17 Sekondløjtnant i Artilleriet; 2. Aug. 1917 Overretssagfører; praktiseret i Vejle siden 1. Nov. 1917. — Fra 1929 Direktør for Vejle Byes og Amts Sparekasse; 1921-29 kommunal Revisor; 1922-25 Formd. f. Vejle Købstads Værgeraad; 1929-33 Medl. af Vejle Byraad  og Havneudvalg; Medl. af Repræsentantskabet for Landsforeningen af større Sparekasser i Danmark; Næstformd. i Best. for Sammenslutningen af jydske Købstadsspare-kasser; Medl. af Best. f. Vejle Amts Landboforening; Formd. i Best. f. A/S Falcks Redningskorps i Vejle; Medl. af Best. f. De danske Redningskorps' Fællesforbund; Formand f. Best. f. A/S Bygge- og Boligselskabet Enghaven og A/S Malte Vestergaard og Co.; Næstformd. i Best. f. A/S Vejle Kalkværk.

Bing, Ludvig Carl, f. 22. Marts 1892 i Kbhvn.; S. af Direktør Harald B. og Hustru Harriet Levin; g. 12. Dec. 1918 i Kbhvn. m. Sigrid Abildgaard, f. 3. Dec. 1894 i Kbhvn.; D. af Konsul, Grosserer Just A. og Hustru Elise Berg. — 1909 Student fra Frederiksberg Gymnasium; 1916 cand. jur.; fra 15. Febr. 1916 Fuldm. hos O.sagf. Carl Levin, 2. Marts 1916-1. Okt. 1918 tillige hos O.sagf. L. Heine, fra 3. Aug. 1918 tillige hos O.sagf. Otto Bing; 20. Febr. 1919 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden; 1. Marts 1939 off. og benef. Sager ved Østre Landsret, Kbhvns. Byret og Sø- og Handelsretten i Kbhvn. i et Tidsrum af 10 Aar. — 1928-36 Medl. af Kresbest. for 1. Sagførerkres, 1933-36 Formd.; Medl. af Best. f. Sagførerforeningen af 1924; 7. Juni 1929 Medl. af det s. D. af Justitsministeriet nedsatte Udvalg til Overvejelse af Spørgsmaalet om Ændringer i Retsplejelovens Regler om Sagførervæsenet. — Formd. i Best. f. A/S A. M. Hirschsprung og Sønner, A/S Bing og Grøndahls Porcelænsfabrik og A/S Porcelænsfabrikken Norden; Medl. af Best. f. A/S Christianshavns Oplagspladser, A/S Sagførernes Auktioner, Etatsraad, Fabrikant Bernhard Ruben og Hustrus Fond og Etatsraad, Fabrikant Bernhard Ruben og Hustru Ida Rubens Mindelegat; Kasserer for Foreningen Smaabøms Vel.

Bing, Otto Michael, f. 16. Febr. 1874 i Kbhvn.; S. af Etatsraad, Grosserer Jacob Martin B. og Hustru Amalia Warburg; g. 17. Dec. 1899 i Kbhvn. m. Gerda Sara Johanne Hirsch, f. 17. Nov. 1878 i Kbhvn.; D. af Grosserer Siegfrid Heymann Wulff H. og Hustru Sara Johanne Bée. — 1892 Student fra Metropolitanskolen; 1898 cand. jur.; 11. Juli 1898-5. Jan. 1899 Fuldm. hos O.sagf. Ludv. Simonsen, fra 4. Jan. 1899 hos H.sagf. Octavius Hansen; 16. Juli 1901 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden Nov. s.A.; 11. Marts 1909-1. Marts 1939 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof- og Stads-retten, Københavns Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i København. — 1911-19 Medl. af Sagførerraadet for 1. Sagførerkres, 1914-19 Formd.; 1919-23 Medl. af Sagførerraadet. Fra 1928 Medl. af Best. f. Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond, 1929-34 Kasserer, fra 1934 Formd. 1931-34 Medl. af Best. f. Sagførerforeningen af 1924. Fra 1937 Medl. af Best. for Prokuratorforeningen. — 1904-16 Medl. af Direktionen for Carolineskolen. Fra 1905 Formd. f. Best. f. Den danske Ballets private Pensionsfond, fra 1904 for Best. f. Pensions-og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere; Formd. f. Best. f. H. V. Clausens og Johan Ottosens Legat; Medl. af Best. f. Københavns Sygehjem; Formd. f. Best. f. Christianshavns Oplagspladser; Medl. af Best. f. A/S Drubin og for Fjerde Sø-forsikringsselskab. — Ved Skrivelse af 11. Okt. 1937 tilstillede han Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond Kr. 60000.— i 41/2 pCt.s Obligationer, der under Navnet »Det Bing'ske Legat« udgør et af ham oprettet Legat. — 1923 R. af Dbg., 1930 Dbm.

Binzer, Henrik Valdemar, f. 6. Aug. 1862 i Skanderborg, død 22. Aug. 1919 i Kbhvn.; S. af Sognepræst Heinrich Ferdinand B. og Hustru Valborg Christine Henriette Cathrine Schwensen (Datter af Prokurator Christian Ludvig S.); ugift. — 1879 4. Kl. Hoved eksamen, Roskilde. Ansat ved Forstvæsenet og erholdt 1887 Forst- og Jagtlærebrev. Derefter en Tid dels ansat paa et Sagførerkontor, dels som Assistent paa et privat Skovdistrikt, indtil han i 1891 begyndte at læse til Eksamen; 1894 exam. jur.; 1. Maj s. A.-31. Marts 1897 Fuldm. hos O.sagf. Chr. Hede, Kbhvn., 1. Apr. 1897 hos O.sagf. Hans Wittrup og fra 8. Dec. s. A. tillige hos O.sagf. Axel Salomonsen; 24. Dec. 1898 Sagfører, Kbhvn.; 2. Juni 1906 meddelt Flytning til Rudkøbing, 17. Nov. 1907 til Skive, 12. Juli 1909 til Viborg, 8. Juli 1910 til Svendborg, 3. Okt. 1911 til Aalborg. Benyttede ikke Beskikkelsen efter 1913. Boede sine sidste Aar i Kbhvn.

Birch, Erik Peter Dynesen, f. 25. Febr. 1845 i Vejle, død 10. Juli 1915 i Vejle; S. af Vognmand og Avlsbruger Peter Christian Dynesen B, og Hustru Sidsel Cathrine Eriks-datter; g. 15. Maj 1874 m. Emma Augusta Louise Andersen, f. 25. Apr. 1854, død 22. Juni 1924; D. af Slagtermester i Vejle Hans A. og Hustru Vilhelmine Allerup. — Gik allerede før Konfirmationen med Breve for Byfogedkontoret i Vejle og blev 1858 antaget som Kontorist af Byfogden, hvem han 1861 fulgte til Herredsfogedembedet i Voer og Nim Herreder, Horsens. Aftjente Værnepligt og blev Reserveintendant. 1868 exam. jur.; Fuldm. ved Voer og Nim Herreder; 1872 Byfogedfuldm. i Vejle; 1889 Havnekasserer og Kæmner i Vejle; 20. Juli 1889 Sagfører i Vejle; praktiserede der til sin Død. — 1878 Medl. af Vejle Ligningskommission, 1879-84 Formd.; 1891 Medl. af Vejle Byraad og beklædte dette Hverv i 18 Aar. Desuden Formd. for Skoleudvalget og Medl. af Vejle Amts Skoleraad. Stillede sig 1881, 1887 og 1890 ved Valg til Folketinget, men opnaaede ikke Valg. Efteraaret 1910 -15 Medl. af Landstinget. Konservativ, var blandt de 15, der, ved at forlade Salen, demonstrerede mod 1915-Grundloven. I en Aarrække politisk Hovedmedarbejder ved Vejle Amts Avis. — Fra 1882 Revisor i Vejle Byes og Amts Sparekasse, fra 1889 Værge for Byens to Kirker, i fl. Aar Formd. for de fattiges Kasse, fra 1897 Formd. for Arbejderforeningens Laane-, Syge- og Be-gravelseskasse; 1893 Medstifter af og fra 1903 Formd. for Vejle Grundejerforening. Fra 1906 Formd. for Skyttelavet. Fra 1903 Medl. af Best. for Linnemanns Jomfrukloster. — 1900 Medstifter af Jydsk Hypothek-forening og Medl. af dennes Kontrolkomite; Næstformd. i Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger siden dens Stiftelse, 1915 Foreningens Æresmedlem; 1900 Branddirektør for Købstædernes almindelige Brandforsikring. — 1909 R. af Dbg. — Svigersøn: Overretssagfører Frederik Knudsen.

—  Brodersøn: Overretssagfører Ludvig Christian Birch.

Birch, Ludvig Christian, f. 13. Marts 1876 i Horsens; S. af Viceskoleinspektør Emil B. og Hustru Thora Winterlich; g. 27. Jan. 1905 i Horsens m. Mia Clausen, f. 10. Apr. 1875 i Horsens; D. af Handelsgartner A. P. C. og Hustru Kjerstine Pagel Nielsen.

—   1894 Student fra Horsens; 1900 cand. jur.; 21. Aug. s. A. Fuldm. hos O.sagf. Joh. Pedersen, Aarhus; 27. Aug. 1903 Sagfører, Aarhus; 4. Sept. 1906 Overretssagfører; praktiseret i Aarhus indtil Marts 1914, derefter i Kbhvn.; 10. Juni 1914 Beskikkelsen deponeret. Ansat i Andels-Livsforsik-ringsanstalten »Tryg«. 1915 Kontorchef i Dansk Genforsikrings A/S, 1920 i Dansk Assurance Comp.; Hovedagent for Forsik-ringsaktieselskabet Nord og Syd.

Birkerod, Carl Vilhelm Johan, f. 27. Maj 1842 i Kbhvn., død 22. Marts 1883 i Kbhvn.; S. af Kaptajn Johan Matthias B. og Hustru Vilhelmine Emilie Eskildsen; g. 3. Maj 1871 i Kbhvn. m. Anna Marie Schiødte Philipsen, f. 28. Marts 1837 i Kbhvn., død 28. Febr. 1889 i Kbhvn.; D. af Grosserer Arnold P. og Hustru Emma Schiødte. — 1860 Student fra Metropolitanskolen; 1867 cand. jur.; 25. Sept. s. A. Fuldm. hos Over-retsprokurator Steinthai; 11. Okt. 1870 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til sin Død.

Bisgaard, Anton Madsen (1880 Navne-forandr.), f. 2. Apr. 1857 paa Bisgaard i Jetsmark Sogn, død 1. Okt. 1920 i Silkeborg; S. af Gaarde jer Mads Ottosen og Hustru Karen Marie Christensdatter; g. 9. Apr. 1887 i Varde m. Bolette Marie Lassen, f. 21. Juni 1857 i Varde, død 26. Jan. 1897 i Silkeborg; D. af Kæmner Lauritz Christian L. og Hustru Petrea Forum. — Først ved Landvæsenet; 1878 Forberedelseseksamen; 1880 exam. jur.; 1. Juni 1880-1. Marts 1884 Herreds-fuldm. i Varde; 1. Marts 1884-1. Marts 1885 Sagførerfuldm. i Vejle; 1. Marts 1885 Sagfører, Silkeborg; praktiserede der til sin Død; 26. Marts 1913 off. og benef. Sager ved Retterne i Silkeborg Købstads og Birks Jurisdiktion. — 1892-1903 Kirkeværge. Fra 1901 Sagfører for Husmandskredsforeningen. Fra 1904 Repræsentant for Ny jydske Købstad-Creditforening. 1905-12 Forrad, for Silkeborg Værgeraad; 1902-05 Medl. af Ligningskommissionen, 1903-05 Formd.; 1895-1911 Vandsynsmand, fra 1899 Formd. for Vandsynsmændene; 1909-17 Medl. af Silkeborg Byraad. Fra 1912 Overlignings-kommissær. Bankdirektør. — 1920 R. af Dbg. — Søn: Overretssagfører Otto Laurits Bisgaard.

Bisgaard, Frederik Carl Christian, f. 3. Marts 1842 i Skalborggaard, død 1. Febr. 1890 i Aalborg; S. af Gaardejer og Brændevinsbrænder Christen Jensen og Hustru Maren Lassen Juul; g. 30. Okt. 1872 i Aalborg m. Kristiane Marie Frederikke Ove, f. 21. Aug. 1848 i Aarslev ved Randers, død 11. Dec. 1913 i Aalborg; D. af Sognepræst Niels Andreas O. og Hustru Johanne Aarslev. — 1859 udgaaet fra Aalborg Katedralskole; Vinteren 1859-60 Forberedelseseksamen ved Universitetet. I 14 Maaneder Kontorist paa By- og Herredskontoret i Hobro; 1863 exam. jur.; 1. Apr. 1868 Fuldm. ved Aalborg Amt; 10. Juli 1872 Sagfører; Beskikkelsen deponeret, saa længe han forblev i førnævnte Stilling; 1. Juli 1874 Beskikkelsen udleveret; praktiserede i Aalborg til sin Død. — Medstifter af Livsforsikringsforeningen »Fremtiden«, hvis første Formd. han var. — Broder: Sagfører Søren Christensen Bisgaard.

Bisgaard, Otto Laurits, f. 25. Jan. 1888 i Silkeborg; S. af Sagfører Anton Madsen B. og Hustru Bolette Marie Lassen; g. 25. Sept. 1926 i Valby m. Esther Mary Nielsen, f. 9. Jan. 1904 paa Nygaarde, Herlufmagle Sogn; D. af Partikulier Niels N. og Hustru Hansine Marie Mortensen. — 1906 Student fra Horsens; 1912 cand. jur.; 1. Marts 1912-31 Deo. 1913 Fuldm. hos Sagf. Grabow og Bisgaard, Silkeborg, 1. Jan. 1914-28. Febr. 1917 hos 0.sagf. A. Dahl, Viborg, 1. Marts 1917-1. Marts 1918 atter hos Grabow og Bisgaard; 10. Jan. 1917 Overretssagfører; praktiseret i Silkeborg siden 1. Marts 1918. Driver fra 1939 Forretning i Kompagni med Landsretssagfører C. Alkjær Mogensen (Beskikkelse 1935). — 1938 Medl. af Kresbest. for 10. Sagførerkres. — Medl. af Best. og Kasserer for »Den konservative Forening for Silkeborg og Omegn«; 1921-25 Medl. af og Næst-formd. for Ligningskommissionen. Fra 1927 Overligningskommissær; Formd. for For-ældreraadet for Th. Langs Skoler i Silkeborg; Medl. af Best. for »Th. Langs Skoles Samfund«. — Har udgivet: »Fra Silkeborgs Nybyggertid. H. C. Andersen og Michael Drewsen«; Silkeborg 1935; og »Af Silkeborg Hovedgaards Historie 1794-1846«, Silkeborg 1937.

Bisgaard, Søren Christensen, f. 24. Maj 1839 paa Skalborggaard ved Aalborg, død 6. Juli 1915 i Kbhvn.; S. af Sogneraads-formand, Gaardejer og Brændevinsbrænder Christen Jensen B. og Hustru Maren Lassen Juul; g. 15. Juli 1873 i Aalborg m. Ounnild Marie Cecilia Carlsen, f. 9. Okt. 1848 i Aalborg, død 27. Febr. 1933 i Roskilde; D. af Redaktør af Aalborg Stiftstidende Heinrich Martin Emil G. og Hustru Cathrine Regine Henriette Stoudt. — Havde efter Konfirmationen og til sit 19 Aar Beskæftigelse hos en Fabrikant i Viborg; Kontorist ved Kær Herred; 1865 exam. jur. Efter et Aars Sygdom Fuldm. ved Bregentved-Gisselfeld Birk; 1. Apr. 1868-1. Aug. 1872 Fuldm. hos Borgmesteren i Aalborg; 8. Jan. 1883 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død. — Broder: Sagfører Frederik Carl Christian Bisgaard.

Bispeskow, Niels Nielsen, f. 7. Sept. 1870 paa Bispegaarden, Stautrup By, Koldt Sogn; S. af Gaardejer Anders Nielsen og Hustru Ane Marie Jensdatter; g. 1 ° 7. Apr. 1900 (Ægteskabet opl.); 2° 6. Nov. 1915 paa Frederiksberg m. Mary Femanda Call, f. 23. Jan. 1876 i Kbhvn.; D. af Dampskibs-restauratør S. H. V. Gall og Hustru Karen Marie Nielsen. — 1892 alm. Forberedelseseksamen; 1. Marts s. A.-l. Nov. 1893 paa Kontoret hos O.sagf. C. Kjer, Aarhus; 1. Marts 1894-1. Sept. 1895 hos H.sagf. Zahle, Kbhvn.; 1897 exam. jur.; 16. Okt. 1897-1. Febr. 1900 Fuldm. hos Sagf. F. A. C. Peschardt, 29. Okt. 1897-1. Febr. 1900 tillige hos O.sagf. W. Krager, 1. Febr. 1900 hos O.sagf. J. V. Møldrup; 23. Aug. 1900 Sagfører, Kbhvn.; praktiseret der siden 1901.

Bitseb, Christen Frederiksen, f. 10. Apr. 1863   i Torning, død 14. Maj 1913 i Herning; S. af Gaardejer Thomas Frederiksen B. og Hustru Christiane Hede; g. 24. Apr. 1886 i Viborg m. Frederikke Handberg, f. 20. Okt. 1864 i Viborg; D. af Skotøj sfabrikant Eduard Handberg og Hustru Marie i. Handberg. — Juli 1881 alm. Forberedelseseksamen; 1883 exam. jur.; 1. Apr. 1884-30. Juli 1885 Fuldm. hos Sagf. Fr. Dreyer, Slagelse, 31. Juli 1885 hos Prokurator E. F. Weng, Skanderborg; 10. Apr. 1888 Sagfører, Herning; praktiserede der til sin Død; 29. Sept. 1909 off. og benef. Sager ved Hammerum Herreds Retter. — 1908 Medl. af Over-skatteraadet for Ringkøbing Amtsraadskres; Tiendekommissær. 1889-1904 Redaktør af Herning Dagblad; 1906-11 adm. Direktør for Herning Handels- og Landbrugsbank og Jydsk Land-Hypotekforening; Revisor i Grundejerkreditforeningen; Formd. for Venstrevælgerforeningens Best.; Medl. af Best. for Herning Haandværkerfbrening og Herning tekniske Skole; Formd. for Herning Bys Skytteforening. — 1907 Justitsraad.

Bitsch, Jens Petersen, f. 14. Nov. 1873 i Kbhvn., død 26. Marts 1938 i Kbhvn; S. af Husejer Johannes Petersen B. og Hustru Bodil Hansen; g. 1908 i Kbhvn. m. Anna Caroline Saxild, f. 6. Aug. 1880 i Skagen; D. af Bagermester Joh. S. og Hustru Ane Amalie Larsen. — 1892 Student fra Mariboes Skole; 1900 cand. jur.; 2. Maj-14. Dec. 1900 Fuldm. hos O.sagfører C. A. Olsen, 13. Dee. 1900-1 .Febr. 1902 hos O.sagf. O. Welding, 25. Jan. 1902-14. Marts s. A. hos O.sagf. Chr. Meyer, 12, Marts 1902-5. Maj 1903 hos O.sagf. Alb. Krabbe; 12. Maj 1903 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død. — Medl. af Best. for A/S Ejendomsselskabet Vodroffs-plads, Ejendomsselskabet for København og Omegn, Hundested-Rørvig Motorfærge, A/S Aalholm m. fl. — Hustrus Søster g. m. Overretssagfører Viggo Frederik Kaikar Lachmann.

Bjelke, Thomas Severin, f. 30. Dec. 1875 i Varde; S. af Organist Anton B. og Hustru Sarah Jane Bune; g. 14. Okt. 1903 i Kbhvn. m. Nanna Emilie Marie Overgaard, f. 21. Aug. 1878 i Grenaa; D. af Togfører Jens Andersen O. og Hustru Olivia Franciska Overgaard. — 1895 Forberedelseseksamen, Varde; 1898-1903 paa københavnske Sagførerkontorer; 1903 exam. jur.; 23. Juni 1903-6. Okt. 1904 Fuldm. hos O.sagf. H. Wibroe, 6. Okt. 1904-29. Juni 1906 hos Sagf. C. Bøttern, Skive; 23. Juli 1906 Sagfører, Skive; 16. Nov. s. A. meddelt Flytning til Randers. Har ikke praktiseret siden 1913. — 1906-21 Bogholder i Jydsk Hypothekforening; 1921-32 Direktør for Jydsk Landhypothekforening. Har været Bestyrelsesmedlem i Brabrand Vandværk, Brabrand Elektricitetsværk og Brabrand Grundejerforening samt fra 1925-33 Medl. af Brabrand-Aarslev Sogneraad; 1929-33 Formd.

Bjerre, Christian Joachim, f. 17. Apr. 1842 i Kbhvn., død 22. Jan. 1910 paa Frederiksberg; S. af Brændevinsbrænder Søren Christian B. og Hustru Johanne Juliane Marie Jørgensen; g. 4. Maj 1872 m. Anne Emilie Ringberg, f. 9. Sept. 1850 i Beldringe, død 14. Juli 1930 paa Frederiksberg; D. af Godsforvalter Peter August B. og Hustru Charlotte Cathrine Lautrup. — 1860 Student fra det von Westenske Institut; 1867 cand. jur.; 1. Maj 1868 Birkefuldm. i Præstø; 4. Nov. 1872 Sagfører; Beskikkelsen deponeret saa længe han beklædte nævnte Stilling; 20. Jan. 1876 Beskikkelsen udleveret; praktiserede i Præstø; 25. Apr. 1879 Overretssagfører; 3. Nov. 1888 Herredsfoged og Skriver i Hvetbo Herred, 1893 i Hellum-Hindsted Herreder. 1909 Afsked. —1884 Suppleant for Overligningskommissæren for Præstø Amt, 1887 Overligningskommissær. — 1900 R. af Dbg.

Bjerregaard, Knud, f. 8. Sept. 1885 i Kbhvn.; S. af Købmand Hans Peter August B. og Hustru Augusta Johanne Henning; g. 1 ° 1906 m. Jutta Marie Conradsen, f. 1. Febr. 1882 (Ægteskabet opl. 1913); D. af Sognepræst Christian Daniel C. og Hustru Elise Qlud; g. 2° 1. Nov. 1913 m. Paula Marie Lihme, f. 13. Juni 1886; D. af Glas- og Porce-lænshandler P. L. og Hustru Marie Cathrine Cordes. — 1904 Student fra Horsens; 1910 cand. jur.; 15. Febr.-l. Dec. s. A. Fuldm. hos O.sagf. N. C. Jarnøe, 26. Sept. 1911-29. Maj 1913 hos O.sagf. Laur. Lange og fra 19. Apr. 1913 hos O.sagf. Aage Park. Tillige Assistent i Københavns Magistrat; 2. Apr. 1914 Overretssagfører; 1916 Fuldm. i Magistraten, 1918 Ekspeditionssekretær, Dec. s. A. Beskikkelsen deponeret; 1929 Kontorchef, 1930 Direktør for Staden Københavns faste Ejendomme. — Medl. af Best. for A/S Dansk-Engelsk Benzin og Petroleums Co. og for Københavnskresen af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. 1939 Formd. for Byggenævnet.

Bjørk, Victor Emanuel Anton, f. 14. Apr. 1888 i Kbhvn.; S. af Underofficer i Marinen Hans B. og Hustru Camilla Nathalie Aarup; g. 19. Sept. 1913 i Kbhvn. m. Ida Marie Thora Floor, f. 11. Febr. 1889 i Kbhvn.; D. af Formand Chr. Floor og Hustru Thora Floor. — 1903 Forberedelseseksamen, Universitetet; Handelskontorist; 1. Juni 1905-1. Juni 1906 hos Sagf. Henning Hansen, fra 1. Juni 1906 hos Sagf. Kroyer og Rasmussen; 1913 exam jur.; 3. Juni 1913-24 .Jan. 1916 Fuldm. hos O.sagfører E. S. Bang-Ebbestrup, Kbhvn., 29. Jan.-6. Juni 1916 hos O.sagf. Lauterbach; 14. Juni 1916 Sagfører, Kbhvn.; praktiseret der siden 1. Sept. 1918.

Bjørn-Jensen, Adolf, f. 24. Jan. 1866 i Nyborg, død 30. Juli 1938 paa Skodsborg Sanatorium; S. af Justitsraad, Herredsfuld-mægtig Mads Jensen og Hustru Adolfine Helene Dorthea Bjørnsen; g. 19. Dec. 1916 i Kbhvn. m. Kirsten Hvenegaard, f. 30. Jan. 1889 paa Aalebækgaard i Borre Sogn; D. af dav. Forpagter, senere Kreditforenings-direktør Lars Thorvald H. og Hustru Johanne Thiset. — 1881 Forberedelseseksamen ved Universitetet; 1. Juli 1881-1. Febr. 1885 paa Vinding Herreds Kontor i Nyborg; 1886 exam. jur.; 1. Juli 1886-1. Apr. 1887 Fuldm. ved Lolland-Falsters Stiftamt, 1. Apr. 1887-1. Okt. 1908 ved Vinding Herred; 1908-28 Godsforvalter ved Baroniet Scheelenborg og Stamhuset Thorseng; 31. Aug. 1912 Sagfører, Bopæl under Thorseng Birks Jurisdiktion; 7. Juli 1938 Beskikkelsen deponeret.

Bjørndahl, Poul, f. 13. Nov. 1861 i Vorupør, død 8. Maj 1894 i Præstø; S. af Førstelærer Lars B. og Johanne Christens-datter; g. 14. Nov. 1891 i Kauslunde m. Astrid Mathilde Jensen, I. 9. Juni 1868 paa Anderupgaard ved Odense, død 3. Febr. 1893 i Præstø; D. af Højskoleforstander, Landstingsmand, Proprietær Julius Nicolai J. og Hustru Clausine Sophie Hansine Strø-bech (Søster til Prokurator E. Q. Strøbech). — 1880 Student; 1887 cand. jur.; 1. Jan. 1889 By- og Birkefuldm. i Præstø; 1. Apr. 1892 Sagfører, Præstø; praktiserede der til sin Død. — Svigersøn: Overretssagfører Alminus Emil Linton.

Bjørndal, Aage Matthias, f. 8. Okt. 1884 i Aarup pr. Skovsgaard; S. af Sognepræst Thomas Lund B. og Hustru Kathinka Hermine Holm; g. 16. Maj 1911 m. Hedevig Francisco Høyer f. Jensen, f. 6. Sept. 1890; D. af Faktor Carl J., Aarhus, og Hustru Sophie Jensen. — 1902 Student fra Metro-politanskolen; studerede først Medicin; For-aaret 1906-Foraaret 1907 Regensianer; 1909 cand. jur.; 29. Juli 1909-1. Aug. 1912 Fuldm. hos Sagf. N. Sattrup-Jensen, Aarhus; 21. Aug. 1912 Sagfører, Holstebro; praktiseret der siden; 13. Sept. 1915 Overretssagfører; 1. Apr. 1932 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskres Nr. 81 Holstebro Købstad m. v. — 1933 Medl. af Kresbest. for 9. Sagførerkres.

Blegvad, Aage, f. 28. Jan. 1874 i Mariager, død 17. Aug. 1937 i Kbhvn.; S. af Sagfører Christian Frederik August B. og Hustru Emilie Ebsen; ugift. —- 1892 Student fra Randers; 1903 cand. jur.; 1. Dec. 1903-1. Marts 1904 Borgmesterfuldm. i Esbjerg; 16. Maj-17. Okt. 1904 Fuldm. hos O.sagf. L. Michelsen, Tisted, 15. Febr. 1905-31. Aug. 1906 hos O.sagf. Høegh-Guldberg, Aarhus, 1. Febr.-l. Sept. 1906 tillige hos O.sagf. Johs. Pedersen, Aarhus, og 3. Sept. 1906-21. Juni 1907 hos Sagf. Edv. Lau, Kolding; 9. Juli 1907 Sagfører, Kolding; 10. Sept. s. A. meddelt Flytning til Hobro, 22. Okt. 1908 til Nyborg; 18. Nov. 1911 Overretssagfører. Fra 1913 bosiddende i Kbhvn.; 3. Jan. 1927 Beskikkelserne deponerede. — 1916 Translatør og Tolk i Engelsk med juridisk Sprog som specielt studeret Om-raade.

Blegvad, Christian Frederik August, f. 26. Aug. 1845 i Ørsted, Randers Amt, død 12. Juli 1906 i Kbhvn.; S. af Kirkesanger og Skolelærer Christian Nicolai B. og Hustru Bartholine Cecilie Friis; g. 5. Maj 1873 i Kbhvn. m. Emilie Johanne Ebsen, f. 6. Aug. 1845 i Kbhvn., død 13. Jan. 1912 i Kalundborg; D. af Skibsfører Christian Wilhelm E. og Hustru Juliane Frederikke Amundin. — 1864 Forberedelseseksamen, Aarhus. Indtil 1. Sept. 1866 Kontorist ved Ning Herred; 1868 exam. jur.; 30. Sept. 1870 By- og Herredsfuldm. i Mariager; 4. Nov. 1873 Sagfører, men Beskikkelsen deponeredes, saalænge han forblev i førnævnte Stilling; 19. Okt. 1880 Beskikkelsen udleveret; 29. Dec. 1891 meddelt Flytning til Frederiksberg; 26. Jan. 1895 meddelt at drive Sagførervirksomhed i Kbhvn. —1884 og til sin Flytning fra Byen Overlignings-kommissær for Mariager Købstad. — Sønner: Overretssagfører Aage Blegvad og Amts-fuldmægtig Julius Blegvad, Sagfører med deponeret Beskikkelse.

Blitger, se: Jensen, Carl Andreas.

Blokmann, Anders Simon (1902 Navne-forandr.), f. 9. Nov. 1869 i Idestrup; S. af Gaardejer Christoffer Rasmussen (Abraham) og Hustru Basmine Christine Andersen (Blokmann); g. 9. Nov. 1907 i Kbhvn. m. Margaretha Ameln Edsberg, f. 20. Febr. 1887 i Kbhvn.; D. af Grosserer Poul Theodor E. og Hustru Dorothea Ameln. — 1889 Student, privat dimitt.; 1896 cand. jur.; 1897 Fuldm. ved Lollands Nørre Herred; 1899 By- og Herredsfuldm. i Ringsted; 1900-31. Dec. 1903 Assistent i Finansministeriets 1. Revi-sionsdepartement; 28. Apr. 1900 Fuldm. hos O.sagf. Hans Nielsen til dennes Død 12. Sept. 1903; 26. Sept. 1903 Overretssagfører, Kbhvn.; 29. Dec. 1938 Beskikkelsen deponeret. — Regnskabsfører i Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for Arbejderklassen; Revisor i Bankaktieselskabet Den ny Laanebank.

Blume, Niels Peter Jacob, f. 25. Juli 1880 i Pederstrup; S. af Godsforvalter, exam. jur. Niels Mauritz Sophus B. og Hustru Charlotte Liitzen; g. 27. Maj 1909 i Pederstrup m. Ingeborg Frederikke Matthiessen, f. 25. Aug. 1882 i Jerslev; D. af Købmand Frederik M. og Hustru Emilie Haase. — 1896 4. Kl. Hovedeksamen fra Metropoli-tanskolen; 1. Nov. 1896-1. Nov. 1898 paa Pederstrup Godskontor; Studier i Kbhvn. og samtidig Kontorarbejde hos O.sagf. Chr. Liitzen og O.sagf. Otto Bing; 1903 aftjent Værnepligt; s. A. exam. jur.; 1. Nov. 1903-1. Marts 1904 Fuldm. hos Sagf. Poulsen, Fuglebjærg, 1. Marts 1904 hos O.sagf. Chr. Liitzen; 1. Nov. 1906 Fuldm. ved Holsteinborg Godskontor; 1. Nov. 1907 Godsforvalter ved Grevskabet Christianssædes vestre Distrikt, 1924 tillige ved østre Distrikt; 29. Sept. 1919 Sagfører, Lollands Nørre Herreds Jurisdiktion; 27. Febr. 1925 Beskikkelsen deponeret. — 1935 Auktionsleder i Nakskov og Maribo Retskrese, forsaavidt angaar Christianssædes Skove. — Medl. af Best. f. A/S Lollands Bank; Formd. for Vesterborg Sogneraad; Formd. for Voldgiftsretten i Husdyrhandel for Lollands Nørre og Sønder Herreder; Formd. for A/S Vesterborg Elektricitetsværk og for Vesterborg Vandværk; Vurderingsformd. i H. t. Lov af 19. Marts 1869. — Søster g. m. Overretssagfører Peter Valdemar Sandholt.

Blæsberg, Carl Johan Ferdinand. 20. Dec. 1855 Underretsprokurator; 3. Maj 1870 Underretssagfører. (Se: Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869, S. 45). — Søn: Overretssagfører Ludvig Philip Blæsberg.

Blæsberg, Ludvig Philip, f. 18. Okt. 1847 i Nykøbing F., død 7. Dec. 1921 i Nykøbing F.; S. af Prokurator og Sagfører Carl Johan Ferdinand B. og Hustru Marie Sophio Emilie Schnegelsberg; g. 1° 27. Sept. 1879 i Kbhvn. m. Ida Ludvigne Ferdinandine Anna Philippa Schnegelsberg, f. 29. Okt. 1844 i Ringsted, død 31. Jan. 1894 i Nykøbing F.; D. af Købmand Ludvig Ferdinand S. og Hustru Ida Margrethe Schrøder; g. 2° 7. Juni 1897 i Aalborg m. Caja Dam, f. 13. Nov. 1863 i Aalborg, død 15. Aug. 1901 i Nykøbing F.; D. af Direktør for Glasværket i Aalborg Carl Georg D. og Hustru Danine Theodora Reinert. — 1865 Student fra Nykøbing; 1872 cand. jur.; 8. Febr. s. A. Fuldm. hos Faderen; 3. Juni 1876 Sagfører, Nykøbing F.; 9. Sept. 1879 Overretssagfører; praktiserede ikke efter 1881. — 1881-1914 Bogholder i Nykøbing Sparekasse. — Hustrus Broder: Overretssagfører Holger Dam. Hustrus Søster g. m. Overretssagfører Axel Olaf Frederik Welding.

Boeck, Holger, f. 21. Jan. 1886 i Skagen; S. af Provst Oscar Valdemar B. og Hustru Julie Caroline Christensen; g. 12. Febr. 1922 m. Agnes Abildgaard; D. af Gaardejer Peter A. og Hustru Sophie Amalie Hansen. — 1905 Student fra Odense; 1914 cand. jur.; 1. Dec. 1915-10. Juni 1916 Fuldm. hos O.sagf. F. Teisen, Viborg, 21. Juni 1916-1. Okt. s. A. hos O.sagf. L. Jessen, 6. Okt. 1916-7. Febr. 1917 hos O.sagf. V. Wulff, 5. Febr. 1917-18. Dec. 1918 hos O.prokura-tor J. H. Mundt; 4. Jan. 1919 Overretssagfører, Kbhvn.; 1. Marts 1921 meddelt Flytning til Aabenraa; 9. Juni 1923 off. og benef. Sager i Retskres Nr. 92 Aabenraa Købstad m. v. — 1924 og 1932-33 Medl. af Kres-best. for 12. Sagførerkres.

Boeg-Thomsen, Anton Peter Gustav Adolph, f. 11. Aug. 1882 i Siddinge Vig, død 27. Juli 1915 i Kalundborg; S. af Købmand Christian K. T. og Hustru Anna Boeg; g. 14. Maj 1910 i Kbhvn m. Sophie Eleonora Clara Friis, f. 20. Sept. 1885 i Nykøbing S.; D. af By- og Herreds-fuldmægtig, exam. jur., Hans Christian Friis og Hustru Clara Amély Friis. — 1900 Student fra Slomanns Skole; 1906 cand. jur.; 4. Sept. 1906-18. Jan. 1907 Fuldm. hos O.sagf. Fr. Rahlff, 24. Maj 1907-8. Febr. 1908 hos O.sagf. A. Stibolt, 10. Febr. 1908-31. Dec. s. A. hos Sagf. H. S. Poulsen, Aarhus, 8. Jan. 1909-18. Jan. 1910 hos Sagf. H. Hass, Kalundborg; 8. Febr. 1910 Sagfører, Kalundborg; 21. Febr. 1913 Overretssagfører.

Boesen, Thorkild Nielsen, f. 26. Juni 1882 i Ugleholt, Stokkemarke Sogn; S. af Skovfoged Hans Peter Nielsen B. og Hustru Helga Christine Melchior; ugift. — 1899 Forberedelseseksamen; 1899-1902 hos Sagf. Chr. Larsen, Næstved, 1906 exam. jur.; 1. Marts 1906-1. Sept. 1909 Fuldm. hos Sagf. Chr.Larsen, Næstved; 1910 hos Sagf. Borre, Nykøbing S., 1911-21 hos Sagf. Alfred Sørensen, Køge; 28. Sept. 1909 Sagfører, Næstved; 28. Febr. 1910 meddelt Flytning til Nykøbing Sjæll., 26. Nov. s. A. til Roskilde, 28. Apr. 1911 til Køge. Siden Apr. 1921 selvstændigt praktiserende i Køge.

Bogh, Andreas, f. 2. Nov. 1879 i Lillerød; S. af Lærer Mathias Hansen B. og Hustru Hanne Kristine Toft; g. 31. Okt. 1908 i Hobro m. Gerda Christensen, f. 17. Juli 1885 i Grønbæk; D. af Branddirektør, Kaptajn Jacob Morits C. og Hustru Signe Hansen. — 1898 Student fra Birkerød; 1904 cand. jur.; 2. Aug. 1904-1. Apr. 1906 Fuldm. hos Sagf. M. Teisen, Nørre Sundby, 8. Jan.-1. Sept. 1907 hos Sagf. J. Steenberg, Hobro, 1907-08 hos Sagf. H. J. Borre, Nykøbing Sjæll., 1908-17 atter hos Steenberg, og praktiserede i Kompagniskab med Steenberg til dennes Død 17. Febr. 1923, derefter alene; 23. Apr. 1909 Sagfører, Hobro; 21. Juni 1913 Overretssagfører; 16. Juli 1918-1. Juli 1939 off. og benef. Sager ved Retterne i Mariager Købstads og Gerlev-Onsild Herreders Jurisdiktioner; 1920 Anklager ved Underret. — 1933 Næstformd. i Best. for Banken for Hobro og Omegn. — Søn: Landsretssagfører Jacob Stellan Bogh, Beskikkelse 1940.

Boisen, Christian Frederik Adolph, f. 15. Febr. 1843 i Vesterborg, Lolland, død 5. Sept. 1911; S. af Sognepræst Lars Nanne-stad B. og Hustru Frederikke Biitzou, f. Ipsen; ugift. — 1862 Student, privat dimitt.; 1868 cand. jur.; 28. Jan. 1869-1. Dec. 1870 Fuldm. hos O.sagf. Peter Bruun, Maribo; 1. Dec. 1870-28. Febr. 1872 konst. Dommer i Fejø Birk; derefter til 31. Marts s. A. Fuldm. ved samme Birk; 15. Febr. 1873 Sagfører, Kbhvn. Benyttede ikke Beskikkelsen efter 1877, idet han allerede Aaret før Beskikkelsens Udfærdigelse var gaaet over til Handelsvirksomhed og snart efter blev Associé i Eksportfirmaet Poul Riitzou, af hvilket han 1898 blev Eneindehaver. — Medl. af Sø- og Handelsretten.

Boldsen, Frederik Christian, f. 22. Jan. 1877 i Oplev; S. af Gaardejer Frederik B. og Hustru Birgitte Marie Christensen; g. 1° 6. Marts 1902 m. Maren Rulffs, f. 10. Nov. 1875 i Randers, død 1932 (Ægteskabet opl.); D. af Skibsfører Jacob R. og Hustru Jensine Trampenberg; g. 2° 5. Apr. 1919  m. Marie Christence Jensen, f. 8. Nov. 1892 i Odder; D. af Hotelejer Carl Sigvart Janus J. og Hustru Christence Petrea Pedersen. — 1893 Forberedelseseksamen. I 2 Aar hos Sagf. Reinholdt Poulsen, Randers; 1897 exam. jur.; 1. Sept. 1898 Fuldm. hos Reinholdt Poulsen; 29. Jan. 1902 Sagfører, Randers; 24. Sept. 1919 meddelt Flytning til Kbhvn. Har ikke afbenyttet sin Beskikkelse siden 1913. — 1906-16 Medl. af Kontrolkomiteen for Jydsk Land-Hypotekforening; 1906-07 Formd. for Randers Ligningskommission. Har stiftet: i 1904 Landets første Udstykningsfbrening (for Randers Omegn) og herigennem og privat medvirket ved Oprettelsen af ca. 250 Husmandsbrug, i 1906 Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder, 1906-17 juridisk Direktør, i 1908 Danske Grundejeres Brandforsikring, for hvilken han er kontrollerende Direktør, i 1912 Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber, i 1920  Kbhvns. almindelige Boligselskab, for hvilket han er administrerende Direktør, i 1930 Frederiksberg Boligselskab, for hvis Best. han er Formd., i 1931 A/S Dominia, for hvilket han er Forretningsfører samt Medl. af Best., i 1937 A/S Dansk Financia, for hvilket han er administrerende Direktør. Var Forretningsfører under Opførelsen af Kvindernes Boligselskab 1918, af Danske Stats-embedsmænds Enkebolig 1928, af Sygeplejerskernes Hus 1930, af Typografernes Stiftelse 1930, af Keramikernes Stiftelse 1936 og af Kbhvns. almindelige Boligselskabs 23 Datterselskabers Ejendoms-komplekser. 1914-28 Medl. af Direktionen for Forsikringsselskabet Samvirke, af Brand-forsikringsudvalget af 1911, af Boligkommissionerne af 1916 og 1919, 1917-20 af Indenrigsministeriets Arbejdsudvalg for Boligsager. Tilforordnet af Indenrigsministeriet i Boligudvalget 1922 og i Byggekontrol-nævnet 1923. 1933 Medl. af Kredit- og Hypotekforeningskommissionen. 1918-36 Formd. f. Best. for A/S Dansk Pressefabrik. 1933 Stifter af og adm. Direktør for A/S Stabilia. 1937 Formd. for Byggesocietetet for Danmark. 1940 Medl. af Byggenævnet, af Styrelsen for internationale Bolig- og Byplansammenshitninger fra 1923 og 1929, fra 1929 Vicepræsident i den sammensluttede International Federation for Housing and Tovm Planning i Bruxelles. — Har udgivet: Haveboliger i Danmark, 1912; Nutidens og Fremtidens Husmandsbrug, 1916; Bidrag til Boligsagens Løsning i Danmark, 1917; Boligbogen, 1920; Studiebyens Huse, 1924; Kortfristede Laan i faste Ejendomme, 1926; Aabenhjertige Breve om Bygge- og Boligforhold, 1927; Aarbog for Bygge- og Boligvæsen, siden 1929; Værdifaste Kapitalanlæg, 1936; Rationelle Finan-cieringsformer vedrørende Boligbyggeri, 1938. Har desuden skrevet talrige Artikler i inden- og udenlandske Tidsskrifter og Blade samt holdt Foredrag om Boligforhold paa Kongresser i Berlin, Prag, Hamburg, Paris og Oslo i Aarene 1931-38. — Ejer af Gundsøgaard. — 1920 R. af Dbg.

Bonke, Niels Pedersen, f. 18. Dec. 1856 i Vistofte, død 30. Okt. 1926 i Grenaa; S. af Møller, senere Gæstgiver Hans Bass B. og Hustru Zidsel Marie Jensdatter Brahe; g. 18. Jan. 1884 m. Ane Cathrine Mariane Muller, f. 14. Dec. 1857 i Horsens, død 25. Febr. 1934 i Grenaa; D. af Købmand Frederik Christoffer M. og Hustru Agnete Kirstine Wissing. —- 1871 udgaaet af Realskolen i Grenaa. Indtil Febr. 1873 paa Kontoret hos Prokurator Nees, Grenaa, derefter i et Aar paa Amtstuen i Maribo; 1. Marts 1874-Sommeren 1876 paa By- og Herredskontoret i Grenaa; 1875 Forberedelseseksamen, Kbhvn.; 1880 exam. jur.; 14. Juli 1883 Sagfører, Grenaa; 28. Aug. 1903-1. Febr. 1912 off. og benef. Sager ved Grenaa Købstads, Nørre og en Del af Sønder Herreds Retter. — Faa Aar efter at have etableret sig i Grenaa, blev han Direktør i »Grenaa Bank« og, da denne gik ind i den 1895 oprettede »Grenaa Handels- og Landbrugs-bank«, Direktør for denne. En halv Snes Aar senere trak han sig ud af Sagførervirksomheden, som han overlod til Sagfører Fr. Viale, med hvem han siden 1896 havde været i Kompagni. — I et Par Perioder Med], af Grenaa Byraad. Fra 1919 til faa Maaneder før sin Død Borgmester i Grenaa. — 1922 R. af Dbg. — Søster gift m. Sagfører H. P. Basmussen West.

Bonnc, Visti Søndergaard, f. 23. Aug. 1853  paa Gammellund i Øster Assels Sogn, død 9. Apr. 1930 i Kbhvn.; S. af Proprietær, Kammerraad Jens Christian B. og Hustru Maren Sørensdatter; g. m. Anthonia Margrethe Sander, f. 25. Nov. 1851 i Kbhvn., død 27. Dec. 1915 i Kbhvn. — 1870 Forberedelseseksamen, Tisted. I 1 % Aar Kontorist paa By- og Herredskontoret i Nykøbing Jyll., i 1 % Aar paa Herredskontoret i Odder; 1874 exam. jur.; 16. Sept. s. A. Fuldm. hos Overretsprokurator Lehmann og Dagen efter tillige hos O.sagf. J. R. Lund, begge til 1. Okt. 1877, hvorefter han 27. s. M. fik Fuldmagt for O.sagf. With; 9. Okt. 1878 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død. -— Søn: Overretssagfører med deponeret Beskikkelse Axel Bonne.

Bonnesen, Niels Christian Julius, f. 1. Febr. 1837 i Fredericia, død 12. Marts 1915 i Fredericia; S. af Hattemager Mathias Nicolai B. og Hustru Karen Truelsen; g. 5. Jan. 1868 i Fredericia m. Maren Johanne Schultz, f. 22. Jan. 1836 i Fredericia, død 27. Aug. 1912 i Fredericia; D. af Smed Folmer S. og Hustru Maren Strungesen. — 1852 Forberedelseseksamen; 1. Aug. 1852-28. Jan. 1854 paa Herredskontoret i Fredericia; 1855 exam. jur.; 1. Nov. 1857-1. Febr. 1879 Fuldm. ved Elbo, Brusk og Holmans Herreder; derefter praktiserende Jurist i Fredericia. 14. Marts 1884 Sagfører, Fredericia; praktiserede der til sin Død. — Fra 1908 til sin Død Direktør for Fredericia Sparekasse.

Borberg, Lauritz, f. 25. Okt. 1837 i Ydby Sogn, død 25. Sept. 1909 i Kbhvn.; S. af Ejer af Dover Østergaard i Ydby Sogn Laurids Ploug B. og Hustru Maren Neergaard; g. 29. Aug. 1881 paa Frederiksberg m. Agnes Sophie Oroth Wedege, f. 14. Jan. 1854  i Kbhvn., død 7. Okt. 1932 i Kbhvn.; D. af Oberst Sophus Julius W. og Hustru Sophie Dorothea Oroth. — 1857 Student fra Aalborg; 1863 cand. jur.; Febr.-Okt. s. A. gennemgaaet Reserveofficersskolen; deltog i Felttoget 1864 som Løjtnant, saaredes haardt under Stormen paa Dybbøl og faldt i tysk Fangenskab; 6. Marts 1866-Febr. 1869 Fuldm. ved Kær Herred; 5. Febr. 1869 Fuldm. hos Prokurator A. Bentzen, Aalborg; 14. Maj 1872 Sagfører, Aalborg. — 1885 Dommer og Skriver i Læsø Birk; 1893 Byfoged og Borgmester i Varde; 1899 Herredsfoged og Skriver i Nørhald, Støvring og Galten Herreder; 1907 Afsked. — 1898 R. af Dbg. — Søn: Direktør for Sygekassevæsenet Laurits Ploug Borberg, Overretssagfører med deponeret Beskikkelse. Hustrus Søstre g. m. Sagfører Hans Jørgen Borre og Overretssagfører Henry Richard Jacoby.

Borch, Jens Sophus, f. 4. Nov. 1871 i Kolding, død 27. Nov. 1937 paa Middelfart Sindssygehospital; S. af Købmand Erhard Andreas B. og Hustru Frederikke Lund; g. 16. Nov. 1899 m. Henriette Frederikke Vibe Knudsen, f. 28. Sept. 1872; D. af Oberstløjtnant i den norske Hær K. — 1889 Student fra Kolding; 1897 cand. jur.; 21. Dec. s. A.-22. Dec. 1900 Fuldm. hos O.sagf. Børge Jacobsen, Kbhvn.; 31. Dec. 1900 Overretssagfører; 30. Maj 1902 Beskikkelsen deponeret, da han i nær Fremtid agter at tage Borgerskab som Handlende. I en Aar-række Købmand i Kolding; opholdt sig fra 1910 i længere Tid i Stockholm. — Søster g. m. Overretssagfører Frantz Emil Pio.

Borch-Jacobsen, Carl Vilhelm (1916 Navneforandr.), f. 27. Juni 1874 i Skive, død 8. Maj 1930 i Skive; S. af Overretssagfører Enevold Borch J. og Hustru Christiane Elisabeth Dige; g. 3. Aug. 1910 i Havs-kirchen, Elsass, m. Juliette Mathilde Augusta Bertha Frantz, f. 6. Sept. 1890 i Havskir-chen; D. af Fabrikant Charles F. og Hustru Charlotte Jaquillard. — 1893 Student fra Randers; 1899 cand. jur.; Fuldm. hos Faderen til Foraaret 1900; 21. Apr. 1900-6. Maj 1903 Byfogedfuldm. i Vejle; Foraaret 1903-Foraaret 1904 Fuldm. hos Sagf. A. Jacobsen, Bjerre; derefter atter hos Faderen; 28-Sept. 1904 Sagfører, Skive; praktiserede der til sin Død; 29. Apr. 1909 Overretssagfører; 26. Okt. 1929 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 77 Skive Købstad m. v. — 1920-27 Medl. af Kresbest. for 8. Sagfører-kres, 1923-27 Næstformd.; 1907-17 Næst-formd. for Voldgiftsmændene til Afgørelse af Tvistigheder vedrørende Husdyrsager; 1913-14 Formd. for Lignrngskornmi^sionen.

Borchersen, Jørgen, f. 24. Maj 1856 i Vesterskov, Idestrup Sogn, død 26. Aug. 1919 paa Silkeborg Bad; S. af Skræddermester i Nykøbing F. Anders B. og Hustru Dorthea Jørgensen; g. 15. Aug. 1884 i Kbhvn. m. Leonore Lisette Morell, f. 6. Apr. 1862 i Kbhvn., død 27. Sept. 1933 i Kbhvn.; D. af Slsræddermester Christian M. og Hustru Sophie Vilhelmine Lund. — Sept. 1870-Sept. 1873 Kontorist ved Lolland-Falsters Stiftamt; medio Sept. 1873-Udgangen af Juli 1875 Kontorist paa Herredskontoret i Kellerup; 1877 exam. jur.; 20. Apr. s. A.-6. Nov. 1878 Fuldm. hos O.sagf. Høegh-Guldberg, Aarhus; derefter Fuldm. ved Frijsenborg-Favrskov Birk; 17. Juni 1881 Sagfører; Beskikkelsen deponeret, saalænge han forbliver i førnævnte Stilling; 12. Sept. 1883 Beskikkelsen udleveret; Bopæl i Hammel; praktiserede der til 1917; off. og benef. Sager ved Retterne i Frijsenborg-Favrskov Birks Jurisdiktion; fritaget herfor 19. Maj 1917. — 1883-1917 Godsforvalter og Skovkasserer ved Grevskabet Frijsenborg; 1908 til sin Død administrerende Direktør for Hammel Bank; fra 1914 Formand for Værgeraadet; fra 1913 Medl. af Sogne-raadet; fra 1914 Medl. af Best. f. Aarhus-Hammel Jærnbane.

Borde, Jørgen Absalon (1912 Navneforandr.), f. 30. Okt. 1885 i Svedala, Sverige; S. af Mejeriejer Hans Christian Jørgensen og Hustru Anna Maria Persson. — 1901 Forberedelseseksamen, Sorø; Bankassistent; 1910 dansk Indfødsret; 1912 exam. jur.; Aug. 1912 Fuldm. hos O.sagf. Thorsten Larsen; 19. Juni 1916 Sagfører, Frederiksberg; 23. Nov. 1920 Beskikkelsen deponeret; 2. Jan. 1925 atter udleveret; 19. Apr. 1926 atter deponeret; lever i Kbhvn.

Borges, Axel Albrecht, f. 24. Juli 1866 i Sorø; S. af Amtsfuldmægtig, exam. jur. Jens Hansen B. og Hustru Laura Christine Stylsvig; g. 27. Apr. 1897 i Kbhvn. m. Agnes Bentzen, f. 16. Febr. 1871 i Kbhvn.; D. af Kontorchef Niels Carl Chr. B. og Hustru Kathinka Eberth. — 1883 4. Kl. Hovedeksamen, Sorø; 1. Aug. s. A.-15. Apr. 1888 Kontorist paa Sorø Amts Kontor; Apr. 1888 til Aug. 1889 aftjent Værnepligt ved Forplejningskorpset; 1891 exam. jur.; 5. Aug. 1901-6. Juni 1904 Fuldm. hos Sagf. Sørensen, Skælskør; 7. Nov. 1904-22. Febr. 1905 hos Sagf. Johs. Hansen, Skælskør; 30. Apr. 1895 Godsforvalter paa Borreby; 3. Marts 1905 Sagfører, Vester Flakkebjærg Herreds Jurisdiktion; 5. Jan. 1920 Beskikkelsen deponeret.

Borgstrøm, Lorents Christian Valdemar, f. 1. Febr. 1852 i Sønderborg; S. af Kontrolør Lauritz B. og Hustru Anna Dorothea Hjembeck. — 1866-72 Kontorist paa By- og Herredskontoret i Køge; 1873 exam. jur.; 1. Maj 1875-31. Okt. 1877 Fuldm. ved Bregentved-Gisselfelds Birk; 1. Nov. 1877 ved Tyrsting og Vrads Herreder; 15. Aug. 1885 Sagfører, Fakse; nævnes i Statskalenderen for 1886, men er udeladt Aaret efter. Senere Skæbne kendes ikke.

Borre, Hans Jørgen (1890 Navneforandring), f. 19. Okt. 1862 paa »Sæbyholm«, Halsted Sogn; S. af Indsidder Niels Borre Hansen og Hustru Ane Kirstine Rasmussen; g. 6. Aug. 1891 paa Frederiksberg m. Ingeborg Wedege, f. 2. Dec. 1858 i Altona; D. af Oberst Sophus Julius W. og Hustru Anna Emma Ditlevine Stensier. — 1878 Forberedelseseksamen, Nakskov; 1. Aug. s. A.-1. Aug. 1882 Kontorist paa By- og Herredskontoret i Nakskov; 1884 exam. jur.; 19. Marts s. A.-31. Okt. 1889 2. Fuldm. paa By- og Herredskontoret i Nakskov; 11. Febr. 1891 Sagfører, Nykøbing Sjæll.; praktiserede der fra 15. s. M., til han i 1935 deponerede Beskikkelsen; 6. Sept. 1909-15. Aug. 1910 off. og benef. Sager ved Retterne i Nykøbing Købstads og Dragsholm Birks Jurisdiktioner. — Bestyrer af »Den sjællandske Bondestands Sparekasse«s Kontor i Nykøbing. — Hustrus Søstre gift m. Overretssagfører Henry Richard Jacoby og Overretssagfører Lauritz Borberg.

Boye, Christian, f. 8. Juli 1888 i Aarhus; S. af Vinhandler Christian Christensen B. og Hustru Ane Marie Nielsen; g. 4. Nov. 1917 i Aabyhøj m. Emilie Heilmann, f. 10. Maj 1882 i Nøddebo; D. af kgl. Skovrider, Jagtjunker Oswald Henrik Frederik H. og Hustru Helene Elisabeth Johanne Faber. — 1906 Student fra Aarhus; 1915 cand. jur.; 8. Maj s. A.-30. Juli 1915 Fuldm. hos O.sagf. Kier og Stampe, Aarhus; 1. Nov. 1915-1. Marts 1918 Fuldm. ved Antvorskov Birk; 1. Marts 1918-1. Okt. 1919 Fuldm. hos Sagf. H. C. Langkjær, Sorø; 27. Juli 1918 Sagfører, Sorø; 1. Okt. 1919-1. Apr. 1935 Dornmerfuldrn. i Slagelse; Beskikkelsen deponeret; 23. Marts 1933 Landsretssagfører; 12. Apr. 1935 Beskikkelsen udleveret; praktiseret i Slagelse siden; 1935 Auktionsleder for Retskres Nr. 15. — 1931 Godsforvalter ved Godserne Gyldenholm og Charlotten-dal med Valdemarskilde; Medl. af Slagelse Byraad; Medl. af Repræsentantskabet for A/S Banken for Slagelse og Omegn.

Boye, Georg Christian, f. 23. Maj 1870 i Aarhus, død 21. Sept. 1906 i Kolding; S. af Grosserer Frederik Vilhelm Qeorg Joachim Adolf B. og Hustru Laura Marie Elisabeth Nellemann; g. 20. Okt. 1900 paa Hjortshøj-lund i Randers Amt m. Edel Margrethe Secher, f. 13. Febr. 1871 paa Edelslund; D. af Ejer af Hjortshøjlund, Amtsraadsmedlem Johannes Peter Folsach S. og Hustru Johanne Dorthea Blichfeldt. — 1889 Student fra Aarhus; 1896 eand. jur.; 2. Aug. 1897-23. Maj 1904 Fuldm. ved Kolding Herred; 14. Juli 1904 Sagfører, Kolding; praktiserede der til sin Død. — 1891-92 Senior i Studenterforeningen; Medl. af Best. for Museet paa Koldinghus. — Hustrus Broder: Overretssagfører Valdemar Secher.

Boyer, Anders, f. 22. Marts 1862 i Skinnerup, død 9. Apr. 1928 paa Kokkedal; S. af Sognefoged, Gaardejer Anders Christian B. og Hustru Ane Andersen; g. 23. Jan. 1891 i Skanderborg m. Anna Marie Bruun, f.  26. Juli 1867 i Kollerup; D. af Tømmerhandler Julius Martinus B. og Hustru Christiane Overby. — 1879 Forberedelseseksamen, Tisted; Kontorist paa By- og Herredskontoret i Tisted; 1884 exam. jur.; 12. Aug.-26. Sept. s. A. Fuldm. hos Sagf. Petersen, Ebeltoft, 28. Okt. 1884-31. Deo. 1888 hos Sagf. E. Falbe Hansen, Holstebro, med Undtagelse af Tiden 1. Nov. 1885-1. Febr. 1887, da han aftjente Værnepligten; Sparekassedirektør i Horsens; 17. Jan. 1889 Sagfører, Horsens; praktiserede der til sin Død, fra 1911 i Kompagni med Sagf. I. Carlsen. — Medl. af Overskatteraadet for Skanderborg Amtsraadskres. — 1913 Ju-stitsraad. — Købte 1923 Herregaarden Kokkedal i Vendsyssel.

Boyhus, Frederik Mikkelsen. (9131 Navneforandr.), f. 21. Apr. 1864 i Holstebro, død 24. Okt. 1926 i Holstebro; S. af Murer Niels Mikkelsen Boyhuus og Hustru Maren Madsen Møller; g. m. Anna Emilie Jensen, f. 15. Nov. 1869 i Nykøbing M., død 15. Jan. 1916 i Holstebro; D. af Bager Jens Christian J. og Hustru Johanne Laugesen. — 1. Jan. 1879-1. Aug. 1883 hos Prokurator Brask, Holstebro; 1885 exam. jur.; fra 20. Febr. 1886 Fuldm. hos Sagf. Gamborg, Nykøbing M.; 30. Aug. 1889 Sagfører, Holstebro; praktiserede der til sin Død.

Bramson, William Carl, f. 23. Marts 1880 i Kbhvn.; S. af Grosserer Mentheim Levin B. og Hustru Hanne Heyman; ugift. — 1897 Student fra Metropolitanskolen; 1907 cand. jur.; 13. Maj 1908 Fuldm. hos O.sagf. G. Hartvig; 25. Aug. 1919 Overretssagfører; 18. Sept. 1920 Beskikkelsen deponeret.

Brandt, Edvard Beinholdt, f. 12. Jan. 1830 i Kbhvn., død 17. Apr. 1902 i Kbhvn.; S. af Købmand B. og Hustru Hansine Borg; g.   2° 26. Juni 1870 m. Marie Frederikke Rieper, f. 25. Marts 1847 i Vestenskov Sogn, død 1. Maj 1927 i Kbhvn.; D. af Proprietær Carl Wilhelm R. og Hustru Maren Christine Hildebrandt. — Marts 1846-Nov. 1847 paa et Godskontor ved Slagelse; 1848 Forberedelseseksamen; 1849 exam. jur.; indtil 1881 Ejer af en Landejendom i Sydsverige; 4. Sept. 1885 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Brandt, Frederik Ferdinand, f. 5. Marts 1837 paa Hvedholm, død 21. Aug. 1900 i Middelfart; S. af Godsforvalter Ulrik Frederik B. og Hustru Sophie Jensine Sandberg; g. 8. Okt. 1874 i Middelfart m. Sophie Frederikke Cathrine Vilhelmine Ghristiani, f. 19. Apr. 1848 i Kbhvn., død 12. Febr. 1892 i Middelfart; D. af Oberst Frederik Christian G. og Hustru Sophie Høhling. — 1856 Forberedelseseksamen; Kontorist, dels hos Faderen, dels hos Godsforvalter War-berg og endelig, til Foraaret 1861, paa Byfogedkontoret i Middelfart; 1862 exam. jur.; (2. Kar.). Derefter til Efteraaret 1867 ansat hos Prokurator E. G. Cloos, Odense; 1866 exam. jur. (1. Kar.). Fra Sommeren 1867 Fuldm. hos Prokurator H. J. Møller, Middelfart; 10. Apr. 1877 Sagfører, Middelfart; praktiserede der til sin Død. — 1884-93 By-raadsmedlem.

Brandt, Jacob, f. 14. Marts 1875 paa Marienlund, Stenmagle Sogn, død 20. Okt. 1932; S. af Proprietær, senere Møller af Dahls Mølle Jens Fangel B. og Hustru Valborg Christence Hansen; g. 16. Maj 1903 i Aarhus m. Betty Sejersen, f. 16. Dec. 1882 i Aarhus; D. af Købmand, Konsul John Peter S. og Hustru Emilia Kuliberg. -— 1891 Forberedelseseksamen, Svendborg; 1891-94 paa Sunds-Gudme Herreders Kontor; 1897 exam. jur.; Apr. s. A.-8. Apr. 1899 Fuldm. hos O.sagf. J. Jacobsen, Svendborg, fra 25. Okt. 1899 hos Sagf. Henrik Jensen, Hellerup; 7. Jan. 1902 Sagfører. Aarhus; 22. Okt. 1909-8. Maj 1919 off. og benef. Sager ved Aarhus Købstads, Hasle m. fl. Herreders samt Ning Herreds Retter; 27. Nov. 1919 meddelt Flytning til Kbhvn. — 1908-09 Medl. af Sagførerraadet for 4. Kres; 1910-19 Medl. af Den danske Sagfører-forenings Hovedbestyrelse; 1908 Medl. af Best. for Aarhus Sagførerforening, 1909-10 Formd. — 1919 Direktør for Københavns private Laanebank; 1925 Bestyrer af Den danske Landmandsbanks Amagertorv Afdeling; 1907-10 Næstformd. for Aarhus Ligningskommission; 1913-19 Formd. for Aarhus Skatteraad; Medl. af Best. for A/S De forenede Conservesfabrikker. — 1920 R. af Dbg. Brane, Niels (1927 Navneforandr.), f. 16. Okt. 1866 i Kbhvn.; S. af Overretsprokurator Peter Anton Petersen og Hustru Louise Dorothea Julie Klein; g. 11. Okt. 1889 i Kbhvn. m. Anna Wilhelmine Frederikke Sommer, f. 11. Jan. 1865 i Kbhvn.; D. af Grosserer Laurits Carl Amundin S. og Hustru Caroline Amalie Meyer. — 1884 Student fra Haderslev Læreres Skole; 1891 cand. jur.; 29. Okt. 1891-31. Okt. 1892 hos O.sagf. Fr. Phister, Kbhvn., fra 5. Sept. 1892 hos Faderen; 13. Dec. 1894 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiseret i Kbhvn. siden. — Broder: Overretssagfører Anton Petersen. — Søstre gift m. Overretssagfører Christian Hjelm Herforth og Sagfører Carl Bernhard Ferdinand Herforth.

Branner, Carl Frederik Benjamin, f. 18. Nov. 1838 i Nakskov, død 24. Maj 1921 i Kbhvn.; S. af Sognepræst Qeorg Christian Mechlenburg B. og Hustru Mariane Petrine Feilberg; g. 6. Maj 1882 i Kbhvn. m. Anna Elisabeth Smith, f. 24. Jan. 1862 i Svendborg, død 19. Apr. 1919; D. af Sognepræst Troels Frederik Plum S. og Hustru Francisca Elisabeth Koch. — Elev paa Herlufsholm til 20. Juli 1852; 1859 Student fra Sorø; 1868 cand. jur.; s. A. Volontør, 1869 Assistent i Finansministeriet; 1872 Redaktør af »Slagelse-Posten«, 1881-90 Ejer af Bladet; 15. Juni 1880-9. Febr. 1884 Fuldm. hos Sagf. F. C. Balle, Slagelse; 17. Marts 1884 Sagfører, Slagelse; praktiserede der til 1892; 9. Marts 1888 Overretssagfører; 1892-95 Redaktør af »Nordjylland«, senere tillige af »Skive Avis«; 22. Dec. 1894 meddelt Flytning fra Aalborg; 1897 Protokolfører iKøbenhavns Kriminal- og Politiret; 20. Apr. s. A. Beskikkelsen deponeret; 1901 tillige Klasselot-terikollektør; 1907 Afsked fra Protokolfører-embedet paa Gr. af Svagelighed i Naade og med Pension; 13. Febr. s. A. Beskikkelsen atter udleveret.

Brasch, Christian Henrik, f. 25. Dec. 1860 i Aarhus, død 30. Juni 1914 i Esbjerg; S. af Godsforvalter, Direktør for Brandforsikringen »Jylland«, exam. jur. Hans Jørgen Høegh B. og Hustru Anna Ostenfeld; g. 11. Juli 1902 m. Anna Eleonora Lauritzen, f. 1. Aug. 1864 i Ribe; D. af Murermester og Tømmerhandler Jørgen L. og Hustru Frederikke Sophie Pontoppidan. — 1877 Forberedelseseksamen, Aarhus; indtil Sommeren 1882  dels paa Prokurator Winges Kontor i Aarhus, dels paa Nørhald Herreds Kontor; 1883  exam. jur.; 1884 Fuldm. paa Hørby -gaards og Hagestedgaards Godskontor; Fuldmægtig hos Sagf. A. Harck, Varde; 31. Jan. 1891 Sagfører, Esbjerg; praktiserede der til sin Død; — Overligningskommissær.

Bredmose, Hans, f. 28. Marts 1888 i Kbhvn.; S. af Kommunelærer Jens Enevoldsen B. og Hustru Sophie Hansen; g. 25. Okt. 1914 m. Aase Ingrid Willestofte, f. 9. Aug. 1889 i Kbhvn.; D. af Fabrikbestyrer Hans Hansen W. og Hustru Augusta Henriette Beitmeier. — 1906 Student fra Lyceum; 1913 cand. jur.; 20. Jan.-4. Juni 1913 Fuldm. hos O.sagf. Viggo Loft; 1. Aug. s. A.-l. Marts 1923 Assistent (Sekretær) under Kbhvns. Magistrat; 1. Maj 1914-1. Maj 1917 Fuldm. hos O.sagf. Henry Hartmann; 11. Maj 1917 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden. — Broder: Landsretssagfører Enevold Jensen Bredmose, Beskikkelse 1924.

Bretjendahl, Albert Lauritz Undall, f. 11. Sept. 1855 i Kbhvn., død i Juli 1936 i Syd Amerika; S. af Overretsassessor Lauritz Nørgaard B. og Hustru Louise Christiane Undall; g. 28. Apr. 1887 i Kbhvn. m. Marie Nicoline Brandt. — 1875 Student, privat dimitt.; Juni 1882 cand. jur.; 12. Juli s. A.-2. Nov. 1883 Fuldm. hos O.sagf. J. T. Henriksen, Kbhvn., 15. Jan. 1884 hos O.sagf. P. Larsen, Kbhvn.; 24. Okt. 1885 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn.; 25. Jan. 1890 Beskikkelsen deponeret. Udvandrede s. A. til Syd Amerika.

Bremmer, Gorm Deeem (1916 Navne-forandr.), f. 2. Jan. 1886 i Faaborg; S. af Vinhandler, Hotelejer Odin Frederik Theodor Jensen og Hustru Cecilie Bendtzen; g. 12. Maj 1914 i Aalborg m. Edith Inger Lilli Langer, f. 29. Aug. 1890 i Aalborg; D. af Fabrikant, Etatsraad Carl L. og Hustru Augusta Bode. — 1906 Student fra Aalborg; 1912  cand. jur.; 1. Marts s. A.-l. Maj 1913 Fuldm. hos Sagf. Aage Sebbelow, Aarhus, 1. Maj 1913-30. Marts 1914 hos O.sagf. Bohn Christiansen, Randers, 1. Apr. 1914 hos Sagf. Wald. Bierberg, Aalborg; 11. Marts 1915 Sagfører, Aalborg; 6. Apr. 1918 Overretssagfører; 1919 ophørt at praktisere; 19. Juni 1935 Beskikkelserne deponerede. — 1913  Formd. for Best. for A/S De forenede Textilfabrikker, Aalborg; 1919 admin. Direktør for samme; 1918-19 Formd. for Vær-geraadet for Aalborg Købstads vestre Værge-raadskres; 1922 Formd. for Best. for Aalborg Gymnastikforening; 1927 Medl. af Best. for Dansk Textil-Fabrikantforening; Formd. for Best. for A/S H. Klingenberg, Aalborg; 1920 Formd. for Delegationen i Landmandsbankens Afdeling i Aalborg; Formd. for Aalborg Golf Club og for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Aalborg; Medl. af Best. for Klostermarksskolen i Aalborg; Medl. af Bestyrelsesraadet for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark; Næst-formd. i Aalborg Handelsstandsforening; Medl. af Repræsentantskabet for Dansk Pensionsforsikrings-Anstalt og i Bestyrelsen for Juridisk Forening for Nordjylland. — 1922-38 østrigsk Konsul for Jylland. — 1934 R. af Dbg. — Udenl. Dek.: 0. F. Æ. T. 6, 0. r. K. 2.

Breum, Jens Christian Juulsgaard, f. 29. Dec. 1890 i Skive; S. af Købmand Jacob Nielsen B. og Hustru Ulrilcka Antoinette Juulsgaard; g. 1° 16. Marts 1918 i Hobro m. Anna Jørgensen, f. 2. Apr. 1892; D. af Fabrikant Harald J. og Hustru Anna Cathrine Hestbech; g. 2° 1941 m. Poula E. Nerup. — 1908 Forberedelseseksamen, Odense; Sagførerkontorist; 1913 exam. jur.; 1. Juli 1913-1. Juli 1914 Fuldm. hos Sagf. C. Juulsgaard, Køge, 1. Juli 1914-1. Jan. 1915 hos O.sagf. L. Hansen, Silkeborg, 1. Jan.- 1. Okt. 1915 hos Sagf. R. Buemann, Hobro; 1. Okt. 1915-1. Okt. 1917 aftjent Værnepligt ved 3. Feltartilleriregiment; Jan. 1917 Sekondløjtnant; 29. Maj-7. Aug. 1917 Fuldm. hos Sagf. Einar Jørgensen, Randers, 15. Okt. 1917-20. Febr. 1918 hos Sagf. R. Buemann, Hobro, 22. Febr.-30. Marts 1918 hos Sagf. J. Steenberg, Hobro. 2. Maj 1918 Sagfører, Hobro; og overtog s. D. Buemanns Forretning; 4. Dec. 1930 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 63, Hobro Købstad m. v.; 1. Nov. 1934 Landsretssagfører; 1940 flyttet til Otterup, 1941 til Køge.

Breum, Jens Jensen, f. 8. Marts 1889 i Kisum, Aasted Sogn; S. af Lærer Peder Knudsen Jensen B. og Hustru Birthine Kirstine Buch; g. 1. Nov. 1921 i Ringkøbing m. Dagmar Josephine Jensen, f. 21. Sept. 1897; D. af Skibsfører Jens Konge J. — 1909 Student; privat dimitt.; 1915 cand. jur.; 25. Sept. 1915-1. Jan. 1916 By- og Herreds-fuldm. i Skive; 1. Jan.-31. Okt. 1916 Fuldm. ved Gørding og Malt Herreder, fra 6. Nov. 1916 hos O.sagf. H. A. Dal, Aarhus. 30. Dec. 1918 Sagfører, Aarhus; 30. Aug. 1919 meddelt Flytning til Ringkøbing, Fuldm. hos O.sagf. P. B. Grove ssts.; 25. Juni 1920 til Sønderborg, 1921 til Hjøring; 4. Nov. s. A. off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 72 Hjøring Købstad m. v.; 3. Maj 1935 Landsretssagfører. — 1920-21 Medl. af Kres-best. for 11. Sagførerkres; — Medl. af Best. for A/S Otto Heerfordt og A/S De forenede Teglværker, Hjøring.

Briksø, Jens Peter Christian Sejer (1903 Navneforandr.), f. 19. Marts 1877 i Rudme, Herringe Sogn, død 8. Nov. 1939 i Kbhvn.; S. af Stationsforvalter Jens Sørensen og Hustru Anna Sophie Magdalene Elisabeth Sejersen; g. 1903 m. Ellen Bogø Petersen (Ægteskabet opl.). — 1892 Forberedelseseksamen, Svendborg. I ca. % Aar Jernbaneelev i Svendborg; Apr. 1893-Maj 1895 Kontorist hos Sagf. J. C. Nielsen, Svendborg; Maj 1895-31. Dec. 1896 paa By- og Herredsfogedkontoret i Svendborg; Febr. 1897-Sept. 1898 hos O.sagf. V. M. Amdrup, Kbhvn.; 1899 exam. jur.; 20. Sept. s. A. By- og Birkefuldmægtig i Svendborg; 18. Sept. 1905 Sagfører, Svendborg; praktiserede der, til han 1923 maatte opgive Forretningen p. Gr. af Sygdom; levede derefter i Kbhvn.

Brinck-Seidelin, Johan Ernst Emil, f. 8. Maj 1869 paa Sindshvile ved Kvistgaard; S. af Proprietær Ludvig Wilhelm B.-S. og Hustru Emma Charlotte Louise Hansen; g. 1° 28. Maj 1897 m. Ida Johanne Cathrine Rasmussen, f. 23. Juni 1869 i Kbhvn., død 26. Febr. 1918 i Odense; D. af Kornhandler Niels Ferdinand Rasmussen og Hustru Nanna Becher; g. 2° 2. Juni 1922 i Odense m. Carla Basmine Hjorsen, f. 2. Febr. 1882 i Odense; D. af Købmand Søren Sørensen H. og Hustru Jensine Johanne Jensen. — 1887 Student fra Metropolitanskolen; 1896 cand. jur.; 1. Sept. 1896-21. Juni 1898 Fuldm. hos Sagf. S. T. Schultz, Odense, fra 21. Juni 1899 hos dennes Efterfølger, Sagf. C. L. H. Jensen, ssts.; 19. Okt. 1899 Sagfører, Odense; praktiseret der siden; 25. Okt. 1902 Overretssagfører.

Brink, Ole Kristian Kristensen, f. 7. Maj 1857 i Højene, St. Olai Sogn, Venne-bjærg Herred, død 12. Nov. 1923 i Frederikshavn; S. af Gaardejer Christen Christian Christensen B. og Hustru Else Marie Jensen; g. m. Thekla Elisabeth Thomsen, f. 6. Febr. 1878 i Frederikshavn; D. af Slagter Niels T. og Hustru Emilie Christine Margrethe Petersen. — Kom 14 Aar gammel paa Kontoret hos Sagf. Henrik Schmidt, Hjøring, og forblev der, til han 1. Maj 1872 kom paa Smidstrup Højskole. Tiden fra 1. Juni 1873 tilbragte han i Hjemmet, indtil han 1. Jan. 1874 tog til Kbhvn., hvor han underkastede sig Forberedelseseksamen. Derefter til 1. Juni s. A. atter hos Schmidt og blev da ansat paa By- og Herredskontoret i Varde, hvorfra han 15. Maj 1877 rejste til Kbhvn. for at læso. 1878 exam. jur.; 30. Sept. 1878-7. Dee. 1881 Fuldm. hos Prokurator C. Willadsen, Hjøring, 8. Dec. 1881 hos Prokurator Løgstrup, Frederikshavn; 7. Juni 1882 Sagfører, Frederikshavn; praktiserede der til i 1886.

Brochmann, Carl, f. 16. Juni 1861 i Ebeltoft, død 14. Juli 1927 i Kbhvn.; S. af Rebslagermester Hans Christian B. og Hustru Ester Cathrine Zamotovsky; g. 1. Maj 1891 i Kbhvn. m. Emma Kathrine Knie, f. 24. Marts 1861 i Torup, Tved Sogn, Mols, død 31. Aug. 1919 i Kbhvn.; D. af Købmand Simon Sørensen K. og Hustru Ingeborg Westergaard. — Dec. 1875-Efteraaret 1881 paa By- og Herredskontoret i Ebeltoft; Sommeren 1880 Forberedelseseksamen; Efteraaret 1881-Aug. 1886 hos Sagf. P. C. Petersen, Ebeltoft, dog med Undtagelse af Tiden 1. Apr.-l. Juli 1884, da han aftjente Værnepligten. I Aug. 1886 rejste han til Kbhvn. for at læse og havde under Forberedelsen Plads paa et Sagførerkontor; 1888 exam. jur.; 14. Juli s. A. Fuldm. hos O.sagf. V. Friis; 8. Okt. 1891 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død. — 1925-27 Medl. af Best. for Underretssagførernes Understøttelsesfond.

Broe, Frederik Axel, f. 28. Sept. 1852 paa Islegaard, Rødovre Sogn, død 17. Okt. 1918 i Nibe; S. af Proprietær Carl Christian B. og Hustru Anne Marie Nicoline Holbech; g. 1° 14. Maj 1880 i Sæby m. Agnes Petersen, f. 5. Nov. 1855 i Sæby, død 1. Dec. 1892 i Nibe; D. af Lærer, Organist og Kordegn Hans Peter P. og Hustru Kirstine Hulbæk Hjort; g. 2° 13. Juli 1894 i Sønderholm m. Petra Margrethe Kaastrup, f. 25. Aug. 1865 i Nykøbing Jyll; D. af Isenkræmmer Julius K. og Hustru Anne Margrethe von Frisch. — Vinteren 1869-70 Forberedelseseksamen; Juni 1870-Maj 1871 Kontorist ved Børglum Herred; derefter paa By- og Herredskontoret i Hjøring til 1. Aug. 1873; 1875 exam. jur.; 8. Febr. s. A.-29. Apr. 1876 Fuldm. hos Sagf. Julius Mørck, Sæby, 20. Maj 1876- 9. Okt. 1878 hos Sagf. Jac. Schibbye, Hobro; 21. Okt. 1878 Sagfører, Nibe; praktiserede der til sin Død; 14. Nov. 1884 off. og benef. Sager ved Retterne i Nibe Købstads Jurisdiktion. Hustrus Broder: Sagfører Boie Christian Petersen — Hustrus Søster g. m. Sagfører Julius Vilhelm Dankvart Mørck.

Brokmann, Johan Frederik, f. 12. Febr. 1846 i Grenaa, død 10. Juli 1903 i Grenaa; S. af Købmand Johan Henrik B. og Hustru Jacobine Brokmann Thorsen; g. 24. Apr. 1878 i Grenaa m. Anna Zacho, f. 1. Apr. 1854 i Laurbjerg, død 31. Maj 1928 i Grenaa; D. af Kroejer Anders Z. og Hustru Ane Kirstine Iisgaard. — 1865 Student fra Aarhus; 1871 cand. jur.; 1. Jan. 1873-31. Okt. 1875 By-og Herredsfuldm. i Grenaa; 27. Nov. 1875 Fuldm. hos Prokurator Lunøe, ssts.; 16. Juni 1876 Sagfører, Grenaa; praktiserede der til sin Død; 28. Juni 1879 Overretssagfører. — 1883 Bogholder og Kasserer i Grenaa Diskontobank; 1899 Direktør for denne til sin Død.

Bronée, Frederik Ferdinand, f. 26. Dec. 1852 i Svendborg, død 8. Aug. 1928 i Sorø; S. af Snedkermester Georg B. og Hustru Ulrikke Kirstine Carstensen; g. m. Anna Elise Christensen, f. 3. Nov. 1852 i Førslev, Sorø Amt, død 13. Maj 1913 i Sorø; D. af Arvefæster, Gaardmand Hans C. og Hustru Karen Sophie Larsen. — Var først Kontorist paa et Sagførerkontor i Svendborg, derefter i to Aar paa By- og Birkekontoret i Sorø. 1873 exam. jur.; 10. Juli s. A. By- og Birke-fuldm. i Sorø; 18. Nov. 1882 Sagfører, Sorø; 3. Aug. 1891 meddelt Flytning til Tybjærg Herreds Jurisdiktion, 16. Nov. 1895 til Sorø; praktiserede der til sin Død; 6. Sept. 1909 off. og benef. Sager ved Sorø Købstads og Birks samt Baroniet Holberg Birks Retter. — 1888-99 Medl. af Sagførerraadet for 2. Sagførerkres. — Søn: Overretssagfører Johannes Bronée.

Bronée, Johannes, f. 24 Juni 1879 i Sorø; S. af Sagfører Frederik Ferdinand B. og Hustru Anna Elise Christensen; g. 1° 11. Sept. 1908 i Kbhvn. m. Ida Margrethe Johanne Jensen, f. 23. Febr. 1884 i Kbhvn., (Ægteskabet opl.); D. af Maler Hans Peter J. og Hustru Laura Hermine Beck; g. 2° 5. Dec. 1936 m. Karen Møller Bjerre, f. 22. Okt. 1899. — 1897 Student fra Sorø; 1904 cand. jur.; 24. Juni 1904-1. Apr. 1905 Fuldm. bos O-sagf. M. Thorsen, 21. Maj 1906-9. Marts 1908 hos O.sagf. M. A. Meyer, 19. Marts 1908-26. Aug. s. A. hos O.sagf. K. Grimer; 2. Sept. 1908 Overretssagfører; praktiserede i Sorø fra 18. s. M.; 26. Juni 1930 Beskikkelsen deponeret; 22. Juni 1936 Beskikkelsen atter udleveret; derefter praktiserende i Kbhvn. — 1906 Medl. af Best. for »Akademisk Boldklub«.

Brorson, Christian Frederik, f. 2. Juni 1872 i Kbhvn.; S. af Branddirektør, cand. jur. Alfred Lund B. og Hustru Antoinette Thomassine Caroline Liebenberg; g. 14 Okt. 1898   i Kbhvn. m. Ottilia Suenson, f. 10. Sept. 1873 i Kbhvn.; D. af Kammerherre, Kommandør, Formd. for Det store nordiske Telegrafselskab Edouard S. og Hustru Magna CæcUie Camilla Lutken. — 1889 Student fra Metropolitanskolen; 1896 cand. jur.; 13. Nov. 1896-18. Aug. 1898 Fuldm. hos O.sagf. V. Schierbeck, fra 15. Juli 1898 hos Over-retsprokurator J. L. Lassen; 15. Nov. 1899 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden; fra 1900 associeret med Overretsprokurator Lassen til dennes Død 1910. — Planlagde og ledede 1907-12 Christian IX. Gade Kvarteret; Formd. i Best. for Aktieselskabet af dette Navn; Formd. for Best. for Nordisk Musikforlag; 1910 Medl. af Kontrolkomiteen for Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbhvn. og Omegn, 1929-36 Næstformd.; 1910-25 Næstformd. i Best. for Det nordiske Mineral-Olie Kompagni; 1911-13 Formd. i Best. for Forening for Ligbrænding, 1914-15 for Dansk Ligbrændingsforening; 1924-34 Medl. af Best. for A/S Alfred Olsen & Co.; 1913 Medl. af Repræsentantskabet for Musikforeningen, 1915 af dennes Administration til dens Ophævelse 1937; 1921 Æresmedl. af Provinshandelsstandens Understøttelsesforening, 1939 af Dansk Ligbrændingsforening. — 1935 R. af Dbg.

Brunncmann, Theodor, f. 23. Apr. 1875 i Enderslev, død 7. Apr. 1927 i Kbhvn.; S. af Sognepræst Christian Emil B. og Hustru Sophie Marie Frederikke Dahlerup; g. 1 ° 8. Okt. 1907 i Jyderup m. Estriå Caroline Margrethe Schultz, f. 6. Nov. 1876 i Roskilde, (Ægteskabet opl.); D. af Købmand i Jyderup Hans Erhardt Beck S. og Hustru Vilhelmine Carltine Jansen; g. 2° 30. Nov. 1926 m. Maren Augusta Andersen, f. 14. Marts 1899  i Kbhvn., død 17. Febr. 1937 i Kbhvn. — 1893 Student fra Sorø; 1899 cand. jur.; 4. Aug. s. A.-20. Juni 1901 Fuldm. hos O.sagf. Fr. Phister, 12. Juli 1901 hos O.sagf. Sv. Lutzen; 5. Marts 1904 Overretssagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.

Bruun, Carl Bernhard Henrik, f. 31. Marts 1848 i Nakskov, død 22. Nov. 1904 i Lyngby; S. af Musiklærer Peter Martinus B. og Hustru Caroline Amalie Zierau; g. 18. Nov. 1874 i Ribe m. Birgitte Cathrine Gregersen, f. 20. Nov. 1848 i Ribe, død 27. Dec. 1915 i Odense; D. af Købmand Rasmus Nielsen O. og Hustru Ane Lovise Kirstine Læser. — Fra sit 14. Aar og til 1. Jan. 1867 Skriver paa forskellige juridiske Kontorer. Sommeren 1865 Forberedelseseksamen; 1868 exam. jur.: 20. Jan. 1870-1. Maj 1873 Fuldm. hos Prokurator S. P. Ferslev, Ribe; 13. Aug. 1873-1. Aug. 1876 Byfogedfuldm. i Ribe; derefter Bogholder i Ribe Diskontobank, hvilken Stilling han vedblev at beklæde efter at have faaet Beskikkelse. 26. Marts 1881 Sagfører, Ribe; praktiserede der, til han i 1888 opgav sin Virksomhed og nyttede til Kbhvn. — 1886-88 Direktør for Ribe Diskontobank; 1885-88 Medl. af Ribe Byraad. —Broder: Sagfører Niels Sigvard Alfred Bruun.

Bruun, Frederik Carl Caspar Vilhelm, f. 1. Juli 1856 i Horsens, død 21. Nov. 1932 i Roskilde; S. af Fængselsinspektør Frederik B. og Hustru Elisabeth Wigelsen; g. 2. Okt. 1885 i Roskilde m. Thyra Kristine Georgia Petersen, f. 27. Aug. 1866 i Taastrup, død 24. Febr. 1929 i Roskilde; D. af Kroejer, Købmand og Sogneraadsformd. Lars P. og Hustru Augusta Elisabeth. — Fra Konfirmationen og indtil Maj 1873 Kontorist ved Vridsløselille Forbedringshus, 1875 exam. jur., 1. Jan.-l. Dec. 1881 Herredsfuldm. i Viborg, 1. Dec. 1881-4. Jan. 1884 i Kellerup. 21. Jan. 1884 Sagfører, Taastrup, 3. Juli s. A. meddelt Flytning til Nykøbing Jyll. 30. Dec. s. A. Beskikkelsen deponeret; Byfogedfuldm. i Roskilde. 25. Febr. 1891 Beskikkelsen atter udleveret, idet han havde fratraadt Stillingen som Byfogedfuldm., Bopæl i Roskilde, hvor han var Amtsraadssekretær, 8. Juli 1903 Beskikkelsen atter deponeret. — 1914 R. af Dbg.

Bruun, Hans Christian Aabel, f. 2. Apr. 1866 i Karup Sogn; S. af Ejer af Tveden, senere af Ormholt Lambert Daniel B. og Hustru Marie Elisabeth Aabel; g. 16. Sept. 1898 i Frederikshavn m. Flora Henriette Petersen, f. 24. Sept. 1878 i Frederikshavn, død 16. Okt. 1933 paa Fejø; D. af Buntmager Lars Peter P. og Hustru Andrea Christiane Larsen. — Vinteren 1884-85 Forberedelseseksa men ved Universitetet. Kontorist hos O.sagf. Erhardt Dyrhauge, Kbhvn., 1. Apr. 1889-31. Juli 1891 paa By- og Herredskontoret i Sæby, 1892 exam. jur., 26. Nov. s. A.-31. Maj 1893 Fuldm. ved Hammerum Herred, 28. Juni 1893-25. Febr. 1896 hos Sagf. Peder J. Nielsen, Frederikshavn. 6. Marts 1896 Sagfører, Børglum Herred (Brønderslev), 3. Juni 1913 meddelt Flytning til Hassing-Refs Herreders Jurisdiktion (Hurup), 30. Dec. 1918 til Sæby. 5. Nov. 1920-19. Maj 1923 off. og benef. Sager i Retskres Nr. 70 Sæby Købstad og Dronninglund Herred. 24. Juli 1923 Beskikkelsen deponeret, Fuldm. ved Fejø Birk. Siden denne Stillings Inddragelse praktiserende Jurist paa Fejø.

Bruun, Hans Henrik Marcelius, f. 12.  Maj 1884 i Terndrup; S. af Landinspektør Alfred William Emil B. og Hustru Agnes Licht; g. 3. Sept. 1910 m. Elisabeth Poulsen, f. 18. Sept. 1887 i Kbhvn.; D. af Højesteretsassessor Jonas Nicolai Johannes P. og Hustru Marie Lemming — 1902 Student fra Sorø. Foraaret 1906-10 Medarbejder ved Dagbladet »København«. 1908 cand. jur. 5. Aug. 1908-1. Aug. 1909 Fuldm. hos H.sagf. N. H. Bache, 27. Aug. 1909-5. Juli 1910 hos H.sagf. F. Bulow, 19. Juli 1910-4. Apr. 1911 hos O .sagf. Emil Petersen, fra 4. Apr. 1911 atter hos H.sagf. Bache. 23. Sept. 1911 Overretssagfører. 11. Jan. 1918 Højesteretssagfører. 1919-25 og 1928-30 Medhjælper for Statsadvokaterne ved Østre Landsret. 26. Okt. 1923 off. og benef. Sager ved Højesteret. — 1920-25 Medl. af og Næstformd. i Kresbest. for 1. Sagførerkres. 1937-39 Formd. f. Best. for Sagførerforeningen af 1924. 1922 Medl. af det af Sagførerraadet nedsatte Redaktionsudvalg for »Sagførerbladet«. Medl. af Best. for A/S Sagførernes Auktioners Legat. — Fra 1921 Revisor i den Suhrske Stiftelse, Fonnd. for Bestyrelsesraadet for Det gensidige Forsikringsselskab »Danmark«, Formd. for Best. for Forsikrings A/S »Norden«, A/S Det kbhvnske. Reassurance Co., Dansk Spa-re-Selskab, A/S Den kongelige Porcelains-fabrik og Fajancefabrikken »Aluminia«, A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, A/S Kalk- og Mørtelværkerne, A/S Sagførernes Auktioner og A/S Klem og Kriiger, Formd. for Best. for Kunstforeningen, Medl. af Best. for Dansk Kunstmuseumsforening, for Kunstindustrimuseets Venner, A/S Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singelsforretning, A/S Fabrikken Grand Danois, A/S Højgaard og Schultz. 1932-34 juridisk Direktør i Forsikringsselskabet »Danmark«. 1933-39 Næstformd. i Komiteen for A/S Burmeister og Wains Afviklingsafdeling. Medl. af Regule-ringskommissionen for Kbhvn. 1940. — 1934 R. af Dbg. — Hustrus Søstre g. m. Overretssagfører Hans Georg Edelstein, Højesteretssagfører Hans Siegfred Levy og Højesteretssagfører Frits Toxwerdt Biilow.

Bruun, Jens Peter Karmark, f. 1. Marts 1825 i Aalborg, død 29. Marts 1895 i Kbhvn.; S. af Postfører, Løjtnant Andreas Frederik Rubeck B. og Hustru Theodora Ferdinandine Beate Karmark; g. 1 ° 24. Apr. 1857 i Maribo m. Inge Marie Sidenius, f. 28. Maj 1832 i Maribo, død 12. Maj 1865 i Maribo; D. af Købmand Knud Bredenberg S. og Hustru Nicoline Marie Møller: g. 2° 23. Okt. 1867 i Gentofte m. Theodora Henrikke Karmark, f. 14. Sept. 1832 i Kbhvn., død 15. Marts 1903 i Kbhvn.; D. af Isenkræmmer i Aarhus Johannes K. og Hustru Pauline f. Karmark. — 1843 Student fra Kolding, 1849 cand. jur., 1850-1853 Fuldm. paa By- og Birkekontoret i Maribo. 25. Jan. 1869 Sagfører, Maribo. I sin Ansøgning om Beskikkelse siger han, at han er Medl. af Maribo Kommu-nalbest. og i 19 Aar har været bosiddende der i Byen. 3. Febr. 1872 Overretssagfører. 17. Jan. 1877 kasseredes begge Beskikkelserne i Følge hans derom fremsatte Ønske. — 1872  Branddirektør for Maribo Købstad. — Første Hustrus Halvsøster g. m. Sagfører Christian Erhardt Gulmann.

Bruun, Niels Siegvard Alfred, f. 15. Nov. 1849 i Nakskov, død 6. Nov. 1919 i Nakskov; S. af Sang- og Musiklærer Peter B. og Hustru Amalie Zierau; g. 14. Nov. 1879 i Nakskov m. Adolfine Louise Schuster, i. 29. Juni 1854 i Sørup (Lolland), død 8. Okt. 1927 i Nakskov; D. af Vej opsynsmand Frederik S. og Hustru Wilhelmine Johansen. — 1871 exam. jur., 14. Marts 1874 Fuldm. ved Lollands Nørre Herred. 2. Apr. 1878 Sagfører, Nakskov, praktiserede der til sin Død. 24. Juni 1899-29. Sept. 1919 off. og benef. Sager ved Retterne i Nakskov Købstads, Lollands Nørre og Sønder Herreders Jurisdiktioner. — 1899-1906 Medl. af Sagførerraadet for 3. Sagførerkres, 1906-13 Medl. af Den danske Sagførerforenings Hovedbest. — Vurderingsformd. for Nakskov Skyldkres. — Broder: Sagfører Carl Bernhard Henrik Bruun.

Bruun, Peter Baadsgaard, f. 27. Marts 1873 i Voldby ved Hammel, død 6. Jan. 1939 i Holstebro; S. af Købmand Hans Ingvard Maltha Gerhard B. og Hustru Marie Anine Baadsgaard; g. 8. Febr. 1903 i Holstebro m. Maria Nicoline Jensen, f. 28. Marts 1880 i Holstebro; D. af Avlsbruger Niels J. og Hustru Else Kirstine Willumsen. — 1888 Forberedelseseksamen, Nykøbing Mors. 1. Aug. 1888-Aug. 1891 Kontorist paa Byfogedkontoret ssts., 1893 exam. jur., 24. Juli-29. Nov. s. A. Fuldm. hos Sagf. H. C. A. A. Friis, Hammel, 1. Juli 1895 hos Sagf. J. P. Aggerholm, Holstebro. 13. Apr. 1898 Sagfører, Holstebro, praktiserede der til sin Død, fra 1. Jan. 1899 sammen med Sagf. J. P. Aggerholm, fra 1902 alene. 16. Nov. 1910-8. Marts 1922 off. og benef. Sager ved Retterne i Holstebro Købstads og Hjerm-Ginding Herreders Jurisdiktioner. — 1919-23 Medl. af Sagførerraadet. 1929-35 Medl. af Best. for Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond. — 1904-15 Formd. f. Holstebro Skat-teraad. 1913-31 Direktør for Holstebro Bank, derefter Formd. for Bankens Best.

Brüel, Michael Djørup, f. 20. Jan. 1867 i Ångelholm, Sverige, død 25. Juli 1927 i Ribe; S. af kgl. Skovrider, Forstkandidat Oeorg Peter Ludvig B. og Hustru Anine Sophie Bang; ugift. — 1886 Student fra Frederiksborg, 1890 dansk Indfødsret, 1892 cand. jur., s. A. Fuldm. ved Randers Amt, 1. Juli 1894-31. Aug. 1898 ved Lolland-Falsters Stiftamt, 9. Aug. 1898 Fuldm. ved Guverne-mentet for de dansk-vestindiske Øer, 11. Dec. 1900 kgl. Udnævnelse, 19. Aug. 1907 Afsked fra 30. Sept. s. A. 13. Dec. 1909 Beskikkelse som Prøveprokurator paa de vestindiske Øer. Vendte 1911 tilbage til Danmark og arbejdede efter Hjemkomsten i Finansministeriets Kolonialkontor. 11. Dee. 1917 Sagfører, Ribe; praktiserede der til sin Død. — 1903-07 Overformynder paa St. Croix, 1903-05 Medl. af Kolonialraadet paa St. Croix.

Bryndum, Andreas Eduard, f. 4. Juni 1872 i Gandløse Ore; S. af kgl. Skovrider Johan Andreas Christian B. og Hustru Juliane Caroline Ottilia Mau; ugift. —1890 Student fra Haderslev Læreres Skole, 1897 cand. jur., s. A. Volontør ved Silkeborg Birk, 1. Juni s. A. Medhjælper ved Provinsarkivet i Kbhvn., 1898 Fuldm. ved Hjerm og Ginding Herreder og Bvfogedfuldm. i Holstebro. 1. Sept. 1898-L Febr. 1899 Fuldm. ved Silkeborg Birk, 1899 ved Holbæk Amt, 28. Juni 1904 Sagfører, Silkeborg. 28. Juni 1906 meddelt Flytning til Aarhus, 13. Dec. s. A. til Skanderborg. 23. Juli 1907 Overretssagfører. 4. Marts 1910 Beskikkelserne deponerede. Fuldm. ved Sunds og Gudme Herreder, 1916 ved Kbhvns. Amts nordre Birk, 1919 Politifuldm. i Rødby, 21. Apr. 1920 Fuldm. v. Vestre Landsret, 1940 Afsked. — M. T. Kfh.

Brændgaard, Mads Andersen (1872 Nav-neforandr. fra Brændgaard Andersen), f. 29. Jan. 1841 i Ydby, død 13. Nov. 1881 i Kalundborg; S. af Gaardejer Anders Peter Madsen Brændgaard og Hustru Karen Laursdatter; g. 9. Aug. 1872 m. Julie Vilhelmine Frederikke Oøtzsche, f. 10. Nov. 1849 i Kalundborg, død 26. Juni 1920; D. af Købmand Edvard Emanuel G. og Hustru Lovise Klin-genberg. — 15. Maj 1855 Kontorist paa Has-sing-Refs Herreders Kontor, Forberedelseseksamen, 1. Maj 1857 paa By- og Herredskontoret i Mariager, 1. Nov. 1860 hos Auktionsholderen i Randers, 1. Juni 1863-1. Sept. 1865 atter paa Hassing-Refs Herreders Kontor, 1867 exam. jur., 17. Marts 1868-Okt. s. A. Fuldm. ved Øster Flakkebjærg Herred, 6. Okt. 1868 ved Arts og Skippinge Herreder. 12. Maj 1873 Sagfører, Kalundborg, Beskikkelsen deponeret. 26. Okt. 1876 Beskikkelsen udleveret, praktiserede i Kalundborg til sin Død.

Brænning, Frederik Gabriel, f. 17. Aug. 1873 i Kbhvn; S. af Vinhandler Emil Gabriel B. og Hustru Karen Kristine Olsen; ugift. — 1892 Student fra Schneekloths Skole, 1901 cand. jur., 26. Apr. s. A.-26. Nov. 1902 Fuldmægtig hos O.sagf. A. Arendrup, 12. Dec. 1902 hos O.sagf. A. Engberg. 4. Juli 1904 Overretssagfører, praktiseret i Kbhvn. siden. 1913-17 og 1918-21 Medl. af Gentofte Sogne-raad, Vurderingsformd. i Gentofte Kommune, Formd. for Vandsynsmændene i Gentofte Kommune.

Bræstrup, Tycho Cosinus Wimpffcn, f. 5. Marts 1881 paa Aldershvile i Bjerre Sogn, død 7. Jan. 1919 i Fredensborg; S. af Byfoged i Helsingør Andreas Cosmus B. og Hustru Maria von Wimpffen; g. 15. Dec. 1905 paa Frederiksberg m. Forfatterinden Inger Bentzon, f. 12. Juli 1886 i Kbhvn; D. af Etatsraad, Landinspektør Povl B. og Hustru Harriet Vilhelmine Drachmann. — 1898 Student fra Roskilde, 1905 cand. jur., 1. Aug. 1905 By-fogedfuldm. i Nyborg, Byfogedfuldm. i Helsingør, 1. Marts 1907 Fuldm. ved Kronborg østre Birk. 2. Sept. 1918 Sagfører, Kronborg østre Birks Jurisdiktion, praktiserede i Fredensborg til sin Død.

Brøckcr, Niels Peter Julius Sørensen, f. 22. Juni 1864 i Kongsted, Præstø Amt, død 11. Apr. 1937 i Køge; S. af Brygger Hans Sørensen og Hustru Marie Hansen; g. 15. Jan. 1895 i Svallerup m. Marie Christiane Rørbech, f. 27. Febr. 1866 i Bjerre, Svallerup Sogn; D. af Førstelærer Jens Christian R. og Hustru Adolfine Marie Højbye. — 1885 Forberedelseseksamen, Herning, 1888 exam. jur., 3.  Maj-5. Juni 1889 Fuldm. hos O.sagf. A. Hvass, 29. Juni-2. Okt. 1889 hos Sagf. L. H. Madsen, 2. Okt. 1889-1. Nov. 1890 hos H.sagf. S. Høgsbro, 29. Okt. 1890-17. Marts 1891 hos O.sagf. H. Jensen, 12. Marts 1891-1. Sept. s. A. hos O.sagf. Schouenborg, 18. Sept. 1891-1. Apr. 1892 hos Sagf. Niels Svendsen, 1. Apr. 1892 atter hos L. H. Madsen. 4.  Maj 1892 Sagfører, Køge, 29. Dec. s. A. meddelt Flytning til Haslev, 12. Juni 1896 til Køge, 1. Okt. 1919 til Frederiksberg Birk, 17. Jan. 1921 til Kbhvn., 1. Apr. 1922 til Køge, praktiserede der til sin Død. — Søn: Landsretssagfører Hans Richard Brøcker, Sagfører 1922, Landsretssagfører 1925.

Buch, Ditlev Marius, f. 9. Dec. 1858 paa Baltsergaard, Seest Sogn; S. af Gaardejer Ditlev Markussen B. og Hustru Maren Petersen; ugift. — 1877 Forberedelseseksamen i Kbhvn, Kontorist paa Børglum Herredskontor indtil Febr. 1879, 1881 exam. jur., 1. Nov. 1881 Fuldm. hos Sagf. F. C. C. Dreyer, Slagelse, 2. Jan. 1882 hos O.sagf. Ernst Dahl, 1. Sept. 1882 hos O.sagf. L. Engelstoft. 12. Nov. 1884 Sagfører, Kolding, praktiseret der siden. 29. Sept. 1909-22. Aug. 1919 off. og benef. Sager ved Kolding Købstads og Herreds samt Jerlev, Andst og Slaugs Herreders Retter.

Buch, Johan Henrik, f. 30. Dec. 1870 i Brenderup, Odense Amt; S. af Boelsmand Johan Henrick B. og Hustru Maren Pedersen; ugift. — 1889 Forberedelseseksamen, 1891 exam. jur., 1. Aug. 1891-1. Nov. 1898 Fuldm. paa forskellige Sagførerkontorer. 12. Okt. 1898 Sagfører, Lemvig. 1. Nov. s. A.-1. Marts 1906 Herredsfuldm. i Lemvig, Beskikkelsen deponeret. 9. Marts 1906 Beskikkelsen atter udleveret, praktiseret i Lemvig siden. 1913 off. og benef. Sager ved Retterne i Lemvig Købstads og Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktioner. — 1898-1937 Kommunesekretær i Lemvig.

Buch, Otto Peter Valdemar, f. 12. Okt. 1859 i Lemvig, død 24. Maj 1900 i Odense; S. af Prokurator Johan Heinrich Vilhelm B. og Hustru Nicoline Amalie Maria Alsted; ugift. — Indtil sit 20. Aar ved Handelen, derefter paa Faderens Kontor, 1881 Forberedelseseksamen, 1883 exam. jur., 4. Nov. 1887 Fuldm. hos O.sagf. Zwick, Nakskov. 29. Juni 1899 Sagfører, Nakskov, 27. Dee. s. A. meddelt Flytning til Odense, praktiserede der til sin Død.

von Buchwald, Emilie, f. 17. Febr. 1889 i Horsens, død 17. Maj 1938 i Kbhvn.; D. af Overlærer Emil v. B. og Hustru Maren Sørine Julie Jensen; ugift. — 1908 Student fra Horsens, 1914 cand. jur., 25. Sept. s. A. Assistent i Finansministeriet, 1916-17 Fuldmægtig hos O.sagf. P. C. de C. Hennings. 9. Okt. 1917 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. til sin Død.

Buchwald, Peter Frederik, f. 29. Sept. 1852 paa Øbjærggaard, død 16. Okt. 1885 i Kbhvn.; S. af Hofjægermester Carl Valdemar B. og Hustru Christine Johanne Marie Aarestrup; ugift. — 1871 Student, privat dimitt., 1877 cand. jur., 1878 Volontør under Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1. Apr. 1879 Fuldm. hos O.sagf. V. Richter, Kbhvn. 27. Maj 1882 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. til sin Død.

Buck, Oluf Petersen, f. 9. Juli 1850 i Ribe, død 29. Jan 1910 paa Faarupgaard, Jelling Sogn; S. af Avlsbruger Peter B. og Hustru Bothilde Schak; g. 14. Juni 1877 i Vejle m. Cornelia Augusta Elisabeth Bey, f. 12. Aug. 1856 i Vejle, død 30. Juni 1932 i Vejle; D. af Gæstgiver Peter Madsen B. og Hustru Elise Marie Brandt. — Aug. 1866-Febr. 1868 Kontorist paa Byfogedkontoret i Ribe, Sommer 1868 Forberedelseseksamen i Kbhvn. Indtil Maj 1869 atter paa Byfogedkontoret i Ribe, derefter paa et Sagførerkontor i Fredericia, 1873 exam. jur., 2. Febr. 1876 Sagfører, Vejle. 23. Nov. 1898 Beskikkelsen annulleret efter hans derom fremsatte Ønske. — Ejer af Hotel »Royal« i Vejle og derefter af Faarupgaard i Jelling Sogn. — Hustrus Broder: Sagfører August Poul Heinrich Bey. Svigersøn: Overretssagfører Niels Cylding.

Budde-Lunrt Georg Theodor, f. 31. Marts 1887 i Kbhvn.; S. af Bankdirektør Odin Theodor William B.-L. og Hustru Caroline Elisabeth (Betty) Sundorph; g. 1 ° 16. Febr. 1918 i Kbhvn. m. Paula Øchenholt Zieseberg, f. 12. Aug. 1894, (Ægteskabet opl.); (g. 2° 8. Febr. 1927 m. Læge Emil Hendrich-sen, f. 27. Dec. 1864 i Vejle); D. af Varemægler August Z. og Hustru Marie Theresia Larsen; g. 2° 19. Okt. 1927 i Kbhvn. m. Birgit Lone, f. Hansen, f. 3. Jan. 1882 i Drammen; D. af Fabrikant i Oslo Oluf H. og Hustru Hanna Syversen; (g. 1 ° 14. Juni 1913 i Oslo m. Apoteker paa Bryn i Åker Kommune ved Oslo Erling Lone, f. 1887, død 2. Sept. 1933, Ægteskabet opl. 1927). — 1906 Student fra Henrik Madsens Skole, 1913 cand. jur., s. A. Fuldm. hos O.sagf. V. Bue-mann og O.sagf. Will. Lund, 15. Dec. 1915 Overretssagfører, praktiseret i Kbhvn. siden.

Buemann, Anton Jørgen Rudolph, f. 9.

Nov. 1863 i Randers, død 21. Febr. 1918 i Hobro; S. af Malermester Anton Peter B. og Hustru Birgitte Christine Evaldsen; g. 22. Apr. 1890 i Løvel m. Marie Knudsine Lassen, f. 21. Apr. 1867 i Løvel Mølle; D. af Ejer af Løvel Mølle Lars Christian L. og Hustru Nielsine Pedersen. — 1877 Kontorist hos Prokurator Emil Jacoby, Randers, 1880 Forberedelseseksamen ved Universitetet, atter hos Jacoby, 1884 exam. jur., 3. Juli s. A.-21. Apr. 1886 Fuldm. hos Jacoby. Efter aftjent Værnepligt Apr.-Nov. 1886 Fuldm. ved Fjends og Nørlyng Herreder til 1. Marts 1888, 7. Marts 1888 Fuldm. hos Sagf. Joh. Andersen, Hobro. 2. Juli 1889 Sagfører, Hobro, Okt. 1893 meddelt Flytning til Mariager, 6. Juli 1898 til Hobro, praktiserede der til sin Død. 21. Okt. 1909 off. og benef. Sager ved Hobro Købstads Jurisdiktion, 5. Nov. s. A. ved Rinds og Gislum Herreders Retter. — Hustrus Broder: Sagfører Rudolph Lassen.

Buemann, Jens Ditlev Blichfeldt, f. 17. Maj 1839 i Skanderborg, død 17. Sept. 1902 i Ordrup; S. af Kæmner, Forligskommissær, exam. jur. Jens Peter B. og Hustru Pauline Justine Møller; g. 24. Okt. 1863 i Ringsted m. Andrea Christine Ravn, f. 19. Febr. 1837 i Ringsted, død 16. Okt. 1904 i Hellerap; D. af Postbefordrer Anders Nielsen R. og Hustru Hermandine Juliane Emilie Oræbell. — Vinteren 1854-55 Forberedelseseksamen, 1857 exam. jur., 2. Kar., Kontorist paa By-og Herredskontoret i Ringsted, senere Fuldmægtig hos Prokurator Dahlstrøm, Ringsted, til Nov. 1860, 1861 exam. jur., 1. Kar., Apr. 1866 Fuldm. ved Kbhvns. Amts nordre Birk. 31. Aug. 1872 Sagfører, Nordre Birks Jurisdiktion, 23. Febr. 1880 meddelt Flytning til Kbhvn. — 1886-93 Medl. af Sagfører-raadet for 1. Sagførerkres, 1886 til sin Død Revisor i Den danske Sagførerforening. — 1898 R. af Dbg. — Søn: Overretssagfører Viggo Buemann.

Buemann, Viggo, f. 7. Marts 1866 i Kbhvn.; S. af Sagfører Jens Ditlev Blichfeldt B. og Hustru Andrea Christine Ravn; g. 31. Okt. 1896 paa Frederiksberg m. Johanne Elisabeth Olufsen, f. 8. Juni 1873 i Bisserap; D. af Købmand Hans O. og Hustru Oline Hansen. — 1883 Student fra Nørrebro Latin- og Realskole, 1889 cand. jur., 1. Juli s. A.-12. Aug. 1891 Fuldm. hos O.sagf. N. C. Jørgensen, 21. Juli 1891-18. Marts 1892 hos 0.sagf. W. Jensen, 19. Sept. 1891 hos O.sagf. A.   Jepsen. 8. Juli 1892 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. 4. Jan. 1934 Beskikkelsen deponeret. — 1923 R. af Dbg. — Svigersøn: Overretssagfører Laurits Kristian Laursen Egholm.

Bugge, Thomas August Theodor, Prøveprokurator, 8. Jan. 1869 Sagfører. Se: Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869. S. 63.

Buhl, Adolf Thorvald, f. 29. Marts 1847 paa Tveden, Albæk Sogn, død 27. Dec. 1915 i Randers; S. af Proprietær Thomas Severin B.  og Hustru Cæcilie Opitius; g. 15. Juni 1877 m. Charlotte Cathrine Erliardi, f. 27. Sept. 1850 paa Dybvad, Gosmer Sogn; D. af Proprietær H. P. S. E. — 1866 Student fra Aalborg, 1872 oand. jur., Jan. 1873 Sagfører, Randers, praktiserede der til sin Død. 3. Apr. 1879 Overretssagfører. — 1890-1910 Medl. af Den danske Sagførerforenings Ho-vedbest. —1884-1902 Overligningskommissær for Randers Købstad, 1899 Direktør for Jydsk Hypothekforening for Kjøbstadejen-domme, 1894-1900 Medl. af Randers Byraad, Medl. af Best. for A/S Randers Aktietømmerhandel, A/S Randers Korn- og Foderstofforretning, Jydsk Telefonaktieselskab og A/S Grenaa Dampvæveri. — Under Navnet »Overretssagfører A. Th. Buhls Mindelegat« skænkede hans Enke 1931 Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond et Beløb af Kr. 20.500.—. — 1911 R. af Dbg. — Søn: Overretssagfører Paul Erhardi Buhl.

Buhl, Knud Peter Pedersen, f. 30. Dec. 1841 i Sønder Vilstrup, Brask Herred, død 6. Aug. 1908 i Helsingør; S. af Gaardejer Peder Pedersen B. og Hustru Maren Hansen; g. 19. Aug. 1870 i Fredensborg m. Louise Jensine Caroline Alsted, f. 12. Juli 1841 i Asminderød Sogn, død 15. Nov. 1895 i Helsingør; D. af Prokurator Jørgen Peder A. og Hustru Dorothea Christine Hubner. — 1858 paa Rødding Højskole, ved Landvæsen til 1. Maj 1863,1864 Forberedelseseksamen, 1866 exam. jur., 29. Okt. 1870-1. Okt. 1890 Fuldm. ved Kronborg østre Birk. 1. Okt. 1890 Sagfører, Helsingør, praktiserede der til sin Død. — Vurderingsformd. for Helsingør Skyldkres.

Buhl, Orla, f. 15. Sept. 1871 paa Toftum-gaard i Resen Sogn; S. af Proprietær Orla B. og Hustru Sophie Hein; g. 9. Apr. 1899 m. Ingrid Jessen, f. 8. Apr. 1879 i Bøvling; D. af Valgmenighedspræst, senere Sognepræst Jes Anton J. og Hustru Vilhelmine Høegh. — 1887 Forberedelseseksamen. I 2 Aar paa By- og Herredskontoret i Lemvig, 1891 exam. jur., 14. Maj 1895-31. Dec. 1896 Byfoged-fuldm. i Randers, fra 1. Juli 1897 By- og Herredsfuldm. i Lemvig. 17. Okt. 1898 Sagfører, Lemvig, praktiserede der til 1926, fra 1917 i Kompagni m. O.sagf. Axel Rask Pedersen til dennes Død 1922. 29. Sept. 1909-10. Aug. 1925 off. og benef. Sager ved Retterne i Lemvig Købstads og Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktioner. Okt. 1925 meddelt Flytning til Kbhvn., praktiserede der, til han 6. Apr. 1936 deponerede Beskikkelsen. — 1916-19 Direktør for Lemvig Landmandsbank. I Perioder Medl. af Lemvig Byraad og Havneudvalg, Formd. for Skatteraadet, Medl. af Jernbanebest., 1919 Direktør for Sønderjyllands Kreditforening, Medl. af Kroneudvalget, af Sønderjyllands Laanekasses Best. og Direktion, Medl. af Best. for A/S Investor, A/S Scania Vabis, Privatbankens Repræsentantskab og Socialt Boligbyggeri, 1930 Medl. af Kommissionen til Overvejelse af Spørgsmaalet om en Revision af de gældende Regler om Konkurs og Akkord og om Indførelse af Lovregler angaaende Likvidation. — Har i Tidsskrifter, Piecer, Dagspressen samt i indgivne Forslag behandlet talrige Spørgsmaal, saaledes Om Skattefordeling (Kildeartsbe-skatning) (Landbrugsskalasystemet 1903), Om Overgangsperioders Kursstøtte og Laa-nefondsforanstaltninger (Bærelaansprinci-pet 1920), Om Overflødiggørelse af Tvangsauktioner, Konkurser, Bank- og Industri-standsning gennem et Gældsordningsstadie, Skatteaktieformen hhv. langfristet Fortegningsret, Om det Buhlske System til Landbrugets Fredlysning-Indkapsling, Driftsvær -diernes Opretholdelse og Rente- og Skatteudredelse (konjunkturbestemt) efter Pris-index (1931), m. v.

Buhl, Paul Erhardt, f. 1. Nov. 1881 i Randers; S. af Overretssagfører Adolf Thorvald B. og Hustru Charlotte Cathrine Erhardi; g. 16. Apr. 1912 i Kbhvn. m. Johanne Grace Achen, f. 19. Nov. 1889 i Kbhvn.; Adopteret af Maleren Georg Nicolai A. og Hustru Ane Cathrine Thiele. — 1899 Student fra Randers, 1905 oand. jur., 31. Jan. 1906-1. Marts 1907 By- og Herredsfuldm. i Skive, 1. Marts 1907 Fuldm. hos Faderen. 18. Febr. 1909 Sagfører, Randers. 4. Marts 1912 Overretssagfører. Medindehaver af Sagførerfirmaet Buhl og Jacoby. 1919-33 Anklager ved Underret. — 1920-27 og 1929-32 Medl. af Kresbest. for 8. Sagførerkres, 1922-27 Næst-formd. Medl. af Best. f. Understøttelsesfonden. — 1926 Medl. af Direktionen for Jydsk Hypotekforening i Aarhus, 1934 Overligningskommissær for Randers Købstad, Formd. f. Best. f. A/S Grenaa Dampvæveri, for A/S G. Falbe-Hansen og for A/S Bryggeriet Thor, Randers, Medl. af Best. f. Randers Aktie-Tømmerhandel, Randers Understøttelsesforening og Herregaardsmuseet Gammel Estrup, Formd. f. Best. f. Randers Museumsbygning og Kunstafdeling, Medl. af Best. for Foreningen af danske Provins -museer. — 1938 R. af Dbg.

Buhl, Viggo Ejner, f. 14. Maj 1887 i Kbhvn.; S. af Husejer Hans B. og Hustru Anna Marie Andersen; g. m. cand. jur. Ulla Christiane von Osten Hackhe, f. 23. Apr. 1892 i Sorø (Ægteskabet opl.): D. af Amtsvejinspektør Jan Frederik von Osten H. og Hustru Anina Schou'. — 1905 Student fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade, 1911 cand. jur., 14. Aug. 1911 Fuldm. hos O.sagf. Johs. Werner, Kbhvn. 20. Aug. 1914 Overretssagfører, praktiseret i Kbhvn. siden.

Bulmer, Johan Jensen Bidstrup (1901 Navneforandr.), f. 16. Jan. 1869 i Klemensker, død 16. Juni 1927 i Kbhvn.; S. af dav. Husmand, senere Maskinfabrikant Hans Nikolaj Bidstrup og Hustru Elise Katrine Kure; g. 25. Maj 1921 i Kbhvn. m. Sophie Louise Stoustrup, f. 25. Juli 1871 i Fredericia; D. af Købmand Hans Iver S. og Hustru Dorthea Ludovika Georgine Evers. — Efter Konfirmationen i ca. 5 Aar ansat i en større Købmandsforretning i Hasle. Rejste da til Kbhvn., hvor han tog Forberedelseseksamen og fik Plads som Kontorist hos »en bedre Overretssagfører«, (det var V. M. Amdrup), hvor han endnu var, da han gik op til Eksamen. 1897 exam. jur., siden 1891 Stenografassistent i Rigsdagen. 23. Jan. 1900 Sagfører, Kbhvn., Fuldm. hos O.sagf. V. M. Amdrup.

Bundgaard, Christen Christensen, f. 28. Marts 1884 i Vitten; S. af Gaardejer Basmus Christensen og Hustru Marie Kirstine Thomsen. — 1904 Student, privat dimitt., 1910 cand. jur., 28. Juli s. A.-27. Apr. 1911 Fuldm. hos Sagf. H. Sattrup og A. Sørensen, Køge, 18. Maj 1911-27. Apr. 1912 hos Sagf. Zethner-Møller, Aarhus, 27. Apr. 1912- 6. Jan. 1913 hos Sagf. H. S. Poulsen, Aarhus, 18. Dec. 1915-13. Maj 1916 hos O.sagf. Am. Skibsted, fra 17. Maj 1916 hos Sagf. F. V. Thomsen, Roskilde. 12. Dec. 1916 Sagfører, Slagelse, 1917 flyttet til Sæby, 1918 til Hjø-ring. 18. Okt. 1919 Beskikkelsen deponeret, 8. Juni 1921 Beskikkelsen udleveret, Bopæl i Tønder, praktiseret der siden. 27. Maj 1932 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 97, Tønder Købstad m. v., Auktionsleder. — 1925-33 Medl. af Tønder Byraad.

Bundgaard, Jens Nielsen (1891 Navne-forandr, fra Bundgaard Nielsen), f. 4. Febr. 1863 i Hvidbjærg, død 8. Okt. 1925 i Aalborg; ugift. — 1885 exam. jur., 1. Juli s. A. Fuldm. hos O.sagf. Chr. Kier, Aarhus. 3. Nov. 1888 Sagfører, Aarhus, 28. Jan. 1893 meddelt Flytning til Aalborg, praktiserede der til sin Død.

Busch, Andreas, f. 20. Juni 1883 iKbhvn., død 19. Marts 1937 i Kbhvn.; S. af Overretssagfører Jacob Ludvig B. og Hustru Louise Frederikke Farrer; g. 21. Febr. 1914 m. Marie Julie Fritze Holm, f. 11. Marts 1889; D. af Forpagter paa Lerchenfeldt Peter Knud H. og Hustru Anna Bolette Mohr. — 1902 Student fra Metropolitanskolen, 1909 cand. jur., 28. Juli s. A. Fuldm. hos Faderen, 2. Juli 1912 Overretssagfører. Indtraadte i Faderens Forretning, som han førte videre efter Faderens Død 1914. Efter B.s Død overtoges Forretningen af Overretssagfører O. P. Schlichtkrull.

Busch, Hans Peter Feller, f. 19. Juni 1855 i Lillelund, Herning Sogn; S. af Prokurator Georg Ludvig B. og Hustru Ida Sophie Feller; g. 14. Juli 1883 i Randers m. Sophie Cathrine Møller, f. 20. Marts 1857 i Randers, død i Febr. 1939 i Kansas City, Missouri; D. af Adjunkt Mads M. og Hustru Anna Møller Feller. -— 1870 Forberedelseseksamen, Horsens. I 2 y2 Aar paa Hammerum Herreds Kontor, i 154 Aar paa Bremersvold Godskontor og i ca. 1 Aar paa Byfogedkontoret i Horsens, 1877 exam. jur., 5. Febr. s. A.-31. Jan. 1878 Fuldm. hos Prokurator Borch, Odense, 3. Apr. 1878-1. Maj 1879 hos Faderen i Bjerre, 3. Maj 1879-1. Maj 1880 Fuldm. ved Bjerre Herred. 23. Juni 1880 Sagfører, Nyborg, 20. Jan. 1884 meddelt Flytning til Bjerre Herred. 1891 udvandret til Amerika. Haft Ansættelse ved Vandværket i Kansas City, Missouri. — Søster gift m. Sagfører Andreas Matzen.

Busch, Heinrich Alexius, f. 15. Juni 1860 i Mariager, død 7. Febr. 1931 i Kbhvn.; S. af Murer Joachim Heinrich B. og Hustru Frederikke Marie Bech; g. 20. Nov. 1885 i Kbhvn. m. Julie Laura Ingeborg Petersen, f. 10. Dec. 1861 i Kbhvn., død 7. Aug. 1937 i Kbhvn.; D. af Formand Lars P. og Hustru Julie Jensen. — Foraaret 1875-1. Juli 1877 Kontorist paa By- og Herredskontoret i Mariager, 1878 Forberedelseseksamen, 1. Juli 1877 Kontorist paa Amager Birks Kontor, 1881 exam. jur., 10. Dee. 1883-1919 Fuldm. ved Amager Birk. 24. Sept. 1917 Sagfører, Kbhvn., Beskikkelsen deponeret, 1. Okt. 1919 Beskikkelsen udleveret, praktiserede i Kbhvn. til sin Død. — Kommitteret i Amagerbanken ved dens Oprettelse 1906 og til sin Død Medl. af Bankraadet, fra 1910 dettes Formd., 1896-1902 Medl. af Sundby Sogneraad, Værge for Sundby Kirke, Medl. af Sundby Skolekommission og Værgeraad, Repræsentant for Østifternes Kreditforening, Medl. af Kontrolraadet for Østifternes Hypotekforening, Repræsentant for Københavns Hypotekforening. — 1902 virkelig Kancelli-raad. 1920 R. af Dbg.

Busch, Jacob Ludvig, f. 15. Febr. 1852 paa Aarupgaard ved Horsens, død 19. Aug. 1914; S. af Prokurator Carl Reinhold B. og Hustru Jensine Cathrine Jahnsen; g. 8. Maj 1879 i Jonkoping m. Louise Frederikke Farrer, f. 29. Dec. 1848 i Taarnby, Amager, død 23. Juli 1915 i Kbhvn.; D. af Fyrskipper J. U. F. og Hustru Louise Lihme. — 1869 Student fra Horsens, 1872 exam. jur., By-fogedfuldm. Medens han aftjente Værnepligt, tog han Filosofikum. 1876 cand. jur., 22. Jan. s. A. Fuldm. hos Højesteretsadvokat Hindenburg, en Tid tillige hos H.sagf. Asmussen. 24. Jan. 1879 Overretssagfører; juridisk Manuduktør. I en Aarrække arbejdede han sammen med Sagf. Engelberg, og Virksomheden regnedes blandt Hovedstadens største Sagførervirksomheder; Kompagniskabet blev ophævet flere Aar inden B.s Død. — 1894-1903 Medl. af Sagførerraadet for 1. Sagførerkres, 1903-09 Medl. af Hoved-best. for Den danske Sagførerforening. — Juridisk Konsulent for Arbejdernes Byggeforening, Københavns Murerlav, Blikkenslagerlav og Snedkerlav, Medl. af Best. for A/S Vølund. — Søn: Overretssagfører Andreas Busch.

Busch, Johan Feter Georg Hannibal, f. 2. Aug. 1828 paa Stenalt ved Randers, død 2. Maj 1909 i Skanderborg; S. af Mejeriforpagter Hans Kristoffer B. og Hustru Margrethe Frederikke Dehn; g. 1° m. Antoinette Margrethe Waad fra Skovsbogaard, f. 29. Marts 1834 i Ringkøbing Amt, død 9. Apr. 1863 i Skanderborg; g. 2° 27. Jan. 1865 m. Agnes Alvilda Camilla Hortensia Seidelin, f. 1. Febr. 1833 i Ørridslev Sogn, død 12. Dee. 1902; D. af Ejer af Hovedkro Oottholdt Jacob S. og Hustru Frederikke Elisabeth Vinkel; (g. 1° 10. Dec. 1859 m. cand. theol. Jens Andreas Møller, f. 1820, død 6. Nov. 1863.) — Efter Konfirmationen i Foraaret 1843 og til Sommeren 1847 Kontorist paa Børglum Herreds Kontor, Efteraaret 1847 Forberedelseseksamen, 1848 exam. jur., i 2 Aar Fuldm. ved Odense Herred, Sept. 1850-Maj 1851 indkaldt til Militærtjeneste, 1852-1855 Fuldm. ved Muckadells m. fl. Birker, senere ved Lysgaard og Hids Herreder, 1855-69 Fuldm. ved Stiftamtskontoret i Skanderborg. 22. Jan. 1869 Sagfører, Skanderborg. 17. Apr. 1907 Beskikkelsen deponeret.— 1867-94 Kæmner, 1872konst., 1875-98 fast ansat Branddirektør. Fra 1872 Over-ligningskommissær, 1864-76 og 1879-85 Medlem af Byraadet. — 1892 R. af Dbg., Kammerassessor.

Busch, Jørgen Gleerup, f. 16. Sept. 1846 i Sæby, død 2. Aug. 1880 i Aarhus; S. af Prokurator, Tiendekommissær, Bankdirektør Christian Cottlieb B. og Hustru Ane Marie Schunck; g. 15. Maj 1874 i Hjøring m. Sara Hermine Lund, f. 10. Febr. 1853 i Serridslev Sogn, død 22. Maj 1914 paa Frederiksberg; D. af Prokurator Herman August L. og Hustru Sara Wilhelmine Spoirck. — 1. Maj 1861-1. Nov. 1863 Kontorist paa Bjerre Herreds Kontor, 1. Nov. 1863-Begyndelsen af 1865 paa Kontoret hos Prokurator Carl Reinhold Busch, hans Farbroder, 1866 exam. jur., Byfogedfuldm. i Hjøring 1871, Bogholder og Kasserer i Jydske Købstad-Kreditforening, 16. Jan. 1872 Fuldm. hos Prokurator H. A. Lund, Hjøring. 22. Juli 1875 Sagfører, Hjøring, Okt. 1878 meddelt Flytning til Aarhus, hvilket skyldtes Kreditforeningens Flytning dertil.

Busch-Jensen, Niels Christian Frederik, f. 21. Sept. 1886 i Kbhvn.; S. af Fabrikbestyrer Lars Mathiesen Jensen og Hustru Christiane Sophie Busch; g. 25. Marts 1914 i Kbhvn. m. cand. polyt. Ingeborg Jensen, f. 27. Febr. 1890 i Kbhvn.; D. af Fabrikant Johan Christian J. og Hustru Louise Emilie Marie Lundberg. -— 1902 Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt, 1904 Student (Tillægseksamen ved Universitetet), 1911 cand. jur., 5. Nov. 1911-1. Juli 1914 Fuldm. hos O.sagf. Siesby og Simonsen, fra 8. Juli 1914 hos O.sagf. Fr. H. Jacobsen. 21. Sept. 1914 Overretssagfører. 6. Febr. 1920 Sekretær i Det danske Sagførersamfund. — Febr. 1937 Redaktør af »Sagførerbladet«, Medl. af Best. f. A/S Sagførernes Auktioners Legat, 1913-14 Medl. af Best. f. Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede, 1914-20 Fuldm. i Retshjælpen. — 1930 Medl. af Best. f. Københavns Amatør-Sejlklub.

Busch-Steenberg, Johan, f. 18. Juli 1870 paa Dyrbygaard, død 23. Febr. 1936 i Hobro; S. af Proprietær Christian S. og Hustru Karen Duodecima Schade; g. 18. Juli 1905 i Hobro m. Martha Petrea Wassard, f.  8. Febr. 1873 i Hobro; D. af Købmand Just Rudolf W. og Hustru Karen Johanne Nors. — 1886 Forberedelseseksamen, Randers. Indtil 1. Maj 1888 Kontorist hos Sagf. Blegvad, Mariager, 1. Maj 1888-1. Maj 1889 hos Prokurator Bredstrup, 1. Maj 1889-1. Maj 1890 paa Gerlev-Onsild Herreders Kontor, 1. Maj 1890-1. Aug. s. A. hos Sagf. Valeur, Herning, 1893 exam. jur., 3. Jan.-10. Sept. 1894 Fuldm. hos Prokurator A. Bredstrup, Randers, 19. Jan. 1895 hos Sagf. Joh. Andersen, Hobro. 29. Jan. 1898 Sagfører, Hobro, praktiserede der til sin Død. 17. Juli 1915 off. og benef. Sager ved Retten i Hobro Købstads Jurisdiktion, 13. Aug. s. A. tillige ved Retterne i Rinds og Gislum Herreders Jurisdiktioner. — Branddirektør, 1915-36 Formd. f. Foreningen »Hobroegnens gamle Gardere« og for For-svarsbrødreforeningen for Hobro og Omegn. — 1929 R. af Dbg. — Søn: Landsretssagfører Christian Busch-Steenberg, Beskikkelse 1935.

Buschardt, Johannes Ewald, f. 5. Okt. 1888 i Sakskøbing; S. af Murer Andreas Georg B. og Hustru Marie Kirstine Petersen; g.  3. Maj 1917 paa Frederiksberg m. Axeline Emilie Claussen; D. af Rentier A. C. og Hustru Wilhelmine Poulsen. — 1906 Student, privat dimitt., 1913 cand. jur., 5. Okt. s. A.-31. Okt. 1915 Byfogedfuldm. i Kolding, 1. Nov. 1915 Fuldm. hos Sagf. Toxværd, Nykøbing F., og 1916-21 hos O.sagf. S. Bergh, Korsør. 16. Nov. 1916 Sagfører, Korsør, 9. Okt. 1920 meddelt Flytning til Kbhvn., 15. Nov. 1921 til Sakskøbing, praktiseret der siden. 8. Febr. 1924 Landsretssagfører. 17. Juli 1935 for et Tidsrum af 10 Aar antaget til Deltagelse i Udførelsen af off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 29, Sakskøbing m. v., 1935 Auktionsleder. — 1929-34 Medl. af Kresbest. f. 4. Sagførerkres. — 1922-37 Formd. f. Sakskøbing Værgeraad og Børneværn, 1925-33 for Maribo Amts Værgeraadsforening, 1923 for Administrationen af Sakskøbing Folkebibliotek og Ungdomshus, 1930 Medl. af Skolekommissionen, 1935 Branddirektør, s. A. Overligningskommissær, 1937 Formd. f. Voldgiftsretten i Handeler om Husdyr.

Busse, Lars Carl Vilhelm, f. 7. Maj 1866 i Ebeltoft, død 16. Okt. 1906 i Silkeborg; S. af Kirkebetjent ved Aarhus Domkirke Johan Isak B. og Hustru Johanne Henriette Trioler; g. 25. Sept. 1896 i Kbhvn m. Harriet Marie Margrethe Busse, f. 11. Juli 1873 i Kbhvn.; D. af Fotolitograf Rasmus Andersen B. og Hustru Henriette Louise Frederiksen. — 1884 Forberedelseseksamen. Indtil Sommeren 1888 Kontorist hos O.sagf. Chr. Kier, Aarhus, 1890 exam. jur., 1. Marts s. A. Fuldm. hos Sagf. I. P. Sørensen, Aarhus. 15. Apr. 1893 Sagfører, Silkeborg, praktiserede der til sin Død. — Stifter af og 1899-1906 Direktør for A/S Handels-og Landbrugsbanken i Silkeborg.

Butenschøn, Paul Hermann, f. 7. Marts 1885  i Hørsholm; S. af Grosserer Johannes Heinrich Christian B. og Hustru Caroline Sophie Dorthea Wachholtz; ugift. — 1903 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn., 1908 eand. jur., 20. Okt.-l. Dec. 1908 Fuldm. hos O.sagf. Vilh. Kondrup, 1. Dec. 1908-30. Juni 1910 hos O.sagf. Just Lund, 1. Dec. 1908-31. Jan. 1910 tillige hos O.sagf. Jac. Deichmann, fra 1. Febr. 1910 hos O.sagf. A. H. Siesby. 13. Nov. 1911 Overretssagfører, praktiseret i Kbhvn. siden 1. Marts 1912.

Buus, Jørgen Nielsen, f. 1. Jan. 1853 i Horsens, Blenstrup Sogn, død 17. Dec. 1932 i Kolding; S. af Gaardejer Niels Jacobsen og Hustru Maren Christensen Buus; g. 11. Maj 1889 i Kolding m. Maren Jensine Marie Daugaard, f. 8. Okt. 1864 i Kolding, død 17. Jan. 1938 i Kolding; D. af Avlsbruger Christian D. og Hustru Maren Bertelsen. — Var først ved Landvæsenet, 1. Nov. 1871-1. Marts 1873 paa Fjellerad Højskole, Sommeren 1873 Forberedelseseksamen, 1875 exam. jur., 3. Juli 1877-6. Marts 1878 Fuldm. hos Sagf. Vald. Christensen, Bogense, 10. Marts 1878-2. Juli 1879 hos O.sagf. Fr. Grimer, Kolding, og 2. Juli 1879-30. Maj 1886  hos Prokurator Kralund, Kolding. 31. Maj 1886 Sagfører, Kolding, praktiserede der til sin Død. 29. Sept. 1909-22. Aug. 1919 off. og benef. Sager ved Retterne i Kolding Købstads, Kolding Herreds samt Jerlev, Andst og Slaugs Herreders Jurisdiktioner.

Buus, Mathias Jensen, f. 7. Juni 1848 paa Wormstrupgaard, Løgsted Sogn, død 26. Juni 1905 i Aalborg; S. af Gaardejer Jens Mathisen Møller B. og Hustru Mette Sørensen; g. 26. Sept. 1876 i Kbhvn. m. Hansine Olivia Hansen, f. 26. Dec. 1847 i Kbhvn. — 1. Nov. 1862-Okt. 1866 paa By-og Herredskontoret i Nibe, 1867 Forberedelseseksamen, 1870 exam. jur., 1. Maj s. A. atter paa By- og Herredskontoret i Nibe og fulgte s. A. med sin Principal, da denne blev Herredsfoged og Skriver i Kær Herred; Juni 1873 efter at være blevet fuldmyndig Fuldm. 1. Juli 1876 By- og Herredsfuldm. i Nibe. 8. Juni 1893 Sagfører, Aalborg, praktiserede der til sin Død. — Kancelliraad.

Byberg, Reinhard Sophus Niels Raun, f.   16. Maj 1845 i Aarhus, død 17. Apr. 1906 i Kbhvn.; S. af Kontorist Johannes Raun B. og Hustru Jensine Kirstine Koefoed; g. 14. Aug. 1891 paa Votborggaard, Tæbring Sogn,m. Ane Dorthea Hagensen, f. 21. Nov. 1845 i Tæbring Sogn; D. af Proprietær Hagen H. og Hustru Hedevig Facunda Petræa Otzen. — Okt. 1859-1. Nov. 1862 paa forskellige Sagførerkontorer i Aarhus, 1. Nov. 1862-1. Okt. 1865 Kontorist hos Ju-stitsraad, By- og Herredsfoged i Mariager C. Koefoed og fulgte med denne 1862 til Arts-Skippinge Herreder, Nov. 1865 Forberedelseseksamen, 1868 exam. jur. 19. Aug. 1873 Sagfører, Aarhus. — Kommunebogholder i Aarhus. 1886 Bogholder og Kassekontrolør ved det kgl. Frederiks Hospital i Kbhvn.

Bülow, Carl Adolph, f. 7. Aug. 1858 i Hjortsvang Præstegaard, død 1. Juni 1927 i Kbhvn.; S. af Sognepræst Axel Severin B. og Hustru Margrethe Gylding; g. 2. Maj 1889 i Kbhvn. m. Ingeborg Marie Kyhn, f. 18. Maj 1859 i Kbhvn. — 1877 Student, privat dimitt., 1884 cand. jur., 1. Juli s. A. Fuldm. hos O.sagf. Oppenheim og Prangen. 3. Okt. 1887 Overretssagfører, Kbhvn., Jan. 1889 meddelt Flytning til Slagelse. Fra 1895 bosiddende i Kbhvn., hvor han praktiserede til 1913.

Bulow, Einar, f. 27. Aug. 1890 i Ordrup, død 29. Nov. 1940 i Guaruja, Brasilien; S. af Overretssagfører Sophus Heinrich Cornelius B. og Hustru Maria Sophia Frederikke Keller; g. 1 °3. Juni 1914m. Astrid Lembcke, f. 14. Okt. 1892 (Ægteskabet opl.); (g. 2° 14. Okt. 1924 m. Kammerjunker, Premierløjtnant af Rytteriet Arne Kristian Møller, f. 10. Juni 1897 i Malling); D. af Kammerherre, Generalløjtnant Immanuel L. og Hustru Christine Elise Marie Lemvigh; g. 2° 9. Aug. 1933 m. Estrid Damm, f. 29. Jan. 1899; D. af Overretssagfører Axel D. og Hustru Harriet Ingeborg Nysted (g. 1 ° m. senere Kommandørkaptajn Kristian Emil Ackermann. Ægteskabet opl. 1933). — 1908 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn., 1914 eand. jur. Fra 17. Jan. 1914 Fuldm. hos O.sagf. H. H. Schmidt. 29. Jan. 1917 Overretssagfører, 29. Jan. 1926 Højesteretssagfører, 30. Aug. 1933 Beskikkelserne deponerede. Tog 1938 Ophold paa Madeira, men rejste faa Maane-der før sin Død til Brasilien.

Bülow, Frits Toxwerdt,, f. 16. Apr. 1872 i Aalborg; S. af Byskriverfuldmægtig, senere Auktionsholder, exam. jur. Emil Faye B. og Hustru Marie Gabrielle Toxwerdt; g. 28. Marts 1899 i Veggerløse m. Fanny Augusta Frederikke Poulsen, f. 21. Nov. 1870 i Kbhvn. død 10. Jan. 1933 i Kbhvn.; D. af Højesteretsassessor Jonas Nikolaus Johannes P. og Hustru Rebekka Magdalene Brandt. — 1886 Forberedelseseksamen. En Tid ansat paa et Embedskontor i Hjøring, 1891 exam. jur., Fuldm. hos O.sagf. Edv. Christensen og C. S. Wassard, 1894 Student, piivat dimitt., 1898 cand. jur. 16. Dec. s. A. Overretssagfører, 28. Dec. 1903 Højesteretssagfører. 13. Juni 1907 off. og benef. Sager ved Højesteret. 20. Juli 1910 Beskikkelserne deponerede, Justitsminister i Ministeriet Klaus Berntsen til 21. Juni 19J3 og s. D. udnævnt til ekstraordinær Assessor i Højesteret. Beskikkelserne atter udleverede og har praktiseret siden Efteraaret 1914. — Defensor for Ministrene I. C. Christensen og Berg i Rigsretssagen 1910. — 1905-10 Medl. af Sagførerraadet for 1. Sagførerkres. — 1920-24 Medl. af Landstinget, 1920-22 Formand for dette. I nogle Aar, indtil 1924, Formd. for Nationalbankens Repræsentantskab. Formd. for Best. f. Assurance-Com-pagniet Baltica, De baltiske Assurandører, A/S Tivoli, A/S Mommark Færge og Fru Elisabeth Staus Rekreationshjem, Næstformand i Best. for Det østasiatiske Industri -og Plantage Kompagni, Medl. af Best. f. A/S Det sønderjydske Kompagni, A/S C. W. Obel og Foreningen til Højskolens Fremme i Kbhvn. — Skænkede 1917 under Navnet »Højesteretssagfører F. Asmussens Legat« Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond et Beløb af Kr. 2000.— — 1912 K2. af Dbg., 1933 K1. af Dbg. — Udenl. Dekor.: R. St. A. 1, S. N. 1. — Hustrus Søstre gift m. Højesteretssagfører Hans Henrik Marcelius Bruun, Højesteretssagfører Hans Sigfred Levy og Overretssagfører Hans Georg Edelstein.

Bülow, Sophus Heinrich Cornelius, f. 29. Dec. 1857 i Kbhvn., død 2. Maj 1936 i Kbhvn.; S. af Premierløjtnant Frantz Christopher Eichstedt B. og Hustru Birgitte Jensine Mortensen; g. 8. Maj 1884 i Kbhvn. m. Maria Sophia Frederikke Keller, f. 17. Dec.1860 iKbhvn.; død 10.Martsl938 paa Frederiksberg; D. af Forstander, Professor Johan K.og Hustru Cathrine Elisabeth DeborahGraae. —1876 Student fra Haderslev Læreres Skole, 1881 cand. jur., 12.Febr.-28. Apr. s. A. og 28. Okt. s. A.-19. Aug. 1884 Fuldm. hos O.sagf. J. Damkier. 28. Aug. 1884 Overretssagfører, Kbhvn., praktiserede, indtil han 1895 blev Direktør for Sparekassen »Bikuben«, men deponerede ikke Beskikkelsen førend 9. Aug. 1920. — 1891-1920 Administrator for Det grevelige Dannemandske Stift (Aastrup Kloster), 1896-1921 Medl. af Administrationskommis-sionen for Stamhuset Estrup, 1905 Formd. i Direktionen for »Bikuben«, 1925 Medl. af Best. f. Centralforeningen af større Sparekasser i Danmark, Formd. for Kjøbenhavns Brandforsikring, Medl. af Best. for Foreningen »Fremtiden« og for Lægeforeningens Boliger. — 1906 R. af Dbg., 1920 Dbm., 1927 K2. af Dbg. — Søn: Højesteretssagfører Einar Bulow.

Byrdal, Henri Christian Valdemar (1897 Navneforandr.), f. 14. Juni 1875 i Jerslev, Hjøring Amt; S. af Købmand Jensen; g. 24. Apr. 1902 m. Emilie Sophie Olsen, f. 26. Febr. 1879. — 1914 Student fra Nørrebros Latin- og Realskole, 1900 cand. jur., Fuldm. hos O.sagf. Buhl og Jacoby, Randers, til 1. Febr. 1901, derefter i 3 Uger hos O.sagf. N. C. Jørgensen, 25. Febr. 1901-28. Febr. 1903 hos O.sagf. N. A. Langballe og fra 8. Juni 1901 tillige hos Overretsprokurator A. Lange til dennes Død, fra 28. Febr. 1903 hos O.sagf. F. Jungløv. 2. Marts 1904 Overretssagfører, praktiseret i Kbhvn. siden. 10. Juni 1916 off. og benef. Sager ved Lands-over- samt Hof- og Stadsretten, Kbhvns. Kriminal- og Politiret og Sø- og Handelsretten i Kbhvn. — Medl. af Best. f. Mødre-hjælpsinstitutionen for Kbhvn., Kbhvns. Amt og Frederiksborg Amt og for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn samt for Saxoly. — Har forfattet forskellige juridiske Afhandlinger, saaledes: Lægens Vidnepligt (1902), De udnævnte Landstingsmænd (1906), Om en Udvidelse af Nævningernes Kompetence (1931).

Barthelsen, Knud Peter Stephansen, f. 28. Marts 1858 i Nyborg; S. af Lærer Carl Christian B. og Hustru Ingeborg Antonie Marie Stephansen. — Sommeren 1873 Forberedelseseksamen ved Universitetet, Juni 1873-Apr. 1875 paa Sunds-Gudme Herreders Kontor, 1877 exam. jur., 30. Apr. 1882-30. Juli 1883 Fuldm. hos Sagf. Wæver, Næstved, 6. Aug. 1884 hos Sagf. F. F. Bronée, Sorø. 23. Aug. 1886 Sagfører, idet han meddelte at ville tage Bopæl i Svendborg, men 3. Sept. s. A. indberettede han, at han foreløbig vilde blive boende i Sorø. 31. Dec. 1888 Beskikkelsen kasseret i Følge hans derom fremsatte Ønske. — Senere Skæbne kendes ikke.

Bøgvad, Dines Hjersing Rostrup, f. 17. Aug. 1843 i Hobro, død 19. Apr. 1903 i Aalborg; S. af Toldbetjent Andreas B. og Hustru Dorthea Sofie Rostrup; g. 21. Okt. 1876 i Aalborg m. Mette Nielsine Rostrup, f. 21. Okt. 1857 i Ringkøbing, død 16. Apr. 1937 i Kbhvn.; D. af Redaktør af Ring-

købing Amts Tidende Niels Thygesen R. og Hustru Martine Taarup. — 1859 Forberedelseseksamen ved Universitetet. I omtrent 2 Y2 Aar paa et Godskontor paa Møen, 1863 exam. jur., 14. Juli 1869 Fuldm. hos Sagf. F. Schmitto. 26. Juli 1872 Sagfører, Aalborg; praktiserede der til sin Død.

Børresen, Johannes Anders Ernesto, f. 9. Sept. 1884 i Kbhvn.; S. af Varemægler Jørgen Marius B. og Hustru Clara Catharine Larsen; g. 1° 9. Dec. 1910 i Hellerup m. Anna Petersen, f. 22. Jan. 1890 i Kbhvn. (Ægteskabet opl.; g. 2° 1927 m. Premierløjtnant, Ingeniør Emil Einar Roepstorff Bentzon, f. 1888); D. af Murermester Rasmus P. og Hustru Christiane Nielsine Raa-hauge; g. 2° 2. Juni 1933 m. Karen Oel-bjerg, f. 5. Maj 1886 i Middelfart (g. 1° m. Fabrikant, Grosserer Poul Thorsen, f. 1884, Ægteskabet opl.); D. af Sagfører Niels Anton Philip Hansen og Hustru Mariane Petersen. — 1903 Student fra Industribygningens Latinskole, 1908 cand. jur., fra 17. Juni 1908 Fuldm. hos O.sagf. Ulr. Hald og s. A. Assistent i Kbhvns. Overpræsidium, Aaret efter i Kbhvns. Magistrat. 21. Okt. 1911 Overretssagfører. 1912 Fuldm. i Kbhvns Magistrats 2. Afd., 1914 Sekretær for Kbhvn.-Frederiksberg Kommunes Fællesudvalg ang. de ekstraordinære Forhold og Chef for Kbhvns. Kommunes Dyrtidskontor og Leder af de ekstraordinære Foranstaltninger i Anledning af Krigen, Chef for Er-næringskontoret, Brændselskontoret og Centralkontoret for Flæskehandelen. 1917 Chef for 2. Afdelings Sekretariat. 20. Marts 1917 Beskikkelsen deponeret. 1918 merkantil Direktør for A/S Københavns Flydedok og Skibsværft, 1919 administrerende Direktør. 1920 Direktør for Kbhvns. Belysningsvæsen. — Formd. for Prøvningsudvalget nedsat af Ministeriet for offentlige Arbejder (Lov af 19. Apr. 1907 og 20. Apr. 1928), Formd. for Danske Elektricitetsværkers Forening, 1924-30 Formd. for Dansk Reklameforening, Formd. for Dansk Terrierklub og for Dansk Kennelklubs Repræsentantskab, 1930-35 Formd. for Det raad-givende Udvalg for Elektricitetskommis-sionen, Medl. af Elektricitetsraadet, 1928-33 Medl. af Udvalget angaaende fremtidige Retningslinier for økonomisk Fremskaffelse og Fordeling af Elektricitet, Medl. af Den danske Komité for World Power Confe-rence, Medl. af Dansk Elektroteknisk Komité, af det danske Udvalg for nordiske Elektroteknikermøder, af Best. for Union Internationale des Producteurs et Distri-buteurs d'Energie Electrique og for Electro-technischer Verein, 1933 Deltager i Forhandlinger vedrørende Afslutning af en dansk-engelsk Handelsoverenskomst og Medl. af den i H. t. Handelsoverenskomsten nedsatte Kulkomité, Medl. af Best. f. Grosserer A. Colstrops Rejselegat, Medl. af det tekniske Raad under Fællesudvalget for det storkøbenhavnske Luftbeskyttelsesomraade, Medl. af Fragtnævnet og af Det erhvervsøkonomiske Raads Brændselsnævn og Brændselsolienævn, M. Inst. G. E. — 1929 R. af Dbg., 1933 Dbm. — Udenl. Dekor.: S. N. 3. — Hustrus Broder: Landsretssagfører Jens Frederik Sophus Gelbjerg-Hansen, Sagfører 1923, Landsretssagfører 1930.

Bøttern, Sophus Peter Christian, f. 19. Maj 1862 i Randers; S. af Overtrompeter Peter Christian B. og Hustru Anna Kirstine Møller; g. 1° 28. Juli 1888 i Skive m. Mathilde Antine Elisabeth Mehrens, f. 5. Okt. 1858 i Kbhvn., død 9. Juni 1907 i Skive; D. af Assistent i det slesvigske Ministerium C. D. M. og Hustru Mary Pasbjerg; g. 2° 26. Aug. 1916 i Randers m. Louise Dorthea Erichsen, f. 25. Jan. 1866 i Skive; D. af Slagtermester Emil Holck E. og Hustru Mathilde Hesseldahl. — Efter Skolegang i Odense, der afsluttedes med Forberedelseseksamen, ved Handelen, men maatte af Helbredshensyn opgive denne Vej. 1. Marts 1879-1. Aug. 1881 paa Borgmesterkontoret i Odense, Sommer 1882 exam. jur., 1. Sept. 1882-1. Juni 1886 Fuldm. hos Sagf. Chr. Munksgaard, Skive, 1. Juni 1886 hos Prokurator F. A. Pasbjerg, Skive. 26. Maj 1887 Sagfører, Skive, praktiseret der siden. 7. Sept. 1909 off. og benef. Sager ved Skive Købstads og Sallingland Herreders Retter. — Formd. for Skive Banks Bankraad og for Skive Grundejerforening, Medl. af Repræsentantskabet for Købstædernes almindelige Brandforsikring, fhv. Formd. for Skive konservative Forening.

Bøving, Jens Orten, f. 5. Nov. 1882 paa Island, død 9. Nov. 1922 i Tønder; S. af Herredsfoged Prosben Theodor Emanuel B. og Hustru Kirstine Gudrun Magnusen; ugift. — 1901 Student fra Odense, 1907 cand. jur., 17. Okt. s. A.-l. Aug. 1908 Fuldm. hos O.sagf. R. L. Lauesen, Skanderborg, 26. Aug. 1908-7. Jan. 1909 hos O.sagf. Fal-kow, 11. Dec. 1908-27. Febr. 1909 hos O.sagf. Niels Nielsen, 1. Marts 1909-28. Febr. 1910 hos O.sagf. Bryndum, 5. Nov. 1909-19. Apr. 1910 hos O.sagf. Bitsch og fra 2. Maj 1911 hos O.sagf. K. M. Espersen. 30. Okt. 1911 Overretssagfører. Praktiserede ikke i Tiden 1911-21, 31. Maj 1921 meddelt at ville have Kontor i Tønder.

C

Calmer, Frederik Marius, f. 3. Okt. 1863 i Kbhvn., død 28. Maj 1905 paa Vejlefjord Sanatorium; S. af Typograf Abraham C. og Hustru Bella Levin; ugift. — 1880 Student fra Mariboes Skole, 1887 cand. jur., 5. Sept. 1887 Sagførerfuldm. i Kbhvn., 1. Sept. 1888 Fuldm. i Krigsministeriet, 3 Okt. 1895 tillige Arkivar. 6. Febr. 1903 Overretssagfører. Har næppe gjort Brug af Beskikkelsen, idet han til sin Død beklædte sine Embeder i Krigsministeriet.

Cantor, Alexander Bernhard, f. 16. Maj 1853 i Middelfart, død 17. Juni 1924 i Aarhus; S. af Distriktslæge Isaac Nathan C. og Hustru Marie Augsburg; g. 8. Marts 1885 i Kbhvn. m. Augusta Fraenckel, f. 30. Okt. 1858 i Kbhvn., død 5. Okt. 1898 i Kbhvn.; D. af Tapetfabrikant, Borgerrepræsentant Sally F. og Hustru Sara Melchior. — 1871 Student fra Det von Westenske Institut, 1877 cand. jur., 27. Nov. s. A. Fuldm. hos Overretsprokurator L. Hvalsøe og 24. Jan.-9. Sept. 1878 tillige hos O.sagf. T. J. E. Melchior, Kbhvn.; 29. Jan. 1880 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til 1910, da han flyttede til Aarhus. Benyttede ikke Beskikkelsen efter 1911. — Medredaktør af »Aarhus Venstreblad«.

Caprani, Valdemar, f. 1. Nov. 1870 i Aabenraa, død 15. Febr. 1940 i Vordingborg; S. af Fotograf Jens Jacobsen C. og Hustru Vilhelmine Mathilde Nielsen; g. 3. Nov. 1899 i Kbhvn. m. Ellen Juel, f. 16. Apr. 1868 i Kbhvn.; D. af Toldinspektør Niels J. og Hustru Anna Rømer. —Sommeren 1887 Forberedelseseksamen, Kolding. Indtil 1. Aug. 1890 Kontorist hos Prokurator O. F. Kralund, Kolding, 1892 exam. jur., 1894-1904 By- og Birkefuldm. i Vordingborg, 1904 Kæmner ssts. 1. Sept. s. A. Sagfører, Vordingborg; praktiserede der fra 27. Sept. 1919 til sin Død. — 1904 Medl. af Sogneraadet i Vordingborg Landsogn, 1909-17 Medl. af Vordingborg Byraad. Formand for Vordingborg Børnehjem. I mange Aar Medl. af Best. for Kæmnerforeningen, 1929-39 Formd.

Carlsen, Adam Vilhelm Valdemar, f. 19. Jan. 1852 i Kbhvn., død 16. Maj 1929 i Kbhvn.; S. af Skolelærer og Kordegn i Rødby Johan Jakob C. og Hustru Karen Christine Hansen; g. 5. Nov. 1884 i Kbhvn. m. Pouline Marie Sperati, f. 23. Maj 1876, død 4. Dec. 1906 i Kbhvn.; D. af Kapelmester i Kristiania Poulo S. — 1866-Jan. 1869 Kontorist paa By- og Herredskontoret i Rødby, derefter i halvtredie Aar paa Lolland-Falsters Stiftamts Kontor, 1873 exam. jur., 10. Maj s. A.-l. Maj 1875 Fuldm. hos Prokurator J". E. Langballe, Randers. Indkaldt til Militærtjeneste. 12. Jan. 1881-25. Febr. 1882 Fuldm. hos Prokurator N. C. A. Nissen, Kbhvn. 8. Marts 1883 Sagfører, Kbhvn., praktiserede sammen med Nissen til dennes Død 1918, derefter alene til sin Død. — Broder: Sagfører Frederik Emil Carlsen.

Carlsen, Frederik Emil, f. 5. Apr. 1866 i Rødby, død 3. Aug. 1908 paa Middelfart Sindssygehospital; S. af Skolelærer og Kirkesanger Johan Jakob C. og Hustru Karen Christine Hansen; g. 16. Jan. 1892 i Fredericia m. Sofie Margrete Pagh, f. 28. Apr. 1868 i Fredericia; D. af Sagfører Mesannietto Pagh og Hustru Johanne Katrine Nørskov. — I omtr. 6 Aar Kontorist, først paa Grevskabet Langelands Kontor, derefter i ca. 1 Aar paa Holbæk Byfogedkontor, 1889 exam. jur., 1. Aug. s. A.-31. Dec. 1890 Byfoged-fuldm. i Fredericia, 6. Jan. 1891-15. Apr. 1893 By- og Herredsfuldm. i Bogense. 8. Maj 1893 Sagfører i Bogense, 10. Dec. 1896 meddelt Flytning til Fredericia, 20. Apr. 1897 Beskikkelsen deponeret, Fuldm. hos Borgmesteren i Fredericia. — Broder: Sagfører Adam Vilhelm Valdemar Carlsen.

Carlsen, Harald Rudolph Franciscus, f. 29. Jan. 1854 i Kbhvn., død 21. Jan. 1929 i Kbhvn.; S. af Hattefabrikant Edvard Theodor Franciscus C. og Hustru Johanne Marie Johansen; g. 6. Juli 1886 i Kbhvn. m. Anna Amalie Schouboe, f. 7. Aug. 1858 i Kbhvn.; D. af Bagermester, Victualie-handler Jesper S. og Hustru Anna Amalie Margretha Steinholtz. — 1872 Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn. Studerede en Tid Matematik og Astronomi. 1878 cand. jur., 1878-79 Volontør ved Kbhvns. Amts nordre Birk, 30. Sept. 1879-24. Juli 1883 Fuldm. hos O.sagf. Will. Jørgensen. 9. Okt. 1883 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. til sin Død. — Medl. af Best. for »Borgerlig indbyrdes Hjælpeforening«. Storrepræsentant i Odd Fellow Ordenen.

Carlsen, Janus Michael, f. 15. Dec. 1843 i Kbhvn., død 12. Sept. 1917 paa Frederiksberg; S. af Urtekræmmer C. A. J. C. og Hustru Dorthea Raae; g. 19. Dec. 1873 i Kbhvn. m. Anna Elisabeth Augusta Berg, i. 1849, død 5. Juni 1907 paa Frederiksberg; D. af Isenkræmmer Hans Frederik B. og Hustru Hansine Elisabeth Petersen. — 1861 Student fra Det von Westenske Institut, 1868 cand. jur., 12. Dec. 1868-31. Juli 1869 Fuldm. hos Overretsprokurator N. C. A. Nissen, derefter hos O.sagf. Jul. Herold. 18. Dec. 1871 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. til sin Død. — 1905-11 Medl. af og Formd. for Sagførerraadet for 1. Kres. — 1900-11 Formd. i Bestyrelsesraadet for Livsforsikringsselskabet Tryg, 1904-11 Medl. af Kontrolkomiteen for Forsikringsselskabet Patria. Fra 1904 Formd. i Best. for Fabri-kerne Lyneborg og fra 1910 for A/S Tændstikfabriken Glødefri. — 1911 R. af Dbg. — Søn: Overretssagfører Ketil Carlsen. —Sønnesøn: Sagfører, cand. jur. Jørgen Michael Carlsen, Beskikkelse 1938.

Carlsen, Jens Jacob, f. 5. Marts 1882 i Torslunde, død 4. Maj 1940 i Horsens; S. af Skomager Vilhelm Jacob C. og Hustru Kirstine Elisabeth Jørgensen Kok; g. 28. Nov. 1905 i Horsens m. Petra Nielsine Jacobsen, f.  17. Maj 1883 i Flødstrup; D. af Skræder Niels Jacobsen og Hustru Karen Marie Frederikke Andersen. — 1898 Forberedelseseksamen ved Universitetet. Hos Sagf. J. P. Hansen, Maribo, til 1. Maj 1899, paa By-og Birkekontoret ssts. til 1. Nov. 1900, 1905 exam. jur., 1. Maj 1905-16. Maj 1908 Fuldm. hos Sagf. A. Boyer, Horsens. 16. Maj 1908 Sagfører, Horsens, praktiserede der til sin Død. — Fra 1920 til sin Død Medl. af og Næstformd. for Kresbest. for 10. Sag-førerkres, Formd. for Horsens Sagførerforening. — 1925-35 Medl. af Horsens By-raad.

Carlsen, Ketil, f. 21. Juni 1878 i Kbhvn., død 7. Juni 1941 i Lyngby; S. af Overretssagfører Janus Michael C. og Hustru Anna Elisabeth Augusta Berg; g. 1c 25. Marts 1909 m. Olga Marie Cathrine Lorentzen, f. 12. Maj 1885 i Kbhvn. (Ægteskabet opl.); D. af Gæstgiver Ludvig Colbjørnsen L. og Hustru Julie Margrethe Søgaard; g. 2° 20. Febr. 1934 m. Ida Marie Doile, f. 11. Maj. — 1897 Student fra Slomanns Skole, 1906 cand. jur., s. A. Fuldm. hos Faderen. 24. Febr. 1909 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. siden. — 1921-29 Medl. af Lyngby-Taarbæk Sogneraad, 1923 Formd. for Lyngby-Taarbæk Værgeraad, Formd. for Best. for A/S Fabriken »Grand Danois« og Kødfoderfabri-ken og for A/S Københavns Marmorvare-fabrik, Medl. af Best. for A/S A. Fonnesbech og for A/S De Borgersenske Fabriker. — Søn: Sagfører, cand. jur. Jørgen Michael Carlsen, Beskikkelse 1938.

Casse, Halfdan, f. 17. Dec. 1877 i Kbhvn., død 18. Febr. 1912 i Kbhvn.; S. af Overretsprokurator Peter Frederik Engelbreth C. og Hustru Christine Bothilde Petrea Winding; g.   26. Jan. 1912 m. Ruth Blicher Hansen; D. af Højskoleforstander, Kaptajn RasmusH. og Hustru Juliane Blicher Hansen. — 1896 Student fra Metropolitanskolen, 1904 cand. jur., 2. Febr.-30. Nov. 1904 og fra 19. Juni 1905 Fuldm. hos O.sagf. Otto Bing, Overretsprokurator P. Casse, H.sagf. Rée og O.sagf. Oluf Bay. I Tiden Dec. 1904-Juni 1905 Herredsfuldm. i Svendborg. 18. Okt. 1907 Overretssagfører. 1908-09 Studieophold i Tyskland, Østrig og England. — Har i Tidsskrift for Retsvidenskap 1912 skrevet: Om Lovligheden af Aftaler mellem Licitationsby-dende efter dansk Ret. — Søster g. m. Overretssagfører Jon Haraldsen Krabbe.

Cederholm, Carl Gustaf Knoen, f. 26. Juni 1879 i Ottensen ved Altona; S. af Cigarmager Gustaf C. og Hustru Mathilda Christiansen; ugift. — 1899 Student, privat dimitt., 1906 cand. jur., 1908-27 Fuldm. hos O.sagf. Charles Lund, 1908 Assistent i Finansministeriet. 15. Dec. 1917 Overretssagfører, Beskikkelsen deponeret. 1919 Sekretær i Finansministeriet, 1922 Fuldm. Nov. 1927 Beskikkelsen udleveret, 27. Nov. 1930 Beskikkelsen deponeret. 1932 Ekspeditionssekretær i Finansministeriet, 1. Nov. 1936 Afsked. — 1923-30 Finansministeriets Tilforordnede som Revisor i Dansk Kautions-forsikrings-Aktieselskab, 1924-36 Medl. af Best. for Generaldirektør for Skattevæsenet E. D. G. Blechingberg og Hustrus Legat.

Celinder, Ove Christian Thorvald, f. 7. Juli 1886 i Kbhvn.; S. af Grosserer Thorvald C. og Hustru Christiane Pedersen; g. 21. Febr. 1914 m. Ebba Johanne Kirstine Petersen; D. af Vejerassistent Anders Jonsen P. og Hustru Elisa Larsson. — 1904 Student fra Me-tropolitanskolen, 1909 cand. jur., Volontør ved Kbhvns. Amts nordre Birk, derefter indtil 1. Febr. 1911 Assistent i Kriminal- og Politirettens Justitskontor, Febr. 1911-Apr. 1912 ansat ved det danske Konsulat i Le Havre, Apr. 1912-1. Jan. 1913 ved det danske Generalkonsulat i London. 8. Jan. 1913-10. Jan. 1916 Fuldm. hos O.sagf. O. K. Magnussen. 2. Febr. 1916 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. 3. Okt. 1940 Beskikkelsen deponeret. — Kasserer for Det kongelige Kapels private Pensionskasse, Forretningsfører for Kbhvns. filharmoniske Orkester, Medl. af Kbhvns. Orkesterforening. Oboist.

Christensen, Albert Johannes, f. 24. Sept. 1889 i Kbhvn.; S. af Partikulier Jes Peter C. og Hustru Ida Henriette Johanne Halvorsen; ugift. — 1906 Student fra Efter -slægtsselskabets Skole, 1912 cand. jur., fra 5. Apr. 1913 Fuldm. hos Sagf. Alex. Hoffmann, Slagelse. 17. Apr. 1916 Sagfører, Slagelse, 10. Maj 1919 Overretssagfører, overtog og videreførte Hoffmanns Forretning 1. Jan. 1919. 6. Okt. 1920 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 15, Slagelse Købstad m. v.

Christensen, Alfred Andreas, f. 23. Jan. 1881 i Kbhvn., død 15. Juli 1933 i Hellerup; S. af Grosserer L. A. C. og Hustru Caroline Christine Hansen; g. 16. Febr. 1921 m. Karen Helfrida Fjord, f. 12. Juli 1897 i Kbhvn. (g. 2° 5. Sept. 1934 m. Kai Aage Neckelmann, f. 13. Okt. 1892 i Kolding, Dansk Konsul i Kanton, Direktør for Nordisk Fjerfabriks Afdeling i Kanton, Hongkong og Shanghai; S. af Købmand i Kolding Hans Frederik N. og Hustru Laurence (Laura) Sophie Grau, (g. 1° 27. Juli 1921 m. Rigmor Gerda Willer Andersen, f. 30. Apr. 1902, Ægteskabet opl.)) — 1899 Student fra Schneekloths Skole, 1904 cand. jur., Fuldm. hos Sagf. Mandal Bertelsen, derefter hos O.sagf. Axel Kaae. 10. Dec. 1907 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. fra 1908 til sin Død. — Medl. af Best. for De forenede Kulimportører, for Aarhus Kulkompagni, for Nordjyllands Kulkompagni, Randers Kulkompagni og Kulkompagniet i Tisted.

Christensen, Alfred Vilhelm Alexander, f.   10. Jan. 1854 paa Frederiksberg; S. af Overretsprokurator Balthasar Mathias C. og Hustru Caroline Marie Olsen; g. 1 ° 22. Maj 1886 i Kbhvn. m. Astrid Martha Bodil Paulsen, f. 19. Juli 1861 i Aalborg, død 5. Maj 1896 i Kbhvn.; D. af Stiftsfysikus Peter Julius P. og Hustru Cecilie Margrethe Kobke; g.   2° 14. Maj 1899 i Vemmelev m. Ebba Pauline Louise Paulsen, f. 3. Jan. 1864 i Aalborg, død 12. Juli 1929 i Kbhvn., Søster til 1. Hustru. — 1872 Student fra Schneekloths Latin- og Realskole, 1881 cand. jur., 29. Juni 1881 Fuldm. hos O.sagf. A. S. Ørsted-Jacobsen til dennes Død 15. Jan. 1882, fra 12. Nov. 1881 tillige hos Faderen, 21. Jan. 1882-3. Febr. 1883 hos O.sagf. Isted Møller, 1. Juni-1. Nov. 1882 hos Højesterets-advokat A. Hindenburg, fra 2. Nov. 1882 hos Overretsprokurator A. J. C. Kaas. 12. Juli 1884 Overretssagfører, praktiseret i Kbhvn. siden. 11. Marts 1909-10. Juni 1916 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Kbhvns. Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i Kbhvn. — 1882 Medstifter af Studentersamfundet, 1888-92 dettes Formd., 1883 Medstifter af Kbhvns. liberale Vælgerforening og i mange Aar Medl. af dennes Hovedbest. og Forretningsudvalg; stillede sig 1892 ved Folketingsvalget i Kbhvns. 3. Kres og repræsenterede denne 1895-1909 og 1910-20; 1916-20 2. Viceformd. i Folketinget. 1910-33 Over-synskommissær i Kbhvn., 1916-40 Direktør for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, 1923 Suppleant i Aalegaards Overnævnet. 1905-41 Medl. af Best. for Zoologisk Have, 1923-27 Formd., 1941 Æresmedl. af Best. Medl. af Best. for Valkendorfianersamfun-det, Komroissarius i Den sjællandske Bondestands Sparekasses Likvidationsafdeling, Medl. af Udvalget for Ordning af Fiskeriet i Øresund og for Fiskerilovens Revision samt af Aalegaards Kommissionen, Formd. for Saltholms Kommissionen. — Svigersøn: Dommer i Mariager Jens Haase, Sagfører m. deponeret Beskikkelse.

Christensen, Arthur Niels Peter, f. 22. Dec. 1890 i Sørup ved Svendborg; S. af Murermester Hans G. og Hustru Maren Eline Christensen; g. 3. Maj 1918 i Turø m. Magna Kirsten Nielsen, f. 19. Apr. 1890; D. af Skibsfører Anders Christian N. og Hustru Jako-bine Andreasen. — 1907 Forberedelseseksamen, Svendborg, 1915 exam. jur., 1. Febr. s. A.-l. Aug. 1918 Fuldm. hos Sagf. Chr. Poulsen, Svendborg, fra 3. Aug. 1918 hos Sagf. Jao. Brandt, Aarhus. 31. Okt. 1918 Sagfører, Aarhus, praktiseret der siden. 22. Febr. 1934 Landsretssagfører. 14. Maj 1938 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskres Nr. 54, Aarhus Købstad, og Nr. 55, Ning og Hasle m. fl. Herreder, for et Tidsrum af 10 Aar, fra 1. Juni s. A. at regne. — Fra 1933 Formd. for Kresbest. for 10. Sagførerkres, 1941 Medl. af Sagførerraadet. 1928-33 Medl. af Best. for Aarhus Sagførerforening, 1930-33 Formd. for Juridisk Takstforening i Aarhus.

Christensen, Carl, f. 5. Jan. 1872 paa Nedergaard i Vellev Sogn, død 20. Juli 1939 paa Frederiksberg; S. af Gaardejer Søren C. og Hustru Mette Marie Amdisen; g. 1917 m. Marie Vilhelmine Rasmussen, (Ægteskabet opl. 1928). — 1889 Student fra Viborg, 1901 cand. jur., 5. Febr. s. A. Fuldm. hos O.sagf. A. T. Bubl og H. R. Jacoby, Randers. 17. Febr. 1904 Sagfører, Randers. 26. Apr. s. A. meddelt Flytning til Aarhus. 30. Marts 1907 Overretssagfører. 22. Okt. 1909-30. Jan. 1913 off. og benef. Sager ved Retterne i Aarhus Købstads, Hasle m. fl. Herreders samt Ning Herreds Jurisdiktioner. 1913 flyttet til Kbhvn., 1926 Beskikkelsen deponeret. Assurandør i Kbhvn.

Christensen, Carl Christian, f. 22. Sept. 1870 i Hindberg, Levring, død 13. Juli 1941 i Silkeborg; S. af Gaardejer Jørgen C. og Hustru Maren Eriksen; g. 1 ° 17. Okt. 1901 i Hørup m. Thora Otthilia Johanne Elisa Petersen, f. 22. Juli 1869 i Fredericia, død 27. Apr. 1912 i Silkeborg; D. af Kompagnichef af Forstærkningen, Løjtnant Gustav Daniel P. og Hustru Hansine Storm; g. 2° 20. Maj 1916 i Langaa m. Caroline Rasmine Larsen, f. 26. Febr. 1887 i Svindinge; D. af Lauritz L., Langaa pr. Rygaard, og Hustru Eva Brandt. — 1889 Student fra Viborg, 1896 cand. jur., s. A. Volontør ved Kbhvns. Amts nordre Birk, Jan. 1897-1. Nov. 1898 Fuldm. ved Ringkøbing Amt, 1. Nov. 1898-Aug. 1906 ved Bølling og Nørre Herreder. 11. Aug. 1906 Sagfører, Silkeborg. 27. Maj 1907 Beskikkelsen deponeret, By- og Birkefuldm. i Silkeborg. 22. Jan. 1911 Beskikkelsen atter udleveret, praktiserede i Silkeborg siden. 31.Jan. 1916 Overretssagfører. 1918 off. og benef. Sager ved Retterne i Silkeborg Købstad og Birk med Hids Herreds Jurisdiktioner. — I 3 Aar Medl. af og Formd. for Skern Sogne-raad, Tiendekommissær for Aarhus Amts 3. Kres, Formd. for Silkeborg Købstads Værge-raad, Medl. af Bevillingsnævnet og af Best. for Silkeborg Grundejerforening, 1917-29 Medl. af Silkeborg Byraad.

Christensen, Carl Gotfred Anders, f. 1. Juli 1845 i Kbhvn., død 4. Maj 1904 i Middelfart; S. af Postekspeditør og Postholder i Taastrup, Premierløjtnant, Kammerraad Christen C. og Hustru Adelaide Francisca Antoinette Bernard; g. 15. Nov. 1871 i Nakskov m. Olga Camilla Marie Schou, f. 23. Sept. 1851 i Nakskov, død 23. Juni 1904 i Kbhvn.; D. af Bankdirektør Sophus S. og Hustru Annette Theisen. — Elev paa Herlufsholm til 30. Sept. 1858, 1865 Student fra Roskilde. Faderens Død samme Efteraar forhindrede ham i at gaa videre ad den studerende Bane, idet Moderen blev konstitueret i Embedet, som Sønnen maatte passe indtil hendes Død i Februar 1871. Derefter var han selv konstitueret i Embedet indtil 20. Apr. s. A., da han afskedigedes og købte en Landejendom, Kattingeværk, ved Roskilde. S. A. giftede han sig, men da Ejendommen ikke gav ham tilstrækkelige Indtægter, gav han sig 1881 til at læse til Eksamen. Ejendommen solgte han 1883 og bosatte sig paa Frederiksberg. 1884 exam. jur. I ca. 4 Aar Fuldm. hos O.sagf. E. Christensen, Kbhvn. 1888 Økonomiforvalter og Kasserer ved Sindssygeanstalten ved Middelfart. 15. Febr. 1890 Sagfører, Middelfart, praktiserede der til sin Død. — Broder: Sagfører Edvard Ferdinand Christensen.

Christensen, Christen, f. 13. Maj 1874 i Kirkehelsinge; S. af Gaardejer Lars C. og Hustru Ane Sofie Nielsen; ugift. — 1895 Student, privat dimitt., 1901 cand. jur., 1. Marts s. A.-Dec. 1908 Fuldm. hos Sagf. Alex. Hoffmann, Slagelse. 19. Marts 1904 Sagfører, Slagelse. 6. Apr. 1907 Overretssagfører. 7. Dec. 1908 Fuldm. ved Løve Herred, 17. Dec. s. A. Beskikkelserne deponerede, 1919 Dom-merfuldm. i Retskres Nr. 14, Løve Herred, 1934 Afsked, s. A. Beskikkelserne udleverede, Bopæl i Kirkehelsinge. — 1919 Gaardejer i Kirkehelsinge. — 1926-35 Medl. af Folketinget, 1922 Medl. af Ars-Løve Herreders Provstiudvalg, 1934 Formd. for den staaende Voldgiftsdomstol i Husdyrsager i Holbæk Amt, 1937 Landvæsenskommissær for Holbæk Amt, 1938 ministerielt udnævnt Medl. af Tilsynsraadet for Kirkehelsinge-Drøsselbjerg Kommunes Spare- og Laane-kasse, 1938 Formd.

Christensen, Christen, se: Rønn, Christen Christensen.

Christensen, Christen Birkholm, f. 28. Maj 1881 i Faaborg, død 16. Febr. 1917 i Aalestrup; S. af Købmand Hans G. og Hustru Ane Birkholm; g. 12. Febr. 1905 i Odder m. Hilma Agnethe Bierløv Terndrup, f. 3. Febr. 1885 i Odder; D. af Sagfører Julius Vigo Philip T. og Hustru Fanny Helga de Nully-Brown. — 1896 Forberedelseseksamen, Universitetet, Apotekerdiscipel i Vejle til Jan. 1899, 1902 exam. jur., 1. Apr.-l. Nov. 1902 Fuldm. hos Sagf. A. P. Henriksen, Odense, 1. Nov. 1902-22. Jan. 1903 hos Sagf. Thiellesen og Johansen, Fredericia, 1. Apr. 1903-1. Juni 1904 hos Sagf. Jul. Terndrup, Odder, 10. Febr. 1905-1. Maj 1906 hos Sagf. J. Amtoft, Faaborg. 2. Juni 1906 Sagfører, Assens. 8. Sept. 1909-2. Marts 1914 off. og benef. Sager ved Assens Købstads og Vends Herreds Retter. 24. Marts 1914 meddelt Flytning til Kbhvn., 21. Aug. 1915 til Aalestrup.

Christensen, Christian, f. 28. Febr. 1863 i Flensborg, død 5. Juni 1913 i Svendborg; S. af Restauratør i Svendborg Andreas G. og Hustru Susanne Hermann; ugift. — Siden 1866 opholdt sig i Danmark, 1878-81 Discipel paa Apoteket i Nykøbing F. og underkastede sig Fysikateksamen, hvorefter han fungerede ssts. dels som Laborant, dels som Receptarius indtil Aug. 1882, men da Udsigterne indenfor Faget ikke tilfredsstillede ham, gav han sig til at læse Jura og arbejdede samtidig en kortere Tid hos O.sagf. R. C. Cortsen, derefter fra 1. Dec. 1883 til 1. Marts 1884 hos Prokurator C. Schacke, Kbhvn. — 1884 exam. jur., 29. Okt. s. A.-Marts 1888 Fuldm. hos O.sagf. J. L. Knudsen, Svendborg. 28. Marts 1888 Sagfører, Svendborg. 18. Apr. 1890 Beskikkelsen deponeret, By-fogedfuldm. i Svendborg.

Christensen, Christian, f. 2. Aug. 1858 i Nordby, Fanø, død 12. Juli 1912 i Nordby, Fanø; S. af Tømrer Søren G. og Hustru Maren Hansdatter; g. 2. Juni 1885 i Kbhvn. m. Dagmar Marie Dorthea Schaap, f. 12. Febr. 1858 i Kbhvn., død 26. Febr. 1920 i Nordby, Fanø; D. af Røgmand Hans Christian Schaap og Hustru Johanne Christiane f. Schaap. — Kom efter Konfirmationen i sit 14 Aar til Søs, men maatte efter halvfjerde Aars Forløb opgive denne Vej p. Gr. af en Sygdom i venstre Arm. Opholdt sig derefter 2 Aar i Hjemmet, tog Sommeren 1878 Forberedelseseksamen og begyndte derefter straks at læBe. 1880 exam. jur., 2. Kar., 1. Maj s. A.-1. Marts 1882 Skriver ved Præstø Amt og vikarierede i Maj 1883 som Trediefuldm. ssts. 1883 exam. jur., 1. Kar., 1. Juni s. A.-27. Okt. s. A., da Overretsprokurator Johs. Beyer døde, Fuldm. hos denne, fra 8. Nov. s. A. Fuldm. hoa O.sagf. C. Glud, Kbhvn. 23. Juli 1886 Sagfører, Kbhvn. 24. Okt. 1889 med- delt Flytning til Esbjerg, 30. Sept. 1899 til Nordby, praktiserede der til sin Død. — Søn: Landsretssagfører Kaj Christensen, Slagelse, Sagfører 1920, Landsretssagfører 1935. Hustrus Broder: Sagfører Vilhelm Hans Julius Schaap.

Christensen, Christian Emanuel, f. 20. Jan. 1890 i Aalborg; S. af Sagfører Johan .Henriksen C. og Hustru Henriette Wendt; g. 23. Jan. 1919 m. Bodil Didrichsen, f. 1. juli 1899 i Kbhvn.; D. af Grosserer Frantz D. og Hustru Elise Meinig. — 1907 Student fra Aalborg, 1913 eand. jur., 1916 Assistent i Justitsministeriet, 1. Okt.-9. Nov. 1915 tillige Fuldm. hos O.sagf. C. Stag, fra 9. Nov. 1915 hos H.sagf. Ivan Kondrup. 29. Okt. 1918 Overretssagfører, praktiseret i Kbhvn. siden. 1931 off. og benef. Sager ved Østre Landsret. 28. Juni 1932 Højesteretssagfører. — Sekretær i 2. Huslejenævn, Medl. af Best. for A/S Holte Gymnasium, A/S Toms Fabrikker, A/S Hans Pedersen & Co., Knap-Union A/S (Dansk Knapindustri), A/S Glanzstoff-Nordica og Foreningen Det frie Nord.

Christensen, Christian Peter, f. 31.Marts 1886 paa Tommerupgaard i Svanninge Sogn; S. af Gaardfæster Basmus G. og Hustru Ane Søberg; g. 4. Jan. 1912 i Hjøring m. Betty Marie Larsen, f. 18. Okt. 1890 i Hjøring, død 7. Dec. 1918 i Hjøring; D. af Agent Jens Marius L. og Hustru Christine Amalie, f. Larsen. — 1902 Forberedelseseksamen, Faaborg, Sagførerkontorist ssts. til Sommeren 1904, 1907 exam. jur., 1. Juni s. A.-30. Nov. 1910 Fuldm. hos Sagf. Søren Jensen, Hjøring. 31. Marts 1911 Sagfører, Hjøring. 21. Aug. 1920 meddelt Flytning til Tønder. Medhjælper hos Advokat Liedke, hvis Forretning han overtog og 1921 optog Sagf. Chr. Bundgaard i. Juli 1926 Medhjælper hos L.sagf. E. Mi-tens, Torshavn, 1. Dec. 1928 meddelt Flytning til Torshavn, praktiseret selvstændigt der siden.

Christensen, Christian Peter Erik, f. 18. Maj 1878 i Kbhvn.; S. af Detailhandler Christian Andreas C. og Hustru Maren Ghristense Nielsen; g. 29. Juli 1922 m. Ellen Margrethe Hansen. — 1896 Student, privat dimitt. Indtil 1. Sept. 1898 Reservetelegrafist, bestaaet Telegrafprøven. 1903 cand. mag. (økono-misk-statistisk Eksamen), 1906 cand. jur., 1907 konst. Assistent i Postrevisionen, 1908 fast udnævnt, 1909 Postfagprøven, s. A. Assistent i Generaldirektoratet for Postvæsenet. 29. Juni 1906-2. Jan. 1907 Fuldm. hos H.sagf. G. M. Rée, 4. Jan. 1907-18. Sept. 1909 hos O.sagf. Fr. Høst og H. C. Wandrup. 12. Aug. 1910 Overretssagfører. 1916 Postekspedient i Generaldirektoratet, 1919 Sekretær, 25. Nov. 1919 Beskikkelsen deponeret, 1920 Fuldm. — 1924 R. af Dbg., M.T.Kfh. — Udenl. Dekor.: Fi. H. R. 3.,Rum. Kr. 5, 0. r. K. O., Pr. r. K. 2. og 3, U. r. K. Brystkors.

Christensen, Edvard Ferdinand, f. 1. Aug. 1842 i Kbhvn., død 29. Marts 1908 i Kbhvn.; S. af Postekspeditør og Postholder i Taastrup, Premierløjtnant, Kammerraad Christen C. og Hustru Adelaide Bernard; g. m. Ida Birgitte Philip, død 18. Juli 1905 i Kbhvn. — 1861 Student fra Roskilde, 1868 cand. jur., 21. Jan. 1869-27. Juli s. A. og fra 14. Sept. s. A. Fuldm. hos Overretspro-kurator Mundt, Kbhvn., 11. Apr. 1872 Overretssagfører, Kbhvn. praktiserede der til sin Død. 15. Juni 1898 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten. — Broder: Sagfører Carl Gotfred Anders Christensen.

Christensen, Ejnar, f. 8. Nov. 1877 i Skanderborg, død 8. Apr. 1934 i Hellerup; S. af kgl. Agent, Brænderiejer og Tømmerhandler Niels C. og Hustru Christiane Elisabeth Dencker; g. 31. Okt. 1906 i St. Andreas Kirke m. Ella Mariboe, f. 18. Febr. 1883 i Kbhvn.; D. af Fabrikant, Blikkenslagermester Cajus Emil M. og Hustru Frederikke Hartvigson. — 1897 Student fra Fredericia, 1904 cand. jur., 1900-17 Medarbejder ved »Berlingske Tidende«, fra 26. Okt. s. A. Fuldm. hos O.sagf. C. Gudmon. 20. Apr. 1912 Overretssagfører, Kbhvn., praktiserede sammen med O.sagf. L. Holm. 29. Dec. 1921 Beskikkelsen deponeret. 1921-23 dansk Vicekonsul i Danzig og Vilna. Paany Medarbejder ved Berlingske Tidende, 1926 ved Nationaltidende. — Udenl. Dek.: B. L. II. 5.

Christensen, Frederik Johannes, f. 22. Marts 1846 i Køge, død 4. Juni 1878 i Køge; S. af Snedkermester Christen Johannes C. og Hustru Inger Margrethe Petersen. — 1. Maj 1860 Kontorist paa By- og Herredskontoret i Køge, Jan. 1862 Forberedelseseksamen, 1866 exam. jur., Sept. s. A. By- og Herreds-fuldm. i Køge. 1. Juni 1872 Sagfører, Køge, praktiserede der til sin Død. — 1872 kst. Branddirektør for Køge Købstad.

Christensen, Georg Carl Sophus, f. 6. Jan. 1858 i Kbhvn., død 10. Sept. 1908 i Oeyenhausen, Hannover; S. af Rustmester Oeorg Henrik Keigh C. og Hustru Marie Bierløv; ugift. — 1876 Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn, 18S3 cand. jur., 10. Maj s. A.-29. Febr. 1884 Fuldm. hos Overretsprokurator C. Alberti, 4. Apr. 1884-1. Maj 1893 hos O.sagf. Gustav Christensen. Stærkt benyttet juridisk Manuduktør. Formand for Juridisk Samfund. 25. Apr. 1904 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn., 11. Juli 1907 Herredsfoged og Skriver i Gørding-Malt Herreder. — Broder: Overretssagfører Gustav Ludvig Georg Christensen.

Christensen, Georg Frederik Christian, f. 14. Maj 1855 i Frederiksborg Nyhuse, død 25. Aug. 1911; S. af Murer Christian C. og Hustru Ane Marie Petersen; ugift. — Fra Midten af Febr. 1870 til Juni 1873 Kontorist paa By- og Birkeskriverkontoret i Hillerød, Jan. 1871 Forberedelseseksamen, 1. Aug. 1873 Kontorist hos Overretsprokurator I. H. Mundt, 1. Jan. 1875 tillige hos O.sagf. Harald Petersen og 1. Apr. 1877 hos Prokurator Torp, 1877 exam. jur., 17. Jan. 1879 Fuldm. hos Sagf. Knud Harder, Rudkøbing, 4. Okt. 1882 hos O.sagf. J. L. Knudsen, Svendborg. 17. Okt. 1884 Sagfører, Svendborg. 4. Sept. 1885 meddelt Flytning til Faaborg, praktiserede der til sin Død.

Christensen, Gustav Ludvig Georg, f. 2. Jan. 1853 i Kbhvn., død 28. Dec. 1913 i Nakskov; S. af Rustmester Georg Henrik Keigh C. og Hustru Marie Bierløv; ugift. — 1871 Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn, 1878 cand. jur., 23. Marts s. A.-1. Apr. 1880 Fuldm. hos H.sagf. Octavius Hansen og O.sagf. L. Arntzen, 27. Apr. 1882-8. Maj 1883 hos O.sagf. Otto Petersen. 16. Maj 1883 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. 1903 Herredsfoged og Skriver i Lollands Nørre Herred. — 1898 R. af Dbg. — Broder: Overretssagfører Georg Carl Sophus Christensen.

Christensen, Harald, f. 18. Okt. 1882 i Nibe; S. af Købmand Peter Sørensen C. og Hustru Petrine Petersen; g. 24. Okt. 1908 i Kbhvn. m. Edith Henningsen, f. 18. Sept. 1889 i Kbhvn; D. af Grosserer Frits H. og Hustru Maren Halby. — Maj 1899 indtraadt i Postvæsenet, 1906 Assistent i 2. Revisions-departement, 1907 Student, priv. dimitt., 1913 cand. jur., 1913 Assistent i Generaldirektoratet for Postvæsenet, 1915 Fuldm. i Overpostinspektoratet, Aarhus, i 3 Aar Fuldm. hos O.sagf. Carl Larsen, Kbhvn. 5. Sept. 1917 Overretssagfører, Beskikkelsen deponeret, 1919 Afsked af Postvæsenets Tjeneste if. Ansøgning, 23. Juni s. A. Beskikkelsen udleveret, praktiseret i Kbhvn. siden.

Christensen, Holger (1926 Navneforandr. fra Ove Jens Holger C), f. 1. Aug. 1887 i Kbhvn; S. af Bankdirektør Jens Peter C. og Hustru Vilhelmine Dosine Jenny Nielsen; g. 6. Aug. 1914 m. Ethel Clara Franck, f. 9. Sept. 1887, død 3. Juni 1934 i Aarhus; D. af Bagermester Johannes F. og Hustru Marie Møller. — 1905 Student, priv. dimitt., 1911 cand. jur., 15. Juli s. A. Fuldm. ved Øster Flakkebjærg Herred, 1. Dec. 1912 ved Præstø Amt. 4. Nov. 1918 Sagfører, praktiseret i Aarhus siden 1. Dec. s. A. 8. Juli 1922 Landsretssagfører. 27. Dee. 1926 off. og benef. Sager ved Retterne i Retskres Nr. 54 Aarhus Købstad og Nr. 55 Ning Herred m. v. —  1924-30 Medl. af Best. for Aarhus Sagførerforening.

Christensen, Jacob, f. 11. Maj 1830 i Brøndum, Skads Herred, død 11. Marts 1914 i Roskilde; S. af Gaardmand Christen Petersen og Hustru Mette Kirstine Simonsen; g. 1° 22. Maj 1863 m. Augusta Petrine Feddersen, f. 2. Dec. 1844 i Kbhvn., død 20. Dec. 1876 i Roskilde; g. 2° 19. Jan. 1886 m. Christiane Margrethe Dorthea Marie Fog, f. 8. Marts 1855, død 12. Sept. 1911 i Roskilde; D. af Sognepræst Caspar David Vilhelm Munthe F. og Hustru Anna Cathrine Bondo. — Jan. 1846-Apr. 1850 Kontorist paa Skads Herreds Kontor, til Marts 1854 paa Løve-Møgeltønder Herreders Kontor, 1854 Forberedelseseksamen, 1855 exam. jur., s. A. konst. Fuldm. ved Løve-Møgeltønder Herreder til 1867, da Regeringen i Slesvig nægtede at forny Konstitutionen, fordi han ikke vilde aflægge Ed til Kongen af Preussen. 16. Marts 1869 Sagfører, Roskilde, praktiserede der til sin Død. — 1886-1904 Medl. af Sagførerraa-det for 2. Sagførerkres. — 1904 Justitsraad.

Christensen, Jens Christian, f. 28. Jan. 1871 i Assing Sogn, død 11. Apr. 1904 i Skern; S. af Gaardejer, Sognefoged Christen Sand-feld Jensen og Hustru Ellen Olesen; g. 26. Sept. 1898 m. Maren Sofie Pedersen, f. 26. Febr. 1870 i Skaarup, Fyn; D. af Gaardejer Hans P. og Hustru Lisbeth Jensen. — Juli 1890 udgaaet fra Herning Realskole, 1. Aug. 1890-1. Febr. 1892 Kontorist paa Hammerum Herredskontor, 1893 exam. jur., 19. Okt. s. A.-l. Marts 1895 Fuldm. hos Sagf. F. V. Jensen, Herning, 1. Marts 1895-1. Maj s. A. hos Sagf. Bonke, Grenaa, og 16. Maj 1895 hos Sagf. J. C. Nielsen, Svendborg. 4. Dec. 1896 Sagfører, Skern, praktiserede der til sin Død.

Christensen, Jens Christian, f. 22. Juni 1882 i Solbjærg, død 27. Nov. 1934 i Kbhvn.; S. af Gaardejer Anders C. og Hustru Larsine Jensen; g. 7. Okt. 1919 m. Marie Pauline Sørensen, f. 7. Okt. 1879 i Kbhvn; D. af Vognmand Carl Emil S. og Hustru Andrea Jensen. — 1902 Student, priv. dimitt., 1909 cand. jur., fra 23. Okt. s. A. Fuldm. hos O.sagf. C. Koppel, Kbhvn. 23. Marts 1914 Overretssagfører, praktiserede i Kbhvn. fra 1. Apr. s. A. til sin Død.

Christensen, Jens Jørgen Fjord, f. 9. Juli 1870 i No Sogn, død 31. Aug. 1899 i Grenaa; S. af Gaardejer, Folketingsmand, Redaktør, senere Branddirektør i Grenaa Jens Jørgen C. og Hustru Jørgine Marie Fjord; ugift. — 1886 Forberedelseseksamen, Grenaa, Aug. s. A.-Aug. 1888 Kontorist paa By- og Herredskontoret i Grenaa, 1891 exam. jur. Indtil 1. Nov. 1895 Fuldm. hos Sagf. J. C. Jensen, Randers. 28. Nov. 1895 Sagfører, Grenaa, praktiserede der til sin Død.

Christensen, Johan, f. 27. Juli 1845 i Ingstrup ved Brønderslev, død 10. Febr. 1920 i Aalborg; S. af Avlskarl i Præstegaarden Christen Johansen og Hustru Birthe Kirstine Mogensdatter; g. 14. Aug. 1874 i Aalborg m. Petrea Marie Kathrine Bach, f. 11. Nov. 1849 i Aalborg, død 26. Jan. 1931 i Aalborg; D. af Skipper Peder Christian B. og Hustru Maren Cathrine Sund. — 1867 Skolelærereksamen i Kbhvn. Indkaldtes i Foraaret 1868 til Militærtjeneste og gennemgik forskellige Skoler, men lod sig p. Gr. af utilfredsstillende Avancementsforhold hjemsende fra Officersskolens næstældste Klasse. 1876 ansat ved det kommunale Skolevæsen i Aalborg, og var endnu i denne Stilling, da han søgte Beskikkelse 1902, men forudsaa da, at han p. Gr. af en tiltagende Svækkelse af Høreevnen i Løbet af et Aarstid vilde blive nødt til at trække sig tilbage fra Lærergerningen. 1899   Kaptajn i Fodfolkets Forstærkning, 1900  sat udenfor Nummer. 1890 exam. jur. 8. Marts 1890-Aug. 1893 Fuldm. hos Sagf. C.  Vogler, Aalborg. 8. Dec. 1902 Sagfører, Aalborg.

Christensen, Johan Henriksen, f. 16. Aug. 1862 i Tolstrup, Børglum Herred; S. af Kammerraad, Lærer Anders Christian C. og Hustru Marie Vibeke Obel; g. 8. Febr. 1889 i Aalborg m. Henriette Wendt, f. 22. Apr. 1864 i Aalborg, død 3. Juni 1936 i Hasseris; D.  af Værkfører Peter Nissen W. og Hustru Emma Vilhelmine Adolphine Baumgarten. — Sommeren 1878 Forberedelseseksamen ved Universitetet. I et Aar Kontorist hos Prokurator A. Hasselbalch, Aalborg, derefter paa By- og Herredskontoret i Nibe, 1883 exam. jur., 15. Sept. s. A.-10. N