H

HAACK Olaf

HACE Alfred

HACE Christopher

HACEMANN C A

HADERUP Victor

HAFSTEIN Hannes

HAGE Hother

HAGE Johannes

HAGEN G B

HAGERUP Eiler H

HAGERUP Francis

HALD Jørgen

HALK Frode

HALKIER Gotfred

HALKIER Herman

HALLAGER Frederik

HALLDORSSON Olafur

HALSTED Martin Madsen

HAMERIK Asger

HAMMELEFF Frederik

HAMMELEV Theodor

HAMMER Frits

HAMMER Hans Christian

HAMMER R

HAMMER-JENSEN Ingeborg

HAMMERICH Angul

HAMMERICH Emil

HAMMERICH Holger

HAMMERICH Johannes

HAMMERICH K A

HAMMERICH Louis

HAMMERSHAIMB Hjalmar

HAMMERSHØI Svend

HAMMERSHØI Vilhelm

HANNOVER Emil

HANNOVER H I

HANSEN Adolf Heinrich

HANSEN Aksel

HANSEN Alfred Wilhelm

HANSEN Allan

HANSEN Ancher Christian

HANSEN Anders L

HANSEN Carl

HANSEN Carl Adam

HANSEN Carl H

HANSEN Chr. C

HANSEN Chr. D A

HANSEN Christen

HANSEN Christian Terman

HANSEN Eline

HANSEN Fr.

HANSEN Frederik

HANSEN Fritz

HANSEN Godfred

HANSEN Gustav

HANSEN H J

HANSEN Hans Nikolaj

HANSEN Hans Peter

HANSEN Heinrich

HANSEN I A

HANSEN J A

HANSEN Jean

HANSEN Johan

HANSEN Johan Grosserer

HANSEN Jonas Wilhelm

HANSEN Josef Theodor

HANSEN Jørgen

HANSEN K

HANSEN Kristian

HANSEN Louise

HANSEN Meta

HANSEN N J

HANSEN Nicolai

HANSEN Niels

HANSEN Niels Operasanger

HANSEN Ole

HANSEN Oscar

HANSEN P

HANSEN P C V

HANSEN P J C

HANSEN P N

HANSEN P Torveassistent

HANSEN Peter

HANSEN Philip

HANSEN R T

HANSEN Rasmus

HANSEN Robert

HANSEN Saren

HANSEN Th. O

HANSEN Ulf

HANSEN Victor

HANSEN Vilhelm

HANSEN Vilhelm Læge

HANSEN Vilhelm Malermester

HANSEN Wilhelm

HANSEN-JACOBSEN Niels

HANSON C H

HANSSEN Cato Spang

HARBOE Emil

HARBOE Ludvig

HARBOU Hans Walter

HARDER Knud

HARDER Poul

HARDING M C

HARHOFF C F K

HARHOFF P C C

HARPØTH Chr

HARPØTH William

HARSLØF Valdemar

HARTEN Heinrich von

HARTMANN F J C

HARTMANN Godfred

HARTZ Nikolaj

HASLUND Otto

HASSELBALCH Christian

HASSELBALCH Karl

HASSELRIIS Louis

HASTRUP Otto

HAUBERG Peter

HAUBERG Sophus

HAUCH Adam

HAUCH Charlotte

HAUCH Erik

HAUCH Ludvig Alfred

HAUCH-FAUSBØLL Theodor

HAUGNER C C

HAUGWITZH - HARDENBERG-REVENT-LOW Heinrich

HAUNSTRUP Mathea

HAVSTEEN Johannes Julius

HAXTHAUSEN Alfred

HECKSCHER Isidor

HECKSCHER Leopold

HECKSCHER William

HECKSHER Chr.

HECKSHER Custav

HECKSHER Otto

HEDE Chr.

HEDEMANN August

HEDEMANN Carl

HEDEMANN Christian

HEDEMANN Hans

HEDEMANN Holger M

HEEGAARD M Anker

HEEGAARD Poul

HEERFORDT Christian

HEERING P N

HEGEL Jacob

HEGEL Julie

HEGELUND LANGE H C

HEGERMANN-LINDENCRONE Frederik (Fritz)

HEGERMANN-LINDENCRONE Johan

HEIBERG C T S R

HEIBERG Frederik

HEIBERG J A

HEIBERG J L

HEIBERG Peter

HEIBERG Vilhelm

HEIDE Axel

HEIDENSTAM Carl C.v.

HEILBUTH H P

HEILBUTH Jul.

HEILESEN C

HEILMANN Gerhard

HEIN Estrid

HEIN V T

HEINE Nathan

HEISE Arnold Ih

HEISE Carl

HEISE Ville

HELLEMANN Hallander

HELMS Otto

HELPER Vilhelm

HELSENCREEN Emil

HELSING Vald.

HELSTED Gustav

HELTZEN PCL

HELWEG Agner

HELWEG Regner

HELWEG-LARSEN Christian

HELWEG-LARSEN H F

HEMPEL Johan

HEMPEL Preben

HENDRIKSEN Frederik

HENIUS Erik S

HENNINGS Betty

HENNINGS Henrik

HENNINGS Paul

HENNINGS Sophus

HENNINGSEN Agnes

HENNINGSEN Erik

HENNINGSEN Immanuel

HENNINGSEN Jacob

HENNINGSEN Valdemar

HENRICHSEN Erik

HENRIKSEN Victor

HENRIQUES Axel

HENRIQUES C B

HENRIQUES Edm. S

HENRIQUES Fini

HENRIQUES Martin

HENRIQUES Robert

HENRIQUES Valdemar

HENTZE Gudmund

HERBST C F V.

HERBST Peter

HERFORTH Carl

HERMANN Abraham

HEROLD Vilhelm

HERTEL Axel

HERTEL Hans

HERTZ Martin

HERTZ Poul

HERTZ Rolf

HESS C M

HESS P H J

HETSCH Gustav

HEY Frederik

HILARIUS- KALKAU H A

HINDENBURG A L

HINDENBURG C T

HINDHEDE Mikkel

HINTZE Vilhelm

HIORT-LORENZEN F P

HIORT-LORENZEN Rudolf

HIRSCH J C W

HIRSCH Siegfried

HIRSCHSPRUNG Harald

HIRSCHSPRUNG Holger

HJELMSLEV Johannes

HJORT Emil

HJORT Niels

HJORTH Georg

HOECK Johannes

HOFF Alvilda Harbou

HOFF Bartholomæus

HOFF Emil

HOFF-HANSEN Emil

HOFFMANN M C

HOFFMEYER Henrik

HOFMAN Holger

HOFMAN-BANG N E

HOFMAN-BANG N O

HOLBEK C M

HOLBERG Kai

HOLBERG Ludvig

HOLBØLL Carlheger

HOLBØLL Einar

HOLBØLL Harald

HOLCK Axel

HOLCK Christian

HOLCK Søren

HOLCK Vilhelm

HOLCK-WINTERFELDT Flemming

HOLM Axel

HOLM Chr. O

HOLM Christian

HOLM Christian Frederik

HOLM Edvard

HOLM Emil

HOLM Frederik

HOLM Gustav

HOLM Hans

HOLM Harald

HOLM Jacob

HOLM Nicolai

HOLM Rasmus

HOLMBLAD Sophus

HOLST Lars

HOLST P N

HOLSTEIN - HOLSTEINBORG Bent

HOLSTEIN Anton

HOLSTEIN Ludvig

HOLSTEIN-HOLSTEINBORG Christian Christopher

HOLSTEIN-LEDREBORC Josef

HOLSTEIN-LEDREBORG Johan Ludvig

HOLSTEIN-RATHLOU Emil von

HOLSØE Carl

HOLTEN Carl

HOLTEN Just J

HOLTEN-NIELSEN Einar

HOLTEN-NIELSEN Haral

HOLTERMANN Carl

HONUM William

HOPPE Carl

HOPPE Christian

HOPPE Johan

HORNEMAN Georg Alexis

HORTEN Sofie

HOSTRUP Helge

HOVGAARD William

HOWDEN-RØNNENKAMP P C

HOWITZ Frantz

HOWITZ Helene

HUDE Anna

HUDE Karl

HVALKOF S L

HVASS Anders

HVID Sylvester

HVIDBERG N Th.

HVIDT Daniel

HVIDT Edvard

HVIDTFELDT P

HYLLER N E

HYTTEN Oscar

HYTTEN Sophus

HØEBERG Albert

HØEBERG Georg

HØFFDING Harald

HØFFDING Victor

HØG-PETERSEN Knud

HØGSBRO Svend

HØRDUM Christen

HØRLYCK Nicolai

HØRUP Emma

HØST Niels

HØST P W

HØY A T

HØYER Edgard

HØYER K VHAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack.

Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst. Herredsfoged i Rougsø rn. fl. Herreder 1908-10; Assessor i Kriminal- og Politiretten 1910.

HAASE Angelo fh. Redaktør, Kommunelærer; f. 3. Juli 1838 i Roskilde; Søn af Købmand J C Haase og Hustru f. Angelo; gift m Julie Emma H., f. 21. Marts 1845 i Grønland, Datter af Kolonibestyrer Holger Biilmann og Hustru f. Bang.

Student (Metropolitanskolen) 1857; cand. phil. 1858; Huslærer paa Land-hæk ved Nibe 1858-60; Redaktør af Sværmere 1863; Lærer ved Kbhvns Kommuneskoler fra 1864; Journalist ved Folket« Avis 1864-75; Redaktør af Punch 1874-93 og af Puk 1893-99.

Adresse : Overgaden o. V 92, Kbhvn.

 

HADERUP Victor Professor, Dr. med., R.p.p.: f. 25. .Juli 1845 i Vesterborg ved Nakskov: Søn af Dr. med. E Haderup (død 1870) og Hustru f. Nachte. gall (død 1870); gift 1. Gang m. Valborg Mathilde H. (død 1880), Adoptivdatter af General Nachtegall (død 1847) og Hustru Petrea f. Resch (død 1881), 2. Gang m. Michaela Johanne H.. f. 2. April 1847 paa Nielstrup ved Sakskøbing, datter af Forpagter, Fideikom-misbesidder G G Bartholin-Eichel (død 1902) og Hustru Holga f. Aagaard (død 1875).

Student (Nykjøbing F.) 1863; med. Eks. 1871; uddannet som Tandlæge; studerede som Læge Sommeren 1877 ved Perlins Universitet under Professor Albrecht: Klinik i Kbhvn. for Mund- og Tand-sygdomme 1878: Medlem af Kommis-sionen for Tandlægeeksamen 1880: Læge ved Poliklinikens Afd. for Tand-sygdomme 1884: Medredaktør af Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger 1884-86 og af Skand. Tidsskritt for Tandläkare 1887-88: Leder af teoretisk "Undervisning ved Tandlægeskolen 1883 -1906; Dr. med. 1888; Formand for Dansk Tandlægeforening 1881-86. 1890-91 og 1899-1900; Medlem af Bestyrelserne for Lægeforeningen for Kbhvn 1886 og Polikliniken 1884; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Abnormvæsen 1889-1902: Formand for Den skandinaviske Tandlægeforening 1891-92: Leder af fonetisk Kursus ved Universitetet 1895-99, ved Statens Lærerhøjskole 1898: Medlem af flere udenlandske Tandlægeselskaber ; Redaktør af Tandlægebladet.

Udenl. Orden: S.V.

Adresse : Prinsesse Alexandrines Allé G, Charlottenlund.

 

HAFSTEIN Hannes fh. Minister f. Island, K'.DM.p.p.; f. 4. Dec. 1861 paa Mødruvellir i Hørgardalur, Øfjords-syssel, Island; Søn af Amtmand J P Havsteen og Hustru Kristjana Gun-narsson; gift m. Ragnheidnr Thorder-sen H , f. 3. April paa Kalfholt, Ran-garvallesyssel.

Student (Reykjavik) 1880: cand. jur. 1886: Landssekretær 1889-95: Sysselmand paa Isefjord 1895: Minister for Island 1904-09: Altingsmand 1901-04 og fra 1909; Direktør for Islands Bank fra 1909.

Lyrisk Digter; Oversættelser (bl. a. Heine). Udenl. Orden : F.Æ.L.

Adresse : Reykjavik.

 

HACE Alfred Kammerherre, Hofjægermester, K'.DM.p.p.; f. 30. Maj 1843 i Kbhvn.; Søn af Godsejer Alfred Ha-go og Hustru Vilhelmine f. Faber; gift m. Emily Caroline f. Schack de Brockdorit, f. 26. Jan. 1849 i Antwerpen.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1861; cand. polit. 1866; arvede Ore-mandsgaard og Kallehave Færgegaard 1872: Ejer af Snapparp i Skaane 1892-98.

Formand for Allerslev Sogneraad 1874 -86; Næstformand i Præstø Amts Landboforening 1882-1902; Repræsentant i Nationalbanken 1889-94; Direktør i Sparekassen for Præstø By og Omegn fra 1876; Medlem af Bestyrelsen for Dansk F'oreniug for Lystsejlads 1883 og for Sjællands Stifts Försvarsförening 1882; Formand for Østifternes Haveselskab fra 1889; Præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1910; Formand for Foreningen Skolehaven fra 1905; Medlem af Forsikringsselska. bet Danmarks Repræsentantskab fra 1890, af dets Bestyrelse fra 1903.

Folketingsmand for Præstøkredsen 1892-95; kongevalgt Landstingsmand fra 1895: Landbrugsminister i Ministeriet Herring 1897-1900; Medlem af Forsvarskommissionen 1902-08; Formand for Højres Repræsentantskab 1903.

Udenl. Ordner: P.V.V.; B.St.A.

Adresse : Frederiksholms Kanal 16. Kbhvn., og Oremandsgaard pr. Mern.

 

HACE Christopher Grosserer, K'.DM. p.p.; f. 28. Nov. 1848 paa Lienlund ved Nakskov; Søn af Konsul C Th. F Hage og Hustru f. Hammerich; ugift.

Firma : Hage & Co

Student (Nykjøbing F.) 1867; Artil-lcriløjtnant 1870; cand. polit. 1871; Universitetets Guldmedalje 1874; Købmand i Nakskov 1875; Grosserer i Kbhvn. 1879; Medlem af Grosserer-Societetets Komite 1881-88; Medstifter af den liberale Vælgerforening i Kbhvn.; Folketingsmand for Kbhvns 7. Kreds 1881-87 og 1890-1903; Medlem af Venstrere-fnrmpartiets Bestyrelse 1895-1901: Finansminister (og 1902-05 tillige Trafikminister) i Ministeriet Deuntze.r 1901-05; Udgiver af Haandbog i Handelsvi-deuskab: Medlem af Landmandsbankens Bankraad; Formand i Bestyrelsen for De forenede Jjernstøberier; i Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og for Puggaardske Legater

Udenl. Ordner : M.Gr., S.N.

Adresse: Stockholmsgade 43, Kbhvn.

 

HAGE Hother Raadmand: f. 19. Juni 1853 i Nakskov; Søn af Konsul, Købmand Christoffer Hage (død 1872); ugift.

Landbrugskandidat 1877: Direktør for Aktieselskabet Dansk Markfrøhandel : Raadmand for Magistratens 2. Afdeling fra 1902.

I Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening: i Direktionen for Thorvaldsens Museum; tidligere Medlem af Bestyrelsen i Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed. Udenl. Orden : F.Æ L. Adresse: Bredgade 73, Kbhvn.

 

HAGE Johannes Godsejer, R.DM.p.p.: f. 26. Maj 1842 i Emdrup; Søn af Godsejer Alfred Hage og Hustru Vilhelmine f. Faber.

Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen 1876-1901: Medlem af Frederiksborg Amtsraad 1879-1907; Grundlægger af Malerisamlingen paa Nivaagaard, som han 1908 skænkede til Offentligheden; har oprettet Nivaa-gaards Hospital for kroniske Syge i Frederiksborg Amt. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse: Nivaagaard pr. Nivaa,

 

HACEMANN C A Direktør, Fabrikejer, K'.DM.; f 16. Haj 1842 paa Rodstens-eje ved Aarhus: Søn af Godsejer O V Hagemann og Hustru f. Poulsen; gift m. Mathilde H„ f. 17. Sept. i Assens, Datter af Konsul Bertel Bruun og Hustru f. Bräsch.

Cand. polyt. 1865; Kemiker ved Kryolithsodafabrikken Øresund 1864, for Kryolith- Mine- og Handelsselskabet i de forenede Stater 1865-70; Medejer af Fabrikken Øresund 1869, der 1902 omdannedes til et Aktieselskab, i hvis Bestyrelse II bar Sæde: byggede Sukkerfabrikken i Odense 1870-72, anlagde FæIlessukkerkogerierne paa St, Croix 1878 og Sukkerfabrikkerne i Nakskov, Stege og Assens; Direktør i Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker 1880-97 og fra 1898 Formand i dets Bestyrelse jiorgerrepræsentant i Kbhvn. 1882-1902: Medlem af Jærnbaneraadet 1890-93; Ejer af Plantagerne !a Orange, Prosperity og Williams paa St.Croix: Fjer af Borupgaard ved' Snekkersten 1899; Direkt.ør for Polyteknisk Læreanstalt fra 1902.

Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri 1898. for Finsens Lysinstitut 1896. for Vejlefjord Sanatoriets Direktion, for Dansk Ingeniørforening 1896-98 og for Polyteknisk Understøttelsesforening. I Direktionen for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn; i Bestyrelserne for Aktieselskaberne De danske Spritfabrikker, St. Croix Sukkerfabrikker og Faxe Kalkbrud. for Selskabet til Naturlærens Udbredelse, Fængselshjælpen i Kbhvn. og den danske Afdeling af den Letterstedske Forening 1899: Medlem af Privatbankens Bank mad, 1909 det« Formand; Stifter af G A Hagemanns Kollegium 1907: Medlem af Toldraadet 1910.

Adresse: Bredgade 51, Kbhvn.

 

HAGEN G B Arkitekt; f. 12. Febr. 1873: Søn af Komponist S A E Hagen og Hustru Serine f. Klingsey; gift m. Astrid f. Gregersen (Ægteskabet opløst).

4. Kl. Hovedeks. 1890; Murersvend 1894; arbejdet i 10 Aar hos Professor Chr. L Thuren: Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1906: udstillede første Gang paa Charlottenborg 1899. I Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov.

Har bl. a. bygget : Grosserer H C Petersens Sommerbolig i Smidstrup ved Vedbæk; Guldvarefabrikant Beruh. Hertz' Villa i Vedbæk; fik 1. Præmie ved Konkurrencen om Kbhvns Belysningsvæsens Administrationsbygn. 1909 og er Arkitekt ved dette Foretagende (sammen m. Rolf Schroeder).

Adresse : Rnadhusstrædc 3. Kbhvn.

 

HAGERUP Eiler H Boghandler, R.; f. 13. Juli 1854 i Kbhvn.; Søn af Boghandler Hans Hagerup (død 1883) og Hustru f. Werner: gift m. Elisabeth II., f. 8. Maj paa Disagergaard ved Slagelse, Datter af Godsforvalter F J Poulsen og Hustru f. Nannestad.

Lærling i den Hempelske Boghandel i Odense 1873-77: Medhjælper i Quedlinburg og i Faderens Forretning 1877-84; Indehaver af Firmaet II Hagerup fra 1884: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed. Kunst- og Papirhandel; erhvervede 1899 Det Hempelske Forlag i Odense.

Kasserer og Hovedkommissionær for Det kgl. danske geografiske Selskab, for Historisk Forening og for Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie: Formand for Dansk Musikhandler-Forening og Næstformand for den danske Turistforenings sjællandske Afdeling: Ejer af Strandhytten i Vordingborg Landsogn.

Adresse: Frederiksberg Allé 8, Kbh.

 

HAGERUP Francis norsk Gesandt, Dr. phil. & jur.. SK.p.p.; f. 22. Jan. 1853 i Horten, Norge; Søn af Statsraad. Admiral H S Hagerup (død 1859"!: gift m. Frederikke Dorthea f. Bødt-ker. f. 20. Dec. 1853 i Kristiania.

Student (Trondhjem) 1870; studerede en Tid Medicin; cand. jur. 1876: Studier over Formueret i Tyskland og Frankrig; Assessor i Kristiania Byret 1879; Dt. jul-. 1885: Professor i Retsvidenskab ved Kristianias Universitet 1887-93 os 1898-1905: tillige ekstraordinær Assessor i Højesteret.

Justitsminister i Ministeriet Slang 1893-95; Ministerpræsident 1895-98 og 1903-05; norsk befuldm. Minister i Haag, Brüssel og Kbhvn. tra 1906; Medlem af det norske Storthing 1900-06.

.Fresdoktor ved Lunds og Leipzigs Universiteter.

Er Forfatter af talrigo retsvidenskabelige Værker og Afhandlinger (Proces, Formueret og Strafferet),

UdenT. Ordener : N.St.O.; S.N.; E.L.; svensk Redningsinedalje i Guld.

Adresse : Stockholmsgade 43. Kbhvn.

 

HALD Jørgen Gaardejer; f. 25. Febr. 1854 i Redsted paa Mors; Søn af Hus- mand og Købmand Jens K Hald (død 1881) og Hustru f. Thomsen (død 1868); gift m. Karen Kirstine II., f. 20. Marts 1844 i Hæbbelstrup ved Brønderslev, Datter af Gaardejer Karl Povlsen (dod 1872) og Hustru Maren f. Kristensen (død 1891).

Privat Undervisning 1868-70: Lærer 1870-75: Gaardejer 1875-80; Landkøb-mand 1880-89; atter Gaardejer siden 1889.

Medlem af Sognesparekassens Bestyrelse 1894-1903; Formand for Det radikale Venstres Landsforbund fra 1905; Medlem af Kontorudvalget for Sæby Bank fra 1907; Kasserer for Ud-stykningsforeningen for Hjørring Amt (stiftet 1910).

Adresse: Hugdrmi pr. Dybvad.

 

HALK Frode Dr. med., Overlæge: f. 23. Febr. 1857 i Halk ved Haderslev; Søn af Præst, Professor II V Kalmussen (død 1891) og Hustru f. Arnkie! (død 1874); gift m. Fernanda II., f. 1. Aug. 1854 i Kbhvn., Datter af Kammerherre Oberst Vilhelm von Lindholm og Hustru f. von Hedemann.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; med. Eks. 1881: Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1882-83; Dr. med. 1883: Reservelæge ved Almindelig Hospital Afd. I 1884-87: privat Docent 1885-1900: Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A 1887-90; Vak-einator ved den kommunale Vakci-nationsanstalt 1890-92: Plejebørnslæge ved Fødselsstiftelsen 1890-93; Overlæge ved St. Josefs Hospital fra 1893.

Fjer af Frodeslund og Halkhoved-plantagcr i Jylland.

Adresse : Frederiksgade 21, Kbhvn.

Sommerbolig; Halkhovedplanlage ved Glyngøre.

 

HALKIER Gotfred Grosserer, K'.DM.; f. 3. Juni 1837 i Kbhvn.; Søn af Gros- serer P A Halkier (død 1859) og Hu-

stru Sophie f. Munch (død 1882); gift m. Henriette (Ettie) f. Taylor, f. 21. Nov. 1840 i London.

Uddannet hos II Pontoppidan & Co. i Hamborg, Westenholz Brothers i Loudon og Winekelmann, Berdolt & Go. i Antwerpen; indtraadte som Deltager i Firmaet G Halkier & Co. 1862. Medlem af Privatbankens Bank-raad 1879-1908, Formand 1906-08.

Medlem af Bestyrelserne for De danske Sukkerfabrikker, De forenede Bryggerier og Nordisk Kabel- og Traadfabrikkcr.

Adresse: Kronprinsesseg. 26. Kbhvn.

Sommerbolig ; Lindehuset Vedbæk.

 

HALKIER Herman Hojestcretsadvokat. R.DM.: f. 8. Mai 1839 i Kbhvn.; Søn af Grosserer P A Halkier (død 1859) og Hustru Sophie f. Muneh (dod 1882); gift m. Harriet II., f. 14. Juni 1850 i Kbhvn. Datter af Kommandør H I, Moe (død 1884) og Hustru Betty f. Kierulff (død 1904).

Student (Metropolitanskolen) 18d6 ; cand. jur. 1862: Universitetets Guldmedalje 1863; Højesteretsadvokat 1869; Censor ved de juridiske Eksaminer 1871-82; Folketingsmand for Kbhvns 7. Kreds 1887-90: kontrolerende Direktør i Det kgl. octr. alm. Brandassurance Compagni; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Mælkeforsyning, for The Scandinavian preserved Butter Co. og for Sygeplejerskeforeningen.

Fru Harriet Halkier er Næstformand i Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder og Medlem af Bestyrelsen for Sygeplejerskeforeningen.

Adresse: Kronprinsesseg. 2, Kbhvn.

 

HALLAGER Frederik Overlæge, Dr. med., R.DM.: f. 28. Sent. 1849 i Nakskov ; Søn af Præst LN Hallager og Hustru f. Erichsen; gift 1. Gang m. Antonie f. Biilow (død 1879); 2. Gang m. Louise f. Biilow (død 1891).

Student (Nykjøbing F.) 1868; med. Eks. 1875; Reservelæge ved Sindssygeanstalten ved Viborg 1878; Dr. med. 1884; Overlæge veri Sindssygeanstalten i Viborg 1895. ved Aarhus fra 1901; Formand for Epileptikerhjemmet i Nyborg.

Adresse : Sindssygeanstalten ved Aarhus.

 

HALLDORSSON Olafur Konferensraad, R.DM.; f. 15. Maj 1855 i Præstegaar-den Hof Vapnafjord, Island; Søn af Provst Halldor Jonsson.

Student (Reykjavik) 1877; cand jur. 1882; ansat i Islands Ministerium 1883, Kontorchef smstds. 1889: Chef for det islandske Ministeriums Kontor 1904-09.

Translatør i Islandsk; Æresmedlem af Det islandske litterære Selskab.

Har været Medudgiver af Lovsamfrag für Island samt Udgiver af Jonsbok.

Adresse : Kbhvn.

 

HALSTED Martin Madsen Kaptajn, Statsrevisor, B.p.p.; f. 5. Aug. 1849 i Ø. Nordlunde; Søn af Indsidder Niels Madsen (død 1901) og Hustru f. Marcussen (død 1879); gilt m. Anna Doris H., f. 16. Jan. i Kbhvn. Datter af Ejer af Hotel d'Angleterre Fritz Krager (død 1871) og Hustru f. Lund (død 1870).

Tjenestekarl og Skibsdreng til 1867; paa Rødkilde Højskole 1867-69; Sekondløjtnant 1871; Afgangsprøve fra Officerskolen 1875; s. A. Premierløjtnant med Garnison i Fredericia, fra 1878 i Nyborg; Kaptajn 1885; i Kbhvn. fra 1892; Afsked 1901; Statsrevisor s. A.

Mdl. af Nyborg Byraad 1891-92: Stifter af Selsk. De danske Forsvarsbrødre for Nyborg og Omegn; Folketingsmand (Højre) for Sakskjøbing-Kredsen 1892-95 og for Odense 2. Kreds fra 1898; Kredsformand for Højres Arbejder- og Vælgerforenings 6. Kreds; Medlem af Højres Repræsentantskab fra 1894, af Højres Forretningsudvalg og Partiets Generalsekretær fra 1896; Medlem af Folketingets Finansudvalg.

Udenl. Orden : R.St.A.

Adresse : Lipkesgadc 25. Kbhvn.

 

HAMERIK Asger Professor, Komponist, R.; f. 8. April 1843 paa Frederiksberg; Søn af Professor Fr. Hammerich (død 1877); gift m. Margaret H., f. 13. Dec. i Columbia, Tennessee.

Elev af G Matthisson-Hansen og Niels W Gade. i Berlin af Wuerst og H v, Biilow og i Paris af Hector Ber-lioz; Direktør for Musikkonscrvato- riet Peabody-Institute i Baltimore 1871 -98.

Kompositioner : Tovelille. Hjalmar og Ingeborg; La vendetta; Den Rejsende; Fem nordiske Suiter; Syv Symfonier: Symphonie poétiquc; tragique; lyriquc; majestueuse; serieuse; spirituelle: og Kor-Symfonie: Requiem; Kristelig Trilogi: Jødisk Trilogi; To Damekor: Majdans og Høstdans; Opera uden Ord; Koncert-Romance for Violoncello; Fire Orgelpræludier; Fri-hedshymne; Kantater og Koncertstykker. Adresse : Chr. Winthers Vej 16, Kbh.

 

HAMMELEFF Frederik Billedhugger; f. 9. Nov 1847 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn P H Hammeleff (død 1850) og Hustru f. Weiner (død 1854): gift m. Julie H.. Datter af Overpolitibetjent Anders Andersen og Hustru Nelly f. Bur. Elev af Bissen; udstillede første Gang

148

1868; Elev af Kunstakademiet 1869-80; Anckerske Legat 1892.

Har udført dekorative Arbejder til Frederiksborg Slot, Jesus Kirken og Glyptoteket: Loftsdekoration i Privatbanken; Portrætbuster af Biskop Svane, Hans Tegner og Ulrik Frederik Gyldenløve; Medailloner af danske Kunstnere til Kunstmuseet; Portrætbuster af Professorinde A Munch; Professor Carl Christensen og Billed hugger Hansen-Jacobsen.

Adresse : Frijsenborg Allé 2, Kbhvn.

 

HAMMELEV Theodor Oberst i Fodfolket, R.DM.; f. 29. Aug. 1854.

Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1890; Souschef ved 1. Generalkommando 1898-1902; Oberstløjtnant 1904; Oberst og Chef for 8. Regiment 1907.

Adresse : Aarhus.

 

HAMMER Frits Kommandør, Søfarts-inspektør, R.DM.p.p.; f. 29. Dee. 1852 paa Hjortholm. Langeland; Søn af Kaptajnløjtnant O C Hammer og Hustru f. Hastrup; gift m. Clara Lucina f. Nielsen, f. 2. Nov. 1858 i Horsens.

Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1888: Afsked 1904: kar. Kommandør; Søfartschcf ved Statsbanerne fra 1899: Søfartsinspektør 1904.

Udenl. Ordner.- M.Gr.; N.St.O.: S.V.

Adresse : Fredericiagade 15. Kbhvn.

 

HAMMER Hans Christian Oberst i Artilleriet. R. DM. p.p.; f. 23. Juni 1856 i Rendsborg; Søn af Generalmajor Jørgen Hammer og Hustru f. Blichert; gift m. Hedevig Elisabeth f. Hoffmeyer (død 1908).

Student (Odense) 1874; Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1887: Kontorchef i Krigsministeriet 1888-95; Oberstløjtnant 1904; Oberst 1908; Chef for 1. Feltaitilleriregimenf: Lærer ved Officerskolcn: Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon.

Udenl. Orden : S.Sv.

Adresse : Tordenskjoldsgade 19, Kbh.

 

HAMMER R Kommandør i Søetaten, K'. DM.p.p.; f. 25. Febr. 1855 i Wyck paa Føhr, Slesvig: Søn af Kaptajnløjtnant O C Hammer (død 1892) og Hustru f. Hastrup; gift m. Fanny Eleonora f. von Hedemann, f. 30. Marts I Kbhvn.

Sekondløjtnant 1875: Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1890; Kommandør 1902; Chef for Søværnets Offiecrskote fra 1903: Formand for Undervisningsraadet for Søværnets Skoler fra 1903 og Medlem af Forfremmelsesrraadet for Søof-ficerskorpset fra 1906: Medlem af Bestyrelsen foi Foreningen De danske Atlanterhavsøer fra 1903 og for Det grønlandske Selskab fra 1909.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St.O.j Pr.R.Ø.

Adresse : Cort. Adelers Gade 1, Kbhvn.

 

HAMMER-JENSEN Ingeborg Dr. phil.;

f. 20. Jan. 1880 i Kbhvn.; Datter af Klokker ,ved Helligaandskirken A E Hammer: gift m. Kommunelærer, cand phil. J C Jensen.

Student (N Zahles Skole) 1898; mag. art. 1905: Dr. phil. (Den ældste Atomlære) 1908.

Adresse: Øresundsgade 1, Kbhvn.

 

HAMMERICH Angul Professor, Dr. phil., R.; f. 25. Nov. 1848 i Kbhvn.; Søn af Professor theol. Fr. Hammerich og Hustru Julie f. Scheuet mann; gift m. Golla Bodenhoff f. Jensen (død 1903).

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1867; cand. polit. 1872; Assistent i j Statsanstalten far Livsforsikring 1872- 80; Musikkritiker ved Nær og Fjærn, ved Illustreret Tidende og ved Natio- naltidende fra 1880: Dr. phil. 1892; Docent ved Universitetet, fra 1896.

Formand for musikhistorisk Museum og for den kbhvnske Afdeling af Internationalt Musikselskab; Sekretær i Kammermusikforeningen; Medlem af den danske Styrelse for Den Letter-stedtske Forening.

Litterære Arbejder: Musikforenin-gens Historie 1836-1886; Kjøbenhavns ; Musikkonservatoriums Historie (1892); Musikken ved Chr. IV. Hof (1892) (Doktordisputats); Kammermusikforeningens Historie; Studier over Bron-celurerne i Nationalmuseet i Kjøben-havn (1893); Et historisk Orgel paa Frederiksborg Slot (1897); Studier over Islandsk Musik (1900); Illustreret beskrivende Katalog over Musikhistorisk Museum (1909).

Adresse : Steen Blichers Vej 18, Kbh.

 

HAMMERICH Emil Overretsassessor, R.; f. 6. April 1855; Søn af Kenferensraad L. Hammerich og Hustru f. Worsaae; gift in. Anna Louise H., f. 15. Juni 1860 i Holbæk. Datter af Overmaaler i H P Jensen og Hustru f. Anthon.

Student (Aarhus) 1872; cand. jur. 1879; Amtsfuldmægtig i Holbæk s. A.; Birkefuldmægtig i Helsinge 1884; Amtsfuldmægtig i Næstved 1889; Assessor i Landsoverretten for Nørrejylland 1893.

Har udgivet forskellige juridiske Skrifter, deriblandt Dansk lovleksi-kon i 7 Bind; Vejledning til Behandling af Alimentationssager; Land- og Købstadkommunerncs Vejvæsen ; Love, Expeditioner og Domme vedrørende Stempelafgiften, m. fl.

Adresse : Viborg.

 

HAMMERICH Holger Etatsraad, Ingenior, R.DM.; f. 20. Nov. 1845 paa Krsthvn.; Søn af Professor, Dr. phil.

M J Hammerich og Hustru f. Aagaard; gift m. Pauline Elisabeth f. Mølmark, f. 4. Dec. i Svendborg.

Student 1863; studerede i nogle Aar Medicin, derefter (1868-71) Ingeniørvidenskab; Civilingeniør i Nordamerika 1871-74; Ingeniør ved Syd-fyenske Bane 1874-76; Medindehaver af Tuxen og Hammerichs Maskinfabrik i Nakskov 1876-81; Ingeniør for De danske Sukkerfabrikker 1881-85.

Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1887-93; Medlem af Folketinget for Nakskov-kredsen 1890-95 og for Kbhvns 6. Kreds fra 1895 (Højre); Medlem af Bestyrelserne for Ny Carlsbergfondet, Foreningen for national Kunst, Kbhvns Frihavn, Højres Arbejder- og Vælgerforening, Plantageselskabet Dansk Vestindien, Aktieselskabet Titan og Spritfabrikken Fortuna; Medlem af Havneraadet, af Direktionerne for Kolindsund og Kallehave Jærnbaneselska-ber og af Centralkomitéen 1909: Formand i Bestyrelserne for Carl Lunds Fabrikker og Fanø Vesterhavsbad.

Adresse: Kastelvej 21, Kbhvn

 

HAMMERICH Johannes Etatsraad, R. DM,: f. 5. Februar 1844 paa Krsthvn.; Søn af Professor, Dr. phil. M J Hammerich og Hustru f. Aagaard; gift m. Tomine f. Groth, f. 16. Dec. i Kbhvn. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1862; cand. phil. 1863; Forpagter, senere Ejer af Iselingen. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Medlem af Præstø Amtsraad og Amtsskoledirektionen for Præstø Amt; i Direktionen for Sindssygeanstalten ved Vordinborg; Formand i Direktionen for Vordingborg Sparekasse. Adresse: Iselingen pr. Vordinghor«-.

 

HAMMERICH K A Borgmester, R.; f. 10. Marts 1861 i Flensborg; Søn af Konfercnsraad Louis Hammerich og Hustru f. Worsaae: gift m. Louise Camilla f. Bentzen f. 27. Juli 1866 i Kbhvn.

Student. (Aarhus) 1878; cand. jur. 1883; Fuldmægtig i Kronborg vestre Birk s. A.; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. fra 1884: ansat i Justitsministeriet 1887: Fuldmægtig 1895; Ekspeditionssekretær 1896; Kontorchef 1904; Borgmester i Roskilde fra 1905. Medlem af Direktionen for Sparekassen for Roskilde og Omegn fra 1905; Medlem af Repræsentantskabet for Købstædernes alm. Brandforsikring fra 1906.

Adresse : Roskilde.

 

HAMMERICH Louis Grosserer, R.: f. 2. Juli 1859 i Flensborg; Søn af Kon-ferensraad Louis Hammerich (se denne); gift m. Eleonora (Ellen) H., f. 4. Juni 1866 i Aarhus, Datter af Fabri- ! kant, Raadmand H Liisberg (død 1883) i og Hustru Julie f. Lassen (død 1908).

Præliminæreksamen (Aarhus Kate dralskole) 1875; uddannet hos Hans Broge 1875-84.

Medlem af Aarhus Handelsförenings Bestyrelse 1896-1906: Medlem af Aarhus Privatbanks, Det danske Hedeselskabs og Aarhus Teaters Repræsentantskab, i af Jydsk Hypotekforenings Kontrol, komité og af Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej, for Aktieselskaberne Grundarealer ved Aarhus Aa, Hans Schourup og Jyllands Staal- og Maskinforretning, Kragelund Teglværk. Turisten, Aarhusbugtens Dampskibsselskab og Aarhus højere Pigeskole samt for Jydsk Handelshøjskole.

Medlem af Sø- og Handelsretten i Aarhus; Værge for Aarhus Domkirke; i Bestyrelsen for Aarhus Kirkefond.

Adresse; Fredenstorv 12, Aarhus.

Sommerbolig; Søholt pr Riis Skov St.

 

HAMMERICH Louis Konferensraad, K'.DM.p.p.; f. 16. Juli 1830 i Kiel; Søn af Etatsraad, Borgmester Emil Hammerich og Hustru f. Tværmocs; gift m. Ida f. Worsaae (død 1902).

Student (Kiel) 1847; deltog som Frivillig i Treaarskrigeii; Sekondløjtnant 1848; Premierløjtnant 1850; slesvigsk cand. jur. 1853; Borgmester i Eckern-førde s. A.; Herredsfoged i Bøking i Herred 1856: Politimester i Flensborg 1859; Afsked 1864; dansk cand. jur. 1865; Byfoged i Aarhus 1867-77; Birke-dommer i Kronborg vestre Birk 1877-1906.

Udenl. Orden : R.St.Stan.

Adresse : Aarhus.

 

HAMMERSHAIMB Hjalmar Overretssagfører; f. 4. Maj 1856 i Kvivik paa Nordstrømø; Søn af Provst V U Hammershaimb (død 1909) og Hustru f. Gad.

Student (Melropolitanskolen) 1874; cand. jur. 1880: Amfsfuldmægtig paa Færøerne 1882; Sagførerfuldmægtig 1886; Underretssagfører i Aalborg 1888; Overretssagfører sammesteds 1892.

Formand i Direktionen for Forsik-ringsanstalten for danske Værnepligtige; Direktør for Livsforsikringsfor-eningen Fremtiden; Formand for Foreningen af Sagførere i Aalborg; Kasserer for Foreningen Børnenes Vel i Aalborg; Formand for Grundejerforeningen for Hasseriis Villakvarter.

Adresse ; Hasseriis Villakvarter, Aalborg.

 

HAMMERSHØI Svend Kunstmaler; f. 1873; Søn af Grosserer C P Hammershøi (død 1893) og Hustru f. Bentzen ann.

Elev af Kunstakademiet 1890-92, senere af Zahrtmann; udstillede første Gang 1893.

Hovedværker: Haven bag Prinsens Palæ (Kunstmuseet); et Billede fra Refsnæs (Galleriet i Kristiania).

Adresse: Christian \V'inthei;s Vej 15. Kbhvn.

 

HAMMERSHØI Vilhelm Kunstmaler; f. 15. Mai 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer G P Hammershøi (død 1893) og Hustru f. Rentzmann; gift m. Ida H., f. 15. Marts i Stubbekjøbing, Datter af Købmand J P Ilsted og Hustru f. Lund.

Elev af Kunstakademiet 1879-84 og af Krøyer; udstillede første Gang 1885; Medstifter af Den frie Udstilling, hvor han har udstillet fra 1891.

Medlem af Kunstforeningens Bestyrelse til 1910 og af Akademiets Plenarforsamling.

Hovedværker : Portræt af en ung Pige (1885); Christiansborg Slot (1892): Dobbeltportræt (1898: London); Solstraaler (1902): St. Stefano (1903; Kom): Fra CJjentofte Sø (1903); Fem Portrætter (1902): Kronborg (1900). — Ca. 60 Arbejder findes i Pr. Alfr. Bramsens Samling i Kbhvn.

Guldmedalje (2. Kl.) i München 1891; Guldmedalje (1. Kl.). München 1909: Sølvmedalje paa A'erdensudst. i Paris 1900.

Adresse: Bredg. 25, Kbhvn.

 

HANNOVER Emil Museumsdirektør, f. 27. Sept. 1864 i Kbhvn.; Søn af Professor Adolph Hannover (død 1894) og Hustru f. Fridericia; gift 1. Gang m. Alice f. Ruben, 2. Gang m. Karen Anna f. Topsøe.

Elev af Kunstakademiet: studerede Kunsthistorie: Medarbejder ved Kunstbladet, Tilskueren, lidsskrift for Kunstindustri, Politiken m. rn.; Bibliotekar ved Kunstindustrimuseet 1894, Direktør fra 1906; Redaktør af Kunst-bladet.

Har skrevet : Antoine Watteau (1888); Maleren Christen Købke; Maleren C W Eckersberg; Maleren (Konstantin Hansen. Medarbejder ved Kunstens Historie i Danmark og ved Danmarks Malerkunst.

Adresse; V-Boulevard 24, Kbhvn.

 

HANNOVER H I Professor, Direktør for Statsprøveanstalten, II.p.p.; f. 17. Maj 1861 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad. Professor Adolph Hannover (død 1894) og Hustru Ida f. Fridericia; gift m. Laura f. Michaelsen, f. 9. Jan. 1871 i Kbhvn.

Student (prr?, dimit.) 1878; cand. polyt. 1884; Konstruktør hos Bonnesen og Danstrup 1886-87; Lærer ved Teknisk Selskabs Skole 1887-83; Docent i Teknologi ved Polyteknisk Læreanstalt 1888, Professor 1894: Direkter for Statsprøveanstalten fra 1896; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn.s Spritfabrikker fra 1896 og for Teknologisk Institut fra 1909.

Litterære Arbejder: Bevægelseslære (1888); Om Maskinerne paa Verdensudstillingen i Chicago (1895); Autograferede Forelæsningstegninger over Teknologi; Mekanisk Teknologi I: Metallernes og Legeringernes Egenskaber og Anvendelse (i899); Forelæsninger over Metalbearbe.jdning I-II (1904); en Bække Afhandlinger i tekniske Tidsskrifter.

Udenl. Ordner: N. St.O.; S.V.

Adresse : Malmøgade 9, Kbhvn.

 

HANSEN Adolf Heinrich Kunstmaler; f. 29. Nov. 1859 i Kbhvn.; Søn af Etats-raad Heinrich Hansen og Hustru f. Burmeister; gift m. Karen Margrethe H„ Datter af Justitsminister Leuning. Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. phil. 1879; studerede i 4 Aar Teologi; blev optaget paa Kunstakademiet 1883; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1884; Lærer ved Akademiet fra 1887, ved Kunstskolen for Kvinder fra 1888; Arkitekturmaler, Dyremaler.

Adresse : Overførstergaarden, Jægersborg pr. Gjentofte.

 

HANSEN Aksel Billedhugger; f. 2. Sept. 1853 i Odense; Søn af Snedkermester Vilhelm Hansen (død 1881) og Hustru Caroline f. Hansen; gift m. Ellen Margrethe H.. f. 3. Febr. i Kbhvn., Datter af Professor Henrik Smith og Hustru Emilie f. Jensen.

uddannet som Billedskærer; Elev af Kunstakademiet; Afgang herfra 1879; udstillede første Gang 1880; i Bestyrelsen for Dansk Skulpturforening Ira 1909; Medlem af udstillingskomitéen paa Charlottenborg fra 1905.

Hovedværker: En Dreng, som spiller paa Fløjte; Eeho (Glyptoteket og i Bronce i Rosenborg Have); Kristus bespottes af Jøderne (Kunstmuseet); Ambrosius (.Marmorkirken); Kristusstatue (Jesus-Kirken); Kristus velsigner de smaa Børn; Hostrups Buste (Det kgl. Teater og i Bronze paa Regenscn); N .1 Fjords Statue (ved Forsøgslaboratoriet) ; Holmblads Monument (Søllerød Kirkegaard); Lægen Prof. Brandes Monument (ved Sygehjemmet); Pjerrotmonumentet (Tivoli); Uffe hin spage; Prof. Segelckcs Monument (ved Landbohøjskolen). Dekorative Arbejder: Et Midtparti i Sandsten med 3 Statuer: Retfærdigheden, den lovgivende og den udøvende Magt (Odense Raadhus); 4 Statuer (Kunstmuseets Facade): Hans Tausens Mindesmærke (i Birkende); den store Spisesal paa Sølyst; Levins Gravmæle (Mosaisk Kirkegaard).

Adresse: Chr. Winthers Vej 17. Kbhvn.

 

HANSEN Alfred Wilhelm Musikforlægger, K.; f. 29. Okt. 1854 i Kbhvn.; Søn af Musikforlægger J W Hansen (død 1904) og Hustru f. Petersen; gift m. Mathilde H, f. 27. Sept. i Kbhvn., Datter af Teaterdirektør Th. Andersen og Hustru f. Tholstrup.

Firma ; Wilhelm Hansen.

Lærling og fra 1878 Forretningsfører i Faderens Forretning; fra 1904 Indehaver af denne sammen med Broderen Jonas W. H. (se denne).

I Bestyrelsen for Forening til Understøttelse af trængende Musiklærere og Musiklærerinder.

Adresse: Bredgade 29, Kbhvn.

 

HANSEN Allan Grosserer; f. 10. April 1875; Søn af Grosserer Harald Hansen og Hustru Anna f. de Jonquiéres; gift m. Bodil H.. f. 9. Dec. Datter af Grosserer P N Heering (se denne).

Firma: A N Hansen & Co.

Student (Metropolitanskolen) 1893.

Formand i Bestyrelsen for Skandinavisk-amerikansk Petroleums Akts.; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Dampmøller.

Adresse : Dronn. Tværgade 4. Kbhvn.

 

HANSEN Ancher Christian Sagfører, Hypotekforeningsdirektør, 1. 21. Jan. 1843 paa Futtrup i Thisted Amt; Søn af Landstingsmand Justitsraad C A H Hansen (død 1894) og Hustru Lau-rentze f. Jørgensen: gift m. iSanna Sophie Cathrine H., f. 30. April 1849 i Bidsted i Thy, Datter af Sognepræst Gamborg (død 1872) og Hustru f. Foer-som (død 1892).

Exam. jur. 1864; Sagførerfuldm. ved Kbhvns Overret 1869; Sagfører i Frederikssund fra 1872; Direktør i Østifternes Hypotek-Forening.

Medlem af Bestyrelsen for Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn og af det staaende Udvalg for de store Sparekasser i Danmark; Medlem af Kontrolkomitéen af sammes staaende Udvalg i Østifternes Landhypotek-forening; Formand for og Medstifter af Frederikssunds Mellem- og Realskole; Suppleant i Overligningskommissionen ; Tiendekommissær for Frederiksborg Amts 5. Kreds; fh. Medlem af Frederikssunds Byraad; Medlem af Sagfø-rerraadet 1886-1905. Forslagsstiller af Sammenslutning af forskellige Jærnba-neplaner til en samlet sjællandsk Midtbane og Formand i Udvalgene for dens Gennemførelse (nu Statsbane).

Adresse : Frederikssund.

 

HANSEN Anders L Generalmajor, K". DM.; f. 19. Dec. 1856 i Kbhvn.; Søn af ; Husejer Niels Hansen og Hustru Louise f. Koch: gift m. Dorothea f. Andreasen, f. 24. Dec. 1859.

Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant i Fodfolket 1878: gjorde Tjeneste, ved Generalstaben 1885-89; Kaptajn 1889; ansat ved Generalstaben 1897-1900; til Tjeneste i Krigsministeriet 1900-03; Oberstløjtnant og Chef for 21. Bataillon 1903. Stabschef ved 1. Generalkommando 1906: Oberst og Chef for 10. Regiment (Aalborg) 1906; Generalmajor og Chef for Generalstaben 1909. Adresse-: Thorvaldsensvej 2, Kbhvn. HANSEN Andreas N Grosserer; f. 9. Aug. 1872; Søn af Grosserer Harald Hansen og Hustru Anna f. de Jon- quiéres; gift m. Muriel f. Nielsen, f. 10. Dec. 1880. Firma: A N Hansen & Co. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1890; cand. phil. 1891; Kjer af Hest- kjøbgaard ved Birkerød.

Medlem af Bestyrelserne for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse« for Skibshypotekbanken. for Foreningen til Søfartens Fremme og for Fjerde Søforsikringsselskab; Medlem af Translatøreksamenskommissio-nen.

Adresse: Hestkjøbgaard pr. Birkerød.

 

HANSEN Carl Assurancebcstyrer; f. 8. Jan. 1850 paa Holsteinsminde; Søn af Rebslager A H Hansen og Hustru Karen f. Jensdatter; gift m. Elise Marie f. Johansen, f. 25. April 1859 i Karre bækstorp.

Lært Rebslagerfaget; paa Højskole j 1874-75; Assurancebestyrer for Præstø ; m. f!. Amters Brandforsikringsfor-eningl896; Forligskommissær 1896-1903; Sogneraadsformand 1886-91; Medlem af Sorø Amtsraad 1892-1910; Folketingsmand for Vordingborgkredsen fra 1903; Formand i Bestyrelsen for Holsteinsminde Opdragelsesanstalt.

Adresse: Linnésgade 24, Kbhvn., og Holsteinsminde pr. I'uglebjerg.

 

HANSEN Carl Gaardejer; f. 15. Maj 1870 paa Vinde Vestergaard ved Skive; Søn af Gaardejer Chr. Hansen og Hustru Ingeborg f. Jensdatter; gift m. Anne Dorthea Kirstine f. Jensen, f. 30. Juni i Skive.

Paa Sekondløjtnantskolen i Kronborg 1889; Ejer af Fødegaarden 1891-99; Medejer af Hovedgaarden Nørgaard i Salling 1903-06: Ejer af Højgaard i Hem Sogn fra 1908.

Sogneraadsmedlem 1895-1900; Form. for Skive Mejeri 1893-1903. for Dane-lykke Mejeri fra 1909, for Viborg Amts Me jer iforen. 1895-1903, for de samvir-

kende jydske Mejeri foren, fra 1900-1906 og for de samv. danske Mejeriforcn. i 1902; Medlem af Kbhvns Smørnote-ringsudvalg 1906-08, af Andclsudvalget 1901-06; Formand for Husmandsforeningen Fremad 1900-06, for Garantselskabet Skive Folkeblad fra 1906, for Venstreforeningen af 1908 („Skiveprogram-met") og for Hem Hind borg Dø! by Afholdsforening. Folketingsmand for Skivekredsen 1903-09 (Venstrereformparti-et); Formand for Andelsforeningernes Sanatorieforening 1904-10; Sekretær for Skive Omegns Udstykningsfoiening; Revisor i Kgr. Danmarks Hypotekbank 1903-06 og i jydsk Land-Hypotekforening fra 1906.

Adresse : Hem pr. Skive.

 

HANSEN Carl Adam Dr med., Stifts-fysikus, R.; f. 11. Febr. 1847 i Tybrind paa Fyen; Søn af Læge GAF Hansen og Hustru f. Camradt; gift m. Andrea IL, f. 30. Maj i Nyker, Datter af Præst H C Bentzen og Hustru f Mohr.

Student (Odense) 1868: ' med. Eks. 1875; Medlem af Nysted Byraad 1885-1903, af Oversundhedskommissionen for Maribo Amt 1889; Dr. med. 1892; Læge ved Sygehuset 1896; Stiftsfysikus for Lolland-Falster 1901.

Adresse : Nysted.

 

HANSEN Carl H Professor ved Landbohøjskolen; f. 1868 i Odense.

Cand. pharm. 1890; Dyrlæge 1897; Professor i Farmakologi ved Landbohøjskolen 1901; Bestyrer af Landbohøjskolens Dispensationsanstalt og Forstander for Kliniken for mindre Husdyr.

Adresse : Nyvej 3, Kbhvn.

 

HANSEN Chr. D A Etatsraad, K'.DM. p.p.; f. 25. Febr. 1843 paa Kragsberg ved Odense; Søn af Proprietær C H Hansen og Hustru f. Ammentorp: gift 1. Gang m. Cæcilia Elisa f. Købke (død 1879), 2. Gang m. Agnes Mathilde f. Hedemann, f. 3. Sept. 1858 i Kbhvn, Datter af Kammerherre Chr. F Hedemann og Hustru f. Kiellerup.

ISesiddelser: Bødstrup og Mullerup (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Cand. pharm. 1865; Manuduktør og Docent 1866-74; Assistent ved Universiteteta kemiske Laboratorium 1870-72; Stifter af Ny Pharmaceutisk Tidende 1869; Universitetets Guldmedalje 1872; Opretter og Indehaver af Chr. Hansens Teknisk kemisk Laboratorium (i Kbh.) siden 1874 og af Chr. Hansens Labo-ratory (Little Fall's U. S. A.) siden 1878; oprettede Krone Apoteket 1876; købte Godserne Bødstrup 1880 og Mullerup 1882; skænkede 1892 Staten Grund og Bygning til Farmaceutisk Læreanstalt; Direktør for samme til 1895;

 

HANSEN Fr. Statskonsulent, Landbrugskandidat, R.; f. 23. Maj 1854 i Unerue, Egebjerg; Søn _af Boelsmand II Hansen og Hustru 1. Rasmussen; gift m. Anine f. Kofod. f. 28. Dec.

Elev paa Vallekilde og Testrup Højskoler, samt paa Tune Landboskole; Landbrugseksamen 1883; Lærer ved Lyngby Landboskole 1883-84; Lærer i Kemi og Botanik ved Askov Højskole fra 1884; Statskonsulent i Planteavl for Jylland fra 1893; Bestyrer af Forsøgsstationen for Plantekultur i Askov; Formand for Kolding Omegns Landboforening og for Fællesledelsen af Kvægavls- og Kontrolforeningen i Koldingkredsen.

Adresse; Askov pr. Vejen.

 

HANSEN Frederik Læge, Professor ved Universitetet; f. 22. Sept. 1870 i Kolding; Søn af Skibsbygmester H ,T C Hansen og Hustru f. Davidsen; gift m Clara f. Asschenfeldt-Hansen.

Student (Kolding) 1887; med. Eks. 1894; Prosector anatomiæ 1897-1901; Dr. med. 1900; Professor anatomiæ 1901; Bestyrer af Universitetets normal-anatomiske Museum; Lærer i Anatomi ved Tandlægeskolen. Medlem af International Brain Commission.

Adresse: Smallegadc 46, Kbhvn.

 

HANSEN Frederik Redaktør; f. 22.Juli 1861 i Bellinge ved Odense; Søn af Gartner Hans Christensen.

Student (Odense) 1880; cand phil. 1881; ansat ved Højres Generalkorrespondance 1881-1905; Medarbejder ved Jyllandsposten, Fædrelandet og Dagens Nyheder. Redaktør af Avisen fra 1883, af Vort Land fra 1900; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 5. Kreds 1892 og 95 og i 4. Kreds 1898.

Adresse : Esperance Allé 15, Charlottenlund.

Æresmedlem af Svendborg Amts landøkonomiske Selskab og Danmarks Apotekerforening.

Udenl. Ordner: F.M.A.; Fr. off. de rinstr. publ.

Adresse: Slotsholmsgade 16. Kbbvn., og Mullerup or. Gudme.

 

HANSEN Chr. C Direktør, Vicekonsul; f. 1863 i Løjtcrsdorf, Sønderjylland; Søn af F C Hansen.

Var i 11 Aar hos Meulengracht i Horsens, derefter Bestyrer af dennes Aar-husfilial; Direktør for Korn- og Foderstofkompagniet 1896.

1 Forretningsudvalget for Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation; i Direktionen for Kredit-reformforeningen ; Næstformand i Handelsföreningen i Aarhus.

Adresse : Havnegade 8, Aarhus.

 

HANSEN Christen Møllermester; f. 10. Dec. 1861 i Gjørslcv Sogn; Søn af Husmand H C, Hansen.

Uddannet som Møllersvend; Mester paa Arbejdernes Fællesbageri fra 1895.

Medlem af Sundby Sogneraad 1895-1902, af Kbhvns Borgerrepræsentation 1902-09; Folketingsmand fori Kbhvns 9. Kreds fra 1909.

Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Forsamlingsbygningen paa Krsthvn.; Medlem af Nærumgaard Børnehjems Bestyrelse.

Adresse : Tingvej 48, Kbhvn.

 

HANSEN Christian Terman Overlæge, f. 10. Okt. 1864 i Helsinge; Søn af Distriktslæge L T Hansen og Hustru f. Fabricius; ugift.

Student (Roskilde) 1882; med. Eks. 1889; Reservelæge ved Silkeborg Vand-kuranstalt 1890, ved Garnisons Sygehus 1892-94, ved Vestre Hospital 1894-93 og ved Kommunehospitalet Afd. IV 1897-1901; Chef for Garnisons Sygehus' Klinik for Hud- og Kønssygdomme 1900; Korpslæge 1902; Overlæge 1907.

Adresse : Bredgade 4, Kbhvn.

 

HANSEN Eline Skoleinspektrice; f. 22. Okt. 1859 i Assens.

Elev paa N Zahles Privatlærerinde-kursus 1876-77; Lærerinde ved Sæby Realskole; Almuelærerindeeks. 1883; Lærerinde ved en højere Pigeskole i Aarhus; Kommunelærerinde i Kbhvn. fra 1889: Eksamen fra det norske Stats-kursus for Køkkenlærerinder 1897; studeret Skolekøkkenvæsenet i Tyskland, Belgien, England og Skotland og virket for Sagen i Foredrag og Artikler: Lærerinde ved Statens Lærehøjskole fra 1901; Skoleinspektrice 1910.

Medlem af Kbhvns Skoledirektions staaende Udvalg af Lærere og Lærerinder fra 1904: Formand for Kbhvns Kommunelærerindeforening 1905-09.

Adresse i Ravnsborggade 19, Kbhvn.

 

HANSEN Fritz Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 30. Jan. 1855 i Kbhvn.; Søn af Jacob Hansen og Hustru Elisabeth f. Petersen; gift m. Dorthea f. Berg. f. 9. Juli paa Jerlevgaard ved Vejle.

Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant i Artilleriet 1881; Kaptajn 3 892; Afsked 1907.

Formand for Dansk Cyklist Forbund til 1909, for Dansk Idræts-Forbund til 1909 og for Olympiske Lege i Athen. Direktør for Forsikrings-Aktieselskabet Norden.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; R.St.A.; S.Sv.

Adresse : Kbhvn.

 

HANSEN Godfred Pr.-Løjtnant i Søeta-ten, FM. i Guld, p.p.: f. 23. Febr. 1876 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad H N Hansen (død 1910) og Hustru Ovidia f. Rode.

Sekondløjtnant 1897; Premierløjtnant 1902; deltog som Næstkommanderende i i Roald Ammundsens Gjøa-Ekspedition.

Udenl. Ord. : M.St.O.

Adresse: V-Boulevard 25, Kbhvn.

 

HANSEN Gustav Etatsraad, Grosserer, R.; f. 29. Aug. 1843 paa Oregaard. Gjentofte Sogn; Søn af Etatsraad, Grosserer A N Hansen og Hustru 1. Grut; gift m. Louise H. (se denne).

Firma: Jørgen Bech & Sønner.

Student (Melropolitanskoien) 1862; cand. jur. 1869; Medejer af Godset Gamalstorp i Vestergøtland 1870 og af Tirsbæk i Jylland 1873; Grosserer i Kbhvn. 1871; Medlem af Sø- og Handelsretten 1878-91; Landstingsmand (Højre) 1896-1906: Medlem af Havne-raadet, af Landmandsbankens Bank-raad fra 1897 og af Direktionen for Det kgl. octr. Sø-Assurance Kompagni fra 1882.

Adresse : Clir. d. 9. Gade 1, Kbhvn.

 

HANSEN Hans Nikolaj Kunstmaler, Raderer; f. 15. Maj 1853 i Kbhvn.; ! Søn af Vinhandler C J A Hansen og Hustru f. Andrup: gift 1. Gang m. Theodora Frederikke Ida f. Rasmus- i sen, 2. Gang m. Ella Susanne H., Datler af Etatsraad Ruben og Hustru f. Koppel.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1872; Elev af Kunstakademiet 1872-76; uddannet sig i Paris ander Bonnat 1879-80 og under Puvis de Chavannes 1889; Sølvmedalje Paris 1901; Guldmedalje München 1905. Formand for Forening for grafisk Kunst fra 1909; Medlem af Fremtidens Bestyrelse fra 1910.

Malerier: Uden for Sigbrits Port; Fra en Kirkegaard; Troubadourer; Bondedammen; Syge paa St. Helenas Grav; Josef og Fru Potifar; Frederik d. 2. og hans Mænd; Sigbrit paa Amager.

Illustrationer til Oehlenschlægers Aladdin og St. Hansaftenspfi; Holbergs Peder Taars og Wessels Gaffelen.

Baderinger: De tre Skalke; Kostumebilleder af Olaf Poulsen, Schram og J P E Hartmann; En Florentiner; Oestiuspyramiden; Marcus Aurelius; Titania, Forgangen Kat, Christiansborgs Brand; Pigen paa Kirkegaar-den; Sommernatsdrømmen ; Kirke; Po-tifars Hjemkomst; Kejserbesøget; Rembrandtfesten; Den gamle Admiral.

Adresse : Fredensborg.

 

HANSEN Hans Peter Skolebestyrer; f. 26. Maj 1867 i Kbhvn.; Son af Kon-ferensraad H N Hansen 'død 1910) og Hustru Ovidia f. Rode; gift m. Gerda H., f. 6. Marts i Kbhvn., Datter af Oberst Axel Liljefalk (se denne).

Student 1884; cand. Iheol. 1891; Inspektør ved Borgerdydskolen i Helgo-landsgade; Bestyrer af Efterslægtsel-skabcts Skole fra 1908.

I Bestyrelsen for To Løver, for Carl Ploug's Legat og for Understøtteises-selskabet Filadelfia: Formand for Studenterforeningens Økonomiudvalg.

Adresse: Valdemarsgade 29, Kbhvn.

 

HANSEN Heinrich Arkitekt, Bygningsinspektør; f. 7. Aug. 1860 i Kbhvn.; Søn. af Tømrer L F Birkedal Hansen og Hustru Marie f. Grewe; gift m. Olga f. Jensen, f. 29. Jan. i Kbhvn.

Medlem af Statsprøveanstaltens Be-styrelsesraad: Vurderingsmand ved Ejendomsskylden og Landbygningernes aim. Brandforsikring; Viceformand for Dansk Arkitektforening.

Adresse: Sortedamsdossering 63 A, Kbhvn.

 

HANSEN H J Dr. phil.; f. 10. Aug. 1855 i Bellinge ved Odense: Søn af Husmand Hans Hansen og Hustru Kirsten Jakobsdatter.

Student (Odense) 1875; mag. scient. 1879; Dr .phil. 1883; ansat ved zoologisk Museum fra 1875 som videnskabelig Medhjælper ved dets entomologiske Afdeling 1885-1910.

Talrige videnskabelige Arbejder, de fleste i Tidsskrifter og Rejseværker i Danmark, Sverrig, England, Tyskland Belgien, Schweitz og Fristaterne. En Række Brochurer af militær-politisk el ler kritisk Indhold.

Adresse : Femte Juni PI. 1, Kbhvn.

 

HANSEN I A Smed, Fagforeningsformand; f. 8. Okt. 1867 i Nakskov; Søn af Arbejdsmand Hans Jacobsen og Hustru Didrikke Mortensdatter; gift m. Elsa Marie f. Hansen, f. 22. Sept. i Gloslunde, Lolland.

Formand for Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund, for Skibsmedenes Fagforening i Kbhvn. og for De faglærte Jærn- og Metalarbejderes Arbejdsløshedskasse i Danmark; i Bestyrelsen for De samvirkende Fagforbund i Danmark; Medlem af Kontrol Komitéen for den socialdemokratiske Presse; Dommer i Den permanente Voldgiftsret; i Bestyrelsen for Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse; Medlem af Toldraadet 1910.

Adresse: Larslejstræde 1, Kbhvn.

 

HANSEN J A Fabrikant. Murermester. R.: f. 21. Dec. 1855 i Kolding; Søn af Murermester H P Hansen og Hustru f. Tøndering; gift m. Dorthea Kirstine f. Lage, f. 26. Maj i St. Andst.

I Murerlære 1867: Svend 1873; overtog Faderens Forretning 1879. Anlagde 1884 et Kalkva:rk, 1888 et Dampteglværk (i Seest), senere et Cementstøberi.

Formand for Kolding Haandværker-og Industriforening; mangeaarigt Medlem af Byraadet ofr Ligningskommissionen; Formand for Kolding tekniske Selskab og Skole: Formand for Teknisk Provinsskoleforcning; Medlem af Forsikringsselskabet Fremtidens Repræ-sent-antskab.

Adresse.: Kolding.

 

HANSEN Jean Etatsraad, K=.DM.; f. 6. Okt. 1836 i Faaborg; San af Købmand Jens Hansen og Hustru f. Madsen; gift m. Jensine Johanne Margrethe f. Hansen, f. 19. Sept. i Faa- ; borg.

Student (priv. dimit.) 1856; cand. jur. 1863; Løjtnant i Krigen 1864; Assistent i Kbhvns Magistrat. 1866-71; Sag- ; førerfuldmægtig i Kblivn. 1870; Overretssagfører 1870; Sekretær ved det Lolland-Falsterske Jærnbaneanlæg 1874 og ved det østsjællandske Jærnbanesclskab 1879.

Formand for Østsjællandske Jærn- baneselskab, for Gjedse.r Jærnbanesclskab, for Lolland-Falstaske Jærnba-neselskab, for Aktieselskaberne Bornholms Granitværk og Gamle Kalkværk; Medlem af Privatbankens Bankraad: i Bestyrelserne for Aktieselskaberne De kbhvnske Sporveje, De danske Sprit-falir. og I C Modeweg & Søn; Medstifter af Kbhvns Telefonselskab.

Adresse: Bredgade 70 Kbhvn.

Sommerbolig: Vedbæk.

 

HANSEN Johan Generalkonsul, RDM. p.p.; f. 6. Febr. 1838 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C IC Hansen og Hustru f. Pøhls; gift m. Emma f. Hik i ns, f. ; 9. Nov. i London.

Firma: C K Hansen.

Associé i Faderens Forretning 1857, Eneindehaver 1868; optog kort efter nu afdøde Konsul Oluf Hansen og i 1897 Sønnerne Johan os Robert Hansen (se disse) i Firmaet.

Korresponderende Reder for Damp- I skibsselskaberne „af 1896", Dannebrog Og Neptun; østrig-ungarsk Generalkonsul.

Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Musikforlag, for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn., for Værnehjemmene Bethania og Vesterled og for lien danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd \ i fremmede Havne.

TJdenl. Ordner: Ø.F.J.; Ø.J.Kr.

Adresse: Toldbodvej 32, Kbhvn.

 

HANSEN Johan Grosserer; f. 14. Nov. 1861 i Kbhvn.; Søn af Generalkonsul Johan Hansen (se denne); gift m. Margrethe H., f. 8. Jnni i Kbhvn., Dat-ter af Bankdirektør G J Decker (se denne). F'irma : C K Hansen. Ansat i Faderens Forretning 1879;

optaget som Kompagnon 1897; Medlem af Kbhvns Kommunalbestyrelse 1903-08.

Minister for Handel og Søfart i Ministerierne Neergaard og Holstein 1908-09; Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Helsingørkredsen 1909: i Direktionen for Bombebøssen og for Handels- og Kontoristforeningen ; i Bestyrelserne for Kbhvns Handelsbank. Dansk Eksportforening, Dansk Selskab for International Søret. Burmeister & Wains Skibsværft og Dansk Koncertforening; Medlem af Overskatteraadet; tidligere Medlem af Grosserersocietetets Komité.

Adresse : Kristianiagade 8, Kbhvn.

 

HANSEN Jonas Wilhelm Musikforlægger, R.; f. 10. April 1850 i Kbhvn.; Søn af Musikforlægger J W Hansen (død 1904) og Hustru f. Petersen; gift m. Kirstine H., f. 17. Maj paa Frederiksberg, Datter af Teaterdirektør Th. Andersen og Hustru f. Tholstrup.

Firma : Wilhelm Hansen.

Lærling i Faderens Forretning og fra 1875 Forretningsfører for denne; Indehaver af Forretningen sammen med Broderen Alfred W. H. fra 1904 (se denne).

Adresse : Bredgade 63, Kbhvn.

 

HANSEN Josef Theodor Arkitektur-maler; f. 4. Jan. 1848 i Kanders; Son af Skræddermester Thomas Hansen og Hustru Esther f. Davidsen; gift m. Anna Maria Kirstine H. (død 1873), Datter af Arbejdsmand Jens Thygesen.

Lært Malerfaget; Elev af Kunstakademiet 1869-76; udstillede første Gang 1873; har opholdt sig ialt 17 Aar i Ita-lien samt i længere Tid i Grækenland, Spanien og Frankrig; bar malet paa Bonnats Skole.

Malerier : Det Indre af St. Andreas Kirken i Ordrup (1879); Det store Galleri paa Slottet; Palazzo Borgliese (Kunstmuseet); San Marco i Venezia (Kunstmuseet); Sala della quatre Porte; Dogepaladset i Venedig Bl. m.

Illustrator til Trap's Danmark.

Adresse: St. Annæ Plads 3, Kbhvn.

 

HANSEN Jørgen Næstformand; f. 6. April 1837 i Jørsløv i Karise Sogn: Søn af Gaardmand Hans Olsen (død 1892) og Hustru Ane f. Andersen (død 1872); gift 1. Gang m. Sofie H. (død 1887), Datter af Pottemager Rasmussen i Svendborg, 2. Gang in. Rasmine Sofie H., f. 10. Juni 1848 i Svendborg, Datter af Skipper Knud Vinter (død 1858) og Hustru f. Rasmussen (død 1887).

Skolelærereks. (Jonstrup) 1857; Hjælpelærer ved Karise Skole 1857-58; Lærer ved Klemensker søndre Skole 1858-60, ved Ølstykke Skole 1860-94; Folketingsmand for Kværndrupkredsen (Venstre) 1881-90; Medlem af Styrelsen (Næstformand) for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra dens Oprettelse 1884.

Tidligere Bestyrelsesmedlem for Brugsforeningen (1868-90): Formand for Skytteforeningen, Sangforeningen m. m. i Ølstykke; Kreds bestyrer i Khhvns Understøttelsesforenings Raadbus-Afdeling.

Adresse: Læssøesgade 1 A. Khhvn.

 

HANSEN K Statskonsulent. R.; f. 2. Nov. 1858 i Tarm.

Virkede som Skolelærer samt ved praktisk Land- og Havebrug til 1886; Landbrugseksamen 1888; Lærer paa Ladelund og Lyngby Landboskoler; Leder af Statens Forsøgsstation ved Lyngby fra 1890; Statskonsulent i Planteavl for Øerne fra 1893; Inspektør og Sekretær ved Dansk Landbrugsmuseum fra 1898; i Bestyrelsen for Landbrugskolonierne for fattige Børn fra 1902 og for Kbhvns Amts Landboforening fra 1909; Formand for Foreningen af danske Landbrugskandidater fra 1908 og for Diskussionsklub for Landmænd for Lyngby og Omegn fra 1901; Medlem af Det kgl. svenske Landbrugsakademl.

Litterære Arbejder : Fortegnelse over danske Landbrugsskrifter (1900); Landbrugets Kulturplanter (sammen med Chr. Christensen. 1907); Lucernen (1907); Markens vigtigste ukrudtsplanter (1903); Planteavlen paa Sjælland (1905); Afbildninger-af Genstande i Dansk Landbrugsmuseum I (1907); Husmands-Bøger (1910). Talrige Beretninger og Tids. skriftsafhandlinger. Redaktør af Husmandens Haandbog; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon, Landbrugets Ord. bog, Praktisk Landbrug, Om Landbruget i Danmark, Danmarks Landbrug m. m.

Adresse: Forsøgsstationen, Lyngby

 

HANSEN Kristian Redaktør; f. 2. Dec. 1865 i Lynge ved Sorø; Søn af Gaard ejer N Hansen.

Uddannet som Journalist bos Martin i Sorø; Medarbejder ved Sorø Amtstidende 1885, ved Politiken 1889; Redaktør af Aarhus Amtstidende fra 1891.

Adresse : Riis Skov

 

HANSEN Louise Etatsraadinde: f. 16. Dec. i Kbhvn.: Datter af cand. jur. Bull; gift m. Etatsraad, Grosserer Gustav Hansen (se denne).

Formand for Kvindernes Handels-og Kontoristforening og for dennes Sygekasse til 1909.

Adresse: Chr. d. 9. Gade 1, Kbhvn.

 

HANSEN Meta cand. polit.; f. 22. Dec. 1865 i Fredensborg; Datter af Parcellist H Hansen; ugift.

Student (N Zahles Skole) 1888: cand. polit. 1893: Assistent i Statens statistiske Bureau fra 1896.

Formand for Kbhvns Kvindevalg-retsforening; Medlem af Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik

Adresse: Svanemosegaardsvcj 10, Kbhvn.

 

HANSEN Nicolai Komponist; f. 20. Febr. 1855 i Kbhvn.; Søn af Mel- og Grynhandler Ohr. Hansen og Hustru f. Schmidt; gift m. Jørginc Theodora Mario f. Jørgensen, f. 29. Juni i Kbhvn.

Elev af Schiørring og Attrup; tiddannelsesrejse til Paris 1882: Medlem af Neruda Kvartetten til 1889; Musikdirektør ved Folketeatret 1885-1903; Orkesterdirigent i Musikforeningen Eu-phrosyne; Musiklærer ved Det kgl.Blin deinstitut.

Formand for Musikerforeningen i Kbhvn. fra 1901: i Bestyrelsen for Musikernes Understøttelsessamfund og i Forretningsudvalget for Skole-Sangstæv-ner i Danmark.

Har udgivet : Praktisk Violinskole (2 Dele); Ny Violinskole for Seminarier; 30 melodiske Etuder for Violin; Bearbejdelser og Arrangements af inden-og udenl. Komponisters Værker; Sange for én og flere Stemmer; 2 Operetter; Supplement til enhver Violinskole; Vio-linspillerens Undorholdningsbog o. s. v.

Adresse : J E Ohlsensgade 19, Kbhv

 

HANSEN Niels Justitsraad, Gaardejer, D.M.; f. 27. Dec. 1843 i Kirkeskjens-ved; Søn af Gaardejer Hans Nielsen og Hustru Johanne Olsdattcr: gift m. Signe Marie f. Christensen (død 1909).

Sognefoged 1871: Sogneraadsformand 1874-76; Amtsraadsmedlem fra 1886-1910; i Bestyrelsen for gi. Roskilde Amts Landboforening 1884-1900; Kontordags-hestyrer i den sjællandske Bondestands Sparekasse 1886: Landvæsenskommis-sær 1892; Distriktsvurderingsmand i Kreditkassen for Østifterne 1896; Medlem af Landstinget fra 1882, af Landstingets Finansudvalg og af Rigsretten fra 1903, tillige Medlem af Tuberkulo-sekommissionen 1901.

Adresse : Studiestræde 18, Kbhvn., og Gundsølille pr. Roskilde.

 

HANSEN Niels Operasanger; f. 23. Marts 1880 i Kjeldstrup Hyllemark ved Slagelse: Søn af Typograf N J Hansen (død 1880) og Hustru Birthe Kirstine f. Christensen; gift m. Thora Alvilda H., f. 13. Sept. 1880 i Kbhvn., Datter af Vognmand H F Henriksen (død 1901) og Hustru Ane f. Hansen.

Kom til Kbhvn. 1894; i Tapetserer-lære; arbejdede som Svend i 7½ Aar; Elev af Konservatoriet (1906) og af Vald. Lincke; optaget paa Det kgl. Teaters Operaskole 1908; debuterede 27. Nov. 1909 som Rodolphe i La Boheme; har senere sunget Hoffmann i Hoffmanns Æventyr; fast knyttet til Teatret 1910.

Sommeradresse : Taarbæk,

 

HANSEN N J Forstander; f. 29. Okt. 1866 i Ø-Hæsinge paa Fyen; Søn af Gaardmand J Hansen (død 1905) og Hustru Margrethe f. Hansen (død 1904); pift 1 Gang m. Agnes f. Kold (død 1898), 2. Gang m. Mathilde f. Kold, f. 20. Dec. 1868, Datter af Bagermester Kold og Hustru Nicoline f. Jacobsen.

Skolelærereksamen; Huslærer 1885-87; Lærer paa Holsteinsmiiide Opdragelsesanstalt 1888-1903; Forstander paa Himnielbjerggaarden fra 1903.

Adresse ; Himmelbjerggaarden pr. By,

 

HANSEN Ole Gaardejer, K'.DM.p.p.; i. 17. Dec. 1855 i Hømb ved Kingsted; Søn af Gaarde.ier II Olsen.

Elev paa Hindholm Højskole og Tune Landbrugsskole; Formand for Bringstrup Sogneraad 1886-91; Medlem af Sorø Amtsraad 1895-1910 og af Bestyrelsen for den sjællandske Bondestands Sparekasse 1890, Næstformand 1908-09: Folketingsmand for Lejrekredsen 1890-1909; Medlem af Finansudvalget 1892-1901 og af Skattekommissionen 1900; Landbrugsminister i Ministerierne Dcuntzer og J C Christensen 1901-08; laudbrugskyndig Direktør i Nationalbanken 1908, Afsked s. A.

Udenl. Ordner: N.St.O.; S.U.

Adresse : Thorvaldsensvej 2, Kbhvn. og Bringstrup pr. Ringsted.

 

HANSEN Oscar Docent, Dr. phil.; f. 14. Dec. 1856 i Rudkjøbing; Søn af Politibetjent J Hansen og Hustru f. Blang-sted; gift m. Elisa II., Datter af Boghandler P G Philipsen og Hustru Bella i. Nathansen.

Var i en Aarrække Vinkyper; Student (priv. dimit.) 1882; cand. mag. (Filosofi) 1887; Dir. phil. (Kants Erkendelsesteori) 1892; Lærer i Pædagogik ved Vesterbros Seminarium 1884-1904, Docent i Pædagogik 1905; Fol-ketingsmandl (Venstrereformpartiet) for Valhykredsen 1896-1903; Medlem af Havneraadct fra 1901; en Tid Formand for Klubben Cyklisten; Stifter af Studentersamfundets Musæumsud-valg 1892; i Bestyrelsen for Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere 1883-92; Medstifter af Provinsbørns Feriebesøg 1887; Mcdleder af Forskrivning af videnskabelig engelsk Literatur 1883-1907.

Skrifter: Troen som Bevidsthedstilstand (1887): Arvelighed og Alkohol (1892); Filosofien i Danmark I (1897); De østasiatiske Keligioner (1893); Det klassiske Kina (1894); Opdragelseslære (1898); Udviklingslæren (1902).

Adresse : Vedbæk.

 

HANSEN P Oberstløjtnant, R.DM.p.p.; f. 13. Febr. 1845 i Eltang Sogn; Søn af Gaardejer Hans Petersen og Hustru f. Hansen; gift m. Clara f. Mohr, f. 16. April i Vejlø Præstegaard.

Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1868; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1879; Afsked 1897; kar. Oberstløjtnant.

Medlem af Den militære Hallekom-mission, af Dansk Arbejderbanks Bank-raad og af Kbhvns Sygehjems Bestyrelse.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Granholt, Gelsvej, Holte.

 

HANSEN P Torveassistent, Gartner; f. 11. Nov. 1851 i Allerslev ved Præstø; Søn af Parcellist H C Hansen og Hustru Margrethe Jensdatter; gift m. Flora Wilhelmine Caroline f. Dencker, f. 19. Dec. i Kbbvn.

Formand for Det kbhvnske Haveselskab: Formand for Biavlerforeningen for gl. Kbhvns Amt og for De samvirkende danske Biavlere; Forretningsfører for Aktieselsk. Alexandra. Adresse ; Jagtvej 59, Kbhvn.

 

HANSEN P C V Professor ved polyteknisk Læreanstalt, Dr. phil., R.; f. 28. Maj 1844 i Kbhvn.: Søn af Skibsfører JP Hansen og Hustru Dorthea f. Lii; gift m. Mary f. v. Essen Sidemos (død 1910).

Student (privat dimit.) 1865: cand. mag. 1869; Universitetets Guldmedalje 1869 og 1871; Dr. phil. 1874; Lærer ved Privatskoler; Docent ved Polyteknisk Læreanstalt 1887, Professor 1894; Censor ved Skoleembedseksamen fra 1888-1907. Adresse ; Sortedamsdossering 75, Kbh.

 

HANSEN Peter Kunstmaler; f. 13. Maj 1868 i Faaborg; Søn af Dekorationsmaler Syrak Hansen og Hustru f. Rasmussen; gift m. Elise f. Schoubyc, f. 5 April i Aarhus.

Elev af Teknisk Skole og af Kr. Zahrtmann; udstillede første Gang 1889 (en Portrætgruppe af Børn); udstiller fra 1894 paa den frie Udstilling.

Hovedværker: Samson; Moden Rug; Italienske Tiggere: Paa Isen udenfor Byen; Legende Børn (de tre sidstnævnte paa Kunstmusæet); Pløjeman-den vender (Faaborg Musæet); Bal i en Provinsby.

Adresse: Enghavevej 40, Kbhvn.

 

HANSEN Philip Sagfører, Godsforvalter; f. 24. Marts 1850 i Kbhvn.

Eksam. jor. 1869; Byfogedfuldmæg-tig i Middelfart 1875; Sagfører smstds. 1877; Medlem af Byraadet.

Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyreise og af Bestyrelsen for Akts. I S Hess & Søn; Formand for Aktieselskabet Middelfart

Lervarefabrik; Medlem af Overskatteraadet for Assens Amtsraadskreds.

Adresse : Middelfart.

 

HANSEN P J C Departementschef, R. DM.; f 18. April 1852 i Kbhvn.; Søn af Præst E E Hansen (død 1873) og Hustru Laura f. Borregaard; gift m. Isca f. Thomsen, f. 24. Maj i Bogense.

Student (Metropolitanskolcn) 1871; oand. jur. 1877: Assistent i Finansministeriet 1878, Fuldmægtig 1889, Ekspeditionssekretær 1890, Kontorchef 1898, Departementschef 1909.

Formand for Centralforeningen for Ministeriernes Embedsmænd og Assistenter og som saadan Ordfører ved Forhandlingerne om Lønningsloven for Centraladministrationen 1906-07; Medlem af Bestyrelsen for St. Croix Sukkerfabrik; Formand i Administrationen tor Etatsraad H C Jacobsens og Frues Fideikommis (Medlem fra 1883); Medlem af Klasselotteriets Justitsdi- ! rektion.

Adresse: Johanncvej 2, Charlottenlund.

 

HANSEN P N Læge, Dr. med.; f. 10. Febr. 1867 i Tjæreborg ved Esbjerg; Søn

af Gaardejer Hans Larsen og Hustru Karen f. Pedersen: gift m. Ingeborg II., f. 18. Marts 1875 paa Fredskovsminde ved Sorø, Datter af Kammerherre, Overførster R B Leth (se denne). Student (Ribe) 1888; med. Eks. 1895: Reservelæge ved Kommunehospitalet i Aarhus 1895-98: universitetets Guldmedalje 1896; Dr. med. 1901; Prosektor ved patalogisk anatomisk Institut 1901-03: Re«ervekirurg ved Kommunehospitalet Afd. 11904-08; Visitator ved Kommunehospitalet og Censor ved med. Emliedseks. 1908-09; Afdelingslæge ved j Poliklinikens Afd. for kirurgiske Syg- j domme og Overlæge ved Arbejderfor-sikringsraadet; Docent i Kirurgi ved Tandlægeskolen. Adresse: Vesterbrogade 35, Kbhvn.

 

HANSEN Rasmus Gaardejer, R.; f. 13. Okt. 1857 i Gulev, Viborg Amt; Søn af Gaardejer II J Poulsen og Hustru Karen f. Rasmussen; gift m. Karen Marie f. Jensen (død 1894).

Gennemgik Rytteriets Korporal- og Sergentskole 1878-79: købte 1885 sin nuværende Gaard i Mammen: Medlem af Bestyrelsen for Viborg Amts landøkonomiske Forening samt Dommer over Heste i samme Forening; Folketingsmand for Sønderviugekredsen 1895; tilhørte indtil 1909 Venstrereformpartiet, staar nu udenfor Partierne.

Adresse : N-Voldgade 24, Kbhvn., og Mammen pr. Bjerringbro.

 

HANSEN Robert Grosserer, II.; f. 13. Nov. 1863 i Kbhvn.; Søn af Generalkonsul Johan Hansen (se denne); gift m. Laura H, f. 26. Aug. i Kbhvn.

Firma: C K Hansen.

Ansat i Faderens Forretning 1880; Associé fra 1897.

Korresponderende Reder for Dampskibsselskaberne „af 1896", Dannebrog og Neptun; Medlem af Bestyrelserne for Kbhvns Flydedok og Skibsværft, Klampenborg Væddeløbsbane, Landbrugslotteriet, Private Reassuran-dører og Skibshypotekbanken; Medlem af Grosserer Societetets Komité.

Adresse: Kristianiagade 8, Kbhvn.

 

HANSEN R T Konferensraad. R.DM. p.p.; f. 15. OH. 1841 i Kbhvn.; Søn af Købmand Cornelius Hansen og Hustru Christiane f. Nielsen; gift 1. Gang m. Ida Caroline Augusta f. Jensen (død 1882), 2. Gang m. Christiane Lovise f. Jensen f. 31. Dec.

Fh. Trafikchef for Sjælland-Falster.

Udenl. Ordener: M.Gr.; S.V.; O.C. F.K.

Adresse: Christiansholms Villakvarter, Skovvej 8. Klampenborg.

 

HANSEN Saren Politilæge; f. 27. Juni 1857 i Odense: Søn af Maskinmester Peter Hansen og Hustru f. Sørensen; gift m. Henriette H., f. 24. Aug. 1865 i Kolding, Datter af Ritmester C A F C L Paulsen og Hustru f. Pind

Student (Odense) 1877; med. Eks. 1885; berejste i 1885 og 1888 Grønlands Vestkyst for at undersøge den indfødte Befolknings Antropologi; studerede Antropologi i Udlandet 1886-88; Reservelæge i Hæren 1889; Universitetets Guldmedalje 1892; Vakcinator ved Kommunens Vakcinationsanstalt 1893-95; Politilæge fra 1895; Medlem af den antropologiske Komité fra 1905: Medlem af Styrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder; korresponderende Medlem af Münchener Gesellschaft für Anthropologie etc.; udenlandsk Medlem af Société d'Anthropologie de Paris; Væl'geraadsmedlem fra 1905; Af ed-lem af Bestyrelsen for Selskabet af 7. Septbr. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom.

Udenl. Ord. : Fr.off.d'acad.

Adresse : Sølvgade 20, Kbhvn.

 

HANSEN Th. O Finanshovedkasserer, R.: f. 4. Dec. 1842 i Kblivn.; Søn af kgl. Kammermusikus C J Hansen og Hustru f. Stockmann; gift m. Julie Agnes Valborg H., f. 23. Aug. 1857 i Kbhvn.. Datter af Slagtermester Niels Walløe og nustru f. Åminde.

Student (Sorø) 1863; cand. jur. 1871; Assistent i Finansministeriet s. A., Fuldmægtig 1891, Kontorchef 1898 og Finanshovedkasserer fra 1902.

Organist ved St. Jacobskirke 1878- : 1902. Adresse : Classensgade 11, Kbhvn.

 

HANSEN Ulf Højesteretssagfører; f. 9. Jan. 1867 i Kbhvn.; Søn af Højesteretssagfører Octavius Hansen (død 1903) og Hustru Ida f. Wulff; gift m. i Kilen H., f. 13. Marts 1871 i Frederikssund, Datter af Apoteker G L Becker (død 1900) og Hustru Frederikke f. Foersoem.

Student (Metropolitanskolen) 1884; cand. jur. 1888: Overretssagfører 1892; Højesteretssagfører 1900.

Formand i Bestyrelsen for Badean- stalten København, for Raadvaddams Fabrikker, for Snørebaandsvæveriet. for Degras og J Fisker & Co. Akts.; i Bestyrelsen for Aktieselskaberne Klampenborg Væddeløbsbane, Anglo Danisb Hotel Co., Landbrugslotteriet og Aktieselskabet Damgaardsbanken; Medlem af Bestyrelsen i Foreningen Dansk Arbejde.

Adresse : Nybrogade 14, Kbhvn.

 

HANSEN Victor Kontreadmiral, Forfat-te.r, K.DM.FM. i Guld p.p.; f. 9. Okt. 1837 i Kbhvn.; Søn af Kammermusi- kus C J Hansen og Hustru f. Stock-mann: gift m. Hansine Marie f. Bøtt- zauw (død 1898).

Løjtnant 1857; en kort Tid Havnemester i St. Thomas 1862; Premierløjt- nant 1868; deltog i Træfningerne ved i Rygen og Helgoland 1864; privat Dampskibsfører 1869-69; Næstkommanderende ved Søofficersskolen 1870-81; Kaptajn 1874; Kommandør 1886; Afsked 1898; kar. Kontreadmiral; Overlods i det østlige Distrikt 1898-1909.

Præsident for Dansk Idræts Forbund : Præsident for Selskabet De forenede danske Motorejere 1910; Formand for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd, for Den danske Afdeling af Foreningen for Oprettelsen af Skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne, for Den danske Turistforenings Hovedbestyrelse ; Formand i Bestyrelsen for Det forenede Bugserselskab og for Akts. Paladshotellet; Medlem af Bestyrelserne for Dampskibsselskaberne Kjøbenhavn, Union, Østersøen, Inga, Ocean og Dan, samt for Cosmopolitan Shipping Company.

Er Forfatter til en Lærebog i Sømandsskab (1875); en Omarbejdelse af Farvandsbeskrivelscr (1875); Under forskellige Himmelstrøg (1885); Illustreret, Idrætsbog (1888-92); Vore Søhelte (1897); Afsnittene 4, 6 og 7 af Værket Fredensborg; Redaktør af Dansk Sports-tidende og af Tidsskrift for Søvæsen. Udenl. Ordner; P.S.BA.; Pr.B.Ø.: B.W.; S.V.; T.M.

Adresse: Holsteinsgade 31, Kbhvn. Sommerbolig : Søllerød.

 

HANSEN Victor Malermester, R.; f. 5. Sept. 1839 i Kbhvn.; Søn af kgl. Rideknægt F C Hansen og Hustru Anna Marie f. Kaarsgaard; gift in. Emma Charlotte Bothilde f. Petersen (død 1889).

Sekretær i Haandværkerforeningens Bestyrelse; Viceformand for Malernes Understøttelsesfond; Inspektør for Haandværkerstiftelsen Alderstrøst.

Adresse; Nørrebrogade 17. Kbhvn.

 

HANSEN Vilhelm Etatsraad, Direktor f. 30. Nov. 1859 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Edvard Hansen (død 1865) og Hustru Mathilde f. Nielsen (død 1865); gift in. Marie Amalie II., f. 12. Marts 1868 i Kbhvn., Datter af Bogholder Poul Strange (død 1908) og Hustru Adolfine f. Beistrup (død 1900).

Oprettede 1883 en Farvehandel; Grossererborgerskab 1891; Direktør for Akts. Nordisk Benzin Co. fra 1904.

Formand for Akts. Nørrebroen Badeanstalt; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Baadfarten paa Søerne og Nordisk Benzin Co.; Kasserer for Børnehjemmet af 23. April og for Nørrebros Bespisningsforening.

Adresse: Amicisvej 9, Kbhvn.

 

HANSEN Vilhelm Læge, Fysikus, E. DM.; f. 28. Maj 1837 i Lyndhy ved Roskilde; Søn af Skolelærer J E Hansen og Hustru f. Leegaard: gift m. Juliane II. (død 1901), Datter af Urtekræmmer J G Hansen og Hustru f. Hvidt.

Student (Roskilde) 1856; med. Eks. 1862: Medlem af Roskilde Byraad 1876-86; Læge ved Amtssygehuset i Roskilde 1878-86; Jærnbanelæge 1882-86; Distriktslæge i Bornholms sydvestlige Del og fung. Fysikus 1886: Fysikus 1901; Byraadsmedlcm i Rønne 1892-1905, Amtsraadsmedlem 1905-10.

Farmand for Udvalget for Anlæg af Eønne-Neksø-Banen og Medlem af Udvalget for Anlæg af Bønne-Allinge-Banen.

Adresse : Rønne.

 

HANSEN Vilhelm Malermester, Dekorationsmaler. E.; f. 30. Jan. 1852 i Kbhvn.; Søn af Kornmaaler Hans Hansen og Hustru f. Balsløv; gift m. Johanne Susanne f. Ebbesen, f. 10. Febr. i Kousted Præstegaard pr. Banders.

Firma : Bernh. Schrøder, Nielsen & Hansen.

Etableret 1879: Medlem af Industriforeningens Bestyrelse.

Adresse: Amaliegade 3, Kbhvn.

 

HANSEN Wilhelm Direktør, B.: f. 27 Nov. 1868 i Kbhvn.; Søn af Bentier Adolph Hansen og Hustru f. Buntzen; gift m. Henny Nathalie f. Soelberg Jensen, f. 5. Maj i Nykjøbing S.

Stifter af og adm. Direktør for Dansk Folkeforsikringsanstalt; adm. Direktør i Forsikringsselskabet Hafnia. Formand for De danske Livsforsikringsselskabers Forening; Medlem af Kbhvns Laanc- og Diskontobanks Bankraad.

Adresse; Hambrosgade 8, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Gemma, Humlebæk.

 

HANSEN-JACOBSEN Niels Billedhug- ger; f. 10. Sept. 1861 i Vejen: Søn af! Gaardejer C P Jacobsen og Hustru f. Hansen; gift 1. Gang m. Anna Ga- briele J. (død 1901). Datter af Provst A P Rohde og Hustru f. Brusen, 2. Gang m. Kaja Louise J., Datter af Købmand J Jørgensen og Hustru f. Jensen (død 1887).

Elev af Kunstakademiet 1884, Afgang 1888; udstillede først« Gang 1889.

Bestyrelsesmedlem i Skulpturforenin- gen; Medlem af Société Nationale des i Beaux-Arts i Paris og af LTnion Internationale des Beaux-Arts et Lettres i Paris.

Hovedværker : Loke lænket til Klippen (1889); Thox (1891); Bocciaspilleren (1891); Døden og Moderen (Kunstmuseet; Afstøbning ved Helligaands-kirken); Friheden; Militarismen; Skyggen; Modcrsmaalet (1902, i Skibelund Krat); Trold, der lugter Menneskekød (ved Jesuskirken); Kong Lear i (1904); Ahlmanns Monumentet i Vendsyssel (1907); Ørken (1908); Tiden og Mennesket (1910); talrige keramiske Arbejder.

Adresse: Nygaardsvcj 6, Kbhim).; Sommerbolig : Vejen.

 

HANSON C H fh. Konsul i Chicago. R, DM.: t. 1. Juli 1842 i Fredericia; Søn af Farver F D Hansen, og Hustru Christine f. Maaløe; gift m. Luise Christine f. Holm, f. 12. Febr. i Fredericia.

1 Handelslære i Kolding: Frivillig i! Nordstaternes Hær i Borgerkrigen 1861- 65; anlagde en Gravør- og Stempelfa- brik i Chicago; Direktør for The Western State Bank; Dansk Konsul i Chicago 1898-1908.

Adresse : 44 Clark Street, Chicago.

 

HANSSEN Cato Spang Assessor i Højesteret, RDM.; f. 22. April 1849 i Sønderborg; Søn af Raadmand, Stænder-deputeret H P Hansen (død 1862) og Hustru Catharina f. Spang (død 1849); , gift ni. Thyra Marie H., f. 23. Der. i Kbhvn., Datter af Konfcrensraad Til. E Petersen (død 1908) og Hustru Jo- banne f. Rothe.

Student (Herlufsholm) 1867; cand. jur. 1873; Assistent i Justitsministeriet 1876, Fuldmægtig 1890, Kontorchef 1891;

Sekretær i Kbhvns Borgerrepræsentation 1884-1902; Assessor i Overretten 1893, i Højesteret 1908: Formand i Over-skatteraadet for Kbhvn.

Adresse : Malmøgade 8, Kbhvn.

 

HARBOE Emil Højesteretssagfører; f. 26. Nov. 1867: Søn af Mægler SAF Harboe og Hustru f. Brchm; gift m. Holga Helena H, f. 30. Marts 1874 i Rom, Datter af Billedhugger, Professor John Børjeson (død 1910) og Hustru f. Bartholin.

Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. jur. 1891: Overretssagfører 1894; Højesteretssagfører 1905. Ledende Senior i Studenterforeningen fra 1909; Formand for Aktieselskabet Dansk Kafferisteri; Medlem af Laanekassens Tilsynsraad.

Adresse : Chr. d. 9. Gade 7, Kbhvn,

 

HARBOE Ludvig Forpagter; f. 5. Marts 1866; Søn af Sparekassebogholder Henrik Harboe og Hustru Emilie f. Holst; gift m. Marie Amalie f. Jensen, f, 2. Febr. i St. Lysholt,

Landvæseriskommissær; Tiendekommissær; Medlem af Danmarks Agrar-forenings Forretningsudvalg; Formand for Hesteavlsforeningen Frem; Bestyrelsesmedlem i Kustos; Sogneraads-medlem.

Adresse; Hellebækgaard pr. Hellebæk.

 

HARBOU Hans Walter Oberst, K'.DM. p.p.; f. 17. April 1853 i Altona; Søn af Generalmajor Johannes Harbou os Hustru Louise f. Hellesen; gift 1. Gang in. Sofie f. Dahlerup (død 1890), 2. Gang m. Ludovica f. Gandil, f. 30. Dec. i Kbhvn.

Student (SchneeklothsSkole) 1870; cand phil. 1871; Sekondløjtn. 1874; l-r.-Løjtn. 1876: Adjutant ved 1. Generalkommando 1880-1884; Kaptajn 1885; Souschef ved 1. Generalkommando 1897-98: Oberstløjtnant 1898; Tjenestegørende i Krigs, ministeriet 1898-1900; Stabschef ved 1. Generalkommando 1901-06; Oberst og Chef for 2. Regiment og Kommandant paa Kronborg 1906; Formand i Frederiksborg Amts historiske Selskab; Medlem af Bestyrelsen af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie: Redaktør af Personnlhistorisk Tidsskrift 1890-94.

Udenl. Ordner: A.A.B.; F.Æ.L.; N O.N.; N.St.O.; S.Sv.

Adresse : Kronborg, Helsingør.

 

HARDER Knud Sagfører, Sparekassedirektør; f. 1851 i Kjertcmmde; Søn af Kancelliraad, Distriktslæge K G Harder og Hustru f. Johansen; gift m. Christine Sophie H., Datter af Raadmand Urban Hansen og Hustru f. Kingo.

Sagfører i Rudkjøbing 1876; Branddirektør for Langelands Herreder fra 1883; Direktør for Langelandske Landbostands Sparekasse fra 1881; Medlem af Bestyrelsen for Sydfyenske Damp-skibsselsk.; fra 1884 Juridisk Konsulent og Sagfører for Grevskabet Langeland og Stamhuset Ahlefeldt; Godsforvalter for Stamhuset Nedergaard, Faareveile og Skovsgaard; Medlem af Bestyrelsen for Proprietær R Boes-gaards og Frøken E C Bocsgaards Legat.

Adresse : Rudkjøbing.

 

HARDER Poul Dr. phil.; f. 24. Juni 1878 i Vejle; Søn af Købmand Nicolai Harder (død 1892) og Hustru Margrethe f. Jespersen; ugift.

Student 1896; cand. polyt. 1903; Universitetets Guldmedalje 1904; Dr. phil. 1908; Studieophold i Berlin og Wien 1905; Undersøgelsesrejse til Grønland 1906, til Island 1908 og 09; ansat ved Danmarks geologiske Undersøgelse fra 1900.

Formand for Dansk geologisk Forening fra 1909.

Adresse : Ryvangs Allé 78, Hellerup.

HARDING M C cand. polyt., Inspektør; f. 29. Okt. 1865 i Ærøeskjøbing; Søn af Bagermester N H Harding og Hustru f. Brink; gift m. Meta f. Jessen, f. 24. Okt. i Nordborg, AIs.

Skolelærereksamen 1885; cand. polyt. 1892; Universitetets Guldmedalje for en Prisafhandling i Kemi 1891; Student 1899; cand. phil. 1899; Hjælpeassistent ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorium 1892; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium 1892-1902; Inspektør ved Polyteknisk Læreanstalt 1902.

Sekretær ved De Massmannske Søndagsskoler, i Selskabet for Naturlærens Udbredelse og i Overbestyrelsen for Finsens med. Lysinstitut; Kasserer for Polyteknisk Understøttelsesforening; i Bestyrelsen for G A Hagemanns Kollegium.

Adresse: Polyteknisk Læreanstalt, Sølvgade, Kbhvn.

 

HARHOFF C F K Oberst, KVDM.p.p.; f. 26. Jan. 1845 i Ringsted; Søn af Kon-ferensraad, Borgmester C J C Harhoff og Hustru f. v. Krogh; gift m. Charlotte Ida Augusta f. Carstensen (død" 1896).

Student (Sorø) 1802; cand. phil. 1863; Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1880; Oberstløjtnant 1892; Oberst og Stabschef hos Generalinspektoren for Artilleriet 1899; Chef for Officerskolen 1904; Afsked 1910; Formand i Kommissionen for den Clas-senske Legatskole 1894-1901

Udenl. Ordner: B.M.F.; F.Æ.L.; S. Sv.; 0.F.J.

Adresse : Østerbrogade 21, Kbhvn.

 

HARHOFF P C C Bankdirektør, R.; f 2. Febr. 1843; Søn af Konforensraad, Borgmester C J C Harhoff og Hustru f. v. Krogh; gift m. Magna Valborg Julie Augusta H, f. 21. Juni i Svendborg, Datter af Oberst L II L Muus og Hustru f. Synnestvedt.

Student (Sorø) 1860; cand. jur. 1867; Herredsfuldmægtig i Ringsted s. A.; Direktør for Sparekassen for Ringsted og Omegn 1871 og i Landmandsbanken fra 1872.

Adresse : Havnegade 13 A, Kbhvn.

 

HARPØTH Chr. Overretssagfører, MfD R.; f. 14. Maj 1866 i Lemvig; Søn af Prokurator Jens Harpøth (død 1901) og Hustru f. Preisler; gift m. Dorthea Kirstine f. Rich, f. 10. Nov. i Kbhvn.

Student (priv. dimit.) 1885; Exam. jur. 1891; cand jur. 1895; Overretssagfører 1895; Sekretær i Kbhvns Handelsbank 1898.

Adresse : Frederikshaldsg. 15, Kbhvn.

 

HARPØTH William Direktør; f. 8. Febr. 1872 i Snertinge; Søn af Læge C Harpøth (død 1906) og Hustru f Watt; gift m. Ellen H., f. 5. Sept. 1877 i Slagelse, Datter af Vognfabrikant Peter Petersen og Hustru Minna f. Sørensen.

Student (Roskilde) 1889; cand. jur. 1895; Fuldmægtig ved Antvorskov Birk 1895, ved Ramsø-Tune Herreder 1898, i Frederiksberg Kommunes Sekretariat 1900, Ekspeditionssekretær smstds. 1902; Sekretær i Frederiksberg Overskatte-raad 1904; Direktør for Forsørgelses-væsenet paa Frederiksberg 1907; juridisk Direktør for Frederiksberg kommunale Forvaltning fra 1907; Kasserer Ived Diakonissestiftelsens Menigbeds-pleje; i Bestyrelsen for Frdbg. Plejeforening.

Adresse: Virginiavej 2, Kbhvn.

 

HARSLØF Valdemar Læge, Dr. med.; f. 5. Okt. 1867 paa Ødegaard ved Sax-kjøbing; Søn af Forpagter J W Hansen (død 1879) og Hustru f. Friis; gift m. Dagmar H., f. 29. Marts 1872 i Guldborg paa Lolland, Datter af Købmand Rudolf Vett (død 1907) og Hustru Mathilde f. Fæster.

Student (Nykjøbing) 1886: cand. theol. 1892; med. Eks. 1898; Reservelæge ved Randers Kommunehospital 1900-02; Dr. med. 1907; prakt. Læge i Brønshøj fra 1905.

Medstifter af Foreningen for yngre Læger 1903, Medlem af dens Bestyrelse fra 1904; Medlem af Gymnastisk Selskabs Hovedbestyrelse fra 1906; Medstifter af og Formand for Det nationale Fremskridtsforbund fra 1909.

Har udgivet : Den operative Behandling af ulcus ventriculi (Mavesa:ir) 1907.

Adresse : Frederikssundvej 112, Kbh.

 

HARTEN Heinrich von Stabslæge, Dr. med., K'.DM.p.p.; t. 9. Juni 1850 paa Skørringegaard paa Falster; Søn af Godsejer L E von Harten og Hustru f. Sundorph; gift m. Fanny v. H., f. 29. Dce. 1858 i Kbhvn., Datter at Mønt-guardejn S C S Groth og Hustru f. Birkerod.

Student (Nykjøbing F.) 1869; med. Eks. 1875; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1877, i Hæren 1877-79. Korps-læge 1880; Dr. med. 1883; Overlæge 1895 og Stabslæge 1903.

Udenl. Ord.: 8.1».

Adresse : Holmens Kanal 5, Kbhvn.

 

HARTMANN F J C Sekretær i Komitéen for Charlottenborg-udstillingen; f. 2. Dee. 1865 i Frederiksborg Nyhuse; Søn af Murermester F C Hartmann og Hustru Caroline f. Pommerink: gift m. Agnes Jørgine f. Langvadt, f. paa „Stangmoseled" ved Kolding.

Forretningsfører i Tombolakomitéen og for Foreningen til Erhvervelse af Kunstnerboliger.

Adresse; Kastelsvej 11, Kbhvn.

 

HARTMANN Godfred Overrctssagfø-rer; f. 18. Juli 1874 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører Fr. Aug. Hartmann (død 1908) og Hustru f. de Jonquiéres; ugift.

Student 1894; cand. jur. 1901: Overretssagfører 1904; Medlem af Kbhvns private Laancbanks Repræsentantskab; Forretningsfører for Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Adresse: Kronprinsensgade 36, Kbh.

 

HARTZ Nikolaj Dr. phil., R.; f. 23. Aug. 1867 i Randers; Søn af Skotøjshandler C P Hartz og Hustru f. Bøggild: gitt m. Anna f. Berg, f. 27. Aug. i Kjells ved Tønsberg, Norge.

Student (Randers) 1885; cand. mag. 1895; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1896; Deltager i bota- i niske og palæontologiske Undersøgel-sesrejser til Grønland 1889, 1890 og 1891-92; videnskabelig Leder af Carls-bcrgfondcts Ekspedition til Østgrønland 1900: Lærer ved Statens Lærerhøjskole; Dr. phil.

Har skrevet : Østgrønlands Vegcta-tionsforhold (1895); Planteforsteninger fra Cap Stewart i Østgrønland (1896); , talrige Afhandlinger i Meddelelser om Grønland; Danmarks geologiske Undersøgelse; Botanisk Forenings Tidsskrift og Meddelelser fra Dansk geologisk Forening.

Adresse : Duntzfeldts Allé 6, Hellerup.

 

HASLUND Otto Professor, Kunstmaler; f. 4. Nov. 1842 i Kbhvn.; Søn af Ma-

lermester O H Haslund (død 1874) og Hustru f. Bentzon (død 1896): gift m. Frederikke IL, f. 31. Jan. 1857 paa Binnitze, Lolland, Datter af Prokurator J G V Aagaard (død 1857) og Hustru f. Bartholin (død 1887).

Elev af Kunstakademiet 1858-66; udstillede første Gang 1865; lille Sølvmedalje 1864; Neuhausenske Præmie 1871 og 1881; Medlem af Akademiraadet 1892, af Udstillingskomitéen fra 1888.

Hovedværker : Hjemvendcn fra Markedet (1872); Romerske Abbater, der ryge i Smug (1875); Koncert (1887 Kunstmuseet); Selvportræt (1909); Køer paa en Mark (Kunstmuseet); Portrætter : Brygger Carl Jacobsens Børn og mange andre Børneportrætter, Professor V Steenberg og Professor Janus la Cour.

Adresse: Carlsbergvej 4, Kbhvn. Sommerbolig : Elbo pr. Taulov St.

 

HASSELBALCH Christian Fabrikejer, Grosserer, R.DM.p.p.; f. 27. Feb. 1851 i Randers; Søn af Købmand Steen Hasselbalch og Hustru f. Hoge.

Firma: Hasselbalch & Co.

Adm. Direktør for Aktieselskabet Dansk Gardin- & Textil-Fabrik; Formand for Privatbankens Bankraad fra 1909; Kasserer for Fængselshjælpcn; Mtdlem af Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Udenl. Orden : F.Æ.L.

Adresse: Kristianiagade 3, Kbhvn., og Pinichøj or. Rungsted.

 

HASSELBALCH Karl Dr. med., Labora-torieforstander; f. 1. Nov. 1874 paa Aastrup ved Hjørring; Søn af Godsejer H P J Hasselbalch og Hustru f Spärck ; gift 1. Gang m. Elisabeth H. (død 1904), Datter af Distriktslæge N C Heerfordt og Hustru f. Møller; 2. Gang m. Antonie Sophie IL, f, 18. Sept. i Kbhvn., Datter af Direktør G A Hagemann (se denne).

Student (Sorø) 1891; med. Eks. 1898; Dr. med 1899; Forstander for Laboratoriet ved Finsens Lysinstitut fra 1905.

Arbejder; Om Hønsefostrets respiratoriske Stofskifte; Det kemiske Lysbads Virkninger paa Respiration og Kresløbsbetingelser.

Adresse: Rosenvængets Hovedvej 37, Kbhvn.

 

HASSELRIIS Louis Billedhugger, R.;f. 12. Jan. 1844 i Hillerød; Søn af Apoteker HEL Hasselriis (død 1908) og Hustru f. Schondel (død 1854); ugift.

Elev hos H V Bissen, derefter paa Kunstakademiet 1859-65; udstillede første Gang 1863; Akademiets lille Guldmedalje 1868: har siden 1869 været bosat i Rom; Medalje for en Statue af Heinr. Heine ved Udstillingen i Wien 1873.

Hovedværker : Statuette af Johannes Evald (Nationalgalleriet i Kristiania 1866): David bereder sig til Kamp med Goliath 1869; Buster af O V Rimestad (Arbejderforeningens Forsamlingssal) og Professor C Holten; En Diskoskaster (1873), udført i Marmor for Statens Samling 1887; Statue af Bellmann (Statens Samling 1874); Statue af Heinr. Heine (til den østerrigske Kejserindes Tilla Aehilleion paa Korfu; nu tilh. Hamborg By); Statue af H C Andersen (Odense 1877); Danmarksmonumentet (foran Statens Museum for Kunst 1897); En Faun (Aborreparken); En Satyr, der suger Vin (Ørstedspar-ken).

Adresse : Rom.

 

HASTRUP Otto fh. Overretsassessor, R. DM.; f. 24. April 1846 paa Hovedgaar-den Bøgsted; Søn af Cand. jur. Severin Hastrup (død 1882) og Hustru Louise f. Gleerup.

Student (v. Westønske Institut) 1863; cand. jur. 1868: By- og Herredsfuld-mægtig i Stubbekjøbing 1870; Revisor ved de sjællandske Jærnbaner 1877; Assessor i Kriminalretten 1883, i Overretten 1892-1909.

I Bestyrelsen for Foreningen for Al- derdoms Friboliger og for Kong Frederik den 7endes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn.

Adresse : Rathsacksvej 24, Kbhvn.

 

HAUBERG Peter Museumsinspektør; f. 29. Sept. 1844 i Kbhvn.; Søn af Etats-raad, Assessor pharmaciæ J C Hauberg og Hustru f, Arboe; gift m. Michelle Christiane f. Stender, f. 12. Nov. 1852 paa Gadegaard, Vestermariæ Sogn. Bornholm.

Student 1863; studerede Polyteknik; Elev af Kunstakademiet 1870-71; udstillede Malerier 1873-76; Medejer af '; en Bog- og Kunsthandel 1877-85; Assistent ved Den kgl. Mønt- og Medaljesamling 1885; Inspektør ved samme 1887, ved Folkemuseet 1887-98, ved Thorvaldsens Museum fra 1891 og ved Nationalmuseets 2. Afd. fra 1892; Bestyrer af Den kgl. Mønt- og Medalje-samling fra 1898; Næstformand for Foreningen Bornholm i Kbhvn.

Litterære Arbejder : Bornholm, Billeder og Text; Myntforhold og Udmynt-ningen i Danmark indtil 1146; Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1146-1241; Danmarks Myntvæsen og Mynter i Tidsrummet 1241-1377; Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1377-1481: Gullands Myntvæsen; Skandinaviens Fund af romersk Guld- og Sølvmynt før Aar 550.

Adresse : St. Knuds Vej 24, Kbhvn.

 

HAUBERG Sophus Direktør, R.; f. 28. Dec. 1848 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad

Assessor, pharm. J C Hauberg og Hustru f. Arboe; gift 1. Gang m. Elizabeth f. Bruce (død 1878), 2. Gang m. Ellen Sophie H., f. 29. Jan. i Kbhvn., Datter af Grosserer T P C Kastrup og Hustru f. Schoustrup.

Student (Sorø) 1867; cand. phil. 1868: stud. polyt. 1868-71; Medinteressent i Firmaet Hellerung & Haubergs Maskinfabrik 1872; byggede Maskinfabrikken S C Hauberg i Kbhvn. 1885; administrerende Direktør for Aktieselskabet Kofoed & Hauberg 1888, for Maskinfabrikken Titan 1897.

Medlem af Laane- og Diskontobankens Bankraad, af Bestyrelserne- for Det danske Elektricitetskompagni, Det danske Mælkekompagni, Vølund og Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-Aktieselskab; i Kontrolkomitéen for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker.

Formand for Industrifagenes Sammenslutning; Næstformand i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforenings Hovedbestyrelse; Medlem af Repræsentantskabet i Industriforeningen fra 1909; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Medlem af Centralkomitéen; Kasserer i Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse; Mdl. af Den perm. Voldgiftsret.

Adresse: Stockholmsgade 31, Kbhvn.

 

HAUCH Adam Rektor, R.MfDR,.; f. 18. Sep. 1836 i Sorø; Søn af Digteren Johannes Carsten Hauch (død 1872) og Hustru Elisabeth f. Juel; gift m Elise H., adopt. Vilsoét, f. 6. Marts 1850, Datter af kgl. Skuespiller G E Gundersen.

Student (Metropolitanskolen) 1854; cand. fiiol. 1864; deltog i Krigen 1864; Lærer ved Søkadetakademiet 1865, ved Officerskolen 18C8: oprettede en Latin-og Realskole 1872, nedlagt 1890; Overlærer ved Roskilde Kathedralskole 1892, Rektor ved samme 1902.

Adresse : Rektorboiigen, Roskilde.

 

HAUCH Charlotte Frue, Forstanderinde, Redaktør; f. 20. Dec. 1874 i Nørre-Sundby; Datter af Distriktslæge Emil Brodersen og Hustru Thora f. Witlerup; gift m. Inspektør Carsten Hauch, f. 10. Nov. 1869, Søn af Direktør Adam Hauch (død 1895) og Hustru Sophie f. Skeel (død 1908). (Ægteskabet

Opløst).

Forstanderinde for Dansk Kunstflids-forening ; Redaktør af Kvindernes Fæl-leskorrespondance.

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 8, Kbhvn.

 

HAUCH Erik Overaccoueheur, Dr. med ; f. 20. Aug. 1871 i Kbhvn.; Søn af Direktør, cand. jur. Adam Hauch (død 1895) og Hustru Sophie f. Skeel (død 1908); gift m. Julie f. David. f. 30.

Dec, Datter af Overingeniør J H David ok Hustru Magdalene f. Hagen.

Student (Hauchs Skole) 1889; med. Eks. 1896; Accessit for Universitetets Prisopgave 1896; Prosector anatomiæ 1897-1900; Dr. med. 1902; Underaccou-cheur og 1. Reservelæge ved Fødsels-og Plejestiftelsen; Overaccoucheur og Forstander for Jordemoderskolen 1910; korresponderende Medlem af Societe d'obstetrique de Paris.

Adresse : Rigshospitalet, Kbhvn.

 

HAUCH Ludvig Alfred Jægermester; f. 3. Marts 1845 i Sorø; Søn af Konfe-rensraad. Professor Carsten Hauch og Hustru Elisabeth f. Juel; gift m. Augusta f. Holst (død 1903).

Forsteksamen 1870; Assistent ved Statsskovene 1870-74; Skovrider paa Grevskabet Frijsenborg 1874-86; Forstinspektør ved Grevskabet Bregentved fra 1886; Medlem af Tilsynskommissio-nen ved det forstlige Forsøgsvæsen; Medlem af Inddelingskommissionen for Statsskovene; Censor ved Forsteks- amen.

Adresse: Thurebylund pr. Thureby.

 

HAUCH-FAUSBØLL Theodor Direktør; f. 3. Jan. 1879 i Hassing Præstø-gaard; Søn af Pastor PIR Fausbøll og Hustru Hedevig f. v. Hauch; gift m. Koncertsangcrindc Anita H.-F.. f. 24. Sept. i Hannover, Datter af Komponisten Emil Christiani og Hustru Ninna f. Suhr (død 1895).

Student (Slomanns Skole) 1898: cand. phil. 1899; Chef for Personalhistorisk Bureau til 1909; Direktør for og Medlem af Dansk genealogisk Institut fra 1909: Redaktør af Genealogisk Tidsskrift; Medlem af Bestyrelsen (Sekre-tær) for Foreningen af Danske Fagblade og Tidsskrifter 1907; Medstifter af Foreningen Fødselsdagsgaven.

Adresse : L I Brandes Allé 7, Kbhvn.

 

HAUGNER C C Redaktør, t. 28. Aug. 1865 i Ordrup; Søn af Gartner Fr. Jensen.

Gartnereksamen (Vilvorde) 1880; Havebrugskandidat 1890; Redaktionssekretær ved Nakskov Tidende 1898-1901. Redaktør af Møens Folkeblad 1901-02, af Møens Dagblad 1902-03; politisk Medarbejder ved København 1903-08; Redaktør af Nakskov Tidende fra 1908 tillige dets Udgiver fra 1909.

Forfatter til: Forsvarssagens Kærne (1907); En Nationalsag ingen Partisag (1908).

Adresse : Nakskov.

 

HAUGWITZH - HARDENBERG-REVENT-LOW Heinrich Lensgreve, Kammerherre, Hofjægermester, R.p.p.; f. 14. April 1844 i Carolath; Sen af Kammerherre, Greve Curt Haugwitz-Harden-berg-Reventlow og Hustru Louise f.

Prinsesse Sc.hønaich-Carolath; gift m. Fredine f. von Maubeuge (død 1904).

Besiddelser : Grevskabet Hardenberg-Reventlow 1903 og Majoratet Krappitz (Udførlige Oplysninger om de danske Besiddelser findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Fh. Prøjsisk Ritmester; Landsæld-ste; Digehøvedsmand; livsvarigt Medlem af det prøjsiske Herrehus.

Adresse: Hardenberg pr. Sakskjøbing.

 

HAUNSTRUP Mathea Skoleinspektrice; f. 19. Nov. 1859 i Varde; Datter af Konsul, Bankdirektør A C Haunstrup (død 1900) og Hustru Erhardine f. Hyldgaard; ugift.

Institutbestyrerindeeksamen med Fransk som Hovedfag 1884; Kommune-lærerindeeksamen (N Zahles Seminarium) 1888; Kommunelærerinde i Kbh. fra 1889; Skoleinspektrice (Frankrigsgades Kommuneskole) fra 1903.

I en Aarrække Formand for Kbhvns Kommunelærerindcforening; Formand for Akts. De kbhvnske og frdbgske Kommunelærerindersi Byggeforening fra dens Stiftelse 1900; Medlem af Pædagogisk Selskabs Repræsentantskab.

Adresse: Frankrigsgade 4, Kbhvn.

 

HAVSTEEN Johannes Julius fh. Amtmand, K'.DM.p.p.; f. 13. Aug. 1839 i Akureyri; Søn af Købmand J G Hav-steen (død 1883) og Hustru f. Thyrre-strup (død 1881); gift m. Johanne Margrethe II., f. 19. Nov. 1853 i Kbh., Datter af Oberst O v. Westengaard og Hustru Anna f. Olsen.

Student (Reykjavik) 1859; cand. jur. 1866; Amtsfuldmægtig i Holbæk 1868; Assistent i Ministeriet for Island 1870; Amtmand 1881-1904; kongevalgt Medlem af Altinget 1887-91 og fia 1899; Formand i Altingets øverste Afdeling 1905 og 1907; kontrolerende Direktør i Islands Sparebank.

Udenl. Orden; Fr. off. de l'instr. publ.

Adresse : Reykjavik.

 

HAXTHAUSEN Alfred Oberst, RDM.; f. 11. Sept. 1848 paa Holgersdal pr. Kjellerup; Søn af Kammerherre, Herredsfoged Holger Haxthausen og Hustru Ottilio f. Lillienskjold; gift m. Mathilde IL, f. 18. Febr. i Altona, Dai-ter af Generalløjtnant Christian Bauditz og Hustru Jacobine f. Seidelin.

Student (Schneekloths Skole) 1867; Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1882; Lærer ved Officerskolen; Oberstløjtnant 1895; Oberst 1903; udenfor Nummer og Chef for 4. Udskrivningskreds 1906: Afsked 1908.

Adresse : Aarhus.

 

HECKSCHER Isidor Generalkonsul, Dr. jur., E.DM.p.p.; f. 2. Nov. 1848 i Aalborg; Søn af Købmand i Aalborg, senere Vekselmægler i Kbhvn. Marcus Heckscher og Hustru Bertha f. Lip-mann; gift m. Rosa H., f. 25. Juli i ; Stockholm, Datter af Forfatteren, Forlagsboghandler Philip Meyer.

Student (v. "Westenske Institut) 1866; cand. ,jur. 1872; Volontør i Justitsministeriet s. A.; Prokurist i et Bankier-firma i Stockholm 1875; Kontorchef i Industri-Kredit-Aktiebolaget 1884; Dr. jur. 1885; Ombudsmand (juridisk Medhjælper) ved førnævnte Bank 1894; dansk udsendt Generalkonsul i Gøteborg 1896, i Stockholm 1900; Medlem af Kommissionen til Omorganisation af Udenrigsministeriets og Danmarks Repræsentation i udlandet 1906.

Udenl. Ord.: S.V.

Adresse : Stockholm,

 

HECKSCHER Leopold cand. polyt., Fabrikejer; f. 15. Sept. 1861 i Kbhvn; Søn af Grosserer Julius Ileckscher og Hu- ! stru Clara f. Dehn; gift m. Andrea H., Datter af Købmand Andreas Hoff og Hustru Ottine f. Colding.

Student 1879; cand. phil. 1880; rand. polyt. 1884; Studieophold i Berlin 1885; I indtraadte i Ledelsen af N L Dehns Dampvadskeri 1886, Eneejer 1897.

Medlem af Kbhvns radikale Venstreforenings Hovedbestyrelse og af Studentersamfundets Regnskabsraad.

Adresse ; Gammeltoftsgade 4, København.

 

HECKSCHER William Vekselmægler, f. 21. Juli 1854 i Aalborg; Søn af Købmand Lorentz Heckscher og Hustru f. Koppel; gift m. Mathilde H., f. 9. Dec. i Kbhvn., Datter af Etatsraad I S Salomonsen og Hustru Zerlinc f. Levin.

I Bestyrelsen for Mæglernes Understøttelsesforening.

Adresse; Vesterbrogade 2 D, København.

 

HECKSHER Chr. Generalkonsul, R.; f. 14. Dec. 1843 i Aalborg; Søn af Købmand C F Hecksher (død) og Hustru f. Møller.

Fli. dansk Generalkonsul og Købmand i Rio de Janeiro; Medlem af Bestyrelserne for Sodafabrikkerne, Dampskibsselskabet Hejmdal, Fanø Vester-havsbad, Dansk Eksportforening og Det danske aeronautiske Selskab; Medlem af Kontrolkomitéen for Cementfabrikken Dania ved Mariager.

Adresse : Bredgade 32, Kbhvn.

 

HECKSHER Custav Grosserer, R.p.p.; f. 12. Febr. 1845 i Kbhvn.; Søn af Grosserer M G Hecksher og Hustru f. Gram; gift m. Ellen Anina f. Fog, f. 9. Aug. 1856 i Kbhvn.

Firma : M G Heckshcr.

Medlem af Sø- og Handelsretten; komitterct i Den kbhvnske Søassu-rance-Forening.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Trondhjemsgade 15, Kbh.

 

HECKSHER Otto Generalkonsul, R.p.p.; f. ?9. Jan. 1855 i Husum; Søn af Oberst H T W v. Hecksher og Hustru f. Bache.

Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant i Søetaten 1880; udenfor Nummer fra 1884; Afsked 1897; kar. Kaptajn. Generalkonsul for Rumænien fra 1909.

Ansattes i Em. Z Svitzers Bjerg-ningsentreprise 1881, Direktør for samme Selskab fra 1899.

TJdenl Ordner: Gr.Fr.; N.St.O.; R. St.A.; R.St.Stan.

Adiesse: Kvsesthusgade 1, Kbhvn.

 

HEDE Chr. Overretssagfører, R.; f. 22. Juli 1864 i Herning; Søn af Proprietær Jacob Hede og Hustru f. Malm-bak; gift m. Christiane Vilhelmine f. Vater, f. 18. Juli i Viborg.

Student (v. "Westenske Institut) 1884; cand. jur. 1889: Overretssagfører 1893.

Medlem af Direktionerne for Dansk Syge- og Ulykkcsforsikringsselskabet Haand i Haand og for Efterslægtselskabet; Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet Salgsautomaterne.

Adresse: GI. Torv 4, Kbhvn.

 

HEDEMANN August Oberstløjtnant, R.p.p.; f. 24. Juli 1862 i Kbhvn.; Son af Generalløjtnant, Kammerherre Marius Hedemann (død 1903) og Hustru Sophie f. Baggesen (død 1883); gift m. Fanny H., f. 8. Aug. i Kbhvn., Datter af Oberst v. Elben (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. phil. 1880: Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1895; Stabschef hos Generalinspektøren for Fodfolket 1901; Oberstløjtnant og Chef for 5. Bataillon 1906; Chef for 16. Bataillon 1909.

Udenl. Ordner: Pr.Kr.; N.St.O.; S.Sv.

Adresse : Odense.

 

HEDEMANN Carl Oberst, K'.DM.Gb.E. T .p.p.; f. 17. Febr. 1852 i Aarhus; Søn af Generalmajor Johan Hedemann og Hustru Marie f. Marcher; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1869; Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1875; Kaptajn 1885; Adjutant hos Krigsministeren 1883-86; Lærer ved Officerskolen i Krigsbyg-ningskunst 1885-93; tillige ved Ingeniørkorpsets Bygningstjeneste til 1891; Chef for Ingeniørregimentets 4. Komp. 1891-93; Oberst i den vestindiske Hærstyrke og Guvernør over de vestindiske Øer 1893-1903.

Uden!. Ordner: F.Æ.L.; Pr.R.Ø.

Adresse : Bredgade 21, Kbhvn.

 

HEDEMANN Christian Kammerherre, K'.DM.Gb.ET.: f. 22. Aug. 1832; Søn af Generalløjtnant, Kammerherre Hans Hedemann og Hustru f. Baagøe; gift m. Mathilde f. Kjellerup, f. 16. Febr. paa St. Thomas.

Sekondløjtnant 1849; Premierløjtnant 1862; Intendant ved Gardehusarregimentet 1867; forsat til Livgarden 1874; Afsked 1880.

Adresse : Frederiksholms Kanal 18, Kbhvn.

 

HEDEMANN Hans Kommandør, R.DM. p.p.; f. 24. Febr. 1850 i Aarhus; Søn af Generalmajor Johan Hedemann og Hustru Marie f. Marcher; gift m. Henriette (Henny) f. Riise, f. 18. Maj paa St. Thomas.

Sekondløjtnant 1871; Premierløjtnant 1873; Kaptajn 1885; Afsked 1902; kar. Kommandør; Chef for Marineministeriets Sekretariat ot Kommandokontor 1887: tungerende Dcpartemcutsdirektor fra 1905.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr : I. Kr.; N.O.N.: N.St.O.: Pr.R.Ø.; R.St. A.: Sp.S.M.F.; S.Sv.

Adresse: Sortedamsdossering 95 B, Kbhvn.

 

HEDEMANN Holger M Kaptajn, R.; f. 29. Jan. 1867 i Kbhvn.: Søn af Generalløjtnant, Kammerherre Marius Hedemann (død 1903) og Hustru Sophie f. Baggesen (død 1883); gift m. Ellen H., f. 9. Marts i Kbhvn., Datter af Over-retsprokurator N Carl Nissen og Hustru Olga f. Nielsen.

Student (Metropolitanskolen) 1884; Sekondløjtnant 1888: Premierløjtnant 1888; Adjutant ved 2. sjællandske Bri-gade 1897, ved 1. Generalkommando 1899; Kaptajn 1903: Forsat til Generalstabens taktiske Afdeling 1906; Souschef ved 1. Generalkommando 1909.

Kasserer for Dansk stenografisk Forenings Overbestyrelse 1898; Medlem af det krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse 1908.

Adresse : Holsteinsgade 5, Kbhvn.

 

HEEGAARD M Anker Fabrikejcr; f. 4. Aug. 1858 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Fabrikejer Anker Heegaard (død 1893) og Hustru f. Feilberg (død 1905): gift m. Annette Magna (Nettie) II.. f. 26. Aug. i Chicago, Datter af Konsul Emil Dreier (død 1892) og Hustru f. Fischer.

Uddannet paa Fabrikker i Elsass og De forenede Stater; overtog 1884 sammen med L Heegaard og Bjørn Stephensen Firmaet Anker Heegaard.

Adresse : Stockholmsplads 5, Kbhvn.

 

HEEGAARD Poul Dr. phil.; f. 2. Nov 1871 i Kbhvn.; Søn af Professor P S V Heegaard.

Student (Metropolitanskolen) 1889; mag. scient. 1893; Dr. phil. (Forstudier til en topologisk Teori for de algebraiske Fladers Sammenhæng) 1898; Lærer i Matematik ved Kadetskolen 1898, ved Maskinskolen 1901, ved Hærens Offieerskole 1902, ved Søværnet« Officcrskole 1903; Eksaminator ved Maskinistcksaminerne 1905 og faglig Medhjælper ved Undervisningsinspek-tionen for de højere Almenskoler 1907; Medlem af den internationale Kommission vedrørende Matematikundervisning fra 1909; Professor (i Matematik) ved Universitetet 1910.

Har udgivet Lærebøger i Matematik og Astronomi.

Adresse: Olgasvej 11, Vedbæk.

 

HEERFORDT Christian Dr. med.; f. 26. Dec. 1871 i Terndrup ved Hobro: Søn af Distriktslæge N C Heerfordt (død 1893) og Hustru Othilia f. Møller: gift m. Kirsten H.. f. 21. April i Hjørring, Datter af Redaktør Vilhelm Carlsen (se denne).

Student 1889; med. Eks. 1896; Dr. med. 1900; Reservelæge i Hæren 1903-04; prakt. Øjenlæge i Kbhvn. fra 1903.

Medlem af Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Foreningen af yngre Læger fra dens Stiftelse, Formand fra 1906; Medlem af Bestyrelsen i Kbhvns Lægeforening fra 1905.

Videnskabelige Arbejder om Pupillens Udvidemuskel, om Lutusspørgs-maal, om gonorheumatiske Øjenlidcl-ser, om Glaukom m. m.

Adresse : V. Boulevard 15. Kbhvn.

 

HEERING P N Grosserer, R.; f. 16. Dec. 1838 i Kbhvn.: Søn af Grosserer, Skibsreder P F S Heering og Hustru f. Mørch; gift m. Harriet Christine f. Bramsen f. 17. April i Kbhvn.

Firma : Peter F Heering.

Arbejdede i Faderens Forretning fra 1862: Associé 1868. Eneindehaver 1875.

Adresse: Overgade n. Vandet 11, Kbhvn.

 

HEGEL Jacob Etatsraad, R.p.p.; f. 16. Febr. 1851 i Kbhvn.: Søn af Etatsraad Frederik Hegel (død 1887) og Hustru Elisabeth f. Bagge (død 1868); gift m. Julie H., f. 25. Jan. 1857 i Kbhvn., Datter af Professor. Etatsraad S H O Bagge og Hustru Julie f. Reiersen.

Lærling og Medhjælper i Gylden-dal.sko Boghandel 1866-77; Associé i denne 1877; Eneindehaver 1887; Mert-eier af Forlagsbureauet i Kbhvn. 1885-93; købte det Reitzelske Forlag 1896 og Jydsk Forlags-Forretning i Aarhus 1902; fra 1903 Formand i Bestyrelsen for det da stiftede Aktieselskab Gyldendalske Boghandel, Nordisk Fortag.

I Bestyrelsen for De danske Boghandleres Hjælpekasse; Kurator for Det kgl. Vajsenhus; i Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse; Stifter af og i Bestyrelsen for Rekreationshjemmet Frederik Vilhelm Hegels Minde i Fredensborg.

Udenl. Ordener: Fr.off.d'acad.: F. Æ.L.; N.St.O.

Adresse: Amaliegade 15. Kbhvn.

Sommerbolig: Skovgaard pr. Charlottenlund.

 

HEGEL Julie Etatsraadinde; f. 25. Jan

i Kbhvn.; Datter af Etatsraad S H O Bagge og Hustru Julie f. Reiersen; gift m Etatsraad, Boghandler Jacob Hegel (se denne).

I Bestyrelsen for Dansk Kunstflid forening.

Adresse: Amaliegade 15, Kbhvn.

 

HEGELUND LANGE H C Læge; f. 30. Jan. 1869 i Grimsirup ved Ribe; Søn af Præst N F Lange og Hustru f. Damgaard; gift 1. Gang m. Magda H L., f. 22. Jan. 1872 i Brabrand, Datter af Lærer C P Kielsen og Hustru f. Jensen, 2. Gang m. Læge Else f. Balle.

Student (Ribe) 1886; med. Eks. 1894; Læge i Klejtrup pr. Hobro; Medlem af Sogneraadet.

Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Ringsted 1906; Folketingsmand for Odder-Kredsen fra 1909.

Adresse: Havnegade 53. Kbhvn. og K'eitrup pr. Hobro.

 

HEGERMANN-LINDENCRONE Frederik (Fritz) Generalmajor, Kammerherre, K'.DM.Gb.ET.Chr.9MT.pp.; f. 17. Dee. 1840 i Jægersborg; Søn af Generalløjtnant Cai Hegermann-Lin-dencrone og Hustru Frederikke f. du Puy; gift m. Juliane f. Baronesse Wedel Jarlsberg (død 1895).

Sekondløjtnant 1859; Brigadeadjutant under Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Ritmester 1878; Adjutant hos Kong Christian d. 9. 1882-85: Oberstløjtnant 1885; Oberst 1892; Chef for Gardehusarregimentet 1885-97: Generalmajor og Generalinspektør for Rytteriet 1903-09: til Raadighed for 1. Generalkommando 1909; Afsked 1910.

Formand i Bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for Hærens faste Embedsmænd o. 1.; Næstformand i Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme; Gesandt i særlig Mission 1906 i Berlin, St. Petersborg, Stockholm og Kristiania, 1909 i Bryssel; 2. Vicepræsident i Det kgl. danske geografiske Selskab.

Udenl. Ordener: B.Cr.; B.Z.L.;

F.Æ.L.; Gr.Fr.; L.E.Kr.: N.St.O.: Pr.Kr.; Pr.R.Ø.: R.St.A.: S.Kr.; S.Sv. Adresse : Ribegade 1. Kbhvn.

 

HEGERMANN-LINDENCRONE Johan Gesandt, Kammerherre, SK. i Diamanter, DM.p.p.; f. 21. Juli 1838 i Jægersborg; Søn af Generalløjtnant Cai He-germann-Lindencrone og Hustru Frederikke f. du Puy; gift m. Lillie f. Greenough, f. 18. Juni i Cambridge, Massachussets.

Besidder af det for Stamhuset Gjors-lev med Søholm og Erikstrup substituerede Lindencroneske Fideikommis.

Student 1856; cand. polit. 1862; Assistent i Udenrigsministeriet; Sekretær hos H. H. Prins Hans under dennes Ophold i Grækenland som Regent; Legationssekretær i Stockholm og St. Petersborg; Charge d'affaires og Generalkonsul i Washington 1872; Ministerresident 1873; Gesandt i Rom 1880, i Stockholm 1890, i Paris 1897 og i Berlin fra 1902.

Udenl. Ordner: B.Z.L.; F.Æ.L.; Gr Fr.; I.Kr.; I.M.ÄL-; M.CJr.; M.V.Kr.; N.St.O.; P.Chr.; P.R.Ø.; ft.8t.Stan.; S.N.; Sp.C.III.

Adresse: Königgrätzerstrasse 140. Berlin W.

 

HEIBERG Frederik Forstander, R.DM.; f. 28. Juni 1850 i Kbhvn.; Søn af Forstander, Professor S .1 Heiberg (død 1871) og Hustru f. Rørdam (død 1855); gift 1. Gang m. Fanny Margrethe Louise H. (død 1900). Datter af Kam-merraad J H L Gammeltoft og Hustru f. Stannis (død 1900). 2. Gang m. Anna Vilhelmine H., f. 10. Maj i Kbhvn.. Datter af Fabrikant II P Bohn (død 1897) og Hustru f. Otzen (død 1865).

Student (Metropolitanskolen) 1870; cand. theol. 1877; Lærer ved Døvstum-meinstitutet 1873: Kapellan i Karby 1879; Sognepræst i Gjedsted 1883; Sognepræst i Junget 1890; Præst og Forstander ved Døvstummeinstitulet i Kbhvn. 1890.

I Bestyrelsen for Arbejdshjemmet for døvstumme Piger fra 1891: Forstander for Statens Institut for Talelidende fra 1898. Adresse: Kastelsvej 58, Kbhvn.

 

HEIBERG C T S R Provst, RDM.; f. 16. Juli 1832 i Lunde; Søn af Provst C L Heiberg og Hustru f. Rørdam; gift m. Johanne Kristiane H., f. 11. Nov. i Odense, Datter af Kancelliraad Hans Müller og Hustru f. Lütken.

Student (Odense) 1850; cand. theol. 1857: Adjunkt i Sorø 1861; Sognepræst i Sjelle-Skjørring 1871, i Vemmelev-Hemmeshøj 1877. Provst i Slagelse 1884-86: Andenpræst ved Roskilde Domkirke fra 1886. Adresse ; Roskilde.

 

HEIBERG J A Provst, Sognepræst, R.; t. 2. Juli 1848 i Kbhvn.; Søn at Professor, Præst og Forstander for det kg). Døvstumme-Institut i Kbhvn. S J Heiberg og Hustru f. Rørdam; gift m. Julie Masdal.-ne H., f. 13. Dee. 1847 paa Krsthvn.. Datter af Vekselmægler C J E Lorentzen.

Student (Metropolitanskolen) 1866; cand. tlieol. 1872; Præst for den danske Trinitatis Menighed i Chicago 1873; Sognepræst i Aulum 1879; Provst for Hammerum Herred 1881; Sognepræst i Vejlby paa Fyen 1885, ved Frue Kirke i Odense 1889 og ved Kristkirken i Kbhvn. 1900; Provst for Vestre Provsti 1901; Sognepræst ved St. Marte Kirke i Helsingør og Præst ved Helsingør alm. Hospital fra 1909; i Bestyrelsen for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning.

Adresse : Helsingør.

 

HEIBERG J L Professor ved Universitetet, D,r. phil. & litt.. R.; f. 27. Nov. | 1854 i Aalborg; Søn af Læge E Th. Heiberg og Hustru f. Schmidt; gift m. Cathrine H., f. 7. Okt. i Rendsborg, Datter af Kaptajn M Asmussen.

Student (Aalborg) 1871; cand. filol. 1876; universiteteta Guldmedalje 1877; Dr. phil. (Quaestiones Archimedeae) 1879; Medlem af Videnskabernes Selskab 1883; Bestyrer af Borgerdydskolen i Kbhvn. 1884-95; Professor i klassisk Filologi fra 1896; Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Redaktør; Forstander for Universitetets filologiskhistoriske Laboratorium; Medarbejder ved Illustreret Verdens-Litteraturhistorie og ved Verdenskulturen; Medudgiver af Søren Kierkegaards Skrifter.

Litterære Arbejder: Archimedes; Eukleides; Anollonios Pergaios; Sere-nos; Ptolemaios: Litterargeschichtliche Studien über Euklid (1882); Eros (1895); Attiske Gravmæler (1895); Breve fra P A Heiberg; Italien.

Adresse: Classensgade 13, Kbhvn.

 

HEIBERG Peter Stiftsfysikus, Dr. med., R.DM.; f. 24. Juli 1840 i Kbhvn.: Søn af Præst, Professor S J Heiberg og Hustru f. Rørdam; gift 1. Gang m. Zarah H, f 18. Nov. 1843 i Kbhvn., Datter af Kaptajnløjtnant Chr. Krieger og Hustru f. v. Haffner (død 1870), 2. Gang m. Minna H., f. 12. Okt. 1856 i Thisted, Datter af Jærnstøber M V S Bonne og Hustru f. Wittrun. Student (Metropolitanskolen) 1860, Reservelæge i Hæren 1863; kst. Under-lægo ved Ambulancen 1864; med. Eks. 1867; Universitetets Guldmedalje 1867: Dr. med. 1869; Formand for Thisted Amts Lægeforening 1870-79; Distriktslæge i Thisted 1874, i Viborgl879; Over-

læge ved Sygehuset i Viborg fra 1879: Stittsfysikus i Viborg 1893; Formand for Lægeforeningen for Viborg-Thisted Amter 1895-1905; Medlem af Cancer-komitéen 1905.

Adresse : Vibo'rg.

 

HEIBERG Vilhelm Professor, Dr. med.; f. 2. April 1853 i Kbhvn.; Søn af Præst, Professor S J Heiberg og Hustru f. Rørdam; gift m. Margarethe H., f. 29. Juni i Kbhvn., Datter af Grosserer Andreas Henningsen og Hustru Anna, f. Ziegner.

Student (v. Westenske Inst.) 1871; med. Eks. 1878; Dr. med. 1881; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. D1882-84: Proseetor chirurgiae 1883-85: Reservelæge ved Frederiksberg Hospital og Assistent hos Professor F Ho-witz 1885-87; oprettede en kirurg-gynækologisk Privatklinik i Kbhvn. 1888; ledede en kirurgisk Afd. ved Polikliniken 1890; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen 1890-92; Overlæge ved Kbhvns Amts Sygehus fra 1893; Medlem af Bestyrelsen for Sygehjemmet fra 18%.

Adresse: Jærnhanegade 4, Kbhvn.

 

HEIDE Axel Konferensraad, Bankdirektør, R.DM.FM i Guld, p.p.; f. 19. Marts 1861 i Haderslev; Søn af Politimester Alexander Heide og Hustru Emilie f. With; gift m. Harriet H., f. Block, f. 5. Dec. 1867 i Kbhvn., Adoptivdatter af Konsul F H Block til Kokkedal og Hustru f. Torp.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1879; cand. jur. 1885; Fuldmægtig under Søndre (senere Frdbg.) Birk 1885-95: Direktør for Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank 1895-96: Direktør i Privatbanken fra 1896; Formand i Bestyrelserne for Kbhvns Telefon-Aktieselskab, Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab, Silvan, Bing & Grøndahl, H E Gosch & Co.'s Tændstik-fabrik og Aktietændstikfabrikken Godt-haab; Næstformand for De kbhvnske Sporveje og Tuborg-Klampenborg elektriske Sporveje; i Bestyrelserne for Kbhvns private Laanebank, Det østasiatiske Kompagni, Christianshavns Oplagspladser, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Det kbhvnske Byggeselskab og Komnuinekreditforc-ningen; Medlem af Bankkomiteen af 1908 og Afviklingskassen af 1910.

Mægler under den store Arbejdskonflikt 1899.

Har skænket Ochlenschlægers Statue paa Frdbg., Absalons Rytterstatue, II V Bissens og Marstrands Statuer i Kbhvn. og Monumentet for Moders-maalet i Skibelund Krat. Ejer Kokkedal: Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg Fødehjem,

Udenl. Ordner; S.Kr.; S.H.E.; Gr. Fr.; R.St.Stan.; T.O.; F.Æ.L.

Adresse: Børsgade 8, Kbhvn., Sommerbolig ; Kokkedal.

 

HEIDENSTAM Carl C.v. Legationssekretær, K'.p.p.; f. 14. Nov. 1876 i Konstantinopel; Søn af Legationssekretær og Generalkonsul, Kammerherre von Heidenstam og Hustru Leila Jessie f. Boyd; gift m. Ethel Mabyn v. H., f. 23. Okt. 1881 i St. Petersborg, Datter af Bateman Thornton og Hustru Emma f. Maxwell.

Student (Stockholm) 1895: juridisk Eksamen 1901; E. o. Notar i Svea Hoträtt 1901; e. o. Amanuens i Kommers-kollegium samme Aar; Attaché i Ilden- rigsdepartemcntet samme Aar, i St. Petersborg samme Aar; 2. Sekretær i Udenrigsdepartementet 1904, 1. Sekretær 1905; Legationssekretær i Kbhvn. fra 1906.

Udenl. Ordener: Sp.C; P.Chr.: R.St. Stan.

Adresse : Trondhjemsgadc 7, Kbhvn.

 

HEILBUTH H P Direktør. Direktør i Dansk Svovlsyre og Super-phosfat Fabrik: Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Hesteskofabrik, for Aktieselskabet Joseph Levin & Co.; for Dampskibsselskaberne Dania og Vesterhavet i Esbjerg.

Fra 1905 Leder af Venstres Konter og Medlem af Hovedbestyrelsen for det radikale Venstres Landsforbund.

Adresse; Stockholmsgade 39, Kbhvn.

 

HEILBUTH Jul. Vekselmægler; f. 28. Jan. 1858 i Kbhvn.: Søn af Grosserer William Heilbuth (død 1898) og Hustru Emilie f. Magnus (død 1905): gift m. Rigmor f. Ottesen, f. 27. Sept. i Kbh.

Uddannet hos Ernst Brandes (fra 1873), hos I S Salomonsen & Co. (fra 1876); Veksclmæglereksamen 1882, Bestalling 1883: Associe i Firmaet I S Salomonsen å Co. fra 1891.

Adresse : store Kongensg. 116, Kbh.

 

HEILESEN C Direktør, Gaardejer, R.; f. 21. Marts 1857 paa Vadsager; Søn al Partikulier S C Heilesen og Hustru f. Sørensen (død 1907): gift m. Marie H, t. 25. Juni 1860 i Børglum, Datter al Gaardejer A Nielsen (død 1908) og Hustru f. Nielsen (død 1905).

Formand for De samvirkende Sogne-raadsforeninger i Danmark fra 1900; Formand og Direktør for Landkommunernes Uiykkesfors.; Formand for Sog-nernadsforeningernes Ulykkesforsikring for Landbrugere; Medlem af Repræsentantskabet for Hjørring Landbobank; Vurderingsform, for Hjørring Skyldkreds; Medlem af Toldraadet 1910: Medlem af Sandflugtkommissionen 1894 og af Kommissionen til Udarbejdelse af Forslag til Folkeskolens Tilsyn 1910;

Medlem af Centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1903.

Adresse : Dalgaard pr. Hjørring.

 

HEILMANN Gerhard Tegner: f. 25. Juni 1859 i Skjelskør; Søn af Apoteker H P G Heilmann (død 1906) og Hustru f. Man (død 1899).

Student (Roskilde) 1877; cand. phil. 1878; studerede først paa Polyteknisk Læreanstalt, senere Medicin; Elev af Krøyer og Schwartz fra 1883; udstillede første Gang 1887; Maler ved Den kgl. Porcelænsfabrik fra 1890-1902.

Har udgivet: Slægten Heilmann (1895); Øresund (1904); Onkel Vilhelms Historier om Dyr (1908); Afhandlinger og Farvetavler i Dansk ornitologisk Tidsskrift:' Farvetavler til Dekorative Vorbilder (Stuttgart). Talrige Tegninger til Bogomslag, Bind, Bogdekorationer og Bogillustrationer. Tegner nu nye danske Pengesedler.

Adresse: Puggaardsgade 10, Kbhvn.

 

HEIN Estrid Øjenlæge; f. 29. Juli paa Øregaard ved Kbhvn.; Datter af Højesteretssagfører Octavius Hansen og Hustru f. Wulff; gift m. Ingeniør Hjalmar Hein. f. 5. Jan. 1871. Søn af Direktør AFC Hein og Hustru f. Jensen.

Student (priv. dimit.) 1890; med. Eks. 1896; studerede Oftalmalogi i Kbhv. og i Udlandet; oprettede en Privatklinik 1906.

Fermand for Kbhvns Kreds af Dansk Kvindesamfund fra 1909; Medlem af Louiseforeningens Bestyrelse.

Adresse: Gammel Torv 10,12, Kbhvn.

 

HEIN V T Direktør, Kaptajn, R.; f. 21. Sept. 1852 i Slesvig; Søn af Oberst F A L Hein (død 1901) og Hustru f. Langenheim; gift m. Hansine Antoinette H.. f. 9. Aug. 1853 i Kbhvn., Datter af Kolonialvarehandler Anton Schiøtt (død 1875) og Hustru Magdalene f. Winding (død 1870).

Elev i Søofficerskolens yngste Afdeling 1870-72: derpaa til Koffardis: Dampskibsfører 1879-86; Repræsentant i New York for Tingvalla Selskabet til 1892; Søassuranceexpert i Kbhvn. til 1898: teknisk Direktør i Det forenede Dampskibsselskab til 1902, senere maritim Konsulent.

Direktør for Danske Skibsrederes gensidige Forsikringsforening for Søfolk fra 1907: Direktør i Redcrisyndi-katet fra 1909: Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskaberne Urania. Europa og Nordsøen og for Skipperforeningen; Repræsentant i Nordisk Skibsrederforening fra 1906; Medlem af Sø-og Handelsretten fra 1903, af Fællesrepræsentationen for Dansk Skibsfart fra dens Stiftelse 1897.

Medlem af Bestyrelsen af Hellenip Grundejer- og Kommunalforening; Repræsentant i Lyngbykredsens konservative Forening fra 1905.

Adresse : Lemchesvej 26, Hellerup.

 

HEINE Nathan Overretssagfører; f. 15. Marts 1835 i Hamburg; Søn af Købmand Levy Heine (død 1837) og Hustru Emma f. Berendt 'død 1888); gift m. Mathilde Henriette H. f. 13. Sept. 1843 i Kbhvn., Datter af Grosserer Adolph Trier (død 1889) og Hustru Sophie f. Bing (død 1890).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn) 1854; cand. jur. 1862; Overrets sagfører 1870.

I Repræsentantskabet for Akts. Kbhvns private Laanebank indtil 1908: Formand for det mosaiske Begravelsesselskab af 1810; i Legatbestyrelsen for Itistiugs Huslejelcgat.

Adresse; Tordenskjoldsgade 1, Kbh.

 

HEISE Arnold Ih. Rektor, Dr. phil., R.DM.; f. 28. Dec. 1837 i Birkerød; Søn af Professor, Sognepræst C J Heise og Hustru Caroline f. Dichman; gift m. Kaia Marie Othilia H., f. 30. April paa Herlufsholm, Datter af Rektor G A Diehman og Hustru Caroline f. Hesselberg.

Student (Frederiksborg) 1856; cand. filol. 1862; Adjunkt (Herlufsholm, siden Viborg) 1863; Dr. phil. 1877; Overlærer i i Roskilde 1882; Rektor ved Viborg-Katedralskole 1892-1908; Medlem af Det kg], danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1884- Formand i Jydsk historisk-topografisk Selskab 1895.

Litterære Arbejder; Christiern II i Norge og hans Fængsling (Doktordisputats 1877); Herredagen i Kjøbenhavn 1533; Wolfgang v. Utenhof; Familien Rosenkrantz's Historie i 16. Aarh. (18S2-91); Diplomatarium Viborgense (1879); Danmarks Riges Historie Til A 1431-1536 (1899 f.f.). Fra 1868 historiske Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter.

Adresse; Ths. T. Ahlmanns Allé 5, Hellerup.

 

HEISE Carl Brygger; f. 27. Marts 1858 i Slaglille; Søn af l'ræst, Dr. phil. F J Heise (død 1878) og Hustru Caro-line. f. Holsøe (død 1858).

Fjerde Kl. Hovedeks. 1873: i Mti- rerlære; besøgte Kunstakademiet; lærte derefter Bryggerivæscn; bestyrede Wi-broes Bryggeri i Helsingør, der i 18°8 t omdannedes til et Aktieselskab, i hvilket H. er Bestyrelsesformand og Medlem af Direktionen.

Medlem af Helsingør Byraad til 1909 og af Over-Skyldraadet: Formand for Helsingørs Vandværk i 17 Aar: Formand i Udvalget til Anlæg af et

Stærktstrømsnnlæg for Nordsjælland og for Komitéen til Karmeliterklosterets Bevaring; Næstformand for Helsingørs tekniske Skole. Adresse : Helsingør. HEISE C F Møntguardein: f. 24. Okt. 1861 i Sorø; Søn af Pastor Victor Heise (død 1890) og Hustru Alexandrine f. Flensborg; gift m. Alma Marie Ehrenfrieda H„ f. 15. Nov. 1875 paa Lind-holt ved Taars, Datter af Proprietær Nicolaj Hebert og Hustru Eline f. Petersen (død 1892).

Cand. pharm 1884; Fuldmægtig ved Den kgl. Mønt 1895; kgl. Mønt- og Stadsguardcin fra 1904.

Stifter og Leder af Institutionen Velgørenheds Samarbejde.

Har skrevet: Legeringstabeller for Guldsmede (1892). Adresse : V-Voldgade 87, Kbhvn.

 

HEISE Ville Enkefrue, FM i Guld: f. 8. Febr. 1838; Datter af Godsejer, Konsul Alfred Hage (død 1872) og Hustru f. Faber (død 1891): gift m. Komponisten P A Heise (død 1879).

Har oprettet et Sanatorium i Snekkersten for kirtelsvage Børn, smstds. et Hjem for ældre Damer og et Offi-cershjem.

Medlem af Bestyrelsen for De danske Armeniervenner 1910. Adresse : Rvdebaek, Skaane.

 

HELLEMANN Hallander Skuespiller, MfDR.; f. 15. Jan. 1852 i Kbhvn.; Søn af Vandmester Andreas Hellemann og Hustru Johanne f. Nielsen; gift m. Josephine Kriegsbaum Rosenfeldt, f. 4. Dec. 1852 i Kbhvn.

Militær fra sit 14. Aar; Lærer i Gymnastik ved Jonstrup Seminarium 1874; Skuespiller ved Folketeatret fra 1879: i 15 Aar tillige Teatrets Regissør.

Har spillet c. 350 Roller, af hvilke fremhæves : Pilegaard i En Børsbaron ; Hans Styx i Orfeus i Underverdenen; Oberst Kraft i Revuen; Inspektør Haverman i Landmandsliv; Dr. Ask i Feriegæsterne: Ib i Gøngehøvdingen; Efraim Golz i Østergade og Vestergade; Ribolt i Tordenvejr; Assessor Svale i Eventyr paa Fodrejsen; Grønholt i Mester og Lærling; Adjunkt Møller i Første Violin. Adresse: Vodroffsvej 58, Kbhvn.

 

HELMS Otto Overlæge; f. 6. Maj 1866 i Horsens; Søn af Apoteker Jakob Helms og Hustru f. Bang; gift m. Marianne H., f. 20. Juli paa Børglum-kloster, Datter af Landmand T G Meyer og Hustru Johanne f. Schibsby. Student (Horsens) 1883; med. Eks. 1890: Læge ved Kryolitbruddet Ivigtut 1890-91, i Arsuk paa Grønland 1893: praktiserede i Haslev 1894-1908: Overlæge ved Nationalforeningens Sanatorium i Haslev 1903-08, ved Sanatoriet ved Nakkebølle Fjord fra 1908.

Redaktør af Dansk orniithologisk Tidsskrift fra 1907.,

Adresse - Sanatoriet ved Nakkebølle Fjord pr. Pejrup.

 

HELPER Vilhelm Direktør ved Statsbanernes Trafikafdeling, R.; f. 6. Febr. 3857 i Kbhvn.; Søn af Dyrlæge Eduard Helper (død 1863) og Hustru f. Berg; Stift m. Maria Lovisa Albertina H., f. 6. Sept. i Malmø. Datter af Disponent R Thomsen (død 1902) og Hustru f. Frick (død 1860).

Cand. polyt. 1880; Lærer ved Efter-slægtsselskabets Skole 1880-81; fra 1881 ansat ved Statsbanerne; Fuldmægtig ved Trafikforvaltningen for Sjælland 1884; Trafikinspektør i Struer 1396-97, i Næstved 1897-1900. i Haskilde 1900-04, i Kbhvn. 1904-05: Chef for 2. Trafik-kontor 1905-07: Direktør ved Trafikafdelingen 1907.

Adresse: Thorvaldsensvej 22, Kbhvn.

 

HELSENCREEN Emil Skuespiller; f. 25. Febr. 1865 i Kbhvn.; Søn af A F  Helsengreen og Hustru Wenscline f. Stripp.

Debuterede som Skuespiller 3. Sept. | 1885 i Aalborg. Skuespiller ved Folke- i teatret.

Adresse: Brorsons Kirkeplads 1. Kbh. I

 

HELSING Vald. Kontorchef; f. 25. Aug. 1861 i Svendborg; Søn af Forsikrings-agent C Helsing og Hustru f. Ditt-mann; gift m. Alma Thorinc II., f. 13. Jan. i Kbhvn., Datter af Handskemager P A Lander og Hustru f. Eoth-man.

Student (Odense) 1879: cand. polit. 1887: Assistent i Forsikringsselskabet Danmark 1887-89; Lærer ved Colins Kursus 1887-95; Assistent i Landbyg-1 ningernes Brandforsikring 1889-98; Sekretær i Foreningen af Fabrikanter i ; Jærnindustrien i Kbhvn. 1893: Chef for Jæm- og Metalindustriens Fællesbureau fra 1896; Forretningsfører for Järnindustriens Ulykkesforsikring fra 1899; Sekretær i Industrifagenc og Chef for Industrifagenes Bureau fra 1906; i Bestyrelserne for Dansk Ulykkesforsik-rings-Forening, Kbhvns Venstreforening og Kbhvns kommunale Vælgerforening.

Adresse: Sortedamsgade 5. Kbhvn.

 

HELSTED Gustav Organist. Komponist.; f. 30. Jan. 1857 i Kbhvn.; Søn af Professor Carl Helsted.

Elev af Ct Matthisson-Hansen, Gebauer, Hartmann og Gade; paa Konservatoriet 1880-83; Lærer i Musikteori j ved Konservatoriet fra 1892; Organist ved Jesuskirken fra 1891; Formand for Dansk Komponistsamfund og for Dansk Koncertforening; i Bestyrelsen for

Samfundet til Udgivelse af dansk Musik.

Kompositioner: Symfoni (1885); Klavertrio (1888); Violinsonate (1890): De-cett for Strygere og Blæsere (1892); Violinsonate (18941; Korværker : Gurre-sange (19041; Vort Land (1909). Klaverstykker; Sange elc.

Adresse: GI. Kongevej 1 B, Kbhvn.

 

HELTZEN PCL Landvæscnskommis-sær, R.FM. iSølv; f. 21. Aug. 1850 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Stiftsamtmand E S E Heltzen og Hustru f. Stemann; ugift.

Uddannet p. Landbohøjskolen; Land-væsenskommissær fra 1891; Ejer af Landkilde ved Odense.

Formand for Fraugde Sogneraad fra 1880 og for De samvirkende Landboforeninger for Fyens Stifts l'dvalg for Arrangering af Udstillinger og Dyrskuer: Medlem af Fyens Stifts patriotiske Selskabs Ordningsudvalg fra 1877, Formand for dette siden 1902.

Adresse: Landkilde pr. Odense.

 

HELWEG Agner Overlæge; f. 10. Dec. 1858 i Haderslev; Søn af Stiftsprovst H F Helweg og Hustru f. Anthes; gift m. Ellen H., f. 12. Okt. 1860 i Kbhvn.; Datter at Grosserer T R Brandt og Hustru Fauuv f. Holm.

Student (Odense) 1877: med. Eks. 1884; Reservelæge ved Sindssygeanstalten ved Middelfart 1888, Overlæge fra 1908.

Adresse : Sindssygeanstalten, Middelfart.

 

HELWEG Regner Direktør, cand. polyt.; f. 23. Jan. 1861 i Odense; Søn af Dr. theol. og phil. Ludvig Helweg og Hustru Elisabeth f. Lunn ; gift m. Susanne H.. f. 8. Okt. 1870 i Gislev paa Fyen, Datter af Sognepræst Lorenzen.

Cand. polyt. 1886; Assistent, senere Inspektør ved Maskinafdelingen under Den nordiske Industri-, Kunst- og Land-brugsudstilling i Kbhvn. 1888; Medindehaver af Firmaet Marstrand, Helweg & Co. 1889-96; Meddirektør i Aktieselskabet Titan fra 1897.

Formand for Foreningen af Fabrikanter i Jærnindustrien i Kbhvn. 1892-97: i Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1895—97 og for Arbejdsgiverforeningen 1898-99: Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1896-97; Medlem af Bestyrelsen for Carl Lunds Fabrikker, af Direktionen for Kbhvns Hippodrom, af Bestyrelsen for Foreningen Dansk Arbejde fra 1909 og af Arbejderforsikrings-Raadet fra 1898: Viceformand for Den tekniske Forening (i Bestyrelsen fra 1899); i Bestyrelsen for St. Peders Gæsteli jem til 1910; elektrisk Installatør fra 1901.

Adresse: Howitzvej 46, Kbhvn.

 

HELWEG-LARSEN Christian Guvernementssekretær, R.; f. 30. Okt. 18C0 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Borermester i Kbhvn. L C Larsen (død 1873) og Hustru Louise f. Helweg (død); gift m. Sophie H-L., f. 4. Aug. 1862 i Slesvig, Datter af Hospitalsforstander Adolf Bauditz (død 1895) og Hustru Elisabeth f. Carlsen (død 1902).

Student (Mariboes Skole) 1878; cand. jur. 1884; Sagførerfuldmægtig; Herreds-og Byfogedfuldmægtig; Gouvornements-fuldmægtig i Dansk Vestindien 1888; kst. Underdommer 1895; Gouvernc-mentssekretær 1900.

Adresse; Sf. Thomas, D. V.

 

HELWEG-LARSEN H F Overretssagfører, R.; f. 26. Maj 1845 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Borgmester i Kbhvn. L C Larsen (død 1873) og Hustru Louise f. Helweg; gift m. Thora Almira f. Riise, f. 10. Okt. 1848 paa St. Thomas, Datter af Etatsraad, Apoteker A II Riise (død 1882) og Hustru f. Worm (død 1889).

Student (v. Westenske Institut) 1863; cand. jur. 1869; Overretssagfører 1873.

Sekretær for Kong Christian den 9. og Dronning Louises Jubilæums-Asyl og for St. Peders Gæstehjem; Formand for Vesterbros Asylselskab, for Ole Thorups Stiftelse; Formand i Direktionen for Kbhvns Hippodrom; i Bestyrelsen for Kirkelig Ungdomsforening; Næstformand for Lindevangshjemmet; Medlem af det kbhvnske kirkefond.

Adresse : Strandvej 63, Kbhvn.

 

HEMPEL Johan Generallæge. K'.DM. p. p.; f. 10. Nov. 1848 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. C F Hempel og Hustru f. Friis; gift m. Julie H., f. 26. Aug. i Aarhus, Datter af Adjunkt E L Høeg-Guldberg og Hustru f. Kaae.

Student (v. Westenske Institut) 1866; med. Eks. 1873: Keservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A. 1877-79; Korpslæge i Hæren 1880, Overlæge i 1896, Stabslæge 1902, Generallæge og Chef for Hærens Lægekorps fra 1908; Formand i Militærlæge-foreningen fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Friskolebørns Bespisning.

Udenl. Ordner: N.St.O.; S.V.

Adresse: Dronningens Tværgade 56, Kbhvn.

 

HEMPEL Preben Apoteker, R.; f. 17. Sept. 1840 i Assens; Søn af Distriktslæge Søren Hempel og Hustru f. Brandt; gift m. Hulda f. Jespersen, f. 20. Nov. 1853 i Skanderborg.

Cand. pharm. 1862; Apoteker ved Nørre-Farimagsgades Apotek 1884; Assessor pharmaciæ 1890.

Medlem af den permanente Farmako-poe-Kommission; Kasserer for Botanisk Rejsefond; Medlem af Bestyrelsen for Hygæa. Eksaminator ved den farmaceutiske Medhjælpereksamen; Medlem af Bestyrelsen for Fonden til det farm. Studiums Fremme.

Adresse : N-Farimagsgade 63, Kbhvn.

 

HENDRIKSEN Frederik Xylograf, R. p.p.; f. 11. Aug. 1847 i Kbhvn.; gift. m. Holga Alberta H., f. 18. Marts i Kbhvn.

Uddannet som Xylograf ved Illustreret Tidende; Elev af Kunstakademiet 1863-66; aabnede et xylografisk Atelier 1870; Redaktør og Udgiver af Ude og Hjemme; Stifter af og Formand for Forening for Boghaandværk 1888; Medlem af Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver i Kbhvn.; Næstformand for Det danske Kunstindustrimuseum; Medlem af Bestyrelsen for Bing og Grøndahls Porcelænsfabrik og for Fremtiden.

Udenl. Ord. : Fr. off. d'aead.

Adresse: Stormgade 12, Kbhvn.

 

HENIUS Erik S Grosserer, Konsul, R. DM.p.p.; f. 31. Marts 1863 i Aalborg; Søn af Fabrikejer Isidor Henius og Hustru Emiiie f. Wasserzug; gift m. Emilie Andrea f. Schou, f. 22. Juli i Randers.

Firma : Erik S Henius & Co.

Dansk Vice-Konsul i Sebastopol 1885-89; dansk Konsul i Odessa 1889-95; i Bestyrelsen for Det forenede Dampskibs-Selskab; Formand for Dansk Eksportforening 1909.

Udenl. Ordener: N.St.O.; P.S.iL.: R. r. K.; R.St.A.; R.St.Stan.

Adresse : Palægade 2, Kbhvn.

 

HENNINGS Betty fh. kgl. Skuespillerinde, FM. i Guld p.p.; f. 26. Okt. i Kbhvn., Datter af Restauratør S J Schnell og Hustru f. Schmidt; gift m. Direktør Henrik Hennings (se denne).

Paa det kgl. Teaters Danseskole 1858: optraadte første Gang 1861 som den lille Betty i Ludlams Hule; tog sin Afsked fra det kgl. Teater 1908, har senere optraadt i Gæsteroller.

Optraadte i 1901 og 1903 som Gæst paa Residenz-Theater i Berlin og i 1904 i Prag.

Hovedroller Astrid i Valdemar (1866); Hilda i Et Folkesagn; Sigyn i Thrymskviden; Therese i Søvngængersken ; Svava i Valkyrien; Tercsina i Napoli; Agnes i Fruentimmerskolen (1870); Judita i Valgerda; Petrine i Den eneste Fejl; Antonie i Sparekassen: Amanda i Amanda; Jeanne i Lady Tartuffe: Nora i Et Dukkehjem: Signe i En Fallit; Eva i Eva; Flora Barring i Puppe og Sommerfugl; Karen i Geografi og Kærlighed; Laura Fredemann i Tre Par; Anna Hjelm i Kong Midas; Hedda Tesman i Hedda Gabler; Anna Bryde i Anna Bryde; Sara i Lystige Koner; Jane deSimerose i Damernes Ven; Hedvig i Vildanden; Clara i Skærmydsler; Magda i Hjem- : rnet; Silvia i Giooonda; Fru Alving i Gengangere; Ellida i Fruen fra Havet; Prinseasen i Der var engang —; Leonora i Henrik og Pernille; Leonora i Maskeraden; Hermine i Et Vintereventyr; Ophelia i Hamlet; Cordelia i Kong Lear; Maria Stuart; Dronningen i Don Carlas; Emily i Den kære Familie.

Adresse: Martinsvej 7, Kbhvn.

 

HENNINGS Henrik Direktør; f. 16. Okt. 1848 paa Pedersborggaard ved Gurre; Søn af Skovrider, Justitsraad August Hennings og Hustru Sophie f. Bjørnsen; gift m. fh. kgl. Skuespiller-inde Betty Hennings (se denne).

Student (privat dimit.) 1866; cand. polit. 1870; exam. jur. 1875; gennemgik Kbhvns. Musikkonservatorium; Assistent i Landbygningernes Brandforsikring 1870; kst. Branddirektør paa Lotland 1871-72; Forretningsfører for Diakonissestiftelsens Industri-Lotteri 1875-85; Direktør for Hof-Musikhandelen i Kbhvn. 1880, for Musikafdelingen af Nordisk Forlag 1895, for Kordisk Musikforlag 1902; Medstifter af Dansk Musikhandlerforening; har komponeret talrige Sange og Klaverkompositioner.

Adresse: Martinsvej 7, Kbhvn.

 

HENNINGS Paul Overretssagfører; f. 27. Aug. 1875 i Gjentofte; Søn af Ge-hejme-Etatsraad Söphus Hennings (se denne); gift m. Carolina Bernhardina IL, f. 14. Maj i Fürth, Datter af Fabrikdirektør Godsejer K H W Limpert og Hustru f. Wiedenfeld.

Student (Sorø) 1893; cand. jur. 1902; Overretssagfører 1905; Translatør i Tysk s. A.; Medredaktør af Kgl. dansk Hof- og Statskalender 1907.

Administrator i Det Wittrockske Fideikommis 1904; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet for Dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie 1906; Medlem af Bestyrelsen for Kong Georg I Legat til Understøttelse af danske Marine-Underofficerers trængende Efterladte 1906; Sekretær for Belønnings-og Forsørgelsesforeningen for Tyender i Kbhvn. og Omegn 1908; Medlem af Translatøreksamenskommissionen 1909 og af Dansk genealogisk Institut 1909.

Adresse : A N Hansens Allé 38, Hellerup.

 

HENNINGS Sophus Gehejme-Etatsraad, K'.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 1. Sept. 1846 i Gurre; Son af kgl. Skovrider, Justits

raad, Jagtjunker August Hennings og Hustru f. Bjørnsen; gift m. Elisabeth f. Buntzen, i. 21. Juni 1847, Datter af Kriminalretsassessor J J Buntzen (død 1856) og Hustru Sophie f. de Coninck.

Student (Herlufsholm) 1864; cand. jur. 1869; Fuldmægtig ved Lejre Herred 1869; Volontær i Indenrigsministeriet; Undernotar i Kbhvn. 1871; Sagfører smstds: 1874; Overretssagfører 1876; Sekretær hos Dronning Louise 1877; Kabinetssekretær 1882-1899; Befuldmægtiget i Danmark for H. M. Hellenernes Konge; varetager Sekretærforrct-ningerne hos H. M. Dronningen som Proteetrice for Vallø Stift; bestyrer H. k. H. Prins Valdemars Formueanlig-gender.

I Bestyrelserne for Kong Christian den 9. og Dronning Louises Jubilæums-Asyl 1893-1909, for Dronning Louises Asylselskab og for Samfundet for det kvindelige Tyendes Vel; Formand i Bestyrelserne for Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender i Kbhvn. og Omegn og for Foreningen til Oprettelse af Friskolebørnsasyler i Kbhvns Arbejderkvarterer; Udgiver af Stats-haandbogen og af Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm og af Meddelelser om Herlovianere, som ikke er dimitterede fra Herlufsholm.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; K. St.A.

Adresse ; Bredgade 42, Kbhvn. og Skullerupgaard pr, Herlufmagle.

 

HENNINGSEN Agnes Forfatterinde; f. 18. Nov. 1868 paa Skovsbo ved Kjer-teminde; Datter af Forpagter Peter Andersen og Hustru Cathinca f. Malling; gift m. cand. mag. Mads Henningsen, f. 27. Juli 1862 i Fredericia, Søn af Kancelliraad Henningsen og Hustru Metto f. Pagh.

Litterære Arbejder: Glansbilledet (1899); Strømmen (1399); Polens Døtre (1901); De Spedalske (1903)j Lykken (1905); Den uovervindelige (1904; Dagmarteatret); Elskerinden (1906; Dagmarteatret samt i Sverrig og Norge).

Adresse: Fjords Allé 24. Kbhvn.

 

HENNINGSEN Erik Figurmaler, R.; f. 29. Aug. 1855 i Kbhvn.; Søn af Grosserer F C L Henningsen (død 1869) og Hustru f. Schou; gift m. Mary Henriette H, f. 2. Maj i Kbhvn., Datter af Kontorchef de Jonquiéres og Hustru f. Lindam.

Elev af Teknisk Selskabs Skole og af Kunstakademiet 1873-77; udstillede første Gang 1879; Medlem af Akademiets Plenarforsamling 1890, af Akademiraa-det 1893.

Malerier: En Dilettant (1879); Hos Amagerkonen (1881); Morgen i Adressekontorets Gaard (1881); Kunstmusæet har erhvervet : Vagtparaden (1888), Sat ud (1892), og En saaret Arbejder (1895). Det første nordiske Naturforskermøde (Vægbillede til Universitetets Festsal); Paa Askov Højskole (1903); Tabt Strike (1906); Pest paa Salen (1909); Efter-slægtens Skole (Frikvarter); Immatrikulation, Adresse : Strandboulevard 23. Kbhvn.

 

HENNINGSEN Immanuel Skoleforstander; Søn af Sognepræst C A Henningsen (død) og Hustru f. Caspersen ; gift m. Clara Anna Thyra f. Chri- sten sen.

Cand. phil.: Translatør i Tysk; For- stander for Den jydske Handelshøjskole i Aarhus; Formand for Sønder- jydsk Forening for Aarhus og Omegn fra 1900-10; Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Historisk Samfund for Aar- hus Stift.

Adresse : Aarhus.

 

HENNINGSEN Jacob Etatsraad, Kon-sul, R.DM. p.p..; f. 5. Sept. 1849 i Nakskov; Søn af Hotelejer Broder Henningsen og Hustru Hansine f. Fornitz; gift 2. Gang m. Ellen Marie Caroline II., f. 25. Febr. 1884 paa Frederiksberg, Datter af Sagfører Albertsen.

Exarn. jur. 1869; Assistent i Store nordiske Telegrafselskab 1870, Driftsbestyrer i Østasien 1883-1900; Konsul for Japan.

Har skrevet : Det himmelske Rige; Djiing Rua Dji: Under Punkahen.

Udenl. Ordner; Chin.D.TJ.; Chiu.St.; l'..i:.L.; l.Kr.; J.H.S.: J.O.S.; J.r.K. Med.; N.St.O.; R.St.Stan.: Ø.F.J.; 1'. Chr.

Adresse; Amicisvej 6, Kbhvn.

 

HENNINGSEN Valdemar fh. Direktør, R.; f. 5. April 1837 i Graasten i Søn derjylland; Søn af Apoteker, Konsul Lorenz Henningsen (død 1871) og Hustru f. Juel-Fyhn (død 1894); gift 1. Gang m. Johanne Marie f. Balle (død 1899), 2. Gang m. Amalie v. Westen f. Pedersen, f. 2. Aug. 1854 i Kbhvn., "Datter af Ejer af Knapstedgaard, Grosserer Hans Pedersen (død 1894) og Hustru Caroline f. Nissen (død 1881).

I Lære paa Hjorteapoteket i Kbhvn. 1853; udtraadte af Farmacien 1872; Inspektør paa Bryggeriet Ny Carlsberg 1873, senere Direktør til 1903; Formand for Farmaceutisk Undersføttelsessel-skab fra 1904; tidligere Medlem af Hvidovre Sogneraad i ea. 8 Aar.

Adresse ; Frederiksberg Allé 32, K'bh.

Sommerbolig : Espergærde.

 

HENRICHSEN Erik Overretssagfører; f. 2. April 1865 i Kbhvn.; Søn af Pro-kurator F A Henrichsen og Hustru f. von Halle; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1882; cand. jur. 1887: Overretssagfører 1892.

Har skrevet talrige Artikler og Afhandlinger i Tidsskrifter, særligt Tilskueren og kbhvnske Blade, samt en Bog om Hørup (1910).

Adresse: Sortedamsdossering 59, Kbhvn.

 

HENRIKSEN Victor Snedkermester; f. 22. Dec. 1857 i Middelfart; Søn af Snedkermester Jens Henriksen og Hustru f. Rasmussen (død 1908); gift m. Alvilda H., f. 9. April 1860 i Kbhvn., Datter af Drejer J Noack (død 1910) og Hustru f. Mogensen (død 1902).

I Snedkerlære 1872; Svend 1876; Uddannelsesrejser i Udlandet som Svend 1881-84, som Mester 1894 og 1904; Borgerskab i Kbhvn. 1889.

Medlem af Voldgiftsretten i Snedkerlavets Bygningsafdeling 1902-06; Medlem af Snedkerlavets Bestyrelse fra 1903; Formand for Lavets Bygningsafdeling fra 1906; Formand for Fællesforeningen af Danmarks Snedkermestre fra 1908; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og Legatudvalg fra 1909. Medstifter af og fler-aarigt Bestyrelsesmedlem og Sekretær i Kristelig Forening for unge Mænd.

Adresse : Vodroffsvej 22, Kbhvn.

 

HENRIQUES Axel Bogtrykker; f. 23. Aug. 1851 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Moritz Henriques og Hustru Jeanna f. Fürstenberg; gift m. Frederikke Adel-haid f. Meyer, f. 28. Sept. i Kbhvn.

Student (v. Westenske Institut) 1869; cand. phil. 1870; Partieleksamen i Ingeniørfagene 1877.; Medindehaver af Firmaet O C Olsen & Co. samme Aar; Medarbejder ved Blade og Tidsskrifter (Teater- og Kunstanmeldelser, Feuille-toner, Rejsebreve m. m.); Oversætter af Skuespil til de kbhvnske Privatteatre; Forfatter af en Mængde Sange, bl. a. i Snmmerrevuerne 1886-1905 og 1 Blæksprutten fra 1889. Pseudonym ; Sganarel.

Formand for Tarifkommissionen i Bogtrykfaget 1905, Medlem af Fagets Voldgiftsret.

Adresse: st. Tuborgvej 5, Hellerup.

 

HENRIQUES C B Højesteretssagfører: f. 6. Nov. 1871 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Benny Henriques og Hustru Betzy f. Bing; ugift.

Student 1888; cand. jur. 1893; Overretssagfører 1897; Højesteretssagfører 1906; Medlem af Kontrolkomitéen for Kastrup Glasværk og af Sagførernes Hjælpe- og Understøttelseskomité; Kasserer for Fængselsselskabet i Kbhvn.; Medlem af Mosaisk Trossamfunds Repræsentantskab.

Adresse ; Kronprinsensgade 5, Kbhv.

 

HENRIQUES Edm. S Vekselerer, f. 5. Juli 1860 i Kbhvn.; gift m. Ebba H., f. 31. Dec. i Kbhvn.. Datter at Btats-raad Christian Holm (se denne).

Firma : R Henriquies iunior.

Adresse : Chr. d. 9. Gade 7. Kbhvn.

 

HENRIQUES Fini Komponist; f. 20. Dec. 1867 paa Frederiksberg; San af Justitsraad Vilhelm Henriques og Hustru f Rasmussen; gift m. Adda f. von Krogh, 1. 12. Okt. i Kbhvn.

Elev af V Tofte og Johan Svendsen; studerede i Berlin 1888-91, særlig under Joachim; kgl. Kapelmusikus 1892-96; i Bestyrelsen for Dansk Komponistsamfund.

Kompositioner: Vølund Smed; Can-ta: Prinsessen og det halve Kongerige; Prinsessen, der spandt; Den lille Havfrue; Symfonisk Legende; Strygekvartet (A-moll); Billedbogen: Suite for Violin; Suite for Klaver; Mange Klaverværker og Sange: 2 Symfonier i C-Dur; Trio i G-Dur; Violinsonate i G-Moll.

For Kompositioner hædret med Guldmedalje i Wien; Grand prix i St. Petersborg og Tysklands gyldne Æresmedalje.

Adresse : Forehhammersvej 2, Kbhvn.

 

HENRIQUES Martin Vekselmægler, R.; f. 26. Dec. 1825 i Kbhvn.; Søn af Ru-!>en Henriques jun. og Hustru Jorikka Henriques f. Melchior; gift m. Therese f. Abrahamsen (død 1882).

I Bestyrelsen for Arbejderboligerne ved Tagensvej; Medlem af Centralkomitéen; Medlem af Repræsentantskabet i Arbejderforeningen af 1860; Æresmedlem af Musikforeningen og Arbejderforeningen af 1860.

Adresse: Tordenskjoldsgade 1, Kbh.

 

HENRIQUES Robert Redaktør; f. 14. Dec. 1858 i Kbhvn.; Søn af Veksel-mægler Martin R Henriques (se denne) : ugift.

Student(Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1876; studerede Violoncel herhjemme under Neruda m. 11., i Udlandet under Grützmacher og Popper m. Tl., Komposition under Edmund Kretzschmer.

Stiftede Musikforeningerne G-Dur (1886-89) og Symfonia (18d9-93); fung. Violoncellist i Det kgl. Kapel 1891-92: Dirigent for Akademisk Orkester 1900-1903: Musikanmelder ved Dannebrog 1892-96 og Vort I.and 1896; Medredaktør af Vort Land fra 1898; fik Det Ancherske Legat 1887. Medlem af Journalistforeningens Seniorat fra 1905, af Det staaende Ildvalg i Kbhvns Orkesterforening fra 1906, af Bestyrelsen (tillige Kasserer i) Foreningen for national Kunst fra 1909 og for Kunstnerforeningen af 18. November (anden Gang fra 1910). Suppleant i dennes

Pensions- og Understøttelsesfond fra 1907.

Kompositioner : Ouverture Olaf Trygvason; Aquareller (for Orkester); Oboe-Suite, Violoncel- og Klaverstykker; Sange, Melodier i Moil; 1 Ny og Næ: Illustratioer; Tre Melodier; Dæmpede Melodier; Viser..

Lr Medforfatter til de under Pseudonymet Swift & Co. udkomne kbhvnske Skildringer og til den under Pseudonymet Klint udKomne Bog om J C Hostrup; navngiven Forfatter af Skriftet om N W Gade,

Adresse ; Tordenskjoldsgade 1, Kbhvn.

Sommerbolig: Petershøj, Klampenborg.

 

HENRIQUES Valdemar Professor, Dr. med.; f. 19. April 1864 i Kbhvn.; Søn af Veksellerer A R Henriques og Hustru Fanny f. Fürstenberg; gift m. Carrie H., f. 30. Juli i Kbhvn., Datter af Etatsraad J M Bing og Hustru Amalia f. VVarburg

Student (Mariboes' Skole) 1881; med. Eks. 1888; Dr. med. 1891; Lektor i Fysiologi ved Veterinærskolen 1893; Professor smstds. 1903: Medlem af Videnskabernes Selskab 1903, af Bestyrelsen for Det Classenske Litteraturselskab; Censor ved den lægevidenskabelige Eksamen.

Adresse: N-Voldgade 12, Kbhvn.

 

HENTZE Gudmund Kunstmaler; f. 1. Juni 1875 i Næstved; Søn af Sagfører Gregers Hentze (død 1877) og Hustru Elisabeth f. Sommer; gift m. Astrid Margrethe Andersen, f. 31. Okt. paa Bornholm.

Elev af Kunstakademiet og Zahrt-manns Malerskole; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1897; Medlem af Den frie Udstilling fra 1904.

Illustrationer til Folkeviser, til -Eventyr af H C Andersen etc.

Adresse: Dosseringen 32, Kbhvn.

 

HERBST C F V. Konferensraad, K'.DM. p.p.; f. 7. April 1818 i Kbhvn.; Søn af Generalkrigskommissær M J C v. Herbst og Hustru f. v. Stibolt; gift m. Ophelia f. Gerstenberg, f. 24. Maj paa Heinstrupgaard.

Student 1837: studerede Numismatik og Arkæologi; Assistent ved Museet for de nord. Oldsager 1843; Arkivar ved antikvarisk-topografisk Arkiv 1848; Sekretær ved Museet for nordiske Oldsager 1849, Inspektør ved samme 1866 og tillige ved den kgl. Mønt- og Medaljesamling; Direktør for de nationale Mindesmærkers Bevaring 1885, for Museet for de nordiske Oldsager, for etnografisk Museum, Rosenborgsainlin-gen, Frederiksborgs nationalhistoriske Museum, Antik-Samlingen og for den kgl. Mønt- og Medaljesamling; fratraadte som Direktør tor de nationale i Mindesmærkers Bevaring, for Museet for de nordiske Oldsager og for Etnografisk 3fuseum 1892, for de øvrige i Samlingers Vedkommende 1898. Med-lem af det kgl. danske Selskab for Fæ- drelandets Historie og Sprog.

Udenl. Ordner: I Kr.-j P.V.V.; R.St. A.; 8.N.; Ø.F.J.

Adresse-: Willemoesgade 23, Kbhvn.

 

HERBST Peter Kammerherre, Oberst, K'.DM.p.p.; f. 4. Juni 1849 i Sandvig, Bornholm; Søn af Postmester Adolph Herbst og Hustru Juliane f. Willerup; I gift 1. Gang m. Elisabeth f. Kames (død 1897); 2 Gang m. Mario f. Biilow (død 1902).

Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1897; Oberst og Chef for Livgarden 1905; Chef for Kongens Adjutantstab 1906; Medlem af Bestyrelsen for Sam- j fundet for det kvindelige Tyendes Vel.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; Pr. R.Ø.; Pr.Kr.; R.St.Stan.; R.St.A.

Adresse: Store Kongensgade 36, 38, | Kbhvn.

 

HERFORTH Carl Sagfører, Kreditfor-eningsdirektør, R,; f. 11. Maj 1866; Søn af Overretssagfører Chr. Herforth og Hustru f. Rée; gift m. Louise Caro-line. Datter af Overretsprokurator P A i Petersen (død).

Exam. jur. 1888; Sagfører i Kbhvn. 1891.

Direktør for Kreditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Under- retssagførerforening og af Sagførerraa- det for 1. Kreds; Næstformand i Repræsentantskabet for Akts. Kbhvns private Laanebank og i Repræsentantskabet for De forenede sydjydskc Telefonselskaber: Formand for Arbejderboligerne ved Tagensvej; i Bestyrelserne for Aktieselskaberne Kbhvns Tømmerhandel og P Bjornbaks Konvolutfabrik; Direktør for Akts. Det ikbhvnske Ejendoms-Societet.

Adresse : Østbanegade 29, Kbhvn.

 

HERMANN Abraham Oberstløjtnant, R.p.p.; f. 7. Juni 1848 i Fredericia: Søn af Købmand M Hermann og Hustru Marie f. Honoré; gift m. Vilhelmine H-, f. 29. Dec. 1857 i Fredericia, Datter af Prokurator, Branddirektør H C Broe (død 1874) og Hustu Meta f. Hansen (død 1909).

Sekondløjtnant 1870; Premierløjtnant i Fodfolket 1874; Kaptajn 1883; Afsked 1900; kar. Oberstløjtnant.

Gymnastikinspektør for de under Kbhvns Skoledirektion hørende kom-rminale og private Skoler fra 1897: i i Forretningsudvalget for Kbhvns Lege- plads-Forening fra 1897; Overdommer i ved Gymnastik- og Idrætsfesten i Aarhus 1909.

Udenl. Orden : Ø.J.Kr.

Adresse: Nyvej 3, Kbhvn.

 

HEROLD Vilhelm kgl. Kammersanger og Billedhugger, R.p.p.; f. 19. Marts 1865 i Hasle; Søn af Bagermester Herold ; gift m. Margueritta f. Rosenørn von Gersdonf, f. 28. Jan. i Kbhvn.

Skolelærereksamen (Jelling) 1886; Kommunelærer i Kbhvn. 1889; uddannet i Sang hos Jerndorff og L Rosen-feld og i Paris; debuterede paa Det kgl. Teafer 1893 i Titelrollen i Gou-nods Faust og senere som Tristan i Jo-lanthe; optraadte paa Verdensudstillingen i Chicago 1893, senere ved Gæstespil i Covent Garden i London, kejserlige Opera i Berlin, i Prag og fl. St.

Hovedroller: Don José i Carmen; Canio i Bajadser; Turiddu i Paa Sicilien: Aladdin; Werther; Vifandaka; David i Saul og David; Lohcngrin; Walther i Mestersangerne; Rudolphe i Boheme; Kong Erik i Drot og Marsk; Pedro i Dalen.

Udstillede første Gang 1906 (en Portrætbuste, der købtes af Statens Museum).

Uden!. Ordener: Pr.Kr.; S.V.: Svensk M. pro litt, et art.

Würtember&ske Guldmedalje for Kunst og Videnskab.

Adresse: Byvangs Allé 22, Kbhvn.

 

HERTEL Axel Professor, Kommunelæge, R.DM.; f. 1. Juni 1840 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn F O Hertel og Hustru f Engberg; gift m. Signe H. (død 1903), Datter af Proprietær C H J Jensen og Hustru Signe f. Hertel.

Student (v. Westenske Institut) 1858; kst. Underlæge i Hæren 1864; med. Eks. 1865; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. IV 1869-71; Kommunelæge i Kbhvn. fra 1872; Skolelæge fra 1898; Formand for Foreningen til Sko-lehygiejnens Fremme fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Asylselskabet for Nørre- og Østerbro og for Kbhvns. Legeplads-Forening; Næstformand i Udvalget for danske Skolebørns Fælles-lege: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sløjdforening: Æresmedlem af det ungarske Selskab for Hygiejne; Medlem af den permanente internationale Komité for Skolehygiejne.

Litterære Arbejder: Sundhedsforholdene i de højere Drenge- og Pigeskoler i Kbhvn.: Sundhedslære.

Adresse : Nørrebrogade 11, Kbhvn.

 

HERTEL Hans Sekretær ved Landhusholdningsselskabet. R.p.p.; f. 28. Juni 1859 paa Store Bavnholt, Vendsyssel; Sen äf Justitsraad J V T Hertel og Hustru t. Hertel: gift m. Emilie Jo-hanne t. Schmidt, f. 28. April i Esrom.

Student (Borgerdydskolen) 1878; cand. polit. 1882; Medarbejder ved Ugeskrift for Landmænd, Redaktør 1890-1900; i en Aarrække Sekretær i Agrarforeningen; Medarbejder ved Landma.ndsbo-gen; Medlem af Landsudvalget for Anvendelse af udenlandske Landarbejdere; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening.

Litterære Arbejder : Landbruget og j Toldbeskyttelsen; Agrarbevægelsen ude og hjemme

Udenl. Ordner: N.St.O.; R.St.A.; S.V.

Adresse ; Martensens Allé 9, Kbhvn.

 

HERTZ Martin Overpostinspektør, R.; f. 27. Okt. 1849 i Kbhvn.; Søn af Politiinspektør Martin Hertz (død 1879) og Hustru Henriette f. Erobøse (død c. 1904); gift m. Lorentsc H., f. 1. Okt. i Kbhvn., Datter af Etatsraad, Skoledirektør Borgen (død 1883) og Hustru Marie f. Schøning (dad 1874).

Efter et fleraarigt Ophold i Udlandet Assistent i Postinspektoratet for Jy!- land 1878: ked. Translatør i Engelsk s. Aar; Fuldmægtig hos Chefen for det sjællandske Jærnbanepostkontor 1879; Chef for det fyensk-jydske Jærn-banepostkontor i Nyborg 1881; Forretningsfører for Det sydfyenske Telefonselskab 1884-95: Kommunal Revisor i Nyborg 1888-99; Driftsinspektør ved Fyens kommunale Telefonselskab 1895-1905, Driftsdirektør for samme 1905-06; Formand for Odense og Omegns borgerlige Vælgerforening 1902-06. Postmester i Odense 1899; Postinspektør for Østifterne 1906 og Overpostinspektør fra. 1908.

Adresse : Nørrebrogade 18 B, Kbhvn.

 

HERTZ Poul Kredslæge, Dr. med.; f. 1. Marts 1855 i Kbhvn.; Søn af Digteren, Professor Henrik Hertz og Hustru f. v. Halle: gift m. Gudrun H., f. 20. Febr. 1868 i Randers, Datter af Tele- grafist W F Hauch og Hustru f. Lin- degaard.

Student (Metropolitanskolen) 1873; ; med. Eks. 1880; Reservelæge ved St. Johannes Stiftelse 1885-96; Dr. med. 1892; 1. Vakcinator ved Kommunens Vakcinationsanstalt 1896-98; Skolelæge fra 1897; Kredslæge fra 1898; Docent i Skolehygiejne fra 1905; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedspleje og Medredakt. af Maanedsskrift for Sundhedspleje fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Skolehy-giejnens Fremme fra 1905, for Lægeforeningens Boliger fra 1906 og for Kronprinsesse Louises Asyl fra 1909;

Censor ved den lægevidenskabelige Eksamen.

Adresse: Holsteinsgade 11, Kbhvn.

 

HERTZ Rolf Overlæge; f. 24. Aug. 1868 i Hamborg; Søn af Handelsagent JM Hertz og Hustru f. Samuelsen; gift m. Astrid H., f. 29. Sept. i Mariager, Datter af Herredsfoged Niels Faurschou og Hustru f. Petersen (død 1909).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1886; med. Eks. 1893; praktiserende Læge i Kbhvn. 1896; Læge i den græsk-tyrkiske Krig 1897; Reservelæge ved St. Lueas-Stiftclsen 1898; Suppleant i Kbhvns Værgcraad; Overlæge ved Kysthospitalet paa Refsnæs 1909.

Adresse i Kysthospitalet paa Refsnæs pr. Kallundborg.

 

HESS C M Fabrikant, R.; f. 14. Okt. 1851 i Middelfart; Søn af Jærnstøber J S Hess og Hustru f. Petersen; gift m. Emma Frederikke Mathilde f. Brincker, f. 29. Juli paa Haraldskjær Fabrik.

Oprettede 1876 et lille Jærnstøberi i Vejle, der gentagne Gange maatte udvides og helt ombyggedes og omordnedes 1898 . Medlem af Vejle Banks Repræsentantskab, af Bestyrelserne for Foreningen af Fabrikanter i Jærnindu-strien, Teknisk Skole og Haandværker-foreningen i Vejle.

Adresse : „Flegborg", Vejle.

 

HESS P H J Etatsraad, R.; f. 14. Maj 1848 i Middelfart; Søn af Jærnstøber J S Hess og Hustru f. Petersen; gift m. Elise Petrine f. Hansen, f. 30. Aug. i Fønskovs Ellegaard, Odense Amt

Overtog 1873 det at Faderen i 1852 grundlagte Jærnstoberi. der omdannedes til et Aktieselskab 1904; Formand i Bestyrelsen for Akts. J S Hess & Søn, Middelfart. Medlem af Direktionen for Middelfart Sindssygeanstalt.

Adresse : Middelfart.

 

HETSCH Gustav Redaktør; f. 27. Febr. 1867 paa Frederiksberg; Søn af Arkitekturmaler C F Heisch og Hustru f. Nyeland; crift m. Vilhelmine (Ville) Caroline Mathilde H., f. 23. Okt. i Viborg, Datter af Borgmester W Goos (død).

Student (Schneekloths Skole) 1885; cand. phil. 1886.

Musikkritiker ved Nationaltidende; Redaktør af Pressens Almanak Danmark. Forfatter: Teateroversætter.

Adresse : GI. Strand 36. Kbhvn.

 

HEY Frederik Konsul. R.DM.p.p.; f. 21. Febr. 1857 i Odense: Søn af Vinhandler F W Hey og Hustru f. Larsen; gift m. Kristine Lucia H., f. 19. April 1861 i Stenløse ved Odense, Datter af Sognepræst J Sommer (død 1873) og Hustru f. Gjellebøl (død 1902).

Firma: F W Hey.

Oplært ved Handelen i Kbhvn. og Udlandet (særlig Bordeaux), overlog Faderens Forretning 1891; siden 1908 passiv Deltager; ledede i 1907 Sammenslutningen at de fleste danske -Glasværker, der nu ejes og drives af Akts. Kastrup Glasværk; kgl. spansk Vice-Konsul.

Medlem af Odense Byraad 1897-1902; Værge for St. Knuds Kirke i Odense i fra 1891; Landstingsmand fra 1902 (fri. konservativ); i Tilsynsraadel for Kongeriget Danmarks Hypotekbank; Medstifter af og Formand for Østifternes Hypotek-Forening; Medstifter af og I Forretningsudvalget for Genforsikrings-aktieselskabet Skandinavia; Medlem af Fyens Disconto Kasses Repræsentantskab ; i Bestyrelses for Dansk Eksportforening; Formand for Aktieselskabet Kastrup Glasværk: Formand i Direktionen for Fyens kommunale Telefonselskab og Formand for Akts. Do forenede Spritfabrikker; Formand for og Leder af Aktiebolaget Kosdala Glasbruk i Sverige; Formand for Aktieselskabet Bryggeriet Odense; Medlem af Toldraadet 1910; kgl. Koinmissarius i Den sjællandske Bondestands Sparekasses Likvidationsafdeling; Medlem af; Sparekasse- og Bankkommissionen i Henh. til L. 13. April 1910.

Udenl. Ordner: F.Cb : F.Æ.L.; R. St.A.; Sp.I.K.: Sp.S.M.F.

Adresse; Toldbodvej 7, Kbhvn. og Odense.

Sommerbolig : Grimerlius, Middelfart.

 

HILARIUS- KALKAU H A Oberstløjtnant, R.DM.p.p.; f. 21. Okt. 1852.

Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1878; Adjutant hos Generalinspektøren for Fodfolket 1886; Kaptajn 1889; Chef for Hærens Gvmnastikskole 1892-1902: Oberstløjtnant 1902, Chef for 12. Bataillon.

Formand for Dansk Hockey-Union . og for Udvalget for danske Skolebørns Fælleslege.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Fredericia.

 

HINDENBURG A L Højesteretsadvo-kat, Dr. jur., K'.DM.p.p.: f 2. Aug. 1832 i Kbhvn.; Søn af Major G D H'n-denburg (død 1867) og Hustru f. Antoni (død 1879); gift m. Simonine Pe-trine IL, f. 13. Marts 1847 paa St. Thomas, Datter af Gouverncmentsse-krctær, Etatsraad A J Holm (død 1881) og Hustru f. Walløe (død 1857).

Student (Metropolitanskolen) 1850; rand. jur. 1855; Overretsprokurator 1862; Højesteretsadvokat 1863; Kammeradvokat 1885-1904: Dr. jur. 1872; Folketingsmand for Kbhvns 6. Kreds 1869-76; Formand for Dansk Selskab

for international Søret: i Bestyrelsen for De Spannjerske Legater og tor Kbhvns Husflidsforening; Medlem af Bureau permanent du Comité maritime international.

Litterære Arbejder: Haandbog i dansk Vekselret (1860); Om Køb og Salg (Doktordisputats); Afhandlinger i Tidsskrift for Retsvæsen; De politiske Z-Artikler i Provisorieaarene.

Udenl. Orden : B.L.

Adresse; Dronningens Tværgade 40, Kbhvn.: Sommerbolig: Søbakken 13, Skovshoved.

 

HINDENBURG C T fh. Overretsassessor, K'.DM.; f. 10. Marts 1836 i Kbhvn.: Søn af Major G D Hindeuburg (død 1867) og Hustru f. Antoni (død 1879); gift m. Matina Reinholdine Anna .Margrete Haralda f. Gram (død 1873).

Student 1854; eand. jur. 1861: kst. Byfoged i Randers 1871-72: Assessor i Kriminalretten 1876, i Overretten i Kbhvn. 1881-1906; i Bestyrelsen for Vridsløselille Fængselselskab.

Frigiver at Juridisk Formularbog.

Adresse ; Uraniavej 2, Kbhvn.

 

HINDHEDE Mikkel Læge, E.; f. 13. Feb. 1862 i Lem Sogn; Søn af Gaard-mand Jens Hindhede og Hustru f. F'jord: gift m. Marie f. Christensen, f. 18. Feb. i Lem, Datter af Gaard-mand Christen Sørensen og Hustru f. Jørgensen.

Polyt. Adgangseksamen 1880. Student 1881; cand. med. 1888; Læge i Skjern 1888, i Herning 1890, og ved Amtssygehuset i Skanderborg fra 1891-1909.

Har skrevet: En Reform af vor Ernæring.

Ådresse: Frederiksberg Allé 28, Kbhvn.

 

HINTZE Vilhelm Museumsinspektør; f. 4. Maj 1863 i Kbhvn.; Søn af Handelsgartner C F Hintzo og Hustru f. Grum; gift m. Helga Emilie H., f. 4. Marts i Kbhvn., Datter af Tømrermester Hans Christensen og Hustru f. Schlüschen.

Student (Haderslev Tværeres Skole) 1882; eand. pbil. 1883; studerede i nogle Aar Kemi; Volontær paa GI. Carlsberg; Assistent ved Mineralogisk Museum 1888, Inspektør for samme 1806; universitetets Guldmedalje 1892: Medstifter af Dansk Geologisk Forening 1893 og siden Medlem af dens Bestyrelse; Censor i Jordbundslære ved Landbohøjskolen fra 1898; Medlem af Udvalg for Naturfredning fra 1905. har særlig virket for Bevarelsen af Møens Klint; Næstformand i Valby Grundejerforening.

Adresse: Langgade 7, Valby, Kbhvn.

 

HIORT-LORENZEN F P Departements ehef, RDM.; f. 17. Okt. 1860 i Satrap; Søn af Etatsraad H R Hiort-Lorenzen og Hustru f. Muus; gift m. Ingeborg Mathilde f. van Deurs, f. 7. Marts.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. .iur. 1883: Herredsfuldmæg-tig i Skanderborg 1883-86; Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1886, Fuldmægtig 1892, Kontorchef 1898; samtidig Fuldmægtig paa Sjællands Stiftamts Kontor fra 1887 og Stiftskas-serer i Sjællands Stift 1892-1903: Kommitteret hos Guvernøren for Dansk-Vestindien 1903-05; Departementschef i Finansministeriet 1905: i Justitsdirektionen for Det kgl. Klasselotteri.

Adresse: Jægersborg Allé 14, Char-lottenund.

 

HIORT-LORENZEN Rudolf Etatsraad, Stiftsskriver, R.DM.: f. 16. Aug. 1832 i Haderslev; Søn af Købmand Peter Hiort Lorenzen og Hustru f. Schroeder; gift 1. Gang m. Oline Johanne Dorothea Bruun H-L. (død 1864) 2. Gang m. Betzy Magdalene Frederikke Bruun H-L. (død 1905), Døtre af Konsul E B j Minis og Hustru f. Bruun.

Stud.mt (Sorø) 1851; cand. jur. ved Apellationsretten i Flensborg 1856; Amtssekrctær s. A.; Protokolfører ved Stænderforsamlingen i Flensborg 1857; Borgmester i Fkernførde 1859; Herredsfoged i Satrap og Maarkiær Herreder 1860-64; Redaktør af Dannevirke 1868-77, af Freja 1874-77, af Nationaltidende og Dagslelcgrafen 1878-93; Folketings- mand for Assenskredsen Januar-April 1879; Stiftsskriver i Sjællands Stift og Forvalte af Roskilde Domkirkes Gods fra 1894; Medlem af Baroniet Løven-borgs Administrationskommission 1898-MOT; Redaktør af Danmarks Adels Aarbog; Æresmedlem af en Rakke udenlandske heraldiske Selskaber.

Ldenl. Ordner; Bulg.A.; F.Æ.L.: Gr.Fr.; P.Chr.: Pr.Kr.: Pr.R.Ø.: P.V.V.; R.St.Stan.; S.T.; S.V.

Adresse : Palæet Roskilde.

 

HIRSCH J C W Oberstløjtnant, RDM. p.p.; f. 27. Jan. 1842 i Fredericia; Søn af Generalmajor G F Hirsch og Hustru f. Høyrup; gift m. Emilie H., f. 25. Marts i Kbhvn., Datter af Murermester J J Deuntzer og Hustru f. Kornbech.

Sekondløjtnant i Fodfolket 1864: saa-ret ved Dybbøl 1864; Premierløjtnant 1867; Lærer ved Elevskolen 1878-81; Kaptajn 1880; i Forstærkningen 1894; ; Oberstløjtnant s. A.; Chef for Kbhvns Væbning; Afsked 1907.

Udenl. Ordener: N.St.O.: Ø.J.Kr.

Adresse: Reykjaviksgade 1, Kbhvn.

 

HIRSCH Siegfried H Grosserer. R ; f. 4. Nov. 1848 i Faaborg: gift m. Sara Johanne f. Rée, f. 19. Okt. i Hals.

Adresse: Slotsholmsgade 16. Khhv.

 

HIRSCHSPRUNG Harald Professor, Dr. med., K2.DM.; f. 14. Dec. 1830 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant A M Hirsch-sprung og Hustru Petrea f. Hertz; gift m. Mariane H„ (død 1910) i Kbhvn.. Datter af Garvermester Abraham Hertz og Hustru Adelaide f. Meyer.

Student 1848; Koleralæge i Kbhvn. 1853; med. Eks. 1855; Dr. med. 1861; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. B 1862-64: Visitator 1864-70; Læge ved Børnehospitalet 1870; Kommunelæge 1872-79; Censor ved med. EUs. 1874-86; Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital 1879-1904.

Adresse: Bredgade 4, Kbhvn.

 

HIRSCHSPRUNG Holger Direktør; f 1867 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant Bernhard Hirschsprung (død 1909) og Hustru Emma Mathilde f. Bing.

Adm. Direktør for Aktieselskabet A M Hirschsprung & Sønner.

Adresse: Kristianiagade 2. Kbhvn.

 

HJELMSLEV Johannes Professor. Dr. phil.; f. 7. April 1873 i Hørning ved Aarhus; Søn af Sadelmager N P Petersen.

Student (Aarhus) 1890; mag. scient. 1894; Dr. phil. (Grundprincipper for den infinitesimale Descriptivgeometri med Anvendelse paa Læren om variable Figurer) 1897; Lærer ved Borgcr-dydskolen 1896; Docent ved Polyteknisk Læreanstalt 1903, Professor smslds. fra 1905; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1907.

Litterære Arbejder: Om Regning med lineære Transfonnatiouer; Lærebog i Descriptivgeometri; Afhandlinger i Nyt Tidsskrift for Matematik, i Mathematische Annalen og i Videnskabernes Selskabs Skrifter.

Adresse: Sigridsvej 11, Hellerup

 

HJORT Emil Grosserer, R.; f. 5. Sept. 1843 i Frederiksværk: Søn af Herredsfoged S C T Hjort (død 1866) og Hustru f. Budde: gift m. Therese H., f. 7. Febr. i Holbæk, Datter af Etatsraad S Seidelin (død 1904).

Købmand i Hamborg; Grosserer i Kbhvn. 1884.

Adresse: Danstruplund pr. Fredensborg.

 

HJORT Niels Direktør; f. 8. Juni 1862 i Lyksborg; Søn af Provst B C W L Hjort og Hustru Anna f. Jacobsen ; gift m. Dagmar H. (død 1902), Datter af Generalmajor J Harbou og Hustru f. Hellesen.

Student (Odense) 1879; cand. theol. 1886; cand. jur. 1909; Bestyrer af Frederiksberg Latin- og Realskole paa Hollændervej 1887-1901; økonomisk Direktør for De forenede Skoler fra 1901, for De kbhviiske Realskoler fra 1904 og for De forenede Pigeskoler fra 1907; Medlem af Frederiksberg Kommunes Skolekommission.

Adresse : Frederik d. 6. Allé 9, Kbhvn.

 

HJORTH Georg Grosserer, Direktør, R.: f. 10. Juli 1840 i Faaborg; Søn af Toldassistent Hjorth.

Medindehaver af Firmaet Hjorth & Thomsen i Odense 1866, fra 1897 Firma. G Hjorth & Co.: Direktør for Fyens Stifts Sparekasse: Formand for Aktieselskabet Mogensen & Dassans Væve- rier; Medlem af Odense Byraad 1891-1909 og af Overskatteraadet for Odense Amtsraadskreds.

Adresse : Odense.

 

HOECK Johannes Forfatter; f. 29. Aug. 1869 paa Lindet ved Frederikshavn ; Søn af Proprietær Julius Hoeck og Hustru Hedvig f. Andersen; ugift.

Student (priv. dimit.) 1887; Huslæ-rer paa Palsgaard i 2 Aar; Medarbejder ved Berlingske Tidende 1890-1907; Korrespondent til Times fra 1894; cand. mag. 1897; Ejer af sin Fædrenegaard 1897-1900; Berlingske Tidendes Korre- spondent i Østasien under Krigen mellem Rusland og Japan; Medstifter af Journalistsamfundet 1904: Medlem af sammes Bestyreiso til 1907.

Har skrevet: Spionliv i Østen (1907); Landflygtige Mennesker (1908); Østens Babylon (1909): samt- en Række Novel-ler i Illustreret Tidende: udgiver 1910 Prinsesse Maries efterladte Memoirer.

Adresse: Gothersgade 152, Kbhvn.

 

HOFF Alvilda Harbou Læge; f. 16. Dec. i Rendsborg; Datter af Generalmajor J W A Harbou og Hustru f. Hellesen; gift m. Stadslæge Etatsraad ; Emil Hoff (se denne).

Student 1885: studerede Matematik 1885-89; med. Eks. 1895; Medlem af : Værgeraadet i Kbhvn. fra 1905, af Borgerrepræsentationen fra 1909 og af Bestyrelserne for Børnesanatorierne for Kbhvn. og Omegn og Kbhvns radikale Venstreforening.

Adresse; Sølvgade 84, Kbhvn.

 

HOFF Bartholomæus Rektor, RDM.; f. 25. Okt. 1840 paa Vestrupmølle i Vendsyssel; Søn af exam. jur., Gaard-og Mølleejer J P Hoff (død 1879) og Hustru f. Hasselbalch (død 1850); ugift.

Student (Aalborg) 1858; cand. philol. 1865; Adjunkt ved Sorø Skole og Opdragelsesanstalt 1867, Overlærer smstds 1884, Rektor 1894.

Adresse: Sorø Skole og Opdragelsesanstalt. Sorø.

 

HOFF Emil Etatsraad, Stadslæge, R.D M.; f. 18. Sept. 1844 i Kbhvn.; Søn af Skomagermester Christen Madsen og

Hustru Karen f. Hansen, gift 1. Gang m. Anna Elisabeth Margrethe II., f. 11. Marts i Randers, Datter af Godsforvalter H N H Bay og Hustru f. Hansen ; 2. Gang m. Læge Alvilda Hoff (se denne).

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1863; med. Eks. 1870: Landkirurg paa Færøerne; Distriktslæge i Thorshavn og Læge ved Amtssygehuset 1872-83; Borgerrepræsentant i Thorshavn 1875-77; Lagtingsmand for Nord-Stromø 1879-80; Dekanatssekretær ved Sundhetskollegiet 1883-1901; Redaktør af Medicinalberetningen 1877-1901 og af Sundhedskollegiets Forhandlinger 1883-1901; Medstifter af Samfundet for Ædruelighedens Fremme 1885, i Bestyrelsen for samme 1889-94; Kredslæge 1887-96; Redaktør af Den civile Medi-cinallovgivning 1890-99; Medredaktør af Tidsskrift for Sundhedspleje 1891-1904; Medlem af Bestyrelsen for Aandssva-geansfalterne Bakkehus og Ebberød-gaard fra 1894 og for Foreningen for Ligbrænding s. A.; Formand i Bestyrelsen for Børnesanatorier for Kbhvn. fra 1897; Stadslæge i Kbhvn. 1896; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedspleje 1899-1903, af Sundhedskolle-giet (tillige Dekan) 1901-07, af Karantæne-Kommissionen, af Jordemoder-Eksamens Kommissionen, af Bestyrelsen for Foreningen til Kønssygdommes Bekæmpelse fra 1902, af Forretningsudvalget for Forening for Friskolehørns Bespisning; korrespond. Medlem af Det internationale Tuberkulosebureau i Berlin 1902; Honorary fellow of the Sani-tary Institute i London 1903.

Adresse: Sølvgade 84, Kbhvn.

 

HOFF-HANSEN Emil Overlæge; f. 21. Sept. 1857 paa Petersholm ved Vejle: Søn af Proprietær Torkil Hansen og Hustru f. Hansen: gift m. Ellen II-H, f. 27. Dec. i Kbhvn., Datter af Premierløjtnant J P Behrens og Hustru f. Gjørup.

Student (Horsens) 1875; med Eks. 1883; Overlæge ved Kysthospitalet i Juelsminde fra 1901.

Adresse : Kysthospitalet, Juelsminde.

 

HOFFMANN M C Kaptajn, Underdirektør i Hærens tekniske Korps, R. DM.; f. 23. Aug. 1862 i Slagelse; Søn af Smedemester C W Hoffmann og Hustru f. Lutzhøft: gift m. Edvarda Henriette Jacobine Emilie f. Dalberg, f. 8. Aug. 1865 i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1885; Kaptajn 1896; Underdirektør i Hærens tekniske Korps 1909; Chef for Hærens Krudtværk.

Adresse: Frederiksværk.

 

HOFFMEYER Henrik Sognepræst ved Frederiksberg Kirke, E.; f. 22. Aug. } 1865 i Storehedinge; Søn af Fabrikant Th. L Hoffmeyer og Hustru f. Ohlen-bostel; gift m. Kirsten Inge H.. f. 25. Aug. i Aarhus, Datter af fil. Sognepræst, lic. theol. T V L Hansen og Hustru f. Schwenden.

Student (Mariboes Skole) 1883; cand. theol. 1888; Præst i Kauslunde 1890. i Langaa-Øxendrup 1895; Sekretær for K. F. I. M. i Kbhvn. 1898-1902; 2. re- siderende Kapellan ved Frue Kirke 1901; Sognepræst ved Frederiksberg Kirke fra 1909; kst. Præst ved det Harboeske Enkefrukloster.

Medlem af Frederiksberg Kommunes Skolekommission; Medlem af Diakonissestiftelsens Hovedbestyrelse fra 1904; Formand for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. fra 1905 og for Valdensermissionens danske Afdeling fra 1903; Sekretær for den vestindiske Kirkesag fra 1904. Redaktør af ..Sæd ; og Høst" fra 1902.

Adresse : Pileallé 1, Kbhvn.

 

HOFMAN Holger .Skuespiller; f. 2. April 1868 i Aalborg; Søn af Skibsfører Bøie Hoffmann og Hustru Caroline f. Petersen; gift m. Skuespillerinden Olga IL, f. 21. April 1881 i Kbhvn., Datter af Skuespiller Fredrik Kreutzer og Hustru Opera-Suffløse Ingeborg f. Fabricius.

Blev af Herman Bang; debuterede i Randers 10. Sept. 1890, paa Det kgl. Teater 4. Sept. 1900; Viceformand for Skuespillerforeningen.

Adreæe : V-Boulevard 44. Kbhvn.

Sommerbolig: Strandhytten pr. Frederiksværk.

 

HOFMAN-BANG N E Hofjægermester, Stamhusbesidder, E.; f. 13. April 1844 i Odense; Søn af Etatsraad, Stamhusbesidder N E Hofman (Bang) og Hustru Martine f. Malling; gift m. Charlotte Louise f. Müller, f. 7. Febr. 1851.

Student (Odense) 1862; cand. polit. 1869; studerede Bankvæsen i Paris og Geneve; Assistent i Landmandsbanken 1872, Kontorchef 1875-85; Besidder af Hofmansgave 1886 (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Medlem af Centralkomitéen; Formand i Repræsentantskabet for Fyens Diskonto Kasse, for Afløsning af Jagtretten i Odense Amt og for Hus- : mænds Pligtarbejde sammesteds.

Adresse: Hofmansgave pr. Otterup.

 

HOFMAN-BANG N O Forstander; f. 27. Juni 1872; Søn af Hofjægermester N j E Hofman-Bang og Hustru Charlotte f. Müller.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1990; cand. polit. 1896; Forstan-

der for Landbohøjskolens landøkonomiske Forsøgsvirksomhed fra 1908.

Adresse: Rolighedsvej 25, Kbhvn.

 

HOLBEK C M Generalmajor, K'.DM. p.p.; f. 18. Dec. 1826 paa Elsegaarde ved Ebeltoft; Søn af Godsejer Niels Holbek og Hustru f. Steenstrup; gift m. Marie Sophie f. Benzien, f. 18. Febr.

Sekondløjtnant iArtilleriet 1846; Premierløjtnant 1850; Kaptajn 1856; Oberst og Chef for 2. Artilleribataillon; Stabschef ved 1. Generalkommando 1879-82; Chef for Artilleriets Konstruktions- og Forsøgsafdeling 1883; Stabschef ved Artilleriet 1886; Afsked 1891; kar. Generalmajor.

Ddenl. Ordner: F.Æ.L.; N.St.O.; Sp.M.F.; Ø.J.Kr.

Adresse : GI. Kongevej 127. Kbhvn.

 

HOLBERG Kai Forfatter; f. 23. Marts 1877 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører, Dr. jur. Ludvig Holberg (se denne); gift m. Violinistinden Ragnhild H, Datter af Kommandør Sigurd Bojesen (død 1899) og Hustru Betty f. Jensen (død 1908).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1896; cand. phil. 1897; studerede først Jura .derefter Arkæologi og Etnografi; var Organisator af Udstillingen fra gamle Hjem 1909.

Har skrevet: Viser og Vers (19031; Zoologisk Have (1907).

Fru Ragnhild H. er som Violinistinde uddannet paa Berliner Hochschule under Professor Joachim.

Adresse: Kastrupgaard. Kastrup.

 

HOLBERG Ludvig Overretssagfører, Dr. jur.; f. 8. Juni 1847 i Skaarup; Søn af Sognepræst D A Holberg og Hustru f. Worsaae; gift m. Mathilde f. Caroc. f. 21. Juni paa Sophiesminde ved Vejle.

Student (Sorø) 1865; cand. jur. 1871; Overretssagfører 1875; Dr. jur. 1886.

Litterære Arbejder: Leges Walde-mari regis; Dansk Rigslovgivning (Forholdet mellem Vederlagslov og Rigs-lov. Rigslovene i Perioden 1241-1282); Dansk og fremmed Ret; Konge og Danehof i det 13. og 14. Aarhundrede; Engelsk Parlamentarisme; Kirke og Len under Valdemarerne.

Adresse : Frederiksberggade21, Kbhvn.

 

HOLBØLL Carlheger Kommandør, K'. DM. p.p.; f. 28. Okt. 1828 paa Kolonien Godthaab i Grønland; Søn af Kaptajnløjtnant, Inspektør i Sydgrønland C P Holbøll og Hustru f. Petersen; gift m. Johanne Mathilde f. Caspersen f. 27. Maj.

Sekondløjtnant 1847; Premierløjtnant 1855; Kaptajn 1868; Ekvipagemester 1873-76; Afsked 1877; Lodsinspektør s. A. indtil 190.; kar. Kommandør 1887.

Udenl. Orden R.St.A.

Adresse: Stationsvej 1. Charlottenl.

 

HOLBØLL Einar Postmester, R.p.p.; t. 20. Dec. 1865 i Kbhvn.; Søn at Kommandør Carlheger Holbøll (se denne).

Postekspedient, 1892; Postmester i Gjentofte 1905-09, i Charlottenlund fra 1909; Kasserer for Embedsmændenes Brugsforening; Stifter af Statsfunktio-nærernes Kreditforening; har udkastet Ideen til Julemærket; Medlem af Forretningsudvalget for Julemærkckomi-teen.

Udenl. Orden : S.H.E.

Adresse: Stationsvej 1, Charlottenlund.

 

HOLBØLL Harald Generalmajor, K'.D M.p.p.; f. 15. Juli 1837; Søn af Kaptajnløjtnant, Inspektør i Sydgrønland C P Holbøll og Hustru f. Petersen; gift m. Emma Oline f. Kragh. f. 10. Sept. 1844 i Odense.

Sekondløjtn. 1856; Adjutant v. 8. Infanteribrigade i Krigen 1864; Pr.-Løjtn. 1864; Adjutant hos Krigsministeren 1867-70; Adjutant ved 1. Generalkommando 1870-74; Kaptajn 1876; Stabschef ved 1. sjællandske Brigade 1879; forsat til Generalstaben 1882; Souschef ved 1. Generalkommando 1885; Oberstløjtnant og Chef for 4. Bataillon 1887; Oberst og Chef for 5. Regiment 1895; Generalmajor og Chef for fyenske Brigade 1901: Afsked 1907.

üdenl. Ordner: F.A1.L.; I.Kr.; I.M. &h.; S.Sv.

Adresse: Holsteinsgade 3. Kbhvn.

 

HOLCK Axel Amtsforvalter; f. 30. Jan. 1863 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst J C Holck og Hustru f. Thaning; gift m. Ida Charlotte H., f. 1. Maj i Kbhvn., Datter af Tandlæge Carl Thorlakson og Hustru f. Engholm.

Student (Bokkeuheusers Kursus) 1882; cand. polit. 1888; Assistent i Statens statistiske Bureau 1892, Fuldmægtig 1896, Kontorchef 1897; Amtsforvalter i Hjørring 1903, i Maribo 1906.

Formand for Kbhvns Afdeling af Foreningen imod Lovbeskyttelse af Usædelighed fra 1899, for samme Forenings Hovedbestyrelse fra 1903; Redaktør af dens Maanedsblad 1889-97; Redaktør af Tidsskrift for Industri 1902-03; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon (Statistik, Kunsthistorie), Verdenskulturen, Tidsskrift for Kunst etc.; Forvalter for Falsters og Baades-gaards Godser. Formand for Maribo Stiftsmuseums Bestyrelse og for Vagten mod offentl. Prostitution.

Har skrevet : Dansk Statistiks Historie 1800-50.

Adresse • Maribo.

 

HOLCK Christian Lensbaron, Kammerherre, Hofjægermester, R.; f. 9. Okt. 1847; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Lensbaron Conrad Holck og Hustru Rudolphine f. Juel; gift m. Louise H, f. 23. Okt. 1585, Datter af Generalløjtnant Heinrich von Kauff-mann og Hustru Mathilde f. Fønss.

Besiddelser (fra 1877) : Baroniet Hol-ckenhavn (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student (Odense) 1867; cand. phil. 1868; Medlem af Direktionen for Svendborg-Nyborg Banen; Sogneraadsfor-mand fra 1886; Repræsentant i Forsikringsselskabet Danmark; Præsident for Adelsforbundct; Æresborger i Nyborg.

Adresse: Hoiekenhavn pr. Nyborg.

 

HOLCK Søren Provst; f. 15. Marts 1855 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst J C Holck og Hustru f. Thaning; gift m. Kristine Henriette H., f. 26. Febr. 1862 i Bariøse, Datter af Branddirektør C F Schaldemose og Hustru f. Thomsen.

S! udent (Borgerdydskolen) 1872; cand. theol. 1879; Huslærer paa Bra-hesborg; Kapellan i Nakskov 1882; Sognepræst i Nordby paa Fanø 1890; Provst for Skods Herred 1901; Sognepræst i Brønshøj fra 1904.

Formand for Brønshøj Sogns Me-nighedspleje; i Forretningsudvalget for Vagten mod offentlig Prostitution; Næstformand i Udvalget for Den skandinaviske Sømandsmission i Calcutta og i Det kristelig sociale Udvalg; Medlem af Forretningsudvalget for Børnehjælpsdagen 1910; Suppleant til Det kirkelige Udvalg og i IX Værge-raadskreds i Kbhvn.

Adresse : Brønshøj.

 

HOLCK Vilhelm Arkitekt, Museumsinspektør, R.DM.p.p.; f. 25. Juni 1856; Søn af Sognepræst J C Holck og Hustru f. Thaning; gift m. Marie H., Datter af Kammerherre fh. Amtmand Villi. Wedell-Wedellsborg (se denne).

Murersvend 1875; Afgang fra Kunstakademiet 1881; Konduktør hos Hans J Holm; Inspektør og Konservator ved Nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg Slot 1885.

Har bygget : Raadhuset i Hillerød (1889); Tisvildeleje Badehotel, Realskolen og Teknisk Skole i Nordby paa Fanø; Pavillonen i Frederiksborg Slotshave; Sparekassen i Hillerød.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; PrR.Ø.; S.H.E.

Adresse : Hillerød.

 

HOLCK-WINTERFELDT Flemming Greve, Hofjægermester; f. 25. Juli 1850; Søn af Kammerherre Greve Gustav Holck-Winterfeldt og Hustru Christiane f. Komtesse Danneskjold-Samsøe; ugift.

Besiddelser: Rosendal Gods (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse: Rosendal pr. Faxe.

 

HOLM Axel Landskabsmaler, Raderer; f. 14. Marts 1861 i Rødby; Søn af Landmand H C V Holm og Hustru f. Hansen; gift 1. Gang m. Anna Mathilde Dagmar Christine H. (død 1898), S Datter af Elektriker Edvard Lauritzen og Hustru f. Nielsen, 2. Gang m. Fan- ny H., Datter af Gartner Sørensen og Hustru i. Fich.

Uddannet som Maskinist; ansat hos Burmeister & Wain 1881-89; uddannede sig samtidig til Landskabsmaler; udstillede første Gang 1889; Raderer fra 1893.

Adresse : Overgade o. Vandet. 2, Kbhvn.

 

HOLM Christian Etatsraad, Grosserer, R.; f. 1. Nov. 1835 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Grosserer Christian Holm (død 1876); gift m. Emilie f. Zøylner, f. 7. Dec. i Hørsholm.

Indtraadte i Firmaet Jacob Holm i Sønner 1861.

I Bestyrelsen for Sygeplejeforenin-gen for Krsthvn.; Medlem af Privatbankens Bankraad.

Adresse : GI. Torv 14, Kbhvn.

 

HOLM Christian Grosserer; f. 28. Juli 1867 i Taarbæk; Søn af Etatsraad Chr. Holm (se denne); gift m. Karen H., f. 12. Febr. 1882 i Kbhvn.. Datter af Grosserer J G Rohde (se denne).

Firma : Jacob Holm & Sønner.

Uddannet i Königsberg og London.

Løjtnant i Gardehusarregimentet; Student (Birkerød) 1889; eand. phil. 1890; Formand for Aktieselskabet Theodor Møllers Olieraffinaderi 1905; For- mand for Foreningen til Hovedstadens forskønnelse 1910; Sekretær i Foreningen af 9. Dec. 1859 fra 1909.

Formand i Protest-Udvalget og for Folketoget af 29. Aug. 1909 mod J C Christensen.

Adresse : Østbanegade 7, Kbhvn.

Sommerbolig: Belvedere, Ny Taarbæk.

 

HOLM Christian Frederik Generalmajor, K'.DM.; f. 5. Juli 1851 Sophienberg ved Nyborg; Søn af Orlogskaptajn P C Holm og Hustru f. Hetsch; gift m. Thora Jensine Christiane f. Christensen, f. 13. Feb. i Odense.

Student (Borgerdydskolcn) 1869; Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1875; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1896; Oberst 1905; Generalmajor og Generalinspektør for Artilleriet 1908.

Adresse: Rosenvængets Allé 14, Kbhvn.

 

HOLM Chr. O Proprietær; f. 29. Maj 1856 paa Ribberholt ved Frederikshavn; Søn af Gaardejer, Sparekassedirektør J J Holm (død 1906) og Hustru Amalia f. Olsen (død 1908); gift m. Else Margrete II., f. 27. Febr. 1850 paa Holtegaard ved Dronninglund, Datter af Landmand Otto Larsen (død 1898).

Landbrugskandidat 1877; Ejer af Hovedgaarden Eskjær fra 1880; Sog-neraadsmedlem i 12 Aar; Sognerådsformand i 10 Aar; i mange Aar Mejeri-formand; Vurderingsformand til Ejendomsskyld fra 1904; Forligskommissær fra !900; Næstformand i landboforeningen Vendsyssel; Formand for Planteavlsforeuingerne i Hjørring Amt; Medlem af Bankraadet for Vendsyssel Bank; Vurderingsmand for umyndiges og andre under offentlig Tilsyn staa-ende Midler i over 20 Aar; Medarbejder ved Landbrugets Ordbog.

Folketingsmand (Højre) for Frederikshavns Kredsen fra 1909.

Adresse: Vestergade 12, Kbhvn. og Eskjær pr. Tolne.

 

HOLM Edvard Professor, Dr. phil., SK. DM.p.p.; f. 26. Jan. 1833 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad, Departementschef C F Holm og nustru f. Engelbreth (død 1865); gift m. Frederikke Kathrine f. Waage (død 1905).

Student. (Mctropolitanskolen) 1850; cand. philol. 1855; Dr. phil. (De græske Un-dersaatters politiske Stilling under de romerske Kejsere) 1860; Docent ved Universitetet 1865, Professor 1867-99.

Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1867; Forstander for Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1892 (Medlem fra 1871); Formand for Carlsbergfondet 1889-1909 og for den danske Afdeling af den Letterstedtske Forening; i Bestyrelsen for Nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg Slot 1878; Vicepræsident i det kgl. nordiske Oldskriftsselsk. 1903; Direktør for den Hjelmstjerne-Rosencroneske grevelige Stiftelse 1887; Redaktør af Historisk Tidsskrift 1865-78; Medudgiver af Cantus Verdenshistorie paa Dansk; Medarbejder ved Danmarks Riges Historie; Medlem af Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm, Videnskabernes Selskab i Upsala, Videnskabssel-skabet i Christiania; korresponderende Medlem af Videnskabernes Akademi i Berlin.

Litterære Værker : Gejstlighedens Optræden Uge over for Staten indtil det vestromerskc Riges F'ald: Danmark-Norges udenrigske Historie under den franske Revolution og Napoleons Krige fra 1791-1807; Holbergs statsretslige og politiske Standpunkt; Om det Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der udviklede sig i den dausk-norske Stat ved Midten af det 18. Aarhundre- ; de; Hovedtræk af Trykkefrihedstidens Historie 1770-73; Kampen om Landboreformerne i Danmark 1773-91; Den offentlige Mening og Statsmagten i den dansk-norske Stat 1784-99; Danmark-Norges indre Historie under Enevælden 1660-1720; Danmark-Norges Hi- storie fra den nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse (heraf udkom- met 6 Bind).

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse; Bjerregaardsvej 5, Valby, Kbhvn.

 

HOLM Emil Etatsraad, Godsejer, R.; f. 2. Nov. 1819 paa Krsthvn.; Søn af Grosserer.^Jacob Holm og Hustru Chri-stiane f. Schifter; gift m. Maria Julie Fritze f. Bierfreund (død 1887).

Tilsynsmand ved Landbohøjskolen; Ejer af Lerkenfelt. (Udførlige Oplysninger om denne findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Adresse: N-Farimagsgade 1, Kbhvn., og Lerkenfelt pr. Kallundborg.

 

HOLM Emil Kgl. Hofoperasanger; f. 13. Febr. 1867 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn, Grosserer HPI Holm (død 1869) og Hustru f. Hansen; gift m. Koncert-sangerinde Katharina f. Rosing.

Uddannet hos Viggo Bielefeldt paa Det kgl. Teaters Elevskole og hos Fritz Arlberg i Stockholm; debuterede paa Det kgl. Teater 13. Dec. 1890. Studierejser i Sverrig og Tyskland 1892-93; ansat ved Operaen i Nürnberg 1893-96. ved Det kgl. Teater i Kbhvn. 1896-98, ved Stadtteatret i Breslau 1898-99, ved Stadtteatret i Düsseldorf 1899-1901, ved det kgl. Hofteater i Stuttgart fra 1901; desuden Gæstespil paa de fleste større Scener i Tyskland og Holland.

Repræsentant for Stuttgart i Skuespillerparlamentet.

Hovedroller: Sarastro; Falstaff; Mefistofeles; Hagen; Leporello; Barberen af Bagdad; Marcel; Kong Marke; Hunding; Pogner; Kaspar; Plumkett: Daland; Rocco; Basilio.

Adresse : Alexanderstrasso 163, Stuttgart.

 

HOLM Frederik Inspektør ved Klasselotteriet, R.DM.; f. 29. Sept. 1837 paa Langeland; Søn af Justftsraad, Raad-mand i Roskilde J N Holm og Hustru f. Mejer; gift 1. Gang m. Frederikke H.. Datter af Grosserer Jørgen Bech (død 1870) og Hustru f. Holm, 2. Gang m. Minona H., f. 9. Sept. 1862 i Kbhvn., Datter af Mægler Alfred Holm (død 1904) og Hustru f. Weldingh.

Student (Roskilde) 1857; cand. jur. 1865; Assistent i Finansministeriet og Revisor ved Kvæsturen s. A.; Inspektør ved Klasselotteriet 1886; i en Aar-række Medlem af Kontrolkomitéen i Forsikringsselskabet Hafnia; Revisor i Kbhvns Telefon-Aktieselskab; Direktør for den danske Afdeling af Koloniallotteriet; Formand for Frederiksberg Renovationsselskab.

Adresse : St. Knuds Vej 23 B, Kbhvn.

 

HOLM Gustav Kommandør. Overlods, K'. DM.FM. i Guld p.p.; f. 6. Aug. 1849 i Kbhvn.; Søn af Orlogskaptajn P C Holm og Hustru f. Hetsch; gift m. Anna Mathea f. Heiberg, f. 19. Mai i Kbhvn.

Officer 1870; Kaptajn 1885; Kommandør 1899; Afsked 1909: Direktør for Søkortarkivet til 1909; Overlods i det østlige Distrikt fra 1909.

I Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland; deltog i K J V Steen-strups geologiske Undersøgelsesrejse til Julianehaab 1876; ledede selvstændig Ekspeditioner til Sydgrønland 1880 Og 1881 og foretog 1883-85 en Konebaadsekspedition langs den grønlandske østkyst og opdagede Chr. d. 9. Land, anlagde 1894 Missions- og Handelsstationen ved Angunasaiik.

Har udgivet: Den danske Kone-baadscksnedition til Grønlands Østkyst 1883-85.

Udenl. Orden: Pr.R.Ø.

Adresse: Livjægergade 30, Kbhvn.

 

HOLM Hans Professor, Arkitekt. K'.D M.; i. 9. Maj 1835 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad C J Holm (død 1875) og Hustru f. Kierulf (død 1867); gift m. Anna Dorothea II. f. 10. Jan. i Jel-linge, Datter af Sognepræst P F Nielsen (død 1876) og Hustru Lucie f. Fuglsang (død 1892).

Student 1854; exam. polyt. 1855; Elev af Kunstakademiet, Hetsch og Herholdt; Konduktør ved Opførelsen af Universitetsbiblioteket og Studenterforeningen ; Assistent ved Kunstakademiet 1866-79: Medlem af Kunstakademiet 1873; Professor i Bygningskunst ved Kunstakademiet 1883-1908; Bygmester ved Roskilde Domkirke; Censor ved Polyteknisk Læreanstalt. Kommunal Bygningsinskeptør i Kbhvn. ' i 1872; Medstifter af og i Bestyrelsen for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst 1876-1906, og for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1885-1908; Medbestyrer af det Bjelkeske Legat 1909. Medlem af Kunstakademiet i Stockholm; Æresmedlem af Akademisk Architektforening og af Kunstnerforeningen af 18. Nov. 1908.

Arbejder : Diakonissestiftelsen; Anlæg af Kvægtorvet og Vestre Kirkegaard med Bygninger; Mineralogisk Museum; Overformynderiet; ti Kommuneskoler i Kbhvn.; Holmblads Møn-stergaard paa Amager; Det kgl. Bibliotek; Hovedværelserne paa Frijsenborg, Dyrhus; Sanderumgaard; Restauration af Aalholin og Genopførelse af Vallø Slof,; flere Privatboliger, Sygehuset og Teknisk Skole i Aalborg; Kirkerne i Sundby, Ordrup, Skive og vor Frue i Karostrup; Istandsættelse af vor Frelsers Kirke i Kblivn., Gjentofte, Nysted, Hemmershøj, Systofte, Kjettinge og Beldringe Kirker; ved Roskilde Domkirke, Absalonsbuen, Koromgangen og Højkoret; Fru Ville Heises Stiftelse i Snekkersten.

Leder og Udgiver af Opmaalingcn af Bornholms ældgamle Kirker af Akademiets Opmaalingsarbejde samt af Studierejser af Kunstakademiets Elever; Medudgiver af Johan Daniel Herholdt og hans Værker og af Tegninger af ældre nordisk Arkitektur.

Adresse: Mosehøjvej 8, Charlottenlund.

 

HOLM Harald Blomstermaler; f. 26. Aug. 1866 i Horne ved Faaborg.

I Malerlære; kom paa Teknisk Selskabs Skole: var derefter Elev af Zahrtmann; udstillede første Gang 1888.

Adresse: Nybrogade 22. Kbhvn.

 

HOLM Jacob Godsforvalter, Overretssagfører, R.; f. 21. Maj 1848 i Nyborg; Søn af Etatsraad Emil Holm; gift m,. Johanne Rasmine H., f. 7. April 1853 i Kbhvn.; Datter af Grosserer H P J Holm.

Student (Roskilde) 1866; cand. jur. 1873; Assistent i Handelsbanken 1874; Byfogedfuldmægtig i Kallundborg 1875; Godsforvalter paa Løvenborg 1883; Sagfører s. A.; Overretssagfører 1888.

Medlem af Butterup og Tudse Sogne-raad 1889-95, Landvæsenskommissær 1885 -1905; Tiendeafløsningskommissær i Holbæk Amt 1897-1903; Tiendekommissær i Holbæk Amts 5. Kreds fra 1903; Revisor i Det kgl. Landhusholdningsselskab fra 1904; Formand i Kommissionen for Tilvejebringelsen af Jordlodder for Landarbejdere i Holbæk Amt 1899-1905; i Bestyrelserne for Holbæk Amts økonomiske Selskabs Sparekasse 1885-1910 og for Holbæk Amts økonomiske Selskab; fhv. Medlem af Bestyrelsen for trængende fhv. Landmænd paa Sjælland og omliggende Øer; i Bestyrelsen for Aktieselskabet Knabstrup Teglværk.

Adresse: Løvenborg pr. Regstrup.

 

HOLM Jacob Skibskaptajn, R.; f. 26. Dec. 1834 i Sorø; Søn af Boghandler Frederik Holm og Hustru f. Tronier; gift 1. Gang m. Agnes f. Kjerumgaard (død 1869), 2. Gang m. Augusta f. von Kauffmann (død 1877).

Formand for „Den almindelige danske Skibsførerforening af 1874: 1892-1908; Viceformand for Foreningen til Søfartens Fremme; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 4. Kreds 1901; Medlem af fire forskellige af Regeringen nedsatte Kommissioner. Adresse: Vejlesøvej, Holte. HOLM Johs. M Grosserer, R.; f 26. Sept. 1835 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt, Tømrermester M S Holm (død 1874) og Hustru f. From (død 1875); gift 1. Gang m. Sophie H. (død 1900), 2. Gang m. Rosalie (Rosa) H. (død 1907), Døtre af Dyrmaler Christian Holm og Hustru f. Petit. Firma : Thøger From. Kasserer for Børnehjemmet af 1870, for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres Efterladte; Medlem af Dansk Arbejderbanks Repræsentantskab; i Bestyrelserne for Det danske Petroleums Aktieselskab, Det danske Kulkompagni, Aktieselskaberne Diatomee-silicium i Kbhvn. og Horsens Dampmølle i Horsens. Adresse.- Rosenborggade 1, Kbhvn. HOLM Lauritz Overretssagfører; f. 11. April 1876; gift m. Minna f. Levison. Student 1894: cand. jur. 1901; Overretssagfører 1906.

Formand i Fællesrepræsentationen for De kbhvnske Grundejerforeninger fra 1909 og i Valby Grundejerforening fra 1907. Adresse: Kirkevej 1, Valby, Kbhvn. HOLM Ludvig kgl. Koncertmester, R.; f. 24. Dec. 1858 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kapelmusikus og Balletrepetitør \V C Holm (død 1886) og Hustru Adolphine Luttichau v. Westen (død 1875); gift m. Ruth Marie Elisabeth H., f. 25. Nov. 1861 i Sørby Magle, Datter af Sognepræst C E Janssen (død 1884) og Hustru Louise f. Luplau (død 1895).

Uddannet i Det kgl. Musikkonservatorium 1874-78: Elev af Professor Tofte og Koncertmester Anton Svendsen; gentagne Studiereiser til Udlandet; ansat i det kgl. Kapel 1880, Koncertmester 1899; Næstformand i Kammermusikforeningen; i Hovedbestyrelsen for Dansk Tonekunstner Forening til 1909; i Bestyrelsen for C F E Hornemanns Musikkonservatorium fra 1906. Udgivet Sange og Klaverstykker. Adresse:

Frederiksholms Kanal 18. Kbhvn.

 

HOLM Nicolai Professor, Dr. med.;R.;

f. 10. Okt. 1842 i Kbhvn.; Søn af Bagermester C Z Holm og Hustru f. Holm; gift 1. Gang m. Anna Ulrikke H. (død 1875), Datter af Købmand Bagge Mørup og Hustru f. Herskind, 2. Gang m. Marie Henriette H., Datter af Grosserer S H Røding og Hustru f. Hansen.

Student (v. Westenske Institut) 1861; med. Eks. 1868; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. IV 1877-79; Dr. med. 1878; Kommunelæge 1881-82; Læge ved Poliklinikens dermatologiske Afd. 1884-94; Politilæge 1886-94; Medudgiver af Med. Aarsskrift 1887-96; Overlæge ved Almindeligt Hospital fra 1895.

Adresse: Rømersgade 7, Kbhvn. HOLM Poul Generalkonsul; f. 3. April 1874; Søn af Etatsraad Grosserer Chr. Holm (so denne); gift m. Frederikke f. Hegermann-Lindcncrone, f. 3. Okt., Datter af Gesandt Kammerherre Johan H-L og Hustru f. Grennough.

Firma: Jacob Holm & Sønner.

Løjtnant; Græsk'Generalkonsul 1909.

Adresse: Ved Stranden 14, Kbhvn.

 

HOLM Rasmus J Seminarieforstander, B.DM.; f. 23. Nov. 1838 i Fjelsted ved Aarup; Søn af Snedker Niels Holm og Hustru Maren f. Tvede; gift m. Niel, line Gregersine H., f. 8. Dee. i Kjerte-minde, Datter af Skomagerm. P Gregersen.

Skolelærereks. (Jelling) 1858; Lærer i Styrel, Jelling Sogn 1859; 1865 kst. og 1867-92 fast ansat Lærer ved Jelling Seminarium; Forstander ved Forskoleseminariet for Kvinder ved Vejle 1892; Medstifter af Dansk Skoleforening 1887 og siden dens Formand gennem mange Aar.

Har udgivet Lære- og Læsebøger for Folkeskolen samt Skrifter og Artikler om pædagogiske EmneJ\

Adresse: Vejle.

 

HOLMBLAD Sophus Driftsbestyrer; f. 1. Maj 1864 i Nakskov; Søn af Boghandler Josva Holmblad og Hustru f. Bachmann (død 1864); gift 1. Gang m. Hella H. (død 1901), 2. Gang m. Calla H., f. 1. Nov. 1876 i Slagelse, Døtre af Boghandler H J Tørsleff og Hustru f. Bachmann.

Polyt. Adgangseks. 1880; cand. polyt 1886; Ingeniørassistent ved Statsbane-anlægene 1888-97; Driftsbestyrer ved Horsens-Juelsminde Banen fra 1897, ved Horsens Bryrup Banen 1899 og ved Horsens-Odder Banen fra 1904; teknisk Bestyrer af Horsens-Tørring-Banen fra 1899.

Udenl. Orden: S.V.

Adresse : Horsens.

Sommerbolig ; Juelsminde.

 

HOLST Lars Justitsraal, Købmand, E.j f. 1. Maj 1838 i Løkken; Søn af Strandkontrollør Vilhelm Holst (død 1870) og Hustru Johanne (død 1840); gift m. Marentine H. (død 1908), Datter af Købmand Jens Krogh (død 1899) og Hustru Johanne f. Stout (død 1860).

I Handelslære i Frederikshavn ; Handelseksamen (Grüners Handelsakademi) 1858; Købmand i Skagen fra 1866. Medlem af Byraadet 1869-99; i Skagen-Banens Bestyrelse fra 1890, som Formand fra 1892; Medlem af Sparekassens Bestyrelse fra 1889; Branddirektør for Købstædernes alm. Brandforsikring fra 1. April 1880.

Adresse : Skagen.

 

HOLST P N Ingeniør; f. 23. Marts 1854 i Kiel; Søn af Kaptajn, Toldkontrollør N Tønder-Lund Holst og Hustru f. Rafn; gift 2. Gang m. Frederikke f. Olsen, f. 25. Jan. i Kjøge.

Student (Schneekloths Skole) 1871; cand. phil. 1872; cand. polyt. 1880; Assistent ved de sjællandske Jærnba-ner 1881-83; Konstruktør hos Firmaet Nielsen & Winther 1884-85; Associé i dette Firma 1886; 1897-1907 Direktør i Aktieselskabet Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik; fra 1907 Ingeniør ved nye Værkstedsanlæg under Statsbanernes Maskinafdeling.

I Bestyrelsen for Dansk Eksportforening og for Boldklubben af 1893; Revisor i Studentersamfundet.

Adresse: Enghavevej 61, Kbhvn.

 

HOLSTEIN Anton Overlæge, R.DM.; f. 23. Sept. 1830 i Kbhvn.; Søn af Birkedommer Johan Holstein og Hustru f. Wiimh; gift m. Louise H., f. 10. Aug. paa Bidstrupgaard ved Roskilde, Datter af Forpagter Andreas Boden-hoff og Hustru f. Bicrfreund.

Student 1848; Koleralæge 1853; med. Eks. 1855; Reservelæge ved Sindssygeanstalten v-ed Vordingborg 1857-69; Læge ved Diakonissestiftelsen 1863-80: kst. Overlæge ved Lasarettet paa Frederiksberg Slot 1864; Overlæge ved Frederiksberg Hospital 1873-1902; Medlem af Bestyrelsen for Samfund for Vanføre 1874.

Adresse : Mynstersvej 11, Kbhvn.

 

HOLSTEIN Ludvig Forfatter; f. 3. Dec. 1864; Søn af Greve Christian Holstein og Hustru Sophie f. Kramer; gift m. Petrine f. Kofod, f. 17. Okt.

Student (Hauchs Skole) 1883; cand. phil. 1884.

Adresse: Amaliegade 40, Kbhvn.

 

HOLSTEIN - HOLSTEINBORG Bent Greve; f. 17. Sept. 1881; Søn af Hofjægermester, Lensgreve C C Holstein til Grevskabet Holsteinborg (se denne); ugift.

Student (Østersøgades Skole) 1900; carnl. jur. 1906; Volontær ,i Udenrigs-, ministeriet 1907; Attaché ved det danske Gesandtskah i Paris 1908-09: tung. Legationssekretær i Stockholm 1909.

Stamherre til Grevskabet Holsteinbarg.

Adresse : Skepparegatan 39, Stockholm.

 

HOLSTEIN-HOLSTEINBORG Christian Christopher Lensgreve, Hotjægermester, R.; f. 3. Aug. 1656; Søn at Overkammerherre, Lensgreve Ludvig Holstein til Grevskabet Holsteinborg og Hustru Bodild f. Zahrtmann; gift m. Elisabeth II.-1I., f. 8. Nov. i Kbhvn., Datter af Kammerherre, Oberst Vilhelm Lindholm og Hustru Ottilde f. Hedemann.

Besiddelser: Fra 1892 Grevskabet Holsteinborg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins Register).

Student (Roskilde) 1876; Landbrugskandidat 1880.

Formand for Holstein borg-Venslev Sogneraad; Formand for Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Om- egn; Formand for Haslev Højskoles Bestyrelse: Medlem af Bestyrelsen for indenlandsk Mission blandt Søfolk, for Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark og for Skovtofte.

Adresse: Holsteinborg pr. Rude.

 

HOLSTEIN-LEDREBORG Johan Ludvig Lensgreve; f. 10. Juni 1839 paa Hochberg i Wiirtemberg; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Lensgreve Chr. Holstein og Hustru Caro-lino f. Komtesse Lefeubre de Marpalu; gift m. Henriette H-L., f. 11. Aug., Datter af Kammerherre, Gehejmelega-tionsraad Frederik de Løvenørn og Hustru Elisabeth f. Beyer.

Besiddelser : G revskabet Ledreborg (overtoges 1895). (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student (Roskilde) 1859; cand. polit. 1866; Medlem af Folketinget (Lejre) 1875-1890; fra 1875 Medlem af Venstrepartiet ; Medlem af Finansudvalget 1876-90, fra 1877 saa godt som uafbrudt dets Ordfører; Konsejlspræsident 1909.

Forfatter bl. a. til forskellige kirkelige Stridsskrifter, f. Eks. : Evangelisk-luthersk, en negativ Bestemmelse (1872).

Adresse : Ledreborg pr. Lejre.

 

HOLSTEIN-LEDREBORC Josef Greve, Hofjægermester; f. 5. Sept. 1874: Søn af Lensgreve Johan Ludvig Holstein til Grevskabet Ledreborg (se denne); ugift.

Student (Andreaskollegiet) 1895; Dr. polit.; Løjtnant i Livgarden.

Stamherre til Grevskabet Ledreborg.

Adresse: Ledreborg pr. Lejre.

 

HOLSTEIN-RATHLOU Emil von Hofjægermester, K.; f. 11. Nov. 1849; Søn af Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou og Hustru Julie i. von Leit-ner; gift m. Sophie HR., f. 23. Juli, Datter af Professor Adolph Jerichau og Hustru Elisabeth f. Baumann.

Besiddelser: Stamhuset Rathlousdal (fra 1850) og Rodstenseje samt det Brunswardenske Fideikommis. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Adresse: Bredgade 65, Kbhvn., og Rathlousdal pr. Odder.

 

HOLSØE Carl Kunstmaler; f. 12. Marts 1863 i Aarhus: Søn af Arkitekt .N P C Holsøe og Hustru f. Klentz; gift m. Emilie H., f. 9. Maj 1868, Datter af Præst Heise og Hustru f. Østrup.

Elev af Teknisk Selskabs Skole, af Kunstakademiet 1882-84 og af Krøyer; udstillede første Gang 1888; Medlem af Akademiets Plenarforsamling fra 1908; Medlem af Bestyrelsen for Kunstforeningen 1902-05 og fra 1909.

Guldmedalje i München 1891.

Har malet Interiører og Landskaber, hvoraf forskellige findes i offentlige Samlinger.

Adl esse: Lundtoftevej 19, Lyngby.

 

HOLTEN Carl Etatsraad; f. 13. Juli 1854; Søn af Oberst H C Holten og Hustru f. Albech; gift m. Lina Wil-helmine f. Venöhr, f. 25. Juli i Königsberg.

Fabrik af Herreklæder.

I Bestyrelsen for Mannfakturgrossi-sternes Akkord- og Konkursafdeling; Formand for Foreningen af kbhvnske Fabrikanter af Herrokkeder.

Udenl. Orden: N.St.O.

Adresse: N-Farimagsgade 3, Kbhvn.

 

HOLTEN Just J Etatsraad. Kammerjunker, R.DM.p.p.: f. 24. Maj 1831 i Skuldeløv, Frederiksborg Amt; Søn af Provst H C Holten (død 1873) og Hustru Anna f. Holten (død 1852); gift m. Ida IL, f. 31. Juli 1841 paa Broholm, Datter af Stamhusbesidder, Kammerherre, Hofjægermester N F B Sehested (død 1882) og Hustru f. Linde (død 1894).

Student (Borgerdydskolen p.Krsthvn.i 1848; cand. jur. 1854; cand. polit. 1856; Volontær i Udenrigsministeriet s. A.; kst. Legationssekretær i Wien 1858; Kancellist i Udenrigsministeriet og Sekretær hos Konseilspræsidenten 1860: kst. Legationssekretær i London 1867-68; Dommer i de internationale Domstole i Ægypten 1876-83; Birkedommer i Hørsholm Birk 1883-1902.

Formand for Hørsholm Sogneraad 1889-97; i Bestyrelserne for Understøttelsesforeningeme og Asylselskabet for Frederiksberg og Vesterbro c. 1869-76; Medlem af Nazarethkirkcns Kirkebe- styrelse 1904-07; Medlem af Dansk ge- nealogisk Institut.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; I.M.AL.; M. Or.; B.St.A.; T.M.; T.O.

Adresse: Sortodamsdosscring 99, Kbhvn.

 

HOLTEN-NIELSEN Einar Kaptajn, Kontorchef, R.DM.p.p.; f. 20. Juni 1864 i Skuldelev; Søn af Departementschef, Oberstløjtnant C A Nielsen og Hustru f. Holten; gift m. Ottilia Sophie H.-N., f. 1. Juli i Kbhvn., Datter af Oberst W D Hegermann-Liudencrone og Hu- strn f. Sehested.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1882; Sekondløjtnant 1885; Vre-mierløjtnaut s. A.; Kaptajn 1900; Kon-torchef i Krigsministeriet 1907; Sekretær i Den danske Turistforening 1897-1900; Lærer i Engelsk ved Offieersko- ; len 1899-1908; Medlem af Translatøreks- amenskommissionen 1909.

l'denl. Ordner: Stb.V.; S.Sv.

Adresse: N-Frihavnsgade 52, Kbhvn.

 

HOLTEN-NIELSEN Harald Formand for Patentkommissionen, R.DM.; f. 16. Aug. 1858 i Kbhvn.; Søn af Departementschef, Oberstløjtnant C A Nielsen og Hustru f. Holten; gift m. Inger Marie H.-N., f. 10. Nov. i Langebæk, Datter af Kultusminister M C B Kielsen (se denne).

Student (Schneekloths Skole) 1875; Vekselmæglereksamen 1878; cand. jur. 1883; Sagførerfuldmægtig 1884; Assistent i Indenrigsministeriet 1887; rets-kyndigt Medlem af Patentkommissio- neu fra 1894, Formand fra 1901; Kegi-strator af Varemærker 1897.

Adresse: Rahbeks Allé 16, Kbhvn.

 

HOLTERMANN Carl Overingeniør; f. 20. Juni 1870; Søn af Pastor Georg Holtermann; gift m. Elena f. Gizzi, f. i Rom.

Uddannet ved den Techn. Hochschule i Carlsruhe; Overingeniør ved Howaldts Værft i Kiel; Medlem af Bestyrelserne for Frederikshavns Skibsværft, Dampskibsselskaberne Europa, Gefion og Dansk Dampskibsselskab.

Medlem af Bestyrelsen og Kasserer i Det danske aeronautiske Selskab: Formand for Vinteridrætsforeningen; i Bestyrelsen for Komitéen til Bevarelsen af Fregatten Jylland.

Adresse : Strandboulevard 66, Kbhvn.

 

HONUM William Overretssagfører; f. 8. April 1860 i Aarhus; Søn af Landinspektør T V Honnm; gift m. Anna-nie f. Helm., f. 20. Jan. i Hobro.

Student (Aarhus) 1877; cand. jur. 1883; Overretssagfører 1886; Formand i

Bestyrelsen for Henriques & Løvengreens Tricotagefabriker. Adresse: V-Voldgade 133 A, Kbhvn.

 

HOPPE Carl Hofjægermester, R.; f. 21. April 1846 i Reykjavik, Søn af Kammerherre, Stiftamtmand Thorkil Hoppe (død 1871) og Hustru Juliane f. Benzon (død 1854); gift m. Louise II. (død 1899), Datter af Baron Fritz Vedel Jarlsberg (død 1870) og Hustru f. Komtesse Armfclt.

Besiddelser: Toftholm. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register); Medlem af Holbæk Amtsraad.

Adresse: Toftholm pr. Mørkøv.

 

HOPPE Christian Direktør, Godsejer, R.DM.; f. 29. Febr. 1844 i Reykjavik; Søn af Kammerherre, Stiftamtmand Thorkil Hoppe (død 1871) og Hustru Juliane f. Benzon (død 1854); gift m. Juliane f. Baronesse Wedel Jarlsborg (død 1898).

Besiddelser: Fra 1873 Pallisbjerg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins Register).

Student (Sorø) 1862; cand. jur. 1870; Landvæsenskommissær 1883; Medlem af Ringkjøbing Amtsraad 1885-1910; administrerende Direktør for den vest- og sønderjydske Kreditforening 1898; Formand for Ringkjøbing Banks Bank-raad.

Adresse : Ringkjøbing.

 

HOPPE Johan Kammerherre, K'.DM.; f. 23. Nov. 1841 i Reykjavik; Søn af Kammerherre, Stiftamtmand Thorkil Hoppe (død 1871) og Hustru Juliane 1. Benzon (død 1854); ugift.

Student (Sorø) 1859; cand. jur. 1864; Assistent i Indenrigsministeriet 1868, Fuldmægtig 1878, Kontorchef 1880; Amtmand over Randers Amt 1885-1910; Formand i Kommissionen angaaende Markeder 1907 og for Randers-Had-sundbanens Bestyrelse. Adresse : Kbhvn.

 

HORNEMAN Georg Alexis Direktør; f. 3. Dec. 1870 i Kjøge; Søn af Ingeniør, cand. polyt. T Horneman og Hustru Nathalie f. Horneman (død 1909); gift m. Anna Margrethe H, f. 18. Dec. 1871 paa Lynderupgaard, Datter af Godsejer Jens Kieldsen og Hu stru Karen f. Wandborg.

Student (Aarhus) 1889; cand. phil.; Elev paa Den Brockske Handelshøjskole; ansat i Otto Mønsteds Forretning fra 1893; i England 1894-1910: Direktør ved Fabrikken i Godley ved Manchester 1900-02, ved Fabrikken i Soulhall ved London 1902-10: Direktør ved Fabrikken i Aarhus fra 1. Jan. 1910.

Formand for Det danske Selskab i London 1908-10.

Adresse: Villa Restabrig, Strandvejen, Aarhus.

 

HORTEN Sofie Redaktør; f. 14. Dec. i Svendborg; Datter af Snedkermester H C Jacobsen og Hustru Maria f. Menck; gift m. Fabrikant Henri Horten (død). Begyndte journalistisk Virksomhed 1888; udgiver af Børnenes Julehilsen fra 1890; Redaktør af Husmoderens Blad fra 1896; har oversat en Række : Bøger af svenske, engelske og tyske Forfattere.

Sekretær i Cirklen fra Foreningens Stiftelse; Kasserer for Kvindcvalgrets-klubben; i Bestyrelsen for Foreningen af danske Fagblade og Tidsskrifter; var i nogle Aar Bestyrelsesmedlem i Dansk Kunstflidsforening. Har virket for fattige kbhvnske Børns Anbringelse paa Landet i Ferien. Adresse : Strandboulevard 62, Kbhvn. HOSKIER Emil Generalkonsul, K'.DM. p.p.; f. 5. Marts 1830 i Christiania;; Søn af Bankier Christian Hoskier og Hustru f. Hecksher; gift m. Elise f. Weyer (død 1897) (ved Bazarbranden i Paris).

Bankier; kgl. dansk Generalkonsul i Paris.

TJdenl. Ordener : Bulg.C.F.; F.Æ.L.; N.St.O.; R.St.Sta-n.; S.T.

Adresse. Paris 39. Boulevard Haussmann.

 

HOSTRUP Helge Redaktør: f. 19. Juni 1862 i Silkeborg; Søn af Digteren J C; Hostrap og Hustru Elisabeth f. Hauch; gift m. Astrid IL, f. 12. Febr. paa Gjedved, Datter af Seminarieforstander P Bojsen og Hustru f. Crone.

Student (Bokkenheusers Kursus) 1882; cand. phil. 1883; Lærer ved Sorø Folke- højskole 1890-911 Redaktionssekretær ved Ringsted Folketidende 1891-92; Forstander for Ry Højskole 1892-1905; Redaktør af Jydsk Morgenblad fra 1905; Medlem af Statens Tilsynsraad med Himmelbjerggaarden.

Skuespil: En Storm i et Glas Vand (Folketeatret); Snævre Grænser (Provinsteatrene). Adresse : Aarhus.

 

HOVGAARD William Kaptajn, R.p.p.; f. 28. Nov. 1857 i Aarhus; Søn af Overlærer O A Hovgaard og Hustru Louise 1. Munch: gift m. Marie Ludolphine Elisabeth IL, f. 25. Dec. 1873, Datter af Oberstløjtnant M Nielsen og Hustru f. Nyegaard.

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1881; uddannet paa Royal Kavat College i Greenwich 1883-86; Lærer i Teknologi ved Skolen for Skibsbygning og Maskinvæscn; Underdirektør ved Burmeister & Wains Skibsværft 1895-97;

Afsked af Hæren som Kaptajn 1905. Professor i Krigsskibsbygning ved Massachusetts Institute of Technology fra 1901.

Vice-Præsident i American-Scandina-vian-Society, New York 1910. .

Litterære Arbejder : Submarine Boats (1887); Sport (1888); Sundhed eller Kundskaber (1886); Lærebog i Technologi (1891); Foredrag og Artikler om teknisk videnskabelige Emner.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.: R.St.A.; R. St.Stau.; Sp.S.M.F.; Ø.F.J.

Adresse: Massachusetts Institute of Technology. Boston-Mass. U. S. A.

 

HOWDEN-RØNNENKAMP P C Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 2. Maj 1854 paa Flensborggaard ved Sorø; Søn af Proprietær P F Müller og Hustru f. Hedde, gift m. Ida Mariane Clara Gudrun H.-R., f. 16. Sept. paa Raunstrup, Datter af Kammerherre Grüner.

Besiddelser r Næsbyholm og Bavelse (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student (Herlufsholm) 1872; cand. polit. 1876; studerede Landvæsen under Tesdorph paa Ourupgaard 1878-79 og i Udlandet 1879-81; overtog sine nuværende Besiddelser 1881; Medlem af Præstø Amtsraad 1895-1910; i Bestyrelsen for Christiansdal Kloster og for De danske Krigsinvaliders Selskab; Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Faxekredsen 1890-92 og i Storehe-dingekredsen 1895.

Har skrevet: Nationaløkonomiske Skitser m. m.

Adresse: Bredgade 34, Kbhvn. og Næsbyholm pr. Sorø.

 

HOWITZ Frantz Professor, Dr. med., K'.DM.; f. 7. Dec. 1828 paa Klintholm paa Møen; Søn af Godsforvalter, Ju-stitsraad D C B Howitz og Hustru f. Repholtz; gift m. Helene f. Jacobson (so denne).

Student (Metropolitanskolen) 1846; kst. Underlæge i Hæren og .ved Lazaret 1849-51; med. Eks. 1853; Kolera-læge 1853; Dr. med. 1857; Reserveme-dikus ved Frederiks Hospital 1857-59; Medredaktør af Hospitalstidende 1858-59 og 1862-66; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen 1860-63; Distriktslæge i Kbhvn. 1863-65; gjorde den første Ova-riotomi i Danmark 1863; var den første som i Danmark hævdede Semmel-weis Lære om Barselfeberens Infektion 1864; kst. Overlæge ved Lazaret 1864; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1865-82; knyttet til Diakonissestiftelsen 1865-1901; privat kirurgisk-gynækologisk Klinik 1868-69; Overlæge ved den gynækologiske Afdeling paa Frederiksberg Hospital fra 1869; Censor vod med. Eks. 1871-74; har opdaget Behandlingen af Myxödem ved Fodring med Skjoldbruskkirtlen 1892.

Hovedredaktør af Tidsskriftet „Gy- ; nækologiske og obstetritiske Meddelelser" fra 1877: Formand i Medicinsk Selskab 1879-80: Medstifter af Foreningen for Ligbrændin» 1881; Formand i Bestyrelsen for Frederiksberg Fødehjem, der er grundlagt af ham 1896.

Adresse; Alhambravej 8, Kbhvn.

 

HOWITZ Helene Professorindo: f. 10. Ang. 1864 i Kbhvn.; Datter af Kontreadmiral G J J P Jacobson og Hustru f. Larcher; gift m. Professor Frantz Howitz (so denne).

I Bestyrelsen for Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse; Forfatter nf Dansk-Italiensk Parlør; Oversætter fra Italiensk og Svensk.

Adresse; Alhambravej 3 Kbhvn.

 

HUDE Anna Dr. phil.: f. 26. Juli 1858 i Ebeltoft; Datter af Prokurator Valde-mar Hude og Hustru f. Tulinius; ugift.

Kommunelærerinde i Roskilde; Student (privat dimiteret) 1882; cand. mag. 1887; Universitetets Guldmedalje 1888: Assistent i Rigsarkivet 1889-1910; Dr. phil. 1893 (Danehoffet og dets Plads i Danmarks Statsforfatning).

Adresse: N.-Søgade 13, Kbhvn.

 

HUDE Karl Rektor, Dr. phil.; f. 22. Aug. 1860 i Viborg; Søn af Prokurator Valdemar Hude og Hustru f. Tulinius.

Student (Roskilde) 1877; cand. filol. 1882; Lærer ved private Skoler; Dr. phil. (Commentarii critici ad Thucy- didem pertinentes) 1888; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1892: Rektor vod Frederiksborg Statsskole 1902; Hovedredaktør for Kordisk Tidsskrift for Filologi fra 1892; Medlem af Videnskabernes Selskab 1903.

Litterære Arbejder: Thukydid VI— VIII (1890) og I—VIII (1898-1901); Herodot (1908). Har udgivet flere Skolebøger, bl. a. Græsk Syntaks (1888).

Adresse : Statsskolen, Hillerød.

 

HVALKOF S L Oberstløjtnant, Direktør i Hærens tekniske Korps, R.; f. 1. Maj 1858 i Ørsted, Slesvig; Søn af Snedkermester N P. Hanson (død 1872) og Hustru f. Sievors; gift m Marie Cecilie f. Lund, f. 16. Dec. 1858 i Nyborg.

Sekondløjtnant 1877: Premierløjtnant 1881: Kaptajn 1892: Chef for Elevskolen 1905-1909; Oberstløjtnant 1908; Direktør i Hærens tekniske Korps 1909; Chef for nærens Laboratorium.

Adresse i Frederiksberg Alle 7, Kbhn.

 

HVASS Anders Overretssagfører; f. 15 Dec. 1858 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad F Hvass (død 1890) og Hustru Tychinc f. Lichtenborg; gift m. Augusta II., f. 12. Okt. i Kbhvn.. Datter af Læge, Generalkonsul W Saxild (død 1891) og Hustru Cecilie f. Wilse (død 1885).

Student (Randers) 1876; cand. jur. 1883: Sagførerfuldmægtig i Helsingør 1883,   i Kbhvn. 1884-87; Overretssagfører 1887.

Borgerrepræsentant 1898-1904 og 1906-09; Formand for Haandværkerbankens Bestyrclsesraad (fra 1909), for Landbrugskolonierne for fattige Børn for Kbhvns 7. Værgeraadskreds og for Foreningen til Hjælp for enligstillede, nødlidende Kvinder mod Børn (fra 1909); i Bestyrelserne for Fængsels-hjælpen, Foreningen af 1865 for Tilvejebringelse af billige Arbejderboliger og Kbhvns Sommertivoli; Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdernes Byggeforening, af Expropriationskomrnis-sionen for Kbhvns Ballegaard og af Administrationskommissionen -for Fideikommisgodset Overgaard.

Adresse; V-Boulevard 33, Kbhvn.

 

HVID Sylvester Direktør; f. 29. Marts 1866 i Frederiksværk; Søn af Bagermester A Til. Hvid (død 1880) og Hustru Rosa f. Ballin (død 18931; gift m. Anna II.. f. 23. Juli i Stubbekjø-bing, Datter af Malermester Kragh og Hustru Mario f. Brun.

Uddannelse: Schncckloths Skole; Landmandsbanken.

Adresse: Amalievej 2, Kbhvn.

 

HVIDBERG N Th. Skoleinspektør, R.; f. 6. Marts 1855 i Ørslev ved Skjelskør; Søn af Lærer Chr. Hvidberg og Hustru f. Kann; gift m. Hanne Natalia Løser, f. 27. Okt.

Skolelærereksamen (Jonstrup) . 1874; Lærer i Egeberg 1875-77, paa, Frdbg. 1877; Skoleinspektør vod Frdbg. Skolevæsen fra 1896.

Formand for den konservative Klub i Kbhvn., for de forenede konservative Klubber og Høj re foren in ger 1889-96; Formand for Højres Arbejder- og Væl-gorforening for Kbhvns Amts II Kreds fra 1899; Medlem af sammes Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg; Formand for Frederiksberg Kommunelærerforening fra 190609; Kasserer og Sekretær for Nationalfonden for det konservative Parti; Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Sakskjøbing

1884,   i Kallundborg 1887, 1890, 1892 og i Nyborg 1895; Landstingsmand 1909.

Har skrevet en større og en mindre Danmarkshistorie til Skolebrug.

Adresse ; Monradsvej 7, Kbhvn.

 

HVIDT Daniel Etatsraad, Godsejer, R.; f. 4. Juni 1853 paa Fuglebjerggaard; Søn af Godsejer Valdemar Hvidt og Hustru f. Lawætz; gift m. Charlotte f. Prahl, f. 2. Juli 1860 i Slagelse.

Cand. phil. 1871; Ejer af Frihedslund (Udførlige Oplysninger om denne findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register) ; Medlem af Holbæk Amts-raad; Formand for Holbæk Amts Forening til Indkøb af kunstig Gødning; Medlem af De sammensluttede Kontrol-foreningers Bestyrelse og af Høng-Tølløse Banens Direktion; Formand for Sæby-Hallenslev-Sygekasse; i Bestyrelsen for Holbæk Amts økonomiske Selskabs Sparekasse.

Adresse : Fribedslund pr. Ruds-Vedby.

 

HVIDT Edvard Højesteretsassessor, E. DM.; f. 24. Maj 1850 Fuglebjerggaard; Søn af Godsejer Valdemar Hvidt og Hustru f. Lawaetz; gift m. Elise Cathrine Franziska f. Rothe, f. 21. Maj i Kbhvn.

Student (Roskilde) 1867; cand. jur. 1873; ansat i Justitsministeriet 1874, Fuldmægtig 1885, Kontorchef 1890; Assessor i Overretten 1891, i Højesteret fra 1902; Censor ved de juridiske Eksaminer; Formand for Akkordretten; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab.

Adresse : St. Knudsvej 36, Kbhvn.

 

HVIDTFELDT P Forretningsfører; f. 18. Dec. 1861 i Holbæk; gift m. Amalie t. Lindahl, f. 5. Okt. i Kolding.

Stifter af Arbejderpartiet i Kolding; Formand for Socialdemokratisk-For-ba'nds Kolding Afdeling 1886-93, Næstformand for samme til 1902; Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Kolding 1886-1902.

Næstformand for De samvirkende Fagforbund i Danmark fra 1909; Næstformand for Dansk typografisk Forening 1888-96; Hovedkasserer for Dansk Typografforbund fra 1905 og Forretningsfører for dets Provinsafdelinger fra 1896; Medlem af Arbejdsløs-hedsnævnet; Ekspeditør af Typografisk Tidende.

Har skrevet en Pjece : Tyve Aars Organisationsarbejde i Kolding 1883-92.

Adresse: Bovesgade 3, Kbhvn.

 

HYLLER N E Cigarfabrikant; f. 7. Apr. 1846 i Kbhvn.: Søn af Ober jæger (Ho-boist) H P Hyller og Hustru f Møller; gift m. Thora Nathalia f. Otto, f. 15. April i Kbhvn.

Formand for Tobaksarbejdernes Fagforening 1878-84; etableret som Mester 1887; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse; Folketingsmand for Valbykredsen fra 1903.

Adresse : Rughavevej 7, Valbv, Kbhvn.

 

HYTTEN Oscar Direktør; f. 15. Nov. 1858 i Kbhvn.; Søn af Købmand M F V Hytten og Hustru f. Hansen.

Adm. Direktør for Kbhvns Damp- ; møller; Sekretær i Dansk Arbejder-

banks Bankraad; Formand for Handels- øg Kontorkstforeningens Understøt-telses-Selskab; Medlem af Sø- og Handelsretten og af Revisionsbankens Bankraad.

Adresse: V-Voldgade 106, Kbbvn.

 

HYTTEN Sophus Læge, R.; f. 21. Febr 1846 i Kbhvn.; Søn af Købmand M F V Hytten og Hustru f. Hansen; gift

1.  Gang m. Victoria f. Bech (død 1874); 2.  Gang m. Elvina f. 25. Juli i Kbhvn.; Datter af Grosserer Lars Larsen og Hustru f. Hansen.

Student (v. Westenske Institut) 1864; studerede Musikteori 1866-68; med. Eks. 1872.

Adresse : Stormgade 20, Kbhvn.

 

HØEBERG Albert Operasanger; f. 26. April 1879 i Kbhvn.; Søn af Brændevinsbrænder Høeberg og Hustru Lumbye; gift m. Astrid Hansine H, f. 17. Nov. i Kbhvn.

Hovedrolle: Marsken i Drot og Marsk.

Adresse : Bredgade 33, Kbbvn.

 

HØEBERG Georg Komponist; f. 27. Dec. 1872 i Kbhvn.; Søn af Brændevinsbrænder Høeberg og Hustru f. Lumbye; gift. m. Gerda IL, f. 16. Marts i Kbhvn.

Violinist i Det kgl. Kapel 1897-1901; Anckerskc Legat 1899; ansat som Tjærer i Violinspil ved Det kgl. danske Musik-Konservatorium 1900.

I Hovedbestyrelsen for Dansk Tonekunstner-Forening; i Bestyrelsen for Dansk Koncertforening og Privat Kammerin usikforening.

Kompositioner: Kammermusik, Sange og Operaen : Et Bryllup i Katakomberne (1909, Det kgl. Teater).

Adresse: Toldbodvej 4, Kbhvn.

 

HØFFDING Harald Professor ved Universitetet, Dr. phil., jur., se. & lit., R. DM.p.p.; f. 11. Marts 1843 i Kbhvn.; Søn af Grosserer N F Høffding og Hustru f. Gjellerup; gift ni. Emmarengia Lncic f. Pape (død 1877).

Student (Metropolitanskolen) 1861; cand. theol. 1865; universitetets Guldmedalje 1868; Dr. phil. (Den antike Opfattelse af Menneskets Vilje) 1870; Docent ved universitetet 1880, Professor 1883. Medlem af Videnskabernes Selskab 1884; Vicepræsident for Dansk Afdeling af Association franco-scandi-nave; Formand for Foreningen 4 S.; Medlem af Det gøteborgske Viten-skaps och Vitterhets Sambälle 1895; Æresmedlem af Det filosofiske-psyko-logiske Selskab i Moskwa 1899; Corre spondent de l'Institut de France 1903; correspondent fcllow of British Acade-my 1907; udenlandsk Medlem af Aca-demia dei Lincei (Rom) 1908.

Litterære Værker: Filosofi og Teologi, en historisk kritisk Afhandling (1866); Den engelske Filosofi i vor Tid (1874); Den humane Etik (1876); Spino- ' zas Liv og Lære (1877); Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring (1882); Etik (1887); Psykologiske Undersøgelser (1889); Etiske Undersøgelser (1891); Søren Kierkegaard som Filosof (1892); Kontinuiteten i Kants filosofiske Ud-viklingsgang (1893); Den nyere Filosofis Historie (1894-95); Jean Jacques i Rousseau og hans Filosofi (1896); Religionsfilosofi (1901); Filosofiske Problemer (1902); Nogle religionsfilosofiske Arbejder fra den nyeste Tid (1903); Moderne F'ilosofer (1904); Mindre Ar-bejder (1899-1905); Formel Logik (1907); Lehrbuch der Geschichte der neueren Philosophie (1907); Dansko Filosofer (1909).

Udenl. Ordne«; Fr. off. de 1 instr. publ.; N.St.O.; S.N.

Adresse: Carl Bernhards Vej 15, Kbhvn.

 

HØFFDING Victor Grosserer, R.DM. p.p.; f. 5. Juni 1836 i Kbhvn.; Søn af Grosserer N F Høffding og Hustru f. Gjellerup.

Firma: N F Høffding.

Grossererborgerskab 1866; indtraadte i Faderens Forretning 1873; Eneindehaver 1887.

Formand i Bestyrelsesraadet for Dampskibsselskabet Cimbria; Medlem af Bestyrelserne for Det østasiatiske Kompagni og Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag; Medlem af Repræsen-tanskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassurance-Comp. for Varer og i Effekter; i Bestyrelsen for Den danske Afdeling af Nordisk Forening til øko- nomisk Samarbejde.

Udenl. Orden ; S.V.

Adresse: N-Farimagsgade 15, Kbhvn.

 

HØG-PETERSEN Knud Overretssagfører, Direktør; f. 15. Fcb. 1861 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Svend Petersen og Hustru Isidora f. Mielche; gift m. Dagmar H.-P., Datter af Proprietær Westengaard.

Student (Lyceum) 1879; cand. jur. 1888; By- og Herredsf uldmægtig i Rudkjøbing 1888-90; Birkefuldmægtig paa Samsø, Direktør for Samsø Bank og i'ormand for Samsø Telefonselskab 1890-95; Sagfører 1895; Overretssagfører 1899; Sekretær i Livsforsikringsselskabet Hafnia 1895-1900; fra 1900 Direktør i Livsforsikringsselskabet Tryg, for Ulykkesforsikringsselskabet Patria og for Syge- og Ulykkesforsikringssel-skabet Thor.

Adresse: Gefionsplads 5, Kbhvn.

 

HØGSBRO Svend Højesteretssagfører, F.DM.; f. 4. Juni 1855 paa Rødding Højskole; Søn af Folketingsmand Sofus Høgsbro og Hustru Amalie f. Jur-gensen; gift m. Louise H., f. 28. Aug. 1857 paa Gram Slot, Datter af Godsinspektør Raunsøe.

Fik sin første Undervisning i N V S Grundtvigs Hus; Student (privat di-miteret) 1872; cand. jur. 1878; Sagførerfuldmægtig, Manuduktør, Stenograf i Rigsdagen 1874-95; Overretssagfører 1881; Højesteretssagfører 1889; Folketingsmand for Storehedingekredsen 1895-1909; Minister for offentlige Arbejder i Ministeriet J C Christensen 1905-08; Justitsminister i Ministerierne J C Christensen, Neergaard og Holstein 1908-09; genoptog derefter sin Højeste-retssagførervirksomhed. (Død 5. Maj 1910).

Medstifter af Studentersamfundet, Den liberale Vælgerforening, Kbhvns Højskoleforening og Kbhvns Valgmenighed; Medlem af Bestyrelsen for Fællesforeningen af danske Brugsforeninger; Sekretær i Andelsudvalget 1898-1908; i Bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund 1884-1900; i Tillidsraa-det for Asylbestyrerindernes gensidige Hjælpeforening for Kbhvn. og Omegn, Næstform. for Louis Petersens Legat.

Har udgivet: Kvinden og Ægteskabet efter gældende dansk Ret.

Adresse: V. Voldgade 117, Kbhvn., Sommerbolig: Reden, Søllerød pr. Holte.

 

HØRDUM Christen Forretningsfører; f. 21. Marts 1846 i Fuglslev ved Ebeltoft; Søn af Skomager J L Hørdum (død 1865) og Hustru f. Brauer (død 1889); gift m. Dorothea H. (død 1890), Datter af Daglejer Peter Therkelsen.

Uddannet som Skomager; Svend 1864; kom til Kbhvn. 1869; Formand for Skomagernes Fagforening i en Aarrække; Forretningsfører for Skomagernes Produkt ionsværksted 1872-76; Medlem af Fagforeningernes Centralbestyrelse 1873; Forretningsfører for Social-Demokraten fra 1877; Medlem af Bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund 1878; Folketingsmand for Kbhvns 9. Kreds 1884-87 og 1890-1909.

Adresse: N-Farimagsgade 19, Kbhvn.

 

HØRLYCK Nicolai Mejerikonsulent; f. 9. Jan. 1870 i Bastrup pr. Vamdrup; Søn af P H Hørlyck og Hustru Karen f. Hansen; gift m. Emilie Kirstine f. Paulsen, f. 26. Febr. i Vamdrup.

Uddannet i Mejerifaget; Kursus i Mejerilære, Kemi og Bakteriologi; Statskonsulent i Mejeribrug fra 1897. Adresse: Aarhus.

 

HØRUP Emma Gehejmeraadinde; f. 2. Aug.; Datter af Kaptajn Jon Fr. Holm-sted (død 1866) og Hustru Amalie f. Drachmann; gitt m. Trafikminister Viggo Hørup (død 1902).

Lærerindeeksamen 1860; Overlærerinde ved Do forenede Kirkcskoler 1863- 93.

Adresse: Østerbrogade 60, Kbhvn.

 

HØST Niels Direktør, R.p.p.; f. 3. Jan. 1869 i Kbhvn.; Søn af Smedemester, Kaptajn P W Høst (se denne); gift m. Ane Louise H.; f. 12. April i Kbhvn.

Premierløjtnant og Værftsingeniør i Søetaten (afskediget 1905); Direktør i Det forenede Dampskibsselskab; i Kirkeinspektionen for Frihavns Kirken; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Mission blandt Søfolk i Kbhvn.

Udenl. Ordener : Gr.Fr.; S.Kr. Adresse: Kvæsthusgade 9, Kbhvn.

 

HØST P W Kleinsmedemester, Kaptajn, R.; f. 28. Nov. 1839 i Sønderup ved Hobro; Søn af Sognepræst Georg Høst og Hustru f. Wulfsberg; gift m. Amalie Catharine f. Jansen, f. 21. Sept. i Kbhvn.

Direktør i Haandværkerbankcn 1891-1909 (Medlem af Repræsentantskabet 1874); Administrator i Borgervennen af 1788; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Glædelig Jul; Repræsentant for Kreditforeningen af Grundejere i de dansko Østifter.

Adresse: Nørrebrogade 18 B, Kbhvn.

 

HØY A T Proprietær, Forstander; f. 22 Sept. 1864 paa Pindsminde; Søn af Ju-siitsraad Otto Høy (død 1910) og Hustru f. Pind; ugift.

Student (Randers) 1883; cand. theol. 1889; Førstelærer ved det kgl. Opfo-stringshus 1891; Ejer af Pindsminde ved Randers 1907; Forstander for Jægerspris- Opdragelsesanstalt, (Kong Frederik d. 7. Stiftelse) 1910; Senior i Studenterforeningen 1891-92 og ledende Senior sammesteds 1907-08; Bestyrelsesmedlem i Selskabet Philadelphia og i Foreningen To Løver; Formand i Randrusianersamfundet; i Bestyrelsen for St. St. Blichers Studenterlegat.

Har skrevet : Det kgl. Opfostrings-hus gennem halvandet Hundrede Aar (1903).

Adresse : Pindsminde pr. Volk Mølle i og Jægerspris pr. Frederikssund.

 

HØYER Edgard Forfatter, Overretssagfører; f. 24. Okt. 1859 i Kbhvn.; Søn af Musiker Nicolaj F Høyer (død 1898): gift m. Anna IL, f. 15. Juli i Kbhvn., Datler af Mægler Edvard Z Clausen (død 1901).

Student (Metropolitanskolen) 1879; rand. jur. 1883; Overretssagfører 1886: Direktør for Casino 1899-1901; Formand

for Aktieselskabet Kbhvns Kapselfabrikker.

Dramatiske Arbejder : Dristig vovet; I Ravnekrogen; begge opført paa Det kgl. Teater; Modkandidater; Scenens Børn; Etatsraadens Stiftelse; Familien Jensen; Konsulens Aktier (Det kgl. Teater); Havfruen; Møllen; Tøbrud: Tante Cramers Testamente; Standens Ære; Brødrene Hansen; Niels Peter Svane. — Endnu uopførte : Jomfru Agnete; Magister Ernst; Frøken Venus.

Adresse : Nørre Farimagsgade 9, Kbh.

 

HØYER K V Gymnastikdirektør; f 31. Marts 1875 i Kbhvn.; Søn af Telegrafbestyrer C C V Høyer og Hustru Alvilda f. Madsen; gift m. Kirsten Dagny f. Jørgensen, f. 22. Aug. paa Frederiksberg.

Sekondløjtnant 1896; Premierløjtnant s. A.; gennemgik Hærens Gymnastik-skole 1897-99; Afsked 1901: Direktør for Kbhvns Gymnastikinstitut og Frilufts-gymnasiet; tidl. Redaktør af National-Demokraten og Dansk Idrætsblad: i Bestyrelserne for Dansk Idrætsforbund, Kbhvns Amatørforening og Boldklubben af 1893.

Adresse ; I E Ohlsensgade 3, Kbh.