Den søgbare faximile bør primært anvendes i forbindelse med HTML-delen, hvor der i denne kan opstå tvivlsspørgsmål i. f. m. stavefejl m.v..

Det letteste er derfor, at markere og kopiere navnet i HTML-dokumentet og derefter indsætte det i PDF-dokumentets søgefelt. Lad være med at rette evt. fejl, da fejlen går igen i PDF-dokumentet.