KRAKS BLAA BOG 1949

DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON

 Weilbach 1895-96

Weilbach 1877-78

Hjem - Home

 Weilbach 1947  til håndholdt computer eller mobiltelefon

Kraks Blå Bog 1957

Illustreret Musikleksikon 1924

Kraks Blå Bog 1910

 

V. Richter

100 års Dødsfald i Danmark Søgbar PDF-fil

 

Earle

Ebbell

Ebbensgaard

Ebbesen

Ebbestrup

Ebeling

Ebell

Eberhardt

Eberlin

Ebert

Eberth

Ebsen

Eccard

Echløv

Echstedt

Eckard

Eckardt

Eckell

Eckersberg

Eckert

Eckleff

Eddelien

Edelack

Edinger

Edlefsen

Edsberg

Eeg

Eegholm

Eekmann

Eems

Egebeck

Egeberg

Egede

Egelund

Egense

Eger

Egeriis

Egerod

Egge

Eggers

Eggersen

Eggerts

Egholm

Egternach

Egtved

Ehlers

Ehlert

Ehllern

Ehnhuus

Ehrhart

Ehrart

Ehrencron

Ehrenreich

Eibeschütz

Eibye

Eichel

Eichmüller

Eichstedt

Eickhoft

Eide

Eiersted

Eigaard

Eigler

Eigtved

Eiler

Eilermann

Eilersen

Eilertsen

Eilertzen

Eilitz

Eilschou

Eilskov

Einarsen

Einersen

Einsperg

Eiriksson

Eisberg

Eitzen

Eivius

Ejgtved

Ejsen

Ekeroth

Elben

Elberg

Elberling

Elert

Eliasen

Eliassen

Elkan

Elkjær

Ellbrecht

Elle

Ellebye

Ellegaard

Ellem

Eller

Ellerup

Elliger

Elling

Ellinger

Ellung

Elmenhoff

Elmquist

Elsborg

Elshoug

Elsøe

Eltong

Eltrup

Elvig

Ely

Emborg

Emhaus

Endorph

Enequist

Enevold

Enevoldsen

Engberg

Engelberg

Engelbrecht

Engelbreth

Engelhardt

Engelhart

Engelken

Engell

Engelsen

Engelsted

Engelstoft

Engelstrup

Enger

Engerslev

Engersløw

Enghaven

Enghoff

Engholm

English

Engvari

Enholm

Enkebølle

Enserud

Eppingen

Erasmy

Erch

Erdmann

Erecius

Erhardi

Erhardt

Erichsen

Eriksen

Erikson

Erlandsen

Erlewein

Ernst

Erreboe

Erritzøe

Ertzgaard

Erslev

Erslew

Esbensen

Esche

Eschemoes

Eschemose

Eschildsen

Eschiïcht

Eskebjerg

Eskemose

Eskildsen

Esmann

Esmarch

Espersen

Essen

Essemann

Essendrop

Essendrup

Esskildsen

Essmarch

Estrup

Ettrup

Eugel

Eulertz

Evald

Evaldsen

Evensen

Evers

Evert

Evnen

Ewald

Ewaldsen

Ewert

Ewertsen

Ewertz (Evers)

Exner

Eyben

Eyber

Eyde

Eye

Eyermann

Eykens

Eylardi

Eylitz

Evsselbach

Eyndhoven

 

 

 

Earle, Georgia, f. Klein, 2.1.67 i Hille-
rød (Alfred E.).                        B 4
 

Ebbell, Anna Kirstine, f. Oppen, g.
m. J. E., 12.1.00.                      B 7

—  Augustinus, Kammerraad, 26.1.1795
i Arendal, 74 Aar (Søn, J. E.).

B 11

—  Joachim, fhv. Toldkasserer i Aren-
dal, 15.4.04.                             B 34

Ebbensgaard, Mette Hansine, f. Wind-
feldt, 22.10.88 p. GI. Skivehus.

B 251

Ebbesen, Anna Bolette, f. Wulff, E.

e. J. A. C, 11.12.56, 73 Aar.

A 295

—  Anna Magdalene, f. Petersen, g.
m. C. E., 4.5.78, 76 Aar. B 105

—  Chr., fhv. Kasserer, Kancelliraad,
8.2.79, 81 Aar.                        B 35

—   Christine, 7.6.1798, 50 Aar (Broder,
T. J. E.).                                 B 47

—  Claus, Isenkræmmer, Kaptajn, 9.10.
04, 61 Aar (Karen).               A 413

—  Dorthea Marie, f. Madsen, 24.2.71
(Datter, Laura, E. e. Sgp. Ehren-
reich).                                     B 52

—   Eva Cathrine, f. Lauritzen, 2.2.76,
76 Aar (Søster, Justitsraadinde S.
M. Wibe).                                B 30

—   Fr., Provst, Sgp. i Smidstrup,
22.4.36, 68 Aar (Birgitte, f. Ahl-
mann).                                  FS 70

—  Fædder, Kaptajn i Søetaten, 20.12.
04, 43 Aar (Moder, E. M. Lacoppi-
dan).                                     B 102

—  Hans, Forpagter af Vognserup,
26.10.78.. 57 Aar.                   B 251

—  Hans Chr., Sgp. i Slangerup, 27.9.80,
66 Aar (Sofie).                       B 227

Ebbesen, Henrik, Kammerraad, fhv.
Toldkontrollør p. St. Croix, 23.3.55.

A 72

—   Henrik, Kasserer ved asiatisk Kom-
pagni, 9.3.36, 76 Aar (Martha Marie).

A 63

—  Jakob, Løjtnant, 2.7.23, 34 Aar.

Sk

—  Joh. Adam, Instruktør v. d. kgl.
Danseskole, 25.1.1797, 38 Aar. Sk

—  Johanne Margrethe, 31.1.02 (Sviger-
søn, Skuespiller P. Foersom). B 13

—  Johanne, f. Jacobæus, E. e. islandsk
Købmand C. V. E., 4.1.83 (Søn, H.
H. E.).                                      B 6

—  Jørgen Aug., Kaptajn, Isenkræm-
mer, 20.10.39 (Anna Bolette). A 244

—  Karen, f. Hyllested, E. e. Claus E.,
22.3.32, 78 Aar.                       A 73

—  Martha Marie, f. Falk, E. e. Kas-
serer H.E., 10.10.38, 79 Aar. A 244

—  Lütge, fhv. Sgp., 26.8.38 i Kristians-
feld, 77 Aar.                       Alt 159

—  Peter Knud, fhv. Forvalter ved
Baadegaard, 11.1.31, 74 Aar (Jako-
bine, f. Baden).                        L 4

—  Rebekka Christine, f. Holst, E. e.
Toldkontrollør Andr. E., 12.6.12.

Sk

—  Sophie, f. Briem, E. e. H. C. E.,
29.5.87.                                   B 123

—  Susanne, f. Hornemann, E. e. Isen-
kræmmer H. C. E., 5.12.62 i Kou-
sted (Søn, H. C. E.).            Ra 289

—   Thomas Jakob, Justitsraad, fhv.
Stempelpapirkontrollør, 3.9.26, 81
Aar.                                      A 208

—  Thorvald, Student, 19.11.50,20 Aar
(Fader, H. C. E.).                  A 276

Ebbestrup, Niels, Sognefoged i Skjør
ringe, D.M., 23.10.77,75Aar. Ah 295

Ebeling, Anna Sophie, f. Ingerslev
E. e. C. E. E., 15.2.53, 75 Aar (Søn
H. P. E.).                              Ah 36

—  Carl Emil, Organist, 13.8.36, 69 Aai
(Anna Sophie).                    Ah 141

—   Caroline Vilhelmine, f. Holst, g
m. H. P. E., 4.3.47, 36 Aar. Ah 3£

—   Christiane Frederikke, 7.12.42 i
Spandet (Fader, H. P. E.). Ri 142

—  Emilie Sophie, 9.2.54, 13 Aar (Mo-
der, Juliane).                       Aal 3£

—  Hans Chr., Sgp. i Rold, 8.5.49, 42
Aar (Juliane).                     Aal 107

—  Hans Peter, fhv. Sgp. i Halk;
14.2 60.                                  Ah 40

—  Henriette Sophie, 23.10.43 i Span-
det, 10 Aar (Fader, H. P. E.).

Ri 127

—  Juliane, f. Gregersen, E. e. H. C,
E;> 2.12.80 (Svigersøn. Kaptajn C.
J. A. Hansen).                       B 285

Ebell, Fændrik, 2.4.01 p. Dannebrog
(Fader, Oberstløjtnant E.). Ri 99

—  Anna Marie, i. Fuglsang, g. m.
Oberstløjtnant E., 5.6.11. Ah 96

—   Christiane Louise, f. Rolff, g. m.
Major F. E. E., 29.5.08 i Nyborg.

FS 85
Eberhardt, Salomon Chr., Institut-
bestyrer, 19.2.43, 85 Aar (Datter,
A. C. Scharling).                     A 48

Eberlin, Andr. Er., fhv. Garvermester.
16.1.30, 77 Aar (Søn, J. F. E.).

A 15

—  Ane Elisabeth Conradt, 26.1.70,
72 Aar.                                    B 23

—   Anna Sophie, f. Abildgaard, E. e.
G. C. C. E., 15.7.44, 74 Aar. B 196

—   Christiane Marie Conradt, 27.1.74
i Roskilde, 83 Aar.                 B 26

—  Fr. Ulrik Andr. Conradt, Justits-
raad, Herredsfoged, 15.2.53, 60 Aar.

Vi 34

—  Frederikke Amalie, 23.5.23, 12 Aar
(Moder, Anna Sophie).           A 121

—  Georg Conradt, Kaptajn, Told-
inspektør, 14.12.26 i Helsingør (Anna
Sofie).                                    B 101

: Eberlin, Joh. Emanuel Conradt, kgl.
Fuldmægtig, 9.5.41, 46 Aar (Moder,
Anna Sofie).                          B 111

—  Joh. Fr., Obers* i d. borgerlige
Artilleri, 14 2.68, 80 Aar (Marie, i.
Frederiksen"!                           B 43

: — Johanne, f. v. d. Recke. E. e.
P. J. A. C. E., Septbr. 53, 53 Aar.

A 223

—  Louise, f. Richter, g. m. F. U. A.
C. E., 5.2.25.                            B 12

—  Marie Christine Conradt, 3.5.79,
44 Aar.                                  B 105

—  Marie Sophie Frederikke Conradt,
16.2.82, 83 Aar.                       B 42

—  Peter Job. Alexei Conradt, Højeste-
retsassessor, 15.5.47, 58 Aar (Jo-
hanne).                                 A 119

Ebert, Fr. Samuel, Væver, D. M..
22.3.38 i Vejen.                      Ri 29

—  Nicolai, Professor, fhv. Bibliothe-
kar, 2.1.03.                                B 1

Eberth, Adolph Henrik, Styrmand,
9.2.84, 28 Aar (Fader, C. E.). B 35

—  Eberth, Jacob, Skibsfører, 11.8.74,
82 Aar (T. E., f. Berg).         B 187

Ebsen, Cathrine, 16.4.54 i Flensborg,
16 Aar (Fader, Advokat Chr. E.\

Alt 92

—  Charlotte Amalie, f. Schall, 28.9.48,
82 Aar (Nevø, F. Funch). A 235

Eccard, Fr. Ludv., Kancelliraad, Land-

skriver, 9.9.1794, 63 Aar. A 232

Echstedt, Ane Cathrine, f. Friborg.

E.    e. Joh. E., 5.7.42, 82 Aar.

B 183

—  Joh., Kirurg, fhv. Livkirurg, 10.6.10
(Ane Cathrine).                       B 53

Echløv. Hieronimus, cand. pharm..

26.9.14, 51 Aar.                    Aal 77

Eckard, C. D., Etatsraad, 27.12.43 p.

St. Thomas (Søn, Kammerjunker

F.  A. E.).                              Alt 26

—  MathiJde Magdalene, f. Levetzau,
2.9.53 i Glückstadt (F. A. E.). B 208

Eckardt, Charlotte Amalie, f. Eberlin,
g. m. E. E., 30.12.90 p. Cathrine-
holm.                                     B 306

—  (Ekkardt), Fr., fhv. Bibliotheks-
sekretær, 30.10.19.                      Sk

—^wêêêsêêêê

267

Eckardt, Julius Louis Adolph, cand.'
polyt, 30.4.61, 24 Aar (Fader, F.
A. E.).                                   A 101

-  Laurits Andr., cand. phil., 7.9.89
(Broder, Chr. E.).                  B 209

-   Sophie Marie, f. Bless, g. m. Ma-
rinemaler C. E., 19.7.89 i Hølgeryd.

B 168
Eckell, Joh. Phihp, Regimentskirurg,
8.10.39 i Haderslev, 71 Aar. F S 180
Ackermann, Jacob Christopher, Pro-
fessor i Theologi, 6.5.37 i Kiel, 82
Aar.                                      Alt 78

Eckersberg, Christopher Vilh., Pro-
fessor, 22.7.53, 70 Aar.          A 171

-  Elisabeth Kathrine Julie, f. Juel,
g. m. C. V. E., 19.4.27, 33 Aar
(Moder, Rosine).                     A 93

-  Emilie Jensine, D. af afd. C. V. E.,
8.4.77.                                      B 82

-  Erling Carl Vilh., Kobberstikker,
27.11.89 (Broder, Arkitekt J. J. E.).

B 278

-  Hansine Sophie, f. Kerrn, g. m.
Arkitekt J. J. E., 4.6.60. B 129

-  Henrik Jul., Kancellist, 13.8.78.

B 187

-  Susanne Henriette Emilie, f. Juel,
g. m. Professor C. V. E., 30.12.40,
47 Aar.                                 A 41,3

Eckert, Georg Aug. Emil, Toldoppe-
børselskontrollør i Lemvig, 11.6.70
(Marie, f. Ipsen).                   B 134

-  Henrik, Hofkaretmager, 4.12.19,
71 Aar.                                 A 288

-  Marie Sophie, f. Kyhl, g. m. P. V.
E., 27.3.54.                               A 78

-  Peter Vilh., Hof karetmager, Kap-
tajn, Aug. 55, 74 Aar.          A 183

-  William Theodor, fhv. Garverme-
ster, 2.1.64 (Svigersøn, P. Borgen).

A 4

Eckleff, Joh. Nicolai, Kaptajn, 10.12.18,
27 Aar.                                  A 295

Eekmann, Poul Ditlev, Kancelliraad,
7.2.38 i Pløen, 82 Aar.         Alt 29

Eddelien, Elias Mathias Heinrich, Hi-
storiemaler, 24.12.52, 49 Aar (Olivia,
f. Hjorth).                            A 53,3

Eddelien, Frederikke Andrea, Lærer-
inde i Roskilde, 29.1.89.          B 27

Edelack, Ludv., Major, Toldforvalter,
27.1.03 i Glückstadt, 85 Aar. A 49

Edinger, Caroline Henriette, 22.3.64
(Fader, P. E.).                        L 72

—  Francisca, f. Stampe, E. e. V. E.,
7.1.34, 72 Aar (Søn, P. E.). B 12

—  Petra Jacobine, f. Canariis, g. m.
P. E., 1.5.80, 76 Aar              L 119

—  Poul, Ejer af Blæsbjerggaard, 11.6.
80, 81 Aar.                            B 135

—  Vilh., Major, 21.5.07, 68 Aar (Bro-
der, V. E.).                            Vi 43

—  Vitus, Stiftslandinspektør, 16.2.19
i Skjørringe (Francisca).         B 18

Edlefsen, Eduard, Dr. med., 27.11.54 i
Itzehoe, 51 Aar.                 Alt 286

—  P. Vilh., fhv. Sgp., 23.9.57 i Wands-
beck, 83 Aar.                      Alt 230

Edsberg, Augusta, f. Repcke, E. e. J.
F. V. E., 7.10.69 i Rudkjøbing.

B 237

—  Bodil Kirstine, f. Baar, g. m. Sgp.
J. H. E., 19.6.45, 71 Aar. B 148

—  Bolette Elisabeth, f. Ache, g. m.
Th. E., 18.8.45, 46 Aar.         B 202

—  Hans Fr. Ludv., Dyrlæge, 9.5.84 i
Roerslev (Magdalene, f. Nielsen).

B 108

—  Henrik Joh., Købmand, 16.12.47,
44 Aar (A. M. E., f. Ullum). F S 286

—  Jens Fr. Vilh., Sgp. i Lindelse,
18.4.67 (A. E.).                        B 93

—  Joh. Henr., fhv. Sgp., 27.7.71.

F S 222

—  Joh. Jacob, fhv. Sgp., 7.5.52 i
Middelfart, 84 Aar (Margrethe).

FS 121

—  Johanne Margrethe, f. Trojel, E. e.
Sgp. Rasmus E., 22.6.34, 96 Aar.

FS 111

—  Margrethe, f. Struck, E. e. J. J. E.,
19.1.60, 82 Aar.                    FS 17

—  Thomas, fhv. Sgp., 13.7.50. B 168
Edslev, Jens Ludv., Lærer i Haarby,

21.6.55.                                Ah 126

Eeg, Anna Dorothea, f. Winther, E.

e. Sgp. M. E., 15.9.1796 i Odense,

80 Aar.                                 FS 75

268

Eeg, Charlotte, f. Qvist, E. e.ErikE.,
7.7.19 (Søn, Løjtnant J. A. E.).

A 159

—   Chr., Sportelkasserer, 10.6.09, 64
Aar (Johanne).                        B 62

—  Erik, Konsul, 28.1.13,72 Aar (Char-
lotte).                                      B 15

—  Inger Dorthea, f. Jahn, g. m. Krigs-
raad Lauritz E., 21.11.47, 52 Aar.

B 286

—  Johanne, f. Struch, E. e. Chr. E.,
4.11.27 i Bogense, 76 Aar. B 100

—  Nicolai, Sgp. i Aggerholm, Provst.
10.6.19,79 Aar (B. E., f. Schurmann).

V 77

Eegholm, Ane Sophie, f. Heegaard,

g. m. P. E., Septbr. 78.         B 220

—  Carl Vilh. Anton, kgl. Skuespiller,
17.7.03, 34 Aar (Sophie, f. Krag-
lund).                                      B 57

—  Daniel Fr., Fuldmægtig, 10.8.02.

A 316

—  Fr. Daniel, Fabrikør, 14.4.55, 53
Aar (Svoger, Kaptajn J. P. F. Ek-
man).                                      A 90

—  Hans, Urtekræmmer, 3.2.32,58 Aar.

A 34

—  Jørgen, Herredsfoged i Flakke-
bjerg Herred, 22.1.00, 68 Aar.

A 33

—  Ludv. Ernst, kgl. Fuldmægtig i
Vestindien, 1.8.40, 40 Aar (Marie).

A 206

—  Marie, f. Lassen, E. e. L. E. E...
11.6.62, 78 Aar.                     A 135

—  Peter, Isenkræmmer, 16.4.88, 82
Aar.                                         B 90

Eems, Johanne Christiane, f. Otto,
16.10.18, 66 Aar (Svigersøn, Sgp.
B. Fogh).                                B 88

—  Peter, fhv. kgl. Fægtemester, 5.7.05,
75 Aar.                                  A 275

Egebeck, Nielsine, f. Hellemann,
17.9.63 i Nykj. p. F. (N. C. E.).

L 264

—  Ole Chr., Landinspektør, 9.5.38 p.
Lerbjerggaard, 73 Aar.          B 117

Egeberg, Ingefred, f. "Winther, Asses-
sorinde, 28.8.09 i Nibe, 76 Aar.

Aal 71

Egeberg, Jørgen Nielsen, fhv. Lærer i
Bækkeskov, D. M., 13 3.67, 87 Aar.

Ska 63

Egede, Amalie, f. Thestrup, Bispinde,
1.12.1795 (Søn, C. T. E.).         B 97

—  Cecilie, f. Hansen, E. e. J. F. E..
7.6.38.                                    A 137

—  Chr. Thestrup, Kaptajn i Søetaten,
17.10.03 (Svoger, Etatsraad Sporon\

Sk

—  Elisabeth, 31.12.63, 62 Aar (Søster,
Hanne Beyer).                     A 64,2

—  Hans Peter Chr., Kaptajn, 22.1.50,
43 Aar.                                       Sk

—  Henriette, f. Giøe, E. e. P. E.,
23.4.74.                                    B 96

—   Jørgen Fr., Inspektør v. d. kgl.
Frederiks Stenbrud, 6.6.07 (Cecilie).

B 51

—  Magdalene, f. Budtz, E. e. C. T. E.,
Novbr. 38, 75 Aar.               Ea 157

—  Poul, Assistent ved grønlandsk
Handel, 27.10.39 ved Niakovnak
(Henriette).                       B 40,244

Egelund, Anders Chr., fhv. Overlærer,
D. M., 8.6.68, 70 Aar.          Ah 150

—  Jesper, Stadsbedemand, 11.7.11, 50
Aar (Emerentze, f. Ring). Vi 56

Egense, Margrethe, f. Clemmensen.
4.8.65,70 Aar (Datter, Emilie Liebe).

Sk

—  Peter Chr., Porcellænsmaler, 22.4.
64, 48 Aar (Moder, M. E.). A 94

—  Vilhelmine Petrine, Elev v. d. kgl.
Theater, 13.3.43, 21 Aar (Moder,
Margrethe).                              A 68

Eger, Christiane, f. Selchau, E. e. L.
J. E., 12.6.62 p. Selsø.           B 138

—  Laurits Jacob, Sgp. i Svellerup,
4.1.27, 44 Aar (Christiane). B 4

Egeriis, Ane Elisabeth, f. Møller, g.
m. S. K. E., 7.12.16, 34 Aar.

B 100

—  Chr. Theodor, Købmand i Køge,
21.4.28.                                    B 34

—  Emil, cand. jur., 25.12.87 i Nykjø-
bing p. S., 58 Aar (Svoger. Distrikts-
læge A. Berg).                      B 303

—  Jacob Hegelund, Sekondløjtnant,
Juni 08 (falden ved Blakier). A 229

Egeriis, Johanne Cathrine, f. Aasted,
g. m. S. K. E., 7.6.00, 29 Aar.

A 189

-  Johannes Michael, Silke-og Klæd e-
handler, 11.1.19 (Ovine).         A 12

-  Jørgen Vilh., Købmand og Borger-
repræsentant i Kjøge, 28.2.40, 32
Aar (Sophie Magdalene). B 57

-  Niels Chr., fhv. Kæmner, 25.10.87,
85 Aar.                                  B 250

-  Ovine, f. Rohde, E. e. J. M., 30.8.61.

A 204

-  Rasmine, f. Ostenfeldt, 30.5.53 i
Kjøge.                                   B 138

~- Sophie Magdalene, f. Dyrlund,
3.2.55 i Kjøge, 45 Aar.           A 34

-  Søren Knud, Toldinspektør, 14.9.33,
71 Aar.                                  B 223

Egerod, Andr. Vilh., Murmester, Løjt-
nant, 8.4.29, 36 Aar.                  Sk

-  Annike, f. Plockross, E. e. S. E.,
30.10.27, 82 Aar fDatter, M. L. E.).

A 259

-   Hans Andr., Apotheker i Maribo,
31.12.12, 33 Aar (Ovine, f. Rohde).

A 13,1

-  Margrethe Louise, D. af afd. Sgp.
S. E., 23.2.78 i Helsingør, 94 Aar.

B 49

-  Poul, Murmester, Kaptajn, 22.6.27,
66 Aar.                                 A 147

-   Svend, Sgp. i Veiby, 26.6.1792, 53
Aar (Annike).                        A 156

Egge, Heinrich, Sgp. i Tolk, 7.3.43,
46 Aar.                                 Alt 62

-  Knud, kgl. Toldbetjent, 29.11.17,
55 Aar (Magdalene).              A 281

-  Magdalene, f. Thrane, E. e. K. E.,
3.9.31.                                         Sk

-  Marie Dorothea, f. Klockmann, g.
m. Sgp. H. E., 11.1.38, 30 Aar.

Alt 17

Eggers, Anna, f. Eilert, E. e. H. P.

E., 9.3.41 (Søn, cand. jur. S. V. E.).

A 66

-  Babette Antoinette, 19.2.37 (Moder,
A. E.).                                     A 50

-  Benedicte, 2.3.53 i Ærøskjøbing
(Broder, S. V.).                       B 68

Eggers, Chr., fhv. Ejer af Dyrehoved-

gaard, 27.12.1793 (Søn, N. C. E.).

B 1794,1

—  Constance, Baronesse, 9.4.67. 71
Aar.                                        B 86

—  Emil Aug. Fr., Regeringsraad, 29.1.
27, 68 Aar (Sophie, f. Levetzow).

Alt 22

—  Fr. Balthasar, Baron, Dyrlæge,
Marts 87 (Ingeborg, f. Nyholm).

B 60

—  Friedrich, Advokat, 3.6.40, 34 Aar.

Alt 134

—  Hans, Borgmester i Rendsborg,
2.1.1793, 73 Aar.                     A 12

—  Helene, f. Wulff, H. P. E.s fra-
separerede Hustru, 3.6.13.         Sk

—  Henrik Fr., Konferensraad, Aug.
1798.                                      A 242

—  Henrik Peter, Etatsraad, fhv. dansk
Postmester i Hamborg, 19.3.36, 84
Aar (Anna).                            A 73

—  Ingeborg, f. Nyholm, 10.11.87. B 264

—  Joh. Hans Cordt, Rektor, 30.6.50,
70 Aar.                               Alt 153

—  Johanne Ernestine, f. Munter, Pro-
fessorinde, 17.3.1797, 23 Aar. A 68

—  Johannes, fhv. Lærer ved Søkadet-
akademiet, 4.1.09.                      Sk

—  Magdalene, 12.5.45 (Broder, S. V.
S. E.).                                   B 116

—  Marie Benedicte, 10.7.78 p. Sparres-
holm.                                    B 160

—  Mette Sophie, f. Bjørn, 16.5.20, 84
Aar (Svigersøn, Ritmester Weide-
borgh).                                    B 52

—  Niels Chr., Kaptajn, 19.9.42 p. Dyre-
hovedgaard.                          B 251

—  Oluf Fr., Baron, 26.4.56 i Tønder,
55 Aar.                                 Alt 96

—   Pauline, f. Garb, g. m. N. C. E.,
7.6.20, 44 Aar.                        B 48

—  Poul, Lærer i Skjelby, 17.11.00
(Christiane, f. Stæger).           B 96

—  Sofus Vilh., fhv. Amtsforvalter,
23.5.74, 68 Aar.                     B 119

—  Vilhelmine Louise, Baronesse, 9.2.
75.                                          B 37

Eggersen, Karen Marie, fhv. Ballet-
danserinde, 5.10.83.                B 234

Eggersen, Poul Resen, Hof guldsmed-
mester, 81.7.44, 66 Aar. A 182

—  David Christoffer, Distriktskirurg,
8.10.32 i Frederikshavn (Ingeborg).

Aal 163

—  Ingeborg, f. Emchen, E. e. D. C.
E., 1.9.63, 72 Aar.               Ah 205

Eggerts, Thorvig, Student, 8.2.36.

Sk

Egholm, Bjørn, Forpagter af Viby-

gaard, 25.5.64, 45 Aar. Aal 132

—  Jørgen, Volontær i Generaltold-
kammeret, 6.10.43.                     Sk

Egternach, Ole Didrik Fr., fhv. Told-
betjent, 20.10.51.                         Sk

Egtved, Anna Marie, f. Mølmark, g.
m. Sgp. J. E., 12.7.1793.         B 58

—  Carl, Etablissementsbestyrer i God-
havn, 9.7.28, 27 Aar.             B 121

—  Hans Jeremias, Ejer af Ellinge-
gaard, 29.6.27, 82 Aar.            B 59

—  Jørgen, Sgp. i Arninge, 13.11.12,
72 Aar.                                   B 99

—  Marie Margrethe, f. Flindt, E. e.

C.  F. E., 29.8.82, 78 Aar. B 203
Ehlers, Carl Fr., Sgp. i Laurberg,

12.9.46, 52 Aar.                    Ra 145

—  Carl Vilh., Skuespildirektør, Marts
1838 i Ringkøbing.               Ah 58

—  Carsten, Justitsraad, Overland-
inspektør, 15.3.19.                   B 23

—  Charlotte, 4.3.56, 9 Aar (Fader, E.

D.  E.).                                     B 57

—  Charlotte, f. Hvidt, g. m. Justits-
raad E. D. E.: 8.6.47.             A 136

—  Chr., Birkefuldmægtig, Oktbr. 1806.

Sk

—  Hedde Jansen, Malermester i Ros-
kilde, D. M., 30.1.59, 75 Aar. B 27

—  Juliane, f. Neve, g. m. E. F. E.,
12.9.31, 42 Aar.                    Ra 132

—  Juliane, f. Gjelstrup, E. e. Fr. E.,
3.2.30 (Søn, C F. E.).                 Sk
Martin, Professor, 9.1.00 i Kiel.

A 25

—  Marx Joh., Konferensraad, 25.3.04
i Itzehoe, 85 Aar.                 A 128

—  Sophie Christine, f. Dinesen, g. m.
Fr. E., 16.1.01.                         A 27

Ehlert, Doms Vilh., Musiklærer, 20.4.86

i Randers, 69 Aar (Marie, f. Lützow).

B 95

Ehllern, Anna Marie, f. Wolbye, E.

e. B. D. E., 2.9.10, 67 Aar (Søn, C.

H. A. E.).                             A 175

—  Anna Marie, f. "Winther, E. e. B.
D. EJ 24.11.86.                      B 276

—  Bendt Didrik, Politiadjutant, 9.3.07,
71 Aar (Anna Marie).            A 107

—  Bendt Didrik, Kammerassessor,
Kortstemplingsforvalter, 31.12.66.
58 Aar (Anna Marie).           B 67,1

—  Carl Heinrich, fhv. Liter alf orvalter,
19.3.51, 79 Aar.                       A 69

—  Ernst David, Vejermester, 22.4.29
(Johanne, f. Randleff).               Sk

—  Hans Didrik, Kaptajn, 8.2.66, 62
Aar.                                        B 42

—  Helene Sofie, f. Heldt, g. m. C. H.
E., 17.11.25, 49 Aar.              A 278

Ehnhuus. Erik, Toldbetjent, 1.4.16.
62 Aar.                                  Ra 40

—  Erik Fr., Toldkasserer i Kolding,
Jnstitsraad, 15.7.64, 72 Aar. B175

—  Louise, 13.6.82 (Broder, Christian).

B 136

—  Marie, 10.12.81,. 59 Aar (Broder,
Christian).                             B 289

Ehrart, Ernst, fhv. Bogholder p. Gui-
nea, 5.11.30, 50 Aar (Dorothea, f.
Beyerholm).                          B 188

Ehrencron, Frants Emanuel, 23.7.60,
19 Aar (Fader, J. H. E.). A 174

—  Jakob Heinrich, Dekorationsmaler,
4.5.76 (Sophie).                      B 106

—  Sophie, f. Schmidt, E. e. H. E.,

27.3.80.                                        A 74

Ehrenreich, Carl Ludv., Sgp. i Vaaben-
sted, 16.5.74 (Marie, f. Stolpe).

B 113

—  Carl Stolpe, 29.10.62, 28 Aar (Fader,
C. L. E.).                               L 299

—  Chr., fhv. Forpagter af Steenstrup,

25.1.81,  74 Aar.                       B 22

—  Gotfred, Justitsraad, Godsinspektør
ved Hardenberg, 20.2.29, 58 Aar.

L 17

—  Hanne Marie, f. Staal, g. m. V. A.
E., Febr. 1841 i Næstved. B 34

271

Ehrenreich, Joh. Gottlieb, fhv. Sgp.,
5.6.70, 49 Aar (Laura, f. Ebbesen).

B 128

-  Ursula, f. Staal, E. e. V. A. E.,
Oktbr. 73.                             B 233
 

Vilh. Aug., Sgp. i Rørbek, 11.11.49,
39 Aar (Ursula). Ra 181

Ehrhart, Frants Engelhart, Sekretær,
28.4.00, 62 Aar.                     A 144

-  Sophie, f. Borchorst, 27.7.1794, 48
Aar.                                      A 186

:ibe, Cathrine Marie, D. af afd. R.
A. E., 1.1.80 i Odense (Broder, N.
J. E.).                                       B 3

Fr. Henr^ Boghandler, 9.4.71, 55
Aar (Camilla, f. Roulund). B 93

-  Hedvig, f. Fabricius, 12.1.48 i Ugilt,
65 Aar (Svigersøn, Sgp. P. Neer-
gaard).                                  Aal 10

-  Niels Julius, Kaptajn, Transla-
tør, 10.10.82 (Caroline, f. Lund).

B 238
Rasmus Andr., resid. Kapellan i
Vigersted, 19.8.08, 38 Aar (Birthe
Sofie, f. Kehlet).                 F S 130

-  Theodor, 1.1.80 (Broder, N. Jul. E.).

FS 3

Eibeschütz, Bolette, f. Texière, g. m.

fhv. Redaktør J. M. E., 26.12.82.

B 302

-  Espérance, f. Engel, g. m. L. A. E.,
20.1.33.                                    A 22
Hanne, f. Jacobsen, g. m. J. A.E.,
22.10.37, 52 Aar. A 257

-  Israel Meier, fhv. Redaktør, 10.5.84,
71 Aar.                                  B 109

-  Jakob Aron, Grosserer, 26.9.53, 80
Aar.                                       A 233

-  Marie, f. Wolff, 12.5.41, 27 Aar
(N. J. E.).                              A 116

-   Meyer Aron, Juveler, 22.3.34, 52
Aar (Hanne, f. Soldin).          A 74

-  Nathan Jakob, exam. jur., 17.2.57,
50 Aar (Esther, f. Philipsen). A 42

-  Rosa, f. Wallich, E. e. S. A. E.,
16.3.70, 73 Aar.                       B 65

-  Simon Aron, Justitsraad, 25.11.56,
70 Aar (Rosa).                      A 278

Eibye, Rasmus, Kæmner i Odense,
5.4.47, 59 Aar.                      FS 77

Eibye, Itasmus Christopher, Lærer i
Svendborg, 3.6.43, 36 Aar. FS 101

Eichel, Joh., Dr. med., 19.9.17, 89 Aar.

F 123

Eichmüller, Carl, Dekorationsmaler,
12.1.74 i Meran.                      B 17

—  Chr. Fr., Maskinmester ved Mønten,
16.8.69.                                  B 192

—   Georg, Sekondløjtnant, (falden ved
Fredericia) 6.7.49.                 A 164

Eichstedt, Hans Henrik v., General,
Overkammerherre, 13.8.01, 88 Aar.

Sk

—  Marie Lucia, f. Krackevitz, g. m.
H. H. E., 24.8.00 p. Boltinggaard.

B 72
Eickhoft; Joh. Gottfred Aug., Fabri-
kant, 30.5.75, 66 Aar (Johanne, f.
Grønbech).                            B 123

Eide, Carl, Kammerherre, 2.8.82, 67
Aar.                                      B 125

—   Christine Elisabeth, f. Sarauw, g.
m. Carl E., 24.7.60 i Sorø. B 172

Eiersted, Jens, Købmand og eligeret

Borger i Hjørring, 18.11.14, 72 Aar.

Aal 94

Eigaard, Carl Peter, kgl. Skovfoged,
23.10.58 i Kagerup, 66 Aar (Elisa-
beth).                                    B 245

—  Elisabeth, f. Bekker, E. e. C. P. E.,
30.10,71 i Ravnehus.             B 262

—  Laura, f. Jensen, E. e. S. E., 25.5.72.

B 121

—  Søren, Justitsraad, fhv. Kontor-
chef, 6.7.69 (Laura).              B 156

Eigler, Carl Emil, cand. phil.. 29.6.77
i Nakskov (Fader, Organist R. C.
E.).                                        B 755

—  Louise Caroline, f. Lønborg, g.
m. R. C. E., 4.9.55 i Nakskov.

L 180

—   Rudolph Carl, Organist, 26.2.83 i
Nakskov.                                B 50

—  Theodor Alexander, fhv. Stations-
forvalter, 5.8.89 (Emma, f. Arntzen).

B 182

Eigtved, Anna Christine, f. Hansen,

g. m. H. P. E., 15.12.38. A 302

—  Emilie Birgitte, 12.10.82, 48 Aar.

B 239

272

Ejgtved, Hans Peter, Krigsraad, Mate-
rialforvalter, 30.4.79,79 Aar. B 101

—  Jakobine, f. Schrøder, g. m. J. E.,
21.5.78, 45 Aar.                     B 118

—  Julius, Krigsraad, Kontrollør v.
Oiiogsværftet, 29.2.80, 52 Aar.

A 54

—  Oluf, 29.4.70, 8 Aar (Fader, J. E.).

B 101

—  Sophie, f. Walther, Oberstinde,
15.10.1795, 69 Aar.                A 294

—  Vilhelmine, f. Holm, g. m. H. P.
E., 11.6.70, 58 Aar.                B 136

Eiler, Anna Elisabeth, f. Winther, g.
m. Sgp. H. E., 9.6.10, 55 Aar.

A 136

—  Daniel, Sgp. i S. Lyngby, 6.8.29,
68 Aar.                                  B 130

—  Dorthea, f. Krarup, E. e. L. E.,
30.5.54 i Kolding, 53 Aar. B 127

—  Fr. Adolph, fhv. Assistent i Fi-
nansmin., 12.4.65 (Moder, Thea, f.
Olufsen).                                     Sk

—  Frederikke, f. Bjørnsen, g. m. Sgp.
J. E., 20.7.09, 38 Aar.             B 80

—  Henrik, Sgp. i Slotsbjergby, 27.10.
17, 60 Aar (Sophie, f. Jordhøi).

B 89

—  Henrik, Underjæger, vfalden) 8.9.50
(Moder, Dorthea).                  R 223

—  Jakob, Sgp. i Leirskov, 24.2.36, 71
Aar.                                       Ri 18

—  Jes Fester, Kammerraad, 1.1.78,
79 Aar.                                     B 6

—  Laurentius Mathias, Landmaaler,
26.1.55, 62 Aar.                       A 25

—  Lauritz, Sgp. i Leirskov, Provst,
1.8.45, 48 Aar (Dorthea). Ri 92

—  Vilh., Skovfoged i Store Hareskov,
10.9.69 (Moder, Dorthea). B 215

Eilersen, Hans Peter Ingerslev, Sag-
fører, 23.6.86 i Randers (Thea, f.
Ammitzbøll).                         B 144

—  Henriette, f. Ingerslev, 9.3.79 i
Randers, 76 Aar (Søn, H. P. E.).

B 60

—  Jakob Scavenius, fhv. Proprietær,
18.8.74 i Aalborg, 86 Aar (Hen-
riette).                                   B 192

—  Rasmus, Ejer af Søbo, 7.8.11, 68

Aar (Svigersøn, Oberstløjtnant Bü-

low).                                       B 69

Eilertsen, Nicolai Chr., Lærer i Fjen-

nesløv, 20.5.32.                      B 127

—  Theodor Chr., Hof dekoratør, 18.12.90
(Theodora, f. Lander).           B 300

Eilertzen, Chr., fhv. Skolelærer iVid-
dinge. 6.1.79, 96 Aar.                B 9

Eilitz, Joh. Henr., Kancelliraad, 18.6.
02, 80 Aar (Søn, J. H. E.). À 240

Eilschou, Anna, f. Lachendorph, 27.5.36.
78 Aar (Svigersøn, Albert Leth).

Ri 44

—  Anna, f. Sann, E. e. J. E., 25.10.33.

F S 172

—  Anders, Apotheker i Ribe, 31.1.24,
76 Aar.                                   B 11

—  Anders, Apotheker, 25.12.90 i Lem-
vig, 82 Aar.                           B 303

—  Chr., 19.5.01 i Kolding, 11 Aar
(Fader. M, C. E.).                    F 64

—   Chr. Cornelius, Apotheker, 8.7.30.
52 Aar.                                   Ri 55

—  Jakob, Assistent v. Landbohøj-
skolen, 6.4.75 i Lemvig.         B 81

—  Johannes, Godsforvalter ved Sche-
lenborg, 21.4.27, 31 Aar (Anna).

FS 63

—  Magdalene, f. Muusmann, E. e. M.
C. E., 21.6.32, 76 Aar.            F 100

—  Mathias, Provst, 15.5.1795, 85 Aar
(Søn, A. E.).                          F S 40

—  Michaeline, f. Wissing, E. e. Apo-
theker, 13.4.82, 77 Aar.          B 86

—  Morten Chr., Apotheker i Kolding,
7.12.10, 57 Aar (Magdalene). B 107

—  Peter, Apotheker i Kolding, 5.9.51,
55 Aar.                                  B 211

Eilskov, Peter, Kancelliraad, 30.4.72
i Odense, 73 Aar.                  B 102

Einarsen, Balduin, cand. jur., 9.2.33,
31 Aar.                                    A 41

—  Høgne, Student, Decbr. 32. Sk
Einer, David Henrik, fhv. islandsk

Overkøbmand, 6.5.1793, 81 Aar.

A 115

Einersen, Jens Peter, fhv. Depot-

sergeant, D. M., 24.1.73, 70 Aar.

B 25
Einsperg, Anna Marie, f. Hasse, E. e.

Sgp. C. E. J. E., Decbr. 1798 i

Pjedsted.                              Ei 103

Eiriksson, Magnus, cand. theol., 3.7.81.

B 153

:jsen, Anna, f. Flindt, E. e. M. C.

E., 25.5.61 (Svigersøn, A. Strunk).

A 121

-  Augusta, f. Petersen, E. f>. J. M.
E., 29.7.40, 83 Aar.                A 179

-  Chr. Villi., Bygningsinspektør p.
St. Croix, 5.12.81, 33 Aar. B 82,5

-  Joh. Henrik, fhv. Fuldmægtig.
23.9.57, 68 Aar.                     A 226

-  Joh. Morten, Spisevært, 7.9.03, 62
Aar (Augusta).                       B 72

-  Martin Chr., Syngesouflør, 3.8.55
(Anna).                                  A 181

;itzen, Hans, Lærer i Flakkebjerg.
9.12.14, 30 Aar (Inger).         A 298

-  Inger, f. Møller. 1.3.68, 86 Aar
(Nevø, cand. jur. L. Neve). B 64

- Jens, Farver i' Kjøge, 23.10.18, 33

Aar.                                        B 87

Ekeroth. Carl, Guldsmedmester, 30.4.

37, 55 Aar.                           A 107

-  Carl, Premierløjtnant, 1.8.76 (Sofie,
f. Reumert).                        FS 231

-  Laura, f. Søborg, g. m. Overlærer
C. C. E., 6.6.72 i Horsens. B 132

-  Ludv. Ferd.. Juveler, 30.8.72 (Mar-
grethe).                                 B 205

-  Margrethe, f. Rolff, E. e. L. F. E.,
16.7.75.                                   B 165

Ekman, Anine, 12.2.49, 8 Aar (Fader,
J. P. F. E.).                            A 39

-  Anine. f. Jørgensen, g. m. J. P. F.
K, 15.7.59.                             B 163

-  Carl Chr., 4.5.90, 9 Aar (Fader,
Oscar E.).                              B 102

-  Carl Chr. Emil, Postmester i Ny-
kjøbingp. F., 28.4.89, 43 Aar (Signe,
f. Hansen).                              B 99

-  Helene, 29.10.79, 29 Aar (Fader, J.
P. F. E.).                               B 245

-  Joh. Peter Ferd., Oberst. 23.3.83.

B 69

-  Johanne Marie, f. Scheuer, 14.4.51,
74 Aar (Søn, J. P. F. E.), A 90

-  Louis Peter Andr., 18.4.87 i Grand
Rapids.                                  B 133

Elben, Anna Bolette, f. Westergaard,
g. m. J. G. E., 13.6.40. 36 Aar.

A 139

—  Christine, f. Holm, E. e. J. G. E.,
12.8.87.                                  B 186

—  Ft., 21.10 82 i London (Fader, Kap-
tajn H. E.).                           B 250

—  Jens Gabriel, Malermester, Kap-
tajn, 20.8.63 (Christine).             Sk

Elberg, Kaptajn, fhv. Regimentskvar-
termester, 2.8.1798 i Fredericia,
62 Aar.                                 A 225

—  Anton, Kolonibestyrer, 30.3.79 (Fa-
der, H. E.).                           B 153

—  Casper, Major, 28.11.55 (Johanne).

Ah 237

—  Charlotte, f. Kellermann, 20.5.30 i
Fredericia, 79 Aar.                 B 89

—  Frederikke, f. Rahlff, E. e. P. P.
E., 13.9.55.                                  Sk

—  Hans, fhv. Kolonibestyrer, 13.8.88,
80 Aar (Annette, f. Preisler). B 192

—  Hans, Lærer i Blidstrup, 28.2.11
(Anna, f. Lindberg).               B 18

—  Johanne, f. Greendahl, E. e. G E.,
14.8.67.                                  B 190

—  Louise, f. Bielefeldt, Majorinde,
4.2.74 i Odense.                      B 37

—  Peter Philip, Major. 24.3.46 p. Neu-
hof (Frederikke).                    B 76

—  Vilh. Georg, 17.11.10, 36 Aar (Mar-
grethe, f. Heuermann).         A 277

—  Wulff Ludv. Vilh., fhv. kgl. Fuld-
mægtig, 31.3.52, 65 Aar (Broder,
Major J. E.).                           A 83

Elberling, Carl Vilh., Professor, fhv.
Rektor, 10.11.70.                    B 277

—  Dora, 3.8.83 (Fader, Emil E.).

B 181

—  Fr. Emil, Herredsfoged, 9.5.80 i
Roskilde.                               B 107

—  Fr. Vilh., Redaktør, 28.1.85 i Hor-
sens (Sophie, f. Fricke).         B 27

—  Harriet Anna, f. Fjellerup, g. m.
F. E. E., 28.11.59, 38 Aar. B 280

Elert, Nicolai, Professor, fhv. Biblio-
thekar, 2.1.03.                          B 1
 

Eliasen, Anna Margrethe, 28.3.53 i
Nyborg (Svoger, C. H. Schaiburg).

FS 76
18

Eliassen, Agnes Vilhelmine, f. Ander-
sen, g. m. Læge E. E., 24.4.86 i
Hjørring, 31 Aar.                    B 96

Elkan, Michael, Fuldmægtig, 31.1.53,
78 Aar.                                   A 33

Elkjær, Niels, Provst, 6.11.1795,67 Aar.

A 310

—   Anna. f. Walter. E. e. N. C. K,
10.1.28, 77 Aar.                       A 13

—  Cathrine Marie, f. Nohr, 20.1.26 p.
Vallø, 62 Aar.                          B 8

—  Niels Chr., fhv. Justermester, 11.8.00
(Anna).                                  A 207

Ellbrecht, Anna, f. Braës, E. e. F. P.
E., 15.3.16 i Middelfart. FS 46

—   Anton Gynther, Kommandør, 3.11.
57 (Marie).                             A 258

—  Anton Günther, Kontreadmiral,
15.11.19 (Birgitte Marie). A 271

—   Birgitte Cathrine, f. van Deurs, g.
m. C. L. E., 30.3.42.                B 83

—  Birgitte Marie, f. Arenfeldt, E. e.
A. G. E., 7.5.42 (Søn, C. F. E.).

A 109

—   Carl Ludv., Kommandør, 27.3.69.

B 74

—  Christiane, f. Nissen, Kommandør -
inde, 9.5.03, 68 Aar.              A 183

—  Christiane, 2.1.78 i Roskilde, 83 Aar.

B 3

—  Chr. Fr., Kaptajn, 15.1.49 i Rønne.

A 27

—  Fr. Poul, Major, 28.11.13 i Middel-
fart, 98 Aar (Anna).            F S 174

—  Jakob, Major, 19.8.68 i Preetz (Bro-
der, C. L. E.).                        B 195

—  Julius, cand. phil., 9.9.55 (Fader,
A. G. E.).                              A 213

—  Marie, f. Gjerdrum, E. e. A. G. E.,
11.12.59.                                 B 292

Elle, Andrine, f. Lanng, g. m. J. L.,
15.6.59, 79 Aar (J. E.). Ra 140

—  Johannes, Købmand i Ebeltoft,
2.3.42 (Marie, f. Gundorph\ Ra 38

—  Jesper, Ejer af Hessel, 7.4.63, 81
Aar (Søn, Student J. L. E.). Ra 82

Ellebye, Andr., cand. pnil, 21.10.29.

Sk

Ellegaard, Niels, Toldbetjent, Jan.

1794 i Flekkefjord.                   B 4

Eller, Anna Elisabeth, f. Meyn, g. m.
H. V. E., 19.3.02. 47 Aar. A 109-

—  Birgitte, f. Mølle» E. e. R. P. E.,
10.10.42 i Maribo, 72 Aar. L 128

—  Bolene Sophie, f. Møller, 19.7.00,
36 Aar (R. E.).                      A 239

—  Carl Adolf, Farver, 12.10.1793, 69
Aar.                                      A 246

—  Dorothea, f. Bang, E. e. H. V. E.,
1.11.53, 78 Aar.                     A 260

—  Edvard Richard, Sgp. i Bregninge,
2.2.82, 42 Aar (Anna, f. Melchior\

B 30

—  Frederikke, f. Heldt, E. e. Klokker
C.F.E.. 19.2.20, 78 Aar (Svigersøn.
Professor Thoring).                A 40

—  Hans Vilh., Farver, 21.9.19, 70 Aar
(Dorothea).                            A 224

—  Mathias, Justitsraad, Amtsforvalter
i Nykøbing p. F., 27.5.59, 66 Aar
(Pouline).                               L 120

—  Pouline, f. Løser, E. e. M. E., 2.8.78,
77 Aar.                                  B 178

—   Richard Andr., 27.2.33 i Maribo,
8 Aar (Fader, M. E.).              L 18

—   Richard, Kancelliraad, Arkivar, 9.2.
18, 64 Aar (Birgitte).              B 12

Eilermann, Alfred, stud. med., 21.8.86.

B 194

—  Andr., Købmand, 9.3.38, 43 Aar.

Aal 42

—  Chr., Konsumtionsforvalter, 25.4.24.

Vi 50

—  F., fhv. Købmand i Slagelse, 20.7.
74 i Amerika.                       B 184

—  Johanne Marie, f. Hylleberg, g. m.
C. E., 11.11.22, 38 Aar.         Vi 136

—  Marie Cathrine, f. Nyholm, 18.11.69
(T. E.).                                   B 272

—  Vilh., Overlærer, 2.3.78 i Aal-
borg, 65 Aar (Louise, f. PritzeP.

B 5B
Ellem, Peder, cand. phil., 21.10.46 p.

Rottrup, 63 Aar.                Aal 213

Ellerup, Niels Peter Chr., D. M.,

Septbr. 84.                             B 205

Elliger, Jens, Skriver, 26.12.40. Sk
 

Elling, Birgitte, f. Larsdatter, E. e.

Byskriver E., 22.4.1793 i Roskilde,

91 Aar.                                    B 33

275

Elling, Fr. Chr., Toldassistent, 16.6.78
i Kjerteminde, 72 Aar. FS 138

-  Georg Christopher, fhv. Stiftsrevi-
sor, 31.5.15 (Broder, J. C. E.). Ah 66

-  Jens Chr., Boghandler i Ebeltoft,
29.2.72, 62 Aar.                     Ah 54

-  Jørgen Chr., cand. theol., 9.1.26 i
Linaa, 66 Aar.                          B 5

Ellinger, Ida, f. Preuss, g. m. Stabs-
hornblæser H. E., 14.11.83 i Hel-
singør.                                   B 268

-   Robert, Postfuldmægtig i Aalborg,
15.5.83, 27 Aar (Fader, H. E.).

B 112

llung, Ivar, Købmand og Vicekonsul

i Hjerting, 8.1.58 (Marie, f. Wind-

feldt).                                      Ri 7

-  Ivar, Landinspektør, 22.1.20,66 Aar
(A. M. E., f. Bjørn).                  B 9

îlmenhoff, Elise, f. Glud, E. e. J.
M. E., 6.1.71, 72 Aar (Søn, S. E.).

Ra 6

-  Helene, f. Clausen, E. e. S. V. E.,
12.7.41 (Søn, J. M. E.). Ra 102

-  Holger, Bankkasserer i Randers,
18.4.78, 41 Aar.                       B 93

-  Julie, 19.11.79 p. Nøisomhed. B 273

-  J. M., Redaktør og Bogtrykker,
2.10.58, 57 Aar (Elise). Ra 235

-  Søren Wissing, Bogtrykker, 19.1.37,
70 Aar (Søn, J. M. E.).           Ra 8

Elmquist, Adolph Fr., Overkrigskom-
missær, Udgiver af Aarhus Stift-
tidende, 10.10.68, 80 Aar. Ah 263

-   Charlotte, f. Bülow, Juli 89 i Uma-
nak.                                       B 187

-  Edv., Justitsraad, Byfoged, 26.1.66,
53 Aar (Emma).                    Ra 24

-  Emma, f. Schwartzen, E. e. E. J.
J. E., 23.2.70, 57 Aar.           Ah 58

-  Emmy, f. Walther, g. m. Læge G.
E., 17.7.87.                             B 165

-  Geert, Partikulier, 28.12.73 i Aal-
borg, 80 Aar (.Søn, J. H. E.).

B 74,1

-  Georgine Christine, f. Nielsen, 9.7.
56, 33 Aar (A. F. E.).         Ah 137

-  Harald, Redaktør af Aarhus Stifts-
tidende, 20.8.83 (Zaren, f. Wein-
schenck\                               B 195

Elmquist, Jakob Claudius, Bogtrykker,

23.11.45, 47 Aar (Broder, G. E.).

Aal 233

—  Louise, 22.3.77 (Svoger, Oberst Th.
Freiesleben).                           B 72

Eisberg, Nicolai, Skuespiller, 14.12.02,
53 Aar (Ingeborg, f. Ødbye). A 468

—  Ole, Grosserer, 31.10.1796, 71 Aar.

B 89

Elsborg, Niels Madsen, Toldbetjent,
D. M., 24.8.40, 62 Aar. Aal 170

Elshoug, Hybert Olsen, Kaptajn,
28.4.21.                                  a 100

Elsøe, Villads Poulsen, D. M., 1.1.53,
75 Aar.                                  Aal 2

Eltong, Adolph Thorvald, 31.3.69 (Mo-
der, Petrea).                           B 76

—  Anna Marie, f. Funch, E. e. N. E.,
18.10.33, 77 Aar (Søn, P. E.). A 250

—  Niels, Inspektør, 31.8.05, 57 Aar
(Anna Marie).                       A 358

—  Peder, Prokurator, 5.10.63, 73 Aar
(Petrea).                                     Sk

—  Petrea, f. Holm, E. e. P. E., 13.7.70.

B 161
Eltrup, Niels, 27.9.83 i Boeslunde, 14

Aar (Fader, N. F. E.).           B 227

Elvig, Bodil, f. Holm, E. e. Stadsbede-

mand E., 10.7.00, 66 Aar. A 238

—  Clemens, cand. theol., 10.6.06, 43
Aar.                                      A 244

—  Joh. Henrik, Kancelliraad, Politi-
sekretær, 18.5.20, 72 Aar. A 117

Eivius, Amalie Francisca, f. Pfeiffer,
g. m. E. A. E., 25.3.78.           B 74

—  Carl Joh., Bogtrykker, 13.1.68, 57
Aar (Inger).                             B 3

—  Edvard Aug., Urtekræmmer, 21.3.
80, 61 Aar.                              A 70

—  EmiJ, Forstander for Opfostrings-
huset, 23.3.74 (Helene).          B 71

—  Helene, f. Fleischer, 4.6.74 (Søn,
Sophus).                                B 127

—  Inger, f. Frisch, E. e. C. J. E..
12.1.76.                                    B 1U

—  Sophie Helene, 13.2.72, 20 Aar
(Fader, Emil E,).                    B 39

Ely, Diderikke Marie, 25.10.12 i Rends-
borg, 66 Aar.                          li 89.

—  Eggert Christopher, Kaptajnløj t-

18*

276

nant, 17.6.25 ved Hetland, 41 Aar.

A 154

Ely, Georgia Elisabeth, f. Krieger, E.

e. S. H. E., 7.11.34, 81 Aar (Broder.

A. K.).                                   A 268

—  Søren Heiberg, Major, 13.11.05 p.
Rudbjerggaard (Georgia Elisabeth).

A 466
Emborg, Jens Jørgen, Sgp. i Dybe,
20.3.43,62 Aar (Magdalene, f. Søren-
sen).                                        B 83
 

Emhaus, Claus Joh., Løjtnant, 20.3.
1793 i Trondhjem.                  B 40
 

Endorph, Joh. Vilh., Livjæger, 'falden'.
25.8.07 (Moder, Kirstine). A 361

—  Julius, Grosserer, 21.1.30, 54 Aar.

A 21

—  Kirstine, f. Hansen, Provstinde,
16.1.10, 76 Aar (Søn, Julius). B 106

—  Maturin, Provst, Sgp. i St. Magleby.
29.1.02, 69 Aar (Kirstine). B 11

Enequist, Niels Johansen, Præst, Re-
daktør af Missionstidende, 3.4.62 i
Christiansfeld. 67 Aar.          A 132

Enevold, Johannes Jørgen, exam.jur..
8.6.25.                                    A 132

Enevoldsen, Chr., Sparekassedirektør.
21.3.90 i Randers (Svoger, J. F.
Gøtzsche).                               B 70

—  Erik, Skolelærer i Asnæs, 3.3.76.

B 55

—  Henriette Vilhelmine, f. Jæger, g.
m. Postskriver ». C. E., 27.7.50,
23 Aar.                                  A 179

—  Rasmus, Godsforvalter p. Støvring-
gaard, 3.2.47, 51 Aar (Elisabeth, f.
Fuglede og Søn, exam. jur. Chr.
E.).                                        Ra 22

—  Sophie, f. Due, 22.10.28 p. Støv-
ringgaard. 24 Aar.               Ra 128

Engberg, Agnes Marie, f. Erichsen,
g. m. Apotheker i Aalborg, Sophus
E , 27.11.71.                           B 285

—  Alette, f. Jacobsen-Faber, 30.12.40
i Ringsted, 70 Aar (Søn. J. F. E.).

B 41,3

—  Andr.. Sgp. i Svanninge, 25.10.20,
43 Aar (Caroline!.                  F 148

—  Ane Cecilie Conradine, f. Find, g.
m. L. P. C. E., 22.2.65.               Sk

Engberg, Ane Sofie Charlotte, 20.7.37
p. Hofmansgave, 56 Aar (Broder.
P. M. T. E.).                          F 117

—  Anna, f. Zeuthen, E. e. L. E.,
21.4.20 (Søn, P. M. T. E.). F 60

—  Anine Marie, f. Werløs, g. m. J.
1). E., 26.6.1798.                    A 188

—  Beate Jacobine Nicoline, 16.9.26 i
Nyborg, 16 Aar (Moder, Caroline)

F S 135

—  Carl Chr., fhv. Forvalter, 20.12.79.
70 Aar.                                  B 301

—  Carl Fr., 4.11.73 i Aarhus (Char-
lotte, f. Reddelien).               B 259

—   Caroline, f. Nyholm, E. e. Sgp.
Andr. E., 1.3.49 i Hstrup, 66 Aar
(Svigersøn, Sgp. C. Boeck). Aal 53

—  Caroline Christine, f. Aabye. g. m.
Ejer af Buskysminde N. E., 11.1.56,

42  Aar.                                   B 13

—  Charlotte Mariane, f. Reddelien, 13.3.
85 i Aarhus.                           B 63

—  Charlotte, f. Myhre, E. e. L. S.
E., 24.10.86 i Næstved, 77 Aar.

B 248

—  Christen, Forpagter af Selsø, 20.6.
37, 55 Aar (Juliane^.             B 155

—  Christiane, f. Kruckovy. 19.12.83
(H. R. B.).                             B 300

—  Dorothea, f. Henningsen. 11.2.71 i
Fjenneslev, 70 Aar VN. E.). B 41

—  Dorthea, f. Find, E. e. L. C. E..
7.7.61.                                    B 158

—   Dorthea Cathrine, f. Hansen, 28.3.
14 i Nykøbing p. F.. 41 Aar. L 28

—  Else Ludovjca, f. Hartmann, 19.1.

43  p. Elisedal, 49 Aar (F. B. E.\

Ska 10

—  Fr. Bagger, fhv. Godsforvalter ved
Palsgaard, 12.1.55 i Horsens. Ah 13

—  Georg Andr.. Kontorist, Aug. 71,
28 Aar.                                  B 203

—  Hans Laurits, Proprietær, 2.1.74 i
Ringsted, 28 Aar (Broder, N. EA

B 4

—  Jakob Fr., Sgp. i Testrup, 10.10.77,
66 Aar (Elise. f. Teilman). B 239

—   Jens, exam. jur., 12.7.64.           Sk

—  Jesper, cand. phil., 10.12.04 i Snoge
ved Slagelse, 65 Aar.            B 172

togberg, Julian, 25.7.79 i Saxkjøbing,
30 Aar (Hedvig, f. Kromann). L 170

—  Juliane, f. Holm, E. e. C. E., 24.1.52
i Holbæk, 68 Aar.                  B 24

—  Jørgen David, Kjøbmand i Maribo,
14.1.41, 67 Aar.                       L 11

—  Zaren Margrethe, f. Mackeprang,
g. m. J. D. E., 20.11.37 i Maribo,
61 Aar.                                  L 136

—  Laurits, Sgp. iKullerup, 31.1.1796.

B 24

—  Laurits Chr., Ejer af Hesselbjerg-
gaard, 29.1.61 (Dorthea).         B 28

—  Ludv., Overretsprokurator, 31.10.90
(Karen, f. Hansen).               B 255

—  Ludv. Severin, 27.4.67 i Rønnebæk..
64 Aar (Charlotte).                 B 98

—  Nicoline, 30.8.79 i Thostrup, 13 Aar
(Moder, Elise).                       B 203

-   Niels, 15.12.80 i Pedersborg. B 298

-  Niels Jes. fhv. Proprietær. 22.9.89.

B 222

-   Poul Moth Thestrup, fhv. Pro-
prietær, 17.11.67, 77 Aar. FS 289

-  Signe, f. Læssøe, g. m. Sgp. H. B.,
14.2.89 i Hemmet.                  B 41

-  Therese, f. Stich, E. e. Jens E.,
22.5.74. 75 Aar.                     B 118

—   Valdemar, 30.7.69 p. Vedbygaard
Fader, H. E.).                      B 178

Kugel, Chr.. cand.phil., 23.3.51, 49 Aar.

B 70

—  Eggert, Herredsskriver, 24.12.01 i
Herfølge. 82 Aar.                 B 02,5

-  Jakobine, i. Wulff, 1.10.89 (Broder,
Oberstløjtnant E. A. W.). B 230

-   Johannes Theodor, Premierløjt-
nant, 11.11.51 (Jakobine). A 269

-   Marie, i. Olsen, g. m. P. C. B.,
10.8.22, 50 Aar.                       B 68

—  Niels Fr., cand. theol., Maj 51

Storehedinge (Clara, f. B'ulow).
B 113

—  Peder, Sgp. i Bogense, Provst,
25.2.1791.                                 A 53

—  Peter Chr., fhv. Lottoassistent,
Januar 87.                                B 8

—  Peter Chr., Slotsforvalter, 24.4.28
i Fredensborg, 61 Aar.          A 102

Engelberg, Frants Theodor, Købmand,

18.6.89, 61 Aar (Anna, f. Jørgen-
sen og Søn, exam. jur. F. F. E.).

B 138

Engelbrecht, Carl, Marts 90 i Amerika

(Moder, Elise, f. Baadsgaard). B 85

—  Carl Joh., fhv. Forpagter af Niel-
strup, 1.10.81, 81 Aar (Sophie).

B 230

—  Fr. Ludv., 13.4.70 i Bogense, 40 Aar
(Elise, f. Baadsgaard).             B 88

—  Jens, cand. phil. 10.8.90, 43 Aar
•'Mary, f. Monrath).                B 185

—  Peter, Sekondløjtnant, 14.11.50 i
Flensborg (Sophie, f. Walter). B 274

—  Sophie, f. Poulsen, 11.9.85 i Svend-
borg, 84 Aar (Søn, Oberstløjtnant
E.\                                       B 214

Engelbreth, Christine Marie, f. Peter-
sen, E. e. AV. F. E., 4.6.68, 89
Aar (Svigersøn, Sgp. C. 1). Fog\

B 130

—  Conradine Marie, f. Lund, g. m.
W. F. E., 24.5.1798 i Lyderslev.

B 42

—  Frederikke Elise, Oktbr. 87 Moder,
Laura, f. Voigt).                   B 253

—  Hans Peter, Sgp. i Ørbæk, 31.7.68,
68 Aar (Henriette).               F 198

—  Henriette, f. Hellmers, E. e. H. P.
E., 10.12.85, 79 Aar.              B 289

—  Mette, f. Teilmann, E. e. S. E.,
20.12.04, 62 Aar (Søn, AV. F. E.).

B 102

—  Nicolai, Prokurator, 2.7.03 i Hørs-
holm (Anna, f. v. Mehren). B 58

—  Søren, Forpagter, 11.10.71, 60 Aar
(Laura, f. Voigt).                  B 246

—  Søren, Generalrevisor, Justitsraad,
6.11.01, 68 Aar (Mette).           B 90

—  AVolfFr., Konsistorialraad, 22.5.62,
91 Aar (Christine Marie). A 120

Engelhardt, Andr. Daniel, Skibsmæg-
ler, 28.5.42                            A 126

—  Bertha, f. Macisen, E. e. H. C. I-].,
25.3.83 (Søn, Oberstløjtnant K. E.).

B 70

—   Caroline, f. Melbye, E. e. S. 1). E.,
27.6.66 (Fader, J. M.).            B 161

—  Hans Conrad, fhv. Toldinspektør,
2.6.73 'Bertha.                      B 125

Engelhardt, Helvig Conrad Chr., Pro-
fessor, 11.11.81.                     B 264

—  Jensigne, 19.3.49 i Stege, 18 Aar
(Fader, H. C. E.).                   B 72

—  Joh. Chr., Bogholder, Aug. 28.

A 199

—  Joh. Vilh., Kapelmusikus, 25.7.82.

B 172

—  Mels Otto, exam. jur., 31.1.60, 27
Aar (Fader, H. C. E.).             B 29

—  Oline Marie, f. Aagaard, E. e. A.
D. E., 21.9.57, 68 Aar.           A 222

—  Søren Daniel, Premierløjtnant, 10.2.
48.                                           B 37

Engelhart, Caroline, f. Fabricius, E. e.
H. E., 18.1.67, 88 Aar.             B 17

—  Chr., fhv. Kontorchef, 28.4.90 (N.
E., f. Rømer).                         B 98

—  Hans, Sgp. i Ballerup, 30.9.42, 67
Aar (Caroline).                       B 266

—  Henning, Præst p. Trankebar, 9.4.
1791.                                B 1792,73

—   Niels, Kammerraad, Expeditions-
sekretær, 15.5.62 (Sophie, f. Kuh-
lau).                                       A 115

—  Mels. Konferensraad, 18.12.63, 86
Aar.                                       B 299

Engelken, Johannes, Sgp. i S. Felding,
1.7.27, 65 Aar.                       Ri 54

Engell, Anders Chr., Lærer i Frøsløv,
6.4.74, 71 Aar.                         B 81

—  Carl, Lærer i Enderslev, 23.11.85,
70 Aar.                                  B 274

—   Elisabeth, f. Mssen, g. m. S. D. E.,
24.7.09.                                     B 80

—  Frederikke, f. Gotschalk, g. m. A.
C. E., 28.11.44, 42 Aar. B 45,13

—  Louise, f. David, 24.12.87 p. Skjold-
næsholm (C. E.).                   B 302

—  Poul, Lærer i Høierup, 31.1.47, 70
Aar.                                         B 28

—  Salomon Didrik, fhv. Godsforval-
ter p. Skjoldnæsholm, 30.10.29.

A 262
Engelsen, Andr. Chr., fhv. Telegraf-
sekretær, 20.4.88.                    B 99

—  Chr., Lods, D. M., 9.11.51, 55 Aar.

A 269

—  Elise, f. Sommer, E. e. J. E., 6.2.31,

Sk

Engelsen, Jakob, Institutbestyrer,
2.12.10, 28 Aar (Elise).         A 286

Engelsted, Amalie. 5.10.83 i Rudkjø-
bing, 21 Aar (Jlfftder, N. G. E.)

B 234

—  Ane Cathrine, f. Rasmussen, g. m
O. E., Jan. 46 p. Vistoftegaard, Bl
Aar.                                       Ska Î

—  Birgitte, f. Rossing, E. e. Sgp. J
E., 18.2.73 i Slagelse.              B 4<

—  Cathrine, D. af afd. N. E., 12.10.7:
i Vordingborg.                       B 24(

—  Cathrine. 18.12.34 p. Rørbæk (Moder
Mariane).                             F S 2Œ

—  Cornelia.. 15.3.69 p. Rørbæk, 68 Aai
(Brodersøn, R. W. E.).            B 6^

—  Cornelia Maria, f. Abel, E. e. N
E., 3.9.50, 87 Aar.               FS 81'

—   Cornelia, 14.12.83 p. Støvringgaard
75 Aar (Broder, G. C. E.). B 29"

—  Elisabeth, E. e. Major J. E., 2.7.3*
p. Rørbæk.                          F S 11*

—  Emanuel, Kaptajn, Toldinspektøi
i Chicago, 17.9.72, 49 Aar (Moder
A. C. E.).                               B 23Ï

—  Emilie, Juli 40 p. Rørbæk, 14 Aai
(Fader, M. U. E.).               F S 13(

—   Erik, cand. med., 15.11.81, 26 Aai
(Fader, W. E.).                      B 26*

—  Georgine, f. Gall, g. m. Sgp. p
Vaagø J. E., 11.1.40.              B 111

—  Gustav, Sgp. i Ørum, 21.7.84

B 16$

—  Jacob, cand. jur., 1.3.1793 p. Rør-
bæk, 36 Aar.                           B 1*

—  Jacob Chr., 16.2.71 i Skibby (Fader
Sgp. E.).                                  B 4E

—  Jakob, Sgp. i Svindinge, 26.10.ÎX
(Helene, f. Klingenberg). B 25(

—  Jakob Villads, Byskriver, Kancelli-
raad: 19.2.54, 67 Aar (Susanne)

Ah 3f

—  Jens, Major, 6.2.26 p. Juulskov, 6'
Aar (Elisabeth).                    F S 25

—  Jens, Sgp. i Lundforlund, 7.7.57
52 Aar (Birgitte, f. Rossing). B15!

—  Laurits Chr., Løjtnant, 3.12.37 p
Rørbæk.                                F 21!

—  Laurits Chr., Premierløjtnant, 3.12
54, 56 Aar.                          FS 29'

279

Ëngelsted, Malthe, Major, 25.8.62, 73
Aar.                                    Ah 201

—  Malthe Ulrik, Ejer af Rørbæk,
26.12.64, 74 Aar.                 FS 65,1

—  Mariane, f. Wederkinch, E. e. 0.
E., 14.2.51, 91 Aar.               FS 40

—  Mathilde, f. Wittrog, g. m. Vald.
E., 8.3.35, 31 Aar.                 Ah 40

—  Niels, General, 17.4.16 p. Ølund,
56 Aar (Cornelia Marie).         F 50

—  Ottilie, 21.8.39 p. Vaagø (Broder,
Sgp. J. E.).                           B 232

—  Ottilie, 18.9.75 p. Færøerne, 74 Aar
(Broder, V. E.).                     B 219

—  Otto, 25.1.90 i Svindinge (Fader,
Sgp. J. E.).                             B 22

—  Otto, Justitsraad, Ejer af Rørbæk,
19.8.20, 70 Aar (Mariane). F 116

—  Otto Ulrik, 21.2.41, 20 Aar (Fader.
J. V. E.).                              Ah 34

—  Sophie, f. Fog, g. m. G-. C. E.,
30.3.75.                                    B 73

—  Susanne, f. Neergaard, E. e. J. V.
E., 11.5.79, 86 Aar (Søn, Overlæge
E.).                                        B 109

—  Ulrica, f. Klingberg, g. m. Over-
læge E., Januar 64.                A 19

Engelstoft, Caroline, 3.3.74, 19 Aar
(Fader, Biskop E.).                  B 56

—  Cathrine, f. Eskildsen, E. e. Chr.
E., 5.3.22 i Allerup, 90 Aar (Sviger-
søn, Sgp. N. B. Nissen). Ri 20

—  Chr., Birkedommer p. Fanø, 7.6.11,
81 Aar (Cathrine).                  B 51

—  Chr., Sgp. i Næsborg, Provst, 15.2.03,
69 Aar (Eleonore).               Aal 14

—  Chi-. Thorning, Biskop, 25.1.89 i
Odense (Louise).                     B 23

—  Eleonore, f. Lillelund, E. e. Chr.
E., 20.3.18.                            Ra 43

—  Frederikke, 28.2.69, 14 Aar (Fader,
Biskop E.).                           F S 53

—  Jens Nicolai, Sgp. i Greve, 8.9.1796.

A 230

—  Laurits, Konferensraad, Professor,
14.3.51. 76 Aar (Magdalene). A 68

—  Magdalene, f. Estrup, 6.6.78, 91 Aar
(Søn, C. T. E.).                     B 130

—  Pauline Marie, f. Stub, g. m. Over-
retssagfører L. E., 31.10.80. A 256

Engelstrup, Poul, Assistent ved grøn-
landsk Handel, 26.10.00, 63 Aar
(Anna, f. Nerger).                 A 359

—  Poul Peter Chr., Kancelliraad, Kas-
serer, 27.6.84.                        B 150

Enger, Guldbrand, Instrumentmager,
20.12.86.                                B 300

—  Poul, Musiker, 7.7.88 i Stockholm
(Vendela, f. Bergmann). B 160

Engerslev, Jens, fhv. Købmand i Hor-
sens, 29.3.41 (Svigersøn, Calundan).
Ska 41

Engersløw. Erik Simon, Justitsraad,
fhv. Kasserer, 17.1.76.            B 15

Enghaven. Cathrine, f. Bondo, E. e.
Raadmand E., 7.1.18, 84 Aar. A 97

Enghoff, Philip, Organist, 13.3.87 (Søn.
Sgp. C. E.).                             B 62

Engholm, Anna, 19.4.82 i Tommerup,
15 Aar (Fader, Sgp. P. E.), B 92

—  Charlotte, 15.9.82 i Tommerup, 19
Aar (Fader, Sgp. P. E.). B 216

—  Chr., Landfoged p. St. Jan, 17.9.22
(Svoger, Ritmester H. Berregaard).

A 221

—  Hans Peter, Toldkontrollør i Nørre-
sundby, 12.3.18, 48 Aar. Aal 22

—  Ida, f. Clausen, 1.6.87 (Datter, Char-
lotte Selchau-Hansen).         B 127

—  Jakobine, f. Torkos, C. E. V. E.s
fraseparerede Hustru, 21.12.21, 30
Aar (Onkel, J. I. Gudenrath). A 302

—   Johanne Margrethe, 23.1.71 (Fader,
fhv. Kolonibestyrer J. P. E.). B 21

—  Jørgen, Herredsfoged, 22.1.00, 67
Aar (Søn, C. E. V. E.).            B 8

—  Martin Claudius, Grosserer, 15.2.69.

B 42

—  Vilh. Sophus, cand. pharm., 30.6.76
i Hongkong, 31 Aar.             B 190

English, Thomas Alfred, Civilingeniør,
R. af D., April 89, 69 Aar (N: E.,
f. Allerup).                             B 90

Engvari, Lambert Fr., Fuldmægtig
hos Generalkrigskommissær Aage-
sen, 24.12.01, 47 Aar.            A 448

Enholm, Lorents Peter, fhv. kgl. Skue-
spiller, 2.11.41.                      B 262

Enkebølle, Jens Peter, Kammerraad,

280

Kasserer, 1.2.41 i Sorø, 48 Aar.

B 31

Enkebølle, Niels Adolph, Sgp. i Tande-
rup, 21.2.84, 54 Aar.                B 44

Enserud, Charlotte, f. Wæver, E. e.
C. E., 5.4.37, 70 Aar.              A 83

—  Christopher, Oberst, 1.1.34, 70 Aar
(Charlotte).                               A 4

Eppingen, Reinhard Henrik, Kammer-
herre, Hofjægermester, 20.8.21, 76
Aar (Nancy, f. Oxholm). A 195

Erasmy, Edle Johanne, f. Saabye, E.
e. Agent Tage E., 15.12.35, 84 Aar
(Svigersøn, Provst Schack). A 299

Erch, Chr. Vilh. Hansen, Dr. med.,
27.5.82 i New York, 30 Aar. B 139

Erdmann, Anna Elisabeth, f. Bergen,
E. e. C. E., 2.8.27, 85 Aar (Sviger-
søn, Sgp. E. B. Holst).           B 63

—  Christopher, Lærer i Blidstrup,
17.8.01, 67 Aar.                       B 68

Erecius, Ane Cathrine, f. Elling, g.
m. V. P. E., 9.8.70.              Ri 183

—  Jens, Havnefoged, 1). M., 21.4.40
i Frederikshavn, 56 Aar (Sviger-
søn, H. Z. Spliid).                Aal 87

—  Vilh. Peter, Toldassistent i Ribe,
23.2.72, 58 Aar.                       B 50

Erhardi, Elisabeth, f. Gøtsche, E. e.
J. C. B. E., 27.6.61.               A 149

—  Joh. Chr. Benedict, Sgp. i Haselau,
8.5.29, 28 Aar (Elisabeth). Alt 83

Erhardt, Christiane, f. Find, E. e. C.
N. E., 3.10.89.                        B 232

—  Christoffer Niels, kgl. Skovfoged,
10.12.67 i Maarum (Christiane).

B 292

—  Joh., Skovfoged i Gribskov, D. M.,
Januar 54, 70 Aar.                 B 23

Erichsen, Agnes Johanne, f. Fangel,
g. m. C L. E., 14.11.54. A 259

—  Andr., Sgp. i Søby, 15.5.77, 64 Aar
(Marie).                                  B 113

—  Ane Bolette, f. Matthiesen, 26.11.75
(Svigersøn, C. Schiørring). B 280

—  Anna Emilie, f. Fibiger, 14.11.88 i
Ringe.                                    B 272

—  Bolette, f. Jacobsen, E. e. N. E.,
4.7.62.                                    A 155

—  Bolle Yillum. Kammerraad. Told-

forvalter i Marstal, 29.5.19, 45 Aar

(Marie).                                   B 45

Erichsen, Carl Adolph, Landinspektør,

5.2.88 (Thekla, Brusen). B 32

—  Carl Aug., G-rosserer, 26.6.90 (Marie,
f. Gruse).                               B 146

—   Carl Ludv., Assessor pharm., 26.3.78
i Vetterslev.                           B 73

—  Carl Theodor, 26.6.86 i Rønne, 31
Aar (Fader, Kancelliraad Th. E.).

B 147

—  Caroline, f. Olsen, E. e. Johannes
E., 19.12.72, 75 Aar.              B 302

—  Charles Cecil, 13.9.83 i Nagasaki,
19 Aar (Fader, H. G. E., London).

B 219

—  Charlotte, f. Rosted, E. e. J. F. E.,
8.5.79. 83 Aar.                       B 106

—  Christen, fhv. Godsforvalter, 5.3.68
i Kallundborg, 72 Aar.           B 57

—  Christiane, f.Holm, 11.4.86 (Svoger,
fhv. Sgp. L. Kold).                 B 87

—  Engelbreth Wulff, kgl. Fuldmæg-
tig, 9.11.08, 36 Aar.                    Sk

—  Erik, 27.1.62 i London, 69 Aar
(Søster, Hanne Siboni).           A 31

—  Erik, Konferensraad, 7.1.37, 84 Aar
(Niece, Hanne Siboni).             A 9

—  Erik, fhv. Kontorchef, 24.3.21, 57
Aar (Maren).                           A 77

—  Erik, Student, Lærer i Helsinge,
17.6.18, 61 Aar.                       B 51

—  Erik Chr., Krigsraad, Dyrlæge,
14.9.8J, 61 Aar.                     B 216

—   Erik Chr., fhv. Maanedsløjtnant,
19.3.36 i Slipshavn, 53 Aar (Rachel).

FS 50

—  Erik Chr. Aug., Landinspektør,
2.6.49 i Skive, 54 Aar (S. C. E., f.
Grarup).                                 Vi 94

—  Ernst Nicolai, Lærer i Thorkild-
strup, 18.3.65, 68 Aar (Hanne).

L 69

—  Ferdinand, Grosserer, 24.4.90
(Hanne, f. Beha).                    B 97

—  Pr. Vilh., Mægler, 6.5.66 i Frede-
ricia, 45 Aar (Caroline, f. Olivarius).

B 119

—  Hanne, f. Bredahl, E. e. E. N. E.,
9.1.69.                                        B9

Erichsen, Hans, kgl. Skovfoged, 29.3.49
i Kongelunden, 56 Aar (Marie
Magdalene, f. Schæbel).          A 81

—  Hans Bernhard, Forpagter p. Jæ-
gerspris, 28.2.74, 45 Aar (Louise,

f.  Erichsen).                            B 52

—  Hans Chr., Justitsraad, Kontor-
chef, 9.10.76, 55 Aar (Oveline).

B 238

—  Hans Chr., Regimentskirurg, 18.11.
30, 60 Aar (Sophie, f. Pihl). A 272

—  Helmica Magdalene, f. Johnston,
E. e. Jens E., 23.7.34.                Sk

—  Hemming, Korporal, D. M., 23.3.16,
34 Aar.                                      Sk

—  Henriette, f. "Willerup, 4.6.86 (H.
C. E.).                                   B 129

—  Herman Grustav, Grosserer, 6.12.90
i London (Ane Dorthea, f. Suhr).

B 289

- Ida Kirstine, f. Bas.sebæk, E. e.

Justitsraad Vigilius E., 16.1.09.

Sk

—  Jens, fhv. Kontorchef, 5.2.24 (Hel-
mica Magdalene, f. Johnston). Sk

—  Joh. Fr., Grosserer, 7.2.66, 77 Aar
(Charlotte, f. Rosted).             B 40

—  Johannes, Prokurator i Kjøge, 17.5.
28, 35 Aar (Caroline).             B 43

—   John, kgl. Fuldmægtig, 19.9.43
(Moder, Marie Elisabeth). B 258

—   Juliane Lovise, f. Clauswitz, g. m.
Grosserer Jul. E., 9.8.73, 36 Aar.

B 183

—  Julius, Grosserer, 14.6.88, 57 Aar
(Hanne).                                B 140

—  Jørgen, stud. theol., 15.5.20, 28 Aar
(Fader, N. E.).                      F S 72

—  Kirstine Marie, f. Lydicke, E. e.
Regimentsdyrlæge P. E., 26.5.66,
69 Aar.                                  B 132

—   Louise Augusta, f. Mac Cormick,

g.  m. Inspektør R. E., 22.1.51, 40
Aar.                                        A 25

—  Maren, f. Mortensen, E. e. Erik E.,
23.1.37 i Virum, 66 Aar.         A 27

—  Marie, f. Maarup, E. e. A. E., 3.11.90
i Randers, 82 Aar.                B 259

—  Marie, f. Branner, E. e. B. V. E.,
23.4.60 (Søn, C. L. EA            B 98

Erichsen, Michelle, f. Westh, E. e.
Th. E., 15.7.90 i Rønne, 78 Aar.

B 167

—  Nancy, f. Applebye, 28.3.38 (Datter,
Hanne Siboni).                       A 77

—  Niels, Regimentsdyrlæge, 27.8.59,
61 Aar.                                 B 200

—  Niels. fhv. Lærer i Højsmark, D.
M., 26.9.69, 84 Aar.               B 229

—  Oline Petrea, 1). af afd. Prokurator
J. B., 23.12.75 i Løgstør (Broder,
Birkedommer J. E.).            B 303

—  Oveline, f. Treschow, E. e. H. C.
E., 19.12.85.                           B 299

—  Peder, Grosserer, 10.1.04, 50 Aar
(Nancy).                                 A 13

—  Peter, Direktør for Donaudamp-
skibsselskab i Wien, 21.3.61, 66 Aar
(Søster, Hanne Siboni).          A 73

—  Rachel, f. Wolck, E. e. E. C. E.,
13.2.52 i Nyborg, 66 Aar. B 39

—  Rosine, 13.1.41 (Moder, Marie, f.
Branner).                                B 17

—  Stephan, stud. jur., 9.4.37.         Sk

—  Thomas, Kancelliraad, Prokurator,
22.7.86 i Rønne (Michelle). B 169

—  Vigfus, Kammerraad, 8.10.46, 55
Aar.                                      A 243

Erichson, Chr. Gottfred, kgl. Kasserer
p. St. Croix, 10.4.42.              B 131

—  Vilh., Læge i Roskilde, 15.2.57,
37 Aar (Marie Elisabeth, f. Klein).

B 38

Eriksen, Anna Cathrine, Figurantinde,

3.8.18.                                         Sk

—  Erik, fhv. Stabstrompeter, 1). M.,
24.10.77.                              Ah 292

—  Johannes Moller, exam.jur., 27.11.
65, 67 Aar.                         FS 306

—  Jørgen, kgl. Postfører, 17.12.24,
69 Aar (Søn, Kaptajn i den norske
Marine O. V. E.).                  B 103

—  Ole, Lods, D. M., 5.4.80.          B 83

Erikson, Hedvig, f. Klausen, 22.4.47,
49 Aar.                                   A 99

—  Henrik Nicolai, kgl. Mægler p. St.
Croix, 17.10.32, 38 Aar (Hedvig).

A 246

—  Marie Lorenze, f. Brorson, E. e.

282

Sgp. Andr. E, 31.3.33, 66 Aar.

A 81

Erlandsen, Andr., 29.12.72 i New

Orleans, 35 Aar.                 B 73,35

-   Charlotte v., 3.5.15 p. Dueholm
(Svoger, Tøttrup).                 Vi 43

-  Hans Chr., Lærer i Pederstrup,
Decbr. 90.                             B 301

-  Johannes, cand. theol., 2.8.90, 75
Aar (Marie, f. Guldbrandsen). B 179

-  Johannes, Protokollist, 1.4.1796, 75
Aar.                                        A 78

-  Thor, Lærer, 7.11.17,71 Aar. A 264
Erlandsen, Viggo, 14.1.71 i Sandby

(Fader, Sgp. J. E.).                 B 14

Erlewein, Joh. Sebastian, Kaptain.
Murmester, Juni 69, 69 Aar (The-
resia).                                    B 145

-  Theresia, f. Reuther, E. e. J. S. E.,
12.2.85.                                    B 38

Ernst, Carl Chi'., Superkargo, 12.2.05,
74 Aar (Cecilie).                     A 50

-  Caspar, Overkrigskommissær, 1.1.
65, 79 Aar.                                 Sk

-   Cecilie, f. Pheiff, 28.10.08, 63 Aar
(Svigersønner, Wivet og Rosen-
kilde).                                    A 425

-  Chr. Vilh., Konsumtionsforvalter i
Skanderborg, 10.6.44.             B 162

-  Chr. Ferdinand, fhv. kgl. Skov-
foged, 6.7.86, 69 Aar (Anine, f.
Brodersen).                           B 154

-  Elisabeth, November 46, 16 Aar
(Fader, Sgp. E.).                    B 269

-  Elisabeth, f. Steenstrup, E. e. Sgp.
J. E., 11.6.73, 71 Aar.            B 135

-  Fr. Chr., Generalmajor, 1.6.64, 67
Aar (Sophie Bolette).            B 127

-  Gustavine Cathrine, 16.9.49,21 Aar
(Fader, Oberstløjtnant E.). B 226

-   Jørgen, Ejer af Rolykkegaard, 23.12,
70 (Marie).                             B 318

-  Jørgen, fhv. Sgp., 25.8.70 i S.
Onsild, 74 Aar (Elisabeth). B 206

-  Louise Christine, f. Chartie, g. m.
Caspar E., 14.11.44, 59 Aar. A 276

-  Marie, f. Maag, E. e. Jørgen E.,
15.6.80, 39 Aar.                     B 139

-  Mathiis, Postkontrollør, (dræbt af
en Bombe) 5.9.07.                       Sk

Ernst, Niels Peter, Kaptajn, Juni 90
(Søn, Premierløjtnant C. F. V. E.).

B 129

—  Sophie, £>. af ald F. C. E., 21.10.84.

B 247

—  Sophie Bolette, f. Wendell, E. e.
F. 0 E., 30.5.77.                    B 124

Erreboe, Christen, 19.7.43 i Faaborg
(Søn, Læge J. L. E.).          FS 123

—  Hans Chr., Farver i Maribo, 6.1.08,
62 Aar.                                     B 4

—  Marie, f. Kallager, 9.2.05 p. Haug-
hus.                                       Ri 14

—  Peter, Kancelliraad, 14.3.19 i Ring-
sted (Svigersøn, Forsberg). B 25

Erritzøe, Lauge, Kontrollør, 31.7.37 i
Helsingør, 41 Aar (Vilhelmine).

B 183

—  Vilhelmine, f. Holm, 6.9.84 i Hel-
singør, 75 Aar.                      B 210

—  Vilh. Lauge, 18.7.51 i Helsingør,
13 Aar (Moder, Vilhelmine). Hels 110

Erslev, Ane, f. Wisberg, g. m. P. E.,
31.12.53, 73 Aar.                   A 54,5

—  Andr., fhv. Overlærer, 15.1.44. Vi 14

—  Carl Valdemar, Lærer i Auderød,
2.4.83, 45 Aar (Hulda, f. Dauw).

B 79

—  Caspar, Lærer, 25.8.71 p. Jægers-
borg (Fanny).                        B 203

—  Emil, cand. phil., 26.5.82 (Frede-
rikke, f. Brieghel).                B 121

—  Fanny, f. Borgen, E. e. Caspar E.,
30.10.72.                                 B 255

—  Harald, fhv. Organist i Frederiks-
værk, 5.9.83 (Andrea, f. Borgen).

B 207

—  Jakobine Marie, f. Castenskjold,
g. m. Boghandler Jakob E., 28.11.62.

A 282

—   Joh. Vilh., Stadskirurg i Varde,
11.10.1799, 60 Aar.                  B 85

—  Karin Marie, f. Olsen, g. m. Kantor
H. H. E., 15.3.67, 54 Aar. B 65

—  Louise, f. Born, 18.12.73 i Frede-
riksværk, 58 Aar (Harald E.).

B 298

—  Poul, Lærer i Jægersborg, D. M.,
29.8.59, 89 Aar.                      B 203

283

Erslev, Poul Chr., 30.10.77 i Kjøge

(Amalie, f. Leschly).             B 257

- Poulowna, 1.12.71 i Frederiksværk,

28 Aar (Fader, Harald E.). B 288

-  Victor, 15.10.77, 29 Aar (Fader,
Harald).                                B 243

Erslew, Sara, f. Gylding, g. m. T. H.
E., 6.10.64.                             B 230

-  Thomas Hansen, Arkivbestyrer,
17.3.70 (Svigersøn, Sgp. O. Binzer).

B 65

Ertzgaard. Dorothea, f. Kohl, g. m.

J. E., 31.5.24.                        A 150

-  Jens, fhv. Toldbetjent, 6.11.45. Sk
Msbach, Birgitte, f. Eschildsen, 14.7.16,

80 Aar.                                   B 60

-  Peter, fhv. Byskriver, 19.3.16, 76
Aar (Birgitte).                        B 28

Esbensen, Andr., Købmand, 16.7.08
(Karine, f. Nandrup).             A 287

-  Andr., Distriktslæge, 18.1.56,52 Aar

Ida, f. Berthelsen).              F S 18

-  Anna Margrethe, f. Galberg, 28.2.36,
66 Aar.                                 A 132

-  Fr. Aug., Konferensraad, 30.1.72 i
Aalborg, 69 Aar (Anna Christine,
f. Esbensen).                           B 30

—  Fr. Emil, Grosserer, 22.12.89. B 302

—  Louise Caroline, f. Ellefsen, g. m.
Sgp. J. R. E., 4.1.71 i Flemløse.

FS 4

—  Peter Andr., 1.3.69, 18 Aar (Bedste-
fader, G. P. Brammer).           B 60

—  Peter Fr., Grosserer, 3.6.83 i Ordrup
(Elisabeth, f. Schierbeck). B 127

Esche, Carl Vilh., Grosserer, 1.10.71.

B 237

—  Fr. Aug., Grosserer, 27.8.53, 73 Aar
(Julie).                                   A 202

—  Fr. Nicolai, Grosserer, 9.3.89. B 59

—  Julie, f. Peltzer, E. e. F. A. E.,
28.3.64.                                    A 73

—  Niels Peter, privilegeret Farver i
Næstved, 19.6.1794, 32 Aar. B 53

—  Thor, Grosserer, 1.3.89 (Laura, f.
Monrad).                                 B 53

Eschemoes, Eleonora, f. Møller, E. e.
Poul E., 12.10.61, 72 Aar. A 240

—  Peder, Kopist, 8.3.17, 40 Aar (Bro-
der, Poul).                              A 60

Eschemoes, Poul, fhv. Institutbesty-
rer, 14.9.50, 83 Aar (Eleonora).

A 218

Eschemose, Sophie, f. Falkenberg,
31.8.56, 74 Aar (Svigersøn, Ferd.
Stockmarr).                           A 205

Eschildsen, Christen, Lottofuldmæg-
tig, 30.6.22, 48 Aar.               A 153

Eschiïcht, Anna Louise, 31.1.79, 35
Aar (Fader, J. V. E.;.             B 42

—  Annette, f. Jensen, g. m. J. V. E.,
28.11.69, 64 Aar.                    B 280

—  Charlotte, f. Eschricht, E. e. N. G.
E., 18.4.83.                              B 91

—  Charlotte Louise, 19.8.90, 83 Aar.

B 193

—  Daniel Fr., Professor, 22.2.63, 64
Aar (Mariane).                       A 48

—  Ferdinand, Overlæge, 10.10.83 (Jo-
hanne, f. Jørgensen).            B 237

—  Joh. Gottfred, Varemægler, 4.5.19,
50 Aar.                                 A 105

—  Joh. Vilh., Major, 22.11.80, 84 Aar
(Broder, F. E.).                     A 276

—  Mariane, f. Petit, E. e. D. F.
E., 10.1.79 (Søster, Henriette P.).

B 9

—  Nicoline, f. Flindt, g. m. F. E.,
25.9.50                              Hels 151

—  Niels G-ottfred, Bankfuldmægtig,
25.9.68.                                  B 220

—  Petrea. f. Petersen, g. m. F. E.,
26.7.58 i Helsingør.               B 173

Eskebjerg, Niels Nielsen, fhv. Ser-
geant, D. M., 6.4.76, 53 Aar. A 82

Eskemose, Jonas, Materialforvalter,
1.9.1798, 53 Aar (Louise). A 239

—  Jørgen, Magasinforvalter. 17.5.1795,
68 Aar.                                  A 119

—  Louise, E. e. Jonas E., 5.10.24, 73
Aar.                                      A 235

Eskildsen, Birgitte, f. Plesner, E. e.
E. E., 14.11.66 i Horsens. R 282

—  Cathrine, 20.5.10, 63 Aar (Broder,
H. V. E.).                             A 118

—  Cathrine, f. Rasch, E. e. H. H. E.,
8.2.24.                                     B 14

—  Chr. Vilh., Kancelliraad, Kontor-
chef, 19.9.27.                         A 223

284

Eskildsen, Eskild, Sgp. i Alrø, 23.12.31,
48 Aar (Birgitte).                Ah 211

—  Hans Henrik, Justitsraad, Inspek-
tør p. Jægerspris, 3.10.11, 90 Aar
(M. C. E.).                               B 83

—  Hans Vilh., fhv. Toldkontrollør,
4.11.19, 69 Aar.                     A 262

—  Hermandine Betty, 3.11.63 (Svoger,
Etatsraad Smidt).                       Sk

—  Jens, fhv. Kontrollør ved Enke-
kassen, 26.3.41, 75 Aar.              Sk

—  Joachim, fhv. kgl. Skovfoged, 22.9.
85 i Tikjøb, 88 Aar.              B 222

—  Johanne, 17.5.70 i Assens, 52 Aar
(Svoger, Sgp. P. Plesner). Ska 116

—  Julie Sophie, f. Lose, E. e. P. A.
E., 25.12.38, 54 Aar.              A 308

—  Laurits, fhv. Varemægler, Februar
73, 88 (Svigersøn, Læge Tøttrup).

B 37

—  Peter, fhv. Adjunkt, 1.1.63, 80 Aar.

FS l

—  Peter Andr., Direktør ved grøn-
landsk Handel, Justitsraad, 26.1.25
(Julie Sophie).                            Sk

—  Søren, stud. theol, 12.10.51 i Glud,
21 Aar (Moder, Birgitte). Ah 169

Esmann, Aage, stud. jur., 22.3.89 i
Viborg (Fader, G. E.).             B 70

—  Anna, f. Borup, E. e. Fændrik C.
F. E., 15.5.11 i Ølgod, 81 Aar.

B 44

—  Annette, f. Strøbeck, E. e. H. J.
E., 4.5.85 i Odense, 54 Aar. B 105

—  Aug. Fr., Apotheker, April 72, 31
Aar (Ingeborg, f. Faber). B 86

—  Claudine Marie, 12.3.74, 72 Aar
(Brodersøn, H. J. E.).           F S 64

—  David Borgen, Justitsraad, Amts-
forvalter, 9.6.42, 49 Aar (Sophie).

Ra 67

—  Ditlevine, f. Staal, E. e. M. V.
E., 12.1.77 i Nørresundby, 75 Aar.

B 19

—  Gertrud Sophie, f. Borgen, E. e.
H. E., 10.5.27, 66 Aar (Søn, D. B.
E.).                                         Ri 40

—  Ida, 2.7.71, 9 Aar (Fader, E. F. E.).

F S 195

—  Joachim Chr., Snedkermester, Kap-

tajn, 14.8.15 (Svigersøn, Thorkil

Baden).                                 A 190

Esrnann, Joh., Lærer, 19.2.29 p. Skaa-

rupgaard.                              Ah 31

—  Laura Christiane, f. Hammershøi
6.3.89 i Aarhus.                      B 58

—  Magnus Vilh., Sgp. i Øsløs, 3.10.70
i Nørresundby (Ditlevine). B 243

—  Henriette, f. Bagge, 12.2.72 (Søn,
Apotheker E. F. E.).               B 39

—  Herman, Sgp. i Ølgod, 23.5.24, 69
Aar (Gertrud Sophie).             B 44

—  Herman Jakob, Forligskommissær.
12.3.80 (Annette).                 F S 63

—  Margrethe, f. Willing, g. m. J. C.
E., 31.8.11, 52 Aar.                A 207

—  Marie, f. Neergaard, g. m. Kapellau
V. E., 22.11.70.                      B 287

—  Sophie Louise, f. Schmidt, E. e.
D. B. E., 6.10.61, 66 Aar. FS 272

—  ülrik Vilh., 17.11.41 i Varde, 19 Aar
(Fader, D. B. E.).                  Ri 97

Esmarch, Anna,.D. af afd. Konferens-
raad E., 21.12.26, 78 Aar. A 303

—  Augusta, D. af afd. Konferensraad
E., 27.2.26, 75 Aar.                 B 22

—  Birgitte, f. Bang, g. m. Jens E.,
27.11.12, 32 Aar.                   A 282

—  Dorothea, f. Rohde, 27.12.31 i Ny-
kjøbing p. Sj. (Søn, F. E.). A 32,3

—  Ft.. cand. theol., 23.1.39 i Nykjø-
bing p. Sj., 37 Aar.                B 28

—  Hans Haagen, Sgp. i Lemb, 2.1.65,
63 Aar (Anna Christine, f. Jensen).

B 6

—  Hans Jørgen, Provst, 31.8.03 (Søn,
Assessor J. E.).                      B 72

—  Heinrich Peter Chr., Professor,
fhv. Rektor, 8.5.30 i Slesvig, 85 Aar.

Alt 76

—  Henriette, 16.1.1/92, 48 Aar (Søster.
Vilhelmine).                              B 6

—  Ingeborg, f. Rohden, E. e. Kapellan,
17.5.11 i Sorø.                         B 48

—  Joh. Hieronymus, fhv. Toldfor-
valter i Burg, 22.2.07, 78 Aar.

Alt 37

—  Johanne Elisabeth, I), af afd. Etats-
raad E., 30.12.1792 i Roskilde.

B 1793,3

285

Esmarch, Laurits. Etatsraad, Kommit-
teret, 1.11.42.                             Sk
.- Vilhelmine, 27.3.26, 86 Aar. B 22

-  Vilhelmine, f. Meyeren, E. e. Kon-
ferensraad, 10.1.1792, 82 Aar (Dat-
ter, Vilhelmine).                      B 4

Ssmark, Vibeke Thrane, f. Briin-
nich, 5.12.11 p. Kongsberg ;.J. E.).

B 102

'Espersen, Joh. Chr., Rektor, 4.4.59 i
Rønne (Laurette).                   B 84

-  Laurette, f. Bahr, 17.5.76, 66 Aar.

B 115

-  Otto Georg Chr., Landmand, 16.10.
87 i Denver (Fader, Vilh. E.).

B 6

  vsselbach, Doris, f. Seest, 18.11.69 i

Slesvig. 62 Aar.                    B 273

-  Ferdinand, Gæstgiver. 23.1.40 i
siesvig, 29 Aar (Doris). Ah 16

Issemann, Andr., Købmand i Skive,
27.9.69, 78 Aar.                    Vi 227

-  Anna Cathrine, f. Alstrup, g. m.
A. E., 6.10.56', 67 Aar.         Vi 162

-  Henr. Chr., Købmand i Skive,
26.11.55, 35 Aar (Fader, A. E.).

Vi 192
Essen, Abraham Hartvig v., Køb-
mand i Horsens, 24.10.43, 71 Aar.
Ah 191

-  Birthe Elisabeth v., f. Müllertz,
g. m. Joh. v. E., 10.7.20, 22 Aar.

B 56

-  Birthe Elisabeth v., D. af afd. Joh.
v. E., 5.4.27.                            B 29

-  Christine v., 12.11.1795, 18 Aar
(Fader, M. v. E.).                  A 314

-  Harry v.. Landvæsenselev paa St.
Grundet, 11.6.42 (Broder, P. A. v.
E.;.                                     Ah 103

-  Joh. v.. Premierløjtnant, Brolæg-
ningsinspektør, Oktbr. 25. B 86

- Joseph v., 22.7.44 i Horsens (Bro-
der, H. v. E.).                      Ah 34

-  Mariane v., 17.8.88, 71 Aar (Søster,
Emilie Hertz).                      B 193

-  Michael v., Gehejmekonferensraad,
Deputeret, 29.1.31, 84 Aar (Datter,
D. Massmann).                       A 30

Essen, Philip Abraham, Kommerce-

raad, Febr. 87, 82 Aar.           B 78

Essendrop, Augusta Laura Jacobine.

D.   af afd. Sgp. C. S. E., ltt.56.

B 6

Essendrop, Gerhard, Sgp. i Rolloug,

25.1.1795.                                B 11

—  Gunild Christine, f. Treschow,
Præsteenke, 22.1.52.               A 23

—  Maximiliane, f. Otzen. E. e. P. H.
E., 22.9.09 i Eidersted, 70 Aar.

B 100

—  Søren, Byskriver i Skive, Auditør.
6.3.20, 55 Aar.                       Vi 31

Essendrup, Jens, Huslærer, 22.10.26
p. Anneberg, 67 Aar.           Vi 130

Esskildsen, Erik, fhv. Havnekaptajn,
21.1.56.                                  A 118

—  Erik. Assessor i Kriminalretten,
25.10.63 (Jensine Andrea). B 246

—  Fanny Emmely, April 89 i Nizza
(Stedfader, Joh. Voigt).          P. 90

—  Fr. Chr., Etatsraad, Departements-
chef, 16.7.74 (Jenny Olivia). B 163

—  Inger Christine, f. Wulff, g. m. L.
E., 21.11.38.                           B 285

—  Jenny Olivia, f. Wolff, E. e. F. C.
E., 1.6.84, 71 Aar.                 B 126

—   Jensine Andrea, f. Wulff, E. e.
Assessor E. E., 27.12.75. B 302

—  Ludv., fhv. Intendant, 3.12.67. B232

—  Peter Andr., Febr. 87 (Anna, f.
Ginderup).                              B 45

Estrup, Anna Christine, f. Scavenius,

E.  e. H. F. J. E., 25.7.82, 84 Aar.

B 172

—  Anna Margrethe, f. Gjerfnøe, E. e.
L.C.E., 15.6.35, 83 Aar (Svigersøn.
A. C. Kierulff).                     A 140

—  Arentine Kirstine, 27.10.65 p. Kongs-
dal, 69 Aar.                        Ah 261

—  Christen, Konferensraad, 17.9.68 i
Kolding, 78 Aar.                 FS 245

—  Christine, 6.7.06, 21 Aar (Fader, L.
C. E.).                                   A 286

—  Gedske Cathrine, f. Jungersen, E.
e. P. E., 19.3.30, 72 Aar (Svigersøn,
L. Engelstoft).                        B 47

—  Hector Fr. Janson, Etatsraad, Ejer

286

af Kongsdal, 29.12.46, 52 Aar (Anna

Christine).                            B 47,4

Estrup, Jacobine, f. Scavenius, g. m.

H.F.J.E., 7.6.29 i Mailand. B 102

—  Larsine, t Blichert, 25.3.64 p. Viuf-
gaard, 28 Aar.                        B 77

—  Laurits Chr., Etatsraad, Byskriver
i Helsingør, 8.11.26, 72 Aar (Anna
Margrethe).                               B 4

—  Peder, Sgp. i Randers, Provst,
31.12.18, 63 Aar (Gedske Cathrine1».

B 19.4

—   Peter, cand. phil., Ejer af Kirstine-
berg, 19.4.48, 24 Aar (Moder, Anna
Christine).                             B 102

Ettrup, Eline Rebekka, f. Buchardt,
g. m. Grosserer Harald E., 17.12.71.

B 302

—  Hans Vandborg, Prokurator i As-
sens, 10.5.54, 54 Aar.            B 114

—  Niels, Købmand iNykjøbing p. M.,
30.1.07 (K. H. E., f. Vandborg,.

Vi 11

—  Niels, Købmand og Formand for
Borgerrepræsentationen i Nykjø-
bing p. M., 4.12.45, 47 Aar. Tb 145

Eulertz, Eulert Nicolai, Løjtnant, 6.6.
10, 42 Aar (Rachel Christiane).

B 60

—  Rachel Christiane, f. Mossin, 25.8.
50, 79 Aar.                            A 200

Evald, Ole, stud. chir., 7.10.18. Sk

—  Peder, fhv. Hører v. Latinskolen,
11.5.20.                                   Ri 39

Evaldsen, Flora, f. Christensen, g. m.

Professor A. C. E., 28.6.74. B 150
Evens, Andr.. Ejer af Nørrekjær,

22.10.40, 71 Aar.                 Aal 212

Evensen, Even Lorents, Fuldmægtig

i Rentekammeret, 7.1.12.         B 5

Evers, Andr. Jørgen, Kammerraad,

fhv. Godsforvalter, 14.10.66, 81 Aar

(Anna Sophie).                    F S 262

—  Anna Sophie, f. Schmidt, E. e. A.
J. E., 10.12.71 i Assens, 74 Aar
(Søn, Chr. E.).                       B 297

—  Carl Andr., Justitsraad, fhv. Kon-
torchef, 27.12.55, 75 Aar. B 56,1

—  Carl Ferdinand, Snedkermester,
Kaptajn, 15.12.88, 79 Aar. B 299

Evers, Caspar Fr., 24.4.69 p. Herlufs-
holm, 13 Aar (Fader, Chr. E.,
Wedellsborg).                         B 97

—  Chr., 25.3.82 i ÎQaksvig (Svigersøn,
Distriktslæge C. Hansted). B 82

—  Chr. Rudolph, cand. pharm., 14.7.
77 (Sophie, f. Ingvorsen). B 162

—  Christiane, 19.1.77, 69 Aar (Fætter,
Chr. L. E.).                             B 19

—  Christiane Margrethe, f. Klewing,
23.4.85, 50 Aar (Chr. L. E.). B 94

—  Elisabeth, f. Kragballe, E. e. H. F.
A. E., 14.5.46, 50 Aar (Søn, C. R.
E.).                                        B 114

—  Elisabeth, f. Bech, g. m. Arki-
tekt Alfred E., 31.10.75, 27 Aar.

B 256

—   Flora, f. Mazanti, 9.8.77, 48 Aar.

B 186

—  Fr. Ludv., cand. phil., 13.6.50,
39 Aar (Caroline, f. Engelhardt".

A 140

—  Frederikke Lovise, f. G-løerfeldt,
g. m. A. J. E., 12.4.17.            F 52

—  Henr. Fr. Anton, Bataillonskirurg,
24.1.37 i Veile, 52 Aar (Elisabeth;.

Ah 16

—  Herman Ludv., Etatsraad, Kom-
mitteret, 10.7.38, 53 Aar (Broder.
C. A. E.).                               A 165

—  Louise Caroline, f. Tiede, g. m. C.
F. E., 26.5.82.                         B 122

—  Magnus Theodor, 16.5.65 p. Herlufs-
holm, 12 Aar (Fader, Chr. E.).

FS 134

—  Sophie Hedvig, f. Kragballe, g. m. H.
F. A. E., Decbr. 24, 23 Aar. Ah 175

Eversen, Carl Holger, Kasserer, Løjt-
nant, 4.5.81 (Adelaide, f. Blom).

B 104

Evert, Fr. Vilh., Tømmermester, 23.7.
53, 49 Aar (Marie).                     Sk

—  Marie, f. Boldt, Marts 63, 56 Aar.

A 60
Ewald, Anna, 15.5.81 (Niece, Char-
lotte Bardenfleth).                 B 112

—   Carl, Generalmajor, 19.3.66, 77 Aar.

B 79

—  Caroline, f. Carstensen, g. m. Kap-
tajn V. E., 15.7.69.                B 163

287

Ewald, Caroline Dorothea, 25.4.27 (Svo-
ger, F. L. Bardenfleth).          B 35

-  Chr., Generalkrigskommissær, 9.9.
29, 78 Aar (Svigersøn, Fr. Keyper).

A 215

—  Chr., Løjtnant, Assistent, 15.9.67,
23 Aar.                                  B 218

-  Chr. Fr., Fysikus, 27.6.27 i Sundby,
60 Aar (Amalie, f. dar). F 96

—  Christiane, f. Ryge, E. e. E. E.,
30.6.37, 65 Aar.                     A 156

-  Christopher, Hof- og Rejsesmed,
25.8.14, 73 Aar.                       B 73

—  David Chr., 21.10.00 i Cette, 16 Aar
(Fader, Chr. E.).                   A 386

-  Erik, Oberst, 9.1.28, 72 Aar (Chri-
stiane).                                     A 9

—  Frederikke Amalie, f. Rosenstan d-
Goiske, g. m. Carl E., 14.9.55.

Sk

-  Henr. Fr., Premierløjtnant, 22.8.26,
29 Aar (Fader, Chr.'E.). A 200

-  Immanuel Chr., 20.12.13, 18 Aar
(Fader, E. E.).                       A 299

-  Jochum, fhv. Sgp., 12.4.26 i Kri-
stiansfeldt, 100 Aar.                F 57

-  Joh., Generalløjtnant, 25.6.13 i Kiel.
69 Aar (Søn, E. E.).                B 54

-  Knud, 5.1.81 (Fader, H. F. E.).

B 5

-  Mary, f. Detlefsen, g. m. Assistent
V. E., 19.4.77, 25 Aar.            B 95

-  Sophie, f. Porth, g. m. E. E., 13.5.04.

B 40

-  Sophie Marie, 13.6.1798, 30 Aar
(Fader, Chr. E.).                    A 164

-  Wolfgang, 6.7.77 (druknet i Atlan-
terhavet), (Fader, H. F. E.). B 168

-  Wolfgang, Kaptajn, 21.3.77, 47 Aar
(Thora, f. Bach).                     B 70

Ewaldsen, Elisabeth, f. Stibolt, 30.8.63,
66 Aar (Søn, Sgp. C. E.). Ra 202

Ewert, Anna Cathrine, f. Mylensteen,
E. e. D. E., 1.2.28, 58 Aar. B 11

-  Diderik, Amtskirurg, 12.6.25,56 Aar
(Anna Cathrine).                     B 47

-  Karen Marie, f. Sommersted, g. m.
D. E., 1.2.06, 22 Aar.               A 42

Ewertsen, Fr., Student, 19.1.67 i Hille-
rød (Moder, Johanne).            B 19

Ewertsen, Johanne, f. Muxoll, 26.12.79,
76 Aar.                                  B 303

—  Joh. Henrik Adolph, Kammerraad,
fhv. Distriktslæge i Hillerød, 6.6.61,
65 Aar (Johanne).                 B 130

Ewertz (Evers), Lene, f. Schrøder, g.
m. Justitsraad C. E., 20.8.84 p.
Wedellsborg.                        B 195

—  Sophie Amalie, 27.4.81 p. Wedells-
borg, 27 Aar (Fader, Chr. E.).

B 99

Exner, Joh. Gottlieb, 9.9.57, 75 Aar

(Søn, Julius).                        A 211

—  Karen, f. Jørgensen, 8.4.53 (Søn,
Julius).                                   A 87

Eyben, Adelheid, f. Qualen, g. m. Ge-

hejmeraad A. G. E., 10.9.08, 61 Aar.

Alt 150

—  Carl Ludv., Major, 9.7.49, 62 Aar.

B 164

—   Caroline, f.Lønborg, 11.12.71 p. Rør-
bæk, 78 Aar.                         B 297

—  Charlotte, f. Cronhelm, E. e. H.
T. E., 29.1.76 (Svigersøn, H. Hass).

B 25

—  Fr., Gesandt i Frankfurt, 6.11.25,
55 Aar.                                  B 136

—  Fr. Ludv., Gesandt i Regensburg,
Gehejmeraad, 12.1.1793, 54 Aar.

A 19

—  Holger Thomas, Kaptajn, 9.12.66
(Charlotte).                           B 302

Eyber, Carl, Ejer af GI. Ørumgaard,
2.5.64.                                   Th 72

—  Elise, f. Fuglsang, 18.4.75, 66 Aar.

Ri 89

—  Theodor Leopold, Overretssagfører,
24.9.90 (Godesta, f. v. d. Recke).

B 224

Eyde, Nielsine Marie Kirstine, f. By-

schou, April 87 i Herning, 71 Aar.

B 93
Eye, Jens, Borgeradjudant, D. M.,
4.12.68.                               Aal 311

Eyermann, Fr. Gustav, Sgp. i Thors-
ager, 16.7.73 (Marie, f. Berg).

B 165

—  Lars, Gjørtlermester, 3.4.41 i Raad-
vaad, 59 Aar.                         B 86

Eykens, Joh., Købmand i Ebeltoft,

288

16,5.66, 61 Aar (Marie, f. Mellerup).

Ah 120

Eylardi, Herman Anton, fhv. Juveler,

26.1.37. 67 Aar (Svigersøn, cand.

jur. Fribert).                          A 27

—  Hermann Anton, cand. jur., 19.4.58,
47 Aar (Vilhelmine).              A 92

—  Vilhelmine, f. Fugger, E. e. H. A.
E., 19.4.77.                               B 92

Eylitz, Joh. Hem.. Kaptajn, 17.6.06.

A 258

Eylitz, Johanne Marie,, f. Fibiger, E. e.
Byfoged F. C. E., 27.8.53, 100 Aar.
Ah 167
 

Eyndhoven, Jens Chr., fhv. Apo-
theker, 3.5.7G (Hansine, f. Meyer).

B 105
Evnen, David, Overkøbmand p. Is-
land, 6.5.1793, 81 Aar (Johanne).

A 111

- Johanne, f. Lindholm, 7.10.02, 85

Aar.                                       A 384