Ph. Weilbach

 

NYT  DANSK  KUNSTNERLEKXIKON

1895-96

Digitaliseret af: LFL's Bladfond 2007 

Red. og udvikling: Erik Rosekamp  rosekamp@post9.tele.dk

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  XZ

Hele vrket: Bind 1(A-K)   Bind 2(L-)

 

HOME