KRAKS BLAA BOG 1949

DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON

 Weilbach 1895-96

Weilbach 1877-78

Hjem - Home

 Weilbach 1947  til håndholdt computer eller mobiltelefon

Kraks Blå Bog 1957

Illustreret Musikleksikon 1924

Kraks Blå Bog 1910

V. Richter

100 års Dødsfald i Danmark Til søgbar PDF-fil

Engemann

Ibsen

Ichtershausen

Ilse

Ingemann

Ingerslev

Ingstrup

Ingvarsen

Ingversen

Ingwersen

Insten

Ipsen

Irgens

Irgens-Bergh

Irminger

Irmischer

Isaacsen

Isberg

Iselin

Isfjord

Issem

Iversen

Iwarsen

TfversenIbsen, Adolph Valdemar, Overretspro-
kurator, 7.10.67, 42 Aar (Josephine,

f.   Koss).                                       B 233

—   Anna Lucia, Datter af at'd. Hof-
kantor I. I., 31.3.1795, 74 Aar. A 82

—  Anna Marie Elisabeth, f. Colding,

g.   m. J. C. I, 1.1.35.                     Sk

—   Carl, Sekondløjtnant, 7.7.49. B163

—   Carl Henrik, Grosserer, 21.2.73, 82
Aar (C: I., f. Huth)                    B 46

—   Caroline Christine, f. Bøschen, g.
m. Professor Ib I., 22.1.50. A 24

—   Caroline Marie, f. Nyebølle, E. e.
P. C. I., 25.5.82, 76 Aar.         B 121

—   Chr., Strandingskommissionær, 6.5.
51 i Skagen, 57 Aar (Kirstine, f.
Kjærsgaard).                            Aal 112

—  Chr. Fr.> kgl. Fuldmægtig, 19.10.31,
35 Aar.                                        A 248

—   Clemens, Løjtnant, Hofstolemager,
2.8.34, 59 Aar.                           A 186

—   Constans Erasmus, fhv. Skovfoged
p. Knuthenborg, 15.11.84 i Keers
næs (Pouline, f. Wellejus). B 269

—  Dorothea Cathrine, f. Balle, E. e.
Jens I., 22.2.32 (Søn, F. J. I.). A 50

—  Dorothea Elisabeth, f. Falckenthal,
g. m. P. D. I., 8.7.44, 58 Aar.

B 186

—  Echardine Jacobine, f. Prior, 29.1.
77 (Isenkræmmer Peter I.). B 25

—  Elisabeth Christine, f. Jacobsen,
g. m. Etatsraad S. I., 20.6.59, 67
Aar.                                              A 141

—  Elisabeth, f. Sørensen, E. e. F. J.
I., 12.11.75, 86 Aar.                 B 266

—  Emilie, f. Sølling, E. e. P. D. I.,
4.12.82, 82 Aar.                          B 284

Ibsen, Fr., Kaptajn, 12.2.00 i Batavia.

A 01, 368

—  Fr. Chr., Maanedsløjtnant, 27.6.77,
23 Aar.                                    A 150

—  Fr. Jul., Kammerraad, Kammer-
fourér, 3.10.34, 49 Aar (Elisabeth).

A 239

—  Frederikke, f. Andresen, E. e. Sgp.
H. I., 8.5.32 (Søn, Sgp. P. D. 1).

—  Hanne Marie, 3.8.79 i Bedby, 52
Aar (Søn, S. K. I.).               L 210

—  Hans, Sgp. i Fraugde, 18.7.16, 67
Aar (Frederikke).                     B 60

—  Hedvig Elisabeth, 5.4.75 i Sorø, 91
Aar (Brodersøn, Eugène).         B 78

—  Herman Gustav Emil, cand. jur.,
Fuldmægtig i Politiretten, 10.1.66.

B 10

—  Ib, Professor ved Universitetet,12.5.
62, 60 Aar (Augusta, f. Bøschen).

B 112

—  Jens, Kammerfourér, 21.3.18, 66
Aar (Dorothea Cathrine).         B 25

—  Jeppe, Prokurator, 19.12.23, 34 Aar.
(Marie).                                    F160

—  Joh. Chr., fhv. Søartilleriløjtnant,
9.8.43.                                           Sk

—  Joh. Fr. Alexander, exam. jur.,
24.1.41.                                         Sk

—  Joh. Martin Peter, Hofapotheker,
1.3.88 (Marie, *• Wiedemann). B 53

—  Johanne, f. Neve, E. e. Johannes
I., 6.4.21.                                      Sk

—  Johannes, fhv. Toldkontrollør, 7.3.
46 (Johanne).                            A 60

—  Josephine, f. Koss, E. e. A. V. I.,
4.10.78(Svigersøn,LægeL.Schiødte).

B 229

Ibsen, Karen, f. Tvede, g. m. Cl. I.,
28.4.33, 70 Aar.                      B 106 I

—  Louise Sophie Hedvig, f. Fencker,
g. m. Johannes I., 24.6.43. FS111

—  Maren, f. Schmidt, E. e. Jeppe I.,
Juli 43, 68 Aar.                    FS 112

—  Marie, f. Foltroar, g. m. J. F. A I.,
20.9.30.                                   A 224

—  Peter Chr., Tømmerhandler, 18.2.
65, 65 Aar (Caroline Marie). B 43

—  Peter Diderik, Sgp. i Lyngby, 7.10.
55, 62 Aar (Emilie).                A 236

—  Eegine Sophie, f. Weldingh, g. m.
W. I, 5.3.47 i Thisted.         Aal 50

—    Sophie Charlotte, 18.5.42, 17 Aar
(Fader,P. D. I.).                      B 130

—  Søren Kaas, Etatsraad, fliv. By-
foged, 18.3.67 (Søn, A. V. I). B68

—  Thorvald Budolph Benedict, exam.
jur., 1.10.71 i Eødby.             B 235

—  "William, Konsul, 4.1.54 i Thisted.
Ibsen Hansen, Chr., Læge i Vildbjerg,

16.1.88, 33 Aar (Moder Ida, f. Nør-
gaard).                                      B 15
 

Ichtershausen, Joh. Henrik Valentin,
fhv. Postmester, Krigsraad, 5.10.
80 i Fredericia (Dorothea, f. Øst-
birk). B 235

—  Peter Chr. Aug., cand. pharm., 6.6.
63, 25 Aar (Fader, J. H. V. I.). B 131

Tfversen, Carl, fhv. Købmand, 15.3.56
i Lønstrup, 60 Aar (Svigersøn, A.
B. Segelcke).                            B 65

Ilse, Birgitte, f. Basmussen, E. e. L.
I., 9.3.50.                                     Sk

—  Ludv., Postmester i Budkjøbing,
5.8.21, 48 Aar (Birgitte).          B 65

Ingemann, Bernhard Severin, Konfe-
rensraad, 24.2.62 i Sorø (Lucie
Marie, f. Mandix).                    B 49

—  Birgitte, f. Svane, E. e. S. S. I.,
2.5.09 (Søn, B. S. L).               B 45

—  Chr., Købmand, 16.10.12 (Broder,
B. I. I.).                                   B 86

—  Johanne Laurentze, 3.10.39, 57 Aar
(Broder, B. S. L).                   B 239

—  Laurits, Sgp. i Aarby, 6.1.13 (Thea,
f. Kikkibusch).                          B 7

—  Lucie Marie, f. Mandix, E. e. B.
S. I., 15.1.68 i Sorø.               B 14

Engemann, Ole, Lærer, D. M., 21.5.72
i Herløv, (Marie Jacobine, f. Trim-
born).                                     B 117

—  Søren Sørensen, Provst, Sgp. i
Thorkildstrup, 31.12.1799 (Birgitte).

A 00, 5

Ingerslev, Arnoldine Frederikke, f.

Hillerup, g. ni. L. S. I., 3.6.80, 78

Aar.                                         B 130

—  Augusta, f. Borup, g. m. cand. jur.
Vitus I., 2.1.72.                          B 2

—  Caroline Mathilde, 27.5.69 (Fader,
fhv. Sgp. H. I.).                     B 122

— — Caspar Peter Rothe, Justitsraad,

Ejer af Marselisborg, 20.9.64, 64
Aar (Søn, H. P. I.).              Ah 126

—  Charlotte, f. Phister, E. e. C. F. I.,
23.3.75, 69 Aar.                      Ah 83

—  Chr. Fr., Konsistorialraad, 25.1.41,
76 Aar.                                   Ah 16

—  Chr. Fr., Professor, Eektor, 2.2.68
(Charlotte).                             Ah 31

—  Christiane, f. Abel, E. e. Sgp. H.
I., 22.4.1797 (Søn, Sgp. C. F. J).

Ah 33

—  Christiane Abel. f. Ingerslev, g.
m. Laurits I., 8.10.78 i Ranum, 79
Aar.                                      Aal 249

—  Christiane Margrethe, f. From, g.
m. Sgj). Hans I., 6.11.45. B 267

—  Elisabeth Marie, f. Bering, g. m.,.
Sgp. C. F. I., 25.11.38, 75 Aar.

Ah 192

—  Hans, Løjtnant, Toldbetjent, 22.11.
39, 49 Aar (Kirstine).          Aal 231

—  Hans, fhv. Sgp., 26.2.75, 87 Aar
(Søn, Sgp. J. F. I.).                 B 50-

—  Hans Chr., fhv. Sgp. 3.11.88 (Sophie,
f. Barfred).                              B 261

—  Hans Peter, 10.11.86, 81 Aar. B265

—  Hans Peter, fhv. Landmand, 5.11.77.

B 262

—  Hans Peter, Overkrigskommissær,
Ejer af Rugaard, 20.1.30, 68 Aar
(Søn, C. P. R. I.).                  Ah 14

—  Jakob Abel, Sgp. i Saxild, 23.8.21,
61 Aar (Vita).                         Ah 94

—  Jacobine Christiane, f. Gottschalck,
E. e. P. L. I., 16.11.77 i Præstø, 86
Aar (Søn, Læge V. I.).           B 270

Ingerslev, Joachim Otto, fhv. Told-
kontrollør i Aalborg, 6.11.77, 85
Aar (Caroline, f. Stellfeldt). B 259

—  Julie Nathalie, f. Merwede, g. m.
Adjunkt F. P. I., 5.3.70, 37 Aar.

Ah 65

—  Julius Vitus, Sagfører, 5.10.87 i
N. Sundby.                            B 232

—  Kirstine, f.Bøygaard, 22.4.64. Ahl05

—  Laurits Sommer, fhv. Proprietær,
14.8.83 i Holstebro, 87 Aar. B 190

—  Louise, f. Harpøth, E. e. V. B. I.,
8.3.89.                                       B 59

—  Louise Sophie, 9.8.75 (Fader, P. L.
B. I.).                                      B 184

—  Ludv. Jakob Chr., stud. jur., 11.1.
58, 20 Aar (Fader, C. F. I.). A 10

—  Marie, f. Meulengracht, g. m. C.
P. B. L, 8.1.57.                        Ah 7

—  Mathea, f. Bille, E. e. P. L. B. I.,
9.3.76 i Lyngby (Svigersøn, Adjunkt
H. N. H. Müller).                     B 62

—  Peter Laurits, 17.2.81 i Præstø, 18
Aar (Fader, Læge V. J.).        B 42

—  Peter Laurits, cand. phil., Lærer
i Snesere, 24.1.57, 65 Aar. B 23

—   Peter LauritzBering, Provst, 22.11.
75 i Lyngby, 84 Aar (Mathilde
Mathea).                                  B 274

—  Severine Elisabeth, f. Kothe, g. m.
H. P. I., 7.4.28 p. Rugaard, 57 Aar.

Ah 56

—  Thalia, 21.4.59 p. Skaarupgaard, 21
Aar (Fader, V. I.).                  Vi 68

—  Valdemar, Forligskommissær, 17.11.
74 i Almtofte.                        Vi 270

—  Vilhelmine, 3.5.19 i Saxild, 8 Aar
(Fader, J. A. I.).                     Ah 34

—  Vita, f. Bering, E. e. J. A. I., 14.4.
56 i Aalborg, 90 Aar.            Ah 77

—  Vitus, Fuldmægtig, Decbr. 33, 33
Aar (Caroline, f. Stellfeldt). Ah 195

—  Vitus, Grosserer, 16.5.77, 75 Aar
(Ditlevine, f. Müller).             B 112

—  Vitus Bering, fhv. Skibsfører, 4.6.
79 i Foldbjerg (Louise). Th 130

Ingstrup, Ane Marie, f. Stilling, E. e.
F. L, 6.9.60.                          Vi 159

—  Andr., fhv. Toldassistent, D. M.,
25.1.80 i Roskilde, 83 Aar. B 23

Ingstrup, Frants, Amtsforvalter, 11.1
27, 44 Aar (Ane Marie).          Vi 5

—  Lorentz Høyer, fhv. Proprietæi
12.8.52, 41 Aar (Vita).          Aal 19

—  Vita, f. Ingerslev, 4.4.78, 72 Aa
(Søn, Politiassistent I.).         Aal 8:

Ingvarsen, Casimir Martinus, Apothe
ker i Fredericia, 14.11.10 (Sviger
søn, B. C. Nutzhorn).              B 91

Ingversen, Birgitte Christine, f. Eichel
g. m. Jens I., 17.1.11, 79 Aar. B Î

—  Fr. Broder, Postfører, 24.1.32, 4/
Aar.                                        Aal 17

—  Georg Eichel, Sgp. i Døllefjelde,
14.3.1795.                                  A 62

—  Gyde Marie, f. Pagh, g. m. C. M.
I., Juni 1791.                           B 54

—  Jens, fhv., Sgp. 18.2.14 i Haders-
lev, 87 Aar.                              F 14

—  Joh. Fr., Intendant, Kaptajn, 23.10.
76.                                           B 248

—  Johanne, f. Thomsen, g. m. C. M. I.,
28.5.1799.                                  B 47

—  Jonas Casimir, fhv. Ejer af Hegnet,
24.2.87, 73 Aar.                         B 50

—  Martin Henrik, Assessor, Apothe-
ker, 9.6.10 i Kongsberg, 37 Aar
(Petronelle).                              B 54

—  Morten Qvistgaard, 23.3.79, 24 Aar
Aar (Fader, J. C. I.).             Aal 74

—  Poul, Raadmand, 15.6.1793 i Hu-
sum, 85 Aar.                          A 153

Ingwersen, Ane Cathrine,f.Møller, 3.1.71
i Viborg, 81 Aar (Søn, J. F. I.). B 7

—  Ane Margrethe, f. Kjær, E. e. M. I.,
27.12.64 i Kolding.                  B300

—  Ane Margrethe, f. Breinholt, 31.10.
82 p. Hegnet, 59 Aar (J. C. J.).

B 257

—  Carl Gjørtz, stud. med., 20.9.84 p.
Aldershvile, 26 Aar (Fader, J. C.
I.).                                           B 222

—  Charles, fhv. Købmand, 1.6.85 (Fre-
derikke, f. Schandorff).          B 124

—  Chr., Sgp. i Grube, 1.12.33, 56 Aar.

Alt 196

—  Chr. Theodor, 26.3.51 i Viuf, 29
Aar (Fader, J. P. I.).             Ah 54

—  Hermine Marie, 6.1.45 p. Viufgaard,
21 Aar (Fader, J. P. I.).          Ah 7

548

Ingwersen, Jens, Konsistorialraad, 8.2. |
14 i Haderslev, 87 Aar.            B 15

—  J. P., Major, 25.9.52 i Viuf, 79 Aar
(Kristine).                                  Vi 158

—  Kristine, f. Poder, E. e. J. P. J.,
23.2.75 i Kolding, 87 Aar. B 50

—  Martin, Ejer af Aggersbøl, 20.7.62
i Kiel, 67 Aar (Ane Margrethe).

B 170

—  Peter Hannibal Sehested, 31.7.32 i
Svendborg, 24 Aar.               FS 131

—  Vilh. Aug. Theodor, fhv. Skole-
bestyrer, 1.11.81.                       B 256

Insten, Chr. Fr., Kontorchef i holst.

Ministerium, 24.11.59.                    Sk

Ipsen, Abel Angel, f. Heiberg, E. e.

L. I., 18.4.77 (Søn, Kontorchef A.

M. N. I.).                                     B 92

—  Andreas, Sgp. i Nørrebroby, 14.1.
29, 59 Aar (Søn, L. C. I.) FS 10

—   Ane Margrethe, f. Hellesen, g. m.
P. I., 5.7.29, 69 Aar.                A 156

—  Anna Marie, f. Münster, g. m. L.
C. I., 15.9.37, 20 Aar.           FS 171

—  Betty Sophie, f. Christensen, g.
in. Kaptajn L. A. I., 4.2.78. B 29

—   Birgitte Kirstine, f. Møller, g. m.
Sgp. A. L, 17.3.28.                    FS 43

—   Carl Fr., fhv. Sgp., 16.1.08, 82 Aar.

Alt 15

—  Chr., Grosserer, Konsul, 18.2.59
(Helene, f. Olsen).                       A 47

—  Dorthea, f. Steenbuch, E. e. Sgp.
N. L, 4.5.55, 77 Aar.              FS 116

—  Eduard, fhv. Organist, Septbr. 89
(Søn, Overretsassessor J. L). B228

—  Ferd. Cornelius, kgl. Maskinmester,
14.5.79.                                        B 118

—  Gustav Valdemar, 16.9.87 i Na-
varro, 29 Aar (Fader, U. I.). B 244

—   Hanne Sophie, f. Bousing, g. m.
Herman I., 4.7.60, 44 Aar. B 157

—   Harald, Sgp. i Gjentofte, 27.5.76,
63 Aar (Anna, f. Bousing). B 123

—   Henrik Cornelius, Tømmeropsyns-
mand i Søetaten, D. M., 9.10.47,
69 Aar.                                       A 243

—  Henrik Herman, Kvartermand, D.
M-, 20.10.82, 70 Aar.                B 248

—  Herman, Kommandør, 19.7.70, 62

Aar (Svigersøn, Postinspektør
Schultz).                                 B 167

Ipsen, Jakob, Forstkasserer, 12.7.12, 56
Aar.                                          B 59

—  Joh. Georg, cand. phil., 23.1.52 i
Grønland.                               A 121

—  Johanna Dorothea, f. Heinzelmann,
E. e. Bevisor Andr. I., 17.2.17 (Søn,
L. F. I.).                                   A 45

—  Johannes, Krigsraad, fhv. Post-
mester, 6.2.54 i Kjerteminde, 74
Aar.                                        FS 35

—  Julie Frederikke, f. Børbye, g. m.
Konsul Chr. I., 3.12.42, 26 Aar.

B 328

—  Knud Chr., cand. mag., 14.3 86 (Fa-
der, Ü. L).                                B 67

—  Lars, fhv. Overtoidinspektør, 26.3.
74 (Abel Angel).                       B 75

—  Laurits Chr., Sgp. i N. Broby,
24.4.60, 58 Aar (Nicoline). FS 113

—  Lorenz, fhv. Sgp., 2.11.35, 75 Aar.

Alt 185

—  Ludvig, Byskriver, 23.3.75 i Skive,
68 Aar (Valborg, f. Bøgh). B 71

—  Ludv. Fr., Krigsraad, 22.11.47, 73
Aar.                                        A 279

—  Mathias, Premierløjtnant, 2.7.02, 26
Aar (Cathrine, f. Kirkerup). A 264

—  Mathias, Student, 24.1.03, 29 Aar.

A 22

—  Nicolai, Sgp. p. Lyø, 17.8.26 (Dor-
thea).                                      B 120

—  Nicoline, f. Zeuthen, E. e. L. C.
I., 7.10.61.                            FS 272

—  Olaus Andr., stud. med., Nov, 62 i
Washington.                           B 300

—  Peter, Krigsraad, 4.7.44, 85 Aar.

A 159

—  Rasmus, Brændevinsbrænder, eli-
geret Borger, 27.1.11, 54 Aar. F 15

—  Basmus, kgl. Kopist, 1.9.34, 24 Aar.

A 213

—  Sanne, f. Dahl, g. m. Joh. I., 23.3.
49 Aar.                                    F 51

—  Sophie, E. e. S. C. I., 25.8.90.

B 197

—  Svend Chr. Wessel, Justitsraad, fhv.
Apotheker i Holbæk, J 3.1.86(Sophie).

B 12

Irgens, Aage Chr., fhv. Adjunkt, 22.9.
26, 45 Aar (Lovise).                     Sk

—  Anna Margrete, f. Borkgrevink,
Provstinde, 10.3.1798, 71 Aar. B 24

—  Hanne, Institutbestyrerinde, 13.6.
53, 60 Aar.                             A 139

—  Johannes, cand. theol, Bogtrykker,
27.11.31, 75 Aar (Marie, f. Hansen).

A 283

—  Leonhart Chr., Præst i Leganger,
28.12.1796 finger Marie, i Hersleb).

B 1797, 17

—  Lovise, f. Haaber, E. e. A. C. I.,
2.3.55.                                       A 57

—  Margrethe, f. Fjeldsted, 2.12.1798 i
i Præstø, 74 Aar.                     B 99

—  Ole, Dr. theol., Biskop, 15.10.03 i
Bergen, 79 Aar (Søn, M. F. I.). B 89

Irgens-Bergh, Mathilde, f. Holsten,
21.4.61 (Sønner, Alfred og Thor-
vald).                                        B 94

—  Matthias Friis, Kammerherre, Ge-
sandt i Dresden, 8.3.28, 39 Aar
(Mathilde;.                                B 23

Irminger, Carl, 12.9.74 i Nordgrøn-
land (Fader, C. L. C. I.). B 258

—  Carl Chr. Villi., Bitmester, 10.4.1797.

B 34

—  Carl Jens Fr., Adjutant, 18.4.64 ved
Dybbøl (Moder, Agnete, f. Kaa-
lund).                                           Sk

—  Carl Ludv. Chr., Viceadmiral, 7.2.
88, 85 Aar.                                B 32

—  Henriette Georgine, f. Viborg, g.
m. C. L. C. I., 30.5.65.            B125

—  Joh. Henrik Georg, Oberst, 30.1.54
(Agnete, f. Kaalund).               A 32

—  Louise, 3.6.82 (Broder, Admiral I.).

B 128

—  Marie Amalie, 11.11.50, 10 Aar (Mo-
der, Oberstinde A. M. I.). A 271

—  Otto Fr., Oberstløjtnant, Toldfor-
valter i Glückstadt, 12.10.28, 79
Aar.                                      Alt 166

Irmischer, Chr. Fr., cand. phil.. Sprog-
lærer, 9.3.55, 50 Aar.               A 68

—  Laura Malvine, f. Petersen, g. m.
C. F. I., 22.6.51.                     A 141

Isaacsen, Balthasar, Herredsskriver,
29.7.89 i Veile.                       B 174

Isberg, Cathrine, f. Lind, g. m. Mar-
tin I., 25.5.13, 26 Aar.           A 122

—  Martin, fhv. Juveler, 8.5.68, 88Aar
(Elisabeth, f. Aarhus).           B 109

Iselin, Anna Cathrine, f. Jørgensen,
E. e. C. F. I., 11.5.17, 70 Aar. B 40

—  Carl Fr„ Justitsraad, Købmand,
1.12.04 i Kiel (Anna Cathrine).

B 99

—  Marie Margrethe, Baronesse, 14.10.
14 (Nevø, C. B. de la Caimette).

A 247

Isfjord, Henriette, 13.5.73, 69 Aar

(Svoger, Major Müllen).         B 113

—  Peter, exam. jur., 27.11.58. A 279
Ishøy, Aage, cand. phil., 3.4.76 p. St.

Thomas (Fader, H. F. I). B 107

—  Elise, f. Braag, g. m. Sgp. C. F.
A. I., 4.11.53, 33 Aar.            B 254

—  Hans Fr., fhv. Lærer i Marstal, 30.5.
81, 88 Aar (Søn, C. F. A. I.). B 124

—  Marie Regine, f. Braag, g. m. Sgp.
C. F. A. I., 28.12.86 i Stokkemarke,
68 Aar.                                    B 305

Issem, Apollonia, f. Grüner, E. e. Kap-
tajn I., 28.7.1794 i Nordrup, 73 Aar.

B 62

—  Clara Vilhelmine, f. Graner, g. m.,
E. N. I., 30.5.1795 i Bindslev. B48

—  Eggerik Nicolai, Sgp. i Assels,
18.2.43, 85 Aar (Margrethe Marie,
f. Germann).                          Aal 42

—  Maren, f. Hoffmeyer, g. m. E. N.
I„ 15.2.09, 48 Aar.                   B 26

—  Vilh., Student, 26.12.48. Aal295

—  Henrik Christopher, Student, 29.6.
01, 24 Aar.                             A 218

Iversen, Bertel, Kollektor, Premier-
løjtnant, 20.5.37, 69 Aar. A 120

—  Chr. Aug., Student, 11.5.23. Sk

—  Chr. Geliert, fhv. Boghandler, 2.3.81
(Dorothea).                               B OB

—  Chr. Henrik, Udgiver af Fyens
Stiftstidende, 1.3.27, 78 Aar. L 33

—  Dorothea, f. Tillge, E. e. C. G. I.,
25.6.89.                                    B 146

—  Emilie Cathrine, f. Rostrup, g. m.
Kapelmusikus Chr. I.,23.12.78. B298

—  Fr. Jensen, Forretningsfører, 29.1.
89 (Søn, Professor A. I.).         B 24

Iversen, Helene Marie, f. Biermann,
g. m. Passkriver P. I., 23.6.40 i
Helsingør, 66 Aar.                 B 149

—  Ivar Chr., cand. phil.. Lærer, 12.8.
61.                                          B 191

—- Jakob Henrik, fhv. Toldkontrollør,
13.6.62, 56 Aar (Jakobine, f. Bobde).

B 138

—  Jean Charles Bobert, 12.10.48, 7
Aar (Fader, J. H. I.). Hels 164

—  Maren, f. Munk, E. e. S. G. I.,
15.5.20, 77 Aar.                        B 40

—  Marie, f. Nielsen, 20.12.37 i Odense,
70 Aar (Svigersøn, J. H. Hanck).

FS 192

—  Nicolai, fbv. Forstforvalter, 24.5.
1793 i Kirkeværløse, 68 Aar (Marie).

A 126

—  Peder Leonbard, Farmer i Kali-
fornien, 14.6.90, 37 Aar (Fader, fbv.
Dampmøller A. A. I.).           B 155

Iversen, Peter, Kammerassessor, fhv.
Passkriver, 21.5.49 i Hillerød, 77
Aar.                                          Hels 81

—  Peter, Kancelliraad, kgl. Fuldmæg-
tig, 2.7.32.                                        Sk

—  Peter, Subrektor, 27.10.26 i Pløen,
57 Aar.                                     Alt 177

—  Rasmus, Student, 24.10.12.           Sk

—   Søren Gudme, Landmaalingsinspek-
tør, 3.1.06, 66 Aar (Maren). A 10

—  Vilh. Fr. Sigurd, stud. theol., 9.12.
66, 22 Aar (Fader, C. A. I). B303

Iwarsen, Ivar, fhv. Birkedommer, 9.9.
06 i Biskopstaarup (Eleonore, f.
Buus).                                         F 142

—  Haus, Købmand i Korsør, Konsul,
4.10.42, 53 Aar.                         B 268

—  Nicolai, Købmand i Ribe, 16.10.58,
47 Aar (Stepbantine).                 B 46

—   Stephantine, f. Lindberg, E. e. N.
I., 27.4.69, 87 Aar (Nevø, C. Alberta).

B 99