KRAKS BLAA BOG 1949

DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON

 Weilbach 1895-96

Weilbach 1877-78

Hjem - Home

 Weilbach 1947  til håndholdt computer eller mobiltelefon

Kraks Blå Bog 1957

Illustreret Musikleksikon 1924

Kraks Blå Bog 1910

V. Richter

100 års Dødsfald i Danmark J Til søgbar PDF-fil

Jablonsky

Jackhelln

Jacob

Jacobi

Jacobs

Jacobsen

Jacobson

Jacoby

Jacobæus

Jagd

Jahnsen

Jalles

Jannsen

Jansen

Janson

Janssen

Jantzen

Jasper

Jastrau

Jaunsen

Jeansson

Jeberg

Jedrosky

Jeger

Jegind

Jelstrup

Jennerich

Jensen

Jensenius

Jenssen

Jenssen-Tusch

Jentofte

Jeppesen

Jepsen

Jerichau

Jerichau-Baumann

Jermiin

Jerndorff

Jersild

Jespersen

Jess

Jessen

Jetsmark

Jexen

Jochel

Jochims

Jochimsen

Jochumsen

Joelsson

Johannsen

Johansen

John

Johne

Johnsen

Johnson

Johnsson

Jonassen

Jones

Jonquières

Joppert

Jorck

Jordhøy

Jordy

Juel

Juel-Brockdorff

Juel-Kysensteen

Juel-Rysensteen

Juel-Vind

Juel-Vind-Arenfeldt

Juel-Vind-Frijs

Juhl

Juhler

Junck

Juncker

Juneher

Jung

Jungclaussen

Junge

Jungersen

Junggreen

Junggren

Junghans

Jungwirth

Junior

Juritz

Just

Justesen

Juuel

Juul

Juulsgaard

Jyde

Jydtmann

Jæchel

Jæger

Jæhningen

Jærner

Jøeg

Jøhnke

Jøns

Jørgens

Jørgensen

Jørgensen-Jomtou

Jørss

Jügert

Jüngst

Jürgens

Jürgensen

JüttingJablonsky, Peter, cand- theol., 8-.7.1Q,
31 Aar.                                         B 61

Jackhelln, Ane Benedicte, f. Kaalund,
E. e. Major J., 23.8.25, 67 Aar.

Aal 100

—  Anton Henrik, Major, 11.7.17, 93
Aar (Pouline Sophie)             Aal 07

—   Carl Fr., Lærer, Løjtnant, 30.6.59
i Skagen, 78 Aar.                  Aal 171

—  Henrik Vilh., Premierløjtnant, 17.7.
22, 35 Aar (Moder, Ane Benedicte).

Aal 86

—  Pauline Sophie, f. Jegind, E. e. A.
H. J., 22.11.18, 67 Aar.          Aal 88

—   Sophie Hedvig, 1.11.76, 94 Aar.

Aal 267
Jacob, Jokel Simon, cand. jur., Bog-
holder, 9.9.70.                            B 208

Jacob, Rose, f. Melchior, g. m. J. S.

J., 29.1.35.                                    A 31

Jacobi, Alexander, Krigsraad, 9.3.75,

82 Aar (Maren).                           B 60

—  Amalie, 25.10.90 i Sorø (Broder,
Oberst F. J.).                             B 252

—  Annette Christiane, f. Herbst, g.
m. Toldforvalter H. A. J., 1.8.56 i
i Kjøge.                                      B 176

—   Carl Ludvig Theodor, Sgp. i Stubbe-
købing, 29.9.73.                        B 229

—   Chr. Fr., Højesteretsassessor, Kon-
ferensraad, 11.11.10, 71 Aar (Sophie
Hedvig).                                        B 96

—  Elias, Justitsraad, Byfoged i Holste-
bro, 29.10.00 (Marie Helene) B 93

—  Emma, Datter af afd. J. D. J., 31.3.
80.                                               FS 80

Jacobi, Emma, f. Salomon, E. e. J.
D. J., 18.4.51.                      Hels 62

—  Fr., Kapelmusikus, 18.1.47. A 21

—  Frederikke, f. Flies, g. m. Oberst-
løjtnant J., 14.2.86.                  B 38

—  Harriet Mariane, f. Thalbitzer, 21.2.
76 i Bredkjær.                          B 47

—  Henriette Caroline, f. Gerner, g.
m. Distriktslæge V. J., 30.10.84 i
Næstved, 43 Aar.                    B 255

—  Ida Margrethe, f. Bagger, g. m. J.
P. J., 16.1.61.                            B 16

—  Johannes Paulus, Arkitekt, 3.8.68
i Sorø, 77 Aar (Søn, Kaptajn F. F.
J.).                                           B 181

—  Jacob Daniel, Prokurator, 17.11.24
i Helsingør, 28 Aar (Emma). Hels 90

—  - Julie, Datter af afd. S. J., 7.12.74

i Lyngby, 66 Aar.                  B 286

—  Maren, f. Biilmann, E. e. A. J.,
28.10.83.                                  B 253

—  Marie Helene, f. Hjelmcrone, E.
e. E. J., 6 7.24, 73 Aar.           Vi 82

—  Samuel, Dr. med., 7.6.11, 47 Aar.

A 135

—  Sophie Hedvig, f. Kasch, E. e. C.
F. J., 26.8.14, 72 Aar.             A 201

Jacobs, Ernst, Febr. 80 i Mannheim
(Amalie, f. Adolph).                  B 40

Jacobsen, Alf, 3.1.90 p. Ny Carlsberg,
9 Aar (Fader, Carl J,)               B 3

—  Anders, Vinhandler, Kaptajn, 3.5.82,
56 Aar (Emma, f. Thrane). B 103

—  Anders Sandøe Ørsted, Overrets-
sagfører, 15.1.82.                       B 15

—  Andr. Nicolai, Løjtnant, Murer-
mester, 21.11.57, 45 Aar.        A 274

—  Andr. Peter, fhv. Overpolitibetjent,
D. M., 1.3.87^ 76 Aar.              B 52

—  Ane Cathrine, f. Steenberg, E. e.
Vinhandler J. C. J., 28.2.39, 75
Aar (Søn, P. V. J.).                  A 55

—  Ane Marie, f. Hassing, E. e. Kan-
celliraad L. J, 12.6.87, 72-.Aar (Svi-
gersøn, Sgp. C. Bergstrøm). B 133

—  Ane Sophie, f. Hansen, g. m. Sgp.
J. C. J., 24.5.64, 61 Aar. FS 142

—  Anna, f. Høegh, g. m. Oberst-
løjtnant Carl J., 21.8.49. Ea 135

—  Anna Margrethe, f. Erichsen, g.
m. Sgp. Jacob J., 29.1.05, 41 Aar.

B 1C

—  Anna Cecilie, f- Paludan, g. m. F.
P. J., 17.7.51.                          3 168

—  Anna Marie, f. Hvidt, E. e. Jacob
J, 10.3.50,78 Aar (Broder, L. N. H.).

A 63

—  Axel Jacob, Oberst, 22.3.69, 68 Aar
(Marie).                                     B 69

—  Bertel, Hofsadelmager, 6.2.25, 73
Aar.                                           B 12

—  Børge Esaias, Apotheker p. Sty-
kisholm, 19.4.63, 60 Aar.        B 170

—  Camilla, Institutbestyrerinde, 22.2.
78, 68 Aar.                               B 47

—  Carl, cand. pharm., 26.6.89 i Ringe,
(Thora, f. Forbæch).              B 147

—  Carl, Oberst, 19.5.63 i Korsør. B 119

—  Carl Chr., Litograf, 12.8.89 (Søn,
Premierløjtnant F. J).           B 188

—  Carl Chr. Emil, Sgp. i Hvorslev,
19.9.84(Frederikke, f. Hassing). B222

—  Carl Ferd., Figurant, 27.1.34, 34
Aar.                                           A 28

—  Carl Julius, stud. med., 28.9.73, 25
Aar.                                         B 228

—  Carl Ulrik, fhv. Adjunkt, 26.7.64,
75 Aar.                                         Sk

—  Carl Villi., Branddirektør i Ban-
ders, 28.2.77, 71 Aar.               B 53

—  Carl Vilhelm, Landfoged p. Pel-
worm, 18.10.46, 37 Aar. Alt 255

—  Caroline Frederikke, f. Scheibeck,
F. e. Brygger C. J., 5.2.44 (Søn,
Brygger C. J.).                         B 39

—  Cathrine Elisabeth, f. Hvidt, 12.3.
51, 75 Aar.                               A 63

—  Cathrine Marie, 1 Fischer, g. m.
Kaptajn L. J., 19.6.44.           B 169

—  Cathrine Marie, f. Lauenborg, 30.1.
90 (Søn, Departementsdirektor H.
J.).                                            B 29

—  Charles, Krigsassessor, fhv. Told-
kontrollør, 10.4.69 i Skelskør. B 86

—  Charles Ernst, cand. phil., Lærer
i Freilev, 12.8.65, 45 Aar. L 188

— -Charlotte, 6.3.67 (Fader, Marine-
løjtnant N. J.).                         B 58

552

Jacobsen, Charlotte Amalie, f. Tønne-
sen, 25.10.65, 71 Aar (Svigersøn,
Løjtnant Aug. Wolff.).             B 250

—   Charlotte Cathrine, f. Lund, E. e.
Konsul Jacob J., 23.8.60 i Horn-
heim, 59 Aar.                            B 200

—   Christen, Bager i Næstved, Kap-
tajn, 6.2.53, 77 Aar.                   B 31

—  Christen, Brygger, 13.2.35, 61 Aar
(Caroline Frederikke).                   Sk

—   Chr., fhv. Apotheker, 30.11.88 (Pe-
trine, f. de Hoffmann).           B 284

—   Chr., Forpagter af Gammelgaard,
Als, 31.1.47.                              FS 33

—   Chr., Læge, 18.10.89 i Skive. B 245

—   Chr., Overkrigskommissær, 2.9.83,
68 Aar.                                       B 204

—   Chr. Fr., fhv. Sgp., 7.4.33, 77 Aar
(Margrethe).                                 B 88

—   Chr. Peter, fhv. Sgp., 2.1.80, 69
Aar (Emma).                                  B 4

—   Chr. Siemsen, fhv. Sgp., 11.12.82,
74 Aar.                                        B 291

—  Christine Frederikke, f. Hansen, E.
e. H. C. J., 24.3.57, 85 Aar (Svi-
gersøn, C. F. Holstein).            A 72

—   Christopher Mathias, Bitmester,
19.12.1797, 81 Aar.           A 1798, 3

—   Christopher Mathias, Oberst, 13.6.
31, 71 Aar.                                 A 150

—  Daniel Henrik, Sgp. i Veierslev,
14.10.68, 63 Aar (Ida).            Ea 251

—  David, Kunstmaler, 22.4.71 i Flo-
rents.                                            B 73

—  David Aron, Hofgravør, 12.12.12,
59 Aar (Søn, M. D. J.).           A 294

—  Dorothea Margrethe, f. Jacobsen,
g. m. C. S. J., 11.12.79,71 Aar. B 286

—  Eleonore Elisabeth, f. Bøttzauw, g.
m. Læge Chr. J., 24.3.79.         B 73

—  Elisabeth Cathine, f. Snerding, E.
e. Kaptajn J. J., 27.1.90, 75 Aar.

B 23

—  Elise, E. e. Strandkontrollør Ja-
cob J., 26.8.14, 71 Aar (Søn, P. V.
J.)-                                               A 213

—  Elise, f. Jensen, E. e. Sgp. Jacob
J., 27.4.75, 84 Aar.                 Aal 102

—  Elise Christiane, f. Paludan, g. m.
F. P. J., 15.5.62 i Korsør. B 115

Jacobsen, Emilie Henriette, f. Ernst,
g. m. Kommandør W. J., 12.2.88 i
Hillerød, 63 Aar.                     B 38

—  Emma, f. Jacobsen, E. e. C. P. J.,
25.8.84 i Bødby (Svigersøn, Læge
Witrogg).                                B 198

—  Engelbrecht, cand. jur., 5.10.77 i
Korsør.                                   B 235

—  Erica Christine, f. Faber, g. m. C.
J., 1.2.06, 48 Aar.                     B 11

—  Frants Vogelius Steenstrup, Provst,
5.5.70 i Besser (Caroline, f. Kierke-
gaard).                                     B 106

—  Fr. Chr., Krigsassessor, 3.8.34, 44
Aar.                                        A 186

—  Fr. Vilh., 27.3.54, 25 Aar (Moder,
Hanne f. Krossing).                 A 78

—  Frederikke, 17.7.78 i Skjødstrup
(Fader, Sgp. J. J.).              Ah 194

—  Frederikke, f. Wagner, E. e. M.
D. J., 16.2.63, 79 Aar.            FS 43

—  Frederikke Louise, f. Krabbe, g.
m. Oberst J., 12.4.28.               F 55

—  Frits, fhv. kgl. Maskinmester, 3.7.
75, 56 Aar.                           FS 172

—  Frits Peter, Prokurator, 13.4.81 i
Korsør (Christiane, f. Sabroe). B 80

—  Gertrud Cathrine, f. Essendrop, E.
e. P. V. J., 28.3.72, 55 Aar (Sviger-
søn, H. P. Duurloo).                B 75

—  Hanne Helene, f. Møller, E. e. V.
J., 14.10.86 (Søn, Ludvig). B 241

—  Hans, Oberstløjtnant, Forstander
for Vartou, 3.5.22, 69 Aar (Mette
Margrethe).                             A 103

—  Hans, Student, 20.1.16.                Sk

—  Hans Caspar, Etatsraad, fhv. Over-
retsassessor, 4.10.49, 82 Aar (Chri-
stine Frederikke).                   A 239

—  Hans Jakob, cand. pharm., 18.11.18.

Sk

—  Hans Vilhelm, cand. phil., Løjt-
nant, 15.5.75, 24 Aar.             B 114

—  Harald Jul. Fr., Skomagermester,

D.  M., 26.4.72.                        B 101

—  Harry, cand. phil., 28.7.84, 19 Aar
(Fader, S. N. J.).                    B 174

—  Henrik Johannes, Løjtnant, 28.2.53
i Husum (Broder, Premierløjtnant

E.  J.).                                       B 49

553

Jacobsen, Holger, cand. jur., 26.8.66 i
Korsør (Fader, F. J.).              B 111

—  Ida, f. Schaarup, E. e. D. H. J.,
6 2.71, 71 Aar.                            Ra 32

—  Ingeborg Margrethe, f. Warthoe,
E. e. Provst J. J., 21.1.41. Ei 8

—  Ingeborg Margrethe, f. Borck, g.
m. Provst Jens J. J., 2.4.00. A 115

—   Jacob, Sgp. i Dreslette, Provst,
22.1.09, 66 Aar.                            B 13

—  Jacob, Førstelærer, 15.3.56 i Varde
(Marie, f. Sidelmann).             Va 32

—  Jacob, Kaptajn, Toldkontrollør,
10.6.80 (Elisa, f. Snerding). A 134

—  Jacob, Konsul og Købmand i Rud-
købing, 17.3.40, 39 Aar (Charlotte,
f. Lund).                                       B 71

—  Jakob, Krigsassessor, fhv. kgl. Fuld-
mægtig, 6.11.é2, 60 Aar.          A 267

—   Jacob, Sgp. i Vigersted, 20.9.28, 48
Aar (Henriette, f. Lindegaard).

B 101

—  Jacob, Sgp. i 0. Tørslev, 4.2.48,

62  Aar (Elise).                           Ra 23

—  Jacob, fhv. Silke- og Klædehand-
ler, 2 3.44, 81 Aar (Anna Marie, f.
Hvidt).                                           B 63

—   Jacob, Stadsmægler, 28.2.27, 75
Aar.                                               A 53

—  Jacob Chr., Bogholder, Kaptajn,
Maj 16, 49 Aar (Martha Marie). A119

—  Jacob Chr., Hospitalsforstander i
Flensborg, 3.7.52, 74 Aar. Alt 161

—  Jacob Chr., Justitsraad, fhv. Over-
læge, 25.9.52, 72 Aar.            FS 241

—  Jacob Chr., Brygger, Kaptajn, 30.4.
87, 75 Aar (Søn, Carl).             B 101

—  Jakob Chr., Sgp. i Søllerød, 13.3.

63  (Amalie, f. Nyholm).             B 63

—  Jakob Chr., Sgp. i Pjedsted, 12.9.
77.                                             FS 246

—  Jakob Fr.,- Kontorchef i Kancelliet,
Justitsraad, 18.2.36, 41 Aar (Jo-
hanne).                                          A 45

—  Jakob Jørgen, Lærer i Herringløse,
D. M., 13.3.64, 68 Aar.              B 63

—  Jakob Peter, stud. med., 30.9.42,
24 Aar.                                        A 234

—  Jens, fhv. Apotheker, 18.2.61 i
Holstebro, 85 Aar.                     B 44

Jacobsen, Jens (?), fhv. Købmand, 13.12.
81 (Julie, f. Wiedemann, og Sviger-
søn, Justitsraad H. Griiner). B 292

—  Jens, Provst, 18.11.26, 73 Aar (Inge-
borg).                                             B 86

—  Jens Peter, cand. phil., 30.4.85 i
Thisted, 38 Aar (Fader, Christen
J.).                                                B 101

—  Jens Poul, kgl. Materialforvalter,
23.10.56, 51 Aar.                       A 250

—  Joh. Christopher, fhv. Sgp. p. Syd-
strømø, 3.4.79, -63 Aar (Johanne, f.
Ottosen).                                       B 82

—  Joh. Daniel, Agent, 24.5.43 i Hel-
singør, 58 Aar (Dorthea Marie).

Kels 81

—   Joh. Fr., Palaisforvalter, 27.9.42
(Kirstine).                                   A 228

—  Joh. Peter, Justitsraad, Overlæge,
19.12.61 i Mentona (Marie, f. Baruel).

B 294

—  Johanne Jensine, f. Bøvmg, g. in.
Krigsraad C. J., 9.2.65, 37 Aar. FS 40

—  Johanne Margrethe, f. Krossing,
Priorinde i det Harboeske Kloster,

14.1.79  (Søn, A. S. 0. J.).         A 13

—  Johannes, fhv. kgl. Toldbetjent,
20.8.46, 67 Aar.                         A 202

—  Johannes Jacobi, Byfoged i Hasle,
Krigsassessor, 7.10.41, 57 Aar (V.
J., f. Rye).                                  B 244

—  Julie, Konventualinde i Gisselfeld,
15.12.60 (Moder, Marie f. Baruel).

B 297

—   Julie, f. Nathansen, E. e. Galanteri-
handler W. J., 29.3.81 (Svigersøn,
Sgp. W. Hjort).                          B 76

—  Julie Marie, f. Brandt, g. m. Ejer
af Falkensten J. J., 5.10.77. B 232

—  Jørgen, Tømmermand, D. M., 24.1.
51, 59 Aar.                                  A 27

—  Kirstine, f. Mørck, E. e. J. F. J.,
26.9.31, 57 Aar.                          A 229

—   Lars, Kancelliraad, Boghandler,

19.6.80  i Randers, 77 Aar. B 142

—  Lorents Henning, Apotheker, 8.2.
31, 56 Aar (Ane, f. Richter). Vi 18

—  Louise, f. Jacobsen, g. m. Bank-
fuldmægtig J. C. J., 11.3.86.

B 61

554

Jacobsen, Louise Vilhelmine,f.Rantzow,
g. m. Hendrik J., 30.12.69. B 70, 1

—  Ludvig, Kaptajn, 4.2.45, 49 Aar. B36

—   Mads, fhv. Skibsfører, 1.3.89 (Søn,
Adjunkt J. J).                            B 53

—  Magdalene Louise, f. Mau, g. m.
B. E. J., 2.10.44.                       B 322

—  Maren, f. Andersen, g. m. Sgp. O.
J. J., 23.5.77.                             B 123

—  Maren Kirstine, f. Bye, g. m. J.
J. J., 14.2.30.                               B 55

—  Margrethe Amalie, f. Gier, E. e.
Sgp. C. F. J., 13.6.60 i Thisted.

B 140

—  Margrethe Hedvig, f. Kampmann,
13.12.52 i Stege, 63 Aar. B 295

—  Maria Christine, f. Ketteis, E. e.
Major P. J., 19.8.15, 80 Aar. A 197

- Mariane, Datter af afd. Provst J.
J., 30.9.46 i Aabenraa.          Ra 117

—   Marie, f. Baruel, E. e. J. P. J.,
18.12.89.                                      B 297

—  Martha Marie, f. Schmidt, E. e. J.
C. J., 5.4.45.                                    Sk

—  Mette Margrethe, f. Luytkis, E. e.
Hans J., 25.5.40, 78 Aar. A 125

—   M. D., Købmand i Assens, Konsul,
30.5.43 (Frederikke).                 FS 95

—  Nicolai, Læge, 25.2.08.              A 82

—  Nicolai, Hofkobbersmed, 3.4.62. Sk

—  Nicolai, Købmand, 24.3.41, 74 Aar
(Cathrine Elisabeth, f. Hvidt). B 76

—  Nicolai, Sgp. i Høislev, 16.1.78,
(Elisabeth, f. Heiberg).             B 15

—  Niels, Kammerraad, 21.10.56 p.
Høystrup, 41 Aar.                    L 215

—  Niels Hans, fhv. Stabssergeant, D.
M., 4.12.86.                                 B 286

—   Niels Jacob, Læge, 23.8.89, 39 Aar
(Flora, f. Jensen).                    B 217

—  Niels Peter, stud. jur., 14.1.61, 27
Aar (Plejefader, B. N. Heiberg). Sk

—  Peder, Stænderdeputeret, D. M.r
1.2.48 i BiUum, 63 Aar.           Ri 16

—  Peter, Kammerraad, Læge, 26.11.43,
79 Aar.                                       B 328

—  Peter, Major, 18.11.13, 81 Aar. A275

—  Peter, Ticekonsul i Leith, 27.1.83 i
San Remo (Fader, J. J., Falkensteen).

B 24

Jacobsen, Peter Fr., stud. med., 2.8.
67 p. Augustenborg, 20 Aar (Fa-
der, Oberst Axel J.).                B 183

—  Peter Vilhelm, Etatsraad, Kommit-
teret i Rentekammeret, 13.5.48 (Ger-
trud Cathrine).                          B 124

—   Simon Aron, Købmand, R. af D.,
13.2.75.                                        Aal 38

—  Termina Øllgaard, 4.9.18 i Darum,
27 Aar (Fader, Sgp. Jens J.). Ri 72

—   Thomas, 25.12. 88 p. Ny Carlsberg
(Fader, Carl J.).                        B 305

—  Thomas, Hofinstrumentmager, 28.7.
53, 42 Aar.                                 A 176

—   Thora, f. Arevad, g. m. cand. theol.
Nie. J., 9.8.68.                           B 185

—  Valdemar, Justitsraad, Amtsforval-
ter, 14.6.86 i Veile (Hanne). B 137

Jacobson, Albert, Professor, Hofgra-
vør, 28.11.36.                             A 284

—  Angélique, f. Petzholdt, E. e. Pro-
fessor L. J., 25.3.70, 70 Aar. B 72

—  Daniel Simon, Grosserer, 12.1.58,
66 Aar.                                         A 10

—  Ludvig, Professor, 29.8.43 (Angé-
lique).                                         A 208

—   Salomon Ahron, Hofgravør, Pro-
fessor, 28.6.30, 75 Aar.            A 151

Jacoby, Jakob Moses, Agent, 6.6.77,
75 Aar (Søn, cand. jur. M. J.).

B 129

—  Pauline, f. Meyer, g. m. J. M. J.,
20.9.61.                                      Ra 221

Jacobæus, Anton, fhv. Apotheker, 14.12.
65 p. Faareveile.                      B 289

—  Anton, cand. jur., Proprietær, 20.8.
82 p. Appelsbjerg (Hanne, f. Bay).

B 193

—  Anton Sigurd, stud. jur., 29.6.64
(Fader, H. W. J.).                          Sk

—   Cathrine Elisabeth, f. Faith, g. m.
A. J., 25.1.08 i Rudkjøbing, 25
Aar.                                               B 10

—   Christen Adolph, fhv. Købmand p.
Island, 13.6.46 (Regine).          A 142

—  Henrik Holger, 12.10.86, 30 Aar
(Moder, M. J., f. Andersen).

B 241

—  Marie, f. Thygesen, 12.3.50, 74 Aar.

Ra 42

555

Jacobæus, Henrik Wellejus, cand.polyt.,
26.12.85, 78 Aar.                     B 304

—  Magdalene, f. Weldingh, 151.1792,
78 Aar.                                      A 13

—  Eegine, f. Seerup, E. e. C. A. J.,
7.12.55, 58 Aar.                       A 293

—  Vitus, Lærer i Slagslunde, 18.11.

B 96
Jagd, Niels Peter, Assistent i General-
postdirektoratet, 15.3.55.          A 67
Jahn, Adam Gottlob, Sgp. i Vester-
bølle, 15.1.23 (Susanne). Vi 21

—  Adolf, Billedhugger, 24.9.81 (Chri-
stine, f. Prom).                       B 224

—  Ane Cathrine, f. Grønlund, E. e.
F. A. J., 24.2.69, 81 Aar.         B 49

—  Axel Sophus Fr., stud. jur., 6.12.47,
23 Aar (Moder, Eleonora).           Sk

—  Cecilie, f. Samsing, E. e. Sgp. B.
J, 25.2.1795 i Hornum.            B 22

—  Charlotte Regine, f. Gøetze, E. e.
Fysikus N. J., 7.5.20 (Svigersøn, G.
Bauditz).                                 A 107

—   Conrad Rige, Assistent, 20.5.89, 63
Aar (Lucie).                             B 117

—  Eleonora, f. Fries, E. e. F. H. J.,
24.2.59, 65 Aar (Svigersøn, D. H.
Diederichsen).                          A 49

—  Ferdinand, Løjtnant, 5.12.63, (Pleje-
fader, D. H. Diederichsen).         Sk

—  Ferd. Henrik, Kaptajn, 29.7.28, 38
Aar (Eleonora).                       A 181

—  Fred erikke, f. Weinrick, E. e. Told.
betjent H. J. J., 28.3.54, 84 Aar. A 80

—  Hartvig Joachim, kgl. Toldbetjent,
4.12.23 (Frederikke).                A 290

—  Henrik Gøssel, Premierløjtnant,
1.6.55, 26 Aar.                        A 127

—  Jens Harald Fibiger, Premierløjt-
nant, 6.4.49 ved Ullerup, 30 Aar
(Moder, Eleonora).                   B 88

—  Lucie, f. Ferdinand, 3.12.90 (Søn,
Læge R. J.).                           B 285

—   Susanne, f. Ussing, E. e. A. G. J.,
7.6.36, 75 Aar.                        B 131

Jahnsen, Ane, f. Kruse, E. e. M. F. J.,
22.11.63, 64 Aar.                     Ah 277

—  Chr. Vilh., Løjtnant, 7.11,22. Sk

—  Esther, 15.2.69, 7 Aar (Fader, N.
F. J.).                                        B 41

Jahnsen, Fr., Apotheker, 8.1.63. Sk

—  Frits Vilh. Daniel, Baneingeniør,
Krigsassessor, 24.10.72.          B 252

—   Konrad Frits, fhv. Boghand-
ler i Randers, 17.2.70, 67 Aar.

B 42

—  Michael Fr., Pastor, 29.4.45, 84 A ar.

Ah 76

—  Michael Fr., Vicekonsul, 6.11.52 |i
Grenaa (Ane).                         A 203

—  Niels Fr., Farver og eligeret Bor-
ger, 29.3.28, 59 Aar (Else, f. Hille-
rup).                                        Ah 50

—  Petra Cathrine, f. Klubien, g. m.
N. F. J., 28.9.88.                    B 230

—  Sara Augusta, f. Ludvigsen, E. e.
F. J., 2.7.80.                            B 154

Jalles, Peder, fhv. Byfoged i Molde,

22.6.1795, 75 Aar.                     B 55

Jannsen, Anna Henriette, f. Gutfeldt,

E.  e. Etatsraad J., 3.5.77 (Datter,
Caroline Budbeck).                B 103

—  Johanne Claudine, Datter af afd.
Krigsraad, Distriktslæge J., 25.5.80.

A 121
Jansen, Abelone Marie, 22.2.12 i Bo-
gense, 38 Aar (Svoger, Døllner).

FS28

—  Adamine, 29.4.73 (Broder, C. L. J.).

B 101

—  Alvilda, 16.3.90 (Broder, Trock J.).

B 64

—  Amalie, f. Tofte, E. e. H. H. J.,
12.5.58 i Venedig.                  A 118

—  Ane Cathrine, f. Jansen, E. e. C.

F.  J., 18.2.42.                            B 46

—  Anna Frederikke, f. Jochumsen, g.
m. Herredsfoged J., 13.10.89 i Ve-
stervig.                                    B 239

—  Anna Margrethe, f. Jansen, E. e.
Sgp. i Saltum H. P. J., 26.6.31.

L 54

—  Carl Adolph Emil, Sgp. i Torup,
13.12.76, 66 Aar (Fanny, f. Graae).

Aal 305

—  Carl Fr., Sgp. i Torkildstrup, Provst,
26.6.31, 53 Aar (Anna Cathrine, f.
Jansen).                                    L 54

—  Carl Ludvig, Bataillonskirurg, Marts
90 (Anna, f. Dein).                   B 57

556

Jansen, Charlotte Dorthea, f. Borch-
senius, 7.10.01 i Næstved, 70 Aar.

B 83

—   Chr., Etatsraad, Deputeret, 13.3.11,
69 Aar.                                         A 63

—   Chr. Adrian, fhv. kgl. Fuldmægtig,
Kancellisekretær, 21.6.69, 66 Aar.

B 146

—   Christiane Frederikke, f. la Cour,
g. m. V. J., 2.3.88 i Svendborg.

B 55

—   Christine, f. Cramer, E. e. Biskop
E. J., 19.6.42, 79 Aar.            Aal 122

—   Cæcilie Birgitte, 26.8.1793 (Sted-
fader, J. H. Rathsach).           A 207

—  Elisabeth Cathrine, f. Funck, E. e.
V. J., 21.7.49 (Søn, C. A. J.). B174

- Else Margrethe, 22.11.09 i Bogense
(Svigersøn, Toldkasserer Døllner).

B 113

—  Fr. Jul., fhv. Skibsfører, D. M.,
11.8.70, 61 Aar.                         B 186

—  Hanne Petrine, Datter af Biskop
R. J., 25.5.08.                           Aal 43

—   Hans Billeskou, Kancelliraad, Her-
redsfoged i Bølling Herred, 14.5.52,
63 Aar (Søn, F. J.).                  B 115

—  Hans Henrik, exam. jur., Spare-
kassedirektør, 19.11.84 i Helsinge,
59 Aar.                                        B 273

—  Hans Henrik, Krigskancellisekre-
tær, 2.6.22 (Anna Amalie}. Aal 32

—  HeleneMargrethe, f.Widt, g. m. Post-
mester S, V. J., 29.9.64 i Faaborg.

B 228

—   Ida, f. Trock, E. e. J. J. J. 3.3.88.

B 55

—  Jensine, f. Klein, 10.1.79, 60 Aar
(Svigersøn, Jul. Salomon).         B 9

—  Joh. Jacob, Professor, Tandlæge,
16.1.78 (Ida, f. Trock).              B 15

—  Karen Margrethe, 26.8.90 i Vester-
rig, 22 Aar (Fader, Herredsfoged
J.).                                               B 197

—  Laura Constance, f. Vilstrup, 15.3.
65 p. Spanget.                          FS 78

—  .Lucie Christine, f. Baumann, g. m.
Sgp. H. P. J., 27.3.03, 88 Aar.

Ah 26

—  Michael, Sgp. i Broust, 3.5.15. Aal 37

Jansen, Niels, fhv. Skibsfører, D. M.,
17.8.89, 82 Aar.                         B 191

—  Peter, Boghandler i Nakskov, 29.12.
77.                                          LF 78, 1

—  Rasmus, Biskop, 26.6.27, 80 Aar
(Christine).                                Aal 96

—   Sigfrid Vilh., Godsforvalter p.
Bremersvold, 11.8.68, 68 Aar (Eli-
sabeth, f. Friis).                       L 202

—   Sophie Magdalene, 13.12.08, 19 Aar
(Fader, Biskop J.).                Aal 103

—  Søren Gustav, Studiosus, 10.1.1793,
18 Aar.                                         A 14

—  Vilh., Branddirektør, 24.3.90 i
Svendborg.                                  B 73

—  Vilh., fhv. Solodanser, 21.1.08, 46
Aar (C. J, f. Funck).                 A 33

Janson, Anna Marie, f. Stendrup, E.
e. H. F. J., 23.8.06.                    A 68

—  Hektor Fr., Biskop i Aarhus, 4.2.05,
67 Aar (Anna Marie).                 A 48

Janssen, Carl Emil, fhv. Sgp., 9.4.84
(Louise, f. Luplau).                   B 85

—   Carl Fr. Gotthalf, Kaptajn, 7.9.33 i
Eckernförde, 48 Aar.            Alt 148

—   Chr., Etatsraad, 13.3.11, 69 Aar. Sk

—  Chr. Ludv., Sgp. i Haderslev, Provst,
8.12.54, 77 Aar (Marie). Alt 291

—  Ferd., Stabskaptajn, 16.3.38 i Sles-
vig.                                                B 66

—  Joh. Ludv., Premierløjtnant, 22.2.
06 i Rendsborg.                       Alt 35

—  Ludv. Jacob Chr., fhv. Ejer af Sol-
bjerggaard, 20.11.76 (C. J., f. Struer).

B 273

—  Marie, f. Hoskiær, E. e. C. L. J.,
19.7.59.                                     Alt 169

—  Peter, Baadmand i Tønning, 2.2.
1796, 49 Aar,                               A 34

— Poul Ernst, Kammerraad, Rente-
skriver, 25.4.30.                           A 97

—   Sophie Amalie, f. Stemann, g. m.
Etatsraad C. J., 6.4.05, 59 Aar.

A 128

—  Vilh., Kaptajn, 15.2.58, 68 Aar
(Julie, f. Sass).                            A 42

Jantzen, Anna Marie, f. Reimert, g.
m. H. N. J., 21.7.33, 64 Aar. A171

—  Arnold Severin, fhv. Sgp., 24.8.73,
74 Aar (Maren Bolette).          B 199

557

Jantzen, Axel Herman, Forpagter af
Hellerup, 14.10.34.                  F 107

—  Christfried Ehrgott, fhv. Sgp., 23.10.
75.                                         Vi 251

—  Chr. Premierløjtnant, 20.2.19. Sk

—  Ditlona Augusta, f. With, E. e.
Chr. J, 23.4.48. 63 Aar.           A103

—  Frederikke, Datter af afd. U. G. J.,
7.12.71, 72 Aar.                       B 295

—  Frederikke Christiane, 23.3.60, 45
xA.ar (Svoger, Sgp. M. T. Becher,).

B 75

—  Gotf redVilh.,Bataillonskirurg,16.12.
68 (Bolette, f. Fogh).           FS 339

—  Hanne Caroline, f. Birch, g. m.
Preben J., 21.11.25, 42 Aar. A 276

- Hans Henrik, Justissraad, 23.11.63,
66 Aar (Inger Frederikke). B 273

—  Hans Nicolai, Bureauchef, Etats
raad, 7.11.42, 70 Aar.              A 266

—  Helga, 4.2.85 (Broder, Kaptajn T.
J.).                                            B 29

—  Inger Frederikke, f. Weinert, E.
e. H. H. J., 5.8.78 i Gjentofte, 80
(Søn, Sgp. J.).                        B 180

—  Joh. Gotthilf, Sgp. i Yreilev, 11.3.
59, 64 Aar (Christine, f. Bostrup).

Aal 64

—  Joh. Henrik, Kaptajn, Toldkontrol-
lør, 10.7.15, 69 Aar.                 F 93"

—  Johanne Helene, f. Bandelow, E.

e.  U. G. J., 1.4.57, 70 Aar. A 80

—  Johannes, Plantagebestyrer, 26.4-70
p. Java, 31 Aar (Moder, Frederikke

f.  Weinert).                             B 151

—  Maren Bolette, f. Nielsen, E. e. A.
S. 3., 2bA.lb.                         Ah 112

—  Marie Magdalene, f. Sidenius, 19.9.
50 i Gjesteløv (H. A. J.). FS 230

—  Preben, Sekretær, 25.4.33, 54 Aar.

A 99

—  Theresia, f. Sichlau, g. m. Litograf
Edv. J, 24.1.71, 26 Aar (Fader G.
S.).                                            B 53

—  Thora Anina, f. Besch, g. m. Fuld-
mægtig J., 28.10.76, 49 Aar. A 253

—  Tobias Vilh., Løjtnant, ,7.1.82.

B 11

—  Ulrik Gotfred, Justitsraad, 27.4.45,
78 Aar (Johanne Helene). A 99

Jardin. Chr. Louis du, Ingeniør, 12.8.

81 (Ida, f. Schiellerup).         B 188

Jasper, Chr. Fr., Overretsadvokat,

30.11.47 i Slesvig, 61 Aar. Alt 285
 

Jastrau, Andrea Vilhelmine, f. Vøl-

ckers, g. m. Kaptajn H. J., 22.6.70.

B 143

—  Christiane Cathrine, f. Vølckers,
g. m. Kaptajn H. J., 25.12.89 i Fre-
densborg, 46 Aar.                   B 304

—  Emma Louise, f. Frantzen, g. m.
L. J., 24.1.78.                         FS 24

—  Henrik Mathias, Kammerassessor,
6.9.67, 70 Aar (Marie).            F 208

—  Lucie Henriette, f. Svaning, 11.8.43,
83 Aar (Søn, H. M. J.). FS 136

—  Marie, f. Maar, E. e. H. M. J., 26.3.
76. 76 Aar.                             FS 94

—  Poul Henrik Vilh., Købmand i
Leith, 15.9.61 (Broder, Kaptajn H.
J.).                                           F 217

Jaunsen, Anna Dorthea, f. Erreboe,
E. e. J. J., 18.3.63, 80 Aar.         Sk

—  Hartvig, exam. jur., 28.9.57, 73 Aar.

A 227

—  Joh., fhv. Distriktslæge i Norge,
22.1.37 i Nibe, 66 Aar (Anna). Aal 17

-- Johanne Claudine, D. af afd. J. J.,
25.5.80.                                    A 12 L

Jeansson, Joh. Philip, Sgp. i Førsløv,
13.11.78, 43 Aar (Frederikke, f. Som-
mer).                                     FS 268

—  Joh. Philip Fr., fhv. Inspektør, 19.4.
87, 78 Aar.                               B 94

Jeberg, Ole Andr., kgl. Blytækker-
mester, 30.11.10, 42 Aar. A 288

Jedrosky, Anna Marie, f. la Motte, g.
m. J. C. J-, 17.9.67, 63 Aar. FS216

—  Joh. Chr., fhv. Sgp., 30.4.75, 78 Aar.

FS 113

Jeger, Christopher Laurits, Legations -

raad, 14.4.44 i Hamborg. B 141

—  Edvard William, fhv. Sgp., 12.12.81.

B 291

—  Hans, Klokker i Helsingør, 6.5.15,
64 Aar (Søn, C. L.-J.).            A 106

—  Johannes, 3.4.81 i Kimberley (Fa-
der, E. W. J.).                        B 106

—  Peter Chr., Ebenezer, Købmand i
Liverpool, 18.11.37, 39 Aar. B 296

Jeger, Sophie, f. Kipnasse, g. m. E.
W. J., 30.6.71.                         Ah 193

Jegind, Sara Cathrine, f. Horrebow,
E. e. Sgp. i Faxe J., 5.6.1791 i Hel-
singør.                                        A 132

Jelstrup, Anna Ingeborg, D. af afd.
O. J., 3.4.81 i Hillerød, 94 Aar.

B 82

—  Anna Margrethe, f. Olsen, E. e. H.
J., 10.5.33, 52 Aar.                    A 113

—  Balthazar, Kaptajn, 10.6.10. p. Hvan-
strup (Johanne Marie).          Aal 49

—   Christopher, Ejer af Vissegaard,
1.4.68, 69 Aar.                           Aal 89

—  Drude, f. Lund, E. e. Sgp. J., 14.8.
1792, 77 Aar.                               B 69

—  Elisabeth, f. Blicher, E. e. J. J.,
24.10.62 i Særsløv, 50 Aar. B 249

—  Hans, Kaptajn, 24.3.18, 46 Aar
(Anna Margrethe).                      B 25

—  Jakob, Sgp. i Gjødvad, 10.2.35 (Eli
sabeth).                                        Ah 26

—  Jakob Johannes, cand. polyt., 10,4.
74 (Helene, f. Restorff).            B 85

—  Johanne Marie, f. Qvistgaard, E.
e. B. J., 10.9.43, 62 Aar. Aal 183

—  Lars,Strandingskommissionær, 19.2.
27 i Frederikshavn, 52 Aar.

Aal 29

—  Lars Joh., Justitsraad, 14.8.1792 p.
Kokkedal, 73 Aar (Christiane Bir-
gitte, f. Obelitz).                        B 68

—   Morten, Sgp. i Bedstaden, 19.5.1794,
62 Aar.                                        A 141

—  Morten Kirketerp, Læge i Løgstør,
23.7.34, 29 Aar (Dorthea Sophie, f.
Rostrup).                                 Aal 117

—   Ole, Toldinspektør i Skjelskør,
22.4.06, 55 Aar (Sophie).           B 34

—   Ole Gebkard, fhv. Proprietær, 27.12.
90 i Hals, 83 Aar.                    B 305

—   Sophie, f. Wallich, E. e. O. J., 15.4.
28, 68 Aar.                                  A 92

—  Thomas, Købmand i Trondhjem,
5.3.1795, 63 Aar.                         B 27

Jennerich, Herman Carl, Murermester,
Kaptajn, Septb. 12.                       Sk

Jensen, Abigael Marie, f. Ussing, g.
m. Slotspræst J. J., 26.1.13, 57 Aar.

B 12

Jensen, Adam Chr. Theodor, Jagt-
junker, 22.3.76, 44 Aar.           B 71

—  Adolphine Sophie, 6.12.49, 63 Aar
(Broder, Major J.).                 B 294

—  Albert Laurits, Apotheker i Brook-
lyn, 20.5.75, 35 Aar.               B 135

—  Albjerg, cand. pharm., 14.11.78 p.
St. Thomas.                           B 284

—  Alfred, cand. phil., Septb. 80, 27
Aar (Louise, f. Forsberg). B 209

—  Aline Louise, f. Niedlich, g. m. Sgp.
C. C J., 16.2.76, 66 Aar.         B 71

—  Anders, Prokurator, 29.9.50 i Aar-
hus.                                      Ah 225

—  Andr., Kopist i Zahlkammeret, 1.12.
09.                                                Sk

—  Andr., Premierløjtnant, 12.1.89.

B 13

—  Andreas, Gæstgiver, D. M., 5.8.46
50 Aar.                                    A 186

—  Andr. Peter, Distriktslæge i Bræd-
strup, Krigsraad, 21.11.63, 53 Aar
(Andrea, f. Bus).                  Ah 276

—  Ane, f. Møller, E. e. Prokurator N.
J., 10.12.80, 75 Aar (Svigersøn, Sgp.
3. Andersen).                          B 294

—  Ane Cathrine, f. Hansen, E. e. Do-
cent M. J., 9.3.82 (Søn, Læge Theo-
bald J.).                                    B 62

—  Ane Cathrine, f. Hein, E. e. C. B.
X, 8.12.77, 82 Aar.                 B 288

—  Ane Cathrine, f. Bindom, f. Bin-
dom, E. e. Proprietær J. P. J., 6.5.
90 (Søn, Overretssagfører Ole 3.).

B 104

—  Ane Kristine, f. Møller, E. e. H. G.
J., 11.11.90 i Aarhus.             B 265

—  Ane Marie, f. Nielsen, E. e. Sgp.
N. J., 7.9.66 i Svendborg. FS207

—' Anna, f. Iversen, g. m. fhv. Borg-
mester H. J., 20.11.84 i Flensborg,
74 Aar.                                   B 296

—  Anna Kirstine, f. Wichberg, E. e.
P. A. F. J., 6.6.86.                     B131

—  Anna Margrethe, f. Beingaard, g.
m. Sgp. H. J., 11.12.55, 75 Aar.

B 286

—  Anne Marie, f. Torstrup, E. e.
Kammerraad, Benteskriver J., 19.8.
36, 54 Aar.                               A199

Jensen Anton Joh., Sagfører i Aarhus,
10.6.88.                                    B 138

—  Astrid Ingeborg, 28.8.85, 8 Aar (Fa-
der, Kaptajn N. M. J).         B 201

—  August, Vexelmægler, 25.7.76. A173

—  Augusta, f. Schumacher, g. m. Sgp.
C. L. J., 11.10.78, 67 Aar. B 236

—  Axel Gustav, Bestyrer af Skibby
Apothek, 9.5.89 (Jakobe, f. Nissen).

B 109

—  Beate Mariane, f. Kjær, g. m. Over-
retssagfører Ole J., 30.8.84. B 202

—  Bernth Fr., Professor, fhv. Adjunkt,
17.7.79.                                   B 164.

—  Bertel Thorvald, Apotheker i Hø-
ver, 14.1.87.                              B 13

—  Bertha Sara, f. Lundsgaard, g. m.
Alfred J., 10.1.88 i Bude. B 10

—  Birthe Christine, f. Olsen, g. m.
Grosserer Jørgen J., 27.4.77, 62 Aar.

B 97

—  Bolette Sophie, f. Wulf, g. m. Sgp.
i Rødby J., 8.12.02. 44 Aar. A 462

—  Boye, Rektor, 17.9.32 i Crempe,
33 Aar.                                 Alt 153

—  Carl Chr., Sergeant, D. M., 4.3.80,
39 Aar.                                   Ah 54

—  Carl Fr., Justitsraad, fhv. Toldfor-
valter, 30.4.50, 71 Aar. Alt 105

—  Carl Johannes, Prokurator i Skan-
derborg, 24.10.63.                 Ah 251

—  Carl Ludvig, Dr., 9.6.88 i Filadelôa,
42 Aar (Fader, Musiker H. J.).

B 139

—  Carl Marius, Læge, 13.8.82 p. Lilie-
dal (Frederikke, f. Skeel). B 189

—  Carl Reinholdt, Stationsforstander,
19.10.88 (Emma, f. Schmidt). B248

—  Carl Steffen, Godsforvalter p. Espe,
16.10.58, 46 Aar.                    B 241

—  Caroline Juliane, f. Joelsson, E. e.
Postmester V. J., 26.3.82 i Nyborg.

B 73

—  Cathrine, f. Lorenzen, E. e. Pro-
fessor C. A. J., 22.11.74, 78 Aar.

B 274

—  Cathrine, 19.2.68, 28 Aar (Broder,
cand. polyt. B. J.).                   B 43

—  Cathrine Eleonore, f. Willerup, E.
e. Pastor J., 6.4.70.                  B 83

Jensen, Cathrine Marie, f. Schurmann,
E. e. Sgp. Chr. J., 4.1.78 i Skaarup,
82 Aar (Svigersøn, J. Schurmann).

FS 7

—  Cecilie Sophie, f. Warming, E. e.
Oberstløjtnant J. P. J., 21.9.46.

A 227

—  Charlotte Amalie, f. Brasch, E. e.
Byskriver J., 2.3.07, 84 Aar. B 21

—  Charlotte Vilhelmine, f. Pontoppi-
dan, g. m. Overretssagfører P. G.
C. J., 22.10.78 i Nykjøbing p. F.

LF 289

—  Christen, Købmand i Løkken, D.
M., 5.5.22, 60 Aar.                 Aal 59

—  Christen, exam. jur., 9.8.65 i Broust,
64 Aar.                                 Aal 196

—  Chr, Ejer af Asdahl, 26.7.06, 67
Aar.                                       Aal 64

—  Chr., Murermester, D. M., 6.12.84
i Viborg, 69 Aar.                   B 281

—  Chr., Sgp. i Kirkesaaby, 7.5.46, 63
Aar.                                         B 106

—  Chr., Student, Jan. 67.                Sk

—  Chr. Albrecht, Professor, 13.7.70,
78 Aar (Cathrine).                  B 161

—  Chr. August, Agent, 29.4.79 i Ny-
horg, 61 Aar (Louise, f. Ebel).

FS 102

—  Chr. Bagge, Sgp. i Fredericia, 17.10.
36, 46 Aar (Søn, stud. theol. J. E.
E. J.).                                      A 248

—  Chr. Gottlieb, Hoffurér, 10.3.29, 54
Aar.                                          A 62

—  Chr. Peter, fhv. Hofbager, 9.10.52.

A 242

—  Chr. Villi., Kaptajn, 18.4.64, 48 Aar
(Marie, f. Koefoed).             Aal 107

—  Christine, f. Koefoed, 28.11.79 i
Næstved, 74 Aar (Svigersøn, J. C.
Saxkjær).                                 B 274

—  Christine Marie, f. Ahnholm, E.
e. Laurits J., 1.3.72, 86 Aar.

B 54

—  Christopher, Materialforvalter, 5.7.
39, 62 Aar (Marie, f. Bavnkilde, og
Søn, Løjtnant C. V. J.). A 159

—  Clara Nathalie, f. Bay, g. m. Sgp.
O. C. J., 15.12.45, 24 Aar. Ka 199

—  Dagmar Louise, f. Dalgas, g. ni.

560

Kaptajn E. J, 13.4.83 i Aarhus.

B 86

Jensen, Daniel, fhv. Pedel, D.M., 29.9.

73.                                                A 228

—  Dorothea, f. Holm, Kammerraad-
inde, 19.1.1795 i Bredsted. A 251

—  Dorthea Marie, f. Hansen, E. e.
Kancelliraad, Postmester, J., 29.1.
78 p. Sohngaardsholm, 73 Aar.

Aal 26

—  Edvard Emil, fhv. Sgp. i Slesvig,
Oktbr. 65.                                ES 253

—  Eleonore Maria, f. "Weygaard, E.
e. Administrator S. J., 21.5.00 (Søn,
J. O. J.).                                    A 170

—  Elisabeth Cathrine, f. Mehl, g. m.
fhv. Sgp. Sten J., 16.12.87. B 297

—  Ellen Christiane, f. Schandorph, E.
e. Bataillonskirurg .T., 16.2.46 i
Holstebro, 33 Aar.                   Ah 35

—  Elof, Hofvognfabrikant, Maj 90.

B 124

—  Emilie, f. Hougaard, E. e. Portræt-
maler Johannes J., 8.6.76. A 134

—  Emilie Marie, f. Lindballe, g. m.
Landinspektør N. F. J., 1.11.88.

B 259

—  Erik Fr. Emil, cand. theol., 22.8.
59 i Brande (Fader, Sgp. H. J.).

B 198

—  Ferd.Aug., Oberst, 16.4.28 i Kolle-
kolle (Svigersøn, H. B. Trampe).

B32

—  Jensen, Ferd.Heinrich, Major, 26.12.
62, 81 Aar.                                      Sk

—  Ferd. Vilh., Arkitekt, 15.4.90, 53
Aar.                                               B 88

—  Fr., Lærer i Gjentofte, D. M., 1.11.
50, 79 Aar.                                 A 262

—  Fr. Chr., Dr. med., 3.10.57, 80 Aar.

Alt 241

—  Fr. Christoph, Konferensraad, 25.3.
27 i Heide.                                Alt 54

—  Fr. Jens Balthasar, kgl. Kopist,
24.4.55.                                          A 99

—  Fr. Theodor, Kancelliraad, Bedak-
tør, 25.10.90 i Korsør, 70 Aar.

B 250

—  Fr. Vilh., kgl. Skibsbygmester, D.
M., 15.10.64, 72 Aar.                      Sk

Jensen, Frederikke Beate, 4.11.47 (Bro-
der, Sgp. i Soderup, H. J.). Sk

—  Francisco, Landmand, 11.1.89 i Ka-
lifornien (Moder, Francisca, E. e.
Seminarieforstander J. J.). B 33

—  Godberg, Kammerraad, 3.5.17, 66
Aar.                                               B 38

—   Gustav Adolph, 16.3.47, 12 Aar (Fa-
der, Sgp. C. L. J.).                Aal 59

—  Hans, fhv. Borgmester i Flensborg,
29.5.90, 85 Aar (Svigersøn, N. Muus).

B 122

—  Hans, fhv. Godsforvalter ved Laur-
vig, 11.1.06, 68 Aar.                   A 28

—  Hans, fhv.Godsforvalter ved Skjolde-
mose, 24.4.55.                          FS 106

—  Hans, fhv. Kommitteret, Etatsraad,
2.4.29, 81 (Thornette, f. Studsgaard).

B 56

—  Hans, fhv. Overvagtmester, D. M.,
22.12.57, 56 Aar.                     FS 329

—  Hans, Sagfører i Aalborg, 29.3.77,
39 Aar.                                      Aal 80

—  Hans, Kjøbmand i Brundby, 16.12.
74 (Søn, Overretssagfører H. J.).

B 296

—  Hans, fhv. Sognefoged, D. M., 3.9.
56 p. Endelave, 75 Aar. FS 238

—  Hans, Sgp. i Brande, 29.8.65 i Svend-
borg (Svoger, L. Thorenfeldt). B 183

—  Hans Chr., Slotsforvalter, 28.8.58,
78 Aar.                                     FS 213

—  Hans Ditlev, Jxistitsraad, 15.4.44.
74 Aar.                                          A 93

—  Hans Fr, Postexpeditør, 12.4.71 i
Fredericia, 38 Aar (Ida, f. Fleischer).

B 92

—   Hans Gundorph, KanceUiraad,
Prokurator, 22.1.71 i Aarhus, 62
Aar (Ane Cathrine, f. MøUer). B 23

—  Helene Mariane, f. Holm, Oktbr.
51, 48 Aar (Søn, Student J. L. J.).

B 232

—  Henning, Konsistorialraad, Sgp. i
Soderup, 22.6.59,, 83 Aar. B 147

—   Henrik, fhv. Folketingsmand, D. M.,
19.5.80, 75 Aar.                         Bi 118

—  Henrik, Læge, 6.9,75 i Helsingør,
33 Aar (Helene, f. Schachschneider).

B 207

Jensen, Inger, f. Mathiesen, E. e. E.
J., 6.12.64.                             Ea 283

—  Inger, f. Easmnssen, g. m. H. D.
J., 9.10.35, 60 Aar.                 A 243

—  Inger Marie, f. Jessen, 17.9.04, 76
Aar (Svigersøn, Sgp. J. B. Obel).

B 77

—  Israel, fhv. Skibslæge, 26.12.84 i
Boskilde (Marie, f. Jeansson). B 304

—  Ivar, Sgp. i Højslef, 23.9.33, 67 Aar
(M. E. J., f. Kastrup).          Vi 116

—  Jakob, fhv. Postbud, D. M., 3.4.84.

B 83

—  Jakob, stud. theol, 7.6.34.          Sk

—   Jakob, stud. theol., 22.6.35 (Broder,
Kapellan Joh. J.).                  B 153

—  Jakob Jiüius Thorvald, stud. jur.,
Septbr. 67.                                   Sk

—  Jakobine Florentine, f. Norup, E.
e. Krigsassessor N. J., 11.4.79 (Søn,
Amtsforvalter Chr. JA            B 86

—  Jenny Marie, f. Koch, g. ni. Gros-
serer Andr. J. 28.5.84.           B 123

—  Jenny Mathilde, f. Liebmann, 13.1.
75 i Helsingør, 75 Aar (Nevø, Pro-
fessor v. Mehren).                    B 13

—  Jens, fhv. Distriktslæge, 25.4.78 i
Stubbekjøbing, 71 Aar.         B 100

—  Jens, Etatsraad, fhv. Seminarie-
forstander, 16.11.75, 79 Aar (Fran-
cisca, f. Comestabili).             B 268

—  Jens, Kammerraad, fhv. Kontor-
chef, 22.5.56, 66 Aar.             A 120

—  Jens, Købmand og Vicekonsul,
24.5.65, 86 Aar (Jacobine, f. Som-
mer).                                        Vi 121

—  Jens, Maanedsløjtnant, 3.4.01. Sk

—  Jens Andr. Schou, cand. jur., Køb-
mand, 6.4.64.                            B 85

—  Jens Anker Ferdinand, Urtekræm-
mer, 8.12.76 (Søn, Kateket Ferd.
Jensen).                                  B 283

-— Jens Carl, Læge, 20.6.84 i Vam-
drup, 31 Aar (Anna, f. Petersen).

B 144

—  Jens Carl, stud jur., 16.5.74. B 114

—  Jens Chr., fhv. Godsforvalter ved
Gisselfeld, 23.5.50, 60 Aar. B 118

—  Jens Chr., fhv. Sgp., 21.3.86, 79 Aar.

B 69

Jensen, Jens Chr., Overretsprokurator,
31.8.33, 36 Aar (Anna Kirstine, f.
Bastrup).                                 A 208

—  Jens Chr., Sgp. i Taarup, 27.6.64.,
42 Aar (Ursula, f. v. d. Pahlen).

Vi 137

—  Jens Laurits, cand. theol., 25.11.62,
35 Aar.                                         Sk

—  Jens Lauritz Emil, fhv. Læge,
16.5.84 i Fredensborg, 77 Aar. B116

—  Jens Mathias, fhv. Løjtnant i Sø-
etaten, 14.8.19 (Svoger, Havn).

A 195

—  Jens Møller, stud. med., 30.6.75,
24 Aar.                                    B 150

—  Jens Olavius, exam. jur., 24.11.47
i Holsted, 31 Aar.                Ea 188

—  Jens Peter, Blomstermaler, 21.4.80
(Søster, Frederikke Born). A 94

—  Jens Peter, cand. phil., Viceinspek-
tør, 15.12.52, 60 Aar (Michaeline, f.
Hansen).                                 A 301

—  Jens Peter, Kammerraad, Postme-
ster, 12.5.81 i Nyborg (Caroline, f.
Joelsson).                                B 109

—  Jens Peter, fhv. Kreditoplagskas-
serer, Etatsraad, 21.12.80 (Mine, f.
Dreyer).                                  A 300

—  Jens Peter, Malermester, Løjtnant,
2.10.68 (Sophie, f. Green). B 234

—  Jens Peter, Oberstløjtnant, 9.1.29
p. Gyldenholm, 50 Aar (Cecilie, f.
Warnung).                                  B 8

—  Jens Peter Georg, Sgp. i Jande-
rup, 27.2.53 (Sophie, f. Hassenfeld).

Ri 36

—  Jens Theodor, cand. phil., 17.1.84,
34 Aar.                                     B 16

—  Joh., Sgp. i Rønne, Provst, 21.12.
24, 68 Aar (Søn, stud. theol. Joh.
J.).                                         B 25,6

—  Joh., Sgp. i Værum, 13.11.54 (Anna,
f. Boss).                                 Ra 267

—  Joh. Chr., fhv. Sgp., 8.10.85, 95
Aar.                                        B 233

—  Joh., fhv. Vagtmester, D. M., 11.1.
62, 59 Aar.                             Ah 11

—  Joh. Chr., Borgmester i Horsens,
Kammerherre, 6.2.84 (Augusta, f.
Dichmann)                                B 33

562

Jensen, Joh. Georg, Apotheker, 3.1.86
i Hvalsø, 68 Aar.                         B 3

—  Joh. Henrik, fhv. Overbetjent, D.
M., 24.466, 71 Aar.                  B 108

—  Joh. Laurits, Professor, Blomster-
maler, 26.3.56 (Signe, f. Visby).

A 74

—  Joh. Magnus, Løjtnant, 25.6.70 i
Aalborg.                                      B 147

—  Joh. Otto, kgl. Kopist, 30.1.09, 22
Aar.                                               B 13

—  Joh. Peter, Sgp. i 0. Skjerninge,
24.11.85.                                      B 276

—  Johanne, f. Ahlers, 23.12.81 (Søn,
Premierløjtnant A. J.).           B 301

—  Johanne Emilie, f. Løchte, 31.7.74
i Hjørring, 42 Aar.                  B 177

—   Johanne Magdalene, f. Birch, 6.7.
51, 68 Aar.                                 B 155

—  Johanne Margrethe, f. Steffensen,
11.9.29 p. Ellingegaard, 91 Aar.

B 149

—  Johannes, Kamnierraad, fhv. In-
skektør v. de sjæll. Jernbaner, 3.4.
76.                                                 B 80

—  Johannes, Portrætmaler, 23.5.73
(Emilie, f. Hoffgaard).              B 122

—  Johannes, Sgp. i Hjørlunde, Provst,
17.5.23, 71 Aar.                           B 42

—  Johannes Peter, exam. jur., Ejer af
Sølund, 4.8.53 (Ane Cathrine, f.
Rindum).                                  Ah 149

—  Julius, exam. jur., 17.11.76. B 274

—  Jørgen, Kammerraad, fhv. Sogne-
foged, D. M., 6.5.67 i Uldum, 88
Aar.                                             Th 75

—  Jørgen, Skovrider ved Vallø, 18.1.
13, 55 Aar (B. F. J., f. Nyholm).

B 8

—  Jørgen, Sognefoged i Askeby, D.
M., 23.12.70, 87 Aar.             FS 361

—  Karen, f. Jørgensen, E. e. Vinhand-
ler Niels J., 12.3.73, 73 Aar. FS 60

—   Lars, Brygger, D. M., 8.9.40, 62
Aar.                                           Ra 131

—  Lars, cand. polyt., 23.2.76 i Virket,
28 Aar.                                      LF 49

—  Lars, Overformynder og eligeret
Borger i Stege, 11.6 35, 55 Aar.

L 49

Jensen, Lars Chr., Regimentsdyrlæge,
15.3 38 i Randers, 57 Aar. B 65

—  Laura Henriette, f. Lytthans, g.
m. Adjunkt B. F. J., April 45, 32
Aar.                                               A 88

—  Laurits, fhv. kgl. Bogholder, 29.3.36
(C. M. J., f. Ahnholm).              A 78

—  Louise, f. Ebel, 7.10.82 (Svigersøn,
Læge C. Stricker).                   B 236

—  Louise Frederikke, f. Steenberg,
g. m. Skolebestyrer J. J., 16.8.70,
71 Aar.                                          B195

—   Louise Marie, f. Gørtz, g. m. Sag-
fører i Randers J. C. J., 20.11.73.

B 274

—  Ludv., fhv. Korporal, D. M., 5.2.53
p. Brahetrolleborg, 26 Aar. FS 35

—  Ludv. Christopher, kgl. Fuldmæg-
tig, 18.8.40, 44 Aar (Marie, f. Engel).

A 197

—  Mads, Kammerraad, Slotsforvalter,
7.10.66, 48 Aar.                       FS 255

—  Malthe, Toldkontrollør i Odense,
30.3.73 (Louise, f. Schiødte). B 80

—  Maren Cathrine, f. Bülow, 28.5.40
p. Bjørnemose.                       FS 108

—  Margrethe Jakobine, f. Sommer, E.
e. Vicekonsul J., Septbr. 73 i Vi-
borg.                                           B 220

—  Mariane, f. Lykke, E. e. Offer J.„
24.3.38, 62 Aar.                       Ska 38

—  Marie Andrea, f. Riis, E. e. A. P.
J., 2.2.76 (Svigersøn, Sgp. J. Myg-
dal).                                               B 30

—   Marie Elisabeth, f. Jørgensen, 3.2.
72, 76 Aar (Søn, Grosserer Jørgen
J.).                                                  B 30

—  Marie Elisabeth, f. Stilvog, 2.6.69
(Søn, Overretssagfører L. J.). B 128

—   Marie Kirstine, f. Bagger, E. e.
Sgp. P. J., 6.9.47, 68 Aar. L 147

—   Marie Sophie, f. Enge], E. e. L.
C. J., 18.10.51, 41 Aar.           B 246

—  Marie Elisabeth, f. Dreyer, E. e.
J. P. J., 28.2.84 (Søn. Victor). B 51

—  Mikaeline, f. Hansen, E. e. Vice-
inspektør J. P. J., 15.3.74, 80 Aar
(Svigersøn, Kr. Arentzen). B 66

—  Momme, Kammerraad, Renteskri-
ver, 14.6.20 (Anna Marie). A 138

563

Jensen, Morten, exam. jur., Fuldniæg-
inægtig, 18.2.44 i Nykjøbing p. S.,
36 Aar.                                          B 61

—  Morten, Eegimentsdyrlæge, 7.10.62
(Cathrine, f. Hansen).              B 235

—  Nicolai, Klokker, D. M., 12.5.74.

FS 131

—  Niels, Arrestforvarer, T>. M., 8.4.74
i Holsted, 54 Aar.                     Bi 84

—  Niels, Kasserer v. d. kgl. Søassu-
rancekompagni, 8.6.66.            B 144

—  Niels, Købmand og eligeret Borger
i Bogense, 9.11.36, 65 Aar (Chri-
stiane Woldiderich).                 F 182

—  Niels, fhv. Købmand i Kallund-
borg, Kaptajn, 14.8.44, 67 Aar.

B 221

—  Niels, Prokurator i Svendborg, 4.7.
61, 58 Aar (Ane, f. Møller). B 157

—  Niels, Sgp. i Grevingo, 24.5.34, 52
Aar.                                              A127

—  Niels, fhv. Sognefoged i Neder-
holhif, D. M., 4.4.80,73 Aar. B 79

—  Niels, Vinhandler i Odense, 29.12.
60, 67 Aar (Karen).                   F 305

—  Niels Chr., Kancelliraad, Prokura-
tor, 13.7.60, 63 Aar (Marie, f. Han-
sen).                                          Aal 169

—  Niels Laurits Chr., Etatsraad, fhv.
Amtsforvalter, 20.1.87 (Agnes, f.
Petersen).                                     B 17

—  Niels Peter, Krigssekretær, D. M.,
4.6.84.                                          B 129

—   Offer, Købmand og eligeret Bor-
ger, 2.1.33,49 Aar (Mariane, f. Lykke)

Ska 2

—  Olava Marie, f. Hansen, g. m. fhv.
Sgp. J. C. J., 27.7.82, 74 Aar. B173

—  Ole, fhv. Vægterløjtnant, Oktbr. 01,
74 Aar.                                       A 354

—  Ove Chr., fhv. Sgp., 5.1.84 (Therese,
f. Bøhl).                                          B 6

—  Peder, Godsforvalter ved Hellerup,
1.4.34, 59 Aar.                           FS 56

—  Peder, Hoffurér, 15.6.19, 41 Aar
(Ane Marie, f. Gørlt).                    Sk

—  Peder, Hofplattenslager, 8.1.13, 71
Aar.                                                 A 8

—  Peder, fhv. Lærer, D. M., 23.9.74 i
Eingsted, 79 Aar.                     B 224

Jensen, Peder Lønborg, cand. theol.,
Ejer af Borrevang, 16.11.88. B273

—  Peter, fhv. Ejer af Asdal, 21.8.70.

B 201

—  Peter, exam. jur., Brygger, 20.10.28.

Sk

—  Peter, Godsfuldmægtig p. Gissel-
feld, 27.12.62.                             B 305

—  Peter, Kleinsmedemester, Premier-
løjtnant, 6.6.75.                         B 131

—  Peter, fhv. kgl. Kopist, 29.11.75,82
Aar.                                              B 281

—  Peter, fhv. Skovfoged, D. M., 7.4.
54 i Ballerup, 71 Aar.               B 82

—  Peter, Sgp. i Rødby, 15.3.18 (Marie
Kirstine).                                      B 25

—   Peter Eiler, Købmand i Nyborg,
4.4.61, 69 Aar (Svigersøn, Lorents
Bierfreund).                                  F 79

—  Peter Julius Adolph, Intendant,
19.7.84 (Henriette, f. Bau). B 168

—  Petrine Marie, f. Møller, E. e. Re
gimentsdyrlæge J., 22.7.64 i Hor-
sens.                                        Ska 145

—   Jensen, Poul Andr. Ferd., Krigs-
raad, Overrevisor, 18.5.69, 45 Aar.

B 116

—  Rasmus, fhv. Lærer i Hauruni, D.
M., 1.11.72 i Horsens, 80 Aar. Ah 263

—  Rasmus, fhv. Sognefoged, 20.2.51,
93 Aar (Søn, Kancelliraad, Birke-
dommer C. Rasmussen). FS 45

—   Richard'?), E j er af S touenb j erggaar d
(ved Vaadeskud) 31.10.87 (Paula, f.
Glahn).                                        B 250

—  Rudolph, Præst p. Sandø, Septbr.
74.                                                B 212

—   Signe, f. Visby, E. e. J. L. J., 22.12.
85, 81 Aar.                                 B 299

—  Susanne, 18.1.83, 13 Aar (Fader,
Forstander Otto J.).                   B 16

—   Svend Hans, fhv. Landfoged p. Sild,
Etatsraad, 6.3.55, 59 Aar.         B 56

—  Theodor Emanuel, Student, 28.5.
62, 21 Aar (Fader, H. G. J.). Ah 124

—  Theodor Feddersen, fhv. Skibsbyg-
mester, 15.4.72 i Houlbjerg. Ra97

—   Thomas, Distriktslæge i Holstebro,
18.1.44, 39 Aar (E. C. J., f. Schan-
dorph).                                          V 14

36*

564

Jensen, Thomas, cand. polyt., 7 12.81
i Lemvig.                                   B 292

—   Thomas, cand. theol., 2212.77 i
Eanum (Marie, f. Wulff). B 299

—   Thomas, Ejer af Asdal, 16.4.49, 68
Aar.                                            Aal 91

—   Thomas Højer, Sgp. i Bov, 13.12.
46, 69 Aar.                              Alt 296

—  Thornette Marie, f. Studsgaard, E.
e. Etatsraad H. J., 28.11.55, 87 Aar.

A 281

—  Ursula, f. v. d. Pahlen, E. e. Sgp.
J. C. J., 17.3.86 i Odense. B 66

—  Vilh., Toldassistent, D. M., 7.5.86
i Obbekjær, 74 Aar.               Ri 106

—   Vitta Andrea, 9.5.65 i Houlbjerg,
26 Aar (Fader, Sgp. J. C. J.). Ra 110

Jensenius, Anna Barbara, f. Petersen,
E. e. Sgp. J., 5.8.26, 83 Aar. FS 114

—  Carl, Etatsraad, Arkiater, 3.11.1795
(Svigersøn, Generalløjtnant Biele-
feldt).                                       B 89

—   Chr. Christopher, Sgp. i Hørby,
28.2.24, 52 Aar (Marie Elisabeth).

B 19

— - Fr. Ludvig, Sgp. i Simmested, 4.12.

82, 68 Aar (Emma, f. Unmack).

B 286

—  Frederikke, f. Strøyberg, E. e. J.
P. J., 27.4.70, 73 Aar            FS 119

—  Jakob Peter, Kammerraad, Forval-
ter ved Lindegaards Stiftelse, 30.4.
55, 69 Aar (Frederikke). FS 113

—   Joh. Jørgen Bartholin, Godsforval-
ter p. Bygaard, 5.3.66, 56 Aar (Se-
verine Bartholine).                     B 66

—  Marie Elisabeth, f. Møller, E. e.
Sgp. C. C. J., 18.3.72 p. Jægers-
lund.                                             B 70

—   Severine Bartholine, f. Møller, E.
e. J. J. B. J., 25.9.71.              B 229

Jenssen, Laura Henriette, f. Møller,
g. m. Byfogedfuldmægtig V. J., 6.9.
89 p. Tranekjær.                      B 208

Jenssen-Tusch, Georg Fr., Oberstløjt-
nant, 15.3.88 i Hamborg, 98 Aar.

B 68

—   Sophus Georg Fr., Skovrider, 29.7.
88 p. Feldborggaard, 63 Aar. Bl78

Jentofte, Sigvard, Student, 15.6.30. Sk

Jeppesen, Antoinette, f. Didriksen,
27.3.61, 78 Aar.                        FS 83

—  Hans, Birkedommer, 16.1.54 p. Kjer-

lingebjerg, 61 Aar (Antoinette).

FS 16
Jepsen, Ingeborg Christine, f. Thay-

sen, E. e. P. J., 23.1.85.            B 20

—   Jens, Overretsprokurator, 28.5.07
(Mariane).                                  Aal 43

—  Joh., fhv. Overvagtmester, D. M.,
28.5.70, 60 Aar.                       Ah 149

—  Mariane, f. Mørch, E. e. J. J., 21.4.
39, 86 Aar.                                Aal 82

—  Peter, Kancelliraad, 16.5.69 p. Binge-
næs (Ingeborg).                         B 112

—  Peter, Lodsbogholder i Dragør,
17.1.58, 72 Aar.                           B 16

—  Peter, Løjtnant, Landinspektør,
10.10.69 i Vedbæk.                   B 238

Jerichau, Anna Petrea, f. Sabroe, g.
m. C. J., 12.11.70, 37 Aar. Vi 271

—   Carl Chr., 20.8.85, 37 Aar (Dorthea,
f. Hansen).                               N 3345

—   Carl Chr., Købmand i Assens, 23.5.
21, 54 Aar (Søn, E. B. J.). F 70

—  Ernst Bernhard, cand. jur., 25.2.41
i Paris.                                          A 82

—  Jens Adolf, Professor, 24.7.83. B171

—  Joh. Chr., Toldassistent, D.M., 21.9.
63 i Banders, 69 Aar.             B 221

—  Karen, f. Birch, E. e. C. C. J.,
6.4.55 i Assens.                         FS 81

—  Maria, f. Kutzner, g. m. Harald
Jerichau, 8.11.76 i Neapel. B 269

—  Niels Fr., Lærer ved Borgerskolen
i Assens, 4.7.72.                        B 155

Jerichau-Baumann, Elisabeth, 11.7.81.

B 158

Jermiin, Anna Dorothea, f. Jermiin,

E. e. H. C J., 7.8.87.              B 183

—   Anna Sophie, f. Eckardt, E. e. Læge
Henrik J., 12.8.22, 92 Aar (Søn, E.
J. D. J.).                                   Aal 97

—   Christiane, f. Theil, g. m. H. J.,
19.7.62 i Nørresundby, 73 Aar.

Aal 175

—  Deodat, 5.6.33 p. Ausumgaard, 7
Aar (Fader, T. J. J.).              Ah 96

—   Else Johanne, g. m. H. J., 10.10.85
i Haslev, 73 Aar.                      B 238

565

Jermiin, Engel Joh. Daniel, Sgp. i
Hassing, 30.5.30, 64 Aar (Helene
Kirstine).                                   Aal 85

—  Helle Sophie, f. Lüttichau, E. e.
J. J., 12.7.20 p. Krogsdal (Søn, T.
J. J.).                                              B 58

—  Henrik, cand. theol., 20.4.87 i Has-
lev, 76 Aar.                                 B 95

—  Henrik Cyrus, Sgp. i Tjustrup,
25.5.62, 49 Aar (Anna Dorthea).

Aal 130

—  Immanuel, Sgp. i Als, 16.7.51, 81
Aar (Ingeborg).                       Aal 176

—  Ingeborg, f. Winde, 20.6.70, 78 Aar.

Aal 166

—  Jakob Henrik Glob, Forvalter p.
Jensgaard, 6.1.49, 25 Aar (Fader,
T. J. J.).                                      Vi 12

—   Jens, Kammerjunker, 25.4.10, 62
Aar p. Ausumgaard (Helle Sophie).

B 37

—  Jens Nonius, Tæller i Finanshoved-
kassen. 31.12.74.                     B 75, 2

—   Jens Rudolph, 16.7.47 p. Ausum-
gaard, 32 Aar (Fader, T. J. JA

—  Karen, 12.7.10 p. Sophiesminde,
21 Aar (Moder, Helle Sophie).

B 63

—  Niels, Kaptajn, 23.10.07 p. Engels-
holm, 57 Aar.                            F 164

—   Octavius, cand. theol., 15.10.67 i
Viborg, 57 Aar.                         B 240

—  Sophie Elisabeth, f. Wolf, g. m.
Th. J. J., 15.5.34. 39 Aar. Ah 76

—  Theodor, Telegrafbestyrer i Aar-
hus, 11.8.70, 45 Aar (Frederikke, f.
Arenstorff).                                 B 190

—  Thomas Just, Bitmester, 25.4.57 p.
Moesgaard, 70 Aar.                 Ah 91

—   Øllegaard Marie, 6.1.54 p. Svan-
holmsminde (Moder, Ingeborg).

Aal 11

Jerndorff, Andreas, Inspektør, 5.8.53,

56 Aar (Caroline).                    A 184

—  Carl Emü, 22.8.60.                    B 198

—   Caroline, f. Jones, E. e. A. J., 24.6.
80 (Søn, Peter).                         B 147

—   Caroline Dorothea, f. Clausen, g.
m. N. A. J., 19.12.47 i Nakskov.

B 303

Jerndorff, Cathrine, f. Holm, E. e. P.
J, 1.3.34, 57 Aar.                        A 55

—   Christiane Lovise, f. Holm, E. e.
P. G. J., 8.6.64, 76 Aar.          A 133

—   Christoffer, Eodemester, 15.8.39,
37 Aar.                                        A 193

—   Just, 28.11.87 (Broder, August).

B 280

—  Just Ulrik, Hofmaler, 27.10.47 i
Oldenburg, 41 Aar (Nancy). A 261

—  Just Victor Andr., Købmand i
Buenos Ayres, 5.4.75.              B 105

—  Mariane, f. Clausen, g. m. P. J.,
30.11.1794, 36 Aar.                   A 304

—  Mariane Birgitte, f. Lütken, 30.5.
32, 31 Aar.                                 A 128

—  Nancy, f. Jones, E. e. J. U. J., 7.2.
77 (Søn, August).                         B 32

—  Nicolai Aug., Mægler i Nakskov,
2*.7.59.                                        B 174

—  Peter, Klokker, 28.3.21, 70 Aar (Ca-
thrine).                                          A 79

—  Peter Chr., Overlærer, 6.3.27, 41
Aar (Christiane Lovise).            A 59

Jersild, Peter Chr., Vexellerer, 16.7.64,
58 Aar (Christine Marie, f. Høyen).

Sk

—  Peter Valdemar, Vexellerer, 17.11.85
(Marie, f. Jensen).                     B 269

Jespersen, Abel Christine, 13.9.90 (Bro-
der, Etatsraad A. P. J.).         B 215

—  Andr. Peter, Student, 24.1.1794, 34
Aar.                                                 B 8

—  Ane Cathrine, 9.12.25 i Nebsager,
21 Aar (Fader, H. C. J.). Ah 167

—  Ane Cathrine, f. Mullenberg, g. m.
H. C. J., 1.10.00, 23 Aar.          B 81

—  Anna Margrethe, Datter af afd.
Chr. J., 20.9.67, 71 Aar.          B 221

—  Augusta Amalie, f. Røgind, g. m.
Skovtaxator J. F. V. J., 8.2.78, 34
Aar.                                               B 35

—  Barbara Kristine, f. Bohn, E. e.
Kancelliraad J., 21.7.64 i Bønne,
83 Aar.                                        B 172

—   Caroline Sørine, f. Jørgensen, g.
m. cand. jur. S- J., 27.7.83. B 173

—   Carsten Friis, Distriktslæge i Ny-
kjøbing p. F., 27.3.75 (Margrethe,,
f. Jensen).                                 LF 84

566

Jespersen, Carsten, Friis, cand. polyt.,
20.5.82 i Paris (Svoger, Aug. War-
nung).                                          B 116

—  Charlotte Helene, D. af. afd. H. C.
J., 31.8.83 i Haderslev.           B 205

—   Chr., Amtmand, 30.3.37 i Nexø, 70
Aar.                                               B 83

—   Chr. Eliezer, fhv. Branddirektør,
12.3.85 i Nexø, 72 Aar (Karen Kir-
stine).                                            B 62

—   Chr. Magdalus, Etatsraad, fhv.
Herredsfoged, 18.11.73 (Margrethe,

f.   Sehested).                               B 272

—   Chr. Magdalus, Læge, 14.3.73 i Ros-
kilde, 28 Aar (Moder, Marie, f.
Bloch).                                          B 71

—   Christiane Ulrikke, f. Hauch, 11.12.
21, 82 Aar..                              Vi 149

—  Elisabeth Cathrine, f. Heiberg,

g.     m. Chr. J., 21.7.30, 61 Aar.

B 126

—  Fr. Anton Sophus, Købmand, 23.9.
59 i Nibe (Severine).           Aal 245

—  Frederikke Vilhelmine, f. Stock-
fleth, g. m. C. M. J., 31.5.45, 28
Aar.                                              Vi 87

—   Georgine Christine, f. Bahnson, g.
m. J. B. J., 7.11.52.                  A 266

—   Gertrud Christine, f. Hansen, g.
m. N. J., 21.3.43.                       B 80

—   Gertrude, f. Bang, 28.4.81, 84 Aar
(Søn, Grosserer G. L. J.). B 100

—  Hans, Købmand i Skanderborg,
26.946, 52 Aar (Helene). Ah 160

—   Hans Anker, fhv. Sgp., 26.11.85 i
Maribo tJutta, f. Bojesen). B 278

—  Hans Chr., Sgp. i Nebsager, 12.5.
44, 68 Aar (Karen Christiane). Ah 86

—  Helene, f. Bræstrup, E. e. H. J.,
24 3.65.                                          B 74

—  Ingeborg, f. Lassen, g. m. Proku-
rator Fr. J., 2.1.77 i Bogense, 73
Aar.                                              FS 2

—   Jacob Fr., fhv. Trompeter, T>. M.,
27.2.67.                                              Sk

—  Jakob Vilh., Justitsraad, Dr. med,
27.7.60, 55 Aar (Marie, f. Bloch).

B 177

—  Jens Bloch, Justitsraad, Herreds-
foged, 4.4.70, 56 Aar (Sophie). Ra84

Jespersen, Jens Chr., Sparekassedirek-
tør, 8.9.85 i Nyborg, 74 Aar. B210

—  Jens Henrik, fhv. Ejer af Endrup-
holm, Kammerraad, 18.2.84 (Marie
Elisabeth, f. Baagøe).                B 42

—  Jesper, Beltpostfører, D. M., 2.11.
31 i Nyborg, 57 Aar (Maren). F169

—  Jesper, Konferensraad, Justitiarius.
23.3.29, 61 Aar (Mette Marie). Vi39

—  Jesper Laurits, Ejer af Moesgaard,
6.5.64, 67' Aar (Gertrud). Ah 119

—   Jochum Bohn, Kammerraad, 26.1.71
i Bønne (Vita Bolette, f. Fischer).

B 29

—  Johanne, Datter af afd. Postmester
S. J., 19.10.59 i Skanderborg, 59
Aar.                                            Ah 253

—  Johanne Justine, f. Laub, g. m. E.
J., 24.6.71 i Udby.                    B 150

—  Julie Sophie, 28.1.44, 21 Aar (Mo-
der, Mette Marie).                    Vi 18

—  Jørgine Christine, f. Qvistgaard, g.
m. Georg J., 14.11.86.                  267

—  Karen Christine, f. Borch, E. e.
H. C. J., 2.1.51 i Bogense. B 30

—  Karen Kirstine, f. Nørregaard, E.
e. C. E. J., 13.8.89, 79 Aar. B188

—  Laurits, Kaptajn, Birkedommer,
24.3.04 p. Ørbekgaard (A. C. J., f.
Esmark).                                       B 24

—   Louise Frederikke, f. Sünckenberg,
g. m. Etatsraad A. P. J., 12.9.90.

B 213

—   Ludvig Peter, stud. theol., 7.5 40,
22 Aar (Moder, Mette Marie). V73

—  Maren, f. Egholm, E. e. Beltpost-
fører J. J., 3.2.43, 59 Aar. F 21

—  Margrethe Marie, 23.3.82 i Støv-
ringgaard, 77 Aar (Søster, Nicoline
Hillerup).                                      B 72

—   Mariane Henriette, f. Diriks, g. m.
Overretsprokurator J. J., 29.3.1799
i Kristiania.                                 A 77

—  Marie, f. Bloch, E. e. J. V. J., 4.5.
74.                                                B 103

—   Marie, f. Jespersen, g. m. N. F. J.,
20.5.53.                                        A 123

—  Marie Kirstine, f. Nørskou, g. m.
fhv. Postmester S. J., 17.2.11, 37
Aar.                                             Ah 33

567

Jespersen, Mette Marie, f. Bang, E. e.
J. J, 4.10.52.                            Vi 166

—  Nicolai, Student, 14.4.68. B 274

—  Niels, Overretsprokurator, 8.7.25,
30 Aar (Gertrud Christine). B 55

—  Niels Fr., Justitsraad, 27.2.62, 63
Aar.                                                B 49

—  Otto, Prokurator, Juni 55 (Kirstine,
f. Dinesen).                             Hels 90

—   Peder, Kancelliraad, Sandflugts-
kommissær, 28.9.35 i Bønne, 63
Aar (Barbare Kristine).           B 251

- Peter Chr., cand. jur., 22.2.46 i
Bønne (Moder, Barbara).           B 49

—  Rasmus Bang, Generalagent, 28.8.
72, 39 Aar (Anna, 1 Leidersdorff).

B 202

—   Severine, f. Bassesen, E. e. F A.
S., 18.3.78, 77 Aar.                  Aal 70

—   Sophie, f. Bentzen, E. e. J. B. J.,
11.3.74 i Hillerød, 40 Aar. B 61

—   Sophie Magdalene, f. Schmidt, E.
e. Ejer af Mallinggaard S. J, 1.8.
58, 77 Aar.

—  Søren, fhv. Beltpostfører, D. M.,
10.5.23,78 Aar (Svigersøn, F. Nølcke).

F 60

—   Søren, fhv. Postmester, 30.11.29 p.
Mallinggaard, 64 Aar (Sophie Mag-
dalene).                                     Ah 196

—   Søren Sophus, Opsynsmand ved
Istransporten, B. af D., 28.8.84 p.
Knudshoved, 64 Aar.               B 262

—  Thomas Andr., Strp. i Hundslund,
28.8.71, 55 Aar (Caroline, f. Thau-
low).                                              B 207

—  Vilh., cand. med., 24.2.47 i Vejle,
26 Aar.                                       Ah 35

—  Vilh., Justisraad, Stiftsfysikus, 27.7.
60, 55 Aar (Marie).                 Ah 180

—  Villiam Balduin, Løjtnant i Ma-
rinen, 18.4.64 (Moder, Johanne, E.
e. Skibsfører M. B. J).             A 94

—  Vita Henriette, 9.10.58 i Horsens,
16 Aar (Fader, C. M. JÏ). Ska 159

Jess, Elfriede, f. Dohrn, E. e. T.
J, 23.11.50.                              Alt 280

—  Marcus, Oberst, 20.12.48, 76 Aar.

Alt 531

Jess, Theodor, Major, 9.10.48 i Rends-
borg, 41 Aar (Elfriede). Alt 410

Jessen, Anders, Sgp. i Alslev, 29.4.
1792.                                              B 50

—  Anders Pilegaard, Kancelliraad, By-
skriver i Roskilde, 10.5.51, 61 Aar.

B 113

—  Andr .Henrik, Toldkasserer i Odense,
10.4.1794, 87 Aar.                       B 46

—  Ane Kristine, f. Kielgaard, 6.4.89 i
Skive, 64 Aar (Søn, Præst Chr. J.).

B 85

—   Anna, f. Krebs, g. m. Læge O. J.,
27.9.82 i Brædstrup.                 B 225

—   Anna Cathrine, f. Hincheldey, 21.8.
21 p. Cathrineholm, 85 Aar (Sted-
søn, C. S. J.)..                             B 69

—  Anna Lorentze, f. Bepholtz, g. m.
C. A. J., 30.6.63.                       B 150

—  Anna Maria, Datter af afd. Etats-
raad E. J. J., 27.3.25.                B 26

—   Anna Margrethe, f. Erichsen, E. e.
C. V. J., 27.12.45, 87 Aar.            Sk

—  Antonie Georgine, f. Saabye, 16.6.
82 i Nykjøbing p. F., 73 Aar (Søn,
Beinhold).                                   B 139

—  Arnold Chr. Leopold, 13.3.48, 10
Aar (Fader, N. J. J.).              Ea 44

—  Asmus, Sgp. p. Sild, 23.10.26, 61
Aar.                                           Alt 175

—  Bolette Kirstine, f. Lytzen, E. e.
Overlærer H. J., 16.1.71 i Svaneke,
79 Aar (Søn, Sgp. C. J.).          B 18

—  Boye, Toldforvalter i Tønder, 6.9.
08, 51 Aar.                               Alt 146

—   Camilla, Stiftsdame i Vallø, 19.4.60
i Neapel (Broder, Borgmester J. C.
J.).                                                B 101

—   Carl Anders, Læge, 24.1.80, 59 Aar
(Søn, stud. med. W. J.).           B 24

—   Carl Fr. Beinhold, Branddirektør,
Kitmester, 9.3.85 i Horsens. B 59

—   Carl Jul., Sgp. i Nordrup, 16.2.75.

B 40

—  CarlVilh., Kontreadmiral, Couver-
nør p. St. Thomas, 30.3.23, 58 Aar
(Anna Margrethe).                       B 49

—  Caroline Vilhelmine, f. Jessen, E.
e. N. J. J., 7.5.82.                     B 106

568

Jessen, Cecilie, f. Fregersløv, g. ni.
N. S. J., 10.5.55, 54 Aar. A 111

—   Charlotte, f. Stibolt, E. e. G. J.,
23.6.11.                                          B 57

—   Charlotte Marie, 31.3.35, 11 Aar
(Fader, Sgp. J. A. J.).              B 104

—   Chr., Købmand i Kolding, 29.9.12,
79 Aar (Svigersøn, Kaptajn H. Søe-
dorff).                                          F 133

—   Chr. Seidelin, cand. phil., 1.4.54
(Fader, G. F. J.).                        A 83

—   Christiane, f. Gyberg, E. e. Bog-
handler J. J., 5.6.74, 73 Aar. Ah 133

—   Clans, exam. jur., 4.8.30, 55 Aar.

A 183

—   Claus Seidelin, fhv. Apotheker i
Nakskov, 28.4.37, 77 Aar. A 106

—   Clemens Abraham, Sgp. i Harrits-
løv, 9.2.1796, 31 Aar (Hedvig, f.
Wilsbeck).                                    B 25

—  Didrik, Præst i Feldstedt, 22.9.45,
64 Aar.                                     Alt 230

—  Etatsraad, fhv. Borgmester, 31.5.59
i Slesvig, 77 Aar.                  Alt 130

—  Emma, f. Krebs, E. e. F. C. J.,
14.8.81.                                        B 188

—   Ernst, Kadet, 3.10.10 i Skien, 15
Aar (Moder, Charlotte).            B 88

—  Frants, Kammerjunker, Overpost-
mester, 14.10.53, 43 Aar (Emma).

A 246

—   Fr. Chr., Løjtnant, 23.8.31 i Ny-
kjøbing p. Sj., 47 Aar.           B 141

—  Fr. Chr., Overkrigskommissær, 31.3.
20 (Sophie).                                  A 77

—   Georg, Landfysikus, 13.7.09 i Skien,
46 Aar (Charlotte).                     B 87

—   Georg, Stiftsfysikus, 28.8.44 i Ny-
kjøbing p. F., 50 Aar.            L 106

—   Gertrud Cathrine, f. Brinck, E. e.
Etatsraad E. J. J., 2.8.17, 87 Aar.

A 183

—   Gustav Ferd., Ejer af Asserstrup,
9.4.70 (Karen).                             B 87

—   Hanne, f. Hansen, E. e. Jes J., 7.4.
13, 52 Aar.                                   A 88

—  Hans, Kammerraad, fhv. Kæmner,
16.8.22, 73 Aar.                           B 68

~ Hans, Sgp. i Taagerup, 16,1.76, 62
Aar (Egertha, f. Rauch). LF 14

Jessen Hans Bergishagen, fhv. kgl.
Skovfoged, 11.9.74 i Hillerød (Ni-
coline).                                        B 213

—  Hans Nyboe, Kancellist, 17.1.17,
27 Aar CModer, S. H. J.).           B 8

—   Hans Poul, Lærer i Banders, Tf.
M., 15.2.56, 57 Aar.                  Ra 11

—  Henrik, Tolder i Odense, 10.4.1794,
88 Aar.                                       A 105

—  Henrik, Overlærer i Søetaten, 29.11.
33, 43 Aar (Bolette).                A 284

—  Inger Amalie, f. Bruun, 28.4.59, 70
Aar (Svigersøn, Major Leschly). Sk

—  Jacob, Boghandler i Aarhus, 25.1.
37, 48 Aar (Christiane).           Ah 16

—  Jens Anker, Løjtnant, 9.5.56, 57
Aar (Sophie).                              Vi 75

—  Jensine, f. Busch, g. m. J. A. J.,
15.7.48, 39 Aar.                          B 178

—  Jes, Kammerraad, 7.6.11, 59 Aar
(Hanne).                                      A 135

—  Jes Andreas, Sgp. i Thorslunde,
12.3.50, 70 Aar.                           B 66

—  Jess Vilh., Bagermester, 21.3.80,
63 Aar (Marie).                           B 69

—  Joh., Sgp. i Bøgen, 25.5.52. B 122

—  Joh. Chr., Herredsfoged, 19.3.01 i
Haderslev.                                    B 24

—  Joh. Chr., Prokurator, 19.7.53, 59
Aar (Karen Margrethe).          A 168

—  Johanne Ludovika, Datter af afd.
E. J. J., 30.12.23.                            Sk

—  Johanne Vilhelmine, f. Wilden-
radt, g. m. Kammerraad P. J., April
04.                                                A 144

—  Johannes Mule, Krigskancellisekre-
tær, Boghandler, 24.1.49 i Svend-
borg.                                             F 20

—  John Erichsen, cand. jur., 25.3.57.

A 77

—  Juliane, f. Ter-Borch, E. e. M. R.
J., 19.2.66                                     B 50

—  Juliane Marie, 12.10.32, 72 Aar
(Nevø, A. Grove).                      A 237

—  Julius, Vexelmægler, 5.4.87, 49 Aar.

B 81

—  Jul. Chr., stud. jur., 18.2.39, 23 Aar
(Fader, J. A. J.).                         B 41

—  Karen. f. Thorsen, E. e. G. F. J.,
6.2.87.                                            B 32

Jessen, Karen Margrethe, f. Bendix-
sen, E. e. J. C. J., 6.5.82, 86 Aar
(Datter, Louise).                    B 106

—  Karen Margrethe, f. Sparrewohn,
26.8.34 p. Knuthenborg.          L 71

—  Magdalene, f. Willerup, E. e. P.
K. J., 10.5.30.                         A 109

—  Marie Christine, f. Jacobi, E. e. N.
J. J., 10.2.01, 62 Aar.                  Sk

—  Marie Sophie, f. Ammitzbøll, g. m.
M. K. J., 18.7.24 i Nykjøbing p. F.

B 60

—  Mathias Beinhold, Geheimekonfe-
rensraad, 1.8.53, 72 Aar (Juliane).

A 182

—  Nicolai Jacob, Kammerherre, Over-
førster, 1.6.66, 68 Aar (Caroline Vil-
helmine).                               Ra 129

—  Nicolai Jacob,Etatsraad, Kæmmerér,
16.8.00, 82 Aar.                      A 274

—  Nicoline, f. Hjort, E. e. H. B. J.,
23.1.86 i Hulerød, 76 Aar. B 21

—  Niels Staal, Krigsraad, Bøssemager,
25.6.80, 83 Aar.                        B 49

—  Peter, Konsulent, Dyrlæge, 10.8.85.

B 183

—  Peter, Sgp. i Everdrup, 20.12.71
(Frederikke, f. Haureberg"). B 309

—   Peter, Toldkasserer i Arendal, 20.3.
14.                                             B 30

—  Peter Carl, Konferensraad, Kabi-
netssekretær, 19.10.30, 57 Aar (B.
M. J. J.).                                 A 249

—  Peter Krogh, Bygningsinspektør,
2.12.28, 48 Aar (Magdalene). A 290

—  Petrine Caroline, Datter af C. V.
J., 4.1.78, 71 Aar.                      B 4

—  Peter Nicolai, Provst, 26.5.73 i
Grønbæk (Kirstine, f. Kielsgaard).

B 122

—  Regine Margrethe, f. "Wildenradt,
Konferensraadinde, 16.1.42, 71 Aar.

B 19

—  Selma Henriette, f. Dirckink-Holm-
feld, g. m. N. J, J., 28.3.45 i Ran-
ders.                                       Ah 56

—  Severin, Student, 18.11.12, 50 Aar
(Helene Marie, f. Hvalsøe). A 280

—  Sophie, f. Møller, E. e. F. C. J.,
18.4.61, 95 Aar (Søn, N.J.J.). Ra90

Jessen Sophie Frederikke, f. Schnei-
der, E. e. J. A. J., 22.2.69. B 46

—   Sophie Hedvig, f. Mule, 4.4.31, 70
Aar (Søn, J. M. J.).                  B 56

—  Tycho, fhv. Kabinetskurer, 3.11.1793
i Bingsted (Broder, N. J. J.) B 89

—  Tycho, Oberst, 23.3.57 (Jensine
Vilhelmine, f. Fogtmann). A 73

—  Valdemar, 9.3.50 i Banders, 9 Aar
(Fader, N. J. J.).                    Ra 39

—  Valdemar Constantin, Vexelmægler,
11.11.86.                                   B 265

—  Vilh. Andreas, 1.12.45 i Thorslunde,
28 Aar (Fader, J. A. J.).        B 293

—  Viliane, f. Lucie, f. Hulbeck, E. e.
Passkriver David J., 24.11.23, 85
Aar (Nevø, E. B. Wilhjelm). Sk

Jetel, Joseph Frants, Organist, 20.7.65,
52 Aar.                                    F 168

Jetsmark, Augusta Bosalia, f. Bind-
seil, g. m. Etatsraad J. J, 30.8 51,
56 Aar.                                    A 205

—  Jens, Redaktør af Adresseavisen,.
7.8.53, 72 Aar.                        A 182

Jexen, Hans Jørgen, stud. jur., 26.7.

18 p. Nymølle, 21 Aar.           B 63

Jochel, Jakob Ferd., Studiosus, 1.11.

1791, 19 Aar.                          A 262

—  Joh. Fr., Studiosus, 11.5.06, 36 Aar.

A 199

—  Morten Daniel, fhv. Inspektør ved
Frederiksværk, 10.4.1796, 66 Aar.

B 30
Jochims, Peter, Etatsraad, Dr. phil.,

Landkommissær, 18.3.44 i Slesvig,

82 Aar.                                   Alt 71

Jochimsen, Agnes Julie, f. Petersen,

g. m. Stadsingeniør T. C. J, G.G.

74 i Odense.                           B 130

—  Jes Paulsen, Sgp. i Brøns, 29.8 65,
61 Aar.                                  Bi 137

—  Vilh., stud. theol., Juni 68 i Tysk-
land (Fader, Inspektør J. H. J.).

B 139

Jochumsen, Carl Fr., Fuldmægtig ved

Landbohøjskolen, 20.4.73. B 94

—  Chr. Carl, Skovrider p. Aastrup,
17.10.40,. 53 Aar.                     B 24ô

—  Peter, Kaptajn, Billedhugger, 2.2.
66.                                                Sk

570

Joelsson, Benny, stud. jur., April 44.

B 101

—   Julie, Institutbestyrerinde, 5 12.71
i Helsingør, 71 Aar.                B 291

Johannsen, Anna Margarethe Doro
thea, f. Ebbesen, g. m. Kaptajn
Otto J., 2.5.74 i Helsingør. B 102

—   Carl Theodor, Professor, 1.7.40, 35
Aar (Minna, f. Wolfhagen). A 155

—   Carsten, Sgp. p. Drejø, 11.11.56
(Margrethe).                             Alt 272

—  Chr., fhv. Organist, D. M., 22.6.35,
79 Aar.                                     Alt 102

—   Chr. Gottfred Vilh., Kammerherre,
19.3 88.                                          B 69

—  Dorthea Christine, f. Trock, E. e.
Kaptajn E. C. J., 19.1.58, 80 Aar.

Sk

—   Emilie Christine, 13.4.66 (Moder,
Ida).                                             B100

—  Fr., Advokat, 20.11.60 i Flensborg,
82 Aar.                                     Alt 278

—  Frederik, Landstingsmand, Møller,
16.5.66 i Houby, 60 Aar (Sophie).

B 126

—  Fr. Georg, Advokat, 13.6.52 i Flens-
borg, 40 Aar.                          Alt 142

—   Fr. Henrik Chr., Gehejmekonferens-
raad, 23.5.51 i Flensborg (Ida).

Alt 127

—  Ida, f. Petersen, E. e. F. H. C. J.,
22.4.79, 89 Aar.                           B 93

—  Ingwer, Konsistorialraad, Sgp. i
Medelby, 14.3.37, 81 Aar. Alt 49

—  Jakob, Dr. phil., 21.9.50 i Bruns-
büttel.                                      Alt 228

—  Joh. Chr. Gottberg, Sgp. ved Petri
Kirke, 11.9.54 (Charlotte, f. Seidel).

A 221

—  Johannes, Sgp. i Grossenwich, 13.2.
06, 68 Aar.                                Alt 38

—  Laurits, Student, 17.1.44, 21 Aar.

Aal 19

—  Margrethe, f. Carstens, E. e. C.
J., 13.11.62 i Faaborg, 45 Aar. B263

—   Sophie, f. Sønderup, E. e. F. J.,
9.7.82 i Faxe.                            B 157

Johansen, Agnete Sophie, f. Bahbek,
E. e. Konferensraad J., 11.12.37
(Søster, Claudine Rahbek). A 298

Johansen, Ane Sophie, 24.8.46, 79 Aar
(Broder, Viceadmiral J.). A 203

—  Anna Dorothea, f. Mønster, E. e.
Holzførster J., 9.12.1797 i Sorgen-
fri, 46 Aar.                                 A 321

—   Anton, stud. med., 12.9.75. B 212

—  Asmus, Læge i Ringkjøbing, 11.8.
25 (Rasmine Petrea, f. Henneberg).

B 67

—   Astrid, 22.1.75 (Fader, Sgp. J. J.).

FS 18

—  Augusta, f. Wulff, E. e. P. W. J.,
31.7.80.                                      Ah 207

—  Carl, Økonom, Kaptajn, 30.3.29, 51
Aar.                                               A 78

—   Carl, Formand, 2U.11.79 (Svigersøn,
Overretsagfører N. C. Jørgensen).

B 270

—   Carl Ludv., stud. jur., 18.10.79, 21
Aar.                                             B 242

—   Caroline, f. Bræstrup, E. e. H. P.
J., 6.10.90.                                  B 233

—   Christen, Brygger, 11.5.35, 84 Aar
(Svigersøn, Kancelliraad H. Mun-
ter).                                                   Sk

—  Dorothea Sophie, f. Krøger, E. e.
P. N. J-, 8.1.44.                        Hels 9

—  Elise Marie, f. Holmberg, g. m. J.
F J., 26.2.44.                              A 53

—  Emilie Jessine, f. Larsen, g. m. J.
J, J., 28.10.61.                          Vi 208

—  Fr. Christoph, kst. Klokker, 4.6.74,
70 Aar.                                       B 128

—  Fr. Jul., cand. phil., 27.9.77, 30 Aar
(Camilla, f. Jepsen).                 B 226

—   Georgine Cathrine, f. Meyer, E. e.
Sgp. P. J., 19.4.66.                   B 103

—  Hans, Landvæsenskommissær, D.
M., 21.2.62 i Knardrup, 57 Aar.

B 45

—  Hans Chr., Gaarde jer i Østrup,
Folketingsmand, 29.11.63. FS 309

—  Hans Jakob Charles, Landinspek-
tør, Kæmner, 8.6.74 i Slagelse
(Marie, f. Hauberg).                 B 130

—  Hans Lorents, Kapelmusikus, 6.6.26
(Marie Christine).                     A 133

—  Hans Peter, fhv. Stationsforstan-
der i Haudrup, 25.4.80, 56 Aar (Ca-
roline).

571

Johansen, Hansine Christine, f. Olsen,
g. m. V. T. J., 28.5.80.            B 124

—  Jens Chr., Kaptajn, 19.4.64. Ah 104

—  Jens Johan Nikolai, Student, 20.2.
57, Aar (Moder, Augusta, f. Wulff).

Ah 41

—  Joh., exam. jur., 1.10.27, 31 Aar.

A 235

—  Joh. Carl, Sgp. i Taarnby, 17.5.62
(Edle, f. Schack).                       B116

—  Joh. Chr., fhv. Toldkontrollør, D.
M., 13.8.46, 55 Aar.                  A 194

—  Joh. Fr., Klokker ved Holmens
Kirke, D. M.. 14.1.48.                B 17

—  Johannes, Viceadmiral, 25.6.47, 82
Aar.                                             B 145

—  Johannes Jensenius, Sgp. i Vridsted,
11.4.67 (Christine, f. Stougaard).

V 89

—  Lars, Gaardejer i Søllerød, D. M.,
14.1.68, 71 Aar.                           B 14

—  - Laurits, stud. theol., 13.1.44. Sk

—  Ludv. Vilh., Løjtnant, fhv. Hospi-
talsforstander, 28.2.85.               B 53

—  Marie Christine, f. Lund, E. e. H.
L. J., 28.2.52 i Nykjøbing, 80 Aar.

B 40

—  Morten Hansen, Justermester, 23.1.
78 (Mariane, f. Lundberg). B 22

—  Nicolai, cand. jur., 5.7.63 (Moder,
Edle, f. Schack).                             Sk

—  Niels, exam. jur., Vejpikør, 7.9.41,
47 Aar.                                      Ah 158

—  Niels, Løjtnant, Brændevinsbræn-
der, 10.1.14, 45 Aar,                  A 20

—  Niels, Vicekonsul, Jan. 64 i Frede-
ricia, 59 Aar (Inger Marie, f. Høst).

B 20

—  Peter, fhv. Ejer af Kallehavegaard,
14.2.65 i Veni, Hlinois, 67 Aar (Au-
gusta, f. Kørbye).                       B 58

—  Peter, fhv. Lærer, D. M, 10.10.59
i Qvostrup, 79 Aar.                Ea 239

—  Peter Georg Baffenberg, Sgp. i
Thisted, 3.12.59 (Georgine, f. Meyer).

Aal 313

—    Peter Nicolai, Kammerraad, Told-
kontrollør, 6.1.44 (Dorothea Sophie).

Hels 9

—  Poul Winther, Landinspektør, Kam-

merraad, 7.11.50, 52 Aar (Augusta).

Ah 192

—  Sara Catrine, f. Gjerlev, 16.9.87 i
Karleby (Svigersøn, Sgp. C. M. J.
Poulsen).                                      B 217

—   Svend, Fisker, D. M., 15.1.74 i Taar-
bæk, 70 Aar.                             Dd 18

—  Vilh. Theodor, Provst, 26.12.89 i
Trandrup (Marie, f. Pflüger). B 304

—  William Paulus, Oberst, 13.2.87 i
Bønne, 62 Aar (Camilla).          B 40

John, Adolph Theodor, Branddirektør
i Koskilee, 8.4.64 (Andrea, f. Gut-
feld).                                              B 82

Johne, Emilie Marie, Datter af afd.
V. F. L. J., 21.6.71.                 B 145

—  Joh. Gottlieb, fhv. Postassistent,
14 9.43.                                              Sk

—  Joh. Sigismund, Postmester i Ny-
borg, Justitsraad, 5.1.29, 74 Aar
(Marie).                                   F 6

—  Vilh. Ferd. Ludv., Apotheker i Es-
bønderup, 6.4.71.                         B 88

—  Marie, f. Jessen, E. e. J. S. J., 23.7.
29, 75 Aar.                               FS 108

—   Sophie Elisabeth, D. af afd. J. S. J.,
29.10.81, 88 Aar.                        B 255

—  Alfred Edv. Julius, Boghandler,
27.1.86 i Faaborg, 28 Aar. B 23

Johnsen, Anna, f. Husted, E. e. Kon-
sul S. J., 4 2.64, 54 Aar.         Ei 23

—   Anna, f. Blichert, E. e. J. J., 2.12.
82.                                                B 286

—  Anna Johanne, f. Thuesen, g. m.
V. F. J., 16.2.76.                         B 40

—  Anna Sophie Charlotte, 23.2.67, 9
Aar (Fader, Byfoged J. J.). Aal 46

—   Axel Felix, cand. theol., 14.4.51, 32
Aar (Sophie Amalie).                 A 90

—  Bjørn, Professor, Eektor, 21.9.68.

B 220

—   Carl Gustav, Sgp. i Sengeløse, 16.3.
57, 64 Aar (Eline).                      A 66

—   Chr. Ferd., Distriktslæge i Frede-
riksværk, 20.7.88.                       B170

—  Eggert, stud. med., 6.4.86 (Moder,
der, Nanna, f. Johnsen).           B 82

—  Ebne, f. Ambders, E. e. C. G. JL,
16.1.67.                                          B 17

—  Emilie Theodore, f. Bondrop, g.

m. Sproglærer P. C. J., 19.12.89.

B 299

Johnsen, Gndmundur, Student, 30.11.

20.                                                     Sk

—  Halla Valgerda, 14.8.58, 10 Aar (Fa-
der, Byfoged J. J.).              Aal 199

—   Hannes, cand. phil., fhv. Købmand,
16.11.85 p. Island, 76 Aar. B 292

—  Hans Chr., Købmand, Formand f.
Borgerrepræsentanterne, Febr. 68 i
Varde, 46 Aar.                            B 42

—  Johnsen, Hans Fr., Studiosus, 23.4.
00, 23 Aar.                                 A 137

—  Helga, 11.2.67, 12 Aar (Fader, By-
foged J. J.).                             Aal 35

—  Henning, Medejer af Adresseavisen,
20.8.48.49, 64 Aar.                    A 203

—   H. St., fhv. Købmand, 16.11.85 p.
Island, 76 Aar (Søn, Adjunkt O.
J.).                                               B 292

-- Joh. Vilh., Provst, 5.12.87, 51 Aar
Ida, f. Jessen).                          B 285

—  John, Etatsraad, fhv. Byfoged, 7.7.
81 i Aalborg (Anna).                B 155

—  John, Kammerraad, Landmaalings-
konduktør, 2.9.26,80 Aar (Marie). Sk

—  John Carl, cand. jur.. Kasserer,
12.5.28 (Sophie Amalie).          A 112

—  Knud Herman, Prokurator i Faa-
borg, 13.2.63, 62 Aar.                B 37

—  Konrad, fhv. Bogbinder og Borger-
repræsentant i Randers, 17.2.70, 67
Aar.                                               B 42

—   Mariane, 20.3.71 i Aarhus (Fader,
Toldkasserer J).                        B 71

—  Marie, f. Lemvig, E. e. Kammer-
raad J. J, 20.12.38, 76 Aar. B309

—  Marie Vilhelmine, fhv. Figurant-
inde, 12.6.50.                             A 139

—  Nicoline Elisabeth, f. Irgens, g. m.
Toldkasserer J. J., 15.3.82, 75 Aar.

B 65

—  Pâli Thorbergur, fhv. islandsk Køb-
mand, 27 5.81.                           B 143

—   Simon, Konsul, 9.11.55 i Nordby,
48 Aar (Anna).                           B 258

—  Sophie Amalie, f. Wiinholdt, E. e.
J. C. J., 27.5.71, 89 Aar.          B 129

—  Sophie Petrine, 21.4.77 i Kjellerup
(Svoger, N. C. Herholdt). Vi 95

Johnsen, Stephan, Student, 30.3.05,
27 Aar.                                        A 121

—  Thorstein, Student, 15.3.1795, 21
Aa4.                                               A 82

—  Vilh. Ferd., Geheimekonf erensraad,

7.10.79,  91 Aar (Sgp. J. J.). B 24

—   "Vilh. Magnus, Søtøjhusløjtnant, D.
M., 10.12.87.                               B 290

Johnson, Chr. Grønbeck, cand. phil.,
15.1.67, 33 Aar.                            B 17

—  Joseph Vilh., tyrkisk Generalkon-
sul, 18.9.88, 43 Aar.                 B 220

—  Marie Kirstine, f. Sonne, E. e. P.
J., 21.4.82.                                    B 94

—  Peter, Købmand og Konsul i Rønne,

6.12.50, 64 Aar (Marie Kirstine).

B 294

—   Sigurd,-Apotheker, 10.12.28, 39 Aar.

Aal 195
Johnsson, Grimur, Etatsraad, Amt-
mand p. Island, 7.6.49 (Birgitte, f.
Breum).                                       B 169

Jonassen, Thord, fhv. Justitiarius,

15.8.80,  80 Aar                           B 208
Jones, Caroline, f. Kietz, E. e. W. J.,

6.4.53, 73 Aar.                             A 85

—  William, Sproglærer, 6.3.51, 73 Aar
(Caroline).                                     A 59

Jonge, Charlotte Lovise, f. Huusher,
E. e. P. J., 28.11.39, 69 Aar. B287

—  Gedske, f. Fischer, E. e. Sgp. N.
P. J., 15.11.1798 i Præstø. B 90

—  Peder, Toldkasserer i Storehedinge,
22.9.20, 55 Aar (Charlotte). B 78

Jonquières, Alexandre Philippe deDom-
pierre, 17.5.62, 83 Aar.           B 116

—   Anna Hedvig, f. Høyer, 24.7.53.

A 174

—  Gotfred Chr. de Dompierre de,
28.11.83 (Henriette).                 B 280

—  Henri Alexandre Antonie de Doni-
pierre de, General, 21.9.79 i Oeyen-
hausen, 63 Aar.                        B 221

—  Henriette de Dompierre de, f.
Lindam, 24.4.84.                         B 97

—  Jean André Fr. de Domqierre de,
Kontorchef, 23.12.90.               B 301

—  Jean François de Dompierre de,
Fattiginspektør, 27.5.20, 43 Aar.

B 44

573

Jonquières, Pierre de, 12.5.22, 77 Aar
(Søn, Alexandre).                       A 114

Joppert, Joh. Gottfried, Literat, 10.12.
1795, 59 Aar.                               B 99

Jorck, Anna Marie, f. Christensen,
14.12.75 (Søn, Beinhold).          B 293

-   Emil Beinhold Vilh., 22.11.80, 18
Aar (Fader, Grosserer B. J.). A 274

Jordan, Caroline Melide, f. "Wichmann,
g. m. J. P. J., 2.2.68.                B 33

—   Christiane, f. Storch, E. e. F. C.
J., 2.12.75.                                  B 284

—   Christiane Sophie, f. Mølboe, g.
m. J. A. J., 15.8.06.                  A 347

—   Christine Marie, f. Bech, g. m. L.
J., 12.853, 33 Aar.                         Sk

—   Cecilie Elisabeth, f. Geisler, g. m.
F. C. J., 4.2.36, 51 Aar.                 Sk

—  Frants Chr., Købmand i Aarhus,
28.11.68.                                    Ah 311

—   Fr. Chr., Sgp. i Skjern, 7.5.60, 76
Aar (Christiane).                     Ah 114

—   Gottlieb, Ejer af Oldengaarden,
16.8.80.                                        B 193

—  Jakob Aug., Læge, 29.1.07, 46 Aar.

A 45

—  Joh. Henrik, Købmand i Aarhus,
27.1.26, 78 Aar.                         Ah 15

—   Joh. Peter, fhv. Godsforvalter, 28.2.
73, 71 Aar.                                 Dt 62

—  Johanne Henriette, Datter af afd.
F. C. J., 28.1.79.                          B 25

-  Ludvig, Boghandler, 20.5.89. B 117
Jordening, Christiane Margrethe, fhv.

Skolebestyrerinde, 7.7.26, 79 Aar.

A 161

-- Ditlev Bernhard, 21.4.25 i Helsingør,

47 Aar.                                          B 33

—  Fr. Chr., cand. jur., 20.6.88 i Skjel-
skør, 83 Aar (Datter, Marie Leu-
ning).                                           B 145

—  Hans Lorenz, Købmand i Hel-
singør, 15.5.78 (Andrea, f. Fogh).

B 114

—  Jørgine Cordia, f. Bech, g. m. F.
C. J., 17.11.68.                           B 273

—  Louise Marie, 5.5.69 (Broder, F. C.
J.).                                                B 105

—  Louise, 15.10.47, 9 Aar (Fader,
cand. jur. F. C. J.).                 A 248

Jordhøy, Anna, f. Lange, E. e. H. J.
G., 13.6.20 i Slagelse, 72 Aar. B 51

—   Cathrine, f. Borgen, E. e. F. G. J.,
21.7.26 i Ormslev.                    Ah 99

—  Fr. Gram, Sgp. i Gangsted, 27.11.
09, 67 Aar (Cathrine).              B 115

—  Hans Juul, Provst, 27.3.09, 68 Aar
(Anna)                                           B 37

—  Hedvig Eleonore, f. Schack, E. e.
L J., 3.7.55, 85 Aar.             Aal 164

—  Johanne Marie, f. Koss, 30.11.23,
91 Aar (Søn, fhv. kgl. Skuespiller
J. C. K. J.).                               A 282

—  Laurits, Sgp. i Sæby, 8.11.45, 64
Aar (Hedvig).                          Aal 224

—  Niels Griis, fhv. Ejer af Høvle-
gaard, Norge, 6.11.07, 62 Aar (Jo-
hanne Marie).                            A 466

Jordy, Daniel, Forpagter af Tølløse-
gaard, 10.6.39, 71 Aar.             B 147

Jork, Chr., Krigsassessor, 9.4.57, 65
Aar.                                                 A 85

—  Jakob Claudius, Provst, 14.5.88 i
Vollerslev, 67 Aar (Marikke). B 113

—  Marikke, f. Michelsen, 12.2.90. B38
Juel, Alexander Emil, 17.4.18 (Moder,

Sophie).                                         A 89

—  Amalie, 20.11.66 p. Hverringe (Fa-
der, N. J).                                FS 301

—  Amalie Christiane, f. Krogh, g. m.
H. B. J., 6.4.58.                        FS 88

—  Amalie Christiane, f. Baben, g. m.
K. F. J., 1.8.03.                           F 93

—  Andr. Peter Theodor, Auditør,
16.5 56, 33 Aar (Augusta, f. Jürgen-
sen).                                           Ea 118

—   Anna, f. Munthe, E. e. Kammer-
raad, Foged A. J., 19.12.1794, 67
Aar.                                                  B 3

—   Anna Margretha, f. Levetzau, g.
m. N. K. J-, 1.8.1792 p. Billeshave.

B 63

—  Arnoldus, Oberstløjtnant, 5.5.19 i
Køge, 67 Aar (Sara Dorothea, f.
Monsen).                                        B 38

—  Birgitte, f. Christensen, E. e. J. A.
L. J., 26.11.78, 90 Aar. Aal 294

—  Charlotte, f. Hvüd, E. e. H. A. J.,
4.5.81 i Aarhus, 84 Aar (Svigersøn,
Oberöt C. Beck).                       B 104

Juel, Chr. Conrad Sophus, cand. theol.,
29.8.48,                                        A 211

—   Chr. Fr., Baron, Major, Ejer af
Lundbæk, 15.1.42, 62 Aar (Ottilie).

B 19

—   Chr. Fr., Kammerherre, Oberst,
10.6.21 i Horsens, 76 Aar (Isabelle).

Ah 86

—   Chr. Fr. Adrian, Baron, Løjtnant,
20.8.33, 32 Aar (Fader, C. F. J.).

Aal 149

—   Chr. Henrik, Landkadet, 18.12.12,
17 Aar (Fader, O. H. Juel-Bysen-
sten).                                        B 13, 1

—   Chr. Mathiasen, Student, fhv. Læ-
rer, 12.10.40, 62 Aar.             FS 193

- Chr. Verner, Baron, L5.2.81 p. Gu-
dumlund.                                      B 43

—   Christiane, 12.4.78 (Søster, Mar-
grethe Suenssen).                       B 89

—   Christine Charlotte, f. Løbner, 5.10.
48. 79 Aar (Datter, Louise Benzon).

B 257

—   Christiane Sophie, Priorinde, 12.9.
1793 i Odense (Svoger, F. C. Kaas).

B 76

—   Christine Christiane, 19.9.36, 36
Aar (Fader, C. F. J.).           Aal 156

—   Christopher Munthe, Sgp. i Ly,
Juli 04.                                         B 64

—   Claus, Sgp. i Østerisøer, 2.7.1797,
72 Aar (Margrethe, f. Stub). B 56

—  Corfitz, fhv. Lærer i Landet, 23.12.
06, 81 Aar.                            F 107, 4

—   Dorothea, f. Moe, E. e. Pakhus-
forvalter J., 22.8.70, 79 Aar (Sviger-
søn, G. L. Piper).                    B 202

—  Elise Henriette, f. Landt, g. m.
Amtsforvalter N. J., 13.11.67, 68
Aar.                                             B 270

—  Engel Marie, f. Storm, g. m. Ejer
af Halsnæs Klostergaard Niels J.,
29.1.1799, 38 Aar.                       B 13

—  Edvard Aug., cand. jur., 11.9.84,
72 Aar (Jakobine, f. Volf). B 214

—   Francisca, f. Schaffalitzky de Mu-
ckadell, E. e. H. R. G. J., 3.2.21,
47 Aar.                                         B 13

—  Frants, 1.8.72 ved Vicosoprano
(Plejefader, O. Sehested-Juel), FS195

Juel, Fr., fhv. Ejer af Boltinggaard,
1.6.4-2 i Sorø, 72 Aar.            FS 104

—  Fr., Generalløjtnant, fhv. Besidder
af Thorseng, 15.3.27,66 Aar (Louise).

B 24

—  Fr. Ferd., cand. phil., 18.12.66, 42
Aar (Nielsine, f. Krogh).         B 310

—  Frederikke, f. Knuth, E. e. K. F.
J., 19.8.61, 83 Aar.                 FS 225

—  Frederikke Bolette, f. Petersen, g.
m. S. J., 5 9.48, 50 Aar. Ri 108

—  Hans, Kammerherre, Major, 4.12.75
p. Juelsberg.                           FS 323

—  Hans Adolph, Generalmajor, 21.8.74
i Aarhus, 83 Aar (Charlotte, f.
Hviid).                                         B 196

—  Hans Edv. Stendal, 13.3.43 (Fader,
S. J.).                                           Ri 32

—   Hans Poulsen, exam. jur., 13.1.41
p. Elisebo, 49 Aar.                     B 12

— HansRudolph,Kammerherre,Oberst,

17.3.57, 83 Aar.                         FS 76

—  Hans Rudolph Grabow, Kammer-
herre, Major, 29.9.18, 42 Aar (Fran-
cisca).                                           .B 79

—  Hansine Severine, f. Petersen, E.

e.  Ritmester, Fr. J., 3.10.68, 38 Aar
(Søn, N. F. G. J.).                 FS 261

—  Henrik, Godsforvalter, 20.4.76 p.
Sundsgaard, 11 Aar.              FS 125

—  Henrik Even, 5.2.16, 16 Aar (Mo-
der, Rosine).                                A 33

—  Hertha Cornelia, 31.1.49, 17 Aar
(Fader, Amtsforvalter N. J.). Aal 28

—  Isabella Sophie, f. Schøller, E. e.
C. F. J., 29.8.32, 71 Aar. Ah 143

—  Iver, Farver i Faaborg, Kaptajn,
21.2.27, 55 Aar.                         FS 35

—  Iver Adolph Ludvig, Baron, Major,
10.11.53 p. Refsnæs (Birgitte f. Chri-
stensen).                                  Aal 285

—  Jakobine, f. Volf, E. e. E. A. J.,
19.3.89, 70 Aar.                           B 69

—  Jens, fhv. Borger i Kbhvn., 10.6.21
i Svaneke, 66 Aar (Søn, S. J.). A143

—  Jens, Professsor ved Kunstakade-
miet, 27.12.02, 38 Aar (Rosine). B105

—  Jens Jørgen Theodor, Prokurator
i Nakskov, 4.7.59, 39 Aar (Thora,

f.  Møller).                                   L 150

575

Juel, Johannes Beatus, cand. polit.,
15.10.89 (Fader, Overretsprokura-
tor C. J.).                                    B 241

—  Juliane Ovidia, 5.8.46 p. Lundbæk.

Aal 158

—  Kirstine, f. Jørgensen, E. e. Major
J., 13.3.47.                                    A 67

—  Knud Axel, Violinist, 21.1.89 (Fa-
der, Overretsprokurator C. J.). B18

—  Knud Fr., Generalløjtnant, Ejer af
Juelsberg, 21.11.47, 80 Aar (Frede-
rikke).                                       FS 264

—    Louise, 17.11.1792 i Roskilde, 92
Aar (Broder, F. J.).                    B 94

—   Louise, f. Warnstedt, E. e. General-
løjtnant F. J., 20.2.35 p. Wedells-
borg.                                             B 57

—  Margrethe Cathrine, f. Borthig, g.
m. Vitus J., 2.5.1794 i Arendal, 30
Aar.                                               B 39

—   Marie Gregersine, 14.7.90 p. Vallø.

B 162

—  Nicolai, fhv. Kaptajn i Søetaten,
6.4.26 (Sophie)                            A 80

—  Nicoline, f. Meyer, g. m. Godsfor-
valter H. J., 14.12.58.            FS 310

—  Niels, 23.3.48 p. Lundbæk, 7 Aar
(Fader, Eudolph J.).                  B 13

—  Niels, fhv. Amtsforvalter, Etats-
raad, 12.7.74.                             B 159

—  Niels, Branddirektør, 31.1.16 i Pille-
mark, 46 Aar (Susanne).           B 15

—  Niels, cand. jur., Ejer af Villestrup,
31.8.63, 42 Aar.                       Aal 207

—  Niels, Kammerherre, Oberst, 21.7.
75, 89 Aar.                               FS 189

—  Niels, Prokurator, 1.4.43 p. Vang-
gaard, 47 Aar (Ida Sophie, f. Ach-
ton)                                            Aal 68

—  Niels, Sgp. i Beftoft, 19.12.38, 81
Aar.                                             B 293

—  Niels Fr. Grabow, Hofjægermester,
6.7.68, 63 Aar (Hansine, f. Petersen).

FS 175

—  Niels Fr. Vald. Svane, 28.4.43, 8
Aar (Fader, S. J.).                     Ri 50

—  Niels Krabbe, Ejer af Billeshauge,
Kammerherre, 19.3.1793 i Odense.

A 75

Juel, Niels Krabbe, Ritmester, 9.10.
38 i Hannover.                          B 255

—  Niels Rudolph, Kammerherre, 13.H.
78 p. Hverringe (Marie, f. Wedell.

FS 217

—   Ottilie, f. Becker, E. e. F. J., 6.12.
43, 60 Aar.                              Aal 247

—  Ove Henrik, 11.6.64 p. Lundbæk,
19 Aar (Fader, N. J.).            Aal 148

—  Peder, Kaptajn, 21.8.1794 (Anna
Sophie, f. Bruun).                      B 70

—  Peter Vilh. Henrik Leth, cand.
pharm., 7.11.59.                         B 256

—  Philippine, f. Kjær, g. m. Kammer-
herre N. J., 20.4.76.                Aal 9»

—    Rosine, f. Dørschel, E. e. Jens J.,.
16.11.31, 60 Aar (Datter, Susanne
Eckersberg).                              A 272

—   Sophie, f. Scheby, E. e. Nicolai J.,.
14.8.71, 91 Aar.                         B 195

—   Sophie Henriette, 23.11.42 (Modeiv
Sophie).                                      A 281

—   Susanne, f. Bachevold, E. e. Brand-
direktør N. J., 25.10.45.          A 256

—   Søren, Justitsraad, Byskriver i Ring-
kjøbing, 10.8.60, 72 Aar.         B 191

—  Vitus, Købmand i Arendal, 13.4.00.

B 33

Juel-Brockdorff, Augusta, f. Utke, E.

e. Fr. J.-B., 16.2.79.                   FS4L

—   Carl, Kammerherre, til Thorseng,
15.3.59, 78 Aar (Sophie Frederikke).

FS 78

—   Charlotte, 15.1.41 p. Schelenborg,.
25 Aar.                                          B 20

—  Chr. Fr., Baron, Ejer af Meilgaard>
25.4.88, 60 Aar.                         B 100

—  Fr., Kammerherre, til Thorseng,,
25.8.76 (Augusta).                     FS 250

—  Otto, 16.2.82 p. Taasinge, 8 Aar
(Fader, C. J.-B.).                         B 42

—   Sophie Frederikke, f. Stieglitz-
Brockdorff, 25.4.74, 84 Aar. B 97

Juel-Rysensteen, Amalie Birgitte, 30.10.
53 i Horsens, 45 Aar.            Ah 212

—  Anna Benedicte, Baronesse, 28.3.90>
86 Aar.                                         B 74

—   Carl Adolph, Kammerherre, Lens-
baron, 7.4.84, 89 Aar.                B 85

Juel-Kysensteen, Juliane Marie, f. Bii-
low, g. m. A. J.B., 8 1.52 i Horsens,
78 Aar.                                         Ah 8

—  Niels, Kammerherre, Lensbaron,
15.5.89 p. Lundbæk.                 B114

—   Ove Henrik, Kammerherre, Oberst-
løjtnant, 11.6.36 i Horsens (Juliane
Marie).                                        Ah 99

—   Sophie Charlotte, 10.10.88 p. Lund-
bæk, 48 Aar.                             B 241

Juel-Vind, Edel Sophie, Konventual-
inde i Vemmetofte, 26.1.1796. B 9

Juel-Vind-Arenfeldt, Carl Emü, 2.5.21
p. Knivholt (Fader, Stensballegaard).

B 37

Juel-Vind-Frijs, Caroline Amalie, 22.2.
43, 19 Aar.                                Ah 34

—   Charlotte, f. Bøepstorff, 29.4.61 p.
Juellinge.                                    L 125

—   Chr., Geheimekonferensraad,Lekns-
greve, 11.11.60 (Henriette). Ska 187

—  Erhard Carl Chr. Julius, Greve,
21.3.67, 18 Aar.                           L 73

—  Erhard Chr. Carl, 2.6.44 p. Frijsen-
senborg, 19 Aar (Fader, Chr. J.V.-
F.).                                               B 155

—  Henriette,! Inn-ogKnyphausen,5.11.
66, 75 Aar.                                 Ah 82

Juhl, Ane Marie, f. Bjerring, g. m.
Justitsraad P. J., 26.1.75, 66 Aar.

B 25

—  Arnold, 31.8.72 i Tyrstrup (Fader,
Dr. med. V. J.).                        B 205

—  Detlef, Postmester i Frederiksstad,
6.8.1796, 51 Aar.                       A 208

—  Charlotte, f. Würtzen, g. m. L. J.,
10.5.13, 55 Aar.                           B 41

—   Christen Hansen, Kammerraad,
25.1.73 i Hjerndrup, 66 Aar. B 25

—  Dorothea, f. Hoffgaard, E. e. Birke-
skriver J., 7.12.01.                          Sk

—  Henriette Sophie, f. Bradt, È. e.
Sgpr J., 31.1.66, 84 Aar            B 35

—  Inger Kirstine, 30.1.68 (Fader, C.
H. J.).                                           B 27

—  Jacob, Sgp. i Sommersted, 30.11.27,
51 Aar.                                     Alt 205

—  Joh. Peder, Skrædermester, 20.2.01,
61 Aar (Svoger, Kapt. E. Tuxen).

Sk

Juhl, Lorents, Sgp. i Førsløv, 8.6.33,
74 Aar (Henriette, f. Bradt). B 145

—  Peter, fhv. Toldkasserer i Flens-
borg, Justitsraad, 11.8.85 (Sviger-
søn, Dr. juris N. Lassen). B 185

—  Severin, Krigsassessor, 5.11.80.

Ah 307

—  Valentin, Dr. med, 16.11.85 i Tyr-
strup (Marie, f. Leth).             B 270

Juhler, Eggert Fr. Julius, exam. jur.
Fuldmægtig, 1.5.34 i Sorø, 27 Aar
(Fader, J. J. J.).                       B 109

-- Ernst Emanuel, 28.9.80 i Pomeroy,
Ohio (Svoger, Fuldmægtig C. V.
Kruse).                                        B 230

—  Hans Chr., 30.5.85 (Svoger, C. V.
Kruse).                                        B 120

—  Ida Camilla, f. Hansen, g. m. S.
F. J, 5 1.59, 45 Aar.                   B 5

—  Joh. Jürgen, Kevisor, 16.12.42, 72
Aar (Søn, S. F. J.).                 B 344

—  Margrethe, f. Mollerup, g. m. J. J.
J, 3.5.17 i Greve.                      B 38

—   S. F., Kammerassessor, 11.5.69.

B 109

Juneher, Anders, Lærer i Linde, fhv.

Medlem af Folketinget, 1.5.67, 65

Aar (Erasmine).                       Ba 103

—  Erasmine, f. Boysen, 24.3.70, 67 Aar.

Ra 76
Junck, Frants Dominik, Kammer-
musikus, 29.1.18 (Elisabeth, f. Gude).

Sk

Juncker, Anna, f. Petersen, E. e. V.

E. J, 9.9.61.                              B 215

—  Carl Aug., Kirurg, 13.12.01, 33 Aar.

A 429

—   Chr. Fr, Klædefabrikant, 30.9.15,
58 Aar.                                       A 230

—   Chr. Vilhelm, Smedemester, Kap-
tajn, Nov. 64, 59 Aar (Vilhelmine).

B 270

—   Georg Nicolai, Regimentskirurg,
2.4.09 i.Roskilde.                        B 26

—  Johan Georg, Kollektør, Løjtnant,
25.10.86.                                       B 251

—  Poul Fr. Vilh., fhv. Ejer af Ny
gaard v. Helsingør, 2.12.60. B 277

—   Sicka Marie, 810.44, 13 Aar (Fader,
V. E. J.).                                    B 279

577

Juncker, Sophie, 12.5.90 p. Knuthen-
borg (Nevø, Chr. Sonne). B 110

—    Vilh. Emil, fhv. Toldkasserer, 25.11.
51 i Nebel, 52 Aar (Anna). B 262

—  Vilhelmine, f. Miback, E. e. C. V.
J., 5.8.79.                                B 172

Jung, Johannes, Ejer af Holtegaard,
6.3.34 (Louise).                         B 60

—  Louise, f. Rundberg, 2.11.69 i
Lyngby, 85 Aar (Svigersøn, Sgp.
Emil Langhoü).                    Ah 291

—  Louise Jakobine, f. Gandil, g. m.
J. J., 27.5.43.                          A 130

—  Ludv., Proprietær, fhv. Folketings-
mand, Septbr. 84.                  B 214

Jungclaussen, Heinrich, Præst i Al-
tencrempe, 25.2.31, 61 Aar. Alt 35

Junge, Andr., Renteskriver, 11.8.08, 48
Aar (Fader, H. C. J.),            A 315

—  Birgitte, 30.3.04, 72 Aar (Broder,
J. P. B. J.).                            A 124

—  Birgitte, f. Magens, E. e. J. P. B.
B., 18.1.15, 71 Aar.                     B 6

—  Garl Julius, Sgp. i Vammen, 18,1.
77 (Emma).                              Vi 19

—  Cathrine Dorthea, f. Møller, E. e.
P. J. J., 6.10.43 i Middelfart.

FS 169

—  Cathrine, f. Michaelsen, E. e. H.
C. J., 8.1.25 i Mariager, 77 Aar (Svi-
gersøn, Toldinspektør Schmidt). B 5

—  Chr. Fr., Prokurator, 22.11.03, 30
Aar.                                          A 46

—  Elisabeth, 8.9.28, 73 Aar (Broder,
P. J. J.).                                 A 216

—  Emma, f. Juul, E. e. C. J. J., 12.8.
78, 31 Aar.                             Ra 50

—  Emma Theodora, f. Petersen, g. m.
C. J. J., 23.2.56, 33 Aar.          B 51

—  Hans Chr., Overgraver, 7.8.10, 97
Aar.                                         A 185

—  Hans Christopher,Boghandler, 17.7.
1792, 49 Aar (Cathrine).         A 174

—  Herman, Major, 30.3.10 i Flens-
borg.                                         A 80

—  Joachim, Sgp. i Bloustrød, 8.6.23,
63 Aar.                                     B 48

—  Joh. Peter Bøje, Oberst, Chef for
det borgerlige Artilleri, 22.2.07, 72
Aar (Birgitte).                          A 75

Junge, Johanne Marie, f. Langballe,
4.4.1797, 35 Aar (H. C. J.) A 82

—  Marie, f. Bagger, g. m. H. C. J.,
6.5.06, 83 Aar.                        A 191

—  Peter Jørgen, Sgp. i Fjellerup,
26.7.38, 68 Aar (Cathrine). F 123

—  Sophie, f. Kastrup, g. m. C. J. J.,
15.12.72, 51 Aar.                     B 299

Jungersen, Anders, fhv. Folketings-
mand, Lærer i Brøndum, 16.2.79 i
Nibe, 74 Aar.                        Aal 43

—  Anders Chr.. Provst, Sgp. i Skjelle-
rup, 9.6.74.                              B 132

—  Ane Cathrine Bolette, f. Greiersen,
g. m. A. J., 17.3.71, 68 Aar. Aal 78

—  Andr., Konsistorialraad, 25.11.20, 67
Aar (Gedske).                           B 92

—  Charlotte Christiane, 20.7.84, 18
Aar (Fader, cand. polyt.) H. J.).

B 167

—  Charlotte Marie, f. Mørch, E. e. J.
H. A. J., 1.2.59, 60 Aar.           B 26

—  Gedske Cathrine, f. Nørager, E. e.
A. J., 18.12.61 i Ondløse, 91 Aar.

B 292

—  Judithe, f. Thorning, E. e. P. J.,
8.6 00.                                       B 43

—  Jørgen Bang, Premierløjtnant, 6.8.
84 (Anna, f. Bang).                 B 182

—  Jørgen Holger Andr., Sgp. i Breg-
ninge, 1.8.54, 66 Aar (Charlotte
Marie).                                 Aal 196

—  Laura Christiane, f. Balslev, g. m.
Sgp. C. M. J., 17.9.86.           B 218

—  Peder, Sgp. i Giøl, Provst, 31.3.
1796, 75 Aar (Judithe).            B 27

—  Peder Estrup, Sgp. i Fersløv, 3.8.
76 (Beate, f. Helm).               B 178

Junggreen, Anna, f. Algreen-Ussing,
g. m. J. P. J., 18.11.77.          B 268

—  Jens Peter, Tobaksfabrikant, 19.7.86
i Aabenraa, 58 Aar.                B 166

Junggren, Lars, Skomagermester, Løjt-
nant, 1.2.66, 87 Aar.                 B 45

Junghans, Anna Cathrine, f. Chem-
nitz, g. m. T. J. J., 1.9.06 i Kol-
ding.                                       F 139

—  Caspar Fr., Konsistorialraad, Sgp.
i Anst, 12.12.33, 77 Aar (Dorthea
Kristine).                               Ri 287

37

578

Junghans, Chr., Overtoldbetjent i Hor-
sens, 24.9.12, 62 Aar (Dorothea, f.
v. d. Vehr).                                   B 80

—   Chr. Fr., Kommerceraad, 20.7.10
(Dorthea).                                         Sk

—  Dorthea Kristine, f. Gløerfeldt, E.
e. C. F. J., Juli 45, 62 Aar. FS 133

—  Edvard, Strandkontrollør i Helle-
bæk, 17.2.69 (Hanne, f. Ancher). B43

—  Elisabeth, f.Mussmann, g. m. Oberst
J., 21.4.74.                                    B 92

—  Hans, Justitsraad, 13.5.18 i Kolding
93 Aar (Søn, C. F. J.).              B 41

—  Hans, Oberst, 13.7.88, 78 Aar. B164

—  Joh. Ludv., Mægler, 18.10.29, 84
Aar.                                             A 250

—  Karen, f. Gløerfeldt, g. m. Sgp.
C. F. J., 3.8.12.                         F 109

—  Marie Margrethe, 30.4.01 i Kolding
(Fader, H. J.).                             B 36

—  Peter Bornens, cand. theol., 22.4.06,
26 Aar.                                        A 17 L

—  Sophie Hedvig, f, Birch, g. m.
Mægler J. L. J., 19.5.06. A 210

—  Tønnes Just, exam. jur., 2.9.37 i
Frederiksværk, 78 Aar.           B 214

Jungwirth, Frants Gustav, Premier-
løjtnant, 17.5.88, 59 Aar. B 118

Junior, Frederikke, f. Kronmann, E.
e. L. J., 21.7.83, 91 Aar. B 168

—  Joh., av. Proprietær, 18.4.81. B91

—  Johanne, 12.12.74 p. Cypressegaard,
54 Aar (Svoger, A. L. Carstensen).

B 291

—  Lars, Postmester i Saxkjøbing,
22.11.35, 39 Aar (Frederikke). L 95

Juritz, Anna, f. Walsted, 4.3.10, 67
Aar.                                               B 26

—   Cornelius, Prokurator, 10.5.1793 i
Kristiania (Anna).                       B 39

Just, Anna Margrethe, f. Popp, g. m.
F. C. J., 30.9.76.                       B 225

—  Anton Frants, Kammerraad, 6.5.29,
63 Aar.                                        Vi 54

—  Bolette Cathrine, f. Kortrup, E. e.
H. S. J., 16.4.46, 62 Aar.          A 94

—  Camilla, f. Aae, g. m. Grosserer H.
J., 2.4.86.                                    B 100

—   Carl, Jernbaneassistent, 7.1.87 (Mo-
der, Antonie, f. Østerbye).         B 9

Just, Daniel Carl Andreas, cand. phil.,
fhv. Lærer, 10.1.85.                      B 9

—  Dorthea, f. Thygesen, g. m. cand.
phil. C. J., 29.4.80.                     B 99

—  Elisabeth, f. Borthig, E. e. P. J.,
28.12.45.                                            Sk

—   Evald, Forpagter af Gottesgabe,
25.7.46, 32 Aar (Louise, f. Mantzius).

B 177

—  Frants Caspar, Major, 4.11.86. B258

—  Fr., Student, 9.9.27.                       Sk

—   Hans Schebye, kgl. Fuldmægtig,
14.9.28, 59 Aar (Bolette Cathrine).

A 217

—  Ingeborg Cathrine, f. Friedenreich,

E.   e. Sgp. J. D. J., 6.4.22, 79 Aar
(Søn, A. F. J.).                           A 86

—  Joh. Chr., Oberst, Januar 73. B 13

—  Johannes Friedenreich, Købmand,
1.12.05 i Stege, 34 Aar (Broder, A.

F.   J.).                                           Vi 98

—  Maria, 26.8.47 (Fader, F. C. J.).

A 203

—  Mariane, Juli 58 i Ullerup, 104 Aar.

A 168

—   Mette Christine, f. Hoffmann, E. e.
T. J., 19.3.38, 54 Aar.                L 35

—  Niels Chr., exam. jur., 27.5.66 i
Skive, 24 Aar (Fader, N. C. J.).

B 135

—  Peter, Sgp. i Høve, 31.7.34, 60 Aar
(Elisabeth).                                 B 180

—  Peter Theodor, Grosserer, 5.8.70,
37 Aar (Christine, f. Fenger). B183

—  Begine Christiane, f. Lerche, g. m.
A. F. J., 13.1.26, 77 Aar.            B 8

—   Thomine, 16.3.81, 77 Aar (Broder,
cand. phü C. J.).                        B 64

—  Tønnes, Stadshauptmand i Nakskov,
11.1.33, 65Aar(Mette Christine). L5

Justesen, Johanne Cathrine, f. Hoffory,
16.2.71 i Horsens, 64 Aar. Ska 43

—  Just, Studiosus, 31.3.07, 45 Aar.

B 29

—  Karen Bohde, f. Kruse, g. m. N.
C. J., 4.8.57, 53 Aar.               A 180

—  Niels Chr., fhv. Toldkontrollør, 26.7.
80, 88 Aar.                                 A 175

—  Peter, Krigsraad, 12.12.22 i Dolmer,
62 Aar.                                     Ah 194

Juuel, Andr. Thomas, Landskabsmaler
21.8.68, 50 Aar (Alette, f. MøUer),

B 196

Juul, Amalie, f. Berendsen, g. m. Ju-
stitsraad J., 10.11.84                B 264

—   Andr., Overretsprokurator, April

53,   77 Aar (Vilhelmine, f. Baads-
gaard).                                          Vi 62

—   Andr., fhv. Proviantsforvalter p.
Kristiansø, 1.2.21, 47 Aar (Elise).

B 11

—  Ane Cathrine, f. Jacobsen, E. e.
N. J., 25.5.69 i Mariager, 94 Aar
(Svigersøn, R. Brask).            Ba 129

—   Anne Birgitte, f. Willemann, g. m.
O. P. J., 19.12.70, 69 Aar. B 313

—  Anne Cathrine, 7.1.1791 p. Tyrre-
strup, 68 Aar (Svoger, Søltoft). B 5

—  Axel, Landinspektør, Major, 22.9.
21, 72 Aar.                                 A 229

—  Bente Marie, f. Møller, g. m. Ejer
af Frøslevgaard Fr. J., 13.7.43, 54
Aar.                                                   Ba

—  Charlotte Laurine, 21.8.33, 75 Aar
(Broder, Justitsraad J. C. J.). B196

—   Christen, Ejer af Kjellerup, 6.10.
48, 53 Aar.                               Ah 223

—   Chr. Grønvald, cand. phil., 22.10.

54,    39 Aar (Emilie, f. Holmer).

A 249

—   Claus Jørgen, Major, 24.7.34, 66
Aar (Marie).                                A 178

—  Edle Cathrine, f. Faurschou, 19.3.
67.                                                Ba 68

—  Elise, f. Gram, E. e. Andr. J., 25.4.
41.                                                A 101

—  Elise, f. Bjerregaard, E. e. H. J.,
19.1.41 p. Viskum, 85 Aar. B19

—  Evanda, f. Müller, g. m. Læge A.
J., 4.9.88 i Sorø.                       B 211

—  Fr., Kancelliraad, fhv. Ejer af Frøs-
levgaard, 1.9.58, 75 Aar. Ea 210

—  Fr., Sætteskriver, 16.4.02 i Nykjø-
bing p. M. (HeUe).                   Vi 17

—  Fr. Vilh., Skibsfører, 14.5.41, 75
Aar (Svigersøn, Overmedikus Chri-
stensen).                                      A 115

—  Frederikke, 7.1.81 p. Frøslevgaard,
30 Aar (Svoger, I. C. Schade).

B 7

Juul, Gustav Adolf, Elev ved Kunst-
akademiet, Korporal, 10.11.64. Sk

—  Hans, Ejer af Viskum, Justitsraad,
14.5.39, 76 Aar (Elise;.             V 64

—  Hans, Godsforvalter p. Estrup, 26.7.
13, 49 Aar.                              B 58

—  Hans Henrik, Oldermand for Sa-
delmagerlauget, 21.5.21, 56 Aar (Svi-
gersøn, J. L. Lefolii).            A 119

—  Helene, f. Munthe-Morgenstjerne,
E. e. S. B. J., 9.7.20.               B 51

—  Helle, f. Sahl, E. e. Fr. J., 8.12.02.

Vi 50

—  Ingeborg, f. Stabel, g. m. Godsfor-
valter H. J., 1.2.05.                 Vi 13

—  Jørgen Chr. Grønvald, fhv. Badak-
tør, 22.10.54, 40 Aar.                   Sk

—  Lars Jensen, Kaptajn,Bødkermester,
3.6.40, 74 Aar.                              Sk

—  Marie, f. Møller, E. e. C. J. J.,
12.9.39.                                    A 218

—  Niels, 24.12.79 i Kornum, 9 Aar
(Fader, Sgp. J. J.).              Aal 317

—  Niels, Birkedommer, 2.9.06, 54 Aar
(Ane Cathrine).                        F 140

—  Niels, Hospitalsforstander, Kam-
merraad, 10.6.39 i Aalborg, 45 Aar
(Petrea Sophie).                      B 143

—  Niels, fhv. vgl. Skovinspektør, 15.5.
1795, 46 Aar.                            B 40

—  Niels Peter, Skibsfører, 23.3.57 p.
Haiti, 38 Aar.                          A 105

—  Ole Peter, Krigsraad, Kollektor,
20.3.81, 80 Aar.                        B 67

—  Peder, Kaptajn, 21.8.1794 (Anna
Sophie, f. Bruun).                  A 216

—  Petra Sophie, f. Schow, E. e. N.
J., 29.12.82.                           B 83, 1

—  Rasmus, Præger ved Mønten, 18.3.
01, 57 Aar.                               A 88

—  Svend Bruun, Byfoged i Helsingør,
4.6.13, 38 Aar (Helene).            B 49

—  Søren, Lærer i Sveistrup, D. M.,
7.7.57, 71 Aar.                      Ah 145

—  Søren Kirchhoff, Pakhusforvalter,
8.8.29, 36 Aar (Dorthea, f. Moe).

B 130

—  Vilhelmine Margrethe, f. Baads-
gaard, E. e. A. J., 19.5.57, 66 Aar.

Vi 83

Juulsgaard, Chr., fhv. kgl. Fuldmæg-
tig, 15.4.1791, 48 Aar.               A 95

Jügert, Joh. Ludvig, Geheimeraad,
Kansler i den slesvigske Overret,
29.1.1793, 67 Aar.                       A 34

Jüngst, Herman, fhv. Toldassistent,
Løjtnant, 2.4.65.                              Sk

Jürgens, Jürgen Villi., fhv. Borg-
mester, 21.ll.Ul i Tønning, 67 Aar.

Alt 19U

—   Jean Carl Fr., Løjtnant, 18.1.16, 22
Aar.                                                 B 8

—  Povl Fr., fhv. kgl. Skovrider, 2U.6.
27 i Dronningemøllen, 95 Aar. B 52

Jürgensen, Alfred, 1Û.4.86 i Chicago,
43 Aar (Moder, S. C. J., f. Brønd-
sted).                                             B 97

—  Andr., cand. phiL, 28.12.86, 79 Aar.

B 305

—  Andr. Chr., Bogholder, 2.12.24, 73
Aar (Anna Margrethe).            A 237

—  Ane Birgithe Leth, f. Horstmann,
E. e. L. Ü. J., 15.1.86.              B 13

—  Anne Cathrine, f. Casse, 27.8.1792,
53 Aar.                                         B 72

—  Anne Dorthea, f. Eggers, E. e. Chr.
J., 31.5.03 (Søn, Henrik). A 213

—   Anne Margrethe, f. Carlsen, E. e.
A. C. J., 14.6.26 (Svigersøn, Major
N. Fogh).                                    A 139

—   Carl Fr., Premierløjtnant, 2.5.68,
52 Aar (Søster, J. M. Lorck). B 102

—  Caspar, Raadmand i Haderslev,
24.4.40, 56 Aar.                           B 97

—   Charlotte Louise, f. Jacobsen, g.
m., cand. phil. G. L. J., April 69.

B 95

—   Chr., Dispachør, Stadsmægler, 30.6.
1791 i Hostrup (Anna Dorothea).

A 141

—   Chr., Købmand og Baadmand i
Odense, 31.10.44, 42 Aar (Hansine).

F 179

—   Chr., Professor, 15.12.60. B 297

—   Chr. Aug., fhv. Sgp. i Emmerlev,
2.8.67, 69 Aar (Rasmussine Ca-
thrine, f. Volf).                         B 178

—   Christiane Kristine, f. Hansteen,
24.11.41, 63 Aar (Søn, L. J). B 282

—  Dorothea Elisabeth, 18.7.55 i Ri-

serup, 22 Aar (Fader, Sgp. Hei-
berg).                                           L 145
Jürgensen, Dorothea Elisabeth, f.
Buntzen, E. e. F. C. J., 23.1.67,
90 Aar.                                         L 24

—  Elisabeth. Marie, f. Dichmann, g.
m. G. H J., 26.12.43.              B 351

—  Engelke, f. Labes, E. e. Stadshaupt-
mand J., 28.3 1797, 77 Aar. A 76

—  Falle, Kancelliraad, Postmester i
Hamborg, 24.8.07.                  Alt 136

—   Frants Chr., Sgp. i Bogense, 14.9.
64 (Elisabeth, f. Michaelsen). FS 240

—  Fr., Hofurmager, 25.2.43.          A 54

—  Fr. Hoffmann, cand. phil., 3.3.46,
30 Aar.                                         A 58

—  Froderus Chr., Mægler og Dispa-
chør, 8.1.10 (D. E. J., f. Buntzen).

A 7

—   Georg Urban, Hofurmager, 24.3.53.

B 73

—  Hanne Marie, f. Blicher, g. m.
Agent C. J., 20.3.29, 49 Aar. B 50

—  Hans, Kammerraad, fhv. Revisor,
19.10.17, 69 Aar.                       A 251

—  Hansine, f. Bang, E. e. Chr. J.,
17.8.88, 83 Aar.                         B 196

—  Heicke, Sgp. i Leettzen, 22.1.37,
fc'3 Aar.                                        Alt 16

—  Helga, f. Stephensen, g. m. Kap-
tajn Frode J., 9.12.80 i Nyborg, 33
Aar.                                            Vi 294

—  Jakob, Toldkontrollør, 1.7.74 (Ag-
nes).                                              B151

—  Jakob Buntzen, fhv. Sgp., 11.1.87,
73 Aar.                                         B 10

—  Jenny Sophie, f. Bojesen, g. m.
Toldinspektør M. J., 19.2.75, 67 Aar.

FS 44

—  Jens Mathias Blicher, fhv. Land-
stutmester, 20.6.79, 72 Aar (Søn,
Kaptajn J. P. C. J.).               B 142

—  Joh. Jürgen, Skoleinspektør, 21.2.
43, 51 Aar.                                   A 21

—  Johanne Cathrine, f. Kraft, g. m.
Professor Chr. J., 15.4.56.          A 90

—  Jules Fr., Urfabrikant, 17.12.77 i
Genf (Broder, Oberst Frits J.). B 296

—  Jürgen, kongl. Kopist, 15.3.1795.

A 69

581

Jürgensen, Jürgen, Sgp. i Høien, 17.11.
51 i Kolding (Michaeline, f. Koelitz-
Koch).                                         B 271

—  Lauritz, Provst, 27.1Ü.87, 74 Aar
(Mathea, i. Sonne).                  B 252

—  Lorent, Konferensraad. 15.5.59, 90
Aar (Søn, Professor Chr. J.). A115

—  Lorentz Chr. Kraft, stud. polyt.,
15.6.67, 23 Aar.                         B 138

—  Louis Urban, Hofkronometmager,
28.7.67 (Annette, f. Horstmann). B114

—  Marcus Adolph, fhv. Farver, D. M.,
11.8.83 i Graasteen, 75 Aar (Søn,
A. D. Jørgensen).                      B 186

—  Marcussine Kathrine, f. Volf, E. e.
C. A. J., 9.11.80.                       B 268

—  Maria Sophie, f. Winding, g. m.
Assistent G. B. J., 21.3.72. B 71

—   Oline Christine, f. Weile, g. m.
cand. theol. J. J., 26.11.49, 30 Aar.

A 285

—   Peter, fhv. Sgp., 27.3.76, 74 Aar
(Sophie).                                       B 76

—  Peter Andr. Heiberg, Sgp. i N.
Vedby, 17.5.60, 60 Aar (Thomasine).

L 122

—  Peter, Translatør, 30.12.54, 42 Aar.

Sk

—   Sophie, f. Brøndsted, E. e. P. J.,
22.3.92, 81 Aar.                           B 71

—   Sophie, f. Hourich, E. e. Urban J.,
24.1.52, 71 Aar (Søn, Kaptajn Frits
J.).                                                  A 24

—  Susanne Marie, f. Lentz, E. e. Kan-
celliraad J., 21.12.39.               B 308

—  Thomasine, f. Koch, E. e. P. A. H.
J., 13.2.86, 76 Aar (Søn, Obi. F. J.).

B 39

—  Urban, kgl. astronomisk Urmager,
14.5.30, 53 Aar (Sophie).         A 113

Jürs, Anne Cathrine, f. Olsen, E. e.
J. J., 29.3.80, 70 Aar.                 B 73

—  Emma Louise, 14.5.58, 14 Aar (Mo-
der, A. C. J., f. Olsen).           B 113

—  Johannes, Lærer ved Landkadet-
akademiet, 14.12.57, 48 Aar. A 294

Jütting, Theodor Herman, Kommerce-
raad, 25.7.33 i Helsingør. A 175

Jyde, Jens, Justitsraad, 29.4.22 (Doro-
thea, f. Nielsen).                             Sk

Jydtmann, Anna, f. Suckow, 30.12.22,
72 Aar (Søn, D. H. J.). B 23, 3

—  Daniel Henrik, Byskriver, 20.9.54 i
Allinge, 63 Aar (Hanne).         B 220

—  Hanne, f. Hansen, 3.4.73. B 812

—  Johannes, 3.2.02 p. Aalbæksgaard,
77 Aar (Anne).                             B 12

Jæchel, Christopher, Skipper ved Hol-
men, 20.1.15.                                    Sk

Jæger, Anne Marie, 21.1.44, 71 Aar
(Nevø, C. U. Lang).                   A 21

—   Chr., fhv. Toldkontrollør, 16.8.07,
59 Aar (Johanne, f. Thorning). Sk

—  Hans, Tolder i Vordingborg, 16.9.
1791, 55 Aar.                              A 218

—  Hans Jørgen, Sgp. i Damsholte,
16.6.1794 (Ida Sophie).               B 55

—  Ida Sophie, f. Herrested, 16.7.29 i
Stubbekjøbing, 84 Aar.            B 116

—  Johan, Translatør, 2.1.73, 49 Aar.

B 4

—  Niels, Oldermand for Blytækker-
lauget, 18.7.1794.                       A 184

—   Otto, Købmand og Forligskommis-
særiSkive, 23.12.34, 36 Aar. Vi 156

—  Peter Franciscus Andr., Kaptajn,
11.11.73 (Vilhelmine, f.Loth). B264

—  S., Postmester i Stubbekjøbing,
11.1.14.                                            B 6

Jæhningen, Carl Fr., Kantor ved Hol-
mens Kirke, 24.7.87.                B 169

—   Christiane Marie, f. Lemvigh-Mül-
ler, g. m. Kantor V. J., 10.11.83,
24 Aar.                                        B *62

—   Christiane, f. Jensen, g. m. C. F.
J., 28.4.69.                                     B 99

—  Edel, f. Grønholdt, E. e. J. G. J.,
12.1.70 (Søn, C. F. J.).               B 11

—  Joh. Gottlob, Overgraver, 7.7.58,
82 Aar.                                        A 156

Jærner, Johannes, fhv. kgl. Bogholder,
21.9.05, 67 Aar.                         A 391

Jøeg, Carl Vilh., Overtoldbetjent i Ny-
kjøbing p. Sj., 8.9.44 (Sophie, f.
Hochland).                                  B 253

Jøhnke, Anne Johanne, f. Elling, g.
m. Grosserer C. V. J., 8.10.53, 32
Aar.                                              A 244

—   Carl Vilh., Ingeniørkaptajn, 23.10.
79, 36 Aar (Moder, Louise). B 248

Jøhnke, Henrik, Snedker, 10.6.6'
(Louise).                                      B 13?

—  Louise, f. Lindstad, 13.1.90 (Søn
Kommandør J.).                          B 11

Jøns, Marx Chr., Stabssergent, D. M.,
21.3.80.                                       Aal 75

Jørgens, Chr. Ludv., Kirurg, 17.9.24
(Hanne Elisabeth).                     B Ti

—  Hanne Elisabeth, f. Haase, 2.2.40,

Sk

Jørgensen, Adolph Chr., Landvæsens

kommissær, D. M., 9.7.64 iLiltofte.

58 Aar.                                     FS 183

—   Agnete Kirstine, f. Fuglsøe, E. e.
P. G. J., 20.1.45, 71 Aar.          B 27

—   Alfred, Søkadet, 31.12.61, 18 Aar
(Fader, Overlæge F. J.).          B 301

—  Anders, Ejer af Dyrehaugegaard,
22.9.46, 76 Aar.                       FS 222

—  Andr., Translatør, 9.6.51 i Kalle-
rup, 79 Aar (Dorothea Marie, f.
Hillerup).                                  FS 143

—  Andr. Ferd., Kaptajn, 19.3.82 (Ellen
Marie, f. Soelberg).                    B 67

—   Ane, f. Christensen, g. m. Sgp. S.
J., 11.2.28, 46 Aar.                   Aal 28

—  Ane Birgitte, f. Utzen, E. e. N. J.,
11.4.76 i Horsens (Svigersøn, Over-
lærer C. Iversen).                      B 86

—  Ane Marie, f. Bohde, E. e. Søren
J., 1.12.66.                                   B 296

—  Anna, f. Scheel, 8.2.64.            Ea 33

—  Anna Christine, f. Renther, 6.4.83
(Søn, cand. jur. C. A. J.).          B 82

—  Anna Dorthea, f. Jacobsen, g. m.
Sgp. i Maribo V. J., 28.6.79, 49 Aar.

L 174

—  Anna Dorthea, f. Buus, E. e. J. P.
J., 8.11.82 i Stege (Svigersøn, Fr.
Bjørnsen).                                   B 205

—  Anne Sybille, f. Borring, E. e.
Stephan J., 13.11.49, 81 Aar. A 271

—  Aug., kgl. Fuldmægtig, 9.1.86 p.
St. Croix.                                     B 26

—  Axel Emil, cand. jur., 9.1.88, 37
Aar (Cathrine).                              B 8

—  Bendt Søeborg, Professor, 7.12.88,
73 Aar.                                        B 291

—  Birgitte, f. Platou, E. e. F. C. J.,
1.4.29, 78 Aar.                             B 56

I Jørgensen, Birgitte Marie, f. Thedin,
E. e. Mogens J., 11.11.44.             Sk

; — Bolette Marie, f. Bleys-wyck, E. e.
Chr. J., 9.2.05.                                 Sk

—   Carl Fr. Ferd., kgl. Maskinmester,
28.8.74, 50 Aar.                          B 205

—   Carl Fr. Sophus, Kancelliraad, Kom-
munitetskasserer, 19.1.48, 49 Aar.

F 14

—   Carl Isak Adolph, Kancelliraad,
Bogholder ved Civillisten, 4.5.76.

B 104

' — Carl Ulrik, Ejer af Tidselholt, 9.5.

61, 57 Aar.                                 B 109

—   CarlVilh., Kegeringsraad, 17.11.72.

B 272

—   Caroline Margrethe, f. Johansen,
E. e. Oberstløjtnant N. J., 6.11.87,
85 Aar.                                        B 261

—   Cathrine, f. Møller, E. e. A. E. J.,
27.5.90.                                        B 121

—   Cathrine, f. Bruun, 134.62, 76 Aar
(Søn, Overlæge F. J.).               B 88

—  Cathrine, f. Sølling, g. ni. Sgp. i
Binggive H. C. J., 25.3.16, 38 Aar.

F 48

—  Cathrine Marie, f. Hasselbalch,
10.4.89 (Nevø, Kaptajn F. Lerche).

B 87

—   Cecilie Cathrine, f. "Worch, g. m.
Sgp. Jørgen J., 21.7.34,53 Aar. FS122

—   Charlotte Christine, f. Tøxen, g.
m. O. F. C. J„ 21.2.56.             B 54

—   Charlotte Louise, f. Breinholm,
Institutbestyrerinde, 5.2.31, 47 Aar.

FS 22

—   Charlotte Lovise, f. Budtz, 17.3.80.

Ah 80

—   Chr., Kaptajnløjtnant, 16.1.04, 58
Aar (Bolette Marie).                   A 34

—   Chr., fliv. Skovfoged, D. M., 25.7.
68 i Søllerød, 84 Aar (Søn, C. H.
i.).                                                B 172

—  Chr., Redaktør, 17.6.76 (Svoger,
Edv. Thomsen).                       LF144

—   Chr. Albrecht, Apotheker i Kjet-
trup, 3.2.59, 58 Aar (Serine, f. Eo-
sted).                                              B 28

—  Chr. Hansen, Kammerraad, Kam-
merfurér, 12.3.83 (Juliane). B 61

Jørgensen, Chr. Henrik, Kamnierraad,
13.3.61, 61 Aar.                     Aal 64

—  Christine, f. Hasselbalch, g. m. Di-
striktslæge P. J., 20.4.15. Ea 32

—  Claus, Postmester i Lyngby, 28.12.
28.                                         B 29, 2

—  Conradine, f. van Deurs, E. e. Sgp.
S. H. J., 7.5.90.                      B 107

—  C. A., cand. polyt., Septbr. 64 i
Helsingør, 28 Aar.

—  David Edv. Ferd., Postkontrollør,
Juni 66, 42 Aar.                     B 145

—  Ditlev Vithart, fhv. Købmand i
Bogense, 19.11.06, 66 Aar (J. A., f.
Battenberg.                            F 184

—  Dorothea, f. Simonsen, g. m. Ejer
af Dyrehaugegaard J. A, 25.12.45,
81 Aar.                                     FS 3

—  Edel, f. Hasselbalch, E. e. Distrikts-
læge P. J, 30.10 64 i Silkeborg, 86
Aar (Søn, Læge J. M. J.). Ah 260

—  Edvardine Caroline, f. Gall, g. m.
Prokurator J. J., 29.4.88. B 102

—  Eline Frederikke, f. Grüner, g. m.
M. V. J, 17.12.58, 39 Aar. Ka 300

—  Emil, Løjtnant, Godsinspektør p.
Bygholm, 4.11.67.                Ska 258

—  Elise Augusta, f. Tychsen, g. m.
Intendant H. I. J, 27.4.88 i Odense.

B 101

—  Elisabeth Karen, 12.6.59 p. Sølle-
stedgaard, 8 Aar (Fader, Godsejer
L. J.).                                     L 132

—  Ellen Marie, f. Soelberg, E. e. A.
F. J, 23.9.88.                         B 226

—  Ferd. Laurits, Sgp. i Sindal, 23.6.
83 p. Corsika, 39 Aar.           B 144

—  Fr. Chr., Byfoged i Stege, Justits-
raad, 25.11.17, 66 Aar (Birgitte).

B 96

—  Fr. Daniel, Sgp. i N. Nissum, 28.9.
28.9.70 (Marie, f. Kjær).         B 241

—  Fr. Henrik, Etatsraad, 25.1.84 (Hen-
riette, f. Krebs).                      B 22

—  Fr. Jul, stud. theol., 2.2.50 i Hille-
rød, 19 Aar.                             B 35

—  Frederikke Alvilda, f. Backe, g. m.
Overretssagfører N. C. J., 1.3.81.

B 52

—  Georg Fr., cand. phil., 26.9.70 i

Odense, 29 Aar (Nanna, f. Fønss).

B 225

Jørgensen, Georg Fr., Kancellist, 7.7

60 (Sophie Frederikke).          B 158

—   Georg Fr., Kaptajn, 6.5.55 (Cathrine
Marie, f. Hasselbalch).            A 107

—   Georg Simon, Bektor, 27.2.84. B 51

—   George, Kaptajn, Grosserer, 25.7.12.

A 174

—  Gert Didrik, fhv. kgl. Bogholder,
20.2.10, 75 Aar.                           A 44

—   Gertrud, f. Engelbrecht, 7.9.21, 93
Aar (Svigersøn, H. C. Hjelmdrop).

A 211

—   Gustava Charlotte, f. Baumgarten,
2.10.73 p. Holbækgaard, 73 Aar
(Svigersøn, Mourier-Petersen). B232

—   Gustave Charlotte, 27.6.79, 16 Aar
(Fader, Bitmester J. J.).         B 147

—  Gyde, Stiftsdyrlæge i Bibe, 8.7.39,
48 Aar.                                        B 158

—   Hans, 2.6.62, 73 Aar (Søn, Profes-
sor B. S. J.).                                   Sk

—  Hans, Lærer i Thune, D. M., 23.9.
69, 82 Aar.                                 B 224

—  Hans, Krigsassessor, 29.8.61, 83 Aar
(Søn, cand. theol. B. J.). Bi 135

—  Hans, Postbud, D. M., 4.7.87.

B 155

—  Hans, fhv. Sognefoged i Dræby,
D. M., 27.1.67, 75 Aar.            FS 24

—  Hans, Toldinspektør i Bingkjøbing,
3.4.03, 59 Aar (Johanne Elisabeth).

F 43

—   Hans Chr., esam. jur., Herredsfuld-
ruægtig, 14.12.35, 23 Aar. B 304

—  Hans Henrik, Prokurator, Kan-
celliraad, 14.12.73 p. Dyrehavegaard
(Dorothea, f. Bay).                   B 294

—  Hans Jakob, Byfoged i Frederiks-
havn, 29.4.19, 33 Aar (Marie, f.
Landt).                                          B 40

—  Hans Jørgen, cand. theol., Lærer i
Veile, 6.7.69, 24 Aar (Fader, N. P.
J.).                                              Bi 154

—  Harald, Distriktslæge, 23.12.85 i
Thisted (Vibeke, f. Bülow). B 301

—  Harald Julius, Bitmester, 13.7.79
(M. J., f. Munck).                     B 160

—  Harriet Elisabeth, f. Biise, g. m.

584

Apotheker Alfr. J., 31.10.83 i Frede-
ricia.                                            B 256
Jørgensen, Henriette Thomasine, fhv.
Skuespillerinde, 19.11.47 (Broder,
Major J.). A 277

—   Henrik, cand. pharm., 16.10.33 i
Sønderborg, 26 Aar.              FS 172

—   Henrik, cand. theol., fhv. Proprie-
tær, 4.1.45, 65 Aar.                     B 26

—   Iver, Vejpikør, 7.9.18 i Gammelby,
55 Aar (Svigersøn, Sgp. L. Momme).

B 74

—  J., Ejer af Prøvegaarden, Kaptajn,
8.10.34 i Roskilde.                    B 241

—   Jakob, fhv. Overgraver, D. M.,
25.11.33.                                      A 279

—  Jakob Henrik, Læge, 30 3.69 i Silke-
borg (Jakobine, f. Hoff).         Ah 85

—  Jens, fhv. Lærer, D. M., 24.3.75 i
Ballenip, 87 Aar.                       B 74

—  Jens Chr., Mægler og Konsul, 23.12.
78 i Thisted, 56 Aar.            Th 299

—   Jens Chr., Tømmermester, Borger-
repræsentant, 5.6.88, 52 Aar. B 132

—  Jens Jørgen, cand. phil., 12.10.73.

B 240

—  Jens Poulsen, stud. jur., 17.3.57 i
Nøddebo, 21 Aar.                       A 68

—  Joachim, Studiosus, 16.6.06, 31 Aar
(Broder, Georg).                       A 256

—   Joh. From, Distriktskirurgp. Komø,
16.3.40 i Gjellerup, 41 Aar. B 66

—   Joh. Nicolai, Ejer af Cathrinedal,
20.3.72.                                          B 71

—  Johanne, f. Matzen, E. e. R. J.,
16.9.27, 59 Aar.                       Aal 144

—  Johanne, f. Sonderburg, E. e. J.
F. J., 30.10.85.                           B 254

—  Johanne Christine, f. Ewald, g. m.
Kancelliraad A. J., 28.7.67. B 176

—  Johanne Elisabeth, f. Busch, E. e.
Hans J., 13.1.09 i Holstebro. B 13

—   Johanne Marie, f. Østergaard, g. m.
J. D. J., 26.7.38, 52 Aar.

—   Johannes Daniel, Sgp. i Jungs-
hoved, 8.6.43.                             B 161

—   Juliane, f. Hansen, E. e. C. H. J.
20.3.83 (Søn, cand. phil. C. J.). B 68

—  Juliane Kristine, f. Jørgensen, g. m.
Sgp. J. V. J., 26.6 30, 32 Aar. FS 97

Jørgensen, Julius, Oberstløjtnant, Mæg-
ler, 22.1.70, 76 Aar (Caroline, f. Jo-
hansen).                                        B 20

—  Julius, Husmægler, 29.3.89. B 76

—  Jul. Chr., Borgmester i Fredericia,
19.5.84 (Søn, Apotheker Alfred J.).

B 116

—  Jørgen, Ejer af Søllestedgaard, 8.5.
27, 57 Aar (Karen Margrethe). L40

—  Jørgen, Kammerassessor, D. M.,
20.10.76.                                      B 244

—   Jørgen, cand. theol., 13.2.57 i Bibe,
25 Aar.

—  Jørgen, Møllebygger, Major, 24.6.38,
59 Aar.                                       B 153

—   Jørgen,Politisekretær, 26.6.86. B 160

—  Jørgen, Sgp. i Hjarup, 20.11.36, 57
Aar (Søn, cand. theol. N. P. 3.).

FS 213

—   Jørgen Conrad, exam. jur., 15.3.40,
23 Aar.                                      Aal 58

—  Jørgen Fr., Sgp. i Trige, 7.3.76, 68
Aar (Søn, Kapellan H. J.). Ah 67

—  Jørgen Peter, fhv. Toldinspektør,
18.9.73i Vordingborg, 77 Aar. B218

—  Jørgen Fr., Overlæge v. Gardehusar-
regimentet, 6.1.78 (Johanne). B 5

—  Jørgen Vilh., Provst, 6.2.72 p. Hol-
bækgaard (Charlotte, f. Baumgarten).

B 35

—   Karen Margrethe, f. Kølle, E. e.
Jørgen J., 8.3.38, 61 Aar (Søn,
Lauritz).                                       B 75

—   Knud, exam. jur., 12.6.21, 27 Aar.

FS 80

—  Laurits, Etatsraad, Ejer af Søholt,
2.7.89, 79 Aar.                           B 151

—  Laurits Peter, Sgp. i Sønderhaa,
19.8 54, 44 Aar (Marie, f. Schmidt).

B 195

—  Ludv. Andr., Postexpeditøri Stokke-
marke, 24.12.52, 34 Aar (Marie, i.
Hindenburg).                           L 53, 1

—  Lorentz Chr., Førstelærer ved Ny-
borg Borgerskole, 22.10.85. B 248

—  L. H. S., cand. phil., 10.11.83.

B 262

—  Magdalene, f. Svane, g. m. Over-
retsprokurator J. C. J., 19.2.59, 40
Aar.                                               A 45

585

Jørgensen, Magnus, fhv. Kæmner, D.
M., 7.3.77, 82 Aar.                      B 57

—  Mariane Jacobine,25.5.36 i Stovreby,
15 Aar (Fader, Sgp. J. D. J.). B129

—     Marie Caroline, f. Svendsen, 29.1.
80 (Søn, cand. polit. J. Lerche J.).

—  Marie Sophie, f. Bruun, g. m. G.
S. J., 24.3.49 i Sorø.                  B 78

—  Martin Anton Briand, Fuldmægtig
ved Bregentved Godskontor, 10.9.
63, 32 Aar.                               FS 236

—   Mathias Vilh., Toldkontrollør, 20.4.
59, 44 Aar.                                 Ba 94

—   Michael Lausen, Ingeniørkaptajn,
13.3.64 (Annine, f. Bock).          A 63

—  Mogens, Kaptajn, Branddirektør p.
Møen, 28.1.23, 41 Aar (Birgitte).

B 10

—  Nicolai, exam. jur., 21.1.58 i Korsor,

Ska 14

—  Nicoline Henriette, f. "Wilkens, g.
m. G. S. J., 17.2.62 i Eønne. B43

—  Niels, Hospialsforstander i Kolding,
10.7.73 (Ane Birgitte).            Dt 183

—  Niels, Landbrugskandidat, 13.11.58,
23 Aar.                                     FS 286

—  Niels Emil, fhv. kgl. Fuldmægtig,
Marts 71 i Hillerød Emma Mariane,
f. Preisler).                                  B 65

—  Niels Peter, fhv. Sgp., 8.3.85 i Nag-
bøl (Julie, f. Wolf).                     B 60

—  Niels Thomsen, Postexpeditør i
Kønnede, 28.4.81.                       B 99

—  Niels Michael Lausen, Sekondløjt-
nant, Febr. 79, 22 Aar.             A 47

—   Ole, Prokurator i Fredericia, 29.6.
77.                                                B 150

—   Ole, Sognefoged i Høsterkjøb, D.
M., 22.11 84, 69 Aar.                B 278

—  Otto Fr. Chr, Provst, Sgp. i Saxild,
2.5.58.                                           B 102

—   Otto Hjalmar, Student, 23.8.84 i
Havdrup, 26 Aar (Fader, Sgp. H.
F. J.).                                           B 197

—   Peter, Inspektør ved Vartou, 3.7.
42, 43 Aar (Agathe, f. Berg). A157

—  Peter, Justitsraad, 30.1.39, 85 Aar
(S. M. J., f. Hein).                      F 19

—  Peter, Kancelliraad, Distriktslæge
i Randers, 7.7.36,82Aar (Edel). Ah 116

Jørgensen, Peter, Landstingsmand, 20.4.
88 i Hesselballe.                         B 96

—  Peter, Ejer af Abildgaard, Thy,
8.7.09.                                         Aal 48

—  Peter Chr., exam. jur., 25.1.75 p.
Hannesminde (Moder, Lovise f.
Budtz).                                          B 25

—  Peter Maria, Premierløjtnant, In-
tendant, 3.11.66 (Flora Cecilie, f.
Svendsen).                                Ah 277

—   Peter Oluf, Assistent i Bevisions-
departementet, 6.2.90 (Ida, f. Volff).

B 33

—  Petrine Frederikke, f. Briand, g.
m. Prokurator J., 8.3.34.           F 41

—   Pauline Margrethe, f. Clausen, g.
m. Laurits J., 21.8.88.              B 198

—   Peter Fr., cand. jur., 7.8.23.         Sk

—   Poul, Kancelliraad, 4.1.84 i Odense.

B 6

—  Basmus, Lærer, D. M., 21.8.69, 56
Aar.                                           FS 235

—   Rasmus, cand. theol., 30.9.71 (Anna
Sophie, f. Lange).                     B 225

—  Rasmus, Kancelliraad, Postmester,
1.6.26, 69 Aar (Johanne). Aal 68

—  Rasmus, fhv. kgl. Kopist, 26.11.28.

A 287

—   Serine, Vilhelmine, f. Bested, E. e.
C. A. J., 24.11.77.                   Aal 289

—   Severin, fhv. Bektor, 21.3-14, 66
Aar.                                               B 27

—  Simon, Justitsraad, Stiftslandinspek-
tør, 3.3.53, 74 Aar.                     A 56

—  Sophie Dorthea, f. Døhler, g. m.
Justitsraad J., 14.10.30, 79 Aar.

F 153

—  Sophie Frederikke, f. Basmussen,
E. e. G. F. J., 21.9.74.             B 223

—  Sophie Marie, f. Rist, g. m. Sgp.
i Trige J. J., 16.2.74.                Ah 42

—   Stephan, Etatsraad, fhv. Overrets-
assessor, 3.9.34, 75 Aar.          A 21é

—   Søren, Gaardmand i Hundslev,
Stænderdeputeret, 24.11.73. FS 296

—   Søren, Toldkontrollør i Sandvig,
15.11.44. 59 Aar (Ane Marie). B321

—   Søren Hillerup, Sgp. i Dalby,
19.5.47, 41 Aar (Conradine). B 119

—   Søren Møller, Portrætmaler, 30.11.

73 i Aalborg (Svigersøn, Proprie-
tær A. Bæbild).                       Tb. 281
Jørgensen, Theodor, Translatør, 15.11.
87.                                                B 269

—   Theophil, stud. tbeol., 27.6.66, 21
Aar (Moder, Henriette, f. Sønder-
gaard).                                         B 160

—   Thorvald Julius, Major, 30.6.69
(Sophie, f. Zülow).                   B 152

—   Th., Kateket p. Kysten Guinea,
13.9.44.                                        B 313

Jørgensen, Vilh., Kaptajn, Ejer af
Palmelund, 7.11.55, 51 Aar. B 258

—  Vilh., Læge, 31.12.36, 53 (Dorothea
Sophie, f. Meier).                 A 37, 7

—  Vilh., Possementmagerniester, Pre-
mierløjtnant, 15.12.50, 63 Aar. A 305

Jørgensen-Jomtou Johan,Literat,30.12.

66, 75 Aar                              B 300

Jørss, Agnete, f. Weidemann, 8.1.64

(Svigersøn, C. P. A. Koch). A 10

—  Joh. Henrik Daniel, Bagermester,
25.6.59, 67 Aar (Agnete).        A 146