KRAKS BLAA BOG 1949

DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON

 Weilbach 1895-96

Weilbach 1877-78

Hjem - Home

 Weilbach 1947  til håndholdt computer eller mobiltelefon

Kraks Blå Bog 1957

Illustreret Musikleksikon 1924

Kraks Blå Bog 1910

V. Richter

100 års Dødsfald i Danmark  O     Til søgbar PDF-fil

Gurt

ODonnel

OFerral

Obdrup

Obel

Obelay

Obelitz

Oberkanipff

Obstfelder

Ochsner

Oddsen

Odense

Odewahn

Oehlenschläger

Oelerich

Oertling

Oertzen

Oest

Offenburg

Offersen

Ofienberg

Ofvergaard

Ogilvie

Ohlfsen-Bagge

Ohm

Ohmann

Ohmeyer

Ohnsorg

Ohrt

Ohsten

Olafsen

Olavesen

Olavius

Olavsen

Olde

Oldehaver

Oldeland

Oldenburg

Olesen

Olivarius

Olken

Ollendorff

Olrik

Olsen

Olufsen

Olzon

Omann

Onsberg

Onserud

Opffer

Opitius

Oppen

Oppen-Zimmermann

Oppenhagen

Oppermann

Ordrop

Origny

Orlamundt

Orning

Orsleff

Orslew

Orten

Ortmann

Ortved

Osborn

Oschatz

OstAvaldt

Osten

Ostenborg

Ostenfeldt

Ostermann

Otte

Otterstrøm

Ottesen

Otto

Ottosen

Otzen

Ouchterlony

Outzen

Ove

Ovens

Overbye

Overgaard

Ovesen

Owen

Owesen

Oxelberg

Oxenbøll

OxholmObdrup, Chr. Fr., kgl. Toldbetjent,
28.9.21, 34 Aar.                         A 231

—   Hans, Krigsassessor, fhv. kgl. Fuld-
mægtig, 19.10.21, 38 Aar (Sophie).

À 448

—  Jens, Justitsraad, Kontorchef, 8.9.
50, 66 Aar (Marie Cathrine). A 214

Obdrup, Sophie, f. Becher, E. e. H-
O., 17.10.74.                               B 243

—  Søren, Fuldmægtig ved Porcellæns
fabriken, 9.2.05, 66 Aar (Søn, V.
A. O.).                                              Sk

—  Søren Laurits, fhv. Korpslæge, 28.
5 81, 57 Aar.                              B 123

Obdrnp, Volrath Augustinus, stud.

med., 25.11.10.                           A 278

Obel, Anders Herskind, Købmand i

Helsingør, 143.73, 39 Aar. Aal 66

—  Andreas Chr., Sgp. i Karby, 3.12.
43, 77 Aar (Frederikke). Aal 247

—  Barbara, f. Herskind, g. m. C. W.
O., 29.6.47, 40 Aar.               Aal 127

—  Bertel, fhv. Sgp., 16.2.66, 72 Aar.

B 26

—   Christen Win tber, Tobaksfabrikant,
8.1.60, 59 Aar (Viktorine, f. Hansen).

Aal 7

—  Christence, f. Thura, g. m. Sgp.
O. F. O., 3.3.23, 62 Aar.         Aal 48

—   Christiane, f. Gottscbalek, E. e. P.

A.   O., 28.1.51, 85 Aar.           Aal 27

—   Claudine Marie, f. Schnack, E e.
P. F. O., 16.4.67.                        B 92

—  Dorthea Cathrine, f. Stub, g. m.

B.   O., 4.12.64, 69 Aar.          Aal 299

—  Emilie Christine, f. Quistgaard, g.
m. Ejer af Slangerupgaard Th. O.,
3.6.76, 59 Aar.                           B 130

—  Fr. Chr., Købmand i Aalborg, 24.5.
70 (Bertine, f. Strandgaard). Aal 140

—  Frederikke, f. Friis, E. e. A. C. O.,
21.3.75, 95 Aar.                        Aal 70

—  Frederikke, f. Pontoppidan, E. e.
O. F. O., 6.12.48, 78 Aar. Aal 287

—  Frits, Regimentsdyrlæge, 27.12.69.

B 304

—  Hans Jørgen, Løjtnant (falden),
27.3.11 p. Anholt (Moder, Frede-
rikke).                                        Aal 31

—  Hans Jørgen, Kapellan, 24.7.34 i
Karby, 32 Aar.                       Aal 121

—   Hansine Benedicte, f. Brøchner,
11.5.69.                                        B 110

—  Holger Andr. Bondorff, fhv. Sgp.,
1.2.70, 69 Aar (Jakobihe).         B 28

—  Jakobine, f. Giessing, 1.7.74, 71
Aar.                                             B 178

—  Jens, Sgp. i Kollerup, 24.1.1794,
76 Aar.                                         B 10

—  Jens Berlin, Godsforvalter p. Bid-
strup, 9.2.75, 70 Aar.               Vi 35

—  Jens Brask, Sgp. i Nakskov, 7.10.
08, 47 Aar (Anna Elisabeth, f. Jen-
sen).                                              B 79

Obel, Job.. Ludv. Cbr., cand. theol..
Premierløjtnant, 1.12.23, 28 Aar
(Moder, Frederikke).             Aal 153

—  Jobannes Anton, Grosserer, 24.9.
80 (Signe, f. Lundbye).           A 225

—  Margrethe Elisabetb, f. Langballe,

E.   e. Sgp. P. F. O., 22.41797, 64
Aar (Søn, O. F. O.).                  B 32

—  Niels Rothenburg Kampmann, 25.9.
88, 60 Aar (Emma, f. Schlyter).

B 227

—   Ole Fr, Sgp. i Gudum, 25.9.10,53
Aar (Frederikke).                    Aal 79

—   Ole Fr., Sgp. i Dronninglund,
Provst, 29.3.31, 73 Aar.          Aal 57

—   Oline Nieo.ine, 21.9.55 i Fanefjord
(Fader, P. F. O.).                     B 223

—  Palæmon Fogh, Provst, Sgp. i
Fanefjord, 6.8.57 (Claudine Marie).

Aal 195

—  Peter Adam, Sgp. i Hals, Provst,
204.19, 54 Aar (Christiane). B 37

—   Polly, f. Kabell, g. m. Ingeniør P.
B. O., 19.7.84 i Hellerup, 45 Aar.

B 167
Obelay, Philippe Jaques, Justitsraad,
Bankdirektør, 1.1.04, 56 Aar. A l
 

Obelitz, Balthasar Gebhard, Prof. jur.,
Konferensraad, 15.3.06, 77 Aar (Chri-
stiane Birgitte).                        A 106

—   Cathrine, f. Glerup, E. e. O. O.,
22.6.21.                                       A 146

—  Chr. Aug., Kommandør, 20.12 78

B 296

—   Christiane Birgitte, f. Gaarder, E.
e. B. G. O., 12.314, 80 Aar (Søn,

F.   O.).                                          A 52

—  Ellen, f. Findt, E. e. F. O., 20.12.
69, 87 Aar.                             B 70, 1

—  Fr., Kammerjunker, Arkivar i Over-,
retten, 7 4.39.                              A 81

—  Frederikke Lovise, 10.10.1792 p.
Støvringgaard.                            B 84

—  Gebhard Chr. Yilh., Højesterets-
assessor, 12.9.81 p. Høvdingsgaard,
64 Aar.                                       B 212

—  Ida, 2.41797 paa Støvringgaard. B30

—  Jørgen Balthasar Gebhard, Kap-
tajnløjtnant, 4.4.27 p. St. Thomas,
35 Aar.                                         B 51

832

Obelitz, Ove, Kommandørkaptajn, 9.6.
04 (Cathrine).                              B 47

—   Ove, Skovrider, Forstraad, 17.11.
69 i Ostrup, 64 Aar.               B 272

Oberkanipff, Ane Magdalene, f. Herbst,
E. e. Major R. O., 17.6.18, 80 Aar.

A 140

—  Marcus, Oberstløjtnant, 21.4.03.

A 155
Obstfelder, Herman Ferdinand, Ki-
rurg, 1.9.24, 50 Aar.                A 218
 

Ochsner, Elise, f. Wøldike, g. m. A.
O., 11.3.75 i Helsingør.             B 62

—  Jacobine, f. Willinger, E. e. J. G.,
O., 21.12.72.                            FS 297

—   Joh. Georg, Kateket i Bogense,
3.10.50, 37 Aar (Jacobine). FS 244

—  Julie Emilie, f. "Wøldike, g. m. Sgp.
S. O., 25.7.69.                          Ra 182

Oddsen, Gunløg, Konsistorialassessor,
Sgp. i Reykjavik, 2.5.35, 46 Aar.

A 145

Odense, Claus, fhv. kgl. Toldbetjent,

D. M., 1.5.54, 63 Aar.              A 104

Odewahn, Joh. Chr. Ernst, 20.9.59,

45 Aar (Emilie, f. Timmermann).

A 225
O'Donnel, Emilie Konstantine, 31.3.77.

A 75

—  Louise, f. Thomsen, 22.1.25 (Datter,
Emilie).                                       A 303

—  Magnus Knud Constantin, kgl.
Skuespiller, Maj 09,32 Aar (Louise).

B 45
Oehlenschläger, Adam Gottlob, 20.1.50.

B 17

—  Christiane, f. Heger, g. m. Adam
O., 7.6.41, 58 Aar.                    B 133

—  Francisca, f. Hedemann, g. m. J.
W. O., 3.10.61.                          A 233

—  Joachim Conrad, Slotsforvalter,
21.5.27, 28 Aar (Søn, Adam). A 118

—  Johann Wolfgang, Kammerjunker,
Toldinspektør, 30.11.74 (Bodil, f.
Jueli).                                         B 281

—  Martha Marie, f. Hansen, g. m.
J. C. O., 6.5.00, 53 Aar. A 150

—  William Conrad, Kammerjunker,
8.10.85, 70 Aar.                         B 236

Oelerich, Claus, Revisor, 24.4.58. A 96

Oertling, Fr. Ernst Chr., Sgp. i Bom-
høved, 2.2.37, 79 Aar.             Alt 25

Oertzen, Fr. Ludv. Chr., Oberstløjt-
nant, 26.1.49 i Slesvig, 83 Aar.

Alt 49

—  Magdalene Benedicte, 11.12.1792 i
Itzehoe.                                      B 104

Oest, Ditlev Ludv., Sgp. i Thirstrup,
8.5.36, 33 Aar.                          Ah 79

—  Henriette, f. Wolgand, E. e. N. O.,
4.10.80, 80 Aar.                         B 235

—  Julie Caroline, f. Wolgand, g. m.
D. L. O., 7.4.34, 32 Aar. Ah 60

—  Laurine, f. Starup, g. m. Kaptajn
O., 26.11.70 i Viborg.              B 290

—  Nikolai, Byfoged i Faaborg, 7.749
(Henriette).                              FS 181

O'Ferral, Doris Margrethe, 22.2.67, 54
Aar (Datter, Cathinka Lindbach).

A 49

—  Robert Tuite, Kammerherre, 1.12.
57.                                                     Sk

—  Roger Edmond, Ritmester, Kam-
merjunker, 7.9.61 p. St. Croix.

B 228

Ofienberg, Sophie Dorthea, f. Kaas,

Majorinde, 27.12.1794 i S. Næraa.

B 9
Offenburg, J. J., kgl. Skakspillærer,
22.5.16.                                        A 128

Offersen, Julius Aug., Boghandler,
cand. phil., 15.5.59, 45 Aar (Chri-
stine, f. Hansted).                     A 116

—  Mette Marie, f. Winding, g. m. R-
0., 3.1.20 i Marienholt, 45 Aar.

Ra 6

—  Rasmus, Stiftslandinspektør, 28.
2.56, 89 Aar.                             Ah 45

Ofvergaard Fr., Prokurator, 27.3.20 i
Holstebro, 76 Aar (Caroline, f. Er-
mandingen).                               Vi 47

—  Jens Georg, Prokurator, 13.10.16 i
Præstø, 58 Aar.                        A 239

Ogilvie, Cecilie, 30.1.79, 77 Aar. B 28

—  Charles, 3.7.71 i King Williams-
town.                                           B 226

—  Georg, 6.3.26 i Birkerød, 88 Aar.

A 57

—  James, 24.7.20 i Nørretranders, 60
Aar.                                          Aal 117

833

Ogilvie, James, 15.4.46 i Calcutta.

B 201

—  James, Skibsfører, 8.12.25, 60 Aar
(Mary Ann).                               A 292

—  Mary Ann, f. Bishop, Institut-
bestyrerinde, 29.6.47.                     Sk

Ohlfsen-Bagge, Caroline, f. Henrich-
sen, g. m. H.H. O.-B., 8.5.79. B 110

—   Christiane, f. Berthelsen, g. m. H
H. O.-B., 15 6.64 i Flensborg. B 142

—  H. H., fhv. Købmand i Flensborg,
2.5.83 i Aalborg, 85 Aar. B 103

—  Lorenz, cand. med., 15.7.53. B 163
Ohlrogge, Fr., Generalmajor, 6.5.39.

B 107

—  Johanne Cecilie, 2.2.57.             A 33
Ohlsen, Anna Rebekka, f. Naumann,

E.   e. O. O. 3.1.58 i Kallundborg
(Søn, J. E. O.).                             B 7

—   Claus Fr., fhv. Slotsforvalter p.
Charlottenlund, 10.1.55(Sabine). All

—  Jørgen Ernst, Løjtnant, Handels-
gartner, 2.11.61, 47 Aar (Albertine,
f. Ravn).                                     A 259

—   Ole, Handelsgartner, Kaptajn, 23.12.
45, 63 Aar (Anna Rebekka). A H04

—   Sabine Dorthea, f. Wille, E. e. C.

F.   O., 22.10.90, 78 Aar.           B 248
 

Ohm, Christopher Adrian, Student,

Marts 01, 18 Aar.                       A 88

—  Fr. Peter, cand. med., 10.9.42 (Fa-
der, F. P. O.).                        Ah 177

—  Fr. Peter, fhv. Grændsetoldinspek-
tør, 6.12.44, 63 Aar (Pauline). Ah 226

—   H., cand. theol., 25.11.49 i Munke-
mølle.                                          F 236

—  Pouline, f. Høyer, E. e. F. P. O.,
20.11.45 i Vejle.                          F 60

Ohmann, Chr., fhv. Havnekontrollør.
12.2.11, 53 Aar (Christine). A 39

—   Christine, f. Røer, 12 1.24.         B 7
 

Ohmeyer, Carl Vilh., Naalemager-

mester, Løjtnant (falden ved Isted),

25.7.50.                                        B 180

Ohnsorg, Caroline, f. Steenstrup, E. e.

C. O., 19.2.41, 67 Aar.            Ah 32

—   Chr., fhv. Sgp., 14.8.30, 77 Aar
(Caroline).                                 Ska 66

Gurt, Aug. Fr,Sgp. i Skivum, 13.5.81,
39 Aar.                                       B 110

Ohrt, Dagmar, f. Holm, g. m. Sgp.
Aug. O., 8.9.80, 31 Aar. Aal 225

—   Heinrich Friedrich, Dr. med., 27.7.
47, 52 Aar.                               Alt 811

—  Joh. Daniel Aug., Forpagter af
Vaar, 21.7.44, 46 Aar (Madsine).

Aal 149

—  Julius, Skovrider p. Gyldensten,
19.6.63 (Georgine, f. Borring). FS161

—  Madsine, f. Quistgaard, 21.12.70 i
Vejle, 63 Aar (Søn, H. E. O.). B 314

Ohsten, Carl Fr., Etatsraad, fhv. Told-
intendant p. St. Thomas, 6 9.78.

B 208

—  Fanny, f. Lind, 19.4.77.            B 91

—  Joh. Chr., Toldforvalter i Kappel,
10 9.62, 56 Aar (Fanny).          B 212

Olafsen, Joh., Literat, 19.6.11.          Sk

Olavesen, Fr. Vilh., Kapelmusikus,

11.4.89 (Magdalene, f. Klein). B 87

—  Jacob Andr., stud. theol., 21.3.41,
21 Aar.                                         A 73

Olavius, Frederikke, Postexpeditrice,

9.4.69 i Fredensborg.                 B 84

Olavsen, Anna Christine, f. Jacobsen,

g. m. Lektor O O., 27.2.1793 p.

Kongsberg.                                  B 24

Olde, Joh. Peter Herman, Justitsraad,

7.4.45.                                         Alt 82

Oldehaver, Joh. SimonTheodor, Pianist,

3.3.72, 56 Aar.                             A 57

Oldeland, Adolf Siegfried, Maaneds-

løjtnant, D. M., 5.4.12, 24 Aar. F 49

—   Cathrine Marie, f. Klokofsky, 26.11.
30 i Stokkemarke, 67 Aar. B 193

—   Charlotte Amalia, f. Osten, 19.10.
1792, 42 Aar.                             A 247

—  Frederik Carl Emil, Premierløjt-
nant, 30.12.25, 25 Aar (Svoger, J.
F. Zinn).                                  B 16, 4

—   Hans Octavius, Toldkasserer i Nak-
skov, 29.11.18, 60 Aar (Cathrine
Marie).                                           B 97

—  Joh. Fr. Emanuel, Kaptajn, 10.6.55.

A 134

—  Louise, f. Knuth, E. e. M. O., 5.1.
i Kjerteminde (Svigersøn, J. - F.
Zinn':.                                              A 8

—  Maximilian, Generalkrigskommis-
sær, 22.10.13, 62 Aar (Louise). B97

53

Oldeland, Poul Fr., Premierløjtnant,
Toldassistent, 7.1.50 (Margrethe, l
Bentzen).                                        A 8

Oldenburg, Adam Christopher, Gene-
ralmajor, 2.12.03, 68 Aar (Søn, Frits).

B 99

—   Carl, Byskriver i Kiel, 23.10.1792.

A 261

—   Chr., 8.3.90, 20 Aar (Fader, F. O.).

B 58

—  Christiane, f. Melchior, E. e. Fr.
O., 15.3.80 i Helsingør, 82 Aar (Søn,
Frits).                                            B 65

—   Christiane, f. Schmidt, g. m. Gods-
ejer F. O., 21,10.69, 39 Aar. B 249

—  Fr., Kammerherre, fhv. Deputeret,
30.1.48, 80 Aar.                           B 31

—  Fr., Sgp. i Idestrup, 50.12.66, 67
Aar (Christiane).                       L 299

—   Frits, Godsejer, 25.9.90 p. Oretorp
(Marie).                                       B 225

—   Georg, Bodemester, 10.11.61, 75
Aar.                                             A 266

—   Georg Ferd., Major, Kammerjunker,
23.7.66.                                       L 173

—  Joh. Joachim, Kammerraad, .30.12.
04, 72 Aar (Svigersøn, A. Moltke).

A 05, 6

—  Karen Louise, f. Sehestedt, g. m.
G. F. O., 19.5 64 i Vordingborg, 52
Aar.                                             B 120

—  Louise, 30.8.78 (Moder Louise, f.
Rothe).                                        B 200

—  Ludv., Skibskirurg, 18.6.20 (Amalie,

f.  Sauer).                                          Sk

—  Theodor Vilh., Sgp. i Sorterup,
26.5.42, 36 Aar (Louise, f. Rothe).

B 140

—  Thora Sybille Cathrine, f. Melchior,

g.   m. Godsejer F. O., 1.4.72 p.
Oretorp, 27 Aar.                         B 78

Olesen, Charlotte Marie, f. Seidelin,
g. m. Fr. O., 31.7.86.               B 178

—   Christen, fhv. Ejer af Gudumklo-
ster, 12.3.54, 62 Aar.               Ra 67

—   Chr., Kammerraad, Birkedommer,
18.2.26 i Vesterborg, 52 Aar (Marie
Dorothea).                                    B 18

—  Fr., Sgp. i Vesterborg, 7.5.88.

B 108

Olesen, Hans, fhv. Folketingsmand,
5.8.87.                                          B 181

—  Iver, fhv. Ejer af Gudumkloster,
23.12.32, 73 Aar (Søn, C. O.). Y 7

—  Jens Mogens Chr., fhv. Ejer af
Kabbel, 27.1.87 (Mette, f. Gjedde).

B 23

—  Ludvig Ferd., cand. theol., fhv.
Overlærer, Aug. 71 (Christiane, f.
Seidehn).                                    A 193

—  Marie Dorothea, f. Schow, E. e. C.
O., 7.3.50, 68 Aar.                       A 64

—  Marie Elisabeth, Datter af afd. Chr.
O., 19.2.78.                                   B 45

—   Ole, Snedkermester, 21.6.73, 71 Aar
(Margrethe, f. Waidtløv, og Søn,
cand. phil. O.).                         A 147

—  Peter Chr., Sgp. i Brande, 15.7.75
(Marie).                                       B 165

Olivarius, Adelheid Margrethe, f. Kø-
rner, E. e. H. E. O., 20.6.72, 86
Aar.                                             A 144

—  Andr. Charles, stud. pharm., 31.5.
09, 23 Aar (Fader, H. A. O.;.

B62

—  Anna, 4.4.1793 i Næstved, 60 Aar.

B 28

—  Anna, f. From, E. e. H. F. de
Fine O., 10.9.54, 65 Aar. B 212

—  Anna Cathrine, f. Beckmann, g. m.
H. F. O., 21.1.14.                      A 133

—   Anna Marie, f. Heitmann, 30.11.2/.
69 Aar (Søn, H. F. de Fine O.). SI.

—  Arnold de Fine, Bogholder vad
Kurantbanken, 12.11.04, 86 Aar.

B 91

—  Carl Lauritz, 11.6.61, 20 Aar (Fader.
F. V. O.).                                   B 137

—   Caroline, f. Bruun, 22.11.61 i Ny-
kjøbiDg p. F.                            L 234

—  Christine, f. Aggerup, 23.8.1792 i
Grimstrup, 73 Aar (Søn, H. O.).

B 71

—  Dorothea Cathrine, f. Mortensen,
E. e. H. A. O., 30.3.25, 68 Aar (Søn.
N. H. O.).                                   Bi 27

—   Elisabeth, f. Petersen, E. e. N. H.
O., 16.6.77, 85 Aar.                  B 142

—  Ellen Margrethe, f. Bohn, g. m.
J. F. O., 20.12.69, 69 Aar. Ah 69

Olivarius, Ellen Margrethe, f. Jonsen
g. m. H. A. O., 26.4.11, 70 Aai

B 3i

—  Fr. Villi., Kaptajn, 23.7.90 i Thisted

B 17!

—  Gustava, 9.5.61, 21 Aar (Fader, I
V. O.).                                         B 10!

—  Hans Aggerup, Sgp. i Vellinge
9.11.17, 63 Aar (Søn, N. H. O.)

B 10<

—  Hans Peter Theodor, cand. jur.
4.8.57 p. St. Croix, 31 Aar (Elisa
beth).                                           B 21!

—  Henrik, Urtekræmmer, 4.4.1796, 25
Aar (Anna Margrethe, f. Erasmi)

B 2É

—  Henrik Elias, Begimentskirurg, 29
4.16, 44 Aar (Adelheid).          A 10£

—  Holger Chr., Grosserer, 17.12.8c
(Harriet, f. Søderberg).           B 29é

—   Holger de Fine, Professor, 23.10
38, 83 Aar.                              Alt 204

—  Holger Finkenhagen, Sgp. i Svaneke.
30.10.15, 59 Aar.                     B 16, 4

—  Holger Fr. de Fine, Bitmester,
Kancelliraad, Portkontrollør, 22.6.
43, 54 Aar (Anna).                    B 180

—  Holger Nielsen, fhv. Sgp., 12.8.24,
73 Aar.                                             Sk

—  Ida Marie de Fine, f. Boyesen, g.
m. J. de F. O., 11.3.89 i Odense,
61 Aar.                                         B 61

—  Jakobine, f. "Würtzen, E. e. Th. O.,
1.9.84, 61 Aar.                           B 206

—  Joh. Christoffer, exam. jur., 29.7.80
i Nyborg, 65 Aar (Sophie). FS 182

—  Joh. Finkenhagen, fhv. Byskriver,
18.5.76 i Svaneke, 84 Aar. B 116

—  Johannes de Fine, Kammerraad,
Kasserer p. St. Thomas, 31.3.19, 58
Aar (Anna Marie).                      B 27

—  Jørgen, fhv. Sgp., 27.9.10, 78 Aar
(Dorthea, f. Bjørn).               B 11, 1

—  Laurits Bjørn, Rodemester, 2.1.60.

A 4

—  Lorents Holger de Fine, Hoffurér,
30.6.63, 41 Aar (Ida, f. Petersen).

A 150

— Louise Susanne, f. Zinck, g. m. H.

F. 0., 14.4.58 i Næstved.          B 87

 Olivarius, Mathias Chr., Sgp. i Hodde,
14.11.63 (Sophie, f. Wettergreen).

Va 177

— - Niels, fhv. Bankbogholder, Kam-

merraad, 26.5.28 (Sophie). A 127

— Niels, Sgp. i Skjellerup, 21.5.50, 74

(Kegine).                                  FS 112

—  Niels Hansen, Sgp. i Højen, 9.2.49,
68 Aar (Elisabeth).                     B 38

—  Pouline de Fine, Datter af afd.
Kancelliraad H. F. de F. P., 23.3.
63, 48 Aar.                                   A 71

—  Regine, f. Bendz, E. e. Sgp. N. O.,
11.4.62 i Nyborg, 76 Aar. FS 87

—   Sophie, f. Lindhard, E. e. J. C. O.,
7.12.87.                                        B 287

—  Sophie, f. Mohr, E. e. N. O., 8.4.35,
83 Aar.                                         A 87

—  Thomas. Overgraver, Kainmerraad,
9.7.82, 69 Aar (Jakobine). B 159

Olken, Chr., Major, 21.9.09 i Hørsholm.

B 97
Ollendorff, Sørine, £. Bøiesen, 13.3.69

i Kallundborg, 79 Aar.             B 65

Olrik, Anna Alvilda, 7.1.51, 12 Aar

(Fader, J. B. O.).                          B 7

—  Anna Birgitte, f. Wulfsberg, E. e.
C. M. O., 27.10.84, 68 Aar. B 253

— Anna Margrethe, f. Haste, E. e.
T. O. O., 24.9.25 (Søn, Bendt). A 228

—  Anna Margrethe, f. Jegind, E. e.
C. M. O., 18.9.01 (Søn, H. L. O.).

A 316

—  Anna Sophie, f. Hellesen. E. e. H.
L. O., 22.6.57, 82 Aar.             B 144

—  Benedicte, i. Heiberg, g. m. J. H.
E. O., 28.2.76, 74 Aar.               B 51

—  Bendt, Major, Guvernør, 3.1.1793 i
Guinea (Marie).                      A 94, 1

—  Bendt, Kaptajn, 7.3.49.             A 61

—  Chr. Magnus, Justitsraad, 3.5.1793
i Helsingør, 64 Aar (Anna Mar-
grethe).                                       A 109

—   Chr. Magnus, Provst, Sgp. i Tikjøb,
28.11.47, 50 Aar (Anna Birgitte).

B 283

—  Chr. Søren Marcus,Direktør for grøn-
landsk Handel, 14.12.70 (Elisabeth,
f. Møller).                                   B 306

—   Claudine Michaeline, f. Hagsted,

53*

g. m. Sgp. Chr. O., 20.2.87 i Ølgod,
43 Aar.                                         B 46

Olrik, Didrik Vilh. Mathias, cand.
pharm., 17.3.89 (Moder, Elisabeth
f. Møller.).                                   B 65

—   Hanne Elisabeth, f. Fenger, 8.9.41,
i Korsør, 37 Aar.                     B 214

—   Hans, Jernbaneassistent, 25.9.71 i
Frederikshavn.                          B 230

—  Hans Hellesen, Konferensraad, fhv.
Kæmmerér, 16.6.68, 64 Aar. B 140

—  Helene Cathrine, 15.7.26, 25 Aar
(Moder, Anna Sophie).                  Sk

—  Helene Cecilie, D. af afd. C. M.
O., 27.6.60, 86 Aar.                  B 102

—  Henrik, Professor, Maler, 2.1.90,
59 Aar (Hermine, f. Yalentiner). B 3

—  Henrik Gerner Sneedorff, Premier-
løjtnant, 4.3.76 (Nancy, f. Bauditz).

B 56

—  Holger Ludvig, Civilingeniør, 21.8.
80 i London.                             B 200

—   Holger Ludvig, Raadmand i Hel-
singør, Justitsraad, 3.9.24, 54 Aar
(Anna Sophie).                            B 72

—  Jacob, Etatsraad, Borgmester, 29.12.
75 i Helsingør (Helene, f. Rosen-
ørn).                                         B 76, 1

—  Joh., Sgp. i Ærøskjøbing, 14.10.48.

B 261

—   Joh. Henrik Ludvig, fhv. Toldkon-
trollør, Løjtnant, 15.3.80, 83 Aar
(Søn, Henrik).                             B 65

—   Johanne, f. Schougaard, g. m. Ka-
pellan C. M. O., 21.12 80. B 302

—  Marie, f. Soele, E. e. B. O., 21.8.
1799.                                            A 226

—   Ole Tønder, Toldkasserer i Kjøge,
4.2.1799, 43 Aar (Anna Margrethe).

A 33

—   Ragnhild, 23.1.87 (Søster, Sophie).

B 22

—   Sara, Datter af afd. C. M. O., 4.2.
51, 85 Aar.                             Hels 21

—   Sophie Agnes, f. Møller, g. m. Ju-
stitsraad O., 8.1.62.                      B 8

—   Sophie Louise, f. Baden, g. m. H.
H. O., 8.8.62, 55 Aar.                  A 9

—  Sophie Magdalene, Datter af afd. C.
M O., 20.6.52, 70 Aar.            B 142

Olrik, Vilh. Mathias, fhv. Kolonibesty-
rer, 18.10.33.                              A 251
Olrog, Anna Marie, 15.2.30 (Stedfader,
Generalmajor Grüner).             A 43

—  Jens, Kandidat, 19.2.57, 76 Aar.

A 46

—  Lovise, f. Møller, E. e. Th. O.,
13.9.23.                                              Sk

—   Seier, Sgp. i Ousted, 19.11.05, 57
Aar.                                             A 472

—  Thomas, fhv. kgl. Bogholder, Ju-
stitsraad, 19.1.18, 73 Aar.           B 8

Olsen, Adolph, Godsinspektør p. Kalø,
26.2.63, 78 Aar (Vilhelmine). Ah 51

—  Alfred, fhv. Byfoged, Overauditør,
10.11.69 (Elise, f. Ring).         Vi 279

—  Amalie, f. Rønne, E. e. E. A. C.
O., 4.10.83, 76 Aar.                  B 233

—  Andr., Hofkandestøber, 30.5.09, 76
Aar.                                             A 213

—  Andr. Chr., Krigskancellisekretær.
14.9.39.                                              Sk

—  Anna Johanne, f. Nørregaard, E.

e.   P. V. O., 22.4.72, 81 Aar. A 95

— Benjamin, Tandlæge, 17.10.90 (Jenny,

f.   Ahnfeld).                                B 24*

—  Bolette, f. Helgesen, g. m. Premier
løjtnant J. E. O., 13.3.69, 73 Aar.

B 6^

—  Børge. Sgp. i Harboøre, 10.11.31,
47 Aar (Hanne, f. Lund). B 188

—   Carl Alfred, Student, 13.12.75 i
Petersborg, 24 Aar.               LF 313

—   Carl Bernhard, Palæforvalter, 28.5.
39.                                                     Sk

—   Cathrine, 15.6.24, 23 Aar (Fader,
G. H. O.).                                    B 49

—   Christen, Sgp. i Liunge, 29.4.33,
47 Aar (Christiane).                 B 114

—   Chr., Institutbestyrer, 27.8.40, 38
Aar.                                          Aal 172

—   Chr., Løjtnant, Kontorist, 30.10.27,
30 Aar.                                       A 256

—   Chr., stud. med., 12.10.87 (Fader,
Gaardejer N. O.).                     B 240

-- Chr. Fr., Jægermester, 21.2.69
(Louise).                                       B 46

—  Chr. Ludv, Hofbager, 5.8.65, 59
Aar.                                             B 182

—  Chr. Peter Frants Ole, Løjt-

837

nant, 6.9.83 i Helsingør, 19 Aar.

A 211
Olsen, Chr. Peter, Byskriver i Faa-
borg, 26.2.52 (Søn, Alfred). FS 62

—   Christiane, f. Lange, E e. Sgp. C.
O., 7.12.53.                                  B 289

—   Christine Sophie, f. Arnkiel, 25.6.
04, 65 Aar (Svigersøn, Kancelliraad
F. Nissen).                                 A 275

- Dorothea Margrethe, f. Mangor,
Præsteenke, 7.3.79, 89 Aar. B 58

—  Elisabeth, f. Bay, E. e. Hans O.,
26.9.89, 88 Aar.                         B 227

—   Elise, f. Balle, E. e. G. H. O., 2.3.
53 i Hoptrup, 77 Aar (Svigersøn,
Sgp. Marckmann).                      A 56

—  Emma Regine, f. Herzmer, g. m.
Orgelbygger Knud O., 16.1.68. A16

—  Emil Anton Conrad, Sgp. i Dalby,
18.2.72 (Amalie).                          B 44

—  Emilius, Dyrlæge, 21.6.79, 58 Aar
(Sophie).                                     B 143

—  Fr. -Chr., fhv. Rektor, 24.10.74, 72
Aar (Margrethe, f. Frisenberg). B 250

—  Fr. Chr., Toldforvalter, 13.10.82 i
Frederikssund, 59 Aar.            B 241

—  Frederikke Vilhelmine Adelaide, f.
Rüssel, g. m. Tømmermester P. O.,
2.11.73.                                        A 253

—   Gotfred, Gaardejer, D. M., 17.8.84 i
Esbønderup.                              B 192

—   Gottsche Hans, Notarius publicus,
Etatsraad, 9.5.29, 68 Aar (Elise).

B 78

—  Hans, Agent, Brænderiejer, 7.11.74
i Storehedinge (Signe, f. Hjort).

B 259

—  Hans, Kaptajn, 16.8.65 (Elisabeth).

A 192

—   Hans Chr., Postekspeditør i Svin
ninge, 20.4.65.                             B 96

—   Hans Lauritz, kgl. Fuldmægtig p.
St Croix, Juli 28, 29 Aar. B 29,16

—   Hans Peter, stud. mag., 22.10.89,
25 Aar.                                       B 250

—  Hans Peter Chr., Stationsinspektor,
24.11.76 i Ringsted (Sørine, f. Møl-
ler).                                             B 277

—   Henriette Elisabeth, f. Dems, g. m.
B. O., 28.12.21.             B 22, 2

Olsen, Henrik Chr., Oldermand, D. M.,
13.12.56, 69 Aar.                       A 296

—  Herman Caroc, Premierløjtnant, 15.
11.70 i Lundtofte, 43 Aar. B 282

—  H., Købmand og Vicekonsul, 29.12.
60 i Fredericia, 55 Aar (Marie, f.
Petersen).                                B 61, 3

—  Ivar, fhv. Kontrollør ved det kgl.
Theater, 20.12.36, 84 Aar (Datter,
Birgitte Andersen).                        Sk

—  Jens, Fuldmægtig ved den kgl. Ma-
nufakturhandel, 11.2.11, 65 Aar. A 39

—  Joh. Lorents, Krigsraad, 3.12.88,
95 Aar.                                       B 287

—  Joh. Peter, Krigsraad, 13.2.87, 77
Aar.                                              B 37

—  Johanne Margrethe, f. Lund, E. e.
Sgp. B. O., 12.11.81 i Lemvig, 82
Aar.                                             B 266

—   Julius, Theaterdirektor, 29.3 62 i
Præstø, 66 Aar (Sophie, f. Gade).

B 75

—   Jørgen, fhv. Lods, D. M., 7.12.85 i
Vedbæk, 77 Aar.                      B 287

—  Jørgen Gad, Sgp. i Vammen, 1.11.
50, 57 Aar (Petrea).                  B 259

—  Karen, f. Bruun, E. e. N. O., 14 8.
53, 78 Aar (Datter, Anna Schlegel).

Sk

—  Knud, fhv. Forstander for Opfost-
ringshuset, 20.11.08, 82 Aar. A 157

—  Lars, fhv. Folkethingsmand, Gaard-
ejer i Raaby, 7.12.83, 75 Aar. B 284

—  Lars, fhv. Forstander ved Vartou,
15.1.05, 73 Aar.                           A 19

—  Lars, fhv. Købmand, D. M., 19.11.
28, 62 Aar (Søn, Oluf).           B 135

—  Lars, Sergeant, D. M., 2.4.49, 78
Aar.                                              A 84

—  Laura Henriette, f. Petersen, g. m.
Sgp. J C. O., 16.2.69, 44 Aar. B42

—  Laurine Vilhelmine, f. Rerup, g. m.
O. F. O., 19.7.53, 45 Aar. A 169

—  Laurits, fhv. Sorenskriver, 4.5.22,
69 Aar.                                             Sk

—  Louise, f. Janssen, E. e. C. F. O.,
23.4.83.                                          B 94

—  Louise Augusta, f. Krarup, g. m.
Sgp. F. O., 30.12.86 i Brendekilde,

B 87, 1

Olsen, Louise Magdalene, f. Schultz,
E. e. O. N. 0., 28.2.80, 82 Aar. B57

—  Ludv. Villi., cand. theol., Ferste,
lærer, 18.10.80 i Nibe, 59 Aar.
(Amata, f. Olsen).                  Aal 263

—  Margrethe, f. Petersen, g. m. C. P.
O., 1.11.51.                               Ah 183

—  Marie, f. Lund, E. e. N. O., 16.4.
69, 74 Aar.                                  B 92

—   Marie, f. Gjessing, E. e. P. C. O.,
8.3.88, 77 Aar (Søn, Alfred). B 59

—  Marie, f. Wegener, g. ni. Ejer af
Villestrup Edv. O., 13.2.77. Aal 39

—  Marie Vilhelmine, f. Nisted, g. m.
Kaptajn A. P. O., 20.6.90. B 142

—  Martha Helene, f. Schytt, g. m. F

C.   O., 30.1.53.                            Vi 21

—  Mathea Frederikke, f. Jacobsen, g.
m. Læge E. J. O., 23.4.80. N1429

—  Mathias, Krigsraad, 15.4.81, 81 Aar.

B 89

—  Nanna, f. Hermann, g. m. Over-
lærer J. O., 27.6.87 i Varde. B 147

—  Niels, Inspektør ved Søkadetakade-
miet, 9.3.41 (Marie).                   B 60

—  Niels, fhv. Kammertjener, 3.4.40.
(Karen).                                        B 84

—  Niels, Landmaaler, 27.5.47 i Slette-
rod, 56 Aar.                            FS 122

—   Niels, fhv. Skuespiller, 24.6.19 (Pou-
line Marie).                                      Sk

—  Niels, fhv. Sgp., 14.9.83 p. Gudum-
lund, 76 Aar (Elisabeth, f. Juel).

B 215

—  Niels Chr., Gaardmand i Valby,

D.   M., 12.6.89, 66 Aar.           B 136

—  Niels Julius, Stabssergeant, D. M.,
10.3.90, 58 Aar.                           B 60

—  Niels Peter, fhv. Depotforvalter,
5.5.84, 76 Aar.                           B 107

—   Ole, Købmand i Nykøbing p. S.,
26.3.73 (Cathrine, f. Kjeldberg). B 77

—   Ole, fhv. kgl. Pakhusskriver, 7.11.
19, 73 Aar.                               Ah 264

—   Ole, Sgp. i Greis, 14.12.56, 90 Aar
(Vibekke).                                 Ah 252

—  Ole Ferdinand, Fabrikejer, Jüstits-
raad, 16.1.87, 81 Aar.            ^ B 13

—   Olivia Christiane, 7.1.53 p. St. Croix
(Moder, Regine).                         A 36

Olsen, Oluf Julius Emil, cand. pharm.,
22.9.83 i Aarhus.                       B 222

—  Oluf Nicolai, Oberst, 19.12.48, 54
Aar (Louise Magdalene). B 319

—   Otonie, f Olsen, g. m. Overrets-
sagfører C. A. O., 11.7.77, 31 Aar.

B 159

—  Peter» fhv. Overvagtmester, D. M.,
22.2.70 i Næstved, 83 Aar. B 47

—  Peter Chr., Assistent i Skiftekom-
missionen, 1.1.66 (Kirstine, f. Chri-
stensen).                                         A 2

—  Peter Chr., Oliemøller, 23.1.72, 64
Aar (Marie).                                 A 20

—  Peter Engelbrecht Theodor, Sgp.
p. Seierø, 23.7.85.                     B 171

—  Peter Engelhardt, Malermester, fhv.
Folketingsmand, 31.7.76, 58 Aar.

B 178

—  Peter Vilh., Kommerceraad, Hof-
musikhandler, 16.3.59 (Anna Jo-
hanne).                                          A 66

—  Petra Kirstine, f. Kornerup, E. e.
J. G. O.. 16.9.54.                      B 217

—  Poul Ludvig, stud. jur., 10.11.70,
25 Aar.                                       B 276

—  Pouline Marie, f. Bager. E. e. Skue-
spiller N. O., 23.2.53 i Nykøbing p.
F , 88 Aar.                                  L. 36

—  Rasmus, Gaardejer i Vexø, D. M.,
14 2.86, 85 Aar.                           B 42

—  Basmus Peter, exam. jur., Forpag-
ter af Ottestrup, 29.7.31, 42 Aar.

B 122

—  Regine, f. Malling, E. e. T. O., 15.4.
56, 77 Aar.                                  A 90

—   Søren, Ejer af Kaltredgaard, 2.4.13,
47 Aar.                                         B 29

—   Terkild, Etatsraad, 26.6.49 (Regine).

A 150

—  Thomasine Christine, f. Bjerre,
g. m. Kaptajn L. J. O., 26.6.73.

B 152

—   Tønnes, fhv. Tøjhusforvalter, 1.4.
1797, 74 Aar.                               B 35

—  Vibekke Cathrine, f. Jaunsen, E. e.
Pastor O. O., 1.12.66 i Greis, 87
Aar.                                           Ah 242

—  Vilh., Sgp. i Hasle, 26.11.19, 37
Aar (Dorothea, f. Mangor). B 20, 8

Olsen, Vilhelmine, f. Bøeg, E. e. A. 0.,
28.9.71 p. Kalø.                      Ah 229

—  Vilhelmine, f. Orlamundt, g. m.
Premierløjtnant H. C. O-, 16.3.70.

B 67

—  "Weilern, kgl. Brolæggermester, 27.
12.20, 69 Aar.                          A 21, 1

—  "William, Ejer af Lille Grundet,
9.9.90 (Orpheline, f. Schram). B 211

—  Witta, f. Severin, g. m. Jul. O., 23.
4.50 i Nakskov.                          L 75

Olufsen, Adelaide, 28.8.46, 22 Aar (Fa-
der, Hans 0.).                           A 267

—  Adolph, Oberst, 10.1.84, 65 Aar
(Henriette, f. Øckenholt).         B 10

—   Chr., Professor i Statsøkonomi, 19.
5.27, 63 Aar (Mette Christine). A119

—   Chr. Friis BottbøU, Professor, 22.5.
55 (Sophie, f. Munter).           A 124

—  Hans, Major, 27.9.47 (Marie). A 232

—  Hans Fr. Martin, Oberst, 7.9.85, 69
Aar (Sophie, f. Sommer). B 209

—  Ludvig, Professor, Bibliothekar,
12.7.64 (Marie, f. Stjernholm). A 162

—  Maria. f. Bentzen, E. e. H. 0., 29.
68, 77 Aar.                                 B 103

—  Martinus, fhv. Lærer ved Søkadet-
akademiet, 27.2.22 (Søn, Hans). B 20

—  Mette Christine, f. Bottbøll, E. e.
Chr. O., 15.6.46 63 Aar (Søn, C F.
R. O.).                                         A 144

—  Ole, fhv. Toldkasserer, 24.7.22 i
Kjøge, 78 Aar.                            B 60

—  Rose Cecilie, f. Bosenkilde, g. m.
Premierløjtnant A. O., 27.9.48. B245

Olzon, Erik, Kammerraad, Benteskri-
ver, 23.3.27, 58 Aar.                  A 26

Omann, Sara, f. Junge, g. m. Sgp.
S. O., 16.3.45, 79 Aar.               F 43

Onsberg, Henriette, f. Schrøder, 17.4.
71, 83 Aar.                                 B 100

— Jens, Kancelliraad, 30.5.38 p. Egedes-

minde, 73 Aar (Henriette). L 62

Onserud, Ane Marie, f. Møller, g. m.

E. O. 23.12.24, 65 Aar.           B 104

—  Erik, Generalmajor, 19.1.49, 8 i Aar
(Svigersøn, Kateket Schrader). A 22

Opffer, Julie Cathrine, f. Tronhjem,
Ejerinde af »Kjøge Avis«, 13.4.90,
66 Aar (Søn, Frederik).            B 86

Opffer, Søren Chr., 21.6.79 i Kjøge,
63 Aar (Søn, Emil).                 B 142

Opitius, Carl Fr., stud. theol. 1.11.27,
21 Aar.                                     FS 164

—   Hans, Kammerraad, fhv. Toldkas-
serer, 21.9:45, 72 Aar (Vilhelmine).

FS 182

—   Søren Sebastian, Kaptajn, 29.7.45
i Sandbjerg.                              A 180

—   Vilhelmine, f. Hostrup, E. e. H. O.,
29.9.47 i Tveden, 74 Aar. Aal 197

Oppen, Adelgimde, f. Stricker, E. e.
O. G. O., 7.4.53, 75 Aar (Datter,
Ingeborg Munter).                     B 82

—   Chr., Kaptajn, 12.5.00, 57 Aar. A 184

—  Hans, Major, 25.3.0S p. Leerstang,
70 Aar.                                         B 32

—   Joh. Fr. Blix, Kammerherre, Oberst,
20.1.26, 59 Aar.                             B 7

—  Johanne, 30.7.20, 72 Aar. FS 108

—  Jørgen Bendix, Kaptajn, 2.2.1796
(Charlotte, f. Bumler).              B 11

—  Nikoline, f. Seehuus, g. m. Oberst
O., 20.5.22, 45 Aar.                  A 118

—  Orient Gottlob, Major, 21.2.20 (Adel-
gnnde).                                             Sk

Oppen-Zimmermann, Joh. Fr. Blix, Te-
legrafbestyrer, Kaptajn, 5.2.81 i Ny-
borg, 67 Aar.                              B 32

Oppenhagen, Joh. Just, Stabssergeant,

D.  M., 18.3.79.                            B 69

—  "Wulff Christopher, Bitmester, 10 3.
77 (Caroline, f. Keil).                B 62

Oppermann, Carl Vincent, Forstraad,
17.10.61, 76 Aar.                       A 246

—   Caroline Elisabeth, 4.12.77 (Broder,
Ludvig).                                     B 286

—   Caroline Margrethe, 30.6.78 i Bude.

B 151

—   Christiane, f. Wolff, E. e. B. T. O.,
3.2.82.                                           B 30

—  Johanne Margrethe, f. Oxenbøll,

E.   e. C. V. O., 27.1.65, 81 Aar.

A 27

—  Fr. Theodor, Forststudent, 7.5.77 i
Nyrup (Fader, A. O.).              B 107

—  Georg Henrik, fhv. Skovrider ved
Holsteinborg, 5.12.57, 78 Aar. B286

—  Josephine, 29.4.61 (Fader, C. V. O.).

B 101

840

Oppermann, Ludv., Professor, 18 8.83,
65 Aar (Helga, f. Faber). B 191

—  Rudolf Theodor, Kontorchef, 6.3.
65, 37 Aar (Christiane).             A 56

Ordrop, Niels Fr., fhv. Søtøjhusløjt-
nant, D. M., 15.8.69.                A 191

Origny, Anna Hedvig d', f.Schultz,Kam-
merherreinde, 23.3.58, 76 Aar. B 72

—  Bertha Louise d', f. Adler, 11.2.48 i
Vilslev (F.-d'O.).                        Ri 22

—   Carl Emil d', Adjunkt, 7.11.61
(Sophie, f. Filskov).                Ri 176

—  Fr. Julius d', Havebrugskandidat,
17.1.86, 26 Aar (Moder Sophie, f.
Eil skov).                                       B 16

—  Fr. Julius d', Kaptajn, Toldforval-
ter, 3.4.88 i Korsør (Sophie, f. Ce-
derfeld de Simonsen).               B 80

—  Fr. Jul. d', Kammerherre, 1.8.38,
64 Aar (Anna Hedvig).           B 186

—  Henrik Alexis d', Oberst, 4.7.1794,
75 Aar.                                       A 168

—  Magnus Alexis d', Herredsfoged,
12.3.74 i Nyborg.                     FS 65

—   Sophie Hedvig d', 22.9.49 (Moder,
Anna Hedvig).                          A 227

—   Susanne Nathalie d', f. Suhr, 17.2.61.

FS 45

Orlamundt, Andreas, kgl. Kopist, 5.8.

08 (Karine Sophie).                       Sk

—   Carl Villi., Læge, 24.6.72 i Lyngby
(Ottilie-, f. Aschenfeldt).          B 151

—  Cathrine Marie, 3.8 88.            B 186

—  Fr. Carl, Kammerraad, fhv. Told-
skriver, 28.6.70 i Lyngby. B 149

—  Jakob Chr., Assistent ved Assistents-
huset, 18.4.37, 85 Aar.                   Sk

—   Karine Sophie, f. Kuhr, E. e. A.
O., 15.1.52, 79 Aar.                    A 18

—   Villi. Otto, Premierløjtnant, 25.7.50
(ved Isted), 20 Aar (Fader, F. C.
O.).                                                A 18

—  Vilhelmine, f. Madsen, g. m. F. C.
O., 14.11.68.                               B 270

Orning, Christiane, f. Tydel, E. e. J.
M. O., 5.2.16, 50 Aar.             Aal 14

—  Jørgen Mangelsen, Major, Brand-
direktør i Hjørring, 10.10.11, 57
Aar (Christiane).                      Aal 84

Orsleff, Carl Jesper, Konsistorialraad,

Sgp. i Ørsted, 28.3.46, 79 Aar (Chri-

stence).                                         B 80

Orsleff, Cecilie, f. Ebbesen, g. m. C.

J. O., 18.1.05, 40 Aar.                 B 9

—   Christence, f. Münster, E. e. C. J.
O., 9.11.67 i Roskilde, 76 Aar. B 260

—  Gabriel, Farver, Kaptajn, 25.6.15.
81 Aar (Søn, C. J. O.).             B 52

—  Jens Peter, Dr. med., 14.11.35, 69
Aar.                                             A 272

Orslew, Michael, fhv. Hører, 10.10.1795

i Helsingør.                                 B 84

Orten, Jens, Kammerraad, Byskriver,

15.4.02 i Odense, 74 Aar. A 166
 

Ortmann, Arild Fr., Ejer af Baatrup-

dal, 22.1.59, 36 Aar (Henriette, f.

Rohde).                                      Aal 22

—   Christiane, f. Friis, E. e. J. C. O.
15.10 67.                                    FS 269

—   Cilius Chr. Vilh., fhv. Distriktslæge,
7.4.69 (Søn, Carl).                       B 83

—  Else Marie, f. Brandt, E. e. Fr. O..
7.12.71, 84 Aar.                         B 295

—  Fr., fhv. Distriktslæge, 9.8.51, 82
Aar (.Else Marie).                   FS 193

—  Hans Jørgen Gottschalk, fhv. Dis-
pensator, 15.2.86, 75 Aar.         B 40

—  Joh. Chr., Sgp. i Magleby, 19.11.
59, 84 Aar (Christiane).         FS 308

—   Juliane, f. Hastrup, 22.1.85 p. Hage-
stedgaard.                                    B 20

—   Julie Marie, 17.2.87 i Holbæk, 17
Aar (Fader, Sgp. E. C. V- O.). B42

—   Stephanie Sophie, 21.3.42 i Lübeck
(Fader, Sgp. J. C O.;.             FS 54

—  Marie Mule, f. Gottschalck, g. m.
J. C. 0., 10.6.17, 35 Aar.          F 7(>

—  Nanna, f. Volkersen, g. m. C. C.
V. O., 6.4.65, 53 Aar.              FS 99

Ortved, Amalie Henriette, f. Schwanen-
flügel, 17.4.90, 79 Aar.              B 89

—   Caroline, 11.3.70 (Svoger, Premier-
løjtnant Jung).                            B 62

—   Caroline, f. Rosbjerg, g. rn. Audi-
tør O., 19.4.03 i Helsingør. A 161

—   Villum, Birkeskriver, 15.4.1795 i
Kraghave, 71 Aar (Marie, f. Bar-
foed).                                            B 37

—  Fr. Joh., Løjtnant i Marinen, 5.8.62 i
Havanna, 21 Aar (Fader H.F.O.)- Al20

Ortved, Hans Fr., Grosserer, 28 3.77
(Amalie).                                       B 75

—  Johanne Marie, f. Patermann, Dom-
provstinde, 4.3.76.                      B 63

—  Juliane Sophie, f. Grüner, 23.9.50,
75 Aar.                                        A 227

—   Søren Bosbjerg, fhv. Domprovst,
2.9.72 (Johanne Marie).           B 203

Osborn, Frants, Postmester, 3.6.54 i
Saxkjøbing (Mette).                 L 113

—  Mette, f. Lundby, 31.7.77 i Sax-
kjøbing, 75 Aar.                     FS 205

Oschatz, Niels, fhv. Toldinspektør,
Kammerraad, 24.8.02 i Flensborg,
71 Aar.                                         B 69

Osten, Adolph Siegfred v. d., Greve,
Gehejmekonferensraad, 2.1.1797, 70
Aar.                                                 A 3

—  Anna Frederikke v. ct., 2.1.1799 p.
Vemmetofte, 85 Aar.                   A 3

—  Antonette, f. Lund, E. e. C. H. O.,
21.11.32, 62 Aar.                       A 277

—   Cathrine, f. Nannestad, 29.10.01 i
Storehedinge, 40 Aar.               B 89

—  Casper Herman v. d., Bitmester, 3.9.
29 p. Lille Frederikslund, 60 Aar
(Antonette).                                B 145

—  Chr. Albrecht Massow v. d., Kam-
merherre, Major, 23.10.1793. B 81

—   Chr. Detlef v. d., Kaptajn, 18.11.
1794.                                             B 93

—   Christiane, f. Bondrop, g. m. J.
D. O, S 3.60.                               B 58

—  Christiane Augusta, f. Kalkreuter,
Oberstinde, 30.8.00 i Sorø. B 70

—  Frederikke v. d., f. Skeel, 10.2.23
p. Krumstrapgaard, 75 Aar. F 24

—  Frederikke Elisabeth v. d., f. Bock,
11.4.12 i Kolding, 52 Aar. FS 52

—  Hanne v. d., f. Vahl, E. e. M. O.,
12.4.50 Fredericia.                   B 103

—- Holger Massow v. d., Kaptajn, 28.5.
29 p. Birkelse, 56 Aar.             B 91

—  Ingeborg Margrethe, f. Edinger, g.
m. O. F. O., 19.6.1796, 44 Aar.

A 159

—  Jacob Fr. v. d., Generalløjtnant,
15.5.1796, 79 Aar.                       B 4 i

—  Jan David v. d., Konf erensraad, Vice-
politidirektør, 1.12.69, 76 Aar. B 293

Osten, Joh. Chr., Etatsraad, fhv. Birke-
dommer, 27.12.72, 81 Aar. B 303

—  Joh. Fr. v. d., kgl. Kopist, 8.5.35.

A 110

—  Joh. Vilh. v. d., Major, 19.11.1793
i Nyborg, 64 Aar.                      B 93

—  Joh. Vibe v. d., Generalløjtnant,
10.1.00 i Trondhjem, 92 Aar. B 8

—  Margrethe v. d., Priorinde, 28.7.25
p. Vemmetofte, 75 Aar.            B 60

—  Marie Magdalene, f. Zeltner, g. m.
J. C. v. d. O., 28.1.50.               A 28

—  Mathias v. d., Krigsassessor, Told-
betjent, 19.1.22, 38 Aar.            A 17

—  Mathilde v. d., 24.3.77 i Fredericia.

B 74

—   Otto Carl v. å., Oberst, 5.10.1792 i
Kolding (Christiane Augusta). B 82

—   Otto Christopher v. &., Major, 21.2.
22 i Kolding, 51 Aar (Pouline, f.
Seidelin).                                      B 17

—   Otto Fr. v. d., Generalmajor, 16.5.
18, 70 Aar (Dorothea, f. Scharffen-
berg).                                            B 41

—   Ovidia, Konventualinde, 2.1.1799 p.
Gisselfeldt, 85 Aar.                       B4

—  Sophie Amalie v. d., 1.11.01. Sk

—   Sophie Magdalene v. d., f. Thamb-
son, 15.5.04, 87 Aar.                  B 40

—   Sophus Carl Massow v. d., Kaptajn,
11.8.18 i Slagelse.                      B 66

—  Susanne Vincentine v. d., 10.7.10 i
Roskilde.                                     B 63

Ostenborg, Niels, fhv. Skovrider p.

Vosnæsgaard, 2.2.31, 50 Aar. Ah 21
Ostenfeld, Cathrine Marie, f. Lind,

E. e. H. O., 12.2.28, 62 Aar. F 25

—   Hanne Marie, 22.2.83 p. Agersø. B 47

—   Hans, Sgp. i Ondløse, 12.9.05 (Ca-
thrine).                                       A 377

—  Hans Fr. Chr., Premierløjtnant, 9.3.
75 i Helsingør, 85 Aar.            B 59

—  Laurits, Ejer af Christiansland,
Prokurator, 4.7.56, 66 Aar (Kirstine).

Ra 162

—   Christen Nicolai, Stiftsrevisor, Ju-
stitsraad, 18.7.49,65 Aar(Petronellè).

F 145

—  Johanne Olavie, Datter af -afd. P.
O., 27.6.13, 24 Aar.                    B 53

Ostenfeldt, Kirstine, f. Dinesen, E. e.
L. O., 25.3.58, 71 Aar.            Ea 75

—  Niels, Kaneelliraad, Hospitalsfor-
stander, 18.6.75 (Ane Johanne, f.
Malling).                                  Aal 145

—   Ole Nielsen, Underfoged i Køge,
Kaptajn, 3.8.92 (Ebbedine, f. Fick).

B 63

—  Peter, Eevisor, 11.10.1796 i Lange-
strand.                                          B 85

—  Peter, Sgp. i Spjellerup, 1.12.1795,
63 Aar (Thomine).                      B 97

—  Petronelle, f. Tostrup, E. e. C. N.
A-, 31.3.66.                                   A 78

—   Thomine, f. Bruun, E. e. Sgp. P. O.,
2 3.13 (Thomine).                        B 21

—  Ulrike Eleonore, f. Reinsholm, 25.
4.57 i Holte.                              B 101

Ostermann, Andr., Sgp. i Bandlev,
27.5.38, 67 Aar.                         Ah 89

—   Andr. Ferd, Hofpossementmager,
Kaptajn, 5.11.76.                       B 260

—  Anna Margrethe, f. Hansen, g. m.
Sgp. A. O., 23.12.26, 42 Aar. Ahl74

—   Henrik Christoffer, Kæmner i Ka-
lundborg, 29.11.72 (Louise, f. Schou).

B 275

—  Joh. Fi\, Hofpossementmager, 29.
11.79.                                           B 280

—  Johannes Andr., fhv. Overlærer,
22.2.88 i Hillerød, 78 Aar. B 47

—  Niels Christofler Dyrlund, Køb-
mand i Kallundborg. 11.9.48, 68
Aar.                                             B 231

OstAvaldt, Chr. Friedrich Adolph, Ju-
stitsraad, Dr. jur., 6.4.73, 64 Aar.

B 82

—  Joh. Ang., fhv. Sgp., 29 4.56, 77 Aar.

Alt 104
Otte, Heinrich Carl, Etatsraad, 7.3.38

i Slesvig, 79 Aar.                    Alt 43

Otterstrøm, Agnete, f. Blom, 16.2.83,

82 Aar.                                         B 42

—  Anne Caroline, f. Clausen, g. m.
Ingeniør Chr. 0., 31.5.84, 39 Aar.

B 126

—  Anne Christine, 30.4 84, 82 Aar.

B 104

—   Chr., Kaneelliraad, 15.5.76, 80 Aar
(Agnete).                                  Ah 132

Otterstrøm, Hans Jørgen, Bogholder,
20.4.64, 34 Aar (Cathinka, f. Thrane

A M

~ Henrik Joh., cand. jur., Filialbe-
styrer, 10.12.85 i Aarhus (Ida, f.
Leth).                                         B 291

—  Julie Henriette, 10.7.90, 81 Aar.

B 160

—   Nielsine Pauline, f. Ove, 22.4.79 p.
Egelund, 59 Aar.                        B 95

—   Theodor, 29.357 i Aarhus, 16 Aar
(Fader, Chr. A.).                         B 70

Ottesen, Ane Elisabeth, f. Holst, g.
m. Sgp. L. O., 29.3.17, 24 Aar.

B3(i

—   Gottlieb Budolf Chr., Løjtnant, 14.
9.90 (Augusta, f. FrandseD). A21H

—  Hans Chr., Varemægler, 10.12.76
(Louise, f. Lange).                   B 290

—  Johanne Sophie, f. Møller, g. ni.
Blomstermaler O., 6.6.64. A 133

—  Laurits, Sgp. i Bregninge, 28.2.39.
62 Aar (Marie).                         FS 44

—  Louise, f. Bjerring, g. m. exam.
jur. O. S. L. O., 13.2.70.          B 41

—  Marie, f. Petersen, E. e. L. O., 30.
3.55, 65 Aar.                                B 81

—  Mary Ann, f. Johnstone, 22.4.90 i
New York (Søster, K. J. Kaaluiul.

B 106

—  Peter Chr., Kancellisekretær, Fuld-
mægtig, 1.6.58, 64 Aar.           A 126

—  Basmus, Opsynsmand ved Esrom
Kanal, fhv. Folketingsmand, 15.10.
62. 59 Aar.                                 A 241

—   Sophie Birgitte, f. Bøder, g. m
Sgp. L. O., 3.12.09.                  B 119

—  Tekla, f. Unmack, g. m. Gustav O..
11.4.89 p. Tranebjerg.               B 89

Otto, Ane Sophie, f. Bartholin, 2.2.81.

B 30

—  Anna, f. Friis, Etatsraadinde, 7.11.
75.                                               B 128

—   Birgitte Amalie, f. Wonsild, E. e.
Konditor O., 17.6.79, 81 Aar (Svi-
gersøn, Fr. Johnstrup).           B 138

—   Carl, Etatsraad, Dr. med., 24.4.79,
83 Aar (Søn, Johan).                 B 95

—  Carl Andr., Hoflitograf, 3.6.64, 51
Aar.                                             A 129

Otto, Joh. Traugott, Kammerraad,
Univeritetskasserer, 21.8.27. B 70

—  Theodor, Sternpelpapirsforvalter,
16.4.89 (Svoger, Fr. Johnstrup).

B 9

—  Ulrikke Eleonore, f. Møller, 27.11.
88 (Søn, Læge O. N.).               B 24

—   Vilh., Læge, 5.9.89 (Augusta, f.
Lanzky).                                     B 206

Ottosen, Chr., Skolelærer i Stifts-
bjergby, D. M., 27.1.72.            B 42

—  Morten, Snedkermester i Vejle,
Kaptajn, 7.7.43, 52 Aar.         Ah 119

—  Søren Peter, Kammerraad, fhv.
Godsforvalter, 21.5.79, 56 Aar (Pal
line, f. Lützen).                        L 137

Otzen, Edvard, Læge i Odder, 30.12.
59.                                          Ah 60, 4

—  Ellen Christiane, f. Elster, Præste-
enke, 12.5.17 i Bibe, 80 Aar (Søn,
Edvard).                                      Bi 59

—  Fr., Palæforvaiter i Boskilde, 8.7.
16, 79 Aar.                                   B 58

—  Karen, f. Copmann, E. e. Fr. O.,
13.9.24, 79 Aar.                           B 76

Ouchterlony,Elisabeth, fhv. Skolebesty-
rerinde, 21.3.90, 48 Aar.           B 70

—  Mauritz Edvard, Bitmester, 24.7.K6,
67 Aar.                                        A 172

Outzen, Anna, f. Bessel, E. e. J. O.,
30.6.46, 88 Aar.                         A 156

—   Claudiane, Datter af afd. Sgp. O.,
6.7.85.                                          B 161

—  Johannes, Generalkrigskommissær,
24.11.06, 67 Aar.                       A 500

—  Nicolaus, Sgp. i Breckluni, 5.12.26,

74  Aar.                                     Alt 201
Ove, Anders, Købmand i Banders, 7.10.

13, 73 Aar.                                Ea 81

—  Ane, f. Borup, E. e. A. O., 24.1.16,

75  Aar (Søn, Sgp. N. O.). Vi 13

—  Erhard, Købmand i Banders, 17.12.
86 (Agnete, f. Cortnum).         B 298

—  Niels, Sgp. i Langaa, 17.2.55, 74
Aar.                                             Ea 43

—  Niels Andr., Sgp. i Vadum, 9.3.65.
57 Aar (Hanne, f. Aarsleff). Ka 63

Ovens, Carl v., Premierløjtnant, 7.6.33.

Aal 92
Overbye, Kirstine, f. Hjelm, 10.5.44,

76 Aar (Svigersøn, Kaptajn Tresen-
reuter).                                        B 129
 

Overbye, Mads Nielsen, Overvagt-
mester, D. M., 3.5.51, 62 Aar. Ea 811

—   Sophie, f. Petersen, g. ni. U. P. O.,
16.1.74.                                          B 15

—  Ulrik Peter, fhv. Assistent i Krigs-
ministeriet, 7.1.79 i Asminderød,
59 Aar.                                           B 8

Overgaard, Ane, f. Bøygelund, g. m.
Urtekræmmer Jens O., 1.11.77

B 258

—  Ane, f. Kittrup, E. e. M. O., 31.12.
68, 74 Aar.                              B 69, 4

—  Anna Marie, f. Unger, E. e. R.
O., 4.10.26, 84 Aar (Søn, C. O.).

B 80

—  Balthasar, Søkadet, 1.6.62, 19 Aar
(Fader, Jens O.).                       A 126

—   Christen, fhv. Ejer al' Kjølbygaard,
7.11.07, 46 Aar.                       Aal 90

—   Chr., cand. jur., Løjtnant, 8.7.10
(Else).                                           B 62

—   Christiane Sophie, f. Gamrod, g.
m. cand. jur. C. O., 16.10.03, 22
Aar.                                              B 83

—   Christopher, Sgp. i Trige, 31.7.23,
68 Aar.                                     Ah 110

—  Else, f. Schatt, E. e. C. O., 28.11.
16, 33 Aar.                                  B 97

—  Frits, stud. med., 16.9.66 i Onslev,
23 Aar (Fader, Sgp. J. O.). L 219

—  Jens, Postskriver, 31.7.53, 30 Aar.

A 179

—  Jens, fhv. Urtekræmmer. B 188

—  Jørgen, Sgp. i Onsløv, 27.10.72, 79
Aar ^Henriette, f. Stützer). L 250

—  Morten, Sekretær, 4.5.43, 70 Aar
(Ane).                                           A107

—  Peder, Sgp. i Hurup, 9.9.1797 (Mag-
dalene, f. Nyboe).                      B 77

—  Peter, Lærer i N. Sattrup, Marts
67, 45 Aar.                               Aal 61

—  Rasmus, Brygger, 24.11.09, 78 Aar
(Anna Marie).                         B 10, 1

—  Thomas, exam. jur., 8.10.49 i Hor-
num, 81 Aar.                          Aal 234

—  Thøger Rasmus, fhv. Distriktslæge,
Kancelliraad, 4.7.61 i Hobro, 53
Aar (Sophie).                           Ra 155

—    Georgine Marie, f. Thostrup, E.
e. Th. O., 12. 7.89, 58 Aar (Søster,
Oberstinde M. Lind).                 B 160

—  Johnine Margrethe, f. Lund, g. m.
Th. O., 21.9.69.                         B 222

—   Thomas, 7.11.73, 75 Aar (Georgine).

B 258

Ovesen, Aug., Forpagter af Høj-

strup, 29.11.85 Julie, f. Hoffmeyer).

B 280

—  Jens, Student, 20.7.07, 19 Aar (Mo
der, Johanne Marie).                 A 75

—  Johanne Marie, f. Neergaard, 31.7.
35, 85 Aar.                                 B 185

—  Johannes, Forpagter af Højstrup,
7.12.36.                                        A 292

—  Julie, 26.4.86 (Broder, Sgp. G. O.).

B 100

—   Ove Hans, exain. jur., Forligelses-
kommissær, 1.7.52 i Storehedinge,
54 Aar.                                        B 153

—   Sophie, f. Eode, g. m. J. O., 11.6.
26.                                                 B 48

Owen, Charlotte, 12.12.46, 16 Aar (Fa-
der, Joseph O.).                        A 298

—  Fr., Grosserer, 24.1:88 (Carry, f.
Fugl).                                            B 20

—  George Charles, Grosserer, 8.8.74.

B 183

—  Joseph, Grosserer, 7.9.62, 72 Aar
(Susanne).                                  A 210

—  Susanne, f. v. d. Pallien, 15.11.84,
90 Aar.                                        B 269

Owesen, Christen, Kammerraad, fhv.
Amtsforvalter, 27.9.65 i Ebeltoft
(Frederikke).                            Ah 231

—  Claus, Oberst, 31.1.81, 64-Aar. B26

—  Frederikke, f. Welding, E. e. C. O.,
31.10.71.                                   Ah 315

—  Marie, f. Lund, g. m. Oberst C. O.,
15.3.70.                                          B 62

Oxelberg, Ferd. Daniel Gottlieb, 15.7.
90 i Hellerup, 57 Aar.            B 162

—  Kirstine, f. Mal vig, 22.2.82, 85 Aar
(Søn, Ferdinand).                        A 48

Oxenbøll, Ane Hedvig, f. Jørgensen,
g. m. J. L O., 13.3.14, 35 Aar. L21

—  Birgitte, f. Hammond, E. e. C. D.
A., 25.2.44 p. Sophienberg, 78 Aar.

B 70

Oxenbøll, Chr. Ditlev, Købmand i Nv-
borg, 27.2.30,62 Aar (Birgitte). FS 32

—   Christine, 12.3.49 p. Sophienberg.
49 Aar.                                         B 80

—  Edv., Kontorist ved Esrom Amt
stue, 25 6.47, 39 Aar.               B 153

—  Jean Morten, 20.9.53 i Harvey, 15
Aar (Fader, M. O.).                  B 19 't

—  Jean Morten Henry, stud. jur.
16.2.74, 20 Aar (Fader, Herreds
foged V. O.).                             B 29!

—  Joh. Ludv., fhv. Godsforvalter
Oktbr. 30.                                   B 16C

—  Johanne Cecilie, f. Stilling, g. m.
M. O., 7.2.62, 60 Aar.                B 33

—   Karen, f. Hincheldey, g. m. J. L.
O., 8.3 26, 59 Aar.                      L 2!

—  Morten, Etatsraad, fhv. Byfoged
20.10.68.                                      B 247

Oxholm, Adelaide Marie, f. O'Kelly
E. e. O. O., 9.4.82, 65 Aar. B 81

—  Andr., Kaptajn, 4.7.02.                  Sk

—  Anna, f. O'Neill, g. m. P. L. O.,
16.8.44.                                        B 227

—  Anna, f. Budloff, 20.9.41, g. m. V.
T. O.                                           B 221

—  Anna Margrethe, f. Abildgaard, F.
e. J. O., 25.4 30.                          A 97

—   Carl Arthur O'Neill, 19.7.39 i Ca
steUon de la Plana.                 B20I

—  Carl Vilh. Edv., Civilingeniør, 8.1
88 i Morristown, 63 Aar.         B 2!

—   Caroline Augusta, Hofstiftsdame
2.6.73 p. Vallø.                          B 126

—  Eleonore Sophie, f. O'Neill, g. m
H. O, 6.2.51.                               B 4i

—  Fr. Georg, Jagtjunker, Løjtnant v
de kjewske Husarer, Febr. 78 (Mo-
der, Generalinde O.).                B 44

—   Fr. Thomas, Kammerherre, General
major, 19.3.71 p. St. Croix. B 92

—  Hans Ulrik, Kammerraad, Land-
inspektør, 22.2.44 p. Møballegaard.
57 Aar (Kirstine Marie).           B 6b

—   Harald, Kammerherre, 16.12.69 i
Vevey.                                        B 298

—  Hilda, 18.4.88.                             B 90

—  Johannes Nicolai, Lærer i Slein-
minge, 31.12.00, 42 Aar. B 01, 3

—  Jørgen, Kaptajnløjtnant, April 0o

845

ved Isle de France (Anna Mar-
grethe).                                             Sk
 

Oxholm, Jørgen Nicolai, Sgp. i Jyl-
linge, 27.5 49. 64 Aar (Sophie). Al 2fi

—  Kirstine Marie, f. Hougaard, E. e.
H. Ü. O., 16.3.58, 69 Aar. Aal 66

—  Lorents Thøger, Landmaaler, 19.5.
65 i Kolding.                            B 120

—  Lorents Lotharius Jørgen, Kaptajn,
Postmester i Køge, 22.9.89. B 222

—  Marie Amalie, 11.1.11, 13 Aar (Mo-
der, Anne Margrethe).              A 11

—   Oscar John, 17.8.48 p. Kosenfeldt.

B 208

Oxholm, Oscar O'Neill, General, 15.10.
71 (Adelaide).                             B 246

—  Peter Lorents, Kopist, Juni 15, 21
Aar (Moder, A. M. O.).            A 132

—  Peter Lotharius, 27.7.27 p Frede-
riksdal, 75 Aar.                         A 178

—   Sophie, f. Smidt, E. e. J. N. O.,
28.4.8*, 87 Aar.                           B 99

—   Theodor Smidt. Sgp. i Borup, 8.10..
69 (Claudia, f. Monrath). B 238

—   Valdemar Tully, Overkammerherre,
3.8 76 p. Smidsti'up (M. O., f. v.
Krogh).                                         B 18