KRAKS BLAA BOG 1949

DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON

 Weilbach 1895-96

Weilbach 1877-78

Hjem - Home

 Weilbach 1947  til håndholdt computer eller mobiltelefon

Kraks Blå Bog 1957

Illustreret Musikleksikon 1924

Kraks Blå Bog 1910

V. Richter

100 års Dødsfald i Danmark U   Til søgbar PDF-fil

Udbye

Uebersax

Uggebøile

Uhde

Uhl

Uhlenhoff

Uhrenholdt

Uldahl

Uldall

Uldrichs

Ulitz

Ullum

Ulmer

Ulrich

Ulrichsen

Ulrik

Ulstrup

Ulsø

Ulsøe

Ulv

Undall

Unger

Ungermann

Ungersen

Ungstrup

Unmack

Unna

Unsgaard

Unzer

Urdahl

Urich

Urne

Ursin

Ussing

Uthicke

Utke

Uttenreiter

Uttenthal

Uttermøhlen

UtzenUdbye, Fr. Chr., Justitsraad, Ejer af
Odden, 13.5.12, 31 Aar (Johanne).

B 44

—  Johanne, f. Uttermøhlen, 2.3.20.

B 19

—  Basmus, fhv. Ejer af Aaes, Decbr.
02 (Søn, F. C. TL).               Ah 03, 4

Uebersax, Frants, Krigskommissær, 2.
1.12 i Fladstrand, 62 Aar (Mette
Cathrine).                                       B 9

—  Mette Cathrine, f. Wilson, 22.7.37,
81 Aar.                                    Aal 117

Uggebøile, Peder, Gartner, 16.10.42,
62 Aar (Søn, Peter).              Ah 150

Uhde, Emil, fhv. Silke- og Klæde-
kræmmer, 17.4.62, 45 Aar. B 92

Uhl, Joh. Chr., Generalmajor, 12.2.20
i Helsingør, 68 Aar.                  B 11

—  Joh. Fr., fhv. Lærer, D. M., 6.2.71,
68 Aar.                                         A 31

Uhlenhoff, Peter Henrik Anton, Bor-
gerkaptajn, 12.7.1793, 67 Aar. A182

Uhrenholdt, Søren, Købmand og Bor-
gerrepræsentant i Hobro, 2.1.44, 4ü
Aar.                                             Aal 2

—  Peter Chr., Pianofortefabrikant, D.
M., 1.3.20, 42 Aar (Ane Dorthea, f.
Hammond).                                  B ^

1137

Uldahl, Theodor Fr. Chr., Skibsfører,
16.8.53 i Australien.                   A 21

Uldall, Anna Christine, f. Nellemann,
g. m. J. J. TL, 24.12.33.          A 34, 1

—  Antonette, 21.10.88.                   B 250

—  Antonette, f. Hansen, E. e. P. U.,
4.6.04.                                          A 230

—   Carl Edvard, Student, 22.1.30, 19
Aar (Fader, V. A. U).                B 19

—   Carl Vilhelm, Overauditør, Ejer af
Knivholt, 11.10.83, 79 Aar. B 239

—   Caroline, f. Dam, g. m. P. J. U.,
1.3.58.                                            B 52

—   Cathrine, f. v. Bergen, Septbr. 06
p. Sønder Skovgaard.               Aal 77

—   Chr. Peter Ludvig, fhv. Byfoged,
8-3.77 i Rønne (Cathinka, f. Jesper-
sen).                                              B 60

—   Christine Louise, f. Christensen, g.
m. L. U., 29.12.79 i Maribo L 306

—  Emma, 7.4.53.                              A 84

—  Fr. Adolph, Etatsraad, fhv. Fysikus,
4.3.73.                                            B 54

—  Hanne, f. Nellemann, E. e. V. A. U.,
8.7.65.                                          B 101

—  Hans David, Sgp. i Hagested, 20.
12.24, 37 Aar (Svigersøn, Kaptejn
L. Voss).                                    B 103

—  Henriette, 1.11.23, 14 Aar (Fader,
J. J. U.).                                    A 260

—  Henriette Sophie, f. Torst, g. m.
Arkitekt F. U., 10.3.74 i Banders,
29 Aar                                          B 59

—   Joh. Joachim, Kommandør, Kam-
merherre, 28.4.39.                     A 102

—  Johannes Chr. Vilh., Landsdommer,
Septbr. 06 p. Sønderskovgaard, 61
Aar.                                             F 151

—  Julie Vilhelmine, f. Kottbøll, g. m.
C. V. U., 23.4.79 i Frederikshavn.

B 97

—  Lovise, 15.8.24, 15 Aar (Fader, V.
A. U.).                                           B 66

—  Ludvig, fhv. Læge, 15.8.67 i Faxe
(Frederikke, f. Freuchen). B 165

—  Marie, f. Møldrup, g. m. C. U., 1.3.
77 p. Klitgaard.                       Aal 57

—  Marie Antoinette, 4.4.83           B 81

—  Marie Christine, f. Fabricius, g. m.
N. M. U., 15.6.1799, 36 Aar. B 53

Uldall, Marie, f. Købke, E. e. N. M.
U., 5.6.38 i Vordingborg. B 136

—  Niels Mathias, Generalkrigskommis-
sær, 29.1.36 (Marie).                    A 27

—   Peder, Borgmester, Justitsraad, 11.
11.1798 (Antonette).                    B 91

—   Peter Johan, Herredsfoged, 19.10.
69 i Hjørring.                        Aal 260

—   Sophus, Student, 26.6.46 i Næstved,
18 Aar (Fader, V. A. U.). B 150

—  Vilhelmine, 3.11.70 (Svoger, E. Suen-
son).                                            B 255

—  Vilhelm Adolph, Justitsraad, fhv.
Toldkasserer, 29.1.52 i Næstved
(Hanne).                                       B 30

Uldrichs, Andr. Peter, Skibsfører, 28.
1.47 i Præstø, 85 Aar.               B 36

—  Ingeborg Caroline, f. Krogh, g. m.
A. P. U., 28.6.43 i Sorø, 64 Aar. B 176

Ulitz, Nicolai, Præst i Banders, 1.10.

1793.                                            A 236

Ullitz, Inger Kirstine, f. Baleke, g. m.

J. F. F. U-, 25.4.05, 62 Aar. B 33

—  Joh. Fr. Fibiger, Præst i Nanne-
stad, 11.11.1799.                          B 96

Ullum, Mette Cathrine, f. Eidorff, 10.
2.53, 70 Aar (Datter, A. M. Edsberg).

B 34

—  Søren, Prokurator, 27.4.26, 43 Aar
(Mette Cathrine).                   F S 61

Ulmer, Marie, f. Due, 27.9.86 (Søn, Sgp.
C. V. U.).                                  B 227

—  Mathias Peter, fhv. Fabrikant, 23.
3.82 i Taaderup (Marie).           B 73

Ulrich, Anna Marie, 11.7.85, 77 Aar
(Broder, H. F. U.).                   B 158

—   Carl August, stud. chir., 24.4.36 i
Jægerspris, 25 Aar (Broder, J. S.
U.).                                              B 106

—  Dorothea Magdalene, f. Wørpel, g.
m. N. B. U., 23.4.77 i Søllerød, 82
Aar.                                               B 97

—  Elise Georgine, 6.2.57 i Lellinge,
22 Aar (Fader, Skovrider C. E. U.).

B 35

—  Erasmus Ditlef Fr., Sgp. i Hund-
strup, 1.2.75 (Cecilie, f. Stauning).

Th 28

—  Fr. Anders Jørgen, Premierløjtnant,
5.10.65.                                       B 248

72

Ulrich, Georg Alexander, Forstinspek-
tør, 11.12.84 p. Thurebylund, 53 Aar
(Doris, f. Kemp).                      B 296

—  Georg Chr., Justitsraad, fhv. Forst-
inspektør, 5.5.35 i Sorø, 73 Aar (Mar-
grethe Sophie).                         B 117

—   Georg Frederik, Generalkrigskom-
missær, Toldforvalter, 24.6.30 i Fre-
deriksted (Henriette Marie). B 69

—   Gertrud, f. Kaas, 21.2.14 i Algier.

A 119

—   Gyrithe Christiane, f. Kemp, g. m.
Direktør G. U., 25.9.86.          B 224

—  Hans Brock, cand. phil., 14.3.82 i
Berlin (Fader, S. U.).                B 88

—  Harald, Forvalter p. Ledreborg, 24.
2.54, 29 Aar (Fader, S. U.). B 48

—  Helene, 22.4.53 (Fader, Th. U.).

Vi 66

—   Henrik Fr., fhv. Sgp., 8.2.89, 79 Aar.

B 34

—  Henriette Marie, f. Mourier, E. e.
G. F. U, 18.1.82.                       B 17

—  Justus Sigismund, Justitsraad, fhv.
Skovrider, 7.1.75 p. Svanholm, 84
Aar.                                                 B 7

—  Margrethe Sophie, f. Sparre, E. e.
G. C. U., 7.4.44 p. Mantzhöi, 72 Aar.

B 109

—  Michael Christopher, Kaptajn i Sø-
etaten, 3.8.06 (Moder, A. M. Ober-
kampff).                                       A 324

—  Niels Brock, Forstinspektør, 4.10.78
i Geelshus, 87 Aar (Søn, H. C. U.).

B 231

—  Rudolph, stud. jur., 25.8.37, 26 Aar.

Sk

—  Susanne Margrethe, 26.10.63 i Torn-
by (Broder, H. F. U.).             B 255

Ulrichsen, Hanne, f. Wilstrup, g. m. S.
U., 23.4.33, 24 Aar,                     B 99

—  Louise, E. e. S. U., 12.7.85 i Ros-
kilde.                                          B 161

—  Samuel, fhv. Kapelmusikus, 10.9.48
(Louise).                                     B 230

Ulrik, Marie Christine Henriette, f.
Schow, g. m. F. U., 28.8.90. B 202

Ulstrup, Christiane Marie, f. Plum,
4.1.76 i Helsingør, 86 Aar (Søn,
Regner).                                          B 4

Ulstrup, Emma, f. Døhne, g. m. N. P.
B. U., 14.5.81.                           B 116

—  Hanne Anine, f. Jørgensen, g. m.
V. N. U., 1.11.65, 52 Aar. B 275

—  Hans Nicolai, 20.11.78 i Botzen, 33
Aar (Fader, V. N. U.).             B 270

—  Hedvig Louise, f. Lerche, g m. R.
U, 13.3.30.                                 B 104

—  Hedvig Lovise, 10.11.55, 25 Aar.

A 262

—   Jens, Regnskabsfører, 21.9.40, 76
Aar.                                             B 227

—   Jens Viggo, Postmester p. St. Tho-
mas, 13.9.69 (Fader Jens U). B 300

—  Joachim Levin, Bogholder, 27.5.
1799, 41 Aar (Valborg).             B 43

—   Laurits Gottlieb, cand. pharm., 28.
3.75 i Kallundborg, 81 Aar. B 75

—   Louise Charlotte, f. Steen, g. m.
Chr. t., 27.2.90 i Helsingør. B 51

—  Regner, Landfoged p. Island, Kan-
celliraad, 9.6.3H (Broder V. N. U.).

A 137

—  Thora Malvina, 4.8.40, 21 Aar (Fa-
der, J. U.).                                 B 186

—  Valborg, f. Egeberg, 26.5.23 (Søster,
S. M. Dinesen).                         Vi 64

—  Valdemar Nicolai, Generalmajor,
26.7.83 i Helsingør, 86 Aar. B 172

Ulsø, Rasmus Petersen, stud. theol.,
11.10.86.                                      B 239

—   Heinrich, Kontrollør, 9.11.1797. B91
 

Ulsøe, Maren Pauline, E. e. Sgp., 29.

4.1797 i Asferg.                          B 39

Ulv, Hans Andersen, Købmand i Varde,

14.9.1794 (Susanne).                   B 77

—   Susanne, f. Ahrensberg, 12.2.01
(Svigersøn, Raadmand J. Lund).

Ri 14
Undall, Andreas, Kammerherre, Kom-
mandant i Kristianssand, 1.11.1795,
56 Aar (Charlotte Dorothea). B 7

—  Cathrine, 29.5.99 i Slagelse, 66 Aar
(Søster, E. H. Phister).             B 47

—   Chatlotte Dorothea, f. Bøder, E. e.
A. U., 16.3.20, 61 Aar.               B 24

—  Christine, f. Staal, E. e. L. C. U.,
8.11.78, 86 Aar.                       Vi 263

—  Fr. Prisemester, Juni 08 (Broder,
L. C. U.).                                    A 252

Undall, Janus, 11.6.88 (Fader, Hof-
jægermester N. V. A. U.) B 137

—  Laurits Chr., 25.3.63, 16 Aar (Fader,
N. A. IL)                                    Aal 72

—  Laurits Chr., Kammerherre, 27.2.
61 (Christine).                            Vi 40

Unger, Joh. August, Dr. med., 2.4.1799
i Altona, 72 Aar.                        A 88

—  Marie, f. Wilhjelm, 1.4.46 i Lin-
delse, 84 Aar.                           F8 74

—   Oluf, fhv. Amtstuefuldrnægtig, 19.4.
50 (Andrea, f. Tidemann).         B 97

—   Sophie Frederikke, f. Torrn, 19.3.
06 (Svigersøn, B. Hagerup). B 25

Ungermann, Chr., Toldbetjent, 26.10.
16, 76 Aar.                               Aal 86

—  Fr., Porcellænshandler, Kaptajn,
20.9.26, 64 Aar.                         A 223

Ungersen, Caroline, f. Grimm, 4.1.76
(Søn, Toldkontrollør F. IL). A 31

—   Peter, Fyrbøder, 23.8.53 (Caroline).

A 199
 

Ungstrup, Christen, Lærer, 17.1.64, 31
Aar.                                             Ba 14

Unmack, Andreas, Amtmand i Finmar-
ken, 5.9.06, 53 Aar (Margrethe). B 90

—   Christiane, f. Ladhoff, g. m. Tøm-
mermester J. V. IL, 17.2.70. B 42

—  Margrethe, f. Rønne, 11.3.11 p.
Tromsø, 70 Aar.                        B 391

—  Thora Laura, f. Ladhoff, g. m. Tøm-
mermester J. V.U., 14.11.71. B266

Unna, Abraham, Købmand i Helsingør,
8.1.46, 76 Aar (Cecilie).              B 10

—  August, Konsul paa Sandwichøerne,
8.4.85.                                            B 95

—   Cecilie, f. Cohen, 13.5.48 i Hel-
singør Søn, C. F. U.).             B 123

—  Chr. Ferd., Grosserer, 10.3.82 i Hel-
singør, 68 Aar.                            B 61

—  Emilie Charlotte, f. Raphael, g. m.
Grosserer C. F. U., 23.2.57 Hels 31

—  Herman, 11.6.90 i Helsingør. B134

—   Hanne, f. Kjærskou, 29.8.79 i Tru-
pillo, Peru (Fader, Professor K.).

B 80,14

—  Isaak, Silke- og Klædehandler, 21.
7.42, 58 Aar.                              B 193

—  Johanne, f. Schrøder, 11.2.77 i Hel-
singør, 77 Aar (Søn, Arnold). B 35

Unna, Joseph Isaak, Kollektør, 14.12.
28, 76 Aar.                                 A 293

—  Moritz, Grosserer, 26.5.62. B 123

—  Moritz, Kunstmaler, 2.12.71 (Nanny,
f. Fürst).                                      A 284

—   Simon, 13.11.52 i Helsingør, 59 Aar
(Johanne).                              Hels 179

—   Simon, Auktionsholder, 26.6.19. A150
Unserud, Margrethe, f. Winning, 21.

6.53, 77 Aar.                            FS 152

—  Marie Kirstine, 29.8.29 p. Konge-
brogaarden ved Middelfart (Moder,
M. C. U. f. Winning).            FS 132

—  Niels Chr., Kaptajn, 30.4.31, 56 Aar
(Margrethe).                               FS 69

Unsgaard, Andreas Ingeberti, Etats-
raad, Kontorchef, 16.7.42, 41 Aar
(Maria).                                        B 188

—  Bertha, f. Lange, Kammerraadinde,
30.4.47, 84 Aar (Søn, I. U). A 105

—  Ivar Johan, Konferensraad, 15.9.
72 i Thisted, 74 Aar.            FS 228

—  Iver Emil Herman, Stiftamtmand,
Kammerherre, 25.2.86 i Nykøbing F.
(Kirstine).                                     B 49

—   Marie, f. Kraft, E. e. A. I. U, 1.3.
49.                                                 A 59

—  Vilhelmine Alvilda, f. Herbst, g. m.
I. J. U, 8.7.51.                         F 164

Unzer, Fr. Henrik, Dr. med., 23.2.14.

Alt 33

—  Joh. August, Dr. med., 2.4.1799 i
Altona, 72 Aar.                           A 88

Urdahl, Gertrud, f. Randulf, 21.5.1798 i
Thunø (Søn, Sgp. U.).               B 52

Urich, Fr. LudvigLodsoldermand, Aug.
70 i Frederikshavn, 73 Aar. B 186

—  Rudolph, stud. jur., 25.8.37, 26 Aar.

A 207

Urne, Albert, 10.1.47, 12 Aar (Fader,

G. F. U).                                     A 11

—   Chr., Gehejmekonferensraad, 28.6.
21 i Sorø, 73 Aar (Sophie). A 152

—   Christine, Nov. 69.                   B 270

—  Fr., Amtmand, Kammerjunker, 25.
10.37, 43 Aar (Lovise).           Ah 193

—  Joh. Chr., Major, 9.7.21, 69 Aar i
Stenstrup.                                  A 164

—  Lovise, f. Westphal, E. e. F. U.,
30.5.72 (Søn, Axel).                   A 126

Urne, Marie Salome, 24.1.09, 22 Aar
(Fader, C. U.).                            B 11

—   Sophie, f. Güldencrone, E. e. C.
XJ.. 26.5.51, 85 Aar.                  A 126

Ursin, Anna Margrethe, E. e. J. A.
XJ., 14.435, 75 Aar.                     A 91

—  Anna Vilhelmine, f. Hartvig, E. e.
C. F. U., 5.2.28.                          B 11

—  Axel, Sekondløjtnant (falden) 6.7.49,
20 Aar (Fader, Bogbindermester
P. U.).                                         A 161

—  Axeline, D. af afd. S. M. U., 11.6.
45.                                                A 137

—   Cathrine Marie, f. Jørgensen, g. m.
Sgp. C. U., 6.12.1794 i Pedersborg,
54 Aar.                                         B 99

—   Chr., fhv. Sognepræst, 18.3.04, 74
Aar (Broder, N. H. U.).            B 25

—  Ch. Fr., Kancelliraad, 17.4.02, 76
Aar (Anna Vilhelmine).           A 158

—   Elisabeth Sophie, f. Gødsen, g. m.
L. C. U., 7.4.1793, 76 Aar. B 30

—  Fr. Leegaard, Købmand, 5.5.10, 41
Aar (Ane Eebekka, f. Høgh). F 69

—  Frederikke, f. Ursin, E. e. S. M.
U., 1.4.16, 74 Aar.                       B 28

—   Georg Chr., Boghandler, 19.9.72
(Anna, f. Nielsen).                    A 222

—   Georg Fr., Professor, 4.12.49, 52
Aar (Helene).                             A 290

— Hansine,f.Ingstrup, E.e.M.U.,28.8.80,

69 Aar(Svoger, S. Buchwaldt). Vi204

—  Helene, f. Thurah, E. e. G. F. U.,
18.7.76, 79 Aar.                         B 268

—  Henriette Eleonore, f. Stoll, g. m.
J. V. U., 31.8.68.                       A 202

—  Joh. Albert, Toldkasserer p. St.
Croix, 11.12.1799, 48 Aar.          N141

—  Jørgen Vilhelm, Hofbogbinder, 21.
11.71.                                           A 275

—  Laurits Christopher, Sognepræst i
i Lindelse, 5.10.1794.                B 83

—  Martin Reinhard, Stiftsprovst, 23.
8.55 (Hansine).                         Vi 138

—  Nicolai Henrik, Overkirurg, 7.7.
1799.                                           Alt 55

—  Nicolai Henrik, fhv. Sgp., 5.1.29 i
i Førsløv, 95 Aar.                        B 7

—   Svend Martin, Kontreadmiral, 1.6.
10, 81 Aar (Frederikke).           B 49

Ussing, Adelaide, f. Schram, g. m. W.
J. A. U., 12.6.84, 58 Aar. B 135

—  Agathe, f. Hansen, E. e. P. S. U,
9.5.70 i Frederikssund (Søn, Læge
U.).                                              B 111

—  Andrea, f. Herskind, 8.4.67 i V.
Brønderslev.                             Aal 86

—  Anna, f. Algreen, g. m. Henrik U.,
20.2.15 i Hillerød, 48 Aar. B 17

—   Anna Marie, f. Michelsen, g. m.
Chr. U., 31.1.63, 23 Aar.         Ba 26

—  Anna Marie, f. Thomsen, g. m. P.
G. U., 19.3.30.                                 Sk

—  Bagge Tausen, 22.4.58 i Bariøse,
63 Aar (Broder, T. A. XJ.)- B 99

—   Bolette Kirstine, f. Jensen, g. m.
P. U., 1.6.71 i Eibe, 81 Aar. B 132

—   Carl, Sekondløjtnant, Fuldmægtig
(falden) 6.7.49 (Fader, J. H. U).

B 164

—   Caroline Kirstine, D. af afd. Provst
H. U., 11.5.81 i Lyndby. B 110

—   Caroline Sophie, Septbr. 61, 77
Aar (Søster, M. S. Eamsing). Ri 143

—   Charlotte Johanne, f. Iversen, g.
m. Læge C. V. U., 10.8,66, 24 Aar.

B 184

—   Elisabeth Marie, f. Iversen, g. m.
O. A. U, 27.11.62, 22 Aar. B 273

—  Espérance Tolerance, f. Balle, g.
m. H. J. U., 4.4.39.                    B 86

—  Eulalia, 4.1.77.                             Ri 5

—  Fr., Sgp. i Nørfardrup, 25.2.29, 75
Aar.                                               B 37

—  Fr., 19.2.20, 13 Aar (Fader, P. G.
XL).                                                A 43

—  Fr. Algreen, Kammerjunker, 6.1.69,
30 Aar (Fader, T. A. XJ.).           A 8

—  Harald, Sgp. i Stamby, 52 Aar
(Louise, f. Cohen).                   B 254

—  Henrik, Provst, 19.10.20 i Hillerød,
77 Aar (Søn, T. A. XJ.).             B 85

—  Jensine Johanne, f. Bull, g. m. T.
A. XJ., 13.11.30, 32 Aar.           B 184

—  Johanne Lovise, f. Bruun, 16.3.1796
i Ribe, 36 Aar.                           B 24

—   Johannes, Seminarist, 16.12.21, 22
Aar ^Broder, T. A. U.).           A 294

—  Johannes Hjorth, Etatsraad, fhv.
Kontorchef, 12.4.66, 79 Aar. B 99

Ussing, Maren, f. Kattrup, 12.12.88, 71
Aar.                                             B 290

—  Maren, f. Wederkinch, Oktbr. 20
(Svigersøn, Sgp. M. H. Lund).

A 240

—   Margrethe Christine, f. Ankersen,
Kancelliraadinde, 19.1.16, 62 Aar.

B 8

—  Marie Susanne, 16.3.22, 38 Aar
(Fader, P. G. TL).                        A 65

—  Matthia Bolette, f. Wederkinch, 22.
3.1791 i Eibe.                             B 26

—  Mette Margrethe, f. Hansen, g. m.
fhv. Adjunkt N. U., 11.5.61, 59 Aar.

Ea 109

—  Nicolai, 25.6.84 i New York (Anna,

f.  Brinckopff).                            B 149

—   Niels, fhv. Adjunkt, 24.5.61, 71 Aar.

Ea 119

—  Niels, cand. pharm,, April 62. Ea 94

—  Niels, Hospitalsforstander i Eibe,
24.12.23, 84 Aar.                        B 196

—   Ottine Frederikke, f. Suenson, E.
e. Tage Algreen-Ussing, 10.10.84,
77 Aar.                                       B 238

—  Peder, 8.2.72 i Eibe, 87 Aar (Dat-
ter, Eulalia).                                B 36

—  Peter Georg, 12.4.37, 19 Aar (Pleje-
fader, C. M. Hilcker).               A 91

—   Peter Georg, exarn. jur., 10.5.31, 80
Aar.                                               B 82

—  Peter Staggemeier, Distriktskirurg
i Sæby, 9.2.38, 37 Aar (Agathe).

Aal 33

—   Basmus, fhv. Sgp. 12.5.61 i Kol-
ding, 82 Aar.                            B 115

—  Rudolph, Revisor, 3.5.85, 67 Aar
(Fætter, J. L. U.).                    B 102

—   Severine, f. Leth, g. m. Lærer i
Gislum IL, 9.11.79.               Aal 278

—  Sophie Magdalene, f. Brügmann,

g.   m. F. IL, 18.11.1799, 49 Aar.

B 94

—   Stephan Peter Johannes Hjorth,
Billedhugger, 19.7.55,26 Aar. Ri 112

—   Susanne, f. Baggesen, E. e. Præ-
sident IL, 17.4.05 i Ribe, 79 Aar.

B 33

—   Tage Algreen, Konferensraad, Ge-
neralprokurør, 25.6.72, 44Aar. B 150

Ussing, Theodosius, fhv. Hospitalsfor-
stander, 4.11.45.                       Ri 170

—   Thorvald, Boghandler i Skander-
borg, 1.6.71 (Camilla, f. Ussing).

A 162

—  Vilhelm Cornelli, Assessor, 1.7.71,
41 Aar.                                       B 152

—  "Werner Jesper Andreas, National-
bankdirektør, 2.12.87.              B 281

Uthicke, Carl Frederik, Grosserer, 8.

8.63.  64 Aar (Marie).                B 187

—  Marie, f. Lund. 7.2.80.              B 34
 

Utke, Anna, f. Kjær, E. e. J. U, 18.

9.90, 79 Aar.                              B 219

—  Anna, f. Levinsen, 3.2.90 i Vonsild,
68 Aar (Svoger, Mørk-Hansen). B31

—   Chr.Fr., Kommandersergeant, D. M.
(falden) 24.7.50, 26 Aar.          B 220

—  Elisabeth Augusta, f. Dornlund,
g. m. S. Y. U., 19.1.49.              F 15

—  Fr. Chr., Ejer af Bramkilde, 16.11.
48, 41 Aar.                              FS 292

—  Hans, Løjtnant, 30.1.81, 84 Aar. B 26

—   Hans Chr., Sgp. i Tjæreby, 23.4.90
(Charlotte).                                  B 95

—   Joh. Ernst, Ejer af Brolykke, 12.

8.64.                                               FS 212

—  J. F., Krigsraad, Ejer af Brolykke,
22.9.24 (Sofie Hedvig).             F 118

—   Sofie Hedvig, f. Heilmann, g. m.
S. Y. U, 2.7.51.                     FS 160

—   Søren Jørgensen, Oberstløjtnant,
13.7.51 p. Brolykke, 58 Aar. FS110

—  Valdemar Alexander, 27.3.48, 17
Aar (Fader, J. L. U.).                 F 65

Uttenreiter, Carl Emil, 20.6.76, 20 Aar
(Fader, J. L. U.).                      A 144

—   Charlotte, 28.1.86.                       B24

—  Jens Ludvig, fhv. Byfoged, 21.6.83,
65 Aar.                                       B 142

—  Lovise Amalie, f. Eomeicke, 13.3.
66, 87 Aar.                                  B 75

Uttenthal, Ane Marie, f. Gjerløv, E.
e. O. U., 9.2.65, 73 Aar.            B 38

—   Carl Joseph, fhv. Seminarielærer,
17.10.70 i Jellinge (Caroline). B 261

—   Caroline, f. Jørgensen, 20.12.89 i
Herning.                                     B 301

—  Joseph, Silke- og Klædekræmmer,
11.12.1793, 32 Aar.                      B 93

Uttenthal, Otto, Førstelærer ved Bor-
gerskolen i Sorø, Nov. 54, 65 Aar
(Ane Marie).                              A 294

Uttermøhlen, Cathrine Margrethe, f.
Søndahl, 28.12.1799 p. Klintholm,
25 Aar.                                        B00,1

Uttermøhlen, Elisabeth Sophie,f. Broer-
holt, 7.11.36, 94 Aar.               A 267

— Poul, Kaptajn, 14.5.11 p. Ellinggaard,
61 Aar (Elisabeth Sophie). Aal 41

Utzen, Kirstine Margrethe, f. Egtved,
3.2.08 p. Farstruplund, 76 Aar. Vi 3