KRAKS BLAA BOG 1949

DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON

 Weilbach 1895-96

Weilbach 1877-78

Hjem - Home

 Weilbach 1947  til håndholdt computer eller mobiltelefon

Kraks Blå Bog 1957

Illustreret Musikleksikon 1924

Kraks Blå Bog 1910

V. Richter

100 års Dødsfald i Danmark  V  Til søgbar PDF-fil

Vadsted

Vadum

Vahl

Valentin

Valentiner

Valert

Valeur

Vallentin

Vallentinsen

Vallø

Vandborg

Vandel

Vang

Varberg

Varendorff

Vargas-Bedemor

Variali

Vasmer

Vat^r

Vaupell

Vauvert

Vedel

Vedel-Simonsen

Vedersø

Vedsted

Veers

Veideborgh

Veien

Veile

Veith

Veitheim

Vellejus

Velschou

Vendelboe

Vendt

Venndt

Vennekilde

Venninghausen

Venuleth

Verdelin

Verdich

Verdier

Verhooven

Verligh

Vermehren

Verner-Lassen

Verrajou

Ververs

Vest

Vestberg

Vesterboe

Vesterby

Vestergaard

Vett

Vette

Viale

Vibe

Viberg

Viborg

Vichmand

Vicq-Tholen

Videbech

Vieregg

Viertel

Vieth

Vigfusson

Vilcken

Vilhelmi

Vilhelmsen

Villars

Villaume

Villemoes

Villeneuve

Villerme

Villumsen

Vilsoët

Vilstrup

Vincent

Vind

Vindelin

Vindfeldt

Vinding

Vinge

Vinsløv

Virgin

Visby

Vissing

Viuff

Vivel

Voelcker

Voelkers

Voetmann

Vogel

Vogelius

Vogelsang

Vogler

Vogt

Vohnsen

Voigt

Voigts

Volberg

Voldby

Voldum

Volf

Volkersen

Vollertsen

Volmer

Volquardsen

Volquardts

Volquartz

Voltelen

Volters

Vorbeck

Vosbein

Voss

Vraae

Vrads

Vørmer

Vadsted, Peter Thomas, Birkedommer,

Krigsraad, 3.9.24, 54 Aar (Elise, f.

Petersen).                                     B 76

-- Thomas, fhv. Herredsfoged, 14.7.

1799, 65 Aar.                               B 55

Vadum, Berthel Christian, 19.6.48 i

Galthen, 16 Aar (Fader, I. H. V.).

B 102

—   Claus, Sgp. i Hyllested, 19.4.72
(Elisabeth, f. Hobe).              Ea 102

—   Claus, Sgp. i Moesberg, 9.3.21, 69
Aar (Søn, I. H. V.).                 Aal 31

—  Elisabeth Caroline, f. Bentzen, g.
m. I. H. V, 28.6.74, 72 Aar. Ah 152

—  Hans, 30.12.83 i Kyndby, 56 Aar
(Svoger, Sgp. V. Møller-Holst).

B 84,1

—  Iver Hansen, Sgp. i Galthen, 21.7.
74, 81 Aar.                              Ah 172

Vahl, Anneken, f. Dedekam, E. e. M.
V., 4.12.30, 62 Aar.                  B 196

—   Christine Elisabeth, D. af afd. M.
V, 3.10.67.                                  B 233

—  Eusebius, 23.8.70, 23 Aar (Fader,
Joh. V.)                                       B 202

—  Henrik, Begimentskirurg, 22.12.37,
48 Aar (Vilhelmine).              Aal 203

—  Jakob, Underlæge, 6.1.57,63 Aar. A 7

—  Jens Laurentius, Dr. phil., 12.11.
54.                                                A 268

—  Johan, Generalmajor, 7.6.75, 86 Aar
(Louise, f. Hempel).                  B 130

—  Johanne Andrea, D. af afd. M. V, 26.
3.89, 84 Aar.                                B 73

Vahl, Martin, Dr. med., Forstander,
27.3.87 p. Jægerspris (Vilhelmine,
f. Clausen).                                  B 75

—  Martin, Professor, 24.12.0i, 55 Aar
(Anneken).                                  B 104

—  Martine Elisabeth, D. af afd. Pro-
fessor M. V., 27.10.81.             B 251

—   Sophie Christine, f. Zahlmann, g.
m. Jakob V., 28.4.55.               A 101

—  Vilhelmine, f. Bøggild, E. e. H. V.,
23.8.68, 71 Aar.                       Aal 217

Valentin, Andreas, Krigsassessor, 7.4.50.

A 83

—  Anna Rebekka, f. Bringe, g. m. P.
A. V., Juni 26, 62 Aar.           A 128

—   Caroline, f. Hammer, E. e. H. P.
V., 10.3.65, 71 Aar.                    B 65

—   Christian, Translatør, 25.4.47 i Hel-
singør (Hanne, f. Andersen). B 101

—   Chr. Henrik, 1.11.12, 19 Aar (Fader,
P. A. V.).                                   A 258

—  Falk, Grosserer, 28.3.52, 84 Aar.

A 79

—  Hans Peter, Etatsraad, 7.5.63, 81
Aar (Caroline).                          B 106

—  Henrik Emil, Maler, Løjtnant, 4.4.
79.                                                   B 82

—  Marie Magdalene, f. Sommer, Okt.
1796, 78 Aar (Søn, P. A. V.).

A 275

—  Mathias, Advokat, 19.8.27 i Slesvig,
71 Aar.                                     Alt 139

—  Peter Andreas, Generalkrigskom-
missær, 17.7.26, 72 Aar.            A 60

1143

Valentin, Peter Chr., Byfoged, Maribo,
29.11.36, 38 Aar (Julie Vilhelmine,
f. Eggertsen).                             L 104

Valentiner, Adelaide Margrethe, f.
Gähler, 1.5.44.                           B 128

—   Adolph, Etatsraad, Ejer af Gjeddes-
dal, 23.5.68.                                B 120

—   Adolph, Student, 23.2.46, 37 Aar
(Moder, Dorothea, f. Wilken). B49

—   Charlotte Juliane, f. Crone, g. m.
C. U. V., 4.2.71.                          B 29

—   Chr. Ulrich, fhv. Forpagter p.
Gjorslev, 7.4 84 (Annette). B 85

—  Elise, f. Fiehn, g. m. C. U. V., 3.
9.41.                                             B 211

—  Georg Vilhelm, Sgp. i Flensborg,
17.11.36, 70 Aar.                     Alt 187

—   Gustav, Forpagter af Klintholm,
7.4.36 (Julie, f. Jacobsen). B 94

—  Peter Vilh., fhv. Konsul p. Bid-
strup, 48 Aar (Marie Elisabeth, f.
Olsen).                                        A 201

- Vilhelmine, 6.11.46, p. Gjorslev, 11
Aar (Fader, C. U. V.).             B 263

Valert, Fr. Adolph, fhv. kgl. Mund-
skænk, 8.9.10, 78 Aar (Sophie). B77

—  Sophie, f. Avermann, 6.8.18, 62 Aar
(Svigersøn, Sagfører Linde). B 66

Valeur, Adolp, 29.1.64 i Flensborg
(Svoger, H. Wissing).                Vi 23

—  Adolph Siegfred, fhv. Toldbetjent,
7.13.52, 77 Aar.                        Ea 289

—  Albina, f. Thim, g. m. Krigsraad V.
V., 1.3.88.                                     B 57

—   Amalie, f. Knorr, E. e. J. V., 30.3.
44, 65 Aar.                                  B 75

—  Ane Cathrine, f. Høst, g. m J. G.
V., 9.1.75 i Fredericia, 69 Aar. B8

—  Anna, f. Eoedsted, E. e. P. V., 26.
9.64, 75 Aar (Svigersøn, H. Wissiog).

Vi 211

—  Anna Katrine, f. Munch, E. e. I.
C. V., 21.11.63, 81 Aar.         Ah 276

—  Anton Martin, Sgp. i Asferg, 19.2.
90, 68 Aar.                                  B 44

—  Birgitte, f. Brogaard, 8.10 52 i Ma-
riager, 67 Aar.                        Ea 240

—  Caspar Conrad, 3.2.54,53 Aar. Aal 32

—   Cecilie Kirstine, f. Larsen, g. m.
H. V., 24.12.67.                      Aal 315

Valeur, Christen, Sgp. i Carleby, 27.
12.36 (Elise).                             Ea 206

—   Chr. Verner, Bryggeriejer, 10.12.50,
49 Aar (Elisabeth).                 Aal 280

—  Eleonora Augusta, f. Wimmer, 1.
10.78.                                           B 230

—  Elisabeth, f. Jacobsen, E. e. Pro-
kurator V. 8.3.81 i Herning, 59
Aar.                                               B 58

—  Elisabeth, f. Munck, E. e. C. V.
V., 2.6.57.                                   B 133

—  Elise, f. Møller, E. e. Sgp. C. V.,
6.10.51, 64 Aar.                       Aal 265

—  Frederikke, f. Møller, g. m. Sgp.
J. H V, 21.6.78.                    Ah 167

—   Gertrud, f. Holtermann, E. e. Kan-
celliraad V., 30.10.05 i Bergen, 68
Aar.                                               B 95

—   Grethe, f. Møller, g. m.^Sgp. A. V.,
23.3.75, 53 Aar.                           B 73

—  Hans Fr., Landmand, 14.11.56, 21
Aar (Moder, Elise).               Aal 265

—   Henrik Stampe, Bryggene jer, Ejer
af Vosborg, 24.8.80, 48 Aar. Aal 212

—  Ib Chr., Konsistorialraad, 20.4.63,
86 Aar (Anna).                          Ah 94

—   Ida Kristine, 13.2 89, 85 Aar (Sø-
ster, Kristine Munk).                B 39

—   Jane Kirstine, f. Fibiger, g. m. C.
C. V., 22.4.48, 36 Aar.             Aal 88

—  Janus Caspar, Byfogedfuldmægtig
i Helsingør, 21.8.86 (Helene, f.
Schachschneider).                     B 195

—  Joachim Otto, cand. phil., 18.4.81.

B 93

—  Joh. Chr., Sgp. i Voer, 29.1.49, 76
Aar (Johanne Elisabeth). Ea 20

—  Johanne Elisabeth, f. Knorr, 2.4.
50, 69 Aar.                                 Ea 55

—  Johannes, Justitsraad, fhv. Amts-
forvalter, 17.12.29, 63 Aar (Amalie).

Vi 154

—  Johannes Meller, Justitsraad, 22.2.
08 i Mariager, 82 Aar (Kirstine).

Aal 17

—  Kirstine, f. Christensen, 30.7.15, 69
Aar.                                               B 67

—  Nicolette, f. Lund, 31.1.80, 69 Aar
Aar (Søn, Kateket L. M. V.).

Ah 37

Valeur, Peter, fhv. Apotheker i Vi-
borg, 22.10.45, 74 Aar (Anna). Ah 193

Vallentin, Frederikke, f. Harder, Marts
84, 79 Aar.                                   B 67

—  Jakob, Provst, Sgp. i Spentrup, 10.
2.72, 67 Aar (Frederikke). Ea 37 |

—  Joh. Otto, Købmand i Skelskør,
17.6.36, 66 Aar.                         B 158

Vallentinsen, Margrethe Sophie, f.
Hetisner, 1.4.1795 i Stavanger (Svi-
gersøn, J. B. Sehested).           B 33

Vallø, Emma, f. Gjern, E. e. V. V.,
16.2.78 i Stubbekøbing, 38 Aar.

B 43

—  Jens Fr. Chr., 3.9.75, 10 Aar (Fa-
der, Knud V.).                          B 306

—   Karl, 4.8.90 i Buenos Ayres (Pleje-
fader, V. Oxenbøll).                 B 214

—  Knud, Prosektor, 17.5.77 i Men-
tona (Thora).                              B 114

—   Thora, 20.2.89, 54 Aar.              B 44

—  Vilhelm, Overretssagfører, 20.7.75
p. Christiansdal, 37 Aar (Emma).

B 168

Vandborg, Ingeborg, f. Vandborg, 12.

11.55 p. Kaas, 70 Aar.            V 187

—  Jens, Ejer af Frøslevgaard, 16.10.
11, 71 Aar.                                  V 85

—  Jobanne, f. Stenild, 30.12.89 p.
Trinderup, 74 Aar (Søn, H. C. la
Cour).                                        B 90, 2

—   Olaf Rye, Sømand, 18.8.68, 18 Aar
(Moder, Anna f. Møller). Ea 235

—   Søren, Sgp. i Janderup, 29.10.24,
42 Aar (Ane Kirstine).              B 90

—  Søren Børgesen, cand. pharm., Febr.
70 i RiDgkøbiflg, 27 Aar.          B 40

—  Thomas, fhv. Lærer i Spentrup,
28.10.64 i Faarup, 62 Aar (Ane, f.
Møller).                                       B 249

Vandel, Hanne, f. Scheel, g. m. Fr.

V, 2 4.88 i Svendborg, 60 Aar.

B 80
 

Vang, Susanne Frederikke, f. Løn,

E. e. Sagfører Adolf V., 14.3.84, 39

Aar.                                              B 64

Varberg, Karen, f. Sonnesen, g. ni. R.

V., 9.7.65, 25 Aar.                    B 161

—  Eudolph, Justitssekretær, 8.5.69,
41 Aar fusette, f. Sonnesen). B107

Varberg, Sebastian, Boghandler, 26.12.

75 (Louise).                                A 300

Varendorff, Marie, Priorinde, 4.5.59 i

Slesvig, 74 Aar.                     Alt 107

Vargas-Bedemor, EdvardEomeo,Greve

Museumsdirektør, 15.3.47. A 67
 

Variali. Dominicus, Klaverstemmer,

Maj 79.                                     N 1084

—   Oscar, Organist, 20.4.86, 32 Aar
(Louise, f. Hawersaat).              B 95

Vasmer, Joh. Carl Christopher, Post-
mester, 20.11.00 i Elmshorn, 82 Aar.

A 405

—  Jul. Georg, stud. med., 23.11.47, 29
Aar.                                             A 282

Vassmer, Cordt, Sgp. i Sorterup, 24.
6.05.                                              B 51

—  Kirstine Elisabeth, f. Sparre, g. m.
C. V., 14.5.05,70 Aar.               A 20O

Vat^r, Jens, fhv. Hoboist i Livgarden,
26.7.73, 61 Aar (C. H. V., f. Jensen).

B 176

—  Joh. Andreas, fhv. Toldbetjent, 22.
11.32, 70 Aar (Ane Marie, f. Bund-
gaard).                                         A 280

—  Joseph, Købmand, 3.12.50, 58 Aar.

Vi 213
Vaupell, Chr., Dr. phib, 15.9.62, 40 Aar.

B 219

—  Margrethe, f. Kalberg, 16.11.60.

B 274

—  Vilh. Ludvig, Oberstløjtnant, 11.4.
56, 73 Aar (Margrethe).            B 88

Vauvert, Anna, f. Aagaard, 17.5.1799 i
Porsgrund).                                  B 45

—  Martha, f. Tobiesen, 26.11.05 i Pors-
grund, 42 Aar.                       B 06, 4

Vedel, Anders Peter, cand. phib, Læ-
rer, 25.9.72 i Slagelse (Emilie).

B 227

—  Anette, f. Mourier-Petersen, g. m.
Professor P. V., 11.10.57, 27 Aar.

A 240

—   Edvard, Assistent, 11.10.67. B 240

—  Emilie, f. Grimstad, E. e. A. P. V.,
26.8.73.                                        B 200

—   Georg Didrik Sophus, 2.2.68, 71
Aar (Ellen Marie, f. Launy). Ska 29

—  Johan Albert, cand. pharm., 20.11.
70, 26 Aar.                              FS 271

1145

Vedel, Kristiane Dorthea, f. Aabye,
g. m. Sgp. Kr. V., 15.3.88 i Thor-
strup.                                            B 67

—   Stine, f. Dons, g. m. P. V., 31.1.
84 i Kaliundborg.                      B 28

Vedel-Simonsen, Claus, Kancelliraad,
Ejer af Elvedgaard, 29.2.32, 82 Aar.

FS 38

—  Lauritz Schebye, Konferensraad,
12.7.58, 77 Aar.                         F 159

Vedersø, Truels Chr., cand. jur., 16.

11.70.                                           B 281

Vedsted, Jacobine Hedvig, 13.8.66, 69

Aar.                                             B 189

Veers, Claus Fr., Toldkontrollør, 11.

6.46 i Burg, 76 Aar (Emarentia).

Alt 141

—  Emarentia, f. Kauert, 16.6.46, 62
Aar.                                           Alt 147

—   Georg Vilhelm, stud. theol., 23.4.
36 i Heide.                               Alt 76

Veideborgh, Dorothea, f. Eggers, E.
e. Major V., 20.1.61, 82 Aar (Svi-
gersøn, Pastor Hørning).         Vi 14

Veien, Hans Fr., Oversergeant, D. M.,
5.1.88.                                             B 7

Veile, Ludvig Ferdinand, Kapelmu-
sikus, 3.11.65 (Dorthea, f. Corritzen).

B 278

Veith, Anna Birgitte, f. Lundegaard,

24.9.21,    85 Aar (Søn, J. G. V.).

A 225

—  Anna Vilhelmine, f. v. Bergen, g.
m. J. G. V., 4.10.16.                  B 81

—  Fr. Georg, Distriktslæge i Nykø-
bing p. M., 30.3.40, 35 Aar. B 84

—   Henrik Chr.; Kopist, 2.2.40, 47 Aar

B 27

—   Ignatius, 2.2.11, 85 Aar (Søn, J. G.
V.).                                                A 29

—  Johannes Gregorius, Mægler, 10.
12.41, 70 Aar.                            A 298

Vellejus, Andr. Bernhard, Lærer i
Krummerup, 3.4.66, 33 Aar. B 92

—  Christine, f. Bech, E. e. H. T. V.,

16.3.22,  45 Aar.                          Ri 23

—  Hans Thorning, Provst, Sgp. i S.
Omme, 18.4.14,48 Aar (Christine). B37

—  Johannes, fhv. Lærer i Grindsted,
10.11.08.                                        B 95

Velschou, Garl Fr., Urtekræmmer, 21.
6.46, 44 Aar (Sophie).              A 149

—   Cathrine Marie, f. Krollerup, E. e.
C. V, 5.2.45,76 Aar.                   B 39

—   Chr., Brygger, 12.8.25, 52 Aar (Ca-
thrine Marie).                            A 189

—   Chr. Balthazar, fhv. Kasserer, Ju-
stitsraad, 10.12.76, 78 Aar (Palmine,

f.   Hastrup).                                B 285

—  Hans Mathias, Professor, 8.7.62, 65
Aar (Elisabeth, f. Knudsen). B 159

—  Marie, f. Hagerup, g. m. cand. jur.
Jul. V., 20.11.87 p. Arresødal.

B 272

—  Palmine, f. Hastrup, 20.1.87. B 17

—   Sophie, f. Jacobsen, E. e. C. F. V.,
29.3.53.                                          A 78

Veitheim, Heinrich, Retsskriver, 17.1.

47 i Charlottenlund.                  B 16

Vendelboe, Elise Marie, f. Veisner, g.

m. Sgp. V., 15.12.89 i Odense, 82

Aar.                                             B 298

Vendt, Ole Nicolai, Lærer i Mellerup,

52.80 (Augusta, f. Boesen). Ra32
 

Venndt, Carl, Toldbetjent, Løjtnant,

17.12.51, 61 Aar.                       A 302

—   Chr. Christopher, Krigsraad, Di-
striktslæge i Ebeltoft, 23.10.45, 61
Aar (Emilie Frederikke). Ah 193

—  Emilie Frederikke, f. Hasse, 7.3.50,
56 Aar.                                       Ah 44

Vennekilde, Niels, Forvalter p. Trøi-
borg, 28.3.45.                               B 81

Venninghausen, Chr. Ludv., Sgp. i
Vissenbjerg, 26.2.1795, 34 Aar.

FS 119

Venuleth, Margrethe Elisabeth, f. Hass,
E. e. Provst F. V. V., 12.8.1795 p.
Refsnæs, 82 Aar.                        B 67

Verdelin, Carl, Premierløjtnant, Fabri-
kant, 15.4.68 (Laura, f. Thorsen).

B 92

—  Fr., Menig (falden), 25.7.50. A 200

—   Ida Vilhelmine, f. Thorsen, g. m.
C. V., 7.10.53.                           A 239

—  Johanne Nicoline, 26.4.49. B 102

—   Knud, Grosserer, 7.3.90 (Moder,
Laura).                                         B 59

—  Maren Nicoline, f. Wimmermann,

g.  m. M. V., 17.10.29, 74 Aar. B159

1146

Verdelin, Mathias, Lærer i Munke-
bjergby, 8.12.40, 70 Aar.         B 279

Verdich, Ane Christine, f. Wegener,
6.7.25, 76 Aar.                           Ea 84

—   Jakob, fhv. Forpagter, 7.12.20, 76
Aar (Ane Christine).              Ea 150

Verdier, Andreas, ^Fabrikant, 16.3.80
(Signe).                                          A 65

Verhooven, Marie Lovise, E. e. Fal-
konermester Henrik V., 8.11.12. Sk

Verligh, Adrian, Byfoged i Præstø,
7.3.09, 52 Aar (Johanne).          B 26

Vermehren, Christiane, D. af Profes-
sor F. V., 28.6.83.                     B 148

—   Sophie Amalie, f. Frantz, 13.7.46 i
Eingsted, 45 Aar                     B 162

— Thomasine, f. Ludvigsen, f. Grüner,
g. m. Professor F. V., 26.2.77. B50
 

Verner-Lassen, Lars Fr., Pianoforte-
fabrikant, 12.10.85, 63 Aar (Søn,
cand. jur., C V.-L.).                 B 271

—   Martha, 20.11.74, 18 Aar. B 274
 

Verrajou, Honorât Anton Massoni,

Legationsraad, 15.8.11, 87 Aar.

A 194

—  Marie, f. Mazar de la Garde, 1.5.
08, 66 Aar.                                  A 177

Ververs, Adrian, Kobbersmedemester,
22.2.51, 44 Aar.                           A 49

—   Cathrine, f. Olsen, E. e. P. F. V.,
12.1.95.                                          B 11

—  Marie Frederikke, f. Nau, E. e. A.
V., 12.2 49, 64 Aar.                    A 41

—   Peter Ferdinand, Kaptajn, 29.11.
67.                                               B 281

Vest, Johannes, fhv. Inspektør i Grøn-
land, 11.10.35, 53 Aar.             A 245

Vestberg, Jens, Brygger, 8.3.80, 62
Aar .Christiane-, f. Hjortedahl). A 59

Vesterboe, Martin, Sgp. i Gyrstinge,
15.10.17 (Frederikke, f. Falckenthal).

B 84

Vesterby, Jens, Kæmner i Eibe, 15.
12.59, 49 Aar (Mariane, f. Møller).

B 301

—  Niels Peter, Fuldmægtig,7.6.64. B136

—   Søren Marius, Student, 28.5.67, 21
Aar.                                             A 130

Vestergaard, Jens Chr., Kaptajn, 22.1.
09 p. Bygholm.                           B 11

Vestergaard, Niels, Toldassistent, 28.
10.46.                                           Â 261

—  Peder Kryssing, fhv. Sgp., 19.3.21,
74 Aar (Martha Margrethe, f. Nør-
ager).                                          FS 39

Vett, D. M., Etatsraadinde, Januar 09
(Svigersøn, Amtsprovst Viberg Ye-
del, Svendborg).                         F n

—  Else Christine, f. Leth, g. m. F.
D. V., 4.2.77.                               B 12

—   Ernestine, 5.2.55, 18 Aar (Fader,
G. D. C. V.).                           ' A 32

—  Fr., Justitsraad, Ejer af Kaastrup-
gaard, 19.10.44.                         A 251

—   Georg Didrik, Major, 5.4.42 (Maria).

A 82

—   Georg Didrik Caspar, General-
major, 14.3.64.                             A 66

—  Julius Theodor Emil, Læge iEødby,
Krigsassessor, 2.6.69, 61 Aar (Pe-
trine).                                          B 128

—   Lemming, cand. pharm., 20.11.43
i Assens, 37 Aar (Fader, F. D. V.).

B317

—  Maria, f. Nordgreen, E. e. G. D.
V, 24.5.48.                                  A 130

—  Petrine, f. Bjørn, E. e. Læge V.,
14.4.81 i Eødby, 89 Aar.           B89

—   Sophus, 28.12.86 (Petra, f. Wissing).

B 87, 1

Vette, Chr. Aug. Vilh., Købmand, 15.

2.22, 69 Aar.                                A 40

—  Eberhard Chr., fhv. Silke- og Klæde-
handler, 7.7.18, 62 Aar.           A 157

—  Fr. Carl Ludvig, Sekretær, 11.3.07.

A 103

—  Philip Chr., fhv. Købmand, 2.6.09,

A 218

Viale, Antoine, Kammerassessor, fhv.

kgl. Køkkenmester, 6.7.75, 72 Aar.

B 156

—  Fr. Carl Chr., Premierløjtnant, 27.
1.70 i Hyères (Fader, AntoineV.). B 26

—  Laura Dorthea, f. Engberg, g. m.
Leopold V., 27.8.82 Nykøbing p. F.

B 201

—   Sophie Cathrine, f. Sørensen, g-
m. A. V., 25.10.43, 32 Aar. B 294

Vibe, Carl Peter, Auditør p. Chri-
stiansø, 14.10.26, 35 Aar. B 239

Viberg, Carl Ludvig, Kantor. 11.8.67,
69 Aar.                                      Vi 187

—  Mathias Andr., Dansemester, 16.3.
03, 66 Aar.                                 Vi 23

Viborg, Anna Carlotte, f. Nielsen, E.
e. E. N. V, 2.2.52.                     A 30

—   Carl, Professor, 7.10.44, 61 Aar.

A 242

—  Dorothea Henriette, f. des Cam-
peaux, g. m. E. N. V, 2.11.1795,
27 Car.                                       A 304

—  Elise, 5.6.65, 80 Aar.             FS 149

—  Erik Nissen, Etatsraad, Professor,
25.9.22, 63 Aar (Anna Charlotte).

A 227

—  Karsten Friis, fhv. Sgp., 22.5 85 i
Slagelse.                                     B 117

—  Laurine, f. Ahlefeldt Krüger, g. m.
Sgp. K. F. V., 30.8.83, 68 Aar.

B 207

—  Nicolai Chr., Direktør, 23.7.01 i
Fredericia, 55 Aar (Arine, f. Bring
strup).                                          Ei 59

—  Victor Vilhelm. Bøssemager, D. M.,
25.1.88.                                          B 24

Vichmand, Poul, Sgp. i Vaabensted,
18.6.18, 69 Aar (Bolette, f. Wich-
feld).                                              B 48

Vichmann, Erhard, exam. jur., 28.5.20,
22 Aar.                                         B 45

Vicq-Tholen, Nicolaus, Major, 30.11.57
i Slesvig, 71 Aar (Sophie). Alt 285

—   Sophie, f. Hedemann, 9.11.79. B 262
 

Videbech, Carl, Fysikus, 2.3.89 i Ny-
købing p. F. (Nanna, f. Wanscher).

B 54

—  Heinrich, Kancelliraad, Branddirek-
tør, 17.5.57 (Bernhardine, f. de
Torne).                                        B 115

—   Thomas, fhv. Konsumtionskontrol-
lør, 20.12.06.                            B 07,1

Vieregg, Fr. Ludvig, Kammerherre, 1.

2.05 i Slesvig.                              A 60

Viertel, Eleonore Henriette, f. Kyhse,

31.10.73, 87 Aar.                       B 256

—  Joh. Carl Fr., Portrætmaler, 23.2.
34, 61 Aar (Eleonore Henriette). A 51

Vieth, Anna Elisabeth, f. Wineken,
Enkeprovstinde, 3.2.02, 83 Aar (Søn,
L. C. V.).                                     B 12

Vieth, Barbara Margrethe, f. Thurah,
E. e. Sgp. V., 19.2.15 i Kristians-
feldt, 75 Aar.                              B 19

—   Levard Chr., Sgp. til Sønderap,
23.6.15, 65 Aar.                           B 53

—  Martin Chr., 1.6.56 p. Aalholm, 68
Aar.                                             L 112

Vigfusson, Arne, Student, 8.2.03, 26
Aar.                                            Aal 55

—   Gudbrand, Dr. phil., 2.2.89 i Ox-
ford.                                              B 35

Vilcken, Augusta, f. Ehrenreich, 26.2.

68 i Nykøbing p. F.                  L 52

Vilhelmi, Carl Ferd., Kaptajn, 15.3.76,

53 Aar (Helene, f. Wærn). A 65
 

Vilhelmsen, Birgitte Marie, f. Bang,

g. m Læge L. V., 12.1.69 i Korsør.

FS 19

—   Carl Chr Theodor, stud. philol.,
15.2.49, 21 Aar (Moder, Nicoline).

B 39

—  Ludvig Sophus Fr., fhv. Læge, 21.
9.81 i Korsør, 55 Aar (Claudine).

B 222

—   Ole, Inspektør p. Gudumlunds
Fabrikker, 6.9.39, 54 Aar (Nicoline,
f. Gundorph).                             B 140

Villars, Elias Chr. de, Major, 18.8.05.

Sk

Villaume, Professor, 11.6.25 p. Fiuren-

dal, 79 Aar (Søn, C. A. V). A 136

—   Charles Antoine, fhv. Sproglærer,
12.7.51, 77 Aar (Christine). B 163

—   Christine, f. Munck, 1.12.Ô2, 67 Aar.

B 285
Villemoes, Alfred Theodor, Herreds-
foged, 21.6.74 i Kolding (Marie, f.
MøllerY                                       B 146

—  Fr. Vilhelm, Kaptajn, 15.6.79 i Ros-
kilde.                                          B 138

—  Vilhelmine Petri ne. f. Metzgen, g.
m. Translatør K. V, 30.10.61. B 258

Villeneuve, Charles Caillou de, fhv.
kgl. Figurant, 28.1.65. 87 Aar (Fre-
derikke Lovise).                         B 27

—  Frederikke Lovise de, f. Borring,
26.10.67.                                      B 253

Villerme, Cathrine Susanne, f. Giraud,
E. e. Brygger V., 23.8.34, 80 Aar.

A 204

Villumsen, Peter, Overlæge, 1.11.54 i
Altona, 49 Aar (Petrine, f. Hansen).

B 251

—  Villum, Konsumtionsskriver, 31.5.
1791, 59 Aar.                             A 122

Vilsoët, Constant, Translatør, 22.9.49,
72 Aar (Sophie).                       A 225

—  Fr. Chr., fhv. Materialist, 1.1.90
(Henriette, f. v. Stabeil). B 90,1

—   Ida Louise, E. e. P. V., 3.3.
88 (Svigersøn, A. G. 0. Hauch).

B 55

—  Pierre, Professor, 23.4.77.         B 93

—  Kosalie, 17.4.56 (Moder, Sophie).

A 91

—   Sophie, f. Reinhardt, 28.5.56, 79
Aar (Søn, Pierre).                     A 123

Vilstrup, Adamine Frederikke, 29.8.60
i Borris, 27 Aar (Fader, C. V.).

B 200

—   Christine Sophie, f. Krarup, g. m.
C. V, 21.10.54, 63 Aar.           B 246

—   Claudia Sophie, 21.6.40 i Borris,
11 Aar (Fader, C. V.).             Ri 51

—   Claus, Konsistorialraad, 12.11.71,
87 Aar (Søn, H. S. V.).          B 273

—  Johanne Frederikke, f. Bruhn, g. ni.
Sgp. H. S. V., 28.1.86 i Borris, 41
Aar.                                              B 25

—  Karen, f. Nielsen, E. e. Organist
A. V., 8.1.12 (Søn, Claus).           B 5

—   Therese Victoria, f. Kayser, g. m.
Krarup V., 17.10.55.                 A 244

Vincent, Alexandre, Hotelforpagter,
2.12.83 i Cannes, 46 Aar (Bianca, f.
Gerner.                                      B 288

Vind, Anna Sophie, f. Hoppe, E. e.
C. A. V, 17.5.81 p. Bækkeskov, 77
Aar.                                               B 11

—   Hofjægermester, 19.12.05, 75 Aar
(Sophie, f. Sehested).               F 192

—  Adelgunde, f. Tesdorpf, g. m. Hof-
jægermester S. V., 8.5.90 p. Sande-
rumgaard.                                   B 107

—  Charlotte Dorothea, 1.8.07 p. Fjelle-
bro (Svoger, Holck-Winterfeldt).

FS 98

—   Chr. Anders, Hofjægermester, 17.
9.69 p. Bækkeskov (Anna Sophie).

B 220

Vindelin, Mariane, f. Bondrup, 31.7.
30, 62 Aar.                                 Vi 95

—  Niels, fhv. Sgp., 23.1.30, 69 Aar
(Mariane).                                     V 11

Vindfeldt, Claus Hansen, EjerafRoest-
gaard, 29.8.55, 67 Aar (Karen, f.
Strandbygaard).                       Ri 136

Vinding. Andr., Proprietær, 27.1.81, 70
Aar (Christine, f. Volquardsen (Svi-
gersøn, P. Casse).                       B 25

—  Jens, Kopist, 20.8.1792, 31 Aar.

A 202

—  Vilhelmine Henriette, f. Strasoldo,
19.9.62 i Virum.                        B 222

Vinge, Hedvig, f. Budtz, 13.12.52, 79
Aar.                                           Ra 293

Vinsløv, Frants Ludvig, Premierløjt-
nant (falden) 17.3.64 (Sophie, f.
Schalburg).                                   B 70

—  Laurits, Rodemester, 8.6.79 (Amalie,
f. Nielsen).                                  A 134

Virgin, Gustav, Løjtnant, 18.7.10. Sk

Visby, cand. theol., Graver ved Assi-

stenskirkegaaz-d, 6.2.67.             A 65

—  Ane Magdalene, 6.3.44 i Aagerup,
24 Aar (Fader, H. J. V.)           A 63

- Carl Holger, Sgp. i Storehedinge,
10 3.71, 69 Aar (Nanna, f. Smith).

A 61

—  Hans Jensen, fhv. Lærer i Aage-
rup, 11.5.70 i Storehedinge, 92 Aar.

B 112

—   Jens Chr., Læge i Corinth, 19.3.63.

B 151

—  Laura Christiane, f. Fallesen, g. m.
C. H. V, 30.1.28, 22 Aar. B 10

—  Lauri Fallesen, Kasserer, 5.6.89
(Søster, Laura "Wain).              B 131

—   Lene, f. Hahn, g. m. H. J. V., 2.4.
08.                                                 B 29

—  Lovise Marie, 10.8.83 (Fader, Provst
V. V.).                                         B 186

—  Marie Cathrine, f. Meyer, g. m.
Provst V. V., 4.12.81 i Strøby, 68
Aar.                                             B 285

—   Marie Sophie, f. Petersen, g. m.
H. J. V., 15.5.23, 34 Aar.         B 42

Vissing, Hans Mikal, 21.6.72 i Kol-
ding (Vilhelmine, f. Tolderlund).

B 144

Vissing, Marie, f. Bertelsen, g. m. Bog-
handler Chr. V., 26.4.64.          A 98

—  Peder Johansen, fhv. Lærer, D. M.,

28.5.69,  76 Aar.                        Ra 131
 

Viuff, Laura Juliane, f. Worsøe, g. ni.

exam. jur. C. V., 10.8.74 i Skelskør.

B 185
 

Vivel, Valdemar, Kapelmusikus, 19.8.

73 (Johanne, f. Andersen\ B 192
 

Voelcker, Chr. Gottfried, Inspektør ved

Kjøngs Fabrik, 20.10.19, 72 Aar

(Hedvig).                                       B 86

—  Frederikke Ernestine, 18.4.18, 29
Aar (Fader, C. G. V.)               B 32

—  Hedvig, f. Otte, 26.2.29.           A 52
 

Voelkers, Caspar, Jægermester, 8.6.58,

54 Aar.                                     Alt 135

Voetmann, August, Gartner ved Sorø

Akademi, 30.5.80.                      A 125

—   Caroline Frederikke, f. Touscher,
E. e. Sgp. V. V., 15.8.05 i Aarhus.

B 63

—   Christiane Elisabeth, f. Blegvad,
27.4.66 i Kallundborg, 85 Aar.

Ah 104

—  Ernst Emil, Menig (falden) 25.7.50

A 189

—  Kirstine, f. Hammer, E. e. Fuld-
mægtig A. V., Decbr. 42, (Søn,
Nicolai).                                            Sk

—   Louise Agathe, f. Hammer, 16.5.76.

B 116

—  Nicolai Carl, Sgp. i Munkebjergby,

16.8.70,  64 Aar (Francisca, f. Philip-
sen).                                             B 196

—  Niels, Ejer af Frydsbrønd, 6.1.75,
62 Aar.                                        Aal 8

Vogel, Ane Christine, fhv. Institut-
bestyrerinde, 24.5.72, 68 Aar. A123

—  Eckardine Lovise, f. Beyer, g. m.
J. D. V, 10.8.16, 42 Aar.         B 65

—  Fr. Chr., fhv. Toldassistent, D. M.,
3.3.80, 82 Aar.                             B 55

—  Johan David, Grosserer, Korn-
skriver, 6.2.29.                            B 28

Vogelius, Ambrosia Dedekam, f. Hen-
ckel, g. m. L. S. V, 11.12.20 i
Brundby, 34 Aar.                    B 21, 2

—   Anna Kirstine, 1.4.18 i Hundslund.
36 Aar (Moder, Hedvig). Ah 45

Vogelius, Carl Laurits, fhv. Boghand-
ler i Horsens, 6.1.90.                  B 7

—   Cathrine KrifHne, f. Hansen, 28.
10.77, 40 Aar.                            B 253

—  Hedvig Benedicte, f. Spandet, E.

e.  M. V, 12.2.34, 81 Aar (Søn, J.
M. V.).                                       Ska 19

—  Hedvig, t Høegh, E. e. Sgp. V.,
20.12.21, 82 Aar (Svigersøn, Pro-
fessor Nissen).                           A 301

—   Jens Møller, Sgp. i Hundslund,
29.12 61.                                 Ah 62, 1

—  Johanne, f. Brandt, 19.3.61 i Aal-
borg, 74 Aar.                              B 69

—  Johannes, 25.9.52 i Hverring, 61
Aar (Sophie, f. Bodholt). Ska 156

—  Laurits Spandet, fhv. Købmand
i Silkeborg, 15.6.87, 67 Aar.

B137

—  Magnus, Sgp. i Hobro, 9.11.47
(Martha, f. Gjern).                   B 969

—  Michael, fhv. Sgp., 28.10.17, 77 Aar
(Hedvig Benedicte).                 A 135

—   Peter Aug., Brygger, 15.4.89 (Marie,

f.  Schneider).                              B 90
 

Vogler, Hanne, f. Schjøtz, g. m. Læge

V, 19.1.77 p. Gudumlund, 58 Aar.

Aal 117

—  Hans Heinrich, Professor i Altona,

—     22.1.06, 60 Aar.                          Alt 3

—  Otto Friederich, Advokat, 10.4.47,
57 Aar.                                       Alt 85

Vogelsang, Albrecht Vilhelm, 31.8.21,
50 Aar (Moder Cathrine). A 206

—  Ane Marie, f. Christensen, g. m.
C. J. V., 6.7.75, 40 Aar. Ah 157

—  Augusta, 24.11.75 (Broder, H. C. V.).

FS 311

—  Birthe Christine, f. Berg, 18.12.51,
62 Aar.                                       F 293

—   Cathrine, f. Kuhlmann, E. e. H. C.
V, 16.5.31.                                   B 82

—   Chr. Joachim, Stationsforstander i
Arden, 22.9.86, 61 Aar.            B 222

—  Diderik Bernhard, Fuldmægtig, 22.
6.73.                                             B 144

—  Fr. Vilhelm, Direktør, 14.7.13, 73
Aar (Sophie).                             A 162

—  Henrik Chr., Inspektør, 5.9.06, 63
Aar (Cathrine).                          FS 40

Vogelsang, Henrik Chr., Krigsraad,
15.6.48, 62 Aar.                       FS 150

—  Henrik Chr., Adjunkt, 24.10.81 i
Odense, 57 Aar.                       B 250

—   J. P., Krigskancellisekretær, 5.5.27.

B 76

—  Petra, 16.9.70.                         FS 262

—   Sophie, f. Bausch, E. e. F. V. V.,
27.11.32, 85 Aar.                       A 283

—   Susanne, 30.8.58 (Broder, H C V.).

F S 214

Vogt, Abigael, f. Monrad, E. e. N. N.

V., 29.10 12 p. Kongsberg, 54 Aar.

B 92

—  Anna Elisabeth, f. Obelitz, g.« m.
Civilingeniør H. C. V., 15.9.89 i
London.                                     B 219

—   Carl, Studiosus, 22.4.06, 23 Aar
(Moder, Elise f. Holst).             B 33

—  Carl Anton, Generalmajor, 10.5.77,
77 Aar.                                        B 108

—  Elisabeth Cathrine, f. Ziilo'w, g. m.
P. M. V., 5.7.37.                       A 161

—  Elise, f. Holst, 24.2.33 (Datter,
Ketty).                                          B 57

—  Nicoline Christiane, D. af C. A. V.,
7.7.67.                                         A 151

—  Fr. Ludvig, Ejer af Kjærsholm,
7.8 80, 76 Aar.                         Aal 198

—   Fr. Sigfred, Etatsraad, 10.3.55 (Adel-
gunde, f. Herbst).                      A 61

—  Hans Bossen, fhv. Herredsfoged,
4.2.82, 71 Aar (Datter, Sophie Bech).

B 33

—  Henriette Jacobine, 5.2.54 i Gre-
vinge, 85 Aar (Svoger, Konsistorial-
raad Bang).                                  B 30

—  Henrik, Toldkasserer, 29.3.03, 59
Aar (Elise).                                  F 40

—  Ketty, 12.3.40.                             A 67

—  Lovise, f. Nørager, g. nu. Sgp. i
Eeersløv V., 16.3.11.                 B 157

—  Maria, f. Holst, g. m. P. M. V., 3.
3.1791 i Helsingør, 36 Aar. A 51

—  Nicoline, 7.7.67 (Fader, General V.).

B 25

—  Nicoline Christiane, f. Eulertz, g.
m. Oberst V., 21.10.61, 65 Aar.

B 249

—  Niels Nielsen, Sorenskriver i Nord-

fjord, 8.5.09, 54 Aar (Abigael, f.

Monrad).                                       B 71

Vogt, Peter, Expeditionssekretær, 24.

8.19 i Ousted, 32 Aar.               B 70

—  Peter Martin, Kancellisekretær, 24.
2.50, 74 Aar (Cathrine, f. Kofoed).

A 51
Vohnsen, Emil, Premierløjtnant, Skole-
inspektør, 14.9.88 (Theodora, f. Løwe).

B 218

Voigt, Ane Christiane, f. Sünckenberg,

berg, E. e. Christopher V., 8.3.52,

76 Aar.                                         B 60

—  Anna Cathrine, f. Bohrmann, E. e.
Henrik V., 19.4.53.                     B 94

—  Anna Elisabeth, 11.7.12, 80 Aar.

FS 96

—  Anna Elisabeth, f. Høvinghoff, 1.9.
02, 64 Aar.                                 A 356

—  Anna Marie, f. Foss, g. m. Major
V., 9.3.02.                                     A 93

—  Bolette, f. Sünckenberg, E. e. J.
P. V., 4.2.20, 73 Aar.                 F 18

—   Carl Fr., Sgp. tu Christrup, 3.1.67,
61 Aar (Elisabeth, f. Tønder). Ea 3

—  Carl Ove, Kancelliraad, 12.10.55
(Caroline Mathilde, f. Beeken). A 242

—  Carl Vilhelm Theodor, Forpagter,
20.6.60 p. Kongsdal, 50 Aar (Karen).

B 144

—   Caroline Frederikke, f. Kraft, 21.
7.71.                                            A 170

—   Caroline Mathilde, f. Becker, E. e.
C. O. V., 5.6.75 (Søn, Kaptajn Chr.
V.).                                              B 129

—   Casper Bichard, Generalmajor, 23.
1.65, 70 Aar (Nina).                    B 21

—    Casper Bichard, Konsumtions-
inspektør, 30.5.1792 i Banders, 50
Aar (Anna Marie, f. Foss). B 47

—   Cathrine Sofie, 9.6.13. 36 Aar (Mo-
der. Bolette).                               B 49

—   Cecilie Kirstine, f. Heide, E. e. N.
U. C. V., 18.4.49 p. Tersløsegaard,
59 Aar.                                       B 105

—  Chr. Anton, Assistent i Finans-
ministeriet, 15.12.67 i Budkøbing.

B 295

—   Chr. Carl, Etatsraad, fhv. Toldin-
spektør, 13.8.82, 76 Aar.         B 189

1151

Voigt, Chr. Ditlev Ammentorp, Sgp. i
Børby, 12.7.87, 66 Aar (Henriette,
f. Banner).                                 B 160

—   Chr. Julius, Købmand, 6.9.78, 40
Aar(Cathinca, f. Haureberg). PS 208

—   Chr. Ludvig, Læge i Frydendal,
8.7.69.                                          B 159

—   Christine Margrethe, f. Wendel, g.
m. C. E. V., 3.8.53, 66 Aar. A 182

—   Christopher,Kaptajn,22.2.07i Magle-
by, 37 Aar (Anna Christiane). FS 25

—  Daniel Gottlieb, Distriktskirurg i
Lemvig, 4.1.1797, 28 Aar (Johanne
Sophie, f. Gercken).                    B 6

—  Dorthea Marie, f. Holmsted, g. m.
J. P. V., 18.3.1795 p. Eønnebæks-
holm, 44 Aar.                              B 25

—  Ellen Cathrine, f. Høegh, E. e. Slots-
forvalter V., 30.6.31.                  A 15

—   Ellen Kirstine, f. Hjort, E. e kgl.
Gartner F. C. V, 3o.ll.16, 77 Aar
(Svigersøn, Flintough).              B 98

—  Erike Magdalene, f. Thofte, g. m.
Bitmester V., 7.3.35 i Heiligen-
hafen.                                           A 62

—  Emmy, 18.2.82, 46 Aar (Fader, C.
C. V.).                                          B 42

—  Engelke Charlotte, 24.10.66. A 251

—  Frandsine Bertholine, f. Møller, g.
m. J. C. V., 23.12.03, 19 Aar. B104

—  Georg Ehrenfried, Informator, 24.
8.1797, 49 Aar.                          A 223

—   Gottlieb, Gymnastiklærer, D. M.,
21.4.71, 75 Aar.                         Ei 93

—  Hans Henrik, Distriktslæge i Kol-
ding, 22.11.20 (M. V., f. Hartmann).

B 93

—  Henrik, Kancellist, 19.12.46, 55 Aar
(Anna Cathrine).                       A 305

—  Jens Peter, Sgp. i Magleby, 28.3.12,
77 Aar (Bolette).                        B 30

—  Joh. Christopher, Distriktskirurg i
Kallundborg, 11.7.35, 59 Aar. B169

—  Joh. Christopher, Herredsfoged, 15.
9.71.                                           Th 214

—  Joh. Christopher, Kaptajn, 23.2.07,
37 Aar (Anna Christine).          B 17

—  Joh. Christopher, Købmand i Faa-
borg, 6.8.33, 58 Aar (Kirstine Ka-
thrine).                                     FS 130

Voigt, Joh. Fr., Toldkontrollør i Lan-
genfelde, 21.2.40, 48 Aar. Alt 48

—  Joh. Mangelsen, Generalløjtnant,
9.5.38, 90 Aar.                           B 117

—  Joh. Nicolai, Menig, 24.6.48 i Faa-
borg, 19 Aar (Moder, Cecilie). B174

—  Joh. Peter, fhv. Toldforvalter, 7.11.
76.                                               B 262

—   Joh. Sünckenberg, Forpagter, 6.1.
47, 75 Aar.                                  FS 7

—   Johanne Christiane, D. af afd. V.
C. V„ 8.3.74 (Svoger, C. F. Wester-
gaard).                                          B 60

—  Johanne Margrethe, 1.6.68 (Svoger,
C. F. Westergaard).                 B 129

—  Johanne Marie, 14.10.47 p. Gissel-
feld.                                            A 248

—   Johanne Marie, 21.2.71 i Oxenbøll,
Fader, J. C. V.).                      Th 48

—  Jonas Chr., Studiosus, 24 6..05, 36
Aar.                                             A 262

—  Julie Anina, f. Thomsen, g. ni. J.
P. V., 7.10.52 i Budkøbing. B237

—  Jørgen, Ejer af Valsølillegaarden,
28.8.33. 75 Aar.                         B 211

—  Kirsten, f. Møller, E. e. Slotsfor-
valter N. V., 3.9.1795, 63 Aar.

A 251

—  Kirstine Kathrine, f. Ploug, E. e.
J. C. V., 28.5.79 i Stenstrup (Svo-
ger, Sgp. L. Basmussen). FS 126

—  Kirstine Sophie, f. Sünckenberg,
4.3.07 p. Tranekjær, 26 Aar. F 42

—  Laurits Peter, Agent, 6.5.59 i Faa-
borg (A. C. V., f. Brandt). FS 127

—  Marcus Fr., Slotsforvalter, Septbr.
15 (Ellen Cathrine).                   B 77

—  Margrethe Eleonore, f. Sooph, 30.
4.1796, 71 Aar (Datter, Mariane).

A 106

—  Mariane, kgl. Skuespillerinde, 9.12.
16, 66 Aar.                                A 294

—  Marie Kathrine, 11.8.83 p. Sø-
gaard, 89 Aar.                          B 186

—  Nicolai Ulrik Chr., Landinspektør,
1.1.42 i Sorø, 78 Aar (Cecilie).

B 5-

—  Niels, Premierløjtnaut i Søetatenv
23.11.19, 30 Aar (Moder, Ellen Ca-
thrine).                                        A 281

1152

Voigt, Nina Frederikke, f. Rømer, E.

e.   C. R. V., 17.12.83 (Søn, J. M. V.).

B 297

—  Pouline Edle, f. Svendsen, g. m.
J. C V., 20.4.14, 35 Aar.          B 36

-- Riborg Kirstine, f. Møller, E. e.
Købmand i Faaborg, 20.12.19, 80
Aar (Søn, J. C. V.).                   F 161

—  Verona, f. Meyer, g. m. Etatsraad,
Toldinspektør C. C. V, 22.6.81, 75
Aar.                                             B 143

—   Vilh., Kaptajn, 21.12.90 i Horsens.

B 301

—  Vilh. Chr., Major, 14.11.53, 80 Aar.

A 271

Voigts, Ane Cathrine, f. Holm, 7.10.

69, 75 Aar.                                A 233

—   Carl Ludvig, fhv. Møntassistent, 4.
3.62 (Ane Cathrine).                   A 84

Volberg, Carl Chr., kgl. Toldbetjent,
Juni 33, 28 Aar (Marie Frederikke,

f.  Løffler).                                  A 140
 

Voldby, Adolph Carl, Tandlæge, 11.2.

76 (Fader, Læge F. L. V.). B 37

—  Agnes Sophie, 17.10.80, 26 Aar
(Fader, F. L. V.).                     A 244

—  Esther Judith, f. Fuglsang, 18.4.70,
63 Aar.                                          A 94

—  Frederikke Lovise, f. Gundelach,
8.5.57, 86 Aar.                         Ah 103

—  Ida Florentine, f. Sørens, g. m. F.
L. V., 30.7.70.                           B 179

—  Viggo Theodor, Løjtnant (v. Dybbøl)
15.3.64 (Fader, F. L. V.)          B 70

Voldum, Julie Vilhelmine, f. Tersling,

g.   m. exam. jur. V., 18.5.84, 33 Aar.

B 118

Volf, Hans Jacob Chr. Fr., fhv. Sgp., 8.

12.81 i Rynkeby, 76 Aar (Søn, R.

V.).                                              B 288

—   Jakob Fr. Rudolph, fhv. Sgp., 1.10.
87 (Hansine, f. Kierulf).         B 229

Volkersen, Abraham, Sgp. i Kippinge,
4.9.01, 70 Aar (Margrethe). B 75

—  Adam Wilhardt, Præst p. St. Tho-
mas, 18.7.19 (Broder, J. H. V).

B 92

—  Alvilda Henriette, 23.10.23, 75 Aar
(Moder, Frederikke).                A 253

—  Ane Marie, f. Buchsenius, E. e. C.

F. V, 6.10.62, 49 Aar (Søn, Lud-
vig).                                             A 234
 

Volkersen, Chr. Fr., Litograf, 28.5.61,
52 Aar (Ane Marie). B 125

—   Chr. Rottbøll, Graver, 4.6.26, 52
Aar (Dorthea).                           A 135

—  Dorthea, f. Piciardi, April 54. A 93

—  Fr., fhv. Sgp. i Nysted, 15.1.17 (Fre-
derikke).                                         B 6

—  Frederikke, f. Jensen, 31.3.67, 84
Aar.                                               B 80

—  Joh. Henrik, Distriktslæge p. Jæ-
gerspris, 7.6.33, 54 Aar (Rose). B145

—  Ludvig, Kopist, 7.3.69.              B 59

—  Margrethe, f. Glahn, E. e. Sgp. C.
F. V, 27.6.23.                            FS 90

—  Margrethe, f. de Heye, E. e. Sgp.
A. V, 11.11.14, 68 Aar. FS 155

—  Marie Mathilde, f. Wendrich, g. m.
Artist N. H. V., 23 11.87. B 276

—  Rose, f. Broerholt, E. e. J. N. V.
12.4.49, 70 Aar.                           A 9<i

Vollertsen, Chr. Ernst, Arkivar, Kan-
cellisekretær, 18.9.28, 31 Aar. Alt 154

—  Hans, Skomager, D. M., 7.1.78. A 7
Vollmeister, Christiane Louise, 22.7.

65, 85 Aar.                                  A 170

—  Frederikke Lovise, f. Junge, 8.11.
1798, 50 Aar.                             A 302

—  Georg, Brandmajor, 1.11.1794, 75
Aar (Frederikke Lovise). A 270

—  Joh. Chr., Major, 23.4.31, 56 Aar
(Sisse Cathrine).                         A 97

—   Sisse Cathrine, f. Blichfeldt, 2.10.
51.                                               A 236

Volmer, Vilh. Emilius, Manufatur-

handler, 12.8.00, 48 Aar (Marie, f.

Petersdorff).                               A 187

Volquardsen, Peter, fhv. Konrektor,

22.12.52 i Kristiansfeld, 55 Aar.

Alt 307
 

Volquardts, Joh. Aug., fhv. Toldkon-
trollør, 8.4.35 i Slesvig, 80 Aar.

B89

Volquartz, Carsten, Købmand, 28.8.53,
63 Aar.                                     Ah 171

—   Cecilie Cathrine, f. Gindrup, 23.9.
18, 47 Aar.                                A 225

—   Chr. Henrik Luja, fhv. Manufak-
turhandler, 17.2.83, 87 Aar. B 42

Volquartz, Christine Sophie, 4.6.48, 64
Aar (Svoger, Major H. Prætorius).

B 143

—   Marcus, Overkrigskonimissær, 20.
10.05, 4ö Aar (Svigersøn, H. Præ-
torius).                                        A 431

—  Marie Cathrine, f Bjerring, g. m.
Sgp. V. C. V., 4.11.00 i Bimsø.

Ah 90

—  Mette Kirstine, f. Luja, g. m. Sgp.
V. C. V, 29.6.1799.                  Ah 53

—  Eichard Hagerup, 1.4 66, 73 Aar.

A 76

—   Carsten, Sgp. i Kolding, 9.2.08, 82
Aar (Søn, V. C. V.).                Ah 28

Voltelen, Abigael, f. Wasmer, E. e.
J. H. V., 4.2.02, 70 Aar (Søn, J. H.
V.).                                                A 43

—   Carl Julius, Læge, 6.4.54, 37 Aar
(Julie, f. Smith).                         L 61

—   Francisca, f. Birch, E. e. J. H. V.,
24.6.45.                                              Sk

—  Inger Sophie Elisabeth, f. Kou-
strup, g. m. J. H. V., 7.8.28, 71 Aar.

A 188

—   Jakob Emil, cand. philol., 19.7.56 i
Nykøbing p. F., 28 Aar (Moder,
Julie, f. Cathala).                     B 167

—   Joh. Jakob, 20.10.32, 54 Aar. A 252

—   Joh. Peter, Uhrmager, 25.2.52 (Bro-
der, Jakob).                                 A 46

—  Julie, f. Cathala, 26.5.67 i Saxkø-
bing.                                           L 130

—  Julie, f. Smith, E. e. C. J. V., 20.
4.71, 52 Aar.                                A 95

—  Just Henrik, Etatsraad, 31.10.1795,
83 Aar (Søn, J. H. V.).            A 304

—  Just Henrik, Etatsraad, fhv. Raad-
mand, 27.2.36, 82 Aar (Francisca).

A 54
 

Volters Frants Übersax, fhv. Toldbe-
tjent, 23.1.73.                            Ah 22
 

Vorbeck, Emma, f. Nielsen, g. m. J.
C. V, 29.3.76, 33 Aar.              B 78

—  Jakob Carl, Overlærer i Stege, 15.
10.88.                                          B 244

Vosbein, Nicoline, f. Hübner, 4.7.86.

B 153
Voss, Carl, Kaptajn, 22.2.40, 52 Aar.

B 49

Voss, Carl Albert, Slotsforvalter, 16.5.
1793 i Hillerød.                         B 40

—  Caroline, f. Segelcke, E. e. D. V.,
4.7.62 (Søn, Premierløjtnant E. V.).

Aal 160

—   Chr., Købmand i Kallundborg, 8.
10.52, 69 Aar (Barbara, f. Alsing).

B 238

—   Chr. Eberhard, Justitsraad, Arki-
var, 11.1.1791, 86 Aar.               A 10

—   Chr. Magnus, Kammerjunker, Ma-
jor, til Rodstenseje, 28.2.35, 54 Aar
(Sophie AmalieX                       Ah 36

—   Christine, f. Uldall, E. e. J. L. V.,
17.1.44 i Nyborg, 55 Aar (Sviger-
søn, E. A. Wulff).                      B 22

—  Ditlev, Oberstløjtnant, 30.1.59 i
Mariager, 76 Aar (Caroline). Aal 26

—  Ditlev, Skibsfører, 8.8.46, 35 Aar.

A 237

—  Fr. Ditlev, Kaptajn, Kammerjun-
ker, 26.10.34, 30 Aar (Fader, C. M.
V.).                                            Ah 175

—  Frederikke. D. af :ifd. C. A. V,
27.2.45, 90 Aar.                           B 57

—   Gertrud Marie, f. Mohr, E. e. J.
F. V., Septbr. 35.                     A 205

—   Hans Fr., exam. jur., 28.11.74 p.
Gunderslevholm, 69 Aar (Johanne
Susanne).                                   B 281

—  Henriette de, 14.6.69 i Hillerød, 75
Aar.                                             B 137

—  Henrik de, 25.6.30, 25 Aar. Alt 103

—  Henrik Joachim, Aug. 72 p. Gissel-
feld (Francisca, f. Vogelsang). B 193

—   Joachim, Stiftamtsskriver, 5.10.1796
p. Brogaard, 45 Aar.               A 268

—  Joh. Fr., Kammerraad, Kommitte-
ret, 11.4.32, 81 Aar (Søn, Sgp. J.
H. V.).                                          B 93

—  Joh. Gustav, Kammerherre, Oberst,
27.12.1796, 61 Aar (F. S. V, f.
Printz).                                    A 97, 4

—  Joh. Henrik, Forvalter p. Hind-
holm, 26.1.47, 70 Aar (Johanne).

B 27

—  Joh. Henrik, Sgp. i Assens, 11.11.
41, 62 Aar (Johanne).              B 271

—  Joh. Ludv., Major, 16.7.40, 56 Aar
(Christine).                                 B 165

Voss, Johanne, f. Linnemann, 13.7.55
i Holbæk, E. e. J. H. V. B 164

—  Johanne Dorothea, f. Ziemer, 27.
6.25, 76 Aar (Søn, Kaptajn Carl V.).

A 148

—  Johanne Susanne, f. Prom, E. e.
J. H. V., 1.8.79 i Bælum (Søn, Sgp.
H. T. V.).                                   B 178

—  Juan, 18.7.83, 41 Aar (Leontine, f.
Voss).                                          B 168

—  Julie Therese, f. Wilstrup, E. e.
Sgp. V., 26.2.90.                         B 49

—  Louis Chr., Hoftandlæge, 24.12.72
(Thora).                                       A 302

—   Mette Begine, f. Addit, g. m. J.
H. V., 27.9.16 i Førslev.           B 80

—   Sophie Amalie, f. Sehested, E. e.
C. M. V., 18.2.38 i Aarhus, 73 Aar.

B 49

-- Sophronia Augusta, 7.9.68 p.Strande-

gaard.                                            B 11

Voss, Theodor Henrik, Sgp. i Bælum,
5.12.80,68 Aar (Julie Therese). B 288

—   Thora, f. Muffstmann, E. e. L. C.
V., 1.7.89, 89 Aar (Svigersøn, Gene-
ral Thomsen).                           B 152

Vraae, Carl Emil, Sgp. i Veerst, 27.7.

56 (H. V., f. Gylche).              B 180

Vrads, Adelheid Benedicte, f. Dahl,

g. m. ToldassistentV, 18.9.80. FS 228
Vøhtz, Agnes, f. Liitzen, g. m. A. V.,

1.5.88.                                          B 103

—   Edvard Theodor, Læge i Næstved,
4.1.63, 46 Aar (Sophie, f. Christen-
sen).                                                B 5

—  Vilhelmine Emilie, 19.9.77. Ah 255
Vølckers, Joh. Chr., Revisor, 6.4.45,

67 Aar.                                         B 90

—  Marie Magdalene, f. Køhlert, g. m.
J. C. V., 7.8.36.                              Sk

Vørmer, Axel Viggo, Kunstmaler, 8.2.
78 (Moder, Aurelia, f. Gessner). A 34