Weilbachs Kunstnerleksikon  ÆØ    Index                                        KRAKS BLAA BOG 1949  

DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON

 Weilbach 1895-96

Weilbach 1877-78

Hjem - Home

 Weilbach 1947  til håndholdt computer eller mobiltelefon

Kraks Blå Bog 1957

Illustreret Musikleksikon 1924

Kraks Blå Bog 1910

Oeding__Wilhelm

Oehlenschläger__Adam

Oettinger__Johann_Friedrich

von_Oetken__Christian_Eberhard_Detlef

Ægidius_Jansonius

Östra_Vram_Mester

Øbro__Aage

Øigaard__ved_Daaben_Odgaard___Mads_Chris

Øllgaard__Hans

Ølsgaard__Elias

Ølsted__Peter_

Ølund_Hansen__Edvard

Ørnsholt__Adolf_Ejnar

Ørsted__Anders_Sandøe

Øster_Starup_Mester

Østerbye__Carl

Øxendal__Axel

Øygaard__Waldemar

 

 

Ægidius Jansonius, se Egidius Guldsmed i Supplementet.

 

 

Øbro, Aage Rasmussen, f. 1884, Maler. F. 9. Febr. 1884 i Raagelund, Fyn. Forældre

Gaardejer Anders Rasmussen Ø. og Lene Margrethe Hansen. Gift 14. Maj 1910 i Odense med Martha Hylleborg Madsen, f. 27. Marts 1884 i Odense, D. af Arbejdsmand, senere Tjeneste­mand Anders M. og Sille Hansen.

 

Uddannelse: I Malerlære 1899; Malermester i Odense 1908-10; lærte 1910 L. A. Ring at kende og opgav Malerforretningen for at blive Kunstner. Udstillinger: Charl. 1914-17, 19-29, 31-50; Charl. Eft. 1922, 30, 49; Kunstn. Eft. 1915; Aarhushallen 1938; Sep.udst. 1918, 19 (s. m. Vilh. Th. Fischer), 20 (Odense), 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, samt flere i Provinsen.

 

Arbejder: En Landsbykirke. Lynge ved Sorø (1914, Fyns Stiftsmus.); Mose ved Pedersborg (1916, Sorø Mus.); Vinterbillede med gammel Mand (1917); Vinterlandskab fra Krebshu­svænget. Sorø (udst. 1922, Randers Mus.); Landskab ved Næsby Strand (1923, Sorø Mus.); Døjringe Mose (1925, Fyns Stiftsmus.); En Malerdreng i Værkstedet (1926, Kolding Mus.); Sommerdag paa Vrøj (1927); Sommerdag ved Stranden. Udsigt mod Vejrhøj (udst. 1929).

 

Elevforholdet til L. A. Ring fik en afgørende Betydning for Aage Øbros maleriske Udtryks-

form. Han lærte hos ham den noget tørre og spidse Penselføring, men i koloristisk Hense-

ende fjernede han sig temmelig langt fra Forbilledet. Man undgaar dog ikke at bemærke,

at han gennem hele sin Produktion har set sine Motiver med Rings Øjne. Mest personlig

staar han i de Naturstudier, hvor han har lagt Vægt paa den lyriske Naturstemning. Han har

malet nogle faa Figurbilleder, men mangler her i nogen Grad den nødvendige psykologiske

Indfølingsevne, der var saa fremtrædende hos L. A. Ring.  H.M.

 

Herman Madsen: Den fynske Malerkunst, 1936; O. V. Borch: Aage Øbro, 1937 (Danske Kunstnere XIX); Berl. Tid. 27. Okt. 1932 og 5. Jan. 1943 (begge K. Flor); Pol. 4. Nov: 1932 (K. Pontoppidan); 3. Jan. .1948 (K. Borchsenius); Kristeligt Dagbl. 17. Nov. 1932 (S. Clod Svensson); Fyens Stiftstid. 8. Marts 1938 (Int.).

 

 

Oeding, Wilhelm, se under O.

 

 

Oehlenschläger, Adam Gottlob, se under O.

 

 

Øigaard (ved Daaben Odgaard), Mads Christian, 1840-1915, Malermester. F. 7. Aug. 1840 i Nykøbing M., d. 24. Febr. 1915 i Kbh., begr. sst. (Vestre). Forældre: Skomager Christen Madsen Odgaard og Ingeborg Kristine Møller. Gift 1866 med Caroline Amalie Eccard, f. 23. April 1843 i Kbh., d. 20. Febr. 1908 sst., D. af Snedkersvend Carl Johannes E. og Johanne Marie Cathrine Bech.

 


M. C. Øigaard var i Malerlære i Randers og besøgte Tekn. Skole i Kbh. 1861-63 og 1865-66. 9. Maj 1875 fik han Borgerskab som Malermester i Kbh. og 18 7 6-1915 virkede han som Lærer ved Teknisk Skole i Aadring og Marmorering (Marmorimitation i Tekn. Skole, Kbh.). Æresmedlem af Malerlavet 1907. Red.

 

For Industri og Haandværk, 1915, 91-92.

 

 

Øllgaard, Hans, f. 1911, Maler. F. 10. Okt. 1911 i Kbh. Forældre: Overretssagfører Knud Ø. og Ingeborg Drechsel. Gift 17. Sept. 1943 i Søllerød med Lili Kolte Sørensen, f. 19. Sept. 1913 i Søllerød, D. af Ingeniør Oscar Alexander S. og Margrethe Kirstine Rathje Kolte.

 

Uddannelse: Tekn. Sk. og privat Elev hos Aksel Jørgensen fra 1929; opt. paa Akad. Sept. 1931; Elev under Sig. Wandel Eft. Sem. 1933 og Foraarssem. 1934; desuden paa Grafisk Sk. under Aksel Jørgensen Foraarssem. 1934. Stipendier: Carl Jul. Petersen 1934; Bielke 1941; Wilstrup 1941; Hjelmstjerne-Rosencrone 1945; Villiam H. Michaelsen 1945; Emma Bærent­zen 1946, 47. Rejser: 1931 Paris; 1934 Rom, Florens, Neapel; 1935 Oslo; 1937 Paris. Udstillinger: Kunstn. Eft. 1933, 36, 39; Linien 1934, 37 ; Fyens Forum 1936 ; Corner og Høst 1940-42; Høst 1943-45; Den officielle danske Kunstudst. i Oslo 1946; Den frie Udst. 1947-50; Den frie Udst.s Tegnere 1946; Sep.udst. 1946. Udmærkelser: Carlsons Pr. 1945.

 

Arbejder: Spirende og faldende Løg (1933); Blomst, der stiger og falder (1936) ; Den grønne Ugle (1936); Pare Monceau (1937); Abstrakt Billede og Skoven lever (begge 1939); Øjet (1940, Esbjerg Mus.); Kvindelig Form (1940); Fugle ved Altanen, Hønsebillede og Lyset (alle 3 1942); Badende. 1. Stadie, Bimanden. 1. Stadie, Fugle ved Altanen. 2. Stadie, Natbadet. 1. og 2. Stadie (alle 5 1943) ; Bimændene, Pige i Tanker, Skovstudie (Carlsons Pr. 1945), Bærplukkere i Skoven (Fyns Stiftsmus.) og Græskarret (alle 5 1944) ; Slagtning, To Piger med en Kat, Huse ved Bakken (alle 3 1945) ; Foran Slagteriet, Kalven, Skovbillede (tilh. N.C.F.) og Slagtet Ko (alle 4 1947); Pige i Stalden (1948) ; Pige med Kat (erhv. af Generalin­de Ellen Koefoeds Legat), Byen. Nat og Griseslagtning (alle 3 1949); August Nat og Samtale. Augustnat (begge 1950) ; Tegninger, Akvareller og Litografier.

 

Endnu mens Hans Øllgaard i Begyndelsen af 1930'erne fulgte Undervisningen hos Aksel Jørgensen, søgte han paa den abstrakte Kunsts Grund at afklare sin Stilling til de rene Form-, Farve- og Bevægelsesproblemer og bestræbte sig for at spænde Billedets Virkning til et Maksimum af Udtrykskraft. Siden vendte han sig til Naturen og har i en Aarrække dyrket et begrænset Antal Motiver, hvoriblandt Slagtebilleder, Bimænd, badende og Natte- og Aften­stemninger fra Gudhjem. I sin Tolkning af disse Emner nedlægger han en Livsfølelse, der svinger mellem dyb Pessimisme over for Livets ras, blodbestænkte Drama og positiv Betagelse af Naturens Rigdom og Storhed. Menneskeskikkelsen og især Kvinden, som spiller en betydelig Rolle i hans Kunst, staar ofte ligesom isoleret i hans Billeder, passiv over for det, der sker. I Aften- og Nattebillederne udtrykker den menneskelige Figur Grebethed over for Naturstemningens besættende Kraft. Ø.s Farvesyn er den nordiske Ekspressionismes. Paa Paletten har han ud over Spektralfarverne kun hvidt og nogle fas Jordfarver, som han anvender yderst sparsomt. Hans Arbejder domineres af Modsætningen mellem glødende, flammende og frysende, kolde Klange. I sit Arbejde med Farven staar han ubestrideligt i Gæld til Oluf Høst, men Ø.s Maleri er fattigere paa stoflig Variation. Flertallet af Ø.s Malerier er i forholdsvis store Formater. De røber i deres faste Komposition et bevidst Arbejde med plastiske og rumlige Problemer og Vilje til at fremhæve Billedfladens dekorative og geometri­ske Elementer. Han er en dygtig og særpræget Tegner.


P.L.

 

Berl. Tid. 21. Okt. 1942 (V. Wanscher) og 5. December 1945 (Int.); Information 13. Nov. 1946 (Bertel Engelstoft); Aftenbl. 28. Dec. 1945 (Int.) og 14. Nov. 1946 (P. Liibecker); samme i Kat. til Sep.udst. i Tokanten Nov. 1946 og i Kat. til Den frie Udat. 1950, 18-21.

 

 

Ølsgaard, Elias Rasmussen, f. 1873, Bhgr. F. 18. Maj 1873 i Hygum ved Jelling. Forældre: Gaardejer Rasmus Pedersen Ø. og Mette Marie Jensen. Gift 19. Nov. 1901 i Mørke med Voldborg Antoinette Brøns Appelt, f. 13 Okt. 1877 i Mørke, d. 1. Okt. 1939 i Aarhus, D. af Højskoleforstander Marius Nikolaj A. og Louise Brøns.

 

Uddannelse: Oprindelig Landmand; søgte Tekn. Sk., Aarhus, 1893-94; dimitt. fra G. og S. Vermehren; opt. paa Akad. Febr. 1898; Afgang Maj 1900. Rejser: 1910 Paris og Tyskland; 1919 Østrig og Prag; 1927 Italien. Udstillinger: Charl. 1900, 10-13, 15-19, 24, 32-40, 42, 44, 46, 48-49; Aarhushallen 1938.

 


Arbejder: Keramikeren Søren Kongstrand (Portrætstatuette, udst. i Gips 1913, i Bronze 1916); En Vandkunst (opst. 1918, ved Vandværket, Odense); Pan (udst. i Bronze 1933, Marselisborg Skov); Løber (opst. i Bronze 1935) og Diskoskaster (opst. i Bronze 1947) (begge Kragelund Stadion, Højbjerg); Skovnymfen (udst. i Gips 1942, i Kunststen i Forstbotanisk Have, Aarhus). Mindesmærker o. lign. for: Ole Rømer (Mindetavle med Portrætrelief eft. Tegn. af A. Rosen, c. 1910-11, Forhallen i Observatoriet, Aarhus), Politikeren Vilhelm Lassen (Portrætbuste paa Granitsokkel, rejst 1911 i Anlæg ved Jernbanestationen, Sæby), Politikeren Svend Høgsbro (Granitsten med Bronzemedaillon, rejst 1912 i Skibelund Krat), Politikeren Laust Kristensen (Mindesten med Portrætmedaillon, rejst 1912 paa Ashøje, Hurup Sogn), Herredsfuldmægtig A. S. Warthoe (Mindesten med Portrætrelief, rejst 1913 ved Dommerboli­gen i Bredstrup), Landbrugsskoleforstander A. Svendsen(-Tune) (Mindesten med Portrætme­daillon i Bronze, rejst 1914 ved Tune Landbrugsskole), Politikeren Anders Nielsen (born­holmsk Granit med Bronzerelief (Portræt i Helfigur), rejst 1915 i Anlæg ved Randersvej i Viborg), Sparekassedirektør Mikkel Jacobsen (d. 1919) (Mindesten paa Viby Kgd., Jylland), Politikeren Anders Thomsen (Mindesmærke med Portrætbuste, rejst 1921 i Anlægget i Aars), Stiftsprovst V. Lindhardt (Mindesten med Portrætbuste, rejst 1923 paa Nordre Kgd., Aarhus), Maleren Poul Steffensen (d. 1923) (Gravsten med Portræt, Filialkirkens Kgd., Rye Stations­by), Politikeren Peter Sabroe (Bronzestatue, rejst 1924 i Vennelyst, Aarhus, nu Peter Sabroes Plads), Politikeren N. Pedersen-Nyskov (Mindesten med Portrætmedaillon, rejst 1924 paa Assistens Kgd.; Torsager Sogn, samt ved Grenaa), Musikdirektør, Kammerassessor J. C. Mogensen (d. 1924) (Mindesten med Portrætrelief, Lunden, Silkeborg), Politikeren Harald Jensen (Gravsten med Portrætrelief, 1926, Nordre Kgd., Aarhus), Politikeren P. P. Pinstrup (Mindesten med Portrætmedaillon, rejst 1935 paa Dannerhøj og 1937 ved Godensgaard ved Nibe), Politikeren Knud Bach (bornholmsk Granit med Portrætfigur, rejst 1949 i Rønge). Portrætbuster: Niels Stensen (1900, Landbohøjskolens mineralogiske Saml.); Teaterdirektør Benjamin Pedersen (udst. 1910; i Marmor i Aarhus Teater, Gipsekspl. i Teatermus.); Afholds­føreren Claus Johannsen (Gips, udsi. 1918); Skuespiller Aage Garde (udst. 1924) ; Pastor Emil Koch (d. 1924) (Odense Højskoleforening); Prof. C. N. Starcke (e. 1928, opst. i Rigsdagen 1933); Forfatteren Olaf Hansen (Gips, udst. 1934) ; Teaterdirektør Erik Hen­ning-Jensen (Gips, udst. 1949, Aarhus Teater). Dekorationer: Har indtil 1914 udført Dekora­tioner modelleret i Kalkmørtel til Teatrene i Aarhus, Randers (her desuden Bronzemedailloner af Holberg og Oehlenschldger paa Facaden), Horsens og Odense, til Banker i Randers, Lemvig, Aalborg, Skive, Silkeborg, Horsens og Odense samt i Statsbiblioteket og Frimurerlo­gen i Aarhus. Glasmosaikruder i De gamles Hjem og Frimurerlogen, Aarhus, Badeanstalten i Odense og S. Peders Kirke i Randers.

 

Red.

 

Aarhuus Stiftstid. 25. Aug. 1919; 11. Febr. 1921; Aarhusposten 26. Okt. 1920; Aftenposten 25. Febr. 1922; Aarhus Amtstid. 16. Maj 1933 (Valborg Dahl); Information 30. Aug. 1949; Berl. Tid. 28. Sept. 1949.

 

 

Ølsted, Peter Ivar Johannes, 1824-87, Maler. F. 6. Okt. 1824 i Kbh., d. 27. Juli 1887 sst., begr. paa Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Brændevinsbrænder, senere Kaffehusvært Rasmus Iversen Ø. og Marie Sørensdatter. Gift 27. April 1852 i Kbh. med Ida Henriette Schmidt, f. 9. Nov. 1828 i Kbh., d. 11. April 1916 paa Fr.berg, D. af Malermester Carl Gottlieb S. og Margrethe Eiser.

 

Uddannelse: I Malerlære 1 Md. 1842; opt. paa Akad. Jan. 1841; avancerede til Gipssk. Marts 1843, til Modelsk. 1844, besøgte denne til Foraaret 1849; Elev af J. L. Lund. Stipendier: Akad. 1864. Udstillinger: Charl. 184950, 52-70, 72-82; Nord. Udst. 1872; 18. Nov. Udst. 1882.

 

Arbejder: Testue paa Sorgenfri (1852, Akvarel, Fr.borg); Kolding Fjord (1860), Udsigt

fra Fortunen og Landskab (alle 3 forli. Joh. Hansens Saml.); Udsigt over Holbæk (c. 1865,

Mus. for Holbæk og Omegn); Bomhuset ved Langebro (c. 1872, Pen og Tusch, Bymus.);

Landskaber med jyske og sjællandske Motiver; Arb. i Øregaards Mus., forli. Joh. Hansens

Akvarelsaml., Kbst.saml., Bymus. og Koldinghus (Tegn.).  Red.

 

 

Ølund-Hansen, Edvard, f. 1887, Maler. F. 27. Maj 1887 i Kbh. Forældre: Grosserer Jens Hansen og Emma Lydia Betty Rasmussen. Gift 10. Maj 1918 i Kbh. med Ingeborg Bach, f. 3. Marts 1892 i Kbh., D. af Gaardejer Frederik Christian Carl B. og Marie Josephsen Astrup.

 

Uddannelse: Elev af G. Vermehren; forb. til Akad. i Tekn. Sk. ; opt. Okt. 1911; Afgang Maj 1916 (Lærere: L. Tuxen, Viggo Johansen, Julius Paulsen, P. Rostrup Bøyesen og Joakim Skovgaard paa Dekorationsskolen). Stipendier: Ronge 1918; Akad. 1918, 21; Dronn. Alexandra 1919. Rejser: 1926 Tyskland, England, Frankrig og Belgien; 1932 og 37 Italien; 1939 Oslo; 1947 Stockholm og Gøteborg. Udstillinger: Unge Kunstn. Forb. 1912; Kunstn. Eft. 1913; Charl. 1917-28, 30-50; Charl. Eft. 1922, 28, 37, 42; Sep.udst. c. 1918 (s. m. E. W. Johnsen), 21, 24 (Atelier), 32, 48 (Aarhus). Udmærkelser: Serdin Hansens Pr. 1918; Carlsons Pr. 1937; Alfr. Benzons Pr. 1939. Stilling: Assistent paa Akad.s Forskole 1919-20.

 

Arbejder: Fjordlandskab fra Dyreborg og Portræt af Maleren Benny Cohn (begge udst. 1917); Interiør med Figurer (Serdin Hansens Pr. 1918); Dame i grønt (udst. 1919); Portræt af Overkirurg, Prof. Svend Hansen (udst. 1935); Septemberstorm (Carlsons Pr. 1937); Fra en Altan. Bornholm (1937, Maribo Mus.); Kornmark (udst. 1939, Alfr. Benzons Pr., Bornholms Mus.); Fra Kysten ved Bølshavn (1942).

 


Ølund-Hansens tidlige Interiører og Landskaber var stemt i dybe Toner med en rolig Afbalan­cering af Valørerne. Da han fra 1920 har haft Sommerophold paa Bornholm, er han, som naturligt er, kommet under Indflydelse af Bornholmer-Skolens Farvedyrkelse og har sat sin Kolorit op i et lysere og lettere Plan. Han repræsenterer et jævnt og ligefremt Maleri, der paa afgørende Maade bygger paa det umiddelbare Naturstudium. H.M.

 

Nat.tid. 18. Nov. 1924 (Th. Faaborg); Ekstrabl. 20. Nov. 1924, 22. Nov. 1932 (begge G. Nygaard); Berl. Tid. 19. Okt. 1932 (K. Flor); Dag. Nyh. 20. Okt. 1932 (Sig. Schultz); Demokraten, Aarhus, 9. Juni 1948.

 

 

Örnbeck, Leonhard, 1736-89, Maler. F. 1736 i Stockholm, d. 8. Febr. 1789 sst. Forældre: Isenkræmmer 0. og Kristina Groot.

 

Uddannelse: Besøgte Akad. i Kbh. i den senere Del af 1750'erne og Beg. af 1760'erne; vandt 1758 den lille, 1759 den store Sølvmed.; 1761 lille Guldmed. (for Maleriet Moses stiger ned af Bjerget); Elev af C. G. Pilo. Udmærkelser: Medl. af det svenske Akad. og Prof. 1783.

 

Arbejder: Moses stiger ned af Bjerget (1761, tilh. endnu 1835 Akad., siden forsvundet); Rødkridtstegning af en mandlig Model (Akad.s Saml. af Modeltegn.); to Miniaturer af Gustaf III (Rosenborg, Fr.borg) maa antages at være udført af ham; andre Miniaturer tilskrevet ham findes bl. a. i Nationalmus., Stockholm, Gøteborgs Kunstmus., paa Lövstad slott og i den Sinebrychoffske Saml. i Helsingfors. Flere af de ham tillagte Miniaturer er Kopier efter Roslin.

 

Örnbeck, som i Sverige vandt Navn som en god Miniaturemaler, har næppe malet Miniaturer under sit Ophold i Danmark. Hans Miniaturer er + torn och ordentligt penslade, men med en flaekt af gustaviansk fórfining*. (Karl Asplund).  T.H.C.

 

Karl Asplund i Konsthist. sållskapets publikation, 1916, 81; Bo G. Wennberg: Svenska målare i Danmark, 1940, 125.

 

 

Ørnsholt, Adolf Ejnar Hansen, f. 1887, Arkitekt. F. 9. Jan. 1887 i Aarhus. Forældre

Oversergent, senere Stabssergent Laust Christian Hansen (fra 1899 Ø.) og Vilhelmine Marcussen. Navneforandring 10. Aug. 1899. Gift 1. Maj 1914 i Brønshøj med Tonny Marie Sofie Sandorff, f. 6. April 1892 i Nykøbing F., D. af Sadelmagermester Thorvald Gotfred Daniel Frederik S. og Hanne Augusta Ernestine Petersen.

 

Uddannelse: I Murerlære, blev Svend; dimitt. fra Aarhus telen. Sk. 1905; opt. paa Akad. Marts 1907, Elev her til Dec. 1916; Medarbejder hos J. Chr. Kofoed 1907-08, hos M. Borch 1909-15 og hos J. Magdahl Nielsen, for hvem han ledede Opførelsen af Toldkammerbygningen i Nakskov 1917. Rejser: 1906-07 Tyskland; 1909 og 23 Italien; 1924, 26, 28, 30 Holland; 1931, 37, 46, 47, 48 Norge; 1934 England og Skotland; 1950 England. Udstillinger: Charl. 1917. Udmærkelser: Neuhausens Pr. 1917 (Projekt til Restaurering af Hammershus). Hverv: Medl. af Best. for Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo; Formand for Dansk Naturfredningsfore­nings Lokalkomite i Nakskov.

 


Arbejder. I Nakskov: Beboelsesejendom Svingelsvej 38 (1918) ; Katolsk Skole, Bredgade (1922) ; Præstegaard, Præstestræde 4 (1923); Forretningsejendom Nygade 33 (1923  og 29 (Mansardetagen)); Jernbanestationen

(1925); Forretningsejendom Søndergade 32 (1926); Den Lollandske Landbostands Spare-

kasse og katolsk Præstegaard, Bredgade (begge 1930) ; Brugsforeningen, Taarsvej 56 og Om-

bygning af Handelsskolen, Vejlegade 35 (begge 1934); Beboelsesejendommen +Sønderport*,

Søndergade 42 (1938) ; Folkebiblioteket, Klostergade 22 (1938-39); Børnehjem, Kloster-

gade (1939) ; Aldersrenteboliger, Rødbyvej 40 (1944) ; Rækkehuse, Kirks Alle (1945) ; Gart-

nerhal, Vejlegadebro (1946); Aldersrenteboliger, Løjtoftevej 103-11 (1948); Rækkehuse,

Kløvervænget (Projekt 1950). Uden for Nakskov: Præstegaard i Vigsnæs (1919) og paa Bogø

(1922) ; Nakskov-Rødby Banens Stationer (1924-26); Vejvæsenets Administrationsbygning, Gaabensevej, Nykøbing F. (1936); Udvidelse af Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Mari-

bo (1942) ; Elevboliger ved Nøbbøllegaard, Holeby, og Højbygaard Rødby (begge 1943);

Holeby Præstegaard (1950). Har endvidere bygget en Række Villaer og givet Tegn. til

Møbler.  A.

 

Areh., 1917-18, 101-05 (Hammershus); 1926. 331-35 (Præstegaarde); Bogens Verden, 1940, 10-14 (Folkebibliotek); Biblioteksaarbog, 1940, 73 (ligeledes); Bygge-Forum, 1940, 136 (Vejvæsenets Adininistrationsbygn.); C. C. Haugner: Nakskov Købstads Hist., 2. Udg., 1, 1944, 41 (Svingelsvej); 11, 1945, 128 (Landbostandens Sparekasse), 277-80 (samme m. fl. Bygninger), 289 (Jernbanestation), 313 (Landbostandens Sparekasse), 320 (Handelsskolen).

 

 

Ørsted, Anders Sandøe, 1816-72, Botaniker, Zoolog, Tegner. F. 21. Juni 1816 i Rudkøbing, d. 3. Sept. 1872 i Kbh., begr. sst. (Ass.). Forældre: Købmand Jacob Albert Ø. og Petronelle Catherine Bang. Gift 3. Aug. 1858 med Frederikke (Fride) Christiane Gebhard, f. 19. April 1838 i Rudkøbing, d. 6. Jan. 1914 i Værum, D. af Distriktskirurg Friedrich Christian G. og Hanne Sophie Krøyer.

 

Blev 1820 optaget i Farbroderen A. S. Ørsteds Hjem; Student 1835; Magister 1844; Prof. i Botanik 1862. Ørsted studerede Zoologi og Botanik paa naturhistoriske Ekskursioner ofte ledsaget af Chr. Thornam (s. d.), der fra 1836 assisterede ham som Tegner.

 

Arbejder: Botaniske Tegninger og Akvareller i Botanisk Museum, hvoraf flere Hundrede ureproduceret, andre benyttet i Ø.s Bøger og Afhandlinger i Have-Tidende, Naturhistorisk Tidsskrift, Videnskabelige Meddelelser fra Den naturhistoriske Forening, Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, Tidsskrift for Landøkonomi, Videnskabernes Selskabs Oversigt og Videnskabernes Selskabs Skrifter.

 

Ørsted var en overordentlig flittig botanisk Tegner og Akvarellist, og den botaniske Sagkund­skab har givet ham det Skudsmaal, +at han blev een af de dygtigste Plantetegnere, vi har haft, og navnlig i Koloreringen kom nær til det fuldendte*. (Carl Christensen). R.P.

 

Botaniske Saml., Tegn. og Papirer i Botanisk Mus.; E. Warming i Bricka: Dansk bioar. Lex., XIX, 1905, 390; Carl Christensen: Den danske Botaniks Hist., 1-11, 1924-26.

 

 

Østerbye, Carl Johannes, f. 1901, Maler. F. 13. Aug. 1901 i Aarhus. Forældre: Kasserer Ejnar Løve Ø. og Agnes Raupach. Gift 2. Maj 1934 med cand. pharm. Ingeborg Bendix Nielsen, f. 2. Dec. 1905 i Kbh., D. af cand. pharm., senere Apoteker, Anton Frederik Bendix N. og Signe Lauritzen.


Uddannelse: Autodidakt. Stipendier: Hjelmstjerne-Rosentrone 1932, 36, 37; Ronge 1935, 39; Dalsgaard 1941; Benny Claudi-Pedersen 1942, 47; Akad. 1944; 1. R. Lund 1947, 49. Rejser: 1926 Frankrig; 1930 Italien. Udstillinger: Frie jyske Malere (Aarhus) 1928-29; Paa­ske-Malerne, Aarhus, 1930-38; Kunstn. Eft. 1928-36, 38, 40; Charl. 1935-36, 38-41 ; Charl. Eft. 1939; Fyens Forum 1936, 40; Gøteborg 1939; Sommerudst. i Kunstmus. 1941; Kammera­terne 1941-42, 44-49; Biennalen 1942; Nord. Kunst, Aarhus, 1941; Den officielle danske Kunstudst. i Oslo 1946; Nord. Kunststævne, Fredericia, 1946 ; Unionen, Fredericia, 1947; Sep.udst. 1935, 36, 40 (Næstved), 47 (Aarhus), 50 (Kunstfor.). Udmærkelser: Carlsons Pr. 1940. Hverv: Medl. af Censurkomiteen for Kunstn. Eft.udst. 1940-41.

 

Arbejder: Engen. Sommeraften (1927, Vejle Mus.); Rønne Kirkegaard (1928) ; Tre Piger i Paradisgade. Rønne (1929) ; Ols Kirke (1929) ; Aarhus Havn (1929); Park. Aarhus (1930); Engen. Aften (1937, Aalborg Mus.); Skovbrynet (1938, Horsens Mus.); Skoven og Engen. Sommer (1938, Gøteborgs Kunstmus.); Skoven og Engen. Efteraar (1938) ; Dybbøl Skanse (1939) ; Udsigten (1939, J. W. Larsens Saml. i Fyns Stiftsmus.); Sommerlandskab. Helgenæs (1939, Kunstmus.); Landskab. Graavejr. Helgenæs (1939); Landskab. Helgenæs (Carlsons Pr. 1940); Landskab. Mogenstrup (1940, Aarhus Mus.); Udsigt med graa Gavl (1940, Kolding Mus.); Landskab (1941, Ystads Kunstmus.); Landskab ved Y pnasted (1942, Bornholms Mus.); Sommermorgen. Helgenæs (1944) ; Landskab. Borup. Helgenæs (1944) ; Bakkedrag. Samsø (1945) ; Sommer (1945, tilh. N. C. F.); Mariager Fjord (1946, Sorø Mus.); Engen og Skoven. Oktobermorgen (1946) ; Skovbryn. Trelde Sande. September (1946); Sønderhøje. Juni (1946); Bakkedrag. Mols (1947) ; Udsigt fra Knolden. Mols. Oktobersol (1947, J. W. Larsens Saml. i Fyns Stiftsmus.); Øen. Jystrup Sø I (erhv. 1948, Ribe Mus.); Skovbryn. Valsølille (1949) ; Øen. Valsølille Sø (1949, tilh. Undervisningsministeriet); dekorative Malerier til Kantine i Aarhus Havn (1951-52).

 

Carl Østerbyes tidlige Arbejder fra Aarhus og Bornholm er i Overensstemmelse med den unge Kunst fra Tiden omkr. 1930 malet med en ret mørk Kolorit. Der er dog Undtagelser herfra, saaledes et Havnebillede fra Aarhus, malet 1929 i lyse Farver. Et samtidigt aarhusiansk Parkmotiv kan bringe Erik Hoppe i Erindring. Ungdomsarbejderne rummer ofte betydelig malerisk Finhed. Det er dog først mod Slutningen af 1930'erne, at Ø. helt do-

kumenterer sit personlige Syn paa Naturen. Hans nærmeste Udgangspunkt er Giersing, og

han staar inden for den yngre Generation i en vis Forstand paa Linie med Hoppe, Bovin

og Hartz, men særegne maleriske Kvaliteter peger fremad i hans Kunst. Det er udeluk-

kende Landskabsmaleriet, der har optaget ham. Ofte har han skildret Enge og Marker, bag hvilke et Skovbryn løfter sig. Typisk for hans Maleri er den lyriske Tone. Det gælder hans Skildringer fra Nord-Samsøs aabne Landskab med gule Skrænter og grønne Høje. Alli-

gevel er det i udpræget Grad vor Tids Nerve, der blottes i denne følsomme koloristiske Op-

fattelse. Motivisk søger Ø. det enkle. Han lægger en rig Oplevelse af Duft og Farve i

ganske elementære Landskabsformer, Bakkedrag, der forskyder sig ind i Rummet. Han

arbejder ligesom i Serier, idet han Sommer efter Sommer fordyber sig i bestemte Motiv-

grupper og dertil hørende kunstneriske Problemer. Dog rummer Billederne indbyrdes fine

Variationer. De koloristisk funklende Landskaber fra Helgenæs fra 1940'ernes Midte viser hans Beherskelse af Farven. Landskabets Linierytme har gjort Indtryk paa ham, og med malerisk Intensitet har han fastholdt sine Visioner. Skovbrynet bag Engen er et af de Temaer, han stædigst er vendt tilbage til,men ogsaa hans Graavejrsstemning fra Mariager Fjord (1946) og en Række Billeder fra Jystrup Sø er karakteristiske for hans Landskabsopfattelse. Som Tegner har Ø. givet Udtryk for sin humoristiske Sans og sit stille Lune.  J.Z.

 


B.T. 25. Marts 1935; 18. Nov. 1936; Næstved Tid. 26. Juni 1940; J. Zibrandtsen i Paletten, Nr. 4, 1946; Silkeborg Venstrebl. 5. Maj 1947; J. Zibrandtsen: Moderne dansk Maleri, 1948, 216-18; Nat.tid. 30. Jan. 1950 og 12. Aug. 1951 (J. Zibrandtsen): Berl. Tid. 2. Febr. 1950 (Fl. Madsen); 19. Febr. 1950 (K. Flor): Information 13. Febr. 1950 (B. Engelstoft); Pol. 19. Febr. 1950 (K. Borchsenius).

 

 

Øster-Starup Mester, - 1130-40 -, Stenhugger. Blandt nørrejysk Granitskulptur fra romansk Tid hører Billedkvadrene i Øster-Starup ved Kolding til det allerypperste og sikkert ogsaa til det ældste. Paa Kirkeskibets sydvestre Hjørne sidder en Kvader med en Løve, der opsluger et Menneske, og i Syddørens Karm ses Ærkeenglen Mikael, der nedkæmper Dragen. Et Par andre Løvekvadre er mindre betydelige, men alle Skulpturerne udmærker sig ved deres høje, frie Relief. Samme Mester har vistnok gjort et Kristusrelief paa Viuf Kirkes Apsis.

 

Kunstneren maa, som F. Beckett har paavist, være udgaaet fra Ribe Domkirkes Stenhugger­værksted, hvilket Arkitekturfragmenter fra Starups nedrevne Apsis stadfæster. Han er særlig paavirket af Korsnedtagelsesrelieffet over Domkirkens Kathoveddør, men friere og livfuldere. +Den sikre Materialbehandling, den fyndige Anskuelighed, de dristige og over legne Kompo­sitioner er en Mesters Værk* (Beckett).  C.A.J.

 

Jydske Granitkirker, ved H. Storck, 1903; J. Roosval: Studier i Danm., 1918; F. Beckett: Danm. Kunst, 1, 1924; M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Døbefonte, 1941; samme: Jydske Granitportaler, 1948 (se Starup).

 

 

Östra-Vram Mester, - 1250-75 -, Billedskærer. Har skaaret 2 Skabsaltertavler til (OstraVram Kirke, den ene med en Madonnastatue, den anden med Olaf den hellige, samt til Brösarp Kirke en Maria med Barnet (sidstnævnte findes nu i Lunds Universitets Mus.). De ret plumpe Arbejder er Efterklang af fransk Unggotik, paavirket af Ignaberga-Mesteren (s. d.).

 

C.A.J.

 

Hans Wåhlin i Rydbeck og Wrangel: .Udre kyrklig kunst, 1921, 98-102, 104-11 (med Henv.); F. Beckett: Danin. Kunst, 11, 1926, 115.

 

 

von Oetken, Christian Eberhard Detlef. c. 1691-1754, Ingeniørofficer. F. c. 1691, d. 24. Jan. 1754. Forældre: Kancellidirektør Johan Ludolph von Oe. til Løye og Margrethe Dorothea Suhm. Gift med Maria Helene Biegen, f. 9. Okt. 1701, d. 24. Jan. 1774, D. af Kaptajn, senere Generalmajor Rudolf Reinhard B. og Frederikke Amalie Fehringsschild.

 

Uddannet i Sachsen 1713-22. Traadte i dansk Tjeneste som Overkonduktør med Karakter af Major i Ingeniørkorpset 1722, Generalkvartermester og Chef for den holstenske Fortifikation 1729, Oberstløjtnant 1734, Generalmajor af Infanteriet 1749.

 


Arbejder: Leder af Anlæg af Havn og Nybefæstninger ved Glykstad (Slutn. af 1730'erne til Beg. af 1740'erne); Projekt til Nyholm (1739); Tegning til Krudttaarne i Frederiks og Sofie Amalies Bastioner (1741, opført 174445); Leder af Anlæggelsen af Galejhavnen i Nivaa (1752). Tilskrivninger: Projekt til Matrosby paa Holmen (1740) ; en Del Tegninger til militære Bygninger i Glykstad (i Det kgl. Bibl.) skyldes antagelig Oe.

 

Oetken er skolet i fransk Fortifikationsteori ; hans to (bevarede) Krudttaarne er opført efter et Forbillede af Seb. Vauban. B.L.G.

 

C. Elling: Holmens Bygn.hist., 1932; V. E. Tychsen: Fortifikations Etaterne og Ingeniør Korpset, 1893, 19.

 

 

Oettinger, Johann Friedrich, se under O.

 

 

Øxendal, Axel, - 1732 -, Bhgr. Optræder ved J. F. Ramus' (s. d.) Restaurering af Fr.borg som en af Billedhuggerne, maaske som ret selvstændig Svend under Didrik Gercken. Kontrakt 17. Nov. 1732. Han huggede fra ny Løverne ved Byporten (+noget fuldkomnere proportioneret*), 6 af Reliefferne paa Marmorloggiaen, en Venusfigur paa Ringrendingsportalen og 2 +roman­ske Guarder* paa Møntporten; udførte desuden Reparationer ved Fangetaarnet, Kirkedørspor­talen og Køkkenbrønden. Ramus havde en Strid med den, der skulde hugge Figurerne til Nicherne ved Møntporten, idet han vilde have, at disse skulde have et Spyd i Haanden, og da Billedhuggeren (Svenden, Øxendal P), hvad rimeligt var, ikke vilde og kunde udføre et saadant i Sten, blev han afskediget, hvorfor Statuerne stod færdige

i Sten, men med kun een Arm, da Restaureringsarbejdet afsluttedes. O.A.

 

Utr. K. - J. P. Rasbech: Fr.borg Slots Beskrivelse, 1832, 96; F. Beckett: Fr.borg, 11, 1914.

 

 

Øygaard, Waldemar, 1843-6 7 -, Maler. F. 22. Juni 1843 i Kbh. Forældre: Snedkersvend

Christian Andersen Ø. og Martine Philipine Bischofine Bruun.

 

Uddannelse: I Malerlære; opt. paa Akad. Jan. 1862; avancerede til Gipssk. Jan. 1864, til Modelsk. Jan. 1866, indstillet til Afgangsprøve som Maler Okt. 1868, Jan. 1869 og Juni 1869. Udstillinger: Charl. 1867 (Parti ved Søllerød).  Red.

 

Utr. K.