Weilbachs Kunstnerleksikon  XY Index                                        KRAKS BLAA BOG 1949

DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON

 

 Weilbach 1895-96

Weilbach 1877-78

Hjem - Home

Weilbach 1947  til håndholdt computer eller mobiltelefon

Kraks Blå Bog 1957

Illustreret Musikleksikon 1924

Kraks Blå Bog 1910

Xylander__Wilhelm

Yan

Yannesenne__Georges

Young__Eduard

Überlacker__Friedrich

 

 

 

 

Xylander, Wilhelm Ferdinand, 1840-1913,

 

Maler. F. 1. April 1840 i Kbh., d. 15. Okt. 1913 paa Fr.berg, Urne paa Bispebjerg. Forældre: Skræddermester Friederich Wilhelm X. og Johanne Katharine Morgenstern. Gift 5. April 1865 i Kbh. med Emma Sophie Andersen, f. 21. Jan. 1836 i Kbh., d. 31. Maj 1914 paa Fr.berg, D. af Skræddermester Hans A. og Helene Margrethe Høyer.

 

Uddannelse og Rejser: I Malerlære; blev Svend 1856 ; besøgte Akad.s Ornamentkl. og 2. Frihaandskl. 1858-59; rejste Foraaret 1859 til Hamborg og 1861 til Munchen; arbejdede begge Steder som Dekorationsmaler, men uddannede sig desuden i Miinchen hos Morbroderen Chr. Morgenstern (s. d.); vendte omkr. 1862 tilbage til Danmark; rejste 1865 til London, Febr. 1868 til München; fra Slutn. af 1870'erne Malerier med hollandske Motiver; var fra omkr. 1885 bosat i Hamborg, fra 1891 i Kbh. Udstillinger: Chart. 1862-64, 92, 1906; Wien 1873; Philadelphia 1876. Udmærkelser: Med. i Wien 1873 og i Philadelphia 1876.

 

Arbejder: Parti af Hamborgs Havn (udst. 1862); Udsigt fra Starnberger Kirkegaard ved Starnberger Sø i Bayern (udst. 1863); Parti af Kanalen ved Esrom Kloster (udst. 1864) ; Baade paa Stranden (tilh. Kunstmus., dep. Skagens Mus.); Klitter ved Skagens Nordstrand, Fisker­baade ved Skagen og Studie fra Skagens Østerby (alle 3 Skagens Mus.); Søstykke med Fuldmaane (1874, Schlesisches Mus., Breslau); Hollandsk Kanal (1878, tilh . Kunstmus., dep. Slotsforvaltningen); Skovparti og Bondehuse (Vesterland. Sild) (tilh. begge Kunstmus., dep. Sundhedsstyrelsen); Kbh.s Rhed. Maaneskin (1879), Gl. Vandmølle, Baad paa Stranden, Skagens Strand, Mont S. Michel i Bretagne og Maaneskin (alle 6 forh. Joh. Hansens Saml.); Maaneskin. Venedig (1883, Gøteborgs Kunstmus.); Maaneskin ved den engelske Kyst ved Liverpool og Maaneskin ved Elben (begge Mus. i Prag); Fiskerbaad paa Søen i Fuldmaane­skær (1884, Skagens Mus.); Skibe ud for Dragør (Mus. i St. Louis); Strand ved Nordsøen, Westerdock i Amsterdam og Kanal i Holland (alle 3 Kunsthalle, Hamborg); Hollandsk Landskab (SchackGal., Miinchen) ; Arb. i Kbst.saml. og Bymus.

 

Xylander tilbragte en stor Del af sit Liv i Udlandet, og han blev efterhaanden en anset Marinemaler, især i Tyskland. Han oprettede et Legat, der bl. a. uddeles til Kunstnere (VP. F.

Xylanders og Hustrus Legat).  H.O.

 

Th. u. B. (heri ogsaa udenlandsk Litt.). - Auk.kat. Okt. og Dec. 1914 (Dødsbo); Karl Madsen i K. Aa., 1914, 152-54; -Niels Lassen: Erindringer, 11, 7919, 27-29; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 13-14, 205.

 

 

Yan (Kunstnernavn for Nielsen, Yan Kai), f. 1919, Bhgr. F. 21. Dec. 1919 i Kbh. Forældre: Bhgr. Kai Nielsen (s. d.) og 2. Hustru. Gift 1° 9. Jan. 1941 i Svendborg med Ingeborg Sylvia Adelheid Weber, f. 10. Marts 1904 i Svendborg, D. af Godsejer Sophus W. og Sinnet Christine Bruhn. Ægteskabet opløst. 2° 28. Juli 1945 i Kbh. med Lis Agnes Behrndt, f. 1919 i Valby, D. af Bogtrykker Bertram B. Separeret 1949.

 


Uddannelse: Realeksamen 1936; i Malerlære 1936-38; Elev af Statens Kunst- og Haand­værkssk., Oslo, 1938-40 under Per Krohg og Alf Alsaaker, af Academie de la Grande Chaumiére, Paris, 1949-50 under Ossip Zadkine. Rejser og Ophold: 1938-40 Norge; 1939 Frankrig; 1945 Sverige; 1949 Holland; 194950 Frankrig; 1950 England; 1951-52 Norge. Udstillinger: Kunstn. Eft. 1941, 46-47; Sep.udst. 1940 (s. m. Thorkild Roose Nielsen og William Rosenberg), 48 (s. m. Knut Rumohr), 51, 52 (Oslo).

 

Arbejder: Skulpturelle Rytmer (Bøgetræ, udst. 1940) ; Opstilling med Violin (Gips, udst. 1941) ; Efter Kampen (Egetræ, udst. 1946) ; Keramik (navnlig Krukker) (udst. 1948) og dekorerede Fliser (udført paa Nivaa Flisefabrik); Skulpturelle Rytmer (Feminin (Gips), Maskulin (Gips), 1950). Portrætbuster: Knut Rumohr (udst. 1947); Nina Gillian (Bronze, 1950). Akvareller og Tegninger; har udført Dekorationer i Biografen i Ærøskøbing. Red.

 

Ekstrabl. 24. Marts 1942 (Int.); Berl. Tid. 8. Sept. 1948 (K. Flor); 13. Sept. 1948; Land og Folk 10. Sept. 1948 (J. Fastholm); Information 13. Sept. 1948; 20. .tan. 1951 (Ole Sarvig); Nat.tid. 21. Jan. 1951 (J. Zibrandtsen); Dagbladet, Oslo, 7. Marts 1952 (Ole Mælde).

 

 

Yannesenne, Georges, se Jansen, Georges.

 

 

Überlacker, Friedrich, -1691-1710, Maler. Gift 7. Maj 1695 i Kbh. med Ingeborg Halvors­datter (Halvers), d. 1710.

 

Tog Borgerskab som Maler i Kbh. 23. Nov. 1691. Ejede og beboede 1701 et Hus i St. Kongensgade. Han og hans Hustru døde (formentlig af Pest) kort før 18. Juni 1710. Red.

 

Utr. K.

 

 

Young, Eduard, 1823-82, Maler. F. 21. Okt. 1823 i Prag, d. 12. Febr. 1882 i München.

 

Uddannet i Linz (Østrig) som AkvarelPortrætmaler. Var i Begyndelsen af 1850'erne

Tegnelærer for Fr. VII og Grevinde Danner, som betænkte ham i sit Testamente. Udførte

flere Portrætter af Fr. VII, fx Maleri (Privateje), Miniature paa en Daase (Rosenborg) og

Akvarel (1853, Fr.borg, forh. Jægerspris); endvidere Grevinde Danner (Pendant til fore-

gaaende) samt Blyantstegning af O. P. Hansen-Balling (begge Fr.borg).  J.P.

 

Th. u. B. - Hist. T., 8. Rk. VI, 1915-17, 112-13, 1.14, 117-18.